Aangeboden door Wouter Devloo tel B&A Advies bvba

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba"

Transcriptie

1 cic OVERZICHT VERGUNNINGEN : Hier vindt u een lijst van activiteiten en beroepen met de officiële instanties tot de welke u zich moet wenden om de vereiste vergunning te verkrijgen. Aanhangwagen: constructie Aardappelen: bereiden en verpakken van aardappelen (vergunning) en in- en uitvoer (registratie) Accountant Instituut van Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Adviezen beleggingen Advocaat Afvalstoffen: in- en uitvoer Alarmsystemen FOD Mobiliteit en Vervoer Dienst goedkeuring aanhangwagens Vooruitgangstraat BRUSSEL Tel Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Dienst Plantaardige Productie WTC III, bus 3 Tel Livornostraat BRUSSEL Tel Commissie van Bank en Financiewezen Congresstraat Tel: Orde van Vlaamse Balies Koningsstraat 148 Tel OVAM Dienst Europa Stationsstraat MECHELEN Tel FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Preventie en Veiligheid) Waterloolaan 76 - Tel :

2 - Alcoholische, gegiste of gedistilleerde Dranken 22 ) vergunning voor verkoop (ook restaurants) Ambulante handel Apotheker Arbeidsbemiddeling: erkenning Arbeidsbemiddeling tegen betaling m.b.t. schouwspelartiesten en personen met een hogere functie Outplacementbureau Uitzendbureau Wervings- en selectiebureau Architect Autorijscholen: erkenning, beroepsbekwaamheid van het personeel Bandagisten FOD Financiën (Administratie der Douane en accijnzen) North Galaxy - bus 37 Koning Albert II-laan, Brussel Tel: 0257/ minfin.fgov.be Machtiging voor produceren, opslag, ontvangen en verzenden: Gewestelijke Directies van Douane en Accijnzen Vergunning voor verkoop van alcoholische dranken ( 22 ): Aanvraag bij uw plaatselijk wijkcommissariaat. Xerius Ondernemingsloket FOD Volksgezondheid Orde der Apothekers Inschrijvingen op lijst van apothekers Orde der Apothekers Nationale Raad Henri Jasparlaan BRUSSEL Tel Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Cel Private Arbeidsbemiddeling Koning Albert II laan 35 bus Brussel Tel Nationale Raad van de Orde van Architecten Livornostraat 160 bus 2 Tel FOD Mobiliteit en Vervoer Dienst Rijbewijzen, Sectie Rijscholen Vooruitgangstraat BRUSSEL Tel Erkenningsnummer voor terugbetaling: RIZIV - Bandagisten

3 Tervurenlaan BRUSSEL Tel Bedrijfsrevisor Beenhouwer - spekslager Belastingconsulent Beleggingsadviseur Bemiddelaar Beroepskaart voor vreemdelingen Bewakings- en Beveiligingsondernemin gen Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) Arenbergstraat 13 (1ste en 2de verdiep) Tel KMO-Beleid) WTC III,, Tel economie.fgov.be Instituut van Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Livornostraat 41 Tel Commissie voor het Bank- en Financiewezen Congresstraat Tel Federale Erkenningscommissie: deze commissie heeft de taak om bemiddelaars te erkennen, erkenningscriteria te bepalen en opleidingen en organismen goed te keuren, die deze opleidingen organiseren. Lokaal 140 Defacqzstraat 1 Tel ex.html (KMO-Beleid) WTC III,, Tel economie.fgov.be l/index.html FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Directie Preventie Veiligheid

4 Waterloolaan 76 Tel Boekhouders/Fiscalist Cafés en slijterijen Consumentenkrediet Detective Diamant (ruwe diamant) Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) Legrandlaan BRUSSEL Tel Openingsrecht en verkoop van gegiste en geestrijke dranken FOD Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen) North Galaxy - bus 37 Koning Albert II-laan, Brussel Tel: 0257/ minfin.fgov.be Aanvraag bij uw plaatselijk wijkcommissariaat Inschrijvingsnummer: Kredietbemiddelaar, makelaar, verkoper-agent, incassobureau, personen die verkopen op afbetaling of financieringshuur toestaan ten gunste van een erkende kredietgever aangewezen in de overeenkomst. Erkenning: Elke persoon die de activiteit van kredietgever uitoefent. Regulering en Organisatie van de Markten Dienst Krediet - Schuldenlast Koning Albert II-laan 16 Tel FOD Binnenlandse Zaken Leuvenseweg 1 Tel: (Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen) Leuvenseweg 44

5 Tel: 02/ economie.fgov.be Dierenhandelszaken & Dierenpensions Edele metalen: handel - bewerking Eetwaren: productie - handel Eieren: broeierijen, selectie- en vermeerderingsbedrijve n, pluimveekwekerijen Fytofarmaceutische producten Gehoorprothesisten Geneesmiddelen Gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke bedrijven Gezins- en bejaardenhulp Uw gemeentebestuur Waarborgkantoor Koninklijke Munt van België Pachecolaan 32 Tel Erkenningsnummer voor terugbetaling Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Gehoorprothesen Tervurenlaan BRUSSEL Tel Fabricatie en bereiding, distributie van en handel in geneesmiddelen in het groot, invoer met het oog op fabricatie: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat Generaal Geneesmiddelen Afdeling Kwaliteit & Distributie Eurostation, blok II, 8ste verd., bureau 8D11 Victor Hortaplein 40 bus BRUSSEL Tel Uw gemeentebestuur of Provinciale Diensten voor Leefmilieu Erkenning en subsidiëring: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

6 (voorzieningen) Granen: handelaars, invoerders voor inheemse, uitheemse granen Hotelexploitaties Huwelijksbureaus - agentschappen Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Afdeling Welzijnszorg Koning Albert-II-laan 35 bus BRUSSEL Tel (Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen) Leuvenseweg 44 Tel: 02/ economie.fgov.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Toerisme Vlaanderen) Grasmarkt 61 Tel of Fax Registratienummer vervalt, registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen wel verplicht via FOD Economie Regulering en Organisatie van de Markt Bescherming van de Consumentenrechten North Gate III Koning Albert II-laan 16 Tel Incassobureaus Kansspelen Kampeerterreinen (Dienst Krediet en Schuldenlast) North Gate III Koning Albert II-laan 16 Tel: economie.fgov.be FOD Justitie Waterloolaan 115 Tel.: E-mai: Toerisme Vlaanderen Grasmarkt 61 Tel

7 Kermisactiviteiten Kinesitherapeuten Kinderopvang (instellingen) Xerius Ondernemingsloket FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Afdeling gezondheidszorg Erkenning van de gezondheidszorgberoepen Erkenningscommissie kinesitherapie Euro Station II Victor Hortaplein 40 bus BRUSSEL Tel of Erkenningsnummer voor terugbetaling (schriftelijke aanvraag) RIZIV - Dienst geneeskundige verzorging - Kinesisten Tervurenlaan BRUSSEL Tel Kind & Gezin Hallepoortlaan BRUSSEL Tel Antwerpen Lange Kievitstraat bus ANTWERPEN Tel Open: 8u-12u30 en van 13u-16u30 Landmeter - experten Leasing of financieringshuur Koninklijke Federatie der Zelfstandige Landmeters-Experten Brusselsesteenweg 323 A bus WATERLOO Tel: Erkenning van leasingondernemingen (Dienst Krediet en Schuldenlast) Regulering en Organisatie van de Markt North Gate III Koning Albert II-laan 16 Tel

8 Likeurfabrikanten FOD Financiën (Administratie der Douanen en Accijnzen) North Galaxy - bus 37 Koning Albert II-laan, Brussel Tel: 0257/ minfin.fgov.be Aanvraag bij uw plaatselijk wijkcommissariaat. Logopedisten Maalderijen en handelaars in inlandse tarwe Melkbedrijven Notaris Opticiens Orthoptisten Inschrijvingsnummer en toetredingsformulier tot de nationale overeenkomst (Schriftelijke aanvraag) RIZIV - Dienst geneeskundige verzorging - Logopedie Mevr. Smellenbergh Guffenslaan HASSELT Tel (Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen) Leuvenseweg 44 Tel: 02/ economie.fgov.be Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Bergstraat 30/32 Tel Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Dienst Paramedische Beroepen Tervurenlaan BRUSSEL Tel Erkenningsnummer voor terugbetaling (Schriftelijke aanvraag) RIZIV - Dienst Geneeskundige Verzorging - Orthoptisten Tervurenlaan BRUSSEL Tel

9 Psychologen (KMO-Beleid) WTC III,, Tel economie.fgov.be Psychologencommissie Agora Galerij 4de verdieping Grasmarkt 105 bus 18 Tel Reisbureaus Slachthuizen, slachterijen Slager en Spekslager Tabak: fabricage, opslag, groot- en kleinhandel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Toerisme Vlaanderen Dienst Reisbureaus Grasmarkt 61 Tel of 22 of (KMO-Beleid)- Dienst Economische Vergunningen WTC Toren III Tel FOD Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen) North Galaxy - bus 37 Koning Albert II-laan, Brussel Tel: 0257/ minfin.fgov.be Gewestelijke Directies van Douane en Accijnzen Taxidiensten Telefoonwinkels Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gemeentebestuur, in Brussel: agglomeratiebestuur Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

10 Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 B-1030 Brussel Tel Tehuizen voor bejaarden en gehandicapten (rusthuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra, dienstencentra) Voorafgaande vergunning, voorlopige erkenning en definitieve erkenning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Gezins- en Maatschappelijk Welzijn Afdeling Welzijnszorg/Team Ouderenvoorzieningen Koning Albert-II-laan 35 bus BRUSSEL Tel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap-Dienst Erkenningen Sterrenkundelaan BRUSSEL Tel Tombola's Transport door middel van motorvoertuigen Vastgoedmakelaars Veevoeders: invoer, fabricage, bereiding FOD Binnenlandse Zaken Leuvenseweg 1 - Tel: FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat Brussel Tel: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B Tel Open: 8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u Verpleegkundigen RIZIV - Dienst geneeskundige verzorging - verpleegkundigen Tervurenlaan BRUSSEL Tel

11 Vervoer Personen- en goederenvervoer op de weg FOD Mobiliteit en Vervoer Bestuur Vervoer te Land Dienst Personenvervoer Vooruitgangstraat BRUSSEL Tel Goederenvervoer per schip FOD Mobiliteit en Vervoer Maritieme Zaken en Vervoer Vooruitgangstraat BRUSSEL Tel Luchtvervoer FOD Mobiliteit en Vervoer Dienst Luchtvervoer Communicatiecentrum Noord, 4e verdieping Vooruitgangsstraat 80 bus BRUSSEL Tel Verzekeringsagent Vis Commissie voor het bank-, financie-, en assurantiewezen Congresstraat Tel Verkoop van verwerkte vis Groothandel Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kleinhandel Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Provinciale Controle-Eenheid (PCE) Antwerpen Italiëlei 124 bus ANTWERPEN Tel

12 Vlees Fabricage en uitvoer van vlees en vleeswaren Federaal voedselagentschap WTC III Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Provinciale Controle-Eenheid (PCE) Antwerpen Italiëlei 124 bus ANTWERPEN Tel Verkoop van vlees bij slagers Federaal voedselagentschap WTC III Tel of Wapens, munitie, vouwgeweren en geweerstokken, fabricage, herstelling en handel Wijn: productie, opslag Wisselkantoor Zaaizaden, allerhande pootgoed Zonnebankcentra Gemeentebestuur van plaats waar de fabriek, het werkhuis of winkel is gelegen. Bewijs van goed gedrag en zeden bij de gemeente WTC III Simon Bolivarlaan, 30 21ste verdieping B- Tel: 02/ Commissie van Bank en Financiewezen Congresstraat Tel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie(Consumentenveiligheid) North Gate III Koning Albert II-laan 16 Tel: Fax:

13 grt wouter devloo Accountant belastingconsulent

Provinciale bijlagen december 2006

Provinciale bijlagen december 2006 Provinciale bijlagen december 2006 A. Beroepen en beroepsactiviteiten waaraan bepaalde vereisten worden gesteld (beperkte lijst) Aanhangwagens: constructeur FOD Mobiliteit en Vervoer Dienst goedkeuring

Nadere informatie

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP...

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 1 2 INHOUDSTABEL 1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 10 1.1. De leeftijd... 10 1 2. Nationaliteit... 10 1.3. Vrije en

Nadere informatie

vervullen Startersgids 79

vervullen Startersgids 79 07 De opstartformaliteiten vervullen Startersgids 79 Administratieve vereenvoudiging, Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en ondernemingsloketten. Alvorens de formaliteiten aan te vatten beginnen we

Nadere informatie

1. De ondernemer. 2. De markt

1. De ondernemer. 2. De markt EUNOMIA Ondernemingsloket STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Maart 2009 Centrale zetel : Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent, tel. 09/3713.49.57 Lokale zetels : zie www.eunomia.be Ter inleiding U hebt ambitie als

Nadere informatie

van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners

van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Maurice Verdoncklaan 57 9050 GENT (Gentbrugge) Tel: 0900/10.465 Fax: 09/231.21.20 GSM: 0475/250.681 e-mail: vdbludo@kvabb.org Site: www.kvabb.org V A

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

ADRESSENLIJST. onroerende voorheffing 45. boekhouding 50. inschrijving BTW 12

ADRESSENLIJST. onroerende voorheffing 45. boekhouding 50. inschrijving BTW 12 ADRESSENLIJST Belastingdienst voor Vlaanderen Onroerende voorheffing Bauwensplaats 13 bus 2-9300 Aalst tel 078 15 30 15 - fax 053 72 23 75 www.onroerendevoorheffing.be Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders

Nadere informatie

april 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

april 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België april 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484/18.74.34 www.boekhouder.be Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... Meerderjarigheid... Toestemming echtgenoot...

Nadere informatie

Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de

Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de Inhoud Voorwoord Zelfstandige worden 4 1. De Ondernemingsloketten 4 2. De Kruispuntbank van de Ondernemingen 5 3. Verplichtingen 6 A. Het openen van een rekening 6 B. Inschrijving bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging)

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) Leidraad voor administratieve afhandeling van een bedrijfsovername najaar 2008, gewijzigde herdruk Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Bedrijfsovername

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Startersgids GENEESHEER TANDARTS. Startersgids Geneesheer Tandarts p. 1

Startersgids GENEESHEER TANDARTS. Startersgids Geneesheer Tandarts p. 1 Startersgids GENEESHEER TANDARTS Startersgids Geneesheer Tandarts p. 1 Startersgids GENEESHEER TANDARTS INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningscriteria en accreditering voor huisartsen...

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Waar klacht neerleggen. bij een geschil? Februari 2013

Waar klacht neerleggen. bij een geschil? Februari 2013 Februari 2013 Waar klacht neerleggen bij een geschil? Voor bepaalde sectoren (energie, telecommunicatie, bank en verzekeringen) werd een ombudsdienst, bemiddelingsdienst of arbitragedienst in het leven

Nadere informatie

1 Bedrijfsovername (vestiging)... 05. 1.3 Het contract van maatschap/samenuitbatingscontract... 08. 1.4 Sociale aspecten bij de bedrijfsovername...

1 Bedrijfsovername (vestiging)... 05. 1.3 Het contract van maatschap/samenuitbatingscontract... 08. 1.4 Sociale aspecten bij de bedrijfsovername... Inhoud Inleiding......................................................... 03 1 Bedrijfsovername (vestiging)......................................... 05 1.1 Begeleiding.................................................

Nadere informatie

Startersgids GENEESHEER TANDARTS

Startersgids GENEESHEER TANDARTS Startersgids GENEESHEER TANDARTS Startersgids Geneesheer - Tandarts p. 1 Startersgids GENEESHEER TANDARTS INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 ERKENNINGSCRITERIA EN ACCREDITERING VOOR HUISARTSEN

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

CURSUS BEDRIJFSBEHEER

CURSUS BEDRIJFSBEHEER CURSUS BEDRIJFSBEHEER Deze cursus wordt uitgegeven door Ondernemersschool Frankrijklei 127 2000 Antwerpen Copyright Naam docent Ondernemersschool, Frankrijklei 127, 2000 Antwerpen Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige. Wegwijs in de formaliteiten

Starten als Zelfstandige. Wegwijs in de formaliteiten Starten als Zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten april 2013 U wilt een eigen zaak starten? Proficiat! In deze Accent vindt u alle informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen, en over de formaliteiten

Nadere informatie

GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM Als consument wordt u beschermd door een hele reeks van Europese en Belgische wetten. De meest bekende

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Uw leidraad bij werken in de straat

Uw leidraad bij werken in de straat Uw leidraad bij werken in de straat INLEIDING Openbare werken. Niemand ziet ze graag komen en zeker niet voor de eigen deur. Toch vindt het stadsbestuur het belangrijk om te blijven investeren in mooie

Nadere informatie