HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN"

Transcriptie

1 HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN

2 Nettrack biedt publishers de mogelijkheid conversies van bezoeker naar lead of sale te meten om zo inzicht te krijgen in de prestaties van individuele Nettrack campagnes, ings, websites of leden. Hiervoor zijn onderstaande tools beschikbaar: 1. Optionele Info en Subid s Een Nettrack clickurl kan je verrijken met eigen data in 2 verschillende type variabelen, namelijk de variabele Optionele Info of in één van de variabele Subid s. Let op: rapportages met SubId's blijven bruto. Hierin wordt uitval niet verwerkt. 2. Conversion Tracking Report Maakt een csv download van conversie data in het Nettrack systeem o.b.v. tracking datum: Leads: met status pending/goedgekeurd Sales: met status pending/goedgekeurd/afgekeurd Variabelen: Tracking Datestamp, status Datestamp, Campaign ID, Campaign Name, Optional Info, Sale Amount, Transaction ID, Line Item ID, Commission en Status 3. Custom Conversion Tracking Tool (CCTT) Conversie data direct inladen in je eigen (custom) tracking systeem. Met de CCTT kan je via je eigen tracking systeem op de hoogte worden gesteld van een nieuwe conversie (Lead of Sale) of een statuswijziging van deze conversie. Ook de afkeuring van leads wordt doorgegeven via de CCTT 4. 3 rd party Pixel Tracking Voor het real-time bijhouden van conversies 5. Rapportage Statistieken per campagne Sales rapport per campagne SubID statistieken kunnen direct worden opgevraagd of via de reguliere statistieken. Let op: SubID betreffen bruto cijfers; afgekeurde leads/sales worden niet verwerkt in deze statistieken Definitie unieke clicks: zie hoofdstuk rapportage

3 1 Optionele Info & subid s Een Nettrack clickurl kan je verrijken met eigen data in 2 verschillende type variabelen, namelijk de variabele Optionele Info of in één van de variabele Subid s. Wat zijn de verschillen tussen Optionele Info en Subid s? Optionele Info: biedt de mogelijkheid om tot een maximum van 255 karakters aan informatie mee te sturen met de clickurl. Van deze informatie kan uitgebreide conversie rapportage worden gegenereerd inclusief de laatste status van de lead of sale. Optionele Info data is beschikbaar in: Publisher Interface RAPPORTAGES Conversion Tracking Reports ( zie hoofstuk 2) en de Custom Conversion Tracking Tool ( zie hoofstuk 3). Subid1 t/m Subid5 bieden de mogelijkheid om tot een maximum van 150 karakters aan informatie mee te sturen met de clickurl. SubID s kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de informatie van de betreffende website of mailing mee te kunnen geven. Bijvoorbeeld indien als SubID1 wordt gebruikt mailing dinsdag, kunnen daarna de bruto resultaten worden opgevraagd (per campagne of voor alle campagnes) voor alle clicks/leads/sales die dit SubID hebben meegekregen. Ook kan een willekeurige rapportage combinatie worden gemaakt van subid1, 2, 3, 4 of 5. Subid data is beschikbaar in: Publisher Interface RAPPORTAGES Subid statistieken ( zie hoofstuk 5: Rapportage. let op: alleen de bruto cijfers; Afkeuringen leads en sales worden hier niet verwerkt) en de Custom Conversion Tracking Tool ( zie hoofstuk 3). 2 Conversion Tracking Reports Achter een click-url die in een banner- of tekstlink zit kun je Optionele Info toevoegen. Via de publisher interface kan je vervolgens een csv rapport genereren van alle gegenereerde conversies binnen het geselecteerde datum bereik met die optionele informatie oftewel je Conversion Tracking Report. Optionele Info toevoegen Achter de laatste slash van een Nettrack banner url kan je een eigen waarde meegeven die geassocieerd wordt met een click, lead en/of sale. Bijvoorbeeld een intern ID of een adres. Tot een maximum van 255 karakters kunnen worden meegegeven. De maximale lengte van subid s is 150 karakters Let op: alleen &-tekens en?-vraagtekens kan je niet gebruiken, dat veroorzaakt trackingsproblemen. Het Nettrack systeem beschouwd alle karakters achter het publisher ID als Optionele Info totdat er een bekende subid variabele wordt gevonden zoals &subid1=. In het onderstaande voorbeeld is het geel gekleurde gedeelte de Optionele Info: Als je naast conversion tracking ook Sub-id s wilt gebruiken, dan komt de url er als volgt uit te zien: dit-is-de-optionele-info &subid1=test1

4 Rapportage downloaden Met de Conversion Tracking Reports knop krijgt u per csv een overzicht van alle gegenereerde conversies met bijbehorende Optionele Info binnen de geselecteerde periode. Ga naar: Publisher Interface RAPPORTAGES Conversion Tracking Reports Selecteer de begin en einddatum van de gewenste periode (o.b.v. datum lead/sale registratie). De maximaal selecteerbare periode is één maand. Selecteer een enkele of alle campagnes. Optioneel kan je het rapport naar een adres laten sturen. Klik op download Conversion Tracking Report. Houd er rekening mee dat het genereren van een rapport enkele minuten kan duren Nadat een rapport is gegenereerd, is het 24 uur beschikbaar voor download. Het csv rapport bevat de volgende gegevens: Status date Campaign ID Campaign Name Optional Info Sale Amount Transaction ID Line Item ID Commission Datum laatste lead/sale status wijziging. Nettrack campagne ID Nettrack campagne naam Optionele Info waarde meegegeven in de click url. Aantal sale items Transactie ID sale Line Item ID sale Publisher commissie Status Leads: pending en goedgekeurd * Sales: pending, goedgekeurd en afgekeurd. Date Datum lead/sale registratie * Afgekeurde leads zijn in dit rapport niet beschikbaar. Deze gegevens zijn wel beschikbaar in de Custom Conversion Tracking Tool (CCTT). 3 Custom Conversion Tracking Tool (CCTT) Met CCTT kan je via je eigen tracking systeem op de hoogte worden gesteld van een nieuwe conversie ( Lead of Sale ) of een statuswijziging van deze conversie. Aanvragen Om de CTT te kunnen gebruiken dien je een aanvraag te doen bij je Account Manager. Deze zal je tevens uitleg verstrekken als er nog vragen zijn over de tool. Configuratie Om conversion tracking te activeren moet er een lead en/of sale url worden aangeleverd aan je Account Manager, deze plaatst vervolgens de URL(s) in het systeem. Deze URL zal worden aangeroepen als er een conversie wordt gedaan of status wordt gewijzigd. Met de aanroep worden parameters meegegeven waarin de informatie over de lead of sale staat. Parameters In geval van een lead worden, indien beschikbaar onderstaande waardes meegegeven:

5 id cid cn type bid td Lead id Campagne id (nettrack) Campagne naam lead Banner id subid1 Subid 1 subid2 Subid 2 subid3 Subid 3 subid4 Subid 4 subid5 Subid 5 ip optinfo akeyword ctttype status fc fl fs fss Timestamp van transactie Ip adres van consument Optionele info Action keyword insert of update pending, accepted, rejected Click fee Lead fee Sale fee SubSale fee

6 In geval van een sale worden, indien beschikbaar onderstaande waardes meegegeven: id Sale id (kan hetzelfde zijn, regelnummer is dan toegevoegd) line_id Regelnummer, enkel bij meerdere sale regels cid Campagne id (nettrack) cn Campagne naam type Sale bid Banner id td Timestamp van transactie subid1 Subid 1 subid2 Subid 2 subid3 Subid 3 subid4 Subid 4 subid5 Subid 5 ip Ip adres van consument optinfo Optional info akeyword Action keyword ctttype insert of update Status pending, accepted, rejected fc Click fee fl Lead fee fs Sale fee fss SubSale fee Verwerking Stel dat een lead URL er als volgt uit ziet: Automatisch wordt dan een? aan het eind van de url toegevoegd wanneer deze ontbreekt. Vervolgens worden de beschikbare waardes doorgegeven en wordt onderstaande URL aangeroepen: 200&bid=5&subid1=sitea&ip= &ctttype=insert&status=pending De pagina die je aanlevert zal dus de waardes moeten uitlezen die wij meesturen met de URL. Wijzigingen en nieuwe leads/sales worden elk uur verwerkt, hierdoor kan het dus zijn dat eigen registratie soms tijdelijk verschilt met de registratie van de CTT.

7 4 3 rd party Pixel Tracking Publishers kunnen één of meerdere trackingpixels aanleveren van andere partijen zoals Google Adwords, Microsoft Advertising of een eigen custom tracking systeem voor het realtime meemeten van conversies. Let op: OMG/Netdirect voert zelf een correctie uit op response data van campagnes. Deze correctie wordt niet meegenomen in de 3rd party pixel tracking, en er zal dus per definitie een afwijking zijn tussen deze data. 3.1 HTML of Javascript Image pixel Voor interne OMG campagnes. Nieuwe HTML of Javascript image pixels worden alleen geplaatst bij ondertekening contract waarin de publisher verklaart dat de door de publisher aangeleverde pixel alleen processen start conform art. nummer 11.7a Telecomwet. 3.2 Server2server Postback URL Bij externe campagnes die werken zonder cookie tracking (bekijk het actuele overzicht met deze campagnes op ) moeten de pixels aangeleverd worden als postback URL en niet als HTML of Javascript pixel. Omdat dit type third party pixel werkzaam is vanuit de webserver van DirectTrack, kunnen wij garanderen dat de pixel geen cookie zet in de browser van de consument. Aanleverspecificaties De maximumlengte van de pixel is 255 karakters. Stuur de URL of pixelcode naar of je OMG/Nettrack contactpersoon. Vervangingswaarden De volgende vervangingswaarden kunnen aan een 3rd party tracking url worden meegegeven: %PROGRAM% Campagne ID %OPT_INFO% Optionele data als deze door publisher is meegegeven in de clickurl %SUBID1% SubID waarde 1 als deze door publisher is meegegeven in de clickurl %SUBID2% SubID waarde 2 als deze door publisher is meegegeven in de clickurl Voorbeeld van custom pixel met vervangingswaarden: <IMG SRC="https://www.uwsite.nl/track.php?campagneid=%PROGRAM%&opt_info =%OPT_INFO%&subid1=%SUBID1%&subid2=%SUBID2%" HEIGHT="1" WIDTH="1" BORDER="0"> Voorbeeld van postback url met vervangingswaarden: https://www.uwsite.nl/track.php?campagneid=%program%&opt_info=%opt_info%&subid1=%subid1%&su bid2=%subid2

8 5 Rapportage Opvragen rapportages Statistieken kunnen worden opgevraagd per periode. Selectie is mogelijk op basis van de volgende radio buttons: per campagne, voor alle campagnes, cumulatief of per datum. De algemene statistieken zijn de vinden op: Publisher Interface RAPPORTAGES Toon rapportage Een gedetailleerd sales rapport per campagne is via deze pagina te verkrijgen door te klikken op de campagnenaam in de eerste kolom. In dit rapport zijn de volgende velden beschikbaar: Datum, Transactie nummer, Omzet sales, Sub-sale, Status, Waarde bestelling en Verdiende commissie. SubID statistieken SubID s kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de informatie van de betreffende website of mailing mee te kunnen geven. Bijvoorbeeld indien als SubID1 wordt gebruikt mailing dinsdag, kunnen daarna de bruto resultaten worden opgevraagd (per campagne of voor alle campagnes) voor alle clicks/leads/sales die dit SubID hebben meegekregen. Let op: SubID statistieken zijn momenteel alleen beschikbaar voor de bruto cijfers; Afkeuringen leads en sales worden niet verwerkt in subid rapportages. Publisher Interface RAPPORTAGES Sub-ID statistieken (link) Ook kan er vanuit de reguliere statistieken worden doorgeklikt naar SubID niveau. Naast SubID s kan er ook optionele informatie worden meegegeven aan leads en sales, waarmee een unieke waarde kan worden meegegeven aan bijvoorbeeld de lead of sale. Zie voor meer informatie hoofdstuk 1 Optionele Info & subid s Een Nettrack clickurl kan je verrijken met eigen data in 2 verschillende type variabelen, namelijk de variabele Optionele Info of in één van de variabele Subid s. Wat zijn de verschillen tussen Optionele Info en Subid s? Optionele Info: biedt de mogelijkheid om tot een maximum van 255 karakters aan informatie mee te sturen met de clickurl. Van deze informatie kan uitgebreide conversie rapportage worden gegenereerd inclusief de laatste status van de lead of sale. Optionele Info data is beschikbaar in: Publisher Interface RAPPORTAGES Conversion Tracking Reports ( zie hoofstuk 2) en de Custom Conversion Tracking Tool ( zie hoofstuk 3). Subid1 t/m Subid5 bieden de mogelijkheid om tot een maximum van 150 karakters aan informatie mee te sturen met de clickurl. SubID s kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de informatie van de betreffende website of mailing mee te kunnen geven. Bijvoorbeeld indien als SubID1 wordt gebruikt mailing dinsdag, kunnen daarna de bruto resultaten worden opgevraagd (per campagne of voor alle campagnes) voor alle clicks/leads/sales die dit SubID hebben meegekregen. Ook kan een willekeurige rapportage combinatie worden gemaakt van subid1, 2, 3, 4 of 5.

9 Subid data is beschikbaar in: Publisher Interface RAPPORTAGES Subid statistieken ( zie hoofstuk 5: Rapportage. let op: alleen de bruto cijfers; Afkeuringen leads en sales worden hier niet verwerkt) en de Custom Conversion Tracking Tool ( zie hoofstuk 3). 2 Conversion Tracking Reports. Metingen (unieke) clicks Nettrack meet unieke clicks, welke ook worden gebruikt om conversieratio s te berekenen. Nettrack maakt gebruik van cookies om te bepalen of een click uniek is. De geldigheid van een click cookie is standaard ingesteld op 1 dag. De geldigheid van een lead/sale cookie is standaard ingesteld op 30 dagen Unieke click = gebruiker klikt op een banner en Nettrack plaatst een cookie in de browser voor de click, die uniek is voor de Publisher/campagne combinatie. Dubbele click: consument heeft al op de specifieke afbeelding geklikt voor die campagne/publisher combinatie. 1e click campaign/publisher/creative wordt gemeten. Overige clicks worden gemeten als dubbelen. Wel/niet dubbel wordt gebaseerd op cookie ID, dus op niet verwijderd cookie in browser van consument. Ieder cookie ID kan maar 1 maal converteren per campagne. Hieronder worden een paar voorbeelden gegeven hoe dit resulteert in de statistieken. Campagne wordt binnen 30 dagen meerdere malen g d De publisher mailt een campagne meerdere malen binnen 30 dagen. Hierdoor kan het zijn dat een consument bij de eerste mailing wel klikt op de campagne uiting, maar pas bij de tweede mailing converteert in een lead of sale. Als het cookie in de tussentijd nog aanwezig is in de browser van de consument, herkent Nettrack dat deze consument al een keer heeft geklikt op de campagne, en zal de click van de tweede mailing als dubbele behandelen. De lead/sale zal daarom worden gekoppeld aan de eerste click en dus ook aan het SubID uit de eerste mailing.

10 Meerdere consumenten maken gebruik van dezelfde computer met dezelfde browser Op 1 computer komt de publisher mailing binnen voor meerdere accounts. Als op al die links geklikt binnen dezelfde browser, binnen 24 uur, zal door de Publisher voor elk account een klik geregistreerd worden. Nettrack zal in dit geval maar 1 click registreren.

PUBLISHER BEGINNERS HANDLEIDING ZANOX MARKETPLACE - GETTING STARTED! -

PUBLISHER BEGINNERS HANDLEIDING ZANOX MARKETPLACE - GETTING STARTED! - PUBLISHER BEGINNERS HANDLEIDING ZANOX MARKETPLACE - GETTING STARTED! - INHOUD Marketplace zanox publisher... 3 Welkom 3 Voordelen van de marketplace 3 [ 1 ] Profiel aanmaken... 4 Overzichtspagina 5 Profiel

Nadere informatie

Handleiding bol.com Partnerprogramma

Handleiding bol.com Partnerprogramma Handleiding bol.com Partnerprogramma Versie: 1.09 Datum: 28-05-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Wijzigingen handleiding... 4 Homepage... 5 Homepage rapportage... 5 Openstaand saldo... 6 Laatste betaling...

Nadere informatie

Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk

Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 De voordelen van Admarkt Topadvertenties op een rij Pagina 4 Het gemak van een koppeling tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 AdCalls Installatiehandleiding TITEL Handleiding AdCalls DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 2 Inhoudsopgave # Titel Bladzijde 1. Introductie 3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 Uw website(s) koppelen

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 2. Ik ben getrouwd, wordt mijn gebruikersnaam nu anders? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4.

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

Handleiding ZO+ Iron CMS 1 maart 2010

Handleiding ZO+ Iron CMS 1 maart 2010 Het is een product van ZO + internetspecialist [sinds 1993] is een modulair beheersysteem waarmee alle soorten websites gebouwd en onderhouden kunnen worden. Er zijn twee varianten beschikbaar, namelijk:

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding Klant Portal

Handleiding Klant Portal Handleiding Klant Portal Copyright Copyright 2012 Milgro Versie 3.0 - juli 2013 Alle rechten voorbehouden. De in dit document vervatte informatie is eigendom van Milgro. Het wordt verstrekt overeenkomstig

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Domeinwinkel handleiding

Domeinwinkel handleiding Domeinwinkel webhosting & domeinnamen Domeinwinkel handleiding Voor al je vragen over domeinnamen, e-mail en webhosting Inhoudsopgave Welkom Domeinnaam 4 5 Domeinnaam informatie 6 - Wat is een domeinnaam?

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Implementatiehandleiding ideal

Implementatiehandleiding ideal Implementatiehandleiding ideal Versie: 2.1 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.1 19-09-2005 Eerste versie van de handleiding voor de implementatie

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie