NSE-specials. 2014: Tevredenheid over toetsing en beoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NSE-specials. 2014: Tevredenheid over toetsing en beoordeling"

Transcriptie

1 NSE-specials 2014: Tevredenheid over toetsing en beoordeling

2 Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn korte rapportages over specifieke NSE-onderwerpen. specials hebben een signalerende functie en veronderstellen geen statistische voorkennis. Door de kernachtige vorm zijn de specials merendeels op academieniveau. academies beschikken reeds over detailrapporten met alle items van de NSE naar de verschillende opleidingsvarianten. Ook met QlikView is het mogelijk om specifieke overzichten te maken. Wie een detailuitwerking van de special wenst, kan een sturen naar Daniël Rijckborst Bij de specials gaat het om onderwerpen die: onvoldoende aan bod komen in de normale rapportages reden geven tot zorg gezien de score ter discussie staan aansluiten bij bijzondere gebeurtenissen waar speciaal om gevraagd is specials zijn thematisch en gericht op verschillende onderwerpen en doelgroepen. Bepaalde informatie komt daarom in meerdere specials terug. Daarmee zijn de specials afzonderlijk te raadplegen. Verschil vragenlijst tussen 2013 en 2014 vragenlijst van 2014 is nagenoeg dezelfde als die van Vergelijking is dus mogelijk. In 2013 is de NSE-vragenlijst echter grondig herzien. Sommige vragen zijn vervallen, andere vragen zijn anders geformuleerd of toegevoegd. Dit maakt de vergelijkbaarheid met de jaren voor 2013 in bepaalde gevallen lastig. Globale en gemiddelde themascores NSE-specials die in het verleden werden geschreven, rapporteerden vaak over de globale themavragen die in het begin van de vragenlijst staan. ze vragen gaan vooraf aan de feitelijke subvragen, waar de student rechtstreeks zijn mening kan geven over een onderwerp. Studiekeuze123 streeft ernaar deze vragen te laten vervallen, onder andere vanwege de lengte van de vragenlijst. Vanaf 2014 zal het LIC deze globale themascores zo min mogelijk gaan gebruiken. kleurenplaten 2014 vermelden deze globale themascores nog wel. NSE-rapportages kennen nog een andere soortgelijke variabele: de gemiddelde themascore. ze score geeft het gemiddelde weer van alle items binnen een thema. Het LIC gaat deze score vanaf 2014 zoveel mogelijk gebruiken in de NSE-specials. Alle informatie van de NSE (vragenlijsten, kleurenplaten, academierapporten et cetera) van de afgelopen jaren staat op Blackboard: Avans Hogeschool, Leer- en Innovatiecentrum Daniël Rijckborst, Els Roskam - Pelgrim en Wil Kwinten Maart

3 Studenttevredenheid over toetsing en beoordeling Toetsing in het hoger onderwijs staat volop in de belangstelling. Opleidingen zijn er verantwoordelijk voor dat het diploma dat wordt uitgereikt van waarde is, zowel voor de student als voor de maatschappij. NVAO heeft aangegeven dat de manier waarop opleidingen nadere invulling geven aan toetsen een speerpunt zal zijn bij het beoordelen van opleidingen. Dat impliceert dat opleidingen (nog) meer aandacht moeten besteden aan de manier waarop studenten worden getoetst. ze NSE special geeft inzicht in de studenttevredenheid over toetsing en beoordeling op basis van de NSE Overigens, uit de special toetsing in 2013 kwam naar voren dat de meeste winst te behalen viel in het tijdig bekend maken van resultaten. In de NSE 2014 is studenten gevraagd een tevredenheidsoordeel te geven over: 1. duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 2. aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding Gem. themascore 3. kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 4. kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 5. kwaliteit van feedback van docenten 6. inzage- en bespreekmogelijkheden na afloop van een toetsperiode. 7. Het tijdig bekend maken van resultaten en beoordelingen Daarbij heeft de student de volgende antwoordmogelijkheden: 1 (zeer ontevreden) t/m 5 (zeer tevreden). Voor elke vraag is een gemiddelde score berekend. Tevens vormen de eerste 4 vragen de gemiddelde themascore toetsing en beoordeling. 1 Eveneens is in de NSE 2014 de vraag opgenomen of de student tevreden is over het aantal toetsmomenten in de opleiding. Door de afwijkende opbouw van de antwoordmogelijkheden wordt deze vraag apart behandeld. Ook is in deze special een nieuwe weergave van de studenttevredenheid toegepast. Naast de gemiddelde scores, is op experimentele wijze een extra normering gebruikt die aansluit bij de prestatieafspraken van Avans Hogeschool. normering is dat 75% van de student tevreden is (score 4 of 5). 1 Vraag 5 behoort tot het thema docenten, vraag 6 is een vraag die door Avans Hogeschool zelf gesteld wordt en vraag 7 behoort tot het thema informatievoorziening. 3

4 NSE 2014: gemiddelde themascores Tabel 1 is een weergave van de scores van Avans Hogeschool op de 17 verschillende NSE thema s. Het thema toetsing en beoordeling laat in 2014 een lichte stijging zien. Ten opzichte van 2013 stijgt de studenttevredenheid met 0,02 (op een schaal van 1 t/m 5). Met een score van 3,59 bevindt dit thema zich op de negende plaats op de rangorde van thema s binnen Avans Hogeschool. Binnen de hogeschool-rangorde op het thema toetsing en beoordeling staat Avans Hogeschool op de derde plaats. Tabel 1: themascores NSE 2014 NSE thema s Score 2014 Rangorde hogescholen 2014 Stijging/daling t.o.v Score 2013 Stage Ervaring 3, ,89 Algemene Vaardigheden 3, ,83 Groepsgrootte 3, ,79 Studieomgeving 3, ,78 Docenten 3, ,62 Voorbereiding Beroepsloopbaan 3, ,63 Inhoud 3, ,61 Onderzoek 3, ,60 Toetsing en beoordeling 3, ,57 Studiebegeleiding 3, ,51 Studielast 3, ,46 Studiefaciliteiten 3, ,49 Informatievoorziening 3, ,36 Kwaliteitszorg 3, ,24 Studierooster 3, ,10 Stage En Opleiding 3, ,17 Huisvesting 3, ,16 Tevredenheid toetsing en beoordeling per hogeschool In bijlage 1 zijn de gemiddelde scores van de verschillende hogescholen per vraag weergegeven. Het gaat hier om hogescholen die qua grootte vergelijkbaar zijn met Avans Hogeschool. In de tabel komt duidelijk naar voren dat studenten van Avans Hogeschool relatief tevreden zijn over de verschillende aspecten rondom toetsing en beoordeling. Alleen het studentenoordeel over het tijdig bekend maken van resultaten (3,16) ligt onder de 3,50. Vergeleken met andere scholen is dit geen slechte score: maar liefst 9 van de 17 scholen scoren onder de 3,00 op dit aspect. 4

5 Ontwikkeling studenttevredenheid door de jaren heen In figuur 1 is de score-ontwikkeling zichtbaar op de verschillende vragen rondom toetsing. Daarnaast is de gemiddelde themascore toetsing en beoordeling weergegeven. studenttevredenheid laat over het algemeen een stijgende lijn zien. Negatieve uitschieter is het tijdig bekend maken van de resultaten. tevredenheid op deze indicator daalt in de periode met 0,15. In 2014 vindt er herstel plaats (+0,05). Figuur 1: studenttevredenheid in periode ,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3, Toetsing & Beoordeling (themascore) duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht (nieuw vanaf 2013) kwaliteit van de toetsing op vaardigheden (nieuw vanaf 2013) Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen kwaliteit van feedback van docenten inzage- en bespreekmogelijkheden na afloop van een toetsperiode 5

6 Tevredenheid over toetsing en beoordeling per academie In bijlage 2 zijn de gemiddelde scores op de vragen rondom toetsing uitgesplitst naar academie. Uit de tabel blijkt het volgende: Alle academies scoren een (ruime) voldoende op de gemiddelde themascore toetsing en beoordeling. 2 Slechts 4 academies scoren onder de 3,50 (AB&I, ADT, AKV/ St. Joost en de PABO). Voor weergave themascores zie figuur 2. Op 6 van de 7 tevredenheidsvragen rondom toetsing en beoordeling scoren alle academies een (ruime) voldoende. negatieve uitschieter is het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen. Op deze vraag scoren vijf academies een onvoldoende (<3,00), namelijk: AB&I, ACUE, AGZ, ASB en AVB. Vooral binnen de academie ACUE zijn studenten ontevreden (2,54). Dit heeft echter weinig invloed op de algemene studenttevredenheid binnen deze academie (3,96). Door de relatief lage score is de tijdigheid van het bekendmaken ook per opleidingsvariant onderzocht. In bijlage 3 zijn de gemiddelde scores op een rij gezet. Van de 91 opleidingsvarianten (met minimaal 20 respondenten) heeft 31% een score lager dan 3,00 (28 opleidingsvarianten). Figuur 2: gemiddelde themascore per academie t.o.v. gemiddelde Avans JHS AFM AMIB AHB AI&I ASH ASIS ATGM AMBM AE&I AAFM AVB AOMI ACUE ASB AGZ AB&I ADT AKV/ST.JOOST PABO 3,84 3,77 3,70 3,68 3,67 3,67 3,66 3,65 3,65 3,61 3,59 3,58 3,56 3,56 3,51 3,50 3,46 3,44 3,40 3,39 Toetsing en Beoordeling (themascore) Gemiddelde Avans Hogeschool 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 2 Score is gelijk aan of hoger dan een 3,00. 6

7 Percentage studenten dat expliciet tevreden is over toetsing en beoordeling Naast de gemiddelde score per vraag, is het percentage studenten berekend dat expliciet tevreden is. Dit wil zeggen dat zij de score 4 (tevreden) of score 5 (zeer tevreden) toekennen. Met deze berekeningswijze is getracht aansluiting te vinden bij de normen in de prestatieafspraken van Avans Hogeschool. Studenten zijn het meest tevreden over de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding (62,2%). Het minst tevreden zijn studenten over het tijdig bekend maken van de resultaten (41,3%). Dit komt overeen met het beeld dat naar voren komt bij de gemiddelde scores (zie figuur 3). In bijlage 4 zijn de percentages naar academie uitgesplitst. Ook bij de academies zien we dat de grootste problemen zich bevinden bij het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen. Bij 12 academies is minder dan 45% (zeer) tevreden over dit aspect. Slechts één academie scoort op één aspect hoger dan 75%. Dit is JHS bij het oordeel over de kwaliteit van toetsing en vaardigheden. Figuur 3: percentage studenten dat (zeer) tevreden is - Avans Hogeschool totaal aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 62,2% 61,0% kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 59,2% duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 55,8% kwaliteit van feedback van docenten 55,0% inzage- en bespreekmogelijkheden na afloop van een toetsperiode Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen 41,3% 54,2% 0% 100% 7

8 Tevredenheid over aantal toetsmomenten Tevens is in de NSE opgenomen of de student tevreden is over het aantal toetsmomenten in de opleiding. Bij Avans als geheel vindt 79% van de studenten het aantal toetsmomenten precies goed, 14% vindt dat (veel) te veel getoetst wordt en 6% zegt dat er (veel) te weinig toetsing is. In figuur 4 weerspiegelen de horizontale balken de percentages per academie. Hieruit blijkt het volgende: Bij 11 van de 20 academies vindt minimaal 80% van de studenten het aantal toetsmomenten precies goed. Opvallend is het percentage studenten dat bij de academie ASIS aangeeft te veel toetsmomenten te hebben (32%). Ook bij de academie AVB (25%) en AHB (24%) is meer dan 20% van de studenten van mening dat er teveel getoetst wordt. Slechts een klein deel van de studenten is van mening dat er (veel) te weinig toetsing plaatsvindt. Figuur 4: studentenoordeel over het aantal toetsmomenten ADT JHS AI&I AE&I ATGM ASH AMBM AFM AKV/st. Joost AGZ ASB AAFM AB&I AMIB PABO AOMI ACUE AHB AVB ASIS 87% 85% 83% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 80% 80% 79% 79% 78% 78% 77% 76% 73% 69% 63% 5% 6% 7% 7% 8% 4% 5% 8% 5% 8% 3% 16% 8% 10% 6% 11% 12% 12% 9% 13% 10% 11% 9% 13% 10% 4% 16% 4% 17% 7% 15% 6% 18% 7% 17% 3% 24% 6% 25% 32% 3= precies goed 1+2= (veel) te weinig 4+5= (veel) te veel 8

9 Samenvatting Toetsing in het hoger onderwijs staat volop in de belangstelling. NVAO heeft aangegeven dat de wijze waarop opleidingen invulling geven aan toetsing een speerpunt zal zijn bij het beoordelen van opleidingen. Dat impliceert dat opleidingen (nog) meer aandacht moeten besteden aan de manier waarop studenten worden getoetst. ze NSE special tracht inzicht te geven in (de ontwikkeling van) studenttevredenheid over toetsing en beoordeling binnen Avans Hogeschool. Uit de verschillende analyses blijkt dat de studenttevredenheid in de periode is toegenomen op de belangrijkste indicator, te weten de gemiddelde themascore toetsing en beoordeling. Dit bezorgt Avans Hogeschool op dit onderdeel een derde plaats op de rangorde van hogescholen. Bovendien scoren alle academies een (ruime) voldoende op zes van de zeven onderzochte aspecten (de duidelijkheid van criteria, de aansluiting van toetsing bij de inhoud van de opleiding, kwaliteit toetsing op kennis en inzicht en vaardigheden, kwaliteit van feedback van docenten en de inzage-en bespreekmogelijkheden na afloop van de toetsperiode). Op het aspect het tijdig bekendmaken van resultaten van toetsen en beoordelingen zijn de studenten minder tevreden. Vergeleken met andere hogescholen is 3,16 geen slechte gemiddelde score; maar liefst 9 van de 17 vergeleken hogescholen scoren een onvoldoende. Echter, binnen 5 academies is de studenttevredenheid op dit onderdeel onvoldoende. 3 Verwachtingsmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Academies hebben vorig jaar reeds aangegeven dat communicatie over teruggave termijn goed werkt (aldus enkele academies bij de netwerkbijeenkomst in 2014). Het is dan ook van belang dat goed scorende academies kennis overdragen aan de academies waar de studenttevredenheid onvoldoende is. 3 Score lager dan 3,00 op een vijfpuntschaal. 9

10 Bijlage 1: gemiddelde scores per hogeschool Toetsing en Beoordeling (themascore) duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht kwaliteit van de toetsing op vaardigheden Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen kwaliteit van feedback van docenten Academie Chr. Hog. Windesheim 3,57 3,52 3,61 3,59 3,55 3,09 3,56 Avans Hogeschool 3,59 3,51 3,64 3,62 3,59 3,16 3,51 HZ 3,60 3,54 3,64 3,63 3,58 3,25 3,48 Hogeschool Leiden 3,57 3,46 3,60 3,59 3,62 2,91 3,51 NHTV Breda 3,65 3,61 3,73 3,64 3,63 3,13 3,58 NHL Hogeschool 3,40 3,29 3,46 3,46 3,40 2,82 3,35 Stenden Hogeschool 3,40 3,38 3,46 3,41 3,37 2,72 3,30 Hogeschool Rotterdam 3,44 3,37 3,48 3,47 3,45 2,85 3,33 Saxion Hogeschool 3,49 3,42 3,54 3,50 3,51 3,02 3,46 Hanzehogeschool Gr. 3,56 3,54 3,61 3,55 3,56 3,02 3,49 Hogeschool Utrecht 3,49 3,45 3,53 3,48 3,48 3,09 3,40 Zuyd Hogeschool 3,56 3,45 3,63 3,58 3,60 2,97 3,52 HAN 3,47 3,38 3,51 3,48 3,49 3,02 3,46 Hogeschool INHOLLAND 3,29 3,22 3,31 3,32 3,30 2,45 3,07 Haagse Hogeschool 3,50 3,44 3,55 3,52 3,47 2,93 3,34 Hog. van Amsterdam 3,41 3,36 3,46 3,43 3,41 2,66 3,27 Fontys Hogescholen 3,49 3,43 3,54 3,49 3,49 3,16 3,47 Totaal 3,48 3,42 3,53 3,49 3,48 2,94 3,39 *Legenda: Donkerrood = < 2,5. Lichtrood = 2,5-3,0. Wit = 3,0-3,5. Groen => 3,5. 10

11 Bijlage 2: gemiddelde scores per academie 11 Toetsing en Beoordeling (themascore) duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht kwaliteit van de toetsing op vaardigheden Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen kwaliteit van feedback van docenten inzage- en bespreekmogelijk heden na afloop van een toetsperiode Academie AAFM 3,59 3,52 3,64 3,61 3,59 3,23 3,42 3,27 AB&I 3,46 3,36 3,50 3,52 3,48 2,70 3,28 3,33 ACUE 3,56 3,42 3,62 3,53 3,66 2,54 3,64 3,43 ADT 3,44 3,43 3,47 3,45 3,41 3,09 3,37 3,18 AE&I 3,61 3,49 3,67 3,67 3,61 3,14 3,50 3,50 AFM 3,77 3,68 3,79 3,82 3,80 3,57 3,58 3,53 AGZ 3,50 3,46 3,52 3,49 3,54 2,90 3,60 3,24 AHB 3,68 3,63 3,72 3,69 3,67 3,00 3,60 3,51 AI&I 3,67 3,55 3,72 3,69 3,70 3,36 3,48 3,52 AKV/ST.JOOST 3,40 3,36 3,51 3,36 3,39 3,25 3,50 3,25 AMBM 3,65 3,62 3,70 3,62 3,64 3,13 3,45 3,47 AMIB 3,70 3,68 3,81 3,69 3,64 3,76 3,45 3,63 AOMI 3,56 3,49 3,64 3,63 3,49 3,52 3,52 3,48 ASB 3,51 3,42 3,54 3,56 3,50 2,94 3,43 3,36 ASH 3,67 3,49 3,69 3,77 3,71 3,28 3,79 3,77 ASIS 3,66 3,65 3,77 3,66 3,57 3,39 3,57 3,48 ATGM 3,65 3,58 3,75 3,67 3,61 3,52 3,71 3,75 AVB 3,58 3,46 3,63 3,66 3,59 2,73 3,40 3,43 JHS 3,84 3,70 3,85 3,88 3,94 3,22 3,68 3,59 PABO 3,39 3,37 3,43 3,41 3,36 3,25 3,38 3,19 Totaal 3,59 3,51 3,64 3,62 3,59 3,16 3,51 3,44 *Legenda: Donkerrood = < 2,5. Lichtrood = 2,5-3,0. Wit = 3,0-3,5. Groen => 3,5.

12 Bijlage 3a: gemiddelde score op de indicator het tijdig bekend maken van resultaten van toetsing en beoordeling naar opleidingsvariant Breda n Bosch Tilburg Opleiding Opleidingsvorm Opleidingsvorm Opleidingsvorm Voltijd eltijd Duaal Voltijd eltijd Duaal Voltijd eltijd AAFM B Accountancy 3,14. 3, B Bedrijfseconomie 3, B Bedrijfskunde MER 3, B Human Resource Management 3, AB&I B Bouwkunde... 2,58.. 2,72. B Bouwmanagement en Vastgoed ,93. B Bouwtechnische Bedrijfskunde ,69. B Civiele Techniek... 2,69.. 2,94. ACUE B Communicatie 2, B Communication and Multimedia sign 2, ADT Ad Management in de Zorg. 3, Ad Marketing Management. 2, B Bedrijfseconomie. 3, B Bedrijfskunde MER. 3, B Commerciële Economie. 2,82.. 2,72... B Communicatie. 3, B Human Resource Management. 2, B Management in de Zorg. 3, B Small Business en Retail Management. 3,14.. 2,76... AE&I B Business IT & Management 2,65 2, B Elektrotechniek 3,12 4, B Informatica 3,06 3, B Mechatronica 2, B Technische Bedrijfskunde ,48 3,22 B Technische Informatica 2, B Werktuigbouwkunde 3,26 3, AFM B Accountancy... 3, B Bedrijfseconomie... 3, AGZ B Gezondheidszorg Technologie ,19. B Opleiding tot Fysiotherapeut 3,41 3, B Opleiding tot Verpleegkundige 2,36 3,10. 2,56 3,15... AHB Ad Bedrijfskunde.... 3,09... Ad Human Resource Management.... 2,75... B Bedrijfskunde MER... 3,16 3,05... B Human Resource Management... 2, *Legenda: Donkerrood = < 2,5. Lichtrood = 2,5-3,0. Wit = 3,0-3,5. Groen => 3,5. 12

13 Bijlage 3b: gemiddelde score op de indicator het tijdig bekend maken van resultaten van toetsing en beoordeling naar opleidingsvariant Breda n Bosch Tilburg Opleiding Opleidingsvorm Opleidingsvorm Opleidingsvorm Voltijd eltijd Duaal Voltijd eltijd Duaal Voltijd eltijd AI&I B Communication and Multimedia sign... 2, B Elektrotechniek... 3, B Informatica... 3, B Technische Bedrijfskunde... 3, B Technische Informatica... 3, B Werktuigbouwkunde... 3, AKV/ST.J B Autonome Beeldende Kunst 3,30.. 3, OOST B Vormgeving 3,30.. 3, AMBM B Commerciële Economie 3, B Small Business en Retail Management 3, AMIB B Commerciële Economie... 3, B International Business and Languages... 3, AOMI Ad Small Business en Retail Management ,05.. B Advanced Business Creation... 3, B Small Business en Retail Management... 3,30. 3,86.. ASB B Culturele en Maatschappelijke Vorming 2, B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 3,00 3,31.. 3,32... B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 2,76 3,32.. 3,12... ASH B Culturele en Maatschappelijke Vorming... 3, B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening... 3, B Sociaal Pedagogische Hulpverlening... 3, ASIS B Bedrijfseconomie 3, B International Business and Management Studies 3, ATGM B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 3, B Chemie 3,16.. 3, B Chemische Technologie 3, B Milieukunde 3, AVB B Bestuurskunde/Overheidsmanagement... 2, B Integrale Veiligheid 2,75.. 2, JHS B HBO - Rechten... 3, PABO B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 3,30 2, *Legenda: Donkerrood = < 2,5. Lichtrood = 2,5-3,0. Wit = 3,0-3,5. Groen => 3,5 13

14 Bijlage 4: percentage studenten dat expliciet tevreden is (score 4 of 5) per academie Academie duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht kwaliteit van de toetsing op vaardigheden Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen kwaliteit van feedback van docenten inzage- en bespreekmogelijkheden na afloop van een toetsperiode AAFM 56,2% 62,3% 60,7% 59,7% 42,1% 50,3% 48,7% AB&I 46,2% 52,6% 53,8% 51,9% 22,3% 43,5% 47,4% ACUE 52,4% 62,3% 56,6% 64,2% 20,0% 62,3% 50,4% ADT 53,7% 54,2% 52,6% 49,0% 38,8% 51,0% 42,1% AE&I 55,3% 65,0% 63,9% 61,0% 41,9% 54,8% 56,6% AFM 66,4% 71,3% 73,0% 71,9% 54,7% 56,4% 58,5% AGZ 53,4% 56,6% 55,3% 57,2% 32,8% 58,1% 45,1% AHB 61,3% 65,9% 64,5% 62,0% 33,0% 57,8% 58,7% AI&I 58,9% 64,8% 67,2% 66,4% 50,5% 54,4% 58,3% AKV/ST.JOOST 47,7% 55,1% 46,6% 47,5% 43,2% 55,0% 42,3% AMBM 61,5% 64,8% 59,8% 62,0% 39,7% 53,1% 54,8% AMIB 60,6% 70,4% 64,7% 61,1% 64,8% 52,9% 63,5% AOMI 55,2% 63,3% 62,0% 55,2% 56,0% 54,8% 55,7% ASB 52,7% 57,6% 59,5% 54,1% 35,5% 51,0% 51,5% ASH 52,4% 63,7% 69,9% 65,2% 46,0% 67,3% 67,4% ASIS 62,1% 68,6% 61,8% 59,9% 50,9% 58,0% 54,9% ATGM 57,3% 65,2% 61,1% 56,4% 53,5% 64,5% 67,0% AVB 53,8% 61,9% 64,9% 59,5% 25,8% 49,3% 56,2% JHS 64,1% 71,8% 72,2% 75,8% 46,5% 62,5% 59,8% PABO 47,0% 50,3% 47,4% 47,3% 40,2% 46,0% 44,0% Totaal 55,8% 62,2% 61,0% 59,2% 41,3% 55,0% 54,2% 14

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans NSE-specials 2014: sterke en zwakke punten Avans Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn vlugschriften, korte rapportages op hoofdlijnen over speciale NSE-onderwerpen. De specials zijn kort, kernachtig

Nadere informatie

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum

Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn.

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn. Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding De aanleiding voor deze NSE special is het verschijnen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het College van Bestuur van dinsdag 25 maart en dinsdag 1 april 2014

Besluitenlijst van de vergadering van het College van Bestuur van dinsdag 25 maart en dinsdag 1 april 2014 College van Bestuur Tilburg BESLUITENLIJST ons kenmerk 14B002690 datum bespreking 25 maart en 1 april 2014 datum 01-04-2014 bespreking Vergadering College van Bestuur van S. Diemont telefoon (013) 595

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête 2014

Nationale Studentenenquête 2014 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Nationale Studenten enquête 2015

Nationale Studenten enquête 2015 projectnr Title Subtitle Afdeling-Instituut Nationale Studenten enquête 2015 Fontys Academy for Creative Industries Dienst Onderwijs en Onderzoek Dimphy Hooijmaijers, Renate Smits, Eindhoven, 1 juni 2015

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Saxion Open 9 oktober 2012 Enschede

Saxion Open 9 oktober 2012 Enschede Aanmelden Saxion Open Receptie Text Saxion Open 9 oktober 2012 Enschede Plattegrond, informatiemarkt, oriëntatiepleinen Centrale hal, begane grond Ingang parkeerplaats/ fietsenstalling à Up 4 E-Ticket/

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie