PRIORITEITEN VOOR ROADMAP VAN PRODUCTONTWIKKELING - ITIL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIORITEITEN VOOR ROADMAP VAN PRODUCTONTWIKKELING - ITIL"

Transcriptie

1 PRIORITEITEN VOOR ROADMAP VAN PRODUCTONTWIKKELING - ITIL Nu we ons nieuwe bedrijf opbouwen, is uw steun belangrijk voor ons. Onze directe focus ligt op onze kernactiviteiten, zodat we klaar zijn voor de lancering op 1 januari. We waarderen uw geduld en weten dat u nieuwsgierig bent naar onze ontwikkelingsplannen. Door ons eerdere werk voor de bredere gemeenschap, hebben we veel geweldige ideeën opgedaan voor onze volgende stappen. We hebben alles ter harte genomen wat we tot nu toe hebben gehoord en hebben een aantal prioriteiten gesteld voor de korte en middellange termijn. Zo kunnen we een strategie ontwikkelen voor de lange termijn. Hoewel dit niet in cement gegoten is, geeft het onderstaande een goed beeld van ons huidige intenties. Dit wordt nog verder geëvalueerd naarmate we meer informatie en feedback ontvangen, zoals de resultaten van het onderzoek dat we momenteel uitvoeren. We vragen u ons te blijven steunen en feedback te geven vanaf deze maand. Volgende AXELOS Limited 2012 Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging van dit material vereist goedkeuring van AXELOS Limited

2 Kader en terminologie van hoog niveau Voortdurend ITIL-ethos en een professionele levensstijl uitwisselen via een webportaal

3 Prioriteiten en kernprincipes van AXELOS Onze prioriteiten voor het einde van het volgende jaar en de toekomst vormen de basis van onze kernprincipes. Kwaliteit verbeteren De intrinsieke waarde van onze producten kan alleen worden voortgezet als we de kwaliteitsnormen in ons gehele bedrijfsmodel stimuleren en verbeteren. Kwaliteitswaarborgprocessen worden geïmplementeerd om de normen in ons gehele portfolio te bereiken en te verbeteren. We hebben de steun van de gemeenschap nodig om het waarborgmodel te ondersteunen en de waarde ervan te beschermen. Consistentie Waarde wordt gegarandeerd door middel van consistentie en constante verbetering; deze toewijding aan voortdurende serviceverbetering is een hoog gewaardeerde module binnen het ITILkader. Voor een consistente levering en test van ons portfolio en een verlening van ondersteuning met een consistente boodschap, worden handleidingen samengesteld ter ondersteuning van onze partners, zodat de gestelde normen continu worden gehaald, onderhouden en verbeterd. Collaboratieve innovatie Collaboratieve innovatie is de kern van de visie van AXELOS. Innovatie raakt alle elementen van ons bedrijfsmodel: van procesinnovatie voor een betere gebruikerservaring, tot productinnovatie met toepassing van meer digitale media voor de levering. We hebben uw collectieve steun nodig om de strategie te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat we continu innoveren op de manier waarop we de ITIL-methode ontwikkelen en aan professionals leveren. We zetten actief ons ecosysteem in om nieuwe modellen voor de toekomst voor te stellen en een proces voor constante ontwikkeling en innovatie op te zetten. Digitalisering Als strategie voor de lange termijn hebben we van ons onderzoek en betrokkenheid bij het ecosysteem en potentiële klanten geleerd dat nieuwe leermethoden gewenst zijn. AXELOS gaat haar inhoud digitaliseren en klanten kunnen deze steeds vaker via digitale kanalen ophalen. Uit onderzoek blijkt dat gaming en simulatie het leerproces kunnen verbeteren. We evalueren deze mogelijkheid dan ook en werken samen met specifieke strategische partners om er zeker van te zijn dat onze producten het voortouw nemen in het digitale tijdperk wat betreft ontwikkeling en levering. Sluiten

4 Voortbordurend op de energie en feedback die we dit jaar uit onze workshops over ons ecosysteem hebben ontvangen, blijven we ons productportfolio evalueren met een gerichtheid op mogelijke updates voor ITIL. De hoofdthema's van het onderzoek zijn: waarde voor professionals en organisaties, loopbaantrajecten, betrokkenheid van Voortdurend gemeenschappen, ITIL-ethos en een begeleiding professionele levensstijl en evaluatie uitwisselen van via een de webportaal mogelijkheden voor extra producten in de vorm van modules. We richten ons op de belangrijkste marktgroepen om over mogelijke Architectuur ontwikkelingen voor voor servicebeheer de toekomst te informeren. De eerste enquête wordt eind 2013 afgerond. Kader en terminologie hoog niveau De resultaten hiervan worden begin 2014 gepubliceerd. We zullen regelmatig enquêtes gebruiken om de mening van een bredere gemeenschap en specifieke groepen te peilen.

5 Kader en terminologie van hoog niveau De strategie van hoog niveau die we eerder dit jaar met de gemeenschap hebben gedeeld, wordt verder gevalideerd om de visie, missie, richtlijnen, waarden en doelstellingen voor productontwikkeling te bevestigen. Dit zal de basis vormen voor het productontwikkelingsproces van AXELOS voor de Strategie voor nauwere samenwerking met komende onderwijsinstellingen twee jaar. en academiën We zullen tevens Strategie onze implementeren strategie voor uitbreiding van onze internationale erkenning en aanwezigheid ontwikkelen, wat waarde zal toevoegen voor organisaties en professionals die op internationale markten actief zijn. Samenwerking met onze partners zal een belangrijke plaats innemen in onze strategie. Dit is de reden waarom deze niet definitief wordt gemaakt voordat we het marktonderzoek in de gemeenschap hebben afgerond. De kernstrategie is momenteel in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind 2014 afgerond. Dit Voortdurend wordt een ITIL-ethos live document een professionele dat we levensstijl blijven uitwisselen bijwerken via een webportaal naarmate we ons als bedrijf blijven ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen directe plannen voor een bijgewerkte versie van de ITIL-kernrichtlijnen. We willen echter wel een meer modulair kader gaan hanteren om de kern te verbeteren en te vernieuwen en de relevantie ervan in de industrie te behouden. Er zijn vijf hoofdthema's in de huidige ontstane strategie, die een aanvullende kaderbenadering, ontwikkeling van modules, betrokkenheid van gemeenschappen, opname van academiën en bevordering van loopbaantrajecten omvat.

6 Accreditatie (ondersteuning voor partners en procesverbetering) De ondersteuning van onze partners door middel van ons accreditatieproces heeft onze hoogste prioriteit. We evalueren onze processen op kwaliteit en relevantie en informeren onze partners over de manier waarop we verbeteringen kunnen doorvoeren op dit gebied. Onze focus ligt op de verbetering van de leveringskwaliteit voor eindgebruikers. De processen worden dan ook voor het einde van het Voortdurend ITIL-ethos en een professionele levensstijl uitwisselen via een webportaal jaar geëvalueerd in overleg met onze belangrijkste partners. Het verbeteringsproces omvat de manier waarop we met onze partners samenwerken aan leveringen. De planningsbrochure wordt half november 2013 Kader gepubliceerd en terminologie van en hoog we niveau lichten de kwaliteitsverbeteringen toe in de loop van 2014, beginnend in het eerste kwartaal. Aangezien we de kwaliteit willen verbeteren, zullen we ook verbeteringen in het ondersteuningsproces introduceren.

7 Accreditatie (ondersteuning voor partners en procesverbetering) De ondersteuning van onze partners door middel van ons accreditatieproces heeft onze hoogste prioriteit. We evalueren onze processen op kwaliteit en relevantie en informeren onze partners over de manier waarop we verbeteringen kunnen doorvoeren op dit gebied. Onze focus ligt op de verbetering van de leveringskwaliteit voor eindgebruikers. De processen worden dan ook voor het einde van het Voortdurend ITIL-ethos en een professionele levensstijl uitwisselen via een webportaal jaar geëvalueerd in overleg met onze belangrijkste partners. Het verbeteringsproces omvat de manier waarop we met onze partners samenwerken aan leveringen. De planningsbrochure wordt half november 2013 Kader gepubliceerd en terminologie van en hoog we niveau lichten de kwaliteitsverbeteringen toe in de loop van 2014, beginnend in het eerste kwartaal. Aangezien we de kwaliteit willen verbeteren, zullen we ook verbeteringen in het ondersteuningsproces introduceren.

8 De waarde van ons productportfolio voor professionals en organisaties wordt op veel manieren beschreven door diverse organisaties binnen ons ecosysteem. We willen de meest dringende voorstellen vastleggen om de werkelijke waarde van ons productportfolio te bepalen. We vragen ons ecosysteem dit proces te ondersteunen met casestudies en voorbeelden uit de werkelijkheid wat betreft de kwantificeerbare Voortdurend ITIL-ethos en een professionele levensstijl uitwisselen via een webportaal voordelen. Aan het einde van het jaar zullen we een aantal voorstellen delen in de vorm van korte instructies voor de CEO's en vragen om uw steun voor de voortdurende ontwikkeling hiervan. We zijn al begonnen Kader en terminologie met het ontwikkelen van hoog niveau van waardevoorstellen en beginnen voor het einde van het jaar met het evaluatieproces binnen de bredere gemeenschap.

9 Onderwijs- / academische strategie Strategie voor nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen academiën Kader en terminologie van hoog niveau Organisaties zoeken steeds vaker naar manieren om hun ITIL-effectiviteit te beoordelen en te benchmarken. Ons nieuwe product, Voortdurend de ITIL-volwassenheidsmodel ITIL-ethos en een professionele en levensstijl zelfbeoordelingsservice, uitwisselen via een webportaal biedt een overzicht van de relatieve volwassenheid van een organisatie om de verbeterpunten bloot te leggen. Het ITIL-product is sinds eind oktober 2013 beschikbaar.

10 Kader en terminologie van hoog niveau We ondersteunen graag onderwijs- en academische organisaties bij het toepassen van ons productportfolio om de ITIL-theorie en -praktijk te promoten voor het uitgebreide curriculum. We zijn begonnen met de eerste overlegrondes en kunnen voor Voortdurend het tweede ITIL-ethos kwartaal en een professionele van 2014 levensstijl een strategie uitwisselen via afronden een webportaal voor de manier waarop onderwijs- en academische instellingen en ITIL in de toekomst nauwer kunnen samenwerken. De implementatie van de strategie begint in het tweede kwartaal van 2014.

11 Kader en terminologie van hoog niveau We ondersteunen graag onderwijs- en academische organisaties bij het toepassen van ons productportfolio om de ITIL-theorie en -praktijk te promoten voor het uitgebreide curriculum. We zijn begonnen met de eerste overlegrondes en kunnen voor Voortdurend het tweede ITIL-ethos kwartaal en een professionele van 2014 levensstijl een strategie uitwisselen via afronden een webportaal voor de manier waarop onderwijs- en academische instellingen en ITIL in de toekomst nauwer kunnen samenwerken. De implementatie Architectuur van voor de strategie servicebeheer begint in het tweede kwartaal van 2014.

12 Samenwerking is wezenlijk voor al onze ontwikkelingen en we waarderen de interesse en steun van de gemeenschap tot nu toe. Alle soorten fora staan centraal in onze ontwikkelingsplannen om voort te borduren op de twee elementen waarop onze filosofie rust: gezamenlijke ontwikkeling en gezamenlijk ontwerp. Fora nemen de vorm aan van conferenties, seminars, webinars, evenementen, roadshows, blogs, Twitter, enz. We nemen het voortouw Voortdurend als ITIL-ethos het gaat en een om professionele leidinggeven, levensstijl uitwisselen luisteren via en een deelnemen webportaal om er zeker van te zijn dat we met en voor de gemeenschap samenwerken. Alle onderdelen van het ecosysteem worden uitgenodigd om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar met ons en elkaar samen te werken, zoals Kader EI's, en terminologie ATO's, ACO's, van hoog professionals, niveau niet-professionals en openbare en particuliere organisaties. Het portaal is naar verwachting in het derde kwartaal van 2014 beschikbaar.

13 De bredere gemeenschap is de kern van het bedrijfsmodel van AXELOS. We gaan partnerschappen aan met organisaties, gebruikersgroepen en personen, en bieden een platform voor het voortdurend uitwisselen en ontwikkelen van ITIL als ethos en een professionele manier van leven. Begin 2014 delen we onze strategie met de bredere gemeenschap om de ontwikkeling ervan te verbeteren. Het ontwikkelingsproces zal veranderen naarmate we blijven ontwikkelen met de gemeenschap. Communicatie en samenwerking zijn essentiële elementen voor de ontwikkeling Voortdurend ITIL-ethos van de en een ITIL-gemeenschap professionele levensstijl en uitwisselen het productportfolio. via een webportaal Het hoofdmedium voor communicatie is het AXELOS Community Portal. Dit webportaal wordt gezamenlijk ontworpen Kader en terminologie en geleid van door hoog niveau gebruikers: partners, professionals, organisaties en de bredere gemeenschap. Wanneer we begin 2014 een goed overzicht van de methode hebben, kunnen we een leveringsplanning maken. De intentie is het portaal tot het einde van het derde kwartaal in 2014 op te leveren.

14 We willen ons servicebeheer verder ontwikkelen en bekijken nu hoe een architectuur en ondersteunende ontologie hieraan kunnen bijdragen. We kunnen zo preciezer het concept servicebeheer definiëren en dit gebruiken om consistente 'best practices' aan te sturen en standaard modellen en standaard uitwisselingsformaten mogelijk te maken. We organiseren in november workshops. In aansluiting op de workshops willen we een bredere samenwerking met de gemeenschap opzetten door middel van het samen evalueren van de resultaten. Voortdurend Het doel ITIL-ethos hiervan en is een een professionele hoogwaardige levensstijl uitwisselen architectuur via een webportaal voor servicebeheer en een gezichtspunt van ontologie vanuit servicebeheer te produceren. De benadering wordt tot eind 2013 ontwikkeld, Kader en terminologie wat het van startsein hoog niveau zal zijn voor de ontwikkeling van het kader en de terminologie van hoog niveau tot het einde van het eerste kwartaal van Dit wordt verder gecombineerd met een PPMweergave van ontologie om tot eind 2014 een holistische benadering van de portfolio's te bieden.

15 Er wordt al sinds lange tijd erkend dat sommige ITIL-elementen andere producten aanvullen, zoals PRINCE2, waarvan professionals, partners en organisaties kunnen profiteren indien het in een interactiestrategie wordt opgenomen. We willen vooral het aanbod verbeteren en tegelijkertijd duplicatie voorkomen. We stellen een op modules Voortdurend gebaseerde ITIL-ethos strategie en een professionele voor waarmee levensstijl uitwisselen loopbanen via een en webportaal persoonlijke ontwikkeling worden ondersteund voor interacties tussen meerdere producten binnen het portfolio voordat het Architectuur tweede kwartaal voor van 2014 servicebeheer verstreken is. Interactie-ontwikkeling tussen de portfolio's wordt een Kader terminologie van hoog niveau doorlopend initiatief.

16 Relevantiedocumenten en white papers voor aanvullende kaders We verstrekken een reeks documenten aan CEO's, SRO's en senior stakeholders belanghebbenden om ons portfolio met kwalificaties actueel en relevant te houden in de hedendaagse complexe planningsomgevingen. De documenten worden ook ondersteund met instructies om de gemeenschap de gelegenheid te geven voor het geven van commentaar en deelname aan het ontwikkelingsproces. De eerste documenten worden voor het einde Voortdurend van het jaar ITIL-ethos gepubliceerd. en een professionele We levensstijl streven uitwisselen naar het via ontwikkelen een webportaal van een aanvullende benadering met andere kaders door eerst white papers samen te stellen. We zijn momenteel bezig Architectuur met het ontwikkelen voor servicebeheer en bijwerken van documenten samen met COBIT, HDI (Helpdesk Institute) Kader en terminologie van hoog niveau en Dev Ops (Development and Operations) om meer white papers toe te voegen. We beginnen vanaf het einde van eerste kwartaal van 2014 met het delen van de nieuwste relevantiedocumenten.

17 Kader en terminologie van hoog niveau en benadering We willen een benadering voor het productportfolio ontwikkelen die meer is gebaseerd op modules, zodat we de flexibiliteit van de producten kunnen verbeteren en ze toegankelijker kunnen maken voor zowel personen als bedrijven. We onderzoeken hoe we deze methode kunnen implementeren om verbeterpunten aan te pakken. We betrekken de gemeenschap Voortdurend ITIL-ethos hier weer en een professionele bij om de levensstijl reikwijdte uitwisselen te definiëren via een webportaal en de strategie te formuleren in, respectievelijk, het tweede en derde kwartaal van 2014.

18 (waaronder CPD) Onze professionals zijn essentieel voor onze gemeenschap en hen ondersteunen in hun carrière heeft onze hoogste prioriteit. Momenteel zien we nog veel verbeterpunten voor de ontwikkeling van het ITILloopbaantraject. Producten worden ook beschouwd als bottom-up progressie zonder overlappende productontwikkelingspaden. We streven naar ondersteuning van de constante professionele ontwikkeling van professionals. We werken hiervoor Voortdurend samen ITIL-ethos met professionele en een professionele externe levensstijl instanties uitwisselen via om een loopbaantrajecten webportaal voor professionals te creëren. We ondersteunen dit initiatief door een kader te ontwikkelen waarin professionals Architectuur informatie voor krijgen servicebeheer over de manier waarop ze hun carrière binnen het portfolio kunnen Kader en terminologie van hoog niveau verbeteren. We hebben de ondersteuning van onze partners in de industrie nodig om professionals te informeren over de voordelen. We delen ons conceptkader en beginnen met de ontwikkelingen vanaf het vierde kwartaal van 2014.

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel Oktober 2011 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht...

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified Uw partner voor een professionele dienstverlening TOPdesk Nederland BV Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 559, 2600 AN Delft Nederland t +31 (0)15 270 09 00 f +31 (0)15 257 52 56 w www.topdesk.nl

Nadere informatie

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 2 Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website Door vier kritische succesfactoren toe te passen! Uw website speelt een cruciale rol in het betrekken van uw

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen

Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen Datum: 28 november 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Bladzijde

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

door Stephen Powers voor professionals op het gebied van content en samenwerking

door Stephen Powers voor professionals op het gebied van content en samenwerking 13 juli 2011 De Forrester Wave : Web Content Management voor ervaringen van klanten online, K3 2011 door Stephen Powers voor professionals op het gebied van content en samenwerking Zorgt er iedere dag

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License.

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Succesvol en gestructureerd innoveren van businessmodellen

Succesvol en gestructureerd innoveren van businessmodellen Compact_ 2010_2 3 Succesvol en gestructureerd innoveren van businessmodellen Drs. Aad Boonstra RC, Martijn Jansen en Tjerk Klompmaker MBA Drs. A. Boonstra RC is senior manager bij KPMG Advisory en verantwoordelijk

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS

RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS 1 RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS Peer Review Impact De impact van Peer Reviews vergrotenn om het aanbod van VET in Europa tee verbeteren 2 RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS Leena

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie