Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie"

Transcriptie

1 Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

2

3 Recente maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het domein van de Musculoskeletale Revalidatie hebben een expliciete nood gecreëerd voor onderwijs op specialistisch niveau. De Afdeling Musculoskeletale Revalidatie van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) is op deze nood ingegaan en biedt een éénjarig postgraduaatprogramma Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie (Manuele Therapie en Sportkinesitherapie) aan. Na het succesvol beëindigen van de opleiding zal de kinesitherapeut-specialist in het domein van de Musculoskeletale Revalidatie voldoen aan de huidige minimale vereisten om lid te worden van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) en/of International Federation of Sports Physiotherapy (IFSP). Doelgroep Deze opleiding kan gevolgd worden door kinesitherapeuten die ofwel: een vijfjarige opleiding hebben genoten met als afstudeerrichting Musculoskeletale Revalidatie; een G.G.S. Manuele Therapie of Sportkinesitherapie hebben gevolgd; reeds diverse relevante cursussen hebben gevolgd binnen het domein van de Musculoskeletale Revalidatie (na voorlegging en goedkeuring van een dossier ter evaluatie). Specifieke doelstellingen academische kinesitherapeuten vormen met specialisatie in het domein van de Musculoskeletale Revalidatie; klinisch redeneren en klinische vaardigheden aanleren, gefundeerd op een doorgedreven wetenschappelijke kennis, waarbij Evidence Based Practice en Best Clinical Practice centraal staan; het onderzoeken en behandelen aanleren van complexe axiale (spinale) en perifere musculoskeletale aandoeningen waarbij de verschillende regio s (t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant) in een biopsychosociaal kader geïntegreerd worden; een klinische casus van een patiënt met een musculoskeletale aandoening (o.l.v. een promotor) wetenschappelijk kunnen rapporteren; kinesitherapeuten specialistisch opleiden om, overeenkomstig de actueel geldende minimum vereisten, een aanvraag in te dienen voor het bekomen van een bijzondere bekwaamheid/beroepstitel in de manuele therapie en/of sportkinesitherapie bij de erkenningscommissie. 1

4 Inhoud programma Het programma bestaat uit een truncus communis en keuzeopleidingsonderdelen (zie figuur 1). Deze keuzeopleidingsonderdelen bieden de mogelijkheid zich meer te verdiepen in de Manuele Therapie en/of de Sportkinesitherapie. Tijdens de stages, de onderzoekscasuïstiek en het klinisch redeneren kan eveneens gekozen worden om de studie meer op Manuele Therapie of meer op Sportkinesitherapie te richten. Het programma wordt normaal in 1 jaar afgewerkt. De mogelijkheid bestaat om het programma te spreiden over 2 jaren. De meest recente informatie kan u steeds vinden op: Truncus communis Keuze-opleidingsonderdeel Gespecialiseerde revalidatie bij musculo - skeletale aandoeningen t.h.v. onderste kwadrant (7sp.) Gespecialiseeerde revalidatie bij musculo - skeletale aandoeningen t.h.v. bovenste kwadrant (7sp.) Selected topics in Manual Therapy (4sp.) Selected topics in Sports Physical Therapy (4sp.) Recente ontwikkelingen in de pathologie en gevorderde medische beeldvorming bij musculoskeletale aandoeningen (3 sp.) Klinisch redeneren bij musculoskeletale aandoeningen aan de hand van casuïstiek (4 sp.) Mental coaching van patiënt en atleet (3 sp.) Onderzoekscasus binnen de manuele therapie of sport - kinesitherapie (3 sp.) Seminaries in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Stage in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Figuur 1: Schematische voorstelling van het programma. Het programma wordt normaal in 1 jaar volledig doorlopen. Indien het programma in 2 jaren doorlopen wordt, dan volgt de student in het eerste jaar de donkerblauw aangeduide vakken en in het tweede jaar de lichtblauw aangeduide vakken. De student kiest één van de 2 keuze-opleidingsonderdelen. 2

5 Programma in detail Truncus communis Musculoskeletale Revalidatie (33 sp.) Gespecialiseerde revalidatie bij musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het onderste kwadrant (LQ) (7 sp.) - Mobilisaties - Manipulaties - Oefentherapie - Biomechanische ketens - Neurodynamica - Taping, bracing Doelstellingen: De student is in staat om voor problemen t.h.v. het onderste kwadrant: - de informatie bekomen uit de anamnese te interpreteren en vervolgens een klinisch onderzoek (m.i.v. gespecialiseerde manueel therapeutische en neuro-musculaire evaluaties) op te stellen bij een patiënt met complexe musculoskeletale problemen. - op basis van wetenschappelijke literatuur zijn/haar keuzes in het klinisch onderzoek te onderbouwen. - de informatie bekomen uit het klinisch onderzoek te interpreteren en vervolgens een behandelplan op te stellen, rekening houdende met evidence-based practice (best available evidence en best clinical practice). - wetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren en de relevantie voor het klinisch redeneren en de klinische praktijkvoering te begrijpen. - gespecialiseerde vaardigheden in klinisch redeneren te ontwikkelen. - complexe musculoskeletale problemen t.h.v. het onderste kwadrant te behandelen (m.i.v. manipulaties en gespecialiseerde oefentherapeutische concepten). - gespecialiseerde evaluatie- en behandelingstechnieken van de manuele therapie (m.i.v. manipulaties) en sportkinesitherapie uit te voeren voor het onderste kwadrant. Examenvorm: schriftelijk en praktijk Gespecialiseerde revalidatie bij musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het bovenste kwadrant (UQ) (7 sp.) - Mobilisaties - Manipulaties - Oefentherapie - Biomechanische ketens - Neurodynamica - Handrevalidatie - Temporomandibulaire dysfuncties - Taping, bracing 3

6 Doelstellingen: De student is in staat om voor problemen t.h.v. het bovenste kwadrant: - de informatie bekomen uit de anamnese te interpreteren en vervolgens een klinisch onderzoek (m.i.v. gespecialiseerde manueel therapeutische en neuro-musculaire evaluaties) op te stellen bij een patiënt met complexe musculoskeletale problemen. - op basis van wetenschappelijke literatuur zijn/haar keuzes in het klinisch onderzoek te onderbouwen. - de informatie bekomen uit het klinisch onderzoek te interpreteren en vervolgens een behandelplan op te stellen, rekening houdende met evidence-based practice (best available evidence en best clinical practice). - wetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren en de relevantie voor het klinisch redeneren en de klinische praktijkvoering te begrijpen. - gespecialiseerde vaardigheden in klinisch redeneren te ontwikkelen. - complexe musculoskeletale problemen t.h.v. het bovenste kwadrant te behandelen (m.i.v. manipulaties en gespecialiseerde oefentherapeutische concepten). - gespecialiseerde evaluatie- en behandelingstechnieken van de manuele therapie (m.i.v. manipulaties) en sportkinesitherapie uit te voeren voor het bovenste kwadrant. Examenvorm: schriftelijk en praktijk Recente ontwikkelingen in de pathologie en gevorderde medische beeldvorming bij musculoskeletale aandoeningen (3 sp.) - Chronische pijn - Neurochirurgie en revalidatie - Kraakbeenherstel en revalidatie - Medische beeldvorming Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de meest recente inzichten aan te bieden aangaande het patho-anatomisch substraat en de medische behandeling van musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant, m.i.v. sportspecifieke aandoeningen. Verder worden in dit opleidingsonderdeel therapeuten bekwaam gemaakt in het beoordelen van de diverse deelaspecten van medische beeldvorming, specifiek gericht op musculoskeletale aandoeningen. Examenvorm: schriftelijk Mental coaching van patiënt en atleet (3 sp.) Doelstellingen: Na het volgen van dit opleidingsonderdeel: - kent en begrijpt de student de mentale toestand van de patiënt of atleet en de mogelijke impact hiervan op het klinische beeld, in het bijzonder wat betreft omgaan met klachten en pijn en therapietrouw. 4

7 - kent de student de wijze waarop een gesprek met de patiënt of atleet kan gebeuren, m.i.v. mogelijke valkuilen. - heeft de student de competentie om op een professionele manier om te gaan met psychosociale aspecten in het verhaal van de patiënt. - heeft de student de competentie om de patiënt of atleet door te wijzen voor mentale begeleiding. - heeft de student de competentie om te functioneren in een multidisciplinair team zowel op het niveau van het werken met patiënten als bij atleten. Examenvorm: schriftelijk Seminaries in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de studenten een state of the art m.b.t. geselecteerde topics in het domein van de manuele therapie en de sportkinesitherapie aan te bieden. Deze topics worden voorgesteld door gastsprekers met onderzoeks- of klinische expertise rond het bepaald topic. In het totaal worden 4 à 5 lezingen georganiseerd. Examenvorm: schriftelijk Klinisch redeneren bij musculoskeletale aandoeningen aan de hand van casuïstiek (4 sp.) Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel staat in het teken van de integratieve verwerking van eerder verworven kennis en vaardigheden. Gespecialiseerd klinisch redeneren m.b.t. revalidatie bij patiënten met musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het bovenste en onderste kwadrant vormt het onderwerp. De biopsychosociale benaderingswijze wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toegepast. Naast het oefenen van cognitieve vaardigheden en het expliciet redeneren en argumenteren, is er tijd voor het integraal oefenen van praktische vaardigheden in het kader van het lichamelijk onderzoek en het therapeutisch proces. De studenten krijgen ook de mogelijkheid om praktijk - voorbeelden over patiënten met klachten t.h.v. het bovenste en/of onderste kwadrant te brengen en te bespreken. Examenvorm: beoordeling op basis van videocasus Onderzoekscasus binnen de manuele therapie of sportkinesitherapie (3 sp.) Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel omvat het schrijven van een case-study. De student werkt op basis van een anamnese een onderzoeksstrategie uit die wordt opgebouwd volgens en verantwoord op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur. Vervolgens wordt een behandelingsstrategie uitgewerkt op basis van de best available evidence en best clinical practice. Het resultaat van de behandeling wordt geëvalueerd op basis van bestaande wetenschappelijke methodes. Examenvorm: beoordeling op basis van de onderzoekscasus 5

8 Stage in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Doelstellingen: De student is in staat om voor problemen t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant: - de informatie bekomen uit de anamnese te interpreteren en vervolgens een klinisch onderzoek (m.i.v. gespecialiseerde manueel therapeutische en neuro-musculaire evaluaties) op te stellen bij een patiënt met complexe musculoskeletale problemen. - op basis van wetenschappelijke literatuur zijn/haar keuzes in het klinisch onderzoek te onderbouwen. - de informatie bekomen uit het klinisch onderzoek te interpreteren en vervolgens een behandelplan op te stellen, rekening houdende met evidence-based practice (best available evidence en best clinical practice). - wetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren en de relevantie voor het klinisch redeneren en de klinische praktijkvoering te begrijpen. - gespecialiseerde vaardigheden in klinisch redeneren te ontwikkelen. - complexe musculoskeletale problemen t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant te behandelen (m.i.v. manipulaties en gespecialiseerde oefen thera peutische concepten). - gespecialiseerde evaluatie- en behandelingstechnieken van de manuele therapie (m.i.v. manipulaties) en sportkinesitherapie uit te voeren voor het onderste en bovenste kwadrant. Examenvorm: beoordeling op basis van de scores door stageleiding en op basis van de stagecasus Keuzeopleidingsonderdelen Musculoskeletale Revalidatie (4 sp.) Selected topics in Manual Therapy (4 sp.) - State of the Art in Musculoskeletal Anatomy - State of the Art in Manual Therapy en/of Aims: After completing this course the student is able to: - critically analyse and interpretate new insights and concepts in manual therapy and to understand their relevance for the clinical reasoning process and clinical practice. - read and interpretate recent scientific literature and to understand its relevance for the clinical reasoning process and clinical practice. Examenvorm: mondeling Selected topics in Sports Physical Therapy (4 sp.) - Injury Prevention in Sports - Advanced Principles of Exercise Physiology, Nutrition and Training in Sports 6

9 Aims: After completing this course, the student has knowledge on: - advanced aspects of exercise physiology. - aspects of nutrition. - principles of training. - injury prevention in sports, including aspects of primary and secondary prevention and acute interventions. - how to communicate with sport coaches. Examenvorm: mondeling Docenten De lesgevers zijn professoren en clinical experts in Musculoskeletale Revalidatie van FaBeR en de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Tevens wordt er samengewerkt met nationale en internationale instellingen die gerenommeerd zijn in het domein van de Musculoskeletale Revalidatie. John Bos Manueel therapeut, Docent Hogeschool Rotterdam Transfer groep Rotterdam, Hoofdredacteur Tijdschrift Manuele Therapie (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) Klinisch redeneren Prof. Simon Brumagne Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling ambulante revalidatie Klinisch redeneren WK, Selected topics in Manual Therapy Peter Brys Radioloog - Afdeling Radiologie UZ Leuven Pathologie: medische beeldvorming Lic. Kim Daniels Zelfstandig kinesitherapeute (manueel therapeute) Revalidatie: manipulaties wervelkolom en extremiteiten Revalidatie: biomechanische ketens 7

10 Prof. Wim Dankaerts Kinesitherapeut/manueel therapeut - Afdeling Musculo skeletale Revalidatie K.U.Leuven Revalidatie: oefentherapie UQ Klinisch redeneren UQ Selected topics in Manual Therapy Prof. Philippe Debeer Orthopedisch chirurg - Afdeling Orthopedie UZ Leuven Selected topics in Manual Therapy Prof. Bert De Cuyper Sportpsycholoog - Afdeling Bewegings- & Sportpsychologie en Coaching K.U.Leuven Mental coaching (bij sporters) Prof. Christophe Delecluse Bewegings wetenschapper - Afdeling Fysieke Activiteit en Gezondheid K.U.Leuven Selected topics in Sports Physical Therapy Prof. Bart Depreitere Neurochirurg - Afdeling Neurochirurgie UZ Leuven Pathologie: neurochirurgie en revalidatie Selected topics in Manual Therapy Lic. Pieter Derycke Zelfstandig kinesitherapeut (manueel therapeut) Revalidatie: mobilisaties wervelkolom en extremiteiten Revalidatie: oefentherapie wervelkolom+lq Prof. Peter Hespel Inspanningsfysioloog - Afdeling Fysieke Activiteit en Gezondheid K.U.Leuven Selected topics in Sports Physical Therapy Dr. Hans Isselee Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven Revalidatie: temporomandi - bulair dysfuncties Prof. Frank Luyten Reumatoloog - Afdeling Interne Geneeskunde, Reumatologie UZ Leuven Pathologie: kraakbeen - herstel en revalidatie Philip Moulaert Zelfstandig kinesi therapeut (manueel therapeut) Revalidatie: neurodynamica Prof. Eddy Neerinckx Kinesitherapeut - Afdeling Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie K.U.Leuven 8 Mental coaching (bij patiënten)

11 Lic. Koen Schoolmeesters Zelfstandig kinesi therapeut (manueel therapeut) Revalidatie: manipulaties wervelkolom en extremiteiten Lesgevers SOMT (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie -Nederland) Revalidatie: manipulaties wervelkolom en extremiteiten Lic. Ann Spriet Kinesitherapeute - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling ambulante revalidatie Pathologie: chronische pijn Pathologie: neurochirurgie en revalidatie Prof. Filip Staes Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven, Afdeling Fysische Genees kunde en Revalidatie, UZ Leuven, afdeling sportkinesitherapie Revalidatie: oefentherapie LQ Klinisch redeneren LQ Selected topics in Sports Physical Therapy Prof. Eric Van den Kerckhove Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven, Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling handrevalidatie Revalidatie: handrevalidatie Dr. Peter Van Wambeke Fysisch geneesheer - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven Pathologie: chronische pijn Lic. Styn Vereecken Kinesitherapeut - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling sportkinesitherapie Revalidatie: taping, bracing LQ en UQ Lic. Leen Vervaet Kinesitherapeute - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling ambulante revalidatie (rugscholing) Pathologie: chronische pijn Lic. Dieter Van Assche Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revali datie K.U.Leuven, Afdeling Interne Geneeskunde, Reumatologie UZ Leuven Pathologie: kraakbeen herstel en revalidatie, Revalidatie: oefentherapie kraakbeenletsels 9

12 Afdeling Musculoskeletale Revalidatie Departement Revalidatiewetenschappen FaBeR Tervuursevest 101 bus 1500 BE-3001 HEVERLEE België

Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie

Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie 2012-2013 1 2 Conditio sine qua non! Wat is anders? Specialistisch opgeleid V + oefentherapie Kleine groepen

Nadere informatie

I n f o r m a t i e f o l d e r

I n f o r m a t i e f o l d e r I n f o r m a t i e f o l d e r POSTGRADUAATSOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE Academiejaar 2013-2014 M o t i v e r i n g De opleiding leidt op tot gespecialiseerde kinesitherapeuten in het musculoskeletale

Nadere informatie

Permanente Vorming. Musculoskeletale Revalidatie

Permanente Vorming. Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven Departement Revalidatiewetenschappen Permanente Vorming Musculoskeletale Revalidatie Gevorderd programma 2005-2007 doelstelling Via de permanente vorming wil de Afdeling Musculoskeletale Revalidatie

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT

Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT Voor u ligt de domeinbeschrijving manuele therapie. Deze beschrijving vormt de uitkomst van het project domeinbeschrijving manuele therapie dat door het bestuur

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

16/06/2014. Academic year 2013-2014 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE. examen

16/06/2014. Academic year 2013-2014 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE. examen Academic year 201-20 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE examen 16/06/20 1rst Master in Rehabilitation 2 nd Master in Rehabilitation for neurological disorders 2nd Master in Rehabilitation in Mental

Nadere informatie

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 2017-2018 Master in de wetenschappen en kinesitherapie DIPLOMA master in de wetenschappen en kinesitherapie STUDIEDUUR 2 jaar dagonderwijs = 120 studiepunten AFSTUDEERRICHTINGEN neurologische, musculoskeletale,

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie afstudeerrichtingen

Nadere informatie

MASTER OF SCIENCE IN DE. MA NUELE THERA PIE ECTS

MASTER OF SCIENCE IN DE. MA NUELE THERA PIE  ECTS MASTER OF SCIENCE IN DE MA NUELE THERA PIE www.vub.ac.be/manuele-therapie 60 ECTS WAAROM VUB De VUB, dat is onderwijs voor sterke individuen, kritische denkers en wereldburgers De Vrije Universiteit Brussel

Nadere informatie

Tweejarige master REVAKI met afstudeerrichtingen. goedgekeurd door de Vlaamse regering in juni 2007

Tweejarige master REVAKI met afstudeerrichtingen. goedgekeurd door de Vlaamse regering in juni 2007 Tweejarige master REVAKI met afstudeerrichtingen goedgekeurd door de Vlaamse regering in juni 2007 Algemene context van de nieuwe master structuur 1 Overschakeling naar de bachelormasterstructuur: van

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Welkom Prof.dr.C.Van den Broeck Jos De Cat Prof.dr.H.Feys Ann Govaere Patrick Algoet Zoë Clasen Wendy Van Daele Inhoud 1. Doel

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE WINTERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Welkom Prof.dr.C.Van den Broeck Jos De Cat Prof.dr.H.Feys Eveline Himpens Patrick Algoet Zoë Clasen Wendy Van Daele Inhoud

Nadere informatie

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG)

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) 1. ACADEMISCHE COMPETENTIES: KRITISCH WETENSCHAPPELIJK DENKEN De student bezit de competenties nodig voor

Nadere informatie

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Competentiegebied 1: Competenties in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en aanverwante wetenschappen B.1.1

Nadere informatie

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE EXCLUSIEF VOOR ARTSEN Studiegids MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE Evidence based medicine en evidence based practice Drie studieniveaus CAS, DAS en MSc Samenwerking tussen Vrije Universiteit Brussel, Stichting

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie afstudeerrichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Symposium Bologna Experten Leuven, 8 november 2012 Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Peter Van Roy Vrije Universiteit Brussel Kinesitherapie in de tweede helft van de

Nadere informatie

RE-BOOK IT Re-use knowledge

RE-BOOK IT Re-use knowledge RE-BOOK IT Re-use knowledge Eco and euro friendly secondhand student books www.rebookit.be info@rebookit.be www.facebook.com/rebookit Agoralaan Gebouw D Kantoor B111 3590 Diepenbeek Kempische Steenweg

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE SUMMERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Centrum voor Sportgeneeskunde

Centrum voor Sportgeneeskunde bewegingsstelsel info voor de sporter Centrum voor Sportgeneeskunde UZ Gent, dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Centrum voor Sportgeneeskunde Ons aanbod Het Centrum voor Sportgeneeskunde van het

Nadere informatie

Bijlage 1: Structuur van de opleiding

Bijlage 1: Structuur van de opleiding Bijlage 1: Structuur van de opleiding De master in de specialistische geneeskunde is een master-na-masteropleiding van 120 studiepunten met 30 afstudeerrichtingen (moederspecialismen). De studiepunten

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers.

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. NEXUS Een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut waarin liefde voor het vak gekoppeld wordt aan een ambitie om te verbeteren. Bij ons werken voorlopers uit de praktijk die uw vragen beantwoorden. Wij

Nadere informatie

Cursus pijneducatie in de praktijk

Cursus pijneducatie in de praktijk Cursus pijneducatie in de praktijk Transcare & pain in motion organiseren in het voorjaar van 2016 in het Noorden van Nederland een driedaags cursus pijneducatie in de praktijk. Data: 18 februari, 25 februari,

Nadere informatie

Sportpodologie De thema s

Sportpodologie De thema s Sportpodologie 2017 2018 De thema s EHBO bij voet- en enkeltraumata van sporters Welke eerste zorg kunnen we toedienen bij acute orthopedische- en dermatologische sportletsels? Anatomy trains In deze module

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Osteopathie

Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Beroepscompetentieprofiel Osteopathie Discussie-document met het oog op het bereiken van een consensus. G N R P O v z w, 1 1 8, I n v a l i d e n l a a n, 1 1 6 0 B r u s s e l Inhoudstabel 1. Het beroep

Nadere informatie

Aanbod Permanente vorming

Aanbod Permanente vorming Aanbod Permanente vorming Postgraduaten, permanente vormingen met getuigschrift en lezingenreeksen per faculteit Academiejaar 2015 2016 Overzicht op 15 juli 2015. Laatste update via www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/permanentevorming

Nadere informatie

Verantwoording Reader en opzet cursus. FysioFase

Verantwoording Reader en opzet cursus. FysioFase Verantwoording Reader en opzet cursus FysioFase Cursus jaar 2007-2008 Beroepsopdracht van Marc Altyzer & Opleiding fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam Inhoud...3...4 Algemene toestand...4 Lokale stoornissen...4

Nadere informatie

Symposium. Werken met een lichaam dat moeilijk doet. zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek

Symposium. Werken met een lichaam dat moeilijk doet. zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek Symposium Werken met een lichaam dat moeilijk doet zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM Werken met een lichaam dat moeilijk

Nadere informatie

Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie INFORMATIE VOOR HUIDIGE STUDENTEN

Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie INFORMATIE VOOR HUIDIGE STUDENTEN FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING KINESITHERAPIE STUDIETRAJECTBEGELEIDING Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 2009-2010 INFORMATIE VOOR HUIDIGE STUDT 1e jaar bachelor in de revalidatiewetenschappen

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE

MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE POSTGRADUAAT ACADEMISCH PROGRAMMA MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE INHOUD 4 Opleidingsobjectieven 5

Nadere informatie

Bewegingstherapie bij Reumatoïde Artritis

Bewegingstherapie bij Reumatoïde Artritis Bewegingstherapie bij Reumatoïde Artritis Valentin Schroyen, PT Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Universiteit Hasselt Wetenschappelijke weetjes RA-specifieke

Nadere informatie

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Faculteit Bewegings- en Revalidatieschappen Infodag: zaterdag 8 maart 07 Informatie voor alle opleidingen Revalidatieschappen en kinesitherapie Lichamelijke opvoeding en bewegingsschappen Informatie voor

Nadere informatie

MET DANK AAN Lancering Schoudernetwerk Vlaanderen 9 mei 2017

MET DANK AAN Lancering Schoudernetwerk Vlaanderen 9 mei 2017 MET DANK AAN 1 2 Programma Ontvangst met koffie Duiding Schoudernetwerk Vlaanderen (K. Kuppens) Inhoudelijk presentaties Prof. Dr. Filip Struyf Prof. Dr. Ann Cools Dr. Liesbet De Baets Dhr. Styn Vereecken

Nadere informatie

MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE VOOR STUDENTEN MET EEN BACHELORDIPLOMA FYSIOTHERAPIE

MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE VOOR STUDENTEN MET EEN BACHELORDIPLOMA FYSIOTHERAPIE MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE VOOR STUDENTEN MET EEN BACHELORDIPLOMA FYSIOTHERAPIE 1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA Voor studenten in het bezit van een Nederlands diploma

Nadere informatie

RE-BOOK IT Re-use knowledge

RE-BOOK IT Re-use knowledge RE-BOOK IT Re-use knowledge Eco and euro friendly secondhand student books www.rebookit.be info@rebookit.be www.facebook.com/rebookit Agoralaan Gebouw D Kantoor B111 3590 Diepenbeek Kempische Steenweg

Nadere informatie

PHYSICARE. Fysiotherapie Locomotorische revalidatie Reumatologie. Fysiotherapie - Locomotorische revalidatie - Reumatologie

PHYSICARE. Fysiotherapie Locomotorische revalidatie Reumatologie. Fysiotherapie - Locomotorische revalidatie - Reumatologie PHYSICARE Locomotorische revalidatie Reumatologie - Locomotorische revalidatie - Reumatologie 2 - REUMATOLOGIE DIENST REVALIDATIE 3 REUMATOLOGIE Site St-Elisabeth Tel.: 02-614 27 60 Fax: 02-614 27 64 E-Mail:

Nadere informatie

Psychosomatische Kinesitherapie in de Eerste Lijn

Psychosomatische Kinesitherapie in de Eerste Lijn Departement Revalidatiewetenschappen Permanente Vorming met Getuigschrift Psychosomatische Kinesitherapie in de Eerste Lijn De Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kende de laatste jaren in Vlaanderen heel

Nadere informatie

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam.

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis RevArte de kunde en kunst van het

Nadere informatie

Aanvraag vrijstelling

Aanvraag vrijstelling Aanvraag vrijstelling In dit document vind je het volgende: Instructies voor het invullen van het vrijstellingsformulier; Het vrijstellingsformulier; Het vrijstellingsformulier dient als volgt ingevuld

Nadere informatie

Afstudeerrichting Geriatrische Revalidatie

Afstudeerrichting Geriatrische Revalidatie Prof. dr. Ivan BAUTMANS Afstudeerrichting Geriatrische Revalidatie I Bautmans http://www.who.int/ageing VERGRIJZING Levensverwachting in jaren op verschillende leeftijden, Vlaams Gewest, 2003. Mannen Vrouwen

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer,

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer, INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA FYSIOTHERAPIE -- -- 1. TOELICHTING Geachte mevrouw, Geachte heer, U vertoont

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAATOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE

CURRICULUM POSTGRADUAATOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE CURRICULUM POSTGRADUAATOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE 2 INHOUDSTAFEL Situering 4 Toelatingsvoorwaarden 5 Organisatie 6 Opbouw en inhoud van de opleiding. 7 Beroepsrollen en competenties 9 Bijlage

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

EVIDENCE-BASED MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

EVIDENCE-BASED MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE ARTSENOPLEIDINGEN Brochure EVIDENCE-BASED MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE Modulaire universitaire deeltijdopleidingen Drie studieniveaus CAS, DAS en MSc SOMT University of Physiotherapy onder auspiciën van

Nadere informatie

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer,

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer, INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA FYSIOTHERAPIE -- -- 1. TOELICHTING Geachte mevrouw, Geachte heer,

Nadere informatie

Deze steekkaart maakt deel uit van het boek "Steekkaarten doceerpraktijk" van Mieke Clement en Lies Laga (Eds.), uitgegeven door Garant.

Deze steekkaart maakt deel uit van het boek Steekkaarten doceerpraktijk van Mieke Clement en Lies Laga (Eds.), uitgegeven door Garant. Klinisch college Omschrijving Een klinisch college is een specifiek soort interactiecollege, waarvan het belangrijkste doel het aanleren van de vaardigheid tot klinisch redeneren is. Doordat in een klinisch

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Master of Science in de psychologie onderwijs Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen H000079

Nadere informatie

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18 Inhoud Redactie 11 Auteurs 12 Voorwoord 16 Inleiding 18 1 Spirometrie in de cardiorespiratoire revalidatie 22 Thomas Malfait en Eric Derom Inleiding 22 Longvolumes 24 Volumestroom (flow) of debiet 29 Piekstroommetingen

Nadere informatie

Anamnese II, Blessures en functietesten

Anamnese II, Blessures en functietesten BowNed Studieplan Module Maakt deel uit van deelopleiding: Nascholing: Voertaal: Niveau: Docent: Anamnese II, Blessures en functietesten Therapeutische Vaardigheden En van de Vervolgopleiding BowenTherapeut

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP?

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Kwaliteitsavond RGF West Brabant 1 2 3 4 5 6 OPBOUW van de LEZING waarom ja tegen West-Brabant evidence based practice (EBP) ketenzorg: wat betekent

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Van bruine klapper tot Extremiteiten. Manuele therapie in enge en ruime zin Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Boekpresentatie 25 augustus 2006 Wat kunt u verwachten? Boekzwangerschap: van knop naar extremiteit

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

-Masterclass- HEUP BOVEN BEEN &KNIE

-Masterclass- HEUP BOVEN BEEN &KNIE -Masterclass- HEUP BOVEN BEEN &KNIE Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Tijden & locatie 2 Doelgroep 2 Literatuur 2 Doelstellingen 2 Kernpunten 3 Cursus inhoud 3 Begeleiding 3 Kosten 3 Inschrijven 3 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie + Belangrijke info ivm permanente evaluatie en stage onderaan! ZEKER DOORNEMEN! Naam opleidingsonderdeel Waarvoor

Nadere informatie

Kinesitherapie vanuit een ander perspectief

Kinesitherapie vanuit een ander perspectief Universitair Centrum Sint-Jozef Leuvensesteenweg 517 Kortenberg Symposium 6 maart 2010 Kinesitherapie vanuit een ander perspectief Kinesitherapie vanuit een ander perspectief: Fasciatherapie Voormiddagsessie

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Beleidsvisie over de nieuwe structuur van de Spine Units. Rob van den Oever CM Brussel

Beleidsvisie over de nieuwe structuur van de Spine Units. Rob van den Oever CM Brussel Beleidsvisie over de nieuwe structuur van de Spine Units Rob van den Oever CM Brussel 28-4-2016 Motivatie Stijgend aantal ingrepen wervelzuilchirurgie Hoog aantal ingrepen wervelzuilchirurgie hoog aantal

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Module 4: De ziekte van Dupuytren en de behandeling van littekens ter hoogte van hand en pols in de praktijk gebracht.

Module 4: De ziekte van Dupuytren en de behandeling van littekens ter hoogte van hand en pols in de praktijk gebracht. Geachte collega, Graag nodigen wij u uit op de eerstvolgende Postacademische Vorming Handrevalidatie. Module 4: De ziekte van Dupuytren en de behandeling van littekens ter hoogte van hand en pols in de

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS

WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS NVMT-Congres 2003 1 WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS PROF.DR. Rob A.B. Oostendorp NVMT-Congres 2003 2 OMVANG van het GEZONDHEIDSPROBLEEM NEKPIJN NVMT-Congres 2003 3 OMVANG van NEKPIJN GUEZ e.a., Acta Orthop

Nadere informatie

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Arno Roest en Saskia Le Cessie CAT-project@lumc.nl Evidence based medicine (EBM) (Patho)fysiologie: Klachten, ziekte,

Nadere informatie

Eerste semester = week Week &

Eerste semester = week Week & Uurrooster afstudeerrichting REVAKI bij inwendige aandoeningen academiejaar 2011-2012 * VUB studenten semester 1: plichtenleer, praktijkbeheer en management sem 1 6 SP: wekelijks op maandag van 11u30 13u

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

De rol en positie van passief segmentaal bewegingsonderzoek binnen het klinisch redeneren

De rol en positie van passief segmentaal bewegingsonderzoek binnen het klinisch redeneren Abstractprogramma vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart 2009 De rol en positie van passief segmentaal bewegingsonderzoek binnen het klinisch redeneren Emiel van Trijffel MSc Afd. Klinische Epidemiologie,

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

Hypermobiliteitssyndroom. Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie

Hypermobiliteitssyndroom. Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie Hypermobiliteitssyndroom Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie Veralgemeende pijnklachten? Recidiverende gewrichtsblokkages? Recidiverende gewrichts(sub)luxaties?

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA

1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA FYSIOTHERAPIE 1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA Voor afgestudeerden

Nadere informatie

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas ELSITAS WWW.DIKINORDE.BE WWW.ELSVERCRUYSSE.EU M +32 (0)495 45 90 22 HET KOMT DIK IN ORDE Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas Onze visie: een lichaam in balans We streven

Nadere informatie

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Nationaal congres NVKVV 29/03/2011 Guido Van Hamme Psycholoog-Gedragstherapeut Ziekenhuis Oost-Limburg Schiepse Bos 6 B-3600 Genk e.: Guido.vanhamme@zol.be Inhoud

Nadere informatie

Innovatieve stagevormen

Innovatieve stagevormen Innovatieve stagevormen Bacheloropleiding verpleegkunde 3 jarige opleiding, niveau 6 niveau 5=HB05 niveau 4=secundair Bacheloropleiding verpleegkunde Generalistisch diploma: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

Nadere informatie

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7 Inhoud Redactie 1 1 Auteurs 1 2 Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7 sport 19 1 Strategieën ter preventie van enkeldistorsies en voorstekruisbandletsels 23 Elke Cumps, Inne Aerts, Romain Meeusen Neuromusculaire

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG Concept startdocument Historie & Introductie Het UMCG heeft sinds jaar en dag met het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen en de afdeling

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie