Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30"

Transcriptie

1 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Gebruiksaanwijzing

2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2

3 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3

4 BEDIENINGSELEMENTEN 1 Toets voor het ontgrendelen van het Release Panel 2 FM-toets, kiezen van het FMgeheugenniveau FMT-toets, Travelstore (niet bij Kiel CD30) 3 Volumeregelaar 4 ON-toets, in- en uitschakelen van het apparaat 5 RDS-toets, RDS-comfortfunctie in- en uitschakelen 6 M L-toets, kiezen van de frequentiebanden MW en LW TS-toets, start de Travelstorefunctie bij Kiel CD30 7 Cd-opening 8 Cd verwijderen CD C-toets, kiezen van de geluidsbron uit cd, radio en cdwisselaar (indien aangesloten) 9 AUDIO-toets, bass en treble instellen LD-toets, in- en uitschakelen van de loudness-functie : Blok met pijltoetsen ; GEO-toets, balans en fader instellen < MENU-toets, oproepen van het menu voor de basisinstellingen = Toetsenblok 1-5 > TRAFFIC-toets, in- en uitschakelen van de standby-stand voor verkeersinformatie 78

5 INHOUDSOPGAVE Belangrijke aanwijzingen Verkeersveiligheid Inbouw Accessoires Garantie Internationale telefonische informatie Diefstalbeveiliging Afneembaar bedieningspaneel Diefstalbeveiliging CODE In- en uitschakelen Volume regelen Volume bij inschakelen instellen Geluidsonderdrukking (mute) Geluidsonderdrukking bij telefoneren Radioweergave Radioweergave inschakelen Wisselen van displayweergave RDS-comfortfunctie (AF, REG) Golfgebied / geheugenniveau kiezen Zenders instellen Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen Zenders programmeren Zenders automatisch programmeren (Travelstore) Geprogrammeerde zenders oproepen Programmatype (PTY) Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) Ontvangst van verkeersinformatie Voorrang voor verkeers-informatie in- en uitschakelen Volume voor verkeersinformatie instellen Waarschuwingssignaal uitschakelen 89 Cd-weergave Cd-weergave starten Titels kiezen Willekeurige weergave van de titels (MIX) Titels kort weergeven (SCAN) Duur van het fragment (Scantime) instellen Titels herhalen (Repeat) Weergave onderbreken (PAUSE).. 90 Wisselen van displayweergave Verkeersinformatie tijdens cdweergave Cd verwijderen uit het apparaat Weergave van cd-wisselaar Weergave van cd-wisselaar starten 91 Cd kiezen Titels kiezen Wisselen van displayweergave Losse titels of hele cd s herhalen (REPEAT) Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) Alle titels van alle cd s kort weergeven (SCAN) Weergave onderbreken (PAUSE).. 92 CLOCK - Kloktijd Kloktijd laten weergeven Kloktijd met de hand instellen Klokmodus 12/24 uur kiezen Kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat uit-geschakeld is Klankkleur instellen Volumeverdeling instellen Externe audiobronnen Technische gegevens Inbouwhandleiding ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 79

6 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN Belangrijke aanwijzingen Lees voordat u uw autoradio in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de auto voor als u later vragen hebt. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid gaat vóór alles. Bedien uw autoradio alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat. Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat. De akoestische waarschuwingssignalen van politie, brandweer en reddingsdiensten moeten tijdig te horen zijn. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een gepast geluidsvolume. Inbouw Wanneer u de autoradio zelf wilt inbouwen, leest u dan de aanwijzingen voor inbouw en aansluiting aan het einde van de gebruiksaanwijzing. Accessoires Gebruik alleen door Blaupunkt toegelaten accessoires. Afstandsbediening Met de als optie verkrijgbare afstandsbediening RC 08 kunnen de belangrijkste functies veilig vanaf het stuur worden bediend. Versterker Alle Blaupunkt-versterkers kunnen worden gebruikt. Cd-wisselaar (changer) De volgende Blaupunkt-cd-wisselaars kunnen worden aangesloten: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 en IDC A 09. Via een adapterkabel (Blaupunkt-nr ) kunnen verder de cdwisselaars CDC A 05 en CDC A 071 worden aangesloten. Garantie De omvang van de garantie richt zich naar de wettelijke bepalingen binnen het land waar het apparaat is gekocht. Ongeacht de wettelijke bepalingen geeft Blaupunkt twaalf maanden garantie. Wanneer u vragen hebt over de garantie kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-vakhandelaar. De aankoopbon geldt in alle gevallen als garantiebewijs. Internationale telefonische informatie Wanneer u vragen over de bediening hebt of nadere informatie nodig hebt, kunt u ons bellen! De nummers van de telefonische informatie vindt u op de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing. 80

