een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes"

Transcriptie

1 In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het bestemmingsplan Zonnekamp wordt het regenwater verwerkt middels een duurzaam watersysteem. Het regenwater stroomt vanaf de daken via goten naar de woonstraat. Daar voegt het zich bij het regenwater dat op de straat zelf valt. De woonstraten hebben geen kolken. Via de goot in de woonstraat stroomt het regenwater naar een wadi of zaksloot. Het water blijft de gehele route zichtbaar, zodat de bewoners van de wijk de loop van het regenwater kunnen volgen. een wadi voor de opvang van regenwater Waarom een duurzaam watersysteem? We moeten anders omgaan met water door de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, de steeds vaker optredende extreem natte en extreem droge periodes, de versnelde stijging van de zeewaterspiegel als gevolg van de klimaatverandering, de bodemdaling en de verstedelijking. Het Waterbeleid in de 21e eeuw is ontwikkeld om deze problemen het hoofd te bieden. Voor het waterbeleid in de 21e eeuw zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: anticiperen in plaats van reageren; niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied maar handelen volgens de drietrapsstrategie vasthouden -bergen - afvoeren ; meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. Bij de uitwerking van maatregelen voor nieuwe plannen wordt het principe vasthouden, bergen en dan pas afvoeren als uitgangspunt gehanteerd. In eerste instantie wordt gezocht naar mogelijkheden om het hemelwater te infiltreren in de bodem. De gemeente Olst-Wijhe ligt op de overgang van het hoger naar het lager gelegen gebied. Daarom is het van belang om water vast te houden in nattere tijden om problemen in de lager gelegen gebieden (Zwolle) te voorkomen. meer extreem natte periodes

2 Bovendien is het vasthouden van water van belang om verdroging in het gebied tegen te gaan en de noodzaak voor de aanvoer van gebiedsvreemd water in droge perioden te beperken. Naast het vergroten van de veerkracht van het waterkwantiteitssysteem, zodat droogte en wateroverlast beter kunnen worden opgevangen, wordt ook de waterkwaliteit verbeterd door het verminderen van puntlozingen (riooloverstorten). Het vasthouden en bergen van regenwater in het bestemmingsplan Zonnekamp gebeurt dus door de opvang van het regenwater in wadi s en zaksloten. De zaksloten en wadi s hebben voldoende capaciteit om het regenwater te bergen, waarna het de tijd krijgt om in riolering kan de steeds heviger wordende regenbuien niet zo snel verwerken met wateroverlast tot gevolg de bodem te infiltreren. Alleen in perioden met een langdurig of extreem neerslagoverschot kan de capaciteit van de zaksloten en wadi s onvoldoende zijn. In die gevallen zal het overtollige regenwater worden afgevoerd naar watergangen. Hiertoe zijn in de wadi s zogenaamde slokops aangebracht. Als het waterpeil in een wadi te hoog wordt, stroomt het water in een op die hoogte aangebrachte kolk die het water op slokt en afvoert naar een nabijgelegen sloot. Op deze wijze zal er nooit sprake zijn van wateroverlast zoals op de foto hierboven. Betrek de regenwaterafvoer bij het woningontwerp!! Iedereen die bouwt op het bestemmingsplan Zonnekamp mag het regenwater dus niet op het riool lozen!! Waar kan en moet het hemelwater dan wel naar toe en op welke wijze? Al bij het ontwerp van de woning moet rekening worden gehouden met de wijze waarop het regenwater moet worden afgevoerd. Denk dus al voordat u naar een architect of aannemer gaat na over hoe u wenst om te gaan met de afvoer van het regenwater. Misschien heeft u hier zelf (na het lezen van deze informatie) ideeën over of bespreek de mogelijkheden met de architect of aannemer. Zorg dat er rekening met de waterafvoer wordt gehouden om problemen tijdens of na de bouw te voorkomen. waterafvoer via molgoten in de straat Als u bijvoorbeeld het regenwater zo snel mogelijk naar de openbare weg wilt af voeren is de afwateringsrichting van de platte daken en de dakgoten erg belangrijk!! Het platte dak van een aanbouw of garage moet dan naar de straatkant afwateren zodat het water op een simpele en goedkope wijze via b.v. een gootje naar de straat kan stromen. Vaak wordt hiermee bij het ontwerp geen rekening gehouden en watert een plat dak naar achter toe af, waardoor het regenwater van het platte dak achter uw woning uit komt. Om dit regenwater dan alsnog naar de straat toe te geleiden is erg lastig, duur en leidt vaak tot gekunstelde oplossingen.

3 Hoe moet het regenwater van de daken worden afgevoerd? Er zijn verschillende manieren om met het regenwater om te gaan, die elk zijn voor- en nadelen hebben: 1. Afvoeren naar de openbare weg of het openbaar groen; 2. Infiltreren in de bodem op het eigen perceel; 3. Opvangen en hergebruiken; 4. Combinatie van bovengenoemde mogelijkheden. 1. Afvoeren naar de openbare weg of het openbaar groen Het regenwater afvoeren naar de openbare weg, een groenstrook of zaksloot is één van de meest eenvoudige manieren van afkoppelen. Vanaf de regenpijp kan eenvoudig een goot worden gelegd naar de openbare weg, het openbaar groen of een zaksloot. De allerbelangrijkste factor is de ligging van de bouwkavel. Deze ligt altijd met de voorkant aan de openbare weg. Er is dus altijd de mogelijkheid om het regenwater aan de voorkant naar de openbare weg af te voeren. Grenst de bouwkavel ook aan een groenstrook, dan bestaat ook de mogelijkheid om het regenwater daar naar toe af te voeren. Achter sommige vrijliggende percelen ligt ook een zaksloot waar het regenwater naar afgevoerd kan worden. U mag in ieder geval het regenwater niet laten afwateren naar de tuin van uw eventuele buren!! + Goedkoop; - een goot door de tuin. + Eenvoudig te realiseren; + Geen ruimte op eigen perceel nodig. Het regenwater direct afvoeren van uw perceel kan op veel manieren gebeuren. U kunt geprefabriceerde betongoten gebruiken, maar goten kunnen ook gemaakt worden van bv. klinkers of dakpannen. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden bij het ontwerp van de woning. Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden afgebeeld. Regenafvoer via een betongoot naar de straat afvoer via een gestraatte siergoot

4 Meer ideeën over de afvoer via een goot

5 2. Infiltreren in de bodem op het eigen perceel In plaats van het regenwater afvoeren naar openbaar terrein, kunt u er ook voor kiezen het regenwater zelf te laten infiltreren in de bodem. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. 2.1 Infiltreren in de bodem via een open plaats De goedkoopste manier is het water afvoeren naar een open plek in de tuin en het daar te laten bezinken. De open plek zal dan wel iets lager moeten liggen dan uw woning. Dit kan bijvoorbeeld uw gazon zijn. U kunt de regenafvoer via een pijp of juist via een open goot naar de plek in de tuin leiden. Bij langdurige en heftige buien kan het uiteraard voorkomen dat er tijdelijk water op de plek blijft staan. U kunt de plek zo kiezen dat deze past bij de inrichting van uw tuin. Water in de tuin laten lopen en laten bezinken. Ruimte nodig voor infiltreren (Een lage plek op het perceel) + Goedkoop; - Bij extreme buien tijdelijk water; + Eenvoudig te realiseren; - Inname ruimte. + (bijna) Altijd mogelijk; + Bewatering gedeelte tuin. 2.2 Infiltreren in de bodem via een grindkoffer In de bodem infiltreren kan ook via een grindkoffer. Een grindkoffer bestaat uit een gat in de grond, dat gevuld wordt met grind. Het grind moet wel omhuld worden door een anti-worteldoek. Via het grind kan het water infiltreren. Bij extreme buien kan het voorkomen dat er tijdelijk water blijft staan in de tuin. Een grindkoffer kan goed worden ingepast in de verhardingen rondom het gebouw. - Genoeg vrije ruimte. - Goede dimensionering van de grindkoffer. Het ingraven van de grindkoffer + Redelijk goedkoop; - Bij extreme buien tijdelijk water. + Eenvoudig te realiseren. Dezelfde grindkoffer een half jaar later

6 2.3 Infiltreren in de bodem via kunststof kratten of buizen Er zijn diverse systemen op de markt waarbij via kratten of buizen het water in de grond kan infiltreren. De systemen verschillen op zich niet veel van elkaar. Voor alle systemen moet een berekening worden gemaakt aan de hand van het af te koppelen dakoppervlak. Een dergelijke voorziening bestaat uit waterdoorlatende kunststof krat, omwikkeld met filterdoek. Zo n krat is een waterreservoir en infiltratievoorziening tegelijk. Bij een dergelijke ondergrondse infiltratievoorziening horen onderdelen die bedoeld zijn om verstopping van het systeem te voorkomen, zoals een bladvang in de regenpijp en een zandvang. De bladvanger en het zandfilter moeten regelmatig schoongemaakt worden. Plaatsen van kratten in de berm van een weg Deze systemen worden ook vaak gebruikt bij het afkoppelen van grote oppervlakten zoals daken van bedrijfshallen, parkeerplaatsen en wegen. - Goede doorlatendheid grond; - Grondwater ongeveer 75 centimeter onder maaiveld; - Overloop (naar de straat) voor extreme buien. + Neemt geen ruimte in - Hogere aanlegkosten; - Onderhoud van het systeem. een infiltratiekrat 3. Opvangen en hergebruiken; Hemelwater is goed te gebruiken voor diverse doeleinden, zoals water voor de planten in de tuin, het wassen van de auto, maar ook voor het doorspoelen van de wc, wasmachine. 3.1 Opvangen en hergebruiken via de regenton. Voor hergebruik bij het water geven van de planten in de tuin en het wassen van de auto is opvangen van hemelwater in een regenton een goede manier. Het is een ouderwetse maar zeer praktische manier van water opvangen en hergebruiken. Tegenwoordig zijn naast de ouderwetse ton verschillende nieuwe vormen en uitvoeringen te verkrijgen. - Bij vorst leeg laten lopen of een stok er in plaatsen. + Goedkoop; + Kostenbesparend (minder leidingwater nodig); + Eenvoudig te realiseren. - Geen Een regenton aan de regenpijp

7 3.2 Opvangen en hergebruiken in een ondergrondse tank Om ruimte te besparen kan het opvangen van hemelwater voor hergebruik ook onder de grond gebeuren in een tank. Naast het plaatsen van de tank is dan ook nog een pomp en een leidingsysteem nodig om het water uit de tank te kunnen gebruiken. De opslagtank kan op diverse plaatsen op uw perceel ingegraven worden, bijvoorbeeld onder de verhardingen. Het water is te gebruiken voor het doorspoelen van de wc, wasmachine, het wassen van de auto en de planten in de tuin. Er zijn verschillende systemen in de markt die men kan toepassen. - Ruimte voor het plaatsen van de tank Een systeem voor het hergebruik van regenwater Nadelen + Op de lange duur kostenbesparend; - Hoge aanlegkosten + Minder leidingwater nodig - Onderhoud van het systeem Plaatsen van ondergrondse opslagtanks 4. Combinatie van mogelijkheden Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden voor het omgaan met regenwater dan de voorbeelden genoemd in deze folder. Daarnaast kunt u diverse mogelijkheden combineren tot één totaal oplossing voor uw situatie. In sommige gevallen is het zelfs raadzaam om diverse mogelijkheden te koppelen. Veelal is het combineren van afkoppelen met de bouw goedkoper dan het later maken van voorzieningen.

8 4.1 Afvoeren via een vijver. Naast afvoeren naar de weg of openbaar groen kan het hemelwater ook naar een vijver worden geleid. Door een vijver in de buurt van de regenafvoeren aan te leggen kan het vrij gemakkelijk worden gerealiseerd. De grootte van de vijver moet aansluiten op het oppervlak van het dak wat er op aangesloten wordt. Vanaf de vijver kan weer een overloop worden gemaakt waardoor overtollig regenwater (bij extreme buien) via een goot naar openbaar terrein afgevoerd kan worden. In dat geval is de ligging van de vijver ten opzichte van het openbaar terrein wel belangrijk. Een andere mogelijkheid is om, bij het maken van een vijver met vijverfolie, de vijverfolie iets lager dan het maaiveld af te werken. Als het waterpeil in de vijver te hoog wordt, kan het water over de vijverfolierand in de bodem wegzakken. Vijver met aanvoergootjes en een afvoergoot Een vijver kan u een extra beleving in uw tuin geven. Daarnaast profiteert ook de natuur van de aanwezigheid van een vijver. Veel dieren, zoals amfibieën en vogels, worden aangetrokken door de aanwezigheid van water in uw tuin. - Genoeg ruimte voor een vijver; - Mogelijkheid voor een overloop. + Sierelement in tuin; - Onderhoud van de vijver; + Meer leven in de tuin; - Mogelijk gevaarlijk voor kleine kinderen; + Redelijk goedkoop. - Neemt wat ruimte van de tuin. 4.2 Infiltreren in combinatie met afvoeren. Vanaf de regenpijp kan het regenwater ook via een grindgoot naar openbaar terrein worden afgevoerd. In dat geval bestaat de goot uit een langwerpige grindkoffer. De grindkoffer moet aangelegd worden zoals bij punt 2.2 is omschreven. Het regenwater wordt in eerste instantie opgevangen in de grindkoffer, waar het kan infiltreren in de bodem. Als er meer neerslag valt dan verwerkt kan worden, stroomt de grindkoffer over op het laagste punt, bij de aansluiting op openbaar terrein. Op een zelfde wijze kan ook de infiltratie met behulp van infiltratiekratten gecombineerd worden met het afvoeren naar openbaar terrein. Vanaf de infiltratiekratten kan een afvoerleiding/goot gelegd worden naar openbaar terrein. De infiltratiekratten moeten dan wel dusdanig aangelegd worden dan de overloop hoger ligt dan het openbare terrein waar naartoe het overtollige regenwater moet worden afgevoerd. afvoer via een grindkoffer/-goot

9 4.3 Opvangen, hergebruiken en afvoeren via een regenton. Bij het opvangen en hergebruik van regenwater via een regenton is het verstandig om ook een afvoer naar openbaar terrein aan te leggen. De capaciteit van een regenton is soms onvoldoende om al het regenwater op te kunnen vangen. Daarnaast zal er in de winterperiode geen gebruik van het opgevangen water worden gemaakt voor water geven van planten in de tuin. Hierdoor zal het regenwater langer in de regenton blijven en dus bij een volgende bui weer sneller vol zijn. Afvoer naar openbaar terrein via een waterton Meer informatie op het Internet. Daarnaast is op het internet veel informatie te vinden over het afkoppelen van hemelwater. Via Google kunt u door het intikken van een zoekwoord allerlei relevante sites vinden over dit onderwerp. Enkele sites waarop u meer relevante informatie kunt vinden zijn: Algemene website s: - Startpagina water met links - Het riool, hoe zit dat? Overheden: - Waterschap Veluwe - Fabrikanten: - Wavin KLS - Dyka (kijk bij DuBoRain ) - Ecosave - Diederen afwateringstechniek

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam

Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam Samenwerken aan een klimaatvriendelijk Amsterdam Inhoudsopgave p5 p7 p9 p27 p39 Introductie Klimaat in Amsterdam Ruimtelijke inrichtingsprincipes Betrokken

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen?

Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen? Gratis brochure met praktische tips! Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen? Dan moet u deze brochure zeker lezen. Hier vindt u een groot aantal tips voor slim bouwen op

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Met WT kolk alle verhardingen mogelijk

Met WT kolk alle verhardingen mogelijk Hoe kunt u de levensduur van het rioolstelsel fors verlengen? Welke voordelen liggen voor het oprapen? Waarom kunt u oude straatstenen combineren met de waterbergende weg? Hemelwater kan via Aquaflow WT

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 5 Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen Dossier www.brrc.be Verantw.

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool.

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Vroeger waren alle putdeksels vierkant. Tegenwoordig zijn ze vrijwel allemaal rond. Want een vierkante deksel kan

Nadere informatie

Wat is een earthship?

Wat is een earthship? Duurzaam duurt het langst Duurzaam duurt het langst Duurzaam duurt het langst Dit is een Earthship! Een duurzaam en ecologisch gebouwd huis dat volledig onafhankelijk is van energie- en watervoorziening

Nadere informatie

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo Centrale examens VO Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo 2 Waarom deze brochure? In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 3 kavel 20 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Inhoud en vormgeving:

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie