7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien."

Transcriptie

1 Examen 13 1 U nadert een kruispunt waar u voorrang moet verlenen. Uw snelheid is weliswaar laag maar voor u slaat de bestelauto rechtsaf en deze moet voorrang verlenen aan de bestuurder van de van links naderende bestuurder van de grijze personenauto. 2 U nadert een kruispunt van gelijke orde en het uitzicht rechts is onvoldoende voor uw naderingssnelheid. ovendien kijkt de fietser naar rechts wat de indruk geeft dat er bestuurders uit de zijstraat van rechts komt. 3 Door de stilstaande autobus is uw zicht op het tegemoetkomende verkeer dusdanig slecht, dat u wel moet remmen. ovendien is het onbekend of dat er uitstappende passagiers voor de autobus langs, de rijbaan willen oversteken. 4 Het zicht van de rijbaan is goed en de volgafstand tot uw voorligger is maximaal. ovendien is uw snelheid is laag genoeg om de naderende bocht veilig te nemen. 5 Het zicht voor u is vrij en uw snelheid is aangepast op de situatie. 6 Ondanks dat de auto rechts van u, uit een uitrit komt, nadert deze de rijbaan met een hoge snelheid. U kunt beter remmen en voorbereid zijn om eventueel uit te wijken. 7 U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien. 8 Ondanks dat uw snelheid vrij laag is voor de situatie ter plaatse, is het onduidelijk waarom de auto voor u aan het remmen is. ovendien is de volgafstand tussen u en uw voorligger minimaal dat u geen andere optie heeft dan te remmen. 9 Uw naderingssnelheid is vrij hoog en ondanks dat het verkeerslicht voor u op groen staat, is het raadzaam hier het gas los te laten en de auto uit te laten rollen naar het kruispunt toe. 10 De weg is vrij en te overzien. De snelheid waarmee u rijdt is veilig voor de situatie ter plaatse. 11 Het kruispunt is vrij en te overzien en het verkeerslicht staat voor u op groen. Uw snelheid is hoog genoeg om zonder problemen door te rijden.

2 12 Omdat de personenauto voor u een bijzondere manoeuvre aan het uitvoeren is, is het moeilijk te zien of hij deze kan afmaken voordat u bij hem bent. Het is raadzaam hier, ondanks uw lage naderingsnelheid, te remmen om eventueel latent gevaar te vermijden. 13 Het kruispunt is vrij en te overzien en het verkeerslicht staat voor u op groen. Uw snelheid is hoog genoeg om zonder problemen door te rijden. 14 Uw snelheid is weliswaar laag genoeg om rechts af te slaan, maar het is onduidelijk wat de wachtende bestuurder van de bromfiets gaat doen. Dit is belangrijk om in acht te nemen en daarom te gaan remmen. 15 Ondanks dat er veel weggebruikers aanwezig zijn op en rond de rijbaan voor u, is de situatie overzichtelijk en is uw snelheid laag genoeg om hier te blijven rijden zoals u rijdt. 16 De weg is vrij en te overzien. De snelheid waarmee u rijdt is veilig voor de situatie ter plaatse. 17 De bestelauto voor u ontneemt u het zicht en is aan het remmen. U heeft geen andere veilige optie dan hier ook te gaan remmen. 18 De grijze personenauto naast u geeft richting aan naar links. Het is onduidelijk of deze voor u gaat invoegen dus het beste kunt u in deze situatie gas loslaten 19 De weg is vrij en te overzien. De snelheid waarmee u rijdt is veilig voor de situatie ter plaatse. 20 De weg is vrij en te overzien. De snelheid waarmee u rijdt is veilig voor de situatie ter plaatse. 21 Het is niet duidelijk of de overstekende fietser je gezien heeft. Het is raadzaam om hier gas los te laten om eventueel te gaan remmen 22 De situatie is vrij en te overzien. Voor u rijdt het verkeer, of gaat het verkeer weer rijden dus er is geen reden tot snelheidsvermindering 23 De situatie voor u is niet overzichtelijk en de bestuurder van de taxi voor u is aan het afremmen. Het kruispunt is erg druk en u heeft geen andere keuze dan te remmen.

3 24 De volgafstand is voldoende en de situatie is vrij en te overzien. 25 angezien het niet duidelijk is of de auto voor u direct doorrijdt en vanwege het gelijkwaardige kruispunt doet u er verstandig aan te remmen 26 (968) Waar kun je blokmarkering tegenkomen?. ij invoeg- en uitrijstroken en voorsorteerstroken. ij invoeg- en uitrijstroken, voorsorteerstroken en oversteekplaatsen. lleen bij invoeg- en uitrijstroken : lokmarkeringen kun je enkel tegenkomen bij invoeg- en uitrijstroken en bij oversteekplaatsen ingericht voor fietsers. 27 (927) Mag je hier van rijstrook wisselen? Nee, als je een onderbroken streep moet overschrijden waarvan de doorgetrokken streep aan jouw zijde van de rijbaan is geplaatst, mag je jezelf niet naar die rijstrook verplaatsen. 28 (2065) Je rijdt door bij groen licht. en je in deze situatie verplicht om toch te stoppen? Ja, ondanks dat je door moet rijden bij groen licht, mag je nooit een kruispunt blokkeren. 29 (2042) ehoren de bermen bij de weg? Ja, bermen maken deel uit van de weg. Echter niet van de rijbaan. 30 (2044) Gaat de onderbroken asstreep hier over in een waarschuwingsstreep? Nee, de onderbroken streep gaat hier over in een doorgetrokken streep. 31 (2033) Met welk bord of borden word je gewaarschuwd voor voetgangers? : Met bord. : Met de borden en. : Met bord. : ord geeft aan dat je een voetgangersoversteekplaats nadert, bord geeft een voetpad aan en bord geeft aan dat je gewaarschuwd wordt voor voetgangers. 32 (2026) Er nadert geen verkeer. en je toch verplicht om te stoppen? Ja, bij plaatsing van bord 7 ben je altijd verplicht te stoppen, ongeacht of er weggebruikers aankomen waar voorrang aan verleent dient te worden of die voorgelaten dienen te worden.

4 33 (2023) an welke zijde op de rijbaan mag je jouw voertuig tot stilstand brengen? : an de uiterste rechterzijde of aan de uiterste linkerzijde recht op de rijbaan. : an de uiterste rechterzijde recht op de rijbaan. : an de uiterste linkerzijde recht op de rijbaan. : Je mag je voertuig aan beide zijden van de rijbaan tot stilstand brengen. 34 (2014) Een vrachtauto heeft een toegestane maximum massa van meer dan...kilogram. Een vrachtauto heeft een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kilogram. 35 (2011) Je wilt linksaf. Kan je tegemoetkomend verkeer verwachten? Ja, het onderbord bij bord 4 geeft aan dat de eenrichtingsweg niet geldt voor fietsers, snorfietsers, bromfietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. 36 (2000) Geeft dit bord aan dat er verdrijvingsvlakken zijn aangebracht? Nee, dit bord geeft een vluchthaven aan welke in tunnels zijn geplaatst. 37 (1958) Je slaat linksaf en je kiest daarbij voor de meest linksgelegen rijstrook. Is dat verplicht? Nee, bij meerdere voorsorteerstroken voor linksaf mag je naar eigen inzicht de voorsorteerstrook gebruiken die je wilt. Zo mag je bijvoorbeeld de meest linker voorsorteerstrook gebruiken als je na het afslaan meteen weer dient voor te sorteren om wederom linksaf te slaan. 38 (1905) Rijd je hier buiten de bebouwde kom? Ja. Dit is te herkennen aan het feit dat bord 1 na het kruispunt geplaatst is. uiten de bebouwde kom, wordt bord 1 na elke verharde zijstraat of uitrit herhaald. 39 (1887) Je stopt hier om de weg te vragen. Mag dat? Ja. Stilstaan voor een in/uitrit is toegestaan zolang je er niet parkeert. Naar de weg vragen valt niet onder parkeren. 40 (1884) Is het juist dat je vlak voor de uitvoegstrook richting aangeeft? Nee, op ruim 300 meter voor de uitvoegstrook van een autosnelweg geef je richting aan naar die zijde waar je de doorgaande rijbaan gaat verlaten. 41 (1827) Heeft een autosnelweg altijd ongelijkvloerse kruispunten? Ja. Een autosnelweg heeft altijd ongelijkvloerse kruispunten (viaducten, duikers).

5 42 (926) Een kind dat zowel voorin als achterin een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem dient te gebruiken, is van toepassing indien het kind kleiner is dan:. 1,35 meter. 1,40 meter. 1,45 meter : Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten zowel voor als achterin gebruik maken van kinderbeveiligingssystemen. 43 (943) Wanneer wordt bij beginnende bestuurders de LEM opgelegd? : ls je staande wordt gehouden en er een ademalcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille wordt vastgesteld. : ls je staande wordt gehouden en er een ademalcoholgehalte tussen 0,7 en 1,0 promille wordt vastgesteld. : ls je staande wordt gehouden en er een ademalcoholgehalte tussen 1,0 en 1,5 promille wordt vastgesteld. : ls bij beginnende bestuurders een ademalcoholgehalte tussen de 0,5 en 0,8 promille wordt vastgesteld, wordt de LEM opgelegd. 44 (944) Wat gebeurt er als je de LEM cursus weigert te volgen? : Je dient dan een boete over te maken. : Je moet voorkomen bij een rechter. : Je rijbewijs wordt ongeldig verklaard. : Wanneer je weigert een LEM cursus te volgen, wordt je rijbewijs ongeldig verklaart. Je moet dan opnieuw je rijbewijs halen! Mag je in een file links blijven rijden? Ja, het wordt zelfs ten zeerste aangeraden zodat je zo min mogelijk van rijstrook gaat wisselen tijdens het rijden in file. 46 (2125) (sit 036) Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? [.] Personenauto, snorfiets, motorfiets. Snorfiets, motorfiets, personenauto. Motorfiets, personenauto, snorfiets Op deze gelijkwaardige kruispunt mag de auto als eerste aangezien deze van rechts komt en geen voorrang moet verlenen aan andere bestuurders. De bestuurder van de motorfiets moet vervolgens de bestuurder van de snorfiets voorrang verlenen omdat deze van rechts komt op een gelijkwaardig kruispunt. 47 (1015) Mag een klein kind met een fietsje op het trottoir rijden? Ja. Een kind op een kinderfietsje wordt als voetganger beschouwd. Houd hier ook rekening mee bij voetgangersoversteekplaatsen! 48 (1050) Je stopt op het laatste moment om deze auto van rechts voor te laten gaan. Valt dit onder de term voorrang te verlenen? Nee. Voorrang verlenen betekent de andere bestuurder ongehinderd zijn weg laten vervolgen. Door op het laatste moment stoppen, hinder je de andere bestuurder.

6 49 (2125) (sit 019) Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan?. romfiets, personenauto, tram [.] Tram, personenauto, bromfiets. Tram, bromfiets, personenauto Zowel de bestuurder van de bromfiets als de bestuurder van de personenauto moeten de tram voorrang verlenen. Daarna mag de bestuurder van de bromfietser het kruispunt oversteken omdat de personenauto links afslaat. 50 (1055) Je rijdt op een onverharde weg en je nadert een verharde weg. an wie moet je dan voorrang verlenen?. Weggebruikers. estuurders van motorvoertuigen. estuurders : Wanneer je vanuit een onverharde weg een verharde weg nadert, dien je aan alle bestuurders (van links en van rechts) voorrang te verlenen. 51 (1082) Je hebt je vergist en wil hier toch rechtdoor. Mag dat? Nee. Wanneer je hebt voorgesorteerd in een voorsorteerstrook voor links afslaan, mag je de dubbele doorgetrokken streep niet meer overschrijden om rechtdoor te rijden. 52 (2125) (sit 008) Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan?. Voetganger, vrachtauto, personenauto. Vrachtauto, personenauto, voetganger. Personenauto, vrachtauto, voetganger : De voetganger mag als rechtdoorgaand verkeer als eerste oversteken. De vrachtauto maakt een korte bocht en mag daarom voor de personenauto afslaan. 53 (1053) Wanneer op een kruispunt de verkeerslichten buiten werking zijn, hoe wordt de voorrang dan geregeld?. Door verkeersborden, als die er niet zijn door verkeersregels. Door verkeersregels, ook als er verkeersborden zijn.. Dan moet dat door bestuurders onderling worden geregeld. : Wanneer bij een kruispunt de verkeerslichten buiten werking zijn, wordt de voorrang geregeld door verkeersborden. Ontbreken er ook verkeersborden, dan wordt de voorrang geregeld door verkeersregels. 54 (2125) (sit 039) Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan?. Tram, fietser, personenauto. Fietser, tram, personenauto. Fietser, personenauto, tram : Voor de tram geldt bord 7 en dient aan zowel de fietser als aan de bestuurder van de personenauto voorrang te verlenen. De fietser is rechtdoorgaand verkeer en dient door de bestuurder van de personenauto voor gelaten te worden. 55 (1000) Kun je punten kwijtraken van je beginnersrijbewijs als je onvoldoende afstand houdt? Ja. ij bumperkleven kan justitie bij beginnende bestuurders, punten afpakken van het beginnersrijbewijs.

7 56 (1030) Je bent aan het inhalen. Wanneer weet je dat je weer veilig terug naar rechts kan gaan?. Wanneer je het ingehaalde voertuig in je buitenspiegel ziet. Wanneer je het ingehaalde voertuig in je binnenspiegel ziet. Wanneer je het ingehaalde voertuig niet meer in je dode hoek ziet : Wanneer je het ingehaalde voertuig in je rechterbuitenspiegel ziet, ben je deze ver genoeg voorbij gereden om te beginnen met de zijdelingse verplaatsing terug naar jouw weghelft. 57 (1071) Wanneer geef je richting aan bij het afslaan?. Voor het kijken. Na het kijken. Tijdens het kijken ij het afslaan geef je pas richting aan als je de kijktechniek voor het afslaan hebt voltooid. 58 (1096) Wat kun je het beste doen als er aquaplaning optreedt tijdens het rijden?. Remmen. Gas loslaten. Gas bijgeven : Het beste wat je kunt doen als je voertuig gaat planeren is het gas loslaten en het stuur stevig vast houden. Ga in ieder geval geen gas bijgeven en trap de koppeling niet in. 59 (1035) Je wordt ingehaald, wat doe je met je snelheid?. Je mindert je snelheid. Je verhoogt je snelheid. Je blijft met gelijke snelheid rijden : Je mag nooit versnellen wanneer je wordt ingehaald. Vertragen is ook niet verstandig omdat je daar achteropkomend verkeer mee kunt hinderen. Het beste kun je gewoon je snelheid aanhouden. 60 (1195) Je wilt op een rotonde half rond, wanneer moet je richting aangeven naar rechts?. Voor de rotonde. Meteen op de rotonde. Na het voorbij rijden van de eerste zijweg : Je dient pas richting aan te geven naar rechts, na het voorbij rijden van de eerste zijweg. 61 (1211) Wat is meestal de veiligste en snelste zijde om stil te gaan staan?. De rechterzijde. De linkerzijde : Meestal kun het veiligste en het snelste aan de rechterzijde van de rijbaan gaan stilstaan.

8 62 (1365) Je nadert een verkeerslicht en ziet dat het op rood springt, wat is de meest zuinige keuze?. Door blijven rijden in een hoge versnelling. Direct beginnen met remmen. Gas loslaten en de auto laten uitrollen : Wanneer je een verkeerslicht nadert en dit springt op rood, kun je het beste de auto laten uitrollen. Deze verbruikt dan geen benzine en de kans bestaat dat het licht weer op groen springt. lijft het verkeerslicht op rood staan, dien je het voertuig tot stilstand te brengen door af te remmen. 63 (1367) Waar verbruik je de meeste brandstof?. innen de bebouwde kom. Op de autosnelweg. uiten de bebouwde kom : Een personenauto verbruikt het meeste brandstof tijdens het rijden binnen de bebouwde kom. 64 (1396) Waarom is het belangrijk om voor het instappen te kijken of de auto niet scheef staat?. Je kan op de stoeprand staan. Je kan een lekke band hebben. Je kan verkeer geparkeerd staan : ls je voertuig scheef staat, kan dat duiden dat je een lekke band hebt. 65 (754) Is voorsorteren verplicht? Nee, voorsorteren is niet verplicht tenzij dit door verkeerstekens wordt aangegeven (voorsorteerstroken).

9 Examen 14 1 De situatie voor je is vrij en te overzien. De gereden snelheid is gezien de omstandigheden prima. 2 ij de taperaansluiting voor je hebben de bestuurders van de twee remmende personenauto's zich vergist in de invoegmanoeuvre. Het is verstandig om hier, aangezien de hoge snelheid, even bij te remmen om ruimte te creëren in deze situatie. 3 Je volgafstand is gezien de snelheid hier onvoldoende. Gas loslaten om de volgafstand te vergroten. 4 De situatie voor je is vrij en te overzien en de volgfstand tot je voorligger is voldoende. 5 Ondanks dat de fietser nog ver genoeg van je voertuig verwijdert is, doe je er verstandig aan om hier even het gas los te laten om er zeker van te zijn wat de fietser gaat doen. 6 De volgagstand tot beide voorliggende voertuigen is veel te kort, de rechter personenauto is op dezelfde rijstrook als jij aan het verplaatsen en je snelheid is veel te hoog. Je dient hier bij te gaan remmen. 7 De situatie voor je is vrij en te overzien en de volgfstand tot je voorligger is onvoldoende. eter is het om gas los te laten en de afstand te vergroten. 8 Omdat de blauwe bestelauto je zicht belemmert op de zijstraat van rechts dien je hier het gas los te laten. ovendien is het niet duidelijk welke manoeuvre de personenauto voor je aan het uitvoeren is. 9 Ondanks dat je snelheid hier laag is zijn er een aantal gevaren aanwezig in deze situatie. Er is een skateboarder aan het skaten op de fietsstrook en er zijn wegwerkzaamheden verderop. Door het gebrek aan zicht door de autobus is het verstandig hier het gas los te laten en je er op voor te bereiden dat je moet gaan remmen. 10 De situatie voor je is vrij en te overzien en de volgfstand tot je voorligger is voldoende. 11 Het zicht voor u is vrij en uw snelheid is aangepast op de situatie.

10 12 Het is onduidelijk wat de bestuurder van de autobus gaat doen in verband met de overstekende fietser. Het beste kun je hier even het gas los laten en bereid zijn eventueel te gaan remmen. 13 Er staat een obstakel dat jouw rijstrook blokkeert en de personenauto die zojuist het obstakel gepasseerd heeft is aan het remmen (dus waarschijnlijk moet deze stoppen voor tegemoetkomend verkeer). Het verstandigste is om hier te remmen en het overzicht op de situatie terug te krijgen. 14 De situatie voor je is vrij en te overzien. De gereden snelheid is gezien de omstandigheden prima. 15 De situatie voor je is vrij en te overzien. De gereden snelheid is gezien de omstandigheden prima en de tegemoetkomende personenauto wijkt genoeg uit naar rechts om zo te blijven rijden. 16 Omdat de rode personenauto vrij brutaal voor u de rijbaan is opgereden, dien je (aangezien je snelheid) af te remmen. 17 De situatie voor je is erg druk en onoverzichtelijk met veel conflicten. Maar ondanks dat je snelheid laag is dien je toch te remmen omdat het voertuig voor je ook aan het remmen is. 18 Je snelheid is laag genoeg om de situatie voor je op te vangen door je gas los te laten. Ondanks dat de grijze auto je zicht op het tegemoetkomend verkeer wegneemt, slaan beide personenauto's linksaf en zal er waarschijnlijk genoeg ruimte zijn om door te rijden. Mocht dit niet zo zijn, heb je altijd nog tijd genoeg om af te remmen. 19 De situatie voor je is vrij en te overzien. De gereden snelheid is gezien de omstandigheden prima. 20 Door het obstakel voor u op de andere weghelft, wordt een situatie gecreeerd waardoor latent gevaar ontstaat. Rijdt de achterliggende auto het obstakel voorbij of niet? Het beste kun je het gas loslaten om te zien hoe de situatie zich ontwikkeld. 21 De situatie voor je is vrij en te overzien. De gereden snelheid is gezien de omstandigheden prima. 22 Door het geringe zicht en het remmende voertuig voor je, is remmen hier de enige optie.

11 23 Het is niet duidelijk wat de twee fietsers van plan zijn, je nadert een wegversmalling en er nadert tegemoetkomend verkeer. Het is raadzaam hier het gas los te laten ondanks dat je snelheid niet hoog is. 24 De situatie voor je is vrij en te overzien en de volgfstand tot je voorligger is voldoende. 25 De situatie voor je is vrij en te overzien. De gereden snelheid is gezien de omstandigheden prima. 26 (266) Het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden is niet toegestaan: : ls bestuurder van een fiets. : ls bestuurder van een snorfiets. : ls bestuurder van een auto. : ls bestuurder van een fiets mag je tijdens het rijden wel handheld bellen, met in achtneming dat je geen gevaarlijke situaties creëert. 27 (322) Je nadert de rotonde en wilt driekwart rond; moet je links richting aangeven? Nee. ij het naderen van rotonde mag als serviceverlening, links richting aan gegeven worden om andere weggebruikers kenbaar te maken dat je de rotonde driekwart rond wilt rijden. 28 (641) Wat zijn de voordelen van reliëfmarkering? : Goede hoor- en voelbaarheid, betere afwatering en betere zichtbaarheid bij nacht en slechte weersomstandigheden. : Milieuvriendelijk, bevorderde grip van voertuigen en een verminderd brandstofverbruik. : Milieuvriendelijk, verminderd brandstofverbruik en geeft een rustiger beeld voor weggebruikers. : Door het hoge reliëf van deze markering, hebben bestuurders betere voelbaarheid in de plaats op de weg (voelbaarheid wanneer deze markeringen overschreden worden), wordt het water beter afgevoerd (minder kans op aquaplaning) en worden de markeringen beter zichtbaar bij slecht zicht door het reflecteren van de koplampen. 29 (672) Wat hoort er in ieder geval in een verbandtrommel thuis?. Snelverband, witte watten, steriel gaas, zwachtels en een mitella.. Snelverband, witte watten, jodium, morfine en een mitella.. Snelverband, pleisters, jodium, aspirine en morfine. : De minimale uitrusting van een verbandtrommel bevat: snelverband, witte watten, steriel gaas, zwachtels en een mitella. Zaken als pleisters en jodium zijn een extra. Morfine is enkel op doktersvoorschrift te krijgen en dient nooit zonder medisch toezicht, toegediend te worden!

12 30 (692) Je rijdt met een geleende bromfiets. Deze blijkt bij controle te zijn opgevoerd. Wie is er aansprakelijk?. De eigenaar.. De bestuurder.. eide : ls je op een geleende bromfiets te snel rijdt en staande wordt gehouden door de politie, krijg je zelf de boete. ls je de bromfiets uitleent en er wordt geconstateerd dat hij deze opgevoerd is, gaat de boete naar de eigenaar en niet naar degene aan wie de bromfiets is uitgeleend. 31 (694) Wat betekent dit bord met onderbord?. Verboden in te rijden voor vrachtauto s met een zware aslast behorende tot de categorie.. De tunnel is gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen. De tunnel behoort tot de categorie.. Deze weg is verboden voor vrachtauto s. : Dit bord betekent dat de tunnel waarvoor dit bord is geplaatst, gesloten is voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen en dat de tunnel behoort tot de categorie. 32 (718) ehoort een vluchthaven of vluchtstrook ook tot de rijbaan? Nee, vluchthavens en vluchtstroken maken ook deel uit van de rijbaan. 33 (731) Je mag hier niet: : Parkeren : Stilstaan : Parkeren en stilstaan : Dit bord geeft een verbod aan om te parkeren. Stilstaan mag wel. 34 (740) Mogen bestuurders van een brommobiel op deze weg rijden? Ja, bestuurders van brommobielen dienen, ondanks dat het geen motorvoertuigen zijn, zich wel aan de regels te houden van motorvoertuigen en mogen dus deze weg gebruiken. 35 (742) Moet je bij dit bord F6 voetgangers uit tegenovergestelde richting voor laten gaan? Ja, voetgangers vallen niet onder de verplichting, maar wel onder de bescherming van deze borden. 36 (764) Zijn autowegen altijd voorrangswegen? Ja, autowegen zijn altijd voorrangswegen. 37 (770) Wat is de maximumsnelheid op een autosnelweg? 130 km/u Op autosnelwegen geldt een maximumsnelheid van 130 km. per uur, of er moet door borden een lagere maximumsnelheid zijn aangegeven.

13 38 (sit 009) Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? : romfiets, personenauto, voetganger : Personenauto, voetganger, bromfiets : Voetganger, personenauto, bromfiets : De personenauto rijdt op een voorrangsweg en de bromfietser dient hieraan voorrang te verlenen. De personenauto moet vervolgens de voetganger voor laten gaan omdat deze rechtdoor gaat op dezelfde weg. 39 (790) ls je een erf verlaat, is er dan altijd een in/uitrit constructie? Nee. Er zijn situaties waarin een erf is aangelegd waarbij geen in/uitritconstructie is aangebracht. estuurders die zo n erf verlaten dienen zich te houden aan de normale voorrangsregel. 40 (799) Je gaat een brief posten, wat is juist? : Je bent aan het parkeren : Je bent aan het stilstaan : Je bent aan het stoppen : ls je stil gaat staan om een brief te posten, ben je aan het parkeren. 41 (802) Mag je parkeren met twee wielen op het trottoir? : Ja dat mag altijd : Nee dat mag nooit : lleen als er een bord staat dat het is toegestaan : In gebieden waar bord E08b is geplaatst, is het toegestaan om met twee wielen op het trottoir te parkeren. 42 (818) Mag je een geluidsignaal geven als de bestuurder voor je niet ziet dat het verkeerslicht groen is? Nee. Je mag enkel een geluidssignaal geven ter afwending van dreigend gevaar. Ondanks dat de bestuurder voor je, door moet rijden bij groen licht, is het geen situatie waarbij je een geluidssignaal dient te geven. 43 (833) Hoeveel richtingaanwijzers moeten er op de auto zitten? : 2 : 4 : 6 : Er dienen 6 richtingaanwijzers op een auto te zitten. 2 aan de voorzijde, 2 aan de achterzijde en 1 aan elke zijkant. 44 (844) Hoeveel meter moet scherpe lading boven het wegdek worden vervoerd? 2 De lading mag geen scherpe delen hebben die bij botsing verwondingen zouden kunnen veroorzaken, behalve als deze delen zich op meer dan 2 meter boven het wegdek bevinden.

14 45 (853) Wat kun je het beste doen als je met de auto te water raakt? : Zo snel mogelijk het voertuig verlaten : Wachten totdat de auto helemaal onder water is en dan het voertuig verlaten : Wanneer je met je auto te water raakt, dien je het voertuig zo snel mogelijk te verlaten. Vroeger werd aangeleerd dat je het beste het voertuig eerst vol diende te laten lopen met water zodat de druk buiten en binnen gelijk was maar men is daar van terug gekomen. 46 (868) Mag je met je bromfietsrijbewijs een brommobiel besturen? Ja. Het rijbewijs M is verplicht om een brommobiel te besturen. 47 (872) Wanneer bestuurders van een gehandicaptenvoertuig op het voetpad of trottoir rijden, volgen zij de regels van:. estuurders. estuurders van een motorvoertuig. Voetgangers : Wanneer bestuurders van een gehandicaptenvoertuig op het voetpad of trottoir rijden, volgen zij de regels van voetgangers. 48 (910) Je bent hier bezig met het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, wie moet je voor laten gaan?. Overige bestuurders. Overige bestuurders van motorvoertuigen. Overig verkeer : Tijdens het uitvoeren van bijzondere manoeuvres, dien je alle weggebruikers (dus ook voetgangers) voor te laten gaan. 49 (941) Vanaf welk alcoholpercentage krijgen bestuurders die langer dan 5 jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs een alcoholslot?. 0,5 promille. 1,0 promille. 1,3 promille : estuurders die langer dan 5 jaar in het bezit van een rijbewijs zijn, krijgen (wanneer zij staande worden gehouden) bij een alcoholpercentage van meer dan 1,3 promille een alcoholslot in hun voertuig geplaatst 50 (980) Je staat hier op een rustig parkeerterrein op deze manier geparkeerd, mag dat? Nee. ls er op een parkeerterrein, parkeervakken zijn aangebracht, dien je binnen de lijnen te parkeren. Niet erop, niet eroverheen maar ertussen. 51 (1061) evindt je jezelf nu op een voorrangsweg? Nee, je bevindt jezelf hier op een voorrangskruispunt.

15 52 (1077) Je slaat hier linksaf, moet je deze voetganger voor laten gaan? Ja. De voetganger steekt hier op hetzelfde kruispunt de rijbaan over en is dus rechtdoorgaand verkeer. Je dient de voetganger voor te laten gaan. 53 (1168) Wat betekent dit bord?. fslag Hoevelaken. Knooppunt Hoevelaken. ebouwde kom Hoevelaken : Dit bord betekent Knooppunt Hoevelaken. 54 (sit007) Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? : romfiets, personenauto, voetganger : Personenauto, voetganger, bromfiets : Voetganger, personenauto, bromfiets : De bromfietser rijdt rechtdoor op het kruispunt en dient voor gelaten te worden door de personenauto. De voetganger dient op haar beurt de personenauto voor te laten gaan. 55 (846) ls je de volgafstand vergroot, neemt het brandstofverbruik dan toe? Ja. ls je achter andere voertuigen (vooral vrachtauto s) rijdt, nemen deze voertuigen rijwind van je voertuig weg. ls je de volgafstand vergroot, komt je voertuig weer in aanraking met rijwind wat je brandstofverbruik nadelig beïnvloedt. 56 (854) Wat kun je het beste doen als er tijdens het rijden een rood lampje gaat branden? : Meteen stoppen en contoleren wat er aan de hand is : Doorrijden naar een veilige plaats en controleren wat er aan de hand is : Rode controlelampjes vragen extra aandacht. Je dient direct te stoppen, te controleren wat er aan de hand is en eventueel professionele hulp in te schakelen. 57 (1045) Je kunt de situatie hier niet helemaal goed overzien. Wat doe je?. Je haalt gewoon in.. Je blijft met gepaste afstand achter het voertuig voor je.. Je geeft een geluid met je claxon en haalt dan in. : Indien het niet veilig is (en dat is het niet door het gebrek aan overzicht) dien je nooit aan een inhaalpoging te beginnen. Je kunt het beste met een gepaste snelheid achter het voertuig blijven rijden totdat je een overzichtelijk moment treft waar je veilig kunt inhalen. 58 (1165) Wanneer heb je met een personenauto te maken met de middelpuntvliedende kracht?. In bochten. Op een helling. Op rechte stukken van de autosnelweg : Enkel in bochten heb je met een personenauto te maken met middelpuntvliedende kracht.

16 59 (2098) Voor het inhalen van dit voertuig moet je rekening houden met een breedte van: : 2,55 meter. : 3 meter. : 3,50 meter. : ij het inhalen van vrachtauto s, dien je rekening te houden met een breedte van 2,55 meter. 60 (855) Wat kun je het beste doen als er tijdens het rijden een oranje lampje gaat branden? : Meteen stoppen en controleren wat er aan de hand is : Doorrijden naar een veilige plaats en controleren wat er aan de hand is. : Oranje controlelampjes vragen ook je aandacht, al zijn ze niet zo cruciaal als rode controle lampjes. Je kunt het beste je voertuig op een veilige plek tot stilstand brengen en controleren wat er aan de hand is. 61 (2084) Haal je op de juiste wijze in? Ja. Je houdt voldoende zijdelingse afstand en er komt geen tegemoetkomend verkeer aan. 62 (2068) Je wilt linksaf. Staat het verkeerslicht voor de tegemoetkomende auto's op rood? Ja. Een verlichte pijl in een driekleurig verkeerslicht geeft aan dat je geen tegemoetkomende bestuurders kunt tegenkomen. Wel dien je rekening te houden met bestuurders uit tegengestelde richting ook linksaf slaan. 63 (2037) Het is belangrijk dat je voor het ingaan van de bocht: : Klaar bent met snelheid aanpassen, remmen en terugschakelen. : Klaar bent met remmen en terug schakelen. : Klaar bent met snelheid aanpassen en remmen. : Voordat je een bocht inrijdt, dien je de snelheid aan te passen, indien nodig te remmen en de juiste versnelling te kiezen. 64 (127) Het veiligst kun je parkeren op de: : Uiterste rechterzijde op de rijbaan. : Uiterste linkerzijde op de rijbaan. : Daarvoor bestemde weggedeelten of plaatsen. : De veiligste plaats om te parkeren zijn parkeerstroken, parkeerhavens en parkeerplaatsen. Enkel als deze ontbreken kun je beter je voertuig aan de linker- of rechterzijde van de rijbaan parkeren. 65 (371) Wat is juist? : Je kunt hier uitsluitend kruisend verkeer verwachten. : Je kunt hier tegenliggers en kruisend verkeer verwachten. : Je kunt hier uitsluitend tegenliggers verwachten.. Op autowegen kun je kruisend en tegemoetkomend verkeer verwachten.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 2 Is dit een eenrichtingsweg? A B Vraag 3 U wilt zonder

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen.

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen. Het naderen van een autosnelweg. Door goed op te letten op de verkeersborden, wordt al snel duidelijk of je een autosnelweg of een autoweg nadert. Het type weg moet je ruim van te voren herkennen om te

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs B Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000

BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 BORCHI DI TRAFIKO NOBO ANEKSO LEI DI TRAFIKO 2000 Willemstad, juli 2000 Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving _ Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel

: Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel V erkeersbeslui t Besluit, 6 april 2018 Wij verlenen een ontheffing voor vrijstelling van de Wegenverkeers en de RVV voor voertuigen van Cyclomedia: Activiteit : vrijstelling van de Wegenverkeers en de

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen.

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen. Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het R. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. ij deze vragen wordt u steeds de vraag gesteld:

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007 De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007 Op onze website www.vvn-zuidplas.nl kunt u zien waarmee we ons zoal mee bezighouden.

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 2

Brommertheorieboek Deel 2 Brommertheorieboek Deel 2 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

Tips voor je rij-examen

Tips voor je rij-examen Tips voor je rij-examen Rijexamen Zo doe je het goed! Als het goed is doe je pas examen voor je rijbewijs-b als je er klaar voor bent. Je voertuigcontrole is goed, handelingen in de lesauto verlopen grotendeels

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand :

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand : Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Kijk je met de rem of met je ogen? Als je steeds probeert de auto rollend te houden, ga je veel verder voor je uit kijken en ga je ook automatisch veel eerder

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

Aanvulling. Categorie AM

Aanvulling. Categorie AM rijschoolservice Aanvulling Categorie AM In het boek Theorieboek rijbewijs AM staat bij de borden F19, F20, F21 en F22 niet de juiste tekst. De juiste tekst staat hieronder bij de borden. F19 Rijbaan of

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname 1. BERIJDEN KRUISPUNTEN VAN GELIJKE ORDE Wat (belangrijke stap) Hoe (kritiek punt) Motivatie (waarom) Herkennen. Beoordelen. Aan de hand van punten die duidelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg 1. INVOEGEN OP EEN AUTO(SNEL)WEG Herkennen autoweg autosnelweg. A.h.v. verkeerstekens kun je het verschil maken tussen de autoweg en de autosnelweg. De maximumsnelheid verschilt. Als je invoegt met dezelfde

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

rijschoolservice Aanvulling Kennis Verkeer Zware Voertuigen

rijschoolservice Aanvulling Kennis Verkeer Zware Voertuigen rijschoolservice Aanvulling Kennis Verkeer Zware Voertuigen In het boek Kennis Verkeer Zware Voertuigen staat bij de borden F9, F0, F en F niet de juiste tekst. De juiste tekst staat hieronder bij de borden.

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Module. Module Rotonde Rotonde

Module. Module Rotonde Rotonde 141014 Minirotonde: Komt vooral in woonkernen voor. : Komt vooral tussen woonkernen in voor. Meerbaansrotonde: Vergt meer ruimte om te creëren dus komt deze vooral voor in grote steden voor of buiten woonkernen.

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B.

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. 1 PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. Herkomst van dit theorieboek Dit digitale auto theorieboek is te downloaden op www.rijschool-alex.nl. Ook maakt dit theorieboek onderdeel uit van onze eigen

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52 Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober 2016 10:16:52 Laten we met het goede nieuws beginnen: de verkeersboetes zijn in 2017

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs BE

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs BE RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs BE Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 WEGWIJS in Baarn Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 1 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het is de bedoeling

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Deerlijk

Beoordelingsfiches VERO Deerlijk Beoordelingsfiches VERO Deerlijk SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Neunkirchenplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke Beoordelingsfiches VERO Harelbeke SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Kollegeplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met auto s die de rotonde op en af willen gaan. Mogen ze voorgaan? Ja Nee Vraag 1.2 Sabine en Simone fietsen samen op één fiets. Wat is waar?

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Inleiding De voorschriften voor de scenario's toets simulator C en D zijn gelijk. De scenario s in de basiskwalificatie zijn gebaseerd

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie