BACHELOR. verpleegkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR. verpleegkunde"

Transcriptie

1 BACHELOR verpleegkunde

2 Zoek je een praktijkgerichte wetenschappelijke opleiding met zicht op werkzekerheid? Heb je vooral heel veel zin om als verpleegkundige professioneel zorg te dragen voor mensen? Dan ben jij geknipt voor de opleiding Bachelor in de verpleegkunde. In deze opleiding bouw je brede en specifieke competenties op. Als verpleegkundige moet je met hoofd, handen en hart heel diverse zorgvragen aanpakken. Fysieke problemen manifesteren zich vaak in wisselwerking met psychische, sociale en existentiële vragen. Als professional zal je je verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom leer je bij ons stapsgewijs weloverwogen en zelfstandig beslissingen te nemen over zorgaspecten die in complexiteit toenemen. We trainen naast je technische vaardigheden ook je sociale en communicatieve vaardigheden. Zo ben je in staat om vlot samen te werken in een multidisciplinair team, én kan je gericht communiceren met zowel je cliënt als zijn directe omgeving. Werken en studeren combineren Wil je deze studies combineren met je job? Dat kan via het SWITCH-traject! Combineer één dag les per week met een halftijdse job en studeer na drie jaar af. Starten in februari? Ook dat kan. In dat geval studeer je af na zeven semesters. Check Verpleegkunde studeren via VDAB Meer informatie vind je op en

3 De opleiding stoomt je echt klaar voor de arbeidsmarkt, vooral dankzij de vele stages.

4 Waarom deze opleiding? We leiden je op tot een toekomstgerichte professional die verantwoordelijkheid durft nemen, vlot kan samenwerken én kan omgaan met voortdurende vernieuwing. Onze opleidingsprogramma s zijn up-to-date en stevig wetenschappelijk onderbouwd. We besteden aandacht aan de student als persoon, aan jouw persoonlijke evolutie tot een verantwoordelijke verpleegkundige. Al vanaf de eerste schijf (= jaar) loop je stage. We begeleiden je expliciet en van dichtbij tijdens deze eerste zorgervaring. We zetten sterk in op student- en studiebegeleiding. Combineer ons sterk diploma met het feit dat verpleegkundige een knelpuntberoep is, en je weet het: kiezen voor ons, is kiezen voor kwaliteit en werkzekerheid. De opleiding leidt tot een Europees erkende en gereglementeerde beroepstitel. Waar je ook belandt, als verpleegkundige moet je je kunnen inleven en sociaal zijn. En je moet vooral openstaan voor mensen. Hoe ziet de opleiding eruit? Het opleidingsprogramma staat garant voor een continue wisselwerking tussen theorie, praktijk en stage. Je stuurt in grote mate zelf je leerproces; lesgevers zorgen voor begeleiding en ondersteuning. We coachen je en bieden gevarieerde onderwijsvormen aan. Via keuzeonderdelen die aansluiten bij je interesse kan je je opleiding een extra dimensie en persoonlijke toets geven.

5 Het meest boeiende aan de opleiding zijn de vele stages. Verpleegkundige word je pas door je handen uit de mouwen te steken en in dialoog te gaan met de patient. 5

6 DOMEINEN Deze opleiding is breed georiënteerd en leidt tot jobs in de diverse domeinen van de gezondheidszorg. Tijdens het derde opleidingsjaar leg je vanuit je interesse eigen accenten. Dat doe je door je tijdens een beperkt deel van je afstudeerjaar grondiger te verdiepen in een van de zes domeinen waar je eerder al kennis mee maakte: ALGEMENE GENEESKUNDE EN CHIRURGIE Ziekenhuisopnames zijn in de huidige context van (dure) gezondheidszorg kort, intens en hebben vaak een acuut karakter. De confrontatie met een onbekende omgeving, pijn, complexe zorgen, een onzeker toekomstperspectief werkt verwarrend voor patiënt en familie en vraagt een bijzondere begeleidingsvaardigheid. De aandoening van de patiënt zit op dat moment in een acute fase, de verpleegtechnische interventies zijn vaak intensief. Daarom focussen we ook op de emotionele begeleiding. GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Als verpleegkundige in de psychiatrische sector werk je met mensen met psychosociale en existentiële problemen. Door gesprekken, observaties en via dagelijkse activiteiten probeer je zicht te krijgen op de problematiek. Zo kan je psychiatrische patiënten helpen bij hun ontplooiing en hen begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Binnen een multidisciplinair team coördineer je als verpleegkundige de verschillende activiteiten rond de patiënt en zijn familie. Als verpleegkundige is geen dag dezelfde. Elke situatie en elke patiënt zijn anders. GERIATRISCHE EN CHRONISCHE ZORG Mensen worden ouder, blijven vaker actief en hebben andere verwachtingen dan ouderen vroeger. De generatie die nu - en nog meer in de toekomst - in de thuiszorg of in woon- en zorgcentra leeft, is vertrouwd met de pc en hanteert ICT in functie van het dagelijkse leven. Wanneer ouderen ziek worden, gaat het meestal om een complex of meervoudig ziektebeeld, vaak met een chronisch karakter. Dat 6

7 daagt de verpleegkundige uit om inzichten te hertalen naar deze context: het bevorderen van de levenskwaliteit en het stimuleren van autonomie of zelfzorg, eerder dan toewerken naar totale genezing. MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG Je houdt van afwisseling en werkt graag zelfstandig. Je vindt het een uitdaging om vanuit een eenmanspositie binnen een multidisciplinair team (artsen, therapeuten, psychologen, opvoeders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, vrijwilligers ) te werken met maatschappelijk kwetsbare individuen en groepen. Zij kunnen rekenen op je volle inzet, je discretie en je verantwoordelijkheid als verpleegkundige. Preventieve gezondheidszorg ondersteunen bij individuen en groepen is een belangrijk deel van je opdracht. PEDIATRIE Als verpleegkundige in de pediatrische sector heb je een groot hart voor kinderen en kan je goed omgaan met ouders. Je beseft dat kinderen in volle ontwikkeling zijn en afhankelijk zijn van hun ouders en zorgdragers. Je schept een klimaat van vertrouwen. Je observeert en verzorgt (zieke) kinderen en helpt bij hun adaptatie. THUISZORG Mensen ondersteunen om zo lang mogelijk in het vertrouwde thuismilieu te kunnen blijven of zo snel mogelijk na ontslag uit het ziekenhuis thuis te kunnen recupereren, is een maatschappelijk doel. Als thuisverpleegkundige is het jouw taak om verpleegkundige zorg te verlenen bij ziekte, handicap en beperkte mobiliteit, zowel postoperatief als bij chronische aandoeningen. Je patiënten zijn jong en oud, gezinnen met kinderen en alleenstaande ouderen. Ook je takenpakket is divers: hygiëne, sociale hulp, technische zorgverlening, nachthulp en morele steun bieden aan patiënt en mantelzorgers. Na de eerste onwennige stapjes evolueer je langzaam maar zeker naar totaalzorg: een patiënt opvolgen van a tot z. Het vertrouwen dat je van patiënten en verpleegkundigen krijgt is niet te beschrijven. 7

8 SWITCH = studeren + werken De opleiding Bachelor in de verpleegkunde organiseert een SWITCH-traject dat je toelaat studie en werk en/of een andere activiteit te combineren. Het SWITCH-traject wordt bovendien erkend door de VDAB. Het gaat om een volwaardige en voltijdse opleiding waarmee je exact dezelfde leerresultaten behaalt als studenten die het klassieke traject volgen. We bieden de opleiding zo aan dat je zelfstudie en werk kan plannen. Meer weten? 8

9 opleidingsprogramma bachelor in de verpleegkunde eerste schijf Opleidingsonderdelen Verpleegkunde Inleiding in de verpleegkunde Evidence based verpleegkundig handelen Verpleegkundige diagnostiek en interventie Welzijn en gezondheid Visie op welzijn en gezondheid Preventie en gezondheidsvoorlichting Biomedische wetenschappen Anatomie en fysiologie Microbiologie Milieuhygiëne Beroepshygiëne Psychosociale kaders Algemene psychologie Ontwikkelingspsychologie Medische sociologie Sociale, communicatieve en agogische vaardigheden SP Religie, zingeving en levensbeschouwing Verpleegkundige diagnostiek en interventie Introductie in diverse domeinen Het kind en de ouders De oudere De persoon met een chronische aandoening De mens met een beperking De persoon met een psychische disfunctie De persoon in kansarmoede Biomedische wetenschappen Anatomie en fysiologie Voedingsleer Juridische en organisatorische kaders Organisatie van de gezondheidszorg Inleiding in het recht Klinisch onderwijs Stage Stageopdrachten Portfolio Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. de meest recente informatie vind je altijd op 9

10 tweede schijf Opleidingsonderdelen Sociale communicatieve en agogische vaardigheden Evidence based verpleegkundig handelen Onderzoeksmethodologie Dataverwerking en statistiek Biomedische wetenschappen Dieetleer Farmacologie Domein Algemene geneeskunde Verpleegkundige diagnostiek en interventies bij de interne patiënt Somatische pathologie Domein Chirurgie Verpleegkundige diagnostiek en interventies heelkunde Somatische pathologie Domein Geriatrie Verpleegkundige diagnostiek en interventies bij de geriatrische patiënt Geriatrische pathologie Zorgethiek Domein Pediatrie Verpleegkundige diagnostiek en interventies bij het zieke kind Pediatrische pathologie Domein verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg Domein geestelijke gezondheidszorg Verpleegk. diagnostiek en interventies in de geest. gezondheidszorg Psychopathologie Psychosomatiek Klinisch onderwijs Stage Stage Stage Klinisch onderwijs Stageopdrachten: Portfolio: SP Studiepunten (SP) Studiepunten weerspiegelen het belang van een opleidingsonderdeel (= vak ) binnen een bepaalde opleiding. Eén studiepunt staat voor 5 tot 0 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken, groepsopdrachten). Zo kan je makkelijk uitrekenen hoeveel uur je ongeveer moet werken, per opleidingsonderdeel en per academiejaar. Als je minstens 0 op 0 scoort voor een opleidingsonderdeel, zet je deze studiepunten om in credits of creditbewijzen. Daarmee toon je aan dat je dat opleidingsonderdeel beheerst. Een bacheloropleiding bestaat uit 80 studiepunten, standaard verdeeld over een traject van drie jaar. Jaarlijks verzamel je dus gemiddeld 60 studiepunten. Semestersysteem Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Er zijn drie periodes waarin examens worden afgelegd:. in januari, na het eerste semester. in juni, na het tweede semester. in augustus en september, tijdens de derde examenperiode Een aantal opleidingsonderdelen loopt over het volledige academiejaar. 0 Check voor info over verkorte trajecten en vrijstellingen.

11 derde schijf In de derde schijf combineer je het breed georiënteerd curriculum met een keuze (7 studiepunten) uit één van de zes domeinen: Opleidingsonderdelen Ethisch-juridische en psychosociale kaders 6 Ethisch-juridische kaders Psychosociale kaders Kwaliteitszorg en organisatieleer Verbredend keuzeopleidingsonderdeel Klinisch onderwijs Interdisciplinair samenwerken Coaching Klinisch onderwijs 5 Stage 5 Stage 6 Klinisch onderwijs 6 Stageopdrachten Portfolio Bachelorproef 6 Keuze uit diverse domeinen 5 Domein algemene geneeskunde en chirurgie Domein geriatrische en chronische zorg Domein pediatrie Domein geestelijke gezondheidszorg Domein thuiszorg Domein verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg SP 0 9

12 Anderstalige trajecten Samen met buitenlandse studenten kan je het Engelstalig semesterprogramma International Studies Healthcare volgen. Je krijgt les van onze eigen docenten en van internationale gastdocenten. Een uitgelezen kans om je Engels bij te spijkeren, je opleidingsprogramma te personaliseren en een internationaal netwerk uit te bouwen. Aan de slag als verpleegkundige De vraag naar goed opgeleide verpleegkundigen is groot. Maar jouw ambities hoeven niet te stoppen aan de landsgrenzen. Ook internationaal heb je kansen, en daar bereiden we je op voor. Doe ervaring op door een deel van je opleiding in het buitenland te volgen, of neem deel aan een internationale cursus, studiereis, of e-learningproject. We zetten de deur van de wereld voor je open! verder studeren Heel wat studenten studeren nog verder. Binnen de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een tweede professioneel bachelordiploma behalen. Daarnaast bieden we je nog andere mogelijkheden om je kennis te verdiepen: bachelor-na-bacheloropleidingen (bv. Oncologische verpleegkunde) postgraduaten (bv. Pediatrie en neonatologie, Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, Diabeteseducator, Wondzorg, Mindfulness, Hippotherapie ) bijscholingen (bv. neurologieverpleegkunde) Daarnaast vind je binnen de Associatie Universiteit Gent nog talloze andere bachelor-, master-, en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een master in Verpleegkunde en vroedkunde, Gezondheidsvoorlichting en - bevordering, Management en beleid van gezondheidszorg... Alle info hierover vind je via Extra mogelijkheden vind je via en Tom Callens

13 ARTEVELDEHOGESCHOOL: denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je: al onze opleidingen combineren theorie en praktijk. Eerst bouw je competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis, vervolgens pas je deze toe in realistische praktijksituaties. We coachen je gedurende het hele traject: zo word jij een topprofessional, die elke dag groeit. ARTEVELDEHOGESCHOOL Actie! Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat zelf aan de slag met praktijkopdrachten, cases en groepswerken. Via stages en je bachelorproef (in binnen- of buitenland) proef je volop van het échte werk. Alle opleidingen hanteren een semestersysteem waardoor je de studielast kan spreiden. Studentenvoorzieningen Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Heb je het financieel of emotioneel even moeilijk? Of heb je gewoon een praktische vraag? Onze dienst studentenvoorzieningen staat voor je klaar! Check Sterk diploma Wist je dat de Vlaamse Hogescholenraad (zie heel wat van onze opleidingen aanduidt als de beste in hun vakgebied? Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers je dus graag komen. 97% van onze afgestudeerden heeft binnen het jaar een job te pakken. Studeer je liever verder? Dan vormt je bachelordiploma een stevige basis voor een master- of andere vervolgopleiding. OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde - vroedkunde - mondzorg (onder voorbehoud van goedkeuring) bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen hoger beroepsonderwijs (HBO5)

14 ARTEVELDEHOGESCHOOL Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen, maar volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein, tram en bus. Het is bovendien een heuse fietsstad. begeleiding op maat We winden er geen doekjes om: je slaagkansen gaan hand in hand met je studie-inzet. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor kleine lesgroepen, met aanspreekbare lesgevers. Zo voel jij je snel thuis bij ons. Je krijgt bovendien een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studies. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, omgaan met stress ) kan je jezelf naar een hoger niveau tillen. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan maak je aanspraak op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst, beperking, financiële situatie kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen. studentenleven Het studentenleven in Gent en aan de Arteveldehogeschool bruist. Zowel in de stad als op onze campussen valt er het hele jaar door wat te beleven. Trap het jaar op gang met de Student Kick-Off, speeddate met theater, film en optredens, ga op zoek naar cultuur in een klein hoekje, hou het bij een traditionele fuif of quiz, of laat je verrassen. Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent. Dankzij dit samenwerkingsverband tussen de vier partners UGent, Arteveldehogeschool, HoGent en Howest zijn onze studieprogramma s op elkaar afgestemd. Zo kan je vlot doorstromen naar een aansluitende opleiding.

15 INdividueel studiekeuzeadvies Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst studieadvies maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Bel of mail naar infomomenten en proefstuderen Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure. Inschrijven Vanaf de eerste infodag (7 maart 05) kan je je online registreren. Dat verbindt je tot niets, maar je spaart alvast tijd uit bij je inschrijving. Vanaf vrijdag 6 juni 05 kan je je definitief inschrijven door je persoonlijk aan te melden en het inschrijvingsgeld te betalen (ca. 60 euro voor een voltijdse inschrijving). Alle data, openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig hebt, vind je op Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure en op 5

16 Infodagen Telkens van 0 tot 7 uur op de campus: 7 maart 5 april 7 juni 9 augustus 05. Infosessie voor ouders en begeleiders Donderdag februari 05 van 0 tot uur op campus Kantienberg Proefstuderen Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is: kom proefstuderen met de huidige studenten! Academiejaar Bachelor in de verpleegkunde Arteveldehogeschool Campus KantieNberg Kies je voor Bachelor in de verpleegkunde, dan krijg je les op campus Kantienberg. Onze grootste campus ligt in hartje Gent. Binnen deze moderne onderwijsinfrastructuur vind je o.a. specifieke praktijklokalen, een up-to-date mediatheek en een studentenresto met een gevarieerd en gezond aanbod. Voetweg Gent v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 5, 9000 Gent

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over de communicatie van bedrijven, organisaties of overheden? Is een reclameblok op tv voor jou meer fascinatie dan irritatie? Ben je benieuwd

Nadere informatie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie BACHELOR NA BACHELOR creatieve therapie beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie Wil jij als professionele zorgverstrekker met je cliënten op een (ver)nieuwe(nde) manier creatief-therapeutisch

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over hoe een bedrijf, organisatie of overheid jou aanspreekt? Ben jij diegene die niet wegzapt tijdens de reclameblokken? Vraag jij je al

Nadere informatie

BACHELOR. sociaal werk

BACHELOR. sociaal werk BACHELOR sociaal werk Je gaat voor mensen? Je wil het verschil maken? Je houdt van veelzijdigheid en je actief inzetten? Ga voor sociaal werk, ga voor engagement! Het programma is breed, praktijkgericht

Nadere informatie

BACHELOR. officemanagement. management assistant event- en projectmanagement medical management assistant

BACHELOR. officemanagement. management assistant event- en projectmanagement medical management assistant BACHELOR officemanagement management assistant event- en projectmanagement medical management assistant Je houdt van plannen, organiseren en zelf problemen aanpakken? Je hebt een talenknobbel en je kan

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende Verpleegkunde vernieuwde, brede opleiding Bachelor Oostende howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Verpleegkunde? Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf

Word de beste versie van jezelf Word de beste versie van jezelf Orthopedagogie Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk 2014 2015 SAW staat voor: Sociaal Agogisch Werk Deze brochure is bestemd voor studenten met modeltraject 1 via dagonderwijs

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen? Of werk je eraan mee? Of wil jij je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen of werk je eraan mee? Wil je je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal een

Nadere informatie

Bachelor in verpleegkunde. KHLeuven

Bachelor in verpleegkunde. KHLeuven Bachelor in verpleegkunde KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 verpleegkunde Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katho lieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Infoblad. www.erasmushogeschool.be

Infoblad. www.erasmushogeschool.be Infoblad www.erasmushogeschool.be INHOUD departement Management, Media & Maatschappij ba Communicatiemanagement 4 ba Idea & Innovation Management 5 ba Journalistiek 6 ba Office Management 7 ba Hotelmanagement

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

Flexibel studeren aan Howest. Anticipating the future. www.howest.be

Flexibel studeren aan Howest. Anticipating the future. www.howest.be Flexibel studeren aan Howest Afstandsonderwijs Bachelor na bachelor Tweede bachelor of master Schakelprogramma s ter voorbereiding van een master Postgraduaten Internationaal semester www.howest.be Anticipating

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS OPLEIDING HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN BACHELOR OFFICE MANAGEMENT MOVING MINDS CONNECTING TALENTS WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie