Let op: projecten geopend in ADOMI H kunt u niet meer openen met eerdere versies van ADOMI en ARKEY!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op: projecten geopend in ADOMI 2014.1H kunt u niet meer openen met eerdere versies van ADOMI en ARKEY!"

Transcriptie

1 Release notes ADOMI H en ASD juli 2014 Introductie ADOMI H en ASD zijn beschikbaar als release. Deze versie werkt samen de BouwConnect Bibliotheek (BCB) versie 6.0 en de Digitale Huis Toetsingsmodules. U kunt zich inschrijven voor een cursus ADOMI-ASD. Ga hiervoor naar onze website en kies voor Cursussen rechts bovenin. De cursussen zijn inmiddels gestart. Om beter geïnformeerd te raken over de verbeterde bediening en mogelijkheden kunt u opnames van een recente ADOMI-ASD webinars bekijken op onder de rubriek video s - flyers. De versie ASD werkt samen met ADOMI H. De verschillijst vindt u achteraan in dit document. Overstappen van ARKEY 8 en ADOMI 2012 naar ADOMI 2014 Na installatie van de nieuwe software worden op uw pc de bestaande projecten geopend met ARKEY 8 - ASD (indien aanwezig op uw pc). Om met bestaande projecten verder te werken in ADOMI H dient u de projectbibliotheek eerst te comprimeren met ADOMI 2014 bestandsonderhoud (ARKMAINT2014). Let op: projecten geopend in ADOMI H kunt u niet meer openen met eerdere versies van ADOMI en ARKEY! Bij het opstarten van een nieuw project verschijnt een keuzedialoog met de op uw pc beschikbare ADOMI, ARKEY en ASD versies. U kiest met welke versie u de het project wil starten, de volgende keer dat u het project opent, gebeurt dit automatisch in de correcte versie. Voor de overgang van ASD 6.9 naar ASD is geen projectconversie nodig. Als u ASD installeert en met deze versie een tekening opent, vindt er echter wel een databaseconversie plaats. Projecten die u opent met ASD , kunnen daardoor niet meer worden geopend met ASD 6.9. ASD is niet backwards-compatible. Iedereen binnen een project moet met dezelfde ADOMI, ASD en BCB-versie werken. Ons advies is dan ook om deze versie van ASD en BCB bureaubreed te installeren. Nieuw en verbeterd: ADOMI in hoofdlijnen Texturen en schaduw realtime op het scherm. Alle 3D weergaven, of fragmenten hiervan, zijn direct te printen naar afbeelding of.drw. Introductie hellende vlakken (T4(vast)) als enkel vlak, vlak per zijde of 3D figuur (piramide). Opening en rand (afwerking) voor hellende vlakken. Het werkvlak is voortaan ook verticaal verplaatsbaar. Uitbreiding aan de grippunten. Zie verder de verschillijst van ADOMI H De Twee Snoeken B.V. 1

2 ASD in hoofdlijnen Volledige ondersteuning Windows 8.1. ASD Comp is uitgebreid met het maken van (3D) objecten zoals vloeren, balklagen, goten, daken en rekbare kozijnen. Regenereren in regelt met 1 muisklik alle gevels in shading met schaduw, doorsneden, plattegronden op een afdrukblad met lay-out naar keuze. Betere en snellere IFC export met meer mogelijkheden. Dashboard Het ASD dashboard neemt per beeldscherm nog maar één keer ruimte in boven ADOMI. Er kunnen dus meerdere dashboards over elkaar heen liggen. Als er geen dashboard in beeld is, kunt u dit verhelpen door te dubbelklikken in de tekening. Dit werkt ook als er ruimte voor het dashboard geclaimd wordt, maar niet wordt gebruikt (kan optreden bij vastlopen ADOMI/ASD, computer in slaapstand e.d.). Bij een nieuw project is het aantal Favorieten in het dashboard verhoogd van 5x3 naar 7x3 favorieten. Werkbalken Werkbalk Aangepast 1 is uitgebreid met de knop Afdrukinstellingen. De knop Nieuwe component is verwijderd uit de werkbalk Aangepast 1. Maak hiervoor gebruik van ASD Comp ( Alt +3). Werkbalk Aangepast 2 is uitgebreid met de knoppen Opslaan viewbestand, Laden viewbestand en Hellend vlak. De knoppen cirkel lijn en cirkel vlak zijn verwijderd uit de werkbalk Aangepast 1 De knop IFCExportPlus is aangepast en de knoppen BCF Manager en Laag uit zijn toegevoegd in de werkbalk ASD Menu. De knop is toegevoegd aan ASD Menu inclusief de sneltoets ( Alt + X). De sneltoetsen voor Nieuwe Component en Component openen zijn verwijderd. Maak hiervoor gebruik van ASD Comp ( Alt +3). ASD Comp Met ASD Comp zijn alle componenttypen te maken, er kunnen extra referentiepunten worden meegegeven en de aansluitschakelaars (Automatisch aansluiten (s), Automatisch inkorten (i)) kunnen worden gezet. Ook bevat de functie een soort objecten wizard waarmee snel en eenvoudig bouwkundige objecten kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld een balklaag, een ontwerptrap, een parametrisch ontwerpkozijn, een vloer enz.). Als bij het sluiten van een nieuw gemaakt component geen omschrijving aanwezig is, dan zal de component niet worden gedocumenteerd in de ASD selector. Zodra er een omschrijving wordt ingevuld dan wordt de schakelaar automatisch geactiveerd. Gebruik staat vanaf ASD standaard aan bij het aanmaken van een nieuw project. Regenereren creëert automatisch de referentietekening en de koppeltekening (tekening met de koppeling naar de referentietekening) van alle sneden, aanzichten en plattegronden. Ook wordt automatisch het afdrukblad samengesteld aan de hand van een, al dan niet zelfgemaakt, sjabloon. Dit alles wordt gedaan in een bestandstructuur. ASD Kwant Een elementstaat tekening, gemaakt met ASD Kwant, wordt standaard geplaatst in de submap Model(mapnaam afgeleid uit de tekeningnaam)\elementstaat\ 2014 De Twee Snoeken B.V. 2

3 IFC Bij IFCexportPlus wordt onthouden welke referentietekeningen er gekoppeld zijn aan de tekening waar een export van wordt gemaakt. De kaart van Google maps is weggehaald uit de dialoog van IFCExportPlus. Dit in verband met snelheid en onvoorspelbaar gedrag. Er is de mogelijkheid om IFC volgens andere lagenstructuur te exporteren (4- en 6-cijferige IFC lagen volgens de Rgd BIM-norm. BCF manager Een IFC rapportage kan in de vorm van een BCF bestand (.bcfzip), met behulp van BCF manager, handig worden getoond en bewerkt in ADOMI/ASD. Selectie informatie/wijzigen ( Alt + 1) bevat een extra kolom voor de hellingshoek. Dit is altijd de hoek in graden ongeacht hoe deze was ingegeven (in oudere versies dan ADOMI H is deze kolom leeg). Geklapte componenten komen, via Herplaatsen ( Alt + 2), geklapt aan de kruisdraad. In ViewToPdf is de volgorde aanpasbaar van de lijst met tekeningen en referentieviews. In deze volgorde wordt het boekje ook gegenereerd. In de map C:\ASD6\ARKEYASD\ zijn voorbeelden en sjablonen toegevoegd voor IFCexportPlus. Vanuit ASD Zoek kan een geselecteerd component worden vervangen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe component van hetzelfde type is. Componenten beginnend met! worden niet meer afgebeeld in ASD Zoeken. Het materiaal Lucht wordt weergegeven met een schermarcering. Dit maakt schillen bewerken een stuk overzichtelijker. De arcering wordt niet afgedrukt. Lijnen (symboollijnen en Snel een lijntje plaatsen ) hebben geen aspectdragers meer. In de basistekening (Waarmee nieuwe tekeningen e.d. worden gemaakt) is de kijkdooshoogte aangepast naar tot Dit geldt ook voor de standaard invalshoeken (bij starten nieuw project). Verder staat de schermschaal weer op 50. Bij projecten waarbij een WUID conversie nodig is (zie release notes ASD 6.9) wordt eerst een backup gemaakt van de projectbibliotheek in de submap \backup. Met de functie Laag Uit kan de laag uitgeschakeld worden van een enkelvoudige selectie. In de tekening op een lege plek klikken, resulteert in het weer aanschakelen van de laag. Zo kunt u beter in u model kijken. ASD Detail maakt automatisch een afdrukblad met de details op A3-formaat inclusief kaders De Twee Snoeken B.V. 3

4 Belangrijkste opgeloste problemen t.o.v. ASD 6.9 Alle elementen worden goed op hoogte gezet bij opvullen met een meervoudige selectie van vlakken. Bij een selectie van meerdere gelijke componenten wordt de hele selectie verplaatst. De breedte van de kijkdoos wordt beter afgestemd op het model als er geen snedelijnen in het model staan. De knop Drsn levert de correcte snede op na selectie van een snedelijn. Bij de keuze deze tekening wordt de kijkdoos aangepast op de boven- en onderkant van de bouwlagen waarin elementen staan. instellingen start alleen in het actieve project en niet in alle projecten die open staan. Het aanzicht is goed gepositioneerd bij het Regenereren. IFC IFC Export Plus start alleen in het actieve project en niet in alle projecten die open staan. In de exporttekening worden referentietekeningen Uit gezet. De correcte waarden van de BCB en de $-teksten worden doorgegeven volgens het ingestelde IPCbestand. Componentcodes met de tekens, # en ; worden ondersteund door IFC Export Plus. Selectie informatie/wijzigen ( Alt + 1) toont de variabele hoogte beter. De functies ASD Comp, ASD Detail, Annotatie automaat, ASD Kwant en Totaalmaat worden, bij gebruik van meerdere monitoren, automatisch geopend op het actieve ADOMI-ASD Scherm. Materialen worden geplaatst zoals ingesteld op de Schaalbereik-regelaar van het Dashboard. Maatfunctie is versneld bij grote projecten waarin al veel maten geplaatst zijn. Bij het invoegen van kozijnen wordt de schilhoogte niet meer gewijzigd als dit ook niet is ingegeven in de Invoegen dialoog. Bekende problemen en beperkingen Het maken van sneden met de ASD trappenfunctie werkt in ADOMI H niet optimaal De Twee Snoeken B.V. 4

5 Verschillijst ADOMI E ASD 6.10 ADOMI H ASD Verbeteringen in hoofdlijnen voor ADOMI en ASD Er zijn snelheidsverbeteringen doorgevoerd in ADOMI en ASD. Sommige ADOMI 2012 projecten konden niet worden gecomprimeerd naar ADOMI 2014, dit is opgelost. berekent de afmeting van de afbeelding in aanzichten beter. Afbeeldingen van sneden en aanzichten worden op diepte F9 geplaatst i.p.v. B. Dit is handig i.v.m. het toevoegen van objecten (zoals bomen) achter het aanzicht. Commando afdrukken tijdens 3D weergave gaf bij sommige grafische kaarten een verkeerde bitmap. Opslaan 3D-view kon ongeldige tekening opleveren. Specifiek probleem binnen filtertekening. ASD kozijnen berekent de doorsnede maten weer correct door een verbetering in ADOMI. Een aantal specifieke snede-problemen voor niet correct weergeven van materiaalsneden is verholpen. IFC export is verbeterd. Belangrijkste opgeloste problemen en verbeteringen Gaf niet de juiste bestandsnaam voor de bovenste bouwlaag plattegrond ( plg ontbrak). Genereren aanzichten beter uitgesneden op het model. ASD Comp Gaf soms verkeerde omschrijvingen bij objecten. Object balk van bovenaanzicht 3+ lukte niet. Het is nu ook mogelijk een lijn met extrusie te maken (zoals balk van snede) voor diverse doeleinden, onder: Object/Algemeen/Extrusie. Het is nu ook mogelijk een vlak te maken (zoals dakvlak) voor diverse doeleinden, onder: Object/Algemeen/Vlak. Het is nu ook mogelijk een plafondvlak te maken, onder: Object/Afwerking/Plafond. ASD Detail Voorstel opslaglocatie van automatisch detailblad was soms verkeerd. Componenten van de details hebben nu een omschrijving (detail XX). Fouten in de maatvoering zijn hersteld. Het detailnummer wordt getoond aan de kruisdraad bij plaatsen van detailkader. Ruimtevuller werkte niet altijd correct als van een boog het aantal delen was gewijzigd. Stramien: nummers 1,2,3 en hoger dan 9 ging niet goed. IFC export in combinatie met stramien nummering voorzien van vreemde tekens gaat nu goed. In ASD voor ADOMI H worden de arceertabellen niet meer geschakeld bij schakelen schaalset. De snelheid wordt hierdoor hoger Fouten in de maatvoering bij Annotatie automaat zijn hersteld. Doorsnede-, aanzicht- en detailmarkering zijn gewijzigd naar diepte Annotatie. ADOMI E naar H Zie voor de specifieke verschillen van ADOMI H met vorige versies de documentatie van ADOMI De Twee Snoeken B.V. 5

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken:

Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Release notes 12.5.2 Systeemeisen Hardware: De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken: Resolutie / videokaart: Minimaal 1366 x 768. Aanbevolen: 1600 x 900 met 100%

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Sketchup 6.0 handleiding. De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0, toegespitst op de architectuur.

Sketchup 6.0 handleiding. De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0, toegespitst op de architectuur. Sketchup 6.0 handleiding De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0, toegespitst op de architectuur. 1 Titel: De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0 toegespitst op de binnenhuisarchitectuur. Geschreven door:

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Copyright 2010 profotonet. Alle rechten voorbehouden. Profotonet Rietbaan 17 2908 LP Capelle aan den IJssel E-mail: info@profotonet.nl Telefoon:

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

Allplan 2014 Nieuwigheden in Allplan 2014

Allplan 2014 Nieuwigheden in Allplan 2014 Allplan 2014 Nieuwigheden in Allplan 2014 New Features in Allplan 2014 Welkom 1 Inhoud Welkom... 7 Installatie en gegevensbeheer... 8 Unicode ondersteuning... 8 Installatie en Auto-Update... 8 Lokale

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11 Handleiding voor het installeren en updaten van FotoBase Versie 2.11 Inleiding Het installeren en updaten van FotoBase gebeurt met hetzelfde installatiebestand. Dit bestand kan gedownload worden of gekopieerd

Nadere informatie

Vereist: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen) Microsoft.NET Framework 4 Microsoft SQL Express LocalDb 11.

Vereist: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen) Microsoft.NET Framework 4 Microsoft SQL Express LocalDb 11. Release notes 12.1.6 Systeemeisen Wanneer u software van derden installeert, zoals bijvoorbeeld Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee te houden dat de systeemeisen van deze software kunnen afwijken

Nadere informatie

Hardware en software worden ontwikkeld en gedistribueerd door de Stichting CMA.

Hardware en software worden ontwikkeld en gedistribueerd door de Stichting CMA. Handboek Animatie Inhoudsopgave Animatie: Introductie...3 De bewerkingsmodus en de afspeelmodus...4 De knoppenbalk van de afspeelmodus...4 De knoppenbalk van de bewerkingsmodus...4 Een animatie aanmaken

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

Haza-21 Handleiding Foto s (en andere afbeeldingen)

Haza-21 Handleiding Foto s (en andere afbeeldingen) Haza-21 Handleiding Foto s (en andere afbeeldingen) versie 3.3 30 juli 2012 Copyright 2012 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. blz. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 8 De tabel Afbeelding...

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Arcering/ pattern/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen 16 Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan 16 Exporteren RoPlan tekening

Arcering/ pattern/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen 16 Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan 16 Exporteren RoPlan tekening RoPlan FAQ 1 Inhoudsopgave Wat is het verschil tussen RoPlan 2003, RoPlan 2006 en RoPlan 2008 5 Wat zijn de voordelen van RoPlan 2008 op Bentley Map v8i t.o.v. XM 5 Wat is de laatse versie van RoPlan 5

Nadere informatie

FAQ RoPlan. RoPlan. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

FAQ RoPlan. RoPlan. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening FAQ RoPlan V RoPlan Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon.

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Writer OpenOffice Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Introductie...3 Basishandelingen...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Hal Schermlezer Versie 9.0

Hal Schermlezer Versie 9.0 Hal Schermlezer Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingssystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie