JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei Android client voor GBtrainHost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost"

Transcriptie

1 JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain Installatie JPTrain Conversie van oude versie(s) Eerste kennismaking met JPTrain Opstarten JPTrain Mogelijkheden met JPTrain Verbinden met GBtrainHost Automatisch zoeken naar GBtrainHost Succesvolle verbinding Met een bepaalde host verbinden Schakelen tussen twee GBtrainHost GBtrainHost access code Andere opties bij verbinden Scantijd bij zoeken Poort nummer GBtrainHost Naam...16 JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 1 van 28

2 5.6.4 Automatisch verbinden Aanmaken van locs Aanmaken en beheren van Locs Aanmaken nieuwe loc Functies voor de loc Functies locs aanpassen Tekst van de toets aanpassen Afbeelding gebruiken voor een functie Automatisch schakelen van een functie Set functie Del toest...28 JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 2 van 28

3 1. Benodigd voor JPTrain Android of hoger op een Smart Phone of Tablet met een scherm van minimaal 4 WiFi netwerk Een PC met GBtrainHost Treinaansturings computer Modelspoorbaan 2. Installatie JPTrain Om te installeren dient de Smart Phone of Tablet een internet verbinding te hebben, de download van het programma dient met Google Chrome of Firefox gedaan te worden. De Smart Phone of Tablet dient toestemming te hebben om te installeren van onbekende bronnen. DIT IS DE BETA VERSIE: Het programma is te downloaden van: JPTrainBeta 2.1 Conversie van oude versie(s) Deze versie van JPTrain heeft een nieuwe data structuur. Er is een nieuwe loc en accessoire database. Het oude loc database bestand, locdb.txt is nu vervangen door jplocdb.txt. Bij de eerste keer opstarten van deze nieuwe versie van JPTrain wordt er onderzocht of er een versie van locdb.txt aanwezig is. Zo ja dan worden bepaalde gegevens geconverteerd naar de nieuwe versie: Loc nummer Loc naam Loc afbeelding Alle overige gegevens, waaronder functietoetsen definitie dienen opnieuw ingevuld te worden. Deze worden naar de standaard functietoetsen gezet. De accessoire database kan niet worden geconverteerd en moet opnieuw worden aangemaakt. Alle gegevens staan wel in dezelfde map. Deze versie kan verder gewoon naast de oude versie van JPTrain betaan JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 3 van 28

4 3. Eerste kennismaking met JPTrain Deze applicatie is voor bedienen van een Modelspoorbaan. Er kunnen zowel treinen als accessoires mee bediend worden met extra mogelijkheden. In dit eerste hoofdstuk wordt een korte kennismaking gedaan. Verderop in deze handleiding wordt dieper op alle mogelijkheden en instellingen van JPTrain gegaan. Voor het werken met JPTrain dient GBtrainHost te werken en moeten deze in hetzelfde WiFi netwerk functioneren. Voor het eerste gebruik dient met een trein te hebben met DCC id. 3. (ook wel loknummer genoemd) Installeer JPTrain conform de instructie in hoofdstuk Opstarten JPTrain Nu kan JPTrain opgestart worden door gebruikmaking van de app: Na het opstarten verschijnt het volgende scherm: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 4 van 28

5 Om nu te verbinden met GBtrainHost, selecter: Zodra de verbinding er is veranderd het scherm als volgt: Om nu een loc te bedienen, ga naar de locbediening: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 5 van 28

6 Het scherm gaat over naar de locbediening: Om nu de loc met ID 3 te laten rijden: Dit is alles om: Verbinding te laten maken met GBtrainHost Loc met ID 3 te laten rijden JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 6 van 28

7 4. Mogelijkheden met JPTrain Binnen JPTrain zijn de volgende mogelijkheden Gegevens kunnen op meerdere manieren worden beheerd: o Lokaal op de smart phone/tablet o Via een windows share, waarbij de smart phone/tablet dezelfde gegevens delen o De mogelijkheid om treinen, die binnen GBtrainHost bekend zijn, op de tablet te gaan gebruiken Automatisch verbinden met GBtrainHost o Standaard wordt er nu gezocht naar de GBtrainHost en verbonden, er kan nog wel een specifiek nummer worden ingegeven. Beheren en bedienen van treinen met de volgende mogelijkheden: o Trein ID 1 t/m o Trein kan een naam krijgen o Trein kan een afbeelding of foto krijgen o Trein selectie door middel van: Selectie uit lijst Door voorgeprogrammeerde toets (10 stuks) Een na laatst bediende trein opnieuw te bedienen o Lichtbediening o Trein reservering o Functie bediening van de trein Functienummer 1 t/m Functie aan/uit Functie automatisch uit na 1 of 3 seconden Functieknop met of nummer of tekst of afbeelding o Macro (set) functie, dit zijn meerdere functies die bediend worden door middel van een knop o Volledige trein editor Beheren en bedienen van accessoires met de volgende mogelijkheden: o Accessoire ID 1 t/m 9999 o Totaal aantal te bedienen accessoires: 5 x 45 o Wisselbediening o Seinbediening o Ontkoppelrailbediening JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 7 van 28

8 o Wissel/Sein en ontkoppelrail ook omgedraaid (inverse) te bedienen o Automatisch uitlezen van railcontacten Optioneel met beep geluid of Optioneel met het voorlezen van het contact nummer o Mogelijk om onder een knop een Macro te maken om meerdere accessoires tegelijk te bedienen. o Volledige accessoires editor Sporenplan grafische bediening o Het is ook mogelijk om een sporenplan grafisch te bedienen, deze functie is geheel gelijk aan het PC programma GBswitch, inclusief de daar gebruikte bestanden o Het grafische sporenplan geeft ook aan waar de treinen rijden indien het PC programma GBomatic wordt gebruikt o Er zijn twee schermen voor sporenplan bediening o Het totaal aantal sporenplannen, of stations (Zie GBswitch) binnen sporenplannen is onbeperkt. Chat mogelijkheid o Gelijk en samenwerkend met de chat functie binnen het PC programma GBinfoPoint o Beep geluid mogelijk als er een bericht binnenkomt o Mogelijk om het bericht direct te laten voorlezen Trein automatisch laten rijden o Trein automatisch laten rijden van een bepaalde plek naar een andere plek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het bestand dat ook wordt gebruikt voor GBtrainOmatic met een paar kleine beperkingen. Alle mogelijkheden worden in aparte hoofdstukken uitgelegd. JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 8 van 28

9 5. Verbinden met GBtrainHost JPTrain zoekt automatisch de GBtrainHost op, hiernaast kan ook met een bepaalde GBtrainHost worden verbonden, of geschakeld worden tussen twee verschillende GBtrainHost. 5.1 Automatisch zoeken naar GBtrainHost Voor het automatisch zoeken naar de host hoeft enkel maar op de knop verbinden te worden gedrukt: Ga naar Setup: 1 Selecteer binnen Setup optie: 2 Klik op verbinden met GBtrainHost: 3 Bij 4 staat, na een succesvolle verbinding het IP nummer van GBtrainHost. Bij 5 staat de naam van de tablet, zoals deze verschijnt binnen GBtrainHost, deze naam is aanpasbaar, zie hiervoor paragraaf <TODO> Zodra op de knop zoeken host wordt gedrukt, gaat er gezocht worden naar de GBtrainHost. Eerst wordt er een poging gedaan om direct te verbinden met het laatst bekende IP nummer van de GBtrainHost, of het ingegeven nummer. Als er niet direct een verbinding kan worden gemaakt, gaat er naar een host worden gezocht. Het volgende sc herm verschijnt: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 9 van 28

10 1 = Het zoekbereik waarbinnen gezocht gaat worden naar de GBtrainHost. Hier is een voorbeeld gegeven, deze waarden zijn afhankelijk uw netwerk. 2 = De voortgang van het zoeken, zodra de GBtrainHost is gevonden wordt het zoeken stopgezet en verbonden met de GBtrainHost 3 = Het zoeken naar de host kan worden onderbroken met Zoeken onderbreken Indien er een succesvolle verbinding met GBtrainHost wordt opgebouwd JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 10 van 28

11 5.2 Succesvolle verbinding Indien de verbinding met GBtrainHost succesvol kan worden opgebouwd, verandert het icoon van verbinden en wordt het client nummer weergegeven, zoals dit bekend is binnen GBtrainHost: 5.3 Met een bepaalde host verbinden Soms is het wenselijk om alleen naar een bepaalde host te verbinden. Volg de stappen hieronder: Het volgende invulscherm verschijnt: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 11 van 28

12 Vul bij 1 het ip nummer van de GBtrainHost waarmee verbonden met worden gevolgd door een # Als voorbeeld: # Alleen met deze host wordt verbonden, er wordt niet gezocht naar een andere GBtrainHost. Hierna op 2 drukken om te verbinden. Deze knop heeft exact dezelfde functie als in het eerdere scherm. 5.4 Schakelen tussen twee GBtrainHost Soms komt het voor dat er snel geschakeld moet worden tussen twee verschillende GBtrainHost in hetzelfde netwerk. Ga naar het scherm voor het invullen van de ipnummers: Vul dit als volgt in: Vul de beide ipnummers van de GBtrainHosts, gescheiden door een ;, in, in dit voorbeeld: ; JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 12 van 28

13 Let op, beide GBtrainHost moeten in hetzelfde netwerk zijn! Verlaat het scherm door de exit knop (2) en niet door nu te verbinden: Door nu op (1) te drukken wordt er verbonden met het eerste ipnummer, bij (2) met het tweede ipnummer. Er worden automatisch bij de ipnummers # geplaatst. Deze niet zelf toevoegen. Het wordt gedaan omdat er alleen maar met deze GBtrainHosts verbonden mag worden. LET OP! Indien de GBtrainHost gebruikt maakt van een access code, dient deze voor beide GBtrainHost gelijk te zijn, of ze dienen allebei geen access code te hebben. JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 13 van 28

14 5.5 GBtrainHost access code Het kan zijn dat GBtrainHost is beveiligd met een access code. Zodra JPTrain een verbinding opbouwt met GBtrainHost en deze heeft een access code, zal er worden gevraagd naar de access code. Het scherm voor de access code komt automatisch naar voren: Vul hier de Access Code in. Indien er al een Access Code is ingevuld en deze komt overeen met de gevraagde code, dan zal direct worden verbonden met de GBtrainHost. 5.6 Andere opties bij verbinden Ga naar het scherm voor het invullen van de opties JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 14 van 28

15 Nu kan in het volgende scherm worden ingevuld: 1 = IPnummer host, zie hiervoor eerder het hoofdstuk 2 = Scantijd bij het automatisch zoeken naar hosts 3 = Port nummer GBtrainHost 4 = Naam 5 = Indien aangevinkt automatisch verbinden bij opstarten JPTrain Scantijd bij zoeken Als er automatisch gezocht wordt naar een GBtrainHost (indien niet met een # gewerkt wordt), wordt hier ingegeven hoelang er gedaan mag worden over een poging tot het verbinden met een bepaald nummer. De opgegeven tijd is in milliseconden. Aan de hand van een voorbeeld uitleg. Zoals hier aangegeven is het IPnummer Het zoeken zal dan gaan over de nummers: t/m Er gaat dan een teller lopen van 1 t/m 254 en bij elk nummer zal een poging worden gedaan tot verbinding. Zodra er een GBtrainHost is gevonden zal het stoppen zoeken en verbonden worden met deze GBtrainHost De scantijd is de tijd per nummer (van de 1 t/m 254) dat er een poging wordt gedaan om te verbinden. Bij kortere tijd zal de scan sneller gaan, maar een succesvolle verbinding kan moeilijker tot stand worden gebracht, een langere tijd is er meer kans op succes. Een waarde van 100 (milliseconden) volstaat in de meeste gevallen. Altijd wordt er eerst een poging gedaan om het laatst bekende ipnummer te gebruiken voor de verbinding. Er kan maximaal naar 254 nummers gezocht worden. Heeft het netwerk op dit punt een aparte configuratie dan dient er met een vast ipnummer te worden gewerkt, JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 15 van 28

16 5.6.2 Poort nummer GBtrainHost GBtrainHost werkt met een poort nummer. Het standaard poort nummer is Indien binnen GBtrainHost een ander poort nummer is gedefineeerd dient dit hier te worden aangepast. Bij het gebruik van twee GBtrainHosts dienen bij allebei hetzelfde poortnummer gebruikt te worden Naam Hier kan de naam worden ingegeven, deze wordt ook weergegeven binnen GBtrainHost. Het is handig, voor herkenning, om hier een duidelijke naam te gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld hier uw eigen naam Automatisch verbinden Als deze functie is aangevinkt, wordt er bij het starten van JPTrain gelijk verbinding gemaakt met de GBtrainHost, zonder interactie van de gebruiker. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld bij het gebruik van twee GBtrainHosts en is dan dus niet beschikbaar. JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 16 van 28

17 6 Aanmaken van locs Hier wordt het aanmaken van locs uitgebreid behandeld. Het is niet noodzakelijk om een verbinding te hebben met GBtrainHost 6.1 Aanmaken en beheren van Locs Er is een volledige grafische editor voor het beheren en aanmaken van treinen. Deze kan op de volgende manier worden gestart: Start de setup door middel van: 1 Ga naar de editor door: 2 Het scherm wordt als volgt: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 17 van 28

18 1 = Aanmaken nieuwe loc 2 = Kopiëren geselecteerde loc naar nieuwe loc 3 = Functie Set editor, wordt apart behandeld 4 = Geselecteerde loc verwijderen 5 = Ongedaan maken van alle wijzigingen 6 = Alles opslaan 7 = Selectie loc 8 = Naam van de loc 9 = Afbeelding selectie voor de loc 10 = Functies een scherm terug 11 = Functies een regel terug 12 = Functies een regel vooruit 13 = Functies een scherm vooruit JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 18 van 28

19 14 = Toetsnummer van de locbediening 15 = Werkelijke functienummer van de locdecoder van de trein 16 = Tekst van de toets van de locbediening (icoon staat op X) 17 = Afbeelding voor de toets van de locbediening, tekst(16) is niet meer zichtbaar 18 = Automatisch uitzetten van de locfunctie na bepaalde tijd 19 Set (verzameling van functies) Bij actief verdwijnen 15 t/m Aanmaken nieuwe loc Voor het toevoegen van een nieuwe loc, op de + drukken: Gelijk verschijnt het invulscherm voor de nieuwe loc: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 19 van 28

20 Hier vullen we de loc ID bij (1) in. Deze ID is gelijk aan het locnummer van de decoder (Het DCC nummer). Dit is een verplicht veld en kan naderhand niet worden gewijzigd. Er mag ook een loc naam worden ingevuld bij (2) is niet verplicht. Dit is ook naderhand aan te passen. En er kan aangegeven worden bij (3) hoeveel functies de loc standaard heeft. Dit is ook naderhand aan te passen. En druk OK De basis van de loc wordt nu aangemaakt met de volgende gegevens: Loc ID: in dit voorbeeld 55, voor nieuwe locs is deze tekst groen. Loc functies: 1 t/m 16 Loc teksten voor de functies: 1 t/m 16 Geen loc naam Geen loc afbeelding Deze gegevens zijn al voldoende om een loc te kunnen bedienen. JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 20 van 28

21 Door nu op de te drukken wordt de loc opgeslagen en is te bedienen: Het is belangrijk om te weten dat alle locs en gegevens worden opgeslagen, niet alleen de loc die nu nieuw is toegevoegd. Het nieuwe loc nummer veranderd van groen naar zwart en is nu gelijk te bedienen in het scherm van de loc bediening. Qua bediening ziet deze loc er nu als volgt uit: De loc kan een naam worden gegeven in het veld achter het nummer: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 21 van 28

22 Een loc kan ook een afbeelding/foto krijgen, dit wordt behandeld in hoofdstuk: X.X JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 22 van 28

23 6.2.1 Functies voor de loc Standaard is het aantal toetsen en functies bij een loc 16. Deze definities kunnen worden doorlopen met : 10 = Functies een scherm terug, is 6 regels 11 = Functies een regel terug 12 = Functies een regel vooruit 13 = Functies een scherm vooruit, is 6 regels Als er verder vooruit wordt gegaan, verschijnen de nummers boven de 16: Boven de 16 zijn de velden niet ingevuld. Bij het opslaan van een loc worden alle regels opgeslagen, tot en met de laatste regel, die ingevuld is. Het aantal toetsen heeft geen beperking Functies locs aanpassen Bij normale loc bediening is de toets van de functie gelijk aan de interne functie in de loc. Met andere woorden, toets 1 bediend functie 1, toets 2 functie 2 enz. Toets 1 t/m 16 zijn vooraf ingevuld met functie 1 t/m 16 en de tekst, die in de toets verschijnt, ook met 1 t/m 16. Binnen het aanmaken van een loc is het mogelijk om dit aan te passen JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 23 van 28

24 Standaard ziet het scherm er zo uit: Dit kan aangepast worden naar het gewenste functienummer bij de toets. Nu wordt door toets 1 functie 13 in de loc bediend en door toets 2 functie 9 Het functienummer kan maximaal zijn. Er is geen controle of functienummers meerdere keren voorkomen. Regels diegeen functie hebben (lege regels), hier toets 2: Krijgen geen toets bij de loc bediening: Belangrijk! Let er wel op dat alle apparatuur de functie nummers aankunnen, sommige hebben op dit punt een beperking. Overtuig u ervan dat het mogelijk is. JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 24 van 28

25 6.2.3 Tekst van de toets aanpassen De tekst van een toets kan aangepast worden: In de bediening wordt dit: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 25 van 28

26 6.2.4 Afbeelding gebruiken voor een functie In plaats van tekst is het ook mogelijk om een afbeelding (icoon) te gebruiken Hier een lijst van alle icoontjes: Door in de regel op het veld van de Icoon de drukken, verschijnt de lijst waaruit gekozen kan worden: JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 26 van 28

27 Er kan door de lijst heen gescrolled worden. Als er een icoon wordt gekozen, verschijnt deze in de regel van de toets. Het veld met de tekst van de functie verdwijnt: Indien er geen icoon wordt gewenst, dient het icoon met het rode kruis te worden geselecteerd: Het tekstveld zal dan weer gebruikt kunnen worden Automatisch schakelen van een functie Het is mogelijk om een bepaalde functie na 1 seconde of 3 seconde weer automatisch uit te laten zetten. Dit kan bereikt worden door op de functie regel in het veld Auto te klikken De keuze is: Zowel het aan signaal als het uit signaal wordt naar de GBtrainHost gezonden Bij de loc bediening verschijnt in de toets linksboven een aanduiding met 1 of 3 JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 27 van 28

28 6.2.6 Set functie Onder een toets kan een verzameling van commando s worden gezet. Het aanmaken van een Set wordt in hoofdstuk 6.3 behandeld. Door op de set te drukken veranderd de functie regel in: In het Tekst veld kan nu het gewenste set worden geselecteerd. Hier een voorbeeld van een lijst van sets: De loc bediening wordt : Del toest Deze toets maakt heel de regel van de functie leeg. JPTrain V3.0.1.Beta Mei 2015 Pagina 28 van 28

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding: Hulp op afstand met Teamviewer

Handleiding: Hulp op afstand met Teamviewer Handleiding: Hulp op afstand met Teamviewer Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Teamviewer instaleren... 3 Stap 1 Downloaden Software... 3 Stap 2 Instaleren software... 4 Stap 4 Uw controlportal...

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Snelstart. Hoe installeer je de Abctv Clientview op een Android?

Snelstart. Hoe installeer je de Abctv Clientview op een Android? Snelstart Hoe installeer je de Abctv Clientview op een Android? Het updaten van uw android apparaat. Om uw Android telefoon/tablet zo optimaal mogelijk te laten werken, is het noodzakelijk dat u de systeem

Nadere informatie

Net2WebServer. Installatie handleiding

Net2WebServer. Installatie handleiding Net2WebServer Installatie handleiding Versie: 1.0 Datum 19-10-2011 Copyright: CRC Value B.V. 2011-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2WebServer...3 Installatie...3 Configuratie...6

Nadere informatie

Voordat je thuis in Vetware kan moet je dus één keer de toegang voorbereiden op de Universiteit Utrecht!

Voordat je thuis in Vetware kan moet je dus één keer de toegang voorbereiden op de Universiteit Utrecht! Directie ITS Information and Technology Services HANDLEIDING Thuiswerken met Vetware Deze handleiding beschrijft hoe je vanuit huis toegang kunt krijgen tot Vetware. Het is verdeeld in twee delen; de voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt Handleiding Webtoepassingen Juli/2014 Vzw Stijn Breugelweg 200 3900 Overpelt Inhoudsopgave 1. AANMELDEN... 1 1.1. Authenticatiekeuze... 1 1.2. Aanmelden met identiteitskaart... 1 1.2.1. Kaartlezer installeren...

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 4 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 6

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installeren van ROSA updates ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_install_updates_v12.doc 2004-2007 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 1. Installeren van ROSA updates

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding Ritty-App

Handleiding Ritty-App Handleiding Ritty-App Installatie: U kunt de Ritty-App eenvoudig installeren door de deze te downloaden in de Apple Store of de Google Playstore. Let op dat je je automatische updates aan hebt staan of

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 4 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 6

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding Office 365 en Office 2016

Handleiding Office 365 en Office 2016 Handleiding Office 365 en Office 2016 Versie: juli 2017 1 Inhoudsopgave Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 Eerst een korte kennismaking met Office 365... 4 Wat je moet weten voordat je gaat installeren?...

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

Handleiding telewerken GGD Amsterdam

Handleiding telewerken GGD Amsterdam Handleiding telewerken GGD Amsterdam Versie 1.4 Mei 2014 Door Dennis Smith Inhoud 1. Benodigdheden... 3 2. Met een browser... 4 3. Windows Apparaten... 6 4. De Citrix receiver installeren... 6 5. De Citrix

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

1. Installatie. Daarna krijg je de keuze om de USERmIRC voor een scoutinggroep of voor enkel gebruik in te stellen

1. Installatie. Daarna krijg je de keuze om de USERmIRC voor een scoutinggroep of voor enkel gebruik in te stellen 1. Installatie Voor de installatie is een installer, deze installeert mirc op de aangegeven plek, en maakt tevens snelkoppeling op het bureaublad en in menu start. Bij de eerste keer opstarten verschijnt

Nadere informatie

Handleiding app Sportlinked

Handleiding app Sportlinked Handleiding app Sportlinked Inhoud App installeren en downloaden... 2 Account aanmaken... 2 Menu... 5 Persoonlijke instellingen... 6 Team(s) als favoriet instellen... 6 Privacy instellingen aanpassen...

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

INTEGRA SMART WIFI KIT

INTEGRA SMART WIFI KIT Toepassing INTEGRA SMART WIFI KIT De Integra Smart Wifi kit bestaat uit 2 onderdelen, de Wifi naar RF converter SR-2818 en RF controller SR-1009FA. De Integra Smart Wifi kit zet een Wifi signaal om naar

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Nederlandstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van

Nadere informatie

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Inhoud Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.... 1 Inleiding.... 2 Verbindingsscherm.... 3 Inloggen.... 3 Ik heb nog geen account.... 3 Wachtwoord vergeten....

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

Handleiding X-Lite Softphone

Handleiding X-Lite Softphone Handleiding X-Lite Softphone Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 2 Aanmelding Controle... 7 12Connect Support... 8 Begrippenlijst... 9 Pagina 1 Accountinformatie opvragen 1. Start uw web browser,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit Installatiehandleiding Solarman WIFI kit (Windows en Macintosh) Ve rs i e _V1.05_NL_ja n u a ri 2014 Inhoudsopgave LET OP:...3 1. Inhoud verpakking Solarman WIFI kit...4 2. De WI-FI installatie...5 3.

Nadere informatie

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem:

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: -

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met

Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met behulp van Extern Bureaublad Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement Stap 1 Aanmaken webaccount Ga naar http://www.bibliotheek.nl/ebooks en klik op Aanmaken webaccount Het onderstaande scherm verschijnt: Vul

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Krant controleren vanuit de database

Krant controleren vanuit de database Krant controleren vanuit de database Deze instructie beschrijft het controleren van de kabelkrant vanuit de database, in dit geval met schermafdrukken van Apple Mac, maar deze zijn hetzelfde als in Firefox

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

WinMens conversie & Boekhouding conversie

WinMens conversie & Boekhouding conversie WinMens conversie & Boekhouding conversie WinMens heeft een compleet nieuwe motor gekregen, (http://www.winmens.nl/winmensado.html) daarom moeten de data van WinMens en de boekhouding overgezet worden

Nadere informatie