Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No DU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 82299DU"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Third Edition Second Printing Part No DU

2 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient. De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend. Bel Genie Industries als u vragen hebt. Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 1 Legenda... 5 Inspectie voor het gebruik... 6 Functietests... 8 Inspectie van de werkplek Bedieningsinstructies Stickers Specificaties Neem contact met ons op via: Internet: Copyright 1995 Genie Industries Eerste uitgave: Tweede druk, juli 1995 Tweede uitgave: Derde druk, december 2001 Derde uitgave: Tweede druk, januari 2004 Genie is een gedeponeerd handelsmerk van Genie Industries in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen. Load Lifter is een handelsmerk van Genie Industries. Gedrukt op gerecycled papier L Gedrukt in de Verenigde Staten Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

3 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Als u zich niet houdt aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding, kan dit de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. U de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de veiligheids- en bedieningshandleidingen en machinestickers hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van de werkgever hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt. U getraind en gekwalificeerd bent om deze machine veilig te bedienen. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 1

4 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gevaarlijke situatie: kans op vallen Gebruik de machine niet als platform om mensen te vervoeren of als trap. Ga niet op het laadplatform staan of zitten. Klim niet op de machine. Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen Overschrijd het nominale laadvermogen niet. Het maximum vermogen is 91 kg. Breng het platform pas omhoog als de poten volledig zijn neergelaten en vergrendeld. Breng het platform pas omhoog als de machine op een stevige, horizontale ondergrond is geplaatst. Plaats geen ladders of steigers tegen welk deel van de machine dan ook. Controleer voor gebruik het werkgebied op afgereden kanten en gaten, hobbels, puin, een onstabiele of gladde ondergrond of andere gevaarlijke omstandigheden. Vermijd puin en oneffen oppervlakken als u een machine met opgevouwen poten verrolt. Vervang geen onderdelen die van essentieel belang zijn voor de stabiliteit van de machine door onderdelen met een ander gewicht of andere specificaties. Stel de machine niet bloot aan horizontale krachten of zijbelasting door een vaste of overhangende lading te heffen of neer te laten. Gebruik de machine niet op een bewegende of mobiele ondergrond of een bewegend voertuig. Gevaarlijke situatie: kans op botsing Breng de lading niet omhoog als deze niet goed op het laadplatform is gecentreerd. Controleer het werkgebied op hoog aangebrachte obstakels en andere mogelijke gevaren. Verplaats de machine niet met geheven lading, behalve als het om een geringe aanpassing van de positie gaat. Kantel de machine niet met geheven lading achterover. Bedien de machine niet tenzij de wiel-/ pootconfiguratie juist is geïnstalleerd. Gebruik geen blokken om de machine vlak te stellen. Zorg ervoor dat niemand onder de machine staat wanneer de lading omhoog wordt gebracht. Laat de lading pas neer als het gebied eronder vrij is van mensen en obstakels. Gebruik gezond verstand en denk vooruit als u de machine over een glooiing, helling of trap transporteert. Werk niet met de machine bij harde wind of bij windstoten. Wanneer u het laadoppervlak vergroot, vermindert de stabiliteit van de machine bij wind. 2 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

5 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gevaarlijke situatie: tillen Gebruik de juiste heftechnieken om de machine te laden of te kantelen of om de machine over een trap te verplaatsen. Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk Deze machine is niet elektrisch geïsoleerd en biedt geen bescherming bij contact met of in de nabijheid van elektrische stroom. Blijf op veilige afstand van elektriciteitsdraden en elektrische apparaten in overeenstemming met de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en de volgende tabel. Spanning Minimum veiligheidsafstand Fase-tot-fase meter 0 tot 300V Vermijd contact 300V tot 50KV 3,1 50KV tot 200KV 4,6 200KV tot 350KV 6,1 350KV tot 500KV 7,6 500KV tot 750KV 10,7 750KV tot 1.000KV 13,7 Houd rekening met mastbeweging, slingeren en doorhangen van elektriciteitsdraden en pas op voor sterke wind of windvlagen. Blijf uit de buurt van de machine als deze contact maakt met elektriciteitsdraden onder spanning. Het personeel mag de machine pas aanraken en bedienen nadat de elektriciteit is uitgeschakeld. Gebruik de machine niet als massa voor laswerk. Gevaarlijke situatie: onjuist gebruik Laat een machine met een lading nooit onbeheerd achter. Onbevoegd personeel kan de machine zonder de juiste instructies proberen te bedienen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk Houd de kabel niet vast. Zorg dat het platform niet kan vallen tijdens het opstellen. Houd uw handen en vingers uit de buurt van de inklapbare poten, de katrollen, de slede en andere punten waar ze bekneld kunnen raken. Steek uw armen, handen of vingers niet door het frame. Gevaarlijke situatie: machine beschadigd Gebruik geen beschadigde of niet goed functionerende machine. Gebruik geen machine met een versleten, gerafelde, geknikte of beschadigde kabel. Gebruik geen machine met minder dan 4 kabelwikkelingen om de liertrommel wanneer de slede helemaal naar beneden is gelaten. Voer voor gebruik van de machine een grondige inspectie uit. Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zorg ervoor dat de lier goed gesmeerd blijft. Zorg ervoor dat er geen olie of smeermiddel op de remvlakken terechtkomt. Gebruik geen enkel type smering op de kanaaloppervlakken. Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld Houd de lierslingers stevig vast totdat de rem is vergrendeld. De rem is vergrendeld als de lierslinger niet onder invloed van de lading gaat draaien. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 3

6 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Legenda stickers Op de stickers op Genie-producten worden symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden gebruikt om het volgende aan te geven: GEVAAR WAARSCHUWING VOORZICHTIG Veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om medewerkers te waarschuwen voor mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten achter het symbool op om mogelijk letsel of de dood te voorkomen. Rood - gebruikt om aan te geven dat een gevaarlijke situatie te verwachten is die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben. Oranje - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Geel met veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Geel zonder veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. Groen - gebruikt om bedienings- of onderhoudsinformatie aan te geven. 4 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

7 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Legenda Schuifknop voor buitenframe 2 Handgreep 3 Katrol voor binnenframe 4 Kabelafsluiter 5 Katrol voor buitenframe 6 Binnenframe 7 Buitenframe 8 Kabel 9 Rollenwiel 10 Slede 11 Katrol voor slede 12 Laadplatform 13 Inklapbare poot 14 Voetkussen 15 Schuifknop voor binnenframe 16 Zwenkwiel voorpoot (optie) 17 Pootborgbout 18 Pootveer 19 Basisplaat 20 Achterwiel 21 Trapglijstuk (optie) 22 Rem (optie) 23 Lierslinger 24 Lier (onder plaat) 25 Liermontageplaat Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 5

8 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Inspectie voor het gebruik Grondbeginselen Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. Zorg ervoor dat u de inspectie voor het gebruik kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. De inspectie voor het gebruik is een visuele inspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert. De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er iets duidelijk mis is met de machine voordat de bediener de functietests uitvoert. Zie de lijst op de volgende pagina en controleer alle onderdelen. Indien er schade wordt ontdekt, of een ongeautoriseerde wijziging van de toestand waarin de machine door de fabriek is geleverd, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties zijn voltooid, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik uitvoeren voordat de functietests worden uitgevoerd. 6 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

9 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK Inspectie voor het gebruik Zorg dat de bedieningshandleiding compleet, leesbaar en beschikbaar voor naslag is. Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers. Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schade, onjuist geplaatste of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen: Lier en bijbehorende onderdelen Onderdelen van de basis Poten Schuifknoppen en rollenwielen Binnen- en buitenframe Kabelverankering Kabels en katrollen Wielen Zwenkwielen (indien aanwezig) Laadplatform Moeren, bouten en andere bevestigingen Kabel (knikken, rafels, schuurplekken) Controleer de gehele machine op: Deuken of beschadigingen Corrosie of oxidatie Scheuren in lasnaden of constructiedelen Zorg ervoor dat alle constructiedelen en andere cruciale onderdelen aanwezig zijn en alle bijbehorende bevestigingen en pennen op hun plaats zitten en goed zijn vastgemaakt. Overtuig u ervan dat er minstens 4 kabelwikkelingen rond de liertrommel zitten, wanneer de slede volledig is neergelaten. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 7

10 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Functietests Grondbeginselen Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u de functietests kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen te ontdekken voordat de machine in gebruik wordt genomen. De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle machinefuncties te testen. Een niet goed functionerende machine mag nooit worden gebruikt. Als er storingen worden ontdekt, moet de machine worden voorzien van een label en uit bedrijf worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties voltooid zijn, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik en de functietests uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen. 8 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

11 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding FUNCTIETESTS 1 Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. Opstelling 2 Kantel de machine achterover. 3 Breng de inklapbare poten omhoog om deze te ontgrendelen. 4 Laat de inklapbare poten neer en druk deze in om te vergrendelen. 5 Laat het platform neer. Laat het niet vallen. 6 Verwijder de knop op de lierslinger, zet de lierslinger andersom en zet de knop terug. De greep van de slinger moet naar de gebruiker toe staan. Veerspanning van de poten testen 7 Trek de poten uit en laat los. Resultaat: De poten moeten terugspringen in de vergrendelde stand. Lierwerking testen 8 Draai de lierslinger rechtsom om het platform omhoog te brengen. Resultaat: De slede moet zich tot de bovenzijde van het binnenframe omhoog bewegen; vervolgens moet het binnenframe omhoog gaan. De slede en het binnenframe moeten soepel en zonder onderbreking of vastlopen bewegen. 9 Draai de lierslinger linksom om het platform omlaag te brengen. Resultaat: Het binnenframe en de slede moeten in het buitenframe worden neergelaten. De slede en het binnenframe moeten soepel en zonder onderbreking of vastlopen bewegen. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 9

12 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Inspectie van de werkplek Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties: afgereden kanten of gaten hobbels en obstakels op de vloer puin Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Inspecteer de werkplek. Zorg ervoor dat u de inspectie van de werkplek kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. hoog aangebrachte obstakels en hoogspanningsgeleiders gevaarlijke plaatsen hellingen een onstabiele of gladde ondergrond een te zachte ondergrond om alle belastingskrachten te weerstaan die door de machine worden opgewekt wind- en weersomstandigheden alle andere mogelijk onveilige omstandigheden Grondbeginselen De inspectie van de werkplek helpt de bediener te bepalen of de werkplek geschikt is om de machine veilig te bedienen. Deze inspectie dient door de bediener te worden uitgevoerd voordat de machine naar de werkplek wordt verplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de instructies over mogelijke gevaren op de werkplek door te lezen en te onthouden, er vervolgens op te letten en deze te vermijden bij het verplaatsen, opstellen en bedienen van de machine. 10 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

13 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Bedieningsinstructies Opstelling Kies een gebied uit dat stevig, horizontaal en vrij van obstakels is. Niet bedienen tenzij: U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, leert en in praktijk brengt. 1 Vermijd gevaarlijke situaties. 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit. 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt. 4 Controleer de werkplek. 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld. Volg de opstellingsprocedures in de sectie Functietests. Lading omhoogbrengen en neerlaten 1 Plaats de lading midden op het laadplatform. 2 Breng de lading omhoog door de lierslinger stevig vast te pakken en rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat de kabel niet ongelijkmatig om de trommel wordt gewikkeld. 3 Laat de lading neer door de lierslinger stevig vast te pakken en linksom te draaien. Nadat de gewenste stand is bereikt, draait u de lierslinger 1 /4 slag rechtsom om de rem vast te zetten. Grondbeginselen In de sectie Bedieningsinstructies staan instructies voor elk aspect van de bediening van de machine. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding op te volgen. Het gebruik van de machine voor een ander doel dan het heffen van materialen is onveilig. Als meer dan één bediener op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst een machine moet bedienen, wordt van alle bedieners verwacht dat zij alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding opvolgen. Dat betekent dat elke nieuwe bediener een inspectie voor het gebruik, functietests en een inspectie van de werkplek moet uitvoeren voordat hij de machine gebruikt. Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 11

14 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk BEDIENINGSINSTRUCTIES Machine met een lading verplaatsen De machine kan het best zonder lading op de werkplek worden verplaatst. Verplaatsing met geheven lading moet beperkt blijven tot het plaatsen voor laden en lossen. Als het noodzakelijk is de machine met geheven lading te verplaatsen, dient u de volgende veiligheidsvoorschriften goed te begrijpen en na te leven: Na elk gebruik Om de machine klaar te maken om te stallen, volgt u de opstellingsprocedure in omgekeerde volgorde. Het platform moet volledig zijn neergelaten om de poten op te bergen. Kies een veilige stallingsplaats uit: een stevige, horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer en beschermd tegen weersinvloeden. Zorg ervoor dat het terrein vlak is en vrij van obstakels. Zorg ervoor dat de lading midden op het laadplatform is geplaatst. Vermijd abrupte bewegingen. Rijd met de lading in de laagst mogelijke stand. Houd medewerkers buiten bereik van de machine en lading. Kantel de machine niet met geheven lading achterover. Machine over een trap verplaatsen Laat de lading volledig neer. Til de machine behoedzaam over elke trede. Houd de handgreep stevig vast. Zorg dat de machine niet uit evenwicht raakt. Ga de trap voorzichtig verder op of af. Gebruik bij zware ladingen het juiste aantal mensen en de juiste heftechniek. 12 Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

15 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Stickers Inspectie van stickers met tekst Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Onderdeelnr. Beschrijving Aantal 33468DU Waarschuwing - Niet meerijden DU Waarschuwing - Veiligheid machine DU Let op - Instelling machine DU Waarschuwing - Omkantelen DU Let op - Maximum vermogen, 1 91 kg Onderdeelnr. Beschrijving Aantal 35567DU Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: 1 lichamelijk letsel mogelijk 44754DU Label - Omhoogbrengen/neerlaten Uiterlijk - Genie Load Lifter Serieplaat Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 13

16 Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk STICKERS Inspectie van stickers met symbolen Ga na of er op de stickers op uw machine tekst of symbolen worden gebruikt. Controleer aan de hand van de betreffende inspectie of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn. Onderdeelnr. Beschrijving Aantal Uiterlijk - Genie Load Lifter Label - Handleiding lezen Label - Omhoogbrengen/neerlaten Waarschuwing - Niet meerijden 1 Onderdeelnr. Beschrijving Aantal Let op - Maximum vermogen, 91 kg Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk Waarschuwing - Niet te ver reiken Serieplaat Genie Load Lifter Onderdeelnr DU

17 Derde uitgave Tweede druk Bedieningshandleiding Specificaties Maximum platformhoogte 1,70 m Hefvermogen 91 kg Gewicht machine 20 kg Transporthoogte 1,14 m Breedte 52 cm Transportlengte 38 cm Lengte - in bedrijf 73 cm Laadplatform Lengte 43,2 cm Breedte 43 cm Laadhoogte 5 cm Geluidsuitstoot door de lucht door machine Maximum geluidsniveau van normaal functionerende werkstations (A-gewogen) 78 db Montageplaatsen onderdelen Handgreep Liermontageplaat 97,4 cm 84,8 cm Gebruik bovenste bevestigingsopening met: Standaardwielen met rubberen voetkussen Pneumatische wielen met rubberen voetkussen Pneumatische wielen met zwenkwieloptie Gebruik onderste bevestigingsopening met: Standaardwielen met zwenkwieloptie Basisplaat gelijk met stophoek binnenframe Rubberen voetkussen met pneumatische wielen of standaardwielen Onderdeelnr DU Genie Load Lifter 15

18 Genie Scandinavia Telefoon Fax Genie France Telefoon +33 (0) Fax +33 (0) Genie Iberica Telefoon Fax Genie Germany Telefoon +49 (0) Fax +49 (0) Genie U.K. Telefoon +44 (0) Fax +44 (0) Genie Mexico City Telefoon Fax Genie North America Telefoon Gratis USA en Canada Fax Genie Australia Pty Ltd. Telefoon Fax Genie China Telefoon Fax Genie Malaysia Telefoon Fax Genie Japan Telefoon Fax Genie Korea Telefoon Fax Genie Brasil Telefoon Fax Genie Holland Telefoon Fax Gedistribueerd door:

Bedieningshandleiding met onderhoudsschema. Fourth Edition First Printing Part No. 82297DU

Bedieningshandleiding met onderhoudsschema. Fourth Edition First Printing Part No. 82297DU Bedieningshandleiding met onderhoudsschema Fourth Edition First Printing Part No. 82297DU Bedieningshandleiding Vierde uitgave Eerste druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 97550DU

Bedieningshandleiding. Third Edition Second Printing Part No. 97550DU Third Edition Second Printing Part No. 97550DU Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. First Edition Eighth Printing Part No DU

Bedieningshandleiding. First Edition Eighth Printing Part No DU First Edition Eighth Printing Part No. 33547DU Eerste uitgave Achtste druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient.

Nadere informatie

Supplement bedieningshandleiding

Supplement bedieningshandleiding Supplement bedieningshandleiding Lift Guard contactalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTDU Supplement bedieningshandleiding Lift Guard-contactalarmsysteem Het Lift Guard-contactalarmsysteem

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. First Edition Seventh Printing Part No DU

Bedieningshandleiding. First Edition Seventh Printing Part No DU Bedieningshandleiding First Edition Seventh Printing Part No. 35566DU Bedieningshandleiding Eerste uitgave Zevende druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 82909DU Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie First Edition Second Printing Part No. 82800DU Bedieningshandleiding Eerste uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Supplement bedieningshandleiding

Supplement bedieningshandleiding Supplement bedieningshandleiding Traveling Fall Arrest Anchor System First Edition Third Printing Part No. 1256930DU Eerste uitgave Derde druk Inleiding Inleiding Zelfrijdende armen en richtlijnen voor

Nadere informatie

Schaarlift tafel model

Schaarlift tafel model 9705033 Schaarlift tafel model Capaciteit: 500 Kg. Gebruikershandeling en gebruiksaanwijzing 1 Introductie Met de juiste verzorging van deze tafel zou u er jaren plezier van moeten hebben. Waarschuwing:

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DU Eerste druk Dertiende oplage Belangrijk Stel u op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies. Neem de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 114002DU

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 114002DU Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 114002DU Bedieningshandleiding Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Sixth Printing Part No. 114002DU Bedieningshandleiding Derde uitgave Zesde druk Belangrijk Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Technical Publications 20 Z-30 20HD Z-30 Bedieningshandleiding Voor serienummer 2214 First Edition, Second Printing Part No. 19052DU Inhoud Pagina Veiligheidsvoorschriften... 3 Inspectie voor het gebruik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Vertaling van originele instructies Fourth Edition First Printing Part No. 133535DU Bedieningshandleiding Vierde uitgave Eerste druk Belangrijk Stel u op

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500

Handleiding. Functionele inspectie. Lees altijd de instructies. Max. 150 kg/330 lbs. ReTurn7400. ReTurn7500 Handleiding ReTurn7500 ReTurn7400 Max. 150 kg/330 lbs De ReTurn7500 en ReTurn7400 worden binnen gebruikt voor korte verplaatsingen tussen rolstoel en bed, rolstoel en toilet/ verplaatsbaar toilet/rolstoel

Nadere informatie

TANDEM PRO XT7 TANDEM PRO XT9. Gebruikshandleiding: TANDEM PRO XT5 CODE: NUTTIGE BELASTING: 150 kg. GEWICHT: 28 kg

TANDEM PRO XT7 TANDEM PRO XT9. Gebruikshandleiding: TANDEM PRO XT5 CODE: NUTTIGE BELASTING: 150 kg. GEWICHT: 28 kg Ingeklapt platform: breedte = 0,75m Ingeklapt platform: breedte = 0,75m Ingeklapt platform: breedte = 0,75m D040374A Gebruikshandleiding: TANDEM PRO XT5 Conform de norm NF P 93-353 december 2009 naam PIRL

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Telescoopladder

Gebruikershandleiding. Telescoopladder Gebruikershandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1) tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengte

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Telescoopladder

Gebruikshandleiding. Telescoopladder Gebruikshandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1)tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengtes

Nadere informatie

Handleiding MultiMotion Trollimaster

Handleiding MultiMotion Trollimaster Handleiding MultiMotion Trollimaster 1 Algemene toelichting op uw rollator U heeft zojuist een opvouwbare, lichtgewicht rollator gekocht. Deze rollator is bedoeld voor gebruik binnens- en buitenshuis en

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie Beste klant, Wij danken u voor de keuze en het vertrouwen in onze producten. Het product dat u kocht is gebouwd in Europa en voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. We wensen u veel plezier met uw kabelhaspel.

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Endozoom E5. Gebruikershandleiding

Endozoom E5. Gebruikershandleiding Endozoom E5 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor het kopen van de Endozoom De Endozoom E5 microscoop is een hoogwaardige tandartsmicroscoop waarmee u snel veelzijdige behandelingen kunt doen. De Endozoom

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers die u op de AB Prince Pro vindt.

Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers die u op de AB Prince Pro vindt. GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Waarschuwingsstickers 2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3 Onderdelenlijst 5 Montage instructies 6 Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona *dt-57342man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 4 Gebruik

Nadere informatie

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1 G E B R U I K S H A N D L E I D I N G ALP-Lift Luchtlift Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 2. Toepassingsgebied 3 3. Beschrijving ALP-Lift montagelift 3 4. Veiligheidsvoorschriften 3 5. Ingebruikname

Nadere informatie

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HOOGWERKERS TE LEZEN VOOR INGEBRUIKNAME GEBRUIK DE HOOGWERKER NIET INDIEN U DE HIERNAVOLGENDE REGELS NIET KENT! ALGEMENE VEILIGHEID, RIJGEDRAG EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK

HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK Gebruikershandleiding EUROSCAFFOLD EXTRUSIE 75 KAMERSTEIGER 1 / 5 NL VERRIJDBARE ALUMINIUM KAMERSTEIGERS CONFORM DE NORMERING EN-1004 Deze handleiding geeft instructies voor

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE OPERATOR

HANDLEIDING VOOR DE OPERATOR Dutch Version March 2005 HANDLEIDING VOOR DE OPERATOR De serie 2000 Materiaal Hijstoestellen Inhoudstafel Verantwoordelijkheden van de eigenaar... 3 Veiligheidsaanwijzingen voor de operator...4-5 Nakijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor Hoog/laag bed

Gebruiksaanwijzing voor Hoog/laag bed Gebruiksaanwijzing voor Hoog/laag bed A. Waarschuwingen 1. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en volg deze aanwijzingen strikt op; 2. Zorg ervoor dat tijdens het verplaatsen (omhoog, omlaag of

Nadere informatie

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 82200DU

Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie. Third Edition Second Printing Part No. 82200DU met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 82200DU Derde uitgave Tweede druk Belangrijk Lees, begrijp en handel overeenkomstig deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies

Nadere informatie

ReTurn7500/ReTurn7400 SystemRoMedic TM

ReTurn7500/ReTurn7400 SystemRoMedic TM ReTurn7500/ReTurn7400 User manual English Bruksanvisning Svenska Brukermanual Norsk Brugsvejledning Dansk Käyttöohje Suomi Gebrauchsanweisung Deutsch Handleiding Nederlands Manuel d utilisation Français

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

PCC Lowsleeper. Toevoeging op de handleiding PCC ledikant

PCC Lowsleeper. Toevoeging op de handleiding PCC ledikant PCC Lowsleeper Toevoeging op de handleiding PCC ledikant De PCC Lowsleeper is een ledikant die in de basis hetzelfde is als het standaard PCC ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Alvorens een steiger te gebruiken dient u de veiligheidsvoorschriften en gebruikershandleiding te hebben gelezen en deze te begrijpen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bewaar de veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

Handleiding voor monteren, demonteren en gebruik

Handleiding voor monteren, demonteren en gebruik Handleiding voor monteren, demonteren en gebruik D000A Productbeschrijving: Licht rollend individueel platform «PIRL» Conform de norm NF P 9-. Voor individueel gebruik. poten apart verstelbaar. Beveiligde

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR MONTEREN, DEMONTEREN EN GEBRUIK

HANDLEIDING VOOR MONTEREN, DEMONTEREN EN GEBRUIK D040379A Route de la Limouzinière BP41 44310 Saint Philbert de Grand Lieu Tel :+33 (0)2 40 78 97 22 Fax : +33 (0)2 40 78 78 71 Conform decreet n 2004-924 van 01/09/2004 Conform normvereisten van NF EN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ladders

Gebruiksaanwijzing Ladders Gebruiksaanwijzing Ladders 1 2 3 4 Veilig gebruik van een ladder Alle ladders die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding A-2014.01 Multi Trampoline Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel.

Nadere informatie

Elektrische Lier. 4500Lbs/ 2045 KG. montage en bediening instructies

Elektrische Lier. 4500Lbs/ 2045 KG. montage en bediening instructies 9705166 Elektrische Lier 4500Lbs/ 2045 KG. montage en bediening instructies 1 Introductie Bedankt voor de aanschaf van een 4500 Lbs/2045 kg. elektrische lier van ons bedrijf. Lees en volg de montage en

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

4.0 Opstellen van de verhuislift

4.0 Opstellen van de verhuislift 4.0 Opstellen van de verhuislift 4.1.0 Waarschuwingen Verhuisliften moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant door ter zake kundig personeel worden op- en afgebouwd. De lift moet worden opgesteld op

Nadere informatie

Handleiding. GEBRUIKERSHANDLEIDING Toegangssteiger Steigertrappen Artikelnr t/m Versie: 1.0 Datum:

Handleiding. GEBRUIKERSHANDLEIDING Toegangssteiger Steigertrappen Artikelnr t/m Versie: 1.0 Datum: Handleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING Toegangssteiger Steigertrappen Artikelnr. 70908500 t/m 70918653 Versie: 1.0 Datum: 09-02-2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt:

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt: Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat

Nadere informatie

Geheugen. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Geheugen. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Olympos. Handleiding Olympos rollator

Olympos. Handleiding Olympos rollator Olympos Handleiding Olympos rollator INHOUDS OPGAVE 1 - Welkom 2 - Garantie 3 - Onderdelen OLYMPOS rollator 4 - Technische gegevens 5 - Veiligheid 6 - Assembleren / aanpassing Uitklappen Inklappen Verlagen

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

AET60 Gebruikershandleiding. AERATOR 60 Gebruikershandleiding AET60 Begin serienr.: Vervangingsonderdelen TANDVERVANGING

AET60 Gebruikershandleiding. AERATOR 60 Gebruikershandleiding AET60 Begin serienr.: Vervangingsonderdelen TANDVERVANGING AERATOR 60 Gebruikershandleiding AET60 Begin serienr.: 022916471 Vervangingsonderdelen TANDVERVANGING Vervangingstip voor verticuteringstanden. P/N 381588 Originele instructies BELANGRIJK - ZORGVULDIG

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Pagina : 1 van 5 Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Smit Polyweb Boerkensleen 23 b 4705 RL Roosendaal The Netherlands T +31 (0)165-544770 F +31 (0)165-565244 Pagina : 2 van

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager Handleiding 01 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SPINDER TOUR fietsendrager 02 Gebruiksklaar maken van de SPINDER TOUR 1 2 C 3 B D 1 lvorens u de drager op de trekhaak kunt plaatsen dient u eerst de

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Mobiel werkplatform met dubbele toegang (PEB)

Gebruikshandleiding Mobiel werkplatform met dubbele toegang (PEB) HANDLEIDING Gebruikshandleiding Mobiel werkplatform met dubbele toegang (PEB) 1 Algemeen Het mobiel werkplatform met dubbele toegang (PEB) is een verrijdbaar platform met dubbele toegang dat kan gebruikt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Zitzi Flipper Pro

INHOUDSOPGAVE Zitzi Flipper Pro Handleiding Zitzi Flipper Pro BR1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Gasveer Zitzi Flipper Pro Electrisch INHOUDSOPGAVE Zitzi Flipper Pro Ed nr 5 2014-04-03 2:1 Instellen van de hoogte - Gasveer 6:1 Onderhoudsinstructies

Nadere informatie

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Montagerichtlijn MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Montagerichtlijn MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Montagerichtlijn SITdefault Fietshouder, trekhaak MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

Wonder Core Smart GEBRUIKERSHANDLEIDING WCS-61. Catalogus Veiligheidsvoorschriften...

Wonder Core Smart GEBRUIKERSHANDLEIDING WCS-61. Catalogus Veiligheidsvoorschriften... WCS-61 Wonder Core Smart GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees de Veiligheidsvoorschriften alvorens het apparaat te gebruiken, zodat u het apparaat op de juiste wijze gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding na

Nadere informatie

SCIFIT-stoelsysteem Handleiding voor de gebruiker

SCIFIT-stoelsysteem Handleiding voor de gebruiker SCIFIT-stoelsysteem Handleiding voor de gebruiker STANDARD BARIATRIC PREMIUM Voor het gebruik van dit product moet deze handleiding Before using this product, read this manual and worden gelezen. Alle

Nadere informatie

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN AFSLUITBARE WIELMOEREN

Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN AFSLUITBARE WIELMOEREN Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET De krik en het gereedschap bevinden zich onder de stoel links voorin. HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN Wees voorzichtig bij het optillen van een wiel. De wielen zijn zwaar en

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev.

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev. Bedoeld voor gebruik met de Apple 21.5 imac en 27 imac (eind 2012 en nieuwer). Maximum totaalgewicht (inclusief de imac, het toetsenbord en de muis) mag niet groter zijn dan 11,34 kg. For the latest User

Nadere informatie

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S NL BEDIENINGSHANDLEIDING WINDMACHINEE TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Algemene beschrijving............. 01 02. Veiligheidsinstructies................. 01 03.

Nadere informatie

Lcd scherm ipod Classic Installatie handleiding

Lcd scherm ipod Classic Installatie handleiding 1. De ipod Classic is erg moeilijk open te maken zonder schade aan te richten. Ga dus uiterst voorzichtig te werk! Zorg ervoor dat de ipod vergrendeld is voordat u verder gaat. 2. Om de ipod open te maken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. WEEMBE055.0 Serienr. GEBRUIKERSHANDLEIDING Serienummer Sticker VRAGEN? Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken

Nadere informatie

Minimalistisch, actief Scandinavisch design

Minimalistisch, actief Scandinavisch design DE TRAP ASSISTENT Minimalistisch, actief Scandinavisch design Eindelijk kan ik weer zelfstandig traplopen - Man, met behulp van Fysiotherapie, herstellende van een beroerte De Assistep is een hulpmiddel

Nadere informatie

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Inhoudsopgave

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Inhoudsopgave Thunderbird Storm Thunderbird Storm Inhoudsopgave Inleiding.................................................................... Voorwoord Veiligheid voorop.................................................

Nadere informatie

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper.

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN TE ZIJN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN gebruiksaanwijzing voor BSV mechanische dakelementenklem type 253050A 1. GESCHIKT VOOR Het hijsen en

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

MOTOPLAT VC-09ST. Handleiding Versie

MOTOPLAT VC-09ST. Handleiding Versie MOTOPLAT VC-09ST Handleiding 2015 Versie De Motoplat VC-09ST wordt gebruikt voor het testen en kalibreren van de Valeo ST-serie alternators. Dit zijn omkeerbare start/stop alternators, welke de accu opladen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van deze WheelzAhead rollator! Voordat u gebruik gaat maken van uw rollator, vragen wij u en uw eventuele begeleider eerst bijgaande handleiding aandachtig

Nadere informatie