7 Diefstalbeveiliging Afneembaar bedieningspaneel Uw radio is ter bescherming tegen diefstal uitgerust met een afneembaar bedieningspaneel (Release Panel). Zonder dit bedieningspaneel is het apparaat voor een dief waardeloos. Bescherm het apparaat tegen diefstal en neem het bedieningspaneel telkens wanneer u de auto verlaat mee. Laat het bedieningspaneel niet in de auto liggen, ook niet op een verborgen plek. De constructie van het bedieningspaneel maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Laat het bedieningspaneel niet vallen. Stel het bedieningspaneel nooit bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Bescherm het tegen vocht. Bewaar het bedieningspaneel in het meegeleverde etui. Indien het apparaat ingeschakeld was terwijl het bedieningspaneel werd verwijderd, wordt het na plaatsing van het bedieningspaneel automatisch weer ingeschakeld met de laatste instellingen (radio, cd of cd-wisselaar). Verwijderen van het bedieningspaneel Druk op toets 1. De vergrendeling van het bedieningspaneel wordt geopend. DIEFSTALBEVEILIGING 1 Trek het bedieningspaneel eerst loodrecht en dan naar links van het apparaat. Nadat het bedieningspaneel is verwijderd, schakelt het apparaat zichzelf uit. Alle actuele instellingen worden opgeslagen. Een geplaatste cd blijft achter in het apparaat. Bedieningspaneel plaatsen Schuif het bedieningspaneel van links naar rechts in de geleiding van het apparaat. Druk op de linkerkant van het bedieningspaneel totdat het met een klik vergrendelt. Druk bij het plaatsen van het bedieningspaneel niet op het display. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 81

8 DIEFSTALBEVEILIGING Diefstalbeveiliging CODE Het apparaat is ter bescherming tegen diefstal voorzien van een viercijferig codenummer. Dit nummer moet altijd worden ingevoerd wanneer het apparaat van de voedingsspanning van de auto losgekoppeld is geweest. De codefunctie is in de fabriek op niet actief ingesteld, maar kan worden geactiveerd. U vindt de code in de radiopas bij het apparaat. Bewaar de radiopas nooit in de auto! Code activeren / deactiveren Om de codefunctie in of uit te schakelen, handelt u als volgt: Zet het apparaat uit met de ONtoets 4. Houd de voorkeuzetoetsen 1 en 4 = tegelijk ingedrukt. Blijf de voorkeuzetoetsen ingedrukt houden en zet het apparaat aan met de ON-toets 4. Houd de voorkeuzetoetsen 1 en 4 = ingedrukt totdat PUNKT op het display Laat de voorkeuzetoetsen los. De codefunctie is geactiveerd. Ga om de codefunctie uit te schakelen precies zo te werk. Codenummer invoeren Zet het apparaat aan. Op het display verschijnt CODE en daarna vier nullen. Druk zo vaak op voorkeuzetoets 1 = dat het eerste cijfer van uw codenummer op het display Druk zo vaak op voorkeuzetoets 2 = dat het tweede cijfer van uw codenummer op het display Druk zo vaak op voorkeuzetoets 3 = dat het derde cijfer van uw codenummer op het display Druk zo vaak op voorkeuzetoets 4 = dat het vierde cijfer van uw codenummer op het display Wanneer het juiste codenummer op het display verschijnt, drukt u op de of de -toets :. Wanneer het codenummer driemaal onjuist is ingevoerd, moet een wachttijd worden aangehouden. Op het display verschijnt WAIT 1 H. In dit uur moet het apparaat ingeschakeld zijn. Om te voorkomen dat onbevoegden de code deactiveren, moet voor het deactiveren van de code-controle het codenummer worden ingevoerd. 82

9 IN- EN UITSCHAKELEN VOLUME REGELEN In- en uitschakelen Om het apparaat in of uit te schakelen hebt u diverse mogelijkheden: In- en uitschakelen met het contactslot van de auto. Wanneer het apparaat correct met het contactslot van de auto is verbonden, wordt het met het contact in- en uitgeschakeld. U kunt het apparaat ook inschakelen wanneer het contact is gedeactiveerd. Houd hiervoor toets 4 ingedrukt totdat het apparaat wordt ingeschakeld. Om de accu te sparen wordt het apparaat na een uur automatisch uitgeschakeld. In- en uitschakelen met het afneembare bedieningspaneel. Verwijder het bedieningspaneel. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Breng het bedieningspaneel weer aan. Het apparaat wordt ingeschakeld. De laatste instellingen (radio, cd of cdwisselaar) worden geactiveerd. In- en uitschakelen met toets 4. Om het apparaat in te schakelen drukt u op toets 4. Om het apparaat uit te schakelen houdt u toets 4 langer dan twee seconden ingedrukt. Volume regelen Het systeemvolume kan stapsgewijs van 0 (uit) tot 66 (maximaal) worden geregeld. Om het systeemvolume te vergroten draait u de volumeregelaar 3 naar rechts. Om het systeemvolume te verkleinen draait u de volumeregelaar 3 naar links. Volume bij inschakelen instellen Het volume waarmee het apparaat speelt wanneer het wordt ingeschakeld, kan worden ingesteld. Druk op toets :. Op het display verschijnt ON VO- LUME. Stel het volume bij inschakelen in met de -toetsen :. Voor een betere oriëntatie wordt het volume tijdens het instellen hoorbaar veranderd met de instelling. Wanneer u 0 instelt, wordt het volume dat u voor het uitschakelen gebruikte, weer geactiveerd. Gevaar voor ernstig letsel. Wanneer de waarde voor het inschakelvolume op het maximum is ingesteld, kan het volume bij het inschakelen zeer groot zijn. Wanneer het volume voor het uitschakelen op het maximum was ingesteld en de waarde voor het inschakelvolume 0 is, kan het volume bij het inschakelen zeer groot zijn. Dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 83

10 VOLUME REGELEN Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU <. Geluidsonderdrukking (mute) U kunt het systeemvolume abrupt verkleinen (mute). Druk op toets 4. Mute-volume instellen Het volume van de geluidsonderdrukking (Mute Level) kan worden ingesteld. MUTE LEVEL op het display Stel het Mute Level in met de - toetsen :. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU <. Geluidsonderdrukking bij telefoneren Wanneer het apparaat op een mobiele telefoon is aangesloten, wordt het geluid van de autoradio onderdrukt bij het opnemen van de telefoon. Hiervoor moet de telefoon op de in de inbouwhandleiding beschreven manier op de radio zijn aangesloten. Wanneer er tijdens het telefoongesprek een verkeers-bericht wordt ontvangen en de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd is, wordt het verkeersbericht weergegeven. Lees hiervoor het hoofdstuk Ontvangst van verkeersinformatie. Het volume wordt onderdrukt tot de ingestelde waarde (Mute Level). RADIOWEERGAVE Radioweergave Dit apparaat is uitgerust met een RDSradio-ontvanger. Bijna alle ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie zoals de naam van de zender en het programmatype (PTY) bevat. De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven. Het programmatype kan naar wens worden weergegeven. Lees hiervoor het gedeelte Programmatype (PTY). Radioweergave inschakelen Wanneer u zich in de weergavesoorten cd of cd-wisselaar bevindt: Druk zo vaak op toets CD C 8 dat RADIO op het display Wisselen van displayweergave Om de kloktijd kort te laten weergeven houd u toets MENU < ingedrukt totdat de kloktijd op het display RDS-comfortfunctie (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van het apparaat. AF. Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG. Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden 84

11 in regionale programma s met verschillende inhoud. Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programmainhoud. REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. REG in- en uitschakelen REG op het display Achter REG wordt OFF (uit) resp. ON (aan) weergegeven. Om REG in of uit te schakelen drukt u op toets of :. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken, drukt u op toets RDS 5. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer RDS op het display verlicht is. Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort REG ON resp. REG OFF. RADIOWEERGAVE Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW ontvangen (MW en LW niet bij Kiel CD30). Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau beschikbaar. Op elk geheugenniveau kunnen vijf zenders worden geprogrammeerd. FM-geheugenniveau kiezen Om te wisselen tussen de FMgeheugenniveaus drukt u op toets FMT resp. FM 2. MW- en LW-geheugenniveau kiezen Om te wisselen tussen de geheugenniveaus MW en LW drukt u op toets M L 6. Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Automatische zoekafstemming Druk op toets of :. De volgende ontvangbare zender wordt ingesteld. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld. SENS op het display Druk op toets :. Op het display verschijnt de actuele waarde voor de gevoeligheid. SENS HI6 betekent de hoogste gevoeligheid, SENS LO1 de geringste. Wanneer SENS LO wordt gekozen, wordt lo op het display verlicht. Stel de gewenste gevoeligheid in met de -toetsen :. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 85

12 RADIOWEERGAVE Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU <. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Druk op de toetsen of :. Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDScomfortfunctie gedeactiveerd is. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma s biedt, kunt u bladeren in deze zgn. zenderketen. Druk op toets of : om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen zenders instellen die u al eerder ontvangen hebt. Gebruik hiervoor bv. de Travelstore-functie of laat de automatische zoekafstemming eenmaal de gehele frequentieband doorlopen. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Kies het gewenste geheugenniveau FM1, FM2 of FMT (alleen op FM). Stel de zender in. Houd de voorkeuzetoets 1-5 = waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan een seconde ingedrukt. Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). De zenders worden opgeslagen op geheugenniveau FMT. Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Houd toets FMT 2 langer dan twee seconden ingedrukt, resp. druk bij de Kiel CD30 kort op toets TS 6. Het programmeren begint. Op het display verschijnt T-STORE. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau waarop de zender is geprogrammeerd. Druk op de voorkeuzetoets van de gewenste zender. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over de inhoud van hun programma s. Zulke programmatypes kunnen bv. zijn: 86

13 CULTURE TRAVEL JAZZ (Cultuur) (Reizen) SPORT NEWS POP (Nieuws) ROCK CLASSICS (Klassiek) Met de PTY-functie kunt u gericht zenders kiezen met een bepaald programmatype. Zodra een zender met het gekozen programmatype wordt ontvangen, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender, resp. vanuit de cd-weergave, over op de zender met het gekozen programmatype. PTY in- en uitschakelen Op het display verschijnt MENU. PTY ON resp. PTY OFF Druk op toets of : om PTY in (ON) resp. uit te schakelen (OFF). Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets of :. Het actuele programmatype verschijnt op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de weergave met de toetsen of : een ander programmatype kiezen. Of Druk op een van de toetsen 1-5 = om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen. Het gekozen programmatype wordt kort aangeduid. Druk op toets of : om de zoekdoorloop te starten. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort NO PTY. De laatst ontvangen zender wordt opnieuw ingesteld. Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen Kies met toets of : een programmatype. Houd de gewenste toets 1-5 = ingedrukt totdat er een pieptoon te horen is. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1-5 =. PTY-taal kiezen RADIOWEERGAVE De taal waarmee het programmatype wordt aangeduid, kan worden ingesteld. Op het display verschijnt MENU. PTY op het display Druk op toets of : om te kiezen tussen de talen Duits, Engels en Frans. 87 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

14 RADIOWEERGAVE Wanneer de gewenste taal op het display verschijnt, drukt u op toets MENU <. Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De Hicut-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radioontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen automatisch zachter weergegeven. Hicut in- en uitschakelen Op het display verschijnt MENU. HICUT op het display Druk op toets of : om HICUT in resp. uit te schakelen. HICUT 1 betekent afzwakking van de hoge tonen, HICUT 0 betekent geen afzwakking. VERKEERSINFORMATIE Ontvangst van verkeersinformatie Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAFFIC >. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display TRAFFIC verlicht is. U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets : totdat TA VOLUME op het display Stel het volume voor de verkeersinformatie in met de toetsen :. Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU <. 88

15 VERKEERSINFORMATIE Waarschuwingssignaal uitschakelen Op het display verschijnt MENU. Druk op toets : totdat BEEP ON op het display Druk op toets :. Op het display verschijnt nu BEEP OFF. Cd-weergave CD-WEERGAVE Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare cd s met een doorsnede van 12 cm afspelen. Gevaar voor vernieling van de cd-speler! Zgn. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd s met contouren ( shape cd s ) zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd s. Cd-weergave starten Wanneer er geen cd in de speler zit: Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening totdat u een weerstand voelt. De cd wordt automatisch naar binnen in de cd-speler getransporteerd. Zet bij het plaatsen van de cd geen kracht. Het transport van de cd mag niet worden gehinderd of geholpen. De cdweergave begint. Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Druk op toets CD C 8 totdat CD op het display De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. Titels kiezen Druk op toets of : om de volgende resp. de vorige titel te kiezen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 89

16 CD-WEERGAVE Wanneer u eenmaal op toets : drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Willekeurige weergave van de titels (MIX) Druk op toets 4 (MIX) =. Op het display is MIX verlicht. De volgende, toevallig gekozen titel wordt weergegeven. MIX beëindigen Druk opnieuw op toets 4 (MIX) =. MIX op het display verdwijnt. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Druk op toets 5 (SCAN) =. De duur van het fragment kan worden ingesteld. Scan beëindigen, titel verder beluisteren Om het scannen te beëindigen drukt u opnieuw op toets 5 (SCAN) =. De actuele titel wordt verder afgespeeld. Duur van het fragment (Scantime) instellen Op het display verschijnt MENU. SCANTIME op het display Stel de gewenste duur van het fragment in met de toetsen :. Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU <. Titels herhalen (Repeat) Wanneer u een titel wilt herhalen, drukt u op toets 3 (RPT) =. Op het display is RPT verlicht. De titel wordt herhaald totdat RPT wordt gedeactiveerd. REPEAT beëindigen Wanneer u de Repeat-functie wilt beëindigen, drukt u opnieuw op toets 3 (RPT) =. RPT verdwijnt. De weergave wordt normaal voortgezet. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 2 =. Op het display verschijnt PAUSE. Pauze opheffen Druk tijdens de pauze op toets 2 =. De weergave wordt voortgezet. Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weergave van cd-nummer en verstreken speeltijd: Op het display verschijnt MENU. CDC DISP op het display 90

17 CD-WEERGAVE Druk op toets :. De actuele instelling wordt weergegeven: TIME voor de verstreken speeltijd en CD NO voor de weergave van het cd-nummer. Kies de gewenste instelling met toets :. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, drukt u op toets TRAFFIC >. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer TRAFFIC op het display verlicht is. Cd verwijderen uit het apparaat Om de cd uit het apparaat te verwijderen: Houd toets CD C 8 ingedrukt totdat de cd uit het apparaat wordt geschoven. Het transport van de cd uit de speler mag niet worden gehinderd of geholpen. Wanneer de cd niet binnen twintig seconden uit de opening wordt gehaald, wordt deze weer naar binnen getransporteerd. WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR Weergave van cd-wisselaar Informatie over de behandeling van cd s, het plaatsen van cd s en voor het onderhoud van de cd-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw cdwisselaar. Weergave van cd-wisselaar starten Druk zo vaak op CD C 8 dat CHANGER op het display De weergave begint met de eerste cd die de cd-wisselaar herkent. Cd kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets of : van de tuimeltoets. Titels kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets of : van de tuimeltoets. Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weergave van het cd-nummer en de verstreken speeltijd: Op het display verschijnt MENU. CDC DISP op het display Druk op toets :. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 91

18 WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR De actuele instelling verschijnt: TIME voor de verstreken speeltijd en CD NO voor de weergave van het cd-nummer. Kies de gewenste instelling met toets :. Losse titels of hele cd s herhalen (REPEAT) Om de actuele titel te herhalen drukt u kort op 3 (RPT) =. Op het display verschijnt kort RPT TRCK, RPT is verlicht op het display. Om de actuele cd te herhalen drukt u opnieuw op 3 (RPT) =. Op het display verschijnt kort RPT DISC, RPT is verlicht op het display. REPEAT beëindigen Om het herhalen van de actuele cd te beëindigen houdt u 3 (RPT) = ingedrukt totdat RPT OFF op het display verschijnt en RPT niet langer verlicht is. Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) Om de titels van de actuele cd in willekeurige volgorde weer te geven drukt u kort op 4 (MIX) =. Op het display verschijnt kort MIX-CD, MIX is verlicht op het display. Om de titels van alle geplaatste cd s in willekeurige volgorde weer te geven drukt u opnieuw op 4 (MIX) =. Op het display verschijnt kort MIX-ALL, MIX is verlicht op het display. Bij de CDC A 08 worden alle cd s in de wisselaar willekeurig gekozen. Bij alle 92 andere cd-wisselaars worden eerst alle titels van één cd willekeurig afgespeeld en daarna wordt de volgende cd in de cd-wisselaar afgespeeld. MIX beëindigen Om het afspelen van de titels in willekeurige volgorde te beëindigen houdt u 4 (MIX) = ingedrukt totdat MIX OFF op het display verschijnt en MIX niet langer verlicht is. Alle titels van alle cd s kort weergeven (SCAN) Om alle titels van alle geplaatste cd s in oplopende volgorde kort weer te geven drukt u op toets 5 (SCAN) =. Op het display verschijnt SCAN. SCAN beëindigen Om de korte weergave te beëindigen drukt u opnieuw kort op toets 5 (SCAN) =. De op dat moment weergegeven titel wordt verder afgespeeld. De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees hiervoor het gedeelte Duur van het fragment instellen in het hoofdstuk Cd-weergave. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 2 =. Op het display verschijnt PAUSE. Pauze opheffen Druk tijdens de pauze op toets 2 =. De weergave wordt voortgezet.

19 CLOCK - Kloktijd Kloktijd laten weergeven Om de kloktijd kort te laten weergeven houdt u toets MENU < ingedrukt totdat de kloktijd op het display Kloktijd met de hand instellen De kloktijd wordt automatisch ingesteld door het RDS-signaal. Indien er geen RDS-zenders te ontvangen zijn of de door u ontvangen RDS-zender deze functie niet ondersteunt, kunt u de kloktijd met de hand instellen. CLOCKSET op het display Druk op toets :. De kloktijd verschijnt op het display. De minuten knipperen en kunnen worden ingesteld. Stel de minuten in met de toetsen en :. Wanneer de minuten ingesteld zijn, drukt u op toets :. De uren knipperen. Stel de uren in met de toetsen en :. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU <. CLOCK - KLOKTIJD Klokmodus 12/24 uur kiezen Op het display verschijnt MENU. 12 H MODE resp. 24 H MODE op het display Druk op toets of : om de modus te wisselen. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU <. Kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is Om de kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is, drukt u op toets MENU <. Op het display verschijnt MENU. CLOCK OFF resp. CLOCK ON op het display Druk op toets of : om de weergave te wisselen. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU <. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 93

20 KLANKKLEUR Klankkleur instellen Bass instellen Om de bass in te stellen drukt u op AUDIO 9. Op het display verschijnt BASS. Druk op of : om de bass in te stellen. Treble instellen Om de treble in te stellen drukt u op AUDIO 9. Op het display verschijnt BASS. Druk opnieuw op AUDIO 9. Op het display verschijnt TREBLE. Druk op of : om de treble in te stellen. Loudness in- en uitschakelen Loudness is de versterking van hoge en lage tonen bij een zacht volume, in overeenstemming met het gehoor. Houd AUDIO 9 ca. twee seconden ingedrukt. LD verschijnt op het display wanneer de loudness ingeschakeld is. Loudness-intensiteit instellen De loudness-versterking kan in de standen één t/m zes worden ingesteld. LOUDNESS op het display Druk op toets of : om de versterking in te stellen. 94 VOLUMEVERDELING Volumeverdeling instellen Balans instellen Om de balans in te stellen drukt u op GEO ;. Op het display verschijnt BAL. Druk op of : om de volumeverdeling links / rechts in te stellen. Fader instellen Om de fader in te stellen drukt u op GEO ;. Op het display verschijnt BAL. Druk opnieuw op GEO ;. Op het display verschijnt FADER. Druk op of : om de volumeverdeling voor / achter in te stellen.

21 EXTERNE AUDIOBRONNEN Externe audiobronnen U kunt in plaats van de cd-wisselaar ook een andere externe audiobron met Line-ingang aansluiten. Zulke bronnen kunnen bv. een draagbare cd-speler, MiniDisc-speler of MP3-speler zijn. Wanneer u een externe audiobron wilt aansluiten, hebt u een Blaupunktadapterkabel nodig (Blaupunkt-nr.: ). In het menu moet de AUX-ingang worden vrijgegeven. AUX-ingang in- en uitschakelen Op het display verschijnt MENU. AUX OFF resp. AUX ON op het display Druk op toets of : om AUX in resp. uit te schakelen. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU <. De ingang AUX kan dan met toets CD C 8 worden gekozen. Technische gegevens Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 25 Watt sinus volgens DIN bij 14,4 V 4 x 40 Watt max. power Tuner Golfgebieden: FM : 87,5 108 MHz MW : khz LW : khz FM - frequentiebereik: Hz Cd Frequentiebereik: TECHNISCHE GEGEVENS Hz ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Wijzigingen voorbehouden! 95

22 Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço Tel.: Fax: Deutschland Belgique / België France Nederland Great Britain Danmark Sverige Norge Suomi Österreich EÏÏ âeská republika USA Singapore Slovensko Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 11/99 TRO K7/VKD

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Cassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Gebruiksaanwijzing 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por

Nadere informatie

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2 PORTUGUÊS FRANÇAIS

Nadere informatie

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Gebruiksaanwijzing 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Cassette Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Gebruiksaanwijzing 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir

Nadere informatie

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Louisiana DJ32

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Louisiana DJ32 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Louisiana DJ32 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Nadere informatie

Alicante CD32, Kiel CD32 Porto CD32 San Remo CD32 Santa Cruz CD32

Alicante CD32, Kiel CD32 Porto CD32 San Remo CD32 Santa Cruz CD32 Radio / CD Alicante CD32, Kiel CD32 Porto CD32 San Remo CD32 Santa Cruz CD32 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Nadere informatie

Bologna C51 Düsseldorf C51 Hawaii DJ51 Kansas DJ51 Maryland DJ51

Bologna C51 Düsseldorf C51 Hawaii DJ51 Kansas DJ51 Maryland DJ51 Radio / Cassette Bologna C51 Düsseldorf C51 Hawaii DJ51 Kansas DJ51 Maryland DJ51 Gebruiksaanwijzing 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT CALGARY MP36 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3331392

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT CALGARY MP36 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3331392 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Wien RD 127 San Remo RD 127

Wien RD 127 San Remo RD 127 Radio / CD Wien RD 127 San Remo RD 127 Gebruiksaanwijzing 1 Wien RD 127 1 2 2 San Remo RD 127 3 14 3 13 13 4 4 12 11 10 9 11 10 9 5 8 5 8 6 6 7 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS

Nadere informatie

Radio / CD COACH CRC 41. Gebruiksaanwijzing

Radio / CD COACH CRC 41. Gebruiksaanwijzing Radio / CD COACH CRC 41 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Por favor, abrir Favor abrir Hier openslaan a.u.b. Öppna Åpne Avaa tästä Lütfen katl sayfay aç n z.

Nadere informatie

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS. Gebruiksaanwijzing ACR 3250

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS. Gebruiksaanwijzing ACR 3250 Gebruiksaanwijzing ACR 3250 1 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 = < ; : 9 8 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoudsopgave Beknopte gebruiksaanwijzing... 45 Belangrijke

Nadere informatie

Porto CD San Remo CD

Porto CD San Remo CD Radio / CD Porto CD34 7 644 191 310 San Remo CD34 7 644 176 310 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 Hier openslaan a.u.b. 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Nadere informatie

Radio / Cassette. Santa Monica C50. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding

Radio / Cassette. Santa Monica C50. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Radio / Cassette Santa Monica C50 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH

Nadere informatie

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Het display beschikt over drie weergavegebieden. De aanduiding wisselt

Nadere informatie

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Cassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Het display beschikt over drie weergavegebieden. De aanduiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ACR 3231

Gebruiksaanwijzing ACR 3231 Gebruiksaanwijzing ACR 3231 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 3 Inhoud Belangrijke aanwijzigingen... 25 Verkeersveiligheid... 25 Inbouw/aansluiting... 25 Radio-gebruik... 25 Golfband kiezen... 25 Zoekafstemming...

Nadere informatie

Kiel CD Malaga CD

Kiel CD Malaga CD Radio CD Kiel CD36 7 646 050 510 Malaga CD36 7 646 065 510 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 4 1 3 5 6 11 10 9 8 7 2 BEDIENINGSELEMENTEN 1 Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT MILANO RCR 127

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT MILANO RCR 127 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Gebruiksaanwijzing.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Gebruiksaanwijzing. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Nadere informatie

Acapulco MP Casablanca MP

Acapulco MP Casablanca MP Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 Hier openslaan a.u.b. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS

Nadere informatie

Radio / Cassette. Boston RCC 45. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Boston RCC 45. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Boston RCC 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 15 3 4 5 QuickOut a 6 7 14 13 12 11 10 9 8 b QuickOut 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksanwijzing...

Nadere informatie

Radio / CD. Toronto RDM 126. Gebruiksaanwijzing

Radio / CD. Toronto RDM 126. Gebruiksaanwijzing Radio / CD Toronto RDM 126 Gebruiksaanwijzing 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing.. 110

Nadere informatie

Radio / Cassette. Santiago CR 87. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Santiago CR 87. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Santiago CR 87 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Overzicht van de functies... 67 Verkeersveiligheid en voorzorgsmaatregelen... 67 Afneembaar bedieningspaneel (front)...68 Elektrische aansluitingen...

Nadere informatie

Radio / Cassette. Palm Beach C51. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Palm Beach C51. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Palm Beach C51 Gebruiksaanwijzing 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT ESSEN RCR 127

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT ESSEN RCR 127 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Woodstock DAB

Woodstock DAB Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Gebruiksaanwijzing PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna

Nadere informatie

Radio / Cassette. Bologna RCR 126. Grbruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Bologna RCR 126. Grbruiksaanwijzing Radio / Cassette Bologna RCR 126 Grbruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 18 10 11 12 13 17 16 15 14 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT MADRID RCM 148 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3754607

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT MADRID RCM 148 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3754607 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT VALENCIA MP34

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT VALENCIA MP34 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT MIAMI CD72

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT MIAMI CD72 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Radiophone. Antares T60. Gebruiksaanwijzing

Radiophone. Antares T60. Gebruiksaanwijzing Radiophone Antares T60 Gebruiksaanwijzing OVERZICHT OVER HET APPARAAT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 OVERZICHT OVER HET APPARAAT 1 Volumeregelaar, schakelaar aan / uit 2 SRC-toets, geluidsbron

Nadere informatie

Essen MP

Essen MP Radio CD MP3 Essen MP36 7 646 150 510 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 4 1 3 5 6 11 10 9 8 7 2 BEDIENINGSELEMENTEN 1 Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat en geluidsonderdrukking

Nadere informatie

Como RCM 148 Madrid RCM 148 Texas RCM 148 Madison DJ New Orleans DJ

Como RCM 148 Madrid RCM 148 Texas RCM 148 Madison DJ New Orleans DJ Radio / Cassette / Changer Como RCM 148 Madrid RCM 148 Texas RCM 148 Madison DJ New Orleans DJ Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Madrid RCM 148 New Orleans DJ 1 10 2 4 5 6 7 8 9 Como RCM 148 Madison

Nadere informatie

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL. Gebruiksaanwijzing PORTUGUÊS ACR 4251

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL. Gebruiksaanwijzing PORTUGUÊS ACR 4251 Gebruiksaanwijzing ACR 4251 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 QuickOut (Option) a 8 9? > = < ; : b QuickOut (Option) 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS

Nadere informatie

Radio / Cassette / Changer. Nashville DJ A ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

Radio / Cassette / Changer. Nashville DJ A ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Radio / Cassette / Changer Nashville DJ A Gebruiksaanwijzing 1 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 15 14 13 12 11 10 Quick Out a b Quick Out 8 9 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Augsburg CR 24

Gebruiksaanwijzing. Augsburg CR 24 Gebruiksaanwijzing Augsburg CR 24 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 44 Belangrijke aanwijzingen... 46 Wat u beslist

Nadere informatie

Radio / Cassette. Avignon RCM 127. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Avignon RCM 127. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Avignon RCM 127 Gebruiksaanwijzing 14 13 12 11 10 1 9 2 3 4 5 6 7 8 15 18 Fernbedienung 16 17 Remote control Télécommande Telecomando Afstandsbediening Fjärrkontroll Mando a distancia

Nadere informatie

Radio / Cassette. Verona RCR 45. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Verona RCR 45. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Verona RCR 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 18 10 11 12 13 17 16 15 14 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 63 Belangrijke aanwijzingen...

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 15W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT NEVADA DJ72

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT NEVADA DJ72 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Radio / Cassette. Dresden RCR 45. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Dresden RCR 45. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Dresden RCR 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 18 10 11 12 13 17 16 15 14 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing...

Nadere informatie

Malaga RCR 127 Granada RCR 127

Malaga RCR 127 Granada RCR 127 Radio / Cassette Malaga RCR 127 Granada RCR 127 Gebruiksaanwijzing 16 15 14 13 12 11 10 9 1 8 2 3 4 5 6 7 2 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 87 Belangrijke aanwijzingen... 91 Wat u beslist moet lezen...

Nadere informatie

Alabama DJ Seattle RDM 169 Tokyo RDM 169

Alabama DJ Seattle RDM 169 Tokyo RDM 169 Radio / CD Alabama DJ Seattle RDM 169 Tokyo RDM 169 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 14 15 18 19 Tokyo RDM 169 1 2 21 20 Option / Optional / Tilval / Optie / Opcional / Opção: Alabama DJ

Nadere informatie

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Inhoud Inhoud Over deze handleiding...

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

Radio SD MP3 WMA

Radio SD MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio SD MP3 WMA Canberra SD27 7 647 523 310 / 7 647 525 310 Melbourne SD27 7 647 503 310 / 7 647 505 310 Melbourne SD27 7 647 662 310 / 7 647 664 310 Sydney SD27 7 647 513 310 / 7 647

Nadere informatie

Radio / Cassette. Freiburg RCM 45. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Freiburg RCM 45. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Freiburg RCM 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 19 18 13 14 17 16 15 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 64 Belangrijke

Nadere informatie

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal flip frontpaneel. Hoogvermogen 4 x 40W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Canberra CM 84

Gebruiksaanwijzing. Canberra CM 84 Gebruiksaanwijzing Canberra CM 84 1 2 3 4 5 6 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 QuickOut a b QuickOut 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing...

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 10W. Electronische volumeregeling. EQ tonen regeling. LCD display / Klok functie. Loudness

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ACR 4231

Gebruiksaanwijzing ACR 4231 Gebruiksaanwijzing ACR 4231 1 2 3 4 5 6 7 QuickOut (Option) a 14 13 12 11 10 9 8 b QuickOut (Option) 3 Inhoud Belangrijke aanwijzigingen... 29 Verkeersveiligheid... 29 QuickOut... 29 Inbouw/aansluiting...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. London RDM 104

Gebruiksaanwijzing. London RDM 104 Gebruiksaanwijzing London RDM 104 20 19 18 17 16 15 14 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RADIO 7 CD 7 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 99 Belangrijke aanwijzingen... 102 Wat u beslist moet lezen... 102

Nadere informatie

CAR RADIO AMSTERDAM 130 1 011 402 110 001 ADELAIDE 130 1 011 402 100 001. Enjoy it. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding

CAR RADIO AMSTERDAM 130 1 011 402 110 001 ADELAIDE 130 1 011 402 100 001. Enjoy it. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding CAR RADIO AMSTERDAM 130 1 011 402 110 001 ADELAIDE 130 1 011 402 100 001 Enjoy it. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -toets Afneembaar bedieningspaneel

Nadere informatie

Bediening van de tuner

Bediening van de tuner Bediening Bediening van de tuner FM ontvangstkenmerken Over het algemeen biedt FM een veel betere klankkwaliteit dan AM. FM en FM stereo hebben met andere karakteristieke problemen te kampen die AM niet

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Radio / Cassette. Casablanca RCM 85. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Casablanca RCM 85. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Casablanca RCM 85 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 19 18 13 14 17 16 15 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 72 Belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Radio / Cassette. Köln RCM 126. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Köln RCM 126. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Köln RCM 126 Gebruiksaanwijzing 1 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing..

Nadere informatie

AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio

AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Hoog vermogen 2 x 25W of 4 x 10W. Electronische volumeregeling. Gescheiden tonen regeling. LCD display.

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Las Vegas DVD

Las Vegas DVD Radio / DVD / CD / MP3 / WMA Las Vegas DVD35 7 645 650 310 Gebruiksaanwijzing http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 11 10 9 8 7 6 11 12 1 35 34 13 6 14 32 31 29 27 26 33 30 28 15 19 21 16 18 20 17 22 24 25

Nadere informatie

Changer CDC A03. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding.

Changer CDC A03. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding. Changer CDC A3 7 67 7 2 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding http://www.blaupunkt.com Aanwijzingen... 31 Aanwijzingen voor de veiligheid... 31 Bediening... 32 Technische gegevens... 34 Inbouw... 35

Nadere informatie

FIAT SCUDO NL AUTORADIO

FIAT SCUDO NL AUTORADIO FIAT SCUDO 603.46.374 NL AUTORADIO AUTORADIO RD1 F0F0590m INHOUD INLEIDING... 4 TIPS EN AANWIJZINGEN... 5 AUTORADIO RD1... 7 BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL... 8 BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL...

Nadere informatie

FIAT PUNTO 603.46.224 NL NAVIGATIE

FIAT PUNTO 603.46.224 NL NAVIGATIE FIAT PUNTO 603.46.224 NL NAVIGATIE De auto kan zijn uitgerust met een in het audiosysteem geïntegreerd satelliet-navigatiesysteem. Het navigatiesysteem is aangepast aan de specifieke eigenschappen van

Nadere informatie

HANDLEIDING RADIO BOOST CD

HANDLEIDING RADIO BOOST CD HANDLEIDING RADIO BOOST CD VEEL LUISTERPLEZIER MET UW RADIO MINI BUSINESS CD. Aanwijzingen met betrekking tot de handleiding Om zo snel mogelijk plezier van uw autoradio te kunnen hebben, vindt u reeds

Nadere informatie

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Bestnr Roadstar Autoradio CD / MP3 speler CD-486MP

Bestnr Roadstar Autoradio CD / MP3 speler CD-486MP Bestnr. 37 04 06 Roadstar Autoradio CD / MP3 speler CD-486MP Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127

Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127 Radio / Cassette Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127 Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Freiburg RCR 127 Colorado RCR 127 1 10 Montreux RCR 127 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Inhoud Beknopte

Nadere informatie

Radio CD MP3 WMA. Brighton MP Ravenna MP Rimini MP San Diego MP

Radio CD MP3 WMA. Brighton MP Ravenna MP Rimini MP San Diego MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Brighton MP27 7 647 773 310 Ravenna MP27 7 647 793 310 Rimini MP27 7 647 783 310 San Diego MP27 7 647 683 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO DANCE

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO DANCE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -toets Afneembaar bedieningspaneel ontgrendelen

Nadere informatie

FIAT PUNTO. 603.46.648 NL AUTORADIO HANDSFREESYSTEEM MET SPRAAKHERKENNING EN Bluetooth -TECHNOLOGIE

FIAT PUNTO. 603.46.648 NL AUTORADIO HANDSFREESYSTEEM MET SPRAAKHERKENNING EN Bluetooth -TECHNOLOGIE FIAT PUNTO 603.46.648 NL HANDSFREESYSTEEM MET SPRAAKHERKENNING EN Bluetooth -TECHNOLOGIE INHOUD... 4 Tips... 4 - Verkeersveiligheid... 4 - Ontvangstomstandigheden... 4 - Voorzorgsmaatregelen en onderhoud...

Nadere informatie

Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A

Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Radio / Cassette / Changer Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Coburg Woodstock RCM 127 DJ I 1 10 Casablanca Cannes

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Radio / Cassette. Heidelberg RCM 126. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Heidelberg RCM 126. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Heidelberg RCM 126 Gebruiksaanwijzing 1 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Radio....................................... Radio - Overzicht............................. Belangrijke informatie........................

Nadere informatie

FIAT DUCATO 603.46.882 NL AUTORADIO

FIAT DUCATO 603.46.882 NL AUTORADIO FIAT DUCATO 603.46.882 NL AUTORADIO INHOUD INLEIDING.................................. 2 TIPS....................................... 3 VERKLARENDE WOORDENLIJST.............. 6 AUTORADIO MET CD-SPELER..........................

Nadere informatie

Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler

Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

FIAT PUNTO 603.46.335 NL CONNECT

FIAT PUNTO 603.46.335 NL CONNECT FIAT PUNTO 603.46.335 NL CONNECT De auto kan zijn uitgerust met het satelliet-navigatiesysteem of met het Connect OBN telematica-infosysteem. De vormgeving en specificaties van deze systemen zijn aangepast

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

CD-Changer IDC A09. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding

CD-Changer IDC A09. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding CD-Changer IDC A09 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Deutsch Übersichtsbild... 3 Hinweise... 4 Sicherheitshinweise... 4 Einbau... 5 Bedienung... 7 English-GB Overview diagram... 3 Notes... 8 Safety

Nadere informatie

Augsburg RCR 87 Essen RCR 127 Verona RCR 127

Augsburg RCR 87 Essen RCR 127 Verona RCR 127 Radio / Cassette Augsburg RCR 87 Essen RCR 127 Verona RCR 127 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 Verona RCR 127 Augsburg Essen RCR 87 RCR 127 13 12 11 10 9 8 7 2 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 73 Belangrijke

Nadere informatie