Bedieningshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 Technical Publications 20 Z-30 20HD Z-30 Bedieningshandleiding Voor serienummer 2214 First Edition, Second Printing Part No DU

2 Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 3 Inspectie voor het gebruik en veiligheidsinspectie... 4 Bedieningsinstructies... 6 Transport Onderhoud en periodieke service Specificaties VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u Genie Boom Z-30/20HD of Genie Boom Z-30/20 bedient. Sta niet toe dat de machine wordt gebruikt door iemand die de informatie in dit document niet begrijpt. Bewaar deze instructies altijd in de waterdichte kunststof buis op de machine voor naslag door de bediener. Bel Genie Industries in de Verenigde Staten, +1 (800) of +1 (425) , als iets niet duidelijk is of als u vragen hebt over de bediening van deze machine. 2

3 De machine mag niet worden gebruikt en het platform mag niet worden geplaatst indien deze zich binnen 3 m van elektriciteitsdraden bevinden. Breng het platform alleen omhoog als de machine vlak staat. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Ga niet op de veiligheidsreling staan en plaats hier geen ladingen op. Voorafgaand aan gebruik van Genie Boom Z-30/20HD of Genie Boom Z-30/20 moet de machine grondig worden geïnspecteerd op beschadigingen als gescheurde lasnaden, hydraulische lekken, beschadigde stuurkabels, losse draden en aansluitingen en beschadigde banden. Beschadigde apparatuur mag niet worden gebruikt. (Neem contact op met Genie Industries voor instructies.) Het bedienings- of veiligheidssysteem mag niet worden gewijzigd. Breng het platform alleen omhoog als de machine vlak staat. Controleer het werkgebied altijd op een gevaarlijke ondergrond, zoals gaten, afgereden kanten, hobbels en puin voordat u het platform heft. Rijd alleen met de machine in geheven stand op een stevige, horizontale ondergrond en bij een helling van minder dan 1. Zorg ervoor dat de snelheid van de machine naar beneden op een helling nooit boven 4,8 km/u (wandeltempo) komt. Kijk altijd omhoog en om u heen voor hoog aangebrachte obstakels en elektrische geleiders. De machine mag niet worden bediend en het platform mag niet worden geplaatst indien deze zich binnen 3 m van elektriciteitsdraden bevinden. DEZE MACHINE IS NIET ELEKTRISCH GEÏSOLEERD. Laat de afsluitstang van het platformtoegangsmiddenstuk neer voor de toegang nadat u het platform hebt betreden. Gebruik altijd een door OSHA vereiste veiligheidsgordel wanneer u op het platform staat. Accu s mogen niet worden geladen in de buurt van vonken of open vuur; bij het laden geven accu s een zeer explosief waterstofgas af. Zit, sta of klim niet op de veiligheidsreling of het middenstuk. Bevestig geen overhangende ladingen en vergroot de afmetingen van het platform niet. WAARSCHUWING: ALS DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN BEDIENINGSINSTRUCTIES NIET WORDEN BEGREPEN EN NAGELEEFD, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN. 3

4 INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK EN VEILIGHEIDSINSPECTIE Open de module-afdekkingen. (Foto 1, 2, 3 en 4) Inspecteer de machine visueel op schade of ontbrekende onderdelen. Controleer of het platform is vastgezet en alle bevestigingen zich op hun plaats bevinden. Controleer het peil van de hydraulische olie terwijl het platform volledig is neergelaten en de arm volledig is ingeschoven. Het oliepeil moet binnen 2,5 cm van de bovenzijde van de tank liggen. (Foto 5) BELANGRIJK: Als hydraulische olie nodig is, dient u uitsluitend Shell Tellus nr. 46 of gelijkwaardig te gebruiken. Controleer het vloeistofpeil van de accu s. VOORZICHTIG: Voor een juiste verzorging van de accu s moet accuvloeistof na het laden worden toegevoegd. Controleer of de connectors goed op de accupolen vastzitten en of de polen schoon zijn. (Foto 6) Controleer of de stroommeter op de acculader de laadstroom aangeeft. (Foto 7) Controleer de banden dagelijks. Zorg ervoor dat een luchtdruk van 310 kpa wordt gehandhaafd. Zorg ervoor dat alle wielmoeren goed zijn vastgedraaid. Haal de wielmoeren aan tot Nm. (Foto 8) Nadat u de voorgaande controles hebt uitgevoerd, bedient u de machine vanaf de grond en stelt u alle functies in werking om te controleren of de machine en de bedieningselementen veilig functioneren. (Foto 9) 4

5 BEDIENINGSINSTRUCTIES ZORG ERVOOR DAT U DE FUNCTIE VAN ALLE BEDIENINGSELEMENTEN BEGRIJPT VOORDAT U DE MACHINE BEDIENT MACHINE INSCHAKELEN Selecteer modus POWER ON (AAN) op de bedieningsconsole. (Foto 10) NOODSTOP ACTIVEREN Sluit het rode afdekklepje van de EMERGENCY STOP (NOODSTOPSCHAKELAAR) om de bedieningselementen voor het heffen en rijden op het platform te deactiveren en de parkeerrem van de machine vast te zetten. (Foto 11) HELLING AFRIJDEN Voordat u een helling afrijdt, moet u ervoor zorgen dat het platform volledig is ingeschoven en neergelaten. (Foto 12) Selecteer modus DRIVE (RIJDEN) op de bedieningsconsole. (Foto 13) Druk de voetschakelaar in. (Foto 14) Zet de servicerem vrij en laat de machine uitbollen door de gashendel enigszins uit het midden te verplaatsen. (Foto 15) Nadat de machine ongeveer 1 meter heeft uitgebold, activeert u de servicerem en brengt u de machine VOLLEDIG tot stilstand door de gashendel in de neutrale stand terug te zetten en de voetschakelaar los te laten. Herhaal bovenstaande drie stappen tot de machine zich onder aan de helling bevindt. WAARSCHUWING: Hoe steiler de helling, des te minder afstand mag de machine uitbollen. Zorg ervoor dat de snelheid van de machine naar beneden op een helling NOOIT boven 4,8 km/u (wandeltempo) komt. VOORDAT de snelheid te hoog wordt, activeert u de servicerem en brengt u de machine VOLLEDIG tot stilstand door de gashendel in de neutrale stand terug te zetten en de voetschakelaar los te laten. RIJDEN MET PLATFORM NEER HORIZONTALE ONDERGROND De maximale rijsnelheid kan alleen worden behaald wanneer het platform is neergelaten. Controleer altijd of de route vrij is van mensen en obstakels. Selecteer modus DRIVE (RIJDEN) op de bedieningsconsole. (Foto 13) Druk de voetschakelaar in. (Foto 14) Wijzig de snelheid door de gashendel langzaam naar voren of achteren te bewegen. (Foto 15) Verminder de snelheid door de gashendel in de richting te bewegen die tegengesteld is aan de richting waarin de machine rijdt. Stop de machine door de servicerem te activeren. Dit doet u door de gashendel in de neutrale stand terug te zetten en de voetschakelaar los te laten. STUREN Controleer altijd of het gebied rondom de wielen vrij is van mensen en obstakels. Selecteer modus DRIVE (RIJDEN) op de bedieningsconsole. (Foto 13) Beweeg de stuurtuimelschakelaar naar links of rechts zoals gewenst. (Foto 16) OPMERKING: De stuurbediening is niet zelfcentrerend gebruik de tuimelschakelaar om de wielen terug te zetten in de richting recht vooruit. 6

6 BEDIENINGSINSTRUCTIES (vervolg) PLATFORM NIVELLEREN (Z-30/20) Voordat u het platform omhoogbrengt of neerlaat, moet de borgpen van het platform altijd zijn losgemaakt zodat zelf-nivellering van het platform kan plaatsvinden. Maak de borgpen los door aan de knop te trekken en deze 90 in willekeurige richting te draaien. (Foto 17) Zodra de gewenste werkpositie is bereikt, zet u de borgpen van het platform vast door de knop te draaien tot de borgpen wordt vergrendeld. Wanneer u met de machine rijdt, moet het platform zich altijd in de vergrendelde stand bevinden. PLATFORM ROTEREN (Z-30/20HD) Het platform kan naar de gewenste werkpositie worden geroteerd door de handslinger rechtsom of linksom te draaien. (Foto 18) STANG VAN ARM OMHOOGBRENGEN Controleer op hoog aangebrachte obstakels. Selecteer modus LIFT (HEFFEN) op de bedieningsconsole. (Foto 19) Beweeg de tuimelschakelaar BOOM RISER UP (STANG ARM OP) op de bedieningsconsole. (Foto 20) De functie BOOM RISER (STANG ARM) kan onafhankelijk van BOOM UP (ARM OP) of BOOM EXTEND (ARM UITSCHUIVEN) worden bediend. ARM OMHOOGBRENGEN Selecteer modus LIFT (HEFFEN) op de bedieningsconsole. (Foto 19) Beweeg de tuimelschakelaar BOOM UP (ARM OP) op de bedieningsconsole. (Foto 21) OPMERKING: De functie BOOM UP (ARM OP) kan onafhankelijk van BOOM RISER (STANG ARM) of BOOM EXTEND (ARM UITSCHUIVEN) worden bediend. ARM UITSCHUIVEN Selecteer modus LIFT (HEFFEN) op de bedieningsconsole. (Foto 19) Beweeg de tuimelschakelaar BOOM EXTEND (ARM UITSCHUIVEN) op de bedieningsconsole. (Foto 22) De functie BOOM EXTEND (ARM UITSCHUIVEN) kan onafhankelijk van BOOM RISER (STANG ARM) of BOOM UP (ARM OP) worden bediend. 8

7 BESTUDEER DE INSTRUCTIES OP DE VORIGE PAGINA ZORGVULDIG 17-Borgpen van platform 18-Platformrotatie 19-Modus LIFT (HEFFEN) 20-BOOM RISER UP (STANG ARM OP) 21-BOOM UP (ARM OP) 22-BOOM EXTEND (ARM UITSCHUIVEN) 9

8 BEDIENINGSINSTRUCTIES (vervolg) KOEPEL ROTEREN Controleer rond de draaitafel op de koepel en rond het platform op obstakels. Selecteer modus LIFT (HEFFEN) op de bedieningsconsole. (Foto 19) Beweeg de tuimelschakelaar TURRET ROTATION (KOEPELROTATIE) op de bedieningsconsole. (Foto 23) De koepel kan in beide richtingen worden gedraaid. RIJDEN MET PLATFORM OP HORIZONTALE ONDERGROND Als het platform omhooggebracht is, wordt de rijsnelheid van de machine beperkt. Controleer altijd of de route vrij is van mensen en obstakels. Selecteer modus DRIVE (RIJDEN) op de bedieningsconsole. (Foto 13) Druk de voetschakelaar in. (Foto 14) Wijzig de snelheid door de gashendel langzaam naar voren of achteren te bewegen. (Foto 15) Verminder de snelheid door de gashendel in de richting te bewegen die tegengesteld is aan de richting waarin de machine rijdt. Stop de machine door de servicerem te activeren. Dit doet u door de gashendel in de neutrale stand terug te zetten en de voetschakelaar los te laten. ARM INSCHUIVEN Selecteer modus LIFT (HEFFEN) op de bedieningsconsole. (Foto 19) Beweeg de tuimelschakelaar BOOM RETRACT (ARM INSCHUIVEN) op de bedieningsconsole. (Foto 24) De functie BOOM RETRACT (ARM INSCHUIVEN) kan onafhankelijk van BOOM RISER (STANG ARM) of BOOM DOWN (ARM NEER) worden bediend. PLATFORM NEERLATEN Controleer onder het platform op obstakels. Selecteer modus LIFT (HEFFEN) op de bedieningsconsole. (Foto 19) Beweeg de tuimelschakelaar BOOM DOWN (ARM NEER) om de arm neer te laten. (Foto 25) Beweeg de tuimelschakelaar BOOM RISER DOWN (STANG ARM NEER) om de stang van de arm neer te laten. (Foto 26) NOOD-/GRONDBEDIENINGSELEMENTEN KLIM NOOIT LANGS DE ARM NAAR BENEDEN INDIEN HET PLATFORM NIET KAN WORDEN INGESCHOVEN OF NEERGELATEN. Vraag iemand op de grond om de juiste noodbedieningselementen te activeren en zo het platform in te schuiven, te roteren en neer te laten. Deze bedieningselementen bevinden zich aan de voorzijde van de draaitafel. (Foto 27) 10

9 TRANSPORT HEFFEN Genie Boom Z-30/20HD weegt ongeveer kg. Genie Boom Z-30/20 weegt ongeveer kg. Gebruik de pockets voor een vorkheftruck die aan beide zijden van de machine aanwezig zijn onder de contragewichten. (Foto 28) VASTZETTEN VOOR VERVOER OVER DE WEG Voordat u de machine transporteert, moet de pen in het sluitgat voor transport worden geplaatst. (Foto 29) Gebruik kettingen of banden die een grote belasting aankunnen. Blokkeer de wielen altijd op de laadvloer van het transportvoertuig of de aanhangwagen. (Foto 30) Gebruik de vastzetpunten op het chassis voor bevestiging aan de laadvloer van het transportvoertuig of de aanhangwagen. (Foto 31) ONDERHOUD EN PERIODIEKE SERVICE ACCU-ONDERHOUD Controleer het vloeistofpeil van de accu s dagelijks, met name als de machine in een warm, droog klimaat wordt gebruikt. (Foto 32) Ontladen accu s moeten aan het einde van elke dienst, of eerder, worden geladen. ACCU S LADEN Laat het deksel van het accupak open tijdens het laden. Tijdens het laden zijn gevaarlijke gassen aanwezig. Zorg ervoor dat dit in een goed geventileerde ruimte gebeurt. (Foto 4) Sluit het AC-laadsnoer aan op juist geaarde voeding van 115V, 60HZ, met voldoende bescherming van zekeringen. (Foto 33) De laadsnelheid ligt tussen 20 en 29A, afhankelijk van de mate van ontlading van de accu s. De laadsnelheid neemt geleidelijk af naar een eindsnelheid van 5 tot 10A wanneer alle cellen zijn geladen. De lader wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de accu s volledig zijn geladen. Vervang defecte snoeren of draden onmiddellijk. Houd alle ventilatie-openingen van de lader vrij van obstakels. Zorg ervoor dat de bovenzijde van accu s niet wordt bedekt met een vochtig, vet laagje. VOORZICHTIG Deze lader is bestemd voor gebruik met accusystemen van het type en het vermogen zoals aangegeven op het naamplaatje van de lader (36V). Enig ander gebruik leidt tot beschadiging van de lader en/of de accu s. Stel de lader niet bloot aan regen. Volg de uitgebreide instructies in de gebruikershandleiding van de fabrikant van de accu s voor een lange levensduur van de accu s. GEVAAR: Voer nooit service uit aan de machine terwijl het platform of de armconstructie is geheven. 12

10 Specificaties Z-30/20HD AC-contactdoos op platform standaard Maximum werkhoogte 11,58 m Maximum platformhoogte 9,45 m Transporthoogte 2 m Maximum horizontaal bereik 6,1 m Breedte 1,8 m Transportlengte 5,03 m Maximum laadvermogen 227 kg platform van 117 cm Wielbasis 1,83 m Draaicirkel (buiten) 4,26 m Maximum druk hydraulisch systeem (armfuncties) Bandenmaat 138 bar 11LT-15 Klimvermogen 20% (11 ) Bodemvrijheid 14 cm Inhoud hydraulische tank 9,5 liter Gewicht kg Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd. Draaicirkel (binnen) 2,13 m Draaitafelrotatie (in graden) 360 Draaitafeluitzwaai 0 Krachtbron 8 accu s 6V 220AH Rijsnelheden Rijsnelheid, transport 0-6,5 km/u Rijsnelheid, geheven 0-1 km/u Bedieningselementen SCR Afmetingen platform, (lengte x breedte) 4 voet 121 cm x 76 cm Platformnivellering zelfnivellerend Platformrotatie

11 Specificaties Z-30/20 AC-contactdoos op platform standaard Maximum werkhoogte 11,28 m Maximum platformhoogte 9,14 m Transporthoogte 2 m Maximum horizontaal bereik 6,1 m Breedte 1,8 m Transportlengte 4,11 m Maximum laadvermogen 136 kg platform van 117 cm Wielbasis 1,83 m Draaicirkel (buiten) 4,26 m Maximum druk hydraulisch systeem 138 bar (armfuncties) Bandenmaat 11LT-15 Klimvermogen 25% (14 ) Bodemvrijheid 14 cm Inhoud hydraulische tank 9,5 liter Gewicht kg Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd. Draaicirkel (binnen) 2,13 m Draaitafelrotatie (in graden) 360 Draaitafeluitzwaai 0 Krachtbron 8 accu s 6V 220AH Rijsnelheden Rijsnelheid, transport 0-6,5 km/u Rijsnelheid, geheven 0-1 km/u Bedieningselementen SCR Afmetingen platform, (lengte x breedte) 4 voet 121 cm x 76 cm Platformnivellering zwaartekracht 15

12 Copyright 1985 Genie Industries GEDRUKT IN DE VS.

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern.

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. HANDLEIDING MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. 2004. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

1.1. Volg alstublieft eerst onze instructies op, later kunt u uw eigen gang gaan. INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK

1.1. Volg alstublieft eerst onze instructies op, later kunt u uw eigen gang gaan. INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK www.seastarsteering.com 1.1 en WORDEN GEPRODUCEERED DOOR Teleflex Canada Hydraulische stuurinrichting voor vaartuigen met buitenboordmotor Cilinder met frontbevestiging

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO INCLUSIEF MODULES T/M 7,5 METER WERKHOOGTE Deze gebruikershandleiding is samengesteld door: Aluminium Produkten Wormer B.V. Wormer, juni

Nadere informatie

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik?...3 2 Kennis maken met de HP All-in-One Printeronderdelen...5 Kenmerken van het bedieningspaneel...6 Statuslampjes...6 3 Afdrukken Documenten

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag

Veilig werken met de motorzaag { Inhoudsopgave Originele handleiding Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Drukinkten bevatten plantaardige olie, papier is recyclebaar. Veiligheidsaanwijzingen en werktechniek 2 Onderhouds- en reinigingsvoorschriften

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers. Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd

Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers. Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd Strategisch forum voor Construction Plant Safety Group Ref. IPAF NLT1

Nadere informatie

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag

Nadere informatie