Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer"

Transcriptie

1 CMS Derks Star Busmann T.a.v. P. Handgraaf Amstelplein BC Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Resultaten vooronderzoek /MOL Geachte heer/mevrouw, Op heeft u om informatie verzocht over de bodemkwaliteit en de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks en potentieel bodembedreigende activiteiten ter plaatse van perceel K en 25 meter daaromheen. De bodeminformatie wordt u verstrekt in het kader van de NEN5725 (richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek). Hierbij is ook gekeken naar beschikbare informatie tot 25 meter van het aangevraagde perceel. Voor de inventarisatie hebben wij de volgende gemeentelijke bestanden geraadpleegd: - tankbestand; - bodemonderzoekbestand; - milieuvergunningenbestand; - het (historische) bedrijvenbestand. Voor de resultaten van de inventarisatie verwijzen wij u door naar de bijlage*. Voor gebruikte terminologie in de samenvatting(en) van de onderzoek(en) verwijzen we u naar de bodempagina's van de gemeente Haarlemmermeer (www.haarlemmermeer.nl/bodem). Mocht u meer gedetailleerde informatie willen hebben over de onderzoeksgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen met een medewerker van subteam Bodemkwaliteit. Tevens kunt u het algemeen historisch onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer inzien. Voor inzage in bouw- en sloopvergunningen kunt u contact opnemen met de Front Office (tel ). Wij wijzen u er op dat, indien er geen informatie inzake de bodemkwaliteit voorhanden is, dit niet automatisch betekent dat de grond schoon is. Indien u zekerheid wilt hebben over de kwaliteit van de bodem op uw perceel, adviseren wij u door een erkend onderzoeksbureau een onderzoek uit te laten voeren. Deze verklaring wordt afgegeven onder de volgende restricties - De informatie zoals hierna beschreven kan later blijken af te wijken van de werkelijke bodemsituatie/ c.q. aanwezigheid ondergrondse tank zoals deze in de praktijk kan worden aangetroffen, aangezien gebruik is gemaakt van de gegevens zoals die bij de afgifte van dit formulier bekend zijn bij de gemeente Haarlemmermeer. - De gemeente Haarlemmermeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik maken van bovenstaande informatie (waaronder schade als gevolg van onjuiste informatie van derden), noch voor eventuele leemtes in kennis noch van een onjuiste weergave van de verstrekte informatie. - Met betrekking tot de bodem kunnen er andere beperkingen van toepassing zijn. Deze zijn opgenomen in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Alle gemeentelijke beperkingen die onder de Wkpb vallen, worden in de gemeentelijke registers ingeschreven. Zo heeft de provincie Noord-Holland ook een aantal beperkingen die onder de Wkpb vallen. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening, de gemeentelijke beperkingen worden door het Kadaster gepubliceerd. Voor meer informaite, zie - Bij twijfel of onduidelijkheden omtrent deze verklaring kunt u direct contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer, cluster Beheer en Onderhoud, team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer (tel ). * Indien bij u meer of andere bodeminformatie bekend is, verzoeken wij u aan de gemeente Haarlemmermeer per titel(s), jaartal(len) en nummer(s) te versturen en zo mogelijk een pdf van het ontbrekende bodemrapport bij te voegen ( adres: Ook ontbrekende informatie over ondergrondse tanks of opslag van potentieel bodembedreigende stoffen ontvangen wij graag op deze manier.

2 FORMULIER VOORONDERZOEK Ondergrondse brandstoftanks Wij wijzen u erop dat er, voor wat betreft de eventuele aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank geen volledige zekerheid kan worden gegeven. In het verleden heeft registratie van ondergrondse brandstoftanks namelijk niet plaatsgevonden. Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging Van den Berghlaan? m3 HBO nee n.b. nee Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging WIEGER BRUINLAAN Niet ingevoerd Niet ingevoerd Niet ingevoerd Niet ingevoerd Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging Van den Berghlaan 20 m3 HBO nee Milieutec B.V. nee Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging Burgemeester Pabstlaan 8 m3 HBO nee Kaspers B.V. nee Volume / Product Aanwezig / Wijze sanering Saneerder / Certificaat / sanering Rest verontreiniging WIEGER BRUINLAAN 6 m3 HBO nee n.b. Niet ingevoerd 124 Verwijderd nb Niet ingevoerd Niet ingevoerd Niet ingevoerd 120 Verwijderd AK Verwijderd V Verwijderd n.b. voor 1993 Bodemonderzoeken Burgemeester van Stamplein Historisch onderzoek 1 Gemeente Haarlemmermeer X8 NiBou Rapportnaam: Historisch bodemonderzoek Verkeerscirculatieplan en rioolwerkzaamheden. Op het gehele traject van het VCP waar asfalt en/of riolering vernieuwd gaat worden dient een indicatief bodemonderzoek te worden uitgevoerd tot een halve meter onder het bestaande riooltracé. Echter op de trajecten waar alleen asfalt wordt vervangen is onderzoek van het asfalt en fundatiemateriaal voldoende. Hieronder wordt beschreven waar welk onderzoek dient te worden uitgevoerd. Asfalt-/bodemonderzoek tot de onderkant van de fundatielaag: De kwaliteit van het asfalt van de tracé's dient te worden vastgesteld om de mate van hergebruik te bepalen. Ook de onderliggende fundatielaag dient te worden onderzocht. Het betreft de volgende tracé's: 2

3 -Hoofdweg-Oostzijde van Burgemeester Pabstlaan tot aan de Geniedijk (incl. rotonde Hoofdweg/Kruisweg), Hoofdweg-Westzijde ter hoogte van nr. 663 en ter plaatse van het te realiseren parkeerterrein achter nr Kruisweg van kruispunt Kruisweg/Nieuweweg tot aan Kruisweg 865 (zie Bijlage I) + fietspaden tussen Hoofdweg en Dik Tromplein. -Nieuweweg van rotonde Burgemeester van Stamplein tot aan Geniedijk. -Nieuweweg van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. -Julianalaan van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. Het asfalt van de Melis Spaansweg is in 2000 onderzocht t.b.v. de herinrichting van het gebied. Een deel van het asfalt is verontreinigd met PAK. Dit materiaal is afgevoerd. De verontreiniging van PAK ter plaatse van het wegtracé Hoofdweg-Westzijde ter hoogte van nr. 741a is het gevolg van PAK in het asfalt. Indicatief bodemonderzoek tot 2,5 m-mv: -Hoofdweg-Oostzijde van Geniedijk tot aan rotonde Kruisweg. -Kruisweg van Draverslaan tot en met kruispunt Wilhelminalaan. -Julianalaan van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. Indicatief bodemonderzoek tot 3,5 m-mv: -Hoofdweg-Oostzijde van rotonde Kruisweg tot aan Burgemeester Pabstlaan. Indicatief bodemonderzoek tot 4,5 m-mv: -Nieuweweg van Kruisweg tot aan Prins Hendriklaan. Bodemonderzoek verdachte locaties: Hoofdweg 752 (V1): onderzoek van grond en grondwater in het wegtracé volgens NEN 5740 pakket. Hoofdweg 726 (V2): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie, aromaten en vluchtige organochloorverbindingen in grond en grondwater. Hoofdweg (V6): onderzoek in het wegtracé naar zware metalen en vluchtige organochloorverbindingen in grond en grondwater. Hoofdweg 662 (V7): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie en aromaten in grond en grondwater. Marktplein 3-29 (V10): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie en aromaten in grondwater en de ondergrond. Kruisweg (V12b): onderzoek in het wegtracé naar PAK, minerale olie en zware metalen in de grond. Kruisweg 644 (V12a): onderzoek in het wegtracé naar PAK en zware metalen in de grond. In het kader van rioolwerkzaamheden dient het asfalt en de bodem te worden onderzocht. Dit is ter plaatse van traject B en gedeeltelijk traject E, ten noordwesten van de Hoofdvaart (Burgemeester Pabstlaan en Hoofdweg-Westzijde). Het asfalt en de onderliggende fundatielaag dient te worden onderzocht op de volgende trajecten: -Burgemeester Pabstlaan van Hoofdweg tot aan Zoetermeerstraat. Door eerder onderzoek is aangetoond dat het asfalt van de Broekermeerstraat teerhoudend is. Indicatief bodemonderzoek tot 0,5 m onder de maximale riooldiepte: -Hoofdweg-Westzijde van Kruislaan tot aan Kruisweg. -Burgemeester Pabstlaan van Hoofdweg tot aan Zoetermeerstraat. Bodemonderzoek verdachte locaties: Hoofdweg (V8): onderzoek in het wegtracé naar minerale olie en aromaten in grond en grondwater. Burgemeester Pabstlaan 10 (V17): onderzoek in het wegtracé tussen nr. 8 en 10 naar het dempingsmateriaal van een sloot die haaks op de Burgemeester Pabstlaan heeft gestaan. Verkennend onderzoek 1 MWH B.V. X8 B08G0047 3

4 Rapportnaam: Verkennend bodem- en asfaltonderzoek locatie -centrum. Hypothese verdacht wordt niet verworpen. Binnen het onderzoeksgebied vallen er 7 verschillende verdachte deellocaties (allen ter plaatse van het wegtracé): - V1 (Hoofdweg 752); - V2 (Hoofdweg 726); - V6 (Hoofdweg ); - V7 (Hoofdweg ); - V10 (Marktplein 3-29); - V12a (Kruisweg 644); - V12b (Kruisweg ). Grond: - V1; cobalt, zink en PAK >S. - V2; geen verontreinigingen aangetroffen. - V6; zink en PAK >S. - V7; cobalt >S. - V10; arseen, cobalt, lood, molybdeen, nikkel, minerale olie en PAK >S; barium en koper >T; zink >I. - V12a: barium, zink, PAK en minerale olie >S; koper >T. - V12b: cobalt, zink en PAK >S. Grondwater: er zijn op de verschillende deellocaties peilbuizen gezet. V2 en V12b: geen verontreinigingen aangetroffen; V1, V6 en V7: arseen, chroom, cis-1,2-dichlooretheen >S; V10: arseen >T; V12a: benzeen en xylenen >I; arseen >T; ethylbenzeen, tolueen en tetrachlooretheen >S. Funderingsmateriaal: - Kruisweg + parallelweg van Wilhelminalan tot aan Kagertocht PAK en minerale olie >I in puin; - Wilhelminalaan en Kruisweg tussen Julianalaan en Wilhelminalaan PAK en minerale olie >I in puin. Er is ook indicatief onderzoek gedaan naar de riooltracés en de toekomstige fietsbrug over de Hoofdvaart. Hierbij zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen met voornamelijk immobiele stoffen. Er is in een enkele peilbuis arseen >I aangetroffen, waarvan de oorzaak mogelijk een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. Bijzonderheden: de aangetroffen sterke verontreiniging met benzeen en xylenen is nader onderzocht op locatiecode (nader onderzoek). Deze verontreiniging is aangetroffen ter plaatse van de stoep voor Kruisweg 640/642. Hoofdweg-oostzijde Verkennend Onderzoek 1 Tauw XR01_ d Hypothese verdacht wel verworpen. zintuiglijke waarnemingen: geen. Grond: PAK's, minerale olie >S. Ondergrond: niet onderzocht. Grondwater: lood >I; na herbemonstering lood onder streefwaarde; cadmium, zink, benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen >S. Beoordelingsformulier wel aanwezig, datum onbekend. Nieuweweg

5 Verkennend Onderzoek 1 Witteveen + Bos Y Hfd Hypothese onverdacht wordt niet verworpen. Geen van de geanalyseerde stoffen zijn over de streefwaarde zowel van de bovengrond, als de ondergrond en het grondwater. Conclusies prioriteit: de vervanging van het riool kan plaats vinden. Historisch onderzoek 1 BK Ingenieurs Velserbroek X Hypothese: onverdacht wordt niet verworpen. Bijzonderheden: betreft partijkeuring ivm rioolwerkzaamheden. 4 partijen gekeurd, op kaart slechts 3 partijen ingetekend. Daardoor ook alleen de analyses van de monsters van deze 3 partijen ingevoerd. Op twee locaties (nr ) is minerale olie waargenomen, beide locaties zijn niet meegenomen in de partijkeuring. Zintuiglijke waarnemingen: zeer fijn (klei- en silthoudend) tot matig fijn zand. Partij 1 t/m 3: categorie 0, schone grond. Partij 4: indicatief als categorie 0, schone grond. Conclusies rapport: partijen worden ingedeeld als (indicatief) categorie 0, schone grond. Het wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek te doen naar de aangetroffen verontreinigingen bij nr. 17 en 34. Van den Berghlaan Verkennend Onderzoek 1 Omegam Hypothese wordt niet verworpen. zintuiglijke waarnemingen: m-mv : plaatselijk ophoogzand gelegen op de oospronkelijk kleigrond m-mv : afwisselend klei- en zandlagen Bovengrond: geen overschrijding. Ondergrond: geen overschrijding. Grondwater: lood, zink, chroom en cadmium >S. Bijzonderheden: geen. Conclusies: bodem is geschikt voor uitvoeren van bouwplan. Beoordeling gemeente: hoewel het grondwater licht verontreinigd is, wordt de bodem geschikt geacht voor het beoogde gebruik. Van Den Berghlaan Verkennend Onderzoek 2 Tauw XM R NO1/ABK Rapportnaam: aanvullend en oriënterend bodemonderzoek Van de Berghlaan te. Ligging ondergrondse tank(s): 1. HBO-tank (8.000 liter): westzijde school Van de Berghlaan

6 Resultaten onderzoek - Hypothese: verdacht, wordt wel verworpen. - Zintuiglijke waarnemingen: roestsporen in de ondergrond. - Bovengrond: minerale olie >A. - Ondergrond: geen verontreinigingen aangetroffen. - Grondwater: aromaten, zink, arseen >A. Analyseresultaten getoetst aan voormalige toetsingswaarden (A,B,C-waarden). Verkennend Onderzoek 3 Tukkers Milieu Onderzoek b.v. XM Rapportnaam: verkennend bodemonderzoek op het voormalig politiebureau aan de Burgemeester Pabstlaan te. Rapportdatum: 24 augustus 1993 Aanleiding: voorgenomen aankoop terrein door woningbouwvereniging Binnen de Ringvaart en de daar geplande woningbouw. Ligging ondergrondse tanks: 1. Benzine ( liter): tussen Burgemeester Pabstlaan en huidige Dokter Bolkensteinstraat, t.h.v. plantsoen ten zuidoosten van Dokter van Dorstenstraat Huisbrandolie (8.000 liter), tussen Burgemeester Pabstlaan en huidige Dokter Bolkensteinstraat, ten oosten van huidige Dokter Bolkensteinstraat Resultaten onderzoek: - Hypothese: onverdacht, wordt niet verworpen. - Zintuiglijke waarnmeingen; geen bijzonderheden waargenomen. - Bovengrond: nikkel, PAK >A. - Ondergrond: nikkel, PAK >A. - Grondwater: lood, xylenen, tolueen >A. - Grondwater bij voorm. benzinetank: aromaten >A. - Grondwater bij voorm. HBO-tank: aromaten >A Analyseresultaten zijn getoetst aan voormalige toetsingswaarden (A,B,C-waarden). Historisch Onderzoek 1 Gemeente Haarlemmermeer X zzzr Rapportdatum: onbekend Conclusies: Het HO heeft plaatsgevonden voor de locatie Burg. Pabstlaan 7. Op de locatie is een politiebureau aanwezig geweest. Momenteel staan er diverse woonflats. De vergunningplichtige activiteiten (opslaan en afleveren van benzine) vinden niet meer plaats. Doordat de locatie tevens al is onderzocht is een oriënterend onderzoek niet noodzakelijk. Wieger Bruinlaan Verkennend Onderzoek 1 Bouwtechnische Dienst XZ? Hypothese onverdacht: niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen. Bovengrond: geen verontreinigingen. Ondergrond: geen verontreinigingen. Grondwater: geen verontreinigingen. Conclusies: geen verontreinigingen aangetroffen. De bodem en het grondwater zijn geschikt voor woningbouw. Burg. Pabstlaan 3 6

7 Verkennend Onderzoek 1 Terrascan X Rapportdatum: Hypothese rapport onverdacht:niet verworpen zintuiglijke waarnemingen: siltig zand, zandige klei (0-0.8), siltige klei ( ), siltig zand ( ) Bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: zink (>S) Asbest: visueel niet aangetroffen Bijzonderheden: Beoordelingsrapport wel aanwezig: BEOORDELING POSITIEF Conclusies: alleen streefwaarde overschrijding van zink in het grondwater verder geen verontreinigingen aangetroffen. Er zijn geen belemmeringen voor voor het toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie (nieuwbouw school). Kwaliteit onderzoek: > STREEFWAARDE Beoordeling onderzoek: BEOORDELING POSITIEF Locatiegegevens: HISTORISCH ONDERZOEK VOOR BOUW NOODLOKAAL Verkennend Onderzoek 2 Terrascan X Rapport datum: jul-03 Hypothese rapport onverdacht: niet verworpen Zintuiglijke waarnemingen: zandige klei (0-1), siltige klei (1-2), zandige klei (2-3) Bovengrond: min.olie (>S) Ondergrond: min.olie (>S) Grondwater: geen verontreinigingen Asbest: visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen Bijzonderheden: Beoordelingsformulier wel aanwezig BEOORDELING POSITIEF 7

8 Conclusies: geschikt voor het bouwplan (noodlokaal, tijdelijke unit) Verkennend Onderzoek 3 Terrascan X Rapportdatum: dec-2003 Hypothese rapport onverdacht: niet verworpen zintuiglijke waarnemingen: siltig zand, zandige klei (0-0.8), siltige klei ( ), siltig zand ( ) Bovengrond: minerale olie (>S) Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: xylenen, arseen, benzeen, chroom (>S) Beoordelingsformulier wel aanwezig BEOORDELING POSITIEF Bijzonderheden Conclusies: de bodem is geschikt voor het gedeeltelijk uitbreiden van de basisschool (dossiernr 2003/1401) Verkennend onderzoek NEN Mateboer Milieutechniek B.V /JPR Rapportnaam: Verkennend bodemonderzoek aan de Burgemeester Pabstlaan 3-5 te Hypothese bodem niet tot licht verontreinigd wordt niet verworpen Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden Bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: barium en zink >S Slib: nvt Asbest: zintuiglijk niet waargenomen (aanvullende mail d.d ) Beoordeling gemeente dd : bodem geschikt voor uitbreiden school. Burgemeester Pabstlaan Verkennend onderzoek NEN Terrascan T Rapportnaam: Asfalt- en funderingsonderzoek 'Burgemeester Pabstlaan' te. Hypothese verdacht wordt deels verworpen. Bovenlaag asfalt: maximale samenstellingswaarde PAK 10 VROM bouwstoffen overschreden. Onderlaag asfalt: maximale samenstellingswaarde PAK 10 VROM bouwstoffen niet overschreden. Geen boorpunten ingetekend daar het slechts gegevens over het asfalt betreffen. Hoofdweg-oostzijde Verkennend Onderzoek 1 De Ruiter Milieutechnologie bv 8

9 X A Rapportdatum: Hypothese: onverdacht niet verworpen zintuiglijke waarnemingen:bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: geen verontreinigingen Grondwater: arseen, cadmium, chroom, nikkel, zink, xylenen, ethylbenzeen > S Asbest: nvt Bijzonderheden: Geen nader onderzoek nodig Beoordelingsformulier wel aanwezig: de bodem is geschikt geacht voor het voorgenomen bouwplan. Locatiegegevens: Leeghwaterstraat Partijkeuring grond 1 Terrascan T Rapportnaam:Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit 'fietspad Leeghwaterstraat' te Hypothese (on)verdacht wordt wel/niet verworpen: n.v.t. Zintuiglijke waarnemingen: geen Betreft partijkeuring grond i.v.m. verbreden fietspad/voetpad Grond onderzocht tot 0,5 m -mv Bovengrond: Bij individuele toetsing van de monsters, min. olie, PAK en Co > AW Ondergrond: Grondwater: Slib: Asbest: niet specifiek onderzocht, visueel geen asbest aangetroffen Bijzonderheden: geen Concl rapport: partji grond voldoet aan kwaliteit wonen Nieuweweg Verkennend Onderzoek 1 Witteveen & Bos X hlmm22-132/jenj/ Rapportdatum: 23 mei 2003 Hypothese wel / niet verworpen: zintuiglijke waarnemingen: Bovengrond: geen verontreinigingen 9

10 Ondergrond: Licht verhoogd met minerale olie Grondwater: ondiep : Cr, xylenen, chloride > S diep : xylenen, chloride > S Conclusies van beoordelingsformulier: Slechts lichte verontreinigingen gemeten in bovengrond en gronwater. Deze vormen milieuhygienisch geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden. Voor hergebruiksmogelijkheden: partijkeuring conform Bsb. Beoordelingsformulier: wel aanwezig dd Van Den Berghlaan Sanerings Plan 1 Arcadis XZ /0A9/3O9/ Rapportdatum: 5-okt-1999 Sanering door verwijderen van ondergrondse tank en ontgraven verontreinigde grond. (ca 280 m3) Grondwatersanering dmv drainage. Bijzonderheden: mogelijk blijft een restverontreiniging over onder de bebouwing. Voor het overige wordt gestreeft naar een sanering van de bodem tot rond de streefwaarde Beoordeling wel aanwezig Verkennend Onderzoek 2 BK Ingenieurs Velserbroek W Rapportnaam: verkennend bodemonderzoek Van den Berghlaan 120 te. Uitgevoerd conform: NEN 5740 strategie onverdacht. Aanleiding: herontwikkeling verzorgingstehuis De Eijkenhove (artikel 19 WRO). De onderzoekslocatie is opgedeeld in twee deellocaties, te weten: Deellocatie 1: de bovengrondse tank. Deellocatie 2: overig terreindeel. Resultaten onderzoek bij bovengrondse tank: - Zintuiglijke waarnemingen: een zwakke olie-waterreactie, sporen schelpen. - Hypothese: onverdacht, wordt verworpen - Bovengrond: minerale olie >S - Ondergrond: PAK >S. - Grondwater: As en Cd >S. Resultaten onderzoek overig terreindeel: - Zintuiglijke waarnemingen: gley- of roestvlekken, baksteen en schelpen. - Hypothese: verdacht, wordt niet verworpen - Bovengrond: koper, PAK en minerale olie >S. - Ondergrond: geen verontreinigingen aangetroffen - Grondwater: arseen, cadmium >S. - Asbest: zintuiglijk niet aangetroffen. - Waterbodem: niet van toepassing. 10

11 Conclusie: er bestaat geen bezwaar voor de voorgenomen herontwikkeling van het verzorgingstehuis. De omvang van de restverontreiniging met minerale olie onder de garage en trap ten gevolge van de voormalige ondergrondse HBO-tank dient na sloop te worden vastgesteld. Beoordeling gemeente (d.d ): Bij sloop van de garage en de trap dient de restverontreiniging te worden verwijderd. Voor het vaststellen van de mate en omvang van de verontreiniging dient na sloop aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. De verwachting is dat de omvang gering is. Bij herinrichting dient men bedacht te zijn op de aanwezigheid van de oude vulleiding van de tank. Tijdens de sanering is een asbestcement waterleiding geknapt. Onderzoek naar asbest in de grond dient nog te worden uitgevoerd. Van den Berghlaan Verkennend Onderzoek 2 Omegam X Rapportdatum: Hypothese onverdacht wordt verworpen zintuiglijke waarnemingen: m-mv ; zandige klei daaronder siltig zand Bovengrond: geen overschrijding Ondergrond: geen overschrijding Grondwater: fenol-index, zink, cadmium, lood > S Asbest: niet onderzocht Bijzonderheden: Beoordelingsformulier: niet aanwezig Conclusies: Lichte verontreinigingen in het grondwaster, geen nader onderzoek noozakelijk. Van Den Berghlaan Verkennend Onderzoek 1 Tauw XZ R NO1/RWH Rapportnaam: indikatief bodemonderzoek Van de Berghlaan 126 te. Aanleiding: bestemmingswijziging naar woningbouw. Ligging ondergrondse tank(s): 1. HBO-tank (8.000 liter): westzijde school Van de Berghlaan 124. Resultaten onderzoek: - Hypothese: verdacht, wordt niet verworpen. - Zintuiglijke waarnemingen: enkele kooldeeltjes, enige plasticresten, roestsporen. - Bovengrond fluorantheen, chryseen, fenanthreen, benzo(a)pyreen >A. - Ondergrond: fluorantheen, chryseen, benzo(a)pyreen >A; EOX verhoogd. 11

12 - Grondwater: arseen >C; zink, benzeen, tolueen >B; cadmium, chroom, kwik, ethylbenzeen, ortho-xyleen, meta-paraxyleen, naftaleen >A. Aanbeveling rapport: uitvoeren aanvullend rapport naar ernst en omvang matige en sterke verontreiningen. Van der Burchstraat Indicatief Onderzoek 1 Witteveen & Bos X Z HLMM22-132/jenj/ Hypothese: onverdacht wordt niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen, behalve lichte puinbijmenging. Bovengrond: minerale olie, nikkel, PAK10 >S. Ondergrond: PAK10 >S. Grondwater: ondiep: chroom en chloride >S, diep: arseen en chloride >S. Beoordeling gemeente d.d : slechts lichte verontreinigingen gemeten in bovengrond en gronwater. Deze vormen milieuhygienisch geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden. Voor hergebruiksmogelijkheden: partijkeuring conform Bsb. Wieger Bruinlaan Verkennend Onderzoek 1 Vermeer milieutechniek b.v. X Hypothese onverdacht: niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen. Bovengrond: PAK, zink, minerale olie, EOCL >A. Ondergrond: niet onderzocht. Grondwater: niet onderzocht. Conclusies: alleen lichte verontreinigingen in de bovengrond. Ondergrond en grondwater niet onderzocht. Verkennend Onderzoek 3 BK Ingenieurs- & Milieuadviesbureau B.V. X Q A Hypothese onverdacht: niet verworpen. Zintuiglijke waarnemingen: geen. Partij 1 grond: PAK (>S) (waarschijnlijk kooldeeltjes in monster). Na heranalyse geen verhoging van PAK. Partij 2 grond: geen verontreinigingen. Conclusies: de partijen grond worden geclassificeerd als klasse 0 grond (multifunctioneel toepasbaar). Overige opmerkingen: partij 1: cat. 1 ivm PAK; na heranalyse (levertijd niet conform AP04) MVR= schoon. partij 2: MVR+ schoon. partij 1 kan toch gezien worden als schoon (ondanks levertijd heranalyse (=overige bewijslast)). 12

13 Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Informatie over bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Haarlemmermeer (CSO, kenmerk 09K215, ) is te vinden op de website van de gemeente (www.haarlemmermeer.nl/bodem). De verschillende bodemkwaliteitskaarten geven aan wat de gemiddelde kwaliteit van de grond op de nietverdachte locaties is in de gemeente. Gegegevens over milieuvergunningen (Vergunningen met opslag van stoffen, met uitzondering van gassen) Arnolduspark 3 () Inrichtingsnummer 5156 Naam bedrijf Sportcafe partyzaal "De Wissel" Open Type vergunning Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Wet milieubeheer Overige regelgeving (Actueel) Soort activiteit Café's, bars Categorie indeling B Brandbare vloeistoffen (In gebruik) Hoofdweg 634 () Inrichtingsnummer 1865 Naam bedrijf Modulex Ned. B.V. Gesloten Type vergunning Lozingsverordening Vergunningplichtig (Historisch) Lozingsverordening Meldingsplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Soort activiteit Grth in overige consumentenartikelen Categorie indeling B () Van den Berghlaan 120 Inrichtingsnummer 4549 () Naam bedrijf Eijkenhove, Verzorgingshuis Gesloten Type vergunning Lozingsverordening Meldingsplichtig (Historisch) Hinderwet Vergunningplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Overige regelgeving (Actueel) Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Soort activiteit Verpleeghuizen Categorie indeling C Liter K3: ontvlambare vloeistoffen (55 C < vlampunt < 100 C) (Verwijderd) Liter K3: ontvlambare vloeistoffen (55 C < vlampunt < 100 C) (In gebruik) Van den Berghlaan 130 Inrichtingsnummer 4552 () Naam bedrijf Koningin Emmaschool Open Type vergunning Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Geen Meldingsplicht (Actueel) Soort activiteit Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs Categorie indeling B Liter Brandbare vloeistoffen (In gebruik) Wieger Bruinlaan 1 () Inrichtingsnummer 4868 Naam bedrijf Gemeentelijk kassencomplex Open (Heimanshof) Type vergunning Lozingsverordening Meldingsplichtig (Historisch) Hinderwet Vergunningplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Vergunningplichtig (Historisch) Hinderwet Vergunningplichtig (Historisch) Wet milieubeheer Meldingsplichtig (Actueel) Soort activiteit Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs Categorie indeling A Liter K3: ontvlambare vloeistoffen (55 C < vlampunt < 100 C) (Buiten gebruik) Liter Giftige stoffen (In gebruik) Wieger Bruinlaan 7A ()Inrichtingsnummer 7619 Naam bedrijf Stichting Samenwerkende Dieren Gesloten Organisaties Type vergunning Wet milieubeheer Vergunningplichtig (Actueel) 13

14 Soort activiteit Categorie indeling C Buurt- en clubhuizen Kilogram Brandbare vloeistoffen (In gebruik) 14

15 Asbestsignalering De asbestsignaleringskaarten geven een indicatief beeld van de eventueel te verwachten verontreiniging met asbest. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van gegevens over type pand en bouwjaar (asbest in gebouwen) en start/einde bedrijfsactiviteit (asbest op basis van bedrijfsactiviteit). De systematiek is gebaseerd op de landelijke systematiek zoals is vastgesteld voor een asbestkansenkaart (Asbest in Kaart, Historisch onderzoek Asbestgebruik Methode Asbestkansenkaart, d.d , Register Historisch onderzoeksbureau). Omdat in de inventarisatie niet is meegenomen of er inpandig een asbestsanering heeft plaatsgevonden, zijn de asbestsignaleringskaarten slechts indicatief. Een gecertificeerd bedrijf kan een asbestvrij verklaring voor u opstellen. Asbest op basis van bedrijfsactiviteiten 15

16 Bedrijfsactiviteiten Vestigingsdatum Raico Dokter Bolkesteinstraat 108, 2132 JV Kauffmann Gemen Training & Consult Dokter Bolkesteinstraat 112, 2132 JV Muniz Barcena Taleninstituut Dokter Bolkesteinstraat 114, 2132 JV Taleninstituut Muniz Barcena Dokter Bolkesteinstraat 114, 2132 JV Abell Finance Management Dokter Bolkesteinstraat 140, 2132 JW Owryakjhell Dokter Bolkesteinstraat 146, 2132 JW Mundo May Dokter Bolkesteinstraat 154, 2132 JW Make O.V.& R. Dokter Bolkesteinstraat 190, 2132 JW Arabi Schilderwerken Dokter Bolkesteinstraat 2, 2132 JT It in Business Dokter Bolkesteinstraat 72, 2132 JV Business Administration Dokter Bolkesteinstraat 80, 2132 JV Lesj,r Natuursteen Dokter Bolkesteinstraat 88, 2132 JV Spaan Logistics Dokter Bolkesteinstraat 88, 2132 JV S.J. Chin.B.V.i.o. Dokter Bolkesteinstraat 92, 2132 JV Startrek Enterprise Dokter Bolkesteinstraat 96, 2132 JV Halt Bureau Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Bureau Rechtshulp Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR St Meerwaarde Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Stichting Meerwaarde Vakgroep, Sociaal Raadsl Dokter Van Dorstenstraat 1N, 2132 JR (!) Vino di Gio Opheffingsdatum Kans op asbest Matige kans

17 Dokter Van Dorstenstraat 41, 2132 JS Make O.V.& R. Dokter Van Dorstenstraat 55, 2132 JS Trodeco Dokter Van Dorstenstraat 59, 2132 JS Ooievaar De Kraambureau Dokter Van Dorstenstraat 65, 2132 JS Compact Schoonmaak Service Dokter Van Dorstenstraat 73, 2132 JS Afrikico E.G. Dokter Van Dorstenstraat 73, 2132 JS Lermerberry Dokter Van Dorstenstraat 91, 2132 JS Dance Recruitment Dokter van Dorstenstraat 41, 2132 JS D&S Auto's Dokter van Dorstenstraat 89, 2132 JS Sign Plan BV Hoofdweg 634, 2132 MK Keiko Peformance & Consultancy Hoofdweg 634, 2132 MK Cura fysiotherapie Hoofdweg 634, 2132 MK Physio Consultancy & Training Hoofdweg 634, 2132 MK Burgman A. Nieuweweg 11, 2132 CK Hoeben P Nieuweweg 15, 2132 CK Tihan Consultancy Nieuweweg 19, 2132 CK Kelderman F.P.,Media Exp. Nieuweweg 33, 2132 CK WV Nieuweweg Nieuweweg 33A, 2132 CK Kingschool M Luther Van Den Berghlaan 130, 2132 AV Praktijkschool Koningin Emma Van Den Berghlaan 130, 2132 AV LW van Arkel Van Den Berghlaan 503, 2132 AP BVK Installatie- & Loodgietersbedrijf BV Van Den Berghlaan 513, 2132 AP Europarts Amstelveen Van Den Berghlaan 517, 2132 AP Resonans Matige kans

18 Van Den Berghlaan 521, 2132 AP Van Klaveren Montage & Service Van Den Berghlaan 529, 2132 AP H & A Impex International vof Van Den Berghlaan 551, 2132 AR Decorworks Van Den Berghlaan 551, 2132 AR Niet ingevoerd Athor Nederland bv Van Den Berghlaan 551, 2132 AR Kort de Administratiekant Van Den Berghlaan 559, 2132 AR Frankena Beheer BV Van Den Berghlaan 565, 2132 AR Nizan D Van Den Berghlaan 569, 2132 AR Levea Health Network Van Den Berghlaan 571, 2132 AR Overbeek Mediation & Advies Van Den Berghlaan 593, 2132 AS TeeMa Van Den Berghlaan 595, 2132 AS L.W. Anderson Van Den Berghlaan 605, 2132 AS Pelt van,technisch Bureau Van Den Berghlaan 615, 2132 AS IDTX Van den Berghlaan 599, 2132 AS Health Professionals Wieger Bruinlaan 18, 2132 AW HPCC Wieger Bruinlaan 24, 2132 AW Dan Display Europe BV Wieger Bruinlaan 38, 2132 AW SWZ Wieger Bruinlaan 44, 2132 AW Metlex BV Wieger Bruinlaan 44, 2132 AW Danish Kids Palace Wieger Bruinlaan 48, 2132 AX Matige kans Matige kans

19 Asbest op basis van type pand en bouwjaar : bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand is voor 1955 of na 1993 Matige kans: bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand is tussen 1979 en 1993 Grote kans: bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand is tussen 1955 en 1978 Risico onbekend: bedrijfsactiviteit of bouwjaar pand onbekend 19

20 Gegevens uit het (historisch) bedrijvenbestand VAN DEN BERGHLAAN 513 BVK Installatie- & Loodgietersbedrijf B.V. Status NIET RELEVANT Niet relevant: Het benaderde bedrijf blijkt niet relevant voor deelname aan de BSB-operatie bijvoorbeeld doordat er geen bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd, het bedrijf dubbel staat vermeld in het bestand, of de activiteiten niet zijn uitgevoerd (postadres). Deelnemer: Het bedrijf heeft een deelnemers overeenkomst - om een bodemonderzoek uit te laten voeren - waarbij het bedrijf in overleg moet treden met het bevoegd gezag - waarbij het vervolg onderzoek niet noodzakelijk is - met een vermoedelijk geval van ernstige maar niet urgente bodemverontreiniging waarvoor geen einddatum is vastgesteld Opgeheven: het benaderde bedrijf blijkt te zijn opgeheven en/of de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt Weigeraar: het bedrijf blijkt bij benadering (vooralsnog) niet bereid te zijn aan de BSB-operatie deel te nemen Weigeraar met reden: het benaderde bedrijf blijkt niet bereid te zijn aan de BSB-operatie deel te nemen, maar hiervoor een reden te hebben. Bijvoorbeeld dat het bedrijf alsnog onder een AMvB valt (AMvBtankstations), of het bedrijf heeft al eens een onderzoek uitgevoerd, etc. Opgemerkt wordt dat de stichting BSB in verband met de afgesloten overeenkomsten (waarin vertrouwelijkheid van gegevens is vastgesteld) geen gegevens overhandigt. Indien u meer informatie wilt, moet u het betreffende bedrijf of de eigenaar van de locatie benaderen. Per 2 januari 2008 is de Stichting BSB West opgeheven. De gegevens zijn hierbij overgedragen aan de provincie Noord-Holland. 20

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer DLA Piper Nederland N.V. T.a.v. M.J.A. Laenen Amstelveenseweg 638 1081 JJ Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie Oranjelaan 7 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter contour Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Percelen (c) 2010 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-13-12-2012

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN VAN VOORDENPARK 16 POSTBUS 2225 5300 CE ZALTBOMMEL TEL. 0418-572060 FAX 0418-515722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL BANK: RABOBANK REK.NR: 31 03 20 224 K.V.K. TIEL 11028756 BTW: 80.34.57.583.B01

Nadere informatie

Uit de historische bodeminformatie die de heer J. Custers van de gemeente Olst-Wijhe heeft opgestuurd kan het volgende worden geconcludeerd.

Uit de historische bodeminformatie die de heer J. Custers van de gemeente Olst-Wijhe heeft opgestuurd kan het volgende worden geconcludeerd. Notitie Contactpersoon Floris Eenink 25 februari 2010 Kenmerk N007-4632FEE-kmn-V01-NL Bodem De Enk Uit de historische bodeminformatie die de heer J. Custers van de gemeente Olst-Wijhe heeft opgestuurd

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Aanvraag bodeminformatie

Aanvraag bodeminformatie Aanvraag bodeminformatie Ordernummer 563325 Datum 08-12-2014 Uw bedrijfsgegevens 1 Naam bedrijf/organisatie/stichting 1 KvK-nummer 1 Straat 1 1 1 Postcode/Plaats 1 1 Contactpersoon 2 Naam 1 1 1 Geslacht

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 Omgevingsrapportage Palletweg 74 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 1/13 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Bijlage 3. Bodemonderzoek

Bijlage 3. Bodemonderzoek Bijlage 3 Bodemonderzoek Notitie Contactpersoon Hette David Verhave Datum 26 november 2012 Kenmerk N001-4821748HVR-ege-V03-NL Inventarisatie bodemonderzoek Oostland Lansingerland In het kader van de m.e.r.

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D.

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Notitie Stadsontwikkeling PM&E Ingenieursbureau MRO/Bodem Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Lobe Datum : 19 oktober 2016

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bijdorplaan!159!! Haarlem!

Bijdorplaan!159!! Haarlem! Bijdorplaan159 Haarlem Vraagprijs 275.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Bijdorplaan159/Haarlem OpeenHEERLIJKEPLEK,rustigengroen,zijnineenvoormaligarchitectenbureau3EIGENTIJDSE

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bodem

Milieudienst West-Holland. Bestemmingsplan Limes. Resultaten onderzoek bodem Milieudienst West-Holland Bestemmingsplan Limes Resultaten onderzoek bodem 10 mei 2011 Algemene bodemkwaliteit Voor de Steekterweg en het dorpskern Zwammerdam is een nieuwe inventarisatie gemaakt van de

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Datum: 23 juli 2010 Betreft: Stand van zaken milieuhygiënische situatie Business Garden (Hoek-West) te Hoofddorp Kenmerk: AC45X, NOT20100719 Bestemd

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j Van Speykstraat - A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j -~Mf. Gemeente Lisse, afdeling Milieu en Bouwkunde T.a. v. dhr. C. Brouwer Postbus 200 2160 AE Lisse Kamerik, 29 maart 2007 project: 12116 Van Speykstraat

Nadere informatie

AANVULLEND HISTORISCH BODEMONDERZOEK AGRO EN FOOD CLUSTER WEST-BRABANT TE DINTELOORD

AANVULLEND HISTORISCH BODEMONDERZOEK AGRO EN FOOD CLUSTER WEST-BRABANT TE DINTELOORD AANVULLEND HISTORISCH BODEMONDERZOEK AGRO EN FOOD CLUSTER WEST-BRABANT TE DINTELOORD SUIKER UNIE, TOM EN PROVINCIE NOORD BRABANT 9 juni 2009 B01055.000102 Inhoud Samenvatting 3 1 Introductie 3 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Notitie. 1.2 Locatiegegevens In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.

Notitie. 1.2 Locatiegegevens In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318120 14 september 2010 PN 294913 Betreft Historisch bodemonderzoek Bedrijventerrein Oosterzij te Heiloo 1.1 Inleiding Voor het plangebied Oosterzij te Heiloo is

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Milieuadvies Odijk- West Gemeente Bunnik

Milieuadvies Odijk- West Gemeente Bunnik Milieuadvies Odijk- West Gemeente Bunnik Definitief Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 BUN10007/ 3591 opgesteld door Beoordeeld door J.M. Krol D. van de Belt akkoord 5. Bodem In dit historisch onderzoek

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Feitenrelaas behorend bij schrijven d.d. 20 maart 2017, kenmerk ZA.17-43542/DU.17-32630

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen DLA Piper Nederland N.V. T.H.R. Holslag-Broek Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam 1070 AG Amsterdam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl

Nadere informatie

BEPERKT HISTORISCH ONDERZOEK TBV VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VOORBURG TE VUGHT

BEPERKT HISTORISCH ONDERZOEK TBV VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VOORBURG TE VUGHT BEPERKT HISTORISCH ONDERZOEK TBV VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN VOORBURG TE VUGHT GEMEENTE VUGHT 1 november 2011 075777437.A B01055.000482.0200 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Waterschap Scheldestromen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg B-BSBE140050/00089339 Afdeling: Vergunningen Datum: 12 februari 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets,

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets, Dienst Water en Milieu Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets Postbus 80300 3508 TH Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven Bodeminformatie SOE00 (Soest) K 2383 Geselecteerde locatie 25-meter contour percelen gebouwen overig HBB Tankenbestand HBB Overig Onderzoeken Locaties Tanks HBB Bedrijven Gemeente Soest - Pagina 1 van

Nadere informatie

Toelichting bodeminformatiekaart

Toelichting bodeminformatiekaart Toelichting bodeminformatiekaart Algemeen De informatie die wordt getoond is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem Bis4All van gemeente Leeuwarden. Er worden meerdere soorten gegevens op de kaart getoond.

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie Datum: 22 februari 2016 Versie: 3 Bijlagen: 1 Opgesteld door: Advies Ruimte, Cluster Milieu 1. Aanleiding Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen Notitie Contactpersoon Luuk Gollenbeek Datum 27 mei 2010 Kenmerk N011-4679632LRG-cmn-V01-NL Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem PG Veghel. Parallelweg 13a te Baexem B1211

Rapport. Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem PG Veghel. Parallelweg 13a te Baexem B1211 Rapport Vooronderzoek conform NEN 5725 Parallelweg 13a te Baexem Bezoekadres Jekschotstraat 12 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 Telefax 0413 474056 e-mail Info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd:

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd: 2015/133837 gemeente Zaanstad Vakspecialisten Stichting Zaan Primair De heer LC Houweling Ds. Martin Luther Kingweg 206 1504 DG ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Vraagprijs) )250.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )250.000,=)kosten)koper) GeneraalCronjestraat79rood Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeverrassendRUIMEenzeerLICHTEBOVENWONINGligtindegezelligewinkelstraat"DeCronjé".De

Nadere informatie

Soestdijkstraat!58!! Haarlem!

Soestdijkstraat!58!! Haarlem! Soestdijkstraat58 Haarlem Vraagprijs 339.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeGOEDONDERHOUDENEENGEZINSWONING(1988)metACHTERTUINligtineenrustigestraatinhet

Nadere informatie

Muntstraat!1!! Haarlem!

Muntstraat!1!! Haarlem! Muntstraat1 Haarlem Vraagprijs 200.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeGOEDONDERHOUDENenheerlijkLICHTEHOEKWONING(1991)metachter9enzijtuinvoorzienvan

Nadere informatie

Fazantenlaan!39!! Heemstede!

Fazantenlaan!39!! Heemstede! Fazantenlaan39 Heemstede Vraagprijs 375.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Dezeroyale,UITGEBOUWDEHOEKWONINGmetoprit,ruimeGARAGEenzonnigeVOORIenACHTERTUIN

Nadere informatie