adelante actueel december 2014 nummer 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "adelante actueel december 2014 nummer 19"

Transcriptie

1 adelante actueel december 2014 nummer 19

2 Inhoud en colofon 6 8 Altijd de blik vooruit Vrienden met hart voor Adelante = Het behandelplein Fitcare4u werkt aan zelfredzaamheid ERGOS 2 Worksimulator brengt onderzoek naar fysieke belastbaarheid naar hoger niveau Bouwnieuws Adelante Adelante beknopt Foto omslag: Het behandelplein (zie blz. 12). Adelante Actueel 19, december 2014 Adelante Actueel is een uitgave van de zorggroep Adelante in Hoensbroek. Dit blad verschijnt drie keer per jaar in een oplage van exemplaren. Dit kwartaalblad is bedoeld voor alle relaties van Adelante. Daarnaast ontvangen alle medewerkers van Adelante een exemplaar. Adreswijzigingen kunt u sturen naar Adelante t.a.v. redactie Adelante Actueel, of mailen naar Redactie en samenstelling Hoofdredactie: drs. Kik Snoek, secretaris raad van bestuur Teksten: Karin Theunissen, Heerlen John Ekkelboom, Nijmegen Fotografie: Loraine Bodewes Adelante marketing & communicatie Vormgeving: Adelante marketing & communicatie Druk: SchrijenLippertz, Voerendaal/Stein Zandbergsweg CC Hoensbroek t Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u vragen of opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u zich dan tot de redactie via U kunt ook reageren per post t.a.v. redactie Adelante Actueel. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de stafdienst marketing & communicatie van Adelante.

3 Voorwoord Nog even en het is 1 januari Voor iedereen die betrokken is bij de transities naar de gemeenten en van de AWBZ naar de zorgverzekeraars een spannend moment. Cliënten vragen zich af op welke hulp ze kunnen rekenen, zorgaanbieders zijn nog druk bezig met het sluiten van contracten en de gemeenten en de minister zullen zich afvragen: gaat het ook werken zoals we het bedoeld hebben? Ook voor Adelante is dit een spannende tijd: slechts een deel van onze activiteiten wordt straks overgeheveld, maar in een tijd als deze merk je dat financiering van wat wij zelf als broodnodige en kwalitatief goede zorg zien, geen vanzelfsprekendheid is. Ook de zorgverzekeraars zijn steeds kritischer op hetgeen ze wel of niet inkopen bij de medisch specialistische instellingen. Het is belangrijk om nu niet defensief te reageren, maar in te zetten op vernieuwing: onze zorg moet zich niet alleen nu maar ook in de toekomst onderscheiden. In het artikel Altijd de blik vooruit treft u 7 voorbeelden aan van technologische innovaties bij Adelante. Treffende voorbeelden van hoe technologische toepassingen de zorg beter, meer toegepast op de cliënt en/of goedkoper kunnen maken. Het gaat niet altijd om dure, ingewikkelde technologie, maar bijvoorbeeld ook om, voor iedereen toegankelijke, apps. Soms zijn er wel investeringen nodig voor technologische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de ERGOS 2, de worksimulator; een een sterk verbeterd apparaat voor het objectief testen van iemands fysieke belastbaarheid, ten behoeve van arbeidsreintegratie. Ook de intensieve samenwerking met het MUMC+ is een vernieuwende stap: Adelante gaat de revalidatieafdeling in het azm runnen. Deze samenwerking is er op gericht een extra impuls te geven aan de kwaliteit en continuïteit van de revalidatiegeneeskunde binnen het azm, zowel op medisch-inhoudelijk als op organisatorisch gebied. Bij de kinderrevalidatie is onlangs een nieuw programma FitCare4U gestart. Met dit nieuwe programma worden jongeren met een beperking door middel van een kort intensief programma, een intensieve boost, gestimuleerd in hun zelfredzaamheid. Ook de nieuwbouw is voor ons een aangrijpingspunt voor vernieuwing. In het nieuwe behandelplein wordt het proces van herstel naar optimale participatie vormgegeven in drie verschillende zones. De totstandkoming van het plan was een intensief en spannend proces, waarin behandelaars werden uitgedaagd hun eigen territorium los te laten en over de grenzen van hun discipline en diagnosegroep heen te kijken. We zijn er bijzonder trots op dat dit heeft geleid tot een plan waar iedereen enthousiast over is. En tenslotte brengen we ook in ons sponsorbeleid een vernieuwing aan: we maken al jaren gebruik van sponsoren om extra-faciliteiten te financieren die niet uit reguliere budgetten te betalen zijn. Door het oprichten van vrienden van Adelante willen we een langdurige en hechte relatie aangaan met onze sponsoren. Kortom: wat ben ik trots op zoveel daadkracht en vernieuwing bij Adelante. Bij Adelante zitten we niet stil! Ik wens u mooie feestdagen en een inspirerend 2015! Jean-Paul Essers, voorzitter raad van bestuur

4 > Carrol Terleth Innovatie is geen project maar een constant proces Altijd de blik vooruit! 4 Van oudsher bestaat er een sterke band tussen zorg en technologie. De in wezen zo verschillende werelden versterken elkaar en dagen elkaar uit om instrumenten, hulpmiddelen, behandelingen en technieken te verbeteren. Op de drempel naar 2015 nemen de robotisering en ontwikkeling van E-Health een grote vlucht. Door te blijven innoveren kan de revalidatiezorg zich ook in de toekomst onderscheiden, aldus bestuurder Carrol Terleth over de innovatieve missie van Adelante. Neem Zora, de zorgrobot. Zora is ontwikkeld voor de kinderrevalidatie maar wordt ondertussen bij wijze van experiment ook ingezet in verzorgingstehuizen. Hier doet zij oefeningen en communiceert zij met dementerende ouderen. Hoe huiveringwekkend het beeld misschien ook lijkt: veel ouderen zien Zora als vriendin. En zo blijkt uit recent onderzoek dat ook kinderen Zora meer geheimen toevertrouwen dan hun menselijke begeleiders. Het laatste nieuws is dat behandelaren met behulp van de ipad door de ogen van Zora kunnen kijken en via haar mond kunnen praten Dienstbaar Voorop staat dat technologie de zorg nooit zal en mag overnemen maar altijd in dienst zal staan van het zorgen behandelproces, stelt Carrol Terleth. De inzet van robotica in de directe zorg voor de cliënt is tamelijk nieuw en roept daarom vragen op. Toch zijn juist baanbrekende innovaties zoals Zora onvoorstelbaar belangrijk voor de moderne revalidatiezorg. Ze openen de weg naar nieuwe methoden en technieken die meer mogelijk maken voor onze cliënten. Kijk maar naar de hulpmiddelen die steeds beter en gebruiksvriendelijker worden en de groeiende mogelijkheden op het gebied van Domotica en elektronica in huis. En zo staan we ook op het gebied van E-health aan de vooravond van een nieuwe fase. Met diverse smartphones kun je nu al lichaamsfuncties monitoren. Dit maakt het mogelijk om eenvoudige zorghandelingen efficiënter en op afstand te regelen. Al geldt ook hier dat de techniek het intermenselijke contact in de zorg nooit mag vervangen. Slimme innovaties Adelante werkt aan innovatietrajecten op basis van de strategische pijlers samen, expert en grensverleggend. Carrol Terleth: Via het Adelante Kenniscentrum investeren wij al langer in wetenschappelijk onderzoek. Maar onderzoek hoeft niet per definitie tot innovatie te

5 Tekst: Karin Theunissen leiden. Zoals bijvoorbeeld de rolkoffer geen uitvinding op zich is maar een slimme toepassing van wieltjes en een koffer. Net zoals je een beschuit makkelijker uit een bus pakt sinds de beschuit een inkeping heeft. Op zoek naar dergelijke slimme innovaties voor de revalidatiezorg investeren wij behalve in onderzoek ook in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en toepassingen. Deze kunnen uit onze eigen koker voortkomen, maar het is even goed mogelijk dat wij meewerken aan de ontwikkeling en het testen van innovaties van anderen. Elke stap vooruit is een zegen voor de zorg. Maar, er is een keerzijde: technologie is duur. Samen met onze partners, de verzekeraars en met de cliënt moeten we steeds en met een minstens zo innovatieve blik bekijken welke mogelijkheden er zijn om de vernieuwing te bekostigen. Achterblijven is geen optie. Daarmee doe je je organisatie, je zorg en vooral ook de cliënt tekort. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg van Adelante. De techniek biedt ondersteuning, maakt meer mogelijk en opent soms zelfs een nieuwe toegang tot de wereld voor onze cliënten. Dat technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen bij Adelante laten de volgende zeven voorbeelden zien. 5 Therapie in de virtual reality Luc van Mölken, CVA-fysiotherapeut Na een CVA is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer gaan bewegen. In onze therapieën gebruiken wij hiervoor verschillende hulpmiddelen waarin technologie een rol kan spelen. Wij experimenteren bijvoorbeeld met Living Surfaces. Dit is een beamer die vanaf het plafond projecties weergeeft op de vloer. Het beeld kan variëren van een bal die je weg mag trappen tot een bospad dat je moet volgen. De techniek komt oorspronkelijk uit de reclame- en filmwereldwereld. Samen met Zuyd onderzoeken wij of de methode toepasbaar, veilig en hanteerbaar is voor de zorg. De eerste observatieperiode is net afgerond en het merendeel van de deelnemers heeft het gebruik van de projecties als zinvol ervaren. Vooral omdat de methode laagdrempelig is en het mogelijk is om de oefeningen met kinderen of kleinkinderen te doen. Eind dit jaar wordt duidelijk of Living Surfaces een vaste plek krijgt bij Adelante; hetzij op het nieuwe behandelplein dan wel op de CVA-afdeling.

6 ICT zorgt voor gelijke (leer)kansen Luc Smeets, dyslexiespecialist In het expertisecentrum voor dyslexie onderzoeken wij of een kind dyslexie heeft en behandelen wij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Ook geven wij voorlichting aan scholen. Na een diagnose of behandeling vragen ouders ons vaak Wat nu?. Dan verwijzen wij naar de verschillende ICT-programma s en hulpmiddelen die beschikbaar zijn om te lezen en leren met dyslexie. Goed ingezet draagt de technologie bij aan betere leesprestaties en zo tot gelijke (leer)kansen voor elk kind. Maar dyslexie kent vele varianten. Om elk kind zorg op maat te bieden hebben we de toepassingen waar wij vertrouwen in hebben, opgenomen in een database. Door regelmatige bijscholing blijven wij steeds op de hoogte van de nieuwste applicaties. Het mooie is dat de oprichting van deze ICT-database bij Adelante een innovatieproject was. Nu is het archief regulier en focussen wij met behulp van de technologie op de volgende stappen voor ons expertisecentrum: hulpmiddelen integreren in de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie én afstemmen op volwassenen met dyslexie. Spelen met Iromec 6 Yvonne Janssen, onderzoekscoördinator Zuyd heeft meegewerkt aan een Europees onderzoeksproject waarbinnen drie sociale robots zijn ontwikkeld: een zeehondje Paro, een jongetje Kasper en een spelrobot Iromec. Adelante en Zuyd werken nu samen aan een vervolg van dit onderzoekstraject waarbij de implementatie van robots in zorgtrajecten centraal staat. De knuffelbare Paro wordt ingezet in de geriatrische zorg. Kasper is een interactierobot waarvan je het gedrag kunt programmeren. De voorspelbaarheid van zijn reactie maakt hem geschikt voor de begeleiding van kinderen met autisme. En met Iromec kunnen kinderen met een fysieke beperking actief spelen. De kinderen vinden het enig als Iromec hen volgt of als zij hem te pakken moeten krijgen: spel en beweging krijgen zo een nieuwe dimensie. De robots ondersteunen de professionals bij hun therapie. Het is dan ook een meerwaarde dat behandelaren, kinderen en ouders bij dit onderzoek kunnen aangeven aan welke eisen de robot moet voldoen. Dat levert waardevolle feedback op voor de verdere ontwikkeling van de robots. In 2017 zijn Paro, Kasper en Iromec klaar voor een mooie toekomst in de zorg. Bewegingslab leeft op technologie Richard Geers, medisch technoloog In het bewegingslab van Adelante speelt technologie een cruciale rol. De toepassingen zijn niet allemaal even vernieuwend of complex, maar daardoor niet minder waardevol. Voor een gangbeeldanalyse maken wij bijvoorbeeld gebruik van camera s en een in de vloer geïntegreerd krachtplatform. Deze eenvoudig toepasbare onderzoeksmethode is een onderdeel van het innovatieproject Adelante Loopt!, waarbij we het op een uniforme manier kijken naar loopproblematiek binnen alle behandelgroepen gaan implementeren. Wel vernieuwend is het systeem dat wij recent samen met de zitpoli ontwikkelden om decubitus tegen te gaan. In deze innovatie speelt het meten van vocht en temperatuur onder het zitvlak een hoofdrol. De therapeut krijgt hiermee een extra instrument in handen om de keuze voor een passend rolstoelkussen objectiever te nemen. Daarnaast speelt het bewegingslab een belangrijke rol bij het onderzoek en de behandeling van arm-/handproblemen. In deze lijn neemt technologie een steeds grotere rol in. Zo biedt een haptische robotarm, de Haptic Master, ondersteuning bij het trainen van de arm. Dit concept is binnen het interregionale project i-travle in samenwerking met o.a. de U-Hasselt ontwikkeld en wordt momenteel met sensortechnologie verder doorontwikkeld zodat mensen ook thuis hun arm-/handvaardigheid kunnen trainen. Deze veelzijdigheid is het mooie van het bewegingslab: op het snijvlak van onderzoek en behandeling werken we samen met therapeuten en cliënten aan innovatie.

7 Technologie maakt het verschil Helma Bongers, revalidatiearts dwarslaesie Voor dwarslaesiepatiënten is de inzet van technologie wezenlijk: technologie kan vaardigheden compenseren en revalidatieuitkomsten verhogen en zo het verschil maken tussen iets wel of niet zelfstandig kunnen doen. Wereldwijd wordt er momenteel aan baanbrekende innovaties gewerkt. Met een looprobot kunnen dwarslaesiepatiënten zich toch lopend voortbewegen. Segway brengt een rolstoel op de markt waarmee mensen zonder handfunctie zich kunnen voortbewegen door middel van rompbewegingen. Met Google Glass kunnen mensen met een hoge dwarslaesie telefoneren, films kijken en internetten. En ook op het gebied van Domotica is steeds meer mogelijk, naast het feit dat functies steeds gebruiksvriendelijker worden. Zo hebben onderzoekers recent een manier gevonden om de hersenen direct met een computer te verbinden. Iemand kan dan bijvoorbeeld een muisklik maken of een schakelaar bedienen door sterk aan een beweging te denken. Deze mogelijkheid wordt momenteel nog verder onderzocht maar zou voor dwarslaesiepatiënten natuurlijk fantastisch zijn. Nadeel is dat veel toepassingen vanwege de hoge kosten niet voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de leveranciers bekijken wij hoe wij een aantal belangrijke innovaties bij de aankomende verbouwing bij Adelante kunnen implementeren, zodat onze cliënten tijdens hun revalidatie kunnen ervaren wat mogelijk is. Op basis van deze ervaringen kunnen zij vervolgens een afgewogen keuze maken. Oefenen met apps Elle Driessen, logopedist Binnen de gezinsbegeleiding en de diagnoseen behandelgroepen zijn kinderen continu bezig met hun hoor- en spraak/ taalontwikkeling. Nu zijn er wereldwijd enorm veel apps in omloop die jonge kinderen spelenderwijs helpen bij het leren herkennen van klanken en geluiden en de ontwikkeling van hun woordenschat. Deze software is ook interessant voor therapeutische doeleinden. Maar niet alle apps zijn even geschikt en professioneel. Wij hebben het aanbod getest en de geschikte apps opgenomen in een databank waaruit onze therapeuten nu kunnen kiezen en adviseren. Om de selectie makkelijker te maken zijn de apps gerubriceerd op thema s, zoals herfst en voertuigen. Deze thema s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind en maken het oefenen leuker. Zelfs peutertjes kunnen op een tablet of smartphone met de programmaatjes aan de slag. Het effect van dit extra oefenen is nog niet gemeten, maar we merken nu al dat de kinderen die thuis meer oefenen sneller geluiden en woorden herkennen. 7 Technologie helpt bij persoonlijke geestelijke gezondheidszorg Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog Adelante gebruikt in de psychologische begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel sinds dit jaar de PsyMate. Een klein elektronisch dagboek waarin de patiënt dagelijks op 10 willekeurige tijdstippen vragen beantwoordt, zoals: Hoe voelt u zich? en Waar bent u?. Hiervoor moesten de patiënten tijdens een consult bij Adelante grote vragenlijsten invullen. Veel informatie was dan al verdwenen of de beleving had de overhand gekregen over de feiten. De PsyMate zorgt met zijn korte interventies ervoor dat wij een realistisch beeld krijgen van de emoties gedurende de dag. Je ziet de pieken en dalen in hun context. Op grond daarvan kunnen wij mensen veel beter adviseren. Het apparaatje dat in Maastricht is ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met depressies, zorgt zo voor een kleine revolutie in de psychologische zorg. De volgende stap is een online verbinding tussen de PsyMate en de psycholoog, die op afroep een beeld heeft van de psychische gesteldheid van een patiënt en zo vroegtijdig kan ingrijpen. Dit brengt het ideale plaatje van valide en gepersonaliseerde psychische zorg die voor iedereen toegankelijk is, ineens heel dichtbij.

8 > Pieternel Malherbe Nieuw initiatief om band met sponsoren nauwer aan te halen 8 Vrienden met hart voor Adelante De zorg van Adelante aan volwassenen en kinderen wordt betaald uit het reguliere zorgbudget. Om deze doelgroep extra activiteiten en faciliteiten te kunnen bieden, is er echter meer geld nodig. Adelante is daarom op zoek naar sponsoren met hart voor revalidatie, audiologie & communicatie en speciaal onderwijs. Het doel is om met deze Vrienden van Adelante een langdurige en hechte relatie aan te gaan.

9 Tekst: John Ekkelboom Toen Pieternel Malherbe ruim anderhalf jaar geleden als accountmanager in dienst trad bij Adelante, kreeg ze het verzoek om zich naast deze functie ook met sponsoring van haar nieuwe werkgever bezig te houden. Het doel was daar meer structuur en duidelijkheid in aan te brengen. Tot dan ontving Adelante wel geld en materialen van bedrijven en particulieren, maar dat gebeurde versnipperd over de organisatie. Er was weinig centrale sturing. Soms was ook niet duidelijk waarvoor een gulle gift, zoals een nalatenschap, was bestemd. Malherbe kreeg de taak om een sponsorcommissie in het leven te roepen als aanspreekpunt voor externe sponsoren. Inmiddels is de sponsorcommissie een feit. Daarin zijn diverse medewerkers uit alle bedrijfsonderdelen van Adelante vertegenwoordigd, met Malherbe als voorzitter. In het reglement staat dat de commissie de Raad van Bestuur over alle facetten van sponsoring moet adviseren, maar tot een bepaald bedrag wel zelf de verzoeken van eigen medewerkers tot financiële ondersteuning mag beoordelen en toekennen. Daarbij gaat het altijd om projecten waarvoor geen reguliere gelden beschikbaar zijn. Malherbe: We toetsen die aanvragen aan het beleid van Adelante en we kijken naar de plannen van uitvoer. Zo n initiatief moet natuurlijk iets bijdragen aan het doel van Adelante om onze cliënten vooruit te helpen en hen een zo actief en zelfstandig mogelijk leven te geven. Ons motto is immers: haal het beste uit jezelf! Googlebril en handbikebaan De sponsorcommissie heeft een inventarisatie gemaakt van de wensen die de bedrijfsonderdelen zoal hebben. Zo is er behoefte aan hybride boeken met tekst en audio gecombineerd, waarmee kinderen met dyslexie op een speelse manier leren lezen. Andere wensen zijn bijvoorbeeld een googlebril als hulp bij het oefenen in virtuele situaties, speeltoestellen, een boekenhuis met boeken, runbikes, een geluidsinstallatie met een lichtsysteem en communicatiehulpmiddelen zoals ipads, speciale toetsenborden en touchscreens. Het Adelante College zou graag smartboards willen aanschaffen. Een ander mooi voorbeeld is de handbikebaan. Adelante heeft handbiken geadopteerd als huissport, omdat deze activiteit gezondheidswinst kan bieden, laagdrempelig is voor mensen met een beperking en Limburg bekend staat als wielerprovincie. Om het handbiken te leren maar ook om te trainen op topsportniveau, wil Adelante op haar terrein in Hoensbroek een handbikeparcours aanleggen. Hoewel daarvoor al een groot deel uit de eigen middelen is gereserveerd, is er nog extra geld nodig. Om dit soort wensen te kunnen realiseren ten bate van de cliënten, heeft de sponsorcommissie besloten bestaande en nieuwe sponsoren actiever te benaderen om samen met hen een hechte band aan te gaan. Dat moet dan gebeuren onder de paraplu van de nieuw op te richten Vrienden van Adelante. Malherbe zegt dat iedereen die zich betrokken voelt bij Adelante van harte welkom is. We richten ons zowel op particulieren als bedrijven en ze mogen bijvoorbeeld geld doneren of materialen ter beschikking stellen. Natuurlijk doen we daar graag iets voor terug, met bijvoorbeeld een naamsvermelding of een foto in onze in- en externe communicatiemiddelen. Maar we gaan nog verder. Omdat die sponsoren aangeven dat ze hart hebben voor onze sector, willen we hen ook bij onze activiteiten betrekken. Daarbij kun je denken aan het bijwonen van een musicalvoorstelling van onze kinderen in Valkenburg of aan een uitnodiging voor de Adelante Challenge, de jaarlijkse handbikewedstrijd voor mensen in een rolstoel. Ook zijn we van plan jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor alle Vrienden, zodat ze elkaar leren kennen en kunnen netwerken. We streven naar een win-winsituatie. Sponsor bepaalt Belangrijk is volgens Malherbe dat de sponsoren zelf mogen bepalen aan welk bedrijfsonderdeel zij hun bijdrage geven. De sponsorcommissie regelt uiteindelijk de afhandeling hiervan, licht de voorzitter toe. Wordt er geen specifiek doel aangewezen, dan hebben wij genoeg wensen die wij na beoordeling kunnen honoreren. En hoewel we zelf als Adelante geen sponsor zijn, geven we soms ook externe activiteiten, waarbij eigen medewerkers nauw betrokken zijn, een financiële ondersteuning. Voorwaarde is dat die aan onze doelstelling voldoen. Voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse handbikebattle in Oostenrijk, waarbij we onze eigen deelnemers ondersteunen, en het jaarlijkse loopevenement Zweid veur Leid in Maastricht, dat als doel heeft geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek dat een link heeft met de activiteiten van Adelante. Uiteraard gaan we bij dit soort ondersteuning eveneens zeer zorgvuldig om met onze sponsorgelden. Op de website van Adelante - is binnenkort meer informatie te vinden over het initiatief Vrienden van Adelante. Nieuwe sponsoren kunnen zich daar dan oriënteren om vervolgens contact op te nemen met de sponsorcommissie. 9

10 Gerarrd Marinus & Brigitte Gabriëls > Intensieve samenwerking Maastricht UMC+ en Adelante 1+1= januari 2015 mogen wat Adelante en Maastricht UMC+ betreft de champagnekurken knallen. Vanaf die datum werken beide zorgpartners nog intensiever samen om de toekomst voor topklinische revalidatiezorg in Zuid-Limburg zeker te stellen. Brigitte Gabriëls, adjunct-directeur RVE GGZ & KNW Maastricht UMC+, en Gerard Marinus, manager bedrijfsvoering volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Adelante, lichten deze grensverleggende stap binnen de Zuid-Nederlandse medische wereld nader toe. Vanaf 1 januari is de organisatie van de afdeling Revalidatie van Maastricht UMC+ in handen van Adelante. De samenwerking komt niet uit de lucht vallen! Enkele revalidatieartsen verdeelden hun uren al tussen MUMC+ en Adelante. Rond het ter perse gaan van deze Adelante Actueel maken ook de overige medewerkers van de afdeling een keuze of zij een dienstverband aangaan met Adelante of via een detachering in dienst treden bij Adelante. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 17 fte voor artsen, polimedewerkers, gedragstherapeuten, secretaresses en administratief medewerkers. Zij werken straks allemaal onder de vlag van Adelante, maar dan wel op locatie in het Maastrichtse ziekenhuis. De betrokken paramedici blijven in dienst van het azm. Route naar Adelante De patiënt merkt in feite nog het minste van de organisatorische verandering, al zal het misschien even wennen zijn om in het academisch ziekenhuis van Maastricht de route naar Adelante te volgen. Brigitte Gabriëls: Verder verandert er niets. Adelante opent geen nieuwe afdeling in het azm maar zet de revalidatiezorg voort zoals wij die hier al langer samen leveren. De polikliniek blijft op dezelfde locatie. Patiënten komen straks, net zoals nu, in aanmerking voor de zorg op verwijzing van (huis)arts of specialist. En we blijven dagbehandeling, consulten en medebehandeling aanbieden aan patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis. De krachtenbundeling is een antwoord op het feit dat wij in Limburg steeds duidelijker merken dat de druk op de revalidatiezorg, mede door de vergrijzing, toeneemt. Structurele samenwerking biedt zowel organisatorisch als medisch-inhoudelijk mogelijkheden om een extra impuls te geven aan de kwaliteit en continuïteit van deze zorg binnen het ziekenhuis.

11 Poorten naar revalidatiezorg Het mes van de samenwerking snijdt aan twee kanten, vult Gerard Marinus aan. Adelante volgt in haar strategie twee sporen. Wij willen landelijk, zelfs internationaal expert zijn als het gaat om complexe revalidatiezorg. Tegelijkertijd willen we toegankelijk zijn voor de groeiende groep patiënten die baat heeft bij laagdrempelige revalidatiezorg. Naast onze eigen polikliniek in Hoensbroek zijn de revalidatiepoli s in de ziekenhuizen belangrijke toegangspoorten tot deze zorg. Zowel met Atrium MC in Heerlen als met het azm werken we hiervoor al vele jaren intensief samen. Op beide locaties organiseren we spreekuren en bieden we poliklinische (dag)behandelingen aan. Voor meer specialistische behandelingen verwijzen we de patiënt vervolgens naar Hoensbroek. Verder academiseren Sinds de start van onze samenwerking delen azm/ MUMC+ en Adelante de ambitie om regionaal en (inter) nationaal hoogwaardige reguliere, topreferente en topklinische revalidatiezorg te realiseren en aan te bieden, vervolgt Gerard Marinus. Hiervoor ontwikkelen we samen nieuwe hoogwaardige revalidatiezorgproducten, die in een sterke wisselwerking met de zorgpraktijk wetenschappelijk worden onderzocht en getoetst. Door de revalidatiezorg onder één vlag te organiseren grijpen we de kans om de verdere academisering van de revalidatiegeneeskunde gestalte te geven. De zorg krijgt een herkenbare en eenduidige identiteit, die bijdraagt aan de zichtbaarheid van het specialisme. Er wordt een uniforme interdisciplinaire werkwijze mogelijk, die de onderzoeks- en onderwijspositie van beide partners zal versterken. Daarbij maakt meer synergie in de organisatie het mogelijk om meer budget te genereren voor revalidatiezorg, onderzoek en onderwijs. Primeur Samenwerking in de zorg is natuurlijk niet nieuw, besluit Brigitte Gabriëls. Wèl is het nieuw dat een zorgpartner een hele afdeling gaat runnen in een ziekenhuis. In ons land hebben het Erasmus MC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam deze stap als eerste gezet. En met succes. Wij slaan deze weg nu vol vertrouwen samen met Adelante in. Wat wij gezamenlijk kunnen bereiken, kunnen we als zelfstandig ziekenhuis of revalidatiekliniek niet meer alleen. Samen kunnen we de kwaliteit van de zorg hoog houden en ervoor zorgen dat de patiënt in onze regio óók in de toekomst zeker is van kwalitatief goede revalidatiezorg dicht bij huis. Structurele samenwerking levert hier dan ook duidelijk méér op dan de som der delen: 1+1=3! 11

12 (Ver)nieuwbouw met een visie Het behandelplein 12 Komend voorjaar start Adelante met de bouw van het nieuwe behandelplein. Het ontwerp belooft een positieve omgeving waarin het proces van herstel naar optimale participatie op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt vormgegeven. De laatste stap naar zelfstandigheid zet de cliënt letterlijk het hart van de zorg. Om van dit hart meteen een sterk, kloppend hart te maken, is het ontwerp samen met de behandelaren én cliënten gemaakt. We werpen alvast een blik vooruit! De visie Adelante richt haar zorg in aan de hand van het Internationale Classicifactiemodel ICF. Kort samengevat kent dit model 3 fasen. Vanuit de eerste fase van herstel en het weer aanleren van vaardigheden wordt de revalidant via het bestendigen van de vaardigheden (fase 2) naar maximale participatie (fase 3) geleid. In dit proces is de vraag van de revalidant zowel begin- als eindpunt: hij of zij bepaalt welke vaardigheden nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Het ontwerp De 3 ICF-fasen komen in het behandelplein terug in 3 zones: in zone 1 staat het herstel centraal. In een beschermde omgeving leert de revalidant vaardigheden: één op één met een behandelaar of in een klein groepje met medepatiënten. in zone 2 staat het verankeren van de vaardigheden centraal, zoals beter leren lopen of het verbeteren van arm-/handvaardigheden. De behandeling is diagnose-overstijgend en vindt plaats in onder andere een looppoli of een arm-/handpoli. Tijdens de behandeling ontmoet de revalidant ook revalidanten uit andere diagnosegroepen. zone 3 is volledig gericht op participatie. De behandeling vindt plaats in het hart van het behandelplein dat ingericht is als een huis met een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. In deze op het dagelijkse leven georiënteerde omgeving werkt de revalidant samen met andere revalidanten en ook ex-revalidanten aan zelfstandigheid. De zorg Tijdens de revalidatie zoekt de behandelaar de cliënt op. Zo wordt het mogelijk om de behandelvloer efficiënter in te richten en maatwerk te leveren: individueel, in de behandelzaal of in de fitnessruimte waar revalidanten in groepen of individueel sporten. Beweging, psychisch en sociaal welbevinden en participatie zijn de belangrijke pijlers van de moderne revalidatiezorg; deze pijlers gaan elkaar in het nieuwe behandelplein zichtbaar raken en versterken. > Boven in de achtergrond ziet u een concept ontwerp van het behandelplein.

13 De behandelaren Sascha Rasquin, psycholoog: De wens om het ICF-model centraal te zetten in de bouw leek mij in eerste instantie hoog gegrepen. Maar gaande het ontwerpproces werd het beeld concreter: elke keuze staat nu in het teken van de wens om de cliënt eerder in het revalidatieproces te stimuleren om te participeren. Dat juich ik toe, want wij hebben de neiging om onze cliënten te lang te beschermen. Ook het feit dat de behandeling centraal staat en niet langer elke diagnosegroep zijn eigen voorzieningen moet creëren is goed: zo kun je kennis en kunde integraal in de organisatie delen. Gelukkig is hierbij wel rekening gehouden met de behoeften van de patiëntgroepen. Hersenletsel- en dwarslaesiepatiënten moet je zeker in het begin van hun revalidatie afschermen voor te veel prikkels van buitenaf. Zij moeten hun leven eerst op een rij krijgen om daarna aan participatie te kunnen werken. De nieuwe indeling ondersteunt dit proces en biedt tegelijk voldoende uitwijkmogelijkheden voor als het even tegenzit. Koen Peerlings, fysiotherapeut: Als de cliënt straks binnenkomt op het behandelplein ziet hij verschillende typen patiënten aan het werk in een oefenhuis in het participatiegebied of samen sporten. De dynamische omgeving en uitstraling van het behandelplein zal motiveren om zelf ook aan de slag te gaan. Je ziet dat wat in eerste instantie misschien onmogelijk lijkt, toch haalbaar is. Gaande de revalidatie doet de behandelaar snel een stapje terug om de regie over te dragen aan de revalidant. Uiteindelijk ben je de coach die stimuleert, stuurt en corrigeert én die de revalidant ook motiveert om hulp te vragen voor wat niet kan. Hiervoor is het goed dat hij of zij in het oefenhuis samen met andere revalidanten oefent. In de beschermde omgeving van de diagnosegroep heb je misschien aan een knipoog genoeg om de juiste hulp te krijgen. Hier moet je straks meer uit de kast halen, om je doel te bereiken. Deze derde fase is daarmee de perfecte voorbereiding op het echte leven. Nathalie Kers, ergotherapeut: Er bestaan geen harde lijnen tussen de drie zones op het behandelplein. Elke revalidant bepaalt zijn of haar tempo en einddoelen. De een wil de marathon lopen, de ander is tevreden met een korte wandeling in de tuin. Hier werken we interdisciplinair en samen met de revalidant naartoe. Tijdens dit proces gaat de wereld langzaam weer open en ontmoet de revalidant steeds meer mensen, ook uit andere diagnosegroepen. Dit is een voordeel. In veel behandelingen gaat het immers niet om de aandoening maar om weer een activiteit te kunnen uitvoeren. Dit heeft onder andere te maken met gedrag; hoe je met je grenzen omgaat en deze verlegt om te kunnen functioneren. De verschillende revalidanten kunnen elkaar inspireren en helpen om vaardigheden op een andere manier te leren. Extra voordeel is dat ook de behandelaren elkaar in deze interdisciplinaire zorgwereld vaker gaan ontmoeten. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. 13 Tekst: Karin Theunissen

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG april 2015 NUMMER 2 De Comeback van arbeids revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: Thema arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? > Evaluatie

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde. lift

Revalidatiegeneeskunde. lift Revalidatie Magazine j a a r g a n g 16 n u m m e r 2 j u n i 2 0 1 0 Revalidatiegeneeskunde in de lift > Revalideren op afstand > Cerebrale parese: een grote groep in de kinderrevalidatie > Kunst zonder

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen jaargang 9 nummer 1 2014 www.ggze.nl Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar.

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers

Aandacht voor mantelzorgers Revalidatie Magazine jaargang 17 nummer 3 september 2011 Aandacht voor mantelzorgers > Brandwondenrevalidatie > Revalideren door schuld van een ander > Terugdringen wachtlijsten > Patiënten definiëren

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 1 2011 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Samenwerkingspartner Ziekenhuis Amstelland Reade deelt kennis in Ghana Verbeterd inzicht in de werking van TNF-remmers

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Basisinitiatieven

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 1 2014 P R A K T 5 A A R J I J K

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers. nummer 1 2014 P R A K T 5 A A R J I J K nummer 1 2014 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers P R A K T 5 J I J K 5 A A R Thema Preventie Ketenzorg geeft mensen hun leven terug

Nadere informatie