Het PLM project bevind zich op dit moment in de ontwikkelingsfase.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het PLM project bevind zich op dit moment in de ontwikkelingsfase."

Transcriptie

1 PROJECT PLAN: INVOERING PRODUCT LYFECYCLE MANAGEMENT Nikhef Document No: Nikhef Project No: Created: 05/10/2008 Page: 1 of PO Status: In work Version: 4 Prepared by: Patrick Werneke (PL), PLM projectteam Distribution List:Nikhef MT, TGL s Managementsamenvatting: Het PLM project bevind zich op dit moment in de ontwikkelingsfase. Op korte termijn wordt een offerte verwacht voor de implementatie van Smarteam en het plan is om 1 februari 2009 te starten met de implementatie. Het doel is om medio 2009 alle Catia files door Smarteam te laten afhandelen en eind 2009 minimaal alle Office documenten voor de EA, MA en ET. Afgesproken is om de implementatie op te delen in twee fasen: 1. Implementatie van Catia V5R19 en MS Office Mentor Expedition Enterprice Flow evalueren of Mentor voldoende aansluit bij Smarteam, Item Centric Approach, en een aantal workflows Of en wanneer Mentor Expedition daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in Smarteam blijft een keuze van de ET. Tijdens de implementatie zullen regelmatig evaluaties gehouden worden en de plannen aangepast naar gelang dit nodig geacht wordt.

2 Nikhef Document No: Page: 2 of 12 History of Changes Version. No. Date Pages Description of changes Oct Oct Dec-08 6 Most most Persoonkracht schatting Kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen nav Smarteam Workshop

3 Nikhef Document No: Page: 3 of 12 Table of Contents 1 INITIATIEFFASE ONTWIKKELINGSFASE REALISATIEFASE NAZORGFASE... 5 BIJLAGE A: SCHATTING PERSOONSKRACHT IN FTE... 6 BIJLAGE B: ACTIELIJST NAAR AANLEIDING VAN SMARTEAM WORKSHOP:... 7

4 Nikhef Document No: Page: 4 of 12 1 Initiatieffase Is afgerond met het rapport PLM Inventarisatie Nikhef (juni 08) en daarop volgend goedkeuring van het Nikhef MT (september 08). 2 Ontwikkelingsfase Op 19 en 20 november is een workshop met TechniGraphics gehouden op Nikhef om de specifieke wensen en eisen van de technische afdelingen met betrekking tot de implementatie van PLM te bespreken. Daarbij is ook besproken in hoeverre Smarteam aan deze eisen en wensen kan voldoen. De uitkomst van deze workshop is bijgevoegd in bijlage B. Aan de hand van de workshop zal TechniGraphics een tijd en kosten inschatting maken voor het gehele implementatie traject, inclusief de kosten voor licenties en de cursussen. De offerte wordt begin december verwacht. De offerte zal intern besproken worden en bij goedkeuring wordt overgegaan tot bestelling. De verwachting is wel dat minimaal één iteratie nodig is, voordat het implementatieplan zullen goedkeuren. Milestones: oktober: PLM discussie met Mar van der Hoek november Antwoorden actielijst compleet & 20 november: PLM Workshop met TechniGraphics 4. begin december: Offerte licenties Smarteam, implementatie traject en cursussen 5. eind december: Goedkeuring offerte 3 Realisatiefase Het plan is om 1 februari 2009 te starten met de implementatie van Smarteam op Nikhef. Implementatie zal met behulp van een pilot project het Vonkenkamer Project uitgevoerd worden. Het doel is om medio 2009 alle Catia files door Smarteam te laten afhandelen en eind 2009 minimaal alle Office documenten voor de EA, MA en ET. Afgesproken is om de implementatie op te delen in twee fasen: 3. Implementatie van Catia V5R19 en MS Office Mentor Expedition Enterprice Flow evalueren of Mentor voldoende aansluit bij Smarteam, Item Centric Approach, en een aantal workflows Of en wanneer Mentor Expedition daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in Smarteam blijft een keuze van de ET. Het plan is om fase 1 de eerste helft van 2009 af te ronden en fase 2 in de tweede helft van Tijdens de implementatie zullen we regelmatig evaluaties houden.

5 Nikhef Document No: Page: 5 of 12 Door nieuwe inzichten zullen tijdens de realisatiefase vragen komen voor implementatie van nieuwe applicaties of processen. Mede afhankelijk van het aantal en de complexiteit zullen deze applicaties of processen pas ingevuld worden nadat het implementatietraject, volgens de afspraken met technigraphics, is afgerond (eind 2009). Voor de nieuwe wensen en eisen zal dan een nieuw plan opgesteld moeten worden in samenwerking met TechniGraphics. Milestones: 1. 1 februari 2009: Start implementatie Smarteam fase 1; juni 2009 Implementatie Catia afgerond en overgedragen aan EA; 3. 1 september 2009 Start implementatie Smarteam fase 2; december 2009 Implementatie MS office afgerond en overgedragen aan EA, MA, en ET. De grootste persoonskracht levering voor de eerste helft van 2009 wordt verwacht vanuit de EA door implementatie van Catia in Smarteam. De volgende werkzaamheden zullen nodig zijn: Ondersteuning bij implementatie Catia Opzetten van de standaard parts library en het beheer Implementeren van de Catia files in Smarteam Maken van templates en aanpassen van werkmethoden Overleg en trainingen In totaal is de verwachting dat binnen de EA alleen voor de implementatie van Catia ongeveer gemiddeld 1 FTE nodig is. Daarnaast zal implementatie van Office 2007 ongeveer 0.3 FTE vragen. Voor de ET en MA zal de eerste helft van 2009 implementatie van Office 2007 betreffen. Daarnaast zal overleg plaatsvinden ter voorbereiding van fase 2. 4 Nazorgfase Zodra applicaties, processen en data geïmplementeerd zijn begint voor deze systemen de nazorgfase en zal het afgeronde deel overgedragen worden aan de betreffende technische groep. Afspraken moeten nog gemaakt worden hoe de overdracht zal plaatsvinden en hoe het beheer van deze systemen gevoerd zal gaan worden.

6 Nikhef Document No: Page: 6 of 12 Bijlage A: Schatting persoonskracht in FTE De ervaring van TechniGraphics is dat de efficiency van personen die intensief werken met Smarteam het komende jaar zal dalen met maximaal 10%. Aangezien deze in efficiency onderdeel is van projectwerkzaamheden is deze niet opgenomen in de persoonskrachtschattingen. Oct-08 Nov-08 Dec-08 ET EA MA CT MV PW Totaal Totaal 1ste Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 helft 2009 ET EA MA CT MV PW Totaal Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Totaal 2009 ET EA MA CT MV PW Totaal

7 Nikhef Document No: Page: 7 of 12 Bijlage B: Actielijst naar aanleiding van SmarTeam Workshop: 1. Inventarisatie v.d. applicaties die (bij aanvang of in een latere fase van het project) beheerd moeten worden met SmarTeam. Belangrijk is ook de versie (of versies) van de applicatie, bijv. Office 2003 en Office Is er een planning voor het invoeren van het beheer van deze applicaties met SmarTeam? Wat te doen met s? Software aanwezig in EA: Catia V5 R18 Office 2007 (alle Office 2003 upgraden naar 2007) MathCad Versie??? Simulink Versie??? Labview 7.1 Mathlab Acrobat V8 Mozilla Thunderbird V2 Software aanwezig in MA: EdgeCam vraag is of EdgeCam blijft door problemen met netwerk o Tekening o Machine list NC code Zeis (Wenzel) meetmachine (meetrapporten) geen idee wat de opties hier zijn zullen we met TechniGraphics bespreken. Er is de mogelijkheid om data in Excel te importeren Office 2007 (alle Office 2003 upgraden naar 2007) AutoCad Lite toekomst ook voor de THD Mozilla Thunderbird V2, Webmail Ik denk niet dat dit een optie is maar zullen we met TechniGraphics bespreken. Software aanwezig ET: Mentor Expedition enterprice flow welke versie wordt gebruikt?? Mentor HDL designer, precision, I/O designer, ModelSim (FPGA design flow) MathCad, Coreldraw, AutoCadLite, Cadence IC design + applications (Linux) Xilinx ISE, ALtera Quartus, Actel Designer, lattice ISPlever HDL companion (EASE) Microsoft office 2007 (alle Office 2003 upgraden naar 2007) Eudora, Thunderbird, Outlook Planning: Welke applicaties willen we zeker in de eerste fase geïmplementeerd hebben en welke kunnen/willen we naar fase 2 verschuiven: Fase 1: Catia V5 R19, Office 2007 Fase 2: Mentor Expedition enterprice flow, Outlook,..

8 Nikhef Document No: Page: 8 of Welke objectsoorten moeten ondersteund worden in het SmarTeam datamodel. Voorbeelden hiervan zijn: Projecten JA Documenten JA Contacten standaard in Smarteam Items (artikelen) JA Producten ja Apparatuur etc. standaard in Smarteam 3. Wordt er gewerkt met folders? Dit zijn document objecten zonder fysiek bestand. Het zijn containers om andere documenten ordelijk op te kunnen bergen. Ja, in Projecten worden folders aangemaakt voor subprojecten. 4. Moeten er bij de aanmaak van een project automatisch folders gecreëerd worden? Nee, sub-project folders worden aangemaakt zodra deze nodig zijn. 5. Wordt er gewerkt volgens een Item Centric Approach? Ja, maar we starten met Document Centric Approach and move to Item Centric Approach zodra fase 1 (Catia en Office) is afgerond tweede helft Hoe dient de nummering plaats te vinden van de verschillende objecten (Projecten, Documenten, Items etc). Voor de nummering van de verschillende objecten is het voorstel om het volgende systeem te gebruiken: Object: Projectnr (38) Sub-projectnr (600) afdelingsletters (ET) subprojectnummer (01) itemnummer (000001) Bijvoorbeeld: ET Het doel is om het nummersysteem redelijk kort te houden. Eventueel kan ET vervangen worden door E, EA/MA door M, CT door C en P voor Project. 7. Hoe wordt de nummering bij afhankelijke documenten bepaald (bijv. nummer van de 2D tekening, afgeleid van een 3D part). Nummering bij afhankelijke documenten wordt onafhankelijk - groot voordeel voor PLM. Op de stuklijsten moet ruimte gemaakt worden om te verwijzen naar afhankelijke documenten.

9 Nikhef Document No: Page: 9 of Welke objecten hebben revisie beheer? Alle Items/documenten in het systeem 9. Hoe wordt de versie aanduiding bepaald? Bijv.: A,B etc. of 00,01 etc. Standaard Smarteam: Major: A, B, etc en Minor A.01 A.02 B Moeten minors bewaard blijven? Ja, alles bewaren bij afronden project cq sub-projecten moeten minors gedelete worden. 11. Hoe dient de rechteronderhoek van de tekeningen er uit te zien? Hoeveel verschillende rechteronderhoeken zijn er? Catia: twee verschillende rechteronderhoeken: 1 voor part en 1 voor assemblage tekeningen Mentor: Wordt er gewerkt met verschillende talen op de rechteronderhoek Nee, alleen Engels Welke formaten moeten ondersteund worden (A1, A2, etc) A0, A1, A2, A3, A4 horizontaal, A4 verticaal 12. Overzicht van attributen (meta data) waarmee de objecten beschreven moeten worden. Titel, korte beschrijving (max 1000 karakters), version, revision, keywords, creation date, created by, contact person . aangeven mandatory fields Bij wijziging Revision aangeven wat de wijzigingen tov de vorige revisie zijn. Document Types (voor Overige): (look up table) Engineering Change Request Engineering Finite Element Analyses Engineering Calculation Project Management Specification/Description (Engineering, Contracting) Quality Assurance Quality Control Quality Non-Conformity Safety Document Engineering/Technical Report (Assembly, Contracting, Engineering, Fabrication, Installation, Management, Operation, Quality, Test) Minutes Transparencies Procedure (Assembly, Installation, Operation, Quality, Test) Schedule (coordination, detailed, Master-Milestone) 13. Hoe zijn de regels, om tot vrijgave van een object te komen, al dan niet afgedwongen via een workflow proces? Door een nader te definieren workflow voorbeelden van Workflows van TechniGraphics!

10 Nikhef Document No: Page: 10 of Hoe dient het rechten systeem er uit te gaan zien? Welke gebruikers, groepen en rollen kennen we binnen Nikhef? Starten met de standaardrollen van Smarteam. Bij implementatie zullen voor Smarteam in het algemeen of per project andere rollen gedefinieerd worden 15. Wordt er gewerkt met project based security? JA 16. Welke (workflow) processen zijn er te definiëren? EA/MA: proces as build van tekeningen EA/MA: proces werkvoorbereiding ET: Inkoop proces Algemeen: Proces voor vrijgave objecten ET<>EA: mentor Catia Opslag van orders en leveringen binnen subproject? Binnen de organisatie goedgekeurde Workflows zullen tijdens fase 2 geïmplementeerd worden. (tweede helft 2009) 17. Moet er ondersteuning komen voor de SmarTeam Webeditor en zo ja wanneer (bij aanvang of later)? Ja per direct. (fase 1) 18. Zal er op termijn sprake zijn van een Multi Site omgeving? Voorlopig niet, op termijn wellicht, hangt ook af van wat CERN doet. 19. Is er voorkeur voor een bepaalde database (Oracle, SQL Server)? Antwoord Nikhef CT: Wij hebben alleen recente ervaring met MySQL op een Linux server voor allerlei projecten. Op welk platform (server) gaat deze database service draaien? Is de 'SQL-Server' de implementatie van Microsoft of de Open Source variant? Zijn er financiële consequenties van deze keuze? Wie gaat het database beheer doen? Voorkeur voor MySQL ivm onderhoud van de database zullen de kosten moeten onderzoeken. 20. Wat doen we met legacy data? Moeten er import tools komen? Nieuwe projecten opstarten in PLM, bestaande niet meer invoeren. Alleen als specifiek datamanagement nodig is bij onderwerpen die nog lange tijd doorgaan. TGL s nemen dit besluit, maar voorlopig gaan we er vanuit dat dit niet nodig is. Huidige projecten worden met de hand ingevoerd.

11 Nikhef Document No: Page: 11 of Wordt er gewerkt met document templates? Zo ja, kunnen we daar over beschikken? Bestelformulier MS Excel Documenten template MS Word Non Conformance template MS Word Wellicht komen er nog een aantal bij (max 5) Documentnummer, creation date, revision number, revision date, document status, 22. Wat zijn de wensen t.a.v. stuklijst generatie? (document bom of item bom, sortering)? Weet niet meer precies wat we hier afgesproken hebben. 23. Hoe dient de stuklijst te worden uitgegeven (op tekening, als separaat document)? Separaat document 24. Moeten er meerdere representaties van een stuklijst gemaakt kunnen worden (structuur stuklijst, one level stuklijst, materiaal lijst (platgeslagen) etc.) 2 verschillende stuklijsten part en assembly 25. Moet de stuklijst als afzonderlijk document beheerd worden? JA 26. Hoe wordt momenteel met Catia gewerkt met posnummers? In de toekomst posnummers automatiseren Item Centric Approach (Item nummers) 27. Wordt er in Catia met Catalog Parts gewerkt? Ja, op het moment wordt de met Catalog Parts gewerkt. We zullen bij de implementatie van Catia een Library Owner aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor het implementeren en beheersen van standaard parts in de Library. 28. Wordt er in Catia gewerkt met tekeningen met meerdere sheets? Ja, nummering bij afhankelijke documenten wordt onafhankelijk in de stuklijsten moet ruimte gemaakt worden om te verwijzen naar afhankelijke documenten. 29. Wat zijn de wensen t.a.v. afdrukbeheer? Standaard heeft SmarTeam geen functionaliteit om documenten af te drukken, anders dan met de ingebouwde viewer. De kwaliteit is hiervan vaak net iets minder dan een afdruk vanuit de native applicatie? Als er wensen zijn tot afdrukken via de native applicatie, of afdrukken in batch, dan dient dit gescript te worden. Ook kan het de wens zijn, bij het afdrukken in batch de afdruk niet op een werkstation te laten verlopen (wat dan langere tijd niet beschikbaar is voor andere taken) maar op een server. Vanuit Smarteam moet de mogelijkheid aanwezig zijn om te kunnen afdrukken in het native formaat en of dat dan op de server op het werkstation gebeurt maakt niet uit

12 Een optie is om printen vanuit Smarteam via een workflow te laten plaatsvinden. Nikhef Document No: Page: 12 of Beschikbare hard en software. Is er een overzicht van de beschikbare werkstations waar SmarTeam op geïnstalleerd wordt. Dit geldt ook voor het foundation (server) gedeelte. SmarTeam kent de volgende server applicaties: Database server Configuration Server License server Vault Server Workflow Server evt. Webserver Deze server applicaties kunnen gecombineerd worden op een of meerdere fysieke servers Een Blade server is beschikbaar op Nikhef. Volgens de ICT zou dit voldoende moeten zijn voor de server applicaties. Voor de Webserver wordt op het moment uitgegaan van maximaal 20 gebruikers EA: ongeveer 15 PC s MA: ongeveer 20 PC s ET: Installatie PLM op iedere PC (ET ~50 PC s.) Fysici (projectleiders): 20 PC s aantal zijn Mac of Linux.

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: E-mail: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 contracting@lvnl.nl

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Systeem de web based omgeving 2 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 3

Systeem de web based omgeving 2 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 3 Date: 7-6-2012 Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 3 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 4 3. Aanpak 5 4. Functionaliteiten - Eisen en wensen 7 5. Onderhoud van

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 I Whitepaper De mogelijkheden van SharePoint 2013 Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 Inhoudsopgave 01 > AANLEIDING 3 02 > HUIDIGE ONTWIKKELINGEN 4 03 > HUIDIGE UITDAGINGEN 5 04

Nadere informatie

Human Resource Management System

Human Resource Management System Human Resource Management System Bachelorproject Technische Informatica IN3700 Datum juli 2007 Versie 1.2 Auteurs Marco Krikke (1156004) Mike Noordermeer (1178318) Ruben Verhaaf (1153749) Bedrijf Commissie

Nadere informatie