creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie"

Transcriptie

1 BACHELOR NA BACHELOR creatieve therapie beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie

2 Wil jij als professionele zorgverstrekker met je cliënten op een (ver)nieuwe(nde) manier creatief-therapeutisch op weg gaan? Ga voor Bachelor na bachelor in de creatieve therapie en kies de optie die het best bij jou past: beeldende, drama-, muziek- of danstherapie. Deze opleiding streeft een dubbele doelstelling na. Ten eerste ga je dieper in op de zelfdefinitie van de creatief therapeut. Ten tweede verwerf je creatieftherapeutische kennis, vaardigheden en attitudes. Je focust hierbij op een van de volgende opties: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie. De (diploma)vereisten en de procedure om te starten vind je verder in deze folder. 2

3 De opleiding is een bad waarin je ondergedompeld wordt. Soms mee met de stroom, soms overspoeld door een golf. 3

4 Waarom deze opleiding? "De benaming Creatieve therapie overkoepelt de gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie. Deze worden gebruikt bij het behandelen van cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen, waarbij het medium beeldend, dans, drama of muziek op een methodische wijze wordt ingezet." De opleiding creatieve therapie wil optimaal inhoud geven aan wat therapie is. Dit wil zeggen dat ze de menselijke existentie als onderwerp beschouwt en bestudeert. (Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie, 2009) De opleiding Bachelor na bachelor in de creatieve therapie biedt onderwijs aan in de vier Europees erkende media: de student kiest ervoor om zich te ontwikkelen tot beeldend therapeut, danstherapeut, dramatherapeut of muziektherapeut. Hierbij hanteert de opleiding de lacaniaanse psychoanalyse als oriënterend kader voor de verschillende aspecten die deel uitmaken van de praktijk van de creatief therapeut. Creatieve therapie is een therapeutische opleiding, gericht op hulpverlening aan mensen die psychisch lijden. Binnen de creatieve therapie gaat het, in tegenstelling tot andere therapieën, om een eenheid van medium en psyche. Dit is een heel intensieve reis. De opleiding stopt niet als de lessen gedaan zijn. 4

5 Organisatie De vier media worden afwisselend per twee per academiejaar aangeboden: : beeldende therapie en dramatherapie : danstherapie en muziektherapie Het voortraject bedraagt maximaal 28 studiepunten en wordt over één academiejaar gespreid. De bachelor na bachelor in de creatieve therapie omvat 60 studiepunten en wordt over twee academiejaren gespreid. Het voortraject en de daaropvolgende bachelor-nabacheloropleiding worden pas georganiseerd bij een minimum ingeschreven aantal studenten van 36. STudieGeld Het studiegeld was op het moment van de publicatie van deze brochure nog niet gekend. Het correcte bedrag vind je op De lesgevers dagen je voortdurend uit. Ze confronteren je soms met wat je zelf niet wil weten. Dat kan hard zijn, maar achteraf zal blijken dat je heel waardevolle lessen meegekregen hebt. 5

6 VOOR WIE? De opleiding richt zich in de eerste plaats tot professionele zorgverstrekkers met relevante beroepservaring. Ook pas afgestudeerden kunnen - mits de juiste motivatie - inschrijven. Je kan instromen als je een diploma Bachelor in de ergotherapie behaald hebt. Studenten uit andere opleidingen volgen (minstens een gedeelte van) het voortraject. Vrijstellingen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) of EVC (elders verworven competenties) zijn mogelijk. Alle kandidaat-studenten (ook ergotherapeuten) doorlopen deze instroomprocedure. Je inschrijving is afhankelijk van het resultaat van de instroomprocedure, een onderzoek naar de bekwaamheid van de student om deze bachelor-na-bacheloropleiding te volgen. Je kan het voortraject voor de opleiding starten als je in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma uit een van de volgende studiegebieden: een master- of bachelordiploma behaald aan een universiteit in het studiegebied: - geneeskunde - lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - psychologie en pedagogische wetenschappen - sociale gezondheidswetenschappen - kunstwetenschappen - wijsbegeerte en moraalwetenschappen een bachelor- of masterdiploma behaald aan een hogeschool in het studiegebied: - gezondheidszorg - onderwijs - sociaal-agogisch werk - audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject beeldende therapie) - muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten muziektherapie of dramatherapie) - muziek en podiumkunsten/hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie) Studieduurverkorting of vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Op vind je de EVK-gids. Deze geeft een duidelijk overzicht van de EVK-procedure. Je stuurt zo snel mogelijk je aanvraag met de nodige bewijsstukken naar arteveldehs.be. Aanmeldingsprocedure Ben je geïnteresseerd? Volg dan de verplichte aanmeldingsprocedure op creatieve-therapie. 6

7 Studenten over de opleiding "Het gevoel 'niets moet, alles mag' stelt mij enorm gerust. Ik voel me vrij om te experimenteren." "Groeien als therapeut in een medium is herkennen, herinneren en intens voelen." "Door de feedback van de groep leerde ik het onderscheid maken tussen een groep dragen en me afreageren." 7

8 opleidingsprogramma bachelor na bachelor in de creatieve therapie De onderwijsactiviteiten vallen enkel op maandag en/of vrijdag zodat de opleiding te combineren is met werken. Studiepunten (SP) Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= vak ) weegt binnen een opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur je moet werken (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten) aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Opleidingsonderdeel Een afgebakend geheel van onderwijs-, leeren evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingonderdeel kan bestaan uit één of meerdere leereenheden. voortraject Semester SEM 1 16 SP SEM 2 12 SP nr opleidingsonderdeel met eventueel leereenheden (LE) SP VTH 1 Kunstgeschiedenis 4 neen 2 Algemene psychopathologie 4 neen 3 Therapeutische referentiekaders: 4 neen inleiding LE: gedragstherapie, systeemtherapie, 2 cliëntgerichte therapie LE: psychoanalyse 2 4 Mediumspecifiek handelen: basis 1 (keuze *) Dramatherapie: basis 1 (keuze *) Beeldende therapie: basis 1 (keuze **) Danstherapie: basis 1 (keuze **) Muziektherapie: basis 1 4 neen 5 Groepstherapie: theorie 3 neen 6 Creatieve therapie en het werkveld 4 neen LE: verkenning van het werkveld LE: creatieve therapie: basis Mediumspecifieke handelen: basis 2 (keuze *) Dramatherapie: basis 2 (keuze *) Beeldende therapie: basis 2 (keuze **) Danstherapie: basis 2 (keuze **) Muziektherapie: basis 2 5 *** 8 * keuzetrajecten in academiejaar Je kiest een van beide. ** keuzetrajecten in academiejaar Je kiest een van beide. *** mediumspecifiek handelen basis 1 dient eerst gevolgd te worden.

9 bachelor na bachelor in de creatieve therapie Semester SEM 3 15 SP nr opleidingsonderdeel met eventueel leereenheden (LE) 8 Filosofie en psychologie van de kunst 3 1 SP VTH 9 Psychopathologie vanuit de psychoanalyse 4 2,3 SEM 4 15 SP SEM 5 en 6 30 SP 10 Creatieve therapie: verdieping 3 1,2,3,4,6,7 11 Mediumspecifiek handelen: verdieping 1 (keuze **) Danstherapie: verdieping 1 (keuze **) Muziektherapie: verdieping 1 (keuze *) Dramatherapie: verdieping 1 (keuze *) Beeldende therapie: verdieping 1 5 1,2,3,4,5,6,7 12 Therapeutische referentiekaders: verdieping Groepstherapie: praktijk Mediumspecifiek handelen: verdieping 2 4 1,2,3,4,5,6,7 (keuze **) Danstherapie: verdieping 2 (keuze **) Muziektherapie: verdieping 2 (keuze *) Dramatherapie: verdieping 2 (keuze *) Beeldende therapie: verdieping 2 15 Stagepraktijk 1 5 1,2,3,4,5,6,7 16 Stagepraktijk t.e.m. 15 LE: gevalstudies 6 LE: mediumspecifiek handelen: integratie 6 LE: stage Bachelorproef 8 1 t.e.m. 15 Volgtijdelijkheid (VTH) Voor sommige opleidingsonderdelen is er volgtijdelijkheid. Je kunt pas inschrijven voor bepaalde opleidingsonderdelen nadat je reeds een creditbewijs verworven hebt voor andere opleidingsonderdelen. Zo moet je bijvoorbeeld het creditbewijs voor het opleidingsonderdeel stagepraktijk 1 verworven hebben alvorens te kunnen starten met het opleidingsonderdeel stagepraktijk 2. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. de meest recente informatie vind je altijd op 9

10 FOTO Ik beweeg niet vanuit mijn hoofd, + Quoteik beweeg vanuit mijn lichaam. "Ik beweeg niet vanuit mijn hoofd, ik beweeg vanuit mijn lichaam." 10

11 Studeren en werken Indien je werknemer bent kan je in aanmerking komen voor betaald educatief verlof (BEV). Het aantal uren BEV is wettelijk geregeld. Overleg met je werkgever over de mogelijkheden en de recente ontwikkelingen inzake betaald educatief verlof. Werknemers die in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen opleidingscheques aanvragen. Je kan de cheques combineren met betaald educatief verlof of met tijdskrediet. Meer informatie vind je op Interesse? We raden je aan om een van onze infodagen bij te wonen. Je ontvangt dan alle praktische en inhoudelijke informatie. Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke instroom via arteveldehs.be. Wij kijken er alvast naar uit jou te mogen ontmoeten! Inschrijven De inschrijvingslocatie, info en openingsuren vind je via aanmelden-en-inschrijven. Bij je inschrijving breng je de volgende documenten mee: 1) je identiteitskaart 2) je diploma 3) het advies van de adviesdag 4) het vereiste studiegeld (betaling uitsluitend met Bancontact) De opleiding is een door de overheid gedeeltelijk gefinancierde bachelor-na-bacheloropleiding. Het studiegeld vind je terug op De bedragen zijn indicatief en onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de ter zake geldende Vlaamse regelgeving en de definitieve vaststelling van de inschrijvingsgelden door het hogeschoolbestuur. 11

12 Tewerkstelling Creatief therapeuten gaan aan de slag binnen een breed scala aan werkvelden. Je kan terecht in de intramurale gezondheidszorg, de semi- en extramurale gezondheidszorg en bij instellingen voor mensen met een mentale en/ of fysieke beperking. Ook bij orthopedagogische instellingen zien ze je graag komen: in het buitengewoon onderwijs en de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld. Ook welzijnswerk is een optie. Of verkies een job bij een justitiële instelling? Je kan natuurlijk ook aan de slag als zelfstandig creatief therapeut. zin om nog verder te studeren? De Arteveldehogeschool biedt naast deze bachelorna-bachelor nog andere mogelijkheden om je kennis te verbreden of te verdiepen: een (tweede) professionele bachelor, een andere bachelor-na-bacheloropleiding en verschillende postgraduaten en bijscholingen. Meer info vind je op Ook binnen de Associatie Universiteit Gent vind je heel wat bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Meer info op Extra mogelijkheden vind je via en 12

13 ARTEVELDEHOGESCHOOL: denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je: al onze opleidingen combineren theorie en praktijk. Eerst bouw je competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis, vervolgens pas je deze toe in realistische praktijksituaties. We coachen je gedurende het hele traject: zo word jij een topprofessional, die elke dag groeit. ARTEVELDEHOGESCHOOL Actie! Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat zelf aan de slag met praktijkopdrachten, cases en groepswerken. Via stages en je bachelorproef (in binnen- of buitenland) proef je volop van het échte werk. Alle opleidingen hanteren een semestersysteem waardoor je de studielast kan spreiden. Studentenvoorzieningen Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Heb je het financieel of emotioneel even moeilijk? Of heb je gewoon een praktische vraag? Onze dienst studentenvoorzieningen staat voor je klaar! Check Sterk diploma Wist je dat de Vlaamse Hogescholenraad (zie heel wat van onze opleidingen aanduidt als de beste in hun vakgebied? Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers je dus graag komen. 97% van onze afgestudeerden heeft binnen het jaar een job te pakken. Studeer je liever verder? Dan vormt je bachelordiploma een stevige basis voor een master- of andere vervolgopleiding. OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde - vroedkunde - mondzorg (onder voorbehoud van goedkeuring) bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen hoger beroepsonderwijs (HBO5)

14 ARTEVELDEHOGESCHOOL Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen, maar volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein, tram en bus. Het is bovendien een heuse fietsstad. begeleiding op maat We winden er geen doekjes om: je slaagkansen gaan hand in hand met je studie-inzet. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor kleine lesgroepen, met aanspreekbare lesgevers. Zo voel jij je snel thuis bij ons. Je krijgt bovendien een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studies. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, omgaan met stress ) kan je jezelf naar een hoger niveau tillen. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan maak je aanspraak op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst, beperking, financiële situatie kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen. studentenleven Het studentenleven in Gent en aan de Arteveldehogeschool bruist. Zowel in de stad als op onze campussen valt er het hele jaar door wat te beleven. Trap het jaar op gang met de Student Kick-Off, speeddate met theater, film en optredens, ga op zoek naar cultuur in een klein hoekje, hou het bij een traditionele fuif of quiz, of laat je verrassen. Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent. Dankzij dit samenwerkingsverband tussen de vier partners UGent, Arteveldehogeschool, HoGent en Howest zijn onze studieprogramma s op elkaar afgestemd. Zo kan je vlot doorstromen naar een aansluitende opleiding. 14

15 INdividueel studiekeuzeadvies Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst studieadvies maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Bel of mail naar Inschrijven Vanaf de eerste infodag (7 maart 2015) kan je je online registreren. Het verbindt je tot niets, maar je spaart alvast tijd uit bij je inschrijving. Vanaf vrijdag 26 juni 2015 kan je je definitief inschrijven door je persoonlijk aan te melden en het inschrijvingsgeld te betalen (bedrag op moment van publicatie van deze brochure nog niet gekend). Alle data, openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig hebt, vind je op Opgelet: je kunt pas inschrijven nadat je de instroomprocedure doorliep op aanmelden-en-inschrijven. Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure of op 15

16 Infodagen telkens van 10 tot 17 uur op de campus: 7 maart 25 april 27 juni 29 augustus Academiejaar Bachelor na bachelor in de creatieve therapie Arteveldehogeschool Campus KantieNberg Kies je voor Bachelor na bachelor in de creatieve therapie, dan kom je terecht op campus Kantienberg. Onze grootste en nieuwste campus ligt in hartje Gent. Naast een reeks specifieke praktijklokalen vind je er een up-to-date mediatheek en een studentenresto met een gevarieerd en gezond aanbod. Voetweg Gent v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over de communicatie van bedrijven, organisaties of overheden? Is een reclameblok op tv voor jou meer fascinatie dan irritatie? Ben je benieuwd

Nadere informatie

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over hoe een bedrijf, organisatie of overheid jou aanspreekt? Ben jij diegene die niet wegzapt tijdens de reclameblokken? Vraag jij je al

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

BACHELOR. officemanagement. management assistant event- en projectmanagement medical management assistant

BACHELOR. officemanagement. management assistant event- en projectmanagement medical management assistant BACHELOR officemanagement management assistant event- en projectmanagement medical management assistant Je houdt van plannen, organiseren en zelf problemen aanpakken? Je hebt een talenknobbel en je kan

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen? Of werk je eraan mee? Of wil jij je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen of werk je eraan mee? Wil je je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal een

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLim NEXT 2014 2015 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy - Fiscaliteit Avondonderwijs gecombineerd met distance learning Flexibel traject, eigen tempo

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

ba Hotelmanagement Passion for Hospitality Excellence departement Management, Media & Maatschappij

ba Hotelmanagement Passion for Hospitality Excellence departement Management, Media & Maatschappij ba Hotelmanagement Passion for Hospitality Excellence 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 DE OPLEIDING HOTELMANAGE VOOR EEN LEIDINGGEVENDE O IN DE HOSPITALITYSECTOR Je toekomst start hier:

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs duaal traject academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 2. Inleiding... 5 Tot wie richt deze opleidingsgids zich?... 5 Doelen en samenhang met

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie