Nieuwsbrieven juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrieven juni 2012"

Transcriptie

1 Nieuwsbrieven juni 2012 Stilte voor de Op 25 april heb ik het laatste stuk voor ons weblog geschreven, toen waren we net 3 dagen terug in Nederland, inmiddels is dat 6 weken geleden. Het is en blijft een ware uitdrukking: De tijd vliegt voorbij. Dat we niets meer geschreven hebben wil niet zeggen dat we niets meer gedaan hebben, in tegendeel zou ik zeggen. We hebben ontzettend veel gedaan en daarover zal ik vandaag en de komende week meer over schrijven, zodat jullie goed op de hoogte blijven. Want dat is één ding dat ons inmiddels duidelijk is: jullie willen graag op de hoogte gehouden worden van onze plannen. Vanaf het eerste verhaal dat we op dit weblog plaatsten inzake ons plan voor Stichting SOLidariedade tot aan vandaag is ons weblog bijna keer bekeken. Ook de berichten en foto s die we vanaf begin maart op onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/pages/stg- SOLidariedade/ ) hebben geplaatst zijn tot nu toe door meer dan mensen bekeken. Er is dus veel belangstelling, dat hebben we de afgelopen weken ook gemerkt wanneer we mensen ontmoetten. Iedereen wil precies weten wat we tijdens de studiereis hebben gedaan, wat en wie we zijn tegengekomen, wat onze plannen nu zijn, waar we gaan starten, hoe de visum aanvraag loopt, wanneer we vertrekken, wat zij zelf kunnen doen etc. etc. Hoog tijd dus om weer wat te schrijven Even terug naar het begin: in september 2011 hebben wij een projectplan ontwikkeld voor de oprichting van de Stichting SOLidariedade (Stg. SOL). De Stg. SOL heeft als doel het realiseren van economische onafhankelijkheid voor meisjes en jonge vrouwen in achterstandssituaties in Brazilië. In de visie van Stg. SOL is onderwijs het middel tot economische onafhankelijkheid. Ten behoeve van haar doelstelling heeft Stg. SOL twee programma s ontwikkeld: 1. Campaigning towards Complete Education (CCE). 2. Training towards Economic Empowerment (TEE). Het CCE programma is gericht op het bevorderen van de deelname aan en het volledig afronden van het reguliere onderwijs, het TEE programma is gericht op het leren van vaardigheden en kennis waardoor vrouwen in staat zijn om zelf een klein bedrijf op te starten of in staat zijn deel te nemen aan het betaalde arbeidsproces. Ten einde de oprichting en het bestaansrecht van Stg. SOL te valideren was het noodzakelijk een studiereis naar Brazilië te ondernemen. De studiereis had verschillende doelen, de belangrijkste waren: 1. De doelgroepen en mogelijkheden voor de programma s van Stg. SOL nader onderzoeken. 2. Organisaties en projecten die werken met meisjes, jonge vrouwen en/of op het gebied van onderwijs bezoeken. 3. Starten met de opbouw van een professioneel netwerk in Brazilië. 4. Onszelf en Stg. SOL introduceren bij belangrijke toekomstige samenwerkingspartners. 5. Starten met Portugese les. Dankzij financiële ondersteuning van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Heythuysen was het voor ons mogelijk om van 5 maart tot 21 april naar Brazilië te gaan. Tijdens onze reis hebben wij de volgende steden bezocht: Porto Alegre (4 weken), Rio de Janeiro (2 weken), São Leopolde (2 dagen), Canoas (1 dag), Alvorada (1 dag), Pelotas (2 dagen) en Santa Maria (3 dagen). We hebben in totaal 35 projecten en organisaties bezocht. Het merendeel van de bezochte projecten/organisaties hebben als doel het opvangen en onderwijzen van kinderen en adolescenten in achterstandssituaties. De opvang varieert van praktische kinderopvang, kleuter- en peuteronderwijs, basisonderwijs, buitenschoolse sport en creatieve activiteiten, bijlessen, computerlessen, gezondheidsvoorlichting en preventie, familieondersteuning, juridische bemiddeling, taakstraf begeleiding, arbeidsbemiddeling, pedagogische en psychologische ondersteuning, tot een beroepsopleiding voor 12 tot 16 jarigen (bakker, kapster, naaister, houtbewerker, manicure en pedicure). Voordat we op studiereis zijn gegaan hadden wij natuurlijk veel onderzoek gedaan naar de situatie van jongeren en met name vrouwen in achterstandssituatie in Brazilië. Hierover heb ik 1

2 verschillende stukken geplaatst op dit weblog: Welkom Brazilië ( ), Onderwijs in Brazilië ( ), De kinderen die niet naar school gaan ( ), Een vrouw in Brazilië ( ). Een belangrijk aspect van onze studiereis was natuurlijk om te kijken of deze onderzoeksgegevens ook klopten met de werkelijkheid. Uit onze projectbezoeken en de gesprekken die wij gevoerd hebben blijkt dat de informatie die wij verzameld hadden ten behoeve van ons projectplan op alle punten klopt: De kwaliteit van het (gratis) staatsonderwijs is slecht; er is een groot gebrek aan gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten, faciliteiten ontbreken en de gebouwen zijn zeer slecht onderhouden. Het onderwijsniveau binnen het staatsonderwijs is zeer laag: in sommige scholen mogen jongeren geen klas doubleren ongeacht hun onderwijsniveau, met als gevolg dat sommige jongeren de school verlaten zonder dat ze kunnen lezen of schrijven. In sommige scholen doubleren jongeren alle klassen, zonder dat er gekeken wordt naar de oorzaken van hun achterstand, met als gevolg dat jongeren van 18 jaar nog steeds op de basisschool zitten. In veel arme wijken is de uitzichtloosheid voor de jeugd zo groot dat veel jonge jongens hun toevlucht nemen tot de aantrekkelijke drugshandel, zij stoppen dan meestal met het naar school gaan. Een groot aantal meisjes in de arme wijken stopt vroegtijdig met school: ze moeten op de jongere broertjes en zusjes thuis oppassen zodat hun moeder kan gaan werken of moeten zelf op jonge leeftijd aan de slag (doorgaans als huishoudster). In de arme wijken worden veel meisjes op jonge leeftijd (12-16 jaar) al moeder, doorgaans stoppen ze dan met school. De meeste vrouwen hebben meerdere kinderen van verschillende vaders, die meestal afwezig zijn, de vrouwen moeten hun kinderen dus alleen (financieel) onderhouden. Werkeloosheid in de arme wijken is zeer hoog, dit komt grotendeels omdat mensen niet of onvoldoende opgeleid zijn. Mannen werken over het algemeen in de bouw, vrouwen als huishoudelijke hulp in de stad. De drugsproblematiek in de arme wijken is zeer groot. Niet alleen zijn veel mensen (ouders) zelf verslaafd, ook veel jongeren zijn reeds verslaafd. Opname, behandeling en/of begeleiding van deze specifieke groep jongeren is er nauwelijks. Rivaliteit tussen de drugsbendes zorgt voor veel geweld en de dood van (jonge) mensen in de arme wijken. Het klassenverschil in Brazilië heeft duidelijk een etnische component: in de armere wijken wonen aanzienlijk meer zwarte mensen. In het straatbeeld is dit ook te zien: de schoonmakers, vuilnisophalers en de meeste zwervers zijn doorgaans niet blank. Uit bovenstaande opsomming blijkt dat het doel van Stg. SOL het realiseren van economische onafhankelijkheid voor meisjes en jonge vrouwen in achterstandssituaties voorziet in een behoefte. Dit is ons ook bevestigd door meerdere mensen en organisaties. Overigens is het niet zo dat er onder jongens en jonge mannen geen behoefte bestaat aan een soortgelijk project. Ook voor de jongens en jongemannen in achterstandssituaties is het noodzakelijk dat zij (beter) opgeleid worden, zij zijn tenslotte de toekomstige echtgenoten en vaders. We hebben er daarom nu voor gekozen de doelstelling van Stg. SOL te wijzigen in: De stichting stelt zich ten doel economische onafhankelijkheid te realiseren voor jonge mensen in achterstandssituaties in Brazilië. Dit was één van de belangrijkste resultaten van de studiereis. Daarnaast kunnen we concluderen dat we alle doelstellingen van de studiereis hebben bereikt: We hebben de doelgroepen en mogelijkheden voor de programma s van Stg. SOL nader onderzocht. We hebben 27 organisaties en projecten bezocht die werken met meisjes, jonge vrouwen en/of op het gebied van onderwijs en training. We zijn gestart met de opbouw van een professioneel netwerk in Brazilië. We hebben onszelf en Stg. SOL geïntroduceerd bij belangrijke toekomstige samenwerkingspartners. We zijn in Porto Alegre gestart met Portugese les. In totaal hebben we 12 uur les gehad. Tot zover de studiereis, in het volgende verhaal vertel ik meer over de formele oprichting van Stichting SOLidariedade, waar we al een heel eind mee op weg zijn. Wat gaan we nu eigenlijk doen? Het vorige verhaal sloot ik af met de opmerking dat ik de volgende keer zou schrijven over de oprichting van de stichting, ik heb me echter gerealiseerd dat het logischer is om nu eerst meer te vertellen over onze daadwerkelijke toekomstplannen, vandaar de vraag: Wat gaan we nu eigenlijk doen?. Een heleboel hopelijk 2

3 Voor een goede start van het werk van Stg. SOL is het noodzakelijk dat wij minstens een half jaar meelopen en meewerken met reeds bestaande organisaties in Brazilië. Op deze wijze kunnen wij de Portugese taal (verder) leren, hetgeen noodzakelijk is voor samenwerking met de doelgroep van Stg. SOL. Daarnaast is het op deze wijze mogelijk om inzicht te krijgen in de Braziliaanse (werk) cultuur, hetgeen nodig is voor een goede toekomstige samenwerking met mensen en organisaties. In het oorspronkelijke projectplan van Stg. SOL staat het volgende geschreven: De werkzaamheden van Stg. SOL zullen plaatsvinden in Rio de Janeiro. De keuze voor deze stad is gemaakt op grond van een eerder bezoek aan Rio de Janeiro en specifieke sociaaleconomische factoren van deze stad. Tijdens onze studiereis is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om op dit moment met de werkzaamheden van Stg. SOL te starten in Rio de Janeiro. Wij hebben de meeste en beste relaties opgebouwd in de stad Porto Alegre. Het ligt dan ook voor de hand om het zogenaamde inwerk traject in of nabij deze stad uit te voeren. Het inwerk traject zal plaatsvinden in het Centro Franciscano, Pedro Chaves Barcellos in de stad Alvorada. Alvorada ligt op ongeveer een half uur rijden van Porto Alegre en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het multifunctionele wijkcentrum is feitelijk een voortzetting van het voormalige weeshuis Pedro Chaves Barcellos dat op het terrein van de Zusters Franciscanessen in Porto Alegre lag. Op enig moment was duidelijk dat dit weeshuis te ver weg lag van de doelgroep en is besloten het weeshuis in die hoedanigheid te sluiten. Het oude weeshuis wordt nu verhuurd aan de universiteit en met de huuropbrengsten hebben de Zusters het nieuwe Centro Franciscano, Pedro Chaves Barcellos in 2006 kunnen openen. In het centrum werken twee zusters (waaronder de directeur) en twaalf betaalde medewerkers. Er lopen twee projecten: voor kinderen (6-14 jaar) en voor adolescenten (14-16 jaar). Met name dit laatste project staat nog in de kinderschoenen. Een groot probleem voor het centrum is het hoge verloop onder het personeel en een gebrek aan strategisch, lange termijn denkvermogen. In overleg zijn - voor de eerste 6 maanden - de volgende werkzaamheden voor ons vastgesteld: Anouk: T.a.v. het management: evaluatie van de risico s en verantwoordelijkheden van het centrum als sociaal instituut. Beoordeling en ontwikkeling van de zelfregulerende (en financiële) mogelijkheden van het centrum. T.a.v. de leerkrachten/begeleiders: training in basis ontwikkelingspsychologie (hoe leren en ontwikkelen kinderen zich), training op het gebied van efficiënte en effectieve onderwijs strategieën en technieken. Doel: het leerproces effectiever en meer betekenisvol maken voor de studenten, hun motivatie verhogen en meer aandacht creëren voor specifieke leerproblemen van studenten. T.a.v. de studenten: sociale vaardigheidstraining, ontwikkeling van motorische vaardigheden, karakter ontwikkeling en de introductie van voorbereidende beroepstrainingen. Mark: T.a.v. het management: ondersteuning in projectmanagement en strategische ontwikkelingen (verrichten van nulmetingen, lange-termijn planning ontwikkelen en het inventariseren van samenwerkingsmogelijkheden), ondersteuning bij financieel beheer en fondsenwerving voor het centrum, ontwikkeling en introductie van een datamanagement systeem (zodat het centrum studenten kan volgen). T.a.v. de leerkrachten/begeleiders en studenten: ontwikkelen en faciliteren van computer workshops en Engelse taal lessen. T.a.v. de studenten: faciliteren van bijles op het gebied van wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. Ten behoeve van haar doelstelling: Het bevorderen van economische onafhankelijk van jongeren in achterstandssituatie in Brazilië, heeft Stg. SOL twee programma s ontwikkeld: 1. Campaigning towards Complete Education (CCE). 2. Training towards Economic Empowerment (TEE). Het CCE programma is gericht op het bevorderen, begeleiden en ondersteunen van de deelname aan en het volledig afronden van het reguliere onderwijs. Het TEE programma is gericht op het leren van vaardigheden en kennis waardoor jongeren die het reguliere onderwijs zonder diploma verlaten hebben - in staat zijn om zelf een klein bedrijf op te starten of in staat zijn deel te nemen aan het betaalde arbeidsproces. 3

4 Verschillende mensen en organisaties in Brazilië hebben aangegeven dat de programma s van Stg. SOL voorzien in een grote behoefte en dat onze specifieke kennis, ervaring en vaardigheden goed te gebruiken zijn in een aantal van hun eigen projecten en organisaties. Het is ons duidelijk geworden dat de werkzaamheden van Stg. SOL uitgevoerd moeten worden in samenwerking met reeds (langer) bestaande organisaties. Samenwerking met bestaande organisaties heeft de volgende voordelen: ruimte en faciliteiten zijn aanwezig, de doelgroep is bekend bij de organisatie en we kunnen gebruik maken van de ervaring en expertise van het reeds aanwezige personeel. Na de 6 maanden inwerktijd zal het programma Training towards Economic Empowerment (TEE) geïntroduceerd worden. De behoefte aan dit programma is op dit moment het grootst. Wij hebben - op dit moment - vier organisaties gevonden waar behoefte is aan de programma s van Stg. SOL en waarvan wij de indruk hebben gekregen dat samenwerking mogelijk is. Dit betreffen de volgende organisaties: 1. Centro Franciscano, Pedro Chaves Barcellos (Alvorada). Plan: introductie van een beroepsprogramma voor adolescenten. 2. Centro Comunitário de São José (Porto Alegre). Plan: introductie van een beroepsprogramma voor adolescenten. 3. Centro Social Marista, Santa Isabel (Porto Alegre). Plan: verbeteren en professionaliseren van de reeds bestaande beroepsopleiding tot bakker en het invoeren van nieuwe aspecten zoals werkvoorbereidingcursussen en een datamanagement systeem. 4. Centro de Iniciação Profissional (São Leopoldo). Plan: verbeteren en professionaliseren van de reeds bestaande beroepsopleidingen voor adolescenten (kapper, manicure, pedicure, houtbewerker) en het invoeren van nieuwe aspecten zoals externe stages en werkbegeleiding. In het kader van het TEE programma worden de volgende activiteiten door ons uitgevoerd: Financieel & Management # Start your own Business training: het opzetten van een eigen bedrijf, productbepaling, marketing, verkoop, financiële planning. # Micro Credit: hoe werkt een MC systeem, vanuit de stichting kan hulp geboden worden bij het opzetten van dit systeem. # Boekhouden: basis financieel management, het huishoudboekje, uitgaven / inkomsten. # Algemene management training: doel bepaling, planning, HRM, effectief vergaderen, monitoren & evalueren. Computer # Basis computertraining. # MS Excel; dit programma kan gebruikt worden ter ondersteuning van de administratie van een bedrijf. # MS Word; hiermee kunnen diverse documenten geschreven en verwerkt worden. # Internet; gemakkelijker communiceren en netwerk onderhouden. Eenvoudige toegang tot informatie, ook over gezondheid en ontwikkeling. # Bouwen van gratis websites; de website kan gebruikt worden ter ondersteuning van de small business activiteiten. # MS Powerpoint en MS Acces; gebruikt voor presentaties en databases. Taalcursus Engels Diensten # Financieel: hulp bij het openen van een eigen bankrekening, toegang tot kredietmogelijkheden onderzoeken, begeleiding bij de KvK. # Kinderopvang tijdens de trainingen. # Voorlichting op het gebied van gezondheid (hygiëne, voeding, HIV/Aids), onderwijs, publieke diensten, rechten en plichten. # Gratis internet. Tot dusver een overzicht van wat wij daadwerkelijk gaan doen in Brazilië! 4

5 Oprichting en dat soort zaken De stichting SOLidariedade is formeel nog niet opgericht. We hebben hier bewust mee gewacht totdat we de studiereis hadden afgerond, voor het geval er zaken zouden (moeten) veranderen in bijvoorbeeld de doelstelling van de stichting, wat dus inderdaad gebeurd is. Een stichting is een type rechtspersoon die bij notariële akte wordt opgericht. Normaal gesproken moet je een notaris natuurlijk betalen voor het verrichten van deze handeling. Wij hebben echter via Joyce van de Weerd-Korsten (de bestuurssecretaris van Stg. SOL) kandidaat notaris Martijn van de Leemkolk van Olenz notarissen uit Veenendaal bereid gevonden ons voor niets bij te staan. Heel mooi! Voor het passeren van de notariële akte hebben we statuten nodig, die zijn nu grotendeels gereed. Een belangrijk aspect van deze statuten is de oprichting en invulling van het bestuur. Met trots kan ik u meedelen dat wij de volgende mensen bereid hebben gevonden om zitting te nemen in het bestuur van Stg. SOL: - Mw. Godelieve De Hey-Lenoir, werkzaam als orthopedagoge op SBO Het Mozaiek (voorzitter). - Mw. Joyce van de Weerd-Korsten, marketeer (secretaris). - Dhr. Eric Hoving, werkzaam als Hoofd Servicedesk Bedrijven bij ABNAMRO (penningmeester). - Mw. Jenny van Opdorp, werkzaam als jobcoach bij Tilburg at Work(bestuurslid). - Dhr. Leon Peters, werkzaam als Manager ICT bij Proteion Thuis (bestuurslid). Na het passeren van de notariële akte volgt de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Na inschrijving bij de KvK moeten we bij de Belastingdienst aan aanvraag tot een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) doen. Dit is belangrijk voor de stichting, want een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Maar de ANBI status is het meest belangrijke voor donateurs. Wanneer Stg. SOL de ANBI status verwerft kunnen donateurs hun giften aan de stichting namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Heel belangrijk dus! U zult begrijpen dat voor het aanvragen van de ANBI status een stichting aan allerlei voorwaarden en criteria moet voldoen, ook daar zijn we druk mee bezig. Zodra we de ANBI status hebben ontvangen zal Stg. SOL op de lijst van ANBI s van de Belastingdienst genoemd worden. Voor de uitvoering van ons werk in Brazilië hebben wij een speciaal visum nodig, dit moeten we aanvragen bij het Braziliaans consulaat in Rotterdam. Dit visum is 2 jaar geldig en kan daarna verlengd worden. Voor dit visum moet een organisatie in Brazilië garant staan en ons uitnodigen. Formeel worden wij door de Franciscaanse stichting voor Onderwijsprojecten uitgenodigd om als vrijwilliger te komen werken voor het Centro Franciscano, Pedro Chaves Barcellos in Alvorada. Alle benodigde documenten voor de aanvraag van het visum hebben wij reeds van de Braziliaanse organisatie ontvangen. Op dit moment zijn wij nog steeds bezig met het verzamelen van de benodigde documenten in Nederland. En dat zijn er heel wat! Bijvoorbeeld een origineel internationaal geboortebewijs, een Verklaring van Omtrent (goed) Gedrag, een internationale inschrijving bij de gemeente en een door het Ministerie van Onderwijs en Buitenlandse zaken origineel gewaarmerkt diploma van de universiteit. Dat ik in Duitsland geboren ben en het consulaat in Rotterdam zit, maakt het geheel er niet gemakkelijker op. Mark is de afgelopen weken elke week wel een dag met de trein onderweg geweest voor het verzamelen van papieren en het verkrijgen van stempels. Enfin, een noodzakelijke procedure om zo snel mogelijk aan de gang te mogen gaan. Naast visum zaken en de formele oprichting hebben we nog meer te doen. Mark is samen met Edwin Korsten de website voor Stg. SOL aan het ontwikkelen. Veel werk, maar het ziet er veelbelovend uit. Ik ben samen met Marjan Brugmans bezig met het ontwikkelen van het logo en de huisstijl van Stg. SOL. Leuk werk en vooral voor Marjan veel werk. Ik hoef alleen maar te kijken, kleuren combinaties uit te zoeken en aanwijzingen te geven, het gemakkelijke deel van het werk dus. Naast deze PR werkzaamheden reizen we het land door voor gesprekken met de notaris, trainingen van de Kamer van Koophandel, een cursus van Wilde Ganzen, het geven van presentaties over onze studiereis en de werkzaamheden van Stg. SOL, gesprekken met mogelijke sponsors en bestuursvergaderingen. Kortom: er is werk aan de winkel! Terwijl ik dit bericht schrijf krijg ik een sms van Mark die op de terugweg is van het Braziliaans consulaat: Alle lampen staan op groen t.a.v. het visum!. Dat is een mooie afsluiter. Anouk & Mark 5

Stichting SOLidariedade Beleidsplan 2012 2013

Stichting SOLidariedade Beleidsplan 2012 2013 Stichting SOLidariedade Beleidsplan 2012 2013 07.06.2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Strategie 4 Statutaire doelstelling Missie en visie van Stg. SOLidariedade Kernprincipes van Stg. SOLidariedade

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015

Beleidsplan 2014 2015 Beleidsplan 201 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding Organisatie Geschiedenis Missie & Visie Kernprincipes Bestuur Werknemers SOLidariedade in Brazilië Achtergrond Doelgroep Samenwerkingsverbanden Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015

Beleidsplan 2014 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Organisatie 3 Geschiedenis Missie & Visie Kernprincipes Bestuur Werknemers 3 SOLidariedade in Brazilië 5 Achtergrond Doelgroep Samenwerkingsverbanden 5 6 6 Werkzaamheden in Brazilië

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 samenvatting

JAARVERSLAG 2014 samenvatting JAARVERSLAG 2014 samenvatting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. Voorwoord door directeur Anouk Cleven KLEIN BLIJVEN Klein beginnen en klein blijven, dat was ons streven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië.

JAARVERSLAG 2012. Stichting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. JAARVERSLAG 2012 Stichting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pag. 4 Samenvatting Pag. 5 Inleiding Het begin Pag. 7 Missie & Visie Pag. 8 Brazilië

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan van de stichting HoO Handreiking over Oceanen. www.handreikingoveroceanen.nl 10-01-2014

Beleidsplan van de stichting HoO Handreiking over Oceanen. www.handreikingoveroceanen.nl 10-01-2014 Beleidsplan van de stichting HoO Handreiking over Oceanen. www.handreikingoveroceanen.nl 10-01-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Stichting HoO Handreiking over Oceanen 2.1 Introductie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van kansarme jongeren in Brazilië. Fondsenwerving Pag. 20. Financiën Pag.

JAARVERSLAG 2015. SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van kansarme jongeren in Brazilië. Fondsenwerving Pag. 20. Financiën Pag. SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van kansarme jongeren in Brazilië. JAARVERSLAG 2015 SOLidariedade Pag. 5 Organisatie Pag. 8 Brazilië Pag. 13 Fondsenwerving Pag. 20 Communicatie Pag. 25 Financiën

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Financieel overzicht 2008

Financieel overzicht 2008 Stichting Benares Schoolfonds Nieuwsbrief 2009 Onze 40 individuele leerlingen Stichting Benares Schoolfonds betaalt de schoolkosten van 40 individuele leerlingen, verspreid over meerdere scholen. Daarnaast

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië.

JAARVERSLAG 2013. SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. 8 JAARVERSLAG 2013 SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Communicatie & Promotie 33 Samenvatting Enkele hoogtepunten SOLidariedade in het kort SOLidariedade

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5 1 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Doelstelling van de stichting 5 Aanschrijving fondsen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Toen jullie de vorige nieuwsbrief ontvingen (eind november), was de grote vakantie net begonnen in Oeganda. De kinderen zijn dan twee maanden vrij.

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht.

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht. Beleidsplan Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht versie juni 2016, vastgesteld op 6 juni 2016 Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Inleiding. De verbouwing Vergunningen Het team Financiën To do

Inleiding. De verbouwing Vergunningen Het team Financiën To do Voortgangsrapportage januari-april 2016 Inleiding In deze rapportage geeft het bestuur op verschillende terreinen beknopt weer wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in aanloop naar het openen van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Welkom!

HART4DOORNENBURG. Welkom! HART4DOORNENBURG Welkom! Een initiatief van zes doornenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Het trotse Hart van Doornenburg Wij doornenburgers Door gezamenlijke

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017

Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017 Beleidsplan Stichting Tempel Europa Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Statutaire doelstellingen... 3 2.2 Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand. Stichting Vrienden Anton van Noije 1

Beleidsplan. Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand. Stichting Vrienden Anton van Noije 1 Beleidsplan Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand Stichting Vrienden Anton van Noije 1 Inhoudsopgave Inleiding...3. Hoofdstuk 1 Beschrijving van de stichting

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen Stichting VisiteClowns Jaarplan Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen T(0317) 35 62 04 info@visiteclowns.nl www.visiteclowns.nl IBAN NL28 INGB 0004 8610 59 KVK 09183584 Fiscaalnummer:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2013.

Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2013. Jaarverslag 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2013. De stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF) voorziet als organisatie in zorg, begeleiding, ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Charilove NL Over de Nieuwsbrief

Charilove NL Over de Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F L E N T E 2 0 1 0 Charilove NL Over de Nieuwsbrief Het bestuur houdt u minstens twee maal per jaar op de hoogte van de activiteiten van Charilove in Nederland en in Nigeria. U ontvangt

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Zet uw instelling zich in voor algemeen nuttige doelen? Uw instelling heeft belastingvoordelen, als wij uw instelling aanwijzen als algemeen nut beogende

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 1. Algemeen 1.1. Bestuurders en doel Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht. De bestuurders in 2009 waren: J. Plantinga, Voorzitter

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

BIJ DE BELASTINGDIENST IS UW EURO EEN DAALDER WAARD SCHENKINGEN EN DE NIEUWE GEEFWET

BIJ DE BELASTINGDIENST IS UW EURO EEN DAALDER WAARD SCHENKINGEN EN DE NIEUWE GEEFWET blad - 1 - BIJ DE BELASTINGDIENST IS UW EURO EEN DAALDER WAARD SCHENKINGEN EN DE NIEUWE GEEFWET Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts Beste lezer, Sinds 17 november

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015

Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Nieuwsbrief Joanne s kinderen in Oeganda- Januari 2015 Toen jullie de vorige nieuwsbrief ontvingen (eind november), was de grote vakantie net begonnen in Oeganda. De kinderen zijn dan twee maanden vrij.

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow Beleidsplan 2015-2019 Stichting Stichting Talent2Grow Stichting Talent2Grow Internet: www.talent2grow.nl Email: info@talent2grow.nl Postadres: Willem Littelstraat 7, 2871 ND Schoonhoven Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT

BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT VOORWOORD Onderhavig document geeft de hoofdpunten weer van het beleidsplan van Stichting Specsavers Steunt. Het belangrijkste doel van deze stichting, opgericht

Nadere informatie