PAGE 1 SAMENVATTING. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Lamb Weston / Meijer Gezamenlijke waarde creëren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAGE 1 SAMENVATTING. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Lamb Weston / Meijer 2012-2014. Gezamenlijke waarde creëren"

Transcriptie

1 PAGE 1 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG Lamb Weston / Meijer Gezamenlijke waarde creëren

2 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 2 INTRODUCTIE Interview Bas Alblas (CEO) Onze mensen maken het waar

3 PAGINA 3 Gezamenlijke waarde creëren - onze routekaart naar 2020 Met trots presenteren wij u de samenvatting van ons duurzaamheidsverslag over Hierin delen we onze visie en strategie, onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 en onze belangrijkste resultaten ten opzichte van ons referentiejaar Ook geven we een beknopt overzicht van onze meest relevante duurzaamheidsprojecten en de ontwikkelingen sinds Op een duurzame manier gezamenlijke waarde creëren bij alles wat we doen. Dat is onze visie. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering en onze manier van zakendoen. Wij geloven dat, om lange termijn successen te behalen, we een positieve bijdrage moeten leveren aan onze belanghebbenden - onze aandeelhouders, klanten, consumenten, telers en andere leveranciers. Om dit te bereiken zijn samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. Om een duurzame, effectieve toeleveringsketen te creëren, hebben we innovatieve partners nodig. Als we nauw samenwerken met onze leveranciers en klanten ontwikkelen we meer en betere oplossingen, dan wanneer we alleen werken. Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en dat we mensen binnen onze organisatie hebben, die het initiatief nemen en de zelfmotivatie tonen om een duurzaamheidsprogramma op te starten én te implementeren. De resultaten die we bereikt hebben, zijn te danken aan mensen die zelf geloofden in de ontwikkeling van duurzamere processen, en hier niet alleen aan werkten omdat het hen werd gevraagd. Onze belangrijkste duurzame uitdaging in de toekomst is om gefocust te blijven op onze routekaart naar Het is onze ambitie bekend te staan als de leider in onze sector op het gebied van duurzaamheid. We mogen echter niet vergeten hoe ambitieus en belangrijk onze doelstellingen zijn, vooral in onze wereld die veranderlijk en dynamisch is. Bas Alblas CEO, Lamb Weston / Meijer

4 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 4 VISIE & STRATEGIE Serving our world with potato solutions

5 PAGINA 5 Onze visie op duurzame ontwikkeling We hebben een duidelijke duurzaamheidsambitie voor 2020: we willen bekend staan als de leider op het gebied van duurzame ontwikkeling in onze sector in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Om dit te bereiken hebben we in 2011 een uitgebreide duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. We geloven in het creëren van gezamenlijke waarde, ofwel Creating Shared Value. Dit gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf alleen lange termijn successen kunnen behalen als we samenwerken met diverse belanghebbenden op verschillende manieren; met onze klanten en consumenten, onze medewerkers, telers, leveranciers en onze partners. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid een actieve en leidende rol te spelen binnen onze sector. Onze strategie - de Duurzame Zes Bij het creëren van gezamenlijke waarde richten we ons op drie gebieden die de belangrijkste ingrediënten vormen voor onze kernactiviteit. Hiermee kunnen we als bedrijf de grootste impact maken. Op de volgende drie thema s willen we excelleren en leidend zijn binnen onze sector: Water Energie & Emissies Aardappel & Afval Ook nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van onze toekomst, ons bestaansrecht. Hierbij richten we ons op drie thema s die invloed hebben op onze bedrijfsvoering, op onze klanten en op de wijze waarop we in de samenleving staan: Medewerkers Voedselveiligheid & Kwaliteit Voeding & Gezondheid Bij de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma hanteren we drie basisprincipes, namelijk duurzame teelt, ketenbenadering en transparantie. Halverwege het realiseren van onze ambitie In 2014 zijn we halverwege onze reis naar In de afgelopen drie jaar hebben we onze routekaart gevolgd en hebben we steeds gefocust op onze prioriteiten. We hebben flinke vooruitgang geboekt in het behalen van onze doelstellingen voor 2020, ten opzichte van ons referentiejaar We blijven ons richten op alle zes thema s en willen toonaangevend zijn in de eerste drie.

6 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 6 WATER 2020 Doelstelling Verlaging van ons directe waterverbruik per ton eindproduct met 50% en verbetering van de kwaliteit van ons procesafvalwater. Daarnaast richten we ons op vermindering van het gebruik van grond- en oppervlaktewater in gebieden met waterstress. Dit resulteert in een lagere blauwe watervoetafdruk. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar 2008 Direct watergebruik verminderd met 7% Bepaling van onze totale en productwatervoetafdruk LWM ontving in 2014 een wereldwijde McDonald s Best of Sustainable Supply Award voor haar Innowater project We zijn het meest trots op Inzicht in onze productwatervoetafdruk In 2013 hebben we een watervoetafdrukstudie uitgevoerd. Hierin onderzochten we de impact van de belangrijkste ingrediënten en schakels in de toeleveringsketen op onze productwatervoetafdruk. Het doel was meer inzicht te krijgen in de totale watervoetafdruk van ons diepgevroren eindproduct. Het onderzoek leerde ons dat het belangrijker is om de invloed van onze blauwe watervoetafdruk te begrijpen in gebieden met waterstress met name als telers hun gewassen moeten beregenen - dan om te weten hoe groot de watervoetafdruk van onze producten is. Het belangrijkste inzicht was dat 91% van onze productwatervoetafdruk wordt gecreëerd door het telen van onze grondstoffen (aardappelen en olie) en slechts 7% door verwerking van grondstoffen en maar 2% door het verpakken van onze producten. Onze toekomstige focus ligt daarom op het verminderen van onze blauwe watervoetafdruk in gebieden met waterstress in Europa. Meer oogst per druppel - waterbesparing, een druppel per keer Telers beregenen hun aardappelvelden met zogenaamde regenkanonnen. Deze hebben een waterefficiëntieniveau van 50% tot 70%. In 2012 hebben we een proef opgestart met telers om de effecten van druppelirrigatie te

7 PAGINA 7 onderzoeken. Hieruit blijkt dat druppelirrigatie een waterefficiëntieniveau van 80% tot 100% heeft. Kringloopsluiting met Innowater In een van onze Nederlandse fabrieken liep tot 2010 ons Innowater project. Het doel van Innowater was ons procesafvalwater volledig te zuiveren, zodat we dit als voedselveilig drinkwater konden hergebruiken in onze productieprocessen. De installatie draait nog steeds op een schaal van 10% en vermindert het gebruik van kraanwater met 10%. Hiermee besparen we in de fabriek 70 miljoen liter water per jaar. VERVOLGSTAPPEN Onze inspanningen in de komende zes jaar richten zich voor een groot deel op het implementeren van de Innowater-technologie in andere fabrieken, te beginnen bij de fabriek in Kruiningen. Ook ontwikkelen we een businesscase voor druppelirrigatie samen met andere belanghebbenden in de keten. Daarnaast blijven we onderzoeken hoe we onze afvalwaterzuiveringsprocessen het beste kunnen benutten om de mineralenkringloop te sluiten en fosfaten terug te winnen voor hergebruik als natuurlijke meststof.

8 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 8 ENERGIE & EMISSIES 2020 Doelstelling Verlaging van ons directe energieverbruik per ton eindproduct met 30% en verlaging van broeikasgasemissies door energiegebruik met 30%. Daarnaast richten we ons op het verlagen van de CO2-voetafdruk van onze totale waardeketen. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar 2008 Direct energiegebruik verminderd met 21% Broeikasgasemissies door energieverbruik verminderd met 16,4% Totale CO2-voetafdruk verminderd met 10% ISO certificering behaald voor de Nederlandse fabrieken We zijn het meest trots op SMS - Sustainable Manufacturing Synergy In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf hebben we een uiterst geavanceerd Sustainable Manufacturing Synergy (SMS)-systeem ontwikkeld. Dit systeem herkent afwijkingen in een vroeger stadium van het productieproces en voert dan automatisch aanpassingen door. Het resultaat: meer eindproduct dat in een keer goed wordt geproduceerd en besparing van energie en grondstoffen. Tot nu toe hebben we het SMS-systeem geïmplementeerd in onze fabrieken in Bergen op Zoom en Kruiningen. Hierdoor is onze aardappelbenutting met 1% gestegen. Dit heeft geleid tot een jaarlijkse energiebesparing van 27,530 GJ en een reductie van broeikasgasemissies met ton. De slimme stoomschiller In 2013 hebben we, samen met de leverancier van het apparaat, een verbeterde stoomschiller ontwikkeld: de eco-peeler. De eco-peeler verwijdert de aardappelschillen efficiënter, is sneller en heeft kleinere vaten, waardoor we minder stoom nodig hebben per ton aardappelen. De eco-peeler zorgt hiermee voor zowel voor besparing van tijd en energie als voor minder broeikasgasemissies.

9 PAGINA 9 Duurzaam vervoer - van de weg naar het water of via het spoor Sinds 2008 hebben we significante verbeteringen doorgevoerd in ons totale transport- en distributienetwerk en vervoeren we onze producten veel vaker over water en/of per spoor. Onze focus op duurzamer vervoer heeft geleid tot een vermindering van ruim 5,2 miljoen wegkilometers per jaar, ten opzichte van ons referentiejaar Deze afstand is gelijk aan 130 maal de aarde rondrijden en vermindert de uitstoot van CO2 in onze toeleveringsketen met ton per jaar. VERVOLGSTAPPEN In de komende twee jaar concentreren we ons op een aantal gebieden. Ten eerste zullen onze energieteams best practices implementeren in al onze fabrieken. Ten tweede gaan onze medewerkers werken met KPI dashboards die het gebruik van water, energie en aardappelen meten en monitoren. Dit helpt ons om efficiëntere productieprocessen te ontwikkelen. Ten derde zullen we met onze gedetailleerde energieroutekaart energieverbruik en emissies verder verminderen.

10 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 10 AARDAPPEL & AFVAL 2020 Doelstelling Verhoging van onze aardappelbenutting per ton geconsumeerd eindproduct met 10%, maximaliseren van hergebruik van bijproducten en afvalstromen en een bewustere consumptie binnen onze voedselketen stimuleren. Dit zal leiden tot een lagere ecologische voetafdruk. We hebben dan dus minder land en minder hulpbronnen nodig om dezelfde hoeveelheid eindproduct te produceren. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar 2008 Verbetering van onze aardappelbenutting met 4,3% geproduceerd eindproduct Geen afval gaat naar een stortplaats en slechts 0,3% afval wordt verbrand 99,7% van alle bijproducten en afvalstromen krijgt een nuttige herbestemming Referentiewaarde bepaald voor voedselverliezen en verspilling (Food Losses & Waste - FLW) in onze eigen keten We zijn het meest trots op Naar nul voedselverspilling - van veld tot vork In 2013 hebben we een studie uitgevoerd om de referentie te bepalen voor de mate van aardappelverliezen en voedselverspilling in onze totale toeleverings- en waardeketen. Een belangrijk resultaat van dit onderzoek was een massabalansmodel voor aardappelverliezen en voedselverspilling. Dit gaf ons inzicht in de aardappelverliezen waarmee we te maken hebben: waar ontstaan ze in onze keten, waarom ontstaan ze en wat is hun uiteindelijke bestemming? We hebben ook de verliezen en verspilling onderzocht in de processen bij enkele klanten. Dit leerde ons dat gemiddeld 6 tot 8% van de diepgevroren producten die we verkopen aan foodserviceklanten, niet wordt geconsumeerd. De producten worden weggegooid, veelal nog voordat ze aan restaurantgasten worden geserveerd. De WeightWatcher - hoe voorkom je dat aardappelen gewicht blijven verliezen Omdat aardappelen leven en ademen tijdens opslag en water en koolstofdioxide verliezen, kunnen ze tot 8% van hun gewicht verliezen. Samen met de betreffende leverancier hebben we software ontwikkeld voor een ingenieus apparaat, genaamd WeightWatcher. Deze tool meet en registreert continu het gewichtsverlies van opgeslagen aardappelen. Ook stelt het telers in staat hun gegevens direct te vergelijken met andere

11 PAGINA 11 telers die in dezelfde periode hetzelfde aardappelras in opslag hebben. Met de gegevens kunnen telers de meest effectieve bewaarstrategie bepalen en gewichtsverlies te beperken. we hoe we onze klanten kunnen ondersteunen met trainingen om verspilling van friet te voorkomen, voordat deze het bord van de consument bereikt. Ons streven is om meer te doen met minder. Meer halen uit iedere aardappel - optisch sorteren Door de manier waarop we aardappelen sorteren en snijden om de juiste lengte en kwaliteit te bereiken, kunnen we onze aardappelbenutting verhogen. De afgelopen 50 jaar werden aardappelen wereldwijd op basis van diameter gesorteerd. Hierdoor bereikten aardappelen die wel lang genoeg waren maar niet dik genoeg, nooit het frituurproces. In 2010 hebben we een optische sorteerder in onze aardappelontvangst geïnstalleerd, die de lengte meet van afzonderlijke aardappelknollen. Dit levert ons niet alleen nauwkeurigere gegevens op over de aardappelen die we verwerken, maar verbetert tevens de grondstofefficiëntie en vermindert complexiteit. VERVOLGSTAPPEN Onze vervolgstappen zijn gericht op het optimaliseren van de aardappelbewaarcondities met behulp van de WeightWatcher tool, het verder beperken van aardappelverliezen tijdens het sorteren, schillen en snijden en het verder optimaliseren van de aardappelsortering, zodat de juiste aardappelen worden gebruikt voor het juiste eindproduct. Ook onderzoeken

12 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 12 MEDEWERKERS 2020 Doelstelling Verbetering van de werkplekveiligheid, de gezondheid, het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en de werktevredenheid van onze medewerkers. Wij streven naar het creëren van een Great Place to Work, ofwel een geweldige werkplek voor onze mensen. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar ,76 Total Incident Rate (TIR -59% t.o.v. 2008) 0,38 Lost Time Accidents (LTA -53% t.o.v. 2008) 3,8% ziekteverzuim (-6% t.o.v. 2008) 5% personeelsverloop (-51% t.o.v. 2008) LW Academy organisatiebreed geïmplementeerd We zijn het meest trots op Ons op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma In 2012 voerden we een proef uit met op gedrag gebaseerde veiligheid in onze fabriek in Bergen op Zoom. Door medewerkers te trainen in observatietechnieken, wilden we het aantal ongevallen in de fabriek verlagen. Het veiligheidsprogramma laat collega s andere collega s observeren tijdens hun werkzaamheden, om vervolgens feedback te geven hoe ze veiliger kunnen werken. Het programma is een nieuwe stap in het verbeteren van de werkplekveiligheid binnen al onze faciliteiten. Met al onze activiteiten op het gebied van veiligheid wisten we sinds 1999 onze Total Incident Rate (TIR) met 93% te verlagen. Bedrijfsbreed is onze TIR gemiddeld 0,76 en de LTA gemiddeld 0,38. LambWeston Academy - bedrijfsbreed opleidingsprogramma De LambWeston Academy biedt een scala aan trainingen voor medewerkers op alle verschillende niveaus binnen ons bedrijf. De Academy is gericht op leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en specieke opleidingen. We empoweren onze 1200 medewerkers. Dit betekent dat we onze medewerkers stimuleren om leiderschap te nemen in het ontwikkelen van hun talenten en meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen

13 PAGINA 13 toekomst. Het trainingsprogramma hebben we inmiddels bedrijfsbreed doorgevoerd. Streven naar een Great Place to Work Een van onze ambities voor 2020 is dat we een Great Place to Work (GPtW) willen zijn. In 2012 hebben we in dit kader een proef opgezet binnen onze fabriek in Bergen op Zoom. Hier hielden we een GPtW-enquête en voerden we een cultuur-audit uit. In 2015 laten we bedrijfsbreed een enquête uitvoeren als GPtW-nulmeting voor onze gehele organisatie. VERVOLGSTAPPEN Wij geloven dat empowered people de hoekstenen vormen van succesvolle bedrijven. Om medewerkers te helpen hun talenten te ontwikkelen, hebben we een Empowered Based Performance-programma ontwikkeld. Dit programma biedt een nieuwe manier om onze medewerkers te ondersteunen en hun prestaties te evalueren. De nadruk komt te liggen op regelmatige coaching en feedback gedurende het hele jaar. Momenteel voeren we het nieuwe programma in.

14 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 14 VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT 2020 Doelstelling Verbetering van de constantheid van onze productkwaliteit, zodat we voldoen aan de specifieke eisen en impliciete behoeften en verwachtingen van onze klanten. Voedselveiligheid komt altijd op de eerste plaats. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar ,2% First Pass Quality, producten voldoen aan specificatie (+0,7% t.o.v. 2008) 87% van onze audits scoren >95% of een A-kwalificatie (+16% t.o.v. 2008) Geen publieke terugroepacties in de 20-jarige geschiedenis van ons bedrijf We zijn het meest trots op Kwaliteit is de dingen goed doen terwijl niemand kijkt In 2012 hebben we een convenant voor horizontaal toezicht ondertekend met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onder de voorwaarden van het convenant verklaart de NVWA dat zij ons volledig vertrouwen dat wij ons aan alle voedselveiligheidswetten en -regels houden voor mens en dier en dat er geen noodzaak is om jaarlijkse audits bij ons uit te voeren. Deze audits zijn vervangen door een jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we een samenvatting van onze analyse op alle interne en externe audits. We zijn er erg trots op dat we, samen met de Nederlandse foodbedrijven van Cargill, als eerste Nederlandse levensmiddelenproducenten deze unieke overeenkomst hebben ondertekend. Verpakken van uitsluitend aardappelproducten Ons doel is om niets anders dan ons eindproduct te verpakken. Maar in de 1,2 miljoen ton aardappelen die we per jaar verwerken, glipt er soms ongewenst materiaal mee. We hebben multidisciplinaire werkgroepen opgezet om de belangrijkste problemen rond vreemd materiaal in ons product te identificeren en te voorkomen. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in nieuwe machines om vreemd materiaal te verwijderen uit onze stromen diepgevroren eindproduct, voordat het product daadwerkelijk wordt verpakt.

15 PAGINA 15 Minder allergenen, dezelfde geweldige smaak We produceren twee soorten aardappelproducten: diepgevroren voorgebakken producten en gedroogde aardappelvlokken. De afgelopen zes jaar zijn we erin geslaagd het aantal allergenen in een deel van onze gekruide aardappelproducten terug te brengen tot slechts één (gluten), zonder daarbij ook maar iets van de geweldige smaak in te leveren. Onze andere diepgevroren frietproducten onder het LambWeston merk bevatten geen allergenen, zowel niet van nature als vanuit de receptuur. Zo bevatten onze diepgevroren aardappelproducten bevatten ook geen MSG en andere kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Dit is altijd al een bewuste keuze geweest. VERVOLGSTAPPEN Omdat we voortdurend focussen op constante kwaliteit implementeren we ons Sustainable Manufacturing Synergy-systeem (zie hoofdstuk Energie & Emissies) binnen onze hele organisatie. Hierdoor willen we de first time right -niveaus verbeteren, variatie beperken en interne kwaliteitsblokkades verlagen. Ook blijven we ons recent geïntroduceerde real-time informatiesysteem volgen. Dit systeem geeft de belangrijkste kwaliteitsaspecten weer op strategisch geplaatste digitale schermen in al onze fabrieken.

16 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 16 VOEDING & GEZONDHEID 2020 Doelstelling Verbetering van de voedingswaarde van onze voorgebakken aardappelproducten en duidelijke voedingswaarde informatie verstrekken aan onze directe klanten en consumenten. Resultaten 2014 t.o.v. referentiejaar % van onze diepgevroren producten voorgebakken in gezondere olie 20% minder zout in premium friet (LW Private Reserve en LW Stealth) Vermelding van voedingswaarde op de verpakking, conform EU 1169/ 2011 (FIC) LWM Commercial team getraind in voeding en gezondheid We zijn het meest trots op Verlaging van verzadigde vetten met 75% - voorbakken in zonnebloemolie Friet wordt gemaakt van twee hoofdbestanddelen: aardappelen en plantaardige olie. In het verleden frituurden we al onze aardappelproducten in palmolie. Sinds het fiscaal jaar 2013 frituren we al onze LambWeston-producten in zonnebloemolie. Dit is veel gezonder. Zonnebloemolie bevat erg weinig verzadigd vet (slechts 12%). Met één wijziging hebben we in een keer 75% van de verzadigde vetten uit ruim de helft van onze eigen producten verwijderd. We frituren nu meer dan drie kwart (76%) van ons totale volume aan bevroren aardappelproducten in een gezonde plantaardige olie met maximaal 12% verzadigde vetten. LW Nutrition Calculator - klanten helpen geïnformeerde keuzes te maken Wij vinden dat goede informatie de sleutel is tot het herkennen van goede voeding. In 2014 hebben we daarom samen met een Nederlandse Hogeschool (HAS) een speciale training over voedingsen gezondheids-aspecten gerelateerd aan onze productcategorie ontwikkeld en een speciale app voor onze verkoopteams ontworpen. Deze app - de LW Nutrition Calculator - helpt onze verkoopteams

17 PAGINA 17 klanten te adviseren door beter inzicht te geven in de voedingswaarden van onze bereide aardappelproducten. Dit stelt klanten in staat een gezondere optie te kiezen voor hun menu. Verpakking en informatie - het staat allemaal op het etiket Wat eet ik eigenlijk precies? Dit vragen consumenten zich vaak af en deze vraag proberen wij te beantwoorden via ons productetiket. Op de achterkant van onze verpakking vermelden wij niet alleen wat er in ons product zit (zoals verplicht) in ten minste 24 officiële Europese talen, maar ook de volledige voedingswaarde-informatie. Per december 2014 voldoen al onze nieuwe verpakkingen aan de nieuwe Europese regelgeving voor voedselinformatie voor consumenten. producten. Daarnaast zullen we ons commerciële team opnieuw trainen om hun kennis over voeding en gezondheid op te frissen. We willen onze klanten helpen hun producten in een gezondere plantaardige oliën af te bakken en kleinere porties aan te bieden. Om onze klanten te helpen goed geïnformeerde beslissingen te nemen, zullen we ze moeten informeren over en opleiden in allerlei voedings- en gezondheidsaspecten. VERVOLGSTAPPEN In de komende jaren willen we het zout- en vetgehalte in onze gekruide aardappelspecialiteiten verlagen. Bij productontwikkeling kijken we ook altijd naar hoe we de hoeveelheid olie, nodig voor het voorbakken van onze producten, kunnen verminderen. Ook gaan we nieuwe aardappelproducten ontwikkelen, die geschikt zijn om in de oven te bereiden. Deze hebben een lager vetgehalte bij consumptie dan gefrituurde

18 SAMENVATTING DUURZAAMHEIDSVERSLAG PAGINA 18 REDACTIONELE INFORMATIE Dit is een publicatie van: Lamb Weston / Meijer V.O.F. Stationsweg 18a 4416 PJ Kruiningen Nederland Telefoon: Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. We zijn graag bereid u te antwoorden.

Inhoudsopgave. Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25

Inhoudsopgave. Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25 Klaar voor de Toekomst MVO verslag 2013 Inhoudsopgave Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25 2 Voorwoord Beste lezer, De wereld om ons heen verandert snel.

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

De wereldwijde vraag naar vlees wordt onhoudbaar en neemt verder toe. Quorn is een duurzame vleesvervanger

De wereldwijde vraag naar vlees wordt onhoudbaar en neemt verder toe. Quorn is een duurzame vleesvervanger Hart- en vaatziekten en overgewicht vormen een wereldwijd probleem Een bolognese saus gemaakt met Quorn gehakt bevat 90% minder verzadigde vetten De wereldwijde vraag naar vlees wordt onhoudbaar en neemt

Nadere informatie

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Brewing a Better Future

Brewing a Better Future Brewing a Better Future Improve Empower Impact Alken-Maes N.V. Welkom Bedrijfsprofiel Alken-Maes is met een marktaandeel van zo n 12% de nummer twee op de Belgische biermarkt. Als ambitieuze en innovatieve

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen NOVEMBER 2013 Franz-Josef Rothkötter: Schaalgrootte is geen doel Softwareoplossingen > 10 Klantverhalen wereldwijd IRIS verbreedt de FOCUS > 4 Succes door innovatie CONTENTS 3 4 5 Stork in-lijn dompelkoelsysteem

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN 2013 VOORUITGANG BOEKEN, VERANDERING TEWEEGBRENGEN

UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN 2013 VOORUITGANG BOEKEN, VERANDERING TEWEEGBRENGEN UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN 2013 VOORUITGANG BOEKEN, VERANDERING TEWEEGBRENGEN OVER UNILEVER Iedere dag gebruiken 2 MILJARD consumenten onze producten Onze producten worden verkocht in meer dan 190

Nadere informatie

Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014

Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Duurzaamheid 7 Thema s duurzaamheid Vineyard Company 8 Water en bodem 8 Energie

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie