Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. Speciale band. 3 Resultaatgericht. 12 Personalia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. Speciale band. 3 Resultaatgericht. 12 Personalia"

Transcriptie

1 najaar 2001 Nieuwsbrief Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inhoud 2 Hera Tseng terug op vertrouwd adres Speciale band 3 Resultaatgericht Potentieel Bijzonder 4 Collegezaal vernieuwd Curatorium MPA 5 Terugblik Graduation Day Speech minister Hermans Graduation Day 6 Speech Victor Jammers Graduation Day NSOB WEBSITE 7 Proficiat Master of Public Administration 9 Nieuwe jaargroep MPA gestart Bratislava 10 Leergang Politie Leiderschap voor derde keer gestart Tweede leergang Toezicht voor Toezichthouders 11 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Openbaar Bestuur 12 Personalia Gezocht: stagiaires voor case studies NSOB NSOB Lange Voorhout EG s-gravenhage T F

2 Hera Tseng terug op vertrouwd adres Maandag 2 juli jl. was de eerste werkdag bij de NSOB van mevrouw drs. S.S.H. Tseng MPA. Hera Tseng is werkzaam als directeur. Deze functie vervult zij 3 dagen per week, daarnaast is zij senioradviseur bij Deloitte en Touche in Rotterdam. Voor Hera was het een hernieuwde kennismaking met de NSOB. Zij behoorde in 1989 tot de allereerste groep die de opleiding Master of Public Administration volgde. Ook met decaan Roel in t Veld heeft zij in het verleden veel samengewerkt. Speciale band Ik behoor tot de jaargroep ; dat is de eerste groep die de MPA-opleiding heeft gevolgd. Het was een heel bijzondere ervaring om aan een intensieve, nieuwe opleiding deel te nemen met nog 21 andere fellows. Vooral in het begin werd wel eens gemopperd, we hadden soms het idee dat we proefkonijnen waren. Maar dat heeft het oordeel over de kwaliteit van de opleiding niet negatief beïnvloed. Ik heb er veel geleerd en ben mij veel bewuster geworden van wat het betekent om te functioneren in het openbaar bestuur, terwijl ik toen al tien jaar bij de overheid werkzaam was. Nog steeds heb ik goede contacten met een aantal fellows uit die tijd. Ik hoor van collega s die de MPA-opleiding volgen dat zij zich nauw verbonden voelen met de NSOB. De school is er blijkbaar goed in geslaagd een speciale band met de fellows op te bouwen. Na 12 jaar heb ik het NSOB-gevoel in ieder geval nog steeds. 2

3 Resultaatgericht Hera heeft planologie en sociale geografie gestudeerd. Na haar studie startte zij haar loopbaan als planologe bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de Rijksverkeersinspectie. Binnen dit werkterrein dacht zij in de toekomst te willen overstappen naar de provincie, de gemeente en haar loopbaan te eindigen, bijvoorbeeld op een stedenbouwkundig bureau. Het is anders gelopen. Ik ben voornamelijk werkzaam op het terrein van het onderwijs en het openbaar bestuur. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stapte zij in 1980 binnen. Daar maakte zij enkele jaren later kennis met Roel in t Veld die toen de functie van directeur-generaal bekleedde. In 1988 ging zij werken bij de HBO-raad. Sinds 1995 werkt zij voor een adviesbureau, dat nu onderdeel is van Deloitte & Touche. Haar werk spitst zich voornamelijk toe op de publieke sector en het onderwijs in de vorm van adviesopdrachten, interimmanagement en projectmanagement. Projectmatig en resultaatgericht werken heeft mijn interesse, aan veel grote projecten zowel bij het ministerie als bij de HBO-raad heb ik een bijdrage kunnen leveren. Potentieel Op haar lijstje van startwerkzaamheden staat acquisitie en het onderhouden en uitbouwen van het netwerk bovenaan. Met het oog op de toekomst is het van groot belang deze instrumenten op een goede manier te benutten. De NSOB is onderhand stevig verankerd in het openbaar bestuur en dat moet zo blijven. In de nabije toekomst zal de vraag moeten worden beantwoord of we verder en nauwer moeten samenwerken met andere instituten of dat we alleen verder gaan. Daar zal goed over nagedacht moeten worden. Samengaan met anderen moet wel een toegevoegde waarde hebben. Binnenkort vindt over dit onderwerp een discussie plaats van de schoolleiding met het bestuur. Daarbij spelen ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals de invoering van de bachelor-master-structuur een rol. Er komen dan veel meer aanbieders van masteropleidingen op de markt. Wij krijgen dus meer concurrentie. Ik ben van mening dat we moeten blijven uitgaan van zaken waar de NSOB goed in is en niet te veel of te wild gaan uitwaaieren. Wij hebben veel expertise in huis met bewezen kwaliteiten en dat is een goede basis om de concurrentie aan te gaan. Daarnaast kan de NSOB meer gebruik maken van het netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd. Bijzonder Voor de toekomst zou Hera graag willen bereiken dat de groei die de NSOB de afgelopen periode heeft doorgemaakt bestendigd wordt. Daarnaast blijft het noodzakelijk snel en doeltreffend in te spelen op ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Je moet altijd scherp blijven en de behoeften blijven peilen van de doelgroep die voor de NSOB belangrijk is. Het instellen van een curatorium voor de MPA is een goed initiatief in die richting. We moeten er naar streven onze bijzondere positie binnen het openbaar bestuur te behouden! Wanda van der Werf 3

4 Opstelling collegezaal Collegezaal vernieuwd De collegezaal van de NSOB is geheel opnieuw ingericht. De zaal is voorzien van nieuwe vloerbedekking en tafels en stoelen voldoen aan de eisen van deze tijd, waaronder de arbo-normen. De ruimte, die voorzien is van een beamer, whiteboard, flipover en overhead-projector is ook geschikt als vergaderaccommodatie en is voor relaties van de NSOB te huur. In de ruimte staat ook een koffie- en theevoorziening en daarnaast is het mogelijk om lunches te bestellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wanda van der Werf, telefoon of nl Curatorium MPA Onlangs is besloten tot de oprichting van een Curatorium van de MPA opleiding. De taken van het Curatorium zullen zijn: gevraagd en ongevraagd adviseren aan de leiding van de opleiding adviseren met betrekking tot de acquisitie voor de opleiding bewaken van de kwaliteit van de opleiding, mede aan de hand van evaluaties adviseren met betrekking tot herziening van de opleiding. Het Curatorium is als volgt samengesteld: mr. R.J.J.M. Pans, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, drs. J.W. Oosterwijk, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, drs. H. Borstlap, directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer B.R. Visser, korpschef Politie Kennemerland drs. J. Post, directeur P&O, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw ir. M.A. Verhoef, directeur PO&I, Ministerie van LNV Het Curatorium komt tweemaal per jaar bijeen. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van

5 Terugblik Graduation Day Zaterdag 30 juni was een mooie zomerdag en voor een aantal mensen één met een gouden randje. In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kregen 25 MPA fellows hun bul uitgereikt voor de mastertitel MPA. De heer ir. Frank Puijn, werkzaam bij het Inter Provinciaal Overleg kreeg de eerste bul uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. Loek Hermans. De decaan van de NSOB, prof. dr. Roel in t Veld, reikte daarna aan de overige fellows de bullen uit. Aan het eind hield drs. Victor Jammers een slotspeech namens de fellows. Een feestelijke borrel stond na afloop te wachten op de genodigden. s Avonds dineerden de fellows met hun partners in het Haagse Corona. Het was een zeer geslaagde afsluiting van een memorabele dag. Speech minister Hermans Graduation Day De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. Loek Hermans, sprak de aanwezigen toe: Dames en heren cursisten, docenten, familie, vrienden. Dit oude gebouw van de Tweede Kamer blijft toch een prachtige entourage, vindt u niet? Een omgeving met een stijl en een frisheid (ik doel op de kleuren van het tapijt) die zich uitstekend leent om op deze zonnige zomerdag Graduation Day van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, te vieren. Het is bij de NSOB traditie dat een iemand uit de publieke sector bij deze diploma-uitreiking een lezing houdt en het eerste diploma zal uitreiken. Ik ben blij dat ik die iemand ben, want dat geeft me de gelegenheid iets te vertellen over een hoogst actueel onderwerp: accreditatie van postdoctorale opleidingen. Opleidingen die een voorbeeld zijn van wat hopelijk steeds gangbaarder wordt: leren naast het werk! De volledige tekst staat op de homepagina van onze website: 5

6 Speech van Victor Jammers op Graduation Day Dames en heren, De vijfentwintig diploma s zijn uitgereikt. Er zijn minimaal vijfentwintig zuchten van verlichting geslaakt. We waren er van meet af aan van overtuigd dat we de klus konden klaren, maar het was niet gemakkelijk. De studielast was hoog en het gewone leven ging door. Er waren moeilijke momenten. In de opleiding, op het werk of thuis. Een syndicaat waar de samenwerking niet soepel verloopt, een onvoldoende begripvolle baas, het verlies van iemand in de naaste omgeving, een probleem met de gezondheid. Of, zoals een van de fellows het op een gegeven moment uitdrukte: Soms heb ik het gevoel dat ik overal tekort schiet, op de opleiding, op mijn werk en thuis. Na vandaag wordt het leven voor ons weer een stuk overzichtelijker. Niet iedereen van u kent de NSOB. Een school die de vrucht is van maar liefst vijf universiteiten waarop wordt toegezien door een Geheimzinnig Overzees Genootschap, the International Board of Overseers. In deze toespraak neem ik u daarom even mee naar de school. Het klaslokaal, de klasgenoten, het lespakket, de leraren, ze passeren allemaal de revue. De volledige tekst staat op de homepagina van onze website: 6

7 Proficiat! De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur feliciteert de deelnemers aan de leergang Master of Public Administration die op 30 juni 2001 zijn afgestudeerd als Master of Public Administration (MPA) mw. drs. A.J. den Boer MPA ministerie van VROM mr. H.F. Mos MPA Openbaar Ministerie Rotterdam drs. J.C. Broere MPA ministerie van VWS A.G.H.J. van Oosterhout MPA Immigratie- en Naturalisatiedienst mw. M.H.V.C. Christophe MPA regiopolitie Amsterdam-Amstelland drs. B.A. Piersma MPA ministerie van LNV dr. ir. M.W.J. Crajé MPA IRI Technische Universiteit Delft mw. mr. M.C. Fuhler MPA Openbaar Ministerie Leeuwarden drs. V. Jammers MPA ministerie van Justitie F.E.B. van Kaam MPA gemeente Leeuwarden W.P. van Kleef MPA Politieregio Gelderland Midden drs. R.A. Lemein MPA Stichting Reclassering Nederland mr. B. van Lent MPA ministerie van Defensie drs. T. Livius MPA Cap Gemini Ernst&Young drs. F.J.J. Princen MPA ministerie van Defensie, directie algemene beleidszaken ir. F.W. Puijn MPA Interprovinciaal Overleg mr. P.C. Quak MPA Openbaar Ministerie Arnhem mw. drs. M.M. Romeijn - van Gameren MPA ministerie van VWS mr. W.F. Saris MPA ministerie van Defensie H.C.J. Schoffelen MPA Technische Universiteit Delft, faculteit bouwkunde L. Tol MPA Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie drs. J. Maasland MPA ministerie van BZK mw. A.B. Troost MPA Technische Universiteit Delft P.P.J.M. Martens MPA regiopolitie Amsterdam-Amstelland mw. M.A. van Wingerden MPA Bestuursdienst Gemeente Rotterdam 7

8 VOORSTE RIJ VLNR: Jos Koffijberg, ministerie van VROM, Mart Musters, gemeente Den Haag, Arno Besters, deelgemeente Prins Alexander, Jan Harm Brouwer, ministerie van V & W, Radha Sewtahal, gemeente Den Haag. MIDDELSTE RIJ VLNR: Paul Scholte, TU Delft, Marc van den Hoop, RIVM, Rosa Jansen, rechtbank Utrecht, Marie Claire de Vries, ministerie van VWS, Bertine Steenbergen, ministerie van Financiën, Christien Bronda, Informatie Beheer Groep, Roel Dona, Openbaar Ministerie, Jos de Laat, GHOR West-Brabant, Hans de Bruijn, co-decaan MPA opleiding ACHTERSTE RIJ VLNR: Clemens Festen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Arne Poirot, IND, Karel de Valk, Openbaar Ministerie, Roel in t Veld, decaan NSOB, Anton van Leeuwen, Regionale Brandweer Midden-Brabant, Auke Woerlee, Cap Gemini Ernst & Young, Maarten Hemelaar, Openbaar Ministerie, Ronald Albers, RIVM, Leen Schaap, politie Amsterdam- Amstelland, Jelle Kaldewaij, Universiteit Utrecht, Adrie Jongenelen, gemeente Rotterdam Op de foto ontbreken: Michel Baeten, regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en Marijke van der Wal, Universiteit Leiden. 8

9 Nieuwe jaargroep MPA gestart Vrijdag 31 augustus startte de nieuwe jaargroep voor de MPA. Enkele fellows gaven een spontane reactie toen hun werd gevraagd wat zij van de opleiding verwachten. Marie Claire de Vries» persoonlijke verbreding Ronald Albers» nieuwsgierigheid bevredigen Clemens Festen» snel beslissen Karel de Valk verwondering, andere bestuurlijke wereld «Jos de Laat bestuurlijke verdieping «Bratislava Bezoek aan EAPAA conferentie in Bratislava op 15 en 16 juni 2001 Op 15 en 16 juni 2001 heeft Charlotte Staats, projectmanager van de MPA opleiding, deelgenomen aan de EAPAA-conferentie in Bratislava, Slowakije. De NSOB is in het voorjaar van 2001 lid geworden van de EAPAA. EAPAA staat voor European Association for Public Administration Accreditation, en het doel van de organisatie is het opzetten van een Europees systeem voor het ontwikkelen van accreditatie van MPA opleidingen. Ook vakgroepen Bestuurskunde van diverse universiteiten nemen hieraan deel. Op dit moment heeft de EAPAA 20 leden, waarvan het nieuwste lid de Universiteit van Konstanz in Duitsland is. Op 15 juni vond de General Meeting plaats, op 16 juni de vergadering van het Accreditation Committee. Voor dit laatste comité heeft iedere deelnemende organisatie een hoogleraar afgevaardigd. Charlotte Staats vertegenwoordigde hierin Roel in t Veld, die namens de NSOB in dit comité zitting heeft genomen. Voor het academisch jaar hebben zich 3 scholen aangemeld voor accreditatie. Deze zullen worden bezocht door een site visiting team, dat zal bestaan uit twee leden van het accreditatiecomité (die niet uit het betreffende land komen) en twee externe personen, waarvan één uit de academische wereld komt en één uit de beroepspraktijk (beiden uit het betreffende land). De resultaten zullen naar verwachting in de volgende vergadering van het accreditatiecomité in de zomer van 2002 besproken worden. Verdere informatie over de accreditatie van MPA opleidingen kunt u vinden op de website van de EAPAA; of op de site van de Amerikaanse zusterorganisatie 9

10 Leergang Politie Leiderschap voor derde keer gestart Dinsdag 11 september is de opleiding Leergang Politie Leiderschap (LPL 3) voor de derde keer gestart. De LPL 3 is in een aantal opzichten anders van opzet, inhoud en organisatie dan LPL 1 en 2. Die verschillen vloeien grotendeels voort uit de evaluatie en betreffen in het bijzonder de daarin gesignaleerde verbeterpunten in de opleiding zelf. De opmerkingen in het evaluatierapport over de relatie tussen de LPL en het landelijk MD-beleid zullen, na overleg met het ministerie van BZK, pas bij het ontwerpen van LPL 4 een rol spelen als het landelijke MD-beleid meer is uitgekristalliseerd. Naast de verschillen tussen LPL 1 en 2 enerzijds en LPL 3 anderzijds, is er nog steeds zeer veel verwantschap. De LPL 1 en 2 werden overwegend positief beoordeeld en die aspecten zijn behouden. Het is daarom eenvoudiger de (belangrijkste) verschillen aan te duiden dan de overeenkomsten. Ter vermindering van de werkdruk is het aantal modules verminderd tot 12 (was 14), bestaat een module uit 9 dagdelen (was 13) en wordt de omvang van de stages beperkt tot 2 keer 4 weken (was 2 keer 6 weken). Het LSOP, de NPA en het politieveld in het algemeen worden nauwer betrokken bij de Leergang, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit geldt in het bijzonder voor de inbreng in een aantal politiespecifieke modules en voor het politiespecifiek coachen van de deelnemers. De opzet van de Leergang wordt vereenvoudigd door het integreren van afzonderlijke elementen in de modules. Zo worden thema s als verantwoordelijkheid en integriteit en communicatie en samenwerking niet meer apart benoemd, maar komen zij voortdurend aan de orde in de diverse modules. Wat blijft is dat er gewerkt wordt in en met een coherente groep deelnemers afkomstig uit het politieveld en uit verwante organisaties. Wat ook blijft is dat de focus primair - maar niet uitsluitend - ligt op ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving van de politie en op hun betekenis voor de politie en de politieorganisatie. Tweede leergang Toezicht voor Toezichthouders In het voorjaar van 2002 start de tweede Leergang Toezicht voor Toezichthouders. De pilot die begin dit jaar plaats heeft gevonden was succesvol. Deelnemers waren afkomstig van verschillende toezichthouders zoals de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de Verzekerings- en Pensioenkamer, de Registratiekamer, het CTSV, de inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezicht Kadaster en de Algemene Rekenkamer. De aanwezigheid van boeiende docenten en de uiteenlopende achtergronden en ervaringen van deelnemers leidden tot een interessante thema s als: voor wie ben je er als toezichthouder, welke toezichtstrategie past daarbij, hoe weet je dat je effectief bent, welke dilemma s ontmoet je en hoe ga je om met de meer zachte kanten van toezicht. 10

11 Toezicht staat volop in de politieke en publieke belangstelling. Politiek, staatsrechtelijk, bestuurskundig en organisatiekundig vinden er uitvoerige discussies plaats en ontstaan nieuwe inzichten. Naast de formele aspecten van toezicht krijgen ook de zogenaamde zachte kanten van toezicht steeds meer aandacht. Toezichthouders geven er zelf blijk van toezicht op te vatten als een professie waarvoor gerichte opleiding en training noodzakelijk zijn. Ook in het recent verschenen kabinetsstandpunt rapport Ambtelijke Commissie krijgt opleiding veel aandacht. Het kabinet hecht groot belang aan professionalisering van toezichthouders. De brochure voor de leergang kunt u opvragen bij de NSOB of bekijken op de website Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Staats, telefoon , Inschrijven kan tot 1 november Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Openbaar Bestuur Op 15 december 2000 is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Openbaar Bestuur (WOOB) opgericht. Het bestuur wordt gevormd door mevrouw drs. S.S.H. Tseng en de heren prof. dr. P.H.A. Frissen, prof. dr. F.L. Leeuw, prof. dr. ing. G. Teisman en prof. dr. R.J. in t Veld. De NSOB biedt academisch toptalent de kans om te promoveren op een voor de NSOB relevant terrein. Het gaat om jonge academici die zich willen kwalificeren als bestuurs- of organisatie(verander)kundige en onder andere geïnteresseerd zijn in het ontwerp van opleidingen. De NSOB biedt hen een brede oriëntatie op en participatie in diverse functies en rollen in hun belangstellingsveld en adequate begeleiding bij hun promotie. Op dit moment zijn Lotje Mertens, Ed Romeijn en Albert Jan Kruiter aangesteld als promovendi en organisatieadviseur. Het eerste jaar presenteren zij een onderzoeksplan. Daarna volgt een periode van drie jaar waarin zij hun promotie moeten voltooien. Gedurende de vier jaar dat zij voor de WOOB werken zij ook aan adviesopdrachten en ondersteuning in de opleidingstrajecten van de NSOB. 11

12 Personalia Diana Soei Toe is op 1 juli in dienst gekomen als opvolger van Meike Aghina in de functie van projectmanager onder meer voor de IMLopleiding. Hiervoor werkte zij bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Zoetermeer. Desirée de Graaff heeft per 1 oktober de NSOB verlaten Floor van Dijk, projectmanager Global MPA, is op 15 september vertrokken naar België. Zij gaat werken als programmacoördinator bij het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) in Antwerpen (www.cocd.be) Albert Jan Kruiter is als promovendus/organisatieadviseur op 1 september in dienst gekomen Marc Kickert is op 5 september gestart als administratief medewerker. Gezocht Stagiaires voor case studies NSOB Ter ondersteuning van haar opleidingstrajecten is de NSOB op zoek naar een aantal stagiaires. Wij roepen hierbij graag de hulp van onze docenten in. Zijn er docenten die onder hun studenten geschikte kandidaten denken te hebben die voldoen aan het onderstaande profiel? Profiel stagiaire: Wij zoeken studenten die affiniteit hebben met casuïstiek in het openbaar bestuur. Centraal staat de bewerking van case-materiaal dat het resultaat is van de NSOB-opleidingen tot lesmateriaal voor opleidingstrajecten en/of NSOB publicaties. Daarom gaat de voorkeur uit naar studenten die een opleiding volgen in de bestuurskunde, politieke en/of historische wetenschappen. De belangrijkste taken zijn: het bestuderen van de cases uit MPA, IML etc.: literatuuronderzoek en eventueel enkele interviews verwerken van informatie het samen met een co-decaan maken van een document (evt. publicatie) Eventueel kan de stage leiden tot een scriptie. Contactpersoon: dr F.J.H. Mertens, 12

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. masteropleiding de EAPAA-accreditatie! 3 Graduation Day

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. masteropleiding de EAPAA-accreditatie! 3 Graduation Day Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud 2 MPA-opleiding van de NSOB ontvangt als eerste post-executive masteropleiding de EAPAA-accreditatie! NSOB WEBSITE www.nsob.nl Eindpresentaties

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 4 Proficiat! MPA. 5 Eindpresentaties

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 4 Proficiat! MPA. 5 Eindpresentaties Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud 2 Ferdinand Mertens benoemd tot decaan NSOB 3 Voortdurend proces van verbetering MPA 4 Proficiat! MPA 5 Eindpresentaties Speech Adri Sloot 6

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inhoud

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Inhoud Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 MPA start september 2005 lente 2005 Op zoek naar grote verbanden Raad voor de rechtspraak 4 Leergang governance van

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Zaalverhuur Campus Den Haag

Zaalverhuur Campus Den Haag Campus Den Haag 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2 Campus Den Haag Campus Den Haag is in 1999 als nevenvestiging van de Universiteit Leiden in samenwerking met de gemeente Den Haag

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Afscheid Roel in t Veld NSOB herfst 2004 3 Voorlichtingsdag MPA dinsdag 1 maart 2005 MPA 2003-2005 terug uit buitenland

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, voorjaar 1999

NIEUWSBRIEF, voorjaar 1999 NIEUWSBRIEF, voorjaar 1999 NSOB LUSTRUM 14 OKTOBER 1999 Tien jaar Nederlandse School voor Openbaar Bestuur In september 1989 zag een nieuwe postdoctorale leergang voor de publieke sector het licht: de

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Kees van Dalen

Curriculum Vitae Kees van Dalen Curriculum Vitae Kees van Dalen Persoonlijke gegevens Naam : Cornelis van Dalen Titel : drs. Geboortedatum/plaats : 30 maart 1955 te Delft Burgerlijke staat : gehuwd Adres : Lelietuin 39 Woonplaats : 3994

Nadere informatie

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement.

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement. SPONSOREN Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k. 4.74 2628CN, Delft +31 (0) 15 2784284 dispuut-wm-citg@tudelft.nl dispuutwatermanagement.nl Dispuut Watermanagement Het Dispuut Watermanagement is een studievereniging

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

SUMMER SCHOOL KATHOLIEKE SOCIALE LEER OP DE KAAG Leiderschap en de sociale leer van de Kerk

SUMMER SCHOOL KATHOLIEKE SOCIALE LEER OP DE KAAG Leiderschap en de sociale leer van de Kerk SUMMER SCHOOL KATHOLIEKE SOCIALE LEER OP DE KAAG 2013 Leiderschap en de sociale leer van de Kerk Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk organiseert in samenwerking met het Bonifatius Instituut (De

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

IML. Interdepartementale Management Leergang

IML. Interdepartementale Management Leergang IML Interdepartementale Management Leergang Lange Voorhout 46 2514 EG Den Haag 070-30 24 910 www.nsob.nl info@nsob.nl Voorwoord Geen grotere complexiteit, geen grotere ingewikkeldheid dan in de omgeving

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Promotieprogramma NSOB. Een academisch thuis voor de promoverende professional

Promotieprogramma NSOB. Een academisch thuis voor de promoverende professional Promotieprogramma NSOB Een academisch thuis voor de promoverende professional Voorwoord Het idee van een academische promotie spreekt veel bestuurders en ambtenaren aan. Maar waar te beginnen? En hoe de

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Communicatie P e r sbe r ± cht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 :s::rnh!jenv Contactpersoon Margriet Bokhorst T 06 46767704 Datum 16 november

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 SINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. De zomer heeft nieuwe inzichten en ook verandering met zich meegebracht. Zo heb ik besloten

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 3e Lustrum NSOB 4 Eindpresentatie MPA

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. 3 3e Lustrum NSOB 4 Eindpresentatie MPA Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud 2 Decanaat NSOB vernieuwd NSOB WEBSITE www.nsob.nl zomer 2004 Mark van Twist decaan NSOB: Wie kan Roel vervangen?... Niemand natuurlijk! 3 3e

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Focusgroep Public Health. Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016

Focusgroep Public Health. Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016 Focusgroep Public Health Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016 Programma Tijd 13:00 uur Inloop 13:30 uur Opening en introductie Dr. Marja van Bon-Martens, Trimbos-instituut

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 3 4 5 6 7 8 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Woensdag 7 oktober 2015

Woensdag 7 oktober 2015 04 Woensdag 7 oktober 2015 Agenda: Donderdag 8 oktober: Studiedag: kinderen vrij Maandag 12 oktober: Intekenen voor de oudergesprekken na de herfstvakantie Donderdag 15 oktober: Kinderboekenmarkt op de

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. meer op Europa richten. 5 Paul t Hart: Samenleving kent geen grenzen meer

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Inhoud. meer op Europa richten. 5 Paul t Hart: Samenleving kent geen grenzen meer Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Nieuwsbrief Inhoud 2 Paul Frissen: Nederlandse ambtenaren moeten zich meer op Europa richten. NSOB WEBSITE www.nsob.nl winter 2002 5 Paul t Hart: Samenleving kent

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren,

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren, Tobacco Theater, Amsterdam, 6 oktober 2015 In zijn toespraak tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in Geldzaken, die als thema had De stille macht van financiële veerkracht, beklemtoonde Klaas Knot

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

Interdepartementale Management Leergang

Interdepartementale Management Leergang Interdepartementale Management Leergang Drs. S.M. (Simone) Roos Zij gingen u voor Drs. S.M. (Simone) Roos, lid van de Raad voor de Rechtspraak De heeft mij - naast veel kennis en veel nieuwe contacten

Nadere informatie

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10

Metropool 2013. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 Metropool Metropool 2013 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag tel. 070 302 49 10 ROI - Opleiding, Coaching en Advies voor de Publieke sector Herengracht 23 2511 EG

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf?

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

master public management

master public management professional learning & development master public management 2 Public Management van de universiteit twente, gegeven in utrecht De toenemende dynamiek in de samenleving en overheid stelt steeds hogere

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden Profiel Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Organisatie Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer WO/BS/2001/ maart 2001

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer WO/BS/2001/ maart 2001 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Selectie van maatwerkprogramma s

Selectie van maatwerkprogramma s Selectie van maatwerkprogramma s Onderwerp Opdrachtgevers Reacties van deelnemers Actualiteiten bestuursrecht Ministerie van Justitie, Aruba (2012) Zeer onderhoudende docent! Heerlijk om bij hem les te

Nadere informatie

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 1. De Dutch Young Generation in 2008 en vooruitblik naar 2009 1 2. Toekomst DYG 3 3. Visie, Missie en Doelen DYG 4 4. Vooruitblik 2009 5 1. De Dutch Young Generation

Nadere informatie

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging!

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging! Het unieke IN-Placement Programma! Ons IN-Placement programma is een uniek programma waar je in 8 weken erachter komt wie je bent, wat je kan, wat je wil, en wat je nog moet doen om daar te komen. De doeltreffende

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 De kop is eraf. De introductieweek zit erop. Maandag zijn de lessen weer volgens rooster gestart. Maar liefst 178 leerlingen starten dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters Zeven woensdagen van 16.00 tot 20.00 uur: 18 april 23 mei 13 juni 5 september 19 september 31 oktober 12 december Crisis actueel: maatschappelijke

Nadere informatie

G e z o n d h e i d s r a a d. Aan de minister van Infrastructuur en Milieu

G e z o n d h e i d s r a a d. Aan de minister van Infrastructuur en Milieu G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Infrastructuur en Milieu Onderwerp : Addendum bij het briefadvies Rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen,

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD)

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) N e d e r l a n d s I n s t i t u u t A t h e n e Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Netherlands Institute at Athens NIA INTERUNIVERSITAIRE CURSUS GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) Nederlands Instituut in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4)

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) Voorwoord Voor jullie ligt de nieuwsbrief van het VPO. Het is een goed gevulde nieuwsbrief met onder andere de vaste rubriek Het bureau van, een

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Woordje voorzitter. Nederland Lacrosse Nieuwsbrief April/Mei 2012. Beste Nederland Lacrosse,

Woordje voorzitter. Nederland Lacrosse Nieuwsbrief April/Mei 2012. Beste Nederland Lacrosse, NederlandLacrosse NieuwsbriefApril/Mei2012 1 Woordjevoorzitter BesteNederlandLacrosse, Hierbij ontvangen jullie de eerste interne nieuwsbrief van Nederland Lacrosse. Waaromisdezenieuwecommunicatievormbelangrijk?Wijmerkenalsbestuurdater

Nadere informatie