KBO-Overloon. Overloon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBO-Overloon. Overloon"

Transcriptie

1 KBO-Overloon Overloon In deze Wegwijzer: Wilt u ook een voorlichtingsbijeenkomst organiseren rondom de collectieve KBO-zorgverzekering? Kijk dan voor meer informatie op pagina 3! Collectieve KBO-Zorgverzekering 3 Hartcoach Zilveren Kruis Achmea 4 Gezond ouder worden en blijven 4 Betrokken buurtbeleid 5 Gezocht: cursusleiders Wat een Kunst 6 Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 6 Deelnemers gezocht KRO-TV programma 7 Bijlagen: - Folder collectieve zorgverzekering - Aanmeldformulier Landelijke Startbijeenkomst Betrokken buurtbeleid - Artikel Eindhovens Dagblad - Artikel Nederlands Dagblad JAARGANG 20, NR november 2009

2 COLLECTIEVE KBO-ZORGVERZEKERING In de vorige KBO-Wegwijzer hebben we u al uitgebreid geïnformeerd over de collectieve zorgverzekering van de KBO. Bij deze Wegwijzer vindt u een ledenwerffolder, die u de komende tijd kunt inzetten voor uw ledenwerving. Maak hier gebruik van! In de eerste week van november heeft Zilveren Kruis Achmea de nieuwe premies voor 2010 bekend gemaakt. De premies stijgen dit jaar met 3,75 per maand. De aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 3,8%. In de nieuwsbrief rondom de collectieve verzekering die volgende week naar alle afdelingen wordt gestuurd, kunt u de nieuwe prijzen teruglezen. Ledenwerffolder De collectieve KBO-verzekering kunt u uitstekend gebruiken voor uw ledenwerving. Zo krijgen nieuw verzekerden in het eerste jaar van de verzekering een tegemoetkoming van 17,50 in hun KBO-contributie. Daarnaast krijgen mensen die zich voor 31 december 2009 aanmelden als nieuw verzekerde voor een basis- en aanvullende verzekering, 50,- per persoon retour. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de voordelen van de collectieve KBOverzekering. Wanneer u een aanvullende verzekering afsluit, ontvangt u gratis het Beter Af 50Plus Pakket waarin een aantal extra vergoedingen zijn opgenomen. Dit zijn ondermeer: Maximaal negen extra behandelingen fysiotherapie naast de vergoeding uit uw aanvullende verzekering; Vergoeding van 200,- voor een Sta-opStoel bij Vegro en HartingBank/Ligtvoet; Zichtgarantie bij Pearle Opticiens. Bij deze Wegwijzer vindt u een folder, die u de komende weken kunt gebruiken bij uw ledenwerving. U kunt deze ledenwerffolder aanvragen tot 1 december Geef bij uw aanvraag het aantal exemplaren aan dat u wenst te ontvangen. Uw aanvraag kunt u doorgeven aan Anita Jansen, bij voorkeur via Voorlichtingsbijeenkomst Het is mogelijk om samen met Zilveren Kruis Achmea een voorlichtingsbijeenkomst in uw afdeling te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst wordt de collectieve KBOverzekering uitgebreid besproken en kunt u uiteraard ook al uw vragen stellen. Voorwaarden om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren is dat de afdeling een ruimte regelt én dat minstens 40 personen deelnemen aan de bijeenkomst. Tip: u kunt deze bijeenkomst uiteraard ook gebruiken om het thema gezond leven onder de aandacht te brengen! Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met Anita Jansen tel: (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag). KBO-Wegwijzer nr. 15 3

3 HARTCOACH ZILVEREN KRUIS ACHMEA Iedereen in Nederland die recent een hartinfarct, bypass- of dotteroperatie heeft gehad, kan zich aanmelden voor The COACH Program(R), het enige effectief bewezen telefonische coachingsprogramma ter wereld voor mensen met slecht functionerende kransslagaders. De eerste patiënten zijn inmiddels gestart met het programma. Zilveren Kruis Achmea vergoedt dit telefonische coachingsprogramma volledig voor verzekerden. Deelnemers die niet voor zorg bij Achmea verzekerd zijn kunnen voor 150,- deelnemen. Een telefonische coach gaat samen met de patiënt met een coronaire hartaandoening bepaalde streefwaarden voor risicofactoren bepalen/realiseren. De patiënt wordt een half jaar gecoacht op leefstijlverandering, bewustwording van de risicofactoren en de mate waarop de patiënt zelf invloed kan uitoefenen op verbeteren van de vitaliteit (empowerment). De kans op een tweede opname in ziekenhuis wordt door dit programma aanzienlijk verminderd. Zilveren Kruis Achmea is de eerste Nederlandse zorgverzekeraar die de telefonische coach aanbiedt bij deze aandoening. De belangrijkste doelstelling is dat patiënten bewuster met hun ziekte omgaan en minder vaak voor een heropname in het ziekenhuis terecht komen. Het programma is ontwikkeld en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze tonen aan dat het programma effectief is en ervoor zorgt dat mensen vitaler door het leven gaan. Ook als u gebruik maakt van de collectieve KBO-zorgverzekering (via Zilveren Kruis Achmea) heeft u dus de mogelijkheid om gebruik te maken van de hartcoach. Nog geen collectieve verzekering via de KBO? Kijk in het artikel hiervoor en/of neem een kijkje op de website U kunt ook bellen met het speciale telefoonnummer: ( 0,05 p/m). Kijk voor meer informatie op: Patiënten die zichzelf willen aanmelden, kunnen dat doen via Daarna vindt er overleg plaats tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis of de huisarts waar de behandeling plaatsvindt om te bepalen of men in aanmerking komt voor deelname aan het programma. Themabijeenkomsten starten in 2010 GEZOND OUDER WORDEN EN BLIJVEN In februari 2010 starten Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC met een aantal themabijeenkomsten in het kader van het project Gezond ouder worden en blijven. Het doel is om de (betrouwbare) gezondheidskennis bij senioren te vergroten. Bij dit meerjarenproject komt per jaar een ander thema aan de orde. In 2010 beginnen de bijeenkomsten met het thema Gezond slapen, in 2011 is het thema Goed zien en in 2012 komt Bewegen als thema terug. Binnen het thema Gezond Slapen komen allerlei zaken rond het slapen gaan aan de orde. Slecht slapen hoort namelijk niet als vanzelfsprekend bij het ouder worden. Wel is het normaal dat mensen minder slapen naarmate ze ouder worden. Ook worden senioren s nachts vaker wakker dan voorheen. Ook dat is niet abnormaal. Senioren slapen KBO-Wegwijzer nr. 15 4

4 minder diep en worden dus gemakkelijker wakker. Dit heeft te maken met ons slaapsysteem dat, net als alles van ons lichaam, ouder wordt. U kunt vanaf februari 2010 een verzoek indienen bij de Unie KBO om bijeenkomsten te organiseren. Houd deze Wegwijzer in de gaten voor meer nieuws! Startbijeenkomst 30 november BETROKKEN BUURTBELEID Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC hebben de handen ineen geslagen om een plan te ontwikkelen om de positie van de kwetsbare, afhankelijke ouderen te verbeteren. Dat plan heet Betrokken bij Buurtbeleid. De komende jaren worden er een groot aantal activiteiten georganiseerd. U kunt hier als afdeling ook aan meedoen! U bent van harte welkom op de Landelijke Startbijeenkomst op 30 november in Nieuwegein. In elke gemeente komen ze voor: mensen die dreigen te vereenzamen, de buiten-deboot-vallers, mensen die veel butsen hebben opgelopen in het leven, die de weg naar (zorg)voorzieningen niet weten te vinden of niet willen vinden. Aan de andere kant staan mensen die nog heel veel in hun mars hebben en graag hun handen uit de mouwen willen steken. Maar ze weten niet zo goed hoe ze hun mogelijkheden het best kunnen inzetten, hoe ze kunnen opkomen voor deze groep, terwijl de Wmo toch alle kansen biedt. Daar is veel voor nodig. Allereerst de actieve inzet en betrokkenheid van lokale bestuurders van de Unie KBO, de PCOB, LOC Zeggenschap in Zorg, de NOOM en NVOG. Daarnaast de medewerking van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenteraadsleden, ambtenaren en natuurlijk de ondersteuning door de landelijke bureaus van de cliëntenen ouderenorganisaties. De betrokken organisaties willen de komende jaren een groot aantal activiteiten voor en met u organiseren: Een ouderenpanel. Dat moet inzicht bieden in de knelpunten onder kwetsbare ouderen bij u in de buurt. Er worden tien speerpunten opgesteld. Daarmee kunt u voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar uw wensen aan de politiek kenbaar maken. Er wordt gestreefd naar 50 pilotgemeenten waar projecten gestart worden om de positie van kwetsbare ouderen te verbeteren. Daarnaast is er een helpdesk, zodat u antwoord krijgt op vragen waar lokale bestuurders tegenaan lopen. Maar ook ondersteuning ter plaatse bij het opzetten en uitvoeren van plannen. Tot slot worden er ook trainingen opgzet (o.m. in onderhandelingsvaardigheden). Daarmee vergroot u de mogelijkheden uw wensen kenbaar en uitvoerbaar te maken. U bent van harte welkom op de Landelijke Startbijeenkomst in het Nieuwegein Business Center in Nieuwegein. De bijeenkomst duurt van tot uur en geeft u meer informatie over het project. Daarnaast kunt u zelf kwijt wat ú nodig heeft u nodig heeft om op te komen voor de belangen van de kwetsbare groep ouderen. Wilt u naar deelnemen aan de Landelijke Startbijeenkomst? Geef u dan op met bijgesloten aanmeldformulier. U kunt zich opgeven tot 16 november aanstaande. KBO-Wegwijzer nr. 15 5

5 GEZOCHT: CURSUSLEIDERS WAT EEN KUNST Op dit moment zijn er 22 cursusleiders die in een afdeling een cursus Wat een Kunst kunnen geven. Helaas zijn er nog geen cursusleiders in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Mochten er KBO-leden uit deze provincies zijn die cursusleider willen worden, dan wordt er bij genoeg aanmeldingen nog een cursusdag georganiseerd op 11 december Woont u in een van de noordelijke provincies en heeft u interesse in kunst? Dan is dit wellicht iets voor u! Tijdens deze cursusdag wordt u getraind om een cursus Wat een Kunst voor een afdeling in gang te zetten en vier dagdelen te verzorgen. Na deze opleidingsdag wordt met u de mogelijkheid besproken om een meeloopstage bij een ervaren cursusleider te volgen. Het gaat bij de cursus vooral om het leiden van de gesprekken en niet om het doceren van kennis rondom kunst. Wel is een interesse in kunst belangrijk, zodat u rondom een eigen thema een cursus kunt opzetten met verschillende kunstvormen (er zijn twee geheel uitgewerkte voorbeelden voor een cursus). U kunt zich tot uiterlijk 1 december 2009 aanmelden via uw provinciaal KBO-bestuur of bij Ellie Verkaart tel: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI) Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. De provinciale KBO s hebben grotendeels hun ANBI-status aangevraagd en verkregen omdat hun werkzaamheden vallen binnen het algemeen nut. Wij adviseren u om, indien u geen ANBI-status heeft, deze desgewenst opnieuw aan te vragen. Per 2010 worden de regels omtrent de ANBI verder verscherpt! Als ANBI heeft u een aantal fiscale voordelen. Het gaat om de volgende zaken: Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Een ANBI moet een verplichte administratie voeren waaruit moet blijken: Welke bedragen (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald. Zo kan de Belastingdienst beoordelen of de bestuursleden bovenmatige onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden ontvangen. Welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten. Zo kan de Belastingdienst beoordelen of er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen. Wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen is. Zo kan de Belastingdienst de bestedingen van de ANBI beoordelen op het bestedingscriterium. KBO-Wegwijzer nr. 15 6

6 Welke andere verplichtingen heeft een ANBI? Een ANBI blijft voldoen aan de bepalingen uit de ANBI-regeling. De Belastingdienst toetst op enig moment of een ANBI aan de huidige wet- en regelgeving voldoet. Een ANBI geeft op verzoek van de Belastingdienst inzage in de administratie. Een ANBI geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor. Een ANBI meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor s-hertogenbosch. Dit kan bijvoorbeeld een wijziging zijn in de doelstelling, de beloningen en/of vacatiegelden, of de besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing. Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling de ANBI-status al dan niet met terugwerkende kracht verliest. Dit kan fiscale gevolgen hebben. In de volgende gevallen kan schenkings- of successierecht zijn verschuldigd: Als een ANBI een uitkering doet die niet voor 90% in het algemeen belang is, moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor s-hertogenbosch. Als een ANBI een erfenis of schenking ontvangt waaraan een opdracht is verbonden waardoor de erfenis of schenking niet in het algemeen belang is. Bij zo'n erfenis of schenking moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst/Oost- Brabant/kantoor s-hertogenbosch. DEELNEMERS GEZOCHT KRO-TV PROGRAMMA Voor het KRO-televisieprogramma In de Schaduw van het Nieuws wordt een uitzending geweid aan scheiden op leeftijd. De KRO is op zoek naar deelnemers aan het programma. Daarnaast kunt u zich ook opgeven om binnen het publiek de opnames bij te wonen. Bent u als 50-plusser na een langdurige relatie alsnog bij uw man/vrouw weggegaan? Of hebben u en uw partner juist besloten ondanks relatieproblemen bij elkaar te blijven? En, wilt u hierover praten tijdens een tv-programma? Neem dan contact op met de KRO. De opname is gepland op 11 december aanstaande. In de Schaduw van het Nieuws is een praatprogramma van de KRO waarin pittige dilemma s niet worden geschuwd. Het programma wordt gepresenteerd door Arie Boomsma. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met KRO-redacteur Pauline Kuijper tel: Als u de opname op 11 december als publiek wilt bijwonen kunt u een sturen naar Monique Draisma of bellen naar: KBO-Wegwijzer nr. 15 7

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

INHOUD. Bijlagen: - Actie Unie KBO lente ledendag (enkel KBO-leden)

INHOUD. Bijlagen: - Actie Unie KBO lente ledendag (enkel KBO-leden) INHOUD De val van het kabinet en controversiële onderwerpen in de zorg 3 Grote belangstelling presentatie DVD 3 Uitnodiging digitaal Wmo-ouderenpanel 5 Speciale actie Unie KBO Lente ledendag 5 Zilveren

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Bijlage: Evenementenkalender

Bijlage: Evenementenkalender Inhoud Pagina Minister Schippers miskent belang Huishoudelijke verzorging 3 Geen pensioendeskundige meer in toekomstige CDA fractie? 3 De rekening van de zorg wordt teveel bij de patiënten neergelegd 4

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws.

Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws. Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws. Pagina Een greep uit het nieuws 2 Houd pinautomaten en brievenbussen bereikbaar

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

KBO Nieuws. Meer nieuws. Verenigingsnieuws. #KBOthuis. #KBOgeld. #KBOveilig. #KBOdigitaal

KBO Nieuws. Meer nieuws. Verenigingsnieuws. #KBOthuis. #KBOgeld. #KBOveilig. #KBOdigitaal KBO Nieuws Editie 10, jaargang 1 11 november 2014 Dit is de 10 e editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl. Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie