t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011"

Transcriptie

1 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw

2 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties: Anneke Atsma, Siegerswoude Tel Redactie en bezorging: Siegerswoude: Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28, de Wilp, tel.: (0594) Frieschepalen: Trienke van der Wier, Kromhoek 15, tel.: (0512) Jelle Jeensma, Lytse Leane 5, tel.: Wouter Thomassen, de Bodding 9, tel.: Albert Gjaltema: vormgeving en illustraties Uitgifte volgende nr.: 21 en 22 oktober 2011 Kopij: Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren voor zaterdag 15 oktober 2011 voor 18:00 uur bij de redactie. Op de computer gemaakte teksten (en foto s als JPG-bijlage) kunt u aanleveren per Vrijwillige bijdrage t Pompeblêd: Bankrekeningnummer ten name van Stichting t Pompeblêd 't Pompebledpraatsje Na een lang zomerreces is de redactie van t Pompeblêd weer present om het maandelijkse nieuws aan de inwoners van Frieschepalen en Siegerswoude te geven. Voor de eerste keer moet de redactie het doen zonder de inbreng van Sieta van der Veen, maar we hopen spoedig mensen te vinden die de redactie willen versterken. Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact met ons op. Al onze vaste rubrieken zijn weer te lezen en wij blijven graag kopij ontvangen uit de beide dorpen. We hebben een slechte en natte zomer achter de rug, die niet echt een vakantiegevoel gaf. Dit weerhield de inwoners van Frieschepalen er niet van veel activiteiten te organiseren. Doch it foar dyn doarp was een unieke gebeurtenis, die door de inwoners zelf werd geënsceneerd. De televisie-uitzendingen van Omrop Fryslân leverden het dorp geen eerste prijs en tienduizend euro, maar wel veel goodwill op. Er is een dvd gemaakt, die kan worden besteld. Meer hierover kunt u lezen in deze dorpskrant. Ook het dorpsfeest in Frieschepalen was een groot succes. Mondriaan en Rietveld waren de populairste kunstenaars in het dorp, gezien de vele imitaties. Ook uit Siegerswoude is nieuws te melden. De christelijk gereformeerde kerk Siegerswoude/De Wilp heeft een nieuwe dominee. Zijn naam is Derk-Jan Thedoor Hoogenboom en hij is afkomstig uit Hei- en Boeicop in Zuid-Holland. De puzzelcompetitie keert uiteraard ook dit seizoen terug in t Pompeblêd. Dit jaar waren er vijftien goede inzendingen die voor een prijs in aanmerking kwamen. Daarom is geloot om de winnaars aan te wijzen. Daar zijn de volgende personen uitgekomen: Linda Bloemendal-Stokman (midden), Baukje Hoekstra-Bron en Marian Steggink (rechts). Baukje Hoekstra- Bron ontbreekt op de foto van Albert Gjaltema die op de voorpagina staat. Wel staat Metje van der Harst, de organisator van de puzzelwedstrijd op de foto (links). Zij maakt elke maand een puzzel. 1

3 In de Schijnwerper Door: Pjirkje Idsinga In oare boer oan de Middenwei: de famylje Mekkes Y n de hoeke op e Mersken stiet in frij moderne pleats mei in knap nij hûs dêr bij sûnder fee. It is in pleats, dy t boud is yn de tiid fan de ruilferkaveling It âld Djip, om 1968 hinne. Dêr buorken Roelof en Hinke Mekkes earst, mar trije jier ferlyn seagen sy it swurk driuwen, want it Ald Djip rûn dwers troch harren lân en dêr hienen de natuer organisaasjes grutte plannen mei. Dat wie foar harren de tiid om út te sjen nei in oar plak en doe t Sietse Bouma syn pleats oan de Middenwei te keap sette, ha sy dy oernaam. Harren eigen fee gie mei en sy melke dêr 90 kij. Yn de moaie grutte nije stâl dy t dêr no by stiet is plak foar 135 kij, dus der kin útwreide wurde. Der leit 60 bunder lân by de pleats wat brûkt wurdt foar gers en stynske weet (mais). De measte feroaringen binne oanbrocht, mar it is noch net allegearre klear. Hinke wol de tún opknappe, dat is in hobby. Hûs en gebouwen wienen knap ûnderholden, dat folle hoefde der net feroare. Yn e hûs is der in sliepkeamer by kaam en de nije stâl foldocht oan de easken fan dizze tiid. De molkstâl hat 2 kear 10 molkstellen, zij-aan-zij. Sy binne hjir 16 april kommen te wenjen. De maitiid wie tige droech en it 2

4 lân hat earst allegearre swart west, dus it begjin wie stadich. Om it Ald Djip hinne is it lân wieter as hjir, mar dizze betide hjerst begjint hjir ek mei in protte reinwetter. In hiele feroaring doch wol, foaral foar de bern. It gesin bestiet út mem Hinke, heit Roelof, Sjoukje fan 16, Hylke fan 14 en Sybren fan 11. Sjoukje giet nei it Drachtster Lyseum, Hylke nei de VHS, dy stiet neist Sjoukje har skoalle en Sybren is noch op de basisskoalle. Moai tichteby no, lykas de kameraden. It is krekt even droech as ik by har op besite gean en ik hear al jonge stimmen roppen en in protte beweging efterhûs. De jonges op harren skelters; romte genôch! Mem Hinke, Sjoukje en Hylke binne yn Sigerswâld by de kuorbalklup, twa kear wyks trene en ek noch in wedstriid. Sybren is in reedrider, hy fljocht oer de baan. Hy giet nei t Hearrenfean te trenen. Roelof is yn Wynjewâld by it follybaljen. Dêr komt hy fan oarsprong ek wei, fan de buorkerij. Hinke komt fan Oerterp, ek fan de buorkerij. Ien wike yn de simmer geane se mei har fiven op fakânsje, mei de vouwcaravan. Tintsjes mei te sliepen, dan fermeitsje se har bêst. Sjoukje giet wolris mei de freondinnen yn Drachten op stap. Sy is mei har lêste jier dwaande op it Lyseum. It slagget har goed mei de learderij en ek Hylke kin goed meikomme. Sa t it no liket, ás der in opfolger op de buorkerij komt, moat dat Sybren wurde. Mar dat leit noch yn it fersjit. Sa binne sy hjir fol moed útein set. Wy winskje har sukses! P laatselijk Belang Frieschepalen De vakanties zijn weer achter de rug, en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Het eerste half jaar is voor ons zeer hectisch geweest. Even een herinnering: uitgave boek Frieschepalen ter gelegenheid van 65 jaar Frieschepalen. Doch it foar dyn doarp met een verdienstelijke tweede plaats en het dorpsfeest in juli. Het tweede halfjaar zal in het teken staan van het gereed komen van de nieuwe Brede School 't Byntwurk. In week 39 gaan wij het gebouw schoonmaken, de uiteindelijke datum van de opening is nu nog niet bekend. Aansluitend zal ook de ontsluiting van de school aandacht krijgen. Er komt een trottoir langs het evenemententerrein en de kruising met de Tolheksleane wordt nog aangepast. Wij hopen het evenemententerrein voor de winter nog te egaliseren en opnieuw in te zaaien. De herinrichting van het terrein zal in het voorjaar van 2012 gereedkomen, natuurlijk moeten wij het weer wel mee hebben. Voor de mensen die nog een boek over Frieschepalen in bestelling hebben, er zijn tot nu toe ruim 60 boeken nabesteld, dit aantal is te klein voor een herdruk, want dit is veel te kostbaar. Het bestuur: J. Dijkstra, W. Taekema, J. Donker D orpsfeest Frieschepalen Het dorpsfeest in Frieschepalen ligt alweer een tijdje achter ons. Ook nu de feesttent 3

5 verplaatst was naar een andere plek was het tweejaarlijkse evenement zeer geslaagd. De inwoners hadden zich enthousiast op het thema Kunst geworpen en dat leverde creatieve vondsten op zoals de foto laat zien. als een muzikaal, komisch en creatief dorp. Ook de jury heeft onze inbreng kunnen waarderen, wat heeft geresulteerd in een plaats bij de beste drie. Een knappe prestatie aangezien er 15 dorpen hebben deelgenomen. Het leek ons leuk om de inwoners van Frieschepalen de mogelijkheid te bieden een dvd aan te schaffen met daarop alle afleveringen van Doch it foar Fryske Peallen. Daarnaast bevat deze dvd de reclamefilmpjes van bedrijven uit of nabij Frieschepalen. En uiteraard mag de leader op dit collectors item niet ontbreken. Heeft u belangstelling voor de dvd, vul dan hieronder uw gegevens in en lever deze in bij: Arwin van der Wier op de Lyste Leane 32, mailen mag ook naar: Voor de prijs van slechts 12,50 ontvangt u een exemplaar van de dubbel-dvd, een mooie herinnering aan fantastische week in de zomer van 2011! D och it foar dyn Doarp Afgelopen juni hebben wij als Frieschepaalsters meegedaan aan Doch it foar dyn Doarp van Omrop Fryslân. Vijf dagen lang werd er door de inwoners van Frieschepalen in ons eigen dorp een half uur lang live televisie gemaakt. In deze uitzendingen hebben we ons gepresenteerd De politie trof 31 hennepplanten aan in een bos aan t Foarwurk in Siegerswoude. Staatsbosbeheer meldde de vondst bij de politie, die de planten in beslag nam en daarna vernietigde. De politie onderzoekt wie de planten in het bos heeft gezet. De begraafplaats aan de Mersken in Siegerswoude wordt uitgebreid. De huidige begraafplaats is vol. Er komen 239 gewone graven en 75 urnen- of kindergraven bij. Om Ja, ik zou graag een exemplaar van de dvd Doch it foar Fryske Peallen ontvangen. Naam: Adres: adres: Telefoonnummer: 4

6 te kunnen uitbreiden moeten er bomen worden gekapt. Burgemeester en wethouders stemmen in met de plannen van de hervormde gemeente. De 79-jarige couterier Doede van Duijl uit Siegerswoude kreeg aandacht in de Leeuwarder Courant. Shirley Bassey, Tom Jones en Maria Callas liepen in zijn creaties, schrijft de krant. De modeontwerper, die zijn sporen heeft verdiend in de internationale modewereld, ontwerpt samen met Modini Lochorn uit Groningen een nieuwe kledinglijn voor vrouwen van vijfendertig plus. Met de nieuwe kledinglijn kunnen ook oudere vrouwen zich elegant voelen. Ook vrouwen met een pondje meer kunnen zich smaakvol kleden. De nieuwe kledinglijn wordt begin volgende jaar in New York gelanceerd. Op de website staat meer informatie. De openbare basisschool De Skâns in Frieschepalen is na een bezoek van de onderwijsinspectie verlost van het predicaat zwakke school. De school had dat predicaat sinds 2006 omdat de resultaten van groep 8 te laag waren. Volgens directeur Ina van der Vlugt kwam dat omdat De Skâns kinderen met een extra zorgvraag langer op school houdt en zorgkinderen van andere scholen opvangt. De laatste jaren zijn de resultaten door de inspanningen van het onderwijzend team sterk verbeterd. We geven nu heel anders les. Het is meer onderwijs op maat, op basis van de behoefte van iedere individuele leerling, aldus Ina van der Vlugt. De Skâns verwacht nog dit jaar een officiële Dalton-school te zijn. In de tuin van de familie Haarsma aan t Tolhek in Frieschepalen kiekte De Woudklank een zonnebloem van vier meter en vijfentwintig centimeter. De kinderen Rob en Anton Haarsma toonden trots hun megabloem. Dieven haalden een stalen hek weg in de voortuin van de familie Sipke de Haan aan 5 de Tolheksleane in Frieschepalen. De bewoners merkten niets van de diefstal. Een auto met vijf inzittenden, bestuurd door een 28-jarige man uit Hoogezand, raakte de A7 bij Frieschepalen van de weg. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna de auto slipte en over de kop sloeg. Behalve de bestuurder zaten in de auto zijn vrouw (20), twee kinderen - een driejarig meisje en een baby van zes maanden - en een 84-jarige inwoonster van Drachten. Zij werden met hulp van omstanders uit hun benarde positie bevrijd. Slechts één van hen raakte licht gewond. Na onderzoek in het ziekenhuis kon iedereen weer naar huis. (Samenstelling: Jelle Jeensma) A ED in Frieschepalen Sinds kort beschikt Frieschepalen over een Automatische Externe Defibrillator, oftewel een AED. Dit levensreddende apparaat is aangebracht bij de ingang (aan de kant van de Tolheksleane) van de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Paedwizer. AED s zijn computergestuurde apparaten die een (elektronische schok) defibrillatieschok kunnen geven aan mensen die getroffen zijn door een hartstilstand. Daardoor kan de uitgevallen pompfunctie van het hart worden

7 hersteld en stijgen de overlevingskansen van het slachtoffer sterk. Veel dorpen beschikken inmiddels over een AED. Rennie Jonkman heeft het initiatief genomen om dit apparaat in Frieschepalen een plaats te geven. Nadat een aanvraag werd ingediend bij de gemeente Opsterland heeft de gemeente het apparaat beschikbaar gesteld. De AED zit in een roestvrije stalen kast, die kan worden geopend als er een noodsituatie is. De beide kerken in Frieschepalen hebben de kosten van de kast voor hun rekening genomen. Voor het benodigde resterende bedrag van achthonderd euro worden sponsors (bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen, organisaties en particulieren) gezocht. Voetbalvereniging RWF heeft inmiddels een bijdrage toegezegd. Geïnteresseerde sponsors kunnen contact opnemen met Rennie Jonkman: of Een aantal mensen in Frieschepalen is beschikbaar om eerste hulp te bieden en reanimatie te geven, met behulp van de AED. Veel van hen hebben ervaring in de zorg- en hulpverlening en ze zijn allemaal gecertificeerd om handelingen met de AED te verrichten. Monique Hofstra uit Fochteloo geeft cursussen waarin deelnemers leren hoe ze het apparaat moeten bedienen. De namen, adressen en telefoonnummers van de mensen die bij het AED-netwerk zijn betrokken staan hieronder. Deze mensen kunnen worden gebeld als er een noodsituatie is. Ook moeten altijd direct de hulpdiensten (112) worden gealarmeerd. Een op te richten AED-commissie in Frieschepalen zal één en ander nog verder uitwerken. Rinskje van der Meulen, Hearsterwei 9, tel.nr ; familie Koppe, De Bodding 42, ; Johannes Doornbosch, Kromhoek 2, ; Geke Hessels, Kromhoek 21, ; Joukje en Hindrik de Graaf, Kromhoek 32, ; Bonnie Kooistra, Kromhoek 36, ; Ina van der Vlugt, obs De Skâns, ; Jeanet Dijkstra, Lytse Dobbe 15, ; Marja Jongsma, Lytse Dobbe 28, ; Karin Akkerman, Lytse Leane 10, ; Durk, Timo en Jildou Huizinga, Lytse Leane 10, ; Rennie Jonkman, Lytse Leane 13, ; Fokke Hogeterp, Lytse Leane 31, ; Hilly de Jonge, Lytse Leane 45, ; Trientsje Jansma, Tolheksleane 2, ; Pietsje van der Heide, Tolheksleane 19, ; Fokje Hof, Tolheksleane 60, F ysiotherapiepraktijk Bakkeveen De geruchten gingen al wel een tijdje rond, dat we onze praktijk voor fysiotherapie aan de Scheltingalân in Bakkeveen verkocht zouden hebben. Inderdaad, onze praktijk wordt overgenomen en voortgezet door Henk Goren en wel per 1 oktober. Henk Goren heeft al een fysiotherapiepraktijk in Haulerwijk. Vanaf 1 oktober, zal hij samen met twee medewerkers, waaronder een manueel therapeut, het stokje van ons overnemen. Ook is hij van plan fitness/ oefentherapie in een oefenruimte te geven. Kortom, een meer uitgebreid arsenaal aan fysiotherapie en manuele therapiemogelijkheden, gegeven door jonge therapeuten. 30 November 1981 zijn we hier gestart met nul patiënten, tegenwoordig cliënten geheten. In deze dertig jaar heeft 6

8 fysiotherapie vele veranderingen ondergaan, met name het administratieve gedeelte. De vele zorgverzekeraars met ieder hun eigen regeltjes/verslaglegging/epd's, het neemt steeds meer tijd. Het echte werk ; het masseren, het oefenen, de fysiotechniek en de patiënt- en cliëntcontacten vinden we nog steeds heel erg leuk, maar toen Henk ons benaderde zijn we vlot tot overeenstemming gekomen. We hopen dat Henk Goren en zijn medewerkers met net zo veel plezier hier in Bakkeveen zullen werken als wij gedaan hebben en nóg doen. We wensen hen dan ook heel veel succes met de continuering van onze praktijk en hopen dat de cliënten de weg naar het slûswachtershûske daarna ook weten te vinden. Om de continuïteit soepel te kunnen laten verlopen, vinden tot en met 14 oktober de behandelingen nog plaats aan de Scheltingalân 4 (door de nieuwe therapeuten). Zodra per 15 oktober het pand aan de Weverswâl gereed gemaakt is, zullen daar de vervolgbehandelingen plaatsvinden. Wij gaan wel door met onze praktijk voor acupunctuur, welke aangesloten is bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur), waarvan de behandelingen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraars. Ook blijven we hier in Bakkeveen wonen, want we hebben het hier enorm naar ons zin. Dus aan alle inwoners van Frieschepalen en Siegerswoude: jullie zullen ons nog wel tegenkomen en misschien hebben we dan meer tijd voor een praatje. Zelf denken we, dat we met name het patiëntencontact enorm zullen missen...we willen een ieder, die in de afgelopen dertig jaar bij ons behandeld is heel hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wim van der Heiden, Sietske van der Heiden-van Valen. P romotiefeest RWF: na 25 jaar weer derde klasse RWF had in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een zeer succesvolle voetballichting die de derde klasse haalde. Dit historisch hoogtepunt ligt al weer zo n vijfentwintig jaar achter ons. Een nieuwe generatie voetbaltalent herhaalde afgelopen seizoen dit kunstje. RWF is terug in de derde klasse en dat werd afgelopen zomer gevierd op een promotiefeest in de voetbalkantine in Frieschepalen. Dat het kampioenschap werd binnengehaald, is eigenlijk een mirakel. VV Zwaagwesteinde leek regelrecht op het kampioenschap in de vierde klasse af te stevenen, maar liet in de cruciale wedstrijden, toen het er echt op aankwam, kostbare punten liggen. Daardoor kon de vlag in top op sportpark De Boskdobbe in Frieschepalen. Voorzitter Jan Douwe de Jong prees de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van de spelersgroep. Ook de 7

9 rol van trainer Klaas Zandberg moet volgens hem niet worden onderschat. De spelers willen voor elkaar werken. Dat is ook de verdienste van deze gedreven trainer. Klaas Zandberg, die in de bloemetjes werd gezet, vertelde dat zijn elftal grote stappen vooruit heeft gezet. Hij keek terug op een memorabel en mooi seizoen. Het is een homogene groep, dit kampioenschap blijft mij bij. Met een positieve doelstelling begint hij aan het nieuwe, zeker niet gemakkelijke seizoen. Bondsbestuurder Boes overhandigde vervolgens, na zijn felicitaties, de club namens de KNVB een fraaie glasbokaal. schoolvoorbeeld van een goede publiek/ private samenwerking tussen gemeente, sponsoren en RWF. De inbreng van sponsor Grondverzetbedrijf Gebroeders Algra uit Drachtstercompagnie werd specifiek genoemd. Voor weinig geld is het veld gigantisch geüpgraded, zei Jan Douwe de Jong. Klaas Algra hoorde het tevreden aan. Henk Evink van sponsor Intersport Evink had tot slot nog een primeurtje. Hij toonde nieuwe shirts met de naam Multimerk (zie foto). Deze autodealer sponsort de B-selectie (het tweede team) en de A-junioren. Na deze formaliteiten werd de bierpomp opengezet en werd geklonken op het nieuwe seizoen, dat inmiddels al is begonnen. Jelle Jeensma Ook wethouder Rob Jonkman feliciteerde de club. Hij kwam niet met lege handen: RWF is een wedstrijdbal rijker. Jonkman refereerde aan de renovatie van het B-veld, die met de inzet van sponsors en vrijwilligers tot stand is gekomen. De gemeente Opsterland trok hiervoor euro uit. De gemeente heeft hierover stevig met de club onderhandeld, benadrukte Jonkman. Er waren soms harde tackles, maar het werd nooit onsportief. Jan Douwe de Jong noemde de renovatie een P riisfraach jongerenblog Jongeren oant en mei 35 jier kinne meidwaan oan de priisfraach foar it meast bysûndere blog, skreaun yn it Frysk of ien fan de Fryske streek- of stedstalen. Tresoar/ Stichting It Fryske Boek freegje jongeren harren blog oer bygelyks reizgjen, staazjes, eigen ûnderfinings, mieningen, reaksjes of miskien in deiboek, oan te melden. It blog moat út meardere bydragen bestean. In deskundige sjuery wiist de winner oan. De priisútrikking sil wêze op snein 16 oktober by de ôfsluting fan de Moanne fan it Fryske boek yn Harns. In blog is in prachtich middel om elk fan syn/har ûnderfinings op e hichte te hâlden. Dy ferhalen wurde noch persoanliker as se yn de eigen taal publisearre wurde. De priisfraach is in aktiviteit yn it ramt fan de Moanne fan it Fryske boek. It doel fan de priisfraach is om it skriuwen en publisearjen fan Fryske teksten troch jongeren te befoarderjen, ek as dat dien wurdt fia de nije media. Foar oanmelding en mear ynformaasje sjoch op: of nim kontakt op mei Tresoar/It Fryske Boek, 8

10 Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert. Tel. O K adoboeketoer Hylke Speerstra Burgum Kampen. Fan Durk van der Ploeg is krekt in trilogy útkaam De oarloch fan Durk van der Ploeg dy t mei dat ûnderwerp moai oanslút by it Kadoboek fan Hylke Speerstra. Fan Elske Kampen is de dichtbondel Fan glês it brekken ferskynd. Fansels binne dizze boeken ek op e jûn sels te keap. De muzyk wurdt dizze jûn fersoarge troch it Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor. It IBM is in manljuskoar dat folkslieten, shanty s, jankfodden, negrospirituals, barbersongs en evergreens sjonge kin. Foar mear ynformaasje oer it koar kinne jo sjen op Op tongersdei 29 septimber sil dit koar benammen Fryske lieten foar ús sjonge en it Kanadeeske folksliet omdat soks moai oanslút by it Kadoboek fan Hylke Speerstra. Boppedat sil it wrâldferneamde liet fan Vera Lynn Ea sjoch ik dy wer, oftewol We ll meet again song wurde, yn in oersetting fan Jurjen van der Meer. De jûn begjint om oere. Tagong 5,00 Yn de Moanne fan it Fryske Boek, dy t fan 16 septimber 16 oktober hâlden wurdt, binne der allerhanne aktiviteiten. Ien fan dy aktiviteiten is de Kadoboeketoer. Tongersdei 29 septimber komt de skriuwer Hylke Speerstra nei Glinstra State yn Burgum. Dizze jûn sil Speerstra fertelle oer en út syn nijste boek, it Kadoboek fan de Moanne fan it Fryske Boek. De treastfûgel spilet him ôf yn de neidagen fan de twadde wrâldoarloch en de befrijing. De boekeferkeap op dizze jûn wurdt regele troch boekhannel Doevendans fan Burgum. By oankeap fan 10,00 oan Fryske boeken, is De treastfûgel foar jo. As spesjale gasten sille de skriuwer Durk van der Ploeg optrede en dichteres Elske 9 B oek oer Langpaed Meikoarten ferskynt der in boek oer it Langpaed mei de titel: Fan Wilpster pad nei Langpaed. Fan Kromhoek nei De Wylp rûn, hûndert jier lyn, in sânpaad oer de heide en fierder by de Wylpster Wyk del. By de wyk stiene doe al hûzen út de tiid fan de feanterij. Lútsen Walstra, dy t oan it Langpaed opgroeide, hat de skiednis fan dizze krite útsocht en der in lêsber boek oer makke. In skiednis fan leidiken, wiken mei wâldspultsjes, grutgrûnbesitters en

11 ûntginning fan heide. Fan doarpstimmerlju, dy t pleatsen en wâldhûzen bouden op it nije lân. By elk wenplak wurdt efkes stilstien. Mei in tal (âld) bewenners is in wat breder petear opnommen. Yn it boek binne in grut tal unike foto s, histoaryske kaarten, âlde boutekeningen en plattegrûnen fan eartiidse hiemen opnaam. It boek hat 84 siden en kostet 12,50. It kin besteld wurde fia Jo meie ek skilje mei Klaske Annema uit Frieschepalen is 24 augustus 75 jaar geworden. Ze heeft dit groots gevierd door met vijfendertig familieleden (neven en nichten met partners), vrienden van vroeger en van nu en buren. Hoogste tijd om naar haar wel en wee te vragen. Klaske: waar ben je opgegroeid? Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Ik ben tweetalig opgevoed. Thuis was mijn eerste taal Fries en op straat en school werd Nederlands gesproken. Mijn ouders kwamen uit Friesland (Dantumawoude en Akkerwoude), nu Damwoude. Mijn vader was een van de jongere jongens in het gezin en moest buiten de deur werk gaan zoeken. Dat was in die tijd, in , niet zo voorhanden. Er moest brood op de plank komen. Heit is toen in de buurt van Amsterdam in de jaren werk gaan zoeken bij de boer. Dat was geen vetpot, want als hij geen werk had kon je ook daar onverrichter zake terug naar huis. Later kon hij in de haven van Amsterdam werken. Daar heeft hij zo n veertig jaar gewerkt. In de oorlog was het wel moeilijker om aan eten te komen, hoewel ik er zelf niet veel van heb gemerkt, zoals veel stadsgenoten. Wel waren er af en toe razzia s. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. In de hongerwinter hebben mijn mem en broer mij en mijn zus met een slee naar de Wieringermeer gebracht, waar haar zus een boerderij had. Daar zijn we tot april 1945 gebleven. Toen werd de dijk van de Wieringermeer doorbroken door de Duitsers. We hebben toen drie dagen op de dijk gewoond. De mensen uit het midden van de polder gingen eerst naar Friesland met de boot. De ene nacht werden dieren overgebracht en de andere nacht mensen. We gingen naar broers van heit in Murmerwoude en Zwaagwesteinde. Heb je gewerkt? Ja, wie niet. Anderhalf jaar heb ik in de verpleging gezeten, tijdens mijn diensttijd. Daarna heb ik op kantoren gewerkt: bij de Bijenkorf en nog een paar andere kantoren, het laatst bij de gemeente Amsterdam. Op school was ik slecht in boekhouden; wel heb ik altijd op de boekhouding gewerkt. In 1965 ben ik getrouwd met Dorus. Hij stierf in Hij was pas drieënvijftig jaar en we waren net vijfentwintig jaar getrouwd. Hoe ben je in Frieschepalen terecht gekomen? Acht jaar geleden ben ik naar Friesland verhuisd. Ik sprak de taal, dat was gemakkelijk. Ik heb eerst in Bakkeveen gekeken, maar dat huis was binnen zo 10

12 donker. De week erop gingen we weer naar de huisbaas en daar kreeg ik de sleutel van Yn e Jister. Ja dat was meteen raak. Ik heb een prachtig uitzicht. Maar ja, daar kwam een einde aan toen er zo n tien woningen voor mijn raam werden gebouwd. Leuk is het niet, maar een mens went er aan. In Yn e Jister hebben we goed contact met elkaar. De mannen houden zich wat afzijdig. Wat ik zo dagelijks doe? Maandagmorgen doe ik vrijwilligerswerk in de kerk. Dinsdagmorgen krijg ik hulp. Een keer in de maand gaan we met wat buurtgenoten in De Lijte in Ureterp eten en ik ga één keer in de maand naar de ouderenbond PCOB, ook met buurtjes. Verder ga ik elke week een keer zwemmen met dorpsgenoten. Eén keer in de maand ga ik naar de Jeugd van vroeger in de Vrije Baptistengemeente in Drachten. Je kunt mij een nieuwe oudere noemen. Ik probeer met de computer om te gaan. Bij de gemeente Amsterdam heb ik in 1968 nog een cursus programmeren gevolgd, maar daar is niets van overgebleven in mijn bovenkamer. Ja ik puzzel veel. Graag rij ik auto, dus vervoer ik mijn dorpsgenoten en buren naar de evenementen. Die busreis voor je verjaardag vind ik een leuk idee. Ik vroeg mij af mij af wat voor activiteit ik moest doen vanwege deze heuglijke dag. Vorig jaar heb ik in Yn e Jister een spelmiddag gehouden. Dat moet je natuurlijk 11 niet elke keer herhalen, dan verveelt het. Daarom hebben we nu een bustocht door de provincie gemaakt, met een bezoek aan een restaurant. Onze chauffeur Roel heeft een prachtige reis georganiseerd. We vertrokken om elf uur. We dronken koffie en aten een bonbon in de bus, zodat de oudjes niet inen uit hoefden te stappen en we tijd konden besparen. Het was een heel gezellige en plezierige tocht door zuidoost Friesland en Drenthe. Een driegangendiner in restaurant De Westerburcht in Westerbork werd afgewisseld met een verjaardagslied. Mijn vriendin Feikje heeft een prachtig gedicht voorgedragen met een verrassend einde. Aansluitend hadden we een rondrit in de omgeving met een gids. Wat kon die man vertellen. Hij vertelde dat de riviertjes uitmonden in de Waddenzee en het IJsselmeer. Later hebben we nog thee of koffie met cake gedronken in de bus. Iedereen heeft genoten van dit onderonsje, gezien de enthousiaste reacties. Ongeveer om vijf uur waren we terug, een uur later dan gepland. Hier hebben we niet veel van gemerkt. Alleen een neef was een beetje te laat om te melken. Mijn excuses. Wouter Thomassen K onijn gevonden Op 18 augustus is dit konijn bij ons aan komen lopen. Wie is dit konijn kwijt? Hij is af te halen op Lytse Dobbe 44 in Frieschepalen. Tel

13 D e Zonnebloem werft leden De Zonnebloem hield begin september een telefonische ledenwerfactie. We hopen onze activiteiten voor zieken en gehandicapten verder uit te breiden. Daarom zoeken we naar nieuwe donateurs en ondersteunende leden. Hun bijdragen zijn hard nodig. Ook hopen we nieuwe vrijwilligers te vinden. De Zonnebloem organiseert huisbezoek, dagactiviteiten en aangepaste vakanties voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Tienduizenden zieken en gehandicapten die dreigen te vereenzamen krijgen bezoek of kunnen met hulp van een vrijwilliger er op uit of een week op vakantie. Zo worden er allerlei uitstapjes georganiseerd. Via onze activiteiten ontstaan er veelal bijzondere ontmoetingen. Ook de vrijwilligers putten daar voldoening uit. De Zonnebloem regelt allerlei noodzakelijke voorzieningen voor mensen met lichamelijke beperkingen, zoals aangepast vervoer en dit brengt extra kosten met zich mee. Willen we ook in de toekomst dit blijven doen dan is steun uit onze gemeenschap in de vorm van lidmaatschap of vrijwilligerswerk hard nodig. Als u meer wilt weten over het Zonnebloemwerk dan kunt u contact met ons opnemen. Tel of Het bestuur afdeling Ureterp N ieuws van de Sjofaar De vakantieperiode zit er weer op. Voor de vakantie hebben we een prachtig koffieconcert gehouden in een goed gevulde Iepen Doar. Met hulp van muzikanten uit de omringende dorpen en onder de kundige leiding van dirigent Douwe Draaisma hebben we laten zien en horen dat de Sjofaar er nog steeds staat. De rondgang door Frieschepalen en omstreken s anderdaags heeft dik 900 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank. En zo werd een turbulent seizoen afgesloten met de traditionele Sjofaarbarbecue. Voor het komende seizoen staan er wederom veranderingen gepland. De Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO) is erg bezorgd over het teruglopende ledental bij diverse muziekverenigingen in de gemeente. De SCAO is onder andere de organisator van het jaarlijkse Gouden Spiker Festival en de motor achter de succesvolle Spikerpakkenband. De SCAO heeft een plan opgevat om een nieuwe brassband op te richten die uit leden van diverse korpsen kan bestaan, zowel fanfare als brassband. Er zijn al verschillende toezeggingen van muzikanten en er is ook al een dirigent. De Sjofaar zal ook deelnemen aan dit project, dat moet uitmonden in Brassband Opsterland. De Sjofaar blijft bestaan, maar meedraaien in een groter geheel. In het volgende Pompeblêd kunt u hier zeker meer over lezen. 12 de Krobbedobbe Frieschepalen Adres: De Bodding 12, Frieschepalen, tel.: (06) Geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van uur. Maximale groepsgrootte: 15 kinderen. Leidster: Ineke Geertsma, Foarwurk 3, 9248 SK Siegerswoude, tel.: (0516) Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf 1½ jaar, bij de leidster of via St. Timpaan te Gorredijk, Tel.: Plaatsing vanaf 2 jaar.

14 De leerlingen van de basisscholen krijgen tegenwoordig koperlessen van muziekschool Ateliers Majeure uit Heerenveen. We hopen natuurlijk dat ze het erg leuk vinden en hiermee doorgaan. We willen onder voorbehoud op 18 november een speciaal jeugdconcert organiseren. Maar dit is natuurlijk nog even in afwachting van wat er gebeuren gaat met Brassband Opsterland. Samen met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden muziek maken en uitvoeren is heel gezellig en leerzaam en bevordert de gemeenschapszin. Muziek is het sausje van het leven. In de algemene ontwikkeling mag muziek niet ontbreken. Mocht u altijd al eens muziek hebben willen maken, neem dan contact op met de Sjofaar: bel met onze voorzitster, Nanda Dijkstra- Jansma of stuur eens een mailtje naar Graag tot ziens. C ollecte MLDstichting In de week van 13 tot en met 18 juni vond de landelijke collecte van de Maag, Lever en Darm Stichting plaats. In Frieschepalen heeft dit het fantastische bedrag van opgeleverd. Alle gulle gevers hartelijk dank maar vooral dank aan alle collectanten die zich weer belangeloos ingezet hebben om ook dit jaar de collecte weer tot een groot succes te maken. Loura Anita Veenstra, Plaatselijke organisator collecte Maag, Lever en Darm B loemen te koop Bij Oene Brouwer aan de Rusken 5 in Frieschepalen zijn bloemen te koop. Deze kosten maar twee euro per bos. V akantie Bijbel Club Op woensdag 19 oktober houdt de Vakantie Bijbel Club van de VGKN in Frieschepalen weer een gezellige ochtend voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 in de Iepen Doar (achter de gereformeerde kerk) in Frieschepalen. Het begint om 9.30 uur en het is om uur afgelopen. T erschelling van oost naar west Van 28 tot en met 30 oktober kan men meedoen aan een wandelweekend door de ongerepte natuur van Terschelling. Ervaar het echte najaarsgevoel op een Waddeneiland. Tijdens de wandelingen worden de uiteinden van het eiland bezocht. Op zaterdag brengt een speciale strandtaxi B oartersplak Nijs Evenals vorig jaar houden we weer een statiegeldactie om door te kunnen gaan met het renoveren van de speeltuin. Op zaterdag 1 oktober komen we huis aan huis in Frieschepalen bij u langs om lege flessen in te zamelen. Ook lege kratten of een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mocht u zaterdag verhinderd zijn en toch een bijdrage willen leveren aan onze actie dan kunt u terecht op Lytse Leane 10, 27 en 29. Alvast bedankt voor uw medewerking, Het bestuur I nzameling oud papier Op de volgende datum wordt het oud papier binnen de bebouwde kom weer ingezameld: Donderdag 15 september 2011 Jeugdgebouw de Iepen Doar Donderdag 13 oktober 2011 o.b.s. It Foarwurk Donderdag 10 november 2011 c.b.s. De Foarikker 13

15 de deelnemers naar de oostpunt, het Amelandergat. Vanaf hier lopen ze over het strand met de talrijke zeevogels, via Cupido s Polder en de Boschplaat gaat men terug naar het Hoornse bos. Na het diner is er een presentatie over de natuur van Terschelling. Op zondag lopen de wandelaars over de Noordsvaarder, het meest dynamische duingebied van Terschelling. Men komt jonge duintjes en kweldervegetaties tegen, misschien zelfs een ree, en bij hoog water steltlopers. Maar er is ook kans op groepen Kanoeten en Tureluurs. Leiding: Arie Ouwerkerk. Prijs: 155,-- volpension, slaapzaaltje, bagagevervoer op zondag. 194,-- volpension, tweepersoonskamer, bagagevervoer op zondag H alfuurtje taiji op dinsdagmiddag In dorpshuis Uthôf in Siegerswoude geeft Rieky Takken voortaan elke dinsdagmiddag van tot uur Wudang taiji: rustig, aandachtig bewegen. In de lessen maak je kennis met alle basisbewegingen van Wudang taiji. Dat gebeurt in een heel rustig tempo. Je leert om vanuit een goede houding aandachtig en functioneel te bewegen. Dat helpt je bij het verbeteren van je coördinatie, balans, behendigheid en concentratie. Wudang fitness vooraf: doordat de lessen een halfuur duren, zijn ze voor nagenoeg iedereen toegankelijk. Beweeg je liever langer en intensiever, dan kun je om uur starten met een uur Wudang fitness. Yangstijl taiji op woensdagavond: op woensdagavond is er ook taiji in het dorpshuis. Van tot uur wordt de 24-vorm van de moderne yangstijl gegeven. Ook daar gaat een uur Wudang fitness aan vooraf. De fitnessgroep zit wel bijna vol. Wil je meedoen, check dan eerst of er nog plek is. Eerste les gratis: alle lessen lopen het hele jaar door (uitgezonderd de schoolvakanties). Starten kan op elk moment en je kunt eerst een gratis proefles doen. Strippenkaart: of je nu taiji doet, fitness of allebei, je koopt één strippenkaart voor 65 euro. Die is goed voor 10 uur les (of 20 halve uren). Als je er bent, dan wordt er afgestempeld. Ben je er niet, dan betaal je dus ook niet. De lessen zijn zo opgezet, dat ze ook te volgen zijn voor mensen die niet elke week kunnen komen. Meer informatie - Kijk op en kies SPORT. Je kunt ook mailen naar of Rieky bellen op Gereformeerde kerk vrijgemaakt Frieschepalen 2 okt 9.00 uur br. H. Zeilstra, Ureterp 2 okt uur ds. G. Bruinsma 9 okt 9.00 uur ds. G. Bruinsma 9 okt uur ds. M. de Meij, Drogeham 16 okt 9.00 uur ds. J.T. Oldenhuis 16 okt uur ds. G. Bruinsma 23 okt 9.00 uur ds. J. van der Wetering, Nieuwleusen 23 okt uur ds R. van Wijnen, Zuidlaren 30 okt 9.00 uur ds. G. Bruinsma 30 okt uur ds. H. Boersma, Haulerwijk 2 nov uur ds. G. Bruinsma dankdag 14

16 vgkn Frieschepalen-Siegerswoude 02 okt 09:30 u. ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum, Heilig avondmaal 13:45 u. ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Nabetrachting 09 okt 09:30 u. ds. M. J. M. Sijtsma-van Oeveren, Kampen 13:45 u. ds. M. J. M. Sijtsma-van Oeveren, Kampen 16 okt 09:30 u. dhr. De Vries, Urk 13:45 u. ds. Kuiper, Twijzel 23 okt 09:30 u. ds. A. J. van Harten-Tip, Smilde 13:45 u. ds. J. van der Veen, Heerenveen 30 okt 09:30 u. ds. Lagendijk, Westerbroek 13:45 u. dhr. J. van der Wal, Zwaagwesteinde Protestantse Gemeente De Wilp - Siegerswoude i.w. 25 sept 9:30 uur: mevrouw W. Jansen Baltink; afscheid van Willy Jansen - Baltink 2 okt 9:30 uur: dhr. J. van den Brink, Ureterp Christelijk Gereformeerde kerk Siegerswoude / de Wilp 02 okt 9.30 uur ds. Korving, uur ds. Korving 09 okt 9.30 uur ds. D.J. T. Hoogenboom, uur ds. D.J.T. Hoogenboom 16 okt 9.30 uur ds. J. Wullschleger, uur ds. J. Wullschleger 23 okt 9.30 uur ds. D.J.T. Hoogenboom, uur ds. D.J.T. Hoogenboom 30 okt 9.30 uur ds. D.J.T. Hoogenboom, uur ds. D.J.T. Hoogenboom H ulpnetwerk Frieschepalen Telefonisch spreekuur iedere maandag van tot uur (anders voic en SMS) A genda Dorpshuis De Dobber Frieschepalen Het informatieboekje is huis aan huis verspreid. 7 okt 2011 Kinderdisco 14 okt 2011 Fryskepealster Kaarttoernooi 15 okt 2011 Muziekavond met de Kreidlers 22 okt 2011 Klaverjasavond 28 okt 2011 Soosavond voor de jeugd, Halloween A genda Dorpshuis Uthôf Siegerswoude Elke week: Bejaardengym: maandagmiddag: uur: koersbal uur: gym Wudang fitness door Rieky Takken: Dinsdag Woensdag Taiji: Dinsdag Woensdag Kidsdance: 3,4,5 jaar maandag ,4,5 jaar vrijdag Streetdance: 6,7,8 jaar maandag ,7,8 jaar dinsdag ,7,8 jaar vrijdag t/m 12 jaar maandag ,t/m 12 jaar dinsdag t/m 12 jaar vrijdag t/m 15 jaar vrijdag t/m 25 jaar vrijdag

17 Streetdance/Hiphop Jongens: 6 t/m 9 jaar donderdag t/m 16 jaar donderdag Lyrical Modern: 12 jaar en ouder dinsdag Ballet: 5 t/m 8 jaar donderdag t/m 12 jaar donderdag en ouder Volwassenen Total-body: Maandag Woensdag (Gymzaal Bakkeveen) Streetdance: Maandag Club power: Dinsdag Woensdag Club power dames/heren: Donderdag Zumba: Donderdag Bodyshape: vrijdag Woordzoeker A L K I X G F K Y D N E K A E B N A O R H A J E E R X B R E M E R W E I R E S G H N I W G I R S K I E P E D R I F T B E S G W R N N S S M E N A E L E S T Y L S J P S E N Z R G S C Q I E W K S O B E K F A R M N E L A P E H C S E I R F R T H T E A R M R K R R D I T I M I I P B S Q P D W E O L D S Y P R Q E I E F O I F K A E D K D E I S U E Y E G D W E M N O R E S N S P A N E W R T L E D R F P N A O D C B A C N I U W L E M R E E I E E R M E H O W E E A E Y N E D S N T E B N W H S E S C M L N T C R E T W W S W L W U O L I K U K C S T S B R T O E R N E E R E U D D T E E R K O E X I U I A E D I K K S I O H D A E D E L W V D O E K I J C Z E N B O E N D K E H H X E C H A G A M P I G B F E I T H E G L E P E N N K T N E H B E P N A L E L L A O K S C A A I A S E D R G K Y W E J I E A T O O V P V S E P uzzel 1 Het nieuwe puzzelseizoen staat voor de deur. Ik hoop dat ik voor iedereen weer een puzzel kan maken die u leuk vindt. Vorig seizoen zijn er veel nieuwe puzzelaars bijgekomen. Misschien heeft u nu ook een keer zin om aan de competitie mee te willen doen. Probeer het, het is echt leuk. Traditiegetrouw beginnen we met een gemakkelijke puzzel. Zoek alle woorden uit de woordzoeker op, uiteraard blijven er letters over. Lever deze overgebleven letters uit het diagram in. Voor de tweede puzzel van het komende seizoen heeft u t Pompebled van deze keer nodig, bewaar het goed. Allemaal weer veel plezier bij het puzzelen. U kunt uw oplossing inleveren tot 13 oktober bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kunt u de puzzel per inleveren. adres: Zoek de volgende woorden: frieschepalen, pompebled, siegerswoude, klauwertswei, derusken, hearsterwei, tolheksleane, middenwei, vanhoutenwei, waskermerwei, boskwei, demersken, tolhek, binnenwei, dwarswijk, bremerwei, langpaed, skiepedrift, foarwurk, lytsedobbe, lytseleane, kromhoek, boskdobbe, debodding, deslus, uthof, beakendyk, grinzerleane, tpaed, vanakenwei, defeart, boerestreek, skoallelan, taeijewyk, demersken, descheiding, 16

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: November 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: November 2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 194 November 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Yn e Halsbân November 2010

Yn e Halsbân November 2010 November 2010 Yn e Halsbân November 2010 Voorwoord----------------3 Shanty koor-------------34 Burgerlijkestand---------6 Uitslagen Merke--------37 Speeltuin-----------------9 Winterprogramma KK--39 Spelletjescom.-----------11Atlantis-----------------43

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten

PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten Jaargang 11, nr. 101 Mei 2014 Raerder doarpskrante Honderd is één honderd nummers in honderd woorden samenvatten is zelfs voor een gelauwerd dichter geen sinecure hoe zou men het redactioneel labeur op

Nadere informatie