Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No DU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 82299DU"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Third Edition Second Printing Part No DU

2 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient. De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend. Bel Genie Industries als u vragen hebt. Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 1 Legenda... 5 Inspectie voor het gebruik... 6 Functietests... 8 Inspectie van de werkplek Bedieningsinstructies Stickers Specificaties Neem contact met ons op via: Internet: Copyright 1995 Genie Industries Eerste uitgave: Tweede druk, juli 1995 Tweede uitgave: Derde druk, december 2001 Derde uitgave: Tweede druk, januari 2004 Genie is een gedeponeerd handelsmerk van Genie Industries in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen. Load Lifter is een handelsmerk van Genie Industries. Gedrukt op gerecycled papier L Gedrukt in de Verenigde Staten Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

3 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Als u zich niet houdt aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding, kan dit de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. U de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de veiligheids- en bedieningshandleidingen en machinestickers hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van de werkgever hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U getraind en gekwalificeerd bent om deze machine veilig te bedienen. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 1

4 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gevaarlijke situatie: kans op vallen Gebruik de machine niet als platform om mensen te vervoeren of als trap. Ga niet op het laadplatform staan of zitten. Klim niet op de machine. Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen Overschrijd het nominale laadvermogen niet. Het maximum vermogen is 91 kg. Breng het platform pas omhoog als de poten volledig zijn neergelaten en vergrendeld. Breng het platform pas omhoog als de machine op een stevige, horizontale ondergrond is geplaatst. Plaats geen ladders of steigers tegen welk deel van de machine dan ook. Controleer voor gebruik het werkgebied op afgereden kanten en gaten, hobbels, puin, een onstabiele of gladde ondergrond of andere gevaarlijke omstandigheden. Vermijd puin en oneffen oppervlakken als u een machine met opgevouwen poten verrolt. Vervang geen onderdelen die van essentieel belang zijn voor de stabiliteit van de machine door onderdelen met een ander gewicht of andere specificaties. Stel de machine niet bloot aan horizontale krachten of zijbelasting door een vaste of overhangende lading te heffen of neer te laten. Gebruik de machine niet op een bewegende of mobiele ondergrond of een bewegend voertuig. Gevaarlijke situatie: kans op botsing Breng de lading niet omhoog als deze niet goed op het laadplatform is gecentreerd. Controleer het werkgebied op hoog aangebrachte obstakels en andere mogelijke gevaren. Verplaats de machine niet met geheven lading, behalve als het om een geringe aanpassing van de positie gaat. Kantel de machine niet met geheven lading achterover. Bedien de machine niet tenzij de wiel-/ pootconfiguratie juist is geïnstalleerd. Gebruik geen blokken om de machine vlak te stellen. Zorg ervoor dat niemand onder de machine staat wanneer de lading omhoog wordt gebracht. Laat de lading pas neer als het gebied eronder vrij is van mensen en obstakels. Gebruik gezond verstand en denk vooruit als u de machine over een glooiing, helling of trap transporteert. Werk niet met de machine bij harde wind of bij windstoten. Wanneer u het laadoppervlak vergroot, vermindert de stabiliteit van de machine bij wind. 2 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

5 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gevaarlijke situatie: tillen Gebruik de juiste heftechnieken om de machine te laden of te kantelen of om de machine over een trap te verplaatsen. Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en biedt geen bescherming bij contact met of in de nabijheid van elektrische stroom. Blijf op veilige afstand van elektriciteitsdraden en elektrische apparaten in overeenstemming met de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en de volgende tabel. Spanning Minimum veiligheidsafstand Fase-tot-fase meter 0 tot 300V Vermijd contact 300V tot 50KV 3,1 50KV tot 200KV 4,6 200KV tot 350KV 6,1 350KV tot 500KV 7,6 500KV tot 750KV 10,7 750KV tot 1.000KV 13,7 Houd rekening met mastbeweging, slingeren en doorhangen van elektriciteitsdraden en pas op voor sterke wind of windvlagen. Blijf uit de buurt van de machine als deze contact maakt met elektriciteitsdraden onder spanning. Het personeel mag de machine pas aanraken en bedienen nadat de elektriciteit is uitgeschakeld. Gebruik de machine niet als massa voor laswerk. Gevaarlijke situatie: onjuist gebruik Laat een machine met een lading nooit onbeheerd achter. Onbevoegd personeel kan de machine zonder de juiste instructies proberen te bedienen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk Houd de kabel niet vast. Zorg dat het platform niet kan vallen tijdens het opstellen. Houd uw handen en vingers uit de buurt van de inklapbare poten, de katrollen, de slede en andere punten waar ze bekneld kunnen raken. Steek uw armen, handen of vingers niet door het frame. Gevaarlijke situatie: machine beschadigd Gebruik geen beschadigde of niet goed functionerende machine. Gebruik geen machine met een versleten, gerafelde, geknikte of beschadigde kabel. Gebruik geen machine met minder dan 4 kabelwikkelingen om de liertrommel wanneer de slede helemaal naar beneden is gelaten. Voer voor gebruik van de machine een grondige inspectie uit. Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zorg ervoor dat de lier goed gesmeerd blijft. Zorg ervoor dat er geen olie of smeermiddel op de remvlakken terechtkomt. Gebruik geen enkel type smering op de kanaaloppervlakken. Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld Houd de lierslingers stevig vast totdat de rem is vergrendeld. De rem is vergrendeld als de lierslinger niet onder invloed van de lading gaat draaien. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 3

6 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Legenda stickers Op de stickers op Genie-producten worden symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden gebruikt om het volgende aan te geven: GEVAAR WAARSCHUWING VOORZICHTIG Veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om medewerkers te waarschuwen voor mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten achter het symbool op om mogelijk letsel of de dood te voorkomen. Rood - gebruikt om aan te geven dat een gevaarlijke situatie te verwachten is die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben. Oranje - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Geel met veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Geel zonder veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. Groen - gebruikt om bedienings- of onderhoudsinformatie aan te geven. 4 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

7 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Legenda Schuifknop voor buitenframe 2 Handgreep 3 Katrol voor binnenframe 4 Kabelafsluiter 5 Katrol voor buitenframe 6 Binnenframe 7 Buitenframe 8 Kabel 9 Rollenwiel 10 Slede 11 Katrol voor slede 12 Laadplatform 13 Inklapbare poot 14 Voetkussen 15 Schuifknop voor binnenframe 16 Zwenkwiel voorpoot (optie) 17 Pootborgbout 18 Pootveer 19 Basisplaat 20 Achterwiel 21 Trapglijstuk (optie) 22 Rem (optie) 23 Lierslinger 24 Lier (onder plaat) 25 Liermontageplaat Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 5

8 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Inspectie voor het gebruik Grondbeginselen Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. Zorg ervoor dat u de inspectie voor het gebruik kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. De inspectie voor het gebruik is een visuele inspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert. De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er iets duidelijk mis is met de machine voordat de bediener de functietests uitvoert. Zie de lijst op de volgende pagina en controleer alle onderdelen. Indien er schade wordt ontdekt, of een ongeautoriseerde wijziging van de toestand waarin de machine door de fabriek is geleverd, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties zijn voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik uitvoeren voordat de functietests worden uitgevoerd. 6 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

9 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK Inspectie voor het gebruik Zorg dat de bedieningshandleiding compleet, leesbaar en beschikbaar voor naslag is. Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers. Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schade, onjuist geplaatste of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen: Lier en bijbehorende onderdelen Onderdelen van de basis Poten Schuifknoppen en rollenwielen Binnen- en buitenframe Kabelverankering Kabels en katrollen Wielen Zwenkwielen (indien aanwezig) Laadplatform Moeren, bouten en andere bevestigingen Kabel (knikken, rafels, schuurplekken) Controleer de gehele machine op: Deuken of beschadigingen Corrosie of oxidatie Scheuren in lasnaden of constructiedelen Zorg ervoor dat alle constructiedelen en andere cruciale onderdelen aanwezig zijn en alle bijbehorende bevestigingen en pennen op hun plaats zitten en goed zijn vastgemaakt. Overtuig u ervan dat er minstens 4 kabelwikkelingen rond de liertrommel zitten, wanneer de slede volledig is neergelaten. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 7

10 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Functietests Grondbeginselen Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u de functietests kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen te ontdekken voordat de machine in gebruik wordt genomen. De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle machinefuncties te testen. Een niet goed functionerende machine mag nooit worden gebruikt. Als er storingen worden ontdekt, moet de machine worden voorzien van een label en uit bedrijf worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties voltooid zijn, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik en de functietests uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen. 8 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

11 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding FUNCTIETESTS 1 Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. Opstelling 2 Kantel de machine achterover. 3 Breng de inklapbare poten omhoog om deze te ontgrendelen. 4 Laat de inklapbare poten neer en druk deze in om te vergrendelen. 5 Laat het platform neer. Laat het niet vallen. 6 Verwijder de knop op de lierslinger, zet de lierslinger andersom en zet de knop terug. De greep van de slinger moet naar de gebruiker toe staan. Veerspanning van de poten testen 7 Trek de poten uit en laat los. Resultaat: De poten moeten terugspringen in de vergrendelde stand. Lierwerking testen 8 Draai de lierslinger rechtsom om het platform omhoog te brengen. Resultaat: De slede moet zich tot de bovenzijde van het binnenframe omhoog bewegen; vervolgens moet het binnenframe omhoog gaan. De slede en het binnenframe moeten soepel en zonder onderbreking of vastlopen bewegen. 9 Draai de lierslinger linksom om het platform omlaag te brengen. Resultaat: Het binnenframe en de slede moeten in het buitenframe worden neergelaten. De slede en het binnenframe moeten soepel en zonder onderbreking of vastlopen bewegen. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 9

12 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Inspectie van de werkplek Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties: afgereden kanten of gaten hobbels en obstakels op de vloer puin Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Inspecteer de werkplek. Zorg ervoor dat u de inspectie van de werkplek kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. hoog aangebrachte obstakels en hoogspanningsgeleiders gevaarlijke plaatsen hellingen een onstabiele of gladde ondergrond een te zachte ondergrond om alle belastingskrachten te weerstaan die door de machine worden opgewekt wind- en weersomstandigheden alle andere mogelijk onveilige omstandigheden Grondbeginselen De inspectie van de werkplek helpt de bediener te bepalen of de werkplek geschikt is om de machine veilig te bedienen. Deze inspectie dient door de bediener te worden uitgevoerd voordat de machine naar de werkplek wordt verplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de instructies over mogelijke gevaren op de werkplek door te lezen en te onthouden, er vervolgens op te letten en deze te vermijden bij het verplaatsen, opstellen en bedienen van de machine. 10 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

13 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Bedieningsinstructies Opstelling Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. Volg de opstellingsprocedures in de sectie Functietests. Lading omhoogbrengen en neerlaten 1 Plaats de lading midden op het laadplatform. 2 Breng de lading omhoog door de lierslinger stevig vast te pakken en rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat de kabel niet ongelijkmatig om de trommel wordt gewikkeld. 3 Laat de lading neer door de lierslinger stevig vast te pakken en linksom te draaien. Nadat de gewenste stand is bereikt, draait u de lierslinger 1 /4 slag rechtsom om de rem vast te zetten. Grondbeginselen In de sectie Bedieningsinstructies staan instructies voor elk aspect van de bediening van de machine. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding op te volgen. Het gebruik van de machine voor een ander doel dan het heffen van materialen is onveilig. Als meer dan één bediener op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst een machine moet bedienen, wordt van alle bedieners verwacht dat zij alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding opvolgen. Dat betekent dat elke nieuwe bediener een inspectie voor het gebruik, functietests en een inspectie van de werkplek moet uitvoeren voordat hij de machine gebruikt. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 11

14 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk BEDIENINGSINSTRUCTIES Machine met een lading verplaatsen De machine kan het best zonder lading op de werkplek worden verplaatst. Verplaatsing met geheven lading moet beperkt blijven tot het plaatsen voor laden en lossen. Als het noodzakelijk is de machine met geheven lading te verplaatsen, dient u de volgende veiligheidsvoorschriften goed te begrijpen en na te leven: Na elk gebruik Om de machine klaar te maken om te stallen, volgt u de opstellingsprocedure in omgekeerde volgorde. Het platform moet volledig zijn neergelaten om de poten op te bergen. Kies een veilige stallingsplaats uit: een stevige, horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer en beschermd tegen weersinvloeden. Zorg ervoor dat het terrein vlak is en vrij van obstakels. Zorg ervoor dat de lading midden op het laadplatform is geplaatst. Vermijd abrupte bewegingen. Rijd met de lading in de laagst mogelijke stand. Houd medewerkers buiten bereik van de machine en lading. Kantel de machine niet met geheven lading achterover. Machine over een trap verplaatsen Laat de lading volledig neer. Til de machine behoedzaam over elke trede. Houd de handgreep stevig vast. Zorg dat de machine niet uit evenwicht raakt. Ga de trap voorzichtig verder op of af. Gebruik bij zware ladingen het juiste aantal mensen en de juiste heftechniek. 12 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

15 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Stickers Inspectie van stickers met tekst Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Onderdeelnr. Beschrijving Aantal 33468DU Waarschuwing - Niet meerijden DU Waarschuwing - Veiligheid machine DU Let op - Instelling machine DU Waarschuwing - Omkantelen DU Let op - Maximum vermogen, 1 91 kg Onderdeelnr. Beschrijving Aantal 35567DU Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: 1 lichamelijk letsel mogelijk 44754DU Label - Omhoogbrengen/neerlaten Uiterlijk - Genie Load Lifter Serieplaat Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 13

16 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk STICKERS Inspectie van stickers met symbolen Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Onderdeelnr. Beschrijving Aantal Uiterlijk - Genie Load Lifter Label - Handleiding lezen Label - Omhoogbrengen/neerlaten Waarschuwing - Niet meerijden 1 Onderdeelnr. Beschrijving Aantal Let op - Maximum vermogen, 91 kg Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk Waarschuwing - Niet te ver reiken Serieplaat Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

17 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Specificaties Maximum platformhoogte 1,70 m Hefvermogen 91 kg Gewicht machine 20 kg Transporthoogte 1,14 m Breedte 52 cm Transportlengte 38 cm Lengte - in bedrijf 73 cm Laadplatform Lengte 43,2 cm Breedte 43 cm Laadhoogte 5 cm Geluidsuitstoot door de lucht door machine Maximum geluidsniveau van normaal functionerende werkstations (A-gewogen) 78 db Montageplaatsen onderdelen Handgreep Liermontageplaat 97,4 cm 84,8 cm Gebruik bovenste bevestigingsopening met: Standaardwielen met rubberen voetkussen Pneumatische wielen met rubberen voetkussen Pneumatische wielen met zwenkwieloptie Gebruik onderste bevestigingsopening met: Standaardwielen met zwenkwieloptie Basisplaat gelijk met stophoek binnenframe Rubberen voetkussen met pneumatische wielen of standaardwielen Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 15

18 Genie Scandinavia Telefoon Fax Genie France Telefoon +33 (0) Fax +33 (0) Genie Iberica Telefoon Fax Genie Germany Telefoon +49 (0) Fax +49 (0) Genie U.K. Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) Genie Mexico City Telefoon Fax Genie North America Telefoon Gratis USA en Canada Fax Genie Australia Pty Ltd. Telefoon Fax Genie China Telefoon Fax Genie Malaysia Telefoon Fax Genie Japan Telefoon Fax Genie Korea Telefoon Fax Genie Brasil Telefoon Fax Genie Holland Telefoon Fax Gedistribueerd door:

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Technical Publications 20 Z-30 20HD Z-30 Bedieningshandleiding Voor serienummer 2214 First Edition, Second Printing Part No. 19052DU Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 3 Inspectie voor het gebruik

Nadere informatie

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO Verrijdbare aluminium steigers, volgens de normeringen: NEN - EN 1004 en de Europese

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

PS536 Gas en elektrisch Europa Italiaans/Grieks/Deens/ Onderdeelnr 46526 Rev B V1 9/01 ΕΛΛΗΝΙΚΑ σελίδα 35 ITALIANO pagina 1 PS536 Gas- en elektrische ovens Modellen: PS536 Combinaties: Enkele oven Dubbele

Nadere informatie

MODEL S GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL S GEBRUIKERSHANDLEIDING MODEL S GEBRUIKERSHANDLEIDING TOEPASSING DOCUMENT Dit document beschrijft de belangrijkste kenmerken ten tijde van het drukken van de: MODEL S SOFTWARE-versie: 5,0 Kenmerken van latere software-versies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Permobil K450. Elektrische rolstoel

GEBRUIKSAANWIJZING. Permobil K450. Elektrische rolstoel GEBRUIKSAANWIJZING NL Permobil K450 Elektrische rolstoel Hier vindt u Permobil Permobil BV is verantwoordelijk voor service/verkoop via importeuren en plaatselijke dealers in grote delen van Europa. Voor

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN hoogwerker Type : R20 EHS Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY Telefoon: 0478 553 000 Postbus 22, 5800 AA VENRAY

Nadere informatie

DX 460 GR. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5129634 / 000 / 01

DX 460 GR. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5129634 / 000 / 01 DX 460 GR Bedienungsaeitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Ръководство за обслужване Instrukcja obsługi Návod na obsluhu Návod k obsluze Használati utasítás de fr bg pl sk cs hu 1 1 3 DX 460 4 5 6 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie