Bbz aanvraag bij ISD kop van Noord 18 augustus 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bbz aanvraag bij ISD kop van Noord 18 augustus 2010"

Transcriptie

1 Situatie is in hoofdlijn beschreven Er is veel correspondentie geweest, veel fouten gemaakt; o.a. stortingen op verkeerde rekeningen, fout postbusnummer van de rechtbank vermeld bij de mogelijkheid van beroep e.d.. Uitkeringsinstantie ISD kop van Noord, Schagen. Uitvoeringsinstantie van Gemeente Wieringermeer. Wij: Gezin met dochter (geboren november 2007)en 2 honden (1 speelt ook een rol in het verhaal) Schuldlast (oktober 2009) van totaal ± ,- komende uit onderneming en onze vorige relaties. Hiervan is een bedrag van ,- bij familie en vrienden. En ± ,- op openstaand Persoonlijke lening en debetstand op de betaalrekening. Aan acute achterstand bij debiteuren ± ,- Ik heb een eenmanszaak. Bedrijfsplan voor marketing driven platforum in een response gevoelige doelgroep met vele mogelijkheden voor leadgeneratie en met meerdere additioneel inkomstenbronnen. Ik ben sinds ondernemer met een eenmanszaak. Ik heb in 2006 een opdracht deels in loondienst uitgevoerd en daarna tot een niet loongerelateerde ww uitkering ontvangen. In 2007 enkele opdrachten gehad (niet in loondienst), maar het noodzakelijke aantal opdrachten bleven uit, ik had door o.a. economische en branche ontwikkelingen mijn hoofdbranche ondersteuning van assurantiekantoren ook beëindigd en coachende nu ondernemer op het gebied van verkoop en marketing daarnaast bemiddelde ik in bedrijfsonroerend goed. In 2007 ben ik begonnen met mij te heroriënteren. Begin 208 liep mijn relatie na 13 jaar op de klippen, en in 2009 na verkoop van de woning ga ik samenwonen in een nieuwe gemeente. Mijn nieuwe partner had een WWB uitkering winst gemaakt en 2008 verlies gedraaid en veel tijd gestoken in onderzoek en ontwikkeling van mijn nieuwe bedrijfsplan. April 2009 klopt ik met mijn nieuwe partner aan bij de ISD kop van Noord. In eerste instantie is geen planonderzoek. Was in gesprek met investeerders voor het plan en aanvraag werd door consultent ingevuld voor een uitkering van april tot oktober (6 maanden) en geen krediet, terwijl ik daarom al per mail had gevraagd. Powerpoint presentatie van de plannen en een rekeningsheet ingestuurd. De formulieren waren voor startend ondernemer terwijl ik gevestigd ondernemer ben Ook de vraag voor krediet was aangekruist maar bedrag opengelaten omdat ik daarover met de consulente wilde hebben. In mei 1 voorschot ontvangen. 16 juni 2009 ook bij de zelfde instantie schuldhulpverlening aangevraagd. En de debiteuren ingelicht. 4 augustus 2009 ontvangen wij het besluit: toewijzing tot met juni, Uit onderzoek is gebleken dat u, naast uw inkomsten uit arbeid (Randstad) en alimentatie kunt voorzien in de kosten van levensonderhoud. Dit door uw marginale inkomsten uit verkoop van pups uit uw kennel (art 1, lid e 6 lid2 bbz) Daarnaast heeft u niet meer voldaan aan de verplichtingen voor het recht op voorzetting en uitbetaling van uw bijstand. U heeft verzuimd na ons verzoek op 13 juli, het aan u toegezonden rechtmatigheid onderzoeksformulier over de maand juni in te leveren, hierdoor kunnen wij het recht op bijstand gericht op uw ondernemerschap niet vaststellen (art 17 WWb)

2 Tijdelijke als oproepkracht Randstad bij gewerkt van april tot mei. Onderzoekformulier werden pas toegestuurd nadat ik had op 12 juli geïnformeerd over voorschot juni. Mijn partner heeft in april een 1 nest pups had uit een hobbymatige fokkerij (1 teef), waarvan wij hoopte dat zij eind juli allemaal een nieuwe baas hadden en wij wat extra inkomsten. wij hebben de pups en de toekomstige inkomsten vanaf het begin gemeld bij de uitkeringsinstantie. Direct bezwaar ingediend en een voorlopige voorziening aangevraagd. Aangevoerde punten besluit op basis Art 17 WWB ipv art 10 en 11 Bbz en daarnaast krediet en geen beoordeling van het bedrijfsplan. In verband met schuld uit de vorige relatie was de situatie niet meer houdbaar en in verband met dreigende huisuitzetting, beslag roerende zaken en acute faillissement dreiging, administratie op 17 augustus uitgeschreven uit de GBA met nieuwe adres in Belgie. Via een relatie een antikraak woning in Breda geregeld. Ook naar de verantwoordelijk wethouder gestapt en gesproken, hij zou de zaak bespreken en ik moest asap een bedrijfsplan inleveren. Op 8 september bedrijfsplan uitgewerkt en gedrukt en direct naar ISD gestapt. De consultent en haar chef wilde het niet innemen omdat het 16:00 was en zij wilde beide om 16:30 naar huis. (te horen gekregen tijdens de laatste rechtszitting) 8 september herziening besluit ;uitkering tot 17 augustus, motivatie afgaande op de verwachting ten aanzien van deze investeerders zou inderdaad sprake kunnen zijn van een levensvatbaar bedrijf maar volgens de berekening zouden de 9 pups ons een bedrag van 6.657,25 hebben op geleverd berekening ISD: verkoopprijs a 900,- = 8.100,- stamboom en registratie 63,- per pup kosten enting 6 weken 41,75 per pup, kosten dekking 300,- reiskosten in verband met rondbrengen stamboom en controle pup 200,- totaal aankosten 1.442,75. Er wordt geen rekening gehouden met veel kosten, o.a. eten van de pups, ontworming, advertentiekosten, onderzoeken ouder hond, reinigings- en wasmiddel en een kapotte wasmachine door het wassen van de nestkleden. Daadwerkelijk winst volgens onze berekening nog geen 100,- per pup = 900,- Geen vet pot maar wel mooi meegenomen. 16 september via de hoofd productdiensten i.a. van ISD loopt een 2 de nieuwe aanvraag Bbz gevestigde ondernemer een krediet van ,- minus reeds aan bbz verleende bijstand. Deze aanvraag ivm lopende bezwaar onder protest ingediend met bedrijfsplan. En ISD betaalde enkele maanden huurachterstand dit was met uitblijven van inkomst niet voldoen om de uitzetting te voorkomen. 23 september ontvangt de door ingehuurd consultant (een oud-klasgenoot en marathon vriend van het hoofd productdiensten) aanvraag en bedrijfsplan. Interviews 28 en 7 oktober en aanvullende informatie 5 en 12 oktober.

3 Rapport 12 oktober: Startend ondernemer : Punt 5.1. van het adviesrapport: 2008 en tot dusverre in 2009 volgens opgave in het geheel geen omzet met het bedrijf gerealiseerd Maar ik heb in 2008 en ook in 2009 voldaan aan het urencriterium, volgens de aangifte in 2007 niet, dit is een fout geweest van mijn ex-partner die deze aangifte heeft ingediend, want ook in 2007 heb ik voldaan aan het criterium, zij had alleen de declarabele uren hiervoor berekend en mijn fout dat ik dit toentertijd niet heb gezien! Niet levensvatbaar: Op grond van het Bbz 2004 kan er maximaal een krediet van aan beginnende zelfstandige worden verstrekt. Met dit bedrag is een oplossing voor de schuldenlast en een financiering van het bedrijfsplan bij lange na niet haalbaar. In rapport bij punt 3.3 staat beschreven dat ik ten tijden van het interview in gesprek was met meerdere potentiële investeerders. Ook als reactie op het heb ik nogmaals aangegeven meerder potentiële investeerders (met naamgenoemd) te hebben. En dat ik gevestigd ondernemer ben en niet startend. Eind november vind de zitting van de bezwaarcommissie pas plaats. De uitspraak van de rechtbank kregen wij te horen op de zitting van de bezwaarcommissie wij worden in gelijkgesteld, voorziening toegewezen en uitkering dient op basis tot 13 oktober worden verstrekt (inschrijving GBA breda). 26 november ook advies van de bezwaarcommissie is conform uitspraak rechtbank. 3 december besluit 2 de aanvraag: U komt niet in aanmerking voor bedrijfskrediet. Reden: De reden voor ons besluit is dat u plan om een bedrijf te beginnen volgens ons niet levensvatbaar is. Volgens art. 2, eerst lid, sub b van het Bbz 2004 komt u niet in aanmerking voor bijstand. Wij hebben ons laten adviseren door Van Winsen consultancy. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een verslag van 12 oktober 2009, welke reeds aan u is toegezonden. Daarin is geconcludeerd dat u een krediet nodig heeft van ,00. Het door u benodigde krediet voor de schuldenlast en een financiering van het bedrijfsplan overstijgt het maximaal te verstrekken bedrijfskrediet aan een startende zelfstandige. Dat is momenteel ,00. U wordt gezien als startende zelfstandige. Hierbij is overwogen dat u in de jaren 2007 en 2008 niet heeft voldaan aan het urencriterium van de belastingdienst, waardoor u niet als gevestigde zelfstandige kunt worden gezien. Dat er een inschrijving is bij de kamer van koophandel vanaf 2002 doet daar niets aan af. Het gaat hier om de feitelijk verrichte werkzaamheden. Mijn inziens worden hier (opnieuw) grove fouten gemaakt

4 Redelijke termijn: 18 maanden, aanvraag september 2009 urencriterium vanaf maart En niet 2007 inderdaad niet! Benodigde krediet overstijgt maar dit is niet van belang voor de beoordeling levensvatbaarheid. Naast het Bbz krediet zijn er investeerders. Wij kunnen dit door middel van brieven van adviseurs/tussenpersonen overleggen. De levensvatbaarheid op grond van Bbz 2004 wil zeggen dat wij verwachten dat na bijstandverlening een inkomen zal kunnen worden gerealiseerd dat toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf en voor de voorziening in de kosten van het bestaan.(art 1c en art 2 van Bbz 2004) Exploitatieprognose Lage prognose resultaat eerste 18 maanden (x1000) 382,7 en vervolg jaren 1.057,6 Daarnaast is er nog opgevoerd management kosten (6 FTE) 750,0 en 600,0 Zoals uit de exploitatieprognose blijk is dat de onderneming winst maakt en dat er ook inkomsten voor het management. De behandelaar is Hoofd productendienst ISD die ook op 8 september in de herziening besluit de volgende motivering gaf afgaande op de verwachting ten aanzien van deze investeerders zou inderdaad sprake kunnen zijn van een levensvatbaar bedrijf 15 december besluit op bezwaar 1 ste aanvraag: Wij verklaren het bezwaarschrift dat zich richt tegen het primaire besluit van 29 juli 2009 en het herziene besluit van 8 september 2009 ontvankelijk en gegrond in die zin dat: Er een onderzoek gedaan had moeten worden naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, maar dat deze vaststelling zonder gevolg blijft nu er een nieuwe aanvraag in behandeling is genomen. Er bij de berekening van de hoogte van de bijstand geen rekening wordt gehouden met de inkomsten uit zelfstandige arbeid zijnde de inkomsten uit verkoop van pups en dat bijstand over de periode van 20 april 2009 tot 13 oktober 2009 op grond van art 11 van de Bbz in de vorm van een renteloze lening wordt verstrekt en definitief wordt vastgesteld na afloop van het boekjaar. In deze brief staat bij mogelijkheid van beroep een 4 jaar geleden vervallen postbusnummer van de rechtbank. In januari 2010 hebben wij een concept beroep verstuurd aan de ISD. Omdat wij van mening zijn dat de 1 ste aanvraag en 2 de aanvraag als 1 gezien moeten worden, ook mede door ons protest bij de 2 de aanvraag bij de zaken in 1 beroepschrift gevoegd. Het beroep is door de ISD verstuurd aan de rechtbank en de originele beroepschrift hebben wij naar het verkeerde postbusnummer gestuurd. 26 januari heb ik een mediation verzoek bedrijfskrediet en plan gestuurd aan de voorzitter van het algemeen bestuur. In januari stuurde de juridische medewerkster een brief dat wij binnen 7 dagen een getekende bezwaarschrift moeten indien omdat het concept niet was getekend. Omdat wij het als 1 zaak zagen hebben wij dat niet gedaan en wachten wij de beroepzaak af. Omdat wij in februari nog niets hadden vernomen van de rechtbank, heb ik gebeld en hadden zij alleen het concept niet ondertekend binnen, pas toen is het foute postbusnummer ontdekt.

5 In maart ontvangen wij een reactie op het mediation verzoek van de directeur, verzoek afgewezen en moet deze inbrengen in de lopende beroepszaak of indienen bij de huidige gemeente. 29 maart moesten wij de anti-kraakwoning verlaten want de slopershamer ging er doorheen, geen mogelijkheid om op een normale manier een andere woning te krijgen, geen inkomsten en ook geen uitkering overleggen.gelukkig konden wij via via een dak boven ons hoofd krijgen,, anders hadden wij met een 2½ jarige peuter en de honden op straat moeten leven. Alleen kunnen wij ons daar niet inschrijven, zonder vaste woon of verblijfplaats in het GBA, dus ook geen nieuwe aanvraag bij een andere gemeente indienen. De rechtbank verzocht om versnelde behandeling van de zaak, bij navraag werd er de zitting pas verwacht in januari Eind mei diende deze zaak, inmiddels is er uitspraak gedaan. Ongegrond verklaart voor 1 ste aanvraag en niet ontvankelijk voor de 2 de aanvraag art 7.1 en 8.1 tegen dit besluit eerst bezwaar moet worden gemaakt. De rechtbank is wel van oordeel dat de ISD te lichtvaardig heeft aangenomen dat wij de bezwaarprocedure niet wensten voort te zetten. Op 29 juli jl een bezwaar ingediend, tot op heden niets meer gehoord, ook geen post hierover ontvangen. Inmiddels zijn enkele investeerders afgehaakt in verband met de lange duur van het traject. Een van de eisen van de investeerders is de eigen inbreng van de ondernemer ter grootte van ,- tot ,- (naast noodzakelijke sanering van onze schulden is het Bbz-krediet aangevraagd om mee te investeren zoals wordt vereist) Wat is dit onkunde van de uitkeringsinstantie, onrecht, pesterij of zijn wij gek en hebben wij geen recht op de Bbz en lezen wij de regels en de wet niet goed? Mag de financieringbehoefte niet het krediet overstijgen? Ben ik een startende of doorstartend zelfstandige? De Bbz krediet is toch een lening met hoofdelijke aansprakelijk en moet je in 10 jaar terug betalen. Net als onze schulden zullen wij er alles aandoen om het krediet terug te betalen. Wij hadden failliet kunnen zijn, maar vechten juist om een doorstart te kunnen maken en door hard te werken een goede boterham te kunnen verdienen.

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rap p o r t. datum: 9 februari 2010 rapportnummer 2010/0025. ZZP'ers met een valse start

Rap p o r t. datum: 9 februari 2010 rapportnummer 2010/0025. ZZP'ers met een valse start Rap p o r t datum: 9 februari 2010 rapportnummer 2010/0025 ZZP'ers met een valse start Een onderzoek naar handhaving door UWV in het project Samenloop zelfstandigenaftrek en WW uitkering. Onderzoeksteam:

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/344

Rapport. Datum: 2 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/344 Rapport Datum: 2 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/344 2 Klacht Verzoeker klaagt over de handelwijze van een aantal medewerkers van de Technische Universiteit Delft (TUD), tijdens en na de bespreking op

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie