Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. Speciale band. 3 Resultaatgericht. 12 Personalia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. Speciale band. 3 Resultaatgericht. 12 Personalia"

Transcriptie

1 najaar 2001 Nieuwsbrief Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inhoud 2 Hera Tseng terug op vertrouwd adres Speciale band 3 Resultaatgericht Potentieel Bijzonder 4 Collegezaal vernieuwd Curatorium MPA 5 Terugblik Graduation Day Speech minister Hermans Graduation Day 6 Speech Victor Jammers Graduation Day NSOB WEBSITE 7 Proficiat Master of Public Administration 9 Nieuwe jaargroep MPA gestart Bratislava 10 Leergang Politie Leiderschap voor derde keer gestart Tweede leergang Toezicht voor Toezichthouders 11 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Openbaar Bestuur 12 Personalia Gezocht: stagiaires voor case studies NSOB NSOB Lange Voorhout EG s-gravenhage T F

2 Hera Tseng terug op vertrouwd adres Maandag 2 juli jl. was de eerste werkdag bij de NSOB van mevrouw drs. S.S.H. Tseng MPA. Hera Tseng is werkzaam als directeur. Deze functie vervult zij 3 dagen per week, daarnaast is zij senioradviseur bij Deloitte en Touche in Rotterdam. Voor Hera was het een hernieuwde kennismaking met de NSOB. Zij behoorde in 1989 tot de allereerste groep die de opleiding Master of Public Administration volgde. Ook met decaan Roel in t Veld heeft zij in het verleden veel samengewerkt. Speciale band Ik behoor tot de jaargroep ; dat is de eerste groep die de MPA-opleiding heeft gevolgd. Het was een heel bijzondere ervaring om aan een intensieve, nieuwe opleiding deel te nemen met nog 21 andere fellows. Vooral in het begin werd wel eens gemopperd, we hadden soms het idee dat we proefkonijnen waren. Maar dat heeft het oordeel over de kwaliteit van de opleiding niet negatief beïnvloed. Ik heb er veel geleerd en ben mij veel bewuster geworden van wat het betekent om te functioneren in het openbaar bestuur, terwijl ik toen al tien jaar bij de overheid werkzaam was. Nog steeds heb ik goede contacten met een aantal fellows uit die tijd. Ik hoor van collega s die de MPA-opleiding volgen dat zij zich nauw verbonden voelen met de NSOB. De school is er blijkbaar goed in geslaagd een speciale band met de fellows op te bouwen. Na 12 jaar heb ik het NSOB-gevoel in ieder geval nog steeds. 2

3 Resultaatgericht Hera heeft planologie en sociale geografie gestudeerd. Na haar studie startte zij haar loopbaan als planologe bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de Rijksverkeersinspectie. Binnen dit werkterrein dacht zij in de toekomst te willen overstappen naar de provincie, de gemeente en haar loopbaan te eindigen, bijvoorbeeld op een stedenbouwkundig bureau. Het is anders gelopen. Ik ben voornamelijk werkzaam op het terrein van het onderwijs en het openbaar bestuur. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stapte zij in 1980 binnen. Daar maakte zij enkele jaren later kennis met Roel in t Veld die toen de functie van directeur-generaal bekleedde. In 1988 ging zij werken bij de HBO-raad. Sinds 1995 werkt zij voor een adviesbureau, dat nu onderdeel is van Deloitte & Touche. Haar werk spitst zich voornamelijk toe op de publieke sector en het onderwijs in de vorm van adviesopdrachten, interimmanagement en projectmanagement. Projectmatig en resultaatgericht werken heeft mijn interesse, aan veel grote projecten zowel bij het ministerie als bij de HBO-raad heb ik een bijdrage kunnen leveren. Potentieel Op haar lijstje van startwerkzaamheden staat acquisitie en het onderhouden en uitbouwen van het netwerk bovenaan. Met het oog op de toekomst is het van groot belang deze instrumenten op een goede manier te benutten. De NSOB is onderhand stevig verankerd in het openbaar bestuur en dat moet zo blijven. In de nabije toekomst zal de vraag moeten worden beantwoord of we verder en nauwer moeten samenwerken met andere instituten of dat we alleen verder gaan. Daar zal goed over nagedacht moeten worden. Samengaan met anderen moet wel een toegevoegde waarde hebben. Binnenkort vindt over dit onderwerp een discussie plaats van de schoolleiding met het bestuur. Daarbij spelen ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals de invoering van de bachelor-master-structuur een rol. Er komen dan veel meer aanbieders van masteropleidingen op de markt. Wij krijgen dus meer concurrentie. Ik ben van mening dat we moeten blijven uitgaan van zaken waar de NSOB goed in is en niet te veel of te wild gaan uitwaaieren. Wij hebben veel expertise in huis met bewezen kwaliteiten en dat is een goede basis om de concurrentie aan te gaan. Daarnaast kan de NSOB meer gebruik maken van het netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd. Bijzonder Voor de toekomst zou Hera graag willen bereiken dat de groei die de NSOB de afgelopen periode heeft doorgemaakt bestendigd wordt. Daarnaast blijft het noodzakelijk snel en doeltreffend in te spelen op ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Je moet altijd scherp blijven en de behoeften blijven peilen van de doelgroep die voor de NSOB belangrijk is. Het instellen van een curatorium voor de MPA is een goed initiatief in die richting. We moeten er naar streven onze bijzondere positie binnen het openbaar bestuur te behouden! Wanda van der Werf 3

4 Opstelling collegezaal Collegezaal vernieuwd De collegezaal van de NSOB is geheel opnieuw ingericht. De zaal is voorzien van nieuwe vloerbedekking en tafels en stoelen voldoen aan de eisen van deze tijd, waaronder de arbo-normen. De ruimte, die voorzien is van een beamer, whiteboard, flipover en overhead-projector is ook geschikt als vergaderaccommodatie en is voor relaties van de NSOB te huur. In de ruimte staat ook een koffie- en theevoorziening en daarnaast is het mogelijk om lunches te bestellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wanda van der Werf, telefoon of nl Curatorium MPA Onlangs is besloten tot de oprichting van een Curatorium van de MPA opleiding. De taken van het Curatorium zullen zijn: gevraagd en ongevraagd adviseren aan de leiding van de opleiding adviseren met betrekking tot de acquisitie voor de opleiding bewaken van de kwaliteit van de opleiding, mede aan de hand van evaluaties adviseren met betrekking tot herziening van de opleiding. Het Curatorium is als volgt samengesteld: mr. R.J.J.M. Pans, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, drs. J.W. Oosterwijk, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, drs. H. Borstlap, directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer B.R. Visser, korpschef Politie Kennemerland drs. J. Post, directeur P&O, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw ir. M.A. Verhoef, directeur PO&I, Ministerie van LNV Het Curatorium komt tweemaal per jaar bijeen. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van

5 Terugblik Graduation Day Zaterdag 30 juni was een mooie zomerdag en voor een aantal mensen één met een gouden randje. In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kregen 25 MPA fellows hun bul uitgereikt voor de mastertitel MPA. De heer ir. Frank Puijn, werkzaam bij het Inter Provinciaal Overleg kreeg de eerste bul uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. Loek Hermans. De decaan van de NSOB, prof. dr. Roel in t Veld, reikte daarna aan de overige fellows de bullen uit. Aan het eind hield drs. Victor Jammers een slotspeech namens de fellows. Een feestelijke borrel stond na afloop te wachten op de genodigden. s Avonds dineerden de fellows met hun partners in het Haagse Corona. Het was een zeer geslaagde afsluiting van een memorabele dag. Speech minister Hermans Graduation Day De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. Loek Hermans, sprak de aanwezigen toe: Dames en heren cursisten, docenten, familie, vrienden. Dit oude gebouw van de Tweede Kamer blijft toch een prachtige entourage, vindt u niet? Een omgeving met een stijl en een frisheid (ik doel op de kleuren van het tapijt) die zich uitstekend leent om op deze zonnige zomerdag Graduation Day van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, te vieren. Het is bij de NSOB traditie dat een iemand uit de publieke sector bij deze diploma-uitreiking een lezing houdt en het eerste diploma zal uitreiken. Ik ben blij dat ik die iemand ben, want dat geeft me de gelegenheid iets te vertellen over een hoogst actueel onderwerp: accreditatie van postdoctorale opleidingen. Opleidingen die een voorbeeld zijn van wat hopelijk steeds gangbaarder wordt: leren naast het werk! De volledige tekst staat op de homepagina van onze website: 5

6 Speech van Victor Jammers op Graduation Day Dames en heren, De vijfentwintig diploma s zijn uitgereikt. Er zijn minimaal vijfentwintig zuchten van verlichting geslaakt. We waren er van meet af aan van overtuigd dat we de klus konden klaren, maar het was niet gemakkelijk. De studielast was hoog en het gewone leven ging door. Er waren moeilijke momenten. In de opleiding, op het werk of thuis. Een syndicaat waar de samenwerking niet soepel verloopt, een onvoldoende begripvolle baas, het verlies van iemand in de naaste omgeving, een probleem met de gezondheid. Of, zoals een van de fellows het op een gegeven moment uitdrukte: Soms heb ik het gevoel dat ik overal tekort schiet, op de opleiding, op mijn werk en thuis. Na vandaag wordt het leven voor ons weer een stuk overzichtelijker. Niet iedereen van u kent de NSOB. Een school die de vrucht is van maar liefst vijf universiteiten waarop wordt toegezien door een Geheimzinnig Overzees Genootschap, the International Board of Overseers. In deze toespraak neem ik u daarom even mee naar de school. Het klaslokaal, de klasgenoten, het lespakket, de leraren, ze passeren allemaal de revue. De volledige tekst staat op de homepagina van onze website: 6

7 Proficiat! De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur feliciteert de deelnemers aan de leergang Master of Public Administration die op 30 juni 2001 zijn afgestudeerd als Master of Public Administration (MPA) mw. drs. A.J. den Boer MPA ministerie van VROM mr. H.F. Mos MPA Openbaar Ministerie Rotterdam drs. J.C. Broere MPA ministerie van VWS A.G.H.J. van Oosterhout MPA Immigratie- en Naturalisatiedienst mw. M.H.V.C. Christophe MPA regiopolitie Amsterdam-Amstelland drs. B.A. Piersma MPA ministerie van LNV dr. ir. M.W.J. Crajé MPA IRI Technische Universiteit Delft mw. mr. M.C. Fuhler MPA Openbaar Ministerie Leeuwarden drs. V. Jammers MPA ministerie van Justitie F.E.B. van Kaam MPA gemeente Leeuwarden W.P. van Kleef MPA Politieregio Gelderland Midden drs. R.A. Lemein MPA Stichting Reclassering Nederland mr. B. van Lent MPA ministerie van Defensie drs. T. Livius MPA Cap Gemini Ernst&Young drs. F.J.J. Princen MPA ministerie van Defensie, directie algemene beleidszaken ir. F.W. Puijn MPA Interprovinciaal Overleg mr. P.C. Quak MPA Openbaar Ministerie Arnhem mw. drs. M.M. Romeijn - van Gameren MPA ministerie van VWS mr. W.F. Saris MPA ministerie van Defensie H.C.J. Schoffelen MPA Technische Universiteit Delft, faculteit bouwkunde L. Tol MPA Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie drs. J. Maasland MPA ministerie van BZK mw. A.B. Troost MPA Technische Universiteit Delft P.P.J.M. Martens MPA regiopolitie Amsterdam-Amstelland mw. M.A. van Wingerden MPA Bestuursdienst Gemeente Rotterdam 7

8 VOORSTE RIJ VLNR: Jos Koffijberg, ministerie van VROM, Mart Musters, gemeente Den Haag, Arno Besters, deelgemeente Prins Alexander, Jan Harm Brouwer, ministerie van V & W, Radha Sewtahal, gemeente Den Haag. MIDDELSTE RIJ VLNR: Paul Scholte, TU Delft, Marc van den Hoop, RIVM, Rosa Jansen, rechtbank Utrecht, Marie Claire de Vries, ministerie van VWS, Bertine Steenbergen, ministerie van Financiën, Christien Bronda, Informatie Beheer Groep, Roel Dona, Openbaar Ministerie, Jos de Laat, GHOR West-Brabant, Hans de Bruijn, co-decaan MPA opleiding ACHTERSTE RIJ VLNR: Clemens Festen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Arne Poirot, IND, Karel de Valk, Openbaar Ministerie, Roel in t Veld, decaan NSOB, Anton van Leeuwen, Regionale Brandweer Midden-Brabant, Auke Woerlee, Cap Gemini Ernst & Young, Maarten Hemelaar, Openbaar Ministerie, Ronald Albers, RIVM, Leen Schaap, politie Amsterdam- Amstelland, Jelle Kaldewaij, Universiteit Utrecht, Adrie Jongenelen, gemeente Rotterdam Op de foto ontbreken: Michel Baeten, regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en Marijke van der Wal, Universiteit Leiden. 8

9 Nieuwe jaargroep MPA gestart Vrijdag 31 augustus startte de nieuwe jaargroep voor de MPA. Enkele fellows gaven een spontane reactie toen hun werd gevraagd wat zij van de opleiding verwachten. Marie Claire de Vries» persoonlijke verbreding Ronald Albers» nieuwsgierigheid bevredigen Clemens Festen» snel beslissen Karel de Valk verwondering, andere bestuurlijke wereld «Jos de Laat bestuurlijke verdieping «Bratislava Bezoek aan EAPAA conferentie in Bratislava op 15 en 16 juni 2001 Op 15 en 16 juni 2001 heeft Charlotte Staats, projectmanager van de MPA opleiding, deelgenomen aan de EAPAA-conferentie in Bratislava, Slowakije. De NSOB is in het voorjaar van 2001 lid geworden van de EAPAA. EAPAA staat voor European Association for Public Administration Accreditation, en het doel van de organisatie is het opzetten van een Europees systeem voor het ontwikkelen van accreditatie van MPA opleidingen. Ook vakgroepen Bestuurskunde van diverse universiteiten nemen hieraan deel. Op dit moment heeft de EAPAA 20 leden, waarvan het nieuwste lid de Universiteit van Konstanz in Duitsland is. Op 15 juni vond de General Meeting plaats, op 16 juni de vergadering van het Accreditation Committee. Voor dit laatste comité heeft iedere deelnemende organisatie een hoogleraar afgevaardigd. Charlotte Staats vertegenwoordigde hierin Roel in t Veld, die namens de NSOB in dit comité zitting heeft genomen. Voor het academisch jaar hebben zich 3 scholen aangemeld voor accreditatie. Deze zullen worden bezocht door een site visiting team, dat zal bestaan uit twee leden van het accreditatiecomité (die niet uit het betreffende land komen) en twee externe personen, waarvan één uit de academische wereld komt en één uit de beroepspraktijk (beiden uit het betreffende land). De resultaten zullen naar verwachting in de volgende vergadering van het accreditatiecomité in de zomer van 2002 besproken worden. Verdere informatie over de accreditatie van MPA opleidingen kunt u vinden op de website van de EAPAA; of op de site van de Amerikaanse zusterorganisatie 9

10 Leergang Politie Leiderschap voor derde keer gestart Dinsdag 11 september is de opleiding Leergang Politie Leiderschap (LPL 3) voor de derde keer gestart. De LPL 3 is in een aantal opzichten anders van opzet, inhoud en organisatie dan LPL 1 en 2. Die verschillen vloeien grotendeels voort uit de evaluatie en betreffen in het bijzonder de daarin gesignaleerde verbeterpunten in de opleiding zelf. De opmerkingen in het evaluatierapport over de relatie tussen de LPL en het landelijk MD-beleid zullen, na overleg met het ministerie van BZK, pas bij het ontwerpen van LPL 4 een rol spelen als het landelijke MD-beleid meer is uitgekristalliseerd. Naast de verschillen tussen LPL 1 en 2 enerzijds en LPL 3 anderzijds, is er nog steeds zeer veel verwantschap. De LPL 1 en 2 werden overwegend positief beoordeeld en die aspecten zijn behouden. Het is daarom eenvoudiger de (belangrijkste) verschillen aan te duiden dan de overeenkomsten. Ter vermindering van de werkdruk is het aantal modules verminderd tot 12 (was 14), bestaat een module uit 9 dagdelen (was 13) en wordt de omvang van de stages beperkt tot 2 keer 4 weken (was 2 keer 6 weken). Het LSOP, de NPA en het politieveld in het algemeen worden nauwer betrokken bij de Leergang, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit geldt in het bijzonder voor de inbreng in een aantal politiespecifieke modules en voor het politiespecifiek coachen van de deelnemers. De opzet van de Leergang wordt vereenvoudigd door het integreren van afzonderlijke elementen in de modules. Zo worden thema s als verantwoordelijkheid en integriteit en communicatie en samenwerking niet meer apart benoemd, maar komen zij voortdurend aan de orde in de diverse modules. Wat blijft is dat er gewerkt wordt in en met een coherente groep deelnemers afkomstig uit het politieveld en uit verwante organisaties. Wat ook blijft is dat de focus primair - maar niet uitsluitend - ligt op ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving van de politie en op hun betekenis voor de politie en de politieorganisatie. Tweede leergang Toezicht voor Toezichthouders In het voorjaar van 2002 start de tweede Leergang Toezicht voor Toezichthouders. De pilot die begin dit jaar plaats heeft gevonden was succesvol. Deelnemers waren afkomstig van verschillende toezichthouders zoals de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de Verzekerings- en Pensioenkamer, de Registratiekamer, het CTSV, de inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezicht Kadaster en de Algemene Rekenkamer. De aanwezigheid van boeiende docenten en de uiteenlopende achtergronden en ervaringen van deelnemers leidden tot een interessante thema s als: voor wie ben je er als toezichthouder, welke toezichtstrategie past daarbij, hoe weet je dat je effectief bent, welke dilemma s ontmoet je en hoe ga je om met de meer zachte kanten van toezicht. 10

11 Toezicht staat volop in de politieke en publieke belangstelling. Politiek, staatsrechtelijk, bestuurskundig en organisatiekundig vinden er uitvoerige discussies plaats en ontstaan nieuwe inzichten. Naast de formele aspecten van toezicht krijgen ook de zogenaamde zachte kanten van toezicht steeds meer aandacht. Toezichthouders geven er zelf blijk van toezicht op te vatten als een professie waarvoor gerichte opleiding en training noodzakelijk zijn. Ook in het recent verschenen kabinetsstandpunt rapport Ambtelijke Commissie krijgt opleiding veel aandacht. Het kabinet hecht groot belang aan professionalisering van toezichthouders. De brochure voor de leergang kunt u opvragen bij de NSOB of bekijken op de website Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Staats, telefoon , Inschrijven kan tot 1 november Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Openbaar Bestuur Op 15 december 2000 is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Openbaar Bestuur (WOOB) opgericht. Het bestuur wordt gevormd door mevrouw drs. S.S.H. Tseng en de heren prof. dr. P.H.A. Frissen, prof. dr. F.L. Leeuw, prof. dr. ing. G. Teisman en prof. dr. R.J. in t Veld. De NSOB biedt academisch toptalent de kans om te promoveren op een voor de NSOB relevant terrein. Het gaat om jonge academici die zich willen kwalificeren als bestuurs- of organisatie(verander)kundige en onder andere geïnteresseerd zijn in het ontwerp van opleidingen. De NSOB biedt hen een brede oriëntatie op en participatie in diverse functies en rollen in hun belangstellingsveld en adequate begeleiding bij hun promotie. Op dit moment zijn Lotje Mertens, Ed Romeijn en Albert Jan Kruiter aangesteld als promovendi en organisatieadviseur. Het eerste jaar presenteren zij een onderzoeksplan. Daarna volgt een periode van drie jaar waarin zij hun promotie moeten voltooien. Gedurende de vier jaar dat zij voor de WOOB werken zij ook aan adviesopdrachten en ondersteuning in de opleidingstrajecten van de NSOB. 11

12 Personalia Diana Soei Toe is op 1 juli in dienst gekomen als opvolger van Meike Aghina in de functie van projectmanager onder meer voor de IMLopleiding. Hiervoor werkte zij bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Zoetermeer. Desirée de Graaff heeft per 1 oktober de NSOB verlaten Floor van Dijk, projectmanager Global MPA, is op 15 september vertrokken naar België. Zij gaat werken als programmacoördinator bij het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) in Antwerpen (www.cocd.be) Albert Jan Kruiter is als promovendus/organisatieadviseur op 1 september in dienst gekomen Marc Kickert is op 5 september gestart als administratief medewerker. Gezocht Stagiaires voor case studies NSOB Ter ondersteuning van haar opleidingstrajecten is de NSOB op zoek naar een aantal stagiaires. Wij roepen hierbij graag de hulp van onze docenten in. Zijn er docenten die onder hun studenten geschikte kandidaten denken te hebben die voldoen aan het onderstaande profiel? Profiel stagiaire: Wij zoeken studenten die affiniteit hebben met casuïstiek in het openbaar bestuur. Centraal staat de bewerking van case-materiaal dat het resultaat is van de NSOB-opleidingen tot lesmateriaal voor opleidingstrajecten en/of NSOB publicaties. Daarom gaat de voorkeur uit naar studenten die een opleiding volgen in de bestuurskunde, politieke en/of historische wetenschappen. De belangrijkste taken zijn: het bestuderen van de cases uit MPA, IML etc.: literatuuronderzoek en eventueel enkele interviews verwerken van informatie het samen met een co-decaan maken van een document (evt. publicatie) Eventueel kan de stage leiden tot een scriptie. Contactpersoon: dr F.J.H. Mertens, 12

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. masteropleiding de EAPAA-accreditatie! 3 Graduation Day

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. masteropleiding de EAPAA-accreditatie! 3 Graduation Day Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud 2 MPA-opleiding van de NSOB ontvangt als eerste post-executive masteropleiding de EAPAA-accreditatie! NSOB WEBSITE www.nsob.nl Eindpresentaties

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14 2006 Nieuwsbrief herfst Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Governance leergang NSOB Een prikkelende en uitdagende leergang om verdieping aan te brengen 4 Start MPA 2006-2008 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland

Nadere informatie

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009 Rijksacademie voor Projectmanagement Nieuwsbrief 4, oktober 2009 In de rubriek Even voorstellen laten we Peter Jägers (DG Rijksgebouwendienst) aan het woord. Tevens leest u in deze editie interviews met

Nadere informatie

Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap

Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap Jaarverslag Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit 2011 POLITIEACADEMIE PA 2 Inhoud Voorwoord 5 Hoofdstuk 6 Landelijk Netwerk Beleidsmedewerkers Diversiteit

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration (MPA) Master of Public Administration (MPA) Zij gingen u voor Voorwoord Mr. L.J. (Laetitia) Griffith MPA W.H. (Willem) Woelders MPA Mr. L.J. (Laetitia) Griffith MPA, lid van de Raad van State De MPA-opleiding

Nadere informatie

Inhoud. Master of Public Administration 2009-2011. Speech Graduation Day Simone Steendijk. 3 Proficiat MPA! 4 Eindpresentatie toepassingsrapporten

Inhoud. Master of Public Administration 2009-2011. Speech Graduation Day Simone Steendijk. 3 Proficiat MPA! 4 Eindpresentatie toepassingsrapporten Nieuwsbrief zomer 2011 Inhoud 2 Start MPA 2011 2013 op 8 september 2011 NSOB WEBSITE www.nsob.nl Master of Public Administration 2009-2011 Speech Graduation Day Simone Steendijk Speech Graduation Day Erik

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Interdepartementale Management Leergang

Interdepartementale Management Leergang Interdepartementale Management Leergang Zij gingen u voor Voorwoord Ir. M.A. (Marga) Zuurbier Dr. M.J.W. (Marc) Sprenger Ir. M.A. (Marga) Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden ministerie van SZW Fantastisch!

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 burgemeestersblad 39 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 10, april 2006 2 Gemeenteraadsverkiezingen Redactioneel commentaar van Wim

Nadere informatie

Geregeld. Kristin Henrard aanvaardt het ambt van hoogleraar. facultair magazine

Geregeld. Kristin Henrard aanvaardt het ambt van hoogleraar. facultair magazine facultair magazine nummer 05 december 2010 Geregeld Erasmus School of Law Kristin Henrard aanvaardt het ambt van hoogleraar De ambities van onderwijsdecaan Suzan Stoter Scriptievolgsysteem moet voor hogere

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

OEGSTGEEST IN BEWEGING

OEGSTGEEST IN BEWEGING Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie