CPM: VEEL MEER DAN ALLEEN FINANCIËLE SOFTWARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPM: VEEL MEER DAN ALLEEN FINANCIËLE SOFTWARE"

Transcriptie

1 thema financiële software FINANCE INFORMATIEMANAGEMENT CPM: VEEL MEER DAN ALLEEN FINANCIËLE SOFTWARE Kan financiële software nog wel los worden gezien van andere functionaliteiten voor de financiële functie die door software wordt ondersteund? Ontwikkelingen op het gebied van organisatiebesturing en informatievoorziening tonen aan dat financiële software niet meer als apart pakket kan worden gezien. Corporate performance management, ofwel CPM, is daarbij een paraplubegrip dat tegenwoordig steeds vaker wordt gehoord. DOOR EDUARD VON SAHER EN LUC SCHINKEL N og niet zo lang geleden waren er leveranciers van financiële software, enkele leveranciers van rapportagetools, leveranciers van databasetechnologie, leveranciers gericht op het ondersteunen van statistische analyses, leveranciers voor software voor financiële consolidatie en een enkele grote speler die zich bezighield met al die onderdelen. Dit beeld van verschillende aanbieders vanuit verschillende invalshoeken is de laatste tijd duidelijk veranderd. Dat komt onder andere omdat veel organisaties tegenwoordig ook niet-financiële informatie in de managementrapportages opnemen, om de organisatie beter meetbaar en stuurbaar te maken. Hierbij is al dan niet gebruik gemaakt van organisatiebrede integrale besturingsconcepten, zoals de balanced scorecard of het INKmanagementmodel. Het gebruik van andere dan financiële informatie dringt nu ook door in de verslaglegging en speelt een steeds belangrijkere rol bij de waardering van organisaties. Veel jaarverslagen zijn voorzien van prestatieindicatoren gericht op klanten, personeel en andere informatiegebieden. Het traject rondom Basel-II, waarbij kredietdekking gekoppeld wordt aan operationele risico s, is ook een duidelijk teken van deze ontwikkeling. Voor het inschatten van de operationele risico s is informatie nodig die voorheen niet gebruikt werd voor de verplichte verslaglegging. Basel- II is misschien een klein begin, maar de ontwikkelingen op het gebied van integrale rapportage(eisen) zullen, ook voor niet financiële organisaties, in de toekomst verder doorzetten. Dit alles stelt meer eisen aan de informatievoorziening en rapportages en uw werk als financial. Het biedt echter ook de kans om meer in control te komen en de organisatie beter meetbaar en stuurbaar te maken. cpm: totaaloplossing Een veelgehoord begrip dat een totaaloplossing biedt voor rapportage en managementinformatie is corporate performance management (CPM), ofwel: integrale organisatiebrede managementinformatie. Onder CPM wordt verstaan: Het bij elkaar brengen van processen, methoden, meetwaarden en systemen die nodig zijn om de prestaties van een organisatie te meten en te managen. Het is dus een paraplubegrip waaronder zowel het rapportage- en analyseproces valt, maar ook budgetteren, het maken van forecasts en de financiële consolidatie. Door het integrale karakter is CPM een concept waarbij zowel financiële als niet-financiële informatie een belangrijke rol spelen. Hierdoor sluit CPM goed aan bij de opkomst van integrale besturingsconcepten, zoals de balanced scorecard en het INK-managementmodel. Veel softwareleveranciers spelen in op CPM door zogenoemde CPM-suites aan te bieden die alle bij CPM behorende functionaliteit afdekken. Een aantal jaren geleden waren leveran- 28 DECEMBER

2 ciers veel makkelijker te onderscheiden omdat ze verschillende functies (zoals financiële consolidatie, rapportage, analyse, et cetera) ondersteunden. Door de CPM-ontwikkeling is het echter moeilijker geworden de verschillende leveranciers en hun producten uit elkaar te houden. Want als gevolg van veel overnames en veel productontwikkeling bieden ze inmiddels allemaal een bij CPM passende totaaloplossing, waarbij alle functies worden ondersteund. En dat maakt de keuze niet eenvoudiger. Hoewel het de meeste gebruikers nauwelijks interesseert wat er technisch allemaal op de achtergrond gebeurt ( zolang ik maar betrouwbare rapportages heb ), blijkt uit ervaring dat enige conceptuele kennis van de componenten die CPM ondersteunen de kansen op een succesvolle implementatie aanzienlijk verbetert. Deze informatie is ook nuttig als u voor de keuze voor of implementatie van een financieel pakket staat. De functies van een financieel pakket maken immers onderdeel uit van CPM, en voor degenen die bezig zijn beter in control te komen, kunnen die beter meteen rekening houden met alle rapportagewensen. Het raamwerk voor een goede CPMoplossing is weergegeven in figuur 1. De in de figuur weergegeven elementen worden hierna beschreven. Ontsluiting van de data uit de systemen De kracht van CPM zit m in de C van corporate ofwel bedrijfsbreed of integraal. Om integraal de prestaties van de organisatie te kunnen meten, zijn gegevens nodig uit verschillende systemen die de bedrijfsprocessen ondersteunen en vaak ook uit systemen van buiten de eigen organisatie, zoals marktgegevens. Dit worden vaak bronsystemen genoemd. Door de data uit de verschillende (ERP)-bronsystemen te combineren, ontstaat zinvolle managementinformatie. Bijna iedere leverancier heeft dit gereedschap inmiddels in haar assortiment onder de noemer ETL (extractie, transformatie, laden). In gewone taal noemen we dit de ontsluitingslaag. Bekende leveranciers op dit gebied zijn: Informatica en Kalido. Opslaan en beheer van de ontsloten data Zodra de data periodiek uit de bronsystemen is ontsloten, moet dit ergens worden opgeslagen. Deze opslag vindt gewoonlijk plaats in een (relationele) database. Enigszins kort door de bocht noemen we deze opslaglaag een datawarehouse. Nu wordt vaak gezegd: Ja maar ik heb toch alles al in SAP/Axapta/Decade/Coda enzovoort en ik heb hier een paar prachtige excelsheets die mij alle informatie geven die ik wil hebben en.... Hier gaat men voorbij aan een paar krachtige voordelen van Figuur 1 Raamwerk CPM LOGISTIEK Rapportage Visualisatie integrale organisaties Cockpits, dashboards, scorecard Balanced scorecard, INK-model Rapportage het CPM-concept, zoals de beheersbaarheid, de opslagcapaciteit, het centraal eenduidig bewaken van de bedrijfsgegevens en bedrijfsdefinities ( één versie van de waarheid ), en de geautomatiseerde aanlevering van gegevens, zodat de focus van het proces van informatievoorziening meer komt te liggen op het analyseren en rapporteren van informatie in plaats van het bijeenharken van data. Bekende leveranciers die oorspronkelijk uit deze hoek komen, zijn Oracle en sinds enige tijd ook Microsoft. Analyseren van informatie Het is natuurlijk mooi als de bedrijfsgegevens in een datawarehouse staan, maar het is natuurlijk uitermate inefficiënt als u steeds een IT-er moet vragen een rapport te bouwen dat u dan vervolgens drie weken later net niet volgens PERSONEEL FINANCE PROJECTEN KLANTEN Rapportage Rapportage Rapportage Financiële consolidatie Risk management Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Budgettering, planning forecasting (Integrale planning control) Opslaglaag (datawarehouse) Ontsluitingslaag (ETL:Extractie, transformatie en laden) Bronsystemen (ERP, Baan, Coda, SAP, Exact, Beaufort enz.) DECEMBER

3 Marjorie, Op p. 30 zijn de quotes ardig aan de lange kant. Zou je mischien bij beiden iets kunnen schrappen zodat we dan de ruimte die dan vrij komt op kunnen vullen met een qoute voor p.31?

4 uw wensen krijgt. Op die manier komt u natuurlijk nog steeds niet in control, ondanks alle mooie datawarehouses en periodieke ETL- slagen om het datawarehouse te vullen. Maar ook hier zijn natuurlijk oplossingen voor gevonden. Door de CPM-ontwikkeling wordt het steeds moeilijker de verschillende leveranciers en hun producten uit elkaar te houden Zo is er de zogeheten OLAP-oplossingen (on line analytical processing: vaak beter bekend onder de naam kubussen). Vanuit het datawarehouse wordt een extractie gemaakt van een geselecteerd deel van de informatie (bijvoorbeeld personeelsinformatie) en deze wordt zodanig gemodelleerd dat de gebruiker naar hartelust gebruikersvriendelijk kan grasduinen in de gegevens. De bekendste leveranciers die oorspronkelijk deze techniek verkochten, zijn Cognos en Business Objects. Maken van rapportages Het is natuurlijk een illusie te denken dat de Raad van Commissarissen, de directie, de Gemeenteraad, de Secretaris Directeur en andere bestuurders on line in een kubus analytical te gaan zitten processen. Die willen gewoon mooie rapporten zien. Ook het kunnen maken van nette afdrukbare rapportages is kortom een belangrijk onderdeel van CPM. Crystal Reports (inmiddels overgenomen door Business Objects) is hier een bekend voorbeeld van. Visueel maken van de prestaties De bekendste en meest aansprekende functies van CPM zijn misschien wel de cockpits, dashboards en scorecards. Met de opkomst van concepten als de balanced scorecard en het INK-managementmodel kwam natuurlijk snel de wens om de belangrijkste kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren van organisaties kleurrijk en aangekleed in beeld te brengen. Zoals uit de benaming blijkt, vindt deze weergave het liefst plaats in de vorm van het dasboard van een snelle bolide of de cockpit van een moderne straaljager. Ook weergave aan de hand van de standaard plaatjes van integrale organisatiebesturingsmodellen (balanced scorecard, INK-managementmodel) is hier populair. Deze functionaliteit wordt door nagenoeg alle leveranciers geboden. Essentieel van deze cockpits is dat ze daadwerkelijk (data)technisch moeten aansluiten op de lagen die hiervoor zijn genoemd. Zo niet, dan kunt u beter Powerpoint gebruiken: dat is makkelijker en goedkoper. Verrichten van de financiële consolidatie Alle mooie bedrijfskundige integrale prestatiemanagement-visies ten spijt, zijn er natuurlijk gewoon de administratieve verplichtingen en zijn we toch bovenmatig financieel geïnteresseerd. Periodiek moeten immers de verschillende administraties worden afgesloten en moet de boel bij elkaar opgeteld en tegen elkaar weggestreept worden. Vaak wordt deze functionaliteit met het financiële pakket meegeleverd. En zodra er in grotere organisaties meerdere administratieve pakketten worden gebruikt, kunt u terecht bij een aantal leveranciers die zich in dit soort functionaliteit hebben gespecialiseerd zoals Hyperion, Allshare, OutlookSoft en Frango (inmiddels overgenomen door Cognos). Het aardige is dat ook deze leveranciers inmiddels CPM hebben omarmd. Als je tenslotte grootboekrekeningen kunt consolideren, waarom dan geen verzuimcijfers? Dus de gespecialiseerde financiële consolidatie-pakketleveranciers die inmiddels niet gekocht zijn of worden door één van de marktleiders, richten zich ook op CPM. Soms wordt hierbij gebruikgemaakt van alternatieve benamingen als reporting analysis en business performance management. Maken van budgetten, planningen en forecasts Met deze functie komen we bij de kern van dit artikel. Hiertoe moet eerst verklaard worden hoe deze functie onder CPM-paraplu is terechtgekomen. Technisch gezien is dat eigenlijk een beetje raar. Voor de echte business intelligence-aanhanger (dat was het modewoord voor managementinformatie voordat de term CPM in zwang kwam) is het een beetje vloeken in de kerk om registratiefunctionaliteit onder een business intelligence-paraplu te hangen. De focus komt steeds meer te liggen op het analyseren en rapporteren van informatie in plaats van het bijeenharken van data Budgetteren en plannen zijn immers gewone administratieve functies die in de desbetreffende administraties moeten plaatsvinden. De resultaten daarvan komen vanzelf vanuit de ondersteunende bronsystemen in het datawarehouse en kunnen dan geanalyseerd en gerapporteerd worden. 30 DECEMBER 2004

5 grale) prestatie-indicatoren te normeren en hierop te plannen, wordt dit proces uit de financiële transactieomgeving getrokken en naar de CPM-omgeving verplaatst. Maar ook normale financiële budgetterings- en planningsprocessen vinden steeds vaker in de CPM-omgeving plaats. Kortom, onder de paraplu van CPM speelt ook het ondersteunen van een integrale planning controlcyclus een steeds belangrijkere rol. Dit is ook de reden dat veel leveranciers hun productsuite hebben uitgebreid of willen uitbreiden met deze functionaliteit. conclusie In de praktijk merken we dat veel van de initiatieven op het gebied van CPM Maar ook budgetteren en plannen is niet meer wat het vroeger was. Ook dit zit m in de C (corporate) van CPM (of in de I van integraal prestatiemanagement). Er wordt natuurlijk veel meer verwacht dan louter een financieel budget. Veel organisaties maken gebruik van samengestelde prestatie-indicatoren en willen hierop ook plannen en voorspellen. Dat wil zeggen dat deze indicatoren berekend zijn door werkelijk vastgelegde gegevens uit verschillende bronsystemen te combineren. Sterker nog, een gedeelte van de gegevens die nodig zijn voor zo n berekening wordt vaak helemaal niet vastgelegd in een (gecontroleerd) bronsysteem. Hiervoor worden vaak excelsheets gebruikt. Als gevolg van de wens om ook (inteuit de hoek van planning control komen. Het ligt dan ook vaak bij de financial (in samenwerking met de informatiemanager) om ervoor te zorgen dat de financiële rapportages en CPM-achtige initiatieven bij elkaar worden gebracht, zodat de organisatie beter meetbaar en stuurbaar kan worden gemaakt. En enige conceptuele technische kennis van de onderliggende hulpmiddelen is dan zeker een pré. Drs. E, von Saher en drs. L. Schinkel zijn werkzaam bij Van Dijk Consulting. Van Dijk Consulting is een onderdeel van de Caesar Groep advertenties DECEMBER

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012.

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012. Over de auteur Peter ter Braake is zelfstandig SQL Server docent/consultant. Hij is MCT sinds 2002 en SQL Server MVP sinds begin 2012. Hij werkt met SQL Server Reporting Services sinds de eerste release

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Controller, waar ligt je grens?

Controller, waar ligt je grens? MCA 4 ICT Controller, waar ligt je grens? Keuzes op het gebied van ICT voor CPM A. Stam en P.J.M. Geelen RE 1 Ad Stam is werkzaam bij Atos Origin als principal consultant binnen het vakgebied Business

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Business Intelligence:

Business Intelligence: Business Intelligence: marktoverzicht en toepassing in het hoger onderwijs Wouter Koomen Juni - Juli 2006 BWI werkstuk Vrije Universiteit, Amsterdam Voorwoord Als onderdeel van mijn studie Bedrijfs- Wiskunde

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel

STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel Auteur: Drs. F.M.B.H. Jansen MAC, Directeur van Bi4Care Management & Advies De Thuiszorg

Nadere informatie

TIJDSCHRIFTCONTROLLING. regeren is vooruitzien

TIJDSCHRIFTCONTROLLING. regeren is vooruitzien EXTERNE VERSLAGLEGGING Lessen leren van Cisco Drs. P. Wemmenhove RC., senior manager, World Class Finance ATOS KPMG Consulting (peter.wemmenhove@atoskpmgconsulting.nl) Virtual close: regeren is vooruitzien

Nadere informatie

Crisis legt gaten managementinformatie bloot

Crisis legt gaten managementinformatie bloot Crisis legt gaten managementinformatie bloot Versterken van de voorspelbaarheid Onderzoek managementinformatie April 2010 Bisnez Management Resultaten onderzoek managementinformatie Bladzijde 2/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence Compact_ KPMG IT Najaarsevent 2008 17 Vaststellen belangrijkste pitfalls BI/CPM-systemen. Business Intelligence Holistisch benaderen, stap voor stap implementeren l Menno Gaus, drs. Teo Griffioen MMC en

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Professionalisering IT-ondersteuning van het private equity-bedrijf

Professionalisering IT-ondersteuning van het private equity-bedrijf 26 Professionalisering IT-ondersteuning van het private equity-bedrijf Drs. P.A. Buur RA De verstrekkers van risicodragend kapitaal, private equity, beleven moeilijke tijden. De economische ontwikkeling

Nadere informatie

Hoe primair is uw primair systeem?

Hoe primair is uw primair systeem? Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling 70 PROCENT VAN DE IMPLEMENTATIES MISLUKT Meer rendement uit prestatiemanagement Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële

Nadere informatie

De infrastructurele benadering voorbij?

De infrastructurele benadering voorbij? De infrastructurele benadering voorbij? Wat kan de infrastructurele benadering nog toevoegen bij het gebruik van ERP pakketten zoals SAP. Werkstuk ter afsluiting van de Architecten leergang André Hollants

Nadere informatie

Zorgadministratie en Informatie

Zorgadministratie en Informatie Zorgadministratie en Informatie SPECIAL! BUSINESS INTELLIGENCE IT noodzakelijk maar niet voldoende Succesvol Business Intelligence implementeren in de zorg 134 jaargang 35 december 2008 een kwartaaluitgave

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Managementinformatie voor ziekenhuizen Gefundeerd resultaatgericht sturen

Managementinformatie voor ziekenhuizen Gefundeerd resultaatgericht sturen Managementinformatie voor ziekenhuizen Gefundeerd resultaatgericht sturen Auteur : Duco Roolvink Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam 2009 Furore.

Nadere informatie

Raamwerk Planning & Control

Raamwerk Planning & Control Raamwerk Planning & Control House of Control Inhoud Inleiding...3 10 Basisprincipes van Planning & Control...5 Jaarplannen & managementrapportages...8 Taken en bevoegdheden... 10 Gesprekscyclus... 11 In

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers:

Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers: Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers: Wat zijn de verschillen tussen de percepties van managers en hun controllers over de technieken, die door de controllers gebruikt

Nadere informatie

Ben je een fool zonder een Contractmanagementtool?

Ben je een fool zonder een Contractmanagementtool? Ben je een fool zonder een Contractmanagementtool? Korte inleiding Contractmanagement is de laatste jaren steeds populairder en belangrijker is geworden omdat organisaties onder andere inzien dat met contractmanagement

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Business Intelligence en het succes van bedrijven. Afstudeeronderzoek bij Capgemini

Business Intelligence en het succes van bedrijven. Afstudeeronderzoek bij Capgemini Business Intelligence en het succes van bedrijven Afstudeeronderzoek bij Capgemini Versie beheer V e r s i e 0.1 26-4-2006 Eerste opzet verslag 0.2 31-5-2006 2 e versie van het verslag 0.3 9-6-2006 3 e

Nadere informatie