Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux"

Transcriptie

1 EFTA Duurzaam Ondernemen - Najaarsseminar EFTA-Benelux groot succes! 4 EFTA/Artevelde Studiedag - Alles over drukinkten 17 oktober Column: Duurzaamheidskring flexo 11 Studiedag EFTA/GOC op 21 november: Rasterwalsen het hart van de flexo drukmachine 12 Het vakblad voor de flexografische industrie [ Jaargang 18 nummer 1 januari 2013 ] Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

2 Kwaliteit in Flexibele Verpakkingen PrintPer4 mance Partners Printers Duurzame profit door passie voor Flexodruk PP4 Opleiden PP4 Coachen PP4 Consultancy PP4 Operationeel ondersteunen U wilt toch ook het optimale voor uw bedrijf én personeel Euroflex uit Zwolle is al jarenlang volledig gespecialiseerd in de productie van bedrukte flexibele verpakkingsmaterialen voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij beschikken over een ruime keuze aan basismaterialen, zowel in monofilms, meerlaagse folie, aluminium als papier. Euroflex is gecertificeerd volgens BRC-IoP, HACCP en ISO9001. Hiermee garanderen wij dat uw verpakkingen uiterst hygiënisch, voedselveilig en betrouwbaar worden gemaakt. Maakt u eens geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag bij het vinden van een efficiënte oplossing voor uw verpakkingsprobleem. U bent bij ons aan het juiste adres voor o.a. Portieverpakkingen Lidding- en dieptrekfilm Flowpack verpakkingen Snoep, koek- en chocolade- verpakkingen Automatenfolie Barrièrefilm Broodzakken Nipkowstraat RJ Zwolle Postbus AP Zwolle T F PP4 Karel van Pinxten Populierenlaan XB Veenendaal

3 EFTA News Flash AH introduceert Shelf Ready Packaging Albert Heijn gaat dozen in de schappen van de winkels zetten. Volgens AH snijdt het mes aan twee kanten: verkoop vanuit dozen leidt tot lagere kosten in de winkels en tot een potentieel hogere omzet. Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Per 1 januari 2013 wordt de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De bijdrage zal aanmerkelijk lager zijn dan de huidige verpakkingenbelasting. Het Afvalfonds Verpakkingen is opgericht om vanaf 1 januari 2013 collectief uitvoering te geven aan de verplichtingen die producenten en importeurs hebben onder het Besluit verpakkingen. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken Dit onafhankelijke instituut - waarin het verpakkende bedrijfsleven, de overheid, de gemeenten en wetenschap gaan samenwerken - is in oprichting en zal zich richten op het verduurzamen van de verpakkingsketens. printpack 2013 Op EMPACK 2013 is volop aandacht voor print for packaging. Dit komt onder andere tot uiting door het speciaal ingerichte printpack Paviljoen dat exclusief gereserveerd is voor leveranciers van printmachines, inkten, software en aanverwante producten. EFTA-Benelux zal dit jaar voor het eerst met een eigen stand aanwezig zijn op het printpack Paviljoen, en op beide dagen een learnshop verzorgen. Empack 2013 vindt op 27 en 28 maart 2013 plaats in de Brabanthallen te s-hertogenbosch in Nederland. Zie voor meer informatie de Empack advertentie in dit blad. Iedereen futurist? Niemand kan de toekomst voorspellen, maar een redelijke educated guess of zelfs een guestimate zou kunnen helpen om voor de toekomst de juiste beslissingen te nemen. Door te zoeken naar signalen en trends die wijzen naar de toekomst, en hun betekenis voor de flexografische industrie te bepalen komen we alweer wat dichterbij. Maar op welke signalen en trends moeten wij acht slaan? Voor 2013 voorspellen enkele futuristen dat vertrouwen een grotere rol gaat spelen, een herwaardering van het lokale optreedt, de behoefte ontstaat aan niet méér maar juist minder informatie, een toename van betrokken consumenten (ook wel prosumenten of consumeigenaren), dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, men niet langer een baan heeft maar werk, een toenemend belang van reputatie voor bedrijven, biomimicry, en nog veel meer... Toekomst voor flexo? En wat zijn de belangrijkste signalen en trends binnen de verpakkings- en flexografische industrie? Is het straks niet langer offset versus flexo, maar gaan we door de komst van digitale druk naar meer hybride oplossingen? En worden de runs en levertijden nog korter? Hebben we daarom niet alleen snellere machines, maar vooral juist slimmere machines nodig? Wat is straks nog de rol van ons personeel? Sturen wij hen straks alleen nog maar op output en efficiency, of maken we hen ook onderdeel van de hele organisatie en echt verantwoordelijk? Garanderen wij hen een baan of werk en stimuleren wij hen in hun verdere ontwikkeling? Verandert de rol van de verpakking nog verder richting een zogenaamde multimedia communicatietool in plaats van slechts een logistiek hulpmiddel? En wat betekent dat voor de toegevoegde waarde die wij als verpakkingsindustrie leveren aan onze klanten? En last but not least; hoe belangrijk is duurzaam ondernemen voor onze bedrijfstak? Allemaal zaken en vraagstellingen waar we in 2013 samen mee aan de slag gaan, want EFTA-Benelux is hét platform en netwerk voor de flexografische industrie in België en Nederland. Een heel gelukkig en voorspoedig 2013! Roel Seele Voorzitter EFTA-Benelux [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ] 3

4 Duurzaam Ondernemen - Benelux groot succes! Op dinsdag 13 november 2012 organiseerde EFTA-Benelux haar jaarlijkse Najaarsseminar op het KNVB hoofdkwartier in Zeist met als thema Duurzaam Ondernemen. Doel van het seminar was om als flexografische industrie gezamenlijk een praktische benadering van het begrip duurzaamheid te vinden. Wat doet onze industrie op dit moment al, en wat kan men nog doen op weg naar een duurzame toekomst? In deze inspirerende omgeving, en met uitzicht op de beloften voor de toekomst op het trainingsveld, lieten de leden van EFTA-Benelux zich bijpraten over al hetgeen komt kijken bij duurzaam ondernemen. Het was een interactieve middag, met levendige discussie tussen sprekers en de zaal, waarbij dagvoorzitter Hans van Breukelen als vliegende keep alles in goede banen wist te leiden. Producentenverantwoordelijkheid Paul Christiaens ging namens Nedvang in op producentenverantwoordelijkheid, het belang van preventie van afval door het verminderen van de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en recycling van verpakkingsafval en de rol die Nedvang hierin speelt. Producentenverantwoordelijkheid wordt beïnvloed door Europese en nationale wetgeving, MVO (people en planet) en bedrijfsvoering (profit). De inzameling van verpakkingsafval is een gedeelde verantwoordelijkheid van producenten en importeurs en de gemeenten. Dit is vastgelegd in de Raamovereenkomst uit Nedvang speelt een centrale rol binnen de inzameling en het hergebruik van verpakkingsafval. Nedvang deelt kennis, voert de monitoring van de gemaakte afspraken uit en verzorgt de communicatie namens de deelnemende partijen (o.a. Plastic Heroes campagne). Doel van al deze inspanningen is om koploper binnen Europa te blijven. De inzameling van kunststof laat spectaculaire resultaten zien: van 3% landelijke dekking (2007) naar 96% dekking (2011). In Nederland werd in ,9% van het totaal van alle verpakkingen hergebruikt, waarmee Nederland in Europa een derde positie inneemt. Nieuwe elementen in de uitvoering zijn de directe financiering door producenten/ importeurs van verpakte producten. De volgende doelen zijn leidend: keuzevrijheid, hergebruikdoelstellingen kunststof en hout omhoog, en afschaffing statiegeld onder bepaalde voorwaarden. Ook zal er worden geïnvesteerd in een verduurzamingsagenda en innovatie door o.a. de oprichting van een Kennisinstituut en het maken van procesafspraken voor nieuwe doelstellingen in Voor de toekomst ligt de focus op en de uitdagingen in, de reductie van primaire grondstoffen, het hergebruik van secundaire grondstoffen, en de hernieuwbaarheid waarbij product en verpakking worden gezien als een combinatie. Het gaat de goede kant op in Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen die overwonnen moeten worden om binnen Europa koploper te kunnen blijven. Duurzaamheidskring flexo Vervolgens introduceerde Marc Herberigs namens Stichting Stimular het fenomeen duurzaamheidskring voor de flexografische industrie. Stimular ondersteunt bedrijven duurzaam te ondernemen met (online) tools, (online) kennisverspreiding, en advies en ondersteuning vanuit de win-win voor ondernemer en Dagvoorzitter Hans van Breukelen brengt de bal op spanning milieu. Een duurzame ondernemer neemt volgens Marc Herberigs bij alle bedrijfsbeslissingen de zogenaamde People-Planet- Profit aspecten mee, en kijkt daarbij verder dan zijn bedrijf en betrekt alle stake- 4 [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ]

5 World Commissions on Environment and Development (the Brundtland Commission) during a United Nations conference (WCED, 4 August 1987). Als we kijken naar hoe aan duurzaamheid in de praktijk vorm en inhoud wordt gegeven, en hoe productie, consumentengedrag, energieconsumptie en afval nog steeds verre van duurzaam zijn, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Een kritische noot aan het eind van dit seminar rond duurzaam ondernemen, maar misschien ook wel nodig tussen alle greenwashing rond duurzaamheid waar we alert op moeten zijn. Deelnemers najaarsseminar luisteren naar het welkomstwoord van EFTA voorzitter Roel Seele Najaarsseminar EFTAholders. De markt dwingt bedrijven om te innoveren, en duurzaamheid is daarbij een essentiële randvoorwaarde. Op pagina 11 van dit nummer leest u meer over dit initiatief. Roadmap to Sustainable Packaging Verpakkingshoogleraar Roland ten Klooster presenteerde de aanwezige EFTA- Benelux leden zijn Roadmap to Sustainable Packaging. Duurzaam verpakken is volgens hem verre van eenvoudig, en stelt de producent en consument voor dilemma s en moeilijke keuzes. Er is een gebrek aan kennis, en veel informatie rond de duurzaamheid (LCA) van een bepaalde verpakking en het materiaal is (al dan niet bewust) incompleet. Veel winst kan worden behaald door het juiste materiaal voor de juiste toepassing te kiezen. Centraal binnen zijn presentatie staat de definitie van duurzaamheid: Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This involves addressing economic, social and environmental factors, and their interdependence in an organization s decisionmaking and activities Take aways Hans van Breukelen bleek naast een goede dagvoorzitter ook een begenadigd motivational speaker, en sloot de (geen spatie in drukproef) dag op een geweldige manier af. Door in te gaan op wat het geheim is van succesvolle personen en organisaties, en een link te leggen naar duurzaam ondernemen, wist hij de zaal te motiveren. Volgens Hans van Breukelen is ondernemen een vorm van topsport bedrijven. De juiste instelling en werkplezier zijn beslissende factoren, die bepalend zijn of het gewenste resultaat gehaald wordt. Of men slaagt als duurzame ondernemer hangt voor een groot deel af van hoe het management de werknemers weet te motiveren. Coach op een positieve manier, en wees niet bang om eens een compliment te geven. Mooie lessen om mee naar huis te nemen, en liefst vanaf gisteren zelf in de praktijk te brengen. [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ] 5

6 BE ZO DR EK ON f or eld ss Dü S! Aal 11B2 UP H ei M Honderden flexodrukkers hebben al vaarwel rasterwals gezegd. 6 Alleen U kunt beslissen of het al tijd is om Welkom GTT te zeggen. Bent u klaar om deel te nemen aan de flexo revolutie? Zijn hogere kwaliteit, verbeterde voorspelbaarheid, kostenvermindering en verhoging van de productie snelheid belangrijk voor uw industrie tak? Wanneer Apex de wereld s grootste producent van rasterwalsen de regels van het flexo boek herschrijft met een gepatenteerde uitvinding die de resultaten van de conventionele 60 rasterwals technologie overschrijdt, dan weet u dat het hier om iets unieks gaat. Maak kennis met GTT voor flexibele verpakkingen, label en golfkarton. Zeg de enorme rasterwals voorraden en sluimerende kwaliteitsproblemen, zoals pinholing, haloing, vollopen en zelfs overdadig reinigen vaarwel. Begroet constante kwaliteit, een gestroomlijnde drukomgeving en een verbeterd eindresultaat. Maar is GTT geschikt voor iedereen? Alleen uzelf kunt beslissen of de orders die u momenteel drukt daadwerkelijk de hoge kwaliteit en High Definition Gepatenteerde Open Geometrie precisie, lange runs met herhalingsmogelijkheden, vermindering van drukstations die GTT kan leveren nodig hebben. Daarom biedt Apex zowel GTT als de wereldklasse conventionele rasterwalsen: UltraCell en UltraCellPLUS aan. Apex leverde ook hier baanbrekend werk met de verfijnde rasterwalsen, geproduceerd middels de UltraMelt lasergraveer technologie en de extreem harde keramiek. Precisie inkt overdracht en duurzaamheid gaan samen met UltraCell. Waarom is GTT toch het ervaren waard? De reden hiervoor is eenvoudig: bereik voorspelbare kwalitatiefhoogwaardige drukresultaten op minder drukstations met hogere snelheden en minder reinigingstijd en dat alles met een kleinere inventaris aan walsen. GTT s open slalom inkt kanaal geometrie is het geheim. Maar of u kiest voor GTT of UltraCell, u kunt altijd rekenen op Apex kwaliteit, precisie en betrouwbaarheid. Bij Apex, spreken we behalve de taal van GTT, ook die van de rasterwals vloeiend. Laat het ons aan u bewijzen. Apex Rasterwals Geometrie GTTFLEX voor Flexibele Verpakkingen GTTLABEL voor Label GTTOFFSET voor Offset lakunits GTTCORR voor Golfkarton Download uw GTT brochure of vraag vandaag nog een offerte aan. Flexo, Corrugated & offset: Joris Cabri TEL + 31 (0) labels & etiketten: Jaco Pijper TEL + 31 (0) Apex_EFTA_ indd 1 The Measure of Quality. ApEx EUROpE T 31 (0) E W apex-groupofcompanies.com 3/19/12 8:25:05 AM

7 EFTA/Artevelde Studiedag Alles over drukinkten 17 oktober 2012 Op 17 oktober 2012 organiseerde EFTA- Benelux in samenwerking met Arteveldehogeschool de Studiedag Alles over drukinkten. Op deze Studiedag werden alle inktsoorten behandeld die van toepassing zijn in de Flexo druk. Oplosmiddel inkten, lamineer inkten, watergedragen inkten en UV inkten kwamen uitvoerig aan de orde komen. Hoever is de ontwikkeling van watergedragen inkten om folie mee te drukken en is dit al een goed alternatief ten opzichte van oplosmiddelinkten? De opening van de dag gebeurde door dagvoorzitter Adrie Dobbenberg. Hij benadrukte het belang van een goede beheersing van drukinkten voor het drukresultaat, maar ook in het kader van de beheersing van de kosten. Chris Middelburg van Sun Chemical gaf een presentatie m.b.t. oplosmiddelen en lamineerinkten voor de flexo-industrie. Hij ging in op de vele eisen en specificaties die gesteld worden aan verpakkingsinkten zoals, verdrukbaarheid, visuele eigenschappen, multifunctionaliteit, mechanische-, chemische- en thermische bestendigheid, veiligheid, en economische haalbaarheid. Oplosmiddelhoudende inkten zijn volgens Chris Middelburg vooralsnog de beste keuze voor het flexografisch bedrukken van flexibele verpakkingen. Maar vooral goede afstemming van de toepassing met de inktleverancier is het belangrijkst. Frank Egging van Siegwerk Benelux presenteerde een boeiende verhaal m.b.t. UV inkten voor de labelindustrie. Het was een zeer compleet verhaal met aandacht voor de UV droging, de opbouw van de UV inkt, de UV reactie, en de voordelen voor de drukker bij het gebruik van UV flexografische inkten. Daarnaast werd er zeer veel aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van de producent, relevante wetgeving en de nog steeds zeer actuele migratieproblematiek. Bij de presentatie van Maarten Hummelen van GSE Dispensing m.b.t. menginstallatie en totaal inktmanagement stond niemand centraal. Niemand houdt namelijk van verspilling. Er werd ingegaan op de hulpmiddelen om verspillingen te identificeren en te reduceren. Hoe kunt u door (th)ink lean toe te passen verspilling tegengaan. Inktbeheersing, viscositeit en verdamping stond centraal bij de presentatie van Wim Buyle van Advanced Machinery. Viscositeit is belangrijk, zowel bij diepdruk- als bij flexodrukmachines en dit voor het gebruik van inkten en lakken die zowel solvent gedragen als water gedragen kunnen zijn. Viscositeit vereenvoudigt het inkttransport, maar ook de kleurdensiteit en de benodigde coating hoeveelheid. Alleen een constante viscositeit kan een constante drukkwaliteit garanderen. Roberto van Straaten van Doneck ging in op de opbouw van waterinkt, de verschillende productie fasen, maar ook de droging van inkten op papier, het reinigen van de rasterwals en de negatieve gevolgen van onvoldoende reiniging zoals, dichtlopen van de rasterwals, waardoor minder volume en minder kleurkracht, het oplossen van harde (rest)deeltjes uit de rasterwals, waardoor vervuiling drukwerk, en de vervuiling van beelddragers en een kortere levensduur. Tenslotte werden de laatste trends en toepassingsmogelijkheden besproken. Edwin Spijkers van Apex Europe presenteerde al hetgeen komt kijken bij het reinigen van rasterwalsen, waaronder volumemeting van de rasterwals d.m.v. Ravol, de dagelijkse reiniging, de periodieke reiniging, Biojet reiniging off-press, en Biojet reiniging in-press. Met het blote oog is het onmogelijk te zien of een rasterwals geschikt is voor een bepaalde drukopdracht, of dat deze misschien versleten of vervuild is. Door het volume van uw rasterwalsen regelmatig te meten, en de celstructuur met een microscoop te beoordelen kan tijd en geld worden bespaard. De deelnemers aan deze Studiedag zijn alles te weten gekomen over drukinkten, en dat was nou net het doel van deze bijeenkomst! Spreker Wim Buyle druk in de weer tijdens zijn presentatie [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ] 7

8 (th)ink lean! Montagemachines Viscositeitsapparatuur Reinigingsmachines Doseerinrichtingsystemen Fotopolymeer Proces Apparatuur UK Benelux Germany GSE Dispensing s gravimetric ink dispensers help packaging printers to implement lean manufacturing principles that also make sound financial sense. Lean ink management saves up to 30 percent of your costs Over 900 packaging printers have invested in a GSE dispenser for water-based, solvent-based or UV-curable inks. It has helped them save up to 30 percent of their costs, by: Reducing ink usage: dispense exactly what is needed, instead of ordering excess amounts of readymixed ink from the supplier just in case. Reusing inks: easily locate and retrieve press return-inks from stock. Recycling inks: effortlessly add return-inks to new recipes. With this precision technology at your fingertips, a GSE dispenser will give you the framework to professionalise your ink room and improve your bottom line. To find out more, visit our website at Zelfklevende cliché tapes 3M Cushion Mount Plus tapes, in iedere door u gewenste maatvoering De E-serie van 3M heeft een micro struktuur schutlaag, waardoor luchtinsluiting bij cliché montage is uitgesloten. Fotopolymeer verwijdert gemakkelijk en schoon. ETTA Think Lean.indd : EGBERTS RUBBER B.V. Plesmanweg PE ALMELO T: +31-(0) F: +31-(0) * Walsen voor Flexo- en Diepdruk * Rakelkamerafdichtingen * Swedev rakelmessen TAPIR B.V. Roald Amundsenstraat AP Emmen Postbus CG Emmen Tel Fax [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ]

9 Technisch Workshop Gestandaardiseerde Drukplaatvervaardiging EFTA-Benelux organiseert op woensdag 23 januari 2013 een Technisch Workshop over Gestandaardiseerde Drukplaatvervaardiging. Deze dag is bedoeld voor repro bedrijven, drukvoorbereiders, managers en productieleiders drukkerijen, drukkers, drukwerkinkopers, verkopers en technisch personeel binnen de drukkerij. Maar al te vaak gebeurde het dat een bestelde repeat drukplaat net niet paste of niet het gewenste drukresultaat opleverde. Dat is nu verleden tijd. Rudico heeft als pilot voor EFTA-Benelux het traject tot DFTA certificering met succes afgelegd. Zero defects en 100% repeatabillity, wie wil daar nu niet alles van weten? Graag willen EFTA- Benelux en Rudico de kennis en de weg naar certificering delen met alle betrokkenen in de flexo drukwereld. Op woensdag 23 januari organiseert EFTA- Benelux daarom een Workshop Opstelling van de net geïnstalleerde machine Gestandaardiseerde Drukplaatvervaardiging te Eerbeek in Restaurant De Heideroos aan de Harderwijkerweg 28. Na een praktische inleiding door Rudico zal Robert Remmelink van Flint Group Netherlands een presentatie geven over het certificeringproces van DFTA. Na de pauze gaan we lopend naar Rudico om alles in de praktijk te aanschouwen. EFTA-Benelux en Rudico ontvangen u graag bij onze bijeenkomst. Datum: woensdag 23 januari 2013 Locatie: Restaurant De Heideroos, Harderwijkerweg 28, 6961 GE Eerbeek Tijd: uur Prijs: leden: 150,- (excl. BTW), niet leden: 200,- (excl. BTW) De nieuwe hal van Felco/Rudico Wilt u deelnemen aan deze Workshop dan kunt u zich opgeven via het EFTA secretariaat: [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ] 9

10 Diverse flexo cursussen Procesoperator druktechniek Ordermanager Technische kadercursus Kijk voor ons volledige cursusaanbod op Nieuw op EMPACK 27 & 28/03/ BRABANTHALLEN S-HERTOGENBOSCH printpack2013 PRINTMACHINES, PRINTTECHNIEKEN, INKTEN EN SOFTWARE OPLOSSINGEN VOOR DE VERPAKKINGSINDUSTRIE Uw advertentie had op deze plaats kunnen staan. Adverteren in hét vakblad voor de flexografische industrie geeft u een breed bereik, is helemaal niet duur, en maakt onderdeel uit van een breder advertentiepakket. Het advertentiepakket: Uw advertentie in ons verenigingsblad EFTA! Uw advertentie in onze digitale E-nieuwsbrief Uw banner op de website van EFTA-Benelux De kosten: 400,00 (excl. BTW) 1/4 pagina 650,00 (excl. BTW) 1/2 pagina 850,00 (excl. BTW) 1 pagina Voor meer informatie neemt u contact op met het EFTA-Benelux secretariaat. easyfairs.com/empack-nl

11 Column: Duurzaamheidskring flexo Met mijn eigen bedrijf Euroflex ben ik al enige tijd lid van de Duurzaamheidskring Grafimedia NoordOost Nederland van het KVGO. Deze duurzaamheidskring wordt ondersteund door Marc Herberigs van Stichting Stimular. Mijn ervaringen binnen deze kring zijn zeer positief. Als enige flexodrukker tussen allemaal niet op de verpakkingsindustrie georiënteerde offset drukkers ben ik toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Ons productieproces laat zich moeilijk vergelijken met dat van mijn collega s binnen de duurzaamheidskring. Daarom leek het mij een goed idee om binnen EFTA-Benelux een eigen duurzaamheidskring op te zetten met collega s die net zoveel kennis en ervaring hebben van het flexografische drukproces. Op 13 november 2012 heeft EFTA-Benelux tijdens het EFTA Najaarsseminar in Zeist de duurzaamheidskring flexodruk gelanceerd. Met deze duurzaamheidskring wilt EFTA- Benelux de kennisuitwisseling op het gebied van duurzaam ondernemen binnen de flexografische industrie in de Benelux stimuleren. Voor wie is de duurzaamheidskring bedoeld? Voor een groep ondernemers die duurzaamheid zien als randvoorwaarde voor innovatie En die 4 maal per jaar tijd willen maken voor een bijeenkomst van 3 uur bij een van de deelnemers of op een interessante locatie De duurzaamheidskring flexodruk komt onder leiding van EFTA-Benelux en Stichting Stimular meerdere malen per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten staan onder leiding van een inhoudelijk deskundige voorzitter, en worden gekenmerkt door een informele en open sfeer. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen uit en kijken bij elkaar in het bedrijf. De deelnemers vullen jaarlijks de Milieubarometer in, waarbij zij de milieucijfers onderling vergelijken. En wat levert het u op? De benchmark geeft u inzicht in prioriteiten De deelnemers uit de KVGO Duurzaamheids kring Breda hebben 50% op hun milieubelasting & 20% op hun milieukosten (per kg drukwerk) bespaard in 4 jaar! In het eerste jaar voert elk bedrijf gemiddeld 10 duurzaamheidsacties uit De deelnemende bedrijven worden als voorbeeld gezien in de sector op gebied van innovaties (bijv. LED, zonnepanelen, elektrisch rijden) U doet nieuwe ideeën op U kunt eigen knelpunten inbrengen in de groep Om op een praktische manier met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan binnen uw eigen bedrijf, is deelname aan een duurzaamheidskring het beste advies dat ik u kan geven. U kunt zich als deelnemer aanmelden bij het EFTA-Benelux secretariaat Mag ik op uw deelname rekenen? Ik heb er in ieder geval erg veel vertrouwen en zin in! Roel Seele Euroflex Deze column zal elk volgend nummer van EFTA! wisselen. De EFTA! redactie houdt zich van harte aanbevolen voor interessante bijdragen door gastredacteuren. [ EFTA! Jaargang 17 nummer 3 september/oktober 2012 ] 11

12 Studiedag EFTA/GOC op 2 Rasterwalsen het hart van Als eerste spreker gaf Bas van der Poel van Inometa een presentatie. Inometa maakt naast rasterwalsen/sleeves ook montage sleeves en dunsleeves voor eindloos/naadloos drukwerk. De fabricage van rasterwalsen/sleeves bestaat uit het thermisch spuiten van de ceramiclaag, het slijpen, superfinishing en tenslotte het laseren van de rasternapjes. De rasterwals wordt na het laseren gewassen en het volume wordt door middel van een 3D camera gemeten. De meeting heeft een maximale afwijking van 4%. Werken met zeer nauwkeurige metingen is zeer belangrijk voor de reproduceerbaarheid en voor HE printing. Hierbij zijn rasterwalsen met liniaturen tot 1000 L/CM geen uitzondering meer. De nieuwste lasertechniek maakt het mogelijk de celstructuur zodanig aan te passen dat een perfecte U vorm ontstaat. Dat wil zeggen steile wanden en een gladde bodem waardoor er een goede inktoverdracht ontstaat. De zaal was zoals gewoonlijk weer goed gevuld Rasterwalsen zijn het hart van het flexoproces. Het zorgt voor een constante toevoer van drukinkt. Daarnaast zijn er ook ander bepalende factoren die een top drukwerk kwaliteit mogelijk maken zoals: constantheid in de workflow, gedefinieerde toleranties, definieer je doelen LAB, densiteit, standaardiseer de inktformulering, kwaliteit van het substraat (is dit constant?), drukplaat keuze, keuze montage tape, juiste rasterwals specificatie, etc. Als je al deze factoren optimaliseert kun je tijd en geld besparen voor het realiseren van HD flexodruk en dit in een zo kort mogelijk insteltijd op de drukmachine met een voorspelbaar drukresultaat. Hoe definieer je de beste rasterwals configuratie? Hiertoe maak je gebruik van een banded roll waarbij verschillende rasterliniaturen en volumes van de rasterwals voorkomen. Deze inktvolumes in relatie tot de drukplaat liniatuur leiden tot de beste keuze voor je rasterwalsen. Wanneer je langdurig de inkt overdracht reproduceerbaar wilt houden, is het noodzakelijk het Duidelijke uitleg over de verschillende technieken volume regelmatig te meten, zodat je weet wanneer de rasterwals gereinigd moet worden omdat het volume afneemt door vervuiling. Voor dit reinigen zijn er verschillende methoden zoals: Hoge druk vloeistof (zeepachtig) reiniging Poederreiniging Ultrasoon reiniging - Laser reiniging. Ook het opbergen van je rasterwalsen is belangrijk. Pak de rasterwals/sleeve in met een beschermende cover met daarop de uitmerking van de rasterwals (Volume en liniatuur) Na de pauze was het de beurt aan Edwin Spijkers van Apex. Edwin heeft eerst de geschiedenis van de rasterwals uiteen gezet waarbij de techniek van laseren de kwaliteit van de ceramische rasterwals aanmerkelijk heeft verbeterd. Het doel van de rasterwals is een constante hoeveelheid drukinkt reproduceerbaar af te geven aan de drukplaat. Apex stelt dat de traditionele rasternap de grens van zijn technologische en technische realiseerbaarheid bereikt heeft. Zij hebben een ceramische rasterwals/sleeve ontwikkeld die inkt afgeeft door middel van een kanalen structuur, waarbij bij de productie de laser niet meer (pulserend) onderbroken wordt, maar 12 [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ]

13 1 november: de flexo drukmachine Voldoende tijd voor verdieping en informele interactie constant door lasert. Het gevolg van kanalen lasering leidt tot een meer rustige inktgeving met veel minder luchtinsluiting, waardoor er een geslotener inktlaag door de drukplaat wordt afgegeven. Hierdoor is het mogelijk raster en teksten samen op 1 drukplaat te drukken, wat kostenverlagend werkt. Omdat er veel minder luchtinsluiting in de rasterwals zit, zal spitting vooral in de smalbaan UV flexo veel minder voorkomen. Het drukken van raster 70 is vooral in de labelindustrie geen enkel probleem gebleken. Ook Edwin ging in op het frequent reinigen van de rasterwalsen. Dit is noodzakelijk om een constante hoeveelheid drukinkt over te brengen. In de praktijk zul je regelmatig het volume van de rasterwals moeten opmeten om te weten of het volume nog toereikend is om genoeg drukinkt over te zetten op de drukplaat. Wanneer dit volume te laag is moet tot reiniging overgegaan worden. Ook legde hij de diverse technieken van reinigen uit waarbij Apex nauw samenwerkt met Bicarblast die rasterwalsen/sleeves reinigt middels bakpoeder. Dit kan zowel in-line als off-line. Vooral voor de karton industrie is reinigen in-line erg belangrijk omdat het wisselen van rasterwalsen daar erg tijdrovend is. Hierna was het de beurt aan Jan Wemekamp van Egberts Rubber die ons alles vertelde over Svedev rakels. Een rakel is noodzakelijk om de inkthoeveelheid van de rasterwals exact af te rakelen, zodat deze precies en reproduceerbaar dezelfde hoeveelheid drukinkt doorlaat. Rakels zijn er in vele maten, soorten en hardheden. Het is de bedoeling dat we een rakel kiezen die zachter is dan de rasterwals zodat de rakel slijt en niet de rasterwals, zodat het volume niet aangetast wordt. Ook wordt de keuze van de rakel mede bepaald door een aantal variabelen, zoals: Soort bedrukking en de daarbij behorende inkt. Inkttypen als UV Solvent en waterinkt bepalen de keuze evenals rastervolume, kleur inkt of witte inkt, print snelheid, drukbreedte en tot slot het te bedrukken materiaal. Het komt aan op precisie In de praktijk zien we veelal een te hoge rakeldruk die leidt tot onnodig slijtage aan de rakel en mogelijk de rasterwals. Het is verstandig een magneet in de inktpomp te hangen die de metaaldelen van de afgesle- [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ] 13

14 ten rakel uit de inkt haalt. Dit kan schade aan de rasterwals voorkomen. Duidelijk werd in ieder geval dat een universeel rakel niet bestaat en dat de keuze bedrijf en situatie afhankelijk is. Daarom is een op maat advies te aan te raden afhankelijk van de produktie omstandigheid. Na Jan Wemekamp werd het tijd voor een goede lunch in de kantine. Het middag programma was zo ingericht dat de deelnemers in twee groepen werden verdeeld. In twee ruimtes hadden diverse bedrijven een stand ingericht om vervolgens de deelnemers in een informele sfeer uit te leggen wat hun bedrijf voor de flexo industrie zoal betekent. In willekeurige volgorde vertelden de bedrijven het nieuws dat hun bedrijf op het gebied van rasterwals reiniging - milieu vriendelijk reinigen van machine delen - het meten van rasterwals volumes in-line rasterwals reinigen en de testvorm gedrukt met een banded rasterwals. Milieu en Arbo vriendelijk reinigen van machine delen. Zowel Eco point, Green for clean als Rudico Trading demonstreerden dat met moderne schoonmaakmiddelen Arbo en milieuvriendelijk machine delen gereinigd kunnen worden. Eco-point en Green for clean leveren schoonmaakmiddelen die gemaakt worden uit onder andere sinaasappelen. Het is verbluffend te zien hoe deze schoonmaakmiddelen de inkten en inktkoeken oplossen. Wel is het zo dat als je overweegt Arbo vriendelijk te reinigen je beter eerst een test kunt laten uitvoeren, omdat geen drukinkt gelijk is. Iedere toepassing van drukinkt heeft zijn specifieke wassen en technische vernissen. Om het beste schoonmaak resultaat te verkrijgen is dus nader onderzoek noodzakelijk. Het schoonmaken mag niet onnodig extra stoptijd van de drukpers opleveren. Rudico levert ook schoonmaakmiddelen op chemische basis. Wel zijn deze producten Arbo vriendelijk omdat er geen verdamping plaats vindt. Het is dus niet meer nodig schoon te maken met ethylacetaat dat uiterst snel verdampt en daarbij ook nog explosief is. Deze middelen kunnen er voor zorgen dat drukkers bij schoonmaakwerkzaamheden niet meer het gevaar lopen de schilders ziekte (OPS) door het inademen van uiterst vluchtige oplosmiddelen te krijgen. Drukkerijen moeten hier veel alerter op zijn dat er goede alternatieven zijn. Apex gaf een demonstratie van het volume meten van een rasterwals met de Ravol koffer. In deze koffer zit een injectie spuit die een bepaalde hoeveelheid gekleurde vloeistof op de rasterwals legt. Met een rakel wordt deze vloeistof uitgerakeld. Er ontstaat een gekleurde vlek. Hoe dieper de rasterwals napjes hoe kleiner de vlek. Vervolgens druk je de vlek af op een vel papier. Met een Planimeter meet je vervolgens het oppervlakte van de vlek. Hier uit komt dan het volume van de rasterwals. Als je het originele volume weet, kun je aan de hand van het nieuwe volume bepalen of de rasterwals gereinigd moet worden. Apex werkt samen met Bicarblast die rasterwalsen reinigt met bakpoeder. Geheel vrijblijvend kun je als bedrijf informatie aanvragen. Rudico heeft ook een rasterwals reinigingssysteem. Vooral voor de karton industrie is deze methode interessant, omdat bij karton drukmachines rasterwalsen wisselen een tijdrovende zaak is. Het is dus belangrijk dat het in-line kan reinigen. Het werkt als volgt. Wat heeft u aan EFTA-Benelux? EFTA-Benelux is dè branchevereniging voor de flexografische industrie in België en Nederland. Dankzij EFTA-Benelux kunt u beschikken over de juiste informatie over de laatste ontwikkelingen binnen en rondom de branche. EFTA-Benelux verzorgt diverse vakgerichte opleidingen en boeiende seminars. Door EFTA-Benelux heeft u toegang tot een ijzersterk netwerk van flexodrukkers en leveranciers. EFTA-Benelux staat voor: samen sterk voor flexo state-of-the-art vaktechniek alle schakels in flexo onderling platform voor kennisoverdracht investeren in mensen koplopers in de branche Je legt een drukcilinder in de drukmachine. Op deze drukcilinder is een weefsel gemonteerd dat je vervolgens impregneert met reinigingsvloeistof. Vervolgens laat je de drukpers draaien waarbij de rasterwals tegen de drukcilinder duwt. Door de wrijving die ontstaat wordt de rasterwals gereinigd. Het weefsel is meerdere keren te gebruiken en gebruiksvriendelijk. Rudico Trading geeft u graag een demo. Tenslotte was er nog een rasterwals volume meting systeem van Capatch. Hierbij druk je een teststrip waarin een druppel vloeistof zit geheel leeg. Hoe lager het volume van de rasterwals hoe langer de kleurige vlek. Dit is een snel en goedkoop werkend systeem. Het verdient wel enige ervaring en oefening voor je een betrouwbaar resultaat verkrijgt. Dit systeem werkt betrouwbaar en is prijstechnisch zeer interessant. Voor een paar Euro kun je dus bepalen hoe het volume van de rasterwals is en of dieptereiniging aan de orde is. Het kan veel onnodige stoptijden op de drukmachine en afval vermijden door het voorkomen van te weinig kleurkracht door vervuilde rasterwalsen. Preventief kun je de conditie van de rasterwals bepalen. Na de evaluatie ging een ieder aan het slot drankje (alcoholvrij) om vervolgens voldaan na een leerzame dag huiswaarts te keren Adrie Dobbenberg Opleidingscoördinator EFTA-Benelux EFTA-Benelux spreekt en behartigt de belangen van en namens de gehele flexografische industrie. Via het EFTA Members Benefits inkoopprogramma ontvangt u een aantrekkelijke korting op een zeer divers en uitgebreid aanbod van speciaal voor u geselecteerde producten en diensten. U ontvangt als lid ledenkorting op EFTA seminars en studiedagen. Contact EFTA-Benelux Postbus CH Den Haag Nederland T: +31 (0) F: +31 (0) E: Bezoek ook onze website 14 [ EFTA! Jaargang 18 nummer 1 JANUARI 2013 ]

15 FLEXO International FTA Forum 2013 FTA (USA) organiseert van 28 april t/m 1 mei 2013 haar Annual Forum in San Diego, Californië. DFTA Frühjahrsfachtagung DFTA (D) organiseert op 14 maart 2013 haar Voorjaars Fachtagung in Kassel. Migratie minerale oliën De migratieproblematiek blijft een hot issue in de verpakkingsindustrie. Op 26 november 2012 publiceerde Stiftung Warentest in Duitsland dat er sporen van minerale oliën gevonden was in de chocolade verpakt in adventskalenders. De conclusie van Stiftung Warentest dat het gerecycled karton de bron van de migratie was bleek na onderzoek van de Technische Universiteit van Darmstadt onjuist. Er zijn veel potentiële andere bronnen van de migratie aan te wijzen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Stuur uw nieuws naar EFTA- Benelux! De redactie van EFTA! ontvangt graag van u nieuwsberichten m.b.t. de laatste technologische- en marktontwikkelingen binnen de flexografie. Stuur uw nieuwsberichten aan Agenda 2013 Studiedagen i.s.m. Grafisch Opleidingscentrum GOC, Veenendaal (Nederland) woensdag 27 februari 2013 Standaardisatie woensdag 15 mei 2013 Beelddragers woensdag 4 september 2013 Meten aan de drukpers woensdag 30 oktober 2013 Efficiënt en goedkoper drukken door slimmer produceren i.s.m. Arteveldehogeschool, Mariakerke (België) woensdag 13 maart 2013 Meten aan de drukpers woensdag 24 april 2013 Efficiënt en goedkoper drukken door slimmer te produceren Overige evenementen Workshop woensdag 23 januari 2013 Beurzen woensdag 27 maart 2013 & donderdag 28 maart 2013 Seminars Voorjaar 2013 Najaar 2013 Workshop Certificering Drukplaat vervaardiging volgens DFTA methode (Eerbeek) Empack 2013 (Den Bosch) Technisch seminar Najaarsseminar & ledenvergadering COLOFON Redactie: J. Wüstenhoff, R.R-J. Krabbendam EFTA-Benelux, Postbus 85612, NL-2508 CH Den Haag telefoon: telefax: Het laatste nieuws vindt u altijd op de EFTA Website: Lay-out en Drukwerk: De Swart BV EFTA 15 [ EFTA! Jaargang 16 nummer 1 mei 2011 ] Officieel orgaan van de vereniging voor flexodruk EFTA-Benelux

16 DRUCK EXTR US ION VERA RARB RBEI TU NG BIJ ONS KRIJGT IEDEREEN WAT HIJ NODIG HEEFT. WE ZIJN PER SLOT VAN REKENING EEN FAMILIEBEDRIJF. Hoge druksnelheden, economisch, flexibel iedere W&H-flexodrukmachine heeft zijn eigen sterke punten. Maar hun familieachtergrond kunnen ze niet verbergen. Top kwaliteit, modernste techniek en een aan de praktijk georiënteerde bediening horen tot de eigenschappen die iedere W&H-machine kenmerkt. Dat geldt ook voor ons meest recente familielid: de MIRAFLEX A, een nieuwe sleeve-machine, het antwoord op de eisen gesteld door de professionele flexodrukker, met een zeer goede prijs-prestatie verhouding. Samen met haar zeer succesvolle zus de MIRAFLEX C rondt ze het machineprogramma af. Meer over onze flexodrukmachines vindt u in het internet onder IDEEN AUS LEIDENSCHAFT WINDMÖLLER & HÖLSCHER BENELUX B.V. Gebouw Rivierstaete Amsteldijk 166 Postbus DJ Amsterdam Niederlande Tel.: Fax:

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 2 NUMMER 3 ApRil 2013 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 2 NUMBER 3 ApRil 2013 DUURzAAmhEID EN DE methode ECOCOSTS/VALUE RATIO BUSINESSCASE DUURzAmE

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL

ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL JAARVERSLAG Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL pag 30 MEER REGEL- KRINGEN DAN EEN BOEING 747 pag 20 WERKEN IN EEN SECTOR MET VOLOP

Nadere informatie

ZZP er is echte ondernemer. Mei Li Vos (PvdA): HANS BIESHEUVEL: AANBESTEDEN EERLIJKER HANDELSMISSIE BRAZILIË SUCCESVOL DE CROMVOIRTSE AUTOMATISEERT

ZZP er is echte ondernemer. Mei Li Vos (PvdA): HANS BIESHEUVEL: AANBESTEDEN EERLIJKER HANDELSMISSIE BRAZILIË SUCCESVOL DE CROMVOIRTSE AUTOMATISEERT maandblad 58e jaargang januari 2013 1 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL HANS BIESHEUVEL: AANBESTEDEN EERLIJKER 14 HANDELSMISSIE BRAZILIË SUCCESVOL DE CROMVOIRTSE AUTOMATISEERT

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Hannover Messe inspireert. Thema New Business MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN

Hannover Messe inspireert. Thema New Business MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN maandblad 59e jaargang mei 2014 5 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN ROBOTLASSEN

Nadere informatie

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Corporate social responsibility investeren in een duurzame toekomst juli

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt.

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt. MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 2-2014 THEMANUMMER: Pharma in samenwerking met: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge De ISPE verbindt

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

miljoenste Alcatel-Lucent DSL-lijn

miljoenste Alcatel-Lucent DSL-lijn u i t g a v e 29 m e i 2 0 1 0 200 miljoenste Alcatel-Lucent DSL-lijn samenwerken column Zoals die variant waar de ene partij samen is en de andere partij kan werken. Of de variant waar een partij of persoon

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering De systemen voorbij, kwaliteit gaat verder jaargang 27 Themanummer 2014 Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering Business improvement Advies, TrAining & implementatie Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Hoe Oracle Fusion ready ben jij?

Hoe Oracle Fusion ready ben jij? 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 000 1100 0000 1010 1110 000 111

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie