INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE 2014-2015 1"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteiten na(ast) de lessen Adreswijziging Algemene schoolkosten Algemene schoolregels Arbocommissie... 7 Bankrelatie Betalingen spectrascholaire activiteiten Bevordering in de onderbouw Bevordering in de tweede fase Buitengewoon verlof Camerabeveiliging Computerfaciliteiten Contactgegevens schoolleiding / docenten / oop... 9 Corvee door leerlingen Diversen Eindexamens data Elektronisch betalen Excursies/studiedagen/reizen en overige activiteiten.. 48 Financiën Functionarissen... 6 Instroom, doorstroom, uitstroom Informatie over de inrichting van het onderwijs Inrichting van de tweede fase Klachten Laptop per leerling Leerlingbegeleiders... 7,45 Leerlingbegeleiding / Vertrouwensartsen Leermiddelen Lessentabellen onderbouw Lessentabellen tweede fase havo Lessentabellen tweede fase vwo Medezeggenschapsraad Meerderjarig Mentoren Michaël Concept Minimaregelingen gemeente Zaanstad Onderwijs in de onderbouw Pagina Onderwijsondersteunend personeel Onderwijsstichting St. Michaël... 4 Oudervereniging St. Michaël Overstap naar andere school Overstappen van havo naar vwo Pestprotocol Portretrecht Regeling Schoolgaande Kinderen Richtlijnen bij het ontruimingsplan Richtlijnen bij het vak lichamelijke opvoeding Schoolleiding... 5 Schooltijden Schorsing en verwijdering Studiebegeleiding en mentoruren Studiefinanciering Studieresultaten Studierichtingen Studieruimtes Te laat komen in de les Tenslotte Tien-minuten-gesprekken Toelating van leerlingen Toelating vmbo/t havo Toezicht leerplicht Trefwoordenregister Tweede fase Algemeen Tweede fase - De profielen Tweede fase - studielast contacturen Vakantieregeling Verhuur van afsluitbare kluisjes Verzekeringen Verzuim van lessen/tentamens en examens Visie en missie van het St. Michaël College Voortijdig verlaten van de school Voorwoord... 3 Vrijwillige ouderbijdrage SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

2 SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

3 VOORWOORD Voor u ligt katern 1 van de schoolgids voor het schooljaar * Met dit katern heeft u de belangrijkste informatie over het St. Michaël College in handen. In kort bestek leest u het een en ander over de inrichting van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, activiteiten naast de lessen en over financiële zaken. U krijgt antwoord op uw vraag naar de rol van de verschillende begeleiders zoals mentor, afdelingsleider, schooldecaan, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en vertrouwensarts. Zij zijn degenen die de leerlingen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zij bieden daar waar nodig, ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen. Ook vindt u in dit katern de belangrijkste adressen, data van vakanties en het centraal schriftelijk eindexamen, de bevorderingsnormen en een samenvatting van de afspraken die binnen onze scholengemeenschap gelden. Tijdens het schooljaar zullen wij u op de hoogte houden van speciale gebeurtenissen. De planning van alle spectrascholaire activiteiten vindt u in het groene boekje, katern 4 van de schoolgids, dat ook bij het ophalen van de boeken aan de leerlingen wordt uitgereikt. De schoolleiding brengt een aantal keren per jaar de Nieuwsbrief uit. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de actuele stand van zaken van de school. Met ingang van komend schooljaar zult u de nieuwsbrief, net als veel andere informatie in uw box gaan ontvangen. Als ouders bent u automatisch lid van de oudervereniging van het St. Michaël College. Op pagina 16 stelt de vereniging zich aan u voor. Wij vertrouwen erop u door middel van het rode en groene boekje voldoende basisinformatie te geven. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Rest ons u en de leerlingen, na deze welverdiende vakantie een succesvol schooljaar toe te wensen. Namens alle medewerkers van het St. Michaël College, mevrouw drs. E. van Eerden rector/bestuurder * De schoolgids bestaat uit 5 katernen: katern 1 is dit rode informatieboekje, katern 2 is het Leerlingenstatuut, katern 3a is de informatie voor ouders van groep 8, katern 3b is de informatie voor instromers in havo 4, katern 4 is Omdat je sfeer wilt (het groene boekje van spectrascholair), katern 5 is Omdat je kiezen wilt (profielkeuze) Scholengemeenschap St. Michaël College havo vwo Leeghwaterweg BS ZAANDAM Postbus AB Koog a/d Zaan T F E W bankrekening: NL98 RABO SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

4 ONDERWIJSSTICHTING ST. MICHAËL Leden van het toezichthoudend bestuur van de Stichting op 1 augustus 2014 Voorzitter Dhr. dr. C.A.J. van Koppen Rapsodie TJ ZAANDAM Penningmeester Dhr. G. Landheer Wachterhof CP ZAANDAM Bestuursleden Dhr. J. van Veen De Oude Zwan AN ZAANDAM Mevr. dr. A. de Leeuw Parkstraat WD ZAANDAM Dhr. J.K. de Wolff De Omloop GW ASSENDELFT Adviserende leden de schoolleiding de personeelsvertegenwoordiging de leerlingen SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

5 SCHOOLLEIDING (met globale taakverdeling) Mevr. drs. E. van Eerden Rector, bestuurder algemene zaken bestuurszaken Dhr. H. Hofer conrector, plaatsvervangend rector facilitair beleid en beheer / bouwzaken bestuurlijk overleg Zaanstreek ICT- beleid Mevr. drs. M.M.F. Ruigrok conrector financiën personeelszaken formatie Dhr. drs. R. Stammers conrector kwaliteitszorg externe onderwijszaken aannamebeleid Dhr. W. van de Hoef conrector onderwijs kwaliteitszorg voorzitter overleg afdelingsleiders/ vakgroepvoorzitters SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

6 FUNCTIONARISSEN AFDELINGSLEIDERS Klas 1 Mevr. B.Th.H.M. van der Lubbe Klas 2 Mevr. M. Broertjes Havo 3 Dhr. drs. R. Busch Vwo 3, 4, 5 en 6 Mevr. A.D.M. Peereboom MEL Havo 4 en 5 Tevens secretaris van het eindexamen Dhr. A.M.R. Auerbach MEM COÖRDINATOR SPECTRASCHOLAIRE ACTIVITEITEN Dhr. N. van Diepen ROOSTERMAKER Dhr. J.J.F. Tangelder SCHOOLDECANEN Mevr. E.D. van Diermen decaan vwo Dhr. M.H.G.M. Steenlager decaan havo SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

7 LEERLINGBEGELEIDERS Begeleiding klas 1 en h3 Dhr. J. van Assema Begeleiding klas 2 en h4 en h5 Mevr. L. Koster Begeleiding klas v3/v4/v5/v6 Mevr. M. Azier Trajectgroep Mevr. F. Konijn AFSPRAKEN VOOR EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD Gesprek met rector, conrectoren, schooldecanen, afdelingsleider, medewerkers trajectklas, mentoren en leerlingbegeleider op afspraak. Afspraak maken kan via de of telefonisch VERTROUWENSPERSOON SMC Mevr. L. Koster ZORGCOÖRDINATOR Dhr. J. van Assema VERTROUWENSARTS Mieke Budde, arts Bas Wouters, arts BEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST Mevr. M. Schouten, arts ARBOCOMMISSIE Dhr. H. Hofer, conrector/plv.rector Dhr. W. Bakker, hoofd facilitair beheer Mevr. J. Vriend, o.a. hoofd BHV SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

8 MENTOREN EERSTE KLASSEN VIERDE KLASSEN havo 1Ba Mevr. F. Brolsma Dhr. P. Dekker 1Bb Mevr. A. Vestering Mevr. K. Gravesteijn 1Bc Mevr. M. Fennema Dhr. R. van Koppen 1Bd Mevr. C. Kroese Mevr. I. Mols 1Be Mevr. M. de Bruin Mevr. J. Ouwehand 1vf Mevr. M. Frankes Dhr. M. Swaen 1Vg Dhr. P. Teske Dhr. O. van Vliet 1Vx Dhr. N. Vermeulen Dhr. L. Vredevoort TWEEDE KLASSEN VIJFDE KLASSEN havo H2a Dhr. A. Lindner Mevr. M. van Bentum H2b Dhr. B. Bok Dhr. L. Dekker H2c Dhr. S. van Rossem Mevr. L. Nederstigt H2d Mevr. M. Azier Mevr. M. Nijsen H2e Dhr. R. Helfensteijn Dhr. V. van der Spek V2a Mevr.. A. van der Drift Mevr. I. Stokman V2b Dhr. D. Jurhill V2c Dhr. E. Kieft V2X Mevr. A. Dwars Mevr. M. van Bentum (tot herfstvakantie) DERDE KLASSEN havo VIERDE KLASSEN vwo H3a Dhr. A. van Ginkel V4a Dhr. G. Tevreden H3b Mevr. R. Kronenberg V4b Mevr. N. Beemsterboer H3c Dhr. W. Reesen V4c Dhr. P. Kleijne H3d Mevr. J. Ruiter H3e Mevr. A. Stam H3f Mevr. C. Dijkstra DERDE KLASSEN vwo VIJFDE KLASSEN vwo V3a Dhr. G. de Jong Mevr. S. Bauman V3b Mevr. J. Metselaar Mevr. I. Burón Klose Dhr. K. van Schenk Brill Dhr. A. Kelderman ZESDE KLASSEN vwo Dhr. J. Hoogervorst Mevr. Dhr. D. de Koning J. Kauw Mevr. B. Kriek * Deze mentorindeling is onder voorbehoud. Definitieve indeling is bekend bij de start van het schooljaar. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

9 CONTACTGEGEVENS SCHOOLLEIDING/DOCENTEN/OOP (T F E SCHOOLLEIDING Eerden, mevr. drs. E. van rector, bestuurder Minervalaan 46 II 1077 PB AMSTERDAM mail via: / Hofer, dhr. H. conrector, plaatsvervangend rector Oostzijde 200 d 1502 BN ZAANDAM mail via: / Hoef, dhr. W. van de conrector Torenstraat EB Castricum Mail via: / Ruigrok, mevr. drs. M.M.F. conrector Dorpen EE SCHAGEN mail via: / Stammers, dhr. drs. R. conrector Elzeboom RN KOOG A/D ZAAN mail via: / Auerbach, dhr. A.M.R. MEM Azier van Wezemael, mevr. M. Nederlands afdelingsleider havo 4 en 5 secretaris van het eindexamen Engels leerlingbegeleider Baumann, mevr. S. beeldende vormgeving CKV Beemsterboer Schouten, mevr. N. MA Nederlands RT-module taal Bentum van, mevr. drs. M.M. Nederlands maatschappijleer Bok, dhr. R.R.J.M. biologie Broertjes, mevr. M. geschiedenis afdelingsleider klas 2 coördinator Rekenen/Taal coördinator Topsport Brolsma, mevr. F. beeldende vormgeving CKV accentmodule kunst Bruin, mevr. M. de lichamelijke opvoeding Brussaard, mevr. E.S. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

10 Bunt, dhr. E. van de MA levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Burón Klose, mevr. I. Duits Busch, dhr. drs. R.H. Coenraad, dhr. M.M. scheikunde afdelingsleider havo 3 accentmodule eten & weten muziek accentmodule muziek Dekker, dhr. L.J.J. wiskunde Dekker, dhr. P.B. Diepen, dhr. N. van Diermen, mevr. E.D. van Dijkstra, mevr. C. lichamelijke opvoeding accentmodule sport lichamelijke opvoeding BSM coördinator spectrascholaire activiteiten Spaans accentmodule Spaanse taal & cultuur decaan vwo Nederlands RT-module taal Docter, mevr. G. accentmodule Chinese taal & cultuur Drift van der, mevr. drs. A.D.A. Frans Dronkers, mevr. S.Y.A. Duits dyslexiebegeleiding / dyslexiecoach Dwars, mevr. drs. A.C. Frans Elzenga, dhr. J. geschiedenis Fennema, mevr. M. lichamelijke opvoeding accentmodule sport Fienieg de Groot, mevr. L.T. Engels Frankes, mevr. M.H.J. biologie wiskunde accentmodule natuur, leven en technologie Gier, dhr. B de natuurkunde Ginkel, dhr. A. van geschiedenis Graaf de - Ouwehand, mevr. J. MSc scheikunde Gravesteijn-Verschuren, mevr. K. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

11 Groot, dhr. M.F. de wiskunde RT-module rekenen Helfensteijn, dhr. R. biologie Hendrikse, dhr. S.M. accentmodule drama Hoogervorst, dhr. J.K.H. geschiedenis Hupkens, dhr. J.M.Ed Duits Jong, dhr. G.H. de wiskunde informatica Jurhill, dhr. D.A. Engels Kauw, dhr. H.J.J. scheikunde Keijzer, dhr. C.C.M. wiskunde Kelderman, dhr. drs. A.E.M. Frans begeleider nieuwe docenten Kieft, dhr. E.S. wiskunde Kleijne, dhr. P.G.J.G. coördinator CKV beeldende vormgeving accentmodule kunst kunst algemeen Kok, dhr. A. muziek Koning, mevr. ir. D. de Koolstra, dhr. drs. G.J. biologie ANW accentmodule natuur, leven en technologie wiskunde RT- module rekenen Koppen, dhr. R. van economie Koster, mevr. T.G. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs leerlingbegeleider Kriek, mevr. B. Frans Kroese, mevr. C. Engels accentmodule Cambridge Engels Kronenberg, mevr. R. Nederlands Kruijf, dhr. E. de accentmodule programmeren kun je leren SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

12 Laan, mevr. E. van der economie Lier, dhr. T.J.M. van MA Nederlands Lindner, dhr. A. Duits Lodder, mevr. E.L. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Lubbe, mevr. B.T. H.M. van der lichamelijke opvoeding afdelingsleider klas Luiten, dhr. H. geschiedenis Meersseman, mevr.o.a. MA Frans Metselaar, mevr. J.A. MSc aardrijkskunde Mols, mevr. I.C. Nederlands Nebig, dhr. P.E. natuurkunde Nederstigt, mevr. drs. E.T. muziek kunst algemeen begeleider nieuwe docenten Nijsen, mevr. M.J.A. Nederlands Olsthoorn, dhr. drs. A.W.M. natuurkunde Peereboom, mevr. A.D.M. MEL wiskunde afdelingsleider vwo (3 t/m 6) Rauwerda, dhr.p.l. wiskunde Reesen, dhr. W.E. natuurkunde TNO accentmodule natuur, leven en technologie Roos, dhr. M.D.A. economie Rossem, dhr. S.F. van aardrijkskunde economie Ruigrok, dhr. drs. A.A.J.M. management & organisatie Ruijter, mevr. J. Nederlands Schenk Brill, dhr. Dr. C. van wiskunde accentmodule probleem oplossen (b.v. ter voorbereiding op olympiaden) SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

13 Slats, mevr. G.E.A. accentmodule drama Spek, dhr. drs. V.M. van der Stam, mevr. A. Stammers, dhr. D.T.A. biologie NLT accentmodule natuur, leven en technologie wiskunde RT-module rekenen accentmodule programmeren kun je leren Steenlager, dhr. M.H.G.M. decaan havo Stevens, dhr. W.J. Stokman, mevr. I. Engels Cambridge Engels Engels accentmodule Cambridge Engels / Swaen, dhr. dr. M.D.G. wiskunde Teske, dhr. drs. P.R. Tevreden, dhr. G.R.R. lichamelijke opvoeding accentmodule sport BSM Engels accentmodule eten & weten Timmermans, mevr. L. muziek CKV accentmodule drama Velthuizen, mevr. S.T.E. Nederlands Vermeulen, dhr. N.J. Vestering, mevr. A. Vleeming, dhr. K.W. biologie informatiekunde ANW, NLT bèta coördinator techniek NLT tno (techniek, natuurkunde en ontwerpen) hoofd ICT ICT wiskunde Vliet, dhr. drs. O. van Engels Vredevoort, dhr. L.T. aardrijkskunde Vries, dhr. G.P. de wiskunde Woud, mevr. M.A. Duits Wouda, dhr. J. MSc natuurkunde SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

14 ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL Aafjes, dhr. J. conciërge Assema van, dhr. drs. J.P. zorgcoördinator / leerlingbegeleider Bakker, dhr. W. hoofd facilitair beheer Bartels, J.H. conciërge Boon, dhr. G.A. technisch onderwijsassistent Coret, dhr. J.L.M. ICT medewerker Heijnen - van der Laan, mevr. C.C.M. coördinator secretariaat & administratie Keuter, dhr. L.M. onderhoudsmedewerker Khechana, dhr. E. hoofd systeembeheer Konijn, Mevr. F. trajectgroepbegeleider Lemstra Emmelot, mevr. P.C. secretariaat & administratie Lubbe, dhr. A.J.M. van der technisch onderwijsassistent accentmodule eten & weten Mars - Scheeper, mevr. L. conciërge, receptioniste Meester - Swart, mevr. G.N. secretariaat & financiële administratie Meij, dhr. D. van der technisch onderwijsassistent Molenaar, dhr. W. technisch onderwijsassistent Rol, mevr. N. administratief assistent (waaronder reproductie) Rooij-Amesz, mevr. E.E.M. de secretariaat & administratie Ruiter, mevr. D. de trajectgroepbegeleider Swart de Jong, mevr. I. conciërge, receptioniste Tambach, dhr. R.M. audiovisueel medewerker SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

15 Tangelder, dhr. J.J.F. roostermaker Tariq, mevr. H. receptioniste, administratief assistent Vriend, mevr. J.A.M. technisch onderwijsassistent, ondersteuning spectrascholaire coördinator, accentmodule eten & weten hoofd BHV Weel, dhr. J.J.G. ICT medewerker SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

16 OUDERVERENIGING ST. MICHAËL Alle ouders met één of meer kinderen op het SMC zijn automatisch lid van de Oudervereniging St. Michaël College. Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit 11 leden en komt ongeveer 4 maal per jaar bijeen. Het bestuur komt graag in contact met ouders die een bijdrage willen leveren in het bestuur en ouders die graag hand en spandiensten willen verlenen bij het organiseren van thema-avonden en diploma-uitreiking. Het bestuur van de oudervereniging is de spreekbuis van ouders naar de schoolleiding. houdt zich op de hoogte van alle ontwikkelingen op school. organiseert thema-avonden. organiseert de diploma-uitreiking. is het platform voor ouders die deelnemen in diverse geledingen, zoals de medezeggenschapsraad en het stichtingsbestuur. heeft tijdens iedere vergadering een open stoel voor ouders die eens een vergadering willen bijwonen. Over de activiteiten en vergaderingen wordt verslag gedaan via de website: (of ga naar de SMC-website en klik op oudervereniging in het uitvouwmenu algemeen op de menubalk). U kunt contact opnemen met het bestuur via: Telefoon: Dhr. Hein Berns, voorzitter, Post: Dhr. Hein Berns, Dorpsstraat 471, 1566 BJ Assendelft Leden van het bestuur op 1 augustus 2014: Voorzitter Dhr. Hein Berns Penningmeester Dhr. Anton Tetteroo Secretaris Mevr. Anneke Kooiman SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

17 Overige leden Oudervereniging Mevr. Marijke van der Maat tevens lid medezeggenschapsraad Dhr. Jan Karel de Wolff tevens lid stichtingsbestuur Mevr. Pietsje Wijbenga Mevr. Evelyne Bunschoten Mevr. Judith van Duijvenvoorde Mevr. Pia Vink Mevr. Machteld Peters Dhr. Mark Peters SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

18 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Er zijn diverse geledingen betrokken bij een school: personeel, leerlingen, ouders en bestuur. In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. De spelregels voor de medezeggenschapsraad liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die is ingevoerd in De MR van het SMC heeft deze verwerkt in haar reglement en statuut. De MR mag over alles praten wat met de school te maken heeft. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Op onze school hebben de volgende personen namens de verschillende geledingen zitting in de medezeggenschapsraad (MR): Voorzitter Mevr. S. Dronkers Secretaris Mevr. drs. D. de Koning Adviserende leden Schoolleiding Namens de docenten Mevr. drs. D. de Koning Mevr. K. Gravesteijn Mevr. drs. M. van Bentum Mevr. C. Dijkstra Mevr. S. Dronkers Namens het Onderwijs Onderst. Personeel Dhr. K. Weel (plv. voorzitter) Namens de ouders Mevr. A. Bakker (kind in havo-5 ) Namens de leerlingen Loran Hempenius (vwo 4) Mevr. M. van der Maat (kinderen in vwo-5) Vacature Mevr. M. Zoethout (kind in vwo-3) Vacature SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

19 INFORMATIE OVER DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS STUDIERICHTINGEN Het St. Michaël College is een scholengemeenschap voor vwo en havo. Het vwo geeft als voorbereidend wetenschappelijk onderwijs de mogelijkheid tot studie aan de universiteit. Het havo-diploma geeft studiemogelijkheden voor hogere beroepsopleidingen. Aan het havo-diploma zijn geen rechtstreekse universitaire studierechten verbonden. TOELATING VAN LEERLINGEN De toelating van leerlingen in de verschillende klassen geschiedt volgens de bij Koninklijk Besluit vastgestelde regels met inachtneming van de eisen, welke een bijzondere school voor vwo/havo kan stellen. Het St. Michaël College heeft voor de aanmelding en inschrijving van leerlingen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Zaanstad een gezamenlijk beleid voor de aanmelding en inschrijving ontwikkeld. Uitgangspunt van dit beleid is dat er sprake is van goed en divers onderwijsaanbod. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te schrijven. De ouders worden d.m.v. de gemeenschappelijke Ouderbrochure jaarlijks op de hoogte gesteld van het gezamenlijk beleid voor aanmelding en inschrijving. Onderdeel van dit beleid is voorts, dat de scholen een gemeenschappelijke adviescommissie voor bezwaar en beroep hebben ingesteld, die advies geeft bij geschillen met ouders/verzorgers over de aanmelding en inschrijving van leerlingen. HET ONDERWIJS Alle leerlingen van het St. Michaël College krijgen in de onderbouw les in zo n vijftien vakken. Sommige vakken keren ieder jaar terug, andere vakken komen maar één of twee jaar op het rooster voor. In overeenstemming met de nieuwe wet op de onderbouw is het onderwijs in de onderbouw en de organisatie ervan stapsgewijs aan het veranderen. Er is in toenemende mate aandacht voor de verschillen in aanleg en leerstijl van de leerlingen en vakoverstijgende (studie)vaardigheden. De nieuwe wet op de onderbouw heeft betrekking op het onderwijs in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het derde leerjaar zal stapsgewijs evolueren naar een voorbereidingsjaar voor de vernieuwde tweede fase. De richting van de onderwijsvernieuwing in de komende jaren zal met zich meebrengen dat het onderwijs niet steeds voor alle leerlingen op dezelfde manier zal worden georganiseerd. Ook op het gebied van het onderwijsaanbod ontstaan er meer verschillen tussen leerlingen. Een eerste stap hiertoe was de start van de Accentmodules. Sinds het schooljaar doen alle leerlingen van klas 1 en 2, naast het basiscurriculum, een (keuze)module van 1 of 1,5 extra lesuren. Ook het aanbieden van een tweejarige cursus Spaans, Cambridge Engels en Frans (DELF) voor leerlingen in de bovenbouw zijn voorbeelden van de wens van de school om meer rekening te houden met de verschillen in talenten tussen de leerlingen (zie ook punt 4, Visie en Missie van het SMC). Met ingang van het schooljaar doorlopen niet alle leerlingen dezelfde brugperiode. Op basis van het advies van de basisschool, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de onderwijzer van groep 8 start een aantal leerlingen direct in een vwo-klas of indien er sprake is van speciale begaafdheid in de vwoxtra klas. De overige leerlingen starten in de havo/vwo-klas en doorlopen daar een eenjarige brugperiode. Aan het einde van klas 1 zullen ze een verwijzing ontvangen voor havo 2 of vwo 2. Het SMC werkt met een 60-minutenrooster. Dit betekent voor de leerling dat er wat minder vakken per dag op het rooster staan, dat er wat minder leswisselingen plaatsvinden en dat er voor minder vakken per dag huiswerk moet worden gemaakt. Didactisch gezien bieden lesuren van 60 minuten de docent meer mogelijkheden. Het is belangrijk dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen bij ons op school. Daar is ons ook veel aan gelegen. Vandaar dat wij ook zoveel waarde hechten aan goede betrekkingen met de leerkrachten van de toeleverende basisscholen. Door deze contacten zijn de gesprekken over toelating méér dan het kijken naar geschiktheid op intellectuele gronden. Door middel van een uitgebreide bespreking komt juist ook het sociaal emotioneel functioneren van de leerling aan de orde. Dit stelt ons in staat goed vorm te geven aan de leerlingenzorg. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

20 VISIE EN MISSIE VAN HET ST. MICHAËL COLLEGE In 2012 heeft het SMC het schoolplan weer in zijn geheel tegen het licht gehouden en daar waar nodig opnieuw geformuleerd waar de school voor wil staan. Onderstaande tekst is rechtstreeks uit dit schoolplan overgenomen. De genoemde kernkwaliteiten zoals verwerkt in het Michaël-Onderwijsconcept zijn direct afgeleid van de visie en missie van de school. In het najaar van 2012 is het schoolplan vastgesteld. De volledige tekst treft u aan op de website. Uit het schoolplan van het St. Michaël College Visie van het St. Michaël College Het SMC is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mensen met ambities. Door de integratie van scholaire en spectrascholaire activiteiten stimuleren we leerlingen en medewerkers zich te ontplooien en worden zij aangesproken in hun talenten. Het SMC wil kennis overdragen waardoor jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast wil het SMC bijdragen aan inzicht in sociale, culturele, wetenschappelijke en politieke vraagstukken op lokaal en mondiaal niveau. Bij al het handelen staan vier kernwaarden centraal, die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede. Missie van het St. Michaël College Het SMC realiseert zijn visie door met alle betrokkenen een veilige leer- en werkgemeenschap te vormen waar men zich thuis kan voelen en waar: leerlingen zich met volledige inzet naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en het tonen van initiatief, het creëren van een eigen uitdaging, creativiteit in denken en doen én zorgzaamheid voor anderen worden beloond; hoge, heldere en haalbare eisen aan leerlingen worden gesteld die ook in samenwerking met elkaar moeten worden bereikt; de inbreng en betrokkenheid van de ouders wordt gestimuleerd en mogelijk wordt gemaakt; de eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen voortdurend worden getoetst en waar nodig bijgesteld; zijn medewerkers mogelijkheden krijgen aangereikt om zich blijvend persoonlijk en professioneel te ontwikkelen; innovatie een kenmerk is, vernieuwing een kans krijgt en een open en internationale attitude wordt gestimuleerd. Het St. Michaël College hecht aan zijn zelfstandige identiteit als scholengemeenschap voor havo en vwo in de Zaanstreek. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Bezoek-en postadres: Valeriusstraat 31 3122 AM, Schiedam Telefoon: 010 2470468 Bankrekeningnummer: rabo 1259.43.652 e-mail: info@stgs.nl website:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2014 / 2015

SCHOOLJAAR 2014 / 2015 Klassiek Kleinschalig Kwaliteit Schooljaar 2014-2015 Laatste wijziging: 22-01-2015 Ld, versie 3 SCHOOLJAAR 2014 / 2015 Daar waar in deze Schoolgids gesproken wordt over ouders, wordt uitdrukkelijk bedoeld:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015 15 4Het Dalton 2014-2015 2014-2015 Het Dalton 2014-2015 Als je pretendeert een boekje te maken waarin kort en duidelijk staat opschreven hoe de (dagelijkse) zaken op school geregeld zijn, moet je niet

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie