adelante actueel december 2014 nummer 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "adelante actueel december 2014 nummer 19"

Transcriptie

1 adelante actueel december 2014 nummer 19

2 Inhoud en colofon 6 8 Altijd de blik vooruit Vrienden met hart voor Adelante = Het behandelplein Fitcare4u werkt aan zelfredzaamheid ERGOS 2 Worksimulator brengt onderzoek naar fysieke belastbaarheid naar hoger niveau Bouwnieuws Adelante Adelante beknopt Foto omslag: Het behandelplein (zie blz. 12). Adelante Actueel 19, december 2014 Adelante Actueel is een uitgave van de zorggroep Adelante in Hoensbroek. Dit blad verschijnt drie keer per jaar in een oplage van exemplaren. Dit kwartaalblad is bedoeld voor alle relaties van Adelante. Daarnaast ontvangen alle medewerkers van Adelante een exemplaar. Adreswijzigingen kunt u sturen naar Adelante t.a.v. redactie Adelante Actueel, of mailen naar Redactie en samenstelling Hoofdredactie: drs. Kik Snoek, secretaris raad van bestuur Teksten: Karin Theunissen, Heerlen John Ekkelboom, Nijmegen Fotografie: Loraine Bodewes Adelante marketing & communicatie Vormgeving: Adelante marketing & communicatie Druk: SchrijenLippertz, Voerendaal/Stein Zandbergsweg CC Hoensbroek t Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u vragen of opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u zich dan tot de redactie via U kunt ook reageren per post t.a.v. redactie Adelante Actueel. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de stafdienst marketing & communicatie van Adelante.

3 Voorwoord Nog even en het is 1 januari Voor iedereen die betrokken is bij de transities naar de gemeenten en van de AWBZ naar de zorgverzekeraars een spannend moment. Cliënten vragen zich af op welke hulp ze kunnen rekenen, zorgaanbieders zijn nog druk bezig met het sluiten van contracten en de gemeenten en de minister zullen zich afvragen: gaat het ook werken zoals we het bedoeld hebben? Ook voor Adelante is dit een spannende tijd: slechts een deel van onze activiteiten wordt straks overgeheveld, maar in een tijd als deze merk je dat financiering van wat wij zelf als broodnodige en kwalitatief goede zorg zien, geen vanzelfsprekendheid is. Ook de zorgverzekeraars zijn steeds kritischer op hetgeen ze wel of niet inkopen bij de medisch specialistische instellingen. Het is belangrijk om nu niet defensief te reageren, maar in te zetten op vernieuwing: onze zorg moet zich niet alleen nu maar ook in de toekomst onderscheiden. In het artikel Altijd de blik vooruit treft u 7 voorbeelden aan van technologische innovaties bij Adelante. Treffende voorbeelden van hoe technologische toepassingen de zorg beter, meer toegepast op de cliënt en/of goedkoper kunnen maken. Het gaat niet altijd om dure, ingewikkelde technologie, maar bijvoorbeeld ook om, voor iedereen toegankelijke, apps. Soms zijn er wel investeringen nodig voor technologische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de ERGOS 2, de worksimulator; een een sterk verbeterd apparaat voor het objectief testen van iemands fysieke belastbaarheid, ten behoeve van arbeidsreintegratie. Ook de intensieve samenwerking met het MUMC+ is een vernieuwende stap: Adelante gaat de revalidatieafdeling in het azm runnen. Deze samenwerking is er op gericht een extra impuls te geven aan de kwaliteit en continuïteit van de revalidatiegeneeskunde binnen het azm, zowel op medisch-inhoudelijk als op organisatorisch gebied. Bij de kinderrevalidatie is onlangs een nieuw programma FitCare4U gestart. Met dit nieuwe programma worden jongeren met een beperking door middel van een kort intensief programma, een intensieve boost, gestimuleerd in hun zelfredzaamheid. Ook de nieuwbouw is voor ons een aangrijpingspunt voor vernieuwing. In het nieuwe behandelplein wordt het proces van herstel naar optimale participatie vormgegeven in drie verschillende zones. De totstandkoming van het plan was een intensief en spannend proces, waarin behandelaars werden uitgedaagd hun eigen territorium los te laten en over de grenzen van hun discipline en diagnosegroep heen te kijken. We zijn er bijzonder trots op dat dit heeft geleid tot een plan waar iedereen enthousiast over is. En tenslotte brengen we ook in ons sponsorbeleid een vernieuwing aan: we maken al jaren gebruik van sponsoren om extra-faciliteiten te financieren die niet uit reguliere budgetten te betalen zijn. Door het oprichten van vrienden van Adelante willen we een langdurige en hechte relatie aangaan met onze sponsoren. Kortom: wat ben ik trots op zoveel daadkracht en vernieuwing bij Adelante. Bij Adelante zitten we niet stil! Ik wens u mooie feestdagen en een inspirerend 2015! Jean-Paul Essers, voorzitter raad van bestuur

4 > Carrol Terleth Innovatie is geen project maar een constant proces Altijd de blik vooruit! 4 Van oudsher bestaat er een sterke band tussen zorg en technologie. De in wezen zo verschillende werelden versterken elkaar en dagen elkaar uit om instrumenten, hulpmiddelen, behandelingen en technieken te verbeteren. Op de drempel naar 2015 nemen de robotisering en ontwikkeling van E-Health een grote vlucht. Door te blijven innoveren kan de revalidatiezorg zich ook in de toekomst onderscheiden, aldus bestuurder Carrol Terleth over de innovatieve missie van Adelante. Neem Zora, de zorgrobot. Zora is ontwikkeld voor de kinderrevalidatie maar wordt ondertussen bij wijze van experiment ook ingezet in verzorgingstehuizen. Hier doet zij oefeningen en communiceert zij met dementerende ouderen. Hoe huiveringwekkend het beeld misschien ook lijkt: veel ouderen zien Zora als vriendin. En zo blijkt uit recent onderzoek dat ook kinderen Zora meer geheimen toevertrouwen dan hun menselijke begeleiders. Het laatste nieuws is dat behandelaren met behulp van de ipad door de ogen van Zora kunnen kijken en via haar mond kunnen praten Dienstbaar Voorop staat dat technologie de zorg nooit zal en mag overnemen maar altijd in dienst zal staan van het zorgen behandelproces, stelt Carrol Terleth. De inzet van robotica in de directe zorg voor de cliënt is tamelijk nieuw en roept daarom vragen op. Toch zijn juist baanbrekende innovaties zoals Zora onvoorstelbaar belangrijk voor de moderne revalidatiezorg. Ze openen de weg naar nieuwe methoden en technieken die meer mogelijk maken voor onze cliënten. Kijk maar naar de hulpmiddelen die steeds beter en gebruiksvriendelijker worden en de groeiende mogelijkheden op het gebied van Domotica en elektronica in huis. En zo staan we ook op het gebied van E-health aan de vooravond van een nieuwe fase. Met diverse smartphones kun je nu al lichaamsfuncties monitoren. Dit maakt het mogelijk om eenvoudige zorghandelingen efficiënter en op afstand te regelen. Al geldt ook hier dat de techniek het intermenselijke contact in de zorg nooit mag vervangen. Slimme innovaties Adelante werkt aan innovatietrajecten op basis van de strategische pijlers samen, expert en grensverleggend. Carrol Terleth: Via het Adelante Kenniscentrum investeren wij al langer in wetenschappelijk onderzoek. Maar onderzoek hoeft niet per definitie tot innovatie te

5 Tekst: Karin Theunissen leiden. Zoals bijvoorbeeld de rolkoffer geen uitvinding op zich is maar een slimme toepassing van wieltjes en een koffer. Net zoals je een beschuit makkelijker uit een bus pakt sinds de beschuit een inkeping heeft. Op zoek naar dergelijke slimme innovaties voor de revalidatiezorg investeren wij behalve in onderzoek ook in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en toepassingen. Deze kunnen uit onze eigen koker voortkomen, maar het is even goed mogelijk dat wij meewerken aan de ontwikkeling en het testen van innovaties van anderen. Elke stap vooruit is een zegen voor de zorg. Maar, er is een keerzijde: technologie is duur. Samen met onze partners, de verzekeraars en met de cliënt moeten we steeds en met een minstens zo innovatieve blik bekijken welke mogelijkheden er zijn om de vernieuwing te bekostigen. Achterblijven is geen optie. Daarmee doe je je organisatie, je zorg en vooral ook de cliënt tekort. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg van Adelante. De techniek biedt ondersteuning, maakt meer mogelijk en opent soms zelfs een nieuwe toegang tot de wereld voor onze cliënten. Dat technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen bij Adelante laten de volgende zeven voorbeelden zien. 5 Therapie in de virtual reality Luc van Mölken, CVA-fysiotherapeut Na een CVA is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer gaan bewegen. In onze therapieën gebruiken wij hiervoor verschillende hulpmiddelen waarin technologie een rol kan spelen. Wij experimenteren bijvoorbeeld met Living Surfaces. Dit is een beamer die vanaf het plafond projecties weergeeft op de vloer. Het beeld kan variëren van een bal die je weg mag trappen tot een bospad dat je moet volgen. De techniek komt oorspronkelijk uit de reclame- en filmwereldwereld. Samen met Zuyd onderzoeken wij of de methode toepasbaar, veilig en hanteerbaar is voor de zorg. De eerste observatieperiode is net afgerond en het merendeel van de deelnemers heeft het gebruik van de projecties als zinvol ervaren. Vooral omdat de methode laagdrempelig is en het mogelijk is om de oefeningen met kinderen of kleinkinderen te doen. Eind dit jaar wordt duidelijk of Living Surfaces een vaste plek krijgt bij Adelante; hetzij op het nieuwe behandelplein dan wel op de CVA-afdeling.

6 ICT zorgt voor gelijke (leer)kansen Luc Smeets, dyslexiespecialist In het expertisecentrum voor dyslexie onderzoeken wij of een kind dyslexie heeft en behandelen wij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Ook geven wij voorlichting aan scholen. Na een diagnose of behandeling vragen ouders ons vaak Wat nu?. Dan verwijzen wij naar de verschillende ICT-programma s en hulpmiddelen die beschikbaar zijn om te lezen en leren met dyslexie. Goed ingezet draagt de technologie bij aan betere leesprestaties en zo tot gelijke (leer)kansen voor elk kind. Maar dyslexie kent vele varianten. Om elk kind zorg op maat te bieden hebben we de toepassingen waar wij vertrouwen in hebben, opgenomen in een database. Door regelmatige bijscholing blijven wij steeds op de hoogte van de nieuwste applicaties. Het mooie is dat de oprichting van deze ICT-database bij Adelante een innovatieproject was. Nu is het archief regulier en focussen wij met behulp van de technologie op de volgende stappen voor ons expertisecentrum: hulpmiddelen integreren in de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie én afstemmen op volwassenen met dyslexie. Spelen met Iromec 6 Yvonne Janssen, onderzoekscoördinator Zuyd heeft meegewerkt aan een Europees onderzoeksproject waarbinnen drie sociale robots zijn ontwikkeld: een zeehondje Paro, een jongetje Kasper en een spelrobot Iromec. Adelante en Zuyd werken nu samen aan een vervolg van dit onderzoekstraject waarbij de implementatie van robots in zorgtrajecten centraal staat. De knuffelbare Paro wordt ingezet in de geriatrische zorg. Kasper is een interactierobot waarvan je het gedrag kunt programmeren. De voorspelbaarheid van zijn reactie maakt hem geschikt voor de begeleiding van kinderen met autisme. En met Iromec kunnen kinderen met een fysieke beperking actief spelen. De kinderen vinden het enig als Iromec hen volgt of als zij hem te pakken moeten krijgen: spel en beweging krijgen zo een nieuwe dimensie. De robots ondersteunen de professionals bij hun therapie. Het is dan ook een meerwaarde dat behandelaren, kinderen en ouders bij dit onderzoek kunnen aangeven aan welke eisen de robot moet voldoen. Dat levert waardevolle feedback op voor de verdere ontwikkeling van de robots. In 2017 zijn Paro, Kasper en Iromec klaar voor een mooie toekomst in de zorg. Bewegingslab leeft op technologie Richard Geers, medisch technoloog In het bewegingslab van Adelante speelt technologie een cruciale rol. De toepassingen zijn niet allemaal even vernieuwend of complex, maar daardoor niet minder waardevol. Voor een gangbeeldanalyse maken wij bijvoorbeeld gebruik van camera s en een in de vloer geïntegreerd krachtplatform. Deze eenvoudig toepasbare onderzoeksmethode is een onderdeel van het innovatieproject Adelante Loopt!, waarbij we het op een uniforme manier kijken naar loopproblematiek binnen alle behandelgroepen gaan implementeren. Wel vernieuwend is het systeem dat wij recent samen met de zitpoli ontwikkelden om decubitus tegen te gaan. In deze innovatie speelt het meten van vocht en temperatuur onder het zitvlak een hoofdrol. De therapeut krijgt hiermee een extra instrument in handen om de keuze voor een passend rolstoelkussen objectiever te nemen. Daarnaast speelt het bewegingslab een belangrijke rol bij het onderzoek en de behandeling van arm-/handproblemen. In deze lijn neemt technologie een steeds grotere rol in. Zo biedt een haptische robotarm, de Haptic Master, ondersteuning bij het trainen van de arm. Dit concept is binnen het interregionale project i-travle in samenwerking met o.a. de U-Hasselt ontwikkeld en wordt momenteel met sensortechnologie verder doorontwikkeld zodat mensen ook thuis hun arm-/handvaardigheid kunnen trainen. Deze veelzijdigheid is het mooie van het bewegingslab: op het snijvlak van onderzoek en behandeling werken we samen met therapeuten en cliënten aan innovatie.

7 Technologie maakt het verschil Helma Bongers, revalidatiearts dwarslaesie Voor dwarslaesiepatiënten is de inzet van technologie wezenlijk: technologie kan vaardigheden compenseren en revalidatieuitkomsten verhogen en zo het verschil maken tussen iets wel of niet zelfstandig kunnen doen. Wereldwijd wordt er momenteel aan baanbrekende innovaties gewerkt. Met een looprobot kunnen dwarslaesiepatiënten zich toch lopend voortbewegen. Segway brengt een rolstoel op de markt waarmee mensen zonder handfunctie zich kunnen voortbewegen door middel van rompbewegingen. Met Google Glass kunnen mensen met een hoge dwarslaesie telefoneren, films kijken en internetten. En ook op het gebied van Domotica is steeds meer mogelijk, naast het feit dat functies steeds gebruiksvriendelijker worden. Zo hebben onderzoekers recent een manier gevonden om de hersenen direct met een computer te verbinden. Iemand kan dan bijvoorbeeld een muisklik maken of een schakelaar bedienen door sterk aan een beweging te denken. Deze mogelijkheid wordt momenteel nog verder onderzocht maar zou voor dwarslaesiepatiënten natuurlijk fantastisch zijn. Nadeel is dat veel toepassingen vanwege de hoge kosten niet voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de leveranciers bekijken wij hoe wij een aantal belangrijke innovaties bij de aankomende verbouwing bij Adelante kunnen implementeren, zodat onze cliënten tijdens hun revalidatie kunnen ervaren wat mogelijk is. Op basis van deze ervaringen kunnen zij vervolgens een afgewogen keuze maken. Oefenen met apps Elle Driessen, logopedist Binnen de gezinsbegeleiding en de diagnoseen behandelgroepen zijn kinderen continu bezig met hun hoor- en spraak/ taalontwikkeling. Nu zijn er wereldwijd enorm veel apps in omloop die jonge kinderen spelenderwijs helpen bij het leren herkennen van klanken en geluiden en de ontwikkeling van hun woordenschat. Deze software is ook interessant voor therapeutische doeleinden. Maar niet alle apps zijn even geschikt en professioneel. Wij hebben het aanbod getest en de geschikte apps opgenomen in een databank waaruit onze therapeuten nu kunnen kiezen en adviseren. Om de selectie makkelijker te maken zijn de apps gerubriceerd op thema s, zoals herfst en voertuigen. Deze thema s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind en maken het oefenen leuker. Zelfs peutertjes kunnen op een tablet of smartphone met de programmaatjes aan de slag. Het effect van dit extra oefenen is nog niet gemeten, maar we merken nu al dat de kinderen die thuis meer oefenen sneller geluiden en woorden herkennen. 7 Technologie helpt bij persoonlijke geestelijke gezondheidszorg Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog Adelante gebruikt in de psychologische begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel sinds dit jaar de PsyMate. Een klein elektronisch dagboek waarin de patiënt dagelijks op 10 willekeurige tijdstippen vragen beantwoordt, zoals: Hoe voelt u zich? en Waar bent u?. Hiervoor moesten de patiënten tijdens een consult bij Adelante grote vragenlijsten invullen. Veel informatie was dan al verdwenen of de beleving had de overhand gekregen over de feiten. De PsyMate zorgt met zijn korte interventies ervoor dat wij een realistisch beeld krijgen van de emoties gedurende de dag. Je ziet de pieken en dalen in hun context. Op grond daarvan kunnen wij mensen veel beter adviseren. Het apparaatje dat in Maastricht is ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met depressies, zorgt zo voor een kleine revolutie in de psychologische zorg. De volgende stap is een online verbinding tussen de PsyMate en de psycholoog, die op afroep een beeld heeft van de psychische gesteldheid van een patiënt en zo vroegtijdig kan ingrijpen. Dit brengt het ideale plaatje van valide en gepersonaliseerde psychische zorg die voor iedereen toegankelijk is, ineens heel dichtbij.

8 > Pieternel Malherbe Nieuw initiatief om band met sponsoren nauwer aan te halen 8 Vrienden met hart voor Adelante De zorg van Adelante aan volwassenen en kinderen wordt betaald uit het reguliere zorgbudget. Om deze doelgroep extra activiteiten en faciliteiten te kunnen bieden, is er echter meer geld nodig. Adelante is daarom op zoek naar sponsoren met hart voor revalidatie, audiologie & communicatie en speciaal onderwijs. Het doel is om met deze Vrienden van Adelante een langdurige en hechte relatie aan te gaan.

9 Tekst: John Ekkelboom Toen Pieternel Malherbe ruim anderhalf jaar geleden als accountmanager in dienst trad bij Adelante, kreeg ze het verzoek om zich naast deze functie ook met sponsoring van haar nieuwe werkgever bezig te houden. Het doel was daar meer structuur en duidelijkheid in aan te brengen. Tot dan ontving Adelante wel geld en materialen van bedrijven en particulieren, maar dat gebeurde versnipperd over de organisatie. Er was weinig centrale sturing. Soms was ook niet duidelijk waarvoor een gulle gift, zoals een nalatenschap, was bestemd. Malherbe kreeg de taak om een sponsorcommissie in het leven te roepen als aanspreekpunt voor externe sponsoren. Inmiddels is de sponsorcommissie een feit. Daarin zijn diverse medewerkers uit alle bedrijfsonderdelen van Adelante vertegenwoordigd, met Malherbe als voorzitter. In het reglement staat dat de commissie de Raad van Bestuur over alle facetten van sponsoring moet adviseren, maar tot een bepaald bedrag wel zelf de verzoeken van eigen medewerkers tot financiële ondersteuning mag beoordelen en toekennen. Daarbij gaat het altijd om projecten waarvoor geen reguliere gelden beschikbaar zijn. Malherbe: We toetsen die aanvragen aan het beleid van Adelante en we kijken naar de plannen van uitvoer. Zo n initiatief moet natuurlijk iets bijdragen aan het doel van Adelante om onze cliënten vooruit te helpen en hen een zo actief en zelfstandig mogelijk leven te geven. Ons motto is immers: haal het beste uit jezelf! Googlebril en handbikebaan De sponsorcommissie heeft een inventarisatie gemaakt van de wensen die de bedrijfsonderdelen zoal hebben. Zo is er behoefte aan hybride boeken met tekst en audio gecombineerd, waarmee kinderen met dyslexie op een speelse manier leren lezen. Andere wensen zijn bijvoorbeeld een googlebril als hulp bij het oefenen in virtuele situaties, speeltoestellen, een boekenhuis met boeken, runbikes, een geluidsinstallatie met een lichtsysteem en communicatiehulpmiddelen zoals ipads, speciale toetsenborden en touchscreens. Het Adelante College zou graag smartboards willen aanschaffen. Een ander mooi voorbeeld is de handbikebaan. Adelante heeft handbiken geadopteerd als huissport, omdat deze activiteit gezondheidswinst kan bieden, laagdrempelig is voor mensen met een beperking en Limburg bekend staat als wielerprovincie. Om het handbiken te leren maar ook om te trainen op topsportniveau, wil Adelante op haar terrein in Hoensbroek een handbikeparcours aanleggen. Hoewel daarvoor al een groot deel uit de eigen middelen is gereserveerd, is er nog extra geld nodig. Om dit soort wensen te kunnen realiseren ten bate van de cliënten, heeft de sponsorcommissie besloten bestaande en nieuwe sponsoren actiever te benaderen om samen met hen een hechte band aan te gaan. Dat moet dan gebeuren onder de paraplu van de nieuw op te richten Vrienden van Adelante. Malherbe zegt dat iedereen die zich betrokken voelt bij Adelante van harte welkom is. We richten ons zowel op particulieren als bedrijven en ze mogen bijvoorbeeld geld doneren of materialen ter beschikking stellen. Natuurlijk doen we daar graag iets voor terug, met bijvoorbeeld een naamsvermelding of een foto in onze in- en externe communicatiemiddelen. Maar we gaan nog verder. Omdat die sponsoren aangeven dat ze hart hebben voor onze sector, willen we hen ook bij onze activiteiten betrekken. Daarbij kun je denken aan het bijwonen van een musicalvoorstelling van onze kinderen in Valkenburg of aan een uitnodiging voor de Adelante Challenge, de jaarlijkse handbikewedstrijd voor mensen in een rolstoel. Ook zijn we van plan jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor alle Vrienden, zodat ze elkaar leren kennen en kunnen netwerken. We streven naar een win-winsituatie. Sponsor bepaalt Belangrijk is volgens Malherbe dat de sponsoren zelf mogen bepalen aan welk bedrijfsonderdeel zij hun bijdrage geven. De sponsorcommissie regelt uiteindelijk de afhandeling hiervan, licht de voorzitter toe. Wordt er geen specifiek doel aangewezen, dan hebben wij genoeg wensen die wij na beoordeling kunnen honoreren. En hoewel we zelf als Adelante geen sponsor zijn, geven we soms ook externe activiteiten, waarbij eigen medewerkers nauw betrokken zijn, een financiële ondersteuning. Voorwaarde is dat die aan onze doelstelling voldoen. Voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse handbikebattle in Oostenrijk, waarbij we onze eigen deelnemers ondersteunen, en het jaarlijkse loopevenement Zweid veur Leid in Maastricht, dat als doel heeft geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek dat een link heeft met de activiteiten van Adelante. Uiteraard gaan we bij dit soort ondersteuning eveneens zeer zorgvuldig om met onze sponsorgelden. Op de website van Adelante - is binnenkort meer informatie te vinden over het initiatief Vrienden van Adelante. Nieuwe sponsoren kunnen zich daar dan oriënteren om vervolgens contact op te nemen met de sponsorcommissie. 9

10 Gerarrd Marinus & Brigitte Gabriëls > Intensieve samenwerking Maastricht UMC+ en Adelante 1+1= januari 2015 mogen wat Adelante en Maastricht UMC+ betreft de champagnekurken knallen. Vanaf die datum werken beide zorgpartners nog intensiever samen om de toekomst voor topklinische revalidatiezorg in Zuid-Limburg zeker te stellen. Brigitte Gabriëls, adjunct-directeur RVE GGZ & KNW Maastricht UMC+, en Gerard Marinus, manager bedrijfsvoering volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Adelante, lichten deze grensverleggende stap binnen de Zuid-Nederlandse medische wereld nader toe. Vanaf 1 januari is de organisatie van de afdeling Revalidatie van Maastricht UMC+ in handen van Adelante. De samenwerking komt niet uit de lucht vallen! Enkele revalidatieartsen verdeelden hun uren al tussen MUMC+ en Adelante. Rond het ter perse gaan van deze Adelante Actueel maken ook de overige medewerkers van de afdeling een keuze of zij een dienstverband aangaan met Adelante of via een detachering in dienst treden bij Adelante. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 17 fte voor artsen, polimedewerkers, gedragstherapeuten, secretaresses en administratief medewerkers. Zij werken straks allemaal onder de vlag van Adelante, maar dan wel op locatie in het Maastrichtse ziekenhuis. De betrokken paramedici blijven in dienst van het azm. Route naar Adelante De patiënt merkt in feite nog het minste van de organisatorische verandering, al zal het misschien even wennen zijn om in het academisch ziekenhuis van Maastricht de route naar Adelante te volgen. Brigitte Gabriëls: Verder verandert er niets. Adelante opent geen nieuwe afdeling in het azm maar zet de revalidatiezorg voort zoals wij die hier al langer samen leveren. De polikliniek blijft op dezelfde locatie. Patiënten komen straks, net zoals nu, in aanmerking voor de zorg op verwijzing van (huis)arts of specialist. En we blijven dagbehandeling, consulten en medebehandeling aanbieden aan patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis. De krachtenbundeling is een antwoord op het feit dat wij in Limburg steeds duidelijker merken dat de druk op de revalidatiezorg, mede door de vergrijzing, toeneemt. Structurele samenwerking biedt zowel organisatorisch als medisch-inhoudelijk mogelijkheden om een extra impuls te geven aan de kwaliteit en continuïteit van deze zorg binnen het ziekenhuis.

11 Poorten naar revalidatiezorg Het mes van de samenwerking snijdt aan twee kanten, vult Gerard Marinus aan. Adelante volgt in haar strategie twee sporen. Wij willen landelijk, zelfs internationaal expert zijn als het gaat om complexe revalidatiezorg. Tegelijkertijd willen we toegankelijk zijn voor de groeiende groep patiënten die baat heeft bij laagdrempelige revalidatiezorg. Naast onze eigen polikliniek in Hoensbroek zijn de revalidatiepoli s in de ziekenhuizen belangrijke toegangspoorten tot deze zorg. Zowel met Atrium MC in Heerlen als met het azm werken we hiervoor al vele jaren intensief samen. Op beide locaties organiseren we spreekuren en bieden we poliklinische (dag)behandelingen aan. Voor meer specialistische behandelingen verwijzen we de patiënt vervolgens naar Hoensbroek. Verder academiseren Sinds de start van onze samenwerking delen azm/ MUMC+ en Adelante de ambitie om regionaal en (inter) nationaal hoogwaardige reguliere, topreferente en topklinische revalidatiezorg te realiseren en aan te bieden, vervolgt Gerard Marinus. Hiervoor ontwikkelen we samen nieuwe hoogwaardige revalidatiezorgproducten, die in een sterke wisselwerking met de zorgpraktijk wetenschappelijk worden onderzocht en getoetst. Door de revalidatiezorg onder één vlag te organiseren grijpen we de kans om de verdere academisering van de revalidatiegeneeskunde gestalte te geven. De zorg krijgt een herkenbare en eenduidige identiteit, die bijdraagt aan de zichtbaarheid van het specialisme. Er wordt een uniforme interdisciplinaire werkwijze mogelijk, die de onderzoeks- en onderwijspositie van beide partners zal versterken. Daarbij maakt meer synergie in de organisatie het mogelijk om meer budget te genereren voor revalidatiezorg, onderzoek en onderwijs. Primeur Samenwerking in de zorg is natuurlijk niet nieuw, besluit Brigitte Gabriëls. Wèl is het nieuw dat een zorgpartner een hele afdeling gaat runnen in een ziekenhuis. In ons land hebben het Erasmus MC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam deze stap als eerste gezet. En met succes. Wij slaan deze weg nu vol vertrouwen samen met Adelante in. Wat wij gezamenlijk kunnen bereiken, kunnen we als zelfstandig ziekenhuis of revalidatiekliniek niet meer alleen. Samen kunnen we de kwaliteit van de zorg hoog houden en ervoor zorgen dat de patiënt in onze regio óók in de toekomst zeker is van kwalitatief goede revalidatiezorg dicht bij huis. Structurele samenwerking levert hier dan ook duidelijk méér op dan de som der delen: 1+1=3! 11

12 (Ver)nieuwbouw met een visie Het behandelplein 12 Komend voorjaar start Adelante met de bouw van het nieuwe behandelplein. Het ontwerp belooft een positieve omgeving waarin het proces van herstel naar optimale participatie op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt vormgegeven. De laatste stap naar zelfstandigheid zet de cliënt letterlijk het hart van de zorg. Om van dit hart meteen een sterk, kloppend hart te maken, is het ontwerp samen met de behandelaren én cliënten gemaakt. We werpen alvast een blik vooruit! De visie Adelante richt haar zorg in aan de hand van het Internationale Classicifactiemodel ICF. Kort samengevat kent dit model 3 fasen. Vanuit de eerste fase van herstel en het weer aanleren van vaardigheden wordt de revalidant via het bestendigen van de vaardigheden (fase 2) naar maximale participatie (fase 3) geleid. In dit proces is de vraag van de revalidant zowel begin- als eindpunt: hij of zij bepaalt welke vaardigheden nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Het ontwerp De 3 ICF-fasen komen in het behandelplein terug in 3 zones: in zone 1 staat het herstel centraal. In een beschermde omgeving leert de revalidant vaardigheden: één op één met een behandelaar of in een klein groepje met medepatiënten. in zone 2 staat het verankeren van de vaardigheden centraal, zoals beter leren lopen of het verbeteren van arm-/handvaardigheden. De behandeling is diagnose-overstijgend en vindt plaats in onder andere een looppoli of een arm-/handpoli. Tijdens de behandeling ontmoet de revalidant ook revalidanten uit andere diagnosegroepen. zone 3 is volledig gericht op participatie. De behandeling vindt plaats in het hart van het behandelplein dat ingericht is als een huis met een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. In deze op het dagelijkse leven georiënteerde omgeving werkt de revalidant samen met andere revalidanten en ook ex-revalidanten aan zelfstandigheid. De zorg Tijdens de revalidatie zoekt de behandelaar de cliënt op. Zo wordt het mogelijk om de behandelvloer efficiënter in te richten en maatwerk te leveren: individueel, in de behandelzaal of in de fitnessruimte waar revalidanten in groepen of individueel sporten. Beweging, psychisch en sociaal welbevinden en participatie zijn de belangrijke pijlers van de moderne revalidatiezorg; deze pijlers gaan elkaar in het nieuwe behandelplein zichtbaar raken en versterken. > Boven in de achtergrond ziet u een concept ontwerp van het behandelplein.

13 De behandelaren Sascha Rasquin, psycholoog: De wens om het ICF-model centraal te zetten in de bouw leek mij in eerste instantie hoog gegrepen. Maar gaande het ontwerpproces werd het beeld concreter: elke keuze staat nu in het teken van de wens om de cliënt eerder in het revalidatieproces te stimuleren om te participeren. Dat juich ik toe, want wij hebben de neiging om onze cliënten te lang te beschermen. Ook het feit dat de behandeling centraal staat en niet langer elke diagnosegroep zijn eigen voorzieningen moet creëren is goed: zo kun je kennis en kunde integraal in de organisatie delen. Gelukkig is hierbij wel rekening gehouden met de behoeften van de patiëntgroepen. Hersenletsel- en dwarslaesiepatiënten moet je zeker in het begin van hun revalidatie afschermen voor te veel prikkels van buitenaf. Zij moeten hun leven eerst op een rij krijgen om daarna aan participatie te kunnen werken. De nieuwe indeling ondersteunt dit proces en biedt tegelijk voldoende uitwijkmogelijkheden voor als het even tegenzit. Koen Peerlings, fysiotherapeut: Als de cliënt straks binnenkomt op het behandelplein ziet hij verschillende typen patiënten aan het werk in een oefenhuis in het participatiegebied of samen sporten. De dynamische omgeving en uitstraling van het behandelplein zal motiveren om zelf ook aan de slag te gaan. Je ziet dat wat in eerste instantie misschien onmogelijk lijkt, toch haalbaar is. Gaande de revalidatie doet de behandelaar snel een stapje terug om de regie over te dragen aan de revalidant. Uiteindelijk ben je de coach die stimuleert, stuurt en corrigeert én die de revalidant ook motiveert om hulp te vragen voor wat niet kan. Hiervoor is het goed dat hij of zij in het oefenhuis samen met andere revalidanten oefent. In de beschermde omgeving van de diagnosegroep heb je misschien aan een knipoog genoeg om de juiste hulp te krijgen. Hier moet je straks meer uit de kast halen, om je doel te bereiken. Deze derde fase is daarmee de perfecte voorbereiding op het echte leven. Nathalie Kers, ergotherapeut: Er bestaan geen harde lijnen tussen de drie zones op het behandelplein. Elke revalidant bepaalt zijn of haar tempo en einddoelen. De een wil de marathon lopen, de ander is tevreden met een korte wandeling in de tuin. Hier werken we interdisciplinair en samen met de revalidant naartoe. Tijdens dit proces gaat de wereld langzaam weer open en ontmoet de revalidant steeds meer mensen, ook uit andere diagnosegroepen. Dit is een voordeel. In veel behandelingen gaat het immers niet om de aandoening maar om weer een activiteit te kunnen uitvoeren. Dit heeft onder andere te maken met gedrag; hoe je met je grenzen omgaat en deze verlegt om te kunnen functioneren. De verschillende revalidanten kunnen elkaar inspireren en helpen om vaardigheden op een andere manier te leren. Extra voordeel is dat ook de behandelaren elkaar in deze interdisciplinaire zorgwereld vaker gaan ontmoeten. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. 13 Tekst: Karin Theunissen

14 Drie weken intensief trainen tijdens kamp in Valkenburg Fitcare4U werkt aan zelfredzaamheid 14 Met het nieuwe programma FitCare4U probeert Adelante jongeren met een beperking in korte tijd fors te stimuleren in hun zelfredzaamheid. Drie weken lang krijgen ze intensieve training in de vorm van sport, spel en oefeningen gericht op hun hulpvraag en het dagelijks functioneren. Uit ervaringen met de eerste pilotgroep blijkt dit een succesvolle aanpak. Super zoals het nu gaat, zegt Floyd Hendriks (17) opgewekt, terwijl hij zittend vanuit een stoel zich aan een van de houten leggers van de brug in de sportzaal omhoog trekt en gaat staan. Twee vrijwilligers houden een oogje in het zeil. Floyd volgt samen met zeven andere jongeren, die eveneens een lichamelijke beperking hebben, het programma FitCare4U van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Hij is geboren met een open rug en is daarvoor 32 keer geopereerd. Door dat vele liggen na al die operaties is de kracht in mijn benen sterk achteruitgegaan. Voordat ik dit programma volgde, waren transfers vanuit mijn rolstoel en bed niet mogelijk. Ook kon ik niet zelfstandig douchen. Nu is dat allemaal weer mogelijk, terwijl ik hier nog een week heb te gaan. Het programma is zwaar maar de resultaten zijn geweldig. Bovendien is het erg gezellig. Initiatiefnemer en bedenker van FitCare4U - Fit staat voor functionele intensieve therapie - is Eugène Rameckers, fysiotherapeut en onderzoeker bij Adelante. Hij is al jaren betrokken bij onderzoek aan de Columbia University in New York naar de therapievormen BIMT (bimanual intensive movement therapy) en CIMT (constraint induced movement therapy) bij kinderen met een cerebrale parese. In beide gevallen gaat het om intensieve kortdurende trainingen. Bij BIMT worden beide handen uitgelokt zich te ontwikkelen en bij CIMT wordt alleen de aangedane hand uitgedaagd door de goede hand met een sling tijdelijk vast te zetten. Het contact van Rameckers met de Amerikaanse universiteit heeft er inmiddels toe geleid dat hij samen met het handenteam in Valkenburg jaarlijks het Adelante hand-in-hand survivalkamp organiseert, waar jongeren met een halfzijdige verlamming dergelijke trainingen krijgen om hun handvaardigheid te verbeteren. Kindcentrum Rameckers had het idee dat wellicht alle kinderen in de revalidatie met een hulpvraag baat zouden kunnen hebben bij een kortdurende intensieve training, ongeacht hun soort en zwaarte van beperking. Hij kaartte dit aan bij de revalidatieartsen en het bestuur van Adelante en kreeg groen licht voor een experiment. De gangbare therapie gaat uit van langdurig laagfrequent trainen. Uit onderzoek weten we nu dat je juist met kortdurend en intensief trainen snel vooruitgang boekt. Deze benadering vergt veel organisatie en durf. Wij betrekken al onze disciplines erbij, van fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, leerkracht bewegingsonderwijs, pedagogisch medewerker, psycholoog tot revalidatiearts. Ook de vele vrijwilligers

15 Tekst: John Ekkelboom zijn onmisbaar. Revalidatiearts Peter Heuts vertelt dat FitCare4U mooi past binnen het beleid van het nieuwe Kindcentrum in Valkenburg. Met dit duurzame centrum, dat nu volop in de startblokken staat, richten we ons op de vragen van deze tijd en bereiden we ons voor op de toekomst. Een van de aandachtspunten is dat we ons meer willen focussen op dergelijke kortdurende intensieve therapieën. Zelfredzaamheid Tijdens FitCare4U verblijven de jongeren drie weken achtereen intern in Valkenburg. Met uitzondering van de weekenden overnachten ze in de wigwamhuisjes op het terrein van Adelante. s Morgens gaan ze naar school en rond de middag begint het trainingsprogramma, waarbij het hele lichaam zoveel mogelijk in actie komt en dan vooral gericht op de hulpvraag en de persoonlijke doelen van de jongere. In totaal gaat het om tachtig tot negentig uur training gedurende de hele kampperiode. Volgens projectleider Marcel Coenen begint het oefenen eigenlijk al bij het opstaan. We stimuleren immers de zelfredzaamheid. Het aan- en uitkleden, douchen, naar bed gaan, eten koken en opruimen proberen we de deelnemers zoveel mogelijk zelf te laten doen. Tijdens de training staan sport en spel en uitdagende activiteiten op het programma zowel in de sportzaal, het fitnesscentrum als buiten op ons terrein en in de omgeving. Soms verwijderen we bijvoorbeeld de rugleuning van de rolstoel, waardoor een oefening nog zwaarder wordt. We laten hen darten op balansballen en zelfs in bomen klauteren. Uiteraard gezekerd en met hulp van een professional en/ of vrijwilliger. De begeleiding is altijd minimaal één-op-één. Trendbreuk Heuts spreekt van een trendbreuk. We gaan steeds meer toe naar dit soort kortdurende intensieve behandelingen. Cliënten volgen dan niet meer langdurige therapie maar alleen als ze hulpvragen hebben tijdens hun levensloop. Belangrijk is wel dat ze na zo n training niet vervallen in het oude patroon. We zijn op zoek naar hoe we daar invulling aan kunnen geven. Coenen zegt dat bij kinderen en jongeren het in ieder geval noodzakelijk is de ouders er bij te betrekken. Zo krijgen ouders bij FitCare4U de opdracht om thuis een bijdrage te leveren aan het behoud van de nieuw verworven zelfredzaamheid van hun kind. Ze moeten hun kind de kans geven die nieuwe verworvenheden thuis toe te passen en daarin vooral aan te sporen. Het is een veranderproces voor iedereen, waarin de ouders mee moeten gaan om tot een succes te komen. Rameckers denkt dat dit Adelanteproduct straks voor alle leeftijden geschikt is. En hoewel het programma nu nog een flinke financiële investering vergt, verwacht hij dat het uiteindelijk een besparing oplevert. Het is de bedoeling dat de deelnemers na dit kamp een periode geen of minder therapie nodig hebben. Het behandelteam moet daarover telkens beslissen. We geven hen een soort boost, waarna ze zelf de ingezette weg kunnen voorzetten. 15

16 > Hub Steijns Adelante heeft primeur voor Nederland 16 ERGOS 2 Worksimulator brengt onderzoek naar fysieke belastbaarheid naar hoger niveau Hij weegt 420 kilo, is ruim 2 meter hoog en heeft een doorsnede van ongeveer 1 meter. Hij is vooral ook nieuw in ons land: de ERGOS 2 worksimulator. In september werd de slimme meetopstelling in een grote kist vanuit de VS bij het team van Adelante arbeidsreïntegratie afgeleverd. De snuffelperiode is nu achter de rug. Maakt de ERGOS 2 worksimulator zijn hoge verwachtingen waar? Jazeker, antwoordt arbeidsadviseur Hub Steijns. We kunnen nu binnen één dag een nog objectiever en betrouwbaarder beeld geven van iemands fysieke belastbaarheid.

17 Tekst: Karin Theunissen De naam zegt het: de ERGOS 2 is een werksimulator. Het apparaat onderzoekt iemands fysieke mogelijkheden in een gestandaardiseerde omgeving die gebaseerd is op de arbeidswerkelijkheid. Adelante is geen onbekende van de computertechniek. Hub Steijns: Ruim 20 jaar hebben wij de ERGOS 1 ingezet om inzicht te krijgen in de fysieke werkcapaciteit van een cliënt. Met de ERGOS 2 heeft de fabrikant een upgrade ontwikkeld die dit onderzoek op alle mogelijke fronten naar een hoger niveau tilt. De software is gebruiksvriendelijk op basis van Windows. Het design is aangepast. Maar de belangrijkste progressie is dat de ERGOS 2 efficiënter, objectiever en betrouwbaarder meet dan zijn voorganger. Groot maar flexibel De ERGOS 2 kan verschillende arbeidsbelastingen in kaart brengen, zoals statische en dynamische kracht, dynamiek en snelheid van handelen én duurbelasting, uithoudingsvermogen en precisie. Ook kan de ERGOS 2 iemands arm- en handfunctionaliteit meten. De onderzoeksmogelijkheden zijn onvoorstelbaar groot, vervolgt Hub Steijns. Je kunt het onderzoek instellen om een compleet beeld te krijgen van iemands algemene fysieke belastbaarheid, maar het is ook mogelijk om alleen specifieke belastingen te testen. Zoals reikend werken, iets tillen in combinatie met (trap)lopen of de hand- en polsbeweging. Onze verwijzer - de werkgever, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, revalidatiearts of andere verwijzers - stelt de onderzoeksvraag vast. De ERGOS 2 heeft vervolgens voor vrijwel elk beroep wel een afgestemd testprogramma. Hierdoor kan het onderzoek doelgericht en efficiënt worden uitgevoerd. Dat scheelt in tijd, maar levert vooral een meer compleet beeld van de fysieke belastbaarheid op. Tempo Het onderzoeksprogramma op de ERGOS 2 neemt voor de cliënt maximaal 5 uur in beslag. Dat betekent dat binnen een werkdag een objectieve en betrouwbare beoordeling gedaan kan worden van iemands fysieke belastbaarheid voor arbeid. Ook in het vervolgtraject houden we het tempo vast, benadrukt Hub Steijns. Binnen maximaal een week bespreken we samen met de cliënt welke functionele mogelijkheden hij of zij heeft op het gebied van werk. Hierbij bekijken we ook of hij of zij het juiste beroep voor ogen heeft, of dat er trainingen, aanpassingen van de werkplek of andere voorzieningen nodig zijn om de beoogde functie uit te kunnen voeren. En soms is het beter dat de cliënt naar ander werk wordt geleid. De cliënt en de verwijzer hebben zo snel duidelijkheid. Het is ook mogelijk dat het onderzoek naar de fysieke belastbaarheid een onderdeel is van een uitgebreider assessment. Denk bijvoorbeeld aan een neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar de psychische belastbaarheid of loopbaanonderzoek. De resultaten van alle onderzoeken worden dan geïntegreerd in een compleet rapport. Hoe duidelijker het beeld van de belastbaarheid, hoe beter en sneller een bedrijfsarts, werkgever of arbeidsdeskundige de cliënt kan ondersteunen naar de eigen of andere werkzaamheden. Valide De snelheid waarmee het ERGOS-onderzoek kan worden uitgevoerd, betekent absoluut winst voor het reïntegratietraject waarin de meeste cliënten van Adelante zich bevinden. Maar de grootste winst van de ERGOS 2 worksimulator is toch de betrouwbaarheid en validiteit van de meting. De ERGOS 2-methode brengt capaciteiten en belemmeringen objectief en systematisch in kaart. De onderscheidende arbeidsbelastingen worden aan de hand van gestandaardiseerde oefeningen gemeten. Deze onderzoeksgegevens worden vervolgens automatisch vergeleken met concrete functie-eisen van beroepen, waarvan de criteria objectief gegenereerd zijn. Feit is dat het onderzoek voor de cliënt best pittig is: hij of zij moet laten zien wat hij of zij in huis heeft en kan daar ook niets in laten liggen. Herhaalde metingen op verschillende momenten in het protocol borgen de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Bij Adelante zijn in totaal zes medewerkers opgeleid om cliënten met de ERGOS 2 Worksimulator te kunnen begeleiden. Vanuit het hele land is er momenteel veel aan-dacht voor hun werk. Logisch. De ERGOS 2 is nieuw en in Nederland alleen in gebruik bij Adelante! 17

18 Tekst: Karin Theunissen Bouwnieuws Adelante Voor Adelante in Hoensbroek en voor de locatie in Valkenburg a/d Geul staan sloop, renovatie en nieuwbouw op het programma. In deze bouwrubriek leest u steeds het laatste nieuws. Bouw in volle gang In Hoensbroek vordert de bouw. En dat is goed te zien. Gevels zijn bedekt met steigers en op verschillende plekken zie je het nieuwe Adelante groeien. Enkele onderdelen zijn zelfs al klaar. Het parkeerpark, audiologisch centrum en het nieuwe bestuursgebouw liggen er mooi en fris bij. In Valkenburg zijn de voorbereidende werkzaamheden intussen gestart en zijn ook kinderen, ouders en omwonenden op de hoogte gesteld van wat er gaat veranderen. De bouw gaat hier gauw beginnen. We zetten de belangrijkste nieuwtjes op een rij. 18 Gefaseerd verbouwen in Valkenburg Voor de renovatie van de school en revalidatieafdelingen in Valkenburg is het ontwerp definitief goedgekeurd. Kortom, de bouw kan beginnen. Om de overlast voor de kinderen die tijdens de bouw gewoon elke dag naar school gaan te minimaliseren, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De planning is afgestemd op het schoolprogramma en met name ook op de schoolvakanties. Zo worden de zwaarste werkzaamheden steeds uitgevoerd als de kinderen er niet zijn. De bouw start met de renovatie van 10 klaslokalen in de rechtervleugel. De groepen die hier normaal les krijgen, verhuizen tijdens de werkzaamheden naar een andere ruimte in de school. De werkzaamheden gaan in Valkenburg ruim een jaar duren. Begin 2016 zal het nu nog verouderde pand zijn veranderd in een modern, helder en transparant gebouw, dat qua sfeer aansluit op de uitstraling van het Adelante College. Qua indeling en inrichting ondersteunt het gebouw straks de één kind, één plan -gedachte. Revalidatie gebeurt dan in de buurt van de klassen. Er zijn kortere looplijnen. Er komen leer- en werkplekken op kleine pleintjes waar kinderen in alle rust alleen maar ook samen kunnen werken. En de verschillende leerwegen krijgen een duidelijke eigen identiteit. Jong en oud vindt hier straks makkelijk de weg. Beddenhuis In Hoensbroek verloopt de renovatie van afdeling 2 in het beddenhuis voorspoedig. De test met de proefkamers heeft waardevolle informatie opgeleverd. De tips en ervaringen van cliënten, verpleging, behandelaren, schoonmaakdiensten én cliëntenraad worden meegenomen in de inrichting van de overige verpleegkamers. Samen met de verpleging wordt nu de transitie van de afdelingen 1, 3, 4 en 5 uitgewerkt. De grote verhuizing is gestart Op dit moment betreden bezoekers en medewerkers Adelante via een tijdelijke hoofdingang vanwege de bouw van de nieuwe centrale entree, de hal en Oase. Volgens de planning is dit gedeelte van Adelante in maart klaar. De Bovenstaande beelden geven een sfeerimpressie voor de vernieuwde locatie in Valkenburg a/d Geul.

19 Adelante Samenwerking en intentieovereenkomst met Stichting De Haamen Adelante en Stichting De Haamen in Beek gaan samenwerken in doorontwikkeling van een aanbod aangepast sporten. Adelante en De Haamen zien kansen samen verder door te groeien op het gebied van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Met het inzetten van de beschikbare middelen en expertise willen zij sporten en bewegen voor mensen met een beperking of chronische ziekte stimuleren en faciliteren. beknopt! verhuizing van de Oase maakt vervolgens de weg vrij voor de bouw van het nieuwe zwem- en sportcentrum. Ook de renovatie van het nieuwe bestuurscentrum is grotendeels klaar. Als eerste is het exterieur van dit gebouw opgeknapt en aangepast aan de uitstraling van het nieuwe Adelante. Vervolgens zijn de kantoren gerenoveerd en opnieuw ingericht. Rond de jaarwisseling verhuizen de afdelingen controlling, human resources, marketing & communicatie en de financiële administratie naar dit gebouw. Ook komen hier enkele grote vergaderruimtes; het gebouw wordt straks via een loopbrug met het behandelplein verbonden. In een latere fase volgen de medewerkers van het kenniscentrum, diverse stafafdelingen en de raad van bestuur. Om de grote interne verschuiving compleet te maken, krijgen in januari het management van volwassenenrevalidate en arbeidsreïntegratie alsmede de teammanagers hun definitieve plek. Al deze verhuizingen zorgen er uiteindelijk voor dat in het hart van de zorg van Adelante ruimte vrijkomt voor bouw van het nieuwe behandelplein. Deze werkzaamheden starten medio maart/april. Op pagina 12 leest u meer hierover. Nieuwe website Adelante De nieuwe website van Adelante is online: Ervaringsverhalen van cliënten en pakkende foto s zorgen voor een persoonlijke uitstraling. Met een site van deze tijd wil Adelante nog meer investeren in de kwaliteit van haar dienstverlening en de ontwikkeling van expertfuncties. Om bezoekers van de website nog beter te dienen zijn de belangrijkste doelgroepen van Adelante (cliënten, verwijzers en samenwerkingspartners) centraal gesteld en betrokken bij de totstandkoming van deze vernieuwde website. Voor verwijzers is een speciaal deel ingericht waarop zij op een laagdrempelige manier cliënten kunnen aanmelden en informatie vinden over bijvoorbeeld aanmeldprocedures en wachttijden. PHD-thesis award Vrijdag 7 november heeft Veronique Moulaert de PHD-thesis award van de Vereniging Revalidatieartsen (VRA) gewonnen voor haar proefschrift Life after survival of a cardiac arrest. The brain is the heart of te matter. Het is beoordeeld als het beste proefschrift binnen de revalidatiegeneeskunde van het afgelopen jaar. De prijs werd uitgereikt op het jaarcongres revalidatieartsen. 19 Woonflat Tot slot, voor wie het gemist heeft. Minder zichtbaar, aan de achterkant van Adelante, is de woonflat gesloopt. Deze ruimte wordt niet opnieuw ingevuld maar opgenomen in het Adelantepark. Eventueel kunnen hier, als daar in een latere fase nog behoefte aan is, een aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Maar dan wel in een groene parkomgeving.

20 Adelante De zorg van Adelante richt zich op onderzoek, behandeling en advies op het gebied van complexe en algemeen specialistische revalidatiegeneeskunde, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen, audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie. De ruim 1100 professionals van Adelante zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding. hoe bereikt u ons? zandbergsweg CC Hoensbroek t

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

ADELANTE ZORGT EN NEEMT UW ZORG UIT HANDEN. De Valkhorst Intensieve zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

ADELANTE ZORGT EN NEEMT UW ZORG UIT HANDEN. De Valkhorst Intensieve zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar ADELANTE ZORGT EN NEEMT UW ZORG UIT HANDEN De Valkhorst Intensieve zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Revalideren in het Roessingh. Vernieuwend - Attent - Samen

Revalideren in het Roessingh. Vernieuwend - Attent - Samen Revalideren in het Roessingh Vernieuwend - Attent - Samen Moderne middelen en maatwerk Ik heb het moeten leren accepteren. Af en toe zeggen: stop en niet verder. Daarmee kreeg ik weer een stukje van mijzelf

Nadere informatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek en behandeling Adelante audiologie & communicatie Bij schoolgaande

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders Kinderrevalidatie Informatie voor ouders Kinderrevalidatie ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer uw kind een handicap of

Nadere informatie

Inleiding. Hersenletsel en de gevolgen. Het programma

Inleiding. Hersenletsel en de gevolgen. Het programma Revalidatie na nietaangeboren hersenletsel 2 Inleiding Door een hersenletsel kan het leven van de één op andere dag ingrijpend veranderen. De polikliniek Revalidatie van Zuyderland Medisch Centrum heeft

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT Arm-hand revalidatie op basis van CIMT-BiT Inhoud Inleiding 3 Wat is CIMT-BiT? 3 Doel 3 Opname 4 Wat gaat vooraf aan de behandeling? 4 De behandeling 4 Resultaten 5 Meenemen bij opname 6 Inleiding Een

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

grenzen verleggen strategisch beleidsplan 2012-2016

grenzen verleggen strategisch beleidsplan 2012-2016 grenzen verleggen strategisch beleidsplan 2012-2016 Grenzen verleggen omwille van kwaliteit De Nederlandse zorg krijgt de komende jaren te maken met een fors grotere behoefte bij een beperkte toename van

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

voor jongeren van 12-18 jaar

voor jongeren van 12-18 jaar voor jongeren van 12-18 jaar Het CIMT Zomerkamp - Noord Nederland Ben je tussen de 12 en de 18 jaar* en wil je graag handiger worden met je minder goede hand**? Houd je van een avontuur en ben je bereid

Nadere informatie

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz TRANSITIE AWBZ Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz AFTRAP Stimulansz ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen. Sterk gericht op uitvoeringspraktijk. Voor

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma bij Revant Revalidatiecentrum Breda is bestemd voor mensen met een Niet- Aangeboren

Nadere informatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek en behandeling Adelante audiologie & communicatie Bij schoolgaande

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds

Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief Caroline van Heugten en Rudolf Ponds 11 juni 2014, Maastricht Dept NP&PP, FPN Dept P&N, FHML azm Psychologie Adelante hersenletsel Niet aaangeboren hersenletsel

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling Binnenkort start u met een revalidatiedagbehandeling in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Revalideren betekent beter leren functioneren in uw dagelijkse

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Verwijzers informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft uw patiënt ernstige chronische rug-,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie

Welkom bij de kinderrevalidatie Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Kinderrevalidatie, hoe gaat dat? 3 Wie werken er op de afdeling revalidatie? 4 Uw vragen 6 Niet tevreden? 6 Colofon Redactie:

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG De Hand- en Arm werkgroep (HAG) op de Sint Maartenskliniek is voor kinderen bij wie een gedeelte van de hand en/of arm ontbreekt. Zij kunnen samen met hun ouders

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Locatie Arnhem - Doetinchem - Ede Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor

Nadere informatie

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden.

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden. Onlangs is uw kind gezien in het observatieteam en is de diagnose DCD gesteld. In deze folder leest u wat DCD is, wat de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch inhoudt en hoe

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Revalidatie speciaal voor oudere mensen Revalideren kan moeilijker zijn als u op leeftijd bent. Woonzorgcentrum Bornholm heeft de kennis in huis om u te helpen bij uw herstel. Deze

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie