PAGE 1 SAMENVATTING. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Lamb Weston / Meijer Gezamenlijke waarde creëren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAGE 1 SAMENVATTING. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Lamb Weston / Meijer 2012-2014. Gezamenlijke waarde creëren"

Transcriptie

1 PAGE 1 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG Lamb Weston / Meijer Gezamenlijke waarde creëren

2 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 2 INTRODUCTIE Interview Bas Alblas (CEO) Onze mensen maken het waar

3 PAGINA 3 Gezamenlijke waarde creëren - onze routekaart naar 2020 Met trots presenteren wij u de samenvatting van ons duurzaamheidsverslag over Hierin delen we onze visie en strategie, onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 en onze belangrijkste resultaten ten opzichte van ons referentiejaar Ook geven we een beknopt overzicht van onze meest relevante duurzaamheidsprojecten en de ontwikkelingen sinds Op een duurzame manier gezamenlijke waarde creëren bij alles wat we doen. Dat is onze visie. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering en onze manier van zakendoen. Wij geloven dat, om lange termijn successen te behalen, we een positieve bijdrage moeten leveren aan onze belanghebbenden - onze aandeelhouders, klanten, consumenten, telers en andere leveranciers. Om dit te bereiken zijn samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. Om een duurzame, effectieve toeleveringsketen te creëren, hebben we innovatieve partners nodig. Als we nauw samenwerken met onze leveranciers en klanten ontwikkelen we meer en betere oplossingen, dan wanneer we alleen werken. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en dat we mensen binnen onze organisatie hebben, die het initiatief nemen en de zelfmotivatie tonen om een duurzaamheidsprogramma op te starten én te implementeren. De resultaten die we bereikt hebben, zijn te danken aan mensen die zelf geloofden in de ontwikkeling van duurzamere processen, en hier niet alleen aan werkten omdat het hen werd gevraagd. Onze belangrijkste duurzame uitdaging in de toekomst is om gefocust te blijven op onze routekaart naar Het is onze ambitie bekend te staan als de leider in onze sector op het gebied van duurzaamheid. We mogen echter niet vergeten hoe ambitieus en belangrijk onze doelstellingen zijn, vooral in onze wereld die veranderlijk en dynamisch is. Bas Alblas CEO, Lamb Weston / Meijer

4 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 4 VISIE & STRATEGIE Serving our world with potato solutions

5 PAGINA 5 Onze visie op duurzame ontwikkeling We hebben een duidelijke duurzaamheidsambitie voor 2020: we willen bekend staan als de leider op het gebied van duurzame ontwikkeling in onze sector in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Om dit te bereiken hebben we in 2011 een uitgebreide duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. We geloven in het creëren van gezamenlijke waarde, ofwel Creating Shared Value. Dit gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf alleen lange termijn successen kunnen behalen als we samenwerken met diverse belanghebbenden op verschillende manieren; met onze klanten en consumenten, onze medewerkers, telers, leveranciers en onze partners. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid een actieve en leidende rol te spelen binnen onze sector. Onze strategie - de Duurzame Zes Bij het creëren van gezamenlijke waarde richten we ons op drie gebieden die de belangrijkste ingrediënten vormen voor onze kernactiviteit. Hiermee kunnen we als bedrijf de grootste impact maken. Op de volgende drie thema s willen we excelleren en leidend zijn binnen onze sector: Water Energie & Emissies Aardappel & Afval Ook nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van onze toekomst, ons bestaansrecht. Hierbij richten we ons op drie thema s die invloed hebben op onze bedrijfsvoering, op onze klanten en op de wijze waarop we in de samenleving staan: Medewerkers Voedselveiligheid & Kwaliteit Voeding & Gezondheid Bij de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma hanteren we drie basisprincipes, namelijk duurzame teelt, ketenbenadering en transparantie. Halverwege het realiseren van onze ambitie In 2014 zijn we halverwege onze reis naar In de afgelopen drie jaar hebben we onze routekaart gevolgd en hebben we steeds gefocust op onze prioriteiten. We hebben flinke vooruitgang geboekt in het behalen van onze doelstellingen voor 2020, ten opzichte van ons referentiejaar We blijven ons richten op alle zes thema s en willen toonaangevend zijn in de eerste drie.

6 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 6 WATER 2020 Doelstelling Verlaging van ons directe waterverbruik per ton eindproduct met 50% en verbetering van de kwaliteit van ons procesafvalwater. Daarnaast richten we ons op vermindering van het gebruik van grond- en oppervlaktewater in gebieden met waterstress. Dit resulteert in een lagere blauwe watervoetafdruk. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar 2008 Direct watergebruik verminderd met 7% Bepaling van onze totale en productwatervoetafdruk LWM ontving in 2014 een wereldwijde McDonald s Best of Sustainable Supply Award voor haar Innowater project We zijn het meest trots op Inzicht in onze productwatervoetafdruk In 2013 hebben we een watervoetafdrukstudie uitgevoerd. Hierin onderzochten we de impact van de belangrijkste ingrediënten en schakels in de toeleveringsketen op onze productwatervoetafdruk. Het doel was meer inzicht te krijgen in de totale watervoetafdruk van ons diepgevroren eindproduct. Het onderzoek leerde ons dat het belangrijker is om de invloed van onze blauwe watervoetafdruk te begrijpen in gebieden met waterstress met name als telers hun gewassen moeten beregenen - dan om te weten hoe groot de watervoetafdruk van onze producten is. Het belangrijkste inzicht was dat 91% van onze productwatervoetafdruk wordt gecreëerd door het telen van onze grondstoffen (aardappelen en olie) en slechts 7% door verwerking van grondstoffen en maar 2% door het verpakken van onze producten. Onze toekomstige focus ligt daarom op het verminderen van onze blauwe watervoetafdruk in gebieden met waterstress in Europa. Meer oogst per druppel - waterbesparing, een druppel per keer Telers beregenen hun aardappelvelden met zogenaamde regenkanonnen. Deze hebben een waterefficiëntieniveau van 50% tot 70%. In 2012 hebben we een proef opgestart met telers om de effecten van druppelirrigatie te

7 PAGINA 7 onderzoeken. Hieruit blijkt dat druppelirrigatie een waterefficiëntieniveau van 80% tot 100% heeft. Kringloopsluiting met Innowater In een van onze Nederlandse fabrieken liep tot 2010 ons Innowater project. Het doel van Innowater was ons procesafvalwater volledig te zuiveren, zodat we dit als voedselveilig drinkwater konden hergebruiken in onze productieprocessen. De installatie draait nog steeds op een schaal van 10% en vermindert het gebruik van kraanwater met 10%. Hiermee besparen we in de fabriek 70 miljoen liter water per jaar. VERVOLGSTAPPEN Onze inspanningen in de komende zes jaar richten zich voor een groot deel op het implementeren van de Innowater-technologie in andere fabrieken, te beginnen bij de fabriek in Kruiningen. Ook ontwikkelen we een businesscase voor druppelirrigatie samen met andere belanghebbenden in de keten. Daarnaast blijven we onderzoeken hoe we onze afvalwaterzuiveringsprocessen het beste kunnen benutten om de mineralenkringloop te sluiten en fosfaten terug te winnen voor hergebruik als natuurlijke meststof.

8 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 8 ENERGIE & EMISSIES 2020 Doelstelling Verlaging van ons directe energieverbruik per ton eindproduct met 30% en verlaging van broeikasgasemissies door energiegebruik met 30%. Daarnaast richten we ons op het verlagen van de CO2-voetafdruk van onze totale waardeketen. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar 2008 Direct energiegebruik verminderd met 21% Broeikasgasemissies door energieverbruik verminderd met 16,4% Totale CO2-voetafdruk verminderd met 10% ISO certificering behaald voor de Nederlandse fabrieken We zijn het meest trots op SMS - Sustainable Manufacturing Synergy In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf hebben we een uiterst geavanceerd Sustainable Manufacturing Synergy (SMS)-systeem ontwikkeld. Dit systeem herkent afwijkingen in een vroeger stadium van het productieproces en voert dan automatisch aanpassingen door. Het resultaat: meer eindproduct dat in een keer goed wordt geproduceerd en besparing van energie en grondstoffen. Tot nu toe hebben we het SMS-systeem geïmplementeerd in onze fabrieken in Bergen op Zoom en Kruiningen. Hierdoor is onze aardappelbenutting met 1% gestegen. Dit heeft geleid tot een jaarlijkse energiebesparing van 27,530 GJ en een reductie van broeikasgasemissies met ton. De slimme stoomschiller In 2013 hebben we, samen met de leverancier van het apparaat, een verbeterde stoomschiller ontwikkeld: de eco-peeler. De eco-peeler verwijdert de aardappelschillen efficiënter, is sneller en heeft kleinere vaten, waardoor we minder stoom nodig hebben per ton aardappelen. De eco-peeler zorgt hiermee voor zowel voor besparing van tijd en energie als voor minder broeikasgasemissies.

9 PAGINA 9 Duurzaam vervoer - van de weg naar het water of via het spoor Sinds 2008 hebben we significante verbeteringen doorgevoerd in ons totale transport- en distributienetwerk en vervoeren we onze producten veel vaker over water en/of per spoor. Onze focus op duurzamer vervoer heeft geleid tot een vermindering van ruim 5,2 miljoen wegkilometers per jaar, ten opzichte van ons referentiejaar Deze afstand is gelijk aan 130 maal de aarde rondrijden en vermindert de uitstoot van CO2 in onze toeleveringsketen met ton per jaar. VERVOLGSTAPPEN In de komende twee jaar concentreren we ons op een aantal gebieden. Ten eerste zullen onze energieteams best practices implementeren in al onze fabrieken. Ten tweede gaan onze medewerkers werken met KPI dashboards die het gebruik van water, energie en aardappelen meten en monitoren. Dit helpt ons om efficiëntere productieprocessen te ontwikkelen. Ten derde zullen we met onze gedetailleerde energieroutekaart energieverbruik en emissies verder verminderen.

10 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 10 AARDAPPEL & AFVAL 2020 Doelstelling Verhoging van onze aardappelbenutting per ton geconsumeerd eindproduct met 10%, maximaliseren van hergebruik van bijproducten en afvalstromen en een bewustere consumptie binnen onze voedselketen stimuleren. Dit zal leiden tot een lagere ecologische voetafdruk. We hebben dan dus minder land en minder hulpbronnen nodig om dezelfde hoeveelheid eindproduct te produceren. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar 2008 Verbetering van onze aardappelbenutting met 4,3% geproduceerd eindproduct Geen afval gaat naar een stortplaats en slechts 0,3% afval wordt verbrand 99,7% van alle bijproducten en afvalstromen krijgt een nuttige herbestemming Referentiewaarde bepaald voor voedselverliezen en verspilling (Food Losses & Waste - FLW) in onze eigen keten We zijn het meest trots op Naar nul voedselverspilling - van veld tot vork In 2013 hebben we een studie uitgevoerd om de referentie te bepalen voor de mate van aardappelverliezen en voedselverspilling in onze totale toeleverings- en waardeketen. Een belangrijk resultaat van dit onderzoek was een massabalansmodel voor aardappelverliezen en voedselverspilling. Dit gaf ons inzicht in de aardappelverliezen waarmee we te maken hebben: waar ontstaan ze in onze keten, waarom ontstaan ze en wat is hun uiteindelijke bestemming? We hebben ook de verliezen en verspilling onderzocht in de processen bij enkele klanten. Dit leerde ons dat gemiddeld 6 tot 8% van de diepgevroren producten die we verkopen aan foodserviceklanten, niet wordt geconsumeerd. De producten worden weggegooid, veelal nog voordat ze aan restaurantgasten worden geserveerd. De WeightWatcher - hoe voorkom je dat aardappelen gewicht blijven verliezen Omdat aardappelen leven en ademen tijdens opslag en water en koolstofdioxide verliezen, kunnen ze tot 8% van hun gewicht verliezen. Samen met de betreffende leverancier hebben we software ontwikkeld voor een ingenieus apparaat, genaamd WeightWatcher. Deze tool meet en registreert continu het gewichtsverlies van opgeslagen aardappelen. Ook stelt het telers in staat hun gegevens direct te vergelijken met andere

11 PAGINA 11 telers die in dezelfde periode hetzelfde aardappelras in opslag hebben. Met de gegevens kunnen telers de meest effectieve bewaarstrategie bepalen en gewichtsverlies te beperken. we hoe we onze klanten kunnen ondersteunen met trainingen om verspilling van friet te voorkomen, voordat deze het bord van de consument bereikt. Ons streven is om meer te doen met minder. Meer halen uit iedere aardappel - optisch sorteren Door de manier waarop we aardappelen sorteren en snijden om de juiste lengte en kwaliteit te bereiken, kunnen we onze aardappelbenutting verhogen. De afgelopen 50 jaar werden aardappelen wereldwijd op basis van diameter gesorteerd. Hierdoor bereikten aardappelen die wel lang genoeg waren maar niet dik genoeg, nooit het frituurproces. In 2010 hebben we een optische sorteerder in onze aardappelontvangst geïnstalleerd, die de lengte meet van afzonderlijke aardappelknollen. Dit levert ons niet alleen nauwkeurigere gegevens op over de aardappelen die we verwerken, maar verbetert tevens de grondstofefficiëntie en vermindert complexiteit. VERVOLGSTAPPEN Onze vervolgstappen zijn gericht op het optimaliseren van de aardappelbewaarcondities met behulp van de WeightWatcher tool, het verder beperken van aardappelverliezen tijdens het sorteren, schillen en snijden en het verder optimaliseren van de aardappelsortering, zodat de juiste aardappelen worden gebruikt voor het juiste eindproduct. Ook onderzoeken

12 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 12 MEDEWERKERS 2020 Doelstelling Verbetering van de werkplekveiligheid, de gezondheid, het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en de werktevredenheid van onze medewerkers. Wij streven naar het creëren van een Great Place to Work, ofwel een geweldige werkplek voor onze mensen. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar ,76 Total Incident Rate (TIR -59% t.o.v. 2008) 0,38 Lost Time Accidents (LTA -53% t.o.v. 2008) 3,8% ziekteverzuim (-6% t.o.v. 2008) 5% personeelsverloop (-51% t.o.v. 2008) LW Academy organisatiebreed geïmplementeerd We zijn het meest trots op Ons op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma In 2012 voerden we een proef uit met op gedrag gebaseerde veiligheid in onze fabriek in Bergen op Zoom. Door medewerkers te trainen in observatietechnieken, wilden we het aantal ongevallen in de fabriek verlagen. Het veiligheidsprogramma laat collega s andere collega s observeren tijdens hun werkzaamheden, om vervolgens feedback te geven hoe ze veiliger kunnen werken. Het programma is een nieuwe stap in het verbeteren van de werkplekveiligheid binnen al onze faciliteiten. Met al onze activiteiten op het gebied van veiligheid wisten we sinds 1999 onze Total Incident Rate (TIR) met 93% te verlagen. Bedrijfsbreed is onze TIR gemiddeld 0,76 en de LTA gemiddeld 0,38. LambWeston Academy - bedrijfsbreed opleidingsprogramma De LambWeston Academy biedt een scala aan trainingen voor medewerkers op alle verschillende niveaus binnen ons bedrijf. De Academy is gericht op leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en specieke opleidingen. We empoweren onze 1200 medewerkers. Dit betekent dat we onze medewerkers stimuleren om leiderschap te nemen in het ontwikkelen van hun talenten en meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen

13 PAGINA 13 toekomst. Het trainingsprogramma hebben we inmiddels bedrijfsbreed doorgevoerd. Streven naar een Great Place to Work Een van onze ambities voor 2020 is dat we een Great Place to Work (GPtW) willen zijn. In 2012 hebben we in dit kader een proef opgezet binnen onze fabriek in Bergen op Zoom. Hier hielden we een GPtW-enquête en voerden we een cultuur-audit uit. In 2015 laten we bedrijfsbreed een enquête uitvoeren als GPtW-nulmeting voor onze gehele organisatie. VERVOLGSTAPPEN Wij geloven dat empowered people de hoekstenen vormen van succesvolle bedrijven. Om medewerkers te helpen hun talenten te ontwikkelen, hebben we een Empowered Based Performance-programma ontwikkeld. Dit programma biedt een nieuwe manier om onze medewerkers te ondersteunen en hun prestaties te evalueren. De nadruk komt te liggen op regelmatige coaching en feedback gedurende het hele jaar. Momenteel voeren we het nieuwe programma in.

14 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 14 VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT 2020 Doelstelling Verbetering van de constantheid van onze productkwaliteit, zodat we voldoen aan de specifieke eisen en impliciete behoeften en verwachtingen van onze klanten. Voedselveiligheid komt altijd op de eerste plaats. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar ,2% First Pass Quality, producten voldoen aan specificatie (+0,7% t.o.v. 2008) 87% van onze audits scoren >95% of een A-kwalificatie (+16% t.o.v. 2008) Geen publieke terugroepacties in de 20-jarige geschiedenis van ons bedrijf We zijn het meest trots op Kwaliteit is de dingen goed doen terwijl niemand kijkt In 2012 hebben we een convenant voor horizontaal toezicht ondertekend met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onder de voorwaarden van het convenant verklaart de NVWA dat zij ons volledig vertrouwen dat wij ons aan alle voedselveiligheidswetten en -regels houden voor mens en dier en dat er geen noodzaak is om jaarlijkse audits bij ons uit te voeren. Deze audits zijn vervangen door een jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we een samenvatting van onze analyse op alle interne en externe audits. We zijn er erg trots op dat we, samen met de Nederlandse foodbedrijven van Cargill, als eerste Nederlandse levensmiddelenproducenten deze unieke overeenkomst hebben ondertekend. Verpakken van uitsluitend aardappelproducten Ons doel is om niets anders dan ons eindproduct te verpakken. Maar in de 1,2 miljoen ton aardappelen die we per jaar verwerken, glipt er soms ongewenst materiaal mee. We hebben multidisciplinaire werkgroepen opgezet om de belangrijkste problemen rond vreemd materiaal in ons product te identificeren en te voorkomen. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in nieuwe machines om vreemd materiaal te verwijderen uit onze stromen diepgevroren eindproduct, voordat het product daadwerkelijk wordt verpakt.

15 PAGINA 15 Minder allergenen, dezelfde geweldige smaak We produceren twee soorten aardappelproducten: diepgevroren voorgebakken producten en gedroogde aardappelvlokken. De afgelopen zes jaar zijn we erin geslaagd het aantal allergenen in een deel van onze gekruide aardappelproducten terug te brengen tot slechts één (gluten), zonder daarbij ook maar iets van de geweldige smaak in te leveren. Onze andere diepgevroren frietproducten onder het LambWeston merk bevatten geen allergenen, zowel niet van nature als vanuit de receptuur. Zo bevatten onze diepgevroren aardappelproducten bevatten ook geen MSG en andere kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Dit is altijd al een bewuste keuze geweest. VERVOLGSTAPPEN Omdat we voortdurend focussen op constante kwaliteit implementeren we ons Sustainable Manufacturing Synergy-systeem (zie hoofdstuk Energie & Emissies) binnen onze hele organisatie. Hierdoor willen we de first time right -niveaus verbeteren, variatie beperken en interne kwaliteitsblokkades verlagen. Ook blijven we ons recent geïntroduceerde real-time informatiesysteem volgen. Dit systeem geeft de belangrijkste kwaliteitsaspecten weer op strategisch geplaatste digitale schermen in al onze fabrieken.

16 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 16 VOEDING & GEZONDHEID 2020 Doelstelling Verbetering van de voedingswaarde van onze voorgebakken aardappelproducten en duidelijke voedingswaarde informatie verstrekken aan onze directe klanten en consumenten. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar % van onze diepgevroren producten voorgebakken in gezondere olie 20% minder zout in premium friet (LW Private Reserve en LW Stealth) Vermelding van voedingswaarde op de verpakking, conform EU 1169/ 2011 (FIC) LWM Commercial team getraind in voeding en gezondheid We zijn het meest trots op Verlaging van verzadigde vetten met 75% - voorbakken in zonnebloemolie Friet wordt gemaakt van twee hoofdbestanddelen: aardappelen en plantaardige olie. In het verleden frituurden we al onze aardappelproducten in palmolie. Sinds het fiscaal jaar 2013 frituren we al onze LambWeston-producten in zonnebloemolie. Dit is veel gezonder. Zonnebloemolie bevat erg weinig verzadigd vet (slechts 12%). Met één wijziging hebben we in een keer 75% van de verzadigde vetten uit ruim de helft van onze eigen producten verwijderd. We frituren nu meer dan drie kwart (76%) van ons totale volume aan bevroren aardappelproducten in een gezonde plantaardige olie met maximaal 12% verzadigde vetten. LW Nutrition Calculator - klanten helpen geïnformeerde keuzes te maken Wij vinden dat goede informatie de sleutel is tot het herkennen van goede voeding. In 2014 hebben we daarom samen met een Nederlandse Hogeschool (HAS) een speciale training over voedingsen gezondheids-aspecten gerelateerd aan onze productcategorie ontwikkeld en een speciale app voor onze verkoopteams ontworpen. Deze app - de LW Nutrition Calculator - helpt onze verkoopteams

17 PAGINA 17 klanten te adviseren door beter inzicht te geven in de voedingswaarden van onze bereide aardappelproducten. Dit stelt klanten in staat een gezondere optie te kiezen voor hun menu. Verpakking en informatie - het staat allemaal op het etiket Wat eet ik eigenlijk precies? Dit vragen consumenten zich vaak af en deze vraag proberen wij te beantwoorden via ons productetiket. Op de achterkant van onze verpakking vermelden wij niet alleen wat er in ons product zit (zoals verplicht) in ten minste 24 officiële Europese talen, maar ook de volledige voedingswaarde-informatie. Per december 2014 voldoen al onze nieuwe verpakkingen aan de nieuwe Europese regelgeving voor voedselinformatie voor consumenten. producten. Daarnaast zullen we ons commerciële team opnieuw trainen om hun kennis over voeding en gezondheid op te frissen. We willen onze klanten helpen hun producten in een gezondere plantaardige oliën af te bakken en kleinere porties aan te bieden. Om onze klanten te helpen goed geïnformeerde beslissingen te nemen, zullen we ze moeten informeren over en opleiden in allerlei voedings- en gezondheidsaspecten. VERVOLGSTAPPEN In de komende jaren willen we het zout- en vetgehalte in onze gekruide aardappelspecialiteiten verlagen. Bij productontwikkeling kijken we ook altijd naar hoe we de hoeveelheid olie, nodig voor het voorbakken van onze producten, kunnen verminderen. Ook gaan we nieuwe aardappelproducten ontwikkelen, die geschikt zijn om in de oven te bereiden. Deze hebben een lager vetgehalte bij consumptie dan gefrituurde

18 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 18 REDACTIONELE INFORMATIE Dit is een publicatie van: Lamb Weston / Meijer V.O.F. Stationsweg 18a 4416 PJ Kruiningen Nederland Telefoon: Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. We zijn graag bereid u te antwoorden.

Mogelijkheden zien voor een duurzamere wereld

Mogelijkheden zien voor een duurzamere wereld Samenvatting Mogelijkheden zien voor een duurzamere wereld Duurzaamheidsverslag 2015-2016 Lamb Weston / Meijer Managementbrief Brief van Bas Alblas CEO Lamb Weston / Meijer De afgelopen 30 jaar heb ik

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Lamb Weston / Meijer 2012-2014. Gezamenlijke waarde creëren

Duurzaamheidsverslag Lamb Weston / Meijer 2012-2014. Gezamenlijke waarde creëren Duurzaamheidsverslag Lamb Weston / Meijer 2012-2014 Gezamenlijke waarde creëren PAGINA 2 INHOUD VisiE & StrategIE 5 BIJLAGE Organisatieprofiel 55 Bestuur 58 Feiten & cijfers 62 INLEIDING Interview Bas

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Geïnspireerd door de natuur. Overgang naar pure zonnebloemolie voor Fact aardappelspecialiteiten No. 1

Geïnspireerd door de natuur. Overgang naar pure zonnebloemolie voor Fact aardappelspecialiteiten No. 1 Geïnspireerd door de natuur Overgang naar pure zonnebloemolie voor Fact aardappelspecialiteiten No. 1 Het eerste complete assortiment vriesverse aardappelspecialiteiten bereid met pure zonnebloemolie Onze

Nadere informatie

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER SAMENVATTING Weet je dat de meeste van onze dagelijkse activiteiten, inclusief voedsel, kleding en reizen, een hoog waterverbruik betekenen en daarmee

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting pilotstudie China: onderzoek naar naleving chemische regelgeving

Samenvatting pilotstudie China: onderzoek naar naleving chemische regelgeving Samenvatting pilotstudie China: onderzoek naar naleving chemische regelgeving Samenvatting Ten aanzien van het beheer van chemische stoffen heeft Primark een strikt beleid dat volledig voldoet aan, en

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid. Conservatorium hotel Amsterdam. Handleiding voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheidsbeleid. Conservatorium hotel Amsterdam. Handleiding voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheidsbeleid Conservatorium hotel Amsterdam Handleiding voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheidsbeleid Conservatorium hotel Conservatorium hotel Amsterdam is als eerste hotel in

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Ervaringen met gezond innoveren

Ervaringen met gezond innoveren Ervaringen met gezond innoveren Thema-workshop Gezonder maken van producten: herformulering assortiment Center of Expertise Food Leeuwarden, 1 oktober 2015 Passen gefrituurde aardappelproducten in een

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Idealisme en commercie in relatie tot voedselverspilling: conflict of synergie. AgriFoodTech. 14 December 2016 s-hertogenbosch

Idealisme en commercie in relatie tot voedselverspilling: conflict of synergie. AgriFoodTech. 14 December 2016 s-hertogenbosch Idealisme en commercie in relatie tot voedselverspilling: conflict of synergie AgriFoodTech 14 December 2016 s-hertogenbosch Q-Point B.V. Q-Point is een onafhankelijk adviesbureau voor de agro- en foodsector.

Nadere informatie

Material Value Circle

Material Value Circle Material Value Circle Meerwaarde in de circulaire waarde keten Lonneke de Graaff Materials 2014 l.graaff@dpivalucentre.nl Inhoud DPI Value Centre Wat is de Value Circle? Waarom kijken naar de Value Circle?

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Duurzame sector met vooruitstrevende blik

Duurzame sector met vooruitstrevende blik BierNieuws Nummer 2 mei 2013 Informatiebulletin van Nederlandse Brouwers column Duurzame sector met vooruitstrevende blik Al decennia lang vervullen brouwerijen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers Een nieuwe kijk op kunststof en rubber Feiten & cijfers PRODUCTIE & PROCES -40% Economie NL 2014 bedrijven werknemers jaaromzet Innovaties en optimalisaties van de productieprocessen, hebben er in de afgelopen

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid

Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Internationaal Palmolie-inkoopbeleid Stand: september 2015 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI NORD (hierna: ALDI).

Nadere informatie

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*?

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? Samenvatting van de bevindingen van de Nationale DenkTank 2012 boer Consument Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? verwerker *De voorstellen van de denktank voor

Nadere informatie

Voedselverlies in ketenperspectief. Willy Sarlee OVAM Dienst beleidsinnovatie 15/10/2012

Voedselverlies in ketenperspectief. Willy Sarlee OVAM Dienst beleidsinnovatie 15/10/2012 Voedselverlies in ketenperspectief OVAM Dienst beleidsinnovatie Onderzoek Voedselverlies in ketenperspectief (1/20) gestart in april 2011 tot begin juli 2012 Uitgevoerd door Tritel Eerste deel = keten

Nadere informatie

het verschil Inspiratie is de echte bron van succes De enige grens is uw fantasie

het verschil Inspiratie is de echte bron van succes De enige grens is uw fantasie het verschil Inspiratie is de echte bron van succes Wij geloven dat inspiratie dé voorwaarde is voor succes. Inspiratie biedt ontelbare kansen om klanten beter te bedienen. Ons uitgangspunt is onze passie

Nadere informatie

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Samenvatting pilotstudie China: Nader onderzoek naar naleving van regelgeving inzake chemische stoffen (september 2015)

Samenvatting pilotstudie China: Nader onderzoek naar naleving van regelgeving inzake chemische stoffen (september 2015) Samenvatting pilotstudie China: Nader onderzoek naar naleving van regelgeving inzake chemische stoffen (september 2015) Samenvatting Ten aanzien van het beheer van chemische stoffen heeft Primark een strikt

Nadere informatie

Samenvatting. - verlies van biodiversiteit, door ontbossing, vervuiling en monocultures;

Samenvatting. - verlies van biodiversiteit, door ontbossing, vervuiling en monocultures; 1. Inleiding 1.1 Dierlijke voedselproducten en milieu Dierlijke voedselproducten zoals, vlees, melk en eieren, zijn voor de meeste mensen een vast onderdeel van het menu. Deze producten leveren belangrijke

Nadere informatie

Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven.

Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven. Casestudy Scherpenhuizen B.V. De Schakel 7 te Eindhoven. Beschrijving van het project Scherpenhuizen is gespecialiseerd in de im- en export, groothandel verpakken, op- en overslag en distributie van groente,

Nadere informatie

Krachten bundelen. Verspilling in Nederland

Krachten bundelen. Verspilling in Nederland Voedselverspilling Wereldwijd wordt zeker een derde van al het voedsel verspild. Daarmee worden ook de grondstoffen, het water en de energie verspild die nodig zijn om dat voedsel te produceren, te vervoeren

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten NVRD themadag 27-11-2014 Nicole Vervaet, Projectmanager 1 MVO vertegenwoordigt 95% van de gehele oliën- en vettenketen in Nederland 2 MVO zet zich in voor

Nadere informatie

Food Innovation Bachelor s Award 2018

Food Innovation Bachelor s Award 2018 Food Innovation Bachelor s Award 2018 Beste studenten, We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de Food Innovation Bachelor s Award van het Voedingscentrum! Aan jullie de taak om een gezond en duurzaam

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Verklaring van de symbolen

Verklaring van de symbolen Verklaring van de symbolen lactosevrij UTZ CERTIFIED gecertificeerde koffieboeren verbouwen hun koffie met zorg en aandacht voor mens en milieu. Inter IKEA Systems B.V. 2009 Producten die geschikt zijn

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie BEHIND THE BOTTLE De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie Bij Coca-Cola werken 800 werknemers Coca-Cola ondersteunt,3 miljard BBP in Nederland 22% van alle banen bij frisdranken-, water-,

Nadere informatie

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN?

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? Ellen Dessart Sodexo Belgium INHOUD o Wat is een duurzaam voedingsaanbod? o Hoe omschakelen van een gewoon naar een duurzaam

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit van Amsterdam

Eindrapport Universiteit van Amsterdam Eindrapport Universiteit van Amsterdam ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Visie, Missie, Strategie en Waarden

Visie, Missie, Strategie en Waarden Visie, Missie, Strategie en Waarden Onze Visie s Werelds meest toonaangevend coatingsbedrijf te zijn door op consistente wijze kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame oplossingen te leveren waarop

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Klimaat op je bord. Hans Blonk Blonk Consultants

Klimaat op je bord. Hans Blonk Blonk Consultants Klimaat op je bord Hans Blonk Blonk Consultants Inhoud 1. De klimaat-impact van voedingsmiddelen 2. Klimaatvriendelijker eten Productiekant Consumptiekant 3. Het aardappelklimaat 2 1. 1 De klimaatimpact

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk. Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100. E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex.

Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk. Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100. E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex. Thermaflex Nederland bv Postbus 145 5140 AC Waalwijk Tel.: 0416-744 000 Fax: 0416-652 100 E-mail: sales.nl@thermaflex.com Website: www.thermaflex.nl 991104/1000 industrie woningbouw utiliteit www.thermaflex.nl

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Care for today. Respect for tomorrow

Care for today. Respect for tomorrow Care for today Respect for tomorrow de kijk op de toekomst voorwoord Care for today - respect for tomorrow, ondernemen met zorg voor vandaag en met respect voor morgen, daar geloven we rotsvast in bij

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes en toiletpapier. In breder perspecfief

Nadere informatie

Activiteiten Colruyt Group

Activiteiten Colruyt Group Activiteiten Colruyt Group Waarom meedoen aan de Blauwe Cluster? Meerwaarde creëren Ecologie Maatschappij Economie = onze verantwoordelijkheid opnemen Geloof in duurzaam ondernemen Lange-termijngroei en

Nadere informatie

16 november In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet internationale concern

16 november In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet internationale concern Vereniging Buitengewoon Groen Perfetti Van Melle Benelux B.V. Locatie Hoorn 16 november 2012 Perfetti Van Melle Group In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

KERNTHEMA VI ENERGIENEUTRALE BEDRIJFSVOERING MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES

KERNTHEMA VI ENERGIENEUTRALE BEDRIJFSVOERING MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES KERNTHEMA VI MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES Dit kernthema milieu, grondstoff en, energie en emissies geeft de gevolgen van de activiteiten van Aqualectra weer rondom dit onderwerp. Onder dit

Nadere informatie

LEERPUNTEN UIT DE MARKT

LEERPUNTEN UIT DE MARKT LEERPUNTEN UIT DE MARKT PIETER GOUDSWAARD MVO NEDERLAND, PROJECTMANAGER KIEM TOT KRACHT EN GEZONDER ETEN HUUSKES, VAN KOKEN NAAR STOMEN Vertrekpunt: - Produceren van hoogwaardige ambachtelijke producten

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

[MISSION SUSTAINABLE]

[MISSION SUSTAINABLE] [MISSION SUSTAINABLE] PRAKTISCH INNOVEREN IN BESTAANDE GEBOUWEN [MISSION SUSTAINABLE] Bert van Renselaar Manager Operations @ CFP Green Buildings TITEL GROEIENDE WERELDBEVOLKING LEGT STEEDS GROTER BESLAG

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Zuiver Voer. voor de biologische veehouderij

Zuiver Voer. voor de biologische veehouderij Zuiver Voer voor de biologische veehouderij Gezonde dieren, optimale prestaties Optimale prestaties behalen en tegelijkertijd het welzijn van uw dieren managen. Dat is uw uitdaging. Iedere dag weer. Darmgezondheid

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014

Duurzaamheidk. Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014 Duurzaamheidk mpas Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014 Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-,

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Met CLIMAFLEX op basis van NMC Naturefoam samen tegen klimaatverandering

Met CLIMAFLEX op basis van NMC Naturefoam samen tegen klimaatverandering Met CLIMAFLEX op basis van NMC Naturefoam samen tegen klimaatverandering De eerste flexibele buisisolatie voor technische inrichtingen met duurzame grondstoffen nmc-naturefoam.com Het internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu.

De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu. De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu. De Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan goede zorg voor een gezond milieu. Amsterdamse ziekenhuizen zetten in op de

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie