Column Bart Romeijn: Geen loket maar een naam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Column Bart Romeijn: Geen loket maar een naam"

Transcriptie

1 Column Bart Romeijn: Geen loket maar een naam Innovatie en het MKB zijn een eenheid. De bevlogenheid en persoonlijke kracht om ideeën tot wasdom te brengen zijn verankerd in het DNA van ondernemers. Als we die kracht combineren met de tool Green Deal, kunnen we duurzame innovatie een boost geven. Ieder idee start bij één persoon. Dat geldt voor grote bedrijven, de overheid, maar zeker ook voor kleinere ondernemers. Het MKB vormt de kern van onze samenleving en het hart van innovatieve en nieuwe ontwikkelingen. Ondernemers hebben zo veel goede ideeën dat het jammer is dat hun potentieel om duurzaam te innoveren niet volledig wordt ontsloten. Bepalend daarbij is de omgeving, want de omgeving bepaalt hoe een idee vorm krijgt, verder ontwikkelt en zich uitrolt. Wat daarbij steeds opvalt is: grote bedrijven denken groot, kleine bedrijven kijken vaak kleiner. Dat zegt echter niets over de potentie van een idee. Ook kleine ideeën kunnen veel potentie hebben. Daarvoor hoeft het idee of de innovatie zelfs niet gebaseerd te zijn op nieuwe technieken. Het toepasbaar maken of ontsluiten van bestaande technologieën kan duurzame innovatie een enorme boost geven. Wat we met de Green Deals willen, is het potentieel aan goede en innovatieve ideeën steun in de rug bieden. Door de krachtenbundeling van ondernemers en overheid kunnen we processen enorm versnellen en duurzaamheid een gezicht geven. Daarom willen we als Board het MKB bereiken. We willen hen in staat stellen om zich te verbinden aan partijen die hen helpen met innoveren. De Green Deals zijn daarvoor een krachtige instrumenten, mede omdat ondernemers gesteund worden door een overheid die belemmerende regelgeving wil wegnemen. Als we met de Board mensen hierover spreken, merken we dat die samenwerking als bijzonder ervaren wordt. Het is niet langer de overheid waarover men spreekt, maar een collega met een naam en gezicht die bereikbaar is. Geen loket, maar een naam. Laagdrempelig en toegankelijk voor het MKB. 1. Textielsector wil verder De textielsector zet in een Green Deal fors in op verdere energiebesparing. De Federatie Textiel Nederland (FTN) wil naast de al behaalde 23 procent energie efficiëntie nog betere resultaten behalen op het gebied van energiebesparing. Om haar leden te informeren en te enthousiasmeren, organiseerde zij in mei een Kick-Off Conferentie in Nieuwegein. FTN heeft naast de Green Deal een Meerjaren Afspraak (MJA) met de overheid waarbij de federatie zich committeert aan 2 procent energiebesparing per jaar. Ze hebben al veel gedaan op het terrein van vergroening en verduurzaming, vertelt Hans van der Knaap van RVO. Afgelopen jaren is een gemiddelde besparing van 2,9 procent gerealiseerd, waarmee de FTN voorop loopt in de industrie Vier speerpunten FTN wil een nog grotere energiebesparing realiseren. Het laaghangend fruit is afgelopen jaren geplukt, maar de federatie zit niet stil. Tijdens de conferentie presenteerde zij vier nieuwe speerpunten: elektrische distributie, zonne-energie, WKK én monitoring en procesintegratie. Door aanpassing van processen, integratie en specialisatie willen we structureel energie besparen, voegt Peter Wennekes bestuurslid van FTN toe. Om onze ambities te concretiseren, werken we op vier terreinen pilotprojecten uit. Aangesloten bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden.

2 De logistiek in steden verandert De vraag aan Wennekes is wat de Green Deal toevoegt aan de ambities zoals die verwoord zijn in het MJA? De laatste jaren zijn de processen geoptimaliseerd. Maar we denken dat processen nog verder verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door een betere afstemming en gebruik te maken van nieuwe technieken als zonne-energie. Een ander punt van aandacht waar onze leden mee worden geconfronteerd, is de verandering in logistieke processen. Binnensteden worden moeilijker bereikbaar waardoor men de distributie anders moet organiseren. Dat kan, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij lokale initiatieven. We hebben daarvoor ook de overheid nodig om ons te helpen obstakels in de wetgeving uit de weg te ruimen. 2. Direct Current begon als energiebesparing De Green Deal Direct Current beoogde energiebesparing door levering van gelijkspanning. Inmiddels blijkt dat de bijvangst minimaal zo interessant is. Apparaten gaan langer mee en er kan veertig procent koper bespaard worden. Niet verwonderlijk dus dat er uit binnen- en buitenland belangstelling is. De ondertekenaars willen een integrale gelijkspanningsinfrastuctuur voor bedrijven en huishoudens. Dat maakt de Green Deal Direct Current uniek, want de hele wereld - en ook Nederland - is ingericht op wisselspanning. Gelijkstroom komt wel voor, bijvoorbeeld bij Hoogovens, maar dan is het een interne bedrijfsoplossing. Om het breder toe te passen moet veel regel- en wetgeving aangepast worden. Zo zijn er aan gelijkstroom geen netcodes toegekend, zijn er geen regels voor de installaties én zijn de normen zijn niet dekkend. Beperken energieverliezen Tim Zijderveld van Joulz is nauw bij alle ontwikkelingen betrokken. Bij de ondertekening van de Green Deal lag de focus op het beperken van verliezen in het net en bij de energieverbruikers. Gelijkspanningsinfrastructuren zoals wij die ontwerpen, hebben een aantal voordelen. Er is minder energieverlies in conversies, veertig procent minder koper nodig en de infrastructuur is intrinsiek slim. Voor bijvoorbeeld OMALA, een duurzaam bedrijventerrein in Lelystad, waren die factoren belangrijk. Daar worden nu de mogelijkheden voor een gelijkspanningsnet doorgerekend. Lampen gaan langer mee Er is echter nog een belangrijk voordeel volgens Zijderveld. Elektrische apparaten en lampen gaan langer mee. Dat komt omdat de elektrolyten die normaal de klap van de wisselstroom opvangen - minder snel kapot gaan. Inmiddels gaat de Green Deal daarom niet meer alleen om het distributienet, maar ook om de inpassing van allerlei soorten apparaten. Van warmtepompen tot televisies én van zonnepanelen tot elektrische auto s op gelijkspanning Internationale belangstelling De belangstelling voor gelijkstroom is groot. Bijvoorbeeld De Stroomversnelling (initiatief om de sociale woningbouw grootschalig te verduurzamen) heeft interesse getoond. En op de Dag van de Duurzaamheid in oktober opent het eerste openbare verlichtingsproject in de Haarlemmermeer. Bovendien is er belangstelling uit Tsjechië, Engeland, Finland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

3 3. Green Deal verduurzaamt recreatiegebieden Veluwe RGV beheert twintig recreatiegebieden, bijna allemaal gelegen in de provincie Gelderland. Op jaarbasis huisvesten de gebieden 600 à 700 evenementen en zo n 5 tot 6 miljoen bezoekers. Zeumeren is het enige gebied dat RGV zelf exploiteert en ook gebruikt als proeftuin voor het verduurzamen van haar terreinen. Met de Green Deal wil RGV haar recreatieterreinen verder ontwikkelen op een natuurvriendelijke manier. Meer ruimte voor de ondernemer resulteert in winst voor de natuur. Het is echter niet altijd eenvoudig om zowel de natuur als de recreatie te dienen, maar de Green Deal Recreatie en Natuur Veluwe toont aan dat het wel kan. Twee van die recreatiegebieden liggen in een Natura 2000 gebied. Daar mag je volgens de wet praktisch niets doen, vertelt RGV directeur Erik Droogh. Wij kijken liever naar de geest van de wet. Als we meer ontwikkelruimte krijgen, doen we ook iets terug voor de natuur. Zoals het aanbrengen van laanbeplanting en verrijken van monotoon bosgebied. Dat verhoogt de natuurwaarde en biodiversiteit. Biovergassing In Zeumeren staat een biovergassingsinstallatie. Deze zet houtsnippers om in stroom en warmte. We zijn de enige in Nederland die dit zonder subsidie doet, zegt Droogh. De houtsnippers zijn afkomstig van onze recreatiegebieden. Ook hebben we een kleine wilgenplantage aangelegd waarvan we de oogst willen gebruiken voor de installatie. Het is nog een experiment; als het werkt, gaan we bijplanten. Ook waterstof willen we omzetten in warmte en stroom, maar dat staat nog in de kinderschoenen. We geloven in trial and error. Als het lukt, kunnen we energie leveren aan al onze huurders en pachters. Ontbijthotel Ook zijn er plannen om in samenwerking met ondernemer Gert van der Steen van International Wellness Resorts een ontbijthotel aan te leggen vlakbij de Veluwse Bron. 1 procent van de investeringen gaat naar de ontwikkeling van nieuwe natuur. Droogh: We exploiteren buitengebied, dus we hebben baat bij een mooie omgeving. Helaas lopen we vaak vast in procedures. Het samenspel tussen partijen is soms lastig; beslist nu de gemeente, provincie, of het Rijk? Schaalvoordeel Ten opzichte van andere recreatieondernemers heeft RGV een schaalvoordeel, aldus Droogh. We hebben een adviesafdeling met vier medewerkers die zich alleen bezig houden met ruimtelijke ordening en procedures. Één procedure duurt gemiddeld acht jaar. We hebben er dertig à veertig lopen waarvan de langste al dertig jaar en elk jaar slagen er een paar. Je moet een lange adem hebben. Met de Green Deal laten we zien dat het anders kan. Ook de overheid steekt haar nek uit. Een gebied dat aan het verpauperen was, krijgt nu een hoogwaardiger bestemming. 4. Meer ruimte voor recreatie in uiterwaarden De uiterwaarden zijn een populaire bestemming voor wandelaars, sporters en gezinnen met kinderen. Recreatie Midden-Nederland (RMN) wil hierop inspelen met meer voorzieningen, maar alleen mobiele faciliteiten zijn toegestaan. In de Green Deal werkt RMN samen met STIRR, RECRON

4 en het ministerie van EZ aan regelverruiming en een integraal plan voor natuur, waterveiligheid en recreatie. De grote rivieren trekken jaarlijks honderdduizenden recreanten. RMN wil het uiterwaardengebied toekomstbestendig maken. Met meer opbrengsten uit toerisme, verbetering van de natuur en extra ruimte voor waterstandsverlaging. Een belangrijke pijler is het verbeteren van het dagrecreatieaanbod met jaarrond permanente voorzieningen. Het geld dat bezoekers hieraan besteden, vloeit voor een deel terug naar beheer en onderhoud van het landschap. Mobiele voorzieningen RMN beheert in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek vier terreinen waar bezoekers komen om te zwemmen, wandelen en varen. Activiteiten waarbij horeca- en toiletvoorzieningen gewenst zijn. Op dit moment belemmeren beleidsregels nieuwe ontwikkelingen in veel uiterwaarden. Vanwege hoogwater zijn alleen mobiele faciliteiten toegestaan die buiten het recreatieseizoen verwijderd moeten worden. De kwaliteit daarvan is matig, vertelt Marieke Fleer van RMN. We willen meer comfort, luxe en variatie bieden. Met een permanent paviljoen met horeca en activiteiten. Nu mag dat niet volgens de beleidsregels. Minder regeldruk Het doel is groene groei en minder regeldruk voor recreatieterreinen in de uiterwaarden. De voorgestelde oplossing van Rijkswaterstaat om het recreatieseizoen met één maand te verlengen biedt onvoldoende ontwikkelruimte, vertelt Fleer tijdens de Green Deal inspiratiereis georganiseerd door STIRR. We hebben nu alleen inkomsten van de mobiele kiosk en af en toe een evenement. Als we geen beter exploitatieverhaal rond krijgen, weet ik niet hoe lang we het gebied nog open kunnen houden. Integraal plan De Green Deal leidde tot een integraal plan dat recreatie, waterveiligheid en natuur in de uiterwaarden verbetert. We willen een hoogwaterbestendig paviljoen bouwen dat het hele jaar blijft staan. Voor de exploitatie willen we een ondernemer aantrekken. Een deel van de huurinkomsten investeren we weer in de natuur. We ontwikkelen natuur door bijvoorbeeld steile oevers af te vlakken. Flauwe oevers zijn beter voor flora en fauna en maken het gebied toegankelijker voor recreanten. En door de uiterwaarden te vergraven maken we extra ruimte voor water. Volgens mij hebben we hiermee een ijzersterk verhaal. Er zijn ondernemers geïnteresseerd, maar dan moeten de regels eerst verruimen. Dat willen we bereiken met de Green Deal. 5. De weg naar Groen Gas ligt open Op 6 juni ontvingen de overheid en het bedrijfsleven de Routekaart Groen Gas. Een van de belangrijkste conclusies uit de inventarisatie is dat Groen Gas groeipotentie heeft, maar dat de verwachtingen ten aanzien van het productievolume bijgesteld moeten worden. De Gemeynt, ECN en Groen Gas Nederland werken samen in de Green Deal Groen Gas. Met de routekaart willen de partijen de dialoog met overheid en bedrijfsleven aangaan om het draagvlak voor én de inzet van groen gas een impuls te geven. De potentiële biomassastromen voor vergisting zijn in kaart gebracht én de biomassavergassingsroute (gevoed met o.a. hout) en andere

5 mogelijkheden zijn verkend. Uit de inventarisatie blijkt dat er serieus groeipotentieel is voor het vergisten van biomassastromen, maar er nog grote stappen gezet moeten worden, vertelt Ulco Vermeulen, voorzitter van Groen Gas Nederland en directeur Deelnemingen en Business Development bij Gasunie. Uit het onderzoek blijkt dat er op korte termijn mogelijkheden zijn om meer reststromen uit de landbouw en bijvoorbeeld bermgras te vergisten. Op langere termijn biedt ook aquatische biomassa (zoals zeewier) mogelijkheden. Dat groeipotentieel willen we ontsluiten. Vergisting heeft een impuls nodig Om vergisting van biomassa tot wasdom te laten komen, is er ondersteuning nodig. We bevinden ons nu in de verfijning van de technologische fase. Grootschalige industriële projecten zijn goed gelukt, maar vergisting op boerderijen heeft nog een impuls nodig. Landbouwers ervaren de kostprijs, het beleid en de organisatiegraad als belemmerend. Als we het potentieel maximaal willen benutten moeten we toe naar een organisatiegraad die meer aansluit bij de eisen van de markt, weet Vermeulen. Afname van reststromen Een ander punt van aandacht waar biobased ondernemers mee te maken hebben, is de afname van reststromen. Vermeulen herkent dat, maar ziet voor groen gas geen grote belemmeringen. Er is een strijd om de verwaarding van reststromen gaande. Dat zal de ambities voor vergisting niet in de weg staan, omdat bij vergisting gebruik gemaakt wordt van laagwaardige restproducten. Agenda Ondertekening Green Deal Groene Gewasbestrijdingsmiddelen 30 juni 2014 Ministerie van Economische Zaken, Den Haag Uitreiking Milieubarometer certificaten 16 september 2014 Groot-Ammers Dutch Green Building Week 22 t/m 26 september 2014 Eusebiuskerk, Arnhem

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015)

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) Werk met eigen energie Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) inleiding Niet tobben over de crisis, maar investeren in de toekomst. Jan Borgman, fotonenboer Provincie Gelderland werkt

Nadere informatie

Groene BANEN voor Enschede

Groene BANEN voor Enschede Gemeenteraadsfractie GroenLinks Enschede Januari 2011 Groene BANEN voor Enschede Een optimistische blik op lokale kansen voor groene werkgelegenheid Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 De treurige stand van zaken

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie