BACHELOR. sociaal werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR. sociaal werk"

Transcriptie

1 BACHELOR sociaal werk

2 Je gaat voor mensen? Je wil het verschil maken? Je houdt van veelzijdigheid en je actief inzetten? Ga voor sociaal werk, ga voor engagement! Het programma is breed, praktijkgericht én theoretisch degelijk onderbouwd. Tijdens het eerste, gemeenschappelijk jaar leer je alle aspecten van het sociaal werk kennen. Daarna kies je voor inhoudelijke profilering in de domeinen sociaaljuridische dienstverlening (afstudeerrichting maatschappelijke advisering), maatschappelijk werk (afstudeerrichting maatschappelijk werk), mens en organisatie (afstudeerrichting personeelswerk), sociaal-cultureel werk (afstudeerrichting sociaal-cultureel werk), of sociaal beleid (afstudeerrichting syndicaal werk). Als bachelor in het Sociaal werk krijg je onmiddellijke toegang tot een brede arbeidsmarkt, ook verder studeren nadien kan vlot. De tewerkstellingsmogelijkheden zijn talrijk en beloven een gevarieerde loopbaan: werken met kinderen, jongeren, ouderen, personen met een functiebeperking, werknemers, buurtbewoners, allochtonen, kansarmen actief zijn op vlak van opvoeding en educatie, justitie, gezondheid, milieu, arbeid en personeel, school, kunst en cultuur, globalisering... Jij kiest! Je kan terecht bij de overheid, in de gesubsidieerde, private en zelfs commerciële sector, als veldwerker, coördinator of stafmedewerker. De welzijnssector vraagt om steeds meer sociaal werkers, in vele domeinen. Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een waaier aan beroepsmogelijkheden en werkzekerheid.

3 Ik koos voor de Arteveldehogeschool omwille van de kwaliteit van de opleiding en de sfeer. De campus is onze tweede thuis.

4 De campus is een statig, geklasseerd gebouw, met een gezellige tuin. Bovendien op een toplocatie, in het centrum van de stad. waarom deze opleiding? praktijkervaring en contact met het werkveld vanaf de eerste schijf (=jaar); een ruim aanbod aan stageplaatsen over heel Vlaanderen en een individuele coaching van de stage; trainingen en projectmatig werken in kleine groepen; een grondige maar toegankelijke wetenschappelijke vorming en dus een goede voorbereiding op verder studeren aan de universiteit; ondersteuning, coaching en begeleiding op de campus; internationale gerichtheid: studiereis in Europa, mogelijkheid tot stage wereldwijd, projecten en specifieke studietrajecten.

5 Social Work from a Global Perspective Verruim je horizon en kies voor een anderstalig traject. Gedurende één semester kan je een aantal opleidingsonderdelen volgen in het Engels. Nederlandstalige en internationale studenten zitten samen in een groep. Je krijgt les van onze eigen docenten en van internationale gastdocenten. Een uitgelezen kans om je Engels bij te spijkeren, je opleidingsprogramma te pimpen en een internationaal netwerk uit te bouwen. Via verschillende insteken als World Religions, Cultural Antropology, Human Diversity en Methodical Training komen alle aspecten van het sociaal werk wereldwijd in het lessenpakket aan bod.

6 AFSTUDEERRICHTINGEN Sociaal werk is drempels verlagen in een complexer wordende samenleving bevorderen van sociaal en cultureel welzijn van mensen je engageren voor iets wat je raakt werken aan solidariteit en rechtvaardigheid oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen Je kan je profileren in de manier waarop je aan sociaal werk wil doen en bewust kiezen voor verschillende domeinen van tewerkstelling. Elk domein wordt uitgediept via afstudeerrichtingen. Keuzetraject Justitie en geestelijke gezondheid Deze specialisatie voor studenten Maatschappelijke advisering en Maatschappelijk werk leidt jou op tot begeleider van mensen die misdrijven plegen vanuit een mentale beperking, psychiatrische problemen of verslaving. Je wordt voorbereid op het werken met doelgroepen in de (forensische) psychiatrie, verslavingszorg, justitiehuizen, bemiddeling, bijzondere jeugdzorg, deelwerkingen binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk, penitentiaire instellingen, centra voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen... Maatschappelijke advisering In deze afstudeerrichting verdiep je je in het domein van de sociaaljuridische dienstverlening. Je hebt een sterk ontwikkeld rechtsgevoel en vertaalt ingewikkelde informatie voor je cliënten. Maatschappelijk werk In het domein maatschappelijk werk worden mensen geholpen greep te krijgen op hun leven. In deze afstudeerrichting begeleid je mensen in één of meer levensgebieden: financieel, werk, school... Je bent actief op verschillende terreinen: kinderopvang, justitieel welzijnswerk, gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, jeugdzorg, personen met een functiebeperking, maatschappelijk werk in onderwijs, ouderenzorg... 6

7 Personeelswerk In deze afstudeerrichting verdiep je je in het domein mens en organisatie. Je ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van een organisatiecultuur waarin werknemers gemotiveerd en efficiënt kunnen functioneren. Je creëert een lerende context waarbinnen kennis en competenties kunnen worden ontwikkeld en waar op een eerlijke en adequate manier wordt verloond. Als personeelswerker sta je in voor de selectie, aanwerving, verloning, arbeidsvoorwaarden en de personeels- en organisatieontwikkeling. Sociaal-cultureel werk In het domein sociaal-cultureel werk daag je kinderen, jongeren en volwassenen uit om actief deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven. Je vertrekt vanuit de kracht van mensen en stimuleert hen tot zelfontplooiing. Je bent enthousiast en communicatief. Je kan een groep op sleeptouw nemen en durft experimenteren. Ook creatief denken, ondernemen, organiseren en samenwerken zijn sterke troeven. Syndicaal werk In het domein sociaal beleid pak je collectieve problemen aan, samen met de betrokkenen. Je ondersteunt kansarme buurtbewoners in hun strijd voor betere levensomstandigheden. Je werkt in de samenlevingsopbouw, bij vakbonden, milieu-, vredes- en mensenrechtenorganisaties. Ook de gemeentelijke jeugd- of seniorendiensten zijn in trek, net als jongerenafdelingen van politieke partijen. 7

8 opleidingsprogramma bachelor in het sociaal werk Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Raadpleeg de meest recente informatie altijd op eerste schijf versie /01 In de eerste schijf (=jaar) verken je het sociaal werk, de toegepaste methodieken en maak je kennis met de meest relevante sociale wetenschappen. SEMESTER 1: VERKENNING VAN HET SOCIAAL WERK opleidingsonderdeel Sociaal werk praktijk Sociaal werk theorieën Basisvaardigheden Wetenschappelijk denken en statistiek Algemene psychologie Economie Sociologie Inleiding recht en staatsrecht Algemene filosofie SP SEMESTER 2: VERKENNING VAN DE METHODIEK VAN HET SOCIAAL WERK opleidingsonderdeel SP Sociaal werk praktijk Sociale interventies Basisvaardigheden & vaardigheidstraining Sociale psychologie Hedendaagse geschiedenis Politicologie Culturele antropologie Personen- en familierecht Organisatieleer 6 5 Studiepunten (SP) Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= vak ) weegt binnen een opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt is goed voor 25 à 0 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft, omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te behalen moet je 10 op 20 scoren. Een bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Standaard betekent dit gemiddeld 60 studiepunten jaarlijks, over een traject van drie jaar. 8

9 tweede schijf In de tweede schijf begin je je te specialiseren door een afstudeerrichting te kiezen en voor het eerst op stage te gaan. Onderstaand schema moet dus eigenlijk vertaald worden naar vijf afstudeerrichtingen: maatschappelijke advisering, maatschappelijk werk, personeelswerk, sociaal-cultureel werk, syndicaal werk. In de tweede schijf krijg je zowel gemeenschappelijke opleidingsonderdelen als vakken binnen je afstudeerrichting. Daarnaast zijn er ook vakken die je individueel kunt kiezen. SEMESTER : VERDIEPING IN HET SOCIAAL WERK opleidingsonderdeel GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGSONDERDELEN Sociaal recht Religie, zingeving en levensbeschouwing Deontologie OPLEIDINGSONDERDELEN SPECIFIEK BINNEN DE AFSTUDEERRICHTING Verkenning van de afstudeerrichting Stage Agogisch proces Gedrags-, maatschappij- of cultuurwetenschap of recht SP SEMESTER 4: VERDIEPING IN DE AFSTUDEERRICHTING opleidingsonderdeel GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGSONDERDELEN Onderzoeksmethoden Sociale filosofie en ethiek Ontwikkelingspsychologie OPLEIDINGSONDERDELEN SPECIFIEK BINNEN DE AFSTUDEERRICHTING Gedrags-, maatschappij- of cultuurwetenschap of recht Organisatiemanagement Agogisch proces OPLEIDINGSONDERDELEN VRIJ TE KIEZEN Sociaal werk in internationaal perspectief Agogisch proces Thematische verdieping: armoede duurzame ontwikkeling bio-ethische vraagstukken Arteveldemobiliteit internationaal traject Vaardigheidstraining SP 5 1 9

10 derde schijf De derde schijf staat in het teken van specialisatie en professionalisering. Je loopt een lange stage, maakt een bachelorproef en verdiept je in actuele vraagstukken in het sociaal werk. SEMESTER 5: SPECIALISATIE IN DE AFSTUDEERRICHTING opleidingsonderdeel OPLEIDINGSONDERDELEN SPECIFIEK BINNEN DE AFSTUDEERRICHTING Agogisch proces Gedrags-, maatschappij- of cultuurwetenschap of recht Bijzondere filosofie Psychopathologie Actuele vraagstukken in het sociaal werk Bachelorproef OPLEIDINGSONDERDELEN VRIJ TE KIEZEN Agogisch proces Vaardigheidstraining SP SEMESTER 6: PROFESSIONALISERING IN HET SOCIAAL WERK opleidingsonderdeel OPLEIDINGSONDERDELEN SPECIFIEK BINNEN DE AFSTUDEERRICHTING Stage Bachelorproef Semestersysteem SP 21 Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Er zijn drie periodes waarin examens worden afgelegd: 1 na het eerste semester, in de maand januari 2 na het tweede semester, in de maand juni tijdens de derde examenperiode, in de maanden augustus en september. Een aantal opleidingsonderdelen loopt over het volledige academiejaar. 10

11 Tijdens mijn derde jaar Sociaal werk kreeg ik de kans om mee te draaien in een centrum voor straatkinderen in Zambia. Het was een onvergetelijke ervaring. Je mag het westerse beeld van sociaal werk niet op hen projecteren. De opleiding benadrukt het woord empathie : je inleven in mensen en hen de kracht geven om door te gaan. Ook de manier van communiceren is belangrijk. Je leert vanuit de ik-vorm te praten. Zeggen ik ben bezorgd dat de kinderen niet genoeg voedsel krijgen helpt meer dan waarom heb jij er niet voor gezorgd dat er meer voedsel is? Momenteel organiseer ik zomervakanties voor jongeren met een beperking. Ik doe mijn job heel graag, maar sluit niet uit dat ik ooit terug met Afrikaanse kinderen ga werken. Een kind helpen geeft je enorm veel voldoening. Het klinkt misschien cliché, maar eigenlijk kan een simpele glimlach je dag maken. Lobke Roygens, educatief medewerker Kazou West-Vlaanderen

12 Ik ben gegroeid door deze studie. Ik ben zelfzekerder. Door de opleiding ga ik bewust om met mezelf en met de invulling van mijn job en het leven. zin om verder te studeren? Bijna de helft van onze studenten studeert succesvol verder. Je kunt aan de Arteveldehogeschool via een verkort traject een tweede professioneel bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld leraar lager onderwijs. De Arteveldehogeschool biedt daarnaast nog andere mogelijkheden om je kennis te verdiepen: bachelor-nabacheloropleidingen, postgraduaten en bijscholingen. Bijvoorbeeld de bachelor-na-bacheloropleiding in de creatieve therapie. Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een master Sociaal werk, Communicatiewetenschappen, Sociologie, Criminologie, Pedagogische wetenschappen. Meer info op Check ook en voor mogelijkheden in heel Vlaanderen.

13 denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je. In al onze opleidingen combineer je theorie en praktijk. Je bouwt competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Die pas je vervolgens toe in realistische praktijksituaties. We coachen jou om het beste te halen uit jouw talent. Zo word jij: een uitstekende professional, die elke dag groeit. Sterk diploma Heel wat van onze opleidingen zijn door de Vlaamse Hogescholenraad aangeduid als de beste in hun vakgebied (zie evaluatieorgaan, publicaties). Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers jou graag komen. 97% van onze afgestudeerden is aan de slag binnen het jaar na het afstuderen. Studeer je liever verder? Je bachelordiploma is een prima opstap naar een master of andere vervolgopleiding. ARTEVELDEHOGESCHOOL Actie! Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat vaak zelf aan de slag via praktijkopdrachten, rollenspelen, groepswerk Stages en bachelorproef, in eigen land of internationaal, laten je volop proeven van the real thing. Alle opleidingen werken met een semestersysteem zodat je de studielast kan spreiden. Studentenvoorzieningen Financiële zorgen of vragen over je statuut? Emotionele kopbrekens? Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Eén adres: de dienst studentenvoorzieningen. Check OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde - vroedkunde bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen

14 ARTEVELDEHOGESCHOOL Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. Volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein en heeft een dicht netwerk van bussen en trams. Het is ook een heuse fietsstad. Coaching op maat Natuurlijk is het in de eerste plaats jouw inzet die je studiesucces bepaalt. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor onderwijs in kleine groepen, met aanspreekbare lesgevers, zodat jij je snel thuis voelt. Je krijgt een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studieloopbaan. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, omgaan met stress ) kan je je competenties bijspijkeren. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Of combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan kan je aanspraak maken op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst, beperking, financiële situatie kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen. studentenleven Het studentenleven aan de Arteveldehogeschool draait op volle toeren. Kom samen met je vrienden uit je kot voor de Student Kick-Off, de Nacht van het Examen, het filmfestival Gent, de Night of the Proms, de jaarlijkse kerstmarkt voor het goede doel, een fuif, een quiz, een openluchtfilm Begint het al te kriebelen? Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent, een samenwerkingsverband van vier partners: UGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Howest. Dat biedt jou heel wat voordelen. Onze studieprogramma s zijn afgestemd om vlot door te stromen naar een aanvullende opleiding. 14

15 INdividueel studiekeuzeadvies Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst studieadvies maakt graag tijd voor een individueel gesprek. Bel of mail infomomenten en proefstuderen Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure. Inschrijven Vanaf de eerste infodag (15 februari 2014) kan je je registreren via het web. Dit verbindt je tot niets, maar je spaart tijd bij je definitieve inschrijving achteraf. Om je in te schrijven, vanaf vrijdag 27 juni 2014, meld je je persoonlijk aan en betaal je je inschrijvingsgeld (ca. 600 euro voor een voltijdse inschrijving). Voor data, openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig hebt, check Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure of op > CAMPUS Sint-annaplein Onze campus bevindt zich in het hart van de bruisende studentenstad Gent, aan het Sint-Annaplein. De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, Gent-Zuid is vlakbij en ook station Gent-Dampoort ligt op wandelafstand. De campus is een statig, geklasseerd gebouw, met een gezellige tuin. 15

16 Academiejaar Bachelor in het sociaal werk Arteveldehogeschool Sint-Annaplein Gent info Infodagen telkens van 10 tot 17 uur op de campus: 15 februari 26 april 28 juni 0 augustus 2014 Infosessie voor ouders en begeleiders zaterdag 1 februari 2014 om uur op campus Kantienberg Proefstuderen Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is: kom proefstuderen met de huidige studenten! v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over hoe een bedrijf, organisatie of overheid jou aanspreekt? Ben jij diegene die niet wegzapt tijdens de reclameblokken? Vraag jij je al

Nadere informatie

BACHELOR. officemanagement. management assistant event- en projectmanagement medical management assistant

BACHELOR. officemanagement. management assistant event- en projectmanagement medical management assistant BACHELOR officemanagement management assistant event- en projectmanagement medical management assistant Je houdt van plannen, organiseren en zelf problemen aanpakken? Je hebt een talenknobbel en je kan

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over de communicatie van bedrijven, organisaties of overheden? Is een reclameblok op tv voor jou meer fascinatie dan irritatie? Ben je benieuwd

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen? Of werk je eraan mee? Of wil jij je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS OPLEIDING HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN BACHELOR OFFICE MANAGEMENT MOVING MINDS CONNECTING TALENTS WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen of werk je eraan mee? Wil je je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal een

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT. EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT. EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR OFFICE MANAGEMENT? Je houdt van plannen en organiseren,

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Toegepaste Taalkunde www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Academiejaar 2015-2016 Vrije Universiteit Brussel campus Etterbeek Pleinlaan 2 1050 Brussel campus Jette Laarbeeklaan 103 1090 Brussel campus Kaai

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven Bachelor in sociaal werk KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze

Nadere informatie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie ba Multimedia & Communicatietechnologie 2015 departement Design & Technologie WORD CREATIEF TECHNOLOOG Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan EhB 4 Toch even checken: is dit

Nadere informatie

in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant

in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant * u n i e k in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant 2015 201 profiel opleiding Het bedrijfsleven in al zijn aspecten boeit je, maar je wil je niet vastpinnen op één aspect ervan.

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie 2014 Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB bachelor Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie