Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie"

Transcriptie

1 Postgraduaat Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie: Manuele Therapie en Sportkinesitherapie Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

2

3 Recente maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het domein van de Musculoskeletale Revalidatie hebben een expliciete nood gecreëerd voor onderwijs op specialistisch niveau. De Afdeling Musculoskeletale Revalidatie van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) is op deze nood ingegaan en biedt een éénjarig postgraduaatprogramma Gevorderde Musculoskeletale Revalidatie (Manuele Therapie en Sportkinesitherapie) aan. Na het succesvol beëindigen van de opleiding zal de kinesitherapeut-specialist in het domein van de Musculoskeletale Revalidatie voldoen aan de huidige minimale vereisten om lid te worden van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) en/of International Federation of Sports Physiotherapy (IFSP). Doelgroep Deze opleiding kan gevolgd worden door kinesitherapeuten die ofwel: een vijfjarige opleiding hebben genoten met als afstudeerrichting Musculoskeletale Revalidatie; een G.G.S. Manuele Therapie of Sportkinesitherapie hebben gevolgd; reeds diverse relevante cursussen hebben gevolgd binnen het domein van de Musculoskeletale Revalidatie (na voorlegging en goedkeuring van een dossier ter evaluatie). Specifieke doelstellingen academische kinesitherapeuten vormen met specialisatie in het domein van de Musculoskeletale Revalidatie; klinisch redeneren en klinische vaardigheden aanleren, gefundeerd op een doorgedreven wetenschappelijke kennis, waarbij Evidence Based Practice en Best Clinical Practice centraal staan; het onderzoeken en behandelen aanleren van complexe axiale (spinale) en perifere musculoskeletale aandoeningen waarbij de verschillende regio s (t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant) in een biopsychosociaal kader geïntegreerd worden; een klinische casus van een patiënt met een musculoskeletale aandoening (o.l.v. een promotor) wetenschappelijk kunnen rapporteren; kinesitherapeuten specialistisch opleiden om, overeenkomstig de actueel geldende minimum vereisten, een aanvraag in te dienen voor het bekomen van een bijzondere bekwaamheid/beroepstitel in de manuele therapie en/of sportkinesitherapie bij de erkenningscommissie. 1

4 Inhoud programma Het programma bestaat uit een truncus communis en keuzeopleidingsonderdelen (zie figuur 1). Deze keuzeopleidingsonderdelen bieden de mogelijkheid zich meer te verdiepen in de Manuele Therapie en/of de Sportkinesitherapie. Tijdens de stages, de onderzoekscasuïstiek en het klinisch redeneren kan eveneens gekozen worden om de studie meer op Manuele Therapie of meer op Sportkinesitherapie te richten. Het programma wordt normaal in 1 jaar afgewerkt. De mogelijkheid bestaat om het programma te spreiden over 2 jaren. De meest recente informatie kan u steeds vinden op: Truncus communis Keuze-opleidingsonderdeel Gespecialiseerde revalidatie bij musculo - skeletale aandoeningen t.h.v. onderste kwadrant (7sp.) Gespecialiseeerde revalidatie bij musculo - skeletale aandoeningen t.h.v. bovenste kwadrant (7sp.) Selected topics in Manual Therapy (4sp.) Selected topics in Sports Physical Therapy (4sp.) Recente ontwikkelingen in de pathologie en gevorderde medische beeldvorming bij musculoskeletale aandoeningen (3 sp.) Klinisch redeneren bij musculoskeletale aandoeningen aan de hand van casuïstiek (4 sp.) Mental coaching van patiënt en atleet (3 sp.) Onderzoekscasus binnen de manuele therapie of sport - kinesitherapie (3 sp.) Seminaries in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Stage in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Figuur 1: Schematische voorstelling van het programma. Het programma wordt normaal in 1 jaar volledig doorlopen. Indien het programma in 2 jaren doorlopen wordt, dan volgt de student in het eerste jaar de donkerblauw aangeduide vakken en in het tweede jaar de lichtblauw aangeduide vakken. De student kiest één van de 2 keuze-opleidingsonderdelen. 2

5 Programma in detail Truncus communis Musculoskeletale Revalidatie (33 sp.) Gespecialiseerde revalidatie bij musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het onderste kwadrant (LQ) (7 sp.) - Mobilisaties - Manipulaties - Oefentherapie - Biomechanische ketens - Neurodynamica - Taping, bracing Doelstellingen: De student is in staat om voor problemen t.h.v. het onderste kwadrant: - de informatie bekomen uit de anamnese te interpreteren en vervolgens een klinisch onderzoek (m.i.v. gespecialiseerde manueel therapeutische en neuro-musculaire evaluaties) op te stellen bij een patiënt met complexe musculoskeletale problemen. - op basis van wetenschappelijke literatuur zijn/haar keuzes in het klinisch onderzoek te onderbouwen. - de informatie bekomen uit het klinisch onderzoek te interpreteren en vervolgens een behandelplan op te stellen, rekening houdende met evidence-based practice (best available evidence en best clinical practice). - wetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren en de relevantie voor het klinisch redeneren en de klinische praktijkvoering te begrijpen. - gespecialiseerde vaardigheden in klinisch redeneren te ontwikkelen. - complexe musculoskeletale problemen t.h.v. het onderste kwadrant te behandelen (m.i.v. manipulaties en gespecialiseerde oefentherapeutische concepten). - gespecialiseerde evaluatie- en behandelingstechnieken van de manuele therapie (m.i.v. manipulaties) en sportkinesitherapie uit te voeren voor het onderste kwadrant. Examenvorm: schriftelijk en praktijk Gespecialiseerde revalidatie bij musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het bovenste kwadrant (UQ) (7 sp.) - Mobilisaties - Manipulaties - Oefentherapie - Biomechanische ketens - Neurodynamica - Handrevalidatie - Temporomandibulaire dysfuncties - Taping, bracing 3

6 Doelstellingen: De student is in staat om voor problemen t.h.v. het bovenste kwadrant: - de informatie bekomen uit de anamnese te interpreteren en vervolgens een klinisch onderzoek (m.i.v. gespecialiseerde manueel therapeutische en neuro-musculaire evaluaties) op te stellen bij een patiënt met complexe musculoskeletale problemen. - op basis van wetenschappelijke literatuur zijn/haar keuzes in het klinisch onderzoek te onderbouwen. - de informatie bekomen uit het klinisch onderzoek te interpreteren en vervolgens een behandelplan op te stellen, rekening houdende met evidence-based practice (best available evidence en best clinical practice). - wetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren en de relevantie voor het klinisch redeneren en de klinische praktijkvoering te begrijpen. - gespecialiseerde vaardigheden in klinisch redeneren te ontwikkelen. - complexe musculoskeletale problemen t.h.v. het bovenste kwadrant te behandelen (m.i.v. manipulaties en gespecialiseerde oefentherapeutische concepten). - gespecialiseerde evaluatie- en behandelingstechnieken van de manuele therapie (m.i.v. manipulaties) en sportkinesitherapie uit te voeren voor het bovenste kwadrant. Examenvorm: schriftelijk en praktijk Recente ontwikkelingen in de pathologie en gevorderde medische beeldvorming bij musculoskeletale aandoeningen (3 sp.) - Chronische pijn - Neurochirurgie en revalidatie - Kraakbeenherstel en revalidatie - Medische beeldvorming Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de meest recente inzichten aan te bieden aangaande het patho-anatomisch substraat en de medische behandeling van musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant, m.i.v. sportspecifieke aandoeningen. Verder worden in dit opleidingsonderdeel therapeuten bekwaam gemaakt in het beoordelen van de diverse deelaspecten van medische beeldvorming, specifiek gericht op musculoskeletale aandoeningen. Examenvorm: schriftelijk Mental coaching van patiënt en atleet (3 sp.) Doelstellingen: Na het volgen van dit opleidingsonderdeel: - kent en begrijpt de student de mentale toestand van de patiënt of atleet en de mogelijke impact hiervan op het klinische beeld, in het bijzonder wat betreft omgaan met klachten en pijn en therapietrouw. 4

7 - kent de student de wijze waarop een gesprek met de patiënt of atleet kan gebeuren, m.i.v. mogelijke valkuilen. - heeft de student de competentie om op een professionele manier om te gaan met psychosociale aspecten in het verhaal van de patiënt. - heeft de student de competentie om de patiënt of atleet door te wijzen voor mentale begeleiding. - heeft de student de competentie om te functioneren in een multidisciplinair team zowel op het niveau van het werken met patiënten als bij atleten. Examenvorm: schriftelijk Seminaries in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de studenten een state of the art m.b.t. geselecteerde topics in het domein van de manuele therapie en de sportkinesitherapie aan te bieden. Deze topics worden voorgesteld door gastsprekers met onderzoeks- of klinische expertise rond het bepaald topic. In het totaal worden 4 à 5 lezingen georganiseerd. Examenvorm: schriftelijk Klinisch redeneren bij musculoskeletale aandoeningen aan de hand van casuïstiek (4 sp.) Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel staat in het teken van de integratieve verwerking van eerder verworven kennis en vaardigheden. Gespecialiseerd klinisch redeneren m.b.t. revalidatie bij patiënten met musculoskeletale aandoeningen t.h.v. het bovenste en onderste kwadrant vormt het onderwerp. De biopsychosociale benaderingswijze wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toegepast. Naast het oefenen van cognitieve vaardigheden en het expliciet redeneren en argumenteren, is er tijd voor het integraal oefenen van praktische vaardigheden in het kader van het lichamelijk onderzoek en het therapeutisch proces. De studenten krijgen ook de mogelijkheid om praktijk - voorbeelden over patiënten met klachten t.h.v. het bovenste en/of onderste kwadrant te brengen en te bespreken. Examenvorm: beoordeling op basis van videocasus Onderzoekscasus binnen de manuele therapie of sportkinesitherapie (3 sp.) Doelstellingen: Dit opleidingsonderdeel omvat het schrijven van een case-study. De student werkt op basis van een anamnese een onderzoeksstrategie uit die wordt opgebouwd volgens en verantwoord op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur. Vervolgens wordt een behandelingsstrategie uitgewerkt op basis van de best available evidence en best clinical practice. Het resultaat van de behandeling wordt geëvalueerd op basis van bestaande wetenschappelijke methodes. Examenvorm: beoordeling op basis van de onderzoekscasus 5

8 Stage in de Musculoskeletale Revalidatie (3 sp.) Doelstellingen: De student is in staat om voor problemen t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant: - de informatie bekomen uit de anamnese te interpreteren en vervolgens een klinisch onderzoek (m.i.v. gespecialiseerde manueel therapeutische en neuro-musculaire evaluaties) op te stellen bij een patiënt met complexe musculoskeletale problemen. - op basis van wetenschappelijke literatuur zijn/haar keuzes in het klinisch onderzoek te onderbouwen. - de informatie bekomen uit het klinisch onderzoek te interpreteren en vervolgens een behandelplan op te stellen, rekening houdende met evidence-based practice (best available evidence en best clinical practice). - wetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren en de relevantie voor het klinisch redeneren en de klinische praktijkvoering te begrijpen. - gespecialiseerde vaardigheden in klinisch redeneren te ontwikkelen. - complexe musculoskeletale problemen t.h.v. het onderste en bovenste kwadrant te behandelen (m.i.v. manipulaties en gespecialiseerde oefen thera peutische concepten). - gespecialiseerde evaluatie- en behandelingstechnieken van de manuele therapie (m.i.v. manipulaties) en sportkinesitherapie uit te voeren voor het onderste en bovenste kwadrant. Examenvorm: beoordeling op basis van de scores door stageleiding en op basis van de stagecasus Keuzeopleidingsonderdelen Musculoskeletale Revalidatie (4 sp.) Selected topics in Manual Therapy (4 sp.) - State of the Art in Musculoskeletal Anatomy - State of the Art in Manual Therapy en/of Aims: After completing this course the student is able to: - critically analyse and interpretate new insights and concepts in manual therapy and to understand their relevance for the clinical reasoning process and clinical practice. - read and interpretate recent scientific literature and to understand its relevance for the clinical reasoning process and clinical practice. Examenvorm: mondeling Selected topics in Sports Physical Therapy (4 sp.) - Injury Prevention in Sports - Advanced Principles of Exercise Physiology, Nutrition and Training in Sports 6

9 Aims: After completing this course, the student has knowledge on: - advanced aspects of exercise physiology. - aspects of nutrition. - principles of training. - injury prevention in sports, including aspects of primary and secondary prevention and acute interventions. - how to communicate with sport coaches. Examenvorm: mondeling Docenten De lesgevers zijn professoren en clinical experts in Musculoskeletale Revalidatie van FaBeR en de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Tevens wordt er samengewerkt met nationale en internationale instellingen die gerenommeerd zijn in het domein van de Musculoskeletale Revalidatie. John Bos Manueel therapeut, Docent Hogeschool Rotterdam Transfer groep Rotterdam, Hoofdredacteur Tijdschrift Manuele Therapie (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) Klinisch redeneren Prof. Simon Brumagne Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling ambulante revalidatie Klinisch redeneren WK, Selected topics in Manual Therapy Peter Brys Radioloog - Afdeling Radiologie UZ Leuven Pathologie: medische beeldvorming Lic. Kim Daniels Zelfstandig kinesitherapeute (manueel therapeute) Revalidatie: manipulaties wervelkolom en extremiteiten Revalidatie: biomechanische ketens 7

10 Prof. Wim Dankaerts Kinesitherapeut/manueel therapeut - Afdeling Musculo skeletale Revalidatie K.U.Leuven Revalidatie: oefentherapie UQ Klinisch redeneren UQ Selected topics in Manual Therapy Prof. Philippe Debeer Orthopedisch chirurg - Afdeling Orthopedie UZ Leuven Selected topics in Manual Therapy Prof. Bert De Cuyper Sportpsycholoog - Afdeling Bewegings- & Sportpsychologie en Coaching K.U.Leuven Mental coaching (bij sporters) Prof. Christophe Delecluse Bewegings wetenschapper - Afdeling Fysieke Activiteit en Gezondheid K.U.Leuven Selected topics in Sports Physical Therapy Prof. Bart Depreitere Neurochirurg - Afdeling Neurochirurgie UZ Leuven Pathologie: neurochirurgie en revalidatie Selected topics in Manual Therapy Lic. Pieter Derycke Zelfstandig kinesitherapeut (manueel therapeut) Revalidatie: mobilisaties wervelkolom en extremiteiten Revalidatie: oefentherapie wervelkolom+lq Prof. Peter Hespel Inspanningsfysioloog - Afdeling Fysieke Activiteit en Gezondheid K.U.Leuven Selected topics in Sports Physical Therapy Dr. Hans Isselee Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven Revalidatie: temporomandi - bulair dysfuncties Prof. Frank Luyten Reumatoloog - Afdeling Interne Geneeskunde, Reumatologie UZ Leuven Pathologie: kraakbeen - herstel en revalidatie Philip Moulaert Zelfstandig kinesi therapeut (manueel therapeut) Revalidatie: neurodynamica Prof. Eddy Neerinckx Kinesitherapeut - Afdeling Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie K.U.Leuven 8 Mental coaching (bij patiënten)

11 Lic. Koen Schoolmeesters Zelfstandig kinesi therapeut (manueel therapeut) Revalidatie: manipulaties wervelkolom en extremiteiten Lesgevers SOMT (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie -Nederland) Revalidatie: manipulaties wervelkolom en extremiteiten Lic. Ann Spriet Kinesitherapeute - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling ambulante revalidatie Pathologie: chronische pijn Pathologie: neurochirurgie en revalidatie Prof. Filip Staes Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven, Afdeling Fysische Genees kunde en Revalidatie, UZ Leuven, afdeling sportkinesitherapie Revalidatie: oefentherapie LQ Klinisch redeneren LQ Selected topics in Sports Physical Therapy Prof. Eric Van den Kerckhove Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven, Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling handrevalidatie Revalidatie: handrevalidatie Dr. Peter Van Wambeke Fysisch geneesheer - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven Pathologie: chronische pijn Lic. Styn Vereecken Kinesitherapeut - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling sportkinesitherapie Revalidatie: taping, bracing LQ en UQ Lic. Leen Vervaet Kinesitherapeute - Afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ Leuven, afdeling ambulante revalidatie (rugscholing) Pathologie: chronische pijn Lic. Dieter Van Assche Kinesitherapeut - Afdeling Musculoskeletale Revali datie K.U.Leuven, Afdeling Interne Geneeskunde, Reumatologie UZ Leuven Pathologie: kraakbeen herstel en revalidatie, Revalidatie: oefentherapie kraakbeenletsels 9

12 Afdeling Musculoskeletale Revalidatie Departement Revalidatiewetenschappen FaBeR Tervuursevest 101 bus 1500 BE-3001 HEVERLEE België

Permanente Vorming. Musculoskeletale Revalidatie

Permanente Vorming. Musculoskeletale Revalidatie K.U.Leuven Departement Revalidatiewetenschappen Permanente Vorming Musculoskeletale Revalidatie Gevorderd programma 2005-2007 doelstelling Via de permanente vorming wil de Afdeling Musculoskeletale Revalidatie

Nadere informatie

I n f o r m a t i e f o l d e r

I n f o r m a t i e f o l d e r I n f o r m a t i e f o l d e r POSTGRADUAATSOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE Academiejaar 2013-2014 M o t i v e r i n g De opleiding leidt op tot gespecialiseerde kinesitherapeuten in het musculoskeletale

Nadere informatie

Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT

Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT Voor u ligt de domeinbeschrijving manuele therapie. Deze beschrijving vormt de uitkomst van het project domeinbeschrijving manuele therapie dat door het bestuur

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie afstudeerrichtingen

Nadere informatie

16/06/2014. Academic year 2013-2014 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE. examen

16/06/2014. Academic year 2013-2014 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE. examen Academic year 201-20 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE examen 16/06/20 1rst Master in Rehabilitation 2 nd Master in Rehabilitation for neurological disorders 2nd Master in Rehabilitation in Mental

Nadere informatie

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Welkom Prof.dr.C.Van den Broeck Jos De Cat Prof.dr.H.Feys Ann Govaere Patrick Algoet Zoë Clasen Wendy Van Daele Inhoud 1. Doel

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE WINTERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE EXCLUSIEF VOOR ARTSEN Studiegids MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE Evidence based medicine en evidence based practice Drie studieniveaus CAS, DAS en MSc Samenwerking tussen Vrije Universiteit Brussel, Stichting

Nadere informatie

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Symposium Bologna Experten Leuven, 8 november 2012 Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Peter Van Roy Vrije Universiteit Brussel Kinesitherapie in de tweede helft van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Centrum voor Sportgeneeskunde

Centrum voor Sportgeneeskunde bewegingsstelsel info voor de sporter Centrum voor Sportgeneeskunde UZ Gent, dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie Centrum voor Sportgeneeskunde Ons aanbod Het Centrum voor Sportgeneeskunde van het

Nadere informatie

Bijlage 1: Structuur van de opleiding

Bijlage 1: Structuur van de opleiding Bijlage 1: Structuur van de opleiding De master in de specialistische geneeskunde is een master-na-masteropleiding van 120 studiepunten met 30 afstudeerrichtingen (moederspecialismen). De studiepunten

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE

MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE POSTGRADUAAT ACADEMISCH PROGRAMMA MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE INHOUD 4 Opleidingsobjectieven 5

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAATOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE

CURRICULUM POSTGRADUAATOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE CURRICULUM POSTGRADUAATOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE 2 INHOUDSTAFEL Situering 4 Toelatingsvoorwaarden 5 Organisatie 6 Opbouw en inhoud van de opleiding. 7 Beroepsrollen en competenties 9 Bijlage

Nadere informatie

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer,

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer, INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA FYSIOTHERAPIE -- -- 1. TOELICHTING Geachte mevrouw, Geachte heer, U vertoont

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

PHYSICARE. Fysiotherapie Locomotorische revalidatie Reumatologie. Fysiotherapie - Locomotorische revalidatie - Reumatologie

PHYSICARE. Fysiotherapie Locomotorische revalidatie Reumatologie. Fysiotherapie - Locomotorische revalidatie - Reumatologie PHYSICARE Locomotorische revalidatie Reumatologie - Locomotorische revalidatie - Reumatologie 2 - REUMATOLOGIE DIENST REVALIDATIE 3 REUMATOLOGIE Site St-Elisabeth Tel.: 02-614 27 60 Fax: 02-614 27 64 E-Mail:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

Symposium. Werken met een lichaam dat moeilijk doet. zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek

Symposium. Werken met een lichaam dat moeilijk doet. zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek Symposium Werken met een lichaam dat moeilijk doet zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM Werken met een lichaam dat moeilijk

Nadere informatie

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer,

1. TOELICHTING. Geachte mevrouw, Geachte heer, INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA FYSIOTHERAPIE -- -- 1. TOELICHTING Geachte mevrouw, Geachte heer,

Nadere informatie

Deze steekkaart maakt deel uit van het boek "Steekkaarten doceerpraktijk" van Mieke Clement en Lies Laga (Eds.), uitgegeven door Garant.

Deze steekkaart maakt deel uit van het boek Steekkaarten doceerpraktijk van Mieke Clement en Lies Laga (Eds.), uitgegeven door Garant. Klinisch college Omschrijving Een klinisch college is een specifiek soort interactiecollege, waarvan het belangrijkste doel het aanleren van de vaardigheid tot klinisch redeneren is. Doordat in een klinisch

Nadere informatie

Verantwoording Reader en opzet cursus. FysioFase

Verantwoording Reader en opzet cursus. FysioFase Verantwoording Reader en opzet cursus FysioFase Cursus jaar 2007-2008 Beroepsopdracht van Marc Altyzer & Opleiding fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam Inhoud...3...4 Algemene toestand...4 Lokale stoornissen...4

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

De rol en positie van passief segmentaal bewegingsonderzoek binnen het klinisch redeneren

De rol en positie van passief segmentaal bewegingsonderzoek binnen het klinisch redeneren Abstractprogramma vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart 2009 De rol en positie van passief segmentaal bewegingsonderzoek binnen het klinisch redeneren Emiel van Trijffel MSc Afd. Klinische Epidemiologie,

Nadere informatie

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas ELSITAS WWW.DIKINORDE.BE WWW.ELSVERCRUYSSE.EU M +32 (0)495 45 90 22 HET KOMT DIK IN ORDE Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas Onze visie: een lichaam in balans We streven

Nadere informatie

Kiezen. Universiteit Utrecht

Kiezen. Universiteit Utrecht Kiezen 2015 Dr. Nico L.U. van Meeteren, fysiotherapeut Senior docent-onderzoeker, UMC Utrecht Hoofd Kamer Fysiotherapie, AGUtrecht Manager R&D, Abakus BV n.l.u.vanmeeteren@umcutrecht.nl Inhoud Mijn ervaringen

Nadere informatie

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers.

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. NEXUS Een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut waarin liefde voor het vak gekoppeld wordt aan een ambitie om te verbeteren. Bij ons werken voorlopers uit de praktijk die uw vragen beantwoorden. Wij

Nadere informatie

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18 Inhoud Redactie 11 Auteurs 12 Voorwoord 16 Inleiding 18 1 Spirometrie in de cardiorespiratoire revalidatie 22 Thomas Malfait en Eric Derom Inleiding 22 Longvolumes 24 Volumestroom (flow) of debiet 29 Piekstroommetingen

Nadere informatie

ECTS PG Radiotherapie

ECTS PG Radiotherapie ECTS PG Radiotherapie 20 SP Doelstellingen De cursisten zijn in staat om verschillende oncologische pathologieën en behandelingen grotendeels te begrijpen. Radiobiologie wordt opgenomen in relatie tot

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

Hypermobiliteitssyndroom. Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie

Hypermobiliteitssyndroom. Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie Hypermobiliteitssyndroom Lentesymposium, 24 maart 2012 Dr. Katrien Van Rie Fysische geneeskunde & revalidatie Veralgemeende pijnklachten? Recidiverende gewrichtsblokkages? Recidiverende gewrichts(sub)luxaties?

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Master of Science in de psychologie onderwijs Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen H000079

Nadere informatie

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam.

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis RevArte de kunde en kunst van het

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

-Masterclass- HEUP BOVEN BEEN &KNIE

-Masterclass- HEUP BOVEN BEEN &KNIE -Masterclass- HEUP BOVEN BEEN &KNIE Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Tijden & locatie 2 Doelgroep 2 Literatuur 2 Doelstellingen 2 Kernpunten 3 Cursus inhoud 3 Begeleiding 3 Kosten 3 Inschrijven 3 Inschrijfformulier

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Vroegbegeleiding. Vroegbegeleiding. Onthaalbrochure

Vroegbegeleiding. Vroegbegeleiding. Onthaalbrochure 9 o Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Onthaalbrochure 2 Wat is vroegbegeleiding? Het vroegbegeleidingsprogramma is een ambulant, multidisciplinair begeleidingsprogramma dat zich richt naar personen met

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Postgraduaat hartfalen: programma academiejaar 2016-17

Postgraduaat hartfalen: programma academiejaar 2016-17 Postgraduaat hartfalen: programma academiejaar 2016-17 Module 1: Persoon met acuut hartfalen 4 studiepunten 23/09/2016 09-10u Introductie Dhr. J. Vercammen 10-12u Anatomie en fysiologie Dr. W. Mullens

Nadere informatie

Multidisciplinaire rugrevalidatie

Multidisciplinaire rugrevalidatie Multidisciplinaire rugrevalidatie Lage rugpijn Acuut chronisch Acuut < 6 wkn Subacuut tss 6wkn en 3 maand Chronisch > 3 maand Specifiek aspecifiek Uitsluiten van alarmsignalen (red flags) 90-95% aspecifiek

Nadere informatie

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7 Inhoud Redactie 1 1 Auteurs 1 2 Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7 sport 19 1 Strategieën ter preventie van enkeldistorsies en voorstekruisbandletsels 23 Elke Cumps, Inne Aerts, Romain Meeusen Neuromusculaire

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA

1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA FYSIOTHERAPIE 1. TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA Voor afgestudeerden

Nadere informatie

Redactie 1 0. Auteurs 1 1. Voorwoord 1 7. klinische praktijk 19

Redactie 1 0. Auteurs 1 1. Voorwoord 1 7. klinische praktijk 19 Inhoud Redactie 1 0 Auteurs 1 1 Voorwoord 1 7 klinische praktijk 19 1 Oefentherapie bij patiënten met multipele sclerose 23 Peter Feys, Bert op t Eijnde en Paul van Asch Oefentherapie bij MS 26 Besluit

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 204-205 Inleiding 2 2 Instelling: UgenT 3 2. Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 3 2.2 Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nexus wenst iedereen een succesvol en plezierig 2008!

Nieuwsbrief. Nexus wenst iedereen een succesvol en plezierig 2008! Jaargang 3, nr. 1, 16-01-2008 2008 Voornemens 2008 Heb jij al goede voornemens? En wat zijn uw speerpunten op het professionele vlak? Het realiseren van een aantal beweegprogrammas in uw praktijk? Het

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Revalidatie na THP. Symposium Orthopedie Heuppathologie. 24 november 2012 Sam Hendrix Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Revalidatie na THP. Symposium Orthopedie Heuppathologie. 24 november 2012 Sam Hendrix Fysische Geneeskunde en Revalidatie Revalidatie na THP Symposium Orthopedie Heuppathologie 24 november 2012 Sam Hendrix Fysische Geneeskunde en Revalidatie campus Sint-Jozef campus Sint-Anna Diestersteenweg 100-3800 Sint-Truiden 011-69 91

Nadere informatie

Multimorbiditeit & Klinisch redeneren. Karin Timm Hester Vermeulen

Multimorbiditeit & Klinisch redeneren. Karin Timm Hester Vermeulen Multimorbiditeit & Klinisch redeneren Karin Timm Hester Vermeulen Mw B Voorstellen Gezondheidsprobleem Multimorbiditeit Twee of meer (chronische) ziekten tegelijkertijd Bijna 2 miljoen mensen! Bij 2/3

Nadere informatie

Coach Information Supply

Coach Information Supply Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Information Supply AUTEUR VERTALING INSTITUUT PROF. DR. MANFRED MUCKENHAUPT PUT KOEN Katholieke Universiteit Leuven,

Nadere informatie

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Artikel 22 FYSIOTHERAPIE K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie. Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Psyche en Sysiphus Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie. 16 oktober 2015

Psyche en Sysiphus Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie. 16 oktober 2015 Psyche en Sysiphus Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie 16 oktober 2015 Dr. Bart Leroy UPC KU Leuven, Campus Kortenberg Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde LEUVEN t Master in de verpleegkunde en de vroedkunde KU LEUVEN i.s.m. HOGESCHOLEN Faculteit Geneeskunde Als student verpleeg- en vroedkunde studeer je aan de Campus Gasthuisberg Master in de verpleegkunde

Nadere informatie

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam HGZO 2011 Verloskunde Academie Rotterdam HBO opleiding Starten 60 studenten per jaar vierjarige opleiding, 50% stage Vanaf 2009-2010: competentiegericht onderwijs ZO congres 2011 de StudentArena Voor 2009-2010

Nadere informatie

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport TWEEJAARLIJKS CONGRES VOOR SPORTGENEESKUNDE & SPORTWETENSCHAPPEN Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport Acute aanpak

Nadere informatie

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE EXCLUSIEF VOOR ARTSEN Studiegids MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE CAS Jaarlijkse cyclus van cursussen 2016-2017 startdatum 7 september 2016; laatste cursusdag 28 juni 2017 overige cursusdagen 2016: 2109, 1210,2610,2311,1412

Nadere informatie

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Geneeskunde zaterdag 14 maart 2015 Faculteit Geneeskunde Geneeskunde Tandheelkunde Logopedische en audiologische wetenschappen Biomedische wetenschappen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in het management

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Academiejaar 2016 2017 Bachelor in de orthopedagogie, Bachelor in het sociaal werk, Bachelor in de toegepaste psychologie, Bachelor in de gezinswetenschappen,

Nadere informatie

Onderwijskundig onderzoek in het HGZO: Effect van een complementaire interventie bij sensibiliteitsstoornissen na CVA HGZO, 22/03/2012 Anne Devesse,

Onderwijskundig onderzoek in het HGZO: Effect van een complementaire interventie bij sensibiliteitsstoornissen na CVA HGZO, 22/03/2012 Anne Devesse, Onderwijskundig onderzoek in het HGZO: Effect van een complementaire interventie bij sensibiliteitsstoornissen na CVA HGZO, 22/03/2012 Anne Devesse, Dirk Smits Verbetert de sensibiliteit en de functionaliteit

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

L.s, MVG, Huub Vossen, NVMT. De intreerede is opgenomen en te bekijken op website van de HAN:

L.s, MVG, Huub Vossen, NVMT. De intreerede is opgenomen en te bekijken op website van de HAN: L.s, Op donderdag 17 februari 2011 hebben de lectoren dr. Robert van Cingel en dr. Wim Hullegie hun intreerede gehouden bij de installatie van het Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Lectoraat Musculoskeletale

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Amputatie van een onderste lidmaat. Van preoperatieve zorg tot functioneren met een prothese

Amputatie van een onderste lidmaat. Van preoperatieve zorg tot functioneren met een prothese INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS Jaarcongres ISPO België Amputatie van een onderste lidmaat. Van preoperatieve zorg tot functioneren met een prothese 28 maart 2015 Thomas More Hogeschool

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Stage werkplan. Huidtherapie Leenen

Stage werkplan. Huidtherapie Leenen Stage werkplan Huidtherapie Leenen Te Helmond Naam: Tamara de Vries Studentnummer: 09023259 HDT-vt-02 Inhoud: 1.Inleiding 2. Beschrijving leerdoelen 2.1 Huidtherapeutische stage 2.2 Overzicht leerdoelen

Nadere informatie

HSP VOOR PROFESSIONALS HOE GA JE ALS PROFESSIONELE HULP- EN ZORGVERLENER OM MET HOOGSENSITIEVE PERSONEN?

HSP VOOR PROFESSIONALS HOE GA JE ALS PROFESSIONELE HULP- EN ZORGVERLENER OM MET HOOGSENSITIEVE PERSONEN? PERMANENTE VORMING ACADEMISCH PROGRAMMA HSP VOOR PROFESSIONALS HOE GA JE ALS PROFESSIONELE HULP- EN ZORGVERLENER OM MET HOOGSENSITIEVE PERSONEN? MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEVE OPZET EVIDENCE BASED

Nadere informatie

Impingement Protocol

Impingement Protocol Impingement Protocol Etiologie Rode vlaggen Anamnese en onderzoek Evidence based behandelrichtlijn SIS Discussie Groene Hart SchouderWerkgroep 16 juni 2010 etiologie Botstructuur Glenohumerale instabiliteit

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 officieuze coördinatie

FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 officieuze coördinatie FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 "AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie." + "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.1.1991) + "Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist

Nadere informatie

Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk

Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk In kader van het ERNAH-onderzoeksproject is er een studie gevoerd over de competenties en vaardigheden die orthopedagogen

Nadere informatie

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk.

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk. OKIDO Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw Website: http://www.wvvk.be 08/02/2007 OKIDO FOD Volksgezondheid 1 Eerste intermediair verslag:

Nadere informatie