Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No DU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 82299DU"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Third Edition Second Printing Part No DU

2 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient. De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend. Bel Genie Industries als u vragen hebt. Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 1 Legenda... 5 Inspectie voor het gebruik... 6 Functietests... 8 Inspectie van de werkplek Bedieningsinstructies Stickers Specificaties Neem contact met ons op via: Internet: Copyright 1995 Genie Industries Eerste uitgave: Tweede druk, juli 1995 Tweede uitgave: Derde druk, december 2001 Derde uitgave: Tweede druk, januari 2004 Genie is een gedeponeerd handelsmerk van Genie Industries in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen. Load Lifter is een handelsmerk van Genie Industries. Gedrukt op gerecycled papier L Gedrukt in de Verenigde Staten Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

3 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Als u zich niet houdt aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding, kan dit de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. U de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de veiligheids- en bedieningshandleidingen en machinestickers hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van de werkgever hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U getraind en gekwalificeerd bent om deze machine veilig te bedienen. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 1

4 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gevaarlijke situatie: kans op vallen Gebruik de machine niet als platform om mensen te vervoeren of als trap. Ga niet op het laadplatform staan of zitten. Klim niet op de machine. Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen Overschrijd het nominale laadvermogen niet. Het maximum vermogen is 91 kg. Breng het platform pas omhoog als de poten volledig zijn neergelaten en vergrendeld. Breng het platform pas omhoog als de machine op een stevige, horizontale ondergrond is geplaatst. Plaats geen ladders of steigers tegen welk deel van de machine dan ook. Controleer voor gebruik het werkgebied op afgereden kanten en gaten, hobbels, puin, een onstabiele of gladde ondergrond of andere gevaarlijke omstandigheden. Vermijd puin en oneffen oppervlakken als u een machine met opgevouwen poten verrolt. Vervang geen onderdelen die van essentieel belang zijn voor de stabiliteit van de machine door onderdelen met een ander gewicht of andere specificaties. Stel de machine niet bloot aan horizontale krachten of zijbelasting door een vaste of overhangende lading te heffen of neer te laten. Gebruik de machine niet op een bewegende of mobiele ondergrond of een bewegend voertuig. Gevaarlijke situatie: kans op botsing Breng de lading niet omhoog als deze niet goed op het laadplatform is gecentreerd. Controleer het werkgebied op hoog aangebrachte obstakels en andere mogelijke gevaren. Verplaats de machine niet met geheven lading, behalve als het om een geringe aanpassing van de positie gaat. Kantel de machine niet met geheven lading achterover. Bedien de machine niet tenzij de wiel-/ pootconfiguratie juist is geïnstalleerd. Gebruik geen blokken om de machine vlak te stellen. Zorg ervoor dat niemand onder de machine staat wanneer de lading omhoog wordt gebracht. Laat de lading pas neer als het gebied eronder vrij is van mensen en obstakels. Gebruik gezond verstand en denk vooruit als u de machine over een glooiing, helling of trap transporteert. Werk niet met de machine bij harde wind of bij windstoten. Wanneer u het laadoppervlak vergroot, vermindert de stabiliteit van de machine bij wind. 2 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

5 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gevaarlijke situatie: tillen Gebruik de juiste heftechnieken om de machine te laden of te kantelen of om de machine over een trap te verplaatsen. Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en biedt geen bescherming bij contact met of in de nabijheid van elektrische stroom. Blijf op veilige afstand van elektriciteitsdraden en elektrische apparaten in overeenstemming met de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en de volgende tabel. Spanning Minimum veiligheidsafstand Fase-tot-fase meter 0 tot 300V Vermijd contact 300V tot 50KV 3,1 50KV tot 200KV 4,6 200KV tot 350KV 6,1 350KV tot 500KV 7,6 500KV tot 750KV 10,7 750KV tot 1.000KV 13,7 Houd rekening met mastbeweging, slingeren en doorhangen van elektriciteitsdraden en pas op voor sterke wind of windvlagen. Blijf uit de buurt van de machine als deze contact maakt met elektriciteitsdraden onder spanning. Het personeel mag de machine pas aanraken en bedienen nadat de elektriciteit is uitgeschakeld. Gebruik de machine niet als massa voor laswerk. Gevaarlijke situatie: onjuist gebruik Laat een machine met een lading nooit onbeheerd achter. Onbevoegd personeel kan de machine zonder de juiste instructies proberen te bedienen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk Houd de kabel niet vast. Zorg dat het platform niet kan vallen tijdens het opstellen. Houd uw handen en vingers uit de buurt van de inklapbare poten, de katrollen, de slede en andere punten waar ze bekneld kunnen raken. Steek uw armen, handen of vingers niet door het frame. Gevaarlijke situatie: machine beschadigd Gebruik geen beschadigde of niet goed functionerende machine. Gebruik geen machine met een versleten, gerafelde, geknikte of beschadigde kabel. Gebruik geen machine met minder dan 4 kabelwikkelingen om de liertrommel wanneer de slede helemaal naar beneden is gelaten. Voer voor gebruik van de machine een grondige inspectie uit. Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zorg ervoor dat de lier goed gesmeerd blijft. Zorg ervoor dat er geen olie of smeermiddel op de remvlakken terechtkomt. Gebruik geen enkel type smering op de kanaaloppervlakken. Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld Houd de lierslingers stevig vast totdat de rem is vergrendeld. De rem is vergrendeld als de lierslinger niet onder invloed van de lading gaat draaien. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 3

6 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Legenda stickers Op de stickers op Genie-producten worden symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden gebruikt om het volgende aan te geven: GEVAAR WAARSCHUWING VOORZICHTIG Veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om medewerkers te waarschuwen voor mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten achter het symbool op om mogelijk letsel of de dood te voorkomen. Rood - gebruikt om aan te geven dat een gevaarlijke situatie te verwachten is die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben. Oranje - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Geel met veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Geel zonder veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. Groen - gebruikt om bedienings- of onderhoudsinformatie aan te geven. 4 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

7 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Legenda Schuifknop voor buitenframe 2 Handgreep 3 Katrol voor binnenframe 4 Kabelafsluiter 5 Katrol voor buitenframe 6 Binnenframe 7 Buitenframe 8 Kabel 9 Rollenwiel 10 Slede 11 Katrol voor slede 12 Laadplatform 13 Inklapbare poot 14 Voetkussen 15 Schuifknop voor binnenframe 16 Zwenkwiel voorpoot (optie) 17 Pootborgbout 18 Pootveer 19 Basisplaat 20 Achterwiel 21 Trapglijstuk (optie) 22 Rem (optie) 23 Lierslinger 24 Lier (onder plaat) 25 Liermontageplaat Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 5

8 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Inspectie voor het gebruik Grondbeginselen Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. Zorg ervoor dat u de inspectie voor het gebruik kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. De inspectie voor het gebruik is een visuele inspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert. De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er iets duidelijk mis is met de machine voordat de bediener de functietests uitvoert. Zie de lijst op de volgende pagina en controleer alle onderdelen. Indien er schade wordt ontdekt, of een ongeautoriseerde wijziging van de toestand waarin de machine door de fabriek is geleverd, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties zijn voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik uitvoeren voordat de functietests worden uitgevoerd. 6 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

9 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK Inspectie voor het gebruik Zorg dat de bedieningshandleiding compleet, leesbaar en beschikbaar voor naslag is. Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers. Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schade, onjuist geplaatste of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen: Lier en bijbehorende onderdelen Onderdelen van de basis Poten Schuifknoppen en rollenwielen Binnen- en buitenframe Kabelverankering Kabels en katrollen Wielen Zwenkwielen (indien aanwezig) Laadplatform Moeren, bouten en andere bevestigingen Kabel (knikken, rafels, schuurplekken) Controleer de gehele machine op: Deuken of beschadigingen Corrosie of oxidatie Scheuren in lasnaden of constructiedelen Zorg ervoor dat alle constructiedelen en andere cruciale onderdelen aanwezig zijn en alle bijbehorende bevestigingen en pennen op hun plaats zitten en goed zijn vastgemaakt. Overtuig u ervan dat er minstens 4 kabelwikkelingen rond de liertrommel zitten, wanneer de slede volledig is neergelaten. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 7

10 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Functietests Grondbeginselen Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u de functietests kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen te ontdekken voordat de machine in gebruik wordt genomen. De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle machinefuncties te testen. Een niet goed functionerende machine mag nooit worden gebruikt. Als er storingen worden ontdekt, moet de machine worden voorzien van een label en uit bedrijf worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties voltooid zijn, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik en de functietests uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen. 8 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

11 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding FUNCTIETESTS 1 Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. Opstelling 2 Kantel de machine achterover. 3 Breng de inklapbare poten omhoog om deze te ontgrendelen. 4 Laat de inklapbare poten neer en druk deze in om te vergrendelen. 5 Laat het platform neer. Laat het niet vallen. 6 Verwijder de knop op de lierslinger, zet de lierslinger andersom en zet de knop terug. De greep van de slinger moet naar de gebruiker toe staan. Veerspanning van de poten testen 7 Trek de poten uit en laat los. Resultaat: De poten moeten terugspringen in de vergrendelde stand. Lierwerking testen 8 Draai de lierslinger rechtsom om het platform omhoog te brengen. Resultaat: De slede moet zich tot de bovenzijde van het binnenframe omhoog bewegen; vervolgens moet het binnenframe omhoog gaan. De slede en het binnenframe moeten soepel en zonder onderbreking of vastlopen bewegen. 9 Draai de lierslinger linksom om het platform omlaag te brengen. Resultaat: Het binnenframe en de slede moeten in het buitenframe worden neergelaten. De slede en het binnenframe moeten soepel en zonder onderbreking of vastlopen bewegen. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 9

12 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Inspectie van de werkplek Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties: afgereden kanten of gaten hobbels en obstakels op de vloer puin Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Inspecteer de werkplek. Zorg ervoor dat u de inspectie van de werkplek kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. hoog aangebrachte obstakels en hoogspanningsgeleiders gevaarlijke plaatsen hellingen een onstabiele of gladde ondergrond een te zachte ondergrond om alle belastingskrachten te weerstaan die door de machine worden opgewekt wind- en weersomstandigheden alle andere mogelijk onveilige omstandigheden Grondbeginselen De inspectie van de werkplek helpt de bediener te bepalen of de werkplek geschikt is om de machine veilig te bedienen. Deze inspectie dient door de bediener te worden uitgevoerd voordat de machine naar de werkplek wordt verplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de instructies over mogelijke gevaren op de werkplek door te lezen en te onthouden, er vervolgens op te letten en deze te vermijden bij het verplaatsen, opstellen en bedienen van de machine. 10 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

13 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Bedieningsinstructies Opstelling Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. Volg de opstellingsprocedures in de sectie Functietests. Lading omhoogbrengen en neerlaten 1 Plaats de lading midden op het laadplatform. 2 Breng de lading omhoog door de lierslinger stevig vast te pakken en rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat de kabel niet ongelijkmatig om de trommel wordt gewikkeld. 3 Laat de lading neer door de lierslinger stevig vast te pakken en linksom te draaien. Nadat de gewenste stand is bereikt, draait u de lierslinger 1 /4 slag rechtsom om de rem vast te zetten. Grondbeginselen In de sectie Bedieningsinstructies staan instructies voor elk aspect van de bediening van de machine. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding op te volgen. Het gebruik van de machine voor een ander doel dan het heffen van materialen is onveilig. Als meer dan één bediener op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst een machine moet bedienen, wordt van alle bedieners verwacht dat zij alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding opvolgen. Dat betekent dat elke nieuwe bediener een inspectie voor het gebruik, functietests en een inspectie van de werkplek moet uitvoeren voordat hij de machine gebruikt. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 11

14 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk BEDIENINGSINSTRUCTIES Machine met een lading verplaatsen De machine kan het best zonder lading op de werkplek worden verplaatst. Verplaatsing met geheven lading moet beperkt blijven tot het plaatsen voor laden en lossen. Als het noodzakelijk is de machine met geheven lading te verplaatsen, dient u de volgende veiligheidsvoorschriften goed te begrijpen en na te leven: Na elk gebruik Om de machine klaar te maken om te stallen, volgt u de opstellingsprocedure in omgekeerde volgorde. Het platform moet volledig zijn neergelaten om de poten op te bergen. Kies een veilige stallingsplaats uit: een stevige, horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer en beschermd tegen weersinvloeden. Zorg ervoor dat het terrein vlak is en vrij van obstakels. Zorg ervoor dat de lading midden op het laadplatform is geplaatst. Vermijd abrupte bewegingen. Rijd met de lading in de laagst mogelijke stand. Houd medewerkers buiten bereik van de machine en lading. Kantel de machine niet met geheven lading achterover. Machine over een trap verplaatsen Laat de lading volledig neer. Til de machine behoedzaam over elke trede. Houd de handgreep stevig vast. Zorg dat de machine niet uit evenwicht raakt. Ga de trap voorzichtig verder op of af. Gebruik bij zware ladingen het juiste aantal mensen en de juiste heftechniek. 12 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

15 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Stickers Inspectie van stickers met tekst Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Onderdeelnr. Beschrijving Aantal 33468DU Waarschuwing - Niet meerijden DU Waarschuwing - Veiligheid machine DU Let op - Instelling machine DU Waarschuwing - Omkantelen DU Let op - Maximum vermogen, 1 91 kg Onderdeelnr. Beschrijving Aantal 35567DU Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: 1 lichamelijk letsel mogelijk 44754DU Label - Omhoogbrengen/neerlaten Uiterlijk - Genie Load Lifter Serieplaat Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 13

16 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk STICKERS Inspectie van stickers met symbolen Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Onderdeelnr. Beschrijving Aantal Uiterlijk - Genie Load Lifter Label - Handleiding lezen Label - Omhoogbrengen/neerlaten Waarschuwing - Niet meerijden 1 Onderdeelnr. Beschrijving Aantal Let op - Maximum vermogen, 91 kg Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk Waarschuwing - Niet te ver reiken Serieplaat Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

17 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Specificaties Maximum platformhoogte 1,70 m Hefvermogen 91 kg Gewicht machine 20 kg Transporthoogte 1,14 m Breedte 52 cm Transportlengte 38 cm Lengte - in bedrijf 73 cm Laadplatform Lengte 43,2 cm Breedte 43 cm Laadhoogte 5 cm Geluidsuitstoot door de lucht door machine Maximum geluidsniveau van normaal functionerende werkstations (A-gewogen) 78 db Montageplaatsen onderdelen Handgreep Liermontageplaat 97,4 cm 84,8 cm Gebruik bovenste bevestigingsopening met: Standaardwielen met rubberen voetkussen Pneumatische wielen met rubberen voetkussen Pneumatische wielen met zwenkwieloptie Gebruik onderste bevestigingsopening met: Standaardwielen met zwenkwieloptie Basisplaat gelijk met stophoek binnenframe Rubberen voetkussen met pneumatische wielen of standaardwielen Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 15

18 Genie Scandinavia Telefoon Fax Genie France Telefoon +33 (0) Fax +33 (0) Genie Iberica Telefoon Fax Genie Germany Telefoon +49 (0) Fax +49 (0) Genie U.K. Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) Genie Mexico City Telefoon Fax Genie North America Telefoon Gratis USA en Canada Fax Genie Australia Pty Ltd. Telefoon Fax Genie China Telefoon Fax Genie Malaysia Telefoon Fax Genie Japan Telefoon Fax Genie Korea Telefoon Fax Genie Brasil Telefoon Fax Genie Holland Telefoon Fax Gedistribueerd door:

Bedieningshandleiding met onderhoudsschema. Fourth Edition First Printing Part No. 82297DU

Bedieningshandleiding met onderhoudsschema. Fourth Edition First Printing Part No. 82297DU Bedieningshandleiding met onderhoudsschema Fourth Edition First Printing Part No. 82297DU Bedieningshandleiding Vierde uitgave Eerste druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 97550DU

Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 97550DU Third Edition Second Printing Part No. 97550DU Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 82909DU Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DU Eerste druk Dertiende oplage Belangrijk Stel u op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies. Neem de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 114002DU

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 114002DU Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 114002DU Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Technical Publications 20 Z-30 20HD Z-30 Bedieningshandleiding Voor serienummer 2214 First Edition, Second Printing Part No. 19052DU Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 3 Inspectie voor het gebruik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Sixth Printing Part No. 114002DU Bedieningshandleiding Derde uitgave Zesde druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500 Handleiding ReTurn7500 ReTurn7400 Max. 150 kg/330 lbs De ReTurn7500 en ReTurn7400 worden binnen gebruikt voor korte verplaatsingen tussen rolstoel en bed, rolstoel en toilet/ verplaatsbaar toilet/rolstoel

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HOOGWERKERS TE LEZEN VOOR INGEBRUIKNAME GEBRUIK DE HOOGWERKER NIET INDIEN U DE HIERNAVOLGENDE REGELS NIET KENT! ALGEMENE VEILIGHEID, RIJGEDRAG EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1 G E B R U I K S H A N D L E I D I N G ALP-Lift Luchtlift Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 2. Toepassingsgebied 3 3. Beschrijving ALP-Lift montagelift 3 4. Veiligheidsvoorschriften 3 5. Ingebruikname

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers die u op de AB Prince Pro vindt.

Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers die u op de AB Prince Pro vindt. GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Waarschuwingsstickers 2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3 Onderdelenlijst 5 Montage instructies 6 Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE OPERATOR

HANDLEIDING VOOR DE OPERATOR Dutch Version March 2005 HANDLEIDING VOOR DE OPERATOR De serie 2000 Materiaal Hijstoestellen Inhoudstafel Verantwoordelijkheden van de eigenaar... 3 Veiligheidsaanwijzingen voor de operator...4-5 Nakijken

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

4.0 Opstellen van de verhuislift

4.0 Opstellen van de verhuislift 4.0 Opstellen van de verhuislift 4.1.0 Waarschuwingen Verhuisliften moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant door ter zake kundig personeel worden op- en afgebouwd. De lift moet worden opgesteld op

Nadere informatie

PCC Lowsleeper. Toevoeging op de handleiding PCC ledikant

PCC Lowsleeper. Toevoeging op de handleiding PCC ledikant PCC Lowsleeper Toevoeging op de handleiding PCC ledikant De PCC Lowsleeper is een ledikant die in de basis hetzelfde is als het standaard PCC ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID...1 VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT!...2 INSTALLATIE-INSTRUCTIES...2 UW ZADEL MONTEREN...3 DE VEERSPANNING

Nadere informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager Handleiding 01 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager 02 Gebruiksklaar maken van de SPINDER TOUR 1 2 C 3 B D 1 lvorens u de drager op de trekhaak kunt plaatsen dient u eerst de

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Pagina : 1 van 5 Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Smit Polyweb Boerkensleen 23 b 4705 RL Roosendaal The Netherlands T +31 (0)165-544770 F +31 (0)165-565244 Pagina : 2 van

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper.

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN TE ZIJN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN gebruiksaanwijzing voor BSV mechanische dakelementenklem type 253050A 1. GESCHIKT VOOR Het hijsen en

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding BELANGRIJK:: LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. GEEF ZE DOOR AAN DE VOLGENDE GEBRUIKER. gebruikershandleiding Om de veiligheid van uw baby te waarborgen:

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van deze WheelzAhead rollator! Voordat u gebruik gaat maken van uw rollator, vragen wij u en uw eventuele begeleider eerst bijgaande handleiding aandachtig

Nadere informatie

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 82200DU

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 82200DU met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 82200DU Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Lees, begrijp en handel overeenkomstig deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

Scherm iphone 4 Installatie handleiding

Scherm iphone 4 Installatie handleiding Scherm iphone 4 Installatie handleiding 1. Schakel de iphone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iphone uit elkaar haalt. 2. Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting

Nadere informatie

Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan:

Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan: Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan: De kabelbaan en al zijn onderdelen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en getest om de risico s op schade en ongevallen, die zouden veroorzaakt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding WS-2011.02 Zwembad Evenwichtsbalk Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo

Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo Belangrijk: Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Flexo in gebruik neemt! Datum ingebruikneming Gebruiker Naam Adres Manufactured by: Lopital

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 06-12-1999 1 Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 Groen Training houdt u op (de) hoogte Permanente HBI Niet permanente HBI 06-12-1999 2 Wat zijn de verschillen tussen Permanente en niet

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000. (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies

Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000. (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000 (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies Inhoud Blz 2 1. Inleidingen 2. Werkinstructies 2.1 De correcte instructies Maximum capaciteit Gevarenzones

Nadere informatie

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 BERUFSGENOSSENSCHAFT Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 A-BAU 02054 Montage- en gebruikshandleiding De Mmontagelift dient voor het heffen of het neerlaten van constructiedelen en lasten bij montagewerkzaamheden

Nadere informatie

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/0 type Malta en Rhodos Lees eerst dit voorschrift geheel door. Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 0 mm, dop 7 mm, potlood, steeksleutel 7 mm, imbussleutel

Nadere informatie

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions Awning Instructions Drop Arm Awning Instructions Nederlands Uitvalscherm Instructies Inhoud Waarschuwing 1.0m 3.0m Uitvalschermen 8 x Spreidbouten (2 per beugel) 2 x Wandbeugels 2 x Beugelplaatjes 1 x

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Klauwbekapbox SA0010 Fabrikant: Wopa Constructiebedrijf BV Rector Hulshofstraat 10 7135 JV Harreveld Nederland : +31-(0)544 372415 : +31-(0)544 372445 E-mail: info@wopa.com Website:

Nadere informatie

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG 19-04- 06 Rolsteigers voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Layher rolsteigers zijn voor veel

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Kurkapparaat voor champagne Zeus

Kurkapparaat voor champagne Zeus Kurkapparaat voor champagne Zeus Beste klant, Lees de instructies in deze handleiding aandachtig. Enkel een correct gebruik en onderhoud van dit kurkapparaat garandeert dat het zijn maximale levensduur

Nadere informatie

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Inhoudts Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09 Versie TC-K 0-06-09 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, zich verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van een zelfrijdende

Nadere informatie

Laden. Aankoppelen GEBRUIKERSINSTRUCTIES ERIBA PAN FASHION ERIBAVERHUUR.NL

Laden. Aankoppelen GEBRUIKERSINSTRUCTIES ERIBA PAN FASHION ERIBAVERHUUR.NL Laden Je dient de eriba zodanig te laden dat de dissel ca. 50kg naar beneden gedrukt wordt. (gebruik ter controle de kogeldrukmeter). Nooit staartlastig beladen De zwaarste stukken in de buurt van de as

Nadere informatie

UVL855EVOM-serie 02 Nederlandse vertaling Dutch translation. Afstelling van de schakelaars. Pagina 1. 36379-NL Versie A - A4-formaat

UVL855EVOM-serie 02 Nederlandse vertaling Dutch translation. Afstelling van de schakelaars. Pagina 1. 36379-NL Versie A - A4-formaat UP DOWN DOOR CSE STOW 81812 manually move in and out to engage Failure to lock may result in unintended 81823 UVL855EVOM-serie 02 Nederlandse vertaling Dutch translation Afstelling van de schakelaars Nok

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Lcd scherm ipod Video Installatie handleiding

Lcd scherm ipod Video Installatie handleiding 1. Zorg er voor dat de ipod vergrendeld is, voordat u verder gaat. 2. Het open maken van de ipod Video is een uitdaging, dus geef niet na één keer op. Maak het klemmetje aan de onderkant van de ipod los

Nadere informatie

StyleView SV43/44 Primary Drawer

StyleView SV43/44 Primary Drawer User Guide StyleView SV43/44 Primary Drawer or < 2 lbs (1 kg) Totale gewichtscapaciteit per lade.

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys

Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Hefkolommen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! Wij doen nog aan ouderwetse service! 2 Hefkolommen

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing MBT Mobiele Bordes Trap

Gebruiksaanwijzing MBT Mobiele Bordes Trap HANDLEIDING Gebruiksaanwijzing MBT Mobiele Bordes Trap 1 Lees steeds aandachtig deze gebruikshandleiding vooraleer u deze trapladder in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u ook later

Nadere informatie

1 Inleiding 1.1 Deze handleiding... 2 1.2 Gebruikte symbolen... 2 1.3 Inhoud verpakking... 2 1.4 De Bea... 3 1.5 Aandachtspunten...

1 Inleiding 1.1 Deze handleiding... 2 1.2 Gebruikte symbolen... 2 1.3 Inhoud verpakking... 2 1.4 De Bea... 3 1.5 Aandachtspunten... Inhoud 1 Inleiding 1.1 Deze handleiding... 2 1.2 Gebruikte symbolen... 2 1.3 Inhoud verpakking... 2 1.4 De Bea... 3 1.5 Aandachtspunten... 4 2 Beschrijving 2.1 Overzicht Bea... 5 2.2 Technische gegevens...

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Belading van schaarliften

Belading van schaarliften Belading van schaarliften Type 100: Gelijkmatige belading Model: AXL 100, ADXL 100 Gebruik: Lichte belading van stukgoederen en pallets. Type 200: Gedeeltelijke ongelijkmatige belading Model: AX 200, ADX

Nadere informatie

Gezond werken met. rolcontainers

Gezond werken met. rolcontainers Gezond werken met rolcontainers Op de juiste manier inzetten Rolcontainers: ze worden veel gebruikt. Het werken met rolcontainers kan echter lichamelijk belastend zijn. Daarom is het belangrijk rolcontainers

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

UltraFill. Snelstarthandleiding voor de zorgverlener

UltraFill. Snelstarthandleiding voor de zorgverlener UltraFill Snelstarthandleiding voor de zorgverlener Opstartcontrolelijst Volg de hieronder vermelde stappen om het maken van de juiste opstelling en het vullen te vereenvoudigen. Controleer voordat u een

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

APOLLO AIR COMFORT DELUXE PLUS

APOLLO AIR COMFORT DELUXE PLUS APOLLO AIR COMFORT DELUXE PLUS www.sarkow.nl / e-mail: info@sarkow.nl Handleiding gebruik en onderhoud Apollo Air Comfort Deluxe Plus Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Gebruik... 2 Veiligheid... 3 Instellen

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding

Montage- en gebruikshandleiding Montage- en gebruikshandleiding NL Inleiding Deze handleiding bevat montage-, onderdelen-, gebruiks-, onderhouds-, afstel- en veiligheidsinstructies voor uw MoJack PRO Lift. LEES VÓÓR GEBRUIK VAN UW MOJACK

Nadere informatie

De bediening van de tafel geschiedt middels elektromotoren en gasveren.

De bediening van de tafel geschiedt middels elektromotoren en gasveren. De gipsbehandeltafel EZ-CASTER is traploos van 59 tot 118 cm in hoogte verstelbaar. Bovendien kan het zit-rugsegment ook afzonderlijk nog 26 cm in hoogte worden versteld. Deze optimale verstelmogelijkheden

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE Editie 01.02.2015 P2 Montagehandleiding Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Voor rolsteigers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EXSIT 101 transport & evacuatiestoel

Gebruikershandleiding EXSIT 101 transport & evacuatiestoel Gebruikershandleiding EXSIT 101 transport & evacuatiestoel Document versie BSURE_EXSIT101_gebruikershandleiding_2014/06 rev 01 Juni 2014 Pagina Inhoud- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inleiding

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN U DIENT HET VOLGENDE TE HEBBEN STAP 1 STAP 2 STUKLIJST HOUTEN JALOEZIEËN Beugels & Veiligheidssysteem Houtschroeven voor beugels - (2 per beugel) 2 schroeven per

Nadere informatie

Via onze website: Modelnummer: PFICVRW70114.0 Serienummer: www.fitnessbenelux.nl. E-mail: service@fitnessbenelux.nl

Via onze website: Modelnummer: PFICVRW70114.0 Serienummer: www.fitnessbenelux.nl. E-mail: service@fitnessbenelux.nl Modelnummer: PFICVRW70114.0 Serienummer: Via onze website: www.fitnessbenelux.nl E-mail: service@fitnessbenelux.nl Fitness Benelux Telefoonnummer: 074-7600200 1 Inhoudsopgave BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN...

Nadere informatie

- 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport

- 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport - 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport Het komt op vrijwel iedere werkplek voor dat er wat moet worden verplaatst. In het magazijn en productiehal behoort het

Nadere informatie

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Controleer de montagehoogte Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen Boven de muursteun (montage steun)

Nadere informatie

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor iedereen die met één van de volgende garagedeuren werkt:

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor iedereen die met één van de volgende garagedeuren werkt: 0 Voorwoord Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor iedereen die met één van de volgende garagedeuren werkt: G200 G100 R60 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor bevoegde en technisch vakbekwame

Nadere informatie

s-max de traplift voor uw rolstoel Met uw eigen rolstoel veilig en comfortabel de trap op en af. s-max

s-max de traplift voor uw rolstoel Met uw eigen rolstoel veilig en comfortabel de trap op en af. s-max s-max de traplift voor uw rolstoel Met uw eigen rolstoel veilig en comfortabel de trap op en af. s-max s-max de traplift voor uw rolstoel De voordelen voor uw mobiliteit. U kunt met uw rolstoel nòg makkelijker

Nadere informatie

Montage handleiding: DQ Hercules Flex

Montage handleiding: DQ Hercules Flex Montage handleiding: DQ Hercules Flex DQ Hercules Flex Lees deze handleiding goed door voor gebruik Geschikt voor 22 t/m 52 inch LCD-, Plasma- en LED- TV s Maximale belasting: 50 kg. Montage handleiding

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO Verrijdbare aluminium steigers, volgens de normeringen: NEN - EN 1004 en de Europese

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GE-2009.02 Geluids pc Lees voor het opzetten en gebruiken van de geluidsset deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de geluidsset. Handel

Nadere informatie

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken.

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9 EN 795:1996 Class B Ref: AT011 Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. De Aluminium Driepoot TM-9 is een onderdeel van de valbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

AluTech 500 Series Gebruikershandleiding.

AluTech 500 Series Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. AluTech 3400 serie (opbouw) AluTech 3500 serie (inbouw) AluTech 540 AluTech 540/O Inhoud Pagina Overzicht bedieningselementen 2 Rugleuning instellen 3 Hoogte voetensteun instellen

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Ladders en Trappen Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is draagbaar klimmateriaal? Met draagbaar

Nadere informatie