INHOUD Voorwoord in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD Voorwoord 4 2010 in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie 7"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2

3 INHOUD Voorwoord in het kort 5 1 Dit is Humana 6 2 Organisatie De mensen van Humana Samenwerkingsverbanden Humana International Werkwijze van projecten 9 3. Humana verantwoord Risico management Positie van Humana Een terugblik op Textiel inzamelen Planning en Logistiek Verkoop/inkoop van kleding Fondsenwerving in Natura Fondsenwerving en Programmamanagement PR en Communicatie Personeelszaken Financieel verslag 45 Accountantsverklaring Humana kijkt vooruit Leerpunten uit Strategie voor Verantwoordingsverklaring 59 Colofon 63 Jaarverslag

4 VOORWOORD Namens het bestuur van Humana beveel ik de lezing van dit jaarverslag van harte aan. Daarin wordt de gang van zaken beschreven en verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en de besteding van de ontvangen donaties, fondsen en subsidies. De door Humana gesteunde projecten krijgen hierbij uitvoerig de aandacht. Opsplitsing van Stichting Humana Per 15 maart 2010 heeft Humana de splitsing in Stichting Humana en Stichting Humana People to People kunnen doorvoeren. Daartoe was in 2009 besloten. Door de opsplitsing kunnen zoveel mogelijk gelden en goederen fiscaal vrij aan de goede doelen worden besteed. De werkzaamheden binnen Stichting Humana zijn vrijwel uitsluitend gericht op het inzamelen en de verkoop van kleding en schoenen. De overige fondsenwerving loopt in beginsel via Stichting Humana People to People. De twee stichtingen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De stichtingen hebben dezelfde directie en hetzelfde bestuur. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. Alle donaties lopen via Stichting Humana People to People. Dat geldt ook voor de door Stichting Humana verworven gelden en de niet voor verkoop bestemde kleding en goederen. Indien in dit jaarverslag verder over Humana wordt gesproken, wordt gedoeld op beide stichtingen. Humana bereikt mensen Humana is er zeer veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de door haar beschikbaar gestelde fondsen ook daadwerkelijk de mensen bereikt, die de ondersteuning nodig hebben. Deze doelstelling weet Humana te bereiken door alle donaties rechtstreeks over te maken naar de gesteunde projecten en gelijktijdig door een nauwgezette en frequente monitoring en evaluatie van de projecten. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is wederom samen met de partnerorganisaties van Humana in Zambia, Mozambique, Angola, Malawi en DR Congo veel goed werk ver- Leerlingen van de Samora Moisés Machel school in Mozambique 4 Jaarverslag 2010

5 richt. De hulp die Humana biedt aan mensen op het platteland in die landen is dringend nodig, zeer welkom en daarnaast ook zeer doeltreffend. Dat is niet alleen vastgesteld door de medewerkers en het bestuur van Humana, maar ook door de accountants in de diverse landen. De steun wordt enorm gewaardeerd door de deelnemers aan de projecten en de mensen die bereikt worden door de projecten. Daarnaast oogsten de projecten van Humana veel lof van de diverse overheidsdiensten in die landen en andere charitatieve instellingen in de gebieden waarin Humana opereert. Nieuwe manier van fondsenwerving Het grootste deel van haar fondsen ontvangt Humana via kledinginzameling. Sedert enkele jaren ligt er ook een focus bij andere manieren van fondsenwerving. Het vaste voornemen bestaat om deze andere manieren van fondsenwerving sterk uit te breiden. In het jaarverslag vindt u ook wat dit betreft meer details. Dankzij uw donatie In de eerste plaats bedankt het bestuur alle donateurs (particulieren en bedrijven) voor hun donaties van kleding, schoenen, diverse andere goederen en financiële bijdragen. Dankzij deze donaties heeft Humana vele projecten kunnen ondersteunen in Voor de bij die projecten betrokken mensen heeft dit een duidelijk verschil kunnen maken en perspectieven kunnen openen die er voorheen niet waren. Het bestuur dankt de partnerorganisaties in Afrika voor de goede en adequate samenwerking in het afgelopen jaar. Verder een woord van dank aan de medewerkers van Humana voor hun enthousiaste inzet. De goede resultaten konden alleen door hun gezamenlijke inzet worden bereikt. Mr. F.L.J. van Wersch Voorzitter bestuur Stichting Humana/ voorzitter bestuur Stichting Humana People to People Bunnik, 6 april in het kort Iets meer dan 10 miljoen kilo kleding ingezameld Ruim 1,5 miljoen kilo kleding verscheept naar Afrika Meer aandacht aan duurzaamheid en recycling binnen gemeenten Gemeenten willen thans vaker betaald krijgen voor het recht om textiel in te zamelen 100 % van de ingezamelde kleding van Humana krijgt een nieuwe bestemming Compensatie van CO2-uitstoot die de processen rond de textielinzameling met zich mee brengen via een windenergieproject Meer samenwerking met lokale kringloopbedrijven en re-integratie bedrijven o.a. met sociaal werkvoorzieningsbedrijf Pantar Amsterdam Geen toekenning door Ministerie van Buitenlandse Zaken van MFS-2 subsidie, jaarlijks twee miljoen euro aan financiële middelen voor de komende vier jaar Gestegen naamsbekendheid van Humana is één van de redenen voor de toename van donaties in natura Nieuwe manier van fondsenwerving door bedrijven aan te spreken met op maat gemaakte eigen projecten voor bedrijven Lager verzuimpercentage Jaarverslag

6 1. DIT IS HUMANA Humana is een onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, die projecten ondersteunt in zuidelijk Afrika. Een belangrijk deel van haar financiën komt voort uit de kledinginzameling. Humana zamelt al bijna 25 jaar textiel in. Zij is een grote speler op deze markt. Naast de kledinginzameling zijn er nog diverse andere bronnen van inkomsten. Zo koppelt Humana Nederlandse bedrijven aan specifieke projecten en schrijft Humana overheden, en particuliere vermogensfondsen aan. Humana werkt samen met lokale partnerorganisaties die met Humana zijn aangesloten bij de Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movement ( de Federatie ). Visie Meer dan één derde van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. Het grootste gedeelte van hen woont op het platteland. Duurzame verbetering voor deze mensen is alleen mogelijk als zij die zelf kunnen realiseren. verbetering van de levensomstandigheden in zuidelijk Afrika. Daarbij staan zelfredzaamheid, betrokkenheid en duurzaamheid centraal. Humana besteedt continue zorg en aandacht aan de mens, de maatschappij en het milieu. Missie Humana ondersteunt programma s die de kansen op zelfredzaamheid vergroten. Op basis van behoeften analyses van de landen en in samenwerking met de partnerorganisaties richt Humana zich op onderwijs, plattelandsontwikkeling en HIV/AIDS preventie en counseling, hierbij staat de samenwerking met de gemeenschap centraal. Dit willen wij bereiken Het doel van Humana is om via projecten kennis en vaardigheden bij te dragen voor de ontwikkeling van de plattelandsbevolking, zodat ze zelf veranderingen in haar levensomstandigheden aanbrengen en blijvende resultaten bewerkstelligen. Humana zorgt voor een goede afstemming van opleidingen, trainingen, workshops, groepsactiviteiten en voorlichtingscampagnes op de lokale cultuur en dorpsorganisatie. Per project stelt Humana meetbare doelstellingen en monitoring procedure op om zo een goede evaluatie te kunnen maken. Identiteit Kledinginzameling is de kern van Humana. Met de opbrengst van ingezamelde kleding draagt Humana bij aan een structurele Twee Zambiaanse vrouwen tonen trots hun tomatenveld 6 Jaarverslag 2010

7 2. ORGANISATIE Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Humana en houdt toezicht op de directievoering. Op het kantoor in Bunnik werken directeur Marc Vooges, stafmedewerkers en medewerkers die dagelijks bezig zijn met het inzamelen en verwerken van kleding en goederen. 2.1 De mensen bij Humana Humana zamelt gebruikte kleding en schoenen van particulieren in via bijna kledingcontainers in meer dan 70 Nederlandse gemeenten. Daarnaast organiseert Humana enkele keren per jaar huis-aan-huis acties in bepaalde gemeenten. Het aantal plekken in gemeenten waar Humana kledingcontainers kan plaatsen is van essentieel belang. De afdeling Relatiebeheer onderhoudt de contacten met de gemeenten waar de Humana-containers staan en mogelijk te werven nieuwe gemeenten. De kledingcontainers van Humana worden door eigen medewerkers onderhouden en geledigd. De reparaties en het schilder- en schuurwerk vinden hoofdzakelijk plaats in de werkplaats in Bunnik. Humana werkt bij het legen van de containers met eigen chauffeurs en met ingehuurde vervoersbedrijven. In de opslagloods van Humana in Bunnik zuiveren en verwerken diverse medewerkers de opgehaalde kleding en textiel. De opslagloods en werkplaats vallen onder de afdeling Planning en Logistiek. Originele kleding - dat wil zeggen niet-gesorteerde kleding - wordt verkocht aan sorteerbedrijven, waaronder Humana s partnerorganisatie in Litouwen. In Assen is de sorteercentrale Humana Kledinghergebruik Assen BV (HKA) gevestigd. In dit bedrijf sorteren mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt de binnengebrachte textiel. Humana is voor 51% aandeelhouder en Alescon voor 49 %. De dagelijkse leiding bestaat uit twee personen. Naast de via de containers ingezamelde kleding ontvangt Humana regelmatig grote donaties van bedrijven en organisaties. Het gaat dan onder meer om partijen schoenen, die vanwege De ingezamelde textiel gaat van de container naar sorteercentra nieuwe collecties minder courant zijn geworden, bedrijfskleding die vanwege een nieuw logo wordt vervangen en verouderde computers. Humana s projectmanager zorgt voor het afwikkelen van deze donaties. Voor de bedrijven kan het van belang zijn dat de producten niet op de Europese markt terechtkomen. Bovendien is hergebruik van textiel beter voor het milieu dan vernietiging en daarom doneren bedrijven graag aan Humana. Humana is één van de weinige goede doelen organisaties met een eigen logistieke capaciteit en met rechtstreekse contacten in zuidelijk Afrika. Humana verscheept de textiel naar de partnerorganisaties in Afrika die ter plekke voor een fijnmazige distributie zorgen. Sinds 2007 heeft Humana een aparte afdeling Fondsenwerving en Programmamanagement. Het werven van fondsen en het toezicht op een efficiënte en effectieve besteding van de gelden Jaarverslag

8 is bij deze afdeling ondergebracht. Naast inkomsten uit de ingezamelde kleding boort Humana andere bronnen aan om meer projecten te kunnen steunen. De inkomstenbronnen van Humana zijn: eigen fondsen uit de kledinginzameling in Nederland; subsidies van de Nederlandse overheid; subsidies van de Europese Unie; gelden via particuliere fondsen; projectsteun en donaties door bedrijven; eventsponsoring. Tot slot zijn naast de bedrijfsleiding diverse andere afdelingen actief zoals Personeelszaken, Administratie en PR en Communicatie. 2.2 Samenwerkingsverbanden binnen Nederland Een goede samenwerking is essentieel om doelstellingen te behalen. Bij de kledinginzameling werkt Humana met gemeenten en bedrijven. Humana is aangesloten bij de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), de brancheorganisatie voor de textielrecyclingindustrie. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is Humana aangesloten bij het Netherlands Water Partnership (NWP; een netwerkorganisatie voor de Nederlandse watersector), Partos (de branchevereniging voor organisaties werkzaam in de internationale ontwikkelingssamenwerking) en de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving en ontwikkelingssamenwerking neemt Humana deel aan discussie- en informatiebijeenkomsten. 2.3 Humana Internationaal Humana is lid van de Federation for Associations Connected to the International Humana People to People Movement ( de Federatie ). Dit is een netwerk van onafhankelijke organisaties. De Kleding in balen op weg naar Afrika noordelijke leden doen aan fondsenwerving en de zuidelijke leden zetten projecten op en voeren die uit. Elk land heeft zijn eigen strategie. De samenwerking in de Federatie zorgt voor de gewenste kwaliteit en verantwoording. Humana heeft veel profijt van de krachtenbundeling via dit netwerk. Door het delen van ervaringen in soortgelijke projecten elders kan Humana haar projecten continu verbeteren. De Federatie had in leden (19 in Europa, 2 in Noord- Amerika, 10 in Afrika, 3 in Zuid-Amerika en 1 in Azië). Elk lid bepaalt zelf van welke hieronder genoemde diensten van de Federatie zij gebruik wil maken: uitwisselen van kennis op het gebied van het ontwikkelen van fondsenwervende activiteiten, zoals onder meer de verkoop van tweedehands kleding, collecten, aanvragen van subsidies e.a.; het vereenvoudigen van de uitwisseling tussen de leden van materiële zaken, zoals geld en kleding voor ontwikkelingsdoeleinden; het ontwikkelen van methoden voor kledinginzameling en het verlenen van steun bij de organisatie van sorteercentrales en tweedehands kledingwinkels. De Federatie steunt haar leden ook met de verscheping, distributie en verkoop van kleding; 8 Jaarverslag 2010

9 coördinatie van training voor een ontwikkeling van sociale, educatieve, medische en economische programma s voor de leden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika; het bevorderen van contacten tussen soortgelijke projecten in verschillende landen, de organisatie van bijeenkomsten, congressen en uitwisseling van materiaal en programma s. De Federatie is statutair gevestigd in Zwitserland. Het hoofdkantoor van de Federatie is gevestigd in Shamwa, Zimbabwe. In 2010 hebben drie bestuursleden het hoofdkantoor bezocht. De portefeuillehouder financiën woonde de jaarlijkse algemene vergadering bij. Op Europees niveau is het afgelopen jaar regelma- tig overleg geweest tussen de leden om ervaringen uit te wisselen en nieuwe initiatieven te bespreken. 2.4 Werkwijze bij de projecten Humana werkt in Afrika samen met ADPP Angola, DAPP Zambia, DAPP Malawi, ADPP Mozambique, en HPP Congo. Op basis van een wensenlijst, die opgesteld is door Humana, dienen deze organisaties voorstellen in voor projectondersteuning. Het bestuur van Humana beslist welke projecten Humana ondersteunt. De partners in Afrika zijn de eerst verantwoordelijken voor de uitvoering. Hoe wordt uw kleding waardevol? Een medewerker van een tweehands winkel van DAPP Zambia De kleding die geschikt is voor Afrika wordt verscheept naar Angola en Zambia. De lokale partners verkopen de kleding via hun eigen tweedehands kledingwinkels of via geselecteerde agenten. In de winkel en als agent werken in totaal meer dan 200 mensen. De agenten verkopen de kleding vervolgens aan marktkooplui. Hierdoor bevordert Humana de lokale werkgelegenheid en biedt zij honderden mensen de mogelijk om te werken. De opbrengst van de kledingverkoop in Zambia en Angola komt ten goede aan ontwikkelingsprojecten die uitgekozen zijn door Humana. Medewerkers van de lokale partners kunnen opleidingen volgen en de winkels voorzien de lokale bevolking van goede en betaalbare kleding en schoenen. Op deze manier worden materialen die op het eerste zicht waardeloos zijn, weer waardevol gemaakt. Jaarverslag

10 Humana containers worden met milieuvriendelijk verf gespoten 10 Jaarverslag 2010

11 3. HUMANA VERANTWOORD De kernactiviteit van Humana, het optimaal inzamelen en verwerken van textiel, zorgt voor hergebruik en duurzaamheid. Producten en materialen krijgen een tweede of derde bestaan en tegelijkertijd komt minder afval terecht in het milieu terecht. Humana voelt zich verantwoordelijk voor de effecten van haar werkwijze op mens, milieu en maatschappij en maakt bewuste keuzen om een goede balans te bereiken. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vanzelfsprekendheid voor Humana. In de laatste jaren heeft deze verantwoordelijkheid zich diep verankerd in de bedrijfsprocessen van Humana. CBF-keurmerk Humana bezit sinds 2002 het CBF-keurmerk voor charitatieve kledinginzamelaars. Dit wil zeggen dat Humana op een verantwoorde manier fondsen werft en deze verstandig besteedt. Op transparante wijze legt Humana verantwoording af over de opbrengsten uit de textielinzameling en de bijdrage aan ontwikkelingsprojecten. In 2010 heeft Humana bijna 0,26 per ingezamelde kilo textiel aan de goede doelen uitgekeerd. De organisatie wordt hiervoor beoordeeld op bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding, en verslaggeving, Humana licht in de verantwoordingsverklaring (bladzijde 58) en in de paragrafen PR en Communicatie en Fondsenwerving en Programmamanagement de elementen die CBF vraagt over verslaglegging toe. Certificering voor milieu en kwaliteit In het najaar van 2009 is Humana als eerste textielinzamelaar van Nederland gecertificeerd voor de ISO normen 9001 (kwaliteit) en (milieu). Dit is voor een termijn van 3 jaar. ISO is een internationale norm voor milieumanagement. Deze norm maakt bij Humana onderdeel uit van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Alle Humana chauffeurs beheersen een efficiënte en milieuvriendelijke rijstijl Humana werkt continu aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Het managementsysteem is zo ingericht dat Humana aan de hand van opgestelde kwaliteits- en milieudoelstellingen op aantoonbare wijze naar verbetering streeft. Verschillende middelen om dit te realiseren zijn diverse metingen/ registraties, procesbewakingen en verbetertrajecten. Jaarverslag

12 enter chauffeurs hun inzamelingsritten kunnen rijden, hoe beter dit is voor het milieu. Technieken die worden toegepast door Humana verbeteren daadwerkelijk de efficiency bij inzameling. De onderhoudsmiddelen voor auto s en containers zijn milieu vriendelijke varianten van smeermiddelen, dan wel verf. Efficiënte bezoeken door onze relatiebeheerders: Wanneer zij de gemeentelijke relaties bezoeken, plannen ze meerdere afspraken in die buurt en bij verre afspraken overnachten ze in een hotel om gedurende twee dagen alle afspraken in die buurt af te werken. Compensatie van CO2-uitstoot: Daar waar Humana de CO2- uitstoot niet kan verminderen, is het beleid sinds 2010 om die uitstoot te compenseren. Dit doet Humana via de Climate Neutral Group. TNT Post schonk hun bedrijfskleding met het oude logo aan Humana Jaarlijks toetst een externe instantie de werking van het managementsysteem van Humana. Deze toetsing heeft Humana in augustus 2010 glansrijk doorstaan. Milieubeleid van Humana Sinds 2009 is Humana gecertificeerd voor de ISO norm milieu. Voor die norm houden we milieuaspectenregister bij. Per aspect definiëren we een milieueffect en wanneer Humana daar prioriteit aan geeft, maakt het deel uit van het milieubeleid. Registraties bij van het verbruik van het wagenpark: Een verminderd verbruik van diesel zorgt voor minder milieubelasting en minder uitputting van een natuurlijke hulpbron. Hoe effici- Hogere scheidingsgraad van afval: Hoe minder textiel in het afval terecht komt hoe beter het is voor het milieu. Vandaar dat Humana continu zoekt naar oplossingen om meer textiel uit het restafval te krijgen en tegelijkertijd ook meer toepassingen te vinden voor niet-herdraagbaar textiel. Milieustraat op werkplek: Verder vindt afvalscheiding van papier, klein chemisch afval, zacht plastic en toners (voor Stichting AAP) plaats in de speciaal ingerichte milieustraat. Daarnaast worden registraties bijgehouden van het restafval, energieverbruik, gasverbruik en papierverbruik. Dubbelzijdig printen is wellicht een kleine maatregel, maar wel snel toe te passen door de medewerkers. Milieuaspecten binnen projecten: Bij elk project in zuidelijk Afrika zorgt Humana ervoor dat doelstellingen op milieuaspecten een rol gaan spelen. Continue verbetering: Omdat goed nooit goed genoeg is, is 12 Jaarverslag 2010

13 Humana voortdurend op zoek naar verbetering van haar producten en diensten om deze op een zo milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen verrichten. Cradle to Cradle De centrale gedachte van de cradle to cradle filosofie is dat alle gebruikte materialen, na verwerking in een product, opnieuw nuttig kunnen worden verwerkt in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is, dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten ontstaan, die alsnog als afval gestort worden. Humana zoekt continu naar milieuvriendelijke alternatieven voor het verwerken van afval en goede toepassingen voor niet-herdraagbare kleding. Humana zorgt ervoor dat 100% van het ingezamelde textiel een nuttige toepassing heeft. De herdraagbare kleding wordt weer terug gezet op de markt. De kleding krijgt een tweede leven zonder een verwerking te hebben toegepast aan het product, producthergebruik. Een klein gedeelte van de ingezamelde kleding is niet herdraagbaar. Het materiaal van deze kleding wordt verwerkt in een nieuw product, materiaalhergebruik. Humana is dit jaar in staat geweest om dit deel nog meer te verkleinen. Er is veel onderzoek gedaan en tijd geïnvesteerd om dit te realiseren. Uiteindelijk blijft slechts een fractie over waar Fuel Flakes van worden gemaakt. De cementindustrie gebruikt dit als secundaire grondstof. Humana verwerkt de niet-herdraagbare kleding als materiaalhergebruik in: Kunstprojecten zoals Social Sofa Grondstof in Humana promotiemateriaal Paardendekens Tapijten Isolatiemateriaal Investeren in duurzaamheid Humana heeft een milieuaspectenregister opgesteld met betrekking tot CO2-emissie, papier- en energieverbruik. Hierin worden alle activiteiten binnen de organisatie omschreven en vertaald naar de belastingsgraad hiervan voor het milieu. Daar waar kan, neemt Humana maatregelen om die belasting terug te dringen. De medewerkers van Humana worden doordrongen van het belang goed met het milieu om te gaan. De directie kiest altijd voor de meest milieuvriendelijke maatregelen ten aanzien van de middelen en bedrijfsgebouwen. Bij logistiek en transport is een kosten- en volumebesparende manier van verpakken belangrijk. Humana beschikt over een pers voor het verpakken van textiel. Bij de verpakking wordt gekeken naar de herkomst en samenstelling van het materiaal. Het milieubeleid van Humana richt zich op het beperken van de te rijden kilometers. Alle medewerkers van Humana die vaak op de weg zitten, bezitten het certificaat Het Nieuwe Rijden. Daarmee wordt een efficiënte rijstijl gepromoot, die zorgt voor minder brandstofverbruik en dus minder belasting van het milieu. Humana plant de inzamelingsritten zodanig dat de CO2- uitstoot zo veel mogelijk wordt beperkt. Door hergebruik van grote partijen kleding en de opbrengst ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten helpt Humana grote organisaties (o.a. Crocs, TNT Post) bij het uitvoeren van hun MVO-beleid. Humana wil duurzaam ondernemen verder doorzetten in de organisatie. Gedurende 2010 heeft Humana een onderzoek verricht naar een certificatienorm voor duurzaam ondernemen. In 2011 zal een keuze worden gemaakt welke certificering het beste bij Humana past. Vermindering van uitstoot van CO2 Met het hergebruiken van textiel zet Humana zich tevens in om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Hergebruik van textiel Jaarverslag

14 heeft een bewezen positief effect op de uitstoot van CO2. Uit onderzoek blijkt dat: Het hergebruik van polyester kleding slechts 1,8% van de energie verbruikt die nodig is om nieuwe kleding te produceren. Het hergebruik van katoenen kleding slechts 2,6% van de energie verbruikt die nodig is om nieuwe kleding te produceren. Bron: Elsevier: Resources, Conservation and Recycling 46 (2006) Humana compenseert CO2-uitstoot Humana probeert zoveel mogelijk CO2-uitstoot te vermijden, maar daar waar het (nog) niet anders kan, compenseert Humana de CO2-uitstoot die de processen rond de textielinzameling met zich mee brengen. Via de Climate Neutral Group is een project geselecteerd op het gebied van windenergie, een zogenaamd Golden Standard-project. De komende jaren probeert Humana eigen projecten in Afrika te vinden die voor deze compensatieregeling in aanmerking komen. Maatschappelijk betrokken Voor Humana betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dit doet Humana door kansen te bieden binnen het eigen bedrijf aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking. Humana werkt vanaf 2008 samen met Alescon (werk- en leerbedrijf) in een dochterbedrijf onder de naam Humana Kledinghergebruik Assen BV (HKA). Medewerkers van Pantar sorteren de ingezamelde textiel van Humana Personen met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking sorteren en verpakken het textiel, en maken het transportgereed. Tevens voeren zij laad- en loswerkzaamheden uit. Zij verwerken wekelijks meer dan kilogram textiel uit de textielcontainers in Friesland, Groningen en Drenthe. Humana Kledinghergebruik Assen BV heeft momenteel circa 25 medewerkers in dienst. Textielsortering in Assen door Humana Kledinghergebruik Assen BV zorgt voor vele arbeidsplaatsen voor personen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. In juli 2010 is Humana een vergelijkbare samenwerking gestart met Pantar Amsterdam, een organisatie voor re-integratie en sociale werkvoorziening in Amsterdam. De medewerkers van Pantar scheiden de inhoud van kledingcontainers in kleding en nietkleding. Alle niet-kleding gaat naar het kringloopbedrijf van Pantar. Humana verwacht meer van dit soort sociaal betrokken samenwerkingsverbanden te sluiten in andere gemeenten. 14 Jaarverslag 2010

15 4. RISICO MANAGEMENT Humana heeft in 2010 de risico s voor de organisatie en werkzaamheden in kaart gebracht. Hierbij is vastgesteld dat Humana diverse monitoring protocollen en procedures moet naleven. Op deze manier kunnen nadelige ontwikkelingen vroegtijdig aan het licht komen en kan Humana passende maatregelen nemen. In de maandelijkse managementteam-vergaderingen wordt hieraan aandacht besteed. De belangrijkste risico s zijn in dit hoofdstuk besproken. Financiële risico s Het risico dat Humana onvoldoende gemeenten bereid vindt de textielinzameling door Humana te laten verzorgen. Humana werkt in een zeer competitieve omgeving waar in gemeenten regelmatig van kledinginzamelaar wisselen. Vooralsnog is het aantal gemeenten voldoende om de inzameling te blijven doen tegen onkosten die de inzamelingsactiviteiten rechtvaardigen. Omdat gemeenten opzegtermijnen moeten hanteren, kan Humana redelijkerwijze van tevoren zien aankomen wanneer de situatie aanzienlijk gaat wijzigen. Het risico dat Humana te afhankelijk is van inkomsten uit kledinginzameling of subsidies. Humana heeft in haar beleidsplan opgenomen te zoeken naar andere vormen van fondsenwerving, zoals het verkopen van projecten aan het bedrijfsleven, en het werven van fondsen via evenementen. Het risico dat Humana om te mogen inzamelen in gemeenten zo veel meer geld moet bieden dat Humana amper financiële middelen overhoudt om projecten in zuidelijk Afrika te blijven ondersteunen. Door de competitieve markt laten gemeenten (ook) de charitatieve inzamelaars tegen elkaar opbieden. Daardoor ontstaat de ongezonde situatie dat deze organisaties lagere marges overhouden die besteed kunnen worden aan het goede doel. Humana probeert door beïnvloeding gemeenten ertoe te bewegen hier oog voor te hebben. De ingezamelde textiel wordt fijngeperst om zo effeciënt ruimte te besparen Het risico dat met het gedoneerde geld fraude wordt gepleegd. Humana maakt geen geld over naar regeringen of andere overheden in zuidelijk Afrika. Door het geld rechtstreeks over te maken naar de partnerorganisaties en een controle uit te laten voeren op de besteding door gerenommeerde accountants, probeert Humana het risico van fraude te voorkomen. Operationele risico s Het risico dat protocollen en procedures, zoals beschreven Jaarverslag

16 in de ISO en ISO 9001 onvoldoende worden nageleefd. In het maandelijkse managementteam-overleg worden beide normen uitdrukkelijk besproken en waar nodig geëvalueerd. Alle leidinggevenden bij Humana weten hoe te handelen. Het risico dat medewerkers van Humana niet beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden, competenties of ervaring. In een opleidingsplan komen jaarlijks de gewenste opleidingen naar voren. Ook de verplichte keuringen en bijscholingscursussen staan in dit plan beschreven. Afdeling Personeelszaken houdt dit in de gaten. Het risico dat medewerkers van Humana textiel, gelden of andere goederen ontvreemden. Humana heeft een plan ter bestrijding van diefstal. Op onregelmatige tijdstippen vinden controles plaats. Bovendien heeft Humana videocamera s hangen op de plekken waar de gedoneerde zaken zijn opgeslagen. Door vastgestelde procedures te volgen is de kans dat zaken worden ontvreemd gereduceerd tot een minimum. Het risico dat Humana ontoereikende maatregelen heeft genomen om brand en inbraak te voorkomen. Humana heeft diverse maatregelen getroffen die door officiële instanties worden gecontroleerd. Aan de gegeven adviezen wordt strak de hand gehouden. Fijngeperst en verpakt ligt de ingezamelde textiel van Humana in de loods Het risico dat de opbrengst vermindert, doordat een bepaalde gesorteerde textielkwaliteit slecht verkoopt Door de sortering in verschillende kwaliteiten en de spreiding over verschillende afnemers bereikt Humana dat de ingezamelde kleding een optimale opbrengst genereert. Daarom is Humana continu op zoek naar nieuwe kopers van originele (niet gesorteerde) kleding en van gesorteerde kleding. 16 Jaarverslag 2010

17 Tijdens de Singelloop in Utrecht vroeg Humana de aandacht voor de ondersteunde projecten in DR Congo Jaarverslag

18 5. POSITIE VAN HUMANA Humana evalueert jaarlijks haar interne organisatie en haar positie in de markt. Zij doet dit aan de hand van een SWOT-analyse. Daaruit komen de zwakke en sterke punten van haar organisatie en de kansen en bedreigingen naar voren. Op de conclusies van de analyse baseert Humana vervolgens haar strategieën. Conclusies uit SWOT analyse Uit de SWOT-analyse, de tabel op de volgende bladzijde, zijn er de volgende conclusies getrokken. De toenemende concurrentie op de textielinzamelingsmarkt en het verlagen van de subsidies voor ontwikkelingswerk door de Nederlandse overheid dwingen Humana creatief te zoeken naar nieuwe fondsen. Het groeiende MVO-besef bij bedrijven en instituten is een kans om te benutten. Humana heeft eind 2010 een start gemaakt met de Een beetje bedrijf -campagne, in het kader waarvan Humana bedrijven oproept om een bepaald project in zuidelijk Afrika te steunen. Tegelijkertijd zal Humana haar naamsbekendheid als ontwikkelingsorganisatie verbeteren door het tonen van concrete resultaten van de projecten. Humana heeft veel aandacht voor MVO en loopt op dit vlak voor op de andere spelers van de markt. Deze positie wil Humana behouden. Het delen van de expertise op het gebied van milieu en het maatschappelijk belang met gemeenten kan leiden tot een uitbreiding van lokale samenwerking binnen gemeenten. De strategie van Humana voor 2011 komt later in dit jaarverslag aan bod. Door zelf te ledigen van de kledingcontainers heeft Humana een snelle respons bij calamiteiten 18 Jaarverslag 2010

19 STERKE PUNTEN Milieubewust en betrouwbaar: Humana heeft als eerste kledinginzamelaar in Nederland de ISO 9001 en milieuen kwaliteitscertificaten. Groot en bekend: Humana is één van de grootste kledinginzamelaars in Nederland Lokaal netwerk: De uitgebreide netwerken van de partnerorganisaties geven toegang tot invloedrijke contacten binnen zuidelijk Afrika en omvangrijke kennis van lokale samenhang en Humana kan goederen/donaties rechtstreeks afzetten op de lokale markten. Maatschappelijk belang: Humana werkt samen met werken leerbedrijven die mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Dit creëert werkgelegenheid in gemeenten. Meten is weten: Humana beschikt over een sterk monitoring- en evaluatieprogramma binnen haar projecten. Duurzame steun: De projecten van Humana hebben als doel dat de lokale bevolking zelf veranderingen aanbrengt om blijvende resultaten te behalen. Humana luistert: Humana reageert flexibel op vragen van bijvoorbeeld gemeenten, zoals het maken van de overgang naar ondergronds textiel inzamelen. ZWAKKE PUNTEN Afhankelijk van kledingmarkt: De inkomsten van Humana komen hoofdzakelijk via het inzamelen van textiel. Lage naamsbekendheid als ontwikkelingsorganisatie: Humana staat bekend als kledinginzamelaar, niet zo zeer als ontwikkelingsorganisatie. Contacten met beïnvloeders: Humana zet te weinig invloedrijke personen in die kunnen helpen om de doelstellingen van Humana te bereiken. KANSEN Uitbreiding van marktaandeel: Meerdere gemeenten houden aanbestedingen voor het verstrekken van vergunningen om kleding in te zamelen. Sociale rol binnen bedrijven en instituten: Meer en meer is maatschappelijke verantwoording een onderscheidend element binnen het bedrijfsleven en instituten. Nieuwe vormen van fondsenwerving: Het verkopen van projecten aan het bedrijfsleven en het werven van fondsen via evenementen. Denk groen: De consument wordt bewust gemaakt om op verschillende manieren te zorgen voor een beter milieu. Een voorbeeld hiervan is de consument te motiveren om textiel te scheiden van afval en dit te deponeren in een kledingcontainer BEDREIGINGEN Teruglopende inkomsten: De concurrentie op de textielinzamelingsmarkt in Nederland is heftig. De kans op prijsopdrijving bij de aanbestedingstrajecten door gemeenten is reëel. Er blijft minder over voor het goede doel. Minder draagvlak voor ontwikkelingswerk: De overheid stelt minder fondsen beschikbaar voor de komende jaren. Financiële recessie: Mensen doneren tijdens de economische teruggang minder snel kleding. 19

20 6. EEN TERUGBLIK OP Textiel inzamelen Per 1 januari 2011 zamelt Humana kleding in bij 71 gemeenten via 970 containers. Dit betekent dat het aantal Humana containers in het afgelopen is teruggelopen. In 2010 heeft Humana iets meer dan 10 miljoen kilogram textiel ingezameld. Dit is t.o.v een lichte teruggang. De afdeling Relatiebeheer is verantwoordelijk voor de textielinzameling bij de diverse doelgroepen in Nederland. De algemene doelstelling is het behouden van de huidige relaties en het werven van nieuwe relaties voor de inzameling van textiel. De doelgroepen zijn gemeenten, kringloopbedrijven, afvalbedrijven, scholen en voetbalclubs. De belangrijkste resultaten op het gebied van textielinzameling in 2010 waren: Het plaatsen van 30 textielcontainers bij bestaande gemeenten Een vernieuwde overeenkomst met regionale afvalbedrijven Berkel Milieu en Circulus Een nieuw overeenkomst met gemeente Eemsmond Vele gemeenten hebben stilzwijgend de samenwerking voor één of meerdere jaren verlengd Samenwerking met vijf scholen voor het houden van een inzamelactie Donaties van vijf voetbalclubs uit het betaalde voetbal Humana gemeenten Ruim 80% van de burgers denkt met het inleveren van textiel bij te dragen aan een goed doel. Sinds kort geeft een klein aantal gemeenten de voorkeur aan commerciële inzamelaars. Het merendeel van de Nederlandse bevolking staat daar niet achter was een jaar vol aanbestedingen en offertes voor Humana. Humana neemt in 2011 afscheid van de volgende gemeenten: Utrecht, op 1 januari 2011 naar Reshare Zijpe, op 1 januari 2011 naar VAOP Wageningen, op 1 januari 2011 naar KICI Binnenmaas, op 1 februari 2011 naar Van Gansewinkel Strijen, op 1 februari 2011 naar Van Gansewinkel Sint Michielsgestel, op 1 juli 2011 naar VAOP Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag heeft Humana gehoord dat gemeente Eindhoven de inzameling voor de komende jaren opnieuw aan Humana toekent. In 2010 heeft Humana geen nieuwe gemeenten weten te contracteren. De overige gemeenten continueren hun samenwerking met Humana voor één of meerdere jaren. In 2010 heeft Humana 30 textielcontainers geplaatst en 15 textielcontainers verwijderd bij de gemeenten waar Humana-containers staan. Humana heeft verder 10 niet-rendabele winkelcontainers bij winkeliers verwijderd. Uit een door Humana gehouden evaluatieonderzoek is naar voren gekomen dat Humana in 2010 met een 7.6 is beoordeeld door haar klanten. In 2011 wil Humana dit cijfer verhogen door het optimaliseren van haar dienstverlening. Naast het behouden van de bestaande gemeenten luiden de belangrijkste doelstelling voor 2011 om 25 extra textielcontainers te plaatsen bij de bestaande relaties en drie nieuwe gemeenten te contracteren. Humana organiseert inzamelacties voor scholen en voetbalverenigingen. Van de volgende voetbalclubs heeft Humana tenues gekregen: De Graafschap, G.A. Eagles, Roda JC, MVV, Vitesse Wat gebeurt er in textielinzamelingsland? Gemeenten willen thans vaker betaald krijgen voor het recht om textiel in te zamelen. Gemeenten gedogen veel illegale textielcontainers van commerciële inzamelaars zoals Curitas, Kledinginzameling Nederland en DMW Reco. 20 Jaarverslag 2010

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Textielinzameling op de kaart. NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland Haaksbergen, 14 maart 2013

Textielinzameling op de kaart. NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland Haaksbergen, 14 maart 2013 Textielinzameling op de kaart NVRD Regiobijeenkomst Noord-Nederland Haaksbergen, 14 maart 2013 Ketenoverleg duurzame mode en textiel Van afvalstoffenbeleid naar ketenbenadering Samenwerking van brancheorganisaties

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Wat doe jij voor een ander? Tijdens de maatschappelijke stage zet je je in voor een ander en voor je omgeving. Je doet dat via vrijwilligerswerk. Je kunt op heel veel verschillende

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven Evaluatie Opdrachtgever: Peter van der Linden Auteur: Paul Wacanno Datum: 16/04/2013 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 3 2. Resultaten... 3 3. Projectorganisatie...

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Project textielinzameling Fryslân. Optimalisatie huishoudelijke textielinzameling Friesland

Project textielinzameling Fryslân. Optimalisatie huishoudelijke textielinzameling Friesland Project textielinzameling Fryslân Optimalisatie huishoudelijke textielinzameling Friesland Project textielinzameling Fryslân Een uniek concept Wie? Samenwerking tussen Omrin (namens de gemeenten), Reshare,

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.... 4 Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik)... 4 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten... 5 Benchmark 2015... 6 Verkopen / hergebruik... 6

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

CO2 impact kringloopbedrijven

CO2 impact kringloopbedrijven CO2 impact kringloopbedrijven CO2 besparing gerealiseerd in 2014 door Stichting Aktief Dhr. G. Berndsen Gildenstraat 43 7005 bl Doetinchem Tel. 0314330980 g.berndsen@aktief-groep.nl Samenvatting Met 1

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten 23042012_WORKsmart_ECO_bro_NL WORKsmart -Eco Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten www.tomtom.com/business Let s drive business Inhoud 2 Hoe groen is uw onderneming? 3 Optimaliseer de inzet van

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Bezoekadres: Kantoor Stichting Serafim Helpt, Hamersveldseweg 28. 3833GP Leusden. telefoon: 033-4651929 / 06 51397759;

Bezoekadres: Kantoor Stichting Serafim Helpt, Hamersveldseweg 28. 3833GP Leusden. telefoon: 033-4651929 / 06 51397759; Stichting Serafim Helpt: ANBI-gegevens / beleidsplan 2014 Naam: STICHTING SERAFIM HELPT RSIN / fiscaal nummer: 805479405 KvKnummer: 41190119 Bezoekadres: Kantoor Stichting Serafim Helpt, Hamersveldseweg

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Beleidsplan Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Inleiding. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het actuele beleid vast.

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Groei door ontwikkeling

Groei door ontwikkeling Sam s Kledingactie: Groei door ontwikkeling Beleidsplan 2017-2019 SAMEN GOED VOOR ELKAAR INHOUD 1 VISIE OP DE MARKT: VRAAG EN AANBOD 2 SAM S KROONJUWELEN: ONZE VRIJWILLIGERS 3 OP ZOEK NAAR VOLUME: SAMENWERKINGSVERBANDEN

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

VIERDE DEEL WAARIN WE U INFORMEREN OVER EEN AANTAL VAN ONZE METHODES OM FONDSEN TE WERVEN

VIERDE DEEL WAARIN WE U INFORMEREN OVER EEN AANTAL VAN ONZE METHODES OM FONDSEN TE WERVEN VIERDE DEEL WAARIN WE U INFORMEREN OVER EEN AANTAL VAN ONZE METHODES OM FONDSEN TE WERVEN HUMANA PEOPLE TO PEOPLE beschouwt het een voorrecht om te groeien in de door haarzelf gekozen richting, onafhankelijk

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Textiel De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Inhoud 1. Kringlooporganisatie Het Goed 2. Belang van textiel voor kringloop en andersom 3. Twents Textielcirkel & Meerwaarde samenwerking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

Textielinzameling Omrin/gemeenten/Reshare

Textielinzameling Omrin/gemeenten/Reshare Textielinzameling Omrin/gemeenten/Reshare Workshop VANG NVRD, 12 mei 2016 Uniek concept textielinzameling Friesland Partners Samenwerking tussen Omrin (namens de gemeenten), Reshare, kringlooporganisatie

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Textiel inzameling Zwartewaterland 2008

Textiel inzameling Zwartewaterland 2008 Textiel inzameling Zwartewaterland 2008 INHOUD 1 Beleidskader... 3 2 Noodzaak en doel optimalisering... 4 3 Inventarisatie haal- en brengsystemen... 4 4 Harmonisatie textiel inzameling... 6 5 Communicatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie