INHOUD Voorwoord in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2

3 INHOUD Voorwoord in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie De mensen van Humana Samenwerkingsverbanden Humana International Werkwijze van projecten 9 3. Humana verantwoord Risico management Positie van Humana Een terugblik op Textiel inzamelen Planning en Logistiek Verkoop/inkoop van kleding Fondsenwerving in Natura Fondsenwerving en Programmamanagement PR en Communicatie Personeelszaken Financieel verslag 45 Accountantsverklaring Humana kijkt vooruit Leerpunten uit Strategie voor Verantwoordingsverklaring 59 Colofon 63 Jaarverslag

4 VOORWOORD Namens het bestuur van Humana beveel ik de lezing van dit jaarverslag van harte aan. Daarin wordt de gang van zaken beschreven en verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en de besteding van de ontvangen donaties, fondsen en subsidies. De door Humana gesteunde projecten krijgen hierbij uitvoerig de aandacht. Opsplitsing van Stichting Humana Per 15 maart 2010 heeft Humana de splitsing in Stichting Humana en Stichting Humana People to People kunnen doorvoeren. Daartoe was in 2009 besloten. Door de opsplitsing kunnen zoveel mogelijk gelden en goederen fiscaal vrij aan de goede doelen worden besteed. De werkzaamheden binnen Stichting Humana zijn vrijwel uitsluitend gericht op het inzamelen en de verkoop van kleding en schoenen. De overige fondsenwerving loopt in beginsel via Stichting Humana People to People. De twee stichtingen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De stichtingen hebben dezelfde directie en hetzelfde bestuur. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. Alle donaties lopen via Stichting Humana People to People. Dat geldt ook voor de door Stichting Humana verworven gelden en de niet voor verkoop bestemde kleding en goederen. Indien in dit jaarverslag verder over Humana wordt gesproken, wordt gedoeld op beide stichtingen. Humana bereikt mensen Humana is er zeer veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de door haar beschikbaar gestelde fondsen ook daadwerkelijk de mensen bereikt, die de ondersteuning nodig hebben. Deze doelstelling weet Humana te bereiken door alle donaties rechtstreeks over te maken naar de gesteunde projecten en gelijktijdig door een nauwgezette en frequente monitoring en evaluatie van de projecten. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is wederom samen met de partnerorganisaties van Humana in Zambia, Mozambique, Angola, Malawi en DR Congo veel goed werk ver- Leerlingen van de Samora Moisés Machel school in Mozambique 4 Jaarverslag 2010

5 richt. De hulp die Humana biedt aan mensen op het platteland in die landen is dringend nodig, zeer welkom en daarnaast ook zeer doeltreffend. Dat is niet alleen vastgesteld door de medewerkers en het bestuur van Humana, maar ook door de accountants in de diverse landen. De steun wordt enorm gewaardeerd door de deelnemers aan de projecten en de mensen die bereikt worden door de projecten. Daarnaast oogsten de projecten van Humana veel lof van de diverse overheidsdiensten in die landen en andere charitatieve instellingen in de gebieden waarin Humana opereert. Nieuwe manier van fondsenwerving Het grootste deel van haar fondsen ontvangt Humana via kledinginzameling. Sedert enkele jaren ligt er ook een focus bij andere manieren van fondsenwerving. Het vaste voornemen bestaat om deze andere manieren van fondsenwerving sterk uit te breiden. In het jaarverslag vindt u ook wat dit betreft meer details. Dankzij uw donatie In de eerste plaats bedankt het bestuur alle donateurs (particulieren en bedrijven) voor hun donaties van kleding, schoenen, diverse andere goederen en financiële bijdragen. Dankzij deze donaties heeft Humana vele projecten kunnen ondersteunen in Voor de bij die projecten betrokken mensen heeft dit een duidelijk verschil kunnen maken en perspectieven kunnen openen die er voorheen niet waren. Het bestuur dankt de partnerorganisaties in Afrika voor de goede en adequate samenwerking in het afgelopen jaar. Verder een woord van dank aan de medewerkers van Humana voor hun enthousiaste inzet. De goede resultaten konden alleen door hun gezamenlijke inzet worden bereikt. Mr. F.L.J. van Wersch Voorzitter bestuur Stichting Humana/ voorzitter bestuur Stichting Humana People to People Bunnik, 6 april in het kort Iets meer dan 10 miljoen kilo kleding ingezameld Ruim 1,5 miljoen kilo kleding verscheept naar Afrika Meer aandacht aan duurzaamheid en recycling binnen gemeenten Gemeenten willen thans vaker betaald krijgen voor het recht om textiel in te zamelen 100 % van de ingezamelde kleding van Humana krijgt een nieuwe bestemming Compensatie van CO2-uitstoot die de processen rond de textielinzameling met zich mee brengen via een windenergieproject Meer samenwerking met lokale kringloopbedrijven en re-integratie bedrijven o.a. met sociaal werkvoorzieningsbedrijf Pantar Amsterdam Geen toekenning door Ministerie van Buitenlandse Zaken van MFS-2 subsidie, jaarlijks twee miljoen euro aan financiële middelen voor de komende vier jaar Gestegen naamsbekendheid van Humana is één van de redenen voor de toename van donaties in natura Nieuwe manier van fondsenwerving door bedrijven aan te spreken met op maat gemaakte eigen projecten voor bedrijven Lager verzuimpercentage Jaarverslag

6 1. DIT IS HUMANA Humana is een onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, die projecten ondersteunt in zuidelijk Afrika. Een belangrijk deel van haar financiën komt voort uit de kledinginzameling. Humana zamelt al bijna 25 jaar textiel in. Zij is een grote speler op deze markt. Naast de kledinginzameling zijn er nog diverse andere bronnen van inkomsten. Zo koppelt Humana Nederlandse bedrijven aan specifieke projecten en schrijft Humana overheden, en particuliere vermogensfondsen aan. Humana werkt samen met lokale partnerorganisaties die met Humana zijn aangesloten bij de Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movement ( de Federatie ). Visie Meer dan één derde van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. Het grootste gedeelte van hen woont op het platteland. Duurzame verbetering voor deze mensen is alleen mogelijk als zij die zelf kunnen realiseren. verbetering van de levensomstandigheden in zuidelijk Afrika. Daarbij staan zelfredzaamheid, betrokkenheid en duurzaamheid centraal. Humana besteedt continue zorg en aandacht aan de mens, de maatschappij en het milieu. Missie Humana ondersteunt programma s die de kansen op zelfredzaamheid vergroten. Op basis van behoeften analyses van de landen en in samenwerking met de partnerorganisaties richt Humana zich op onderwijs, plattelandsontwikkeling en HIV/AIDS preventie en counseling, hierbij staat de samenwerking met de gemeenschap centraal. Dit willen wij bereiken Het doel van Humana is om via projecten kennis en vaardigheden bij te dragen voor de ontwikkeling van de plattelandsbevolking, zodat ze zelf veranderingen in haar levensomstandigheden aanbrengen en blijvende resultaten bewerkstelligen. Humana zorgt voor een goede afstemming van opleidingen, trainingen, workshops, groepsactiviteiten en voorlichtingscampagnes op de lokale cultuur en dorpsorganisatie. Per project stelt Humana meetbare doelstellingen en monitoring procedure op om zo een goede evaluatie te kunnen maken. Identiteit Kledinginzameling is de kern van Humana. Met de opbrengst van ingezamelde kleding draagt Humana bij aan een structurele Twee Zambiaanse vrouwen tonen trots hun tomatenveld 6 Jaarverslag 2010

7 2. ORGANISATIE Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Humana en houdt toezicht op de directievoering. Op het kantoor in Bunnik werken directeur Marc Vooges, stafmedewerkers en medewerkers die dagelijks bezig zijn met het inzamelen en verwerken van kleding en goederen. 2.1 De mensen bij Humana Humana zamelt gebruikte kleding en schoenen van particulieren in via bijna kledingcontainers in meer dan 70 Nederlandse gemeenten. Daarnaast organiseert Humana enkele keren per jaar huis-aan-huis acties in bepaalde gemeenten. Het aantal plekken in gemeenten waar Humana kledingcontainers kan plaatsen is van essentieel belang. De afdeling Relatiebeheer onderhoudt de contacten met de gemeenten waar de Humana-containers staan en mogelijk te werven nieuwe gemeenten. De kledingcontainers van Humana worden door eigen medewerkers onderhouden en geledigd. De reparaties en het schilder- en schuurwerk vinden hoofdzakelijk plaats in de werkplaats in Bunnik. Humana werkt bij het legen van de containers met eigen chauffeurs en met ingehuurde vervoersbedrijven. In de opslagloods van Humana in Bunnik zuiveren en verwerken diverse medewerkers de opgehaalde kleding en textiel. De opslagloods en werkplaats vallen onder de afdeling Planning en Logistiek. Originele kleding - dat wil zeggen niet-gesorteerde kleding - wordt verkocht aan sorteerbedrijven, waaronder Humana s partnerorganisatie in Litouwen. In Assen is de sorteercentrale Humana Kledinghergebruik Assen BV (HKA) gevestigd. In dit bedrijf sorteren mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt de binnengebrachte textiel. Humana is voor 51% aandeelhouder en Alescon voor 49 %. De dagelijkse leiding bestaat uit twee personen. Naast de via de containers ingezamelde kleding ontvangt Humana regelmatig grote donaties van bedrijven en organisaties. Het gaat dan onder meer om partijen schoenen, die vanwege De ingezamelde textiel gaat van de container naar sorteercentra nieuwe collecties minder courant zijn geworden, bedrijfskleding die vanwege een nieuw logo wordt vervangen en verouderde computers. Humana s projectmanager zorgt voor het afwikkelen van deze donaties. Voor de bedrijven kan het van belang zijn dat de producten niet op de Europese markt terechtkomen. Bovendien is hergebruik van textiel beter voor het milieu dan vernietiging en daarom doneren bedrijven graag aan Humana. Humana is één van de weinige goede doelen organisaties met een eigen logistieke capaciteit en met rechtstreekse contacten in zuidelijk Afrika. Humana verscheept de textiel naar de partnerorganisaties in Afrika die ter plekke voor een fijnmazige distributie zorgen. Sinds 2007 heeft Humana een aparte afdeling Fondsenwerving en Programmamanagement. Het werven van fondsen en het toezicht op een efficiënte en effectieve besteding van de gelden Jaarverslag

8 is bij deze afdeling ondergebracht. Naast inkomsten uit de ingezamelde kleding boort Humana andere bronnen aan om meer projecten te kunnen steunen. De inkomstenbronnen van Humana zijn: eigen fondsen uit de kledinginzameling in Nederland; subsidies van de Nederlandse overheid; subsidies van de Europese Unie; gelden via particuliere fondsen; projectsteun en donaties door bedrijven; eventsponsoring. Tot slot zijn naast de bedrijfsleiding diverse andere afdelingen actief zoals Personeelszaken, Administratie en PR en Communicatie. 2.2 Samenwerkingsverbanden binnen Nederland Een goede samenwerking is essentieel om doelstellingen te behalen. Bij de kledinginzameling werkt Humana met gemeenten en bedrijven. Humana is aangesloten bij de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), de brancheorganisatie voor de textielrecyclingindustrie. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is Humana aangesloten bij het Netherlands Water Partnership (NWP; een netwerkorganisatie voor de Nederlandse watersector), Partos (de branchevereniging voor organisaties werkzaam in de internationale ontwikkelingssamenwerking) en de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving en ontwikkelingssamenwerking neemt Humana deel aan discussie- en informatiebijeenkomsten. 2.3 Humana Internationaal Humana is lid van de Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movement ( de Federatie ). Dit is een netwerk van onafhankelijke organisaties. De Kleding in balen op weg naar Afrika noordelijke leden doen aan fondsenwerving en de zuidelijke leden zetten projecten op en voeren die uit. Elk land heeft zijn eigen strategie. De samenwerking in de Federatie zorgt voor de gewenste kwaliteit en verantwoording. Humana heeft veel profijt van de krachtenbundeling via dit netwerk. Door het delen van ervaringen in soortgelijke projecten elders kan Humana haar projecten continu verbeteren. De Federatie had in leden (19 in Europa, 2 in Noord- Amerika, 10 in Afrika, 3 in Zuid-Amerika en 1 in Azië). Elk lid bepaalt zelf van welke hieronder genoemde diensten van de Federatie zij gebruik wil maken: uitwisselen van kennis op het gebied van het ontwikkelen van fondsenwervende activiteiten, zoals onder meer de verkoop van tweedehands kleding, collecten, aanvragen van subsidies e.a.; het vereenvoudigen van de uitwisseling tussen de leden van materiële zaken, zoals geld en kleding voor ontwikkelingsdoeleinden; het ontwikkelen van methoden voor kledinginzameling en het verlenen van steun bij de organisatie van sorteercentrales en tweedehands kledingwinkels. De Federatie steunt haar leden ook met de verscheping, distributie en verkoop van kleding; 8 Jaarverslag 2010

9 coördinatie van training voor een ontwikkeling van sociale, educatieve, medische en economische programma s voor de leden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika; het bevorderen van contacten tussen soortgelijke projecten in verschillende landen, de organisatie van bijeenkomsten, congressen en uitwisseling van materiaal en programma s. De Federatie is statutair gevestigd in Zwitserland. Het hoofdkantoor van de Federatie is gevestigd in Shamwa, Zimbabwe. In 2010 hebben drie bestuursleden het hoofdkantoor bezocht. De portefeuillehouder financiën woonde de jaarlijkse algemene vergadering bij. Op Europees niveau is het afgelopen jaar regelma- tig overleg geweest tussen de leden om ervaringen uit te wisselen en nieuwe initiatieven te bespreken. 2.4 Werkwijze bij de projecten Humana werkt in Afrika samen met ADPP Angola, DAPP Zambia, DAPP Malawi, ADPP Mozambique, en HPP Congo. Op basis van een wensenlijst, die opgesteld is door Humana, dienen deze organisaties voorstellen in voor projectondersteuning. Het bestuur van Humana beslist welke projecten Humana ondersteunt. De partners in Afrika zijn de eerst verantwoordelijken voor de uitvoering. Hoe wordt uw kleding waardevol? Een medewerker van een tweehands winkel van DAPP Zambia De kleding die geschikt is voor Afrika wordt verscheept naar Angola en Zambia. De lokale partners verkopen de kleding via hun eigen tweedehands kledingwinkels of via geselecteerde agenten. In de winkel en als agent werken in totaal meer dan 200 mensen. De agenten verkopen de kleding vervolgens aan marktkooplui. Hierdoor bevordert Humana de lokale werkgelegenheid en biedt zij honderden mensen de mogelijk om te werken. De opbrengst van de kledingverkoop in Zambia en Angola komt ten goede aan ontwikkelingsprojecten die uitgekozen zijn door Humana. Medewerkers van de lokale partners kunnen opleidingen volgen en de winkels voorzien de lokale bevolking van goede en betaalbare kleding en schoenen. Op deze manier worden materialen die op het eerste zicht waardeloos zijn, weer waardevol gemaakt. Jaarverslag

10 Humana containers worden met milieuvriendelijk verf gespoten 10 Jaarverslag 2010

11 3. HUMANA VERANTWOORD De kernactiviteit van Humana, het optimaal inzamelen en verwerken van textiel, zorgt voor hergebruik en duurzaamheid. Producten en materialen krijgen een tweede of derde bestaan en tegelijkertijd komt minder afval terecht in het milieu terecht. Humana voelt zich verantwoordelijk voor de effecten van haar werkwijze op mens, milieu en maatschappij en maakt bewuste keuzen om een goede balans te bereiken. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vanzelfsprekendheid voor Humana. In de laatste jaren heeft deze verantwoordelijkheid zich diep verankerd in de bedrijfsprocessen van Humana. CBF-keurmerk Humana bezit sinds 2002 het CBF-keurmerk voor charitatieve kledinginzamelaars. Dit wil zeggen dat Humana op een verantwoorde manier fondsen werft en deze verstandig besteedt. Op transparante wijze legt Humana verantwoording af over de opbrengsten uit de textielinzameling en de bijdrage aan ontwikkelingsprojecten. In 2010 heeft Humana bijna 0,26 per ingezamelde kilo textiel aan de goede doelen uitgekeerd. De organisatie wordt hiervoor beoordeeld op bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding, en verslaggeving, Humana licht in de verantwoordingsverklaring (bladzijde 58) en in de paragrafen PR en Communicatie en Fondsenwerving en Programmamanagement de elementen die CBF vraagt over verslaglegging toe. Certificering voor milieu en kwaliteit In het najaar van 2009 is Humana als eerste textielinzamelaar van Nederland gecertificeerd voor de ISO normen 9001 (kwaliteit) en (milieu). Dit is voor een termijn van 3 jaar. ISO is een internationale norm voor milieumanagement. Deze norm maakt bij Humana onderdeel uit van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Alle Humana chauffeurs beheersen een efficiënte en milieuvriendelijke rijstijl Humana werkt continu aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Het managementsysteem is zo ingericht dat Humana aan de hand van opgestelde kwaliteits- en milieudoelstellingen op aantoonbare wijze naar verbetering streeft. Verschillende middelen om dit te realiseren zijn diverse metingen/ registraties, procesbewakingen en verbetertrajecten. Jaarverslag

12 enter chauffeurs hun inzamelingsritten kunnen rijden, hoe beter dit is voor het milieu. Technieken die worden toegepast door Humana verbeteren daadwerkelijk de efficiency bij inzameling. De onderhoudsmiddelen voor auto s en containers zijn milieu vriendelijke varianten van smeermiddelen, dan wel verf. Efficiënte bezoeken door onze relatiebeheerders: Wanneer zij de gemeentelijke relaties bezoeken, plannen ze meerdere afspraken in die buurt en bij verre afspraken overnachten ze in een hotel om gedurende twee dagen alle afspraken in die buurt af te werken. Compensatie van CO2-uitstoot: Daar waar Humana de CO2- uitstoot niet kan verminderen, is het beleid sinds 2010 om die uitstoot te compenseren. Dit doet Humana via de Climate Neutral Group. TNT Post schonk hun bedrijfskleding met het oude logo aan Humana Jaarlijks toetst een externe instantie de werking van het managementsysteem van Humana. Deze toetsing heeft Humana in augustus 2010 glansrijk doorstaan. Milieubeleid van Humana Sinds 2009 is Humana gecertificeerd voor de ISO norm milieu. Voor die norm houden we milieuaspectenregister bij. Per aspect definiëren we een milieueffect en wanneer Humana daar prioriteit aan geeft, maakt het deel uit van het milieubeleid. Registraties bij van het verbruik van het wagenpark: Een verminderd verbruik van diesel zorgt voor minder milieubelasting en minder uitputting van een natuurlijke hulpbron. Hoe effici- Hogere scheidingsgraad van afval: Hoe minder textiel in het afval terecht komt hoe beter het is voor het milieu. Vandaar dat Humana continu zoekt naar oplossingen om meer textiel uit het restafval te krijgen en tegelijkertijd ook meer toepassingen te vinden voor niet-herdraagbaar textiel. Milieustraat op werkplek: Verder vindt afvalscheiding van papier, klein chemisch afval, zacht plastic en toners (voor Stichting AAP) plaats in de speciaal ingerichte milieustraat. Daarnaast worden registraties bijgehouden van het restafval, energieverbruik, gasverbruik en papierverbruik. Dubbelzijdig printen is wellicht een kleine maatregel, maar wel snel toe te passen door de medewerkers. Milieuaspecten binnen projecten: Bij elk project in zuidelijk Afrika zorgt Humana ervoor dat doelstellingen op milieuaspecten een rol gaan spelen. Continue verbetering: Omdat goed nooit goed genoeg is, is 12 Jaarverslag 2010

13 Humana voortdurend op zoek naar verbetering van haar producten en diensten om deze op een zo milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen verrichten. Cradle to Cradle De centrale gedachte van de cradle to cradle filosofie is dat alle gebruikte materialen, na verwerking in een product, opnieuw nuttig kunnen worden verwerkt in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is, dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten ontstaan, die alsnog als afval gestort worden. Humana zoekt continu naar milieuvriendelijke alternatieven voor het verwerken van afval en goede toepassingen voor niet-herdraagbare kleding. Humana zorgt ervoor dat 100% van het ingezamelde textiel een nuttige toepassing heeft. De herdraagbare kleding wordt weer terug gezet op de markt. De kleding krijgt een tweede leven zonder een verwerking te hebben toegepast aan het product, producthergebruik. Een klein gedeelte van de ingezamelde kleding is niet herdraagbaar. Het materiaal van deze kleding wordt verwerkt in een nieuw product, materiaalhergebruik. Humana is dit jaar in staat geweest om dit deel nog meer te verkleinen. Er is veel onderzoek gedaan en tijd geïnvesteerd om dit te realiseren. Uiteindelijk blijft slechts een fractie over waar Fuel Flakes van worden gemaakt. De cementindustrie gebruikt dit als secundaire grondstof. Humana verwerkt de niet-herdraagbare kleding als materiaalhergebruik in: Kunstprojecten zoals Social Sofa Grondstof in Humana promotiemateriaal Paardendekens Tapijten Isolatiemateriaal Investeren in duurzaamheid Humana heeft een milieuaspectenregister opgesteld met betrekking tot CO2-emissie, papier- en energieverbruik. Hierin worden alle activiteiten binnen de organisatie omschreven en vertaald naar de belastingsgraad hiervan voor het milieu. Daar waar kan, neemt Humana maatregelen om die belasting terug te dringen. De medewerkers van Humana worden doordrongen van het belang goed met het milieu om te gaan. De directie kiest altijd voor de meest milieuvriendelijke maatregelen ten aanzien van de middelen en bedrijfsgebouwen. Bij logistiek en transport is een kosten- en volumebesparende manier van verpakken belangrijk. Humana beschikt over een pers voor het verpakken van textiel. Bij de verpakking wordt gekeken naar de herkomst en samenstelling van het materiaal. Het milieubeleid van Humana richt zich op het beperken van de te rijden kilometers. Alle medewerkers van Humana die vaak op de weg zitten, bezitten het certificaat Het Nieuwe Rijden. Daarmee wordt een efficiënte rijstijl gepromoot, die zorgt voor minder brandstofverbruik en dus minder belasting van het milieu. Humana plant de inzamelingsritten zodanig dat de CO2- uitstoot zo veel mogelijk wordt beperkt. Door hergebruik van grote partijen kleding en de opbrengst ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten helpt Humana grote organisaties (o.a. Crocs, TNT Post) bij het uitvoeren van hun MVO-beleid. Humana wil duurzaam ondernemen verder doorzetten in de organisatie. Gedurende 2010 heeft Humana een onderzoek verricht naar een certificatienorm voor duurzaam ondernemen. In 2011 zal een keuze worden gemaakt welke certificering het beste bij Humana past. Vermindering van uitstoot van CO2 Met het hergebruiken van textiel zet Humana zich tevens in om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Hergebruik van textiel Jaarverslag

14 heeft een bewezen positief effect op de uitstoot van CO2. Uit onderzoek blijkt dat: Het hergebruik van polyester kleding slechts 1,8% van de energie verbruikt die nodig is om nieuwe kleding te produceren. Het hergebruik van katoenen kleding slechts 2,6% van de energie verbruikt die nodig is om nieuwe kleding te produceren. Bron: Elsevier: Resources, Conservation and Recycling 46 (2006) Humana compenseert CO2-uitstoot Humana probeert zoveel mogelijk CO2-uitstoot te vermijden, maar daar waar het (nog) niet anders kan, compenseert Humana de CO2-uitstoot die de processen rond de textielinzameling met zich mee brengen. Via de Climate Neutral Group is een project geselecteerd op het gebied van windenergie, een zogenaamd Golden Standard-project. De komende jaren probeert Humana eigen projecten in Afrika te vinden die voor deze compensatieregeling in aanmerking komen. Maatschappelijk betrokken Voor Humana betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dit doet Humana door kansen te bieden binnen het eigen bedrijf aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking. Humana werkt vanaf 2008 samen met Alescon (werk- en leerbedrijf) in een dochterbedrijf onder de naam Humana Kledinghergebruik Assen BV (HKA). Medewerkers van Pantar sorteren de ingezamelde textiel van Humana Personen met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking sorteren en verpakken het textiel, en maken het transportgereed. Tevens voeren zij laad- en loswerkzaamheden uit. Zij verwerken wekelijks meer dan kilogram textiel uit de textielcontainers in Friesland, Groningen en Drenthe. Humana Kledinghergebruik Assen BV heeft momenteel circa 25 medewerkers in dienst. Textielsortering in Assen door Humana Kledinghergebruik Assen BV zorgt voor vele arbeidsplaatsen voor personen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. In juli 2010 is Humana een vergelijkbare samenwerking gestart met Pantar Amsterdam, een organisatie voor re-integratie en sociale werkvoorziening in Amsterdam. De medewerkers van Pantar scheiden de inhoud van kledingcontainers in kleding en nietkleding. Alle niet-kleding gaat naar het kringloopbedrijf van Pantar. Humana verwacht meer van dit soort sociaal betrokken samenwerkingsverbanden te sluiten in andere gemeenten. 14 Jaarverslag 2010

15 4. RISICO MANAGEMENT Humana heeft in 2010 de risico s voor de organisatie en werkzaamheden in kaart gebracht. Hierbij is vastgesteld dat Humana diverse monitoring protocollen en procedures moet naleven. Op deze manier kunnen nadelige ontwikkelingen vroegtijdig aan het licht komen en kan Humana passende maatregelen nemen. In de maandelijkse managementteam-vergaderingen wordt hieraan aandacht besteed. De belangrijkste risico s zijn in dit hoofdstuk besproken. Financiële risico s Het risico dat Humana onvoldoende gemeenten bereid vindt de textielinzameling door Humana te laten verzorgen. Humana werkt in een zeer competitieve omgeving waar in gemeenten regelmatig van kledinginzamelaar wisselen. Vooralsnog is het aantal gemeenten voldoende om de inzameling te blijven doen tegen onkosten die de inzamelingsactiviteiten rechtvaardigen. Omdat gemeenten opzegtermijnen moeten hanteren, kan Humana redelijkerwijze van tevoren zien aankomen wanneer de situatie aanzienlijk gaat wijzigen. Het risico dat Humana te afhankelijk is van inkomsten uit kledinginzameling of subsidies. Humana heeft in haar beleidsplan opgenomen te zoeken naar andere vormen van fondsenwerving, zoals het verkopen van projecten aan het bedrijfsleven, en het werven van fondsen via evenementen. Het risico dat Humana om te mogen inzamelen in gemeenten zo veel meer geld moet bieden dat Humana amper financiële middelen overhoudt om projecten in zuidelijk Afrika te blijven ondersteunen. Door de competitieve markt laten gemeenten (ook) de charitatieve inzamelaars tegen elkaar opbieden. Daardoor ontstaat de ongezonde situatie dat deze organisaties lagere marges overhouden die besteed kunnen worden aan het goede doel. Humana probeert door beïnvloeding gemeenten ertoe te bewegen hier oog voor te hebben. De ingezamelde textiel wordt fijngeperst om zo effeciënt ruimte te besparen Het risico dat met het gedoneerde geld fraude wordt gepleegd. Humana maakt geen geld over naar regeringen of andere overheden in zuidelijk Afrika. Door het geld rechtstreeks over te maken naar de partnerorganisaties en een controle uit te laten voeren op de besteding door gerenommeerde accountants, probeert Humana het risico van fraude te voorkomen. Operationele risico s Het risico dat protocollen en procedures, zoals beschreven Jaarverslag

16 in de ISO en ISO 9001 onvoldoende worden nageleefd. In het maandelijkse managementteam-overleg worden beide normen uitdrukkelijk besproken en waar nodig geëvalueerd. Alle leidinggevenden bij Humana weten hoe te handelen. Het risico dat medewerkers van Humana niet beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden, competenties of ervaring. In een opleidingsplan komen jaarlijks de gewenste opleidingen naar voren. Ook de verplichte keuringen en bijscholingscursussen staan in dit plan beschreven. Afdeling Personeelszaken houdt dit in de gaten. Het risico dat medewerkers van Humana textiel, gelden of andere goederen ontvreemden. Humana heeft een plan ter bestrijding van diefstal. Op onregelmatige tijdstippen vinden controles plaats. Bovendien heeft Humana videocamera s hangen op de plekken waar de gedoneerde zaken zijn opgeslagen. Door vastgestelde procedures te volgen is de kans dat zaken worden ontvreemd gereduceerd tot een minimum. Het risico dat Humana ontoereikende maatregelen heeft genomen om brand en inbraak te voorkomen. Humana heeft diverse maatregelen getroffen die door officiële instanties worden gecontroleerd. Aan de gegeven adviezen wordt strak de hand gehouden. Fijngeperst en verpakt ligt de ingezamelde textiel van Humana in de loods Het risico dat de opbrengst vermindert, doordat een bepaalde gesorteerde textielkwaliteit slecht verkoopt Door de sortering in verschillende kwaliteiten en de spreiding over verschillende afnemers bereikt Humana dat de ingezamelde kleding een optimale opbrengst genereert. Daarom is Humana continu op zoek naar nieuwe kopers van originele (niet gesorteerde) kleding en van gesorteerde kleding. 16 Jaarverslag 2010

17 Tijdens de Singelloop in Utrecht vroeg Humana de aandacht voor de ondersteunde projecten in DR Congo Jaarverslag

18 5. POSITIE VAN HUMANA Humana evalueert jaarlijks haar interne organisatie en haar positie in de markt. Zij doet dit aan de hand van een SWOT-analyse. Daaruit komen de zwakke en sterke punten van haar organisatie en de kansen en bedreigingen naar voren. Op de conclusies van de analyse baseert Humana vervolgens haar strategieën. Conclusies uit SWOT analyse Uit de SWOT-analyse, de tabel op de volgende bladzijde, zijn er de volgende conclusies getrokken. De toenemende concurrentie op de textielinzamelingsmarkt en het verlagen van de subsidies voor ontwikkelingswerk door de Nederlandse overheid dwingen Humana creatief te zoeken naar nieuwe fondsen. Het groeiende MVO-besef bij bedrijven en instituten is een kans om te benutten. Humana heeft eind 2010 een start gemaakt met de Een beetje bedrijf -campagne, in het kader waarvan Humana bedrijven oproept om een bepaald project in zuidelijk Afrika te steunen. Tegelijkertijd zal Humana haar naamsbekendheid als ontwikkelingsorganisatie verbeteren door het tonen van concrete resultaten van de projecten. Humana heeft veel aandacht voor MVO en loopt op dit vlak voor op de andere spelers van de markt. Deze positie wil Humana behouden. Het delen van de expertise op het gebied van milieu en het maatschappelijk belang met gemeenten kan leiden tot een uitbreiding van lokale samenwerking binnen gemeenten. De strategie van Humana voor 2011 komt later in dit jaarverslag aan bod. Door zelf te ledigen van de kledingcontainers heeft Humana een snelle respons bij calamiteiten 18 Jaarverslag 2010

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

mensen Persoonlijke ervaringen

mensen Persoonlijke ervaringen mensen Persoonlijke ervaringen Bestemming van de bestedingen in 2010 45% 55% Nationaal Internationaal Hieronder kunt u de persoonlijke ervaringen vanuit het perspectief van de eindgebruiker lezen en zien

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie