INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE 2014-2015 1"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteiten na(ast) de lessen Adreswijziging Algemene schoolkosten Algemene schoolregels Arbocommissie... 7 Bankrelatie Betalingen spectrascholaire activiteiten Bevordering in de onderbouw Bevordering in de tweede fase Buitengewoon verlof Camerabeveiliging Computerfaciliteiten Contactgegevens schoolleiding / docenten / oop... 9 Corvee door leerlingen Diversen Eindexamens data Elektronisch betalen Excursies/studiedagen/reizen en overige activiteiten.. 48 Financiën Functionarissen... 6 Instroom, doorstroom, uitstroom Informatie over de inrichting van het onderwijs Inrichting van de tweede fase Klachten Laptop per leerling Leerlingbegeleiders... 7,45 Leerlingbegeleiding / Vertrouwensartsen Leermiddelen Lessentabellen onderbouw Lessentabellen tweede fase havo Lessentabellen tweede fase vwo Medezeggenschapsraad Meerderjarig Mentoren Michaël Concept Minimaregelingen gemeente Zaanstad Onderwijs in de onderbouw Pagina Onderwijsondersteunend personeel Onderwijsstichting St. Michaël... 4 Oudervereniging St. Michaël Overstap naar andere school Overstappen van havo naar vwo Pestprotocol Portretrecht Regeling Schoolgaande Kinderen Richtlijnen bij het ontruimingsplan Richtlijnen bij het vak lichamelijke opvoeding Schoolleiding... 5 Schooltijden Schorsing en verwijdering Studiebegeleiding en mentoruren Studiefinanciering Studieresultaten Studierichtingen Studieruimtes Te laat komen in de les Tenslotte Tien-minuten-gesprekken Toelating van leerlingen Toelating vmbo/t havo Toezicht leerplicht Trefwoordenregister Tweede fase Algemeen Tweede fase - De profielen Tweede fase - studielast contacturen Vakantieregeling Verhuur van afsluitbare kluisjes Verzekeringen Verzuim van lessen/tentamens en examens Visie en missie van het St. Michaël College Voortijdig verlaten van de school Voorwoord... 3 Vrijwillige ouderbijdrage SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

2 SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

3 VOORWOORD Voor u ligt katern 1 van de schoolgids voor het schooljaar * Met dit katern heeft u de belangrijkste informatie over het St. Michaël College in handen. In kort bestek leest u het een en ander over de inrichting van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, activiteiten naast de lessen en over financiële zaken. U krijgt antwoord op uw vraag naar de rol van de verschillende begeleiders zoals mentor, afdelingsleider, schooldecaan, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en vertrouwensarts. Zij zijn degenen die de leerlingen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zij bieden daar waar nodig, ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen. Ook vindt u in dit katern de belangrijkste adressen, data van vakanties en het centraal schriftelijk eindexamen, de bevorderingsnormen en een samenvatting van de afspraken die binnen onze scholengemeenschap gelden. Tijdens het schooljaar zullen wij u op de hoogte houden van speciale gebeurtenissen. De planning van alle spectrascholaire activiteiten vindt u in het groene boekje, katern 4 van de schoolgids, dat ook bij het ophalen van de boeken aan de leerlingen wordt uitgereikt. De schoolleiding brengt een aantal keren per jaar de Nieuwsbrief uit. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de actuele stand van zaken van de school. Met ingang van komend schooljaar zult u de nieuwsbrief, net als veel andere informatie in uw box gaan ontvangen. Als ouders bent u automatisch lid van de oudervereniging van het St. Michaël College. Op pagina 16 stelt de vereniging zich aan u voor. Wij vertrouwen erop u door middel van het rode en groene boekje voldoende basisinformatie te geven. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Rest ons u en de leerlingen, na deze welverdiende vakantie een succesvol schooljaar toe te wensen. Namens alle medewerkers van het St. Michaël College, mevrouw drs. E. van Eerden rector/bestuurder * De schoolgids bestaat uit 5 katernen: katern 1 is dit rode informatieboekje, katern 2 is het Leerlingenstatuut, katern 3a is de informatie voor ouders van groep 8, katern 3b is de informatie voor instromers in havo 4, katern 4 is Omdat je sfeer wilt (het groene boekje van spectrascholair), katern 5 is Omdat je kiezen wilt (profielkeuze) Scholengemeenschap St. Michaël College havo vwo Leeghwaterweg BS ZAANDAM Postbus AB Koog a/d Zaan T F E W bankrekening: NL98 RABO SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

4 ONDERWIJSSTICHTING ST. MICHAËL Leden van het toezichthoudend bestuur van de Stichting op 1 augustus 2014 Voorzitter Dhr. dr. C.A.J. van Koppen Rapsodie TJ ZAANDAM Penningmeester Dhr. G. Landheer Wachterhof CP ZAANDAM Bestuursleden Dhr. J. van Veen De Oude Zwan AN ZAANDAM Mevr. dr. A. de Leeuw Parkstraat WD ZAANDAM Dhr. J.K. de Wolff De Omloop GW ASSENDELFT Adviserende leden de schoolleiding de personeelsvertegenwoordiging de leerlingen SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

5 SCHOOLLEIDING (met globale taakverdeling) Mevr. drs. E. van Eerden Rector, bestuurder algemene zaken bestuurszaken Dhr. H. Hofer conrector, plaatsvervangend rector facilitair beleid en beheer / bouwzaken bestuurlijk overleg Zaanstreek ICT- beleid Mevr. drs. M.M.F. Ruigrok conrector financiën personeelszaken formatie Dhr. drs. R. Stammers conrector kwaliteitszorg externe onderwijszaken aannamebeleid Dhr. W. van de Hoef conrector onderwijs kwaliteitszorg voorzitter overleg afdelingsleiders/ vakgroepvoorzitters SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

6 FUNCTIONARISSEN AFDELINGSLEIDERS Klas 1 Mevr. B.Th.H.M. van der Lubbe Klas 2 Mevr. M. Broertjes Havo 3 Dhr. drs. R. Busch Vwo 3, 4, 5 en 6 Mevr. A.D.M. Peereboom MEL Havo 4 en 5 Tevens secretaris van het eindexamen Dhr. A.M.R. Auerbach MEM COÖRDINATOR SPECTRASCHOLAIRE ACTIVITEITEN Dhr. N. van Diepen ROOSTERMAKER Dhr. J.J.F. Tangelder SCHOOLDECANEN Mevr. E.D. van Diermen decaan vwo Dhr. M.H.G.M. Steenlager decaan havo SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

7 LEERLINGBEGELEIDERS Begeleiding klas 1 en h3 Dhr. J. van Assema Begeleiding klas 2 en h4 en h5 Mevr. L. Koster Begeleiding klas v3/v4/v5/v6 Mevr. M. Azier Trajectgroep Mevr. F. Konijn AFSPRAKEN VOOR EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD Gesprek met rector, conrectoren, schooldecanen, afdelingsleider, medewerkers trajectklas, mentoren en leerlingbegeleider op afspraak. Afspraak maken kan via de of telefonisch VERTROUWENSPERSOON SMC Mevr. L. Koster ZORGCOÖRDINATOR Dhr. J. van Assema VERTROUWENSARTS Mieke Budde, arts Bas Wouters, arts BEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST Mevr. M. Schouten, arts ARBOCOMMISSIE Dhr. H. Hofer, conrector/plv.rector Dhr. W. Bakker, hoofd facilitair beheer Mevr. J. Vriend, o.a. hoofd BHV SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

8 MENTOREN EERSTE KLASSEN VIERDE KLASSEN havo 1Ba Mevr. F. Brolsma Dhr. P. Dekker 1Bb Mevr. A. Vestering Mevr. K. Gravesteijn 1Bc Mevr. M. Fennema Dhr. R. van Koppen 1Bd Mevr. C. Kroese Mevr. I. Mols 1Be Mevr. M. de Bruin Mevr. J. Ouwehand 1vf Mevr. M. Frankes Dhr. M. Swaen 1Vg Dhr. P. Teske Dhr. O. van Vliet 1Vx Dhr. N. Vermeulen Dhr. L. Vredevoort TWEEDE KLASSEN VIJFDE KLASSEN havo H2a Dhr. A. Lindner Mevr. M. van Bentum H2b Dhr. B. Bok Dhr. L. Dekker H2c Dhr. S. van Rossem Mevr. L. Nederstigt H2d Mevr. M. Azier Mevr. M. Nijsen H2e Dhr. R. Helfensteijn Dhr. V. van der Spek V2a Mevr.. A. van der Drift Mevr. I. Stokman V2b Dhr. D. Jurhill V2c Dhr. E. Kieft V2X Mevr. A. Dwars Mevr. M. van Bentum (tot herfstvakantie) DERDE KLASSEN havo VIERDE KLASSEN vwo H3a Dhr. A. van Ginkel V4a Dhr. G. Tevreden H3b Mevr. R. Kronenberg V4b Mevr. N. Beemsterboer H3c Dhr. W. Reesen V4c Dhr. P. Kleijne H3d Mevr. J. Ruiter H3e Mevr. A. Stam H3f Mevr. C. Dijkstra DERDE KLASSEN vwo VIJFDE KLASSEN vwo V3a Dhr. G. de Jong Mevr. S. Bauman V3b Mevr. J. Metselaar Mevr. I. Burón Klose Dhr. K. van Schenk Brill Dhr. A. Kelderman ZESDE KLASSEN vwo Dhr. J. Hoogervorst Mevr. Dhr. D. de Koning J. Kauw Mevr. B. Kriek * Deze mentorindeling is onder voorbehoud. Definitieve indeling is bekend bij de start van het schooljaar. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

9 CONTACTGEGEVENS SCHOOLLEIDING/DOCENTEN/OOP (T F E SCHOOLLEIDING Eerden, mevr. drs. E. van rector, bestuurder Minervalaan 46 II 1077 PB AMSTERDAM mail via: / Hofer, dhr. H. conrector, plaatsvervangend rector Oostzijde 200 d 1502 BN ZAANDAM mail via: / Hoef, dhr. W. van de conrector Torenstraat EB Castricum Mail via: / Ruigrok, mevr. drs. M.M.F. conrector Dorpen EE SCHAGEN mail via: / Stammers, dhr. drs. R. conrector Elzeboom RN KOOG A/D ZAAN mail via: / Auerbach, dhr. A.M.R. MEM Azier van Wezemael, mevr. M. Nederlands afdelingsleider havo 4 en 5 secretaris van het eindexamen Engels leerlingbegeleider Baumann, mevr. S. beeldende vormgeving CKV Beemsterboer Schouten, mevr. N. MA Nederlands RT-module taal Bentum van, mevr. drs. M.M. Nederlands maatschappijleer Bok, dhr. R.R.J.M. biologie Broertjes, mevr. M. geschiedenis afdelingsleider klas 2 coördinator Rekenen/Taal coördinator Topsport Brolsma, mevr. F. beeldende vormgeving CKV accentmodule kunst Bruin, mevr. M. de lichamelijke opvoeding Brussaard, mevr. E.S. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

10 Bunt, dhr. E. van de MA levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Burón Klose, mevr. I. Duits Busch, dhr. drs. R.H. Coenraad, dhr. M.M. scheikunde afdelingsleider havo 3 accentmodule eten & weten muziek accentmodule muziek Dekker, dhr. L.J.J. wiskunde Dekker, dhr. P.B. Diepen, dhr. N. van Diermen, mevr. E.D. van Dijkstra, mevr. C. lichamelijke opvoeding accentmodule sport lichamelijke opvoeding BSM coördinator spectrascholaire activiteiten Spaans accentmodule Spaanse taal & cultuur decaan vwo Nederlands RT-module taal Docter, mevr. G. accentmodule Chinese taal & cultuur Drift van der, mevr. drs. A.D.A. Frans Dronkers, mevr. S.Y.A. Duits dyslexiebegeleiding / dyslexiecoach Dwars, mevr. drs. A.C. Frans Elzenga, dhr. J. geschiedenis Fennema, mevr. M. lichamelijke opvoeding accentmodule sport Fienieg de Groot, mevr. L.T. Engels Frankes, mevr. M.H.J. biologie wiskunde accentmodule natuur, leven en technologie Gier, dhr. B de natuurkunde Ginkel, dhr. A. van geschiedenis Graaf de - Ouwehand, mevr. J. MSc scheikunde Gravesteijn-Verschuren, mevr. K. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

11 Groot, dhr. M.F. de wiskunde RT-module rekenen Helfensteijn, dhr. R. biologie Hendrikse, dhr. S.M. accentmodule drama Hoogervorst, dhr. J.K.H. geschiedenis Hupkens, dhr. J.M.Ed Duits Jong, dhr. G.H. de wiskunde informatica Jurhill, dhr. D.A. Engels Kauw, dhr. H.J.J. scheikunde Keijzer, dhr. C.C.M. wiskunde Kelderman, dhr. drs. A.E.M. Frans begeleider nieuwe docenten Kieft, dhr. E.S. wiskunde Kleijne, dhr. P.G.J.G. coördinator CKV beeldende vormgeving accentmodule kunst kunst algemeen Kok, dhr. A. muziek Koning, mevr. ir. D. de Koolstra, dhr. drs. G.J. biologie ANW accentmodule natuur, leven en technologie wiskunde RT- module rekenen Koppen, dhr. R. van economie Koster, mevr. T.G. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs leerlingbegeleider Kriek, mevr. B. Frans Kroese, mevr. C. Engels accentmodule Cambridge Engels Kronenberg, mevr. R. Nederlands Kruijf, dhr. E. de accentmodule programmeren kun je leren SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

12 Laan, mevr. E. van der economie Lier, dhr. T.J.M. van MA Nederlands Lindner, dhr. A. Duits Lodder, mevr. E.L. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Lubbe, mevr. B.T. H.M. van der lichamelijke opvoeding afdelingsleider klas Luiten, dhr. H. geschiedenis Meersseman, mevr.o.a. MA Frans Metselaar, mevr. J.A. MSc aardrijkskunde Mols, mevr. I.C. Nederlands Nebig, dhr. P.E. natuurkunde Nederstigt, mevr. drs. E.T. muziek kunst algemeen begeleider nieuwe docenten Nijsen, mevr. M.J.A. Nederlands Olsthoorn, dhr. drs. A.W.M. natuurkunde Peereboom, mevr. A.D.M. MEL wiskunde afdelingsleider vwo (3 t/m 6) Rauwerda, dhr.p.l. wiskunde Reesen, dhr. W.E. natuurkunde TNO accentmodule natuur, leven en technologie Roos, dhr. M.D.A. economie Rossem, dhr. S.F. van aardrijkskunde economie Ruigrok, dhr. drs. A.A.J.M. management & organisatie Ruijter, mevr. J. Nederlands Schenk Brill, dhr. Dr. C. van wiskunde accentmodule probleem oplossen (b.v. ter voorbereiding op olympiaden) SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

13 Slats, mevr. G.E.A. accentmodule drama Spek, dhr. drs. V.M. van der Stam, mevr. A. Stammers, dhr. D.T.A. biologie NLT accentmodule natuur, leven en technologie wiskunde RT-module rekenen accentmodule programmeren kun je leren Steenlager, dhr. M.H.G.M. decaan havo Stevens, dhr. W.J. Stokman, mevr. I. Engels Cambridge Engels Engels accentmodule Cambridge Engels / Swaen, dhr. dr. M.D.G. wiskunde Teske, dhr. drs. P.R. Tevreden, dhr. G.R.R. lichamelijke opvoeding accentmodule sport BSM Engels accentmodule eten & weten Timmermans, mevr. L. muziek CKV accentmodule drama Velthuizen, mevr. S.T.E. Nederlands Vermeulen, dhr. N.J. Vestering, mevr. A. Vleeming, dhr. K.W. biologie informatiekunde ANW, NLT bèta coördinator techniek NLT tno (techniek, natuurkunde en ontwerpen) hoofd ICT ICT wiskunde Vliet, dhr. drs. O. van Engels Vredevoort, dhr. L.T. aardrijkskunde Vries, dhr. G.P. de wiskunde Woud, mevr. M.A. Duits Wouda, dhr. J. MSc natuurkunde SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

14 ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL Aafjes, dhr. J. conciërge Assema van, dhr. drs. J.P. zorgcoördinator / leerlingbegeleider Bakker, dhr. W. hoofd facilitair beheer Bartels, J.H. conciërge Boon, dhr. G.A. technisch onderwijsassistent Coret, dhr. J.L.M. ICT medewerker Heijnen - van der Laan, mevr. C.C.M. coördinator secretariaat & administratie Keuter, dhr. L.M. onderhoudsmedewerker Khechana, dhr. E. hoofd systeembeheer Konijn, Mevr. F. trajectgroepbegeleider Lemstra Emmelot, mevr. P.C. secretariaat & administratie Lubbe, dhr. A.J.M. van der technisch onderwijsassistent accentmodule eten & weten Mars - Scheeper, mevr. L. conciërge, receptioniste Meester - Swart, mevr. G.N. secretariaat & financiële administratie Meij, dhr. D. van der technisch onderwijsassistent Molenaar, dhr. W. technisch onderwijsassistent Rol, mevr. N. administratief assistent (waaronder reproductie) Rooij-Amesz, mevr. E.E.M. de secretariaat & administratie Ruiter, mevr. D. de trajectgroepbegeleider Swart de Jong, mevr. I. conciërge, receptioniste Tambach, dhr. R.M. audiovisueel medewerker SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

15 Tangelder, dhr. J.J.F. roostermaker Tariq, mevr. H. receptioniste, administratief assistent Vriend, mevr. J.A.M. technisch onderwijsassistent, ondersteuning spectrascholaire coördinator, accentmodule eten & weten hoofd BHV Weel, dhr. J.J.G. ICT medewerker SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

16 OUDERVERENIGING ST. MICHAËL Alle ouders met één of meer kinderen op het SMC zijn automatisch lid van de Oudervereniging St. Michaël College. Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit 11 leden en komt ongeveer 4 maal per jaar bijeen. Het bestuur komt graag in contact met ouders die een bijdrage willen leveren in het bestuur en ouders die graag hand en spandiensten willen verlenen bij het organiseren van thema-avonden en diploma-uitreiking. Het bestuur van de oudervereniging is de spreekbuis van ouders naar de schoolleiding. houdt zich op de hoogte van alle ontwikkelingen op school. organiseert thema-avonden. organiseert de diploma-uitreiking. is het platform voor ouders die deelnemen in diverse geledingen, zoals de medezeggenschapsraad en het stichtingsbestuur. heeft tijdens iedere vergadering een open stoel voor ouders die eens een vergadering willen bijwonen. Over de activiteiten en vergaderingen wordt verslag gedaan via de website: (of ga naar de SMC-website en klik op oudervereniging in het uitvouwmenu algemeen op de menubalk). U kunt contact opnemen met het bestuur via: Telefoon: Dhr. Hein Berns, voorzitter, Post: Dhr. Hein Berns, Dorpsstraat 471, 1566 BJ Assendelft Leden van het bestuur op 1 augustus 2014: Voorzitter Dhr. Hein Berns Penningmeester Dhr. Anton Tetteroo Secretaris Mevr. Anneke Kooiman SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

17 Overige leden Oudervereniging Mevr. Marijke van der Maat tevens lid medezeggenschapsraad Dhr. Jan Karel de Wolff tevens lid stichtingsbestuur Mevr. Pietsje Wijbenga Mevr. Evelyne Bunschoten Mevr. Judith van Duijvenvoorde Mevr. Pia Vink Mevr. Machteld Peters Dhr. Mark Peters SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

18 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Er zijn diverse geledingen betrokken bij een school: personeel, leerlingen, ouders en bestuur. In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. De spelregels voor de medezeggenschapsraad liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die is ingevoerd in De MR van het SMC heeft deze verwerkt in haar reglement en statuut. De MR mag over alles praten wat met de school te maken heeft. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Op onze school hebben de volgende personen namens de verschillende geledingen zitting in de medezeggenschapsraad (MR): Voorzitter Mevr. S. Dronkers Secretaris Mevr. drs. D. de Koning Adviserende leden Schoolleiding Namens de docenten Mevr. drs. D. de Koning Mevr. K. Gravesteijn Mevr. drs. M. van Bentum Mevr. C. Dijkstra Mevr. S. Dronkers Namens het Onderwijs Onderst. Personeel Dhr. K. Weel (plv. voorzitter) Namens de ouders Mevr. A. Bakker (kind in havo-5 ) Namens de leerlingen Loran Hempenius (vwo 4) Mevr. M. van der Maat (kinderen in vwo-5) Vacature Mevr. M. Zoethout (kind in vwo-3) Vacature SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

19 INFORMATIE OVER DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS STUDIERICHTINGEN Het St. Michaël College is een scholengemeenschap voor vwo en havo. Het vwo geeft als voorbereidend wetenschappelijk onderwijs de mogelijkheid tot studie aan de universiteit. Het havo-diploma geeft studiemogelijkheden voor hogere beroepsopleidingen. Aan het havo-diploma zijn geen rechtstreekse universitaire studierechten verbonden. TOELATING VAN LEERLINGEN De toelating van leerlingen in de verschillende klassen geschiedt volgens de bij Koninklijk Besluit vastgestelde regels met inachtneming van de eisen, welke een bijzondere school voor vwo/havo kan stellen. Het St. Michaël College heeft voor de aanmelding en inschrijving van leerlingen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Zaanstad een gezamenlijk beleid voor de aanmelding en inschrijving ontwikkeld. Uitgangspunt van dit beleid is dat er sprake is van goed en divers onderwijsaanbod. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te schrijven. De ouders worden d.m.v. de gemeenschappelijke Ouderbrochure jaarlijks op de hoogte gesteld van het gezamenlijk beleid voor aanmelding en inschrijving. Onderdeel van dit beleid is voorts, dat de scholen een gemeenschappelijke adviescommissie voor bezwaar en beroep hebben ingesteld, die advies geeft bij geschillen met ouders/verzorgers over de aanmelding en inschrijving van leerlingen. HET ONDERWIJS Alle leerlingen van het St. Michaël College krijgen in de onderbouw les in zo n vijftien vakken. Sommige vakken keren ieder jaar terug, andere vakken komen maar één of twee jaar op het rooster voor. In overeenstemming met de nieuwe wet op de onderbouw is het onderwijs in de onderbouw en de organisatie ervan stapsgewijs aan het veranderen. Er is in toenemende mate aandacht voor de verschillen in aanleg en leerstijl van de leerlingen en vakoverstijgende (studie)vaardigheden. De nieuwe wet op de onderbouw heeft betrekking op het onderwijs in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het derde leerjaar zal stapsgewijs evolueren naar een voorbereidingsjaar voor de vernieuwde tweede fase. De richting van de onderwijsvernieuwing in de komende jaren zal met zich meebrengen dat het onderwijs niet steeds voor alle leerlingen op dezelfde manier zal worden georganiseerd. Ook op het gebied van het onderwijsaanbod ontstaan er meer verschillen tussen leerlingen. Een eerste stap hiertoe was de start van de Accentmodules. Sinds het schooljaar doen alle leerlingen van klas 1 en 2, naast het basiscurriculum, een (keuze)module van 1 of 1,5 extra lesuren. Ook het aanbieden van een tweejarige cursus Spaans, Cambridge Engels en Frans (DELF) voor leerlingen in de bovenbouw zijn voorbeelden van de wens van de school om meer rekening te houden met de verschillen in talenten tussen de leerlingen (zie ook punt 4, Visie en Missie van het SMC). Met ingang van het schooljaar doorlopen niet alle leerlingen dezelfde brugperiode. Op basis van het advies van de basisschool, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de onderwijzer van groep 8 start een aantal leerlingen direct in een vwo-klas of indien er sprake is van speciale begaafdheid in de vwoxtra klas. De overige leerlingen starten in de havo/vwo-klas en doorlopen daar een eenjarige brugperiode. Aan het einde van klas 1 zullen ze een verwijzing ontvangen voor havo 2 of vwo 2. Het SMC werkt met een 60-minutenrooster. Dit betekent voor de leerling dat er wat minder vakken per dag op het rooster staan, dat er wat minder leswisselingen plaatsvinden en dat er voor minder vakken per dag huiswerk moet worden gemaakt. Didactisch gezien bieden lesuren van 60 minuten de docent meer mogelijkheden. Het is belangrijk dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen bij ons op school. Daar is ons ook veel aan gelegen. Vandaar dat wij ook zoveel waarde hechten aan goede betrekkingen met de leerkrachten van de toeleverende basisscholen. Door deze contacten zijn de gesprekken over toelating méér dan het kijken naar geschiktheid op intellectuele gronden. Door middel van een uitgebreide bespreking komt juist ook het sociaal emotioneel functioneren van de leerling aan de orde. Dit stelt ons in staat goed vorm te geven aan de leerlingenzorg. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

20 VISIE EN MISSIE VAN HET ST. MICHAËL COLLEGE In 2012 heeft het SMC het schoolplan weer in zijn geheel tegen het licht gehouden en daar waar nodig opnieuw geformuleerd waar de school voor wil staan. Onderstaande tekst is rechtstreeks uit dit schoolplan overgenomen. De genoemde kernkwaliteiten zoals verwerkt in het Michaël-Onderwijsconcept zijn direct afgeleid van de visie en missie van de school. In het najaar van 2012 is het schoolplan vastgesteld. De volledige tekst treft u aan op de website. Uit het schoolplan van het St. Michaël College Visie van het St. Michaël College Het SMC is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mensen met ambities. Door de integratie van scholaire en spectrascholaire activiteiten stimuleren we leerlingen en medewerkers zich te ontplooien en worden zij aangesproken in hun talenten. Het SMC wil kennis overdragen waardoor jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast wil het SMC bijdragen aan inzicht in sociale, culturele, wetenschappelijke en politieke vraagstukken op lokaal en mondiaal niveau. Bij al het handelen staan vier kernwaarden centraal, die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede. Missie van het St. Michaël College Het SMC realiseert zijn visie door met alle betrokkenen een veilige leer- en werkgemeenschap te vormen waar men zich thuis kan voelen en waar: leerlingen zich met volledige inzet naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en het tonen van initiatief, het creëren van een eigen uitdaging, creativiteit in denken en doen én zorgzaamheid voor anderen worden beloond; hoge, heldere en haalbare eisen aan leerlingen worden gesteld die ook in samenwerking met elkaar moeten worden bereikt; de inbreng en betrokkenheid van de ouders wordt gestimuleerd en mogelijk wordt gemaakt; de eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen voortdurend worden getoetst en waar nodig bijgesteld; zijn medewerkers mogelijkheden krijgen aangereikt om zich blijvend persoonlijk en professioneel te ontwikkelen; innovatie een kenmerk is, vernieuwing een kans krijgt en een open en internationale attitude wordt gestimuleerd. Het St. Michaël College hecht aan zijn zelfstandige identiteit als scholengemeenschap voor havo en vwo in de Zaanstreek. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE

INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE 2014-2015 1

INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteiten na(ast) de lessen... 48 Adreswijziging... 55 Algemene schoolkosten... 50 Algemene schoolregels... 56 Arbocommissie... 7 Bankrelatie... 51 Betalingen spectrascholaire activiteiten...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 1. Pagina

INHOUDSOPGAVE. SMC katern 1 van de schoolgids INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 1. Pagina INHOUDSOPGAVE Activiteiten na(ast) de lessen... 45 Adreswijziging... 51 Algemene schoolkosten... 46 Algemene schoolregels... 51 Pagina Afdelingsleiders/decanen/roostermaker/ coördinator spectrascholair...

Nadere informatie

Voorlichting over het voortgezet onderwijs

Voorlichting over het voortgezet onderwijs Voorlichting over het voortgezet onderwijs WELKOM OP HET ST. MICHAËL COLLEGE! 9 & 14 december 2015 Ruud Stammers en Wouter van de Hoef Programma Centraal deel - Havo/Vwo - informatie - Onderwijsaanbod

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR 2011-2012 START SCHOOLJAAR 2012-2013 ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers 2012-2013) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM Meridiaan College Vestiging Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12

Nadere informatie

Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013

Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) begeleiding / zorg samenwerking leerling-thuis-school vragen en afsluiting

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017. Zaanlands Lyceum

OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017. Zaanlands Lyceum OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017 Zaanlands Lyceum Programma 2 Welkom Rolverdeling Thema derde klassen Profielen in de Tweede fase Derde klas en Tweede fase Jaarplanning Magister Bevorderingsnormen Website

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom!

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom! Contactavond examenklassen 2015-2016 Hartelijk welkom! Even voorstellen: Mentoren havo 5: Dhr. Bosman (scheikunde) Dhr. Rhebergen (maatschappijleer en bovenbouw counselor) Dhr. Rijnders (aardrijkskunde)

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) rapportage zorgteam samenwerking leerling-thuis-school MaS Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

welkom programma verzuim, absentie, vrij docenten Veiligheid op school informatie avond Landelijke aandacht voor onderwijstijd

welkom programma verzuim, absentie, vrij docenten Veiligheid op school informatie avond Landelijke aandacht voor onderwijstijd welkom programma informatie avond 4 Havo & 4 Vwo oktober 2007 voorstellen actualiteit op school start van de herziene tweede fase informatie van de teamleiders informatie en kennismaken met de mentoren

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via mail

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Informatieavond 4 HAVO. september 2017

Informatieavond 4 HAVO. september 2017 Informatieavond 4 HAVO september 2017 1 Programma Kennismaken met mentoren Uitleg over: -de bovenbouw, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) & Examenreglement - Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)-

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Voorlichting over het voortgezet onderwijs

Voorlichting over het voortgezet onderwijs Voorlichting over het voortgezet onderwijs WELKOM OP HET ST. MICHAËL COLLEGE! 24 november & 14 december 2016 Ruud Stammers en Wouter van de Hoef Programma Centraal deel - Havo/Vwo - informatie - Schoolprofiel

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter?

nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter? nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter? Controle: gegevens ouders U kunt zelf in Magister nagaan of het woonadres, e-mailadres, telefoonnummer etc. nog klopt en zo niet kunt u

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

ì ì NET DAT BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK

ì ì NET DAT BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK ì ì NET DAT ì BEETJE EXTRA VAN VMBO NAAR HAVO IN DE ZAANSTREEK HET WORDT HAVO! JE HEBT BESLOTEN OM VOLGEND JAAR DE OVERSTAP TE WAGEN VAN HET VMBO NAAR 4 HAVO Waarschijnlijk heb je over deze overstap veel

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Informatieavond 5 HAVO

Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 havo Programma informatieavond Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken Ons motto:

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Ouderbrief juli

Ouderbrief juli Ouderbrief juli - 2013 Geachte ouders/verzorgers, Het schooljaar is inmiddels achter de rug. Ik hoop voor u dat het op een goede wijze is afgerond zodat u kunt genieten van een fijne vakantie. Het afgelopen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Welkom Rector: dhr. R. Louwsma Coördinator: dhr. J. van Dam Sterker in Studie: mevr. G. Smid Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Visie Leerling staat centraal

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in Studie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 3

Informatieavond HAVO 3 Informatieavond HAVO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas h3, eerste indruk 3 Overgang naar HAVO 3 De overgang naar

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie