t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011"

Transcriptie

1 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw

2 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties: Anneke Atsma, Siegerswoude Tel Redactie en bezorging: Siegerswoude: Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28, de Wilp, tel.: (0594) Frieschepalen: Trienke van der Wier, Kromhoek 15, tel.: (0512) Jelle Jeensma, Lytse Leane 5, tel.: Wouter Thomassen, de Bodding 9, tel.: Albert Gjaltema: vormgeving en illustraties Uitgifte volgende nr.: 21 en 22 oktober 2011 Kopij: Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren voor zaterdag 15 oktober 2011 voor 18:00 uur bij de redactie. Op de computer gemaakte teksten (en foto s als JPG-bijlage) kunt u aanleveren per Vrijwillige bijdrage t Pompeblêd: Bankrekeningnummer ten name van Stichting t Pompeblêd 't Pompebledpraatsje Na een lang zomerreces is de redactie van t Pompeblêd weer present om het maandelijkse nieuws aan de inwoners van Frieschepalen en Siegerswoude te geven. Voor de eerste keer moet de redactie het doen zonder de inbreng van Sieta van der Veen, maar we hopen spoedig mensen te vinden die de redactie willen versterken. Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact met ons op. Al onze vaste rubrieken zijn weer te lezen en wij blijven graag kopij ontvangen uit de beide dorpen. We hebben een slechte en natte zomer achter de rug, die niet echt een vakantiegevoel gaf. Dit weerhield de inwoners van Frieschepalen er niet van veel activiteiten te organiseren. Doch it foar dyn doarp was een unieke gebeurtenis, die door de inwoners zelf werd geënsceneerd. De televisie-uitzendingen van Omrop Fryslân leverden het dorp geen eerste prijs en tienduizend euro, maar wel veel goodwill op. Er is een dvd gemaakt, die kan worden besteld. Meer hierover kunt u lezen in deze dorpskrant. Ook het dorpsfeest in Frieschepalen was een groot succes. Mondriaan en Rietveld waren de populairste kunstenaars in het dorp, gezien de vele imitaties. Ook uit Siegerswoude is nieuws te melden. De christelijk gereformeerde kerk Siegerswoude/De Wilp heeft een nieuwe dominee. Zijn naam is Derk-Jan Thedoor Hoogenboom en hij is afkomstig uit Hei- en Boeicop in Zuid-Holland. De puzzelcompetitie keert uiteraard ook dit seizoen terug in t Pompeblêd. Dit jaar waren er vijftien goede inzendingen die voor een prijs in aanmerking kwamen. Daarom is geloot om de winnaars aan te wijzen. Daar zijn de volgende personen uitgekomen: Linda Bloemendal-Stokman (midden), Baukje Hoekstra-Bron en Marian Steggink (rechts). Baukje Hoekstra- Bron ontbreekt op de foto van Albert Gjaltema die op de voorpagina staat. Wel staat Metje van der Harst, de organisator van de puzzelwedstrijd op de foto (links). Zij maakt elke maand een puzzel. 1

3 In de Schijnwerper Door: Pjirkje Idsinga In oare boer oan de Middenwei: de famylje Mekkes Y n de hoeke op e Mersken stiet in frij moderne pleats mei in knap nij hûs dêr bij sûnder fee. It is in pleats, dy t boud is yn de tiid fan de ruilferkaveling It âld Djip, om 1968 hinne. Dêr buorken Roelof en Hinke Mekkes earst, mar trije jier ferlyn seagen sy it swurk driuwen, want it Ald Djip rûn dwers troch harren lân en dêr hienen de natuer organisaasjes grutte plannen mei. Dat wie foar harren de tiid om út te sjen nei in oar plak en doe t Sietse Bouma syn pleats oan de Middenwei te keap sette, ha sy dy oernaam. Harren eigen fee gie mei en sy melke dêr 90 kij. Yn de moaie grutte nije stâl dy t dêr no by stiet is plak foar 135 kij, dus der kin útwreide wurde. Der leit 60 bunder lân by de pleats wat brûkt wurdt foar gers en stynske weet (mais). De measte feroaringen binne oanbrocht, mar it is noch net allegearre klear. Hinke wol de tún opknappe, dat is in hobby. Hûs en gebouwen wienen knap ûnderholden, dat folle hoefde der net feroare. Yn e hûs is der in sliepkeamer by kaam en de nije stâl foldocht oan de easken fan dizze tiid. De molkstâl hat 2 kear 10 molkstellen, zij-aan-zij. Sy binne hjir 16 april kommen te wenjen. De maitiid wie tige droech en it 2

4 lân hat earst allegearre swart west, dus it begjin wie stadich. Om it Ald Djip hinne is it lân wieter as hjir, mar dizze betide hjerst begjint hjir ek mei in protte reinwetter. In hiele feroaring doch wol, foaral foar de bern. It gesin bestiet út mem Hinke, heit Roelof, Sjoukje fan 16, Hylke fan 14 en Sybren fan 11. Sjoukje giet nei it Drachtster Lyseum, Hylke nei de VHS, dy stiet neist Sjoukje har skoalle en Sybren is noch op de basisskoalle. Moai tichteby no, lykas de kameraden. It is krekt even droech as ik by har op besite gean en ik hear al jonge stimmen roppen en in protte beweging efterhûs. De jonges op harren skelters; romte genôch! Mem Hinke, Sjoukje en Hylke binne yn Sigerswâld by de kuorbalklup, twa kear wyks trene en ek noch in wedstriid. Sybren is in reedrider, hy fljocht oer de baan. Hy giet nei t Hearrenfean te trenen. Roelof is yn Wynjewâld by it follybaljen. Dêr komt hy fan oarsprong ek wei, fan de buorkerij. Hinke komt fan Oerterp, ek fan de buorkerij. Ien wike yn de simmer geane se mei har fiven op fakânsje, mei de vouwcaravan. Tintsjes mei te sliepen, dan fermeitsje se har bêst. Sjoukje giet wolris mei de freondinnen yn Drachten op stap. Sy is mei har lêste jier dwaande op it Lyseum. It slagget har goed mei de learderij en ek Hylke kin goed meikomme. Sa t it no liket, ás der in opfolger op de buorkerij komt, moat dat Sybren wurde. Mar dat leit noch yn it fersjit. Sa binne sy hjir fol moed útein set. Wy winskje har sukses! P laatselijk Belang Frieschepalen De vakanties zijn weer achter de rug, en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Het eerste half jaar is voor ons zeer hectisch geweest. Even een herinnering: uitgave boek Frieschepalen ter gelegenheid van 65 jaar Frieschepalen. Doch it foar dyn doarp met een verdienstelijke tweede plaats en het dorpsfeest in juli. Het tweede halfjaar zal in het teken staan van het gereed komen van de nieuwe Brede School 't Byntwurk. In week 39 gaan wij het gebouw schoonmaken, de uiteindelijke datum van de opening is nu nog niet bekend. Aansluitend zal ook de ontsluiting van de school aandacht krijgen. Er komt een trottoir langs het evenemententerrein en de kruising met de Tolheksleane wordt nog aangepast. Wij hopen het evenemententerrein voor de winter nog te egaliseren en opnieuw in te zaaien. De herinrichting van het terrein zal in het voorjaar van 2012 gereedkomen, natuurlijk moeten wij het weer wel mee hebben. Voor de mensen die nog een boek over Frieschepalen in bestelling hebben, er zijn tot nu toe ruim 60 boeken nabesteld, dit aantal is te klein voor een herdruk, want dit is veel te kostbaar. Het bestuur: J. Dijkstra, W. Taekema, J. Donker D orpsfeest Frieschepalen Het dorpsfeest in Frieschepalen ligt alweer een tijdje achter ons. Ook nu de feesttent 3

5 verplaatst was naar een andere plek was het tweejaarlijkse evenement zeer geslaagd. De inwoners hadden zich enthousiast op het thema Kunst geworpen en dat leverde creatieve vondsten op zoals de foto laat zien. als een muzikaal, komisch en creatief dorp. Ook de jury heeft onze inbreng kunnen waarderen, wat heeft geresulteerd in een plaats bij de beste drie. Een knappe prestatie aangezien er 15 dorpen hebben deelgenomen. Het leek ons leuk om de inwoners van Frieschepalen de mogelijkheid te bieden een dvd aan te schaffen met daarop alle afleveringen van Doch it foar Fryske Peallen. Daarnaast bevat deze dvd de reclamefilmpjes van bedrijven uit of nabij Frieschepalen. En uiteraard mag de leader op dit collectors item niet ontbreken. Heeft u belangstelling voor de dvd, vul dan hieronder uw gegevens in en lever deze in bij: Arwin van der Wier op de Lyste Leane 32, mailen mag ook naar: Voor de prijs van slechts 12,50 ontvangt u een exemplaar van de dubbel-dvd, een mooie herinnering aan fantastische week in de zomer van 2011! D och it foar dyn Doarp Afgelopen juni hebben wij als Frieschepaalsters meegedaan aan Doch it foar dyn Doarp van Omrop Fryslân. Vijf dagen lang werd er door de inwoners van Frieschepalen in ons eigen dorp een half uur lang live televisie gemaakt. In deze uitzendingen hebben we ons gepresenteerd De politie trof 31 hennepplanten aan in een bos aan t Foarwurk in Siegerswoude. Staatsbosbeheer meldde de vondst bij de politie, die de planten in beslag nam en daarna vernietigde. De politie onderzoekt wie de planten in het bos heeft gezet. De begraafplaats aan de Mersken in Siegerswoude wordt uitgebreid. De huidige begraafplaats is vol. Er komen 239 gewone graven en 75 urnen- of kindergraven bij. Om Ja, ik zou graag een exemplaar van de dvd Doch it foar Fryske Peallen ontvangen. Naam: Adres: adres: Telefoonnummer: 4

6 te kunnen uitbreiden moeten er bomen worden gekapt. Burgemeester en wethouders stemmen in met de plannen van de hervormde gemeente. De 79-jarige couterier Doede van Duijl uit Siegerswoude kreeg aandacht in de Leeuwarder Courant. Shirley Bassey, Tom Jones en Maria Callas liepen in zijn creaties, schrijft de krant. De modeontwerper, die zijn sporen heeft verdiend in de internationale modewereld, ontwerpt samen met Modini Lochorn uit Groningen een nieuwe kledinglijn voor vrouwen van vijfendertig plus. Met de nieuwe kledinglijn kunnen ook oudere vrouwen zich elegant voelen. Ook vrouwen met een pondje meer kunnen zich smaakvol kleden. De nieuwe kledinglijn wordt begin volgende jaar in New York gelanceerd. Op de website staat meer informatie. De openbare basisschool De Skâns in Frieschepalen is na een bezoek van de onderwijsinspectie verlost van het predicaat zwakke school. De school had dat predicaat sinds 2006 omdat de resultaten van groep 8 te laag waren. Volgens directeur Ina van der Vlugt kwam dat omdat De Skâns kinderen met een extra zorgvraag langer op school houdt en zorgkinderen van andere scholen opvangt. De laatste jaren zijn de resultaten door de inspanningen van het onderwijzend team sterk verbeterd. We geven nu heel anders les. Het is meer onderwijs op maat, op basis van de behoefte van iedere individuele leerling, aldus Ina van der Vlugt. De Skâns verwacht nog dit jaar een officiële Dalton-school te zijn. In de tuin van de familie Haarsma aan t Tolhek in Frieschepalen kiekte De Woudklank een zonnebloem van vier meter en vijfentwintig centimeter. De kinderen Rob en Anton Haarsma toonden trots hun megabloem. Dieven haalden een stalen hek weg in de voortuin van de familie Sipke de Haan aan 5 de Tolheksleane in Frieschepalen. De bewoners merkten niets van de diefstal. Een auto met vijf inzittenden, bestuurd door een 28-jarige man uit Hoogezand, raakte de A7 bij Frieschepalen van de weg. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna de auto slipte en over de kop sloeg. Behalve de bestuurder zaten in de auto zijn vrouw (20), twee kinderen - een driejarig meisje en een baby van zes maanden - en een 84-jarige inwoonster van Drachten. Zij werden met hulp van omstanders uit hun benarde positie bevrijd. Slechts één van hen raakte licht gewond. Na onderzoek in het ziekenhuis kon iedereen weer naar huis. (Samenstelling: Jelle Jeensma) A ED in Frieschepalen Sinds kort beschikt Frieschepalen over een Automatische Externe Defibrillator, oftewel een AED. Dit levensreddende apparaat is aangebracht bij de ingang (aan de kant van de Tolheksleane) van de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Paedwizer. AED s zijn computergestuurde apparaten die een (elektronische schok) defibrillatieschok kunnen geven aan mensen die getroffen zijn door een hartstilstand. Daardoor kan de uitgevallen pompfunctie van het hart worden

7 hersteld en stijgen de overlevingskansen van het slachtoffer sterk. Veel dorpen beschikken inmiddels over een AED. Rennie Jonkman heeft het initiatief genomen om dit apparaat in Frieschepalen een plaats te geven. Nadat een aanvraag werd ingediend bij de gemeente Opsterland heeft de gemeente het apparaat beschikbaar gesteld. De AED zit in een roestvrije stalen kast, die kan worden geopend als er een noodsituatie is. De beide kerken in Frieschepalen hebben de kosten van de kast voor hun rekening genomen. Voor het benodigde resterende bedrag van achthonderd euro worden sponsors (bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen, organisaties en particulieren) gezocht. Voetbalvereniging RWF heeft inmiddels een bijdrage toegezegd. Geïnteresseerde sponsors kunnen contact opnemen met Rennie Jonkman: of Een aantal mensen in Frieschepalen is beschikbaar om eerste hulp te bieden en reanimatie te geven, met behulp van de AED. Veel van hen hebben ervaring in de zorg- en hulpverlening en ze zijn allemaal gecertificeerd om handelingen met de AED te verrichten. Monique Hofstra uit Fochteloo geeft cursussen waarin deelnemers leren hoe ze het apparaat moeten bedienen. De namen, adressen en telefoonnummers van de mensen die bij het AED-netwerk zijn betrokken staan hieronder. Deze mensen kunnen worden gebeld als er een noodsituatie is. Ook moeten altijd direct de hulpdiensten (112) worden gealarmeerd. Een op te richten AED-commissie in Frieschepalen zal één en ander nog verder uitwerken. Rinskje van der Meulen, Hearsterwei 9, tel.nr ; familie Koppe, De Bodding 42, ; Johannes Doornbosch, Kromhoek 2, ; Geke Hessels, Kromhoek 21, ; Joukje en Hindrik de Graaf, Kromhoek 32, ; Bonnie Kooistra, Kromhoek 36, ; Ina van der Vlugt, obs De Skâns, ; Jeanet Dijkstra, Lytse Dobbe 15, ; Marja Jongsma, Lytse Dobbe 28, ; Karin Akkerman, Lytse Leane 10, ; Durk, Timo en Jildou Huizinga, Lytse Leane 10, ; Rennie Jonkman, Lytse Leane 13, ; Fokke Hogeterp, Lytse Leane 31, ; Hilly de Jonge, Lytse Leane 45, ; Trientsje Jansma, Tolheksleane 2, ; Pietsje van der Heide, Tolheksleane 19, ; Fokje Hof, Tolheksleane 60, F ysiotherapiepraktijk Bakkeveen De geruchten gingen al wel een tijdje rond, dat we onze praktijk voor fysiotherapie aan de Scheltingalân in Bakkeveen verkocht zouden hebben. Inderdaad, onze praktijk wordt overgenomen en voortgezet door Henk Goren en wel per 1 oktober. Henk Goren heeft al een fysiotherapiepraktijk in Haulerwijk. Vanaf 1 oktober, zal hij samen met twee medewerkers, waaronder een manueel therapeut, het stokje van ons overnemen. Ook is hij van plan fitness/ oefentherapie in een oefenruimte te geven. Kortom, een meer uitgebreid arsenaal aan fysiotherapie en manuele therapiemogelijkheden, gegeven door jonge therapeuten. 30 November 1981 zijn we hier gestart met nul patiënten, tegenwoordig cliënten geheten. In deze dertig jaar heeft 6

8 fysiotherapie vele veranderingen ondergaan, met name het administratieve gedeelte. De vele zorgverzekeraars met ieder hun eigen regeltjes/verslaglegging/epd's, het neemt steeds meer tijd. Het echte werk ; het masseren, het oefenen, de fysiotechniek en de patiënt- en cliëntcontacten vinden we nog steeds heel erg leuk, maar toen Henk ons benaderde zijn we vlot tot overeenstemming gekomen. We hopen dat Henk Goren en zijn medewerkers met net zo veel plezier hier in Bakkeveen zullen werken als wij gedaan hebben en nóg doen. We wensen hen dan ook heel veel succes met de continuering van onze praktijk en hopen dat de cliënten de weg naar het slûswachtershûske daarna ook weten te vinden. Om de continuïteit soepel te kunnen laten verlopen, vinden tot en met 14 oktober de behandelingen nog plaats aan de Scheltingalân 4 (door de nieuwe therapeuten). Zodra per 15 oktober het pand aan de Weverswâl gereed gemaakt is, zullen daar de vervolgbehandelingen plaatsvinden. Wij gaan wel door met onze praktijk voor acupunctuur, welke aangesloten is bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur), waarvan de behandelingen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraars. Ook blijven we hier in Bakkeveen wonen, want we hebben het hier enorm naar ons zin. Dus aan alle inwoners van Frieschepalen en Siegerswoude: jullie zullen ons nog wel tegenkomen en misschien hebben we dan meer tijd voor een praatje. Zelf denken we, dat we met name het patiëntencontact enorm zullen missen...we willen een ieder, die in de afgelopen dertig jaar bij ons behandeld is heel hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wim van der Heiden, Sietske van der Heiden-van Valen. P romotiefeest RWF: na 25 jaar weer derde klasse RWF had in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een zeer succesvolle voetballichting die de derde klasse haalde. Dit historisch hoogtepunt ligt al weer zo n vijfentwintig jaar achter ons. Een nieuwe generatie voetbaltalent herhaalde afgelopen seizoen dit kunstje. RWF is terug in de derde klasse en dat werd afgelopen zomer gevierd op een promotiefeest in de voetbalkantine in Frieschepalen. Dat het kampioenschap werd binnengehaald, is eigenlijk een mirakel. VV Zwaagwesteinde leek regelrecht op het kampioenschap in de vierde klasse af te stevenen, maar liet in de cruciale wedstrijden, toen het er echt op aankwam, kostbare punten liggen. Daardoor kon de vlag in top op sportpark De Boskdobbe in Frieschepalen. Voorzitter Jan Douwe de Jong prees de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van de spelersgroep. Ook de 7

9 rol van trainer Klaas Zandberg moet volgens hem niet worden onderschat. De spelers willen voor elkaar werken. Dat is ook de verdienste van deze gedreven trainer. Klaas Zandberg, die in de bloemetjes werd gezet, vertelde dat zijn elftal grote stappen vooruit heeft gezet. Hij keek terug op een memorabel en mooi seizoen. Het is een homogene groep, dit kampioenschap blijft mij bij. Met een positieve doelstelling begint hij aan het nieuwe, zeker niet gemakkelijke seizoen. Bondsbestuurder Boes overhandigde vervolgens, na zijn felicitaties, de club namens de KNVB een fraaie glasbokaal. schoolvoorbeeld van een goede publiek/ private samenwerking tussen gemeente, sponsoren en RWF. De inbreng van sponsor Grondverzetbedrijf Gebroeders Algra uit Drachtstercompagnie werd specifiek genoemd. Voor weinig geld is het veld gigantisch geüpgraded, zei Jan Douwe de Jong. Klaas Algra hoorde het tevreden aan. Henk Evink van sponsor Intersport Evink had tot slot nog een primeurtje. Hij toonde nieuwe shirts met de naam Multimerk (zie foto). Deze autodealer sponsort de B-selectie (het tweede team) en de A-junioren. Na deze formaliteiten werd de bierpomp opengezet en werd geklonken op het nieuwe seizoen, dat inmiddels al is begonnen. Jelle Jeensma Ook wethouder Rob Jonkman feliciteerde de club. Hij kwam niet met lege handen: RWF is een wedstrijdbal rijker. Jonkman refereerde aan de renovatie van het B-veld, die met de inzet van sponsors en vrijwilligers tot stand is gekomen. De gemeente Opsterland trok hiervoor euro uit. De gemeente heeft hierover stevig met de club onderhandeld, benadrukte Jonkman. Er waren soms harde tackles, maar het werd nooit onsportief. Jan Douwe de Jong noemde de renovatie een P riisfraach jongerenblog Jongeren oant en mei 35 jier kinne meidwaan oan de priisfraach foar it meast bysûndere blog, skreaun yn it Frysk of ien fan de Fryske streek- of stedstalen. Tresoar/ Stichting It Fryske Boek freegje jongeren harren blog oer bygelyks reizgjen, staazjes, eigen ûnderfinings, mieningen, reaksjes of miskien in deiboek, oan te melden. It blog moat út meardere bydragen bestean. In deskundige sjuery wiist de winner oan. De priisútrikking sil wêze op snein 16 oktober by de ôfsluting fan de Moanne fan it Fryske boek yn Harns. In blog is in prachtich middel om elk fan syn/har ûnderfinings op e hichte te hâlden. Dy ferhalen wurde noch persoanliker as se yn de eigen taal publisearre wurde. De priisfraach is in aktiviteit yn it ramt fan de Moanne fan it Fryske boek. It doel fan de priisfraach is om it skriuwen en publisearjen fan Fryske teksten troch jongeren te befoarderjen, ek as dat dien wurdt fia de nije media. Foar oanmelding en mear ynformaasje sjoch op: of nim kontakt op mei Tresoar/It Fryske Boek, 8

10 Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert. Tel. O K adoboeketoer Hylke Speerstra Burgum Kampen. Fan Durk van der Ploeg is krekt in trilogy útkaam De oarloch fan Durk van der Ploeg dy t mei dat ûnderwerp moai oanslút by it Kadoboek fan Hylke Speerstra. Fan Elske Kampen is de dichtbondel Fan glês it brekken ferskynd. Fansels binne dizze boeken ek op e jûn sels te keap. De muzyk wurdt dizze jûn fersoarge troch it Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor. It IBM is in manljuskoar dat folkslieten, shanty s, jankfodden, negrospirituals, barbersongs en evergreens sjonge kin. Foar mear ynformaasje oer it koar kinne jo sjen op Op tongersdei 29 septimber sil dit koar benammen Fryske lieten foar ús sjonge en it Kanadeeske folksliet omdat soks moai oanslút by it Kadoboek fan Hylke Speerstra. Boppedat sil it wrâldferneamde liet fan Vera Lynn Ea sjoch ik dy wer, oftewol We ll meet again song wurde, yn in oersetting fan Jurjen van der Meer. De jûn begjint om oere. Tagong 5,00 Yn de Moanne fan it Fryske Boek, dy t fan 16 septimber 16 oktober hâlden wurdt, binne der allerhanne aktiviteiten. Ien fan dy aktiviteiten is de Kadoboeketoer. Tongersdei 29 septimber komt de skriuwer Hylke Speerstra nei Glinstra State yn Burgum. Dizze jûn sil Speerstra fertelle oer en út syn nijste boek, it Kadoboek fan de Moanne fan it Fryske Boek. De treastfûgel spilet him ôf yn de neidagen fan de twadde wrâldoarloch en de befrijing. De boekeferkeap op dizze jûn wurdt regele troch boekhannel Doevendans fan Burgum. By oankeap fan 10,00 oan Fryske boeken, is De treastfûgel foar jo. As spesjale gasten sille de skriuwer Durk van der Ploeg optrede en dichteres Elske 9 B oek oer Langpaed Meikoarten ferskynt der in boek oer it Langpaed mei de titel: Fan Wilpster pad nei Langpaed. Fan Kromhoek nei De Wylp rûn, hûndert jier lyn, in sânpaad oer de heide en fierder by de Wylpster Wyk del. By de wyk stiene doe al hûzen út de tiid fan de feanterij. Lútsen Walstra, dy t oan it Langpaed opgroeide, hat de skiednis fan dizze krite útsocht en der in lêsber boek oer makke. In skiednis fan leidiken, wiken mei wâldspultsjes, grutgrûnbesitters en

11 ûntginning fan heide. Fan doarpstimmerlju, dy t pleatsen en wâldhûzen bouden op it nije lân. By elk wenplak wurdt efkes stilstien. Mei in tal (âld) bewenners is in wat breder petear opnommen. Yn it boek binne in grut tal unike foto s, histoaryske kaarten, âlde boutekeningen en plattegrûnen fan eartiidse hiemen opnaam. It boek hat 84 siden en kostet 12,50. It kin besteld wurde fia Jo meie ek skilje mei Klaske Annema uit Frieschepalen is 24 augustus 75 jaar geworden. Ze heeft dit groots gevierd door met vijfendertig familieleden (neven en nichten met partners), vrienden van vroeger en van nu en buren. Hoogste tijd om naar haar wel en wee te vragen. Klaske: waar ben je opgegroeid? Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Ik ben tweetalig opgevoed. Thuis was mijn eerste taal Fries en op straat en school werd Nederlands gesproken. Mijn ouders kwamen uit Friesland (Dantumawoude en Akkerwoude), nu Damwoude. Mijn vader was een van de jongere jongens in het gezin en moest buiten de deur werk gaan zoeken. Dat was in die tijd, in , niet zo voorhanden. Er moest brood op de plank komen. Heit is toen in de buurt van Amsterdam in de jaren werk gaan zoeken bij de boer. Dat was geen vetpot, want als hij geen werk had kon je ook daar onverrichter zake terug naar huis. Later kon hij in de haven van Amsterdam werken. Daar heeft hij zo n veertig jaar gewerkt. In de oorlog was het wel moeilijker om aan eten te komen, hoewel ik er zelf niet veel van heb gemerkt, zoals veel stadsgenoten. Wel waren er af en toe razzia s. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. In de hongerwinter hebben mijn mem en broer mij en mijn zus met een slee naar de Wieringermeer gebracht, waar haar zus een boerderij had. Daar zijn we tot april 1945 gebleven. Toen werd de dijk van de Wieringermeer doorbroken door de Duitsers. We hebben toen drie dagen op de dijk gewoond. De mensen uit het midden van de polder gingen eerst naar Friesland met de boot. De ene nacht werden dieren overgebracht en de andere nacht mensen. We gingen naar broers van heit in Murmerwoude en Zwaagwesteinde. Heb je gewerkt? Ja, wie niet. Anderhalf jaar heb ik in de verpleging gezeten, tijdens mijn diensttijd. Daarna heb ik op kantoren gewerkt: bij de Bijenkorf en nog een paar andere kantoren, het laatst bij de gemeente Amsterdam. Op school was ik slecht in boekhouden; wel heb ik altijd op de boekhouding gewerkt. In 1965 ben ik getrouwd met Dorus. Hij stierf in Hij was pas drieënvijftig jaar en we waren net vijfentwintig jaar getrouwd. Hoe ben je in Frieschepalen terecht gekomen? Acht jaar geleden ben ik naar Friesland verhuisd. Ik sprak de taal, dat was gemakkelijk. Ik heb eerst in Bakkeveen gekeken, maar dat huis was binnen zo 10

12 donker. De week erop gingen we weer naar de huisbaas en daar kreeg ik de sleutel van Yn e Jister. Ja dat was meteen raak. Ik heb een prachtig uitzicht. Maar ja, daar kwam een einde aan toen er zo n tien woningen voor mijn raam werden gebouwd. Leuk is het niet, maar een mens went er aan. In Yn e Jister hebben we goed contact met elkaar. De mannen houden zich wat afzijdig. Wat ik zo dagelijks doe? Maandagmorgen doe ik vrijwilligerswerk in de kerk. Dinsdagmorgen krijg ik hulp. Een keer in de maand gaan we met wat buurtgenoten in De Lijte in Ureterp eten en ik ga één keer in de maand naar de ouderenbond PCOB, ook met buurtjes. Verder ga ik elke week een keer zwemmen met dorpsgenoten. Eén keer in de maand ga ik naar de Jeugd van vroeger in de Vrije Baptistengemeente in Drachten. Je kunt mij een nieuwe oudere noemen. Ik probeer met de computer om te gaan. Bij de gemeente Amsterdam heb ik in 1968 nog een cursus programmeren gevolgd, maar daar is niets van overgebleven in mijn bovenkamer. Ja ik puzzel veel. Graag rij ik auto, dus vervoer ik mijn dorpsgenoten en buren naar de evenementen. Die busreis voor je verjaardag vind ik een leuk idee. Ik vroeg mij af mij af wat voor activiteit ik moest doen vanwege deze heuglijke dag. Vorig jaar heb ik in Yn e Jister een spelmiddag gehouden. Dat moet je natuurlijk 11 niet elke keer herhalen, dan verveelt het. Daarom hebben we nu een bustocht door de provincie gemaakt, met een bezoek aan een restaurant. Onze chauffeur Roel heeft een prachtige reis georganiseerd. We vertrokken om elf uur. We dronken koffie en aten een bonbon in de bus, zodat de oudjes niet inen uit hoefden te stappen en we tijd konden besparen. Het was een heel gezellige en plezierige tocht door zuidoost Friesland en Drenthe. Een driegangendiner in restaurant De Westerburcht in Westerbork werd afgewisseld met een verjaardagslied. Mijn vriendin Feikje heeft een prachtig gedicht voorgedragen met een verrassend einde. Aansluitend hadden we een rondrit in de omgeving met een gids. Wat kon die man vertellen. Hij vertelde dat de riviertjes uitmonden in de Waddenzee en het IJsselmeer. Later hebben we nog thee of koffie met cake gedronken in de bus. Iedereen heeft genoten van dit onderonsje, gezien de enthousiaste reacties. Ongeveer om vijf uur waren we terug, een uur later dan gepland. Hier hebben we niet veel van gemerkt. Alleen een neef was een beetje te laat om te melken. Mijn excuses. Wouter Thomassen K onijn gevonden Op 18 augustus is dit konijn bij ons aan komen lopen. Wie is dit konijn kwijt? Hij is af te halen op Lytse Dobbe 44 in Frieschepalen. Tel

13 D e Zonnebloem werft leden De Zonnebloem hield begin september een telefonische ledenwerfactie. We hopen onze activiteiten voor zieken en gehandicapten verder uit te breiden. Daarom zoeken we naar nieuwe donateurs en ondersteunende leden. Hun bijdragen zijn hard nodig. Ook hopen we nieuwe vrijwilligers te vinden. De Zonnebloem organiseert huisbezoek, dagactiviteiten en aangepaste vakanties voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Tienduizenden zieken en gehandicapten die dreigen te vereenzamen krijgen bezoek of kunnen met hulp van een vrijwilliger er op uit of een week op vakantie. Zo worden er allerlei uitstapjes georganiseerd. Via onze activiteiten ontstaan er veelal bijzondere ontmoetingen. Ook de vrijwilligers putten daar voldoening uit. De Zonnebloem regelt allerlei noodzakelijke voorzieningen voor mensen met lichamelijke beperkingen, zoals aangepast vervoer en dit brengt extra kosten met zich mee. Willen we ook in de toekomst dit blijven doen dan is steun uit onze gemeenschap in de vorm van lidmaatschap of vrijwilligerswerk hard nodig. Als u meer wilt weten over het Zonnebloemwerk dan kunt u contact met ons opnemen. Tel of Het bestuur afdeling Ureterp N ieuws van de Sjofaar De vakantieperiode zit er weer op. Voor de vakantie hebben we een prachtig koffieconcert gehouden in een goed gevulde Iepen Doar. Met hulp van muzikanten uit de omringende dorpen en onder de kundige leiding van dirigent Douwe Draaisma hebben we laten zien en horen dat de Sjofaar er nog steeds staat. De rondgang door Frieschepalen en omstreken s anderdaags heeft dik 900 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank. En zo werd een turbulent seizoen afgesloten met de traditionele Sjofaarbarbecue. Voor het komende seizoen staan er wederom veranderingen gepland. De Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO) is erg bezorgd over het teruglopende ledental bij diverse muziekverenigingen in de gemeente. De SCAO is onder andere de organisator van het jaarlijkse Gouden Spiker Festival en de motor achter de succesvolle Spikerpakkenband. De SCAO heeft een plan opgevat om een nieuwe brassband op te richten die uit leden van diverse korpsen kan bestaan, zowel fanfare als brassband. Er zijn al verschillende toezeggingen van muzikanten en er is ook al een dirigent. De Sjofaar zal ook deelnemen aan dit project, dat moet uitmonden in Brassband Opsterland. De Sjofaar blijft bestaan, maar meedraaien in een groter geheel. In het volgende Pompeblêd kunt u hier zeker meer over lezen. 12 de Krobbedobbe Frieschepalen Adres: De Bodding 12, Frieschepalen, tel.: (06) Geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van uur. Maximale groepsgrootte: 15 kinderen. Leidster: Ineke Geertsma, Foarwurk 3, 9248 SK Siegerswoude, tel.: (0516) Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf 1½ jaar, bij de leidster of via St. Timpaan te Gorredijk, Tel.: Plaatsing vanaf 2 jaar.

14 De leerlingen van de basisscholen krijgen tegenwoordig koperlessen van muziekschool Ateliers Majeure uit Heerenveen. We hopen natuurlijk dat ze het erg leuk vinden en hiermee doorgaan. We willen onder voorbehoud op 18 november een speciaal jeugdconcert organiseren. Maar dit is natuurlijk nog even in afwachting van wat er gebeuren gaat met Brassband Opsterland. Samen met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden muziek maken en uitvoeren is heel gezellig en leerzaam en bevordert de gemeenschapszin. Muziek is het sausje van het leven. In de algemene ontwikkeling mag muziek niet ontbreken. Mocht u altijd al eens muziek hebben willen maken, neem dan contact op met de Sjofaar: bel met onze voorzitster, Nanda Dijkstra- Jansma of stuur eens een mailtje naar Graag tot ziens. C ollecte MLDstichting In de week van 13 tot en met 18 juni vond de landelijke collecte van de Maag, Lever en Darm Stichting plaats. In Frieschepalen heeft dit het fantastische bedrag van opgeleverd. Alle gulle gevers hartelijk dank maar vooral dank aan alle collectanten die zich weer belangeloos ingezet hebben om ook dit jaar de collecte weer tot een groot succes te maken. Loura Anita Veenstra, Plaatselijke organisator collecte Maag, Lever en Darm B loemen te koop Bij Oene Brouwer aan de Rusken 5 in Frieschepalen zijn bloemen te koop. Deze kosten maar twee euro per bos. V akantie Bijbel Club Op woensdag 19 oktober houdt de Vakantie Bijbel Club van de VGKN in Frieschepalen weer een gezellige ochtend voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 in de Iepen Doar (achter de gereformeerde kerk) in Frieschepalen. Het begint om 9.30 uur en het is om uur afgelopen. T erschelling van oost naar west Van 28 tot en met 30 oktober kan men meedoen aan een wandelweekend door de ongerepte natuur van Terschelling. Ervaar het echte najaarsgevoel op een Waddeneiland. Tijdens de wandelingen worden de uiteinden van het eiland bezocht. Op zaterdag brengt een speciale strandtaxi B oartersplak Nijs Evenals vorig jaar houden we weer een statiegeldactie om door te kunnen gaan met het renoveren van de speeltuin. Op zaterdag 1 oktober komen we huis aan huis in Frieschepalen bij u langs om lege flessen in te zamelen. Ook lege kratten of een financiële bijdrage zijn van harte welkom. Mocht u zaterdag verhinderd zijn en toch een bijdrage willen leveren aan onze actie dan kunt u terecht op Lytse Leane 10, 27 en 29. Alvast bedankt voor uw medewerking, Het bestuur I nzameling oud papier Op de volgende datum wordt het oud papier binnen de bebouwde kom weer ingezameld: Donderdag 15 september 2011 Jeugdgebouw de Iepen Doar Donderdag 13 oktober 2011 o.b.s. It Foarwurk Donderdag 10 november 2011 c.b.s. De Foarikker 13

15 de deelnemers naar de oostpunt, het Amelandergat. Vanaf hier lopen ze over het strand met de talrijke zeevogels, via Cupido s Polder en de Boschplaat gaat men terug naar het Hoornse bos. Na het diner is er een presentatie over de natuur van Terschelling. Op zondag lopen de wandelaars over de Noordsvaarder, het meest dynamische duingebied van Terschelling. Men komt jonge duintjes en kweldervegetaties tegen, misschien zelfs een ree, en bij hoog water steltlopers. Maar er is ook kans op groepen Kanoeten en Tureluurs. Leiding: Arie Ouwerkerk. Prijs: 155,-- volpension, slaapzaaltje, bagagevervoer op zondag. 194,-- volpension, tweepersoonskamer, bagagevervoer op zondag H alfuurtje taiji op dinsdagmiddag In dorpshuis Uthôf in Siegerswoude geeft Rieky Takken voortaan elke dinsdagmiddag van tot uur Wudang taiji: rustig, aandachtig bewegen. In de lessen maak je kennis met alle basisbewegingen van Wudang taiji. Dat gebeurt in een heel rustig tempo. Je leert om vanuit een goede houding aandachtig en functioneel te bewegen. Dat helpt je bij het verbeteren van je coördinatie, balans, behendigheid en concentratie. Wudang fitness vooraf: doordat de lessen een halfuur duren, zijn ze voor nagenoeg iedereen toegankelijk. Beweeg je liever langer en intensiever, dan kun je om uur starten met een uur Wudang fitness. Yangstijl taiji op woensdagavond: op woensdagavond is er ook taiji in het dorpshuis. Van tot uur wordt de 24-vorm van de moderne yangstijl gegeven. Ook daar gaat een uur Wudang fitness aan vooraf. De fitnessgroep zit wel bijna vol. Wil je meedoen, check dan eerst of er nog plek is. Eerste les gratis: alle lessen lopen het hele jaar door (uitgezonderd de schoolvakanties). Starten kan op elk moment en je kunt eerst een gratis proefles doen. Strippenkaart: of je nu taiji doet, fitness of allebei, je koopt één strippenkaart voor 65 euro. Die is goed voor 10 uur les (of 20 halve uren). Als je er bent, dan wordt er afgestempeld. Ben je er niet, dan betaal je dus ook niet. De lessen zijn zo opgezet, dat ze ook te volgen zijn voor mensen die niet elke week kunnen komen. Meer informatie - Kijk op en kies SPORT. Je kunt ook mailen naar of Rieky bellen op Gereformeerde kerk vrijgemaakt Frieschepalen 2 okt 9.00 uur br. H. Zeilstra, Ureterp 2 okt uur ds. G. Bruinsma 9 okt 9.00 uur ds. G. Bruinsma 9 okt uur ds. M. de Meij, Drogeham 16 okt 9.00 uur ds. J.T. Oldenhuis 16 okt uur ds. G. Bruinsma 23 okt 9.00 uur ds. J. van der Wetering, Nieuwleusen 23 okt uur ds R. van Wijnen, Zuidlaren 30 okt 9.00 uur ds. G. Bruinsma 30 okt uur ds. H. Boersma, Haulerwijk 2 nov uur ds. G. Bruinsma dankdag 14

16 vgkn Frieschepalen-Siegerswoude 02 okt 09:30 u. ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum, Heilig avondmaal 13:45 u. ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Nabetrachting 09 okt 09:30 u. ds. M. J. M. Sijtsma-van Oeveren, Kampen 13:45 u. ds. M. J. M. Sijtsma-van Oeveren, Kampen 16 okt 09:30 u. dhr. De Vries, Urk 13:45 u. ds. Kuiper, Twijzel 23 okt 09:30 u. ds. A. J. van Harten-Tip, Smilde 13:45 u. ds. J. van der Veen, Heerenveen 30 okt 09:30 u. ds. Lagendijk, Westerbroek 13:45 u. dhr. J. van der Wal, Zwaagwesteinde Protestantse Gemeente De Wilp - Siegerswoude i.w. 25 sept 9:30 uur: mevrouw W. Jansen Baltink; afscheid van Willy Jansen - Baltink 2 okt 9:30 uur: dhr. J. van den Brink, Ureterp Christelijk Gereformeerde kerk Siegerswoude / de Wilp 02 okt 9.30 uur ds. Korving, uur ds. Korving 09 okt 9.30 uur ds. D.J. T. Hoogenboom, uur ds. D.J.T. Hoogenboom 16 okt 9.30 uur ds. J. Wullschleger, uur ds. J. Wullschleger 23 okt 9.30 uur ds. D.J.T. Hoogenboom, uur ds. D.J.T. Hoogenboom 30 okt 9.30 uur ds. D.J.T. Hoogenboom, uur ds. D.J.T. Hoogenboom H ulpnetwerk Frieschepalen Telefonisch spreekuur iedere maandag van tot uur (anders voic en SMS) A genda Dorpshuis De Dobber Frieschepalen Het informatieboekje is huis aan huis verspreid. 7 okt 2011 Kinderdisco 14 okt 2011 Fryskepealster Kaarttoernooi 15 okt 2011 Muziekavond met de Kreidlers 22 okt 2011 Klaverjasavond 28 okt 2011 Soosavond voor de jeugd, Halloween A genda Dorpshuis Uthôf Siegerswoude Elke week: Bejaardengym: maandagmiddag: uur: koersbal uur: gym Wudang fitness door Rieky Takken: Dinsdag Woensdag Taiji: Dinsdag Woensdag Kidsdance: 3,4,5 jaar maandag ,4,5 jaar vrijdag Streetdance: 6,7,8 jaar maandag ,7,8 jaar dinsdag ,7,8 jaar vrijdag t/m 12 jaar maandag ,t/m 12 jaar dinsdag t/m 12 jaar vrijdag t/m 15 jaar vrijdag t/m 25 jaar vrijdag

17 Streetdance/Hiphop Jongens: 6 t/m 9 jaar donderdag t/m 16 jaar donderdag Lyrical Modern: 12 jaar en ouder dinsdag Ballet: 5 t/m 8 jaar donderdag t/m 12 jaar donderdag en ouder Volwassenen Total-body: Maandag Woensdag (Gymzaal Bakkeveen) Streetdance: Maandag Club power: Dinsdag Woensdag Club power dames/heren: Donderdag Zumba: Donderdag Bodyshape: vrijdag Woordzoeker A L K I X G F K Y D N E K A E B N A O R H A J E E R X B R E M E R W E I R E S G H N I W G I R S K I E P E D R I F T B E S G W R N N S S M E N A E L E S T Y L S J P S E N Z R G S C Q I E W K S O B E K F A R M N E L A P E H C S E I R F R T H T E A R M R K R R D I T I M I I P B S Q P D W E O L D S Y P R Q E I E F O I F K A E D K D E I S U E Y E G D W E M N O R E S N S P A N E W R T L E D R F P N A O D C B A C N I U W L E M R E E I E E R M E H O W E E A E Y N E D S N T E B N W H S E S C M L N T C R E T W W S W L W U O L I K U K C S T S B R T O E R N E E R E U D D T E E R K O E X I U I A E D I K K S I O H D A E D E L W V D O E K I J C Z E N B O E N D K E H H X E C H A G A M P I G B F E I T H E G L E P E N N K T N E H B E P N A L E L L A O K S C A A I A S E D R G K Y W E J I E A T O O V P V S E P uzzel 1 Het nieuwe puzzelseizoen staat voor de deur. Ik hoop dat ik voor iedereen weer een puzzel kan maken die u leuk vindt. Vorig seizoen zijn er veel nieuwe puzzelaars bijgekomen. Misschien heeft u nu ook een keer zin om aan de competitie mee te willen doen. Probeer het, het is echt leuk. Traditiegetrouw beginnen we met een gemakkelijke puzzel. Zoek alle woorden uit de woordzoeker op, uiteraard blijven er letters over. Lever deze overgebleven letters uit het diagram in. Voor de tweede puzzel van het komende seizoen heeft u t Pompebled van deze keer nodig, bewaar het goed. Allemaal weer veel plezier bij het puzzelen. U kunt uw oplossing inleveren tot 13 oktober bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kunt u de puzzel per inleveren. adres: Zoek de volgende woorden: frieschepalen, pompebled, siegerswoude, klauwertswei, derusken, hearsterwei, tolheksleane, middenwei, vanhoutenwei, waskermerwei, boskwei, demersken, tolhek, binnenwei, dwarswijk, bremerwei, langpaed, skiepedrift, foarwurk, lytsedobbe, lytseleane, kromhoek, boskdobbe, debodding, deslus, uthof, beakendyk, grinzerleane, tpaed, vanakenwei, defeart, boerestreek, skoallelan, taeijewyk, demersken, descheiding, 16

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Januari 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Januari 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 186 Januari 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang Januari 2013

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang Januari 2013 t Pompebled 20 e jaargang Nr.: 206 Januari 2013 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Siegerswoude:

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Februari 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Februari 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 187 Februari 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

CURSUSAANBOD OPSTERLAND

CURSUSAANBOD OPSTERLAND CURSUSAANBOD OPSTERLAND Sociaal Cultureel Werk Ouderenwerk Vrijwilligers Najaar 2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer:

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 27

t Informantje schooljaar week 27 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 27

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: April 2009

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: April 2009 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 169 April 2009 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties: Anneke

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: April 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: April 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 189 April 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties: Anneke

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 OBS De Lytse Mienskip Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne Tel: 0513-416730 Mailadres: delytsemienskip@ogprimus.nl Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 No: 02 september Opbrengst flessen actie De opbrengst tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: Juni 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: Juni 2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 191 Juni 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties: Anneke

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Geachte donateur / geïnteresseerde, Met deze eerste nieuwsbrief van 2015 willen we u op de hoogte brengen van de voortgang, die is geboekt rondom de bouw van de school in Rubya in Hoogeveen en omstreken

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief Nieuwsbrief April 2016 Nieuwsbrief Musical De DJ draait door Op donderdag 7 en vrijdag 8 april hebben we prachtige optredens van de kinderen gezien in het café. We hebben op school met veel plezier de

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Februari 2009

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Februari 2009 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 167 Februari 2009 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart Les 4A Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Net even iets anders Betrouwbaarheid: geloofwaardigheid Computer, printer, DVD fragment 2 en 3, werkblad 4A.1 en informatieblad 4A.1, achtergrondinformatie

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Oktober 2008

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Oktober 2008 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 163 Oktober 2008 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: Nr.: 19 e jaargang Maart 2012

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: Nr.: 19 e jaargang Maart 2012 t Pompebled 19 e jaargang Nr.: 198 Maart 2012 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: kopij.pompebled@gmail.com Sigerswâld Colofon t POMPEBLED

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda 29 feb. Aanvang voorjaarsvakantie 4 maart Einde voorjaarsvakantie Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8 Bijbelverhalen Week 8/9:

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 13 jaargang Nr.: April 2006

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 13 jaargang Nr.: April 2006 t Pompebled e 13 jaargang Nr.: 139 April 2006 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed,

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed, Zo kan het ook Zouden er nog meer leuke oude mensen bestaan? vroeg ik me inmiddels af. Ja hoor, zei mijn yogaleraar, mijn oma. Die is achtentachtig en ze rijdt nog auto en als het moet, slingert ze ook

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

WE GAAN NAAR DENEMARKEN!

WE GAAN NAAR DENEMARKEN! WE GAAN NAAR DENEMARKEN! We gaan weer naar Fanø, naar hetzelfde huisje als vorig jaar! We vertrekken op zaterdag 28 april, om ongeveer 8:00 uur. We rijden terug op zaterdag 5 mei. Zaterdag 28 april Zondag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Jaargang 25 Nr. 5 Vrije dagen 1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Bijzondere activiteiten 3 dec. Atelier Ronde 3 4 dec. Sinterklaas op school 18 dec.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: November 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: November 2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 194 November 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en

Nadere informatie

Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn AK Nij Altoenae Tel:

Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn AK Nij Altoenae Tel: Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518 402494 Jaargang 21 nummer 5: 18 december 2015 Kerstviering We kunnen als kinderen en team terugkijken op

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DE HELIOSCOOP. Laatste schooldag tot uur, daarna VAKANTIE!!!!!

DE HELIOSCOOP. Laatste schooldag tot uur, daarna VAKANTIE!!!!! Basisschool De Heliotroop Beemdgrasstraat 12 1313 CM Almere Tel.: 036-7670460 directie@heliotroop.asg-almere.nl www.heliotroop.asg-almere.nl DE HELIOSCOOP Jaargang 5 Nummer 13 13 juli 2016 Belangrijke

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Groep 1/2 In November zijn we naar het Sinterklaasmuseum geweest, met de bus!

Groep 1/2 In November zijn we naar het Sinterklaasmuseum geweest, met de bus! Beste ouders en verzorgers, Voor op de kalender De laatste weken zijn er een aantal veranderingen geweest voor alle kinderen, maar ook voor ouders en personeel van de Trime. Begin november is er een directiewisseling

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie