Wispelweagen - Juni Jaargang 44

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wispelweagen - Juni 2014 - Jaargang 44"

Transcriptie

1 Wispelweagen - Juni Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat 2 tel Layout Wiesje Eppinga Mounesleat 23 tel Algemene zaken Linda Pander Skeanpaed 3 tel Drukwerk Foppe Terpstra tel Jan Idzerda tel Abonnementsgeld 8.50 Postabonnement Bankrekeningnummer: Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 475 INHOUDSOPGAVE JUNI 2014 Van de redactietafel - 1 Burgerlijke stand - 2 Nijs út it Doarpshûs - 3 De Klos - 5 Column - 6 Plaatselijk Belang - 7 Veilig verkeer Terwispel - 8 Dorpssteunpunt - 9 Bedrijvig Terwispel - 10 Historische Notulen - 13 Zomertour Buurtsportwerk - 14 Hans Baron - 15 Alve Alvestêdenkuiertocht - 18 Wat in dei: De Recreatieloop Tewispel mei opening brug Mouwe Stream - 22 Fiets Loop voor huis in Bangladesh e Stratenvolleybaltoernooi - 25 T.V.C. zoek op zoek naar leden - 26 Verbetering start bij Wispolia - 27 Protestantse Gemeente - 33 Kerk Terwispel 150 jaar - 34 Tsjerkepaad 2014 met tentoonstelling - 35 Terwispel in het nieuws - 36 Pikehokje Nijs Ambyld Nijs Kopij voor de volgende Wispelweagen: - naar - inleveren bij: Wiesje Eppinga,Mounesleat 23 KOPIJ INLEVEREN KAN TOT 14 SEPTEMBER 2014 De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. Indien kopij niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. Voor kopij met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen De Wispelweagen wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op excl Ambyld en Pikehokje nijs. 0

2 Daar is ie weer. De laatste van dit seizoen. Wij van de redactie gaan in retraite en trekken ons terug in onze gestreepte zwembroek op ons balkon, -strepen verticaal want dat kleedt af- en voeten in het badje. En maar nippen aan koude Pouilly Fumé met wat tapas erbij, mijmerend over het nieuwe Wispelweagen seizoen. It koe minder. Dat geldt ook voor Oranje in Brazilië, de groepsfase overleefd en nu wordt het echt spannend. Toch maar even de TV op het balkon gereden. En gebeurt er nog wat in ons dorpje. Welzeker. We hebben een prachtige eerste editie van de Recreatieloop Terwispel gehad met 101 deelnemers bij de volwassenen en zo n 50 bij de kinderen. Dat smaakt naar een jaarlijkse evenement. Nog meer sport met het dorpsvolleybaltoernooi. Wat minder teams dit keer maar wel goed weer. Let u ook even op de verkeersborden bij school, gemaakt door de kinderen van t Ambyld onder leiding van de verkeersouders. De officiële opening van de brug gaat op 30 juni plaatsvinden. Om half drie wordt u verwacht. Benieuwd of de wethouder net zo n mooie toespraak houdt als Terwekseler burgemeester en bieroloog Arie van Steen. Die heeft de brug ook al geopend op 16 mei jl. Hoe gaat zo n opening trouwens. Is dat letterlijk het openen van de brug of wordt er een lint doorgeknipt. Of landt er een drone. Ik gok er op dat de wethouder met een mooi scheepje aan komt varen en op de toeter gaat blazen. Wie hengelt met het klompje of is dat een brug te ver. Ik ben benieuwd en hopen dat de spoorbomen opengaan want die blijven kennelijk nog wel eens hangen. Onze corporate verslaggever Peter van der Steege heeft een leuk portret van PJC administraties gemaakt. Daarnaast de klos, het mooie verhaal van Hans Baron over de grote bonte specht. Wispolia 2.0 met nieuw elan meldt zich ook en daar zijn we blij mee. Heren (en dames) voetballers graag elke maand het laatste nieuws. We gaan ons langzamerhand opmaken voor het dorpsfeest in september. Prettige zomervakantie en veel plezier op het balkon. Koelkast bijvullen a.u.b. Red. 1

3 Juni 2014 Huwelijk: 40 jaar : 21 mei Bernard en Juul Smit, Alde Dyk jaar : 28 mei Geale en Tine Berga, Bûtewei 12a 40 jaar : 30 mei Jelle en Anneke Heida, De Streek jaar : 1 juni Janco en Janna van der Werf,De Streek jaar : 4 juni Tjamme en Riemkje de Vries, De Walden 10 Overleden: 10 juni : Hendrik Waninge, 82 jaar, gehuwd met Wietske van der Harst, te Gorredijk oud Terwispeler 15 juni : Trienke van der Ploeg, 63 jaar, gehuwd met Jelte H Postma, De Streek 18a Nieuwe inwoners : Johan Loots, Smidte 30 Fam. H de Vries, Visserwei 6 2

4 Nijs út Us Doarpshûs Pronkmuorre gravearre stiennen Der binne oant no ta 100 stiennen ferkocht. Der kin noch ien stien ferkocht wurde. De opdracht om de stiennen te gravearen is jûn. Der wurdt nei stribbe dat de pronkmuorre oan it begjin fan it nije seizoen klear is. It doel is dat de stiennen yn de muorre fan it doarpshûs by de nije haadyngong mitsele wurde. Dêr moat dus in gat foar yn de muorre seage wurde. Ferkeap tafels en stuollen It doarpshûs hat fan de Suiker Unie in hiele protte tafels en stuollen krigen. Wy binne dêr tige wiis mei. In part fan de nije kantine is der mei ynrjochte. Der binne ek noch in tal efter hâlden om dêr de âlde kantine nei de ferbou fan meubilêr te foarsjen. Dan noch binne der noch in protte tafels en stuollen oer. It bestjoer hat besletten om dy te ferkeapjen. De priis fan in tafel is 5,00 en dy fan in stoel 2,50. De ferkeap is op 5 july 2014, moarns fan oant oere op it adres Alde Dyk 33A. Alde djipfrieskiste en kuolkast No t de âlde keuken net mear brûkt wurdt hat it doarpshûs de âlde djipfrieskiste en de âlde kuolkast net mear nedich. Wa t foar 5 july as earste oan Bard Jan de Jong troch jout, dat hy/sy dêr wol belangstelling foar hat, kin op 5 july de djipfries en/of de kuolkast fergees ophelje. Bard Jan is te berikken op telefoannûmer en op it e-postadres Ferkeapjen alkoholhâldende drank doarpsfeest Sûnt 1 jannewaris 2014 mei oan persoanen, dy t noch gjin 18 jier binne, gjin alkoholhâldende drank jûn wurde. De kâns is grut dat der troch de gemeente op kontroleard wurdt. Om makliker sjen te kinnen oft immen wol alkoholhâldende drank yn it besit ha mei, krije dejingen fan 18 jier en âlder, nei t sy har legitimeard ha, by de muntferkeap in earmbandsje om. Wa t dat earmbandsje net om hat kin oan de taap gjin alkoholhâldende keapje en mei yn en om de tinte it ek net by him/har ha. 3

5 Kursussen Frysk Oant no ta ha har der fjouwer minsken opjûn foar in kursus Frysk. Ien hat him opjûn foar in kursus Fries voor beginners en fiif foar in kursus Skriuwmarfrysk. Dêr wol ien fan ek noch wol in literatuerkursus folgje. In kursus kin troch gean as der op syn minst acht minsken foar op jûn ha, Foar mear ynformaasje kinne jo terjochte op In brosjuere kinne by jo Sietze van der Heide krije (e-postadres As jo oan in kursus meidwaan wolle kinne jo jo ek op dat adres opjaan. De minsken, dy t har al foar in kursus op jûn ha, krije nei de simmerfakânsje berjocht oft de kursussen troch geane. AED- en reanimaasjekursus Foar dizze kursus ha har oant no ta twa frijwilligers op jûn. Binne der noch mear hoarekafrijwilligers dy t oan dizze kursus mei dwaan wolle? Jo kinne jo opjaan op it e- postadres Sluten doarpshûs Fan moandei 7 july oant moandei 4 augustus 2014 is it doarpshûs sletten. Yn bysûndere gefallen kin der yn oerlis mei it behear en/of it bestjoer dêr fan ôfweken wurde. As der bûten de fakânsjeperioade yn of rûnom it doarpshûs gjin aktiviteiten binne is it fansels ek ticht. It bestjoer. 4

6 de Klos Ook op De Walden gaat de tijd dus sneller dan we dachten. Toen wij van Oene en Betty de Klos doorgerold kregen hadden we niet in de gaten dat een maand zo snel voorbij zou zijn. Maar hier zijn we dan, Janny en Joost Bos, Bo, Nina en Yob. Toen wij nog niet zolang in Terwispel woonden zijn we ook een keer de Klos geweest. Inmiddels wonen we hier alweer bijna 24 jaar, en hebben het nog steeds naar onze zin. Nu de kinderen ouder worden en allemaal hun eigen weg gaan komen wij dus ook niet meer zo vaak in het dorp als voorheen. Op zondagmiddag zijn we nog wel geregeld op het voetbalveld te vinden, daar Yob in het eerste voetbalt. In al die jaren dat we hier wonen hebben we aardig ons eigen stekje gecreeerd. Een heerlijk huis, grote schuur en een eigen zwembad. Ook hebben we vorig jaar zonnepanelen op het dak gekregen, om ons eigen electra op te wekken. Ons zwembad stoken we warm met een houtkachel zodat we s morgens als we uit bed komen eerst even heerlijk kunnen zwemmen. Of ( voor het slapen gaan) wat een luxe he? Ook hebben we wat klein vee rondlopen, waaronder een hond, meerdere katten, konijn en een haan met 14 kippen. Erg gezellig. Toen Joost vorig jaar maart ontslag kreeg van zijn baas, nadat hij 2 jaar ziek was geweest door een burn-out, is hij helemaal voor zichzelf begonnen, met een Technisch Klussenbedrijf. Dit loopt erg goed en Joost kan nu zijn eigen tijd een beetje indelen. Tussen de bedrijven door gaan we ook nog graag op vakantie. In februari zijn we naar Gambia geweest,wat een super ervaring was, en waar we volgend jaar weer naar toe gaan. Zulke lieve en gastvrije mensen, in een erg arm land. Hier kunnen wij nog een heleboel van leren. Begin juni zijn we naar Kreta (Griekenland) geweest, waar we ook erg hebben genoten van het mooie weer, het luieren, lekker eten en drinken. Wel hebben we geleerd om te genieten van alles en iedereen die ons lief is. YOLO You Only Live Once. Het leven is maar zo kort. Wij rollen de KLOS door naar Marten en Karin Bosje op de Mouwewei. Succes fam. Bosje 5

7 Lente in Terwispel Wispelweagen Juni 2014 In de laatste edities van de Wispel Weagen is veel aandacht voor de ontwikkelingen in Us Wenplak, ook in deze column. Zonder in herhalingen te vallen is er toch één van die ontwikkelingen die zeker extra aandacht verdient: it Doarpshûs. Bij de verbouwplannen waren er nogal wat kritische kanttekeningen, maar ook tijdens de verbouw. Het is te duur, hoe wordt het ooit rendabel, we horen nooit iets van het bestuur, men luistert niet naar de ideeën die in het dorp leven, waren veel gehoorde klachten. Ook ik had mijn vragen, maar ben altijd een voorstander van de verbouw geweest. It Doarpshûs was niet meer van deze tijd. De verbouw heeft veel gevraagd van het stichtings-bestuur. Hun onderlinge communicatie en informatie naar buiten verliep niet altijd zoals het had gemoeten. Maar de verbouw is klaar en in april is de nieuwe aanbouw in gebruik genomen. Er zijn nog wat aandachtspunten zoals; aankleding en verlichting. Nu blijkt ook hoe verouderd het oude deel was. De entree is verbeterd. Er is veel daglicht in het bargedeelte, (noem dit geen kantine, die naam hoor je nu regelmatig. Wellicht moeten alle ruimtes in it Doarpshûs een eigen naam hebben die betrekking heeft op iets of iemand in dit dorp) en bij grotere evenementen is er voor iedereen plaats. Je ziet nu al dat de mensen langer blijven hangen. Het bestaansrecht van it Doarpshûs wordt bepaald door de gebruikers. Ik roep daarom alle sceptici op om te stoppen met hun geklaag. Negatieve kritiek draagt niet bij aan een goede exploitatie. Ideeën en adviezen wel. Maar er is nog een groep. De mensen die je zelden of nooit ziet. Een (te) grote groep. Blijkbaar zijn al die soapseries van RTL belangrijker. Ik hoor nu nog mensen die maar nauwelijks weten dat het nieuwe deel in gebruik is. Foei!!! Tot slot een compliment aan het stichtingsbestuur. Er staat iets moois. En voor U als lezer: loop na de zomer eens binnen. Sjamme Bûzeman 6

8 Plaatselijk Belang nieuws juni 2014 Plaatselijk Belang De website krijgt op dit moment een opfrisbeurt en wordt op diverse punten aangepast. Neemt u eens een kijkje op onze website. Bestuur: Keimpe Vlietstra Voorzitter Yldau de Boer - Vice voorzitter Ilse Koetsier - Secretaris Annegien Smit Penningmeester Arnold Bolhuis Zwanet Reijn Contact: - Lid - Lid Postadres: Plaatselijk Belang Postbus AC Gorredijk Lidmaatschap: 4,50 voor alleenstaanden 5,50 voor gezinnen Website: Politie/Brandweer: Alarm : 112 Politie (geen spoed) : Buurtagent : Henk Liemburg, bereikbaar via Brandweer (geen spoed) : (0513) Voor de website hebben wij o.a. nog informatie nodig van de verenigingen in ons dorp die nog niet op de website vermeld staan. Bij deze doen wij een oproep aan al deze verenigingen. Stuur ons informatie over uw vereniging en wij zorgen ervoor dat er een gratis vermelding op de website komt! De brug is inmiddels weer open voor verkeer. Uiteraard willen wij dit gebeuren niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op maandag 30 juni om uur zal de officiële opening van de brug plaatsvinden. De ceremonie zal plaatsvinden bij de brug en zal voorzien zijn van een feestelijk tintje. Wat er precies gaat gebeuren verklappen we nog niet, maar de kinderen van t Ambyld zullen ook een rol vervullen. Na het gebeuren bij de brug is iedereen van harte welkom in het Doarpshûs voor een hapje en een drankje. Natuurlijk is er voor de kinderen ook een lekkere versnapering. Wij rekenen erop dat u in groten getale aanwezig zult zijn bij de officiële opening van de brug op maandag 30 juni a.s. om uur! Gemeente: Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag. Tel. (0512) Website : 7

9 Veilig verkeer Terwispel Dit schooljaar is er vanuit basisschool t Ambyld gestart met een verkeerscommissie, welke uit een aantal enthousiaste ouders bestaat. Dit om wat meer invulling te geven aan de bewustwording van verkeer bij de kinderen maar ook om verkeersproblemen rond de school aan te kunnen pakken. De afgelopen tijd zijn er een aantal acties gedaan en zullen er de komende tijd ook nog enkele volgen. De verkeerscommissie wordt hierin ondersteund door Veilig Verkeer Nederland. Zo is er onder de ouders en kinderen van school een enquête gehouden om uit te zoeken wat er van de verkeerssituatie rond de school en op de routes van en naar school gedacht wordt. De uitkomsten van deze enquête worden op dit moment uitgewerkt tot onder andere een parkeerplan. Verder zijn er door de kinderen grote verkeersborden geschilderd om extra aandacht te vragen om niet harder te rijden dan 30 km per uur. Misschien zijn de telslangen en meetapparatuur op de Streek u wel opgevallen. Ook deze hebben met dit project te maken. Er wordt een zogeheten nul-meting gehouden om de snelheid van het verkeer vast te stellen. Er volgt een tweede meting wanneer de grote geschilderde verkeersborden een tijdje gestaan hebben, om te kijken wat het effect van onze acties is. Daarnaast vindt er in de week van 16 juni de 30km-week plaats. In deze week gaan we een aantal dingen doen: 1. Op 16 juni gaan we de verkeersborden in het dorp plaatsen. Deze blijven twee weken staan. 2. Leerlingen van groep 7/8 gaan binnen de bebouwde kom ( Streek/ Alde Dyk) containerstickers uitdelen aan de inwoners van Terwispel. 3. De inwoners van Terwispel krijgen de folder "Te hard in de bebouwde kom daar zijn geen excuses voor. 4. De 30km-week zal op maandag 16 juni om 10:00 uur starten met een foto voor de krant Sa waar de leerlingen van onze school met de verkeersborden op staan. Kortom, we zijn volop bezig om de kinderen van school, onze dorpsgenoten en het verkeer wat door ons dorp rijdt bewuster te maken van het verkeer om ons heen. We hopen natuurlijk dat onze inspanningen een positieve impuls zullen zijn voor de verkeersveiligheid in ons dorp. En dat hierdoor al onze kinderen veilig van en naar school kunnen gaan. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Van der Meulen en Huisman, schildersbedrijf Wits, de gemeente Opsterland, Veilig Verkeer Nederland, de ouderraad, onze jonge kunstenaars en iedereen die we vergeten zijn. Dank jullie wel! Namens de verkeerscommissie alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking, Margreet Bloemhof, Anita Boersma, Annegien Smit, Nynke van der Heide 8

10 Een leven lang veilig en comfortabel wonen. Mensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk in hun "normale" woning wonen, al of niet gedwongen door allerlei maatregelen. Het is voor de meesten aantrekkelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Voor de gemeente Opsterland aanleiding een huistest aan te bieden waarmee mensen via een vragenlijst er achter kunnen komen of hun woning aangepast is aan hun lichamelijke gesteldheid (voor de een is een losliggend matje een stuk vervelender dan voor een ander). Om leed te voorkomen in en om huis is deze huistest een handig hulpmiddel om na te gaan waar de veiligheid beter kan. Een gebroken heup is voor de betrokkene en omgeving erg vervelend en kost de gemeenschap erg veel geld. Voorkomen is dus beter dan genezen. De test kan met hulp van een woonadviseur uitgevoerd worden. Je kunt de test eerst zelf ook gaan invullen op om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Voor eventueel volgens de test noodzakelijke aanpassingen kun je uit een lijstje kiezen van vakmensen die het werk kunnen uitvoeren. Bedenk hierbij wel dat de vakmensen, hoe deskundig en integer ook, dingen kunnen adviseren die super zijn maar mogelijk niet echt nodig. Als je een traplift wilt, hoort daar tegenwoordig volgens de deskundigen een toilet boven bij, omdat je volgens dezelfde deskundigen niet snel genoeg beneden zou kunnen komen. Maar een oplossing kan ook eenvoudig zijn: tenslotte was vroeger een po in het nachtkastje naast je bed de oplossing! Zit iedereen er op te wachten dat als je een medicijn te laat inneemt, je WIFI-connected pillendoos contact opneemt met je persoonlijke DOMOTECH thuishulp, om via een thuisscherm er op toe te zien dat je je medicijn inneemt? En dat dan vanuit Drachten, Warschau, Calcutta of Rio de Janeiro om een paar kanshebbende plaatsen te noemen voor vestiging van je persoonlijke DOMOTECH thuishulp.. Blijf nuchter nadenken over wat nodig is om veilig en comfortabel in je woning te blijven wonen. De thuistest is een prima hulpmiddel. Maak er gebruik van en bekijk ook de handige tips. Wilt u hulp bij de huistest door een woonadviseur, neem dan gerust contact op met iemand van de werkgroep van het Dorpssteunpunt Terwispel. Wij van het Dorpssteunpunt wensen u een fijne, veilige vakantie toe! Wim Buding, Annegien Smit, Roel Veenstra, Hettie Visser,

11 Bedrijvig Terwispel Uitbesteden van je administratie aan PJC van Peter Jongsma PJC administraties is het bedrijf van Peter Jongsma, aan het Skeanpaed. De C staat voor Consultancy, dwz bedrijfseconomisch advies en ondersteuning bij selectie en implementatie van software om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Waar vinden wij PJC administraties? Peter Jongsma houdt kantoor in de recente uitbreiding van zijn woning. Het witte huis is de kop van een voormalige boerderij, zoals er meer staan aan het Skeanpaed en de Âlde Hiemen, gebouwd rond Hij heeft de woning in 1992 gekocht; een bouwval die hij grondig heeft gerenoveerd. Het kantoorgedeelte is een strak ingerichte ruimte met veel lichtinval. Omdat hij alles zelf doet kan hij werkzaamheden die hoge concentratie vragen afwisselen met routinewerk en de dagindeling afstemmen op het gezin. Peter is getrouwd met Mirrian Otten, samen hebben ze 3 kinderen. De dienstverlening van Peter Jongsma Ik ben alleen in mijn bedrijf, bewust. Ik doe alle werkzaamheden dus zelf, ik vind dat een voordeel omdat ik dan heel dicht op de klant zit en daardoor meerwaarde kan bieden. Ik richt mij bewust op het segment van kleinere bedrijven, de middenstand in Gorredijk en wijde omgeving, op gebied van detailhandel, groothandel, persoonlijke verzorging, sport enz. Ik heb kennis van hun problematiek, ik kom zelf uit het bedrijfsleven, heb zelf ervaren wat er aan hun kant van de tafel speelt. Mijn klant moet op mijn kennis en advies kunnen vertrouwen. Als ik geen meerwaarde kan bieden verwijs ik liever door naar een collega. Ik neem mijn klanten de gehele financiële administratie uit handen, of doe alleen de controlewerkzaamheden, BTW controle, opstellen jaarrekening en vervolgens de jaarlijkse fiscale aangifte. Startende ondernemers kunnen bij mij terecht voor advies. Ik kan ze helpen met het opstellen van een ondernemingsplan, aanvraag financiering, investeringsplannen, daarnaast geef ik advies m.b.t. inrichten administratie, benodigde verzekeringen etc. etc. kortom alles komt aan bod wat nodig is om een bedrijf op te starten. 10

12 Door opleidingen te volgen blijf ik op de hoogte van wetgeving en fiscale ontwikkelingen. Ik maak maximaal gebruik van IT bij de inrichting van de administratie bij klanten, zo maak ik voor de administratie en fiscale afhandeling gebruik van accountancysoftware van Afas. Door de strikte keuze voor het segment middenstanders heeft PJC een betrouwbaar imago en hoeft Peter nauwelijks actief aan klantenwerving te doen. De één verwijst de ander naar hem door. Hij staat trouwens ook klaar voor hulp en advies voor particulieren bij de aangifte inkomstenbelasting. De ontstaansgeschiedenis Peter is PJConsultancy begonnen in oktober Hij werkte tot dan bij Thermo Noord op de financiële afdeling en had IT in zijn portefeuille, maar hield zich ook bezig met kwaliteitsbeheersing (ISO certificering) en product management. Een breed werkgebied met verantwoordelijkheid voor meerdere afdelingen. De laatste jaren gaf Peter, met twee collega s,in feite leiding aan geheel Thermo Noord. Er waren ook andere vestigingen in Nederland. Toen Plieger in 2002 het bedrijf overnam werd fors gereorganiseerd en werden de centrale activiteiten van Thermo Noord van Gorredijk naar Zaltbommel verplaatst. Ik moest mede de reorganisatie uitvoeren en ben nog interim manager van een dochterbedrijf geweest, zegt Peter, toen de integratie klaar was ben ik me op mijn toekomst gaan beraden. Na een dienstverband van 22 jaar heb ik afscheid genomen, in Maar wat moest ik gaan doen? Ik had een erg interessante baan met veel afwisseling, veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, heb mede vorm gegeven aan de groei van Thermo Noord. Ik heb er ongeveer alles gedaan. Peter werd al snel benaderd door een softwareontwikkelaar die iemand in de technische sector zocht om te adviseren in de ontwikkeling van een database met technische specificaties ten behoeve van digitale catalogi voor bijvoorbeeld webshops. Hij werd consultant op freelance basis. Maar een combinatie van gezinssituatie, veel reizen, onzekerheid over continuïteit brachten Peter tot het besluit om een administratiekantoor te beginnen. Er was veel behoefte aan boekhoudkundige ondersteuning en advies. Ik had de deskundigheid en voerde al de administraties en deed belastingaangiftes voor anderen. Peter: ik heb wel getwijfeld omdat in die tijd nogal wat anderen in Terwispel en omgeving als zelfstandig ondernemer op financieel gebied startten. Maar ik dacht toch dat ik me met mijn ervaring voldoende kon onderscheiden. 11

13 Marktontwikkelingen en continuïteit Peter: Ik zie de laatste paar jaren ondernemers overstappen van de grote kantoren naar mij. Dat komt ook wel door de economische omstandigheden, de tarieven van een klein bureau liggen lager. Verder moet ik waken voor de continuïteit van mijn bedrijf, want omdat ik alleen ben, ben ik kwetsbaar. Daarom bouw ik samenwerking op met enkele collegabedrijven, voor noodgevallen, want vakanties en vrije dagen kun je plannen. Informatieverstrekking wordt steeds verder gedigitaliseerd en de wetgeving wordt complexer, zegt Peter, er blijft dus behoefte aan mijn dienstverlening. Ik blijf met mijn IT-achtergrond en interesse graag op de hoogte van de nieuwste software om daarmee mijn klanten efficiënt te bedienen en nuttige bedrijfsadviezen te geven. Ook al maakt de belastingdienst het steeds makkelijker, er zijn veel particulieren en ondernemers die daarmee geen affiniteit hebben en toch bij mij komen. Peter Jongsma weet voor welke ondernemers hij van waarde is en houdt zijn focus daarop gericht, met succes. Je bent aardig actief in het dorp Ja, zeker. Ik ben op dit moment penningmeester van Sizze en Dwaen, voorzitter van de Gymnastiekvereniging en van de Tennisvereniging. Ik ken de softwarepakketten, dus ik help penningmeesters van andere verenigingen wel eens, zoals bij het Doarpshûs. Ik doe een functie niet langer dan 2 tot maximaal 4 jaar; ik wil graag wat voor de dorpsgemeenschap doen maar ik wil niet vastgeroest raken in een functie. Tot zover het interview met een sympathieke ondernemer in ons ondernemende dorp. Bezoek ook Peter kondigt echter een vernieuwde website aan, door Sjoch ûs gebouwd en binnenkort live. Foto s bij dit artikel zijn gemaakt door Morris Hofstra. Peter van der Steege 12

14 Jaarvergadering Pl. Belang Terwispel op 25 Maart 1950 in Café Velde in halfacht. Aanwezig 16 leden De Voorz. A Holtrop opent de vergadering om ruim acht uur en merkt op dat het aantal aanwezige leden klein is maar spreekt de wensch uit dat de vergadering daarom niet minder leerzaam en vruchtdragend behoeft te zijn. Ingekomen stukken en mededelingen. De Voorz. deelt mede dat er een schrijven is ingekomen van de Bond van Premievrij staatspensioen afd. Terwispel. Deze vereniging vraagt een bijdrage ineens van vijfentwintig gulden en vijftig cent. Hij meent echter dat een donatie van ƒ2,50 per jaar wel het gadelijkst is maar geeft hierover het woord aan de vergadering. D. de Vries meent echter dat plus. ƒ2,50 per jaar de ƒ25,- ook nog wel kon worden gegeven. Dit voorstel krijgt geen bijval en zoo wordt besloten Donateur te worden tegen een jaarlijkse contributie van 2 gulden en 50 cent. Vervolgens vraagt de nieuw opgerichte Kleuterschool alhier een subsidie van onze vereeniging. Hierover wordt besloten dit jaar een subsidie te geven aan de kleuterschool ten bedrage van vijfentwintig gulden. Een volgend jaar zal worden beslist of Pl. Belang opnieuw subsidie kan en zal geven. Van Gem. Opsterland is een schrijven ingekomen dat het pad langs het kanaal in orde zal worden gebracht. Dit pad is reeds al in orde gebracht ter voldoening van de gebruikers aldus de Voorz. Ingekomen is ook een schrijven van de bewoners van het pad langs de nieuwe vaart tussen Spaltenbrug en Spaltendraai. In dit schrijven wordt verzocht onze bemiddeling te willen verlenen opdat een verbetering van dit pad tot stand zal kunnen komen. De Vries zegt dat het verzoek aan het Polderbestuur is afgewezen. Enkele leden menen dat dit pad weleens in het nieuwe Bouwplan kan worden opgenomen. Op de vraag van de Voorz. of Braam lid van het Polderbestuur hierover ook inlichtingen kan geven: Braam meent dat verbetering met puin niet afdoende zal helpen en een klinkerverharding veel te duur zal worden. Aan het verzoek zal worden voldaan en we zullen trachten een vergadering te beleggen met het Polderbestuur, belangstellenden en zoo mogelijk een deskundige van de Gemeente. Rondvraag. D de Vries opent de rondvraag en wijst op de weg bij de Klidze. Hiervan zal nota worden genomen. J de Vries vraagt hoe of het staat met de reinigingsdienst. De Voorz. licht hierover het een en ander toe. E Bron vraagt of het hier ook nodig is een cursus te organiseren in de verkeersregeling. De Voorz. zegt een onderhoud te hebben gehad met onze Plaatselijke Politie en dat er op verschillende 13

15 plaatsen dat aangaande cursussen worden gegeven. Ook de hooge autoriteiten stellen hier veel belang in. Hij meent evenwel dat de herfst zich beter leent voor zo n cursus als de zomer. Onze plaatselijke Politie Wever geeft hierna een uiteenzetting van de wijze hoe of zo n cursus wordt gehouden. Zo n cursus bestaat uit twaalf lessen en er wordt eenmaal in de week les gegeven. Er kan een examen aan verbonden worden maar dit is niet verplichtend. Tenslotte wordt besloten dat Pl. Belang er werk van zal maken tegen de herfst. R. Heida merkt nog op dat eenige waarschuwingsborden bij de school wel van belang zouden zijn. Sluiting LONGFONDSCOLLECTE Voor de Longfondscollecte is een bedrag van 239,56 Euro opgehaald. Ik wil mijn collectanten bedanken voor hun enorme inzet. Helaas is het een klein groepje en we zouden wel wat versterking kunnen gebruiken. Mocht je geïnteresseerd zijn dan hoor ik het graag. Namens het Longfonds, Bettie Veldstra Zomertour Buurtsportwerk Opsterland op maandag 7 juli van 14:00 16:00 in Terwispel! In samenwerking met Sport Fryslân is het project Buurtsportwerk Opsterland gestart. Doel van dit project is om inwoners meer in beweging te brengen en een gezondere leefstijl aan te leren. Om te starten en het project onder de aandacht te brengen worden in alle dorpen van Opsterland van 7 juli t/m 16 juli leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De dorpentour komt op maandag 7 juli van 14:00 16:00 langs in Terwispel. Nog even alles op een rij: Datum: maandag 7 juli Tijd: 14:00 16:00 Locatie: Grasveld Visserswei/Mounesleat Leeftijd: 6 12 jaar Kosten: geen Zien we je dan?! Sportieve groet, Jennifer, Jasper en Ilse 14

16 Een Zweedse meelbes, spechten in een hol vlak voor de ramen En een meikever in een hazelaar. In het verleden stonden er in de berm langs de Alde Dyk mooie bomen, het waren Zweedse meelbessen. Eigenlijk horen die hier niet thuis in ons land. De naam zegt het ook al, ze komen veel voor in noordelijke landen. Ook in Duitsland zie je ze, maar vooral in Denemarken, Zweden en Finland Het is familie van onze lijsterbessen. Wij woonden op de Klidze, waar ze langs de Alde Dyk stonden. Ik herinner het me nog best, er stond een keiharde wind wat in de nacht uitliep op een zware storm. De volgende morgen waren ze om gewaaid, een vreemde aanblik, al die bomen lagen om van west naar oost over de sloot. Ze zijn allemaal opgeruimd, maar er zijn geen nieuwe meelbessen weer aangeplant. Toch zijn er nog een paar van over gebleven. Toen wij aan de Alde Dyk kwamen wonen stond er een op ons erf, die staat er ook nu nog. Het is zacht hout, niet geschikt om te gebruiken voor timmeren in de bouw. Ook niet als brandhout in de open haard of kachel. Als het droog is brandt het geweldig, maar het is ook zo weg. Verleden jaar waren er nog een paar takken waar bladeren aan kwamen, maar dat zal ook voor het laatst geweest zijn, er is nu geen blaadje te vinden. Er zijn al takken gaan rotten en verschillende zijn er met harde wind al af gewaaid, maar ondanks dat blijft het voor mij een mooie boom. Tussen en onder de bast leven veel insecten en larven wat voedsel oplevert voor vogels zoals spechten en boomkruipers die op ons erf ook veel voorkomen. Het was begin mei, een van de eerste zaterdagen van die maand dat twee grote bonte spechten, een mannetje en vrouwtje een gat in de stam aan het hakken waren. Om de beurt waren ze bezig vlak voor onze ramen, af en toe wisselden ze elkaar af. Ze waren al vroeg in de morgen begonnen. De spaanders vlogen rond. We hebben het de hele dag kunnen meemaken en volgen. Het gat werd steeds dieper, af en toe werd er geprobeerd om er in te kruipen, maar dat was in het begin moeilijk, de ingang was nog te klein, en het was nog niet diep genoeg. Steeds bleven ze druk bezig, van een pauze weten de spechten schijnbaar niks af. Ondertussen had ik een camera op een statief in de kamer voor een raam opgesteld. Het was niet gemakkelijk om zo foto s van de bedrijvige vogels te maken, ze waren steeds druk in beweging en dan zit je met het scherp stellen. Maar het is me toch gelukt, er 15

17 zijn hele mooie bij. Het was al in het begin van de middag toen ik één van de beide door het gat zag verdwijnen in het hol. Er werden spaanders naar buiten gebracht die verstrooid werden rond de boom. Om de beurt doken ze het hol in om een poosje later weer met spaanders naar buiten te komen en onder de boom te deponeren. Nog steeds werkten ze er ook aan om de ingang te vergroten en wat bij te schaven. En zo ging het de hele dag door, werken aan het hol in de stam. Op nog geen halve meter van het spechtenhol hangt al een paar jaar een nestkast waar een paartje koolmezen in broeden. Daar storen de spechten zich niet aan, maar omgekeerd storen de koolmezen zich ook niet aan de spechten. Maar die zijn ook wel wat gewend, het dak ligt schuin op de nestkast wat in de late winter veroorzaakt is door een steenmarter. Ik heb niet gezien dat het gebeurde, maar er is maar één die dat kon doen en dat is een steenmarter. Ik wist dat er een marter rond ons huis leeft, en dat is dan een steenmarter, een boommarter houdt zich niet bij een huis op, die houdt meer van een bosrijke omgeving. In de buurt van Beetsterzwaag zijn ze wel. Bij de Koefenne heb ik wel eens een gezien. Maar ondanks dat het dakje schuin op de nestkast van de mezen ligt trekken ze zich er niks van aan. De spechten zijn tot in de avond door gegaan met hun werk en nadien hebben we ze die zaterdag avond niet meer gezien. De zondagmorgen daar op waren ze er rond acht uur weer. Om de beurt gingen ze het hol binnen en kwamen er weer uit met spaanders die in het gras terecht kwamen. Ook hakten ze nog wat aan de ingang, die werd ook wat groter gemaakt. De dagen er op werd het rustiger, maar elke dag zagen we ze, en zowel het vrouwtje als het mannetje ging af en toe naar binnen om in korte tijd weer naar buiten te komen. Toen zullen ook de eieren gelegd zijn. Een nest maken spechten niet in het hol wat twaalf cm in doorsnede kan zijn en vijfentwintig cm diep. De eieren worden zo op de bodem van het hol gelegd, dat kunnen er vier tot zes, een enkele keer één meer zijn. De eieren zijn glanzend wit waar zowel het vrouwtje als het mannetje op broeden wat ongeveer twee weken duurt. We zien nu de beide vogels af en aan vliegen om de jongen hun voedsel te brengen. Af en toe zien we ook een jong voor het vlieggat verschijnen, maar naar buiten komen ze nog niet. Dat hoeft voor mij ook nog niet. Twee jaar geleden hadden we twee paar spechten die in bomen in de houtwallen hun nestholen in bomen gehakt hadden. Daar hadden we weinig van gezien want de wallen waren dicht begroeid, het was een en al blad wat je eigenlijk zag. Ik wist dat ze er waren, maar niet precies waar. Ik zoek er nooit om, ik ben erg bang dat het dan verstoord zal worden. In de broedtijd kom ik bijna niet op plekken waarvan ik vermoed of weet dat er vogels aan het nestelen zijn of broeden. Het was op een middag dat ik een meter of tien vanaf de nestboom een jonge dode grote bonte specht in het gras vond. Hij heeft nog niet kunnen vliegen, daar was hij nog te jong voor. Hij was dood maar toch nog warm, de doodsoorzaak kon ik niet bedenken. Maar heel toevallig vond Meintje aan de andere kant van het huis ook een jonge dode specht, maar die kwam wel uit een ander nest waarvan de nestboom aan de andere kant van ons huis staat. Deze was nog jonger dan die ik eerder vond. Ook van die was de doodsoorzaak gissen. Bij het nesthol in de meelbes hebben 16

18 spreeuwen er op geloerd en geprobeerd om naar binnen te komen, maar dat is hen gelukkig niet gelukt. Op een morgen zag ik een holenduif op de rand van het platte dak wat dicht bij de nestboom is heen en weer lopen voor het nesthol. En maar kijken en kijken naar het hol. Het heeft lang geduurd, maar hij is tenslotte vertrokken zonder resultaat. Ik was er blij mee, maar ik denk altijd. Dat is de natuur. De hazelnoten hadden bij ons in het voorjaar uitbundig gebloeid, ik dacht even te kijken of de noten zich al ontwikkelden. Het was lekker weer, de zon scheen en er vlogen veel insecten rond. Ik tilde wat takken op om onder de bladeren te kijken. Eigenlijk schrok ik van hetgeen wat ik toen zag. Nee geen hazelnoten maar het was een meikever. De meikever komt nog wel in ons land voor, maar het is zo langzamerhand een zeldzaamheid om er een te zien De laatste die ik zag was in een bos bij een heidegebied in Drente. En nu dus op eigen erf. De kleur is overwegend donker bruin. Het is een van de grootste kevers in ons land, drie centimeter, een forse kever. De julikever kan ruim een halve centimeter langer worden, maar die is zeer zeldzaam, in Friesland heb ik nog nooit een gezien, daarvoor zul je meer naar midden en zuid Europa moeten, Dan is het vliegend hert nog veel groter, het mannetje kan zeveneneenhalve centimeter lang worden, Deze kevers zijn nog zeldzamer, de grootste kans om er een te zien is op de Veluwe, en dan bij eiken. Ze eten van de sappen die uit de wonden van de bomen komen als die beschadigd zijn. De ontwikkeling van de larven heeft plaats onder de grond en het duurt ongeveer vijf jaar voor ze als volwassen kever tevoorschijn komen. In vroeger jaren kwamen meikevers talrijk voor en brachten veel schade toe aan de bossen waar bomen kaal werden gevreten, dat waren dan vooral eiken, maar ook berken, beuken, lariks, populieren en ook hazelaar, en daar op vond ik dan een op ons eigen erf. Als de vrouwtjes genoeg van de bladeren gegeten hebben zoeken ze buiten de bossen of wallen een geschikt veld op waar ze zich zo n 20 tot 30 centimeter de grond in graven waar ze hun eitjes leggen, het kunnen er wel meer dan dertig zijn. Dan vliegen ze terug naar een bos of houtwal waar ze weer gaan eten van de bladeren. Dat doen ze nog twee keer om eitjes af te zetten, maar de tweede keer zijn het minder, en de derde keer nog minder eitjes. De larven die onder de grond uit de eitjes komen worden wel witte wormen genoemd, maar de echte naam is engerling. Ze blijven eerst nog een poos onder de grond en eten van de wortels van gewassen waar ze in het verleden toen deze kevers massaal voorkwamen veel schade aangericht hebben. Ze verpoppen in de zomer in de grond op een diepten van dertig tot veertig centimeter. Dan blijven ze onder de grond en brengen daar de winter door om daarna als volwassen meikever van de verse bladeren van de bomen te eten en te zorgen voor een nieuwe generatie meikevers in onze natuur. Dat de meikevers met uitsterven bedreigd werden is de schuld van de mensen door gebruik van bestrijdingsmiddelen wat ook nu nog steeds gebeurt. Ook andere, vaak nuttige insecten gaan door gebruik van die gifstoffen vaak dood. Hans Baron 17

19 Alve Alvestêdenkuiertocht 2014 In âlve stêdentocht bestiet út twa dingen, oerdei rinne of kuierje en nachts sliepe. Wat it lêste betreft hawwe je ferskate mooglikheden, myn klam leit op de trije izeren frachtskippen. Disse skippen lizze in dei fan te foarren al by de Harmonie yn Ljouwert, sadat de rinners die fakentiids út de oare provinsjes komme, mei in inkele bûtelanner yn hun formidden, der al sliepe kinne. De skippen farre deis nei it plak wer de wandelaars hun einpunt hawwe. Yn disse skippen binne troch in kraan stapelbêden set. Els skip kin rûchwe fjirtich personen ha, fakentiids is der ien by foar froulju oanfolle mei troude pearen. Wa snachts hege need hat moat by it izeren trapke op en kin terjochte op 'e wal. In suterich peertsje ferljochtet de romte. Foar de breanedige fentilaasje bliuwt de útgong boppe iepen. Foar it gefal as it snachts reint wurdt der in dakseil oerhinne lein. Disse kear wie der nachts gjin rekken hâlden mei dat der in stoartbuie falle soe yn Fryslân. De sliep wie oer want it kletterde op de izeren lûken, wat in heiselik lawaai joech. It ferrin wie fjirder dat der sich in plasse foarme op it dekseil wertroch de hiele santemekraam mei wetter en al yn it skip dondere. De koffers en tassen hiene wiete fuotten ûnder de bêden en de skuon moasten direct oan by it ferlitten fan it nêst. De skipper koe deis mar oan it dweiljen. It ferfolg wie dat de twadde dei, tydens it rinnen der allegear wetter en nochres wetter foel, we hienen gjin droege trie mear oan it liif, op 'e neidei giene wy as sompies nei it einpunt. Mar de wandelaars yn 'e boat hiene it noch folle slimmer, wêr moatte je mei die wiete brut hinne, ek al omdat der noch trije dagen rûn wurde moast. De klean koene je yn 'e boat net oan de line hingje want die wie der net. It leit foar de hân dat je de lucht der wol snije koene. Myn plak wie yn it echtelik bêd en foar gjin jild yn e boat. Lykwols hawwe we der noch trije moaie dagen efteroan hân. J.B. 18

20 PATAT AKTIE 18 augustus OOGSTMARKT 13 september De patat aktie start weer op 18 augustus, een familiezak patat en 4 kroketten of frikandellen voor 10,- Zaterdag 13 september (tijdens het dorpsfeest) wordt er een oogstmarkt gehouden bij het Dorpshuis Niet alleen groenten en fruit zijn welkom,maar ook planten,stekjes enz. Je kunt je opgeven bij Anja ( ) Oproep Vrijwilligers gevraagd om zo nu en dan op vrijdagmiddag rond uur met een dorpsgenoot boodschappen in Gorredijk te gaan doen. Vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een auto. Aanmelden en inlichtingen bij Annegien Smit tel Via deze weg wil ik de E1 pupillen en de D1 pupillen van Wispolia bedanken voor de leuke tijd. En al die cadeaus die ik heb gekregen, dat deed me goed. En de E1 voor het kampioenschap, wat een mooi afscheid was voor mij als trainer/leider. En Henk ook bedankt voor de goede samenwerking. Wy binne oandien troch it meilibjen by it ferstjerren fan us Sybren Jan Schaafsma Brecht, bern en bernsbern. Hierbij zeg ik mijn donateurschap op bij Wispolia. Wietze Klijnstra 19

21 Wat in dei: De Recreatieloop Terwispel. Snein 1 juny wie in dei fan prestaasjes. Sa n 50 bern rûnen 1 mijl en goed 100 minsken dienen mei oan de 4 mijl. Der wienen superrinners by: by de bern kaam Mathijs Pultum ut Lúkswâld as earste oer de finish, by de folwoeksenen wie dat Sietse Jonker ut Terwispel. Mar der wienen ek guont dy t foar it earst sa n ofstân útrûnen. En dat is faaks in like grutte prestaasje! Wat wy it wichtichste fûnen: de prestaasjes dy t elk op syn of har nivo delsetten hat, binne foar de ús reden om it in slagge dei te neamen. As kommisje fan sv Wispolia woene wy foar it doarp Terwispel in nij evenemint starte. Foar it doarp en troch it doarp. En dat is slagge. Wy hiene as doelen: sportyf en sûn, wat goed oanslút by it doel fan de feriening: Het bevorderen van sport in het algemeen, sa t it sa moai yn de statuten stiet. Doe t wy yn oktober 2013 mei it ydee kamen wie elk fuort enthûsiast. Wy hawwe kontakt socht mei doarpshûs, Sport Fryslan, Gemeente Opsterlân en elk wie optein oer it ydee. Fia sport Fryslân binne de clinics organisearre. Sietse van der Meij fan Loperscompany op It Hearrenfean hat 8 clinics jûn, dy t troch sa n man folge waarden. Ek dat wie in aardichhyd. Sietse hat ús mei syn ûnderfining ek adfisearre by de organisaasje. En fansels wie de oanwêzichhyd fan Piet Paulusma by de earste clinic in hiel aardich sirkus. De clinic binne sponsore troch de gemeente Opsterlân, wat wer regele is troch Sport Fryslân. Sy hawwe ek de clinics op de skoallen opsetten. Op in 8-tal skoallen hat Andrea Deelstra (Nederlâns Kampioen Marathon!) lâns west om te fertellen oer hurdrinnen en om bern enthûsiast te krijen. In oar ûnderdiel wie it stimulearjen fan sûnens, dus ek it sûne iten is meinaam. Dêrom is yn it doarpshûs fan no ôf it broodje gezond te krijen. Dit is mei in startsubsydzje fan Sport Fryslân ta stân kaam. De dei fan de reakreaasjeloop wienen se fuort al útferkocht dus ek hjirfan kinne wy sizze dat it slagge is. En dan alle minsken dy t meiwurke hawwe: de frijwilligers. De deis sels wiene der in man of 40 yn tou om alles goed rinne te litten Ek oan al dy minsken wolle wy fan hjirút nochris tank sizze! Fan moarns 7 oere ôf opbouwe, it parkoers útsette, by de ôfsettingen stean om it ferkear te regeljen, de foarfytser, de ynskriuwing, de EHBO, neam mar op: elkenien stie op syn post. Sa hawwe de dosinten fan de It Ambyld hawwe by de kidsrun hulpen. Ek it oanbod fan steunpunt WMO om musyk te regeljen, de gearwurking mei it Doarpshûs, de Famkes fan e Pôle en de bierbrouwers van Mouwe Stream by de drinkpost.elk die mei. 20

22 Alles by elkoar sjogge wy werop op in prachtige dei, mar wy sjogge ek foarút Wy wolle der in prachtige tradysje fan meitsje. Wy witte no dat wy it meielkoar dwaan kinne yn Terwispel. De draaiboeken lizze klear, wy witte wat der fan ús ferwachte wurdt. Hooplik: Oant oare jier! De loopkommisje. De ynskriuwing By it kanaal del De start mei wethâlder Piet van Dijk Voor meer foto s kijk ook op 21

23 16 mei 2014 Opening brug door Mouwe Stream Beste Terwispelers, Trochsetters en brouwers en andere belangstellenden Hedenavond zijn wij bijeen voor een triple heuglijk feit! Heugelijk Feit 1 The bridge is back oftewel de brug is terug! Na maandenlang in het ongewisse te hebben gezeten over wanneer de Spalt in Terwispel teneinde zou komen, is het nu weer zover. Terwispel is weer met elkander verbonden middels de vernieuwde doch uiterlijke identieke Spaltenbrêge. Beide zijden van Terwispel kunnen eindelijk weer over de brug komen. Jansma Productions heeft een en ander mogelijk gemaakt, ondanks zijn vervroegde uittreden. Het is nu al binnen afzienbare tijd het tweede prestigieuze bouwwerk in Terwispel wat in de eindfase verkeerd. Het massatoerisme waarvoor enige jaren geleden in de Wispelweagen gevreesd werd kan haar intrede doen, we zijn er klaar voor! Wij als Trochsetters lijken een meer dan bijzondere band te hebben met brêgen. Het voltallig oerbestjoer van onze bierproefclub is er zowaar naast één opgegroeid. Wellicht ter verduidelijking het oerbestjoer is het voormalige eerste voltallige bestjoer van Bierproefclub de Trochsetters. Vanaf 1958 tot 1975 hebben zijn ouders, en af en toe ook onze jeudige Pieter, voordat de A7 haar intrede deed,de voormalige brug aan de Rijksweg 43 trouw bediend. De statige pet die thans mijn hoofd siert is de originele pet van de brêgewipper van Rijksweg 43, van de vader van het Oerbestjoer dus, alsmede de toeter. Maar er is meer wat de BPC de Trochsetters verbindt met brêgen. Ik hoef u maar te herinneren aan Café Maltenbrêge hier even verderop. Vreemd overigens om zo dicht bij de 22

24 Spaltenbrêge een café van de naam Maltenbrêge te voorzien. Waarschijnlijk komt de plaatselijke afdeling van de AA op gezette tijden hier tesamen. Er schijnt ook op het web een dorpsfeestfilmpje van de buurt Twa in Ien te circuleren waarop een oude legende, de Klunchouffe, deze brug op klompen schaatsend over het water passeert. Bij de voorbereiding van vanavond blijkt dit niet de eerste brug te zijn die door onze club werd ingewijd. Graag neem ik u mee terug naar de proefavond in Café de Rolbrêge (!). Op de weeromreis in de huifkar van Koos Feenstra, zijn de Trochsetters gestopt ergens op het Kolderveen ter hoogte van de brug, die zojuist was vernieuwd. Spontaan hebben zij de brug hun zege gegeven. Wat door de lokale bevolking overigens maar matig gewaardeerd werd. En vanavond opnieuw een officiële inwijding van de brug. Een brug die het aanzicht van het dorp de laatste 80 jaar reeds in belangrijke mate heeft bepaald. Heugelijk Feit 2 Naast de officiële inwijding van de brêge vanavond en in het kader van de week van het Nederlandse bier (van 15 tot 25 mei) is dit eveneens de eerste publieke presentatie van de plaatselijke ambachtelijke bierbrouwerij Mouwe Stream. We hadden gerekend op Harense taferelen en zijn eigenlijk lichtelijk teleurgesteld over de lage opkomst. En nu het officiële deel: Ter inwijding van de brêge zal er thans een Fuleindig Wispelturig biertje worden opgeofferd in de hoop dat de brêge een veilig en langdurig bestaan mag genieten in ons prachtige dorp. Mag ik den Witte Broeder Harm uitnodigen voor de officiële handeling? Na afloop van alle heuglijke feiten kunt u op zeer beperkte schaal proeven van ons eerste bier, brouwsel 6. Pipetjes liggen daartoe even verderop op de picknicktafel. Een picknicktafel overigens jaren geleden vervaardigd door onze oerbestjoersmid. Rond dezelfde tijd heeft deze zelfde smid destijds ook de miniatuurbrêge gerenoveerd, die zich in de nabijheid van het parkeerterrein van Us Doarpshus bevindt. 23

25 En jaren daarvoor was hij ook de maker van de jaarlijkse trofee Man van het Jaar in de vorm van een minibrêge die werden uitgereikt door de TAP rond de jaarwisseling. Heugelijk Feit 3 Door voorgaande opsomming blijken er wel zeer veel connecties te bestaan tussen brêgen in en rond Terwispel en ons voltallig oerbestjoer Pieter de Jong. Het doet mij dan ook een zeer groot genoegen de brêge de informele naam toe te kennen: Pieter de Jong brêge! Het schijnt usance te zijn wegen, bruggen en andere kunstwerken te vernoemen in afwezigheid van de betrokkene. Meestal zijn zij overleden maar in dit geval gelukkig niet. Het voltallig Oerbestjoer was vanavond verhinderd vanwege een trouwpartij elders in den lande, en daarmee dus nu een ideale gelegenheid. Dus u zult vergeefse moeite doen om Pieter met dit heuglijk feit vandaag hier te feliciteren. Desalniettemin graag uw applaus voor een vooraanstaande Terwispeler figuurlijke brêgebouwer; Pieter de Jong wiens naam nu op informele wijze is verbonden aan deze brug. Naar de pipetten! Naschrift: Brouwerij de Mouwe Stream is een iniatitief van Harmen Bosma, Beene Brouwer, Henk Hofstra, Markus Minkus, Johannes Oppersma, Arie van Steen, Rinus Verschoor en Sikke Visser. FIETS/LOOP voor een huis in Bangladesh Veel mensen in Bangladesh leven in huizen van bamboe, die door externe weersomstandigheden regelmatig worden weggevaagd gezinnen raken van de ene dag op de andere alles kwijt. Hier kunnen wij iets aan doen! Fiets of loop op 30 Augustus naar de top van de Galabier( is ook één van de bergen waar de Tour de France overheen gaat). Probeer wat sponsors bij elkaar te krijgen. De opbrengst wordt gebruikt voor het bouwen van stenen huizjes in Bangladesh. Kijk ook op internet. voor een huis Op 25/06 kun je nadere informatie krijgen bij. Adriëtte de Jong tel. nr 0512 of Zus Wassenaar tel.nr

26 32 e Stratenvolleybaltoernooi woensdag 11 juni 2014 Ook dit jaar werd het stratenvolleybaltoernooi weer gehouden op het sportterrein van de Puster te Terwispel. Met een schitterend avondzonnetje en een heerlijke temperatuur werd de start van de eerste wedstrijd om uur in getoeterd. De buurten van Terwispel hadden 14 teams opgegeven. Deze teams waren door de commissie ingedeeld in twee poules van 7 teams. De gehele avond werd er sportief gestreden om eerste te worden van de poule. Maar dit was maar aan twee teams toebedeeld. Winnaar van Poule 1 werd Twa yn ien 1 en de winnaar van poule 2 werd Bûtewei. Rond kwart voor tien hadden deze twee teams gestreden om de eerste plaats. En er werd gestreden. Wat was het spannend. En de winnaar was.. Gefeliciteerd Twa yn ien 1. In het dorpshuis heeft Twa yn ien 1 de eerste prijs in ontvangst kunnen nemen. Namens de commissie willen wij een ieder bedanken voor de geslaagde sportieve avond. Tot volgend jaar. Bestuur TVC De volledige uitslag 1. Twa yn ien 1 2. Bûtewei 3. Om e Bocht 1 4. Hiskebuorren 5. Zonnedeal 6. Twa yn ien 2 7. Klidzebuorren 1 8. Om e Bocht 2 9. Unwaarskamp 10. Doarpshûsbuorren Doarpshûsbuorren Klidzebuorren Plantsoen 14. Doarpshûsbuorren 3 25

27 26

Wispelweagen December 2013 Jaargang 44

Wispelweagen December 2013 Jaargang 44 Wispelweagen December 2013 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45

Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45 Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Wispelweagen April 2013 Jaargang 42

Wispelweagen April 2013 Jaargang 42 Wispelweagen April 2013 Jaargang 42 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Wispelweagen Februari 2015 - Jaargang 45

Wispelweagen Februari 2015 - Jaargang 45 Wispelweagen Februari 2015 - Jaargang 45 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Wispelweagen Maart 2013

Wispelweagen Maart 2013 Wispelweagen Maart 2013 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Mei 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes

Nadere informatie

Wispelweagen Februari 2013

Wispelweagen Februari 2013 Wispelweagen Februari 2013 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat

Nadere informatie

Donatie aan Op 'e Hichte

Donatie aan Op 'e Hichte Donatie aan Op 'e Hichte Onderstaande e-mail is bij de redactie binnengekomen: ------------------------------------------------------Geachte Redactie, Hierbij geef ik mij op als Donateur "om útens". Inmiddels

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

SSS - 2 - - 3 - - 5 - - 6 - - 7 - - 7 - - 8 - - 8 - AED...

SSS - 2 - - 3 - - 5 - - 6 - - 7 - - 7 - - 8 - - 8 - AED... Maaie 2015-1 - - 2 - Doarpskrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2015 34 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 172 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Weidenaar Ynhâld / Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 127 mei 2014 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 127 mei 2014 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 127 mei 2014 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang Redactie: Hans de Jong (hoofdredacteur) it Heechfean 37, 9222 NZ (342735) Michèl Houwen

Nadere informatie

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 132 mei 2015 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 132 mei 2015 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 132 mei 2015 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang Redactie/ lay-out: Michèl Houwen (342479) michelhouwen@outlook.com Advertenties: Verspreiding:

Nadere informatie

Van de redaktie. 30e Jaargang, Nr: 144, Juli 2012

Van de redaktie. 30e Jaargang, Nr: 144, Juli 2012 30e Jaargang, Nr: 144, Juli 2012 Van de redaktie In het vorige krantje hebben jullie de oproep voor een nieuw redactielid gezien. Binnen de redactie hebben wij helaas afscheid genomen van Hilly Velde.

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 128 september 2014 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 128 september 2014 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 128 september 2014 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang Redactie: Hans de Jong (hoofdredacteur) it Heechfean 37, 9222 NZ (342735) Michèl

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Maart 2011

Algemene Ledenvergadering. Maart 2011 Algemene Ledenvergadering Maart 2011 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: - - vacature - - Waarnemend voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131

Nadere informatie

Wat eten wij vandaag? Ampsense stoofpot (ong. 6 personen )

Wat eten wij vandaag? Ampsense stoofpot (ong. 6 personen ) Doarpsomropper Redaktie: H. Bakker, Legedyk 2, Til. 423442 S. Bethlehem, Fleardyk 6. Til. 412142 A. Meiners, Legedyk 14, Til. 335682 A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til. 420459 H. Wiersma, De Terp 11,

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 41ste jiergong nûmer 9 maaie 2010 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 131 maart 2015 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang

d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 131 maart 2015 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang d e B a r t e Dorpskrant Drachtstercompagnie nummer 131 maart 2015 De Barte wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang Redactie/ lay-out: Michèl Houwen (Lay-out) it Heechfean 12, 9222 NZ (342479) Advertenties:

Nadere informatie

De Binnenste Buiten. Post. Nationale voorleesdagen in de bibliotheek. Wegwerkzaamheden centrum Buitenpost. In dit nummer: Van de redactie

De Binnenste Buiten. Post. Nationale voorleesdagen in de bibliotheek. Wegwerkzaamheden centrum Buitenpost. In dit nummer: Van de redactie De Binnenste Buiten Maandelijkse uitgave van Stichting Dorpsblad De Binnenste Buiten Jaargang 15, nr. 3, januari 2014 Post In dit nummer: > Wat verenigt ons: Spikant > Sportkoppen: Zwembad De Kûpe > Inspiratie:

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 44ste jiergong nûmer 4 desimber 2012 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Februari 2009

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Februari 2009 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 167 Februari 2009 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie