Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom februari 2015

2

3 Zilver en zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom februari 2015

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Referentiekader 1.1. Inleiding en achtergrond 2. Missie en doelstellingen 3. Beschrijving van het project 3.1. Het boek Inleiding De goud- en zilversmeden en hun gilde De catalogus Zilvermerken Bijlagen 3.2. De tentoonstelling Doel Doelgroepen Inhoud Vorm 4. Project organisatie 4.1. Rollen en verantwoordelijkheden 4.2. Projectplanning onderzoek 4.3. Projectplanning boek 4.4. Projectplanning tentoonstelling 4.5. Projectplanning PR & Communicatie 4.6. Projectfinanciering 4.7. Overlegvormen 5. Financiering 5.1. Kosten Kosten tentoonstelling Kosten boek Kosten communicatie/promotie Onvoorzien 5.2. Financiële dekking Inkomsten Inkomsten boek Het PR en Communicatieplan 6.1. doelgroep 6.2. PR momenten 6.3. Hoe gaan we publiciteit geven en genereren? 6.4. Wie doet wat? 6.5. PR en Sponsoring 6.6. Welke media willen we gebruiken? 6.7. Free publicity 6.8. Budget 6.9. Planning 7. Risico management

6 1. REFERENTIEKADER PROJECT 1.1. Inleiding en achtergrond De mens bewerkt al zo n vijfduizend jaar zilver. Vanaf heel vroege beschavingsstadia. Er werden van oudsher bijzondere krachten aan zilver toegeschreven. Geen wonder dus dat veel voorwerpen die een rol in de religieuze eredienst speelden van zilver waren. Dat veel emblemen van wereldlijke macht in zilver gestalte kregen. Zilver laat zich goed bewerken. Dat heeft er toe bijgedragen dat al heel vroeg de prachtigste gebruiksvoorwerpen van dit edelmetaal gemaakt zijn. Eeuwenlang was het doen vervaardigen van zilveren kunstvoorwerpen een vorm van geldbelegging. Kwam de nood aan de man, dan vond men het vanzelfsprekend dit kapitaal aan te spreken en de opbrengst voor andere doeleinden aan te wenden. Daardoor is een onnoemelijk groot aantal zilveren kunstvoorwerpen verloren gegaan. Een andere oorzaak was dat men ouderwetse stukken liet versmelten om er moderne van te laten maken. Het is dus een mirakel dat er nog zoveel schoons bewaard is gebleven. Toch is dat zo. Ook in Nederland. Elders geproduceerd zilverwerk uit de eerste eeuwen van onze jaartelling is via opgravingen aan het licht gekomen. Het fraaiste voorbeeld is de zgn. Kantharos van Stevensweert, nu te bewonderen in museum Valkhof te Nijmegen. Maar in de late Middeleeuwen komt in ons eigen land de edelsmeedkunst tot bloei. In het begin alleen in opdracht van de Kerk. Maar spoedig ook voor overheden en de gilden. Weer later gaat de rijke burgerij zilveren gebruiksvoorwerpen bestellen. De 17de eeuw, bloeitijd voor de Nederlanden, betekende automatisch een bloeitijd voor de zilversmeedkunst. Nederland is terecht trots op zijn zilversmeden. Al in 1902 publiceerde het Rijksmuseum zijn eerste zilver catalogus. In 1927 is er een grote tentoonstelling van Fries zilver in Leeuwarden. Praktisch iedere stad in Nederland waar in vorige eeuwen zilversmeden actief waren heeft zijn eigen tentoonstelling en publicatie wel verzorgd. Bergen op Zoom is één van de weinige steden die er nog geen aandacht aan heeft besteed. Dit Project is een ode aan de zilversmeden in Bergen op Zoom en het Markiezaat. Zij verdienen het te glanzen. Luchtfoto: Bergen op Zoom, Het Markiezenhof 2

7 2. MISSIE EN DOELSTELLINGEN De missie van dit Project is, om, door middel van een boek en een tentoonstelling over Zilver en Zilversmeden in het Markiezaat van Bergen op Zoom, de meer dan 400 zilversmeden uit dit gebied de plaats te geven in de (kunst)geschiedenis die hun toekomt. Dit past geheel in de hoofddoelstelling van het Markiezenhof: het geven van een beeld van de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Bergen op Zoom en het Markiezaat. In Bergen op Zoom is er nauwelijks over dit thema gepubliceerd. De wens om deze omissie te corrigeren leefde al lang, zeker ook bij het Markiezenhof. Nu gaat het er van komen. Onderzoek heeft inmiddels al aangetoond dat er vanaf 1396, de vroegst bekende datum van een zilversmid in Bergen op Zoom, tot rond 1960, de namen van meer dan 400 zilversmeden in onze regio bekend zijn. Een verbazingwekkend groot aantal. Naast deze primaire doelstelling zoals in dit mission statement verwoord, zijn secundaire doelstellingen van groot belang: Als kenniscentrum voor de lokale en regionale geschiedenis wil het Markiezenhof een bijdrage leveren aan de kennis van zilver en zilversmeden van de stad en het Markiezaat. Door de geschiedenis van de zilversmeden in te bedden in de bestaande kennis, wordt die kennis verbreed, verdiept, en in sommige opzichten bijgesteld. De ups en downs van de welvaart van stad en regio zullen terug te vinden zijn in het aantal zilversmeden dat hier actief was, in de kwantiteit van gemaakte producten, maar ook in de kwaliteit en het artistieke niveau. Het huidige Project zal een basis leggen voor verder onderzoek. Het Project zal een beter beeld geven van het belang van de omliggende plaatsen binnen het Markiezaat. In Steenbergen, Zevenbergen en Oudenbosch zijn zilversmeden actief geweest. In de gilden tijd moesten zij hun producten laten keuren in de keurkamer van Bergen op Zoom. Hoeveel waren er? En waar werkten zij? Door deze tentoonstelling en dit boek wordt, gekoppeld aan het boek uit het jaar 2000 over Zilver uit de Baronie van Breda, een goed beeld gegeven van de activiteiten in geheel West Brabant. Daarmee zal het Project een bijdrage leveren aan de kennis over zilver en zilversmeden in Nederland. Er wordt weer een stukje van de grote legpuzzel ingevuld. 3

8 Het Markiezenhof, locatie tentoonstelling Bergen op Zilver 4

9 3. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 3.1. Het boek Inleiding Al in de jaren 90 van de vorige eeuw is er door mr. S.A.C. (Bas) Begeer veel onderzoek gedaan naar het zilver en de zilversmeden van geheel West-Brabant. Bas Begeer overleed in Door zijn mede-onderzoeker drs. J.P. van Rijen zijn de inventarisatieresultaten overgenomen. In 2000 verscheen van diens hand, deels gebaseerd op de gegevens van Begeer, het boek Zilver en Zilversmeden uit de Baronie van Breda. De informatie over de rest van het gebied bleef ongebruikt liggen. Vijf ordners vol, alsmede een veelheid aan digitale files. Het is de bedoeling van ons Project om die bestaande informatie te gebruiken, aan te vullen met de talloze nieuwe gegevens die het huidige archiefwerk oplevert, en zo een representatief beeld te schetsen van de ontwikkeling van de zilversmeden en hun producten uit geheel West-Brabant. De werktitel van het Project had dus ook kunnen zijn: Zilver en Zilversmeden uit West Brabant, minus datgene dat in het boek over de Baronie van Breda beschreven staat. Uit pragmatische overwegingen is gekozen voor een werktitel die nauw aansluit bij het boek over de Baronie: Zilver en Zilversmeden uit het Markiezaat van Bergen op Zoom. Hoofdauteur is Van Rijen, docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij publiceerde ruim vijftig artikelen over zilver, alsmede enkele catalogi, onder meer de genoemde catalogus van het Breda s Museum en het gelijksoortige overzichtswerk van het Groninger Museum/Nederlands Zilvermuseum (Groninger keur. Zilver uit Stad en Ommelanden). De indeling van het boek zal het Bredaase voorbeeld in grote lijnen volgen: Voorwoord, Inleiding en inhoudsopgave De goud en zilversmeden en hun gilde Algemene geschiedenis van het Markiezaat Geschiedenis van het goud- en zilversmedengilde in Bergen op Zoom Nevenactiviteiten van goud- en zilversmeden Contacten met Antwerpen Tijdschema werkzame levens Biografieën zilversmeden Lijst Dekens en gezworenen Catalogus Een introductie: zilver op papier Corpuswerk Kleinzilver Schepwerk Penningen Vervalsingen Zilvermerken Stadskeuren Jaarletters Meestertekens Verantwoording meestertekens Pseudo merken Valse merken Bijlagen Register, noten en colofon Twee zilveren ampullen, vino en aqua Detailfoto: stadsmerk Bergen op Zoom 5

10 De goud- en zilversmeden en hun gilde Al aan het einde van de 14 de eeuw zijn er namen van zilversmeden bekend. Daar begint dit hoofdstuk. De geschiedenis loopt door tot 1963, wanneer de laatste telg uit de Bergse zilversmedenfamilie Andriessen stopt. Daarmee wordt een periode van meer dan 600 jaar overspannen. Het hoofdstuk over de historie van stad en regio zal beknopt blijven, omdat er in 2013 een nieuw boek over dit onderwerp is verschenen: Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht (uitgave Boekhandel Quist en Het Markiezenhof). Meer aandacht zal er in het boek zijn voor de ontwikkeling van het gildewezen, met name voor dat van de zilversmeden en zeker ook voor de connectie met Antwerpen, die zowel in de middeleeuwen als in de 19de eeuw intensief was. De goud- en zilversmeden blijven geen anonymi die verborgen blijven achter hun meestertekens, maar worden door de biografische verslaggeving vaklieden van vlees en bloed, aansprekende (mede-)bewoners De catalogus Catalogi die slechts het bewaard gebleven zilver tonen, bieden een tamelijk willekeurig beeld. Daarom wordt dit hoofdstuk voorafgegaan door een op archiefbronnen gefundeerde uiteenzetting over het zilverwerk dat in het Markiezaat gebruikt c.q. vervaardigd werd. Die gegevens laten zien wat later voor een groot deel is ingesmolten ten gunste van de portemonnee dan wel van zilverwerk in een modernere vormgeving. Bijzonder is dat het zilver bij de reguliere catalogusnummers niet alleen wordt benaderd vanuit een kunsthistorisch, maar ook vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Waar mogelijk gaan de beschrijvingen verder dan een toeschrijving, datering en een stilistische duiding. In een toelichting wordt niet alleen als gebruikelijk de stilistiek, maar ook de typologie uitgewerkt. Wat waren de functie en het belang in een bepaalde periode? Hoe is het zilver te koppelen aan het Markiezaat? Enkele voorbeelden van zilverwerk uit de 17 de, 18 de en 19 de eeuw: waar elders als vanzelfsprekend de term strooier wordt gebruikt, zal de Bergen op Zilver-catalogus de context schetsen. Terwijl rietsuiker leidt tot strooibussen en strooilepels, leidt kandijsuiker tot kandijbakjes en suikertangen. Strooibussen dienen ook voor peper en andere specerijen. Waar voor nootmuskaat aan tafel soortgelijke bussen worden gebruikt, komt bij privégebruik een nootmuskaatrasp tevoorschijn. Aan tafel is de smaakmaker bedoeld voor gerechten, buiten de deur voor jenever of Boere Koffij (verwarmd bier, brandewijn en suiker). Elders gebruikte algemene termen worden nader geduid: een komfoortje kan de voorloper van een warmhoudplaat zijn, maar ook die van een aansteker. Waar mogelijk wordt steevast doorgeschakeld naar de Bergse setting. Een voorbeeld uit de 16 de eeuw betreft een ringkraag. Stilistische vragen richten zich op de wapens, de afgebeelde konijnen en het eikenblad, de functie plaatst andere vraagtekens: waar, door wie en bij welke gelegenheid werd deze keten gedragen? De herkomstgeschiedenis levert interessante doorkijkjes: meer dan drie eeuwen wordt dit pronkstuk uit het Markiezaat gekoesterd, maar in de 19 de eeuw wordt het zonder scrupules verkocht als f 5.500,- wordt geboden... Anders dan de meeste zilvercatalogi besteedt het Bergen op Zoom -boek bovendien veel aandacht aan de 20ste eeuw. Tot dusver is het usance om de lijn door te trekken tot en met de eerste decennia van de 19 de eeuw, slechts bij uitzondering reikt men een eeuw verder. Bergen op Zilver behandelt de productie tot in de jaren 60 van de 20 ste eeuw, inclusief de vraagstukken die dat met zich meebrengt: vragen met betrekking tot de eigenhandige vervaardiging, de uniciteit, de doorverkoop, het aandeel van de machinerie en de opkomst van het onedel metaal. 6

11 Zilvermerken Met de catalogusnummers vertegenwoordigen deze het obligate deel dat elke zilvercatalogus biedt. Aan de hand van de zilvermerken kan worden gedetermineerd. Anders gezegd: de door beredeneerde registers toegankelijke stadstekens, meestertekens, jaarletters en gehaltemerken leren waar, wanneer en door wie een zilveren voorwerp werd vervaardigd, en welk gehalte zilver werd toegepast. De plaats van het Markiezaat op het gebied van de kunstnijverheid wordt hierdoor alleen maar beduidender: de naslagfunctie van het boek maakt dat in de toekomst vele onbekende stukken aan het oeuvre zullen worden toegevoegd. Detailfoto van St. Jacobsgilde beker, collectie Zeeuws Museum Bijlagen Nadrukkelijk wordt een keuze van de transcripties van de belangrijkste documenten (zoals de ambachtsbrief) integraal opgenomen. Daarnaast wordt een raadpleegbare, digitale databank opgebouwd. Zo wordt toekomstig kunsthistorisch onderzoek geëntameerd: het Project is dan geen eindstation, maar ondersteunt het traject van komende onderzoekers. Resumerend zal de Bergse catalogus zich op drie punten onderscheiden van elders uitgegeven voorgangers: De resultaten van het archiefonderzoek worden met een brede context gepresenteerd. Deze data schragen niet alleen het verhaal van de zilversmeden en zilvermerken, maar ook dat van de consument en van het zilverwerk zelf. Aansluitend: het zilverwerk wordt niet alleen vanuit een kunst-, maar ook vanuit een cultuurhistorische perspectief aan de orde gesteld. Hierbij is nadrukkelijk niet alleen de landelijke, maar ook de regionale context van belang. De lijn wordt doorgetrokken tot ver in de 20 ste eeuw. De aandacht voor het gebruik van het zilver, dus voor de consument en de functie van de zilverstukken, als ook het inbedden in de West-Brabantse omgeving, dient een tweeledig doel. Er zal een boek ontstaan dat wetenschappelijk verantwoord is en ook als naslagwerk kan dienen, dat zelfs breder is opgezet dan hetgeen van zilvercatalogi wordt verwacht. In combinatie met een aansprekende layout zal het daardoor tevens voor niet (kunst-)historisch geïnteresseerden een plezier zijn om te lezen en te bekijken. 7

12 3.2. De tentoonstelling Doel Het doel van het boek en van de tentoonstelling komen voor een groot deel overeen, maar er zijn ook opmerkelijke verschillen. Het boek volgt vooral de kunsthistorische lijn die ook in het boek over Bredaas zilver is gevolgd, waardoor een compleet beeld ontstaat over het zilver en de zilverproductie in heel West-Brabant. In de tentoonstelling zal de ontwikkeling en de productie van de zilversmeden in het voormalige Markiezaat worden geplaatst in het cultuurhistorisch kader van de streek. Dit geeft de mogelijkheid om het onderwerp voor een breder publiek interessant te maken. Zo zullen er in de expositie twee lijnen te zien zijn: een kunsthistorische lijn en een cultuurhistorische lijn. Bij deze laatste wordt de geschiedenis van stad en streek gekoppeld aan de ontwikkeling en productie van de zilversmeden. Het resultaat van het onderzoek naar de zilversmeden geeft daardoor tevens een beeld van de rijkdom of in sommige perioden juist de armoede van stad en streek. In de tentoonstelling zullen diverse digitale toepassingen worden opgenomen waardoor de beleving voor de bezoekers vergroot wordt. De grote hoeveel informatie wordt voor de bezoeker digitaal ontsloten, waardoor ook eigen onderzoek mogelijk wordt. We streven er naar om de inbreng van het publiek zo groot mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te geven om zilveren kunst- en siervoorwerpen in te brengen en tijdelijk in het Markiezenhof te exposeren: je eigen expositie dus. De tentoonstelling geeft een overzicht van de geschiedenis van de zilverproductie in onze streek vanaf de veertiende eeuw tot heden. De lijn wordt nadrukkelijk doorgetrokken tot heden. De zilver- en goudsmeden in onze streek komen op diverse onderdelen aan bod met workshops en met een wedstrijd voor een kunstobject. Het winnende stuk wordt aangekocht door het Markiezenhof. Het Markiezenhof, gezien vanaf het Beursplein 8

13 Doelgroepen De tentoonstelling richt zich op een breed, historisch geïnteresseerd publiek, dat deels bestaat uit verzamelaars uit Nederland en België, maar deels ook uit kunsthistorici, historici en zilver- en goudsmeden. Door de bredere opzet richt de tentoonstelling zich ook op de bewoners van West-Brabant die in de geschiedenis van stad en streek zijn geïnteresseerd. Met een attractief programma van activiteiten worden bezoekers uit heel Nederland en België getrokken. Met name door het gebruik van digitale middelen wordt het bezoek interessant voor jongeren en (begeleid) schoolbezoek. Door de aandacht voor de hedendaagse zilver- en goudsmeden zoals de workshops en de wedstrijd is de tentoonstelling ook van belang voor studenten van de verschillende kunst- en designopleidingen Inhoud Het begrip Markiezaat zal ruim worden opgevat en daardoor ruimte bieden aan plaatsen als Steenbergen en Zevenbergen. In feite om het hele gebied ten westen van de baronie van Breda. Daar is bewust voor gekozen omdat daardoor samen met het boek over het Bredaas zilver het hele gebied van West-Brabant op het gebied van zilveronderzoek is ontsloten. Naast het ontsluiten van de collectie zilver uit het Markiezaat zal de nadruk liggen op het vertellen van verhalen. Verhalen over het gilde van de zilversmeden, over de gildekeuren, over de productie van zilveren voorwerpen, over de huizen en werkplekken van de zilversmeden, over de relaties van de Bergse zilversmeden met die van Antwerpen, over de gespecialiseerde bedrijven, over keurmerken en waarborgtekens, over zilver en religie, over kunst en dagelijks gebruik, over waarde en waardevermindering, over vals en echt. Maar ook over gebruik en bezit van zilver, waardoor een beeld ontstaat over de perioden van rijkdom in de streek. Hier kan niet alleen zilver dat hier gemaakt is aandacht krijgen, maar ook zilver dat in of voor Bergen op Zoom een belangrijke rol heeft gespeeld. Voorbeelden hiervan zijn: penningen die verwijzen naar belangrijke momenten in de geschiedenis van de stad: niet hier geslagen, wel belangrijk. Een speciaal eiland voor het thema Religie; zowel Rooms Katholiek als Protestant. Een voorbeeld: na de catastrofale inname en plundering van de stad in 1747 kreeg de Gereformeerde Kerk in 1751 nieuw avondmaalzilver, gemaakt in Den Haag. Niet hier gemaakt, wel sterk verbonden met de geschiedenis van de stad. Een eiland over de schuttersgilden. Van belang voor de stad, zij hadden veel zilver, maar zelden was dat hier gemaakt. Zogenaamd verzetszilver : munten van koningin Wilhelmina en andere leden van het Koningshuis, die omgebouwd werden tot lepeltjes, broches en dergelijke. De Gebroeders van Giels, producent van sieraden op grote schaal, hebben dat in de beginjaren van WO II veel gedaan. 9

14 Vorm De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door de opstelling van een aantal eilanden in de twee tuinzalen van het Markiezenhof. Via een duidelijke route wordt de bezoeker van de tentoonstelling daarna door de vaste opstelling geloodst. Aan de vaste opstelling worden verhalen toegevoegd die daardoor een verbinding leggen tussen de zilverexpositie en de regionale geschiedenis in de vaste opstelling. Zo kan bij het onderdeel bedevaarten en processie het processiezilver worden opgesteld, bij de schuttersgilden het gildezilver. Bij de opstelling over Bergse bedrijven kan een beeld gegeven worden van zilver- en goudfabriek Van Giels. In de Hofzaal (waar aan de Heren en Markiezen aandacht wordt geschonken) kan een opstelling over tekens en symbolen van waardigheid worden toegevoegd. Denk daarbij aan tekens van de orde van het Gulden Vlies, de bodebussen, de ambtskettingen en degelijke. In de vestingzaal kan een opstelling worden gemaakt over de beloonpenningen en andere geschenken na de verschillende belegeringen van de stad. Het voordeel van deze insteek is dat de bezoekers van de tentoonstelling vanzelf worden geleid langs de vaste opstelling van het Markiezenhof met verhalen over de geschiedenis van stad en streek. Rond de tentoonstelling zullen verschillende evenementen georganiseerd worden, zoals: Een wetenschappelijk symposium; en een lezingen cyclus rond het thema. Een uitzending van Tussen Kunst en Kitsch. Een taxatiemiddag waar specifiek zilveren en gouden voorwerpen bekeken en beoordeeld kunnen worden. Een Zilverwandelroute door het centrum van Bergen op Zoom. Een wedstrijd voor West Brabantse zilver- en goudsmeden, waarbij het winnende stuk wordt aangekocht door het Markiezenhof en de andere werkstukken op een veiling te koop worden aangeboden Bij de digitale toepassingen wordt de volgende gelaagdheid toegepast: 1. Voor de zilverexpert, voor wie de bestanden beschikbaar zijn die als basis dienen voor het boek, uitgebreid met diverse digitale publicaties, 2. Voor de genealogisch en biografisch onderzoek, kunnen de biografieën en genealogische overzichten van de zilversmeden gebruikt worden, 3. Voor de streek zijn van belang de historische gegevens over het zilver en de achtergronden ervan voor een specifieke plaats 4. Voor basis- en middelbare scholieren worden teken- en ontwerpprogramma s gemaakt: ontwerp je eigen sieraad. Digitale beleving van de tentoonstelling 10

15 4. PROJECT ORGANISATIE 4.1. Rollen en verantwoordelijkheid Rol Persoon/samenstelling Toelichting Gedelegeerd opdrachtgever tentoonstellingen Gedelegeerd opdrachtgever boek Het Markiezenhof St. Bergen op Zilver Museum en archief BoZ i.v.m. ANBI status van deze Stichting Projectleider Klaas Hielkema Leiding; coördinatie; risicomanagement Algemeen Projectteam Team onderzoek Team boek Team tentoonstelling Team PR & Communicatie Team Subsidies/ fondsenwerving Klaas Hielkema Mireille Franken Jean-Pierre van Rijen Cees Vanwesenbeeck Eric Goossen Cees Vanwesenbeeck Jim Joosten Conja van der Meule Marianne de Hoogh Jean-Pierre van Rijen Cees Vanwesenbeeck Nog te bepalen Nog te bepalen Ad Quist Mireille Franken Cees Vanwesenbeeck Kenny de Vilder Claartje Rijkers Sophie De Ripainsel Peter Spieringhs John van Gils Sophie De Ripainsel Tineke van Dam Eric Goossen Ronald Buuron Mireille Franken Voorzitter/projectleider Vertegenwoordiger museum / projectleider tent. Schrijver van het boek / projectleider boek Projectleider onderzoek Projectleider subsidies / fondsenwerving Projectleider onderzoek Onderzoeker Onderzoeker Onderzoeker Projectleider boek en schrijver archiefonderzoek Fotograaf Vormgever Uitgever Projectleider tentoonstelling Conservator Nieuwe media Educatie Pr & communicatie Techniek / op en afbouw tentoonstelling Techniek / op en afbouw tentoonstelling Projectleider PR & Communicatie Adviseur PR & Communicatie Projectleider subsidies/fondsenwerving Adviseur financiën vanuit museum Ondersteuning Budgethouder onderzoek Cees Vanwesenbeeck Projectleider onderzoeker Budgethouder boek Klaas Hielkema Budgethouder tentoonstelling Wim Reijnders Directeur Het Markiezenhof 11

16 4.2. Projectplanning onderzoek Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Augustus 2013 September 2013 gereed Archiefonderzoek Oktober 2013 December maanden Afrondingsfase Oktober 2015 December maanden 4.3. Projectplanning boek Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Februari 2014 Mei 2014 gereed Schrijven Februari 2014 December maanden Fotograaf Juni 2015 Februari maanden Vormgevingsfase december 2015 Maart maanden Drukker / uitgever Januari 2016 Mei maanden Presentatie boek 4 september Projectplanning tentoonstelling Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Augustus 2013 Maart 2014 gereed Concept inrichting Augustus 2015 Januari maanden Vormgevingsfase Januari 2016 April maanden Uitvoeringsfase (teksten, objecten, etc.) April 2016 Augustus maanden Werkelijke opbouw Augustus 2016 September weken opbouw Looptijd tent September 2016 Januari 2017 opening op zo. 04/09 looptijd: 4 ½ maanden Afbouw Januari 2017 Januari werkweek 12

17 4.5. Projectplanning PR & Communicatie Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Project fase November 2014 Augustus maanden Uitvoeringsfase (90 % budget) Uitvoeringsfase looptijd expo Augustus 2016 September maand september 2016 Januari maanden 4.6. Projectplanning Projectfinanciering Naam fase Geplande startdatum Geplande einddatum Evt. opmerkingen Opzet fase Januari 2014 November maanden Benaderen v. organisaties November 2014 December maanden Verantwoording December 2016 Maart maanden 4.7. Overlegvormen Type overleg frequentie Samenstelling/ opm. Overleg alg. projectteam 1 x per 3 maanden, 1 x per maand / per 2 week tot uitvoeringsfase tot oplevering / opening Overleg met opdrachtgever 1 x per 3 of 2 maanden incl. budgethouder Overleg projectteams maandelijks tot wekelijks team boek, team tent., team onderzoek & team financiën Overleg externen maandelijks vanaf vormgevingsfase 13

18 5. FINANCIERING 5.1 Kosten Kosten tentoonstelling Personeelskosten en honoraria Organisatie: 8 maanden gedurende 1 dag in de week 32 weken à 8 uur = 256 uur x 50,- Opbouw: 2 weken dagelijks 1 technische medewerker 2 weken à 36 uur = 72 uur x 30, Totaal Uitvoeringskosten Volledige inrichting 2 zalen: - Inrichtingskosten, waaronder aankleding wanden, maken scheidingswanden, vitrines, lijsten, aanlichting, aanleg electra, klein materiaal ( verf, hout, schroeven) - Vormgeving en teksten: - Filmmateriaal, apparatuur, e.d Totaal Educatiekosten / publieksinformatie - Lesbrief, speurtocht Totaal Totale kosten tentoonstelling Kosten boek - Onderzoek kosten en honorarium schrijver - Vormgeving boek - Fotomateriaal - Kosten beeldredacteur - Drukwerk Totale kosten boek

19 Kosten communicatie/promotie - Adverteren, posters, folders t.b.v. tent.: - Adverteren en promotiemateriaal t.b.v. boek - Fundraising diner Totale kosten communicatie/promotie Onvoorzien - Verzekeren bruiklenen; logistieke kosten; beveiliging Totaal onvoorzien Totale kosten project Financiële dekking Inkomsten - Bijdrage uit eigen tentoonstelling budget Totaal tentoonstelling Inkomsten boek - Bijdrage uit schrijversbudget - Mogelijke inkomsten uit de verkoop van boek aan Geschiedkundige kringen, historische verenigingen etc. (door eigen inspanningen) Totaal inkomsten boek Totaal inkomsten Te financieren via fondsenwerving Een Stichting Bergen op Zilver is inmiddels opgericht. De Culturele ANBI status is aangevraagd. 15

20 6. HET PR & COMMUNICATIEPLAN Wat de zilvertentoonstelling en de publicatie zo bijzonder en uniek maakt, is de (her)ontdekking van de rijke geschiedenis. Dat Bergen op Zoom namelijk een zilvertraditie had, is nauwelijks bekend. Recent onderzoek heeft al aangetoond dat er al vanaf 1396 zilversmeden in de stad Bergen op Zoom en omgeving actief waren. Hoewel het onderzoek nog loopt, staat de teller al op ruim 400 zilversmeden. Nederland is trots op zijn zilversmeden. Praktisch iedere stad in Nederland waar zilversmeden destijds actief waren, heeft zijn eigen tentoonstelling en publicatie gehad. En nu is het moment voor Bergen op Zoom aangebroken. Middels een publicatie en het brengen van een tentoonstelling, beide in het najaar van 2016, zal deze rijke zilvergeschiedenis naar het publiek toegankelijk gemaakt worden. Met dit PR-plan zal ruime bekendheid worden gegeven aan de tentoonstelling en het boek waardoor de gewenste aantallen bezoekers en kopers bereikt zullen worden. In zowel het boek als op de tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en de productie van zilversmeden in het voormalige Markiezaat van Bergen op Zoom. De tentoonstelling plaatst de zilversmeden bovendien in een cultuurhistorisch kader van de streek. Daardoor wordt het totale project (boek, tentoonstelling, evenementen) interessant voor een breder publiek. Bij het totale project wordt veel aandacht besteed aan de inbreng van het publiek door middel van tal van evenementen, maar ook door die een plek te geven in de tentoonstelling. Om de herontdekte rijkdom van de geschiedenis zo breed mogelijk uit te dragen en vorm te geven, werken we ook samen met de verschillende culturele organisaties uit de omgeving, zoals de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Heemkundekringen in West-Brabant, zilversmeden in West-Brabant en de zilvermusea van Antwerpen en Schoonhoven, Het Noord Brabants Museum en het Rijksmuseum. Er wordt samengewerkt met het Zeeuws Veilinghuis, met hedendaagse zilverontwerpers en zilversmeden uit de regio. Het zilver is namelijk nog steeds een begeerd edelmetaal voor liefhebbers om te hebben en te dragen. Dit thema zal niet onderbelicht blijven. Bovendien zoeken we ook samenwerking met Bergse ondernemers en uiteraard worden er ook verschillende activiteiten, evenementen georganiseerd Doelgroep De tentoonstelling en het boek richten zich op een breed, historisch geïnteresseerd publiek, dat deels bestaat uit verzamelaars uit Nederland en België, maar deels ook uit kunsthistorici, historici en zilver- en goudsmeden. Door de bredere opzet richt de tentoonstelling zich bovendien ook op de bewoners van West-Brabant die in de geschiedenis van stad en streek zijn geïnteresseerd. Met een attractief programma van activiteiten worden bezoekers uit heel Nederland en België getrokken. Met name door het gebruik van digitale middelen wordt het bezoek interessant voor jongeren en (begeleid) schoolbezoek. Door de aandacht voor de hedendaagse zilver- en goudsmeden zoals de workshops en de wedstrijd is de tentoonstelling ook van belang voor studenten van de verschillende kunst- en designopleidingen. Voor de tentoonstelling hopen we minimaal bezoekers binnen te halen. Daarvoor zal de PR-campagne een landelijke dekking hebben. Met speciale arrangementen in samenwerking met partners (SBM, VVV, NS etc) worden bezoekers naar het Markiezenhof getrokken. 16

21 6.2. PR momenten Bij elke activiteit gaan we de pers opzoeken. Daarmee zijn we al gestart door vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen en de plannen te presenteren op Facebook en de websites van het Markiezenhof en de Geschiedkundige Kring van Stad en land van Bergen op Zoom. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een lezingencyclus, een taxatiemiddag, een symposium, een zilverwandeling, een workshop, en natuurlijk een educatief project voor scholen en families. Er komt een wedstrijd voor zilversmeden uit het werkgebied om een meesterstuk te maken. Het winnende stuk wordt aangekocht door het Markiezenhof. Natuurlijk wordt deze wedstrijd breed uitgemeten in de pers. Voor de inwoners van de streek wordt een eigen plek ingeruimd: men krijgt de kans een mooi zilverstuk in te brengen voor de tentoonstelling en daar een verhaal bij te vertellen. Die verhalen worden opgenomen en zijn op de tentoonstelling samen met de voorwerpen op schermen te zien. De start van de inbreng en het maken van de opnames zijn geschikte PR-momenten. De PR-campagne wordt geïntensiveerd vanaf het voorjaar van 2016 bij de opname van de aflevering van Tussen Kunst en Kitsch, die tijdens de tentoonstelling wordt uitgezonden. Op de opnamedag wordt ruim aandacht gegeven voor de komende tentoonstelling en het boek. In de regionale pers zullen we naar aanleiding van deze opnamedag het zilverproject gaan promoten. Vanaf de opnamedag organiseren we iedere maand een persmoment over het project. Denk daarbij aan de vermelding van bijzondere bruiklenen, de start van de ontwerpwedstrijd voor de zilversmeden, de inbreng van particulier zilver etc. De opening van de zilvertentoonstelling is een cruciaal moment, niet alleen voor de promotie van de tentoonstelling maar ook voor de eerste presentatie van het boek. Natuurlijk zullen we ook regelmatig de krant benaderen, zeker wanneer er activiteiten zijn tijdens de tentoonstellingsperiode zoals lezingen, een congres, presentatie of een activiteit. En zullen we directe activiteiten, zoals lezingen, organiseren om de verkoop van het boek te stimuleren Hoe gaan we publiciteit geven en genereren? Om grote bekendheid te geven aan het project (het boek, de tentoonstelling en de evenementen) maken we gebruik van bekende PR uitingen, zoals de driehoeksborden, affichedisplays in de regio, die strategisch geplaatst worden langs de kant van de weg. Uiteraard liften we mee met de gemeentelijke route in Bergen op Zoom. We werken samen met de VVV s en Citymarketing Bergen op Zoom. Bovendien willen we gebruik maken van de abri s op de NS stations in en rond het gebied West-Brabant, waar de tentoonstelling en het boek zich ook op richten, waaronder Bergen op Zoom en Roosendaal. Roosendaal heeft een groot internationaal station, waar per dag veel mensen op en afstappen. De abri s staan veelal op de perrons, als wachttijd locatie is het een perfecte plek om te adverteren. Ook het NMBS station in Antwerpen waar de affiches 4 weken blijven hangen, is een geweldige reclame, zo is ook gebleken in het verleden. In Antwerpen en Schoonhoven zijn twee zilvermusea. Met hen werken we samen door bijvoorbeeld een combiticket uit te geven. In samenwerking met Citymarketing Bergen op Zoom en de NS zal een dagarrangement Bergen op Zoom worden samengesteld. Dit wordt ruim van tevoren bekend gemaakt in NS-Spoordeelwinkel en de NS Nieuwsbrief. Met de Museumkaart wordt een speciale actie ontwikkeld, die bekend gemaakt wordt op museumkaart.nl en museumkaart magazine. Free publicity wordt ingezet waaronder vaktijdschriften, heemkundetijdschriften, de museumbrochure Hofnieuws, huis-aan-huisbladen e.a.. 17

22 6.4. Wie doet wat? Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het zilverproject speelt een rol in de PR-campagne; dat geldt voor de stichting BoZilver, die de tentoonstelling voorbereidt, het Markiezenhof waar de tentoonstelling plaats vindt, de samensteller en de uitgever van het boek, de organisaties die betrokken zijn bij de evenementen en activiteiten. Daar hoort de volgende rolverdeling bij. A. De Stichting BoZilver: vier keer per jaar een nieuwsbrief verspreid onder direct betrokkenen, verzamelaars, bruikleengevers, heemkundekringen etc.; benaderen van particulieren en instellingen die van nut kunnen zijn bij de realisatie van tentoonstelling en boek; benaderen van sponsors en subsidiegevers en hen op de hoogte houden van de voortgang van het project; onderhouden van contacten met geïnteresseerde bezoekers en kopers (zowel voor het boek als de tentoonstelling; eigen social media en website kanalen B. Directie het Markiezenhof: leggen van contacten met andere musea in verband met bruikleenaanvragen (Rijksmuseum, Noord Brabants Museum, Zeeuws Museum, Zilvermuseum Schoonhoven, Zilvermuseum Het Sterckshof etc.) contacten en adviezen aan mogelijke subsidiegevers en sponsors; contacten leggen met landelijke media voor berichtgeving over de tentoonstelling en boek (TV, Landelijke Pers etc.) ambassadeurs in Bergen op Zoom en omgeving faciliteren C. Afdeling PR Markiezenhof: monitoring van de uitvoering van het PR-plan; adviseren en attenderen over PR-momenten; persberichten bij alle PR-momenten; sociale media en website; interview-afspraken met lokale en landelijke pers; uitvoeren communicatieplan (advertenties, brochures, driehoeksborden) D. Auteur van het boek: schrijven van artikelen voor De Stavelij, Tableau, Collect e.d.; benaderen en informeren zilverspecialisten in Nederland en België; benaderen sprekers symposium; E. Werkgroep Archiefonderzoek: kleine voorpublicaties in genealogische en historische tijdschriften; 18

23 6.5. PR en sponsoring De uitvoering van het PR-plan wordt afgestemd op de wensen van sponsors en subsidiegevers. Het sponsorplan en het PR-plan kunnen daardoor niet los van elkaar gezien worden. Voor subsidiegevers en sponsoren zijn de volgende communicatiemiddelen beschikbaar voor eventuele naamsvermelding: In het boek; Op de affiches, driehoeksborden en brochures; In advertenties; Op displays tijdens TV opnamen en evenementen; Op websites en facebook; In de nieuwsbrieven. Opnamedag Tussen Kunst & Kitsch 6.6. Welke media willen we gebruiken? Communicatiemiddelen (in de periode april tot augustus 2016) Website van het Markiezenhof en samenwerkende partners, twitter, facebook, Instagram en nieuwsbrieven Lokale media (Omroep Brabant, BNdeStem, de Bergen op Zoomse Bode, StadsMag, ZuidWestTV, Omroep Brabant en FM, Uitpunten, nieuwsbrieven (Markiezenhof, Citymarketing, VVV, Gemeente) Landelijke media (AVRO programma Tussen Kunst & Kitsch) Ster cultuurspotjes Adverteren in Museumkaart Magazine Adverteren in cultuurkaterns van De Morgen, Het Laatste Nieuws. Uitladder BoZ, plaatselijke huis aan huiskrantjes. Advertentie in NS Spoornieuws Advertenties in bladen als Tableau, Collect, kunstbijlagen De Volkskrant en NRC Communicatiemiddelen (na opening en eerste presentatie) Website van Het Markiezenhof en samenwerkende partners, twitter, facebook, Instagram Communicatie in culturele bladen, InBrabant, Archievenblad, heemkunde-tijdschriften, De Waterschans van de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom. Lokale media (Omroep Brabant, BNdeStem, de Bode, ZuidWestFM, Uitpunt, nieuwsbrieven ) 19

24 6.7. Free publicity Vanwege het bereik proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van free publicity. In een zo vroeg mogelijk stadium diverse media benaderen om ze te informeren over de zilvertentoonstelling, de publicatie van het boek en de evenementen. We maken gebruik van persberichten, nieuwsbrieven en bestaande rubrieken in de krant. De pers is reeds benaderd door de werkgroep: BN de Stem: Artikel in de krant naar aanleiding van de tentoonstelling en de diverse activiteiten rondom Bergs zilver. Archievenblad: In het archievenblad een redactioneel stuk plaatsen. Verschijnt 10 x per jaar. Bergen op Zoomse Bode en Gazet van Bergen op Zoom: Persberichten versturen via de gebruikelijke kanalen. Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief van het Markiezenhof, werkgroep BoZilver, VVV Brabantse Wal, Citymarketing, Uitladder Uitpunt Bergen op Zoom. Hofnieuws: Hofnieuws is een uitgave van het Markiezenhof die één keer per jaar wordt uitgeven. De brochure staat in het teken van het zilverproject. Het wordt uitgegeven door Ediat Intermediagroep, door middel van advertentiewerving, wat het bureau geheel zelf verzorgd, is het mogelijk de brochure gratis uit te geven. Het gaat om 11 pagina s in totaal. Invulling van de brochure zal zijn door Geschiedkundige Kring, Vrienden van Het Markiezenhof, Zilvermusea, schrijver van het boek, eventuele sponsoren en Citymarketing Bergen op Zoom krijgen elk een 1 pagina. Tableau: Tableau, het blad voor de kunstliefhebber verschijnt zes keer per jaar. Een artikel van de hoofdauteur van het boek over de topstukken van de tentoonstelling levert veel extra publiciteit op bij een geïnteresseerd publiek. Collect: Collect is het blad voor de verzamelaar en verschijnt 9 keer per jaar. Het bevat een uitgebreide agenda van tentoonstellingen. Ook hierin zou een artikel over specifieke objecten uit de tentoonstelling kunnen worden opgenomen. Eventueel gecombineerd met een aanbieding voor de lezers van Collect. De Stavelij: De Stavelij is de website van de Nederlandse Zilverclub. Deze club geeft ook jaarlijks een bundel uit met interessante artikelen over de geschiedenis van het zilver in Nederland. Natuurlijk willen daarin ruim aandacht voor het boek en de tentoonstelling vragen. Opium Het door de Bergenaar Cornald Maas gepresenteerde programma Opium zal worden benaderd voor een item in het programma. Het programma laat iedere aflevering een bijzondere tentoonstelling zien. Bovendien is een evenement als de wedstrijd voor hedendaagse zilversmeedkunst een mooi item voor dit programma. Hij kan de primeur krijgen voor de onthulling van de prijswinnaar. Tv-programma Café Corsari De expositie is ook interessant voor bezoekers uit België. In het boek en de expositie wordt aandacht gegeven aan de verbinding Bergen op Zoom Antwerpen. Denk hierbij aan de samenwerking tussen zilversmeden, de Antwerpse juweliers die in Bergen op Zoom een juwelierspand bezaten, de keuren van Antwerpen en Bergen op Zoom, de familie Coetermans, die later als diamantairs in Antwerpen fortuin maakten etc. Dit zijn onderwerpen die in het Tv-programma Café Corsari op TV Een interessant kunnen zijn. Men geeft in dit programma regelmatig aandacht aan kunst en cultuur uit Nederland. 20

25 6.8. Budget Voor de betaalde publiciteit is het volgende budget beschikbaar: 1. Advertenties: 5.000,- 2. Brochures en flyers: 3.000,- 3. Affiches en billboards: ,- 4. Website: 1.000,- 5. Sociale media: 1.000, Planning Wie gaan we benaderen en wanneer? Met een voorpubliciteit in de periode april-augustus 2016 wordt het hele project bekend gemaakt en wordt de nieuwsgierigheid van de toekomstige bezoeker gewekt. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: Informatie tijdens de opname van het programma Tussen Kunst en Kitsch Wetenschappelijke artikelen in de bladen Tableau, Collect, De Stavelij en de verschillende Heemkundetijdschriften Nieuwsbrieven van de werkgroep BoZilver en het Markiezenhof. Via de schrijvende pers en digitale kanalen van de samenwerkende partners. 1-2 weken voor aanvang activiteit, arrangement. 21

26 Activiteiten: Media In de voorbereidingsperiode Wanneer benaderen Nieuwsbrieven + social media Adressenbestand Nieuwsbrief In de periode meerde keren per jaar Media Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Radio & TV Opening tentoonstelling & presentatie boek BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom, Omroep Brabant etc... Ook wordt de tentoonstelling gecommuniceerd via de folder. NOS, Omroep Brabant, Zuid- WestTV en Radio Omroep Brabant, Radio 1 Wanneer benaderen Meerdere malen in de twee weken voor de presentatie en opening en op de dag van en de dag na de presentatie en opening idem Media Wetenschappelijk symposium Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Radio & TV Wordt opgepakt door de werkgroep, ook de Stichting Vrienden van Het Markiezenhof en Citymarketing helpen met de promotie van het evenement. BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom. Ook worden de arrangementen gecommuniceerd via een flyer, nieuwsbrieven. Omroep Brabant, ZuidWestTV en Radio 3 à 4 weken voor activiteit 3 à 4 weken voor activiteit 3 à 4 weken voor activiteit Media Lezingencyclus Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Radio & TV BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom en Roosendaal etc...ook worden de arrangementen gecommuniceerd via een flyer, nieuwsbrieven. Omroep Brabant, ZuidWestTV en Radio 3 à 4 weken voor activiteit 3 à a 4 weken voor activiteit 22

27 Media Losse activiteiten Wanneer benaderen Schrijvende pers lokaal Bodes (standaard persbericht) 2 weken voor activiteit Internet Websites van de samenwerkende partners Tussen Kunst en Kitsch Lokale pers; Omroep Brabant 3 à 4 weken voor activiteit Media Workshops Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Internet BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom Websites van de samenwerkende partners en sociale media 2 weken voor activiteit 2 weken voor activiteit Media Wandeling zilver Wanneer benaderen Schrijvende pers regionaal & lokaal + social media Internet BNdeStem, de Bode, Gazet van Bergen op Zoom Websites van de samenwerkende partners en sociale media 2 weken voor activiteit 23

28 7. RISICO MANAGEMENT Het totaal van het Project omvat een bedrag van zo n , waarvan extern gefinancierd moet worden. Dat zijn aanzienlijke bedragen. Dat verplicht ons derhalve de risico s waarmee dit project te maken kan krijgen goed in kaart te brengen, die risico s te vervolgen en waar nodig te handelen. In deze fase van het Project zijn de volgende risico s in kaart gebracht: Omschrijving risico Verwacht effect van risico Invloed op project tegenmaatregelen Eigenaar risico Niet voldoende financiële middelen Geen tent. minder capaciteit tent. Werkgroep financiën Versobering van de tent. versobering boek. E-boek. Projectleider Tijdtekort tent. Tijdtekort boek Niet geheel klaar voor opening Niet geheel klaar voor opening Werkgroep tent. Extra inhuur Projectleider tent. Werkgroep boek Extra inhuur Projectleider boek Geen / weinig bekendheid Minder bezoekers / verkoop boek Pr & communicatie Meer adverteren, activiteiten Projectleider tent. Na afsluiting van het Project, in januari 2017, zal een verantwoording gemaakt worden van inkomsten en uitgaven. 24

29 Ingekleurde kaart, Markiezaat en omgeving,

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14 Ontwerpstudio 2 Serious Request Sharini Ramautar ZLMC14 Opdracht 1 Vragenlijst 1. Op welke manier wilt u, uw evenement promoten? (door middel van social media, posters of flyers) 2. Wat is het doel van

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie'

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' Kunstenaar Hidde van Schie Opdrachtgever Stichting Hogeschool Rotterdam Budget CBK 4.000,00 Uitvoering 2014-2015 1 6 New Romantic Spirit 'Een kunstenaars

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Retail Speelgoedwinkels - Zowel online als fysieke winkels POS materiaal Combinatie acties product entree tickets Verkoopkanaal Trouwe klanten actie

Retail Speelgoedwinkels - Zowel online als fysieke winkels POS materiaal Combinatie acties product entree tickets Verkoopkanaal Trouwe klanten actie & Playmobil Planet 2013 Het idee: Een overzichtelijke planet waar er voor iedereen in alle werelden van alles te beleven valt, met genoeg mogelijkheden voor sponsoren om aan te haken. Overzichtelijk en

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Beleidsplan Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Inhoud 1. Doelstelling van de Stichting 2. Actuele beleid van de Stichting 3. Werkzaamheden van de Stichting 4. Wijze van fondsenwerven

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland Bijlage bij overeenkomst met deelnemende gemeente in de Regio Zuid Holland Inleiding Woonlasten stijgen, fossiele energie wordt schaarser, en daarmee duurder. Individuele huishoudens hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Circle of Life. Kunstenaar Maarten Bel. Opdrachtgever Rotterdam Contemporary Art Fair. Budget CBK 2.000,00. Uitvoering 2014-2015

Circle of Life. Kunstenaar Maarten Bel. Opdrachtgever Rotterdam Contemporary Art Fair. Budget CBK 2.000,00. Uitvoering 2014-2015 Circle of Life Kunstenaar Maarten Bel Opdrachtgever Rotterdam Contemporary Art Fair Budget CBK Uitvoering 2014-2015 1 7 Circle of Life Kunstenaar Naam kunstenaar Maarten Bel Postadres Nieuwe Binnenweg

Nadere informatie

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement PR-BEGELEIDING Na initiatie van een evenement Voorwoord Jouw evenement gaat er komen bij SETUP! Naast de productie en inhoud is de PR & Communicatie van het evenement bij SETUP een belangrijk onderdeel.

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Versie 5, 25 januari 2014

Versie 5, 25 januari 2014 PLAN VAN AANPAK Van : Stichting Vrienden van Hospice Zwolle Datum : 25 januari 2014 Betreft : Hospice Zwolle / Plan van Aanpak Met Bestuur wordt hierna bedoeld het bestuur van de stichting Hospice Zwolle

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Hout laat je huis leven WELKOM

Hout laat je huis leven WELKOM Hout laat je huis leven WELKOM Hout laat je huis leven Programma 15:00u Welkom 15:10u Belang van de particuliere consument 15:30u Strategie en aanpak van de campagne 16:00u Financiering, uitvoering en

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst datum 28 augustus 2013 aan Ine Heesink Gemeente Bronckhorst van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014

Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014 Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014 Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour CITIES Foundation / Cultuurbudget 2014 Achtergrond & Activiteiten In januari 2014 werd CITIES Foundation

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Inhoud Doelstelling pagina 1 Historie pagina 2 Actueel beleid pagina 2 Werkzaamheden pagina 4 Fondswerving pagina 5 Beheer fondsen en vermogen pagina 6 Besteding

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015 14 mei 2015 Lente Uitstap Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest Zondag 14 juni Eindhoven Wie nu rondkijkt in Eindhoven, kan zich bijna niet voorstellen dat het één van de oudste steden van

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Communicatiemiddelenmix met argumentatie.

Communicatiemiddelenmix met argumentatie. Communicatiemiddelenmix met argumentatie. De vorige week uitgekozen middelen worden in dit document voorzien van argumentatie en nader uitgewerkt en toegelicht waar nodig. Concept Kies je actie! 1. Advertentie

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Nationaal Glasmuseum Leerdam

Nationaal Glasmuseum Leerdam Nationaal Glasmuseum Leerdam Tentoonstellingen 2015 Collectie Highlights In de presentatie Collectie Highlights worden bijzondere Leerdamse glasobjecten uit de vaste collectie extra onder de aandacht gebracht.

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Communicatieplan OpSpraak

Communicatieplan OpSpraak Communicatieplan OpSpraak Marketing- en communicatieplan Opdrachtgever: OpSpraak Auteurs: Madelon Kooijmans & John Houtzager Plaats: Nieuwegein Datum: 13-10-2010 C o m m u n i c a t i e p l a n O p S p

Nadere informatie

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect,

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect, Geachte deelnemer aan NVVC Connect, U bevindt zich op het besloten deel van de website van NVVC Connect. Deze website dient naast informatie ook als toolkit voor de organisatie van NVVC Connect in uw regio.

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Marketingplan Bedrijventerreinen

Marketingplan Bedrijventerreinen Marketingplan Bedrijventerreinen Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel 1. Inleiding Momenteel hebben we drie gemeentelijke bedrijventerreinen in de verkoop: Veesteeg

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. versie 2 dd 10 september 2014. Auteurs: Betty Sinke, Jacqueline Overbeeke, Mieke Vleugel, Freek Brouwer, Hans Meijer

COMMUNICATIEPLAN. versie 2 dd 10 september 2014. Auteurs: Betty Sinke, Jacqueline Overbeeke, Mieke Vleugel, Freek Brouwer, Hans Meijer COMMUNICATIEPLAN versie 2 dd 10 september 2014 Auteurs: Betty Sinke, Jacqueline Overbeeke, Mieke Vleugel, Freek Brouwer, Hans Meijer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Uitgangspunten... 3 Inhoud van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Wilt u als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van uw eigen kantoor openen? Dat kan! Snel en betaalbaar!

Wilt u als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van uw eigen kantoor openen? Dat kan! Snel en betaalbaar! Wilt u als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van uw eigen kantoor openen? Dat kan! Snel en betaalbaar! Wij zijn op zoek naar sterke partners/franchiseondernemers die de drive hebben om met De Huurwoningbemiddelaar

Nadere informatie

project: Organiseren van een multicultureel event

project: Organiseren van een multicultureel event project: Organiseren van een multicultureel event Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

Middelen De volgende communicatiemiddelen kunnen worden ingezet (onderverdeeld in extern en intern): Extern

Middelen De volgende communicatiemiddelen kunnen worden ingezet (onderverdeeld in extern en intern): Extern PUBLICITEITSPLAN SOUTERRAIN RIS091729a_28-11-2001 Inleiding Tijdens de laatste jaren van afbouw van het Souterrain is het nodig om de inwoners Van Den Haag te laten weten dat de tramtunnel in de afbouwfase

Nadere informatie

ONTMOET UW DOELGROEP OP

ONTMOET UW DOELGROEP OP ONTMOET UW DOELGROEP OP Woonmarkt Den Haag, Zaterdag 31 oktober 2015 Van 11.00 tot 16.00 uur, Grote Kerk Den Haag Woonmarkt Den Haag is een evenement van Focus Vanuit Kracht Projecten B.V., Postbus 9720,

Nadere informatie

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE 1 Utrecht, 2013 Beste docent, Wij hopen u en uw groep binnenkort te mogen verwelkomen in het Centraal Museum, waar u met de groep deelneemt aan het programma

Nadere informatie

Januari 2003. Communicatiestrategie Convenant Sponsoring

Januari 2003. Communicatiestrategie Convenant Sponsoring Januari 2003 Communicatiestrategie Convenant Sponsoring Communicatiestrategie Convenant sponsoring 1. Algemeen Scholen die met sponsoring te maken hebben, gaan hier in het algemeen op een verantwoorde

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis Organisator Nacht van de Geschiedenis Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis .Door Achtergrond en verdieping op tv, radio, internet,

Nadere informatie

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 HET PROJECT In mei 2013 gaat een groep van 12 Friezen (10 jongeren tussen 18 en 25 jaar en twee oudere jongeren ) op een Stepperbike door Nederland.

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Beleidsplan van de. Stichting Canon De Noordoostpolder

Beleidsplan van de. Stichting Canon De Noordoostpolder Beleidsplan van de Stichting Canon De Noordoostpolder en financiële verantwoording van 2012 versie nov. 2013. 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Canon De Noordoostpolder. Het plan omvat

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Bijlage 2: Bereik van de projecten

Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Bijlage 2: Bereik van de projecten Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie Bijlage 2: Bereik van de projecten Bijlage 2 Bereik van de Nanopodium projecten 1e ronde projecten Project Doelgroep Media Bereik Project leider I know

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting...

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting... Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten... 11 Afsluiting... 12 Pagina 2 1 Over Stichting Verhalen Verbinden 1.1

Nadere informatie