Beleidsplan. Mamisja Foundation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Mamisja Foundation"

Transcriptie

1 Beleidsplan Mamisja Foundation

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 2. Beschrijving van de stichting Historie De stichting op dit moment Missie Visie 3 3. Analyse van de stichting De huidige situatie Organogram Functieomschrijving SWOT-Analyse! Confrontatie matrix! SWOT-Analyse Kindertehuis Confrontatie matrix! Risico Analyse Gevolgen verkleinen! 7 4. Doelstellingen Overzicht doelstellingen! 8 5. Bedrijfscultuur! 8 6. Activiteitenlijst Foundation Verwachte uitgave kindertehuis 9 Bijlage I, Tijdsplanning! 10 2 van 10

3 1. Inleiding In dit beleidsplan wordt opgesteld waar de fundering van de Mamisja Foundation ligt, welk doel zij willen nastreven en welke stappen zij willen ondernemen om succesvol te zijn. 2. Beschrijving van de stichting Mamisja Foundation is ontstaan uit de naam van de oprichters MAriël van Wezel en MIrJAm van Dijk. Mamisja kan in de volgende woorden opgedeeld worden: Mamis (Moeders in het Spaans), Misja (Missie in het Pools) en het woord Ja in het Nederlands geeft onze slogan weer Zeg JA tegen (surrogaat) Moeders met een Missie!. Mamisja Foundation zal zorgdragen dat op correcte wijze een kindertehuis wordt opgestart, deze ook levensvatbaar blijft en de kinderen een nieuwe kans krijgen op een goede start. 2.1 Historie Medio 2013 is het idee geboren een kindertehuis op te zetten in Nakuru, Kenia. De liefde voor het land en het respect voor de mensen heeft de plaats doen besluiten. Door vele denkuren en brainstorm sessies zijn schetsen ontstaan om duidelijk te krijgen wat Mamisja zou willen realiseren. 2.2 De stichting op dit moment Op dit moment is er officieel besloten de wens om te zetten in werkelijkheid. Met behulp van de stichting willen we hier kracht bij zetten en door het aanvragen van de ANBI status gaan we er ons hard voor maken dat potentiële donoren vertrouwen hebben dat het geld goed besteed wordt. Het beheer van de stichting zal in eerste instantie vanuit Nederland gedaan worden. Het bestuur bestaat uit mensen met een Nederlands paspoort, de statuten van de stichting zijn met behulp van notaris Hussain te Haarlem opgesteld en ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel ( ) en voor de stichting Mamisja Foundation is een zakelijke bankrekening geopend bij de Rabobank (NL02RABO ). Administratie zal bijgehouden worden door de twee oprichters van de Foundation. Hier zal geen ander inzicht in krijgen tenzij de Foundation overgedragen gaat worden. 2.3 Missie Mamisja staat voor (Surrogaat) Moeders met een missie. De missie is om de wereld een beetje mooier te maken voor verwaarloosde en ouderloze kinderen. Daarnaast wensen we een positieve werkomgeving te creëren voor locale werknemers. 2.4 Visie Korte termijn: Kinderen, van 0-5 jaar, welke zijn verstoten of wees zijn geworden zullen opgevangen worden. Er zal zorg gedragen worden dat deze kinderen gezond blijven/worden, geadopteerd kunnen worden en dus een goede toekomst tegemoet gaan. Daarnaast wordt er gezorgd voor werkgelegenheid door een manager en meerdere werknemers aan te nemen voor het verzorgen van de kinderen/huishoudelijke klussen/eten. 3 van 10

4 Middel lange termijn: Het kindertehuis Mamisja zal op termijn financieel onafhankelijk moeten worden. Dit zal bereikt worden door zelf te voorzien in vlees, groenten, eieren, melk etc. Overvloedige wordt verkocht. Energievoorziening regelen door zonnepanelen te plaatsen, waterpompen plaatsen waardoor schoon drinkwater altijd aanwezig is. Tevens wordt er verblijfplaats aangeboden voor vrijwilligers en adoptieouders tegen een vergoeding die ten goede zal komen van de stichting. Lange termijn: Op lange termijn kunnen bij getoonde succes andere kindertehuizen ondersteund worden in hun projecten of nieuwe kindertehuizen opgebouwd. 3. Analyse van de stichting 3.1 De huidige situatie Bestuur Mirjam van Dijk Founder/Voorzitter Mariël van Wezel Founder/Penningmeester/Secretaris In een later stadium worden de volgende bestuursleden toegevoegd: Anna Staudt Bestuurder Bart Sosef Bestuurder 3.2 Organogram M. van Dijk M. van Wezel A. Staudt B. Sosef 3.3 Functieomschrijving Oprichtster Verantwoordelijk voor het beleid. Verantwoordelijk voor het personeel. Verantwoordelijk voor de inkoop/geldstroom. Voorzitter Leidt vergaderingen Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden Secretaris Schrijft brieven en andere stukken van de stichting Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven Maakt verslagen of notulen van vergaderingen 4 van 10

5 Penningmeester Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen. Verricht en ontvangt betalingen. Houdt het kas- en het bankboek bij. Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting. Bestuurder Creatieve input/ondersteuning kindertehuis en fondsen werving. Vraagbaak voor te nemen initiatieven. Controleren of besluiten overeenkomen met statuten. 3.4 SWOT-Analyse Het doel van de stichting is om geld op te halen om een kindertehuis te kunnen starten. Maar hoe eenvoudig is dat te realiseren? Sterkten - Vele initiatieven voor geld ophalen - ANBI status indien aanwezig - Samen met plaatselijke bevolking kindertehuis oprichten - Scope klein houden (1 kindertehuis) Kansen - Koopkracht stijgt weer - Wantrouwen van mensen voor grote projecten (niet overzichtelijk waar het geld naar toe gaat) - Groeiende aandacht voor betrokkenheid/ willen helpen. - Social media (naamsbekendheid snel laten groeien) Zwakten - Geen ervaring met geld inzamelen/stichting runnen. - Organisatie kwetsbaar door kleine omvang - Geen naamsbekendheid (nog) Bedreigingen - Start Q duurt nog relatief lang, mensen zijn terug houdend in geld geven voor iets wat nog niet gestart is - Gevoel hebben dan het een bodemloze put is. 5 van 10

6 3.4.1 Confrontatie matrix Extern Kansen Bedreigingen Intern Sterkten - Door veel kleine projecten op te starten zijn meer mensen guller. - Donateurs kunnen makkelijker in de gaten houden wat er met hun geld gedaan wordt. (website/anbi) - Lange adem nodig - Overzichtelijk houden door met 1 kindertehuis te beginnen. - Oprichters gaan plaatselijk aan de slag om zorg te dragen dat er aan de lange termijn wordt gedacht. Tevens worden zij in de gaten gehouden door rest van het bestuur in NL Zwakten - Door middel van social media (FB/LinkedIn) kunnen snel mensen op de hoogte worden gesteld van het initiatief. - - Overtuigingskracht om mensen over de streep te krijgen dit initiatief te omarmen 3.5 SWOT-Analyse Kindertehuis De stichting staat in dienst van het Kindertehuis Mamisja. Het is van noodzaak dat het project een kans van slagen heeft anders is het opstarten van een stichting niet rechtvaardig. Sterkten - Opleiding niveau/kennis: Bedrijfskunde/SPW - Voorbereid - Vermogen - Aantal veel belovende contacten (lokaal/ plaatselijke buitenlanders) Kansen - voertaal Engels is bij opgeleiden voldoende aanwezig. - In Nakuru is veel grond te koop - Veel kinderen die hulp behoeven - Meerdere aannemers aanwezig - Veel werkelozen - Aantal veel belovende contacten (lokaal/ plaatselijke buitenlanders) Zwakten - Geen ervaring met zaken doen (Kenia) - Kennen de taal niet (Swahili) Bedreigingen - Afhankelijk van lokale bevolking (extra hoge prijzen, andere mentaliteit (tijd/financiële interesse)) - Corruptie - Regels regering t.b.v. adoptie/eigenaarschap buitenlanders 6 van 10

7 3.5.1 Confrontatie matrix Extern Kansen Bedreigingen Intern Sterkten - Gebruik maken van de kennis en voor handen liggende hulp in het land om grond te bemachtigen en aannemer te contracteren - medewerkers aannemen tegen een eerlijke tarief - Lokale eigen contacten/ medewerkers zaken laten doen met de benodigde bevolking - Regels kennen/ naleven/ papierwerk op orde hebben om moeilijkheden te voorkomen/ verdedigen. Zwakten - Voertaal Engels hanteren - Gebruik maken van contacten om op de juiste manier zaken te doen. - Inlezen in de cultuurstandaarden - Swahili leren - adoptieprocedure voor opname in het tehuis/nieuwe ouders beheersen. 3.6 Risico Analyse Voor de foundation zullen er geen grote risico s aanwezig zijn. De oprichters zijn enkel hun investering kwijt qua geld en tijd indien het geen succes wordt. Overige bestuursleden zal niet meer dan hun tijd doneren. In de statuten is opgenomen wat er gebeurt bij een voortijdig verlaten van een bestuurslid/oprichter of ontmanteling van de gehele foundation. Zie bijlage III voor de volledige statuten. De gevolgen bij het starten van het kindertehuis bij geen succes is daarentegen groter. - De oprichters hebben in de jaren geen pensioen opgebouwd. - Tevens is er enkel geïnvesteerd, dit betekend dat de reserves op zullen zijn. - Er zal in Nederland volledig opnieuw begonnen moeten worden, maar daarentegen wel met een veel extra ervaring en weten hoe het was in plaats van had ik maar Het nadeel voor de kinderen is groter. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk herplaatst moeten worden wanneer niet iedereen ondertussen is geadopteerd. - Personeel zal een nieuwe baan moeten zoeken Gevolgen verkleinen - Financiële nadelen zal door gesprek met een financieel adviseur ingeperkt proberen te worden. - Door het salaris beleid zal het personeel met een kleine bijdrage kunnen vertrekken om niet in een gat te vallen. - Door oriënterend gesprek met de DCO Nakuru in Kenia in te plannen zullen de risico s voor de kinderen ingeperkt worden 7 van 10

8 4. Doelstellingen 4.1 Overzicht doelstellingen - creatieve en eerlijke promotionele activiteiten op starten - voldoende liquiditeiten bemachtigen om een stevige start te kunnen maken. - door een ANBI status en aparte bankrekening te verkrijgen tonen dat alles wat geïnvesteerd wordt in de stichting volledig ten goede komt aan het kindertehuis. - de eerste jaren zal er in zo n mate geïnvesteerd worden dat het kindertehuis uiteindelijk financieel onafhankelijk van de foundation kan voortbestaan. 5. Bedrijfscultuur Mamisja Foundation staat voor een open cultuur. Het betreft een vlakke organisatie welke open staat voor elke suggestie om geld te kunnen werven en/of advies op wat voor manier het kindertehuis te ondersteunen. Twee weten meer dan één. Bij de start van het kindertehuis zullen de oprichters richting Kenia gaan en zullen de overige bestuursleden zorgdragen dat het doel niet uit het oog verloren wordt. 6. Activiteitenlijst 6.1 Foundation 1. Start a. Naar de notaris, KVK, ANBI b. Bankrekening openen c. Logo en website laten ontwerpen d. Visitekaartjes laten drukken 2. Geld genereren FASE I door: I. 1,- acties op touw te zetten (online-actie/flyers/...) II. Rommelmarkt, schminken, haar accessoires draaien, grabbelton, koekjes verkopen, keniaanse accessoires verkopen. III. Workshops organiseren IV. Bingo V. Fietstochten 3. Geld genereren FASE II door: Donaties vragen voor specifieke projecten groentetuin kippenren specifieke kinderen tot aan adoptie Rotaryclub langsgaan Postcodeloterij aanschrijven Wilde Ganzen project aanschrijven etc. 8 van 10

9 6.2 Verwachte uitgave kindertehuis A. Basis 1. Ontwerp huis 2. Bouw 3. Aankoop grond 4. Laten bouwen - kindertehuis - gastenverblijf (op termijn) - onderkomen personeel (op termijn) - dieren onderkomen 5. Benodigdheden (voedsel/drinken/speelgoed/educatieve) kinderen (/personeel) 6. Aankoop dieren 7. Benodigdheden dieren 8. Bus voor vervoer van de kinderen 9. Ziekenhuis/medicatie voor kinderen (evt personeel) 10. Interieur huizen 11. Waterput 2x (kindertehuis/dieren) 12. Zonnepanelen B. Personeelskosten In de eerste jaren zal het personeel vanuit de foundation betaald worden. Dit wordt overgenomen door het kindertehuis zodra deze financiële middelen ter beschikking hebben. C. Bestuursleden Bestuursleden welke ter plaatste zijn zullen de eerste jaren een vrijwillige bijdrage ontvangen. Deze is maximaal 1500,-/jaar. Zij verblijven in het kindertehuis, 7 dagen per week en daardoor het profijt hebben van onderdak en bereide maaltijden. Kinder-EHBO cursus/ kinderpsychologie (M. van Wezel) 9 van 10

10 Bijlage I, Tijdsplanning Opstart stichting / Bankrekening / KVK / ANBI Fondsenwervi ng FASE I Ontwerp tehuis Koop grond Start bouw Aanmelding bij kinderorganis atie Nakuru (DCO) Fondsenwervi ng FASE II Q3 Q3 Q1 Q2 Q2 Q2 Start Adoptieproce dure Start uitbreiding kindertehuis Start boerderij Q3 10 van 10

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

The difference is equality

The difference is equality The difference is equality 1 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat 27 5361 JL GRAVE Tel: 0486-850277 / 06-21543260 Oprichtingsdatum: 14-04-2010 KvK: 17284201

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één!

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één! P/A Meander 43 1619 XR Andijk www.hartvoormoldavie info@hartvoormoldavie.nl Bank: NL 43 RABO 03100 42321 Beleidsplan Verander de wereld, doe het één voor één! INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1 2. Strategie

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens Kennismaking 1 Inhoudsopgave Wie zijn wij?... 3 Situatie Honduras... 4 ProNiño... 5 De organisatie ProNiño Honduras... 6 Opvangfases... 7 Activiteiten... 8 Produktaanbod... 10 Zakelijke partners en sponsors...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-

BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- Mooncake Foundation Ability 4 Disability PC Hooftlaan 40 1422 JK UITHOORN The Netherlands tel. +31 (0)297 567812 Chamber of Commerce nbr

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie