Brochure Tools4Financials

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Tools4Financials"

Transcriptie

1 Brochure Tools4Financials Met goed modern gereedschap kun je beter presteren. Flex-Control+ ondersteunt MKB ondernemingen in het algemeen en financiële mensen in het bijzonder met software oplossingen op het gebied van 1. Professionele rapportage software voor actuele en toekomstgerichte management- en stuurinformatie 2. Professionele rapportage software voor maken van jaarrekeningen inclusief mogelijkheden SBR rapportages; publikatiestukken, aangifte vennootschapsbelasting en kredietrapportage 3. Interne beheersing; Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) 4. Data-analyse & business intelligence tools Flex-Control+ heeft als accountant de mogelijkheid om voor haar klanten voordelige abonnementen af te sluiten. Het inkoopvoordeel komt volledig ten gunste van de klant. Zo kan Flex-Control+ onafhankelijk en objectief adviseren over de keuze van software oplossingen.

2 2 1) Actuele en toekomstgerichte (stuur)informatie Indien uw informatiesysteem onvoldoende mogelijkheden biedt tot goede rapportering, kan Flex-Control+ u met professionele software faciliteren om op eenvoudige wijze tot rapportages te komen. Cloudoplossingen Bij de volgende moderne cloudoplossingen zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk. De rol van Flex-Control+ kan hierbij flexibel worden ingevuld met een minimale rol van meekijken. 1) Visionplanner Cloud Visionplanner Cloud heeft een basisabonnement waarmee een presentatie van financiële kengetallen kan worden gekeken; winst- en verliesrekening, balans, openstaande posten, begroting, liquiditeitsprognose en benchmark. Met de uitgebreidere versie Company kunnen presentaties worden bewerkt, niet-financiële data en extra presentaties worden toegevoegd. De meest uitgebreide versie Enterprise is nog niet beschikbaar in de Cloud. Met Enterprise kunnen consolidatie, jaarrekening en PDF rapportages worden gemaakt. De prijzen zijn, zeker in combinatie Flex-Control+, zeer goed betaalbaar. De meeste boekhoudpakketten kunnen met Visionplanner Cloud worden gekoppeld. Na koppeling met de administratie kan Flex-Control+ als gebruiker en/of viewer worden toegekend. Voor meer informatie over Visionplanner Cloud verwijzen wij naar hun website

3 3 2) Beegua Beegua is een webbased software product dat belangrijke stuurinformatie van een onderneming inzichtelijk maakt. Met beegua kun je van data rapporten, grafieken en kpi's maken. In dashboards kun je de informatie filteren op elk gewenst filter en verder uitsplitsen en analyseren. Op dit moment kan een koppeling worden gemaakt met de administratie in de boekhoudpakketten Exact Compact, Exact Globe, Exact Online, Twinfield en Qics Time. Beegua is een management dashboard dat richting geeft aan processen, mensen en middelen om de gestelde doelstellingen te bereiken. Cijfers worden hierbij omgezet in plaatjes waarmee in één oogopslag inzicht wordt verkregen in zaken die goed gaan en die minder goed gaan. Flex-Control+ is u graag behulpzaam bij het maken van het management dashboard op maat. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf het management dashboard samen te stellen. Wat belangrijker is dat op basis van de beschikbare informatie de juiste actiepunten worden opgepakt. Voor meer informatie over Beegua verwijzen wij naar hun website 3) Financial Reporter Financial Reporter leest de Auditfile die standaard uit ieder boekhoudpakket is te exporteren in en koppelt éénmalig de grootboekrekeningen op basis van de omschrijvingen aan de rapportagesets. Alleen voor de grootboekrekeningen die niet goed op basis van de omschrijving gekoppeld worden, dient een handmatige actie te worden verricht. Exact online en Twinfield kunnen direct zonder export

4 4 auditfile worden gekoppeld. Knelpunten en successen worden vertaald in rapportcijfers en voorstellen voor advies ter verbetering. Trends en ontwikkelingen zijn visueel en managementinformatie en rapportages zijn eenvoudig op te stellen. Ook is het mogelijk om in te zoomen op (grootboek)mutaties en bij Exact online en Twinfield naar digitale brondocumenten. Met Financial Monitor maakt u toekomstgerichte managementrapporteringen zoals begrotingen, meerjarenprognoses, scenario's, etc. Ook kunt u ervoor kiezen om deze rapporteringen samen met of volledig door Flex-Control+ te laten verzorgen. Voor meer informatie over Financial Reporter en Financial Monitor verwijzen wij naar hun website 4) Ondernemersdashboard Refine-IT (Qlikview Partner) Refine-IT heeft met haar kennis als accountant en adviseur een state-of-art oplossing "Ondernemersdashboard" ontwikkeld met toepassing van Qlikview.

5 5 Voordelen van het Ondernemersdashboard zijn met name dat Qlikview pakket onafhankelijk is en dat naast financiële ook met name niet financiële informatie eenvoudig kunnen worden opgenomen. Flex-Control+ is een samenwerking aangegaan met Refine-IT zodat zij gebruik kan maken van de (branche)templates van het Ondernemersdashboard en snel kan schakelen met de specialistische consultancykennis van Qlikview. Het Ondernemersdashboard richt zich op het gezamenlijk definiëren van de échte stuurvariabelen (KPI's) van de onderneming, zowel financieel maar ook met name niet-financieel. De geselecteerde KPI's en verdiepingsmogelijkheden geven binnen enkele muisklikken scherp weer waar bijsturing gewenst is. In het Ondernemersdashboard zijn checks en balances opgenomen waardoor de betrouwbaarheid maximaal gewaarborgd blijft. Door acties te koppelen aan de trends en bijzonderheden en vervolgens te monitoren, levert het Ondernemersdashboard een belangrijke bijdrage aan het continue verbeterproces. Voor verdere informatie over het Ondernemersdashboard verwijzen wij naar de website Een uitgebreide presentatie "Managementinformatie Refine-IT Flex-Control+" kunt u downloaden op de website

6 6 Stand alone oplossingen 1) Visionplanner De voordelen van deze software zijn onder meer 1. Inlezen vanuit nagenoeg alle boekhoudsoftware of ERP systemen 2. Veel standaardrapportages beschikbaar die desgewenst op maat aanpasbaar zijn zoals maand/kwartaalrapportages, analyses, dashboard met stuurinformatie, liquiditeitsplanning en andere rapportage templates 3. Zelf bouwen en blijven bouwen in excel is niet nodig en bespaart derhalve tijd 4. De foutgevoeligheid met excel is verleden tijd 5. Eenvoudige wijze tot standkoming geconsolideerde rapportages 6. Voor toekomstrapporteringen zijn op eenvoudige en snelle wijze verschillende scenario's door te rekenen 7. Snel en actuele en geprognosticeerde balans voor de uitkeringstoets voorafgaand aan een dividenduitkering 8. Op eenvoudige wijze jaarrekeningen zelf maken of voor te bereiden Voor meer informatie over Visionplanner Cloud verwijzen wij naar hun website 2) Excel Controller De Excel Controller is een rapportage- en analysetool, geschikt voor alle gangbare boekhoudsoftware-pakketten. Inzicht en doorklikken tot het diepste niveau waardoor controles, analyses en rapportages gebruikersvriendelijk zijn te realiseren.

7 7 Diepgaande kennis van Excel is niet nodig. Het kunnen werken met draaitabellen is voldoende. Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites en 3) Speedbooks (in onderzoek) Speedbooks vormt een schil om het bestaande boekhoudpakket en koppelt met ieder pakket. Een groot aantal rapportages zijn standaard beschikbaar met een druk op de knop en tevens gevisualiseerd in dashboards. De rapporten zijn aan te passen en uit te breiden via Excel, eenvoudig door het rapport op te slaan onder een andere naam. De brongegevens blijven intact en het rapport is in een volgende periode direct beschikbaar. Daarnaast heeft Speedbooks de functionaliteiten budgetteren, liquiditeitsprognose, consolideren en jaarrekening opstellen. Speedbooks verwacht dat zij begin 2015 de cloudoplossing kan presenteren. Flex- Control+ wacht op deze cloudoplossing voor verder onderzoek. Andere professionele rapportage software Flex-Control+ heeft onderzoek verricht naar andere beschikbare professionele rapportage software zoals Microsoft Reporting Services, Crystal Reports, SAP

8 8 Lumira, Cognos en Qlikview. Deze rapportage tools worden veelal toegepast in combinatie met data-analyse en worden ook wel business intelligence tools genoemd. Flex-Control+ werkt voor deze business intelligence tools samen met specialisten op dit gebied. 2) Jaarrekening en SBR rapportages zelf maken Als je als onderneming tussentijdse cijfers opstelt en beschikt over managementinformatie, is het maken van een jaarrekening na afloop van het boekjaar niet meer zo moeilijk en minder spannend. Heeft u een ambitieuze administrateur of controller, dan kan Flex-Control+ professionele rapportage software ter beschikking stellen waarmee de onderneming zelf de jaarrekening kan maken. De besparing op externe kosten kan oplopen tot wel 70%, ieder jaar weer. Voordelen naast besparing op externe kosten 1. u heeft het proces van maken van een jaarrekening volledig in eigen hand en bent niet afhankelijk van een accountantskantoor 2. de kosten van de software voor het maken van een jaarrekening zijn in samenwerking met Flex-Control+ beperkt 3. uw onderneming heeft het balansdossier volledig zelf op orde en bent hiervoor niet meer afhankelijk van een accountantskantoor

9 9 4. Flex-Control+ kan (online) meekijken, specifieke vragen beantwoorden en waar nodig en gewenst helpen 5. technische vragen over het gebruik van de software worden beantwoord door de softwareleverancier en zijn begrepen in het abonnement 6. u kunt een belastingadviseur (online) toegang geven tot de jaarrekening en het balansdossier voor een optimale fiscale advisering en eventuele goedkeuring van de hierin opgenomen fiscale positie 7. naast de jaarrekening biedt de software ook mogelijkheden voor het maken van publikatiestukken, aangifte vennootschapsbelasting en kredietrapportage voor de bank 8. de software is zodanig ingericht dat jaarrekening, publikatiestukken, aangifte vennootschapsbelasting en kredietrapportage met SBR (XBRL-taal) eenvoudig naar de betreffende partijen verzonden kunnen worden Indien de bank of een andere stakeholder vraagt om een samenstellings- of beoordelingsverklaring, kan Flex-Control+ deze verstrekken tegen een beperkte meerprijs. Uitgangspunt hierbij is een optimale samenwerking waarbij de onderneming zoveel als mogelijk voorbereidt. Hierdoor blijven de kosten beperkt. Ook specifieke vraagstellingen kunnen in de vorm van assurance op maat worden beantwoord. In het geval accountantscontrole gewenst is of wettelijk verplicht dan kunt u de kosten van externe controle maximaal terugbrengen door zoveel als mogelijk zelf in het balansdossier te documenteren. Meer informatie is opgenomen in de brochure Accountantscontrole. 3) Software Governance, Riskmanagement & Compliance Door samen te werken met andere accountantskantoren heeft Flex-Control+ de beschikking over professionele software op het gebied van interne beheersing; Governance, Riskmanagement en Compliance (GRC). Deze software is veelal branchespecifiek en bij voorkeur in de vorm van Software as a Service (SaaS). Met deze software is maximale samenwerking met de klant mogelijk op basis van door

10 10 of in samenwerking met accountants ontwikkelde software en de beschikbare branchekennis bij deze accountantskantoren. 4) Data-analyse en business intelligence tools Door de voortschrijdende digitalisering en technieken komen de tijdstippen van registreren, rapporteren, (data) analyseren en controleren steeds dichter bij elkaar te liggen. De controles verschuiven zoveel als mogelijk van achteraf naar controles vooraf en zijn in de processen ingeregeld. De scheidslijn tussen managementrapportering, data en processen, financieel en niet financieel, verleden en toekomst(voorspellingen) is bij geavanceerde software niet meer aanwezig. De combinatie maakt het mogelijk om processen en besluitvorming te optimaliseren en onlosmakelijk te verbinden met de visie en strategie van de organisatie. Met een aantal van de rapportage software voor actuele en toekomstgerichte (stuur)informatie zoals genoemd in onderdeel 2) kan ook data worden geanalyseerd. Software data-analyse XML Auditfile Financieel Nagenoeg ieder financieel boekhoudpakket kan een XML Auditfile Financieel exporteren omdat de Belastingdienst al vanaf 1999 softwareleveranciers heeft verzocht om de exportmogelijkheid van een standaard Auditfile op te nemen in de

11 11 software. De Belastingdienst maakt bij haar boekencontroles gebruik van software voor data-analyse van de XML Auditfile Financieel. Ook Flex-Control+ heeft software voor data-analyse beschikbaar met een uitgebreid aantal standaardanalyses, onderverdeeld in analyses voor grootboek, debiteuren en crediteuren. Naast deze standaardanalyses kunnen op eenvoudige wijze analyses op maat worden aangemaakt. De data-analyse van de XML Auditfile Financieel kan onder meer gebruikt worden voor 1. analyse oorzaken afwijkingen tussen begroting en realisatie van tussentijdse cijfers 2. inzicht in omzet, inkoop, marge en kosten 3. inzicht in ongebruikelijke boekingen 4. onderbouwing (digitaal) balansdossier voor periode- en jaarafsluiting 5. onderbouwing (tussentijdse) managementrapportering 6. (statistische) steekproef ter onderbouwing van vaste kostenvergoedingen 7. cijferanalyses ten behoeve van de externe accountant 8. beantwoording vragen van bankier, aandeelhouders, toezichthouders en adviseurs Big data / business intelligence Voor geavanceerde (big) data-analyse en business intelligence tools werkt Flex- Control+ samen met specialisten op dit gebied. Helmond, januari 2015 Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website Overige brochures: Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+, MKB Flex- Controller, Accountantscontrole en Mijn Financieel Directeur & Advisering

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Referentiecase. Witlox Van den Boomen Klaar voor de toekomst met volledig digitaal dossier

Referentiecase. Witlox Van den Boomen Klaar voor de toekomst met volledig digitaal dossier Referentiecase Witlox Van den Boomen Klaar voor de toekomst met volledig digitaal dossier Als accountants-, fiscaal advies en advocatenkantoor is het hebben van actuele klantinformatie essentieel. Om onze

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie