STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STILSTAAN EN PARKEREN LES 5"

Transcriptie

1 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE LATEN STEKEN. PARKEREN : ALS JE NIET BEZIG BENT MET HET ONMIDDELLIJK LADEN OF LOSSEN VAN GOEDEREN, OF HET IN- EN UIT LATEN STAPPEN VAN PASSAGIERS DAN WORDT ER GESPROKEN VAN PARKEREN. STILSTAAN : HET VOOR KORTERE TIJD TOT STILSTAND BRENGEN VAN JE VOERTUIG OM PASSAGIERS IN-OF UIT TE LATEN STAPPEN OF OM TE LADEN EN TE LOSSEN. WAAR STILSTAAN : STILSTAAN OF PARKEREN OP DE DAARVOOR BESTEMDE PLAATSEN. JE MAG OOK LINKS OF RECHTS VAN EEN WEG PARKEREN. HET LIEFST RECHTS WANT DAN HOEF JE HET TEGEMOET KOMENDE VERKEER NIET TE KRUISEN. BETER RECHTS GAAN STAAN : JE MAG ZOWEL LINKS ALS RECHTS PARKEREN EN STILSTAAN ALLEEN RECHTS IS VEILIGER WANT JE HOEFT HET TEGEMOET KOMENDE VER- KEER NIET TE KRUISEN. STILSTAAN VERBODEN GEEN GEVAAR OF HINDER : VANUIT HET OOGPUNT VOOR DE VEILIGHEID IS HET BETER OM NIET VEROORZAKEN STIL TE GAAN STAAN OP OVERWEGEN, HELLINGEN, BOCHTEN EN ONDER VIADUCTEN. KRUISPUNT : VERBODEN STIL TE STAAN OP EEN KRUISPUNT. OVERSTEEKPLAATS : VERBOD OM STIL TE STAAN OP OF BINNEN 5 METER VAN EEN OVER- STEEKPLAATS. - DIT I.V.M. DE OVERZICHTELIJKHEID. FIETSSTROOK : NIET OP EEN FIETSSTROOK STILSTAAN. OOK NIET OP DE RIJBAAN NAAST EEN FIETSSTROOK. BUSSTROOK : NIET STILSTAAN OP EEN BUSSTROOK OOK NIET OP DE RIJBAAN NAAST EEN BUSSTROOK. BUSHALTE : NIET STILSTAAN BIJ BUSHALTE. LET OP: JE MAG WEL EVEN PASSAGIERS LATEN IN- OF UITSTAPPEN MITS JE DE BUS MAAR NIET HINDERT. TUNNELS : VERBOD OM STIL TE STAAN IN TUNNELS. DUS JE MAG ER OOK NIET PARKEREN. NIET STILSTAAN : AANDUIDING D.M.V. BORD E2. DAN OOK NIET PARKEREN

2 28 PARKEERHAVENS UITGEZONDERD : BIJ EEN PARKEER- OF STILSTAANSVERBOD GELDT DIT VERBOD NIET VOOR DE PARKEERVAKKEN. VERBOD DOOR BORD : VERBOD GELDT VOOR DE ZIJDE VAN DE WEG WAAR HET BORD GEPLAATST IS DUS OOK VOOR DE BERM. PARKEERVERBODEN NIET OP ANDERMANS PARKEERPLAATS: NIET OP PARKEERPLAATSEN VAN - TAXI'S - INVALIDENVOERTUIGEN - LAAD EN LOSHAVENS HOU GOED IN DE GATEN DAT JE OP DEZE PLEKKEN WEL STIL MAG STAAN. HIERONDER ZIE JE ENIGE VOORBEELDEN WAAR DAT VOOR GELDT. BIJ KRUISPUNTEN : NIET BINNEN 5 METER VANAF DE HOEK VAN EEN STRAAT PARKEREN I.V.M. ZICHT EN VOORSORTEREN. GELE STREPEN : BIJ EEN GELE STREEP NIET STILSTAAN, DUS OOK NIET PARKEREN. (BIJ EEN GELE ONDERBROKEN STREEP NIET PARKEREN, MAAR JE MAG ER WEL STILSTAAN) INRIT/UITRIT : VOOR EEN IN- OF UITRIT NIET PARKEREN, MAAR JE MAG ER WEL STIL- STAAN. OP VOORRANGSWEG BUITEN DE : NIET PARKEREN. BEBOUWDE KOM LET OP: IN DE BERM MAG JE WEL PARKEREN MITS JE NIEMAND HINDERT. DUBBEL PARKEREN : DIT MAG NIET, JE MAG WEL DUBBEL STILSTAAN. ERVEN : ALLEEN PARKEREN OP EIGEN TERREIN OF DAARVOOR BESTEMDE PAR- KEERPLAATSEN.

3 29 INVALIDEN PARKEERKAART : BESTUURDERS VAN EEN AUTO DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN GELDIGE INVALIDEN PARKEERKAART MOGEN BUITEN DE PARKEERVAKKEN PARKE- REN ALS HIJ DEZE INVALIDEN PARKEERKAART IN COMBINATIE MET EEN PARKEERSCHIJF DUIDELIJK ZICHTBAAR OP DE AUTO IS AANGEBRACHT. GEHANDICAPTENVOERTUIGEN MOGEN IN EEN ERF DE HELE DAG BUI- TEN DE PARKEERVAKKEN PARKEREN MITS ZE EEN INVALIDEN PAR- KEERKAART VOOR DE RUIT HEBBEN. PARKEERSCHIJF ZONE : DEZE SCHIJF IS INGEVOERD OM HET TE LANG PARKEREN OP EEN PLEK TEGEN TE GAAN. PARKEERMETER : ALLEEN BESTEMD VOOR MOTORVOERTUIGEN OP MEER DAN TWEE WIE- LEN, EEN AANHANGWAGEN MAG HIER DUS OOK NIET GEPARKEERD WORDEN. PARKEERAUTOMAAT : TEGEN BETALING OP PARKEERPLAATS MET CENTRALE BETAALAUTOMA- TEN. PARKEERGARAGE : TEGEN BETALING IN GARAGE. FOUTPARKEERDERS : B.V. DUBBEL PARKEREN. ALARMLICHTEN : ALS JE EEN GEVAAR VORMT BIJ HET STILSTAAN MOET JE JE ALARM- LICHTEN GEBRUIKEN OF GEVAREN DRIEHOEK. ALGEMENE INFORMATIE AUTOWEGEN : WORDT AANGEGEVEN DOOR BORD G3. AUTOWEG : EEN AUTOWEG IS EEN WEG WAAROP ALLEEN MOTORVOERTUIGEN RIJ- DEN DIE DIT OVER HET ALGEMEEN MET EEN BEHOORLIJK HOGE SNEL- HEID DOEN. EEN AUTOWEG BESTAAT MEESTAL UIT ÉÉN RIJBAAN, JE KAN DUS TE MAKEN KRIJGEN MET TEGENLIGGERS. OOK HEEFT EEN AUTOWEG GELIJKVLOERSE KRUISINGEN. JE HERKENT EEN AUTOWEG AAN BORD G3. VEEL AUTOWEGEN HEBBEN EEN NUMMER. DIT IS ALTIJD EEN N-NUMMER. PARKEERPLAATSEN, BUSHALTEPLAATSEN EN TANKSTATIONS DIE LANGS EEN AUTOWEG GELEGEN ZIJN BEHOREN NIET TOT DE AUTOWEG. HIER GELDEN NIET DE REGELS VAN EEN AUTOWEG.

4 30 OM OP EEN AUTOWEG TE MOGEN RIJDEN MOET JE MINIMAAL 50 KILOMETER PER UUR KUNNEN EN MOGEN RIJDEN. DIT BETEKENT NIET DAT JE MINIMAAL 50 KILOMETER PER UUR MOET RIJDEN OM OP DE AUTOWEG TE RIJDEN. ALS ER EEN FILE OP DE AUTOWEG STAAT HEEFT HET NATUURLIJK GEEN ZIN OM 50 KILOMETER PER UUR TE RIJDEN, MAAR PAS JE DE SNELHEID AAN HET OVERIGE VERKEER AAN. EEN TRACTOR DIE 80 KILOMETER PER UUR KAN RIJDEN MAG NIET DE AUTOWEG OPRIJDEN. HIJ KAN WEL MINIMAAL 50 KILOMETER PER UUR RIJDEN, MAAR HIJ MAG GEEN 50 KILOMETER PER UUR RIJDEN. DE MAXIMUMSNELHEID OP AUTOWEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM IS 100 KILOMETER PER UUR. HET IS ECHTER NIET ALTIJD TOEGESTAAN OM 100 KILOMETER PER UUR TE RIJDEN. OP VEEL AUTOWEGEN, VOOR- AL BINNEN DE BEBOUWDE KOM, GELDT EEN MAXIMUMSNELHEID VAN 70 KILOMETER PER UUR. VLUCHTHAVENS : LANGS AUTOWEGEN ZIJN GEEN VLUCHTSTROKEN AANGELEGD, MAAR HET IS NATUURLIJK WEL FIJN DAT WANNEER JE PECH HEBT JE TOCH JE AUTO VEILIG AAN DE KANT KAN ZETTEN. HIERVOOR ZIJN VLUCHTHA- VENS AANGELEGD. VLUCHTHAVENS WORDEN ALTIJD AANGEGEVEN DOOR MIDDEL VAN EEN KLEIN BLAUW BORDJE WAAR EEN AUTO MET EEN GEOPENDE MOTORKAP OPSTAAT WAARONDER IEMAND AAN HET SLEUTELEN IS. IN TEGENSTELLING TOT EEN AUTOSNELWEG, DIE ALTIJD GESCHEIDEN RIJBANEN HEEFT, HEEFT EEN AUTOWEG VAAK MAAR ÉÉN RIJBAAN. HET GROTE NADEEL HIERVAN IS DAT JE TE MAKEN HEBT MET TEGENLIG- GERS. INHALEN : ALS JE WILT INHALEN MOET JE HEEL ZEKER VAN JE ZAAK ZIJN. HET INHALEN OP AUTOWEGEN HEEFT REGELMATIG FRONTALE BOTSINGEN TOT GEVOLG EN DE GEVOLGEN HIERVAN LATEN ZICH RADEN. OP EEN AUTOWEG ZIJN GELIJKVLOERSE KRUISINGEN. DAT WIL ZEGGEN DAT JE TE MAKEN KAN KRIJGEN MET VOETGANGERS, FIETSERS EN AL HET ANDERE VERKEER WAT DE AUTOWEG WIL OVERSTEKEN. OM HET VERLATEN VAN AUTOWEGEN VEILIGER TE MAKEN ZIJN ER MEESTAL UITRIJSTROKEN AANGELEGD. DEZE UITRIJSTROKEN KUNNEN ZOWEL LINKS ALS RECHTS NAAST DE RIJBAAN LIGGEN. OMDAT ER MET HOGE SNELHEDEN OP AUTOWEGEN GEREDEN WORDT HEEFT DE OVERHEID HIER OOK EEN AANTAL DINGEN VERBODEN MET HET OOG OP IEDERS VEILIGHEID. ZO IS HET VERBODEN OM OP DE RIJ- BAAN STIL TE STAA. OOK IS HET VERBODEN OM ACHTERUIT TE RIJDEN OP AUTOWEGEN,. HET IS VERDER OOK VERBODEN OM TE KEREN OP DE RIJBAAN. OP EEN AUTOWEG IS HET DUS VERBODEN OM: TE KEREN ACHTERUIT TE RIJDEN JE VOERTUIG OP DE RIJBAAN STIL TE LATEN STAAN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VLUCHTSTROOK, VLUCHTHAVEN OF DE BERM, BEHALVE IN NOODGEVALLEN

5 31 INVOEGEN : OVER HET ALGEMEEN KAN JE GEWOON EEN AUTOWEG OPRIJDEN. IN SOMMIGE GEVALLEN DOE JE DIT VIA EEN INVOEGSTROOK. HOE KAN JE NU HET BESTE INVOEGEN? KIJK ZO VROEG MOGELIJK NAAR DE AUTOWEG OM DE VERKEERS- DRUKTE IN TE SCHATTEN PAS JE SNELHEID AAN HET VERKEER OP DE AUTOWEG AAN BEWAAR JE KALMTE, WIL NIET TE SNEL INVOEGEN OVERTUIG JE EERST DOOR MIDDEL VAN DE SPIEGELS OF JE VEILIG KAN INVOEGEN, KIJK DAARNA PAS OVER JE SCHOUDER NAAR DE DODE HOEK OVER JE SCHOUDER KIJKEN BETEKENT NIET: OMDRAAIEN, JE BEWEEGT DUS ALLEEN JE HOOFD EN NIET JE LICHAAM ALS HET DAN VEILIG KAN, GEEF JE RICHTING AAN AUTOSNELWEGEN : WORDT AANGEGEVEN DOOR BORD G1. AUTOSNELWEG : EEN AUTOSNELWEG IS EEN WEG WAAROP ALLEEN MOTORVOERTUIGEN MOGEN RIJDEN. EEN AUTOSNELWEG HEEFT GEEN ZIJSTRATEN. OP EEN AUTOSNELWEG KOM JE ALLEEN ONGELIJKVLOERSE KRUISINGEN TEGEN. JE HERKENT EEN AUTOSNELWEG AAN BORD G1. EEN AUTOSNELWEG HEEFT EEN NUMMER. DIT IS EEN A-NUMMER. BV A1, A2,A13 A-NUMMERS : A-NUMMERS WORDEN GEGEVEN AAN AUTOSNELWEGEN BINNEN NEDERLAND. GAAT DE AUTOSNELWEG DE GRENS OVER DAN KRIJGT DE AUTOSNELWEG ER OOK EEN E-NUMMER BIJ. PARKEERPLAATSEN, BUSHALTEPLAATSEN EN TANKSTATIONS DIE LANGS EEN AUTOSNELWEG GELEGEN ZIJN BEHOREN NIET TOT DE AUTOSNEL- WEG. HIER GELDEN NIET DE REGELS VAN EEN AUTOSNELWEG. OM OP EEN AUTOSNELWEG TE MOGEN RIJDEN MOET JE MINIMAAL 60 KILOMETER PER UUR KUNNEN EN MOGEN RIJDEN. DIT BETEKENT NIET DAT JE MINIMAAL 60 KILOMETER PER UUR MOET RIJDEN OM TE MOGEN INVOEGEN. ALS ER EEN FILE OP DE AUTOSNELWEG STAAT HEEFT HET NATUURLIJK GEEN ZIN OM 60 KILOMETER PER UUR TE RIJ- DEN, MAAR PAS JE DE SNELHEID AAN HET OVERIGE VERKEER AAN. EEN BROMFIETS DIE 90 KILOMETER PER UUR KAN RIJDEN MAG NIET OP DE AUTOSNELWEG OPRIJDEN. HIJ KAN WEL MINIMAAL 60 KILOME- TER PER UUR RIJDEN, MAAR HIJ MAG GEEN 60 KILOMETER PER UUR RIJDEN DAAR KOMT BIJ DAT EEN AUTOSNELWEG SLECHTS TOEGANKE- LIJK IS VOOR MOTORVOERTUIGEN. DE MAXIMUMSNELHEID OP AUTOSNELWEGEN IS 120 KILOMETER PER UUR. OP SOMMIGE GEDEELTEN VAN AUTOSNELWEGEN IS DE MAXI- MUMSNELHEID VERLAAGD TOT 100 KILOMETER PER UUR. D.M.V. GELE RECHTHOEKIGE BORDJES OP DE VANGRAIL WORDT DIT AANGEGEVEN. DIT KAN OOK D.M.V. BORD A1 GEBEUREN.

6 32 MATRIXBORDEN ALS HET DOOR VERKEERSDRUKTE OF WEERSOMSTAN- DIGHEDEN NIET VEILIG IS DE MAXIMUMSNELHEID TE RIJDEN DAN WORDT ER OP DE RIJSTROOKSIGNALERING ( MATRIXBORDEN )EEN LAGERE MAXIMUMSNELHEID VERMELD. EEN AUTOSNELWEG HEEFT GESCHEIDEN RIJBANEN. AL HET VERKEER OP EEN AUTOSNELWEG RIJDT IN ÉÉN RICHTING. EEN RIJBAAN VAN EEN AUTOSNELWEG IS VERDEELD IN TWEE OF MEER RIJSTROKEN. PECH OP AUTOSNELWEG BIJ PECH OP EEN AUTOSNELWEG KAN JE VAAK GEBRUIK MAKEN VAN EEN VLUCHTSTROOK WAAR JE EEN VEILIG HEENKOMEN KAN ZOEKEN. ZORG DAT JE OP EEN ZO VEILIG MOGELIJKE MANIER OP DE VLUCHTSTROOK TERECHTKOMT. ZET ZO SNEL MOGE- LIJK DE WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN AAN. WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE OP DE VLUCHTSTROOK STAAT? IS ER NAAST DE VLUCHTSTROOK EEN VANGRAIL? 1. ZO JA, ZET DE AUTO ZO DICHT MOGELIJK TEGEN DE VANGRAIL AAN. 2. ZO NEE, ZET DE AUTO ALS HET MOGELIJK IS IN DE BERM. VERLAAT DE AUTO EN GA ACHTER DE VANGRAIL STAAN. PLAATS DE GEVARENDRIEHOEK OF ZET DE WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHTEN AAN. OP DE HECTOMETERPAALTJES ZIJN GELE PIJLTJES AANGEBRACHT DIE WIJZEN NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE ANWB PRAATPAAL. LOOP NAAR DE PRAATPAAL EN MAAK CONTACT MET DE WEGENWACHT. ALS JE LID VAN DE WEGENWACHT BENT KOMEN ZE GRATIS NAAR JE TOE EN PROBEREN ZE HET PROBLEEM TE VERHELPEN. BEN JE NOG GEEN LID VAN DE WEGENWACHT DAN KOMEN ZE OOK ALLEEN MOET JE BETALEN PLUS EXTRA ADMINISTRATIEKOSTEN. INVOEGEN OVER HET ALGEMEEN RIJD JE NIET ZOMAAR EEN AUTO- SNELWEG OP. IN DE MEESTE GEVALLEN DOE JE DIT VIA EEN INVOEG- STROOK. OP EEN FOTO ZIET HET INVOEGEN ER VRIJ EENVOUDIG UIT. IN DE PRAKTIJK VINDEN VEEL LEERLINGEN DIT ÉÉN VAN DE MOEILIJKSTE ONDERDELEN VAN HET AUTORIJDEN. HOE KAN JE NU HET BESTE INVOEGEN? KIJK ZO VROEG MOGELIJK NAAR DE AUTOSNELWEG OM DE VER KEERSDRUKTE IN TE SCHATTEN PAS JE SNELHEID AAN HET VERKEER OP DE AUTOSNELWEG AAN BEWAAR JE KALMTE, WIL NIET TE SNEL INVOEGEN OVERTUIG JE EERST DOOR MIDDEL VAN DE SPIEGELS OF JE VEILIG KAN INVOEGEN, KIJK DAARNA PAS OVER JE SCHOUDER NAAR DE DODE HOEK OVER JE SCHOUDER KIJKEN BETEKENT NIET: OMDRAAIEN, JE BEWEEGT DUS ALLEEN JE HOOFD EN NIET JE LICHAAM ALS HET DAN VEILIG KAN, GEEF JE RICHTING AAN MOCHT HET NIET LUKKEN OM IN TE VOEGEN MAG JE NIET DOORRIJ- DEN OP DE VLUCHTSTROOK. IS HET ECHT TE DRUK, WACHT DAN AAN HET BEGIN VAN DE INVOEGSTROOK. JE HEBT DAN DE MOGELIJKHEID OM SNELHEID TE MAKEN OP DE INVOEGSTROOK. UITVOEGEN : DE AUTOSNELWEG KAN JE ALLEEN VERLATEN DOOR UIT TE VOEGEN. MEESTAL STAAT OP 1200 METER VOORDAT DE UITVOEGSTROOK BEGINT HET EERSTE VERKEERSBORD DAT DE UITVOEGSTROOK AANGEEFT.

7 33 OP 900 EN 600 METER VOOR DE UITVOEGSTROOK BEGINT STAAT OOK NOG EEN VERKEERSBORD DAT DE AFSTAND TOT DE UITVOEGSTROOK AANGEEFT. ONGEVEER 300 METER VOOR DE UITVOEGSTROOK BEGINT, GEEF JE RICHTING AAN. ALS HET EERSTE BLOKJE VAN DE UITVOEGSTROOK BEGINT VERLAAT JE DE AUTOSNELWEG EN BEGIN JE MET UITVOEGEN. JE HOUDT DEZELFDE SNELHEID AAN. PAS TEGEN HET EINDE VAN DE UITVOEGSTROOK GA JE SNELHEID VERMINDEREN. RECHTS INHALEN ALS JE OP DE UITVOEGSTROOK RIJDT, DAN MAG JE HET VERKEER OP DE AUTOSNELWEG RECHTS INHALEN. WEEFSTROKEN : HET KOMT VOOR DAT IN- EN UITVOEGSTROKEN GECOMBINEERD ZIJN. DIT NOEMEN WE MEESTAL WEEFVAKKEN. OP EEN WEEFVAK HEB JE TE MAKEN MET BESTUURDERS DIE WILLEN INVOEGEN OP DE DOORGAAN- DE RIJBAAN. OP DE DOORGAANDE RIJBAAN KUNNEN BESTUURDERS RIJDEN DIE WILLEN UITVOEGEN. VOOR LATEN GAAN : BESTUURDERS DIE EEN ZIJDELINGSE VERPLAATSING WILLEN UITVOE- REN (IN- OF UITVOEGEN) MOETEN BESTUURDERS DIE DEZELFDE RIJ- STROOK BLIJVEN VOLGEN VOOR LATEN GAAN. DE ZES VERBODEN : OP AUTO(SNEL)WEGEN IS HET VERBODEN OM 1. ACHTERUIT TE RIJDEN 2. TE KEREN 3. VOERTUIGEN TOT STILSTAND TE BRENGEN 4. OP DE VLUCHTSTROOK, BERM OF VLUCHTHAVEN TE RIJDEN, TE LOPEN OF EEN VOERTUIG TOT STILSTAND TE BRENGEN. 5. VRACHTAUTO'S EN VOERTUIGEN DIE LANGER ZIJN DAN 7 METER MOGEN DE DERDE EN VOLGENDE RIJSTROKEN NIET VOLGEN. 6. ALS VOETGANGER DE BERM DAN WEL VLUCHTSTROOK TE GEBRUIKEN. EINDE RIJSTROOK : WORDT AANGEGEVEN DOOR BORD L5. IN- EN UITVOEGEN LANGE INVOEGSTROOK : MAAK GOED GEBRUIK VAN DE INVOEGSTROOK. KORTE INVOEGSTROOK : AAN HET BEGIN STIL GAAN STAAN EN PAS WEER OP GAAN RIJDEN ALS JE SNELHEID KAN MAKEN EN KAN INVOEGEN.

8 34 VLUCHTSTROOK : BIJ HET INVOEGEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VLUCHTSTROOK. ALLEEN GEBRUIK VLUCHTSTROOK BIJ PECH.(ONWEL) RICHTING : BIJ HET IN- EN UITVOEGEN BEN JE VERPLICHT AANGEVEN OM RICH- TING AAN TE GEVEN. ( GEEN RICHTING AFDWINGEN ) INVOEG CHECKLIST : - SPIEGELS - RICHTING - INVOEGEN KIJKEN EN SNELHEID MAKEN ZIJN ZEER BELANGRIJK. UITVOEGEN : MAAK GEBRUIK VAN DE GEHELE UITVOEGSTROOK. BEGIN PAS TE REM- MEN ALS JE OP DE UITVOEGSTROOK ZIT. JE MAG EVENTUEEL BESTUUR- DERS RECHTS INHALEN. (VERGEET GEEN RICHTING AAN TE GEVEN) INHALEN OP INVOEG- EN : JE MAG VERKEER OP DE DOORGAANDE RIJBAAN INHALEN ALS UITRIJSTROOK DIT VOOR DE VERKEERSDOORSTROMING BEVORDELIJK IS. WEEFSTROKEN : VERPLICHT RICHTING AANGEVEN. LET OP : UITVOEGEND VERKEER GAAT VOOR INVOEGEND VERKEER ALARMLICHTEN : BIJ PECH MAG JE JE ALARMLICHTEN GEBRUIKEN. HET LIEFST IN COM- BINATIE MET JE GEVAREN DRIEHOEK DIE OP ONGEVEER 30 METER MOET STAAN. BEWEGWIJZERING BESLISSINGS WEGWIJZERS : GEVEN DE GEWENSTE ROUTE WEER. KAARTLEZEN : NIET TIJDENS AUTORIJDEN. INFORMATIE BORDEN EN WIJK : DIT IS VAAK EEN PLATTEGROND VAN EEN STAD. WEGWIJZERS VOORSORTEERSTROKEN OP : PIJLEN AANGEBRACHT OP HET WEGDEK. HET WEGDEK SYMBOLEN : ENKELE VOORBEELDEN ZIJN - DIERENTUIN - TANKSTATION - VEERPONT AFSLAG GEMIST : RIJ GEWOON DOOR EN NEEM DE VOLGENDE AFSLAG. SOORTEN WEGEN : E - WEGEN DIT ZIJN EUROPESE WEGEN A - WEGEN DIT ZIJN AUTOSNELWEGEN N - WEGEN DIT ZIJN HOOFDVERKEERSWEGEN (GEEN AUTOSNELWEGEN)

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Wegsleepverordening Dordrecht

Wegsleepverordening Dordrecht Wegsleepverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Vijf soorten verkeersborden

Vijf soorten verkeersborden Vijf soorten verkeersborden Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor soort bord je te maken hebt. Het teken op een bord vertelt je de

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016; Nummer 12-11.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016; Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 4

Brommertheorieboek Deel 4 Brommertheorieboek Deel 4 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen

Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen 1. Feiten en tarieven Voorgesteld wordt de volgende overtredingen

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien.

7 C U rijdt met een gepaste snelheid buiten de bebouwde kom. De weg is vrij en te overzien. Examen 13 1 U nadert een kruispunt waar u voorrang moet verlenen. Uw snelheid is weliswaar laag maar voor u slaat de bestelauto rechtsaf en deze moet voorrang verlenen aan de bestuurder van de van links

Nadere informatie

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen Bron: Titel: CROW Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke ten en het laden en lossen Inhoud: 1. Inleiding In de artikelen 'Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken' en 'Maatregelen

Nadere informatie

Toelichting Toelichting algemeen Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen Uitgebreide werking Verordening In artikel 170 e.v.

Toelichting Toelichting algemeen Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen Uitgebreide werking Verordening In artikel 170 e.v. algemeen De landelijke regeling met betrekking tot het wegslepen van voertuigen is geactualiseerd bij wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijziging van de wegsleepregeling genoemd,

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Onderwerp : Wegsleepverordening Haaksbergen 2006. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2006;

Onderwerp : Wegsleepverordening Haaksbergen 2006. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2006; Onderwerp : Wegsleepverordening Haaksbergen 2006 De gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2006; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994,

Nadere informatie

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31 1. Geen geldige APK 90 2. rijbewijs is verlopen 60 3. het rijbewijs niet kunnen tonen 60 4. het kentekenbewijs of APK keuringsbewijs niet kunnen tonen 30 5. rijden zonder rijbewijs 220 6. rijden zonder

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 20 APRIL 2005 (De Zeekant van 4 mei 2005)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 20 APRIL 2005 (De Zeekant van 4 mei 2005) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 20 APRIL 2005 (De Zeekant van 4 mei 2005) Wegsleepverordening gemeente Noordwijk 2005 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 640 Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Vraag 1.1 Wie mag of mogen hier voorgaan? De voetgangers. De fietser. Vraag 1.2 Mark en Rick lopen op de rijbaan, want er is hier geen voetpad. Welke zin is waar? Mark

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

In 2002 is in werking getreden de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de

In 2002 is in werking getreden de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Toelichting Toelichting algemeen In 2002 is in werking getreden de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijziging van de wegsleepregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek

1. Algemene bepalingen. 2. Verkeersborden. 3. Verkeerslichten. 4. Verkeerstekens op het wegdek RVV 1990 HOOFDSTUK I Begripsbepalingen HOOFDSTUK II Verkeersregels 1. Plaats op de weg 2. Inhalen 3. Files 4. Oprijden van kruispunten 5. Verlenen van voorrang HOOFDSTUK III VERKEERSTEKENS 1. Algemene

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 3

Brommertheorieboek Deel 3 Brommertheorieboek Deel 3 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

Raadsvergadering: 27 januari 2005 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: Referendabel: ja nee Wegsleepverordening

Raadsvergadering: 27 januari 2005 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: Referendabel: ja nee Wegsleepverordening Aan de Raad Made, 9 november 2004 Raadsvergadering: 27 januari 2005 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: Referendabel: ja nee Wegsleepverordening Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: G.J.A. Broeders Ambtelijke

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 4 1.1 Gedragsregels 4 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Nadere informatie

V o o r r a n g s a f s p r a k e n

V o o r r a n g s a f s p r a k e n V o o r r a n g s a f s p r a k e n Meer weten over voorrangsafspraken? Lees dan verder. Afspraken Je mag voorgaan als je te maken krijgt met iemand die achteruit rijdt. Je mag voorgaan als je te maken

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 500 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B.

PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. 1 PDF THEORIEBOEK VOOR RIJBEWIJS CATTEGORIE B. Herkomst van dit theorieboek Dit digitale auto theorieboek is te downloaden op www.rijschool-alex.nl. Ook maakt dit theorieboek onderdeel uit van onze eigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 75 Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2016,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2016, De raad van de gemeente Opmeer, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2016, gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

De parkeerreglementering. Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest

De parkeerreglementering. Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest De parkeerreglementering Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest I. Inleiding - Definities - De Hiërarchie van de voorschriften - De regels i.v.m.

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier

Nadere informatie

Beschrijving lessen en scenarios

Beschrijving lessen en scenarios Copyright 2010 by ST Software BV Beschrijving lessen en scenarios rijsimulator ST Software BV Page 1 of 42 ST software B.V. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Beschrijvingen lessen...3 Instructie lessen...3

Nadere informatie

Auto theorie - Rijschool Alex

Auto theorie - Rijschool Alex Auto theorie - Rijschool Alex Rijschool Alex 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Weggebruikers... 3 Hoofdstuk 2: Verkeersregels en snelheid... 8 Hoofdstuk 3: Verkeersborden... 23 Hoofdstuk 4: Plaats op de weg...

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 2

Brommertheorieboek Deel 2 Brommertheorieboek Deel 2 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie