Epilepsie. en rijgeschiktheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Epilepsie. en rijgeschiktheid"

Transcriptie

1 Epilepsie en rijgeschiktheid

2 Wat is epilepsie? Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. De soort aanvallen verschilt van persoon tot persoon. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen. De ander voelt vreemde tintelingen, hoort vreemde geluiden en het bewustzijn daalt. Of iemand staart een korte periode alleen voor zich uit en is niet aanspreekbaar. De verschijnselen bij de aanvallen hangen af van de oorzaak en de plaats in de hersenen waar de elektrische verstoring optreedt. De prognose van epilepsie wordt bepaald door de oorzaak, de soort en de hoeveelheid aanvallen. Een aantal vormen van epilepsie is leeftijdsgebonden. Dat wil zeggen dat de aanvallen in een bepaalde leeftijdsperiode voorkomen en met het ouder worden kunnen verdwijnen. Veel vormen van epilepsie worden echter veroorzaakt door aanleg, een hersenziekte of een hersenbeschadiging. Die aanvallen verdwijnen meestal niet spontaan. Er is pas sprake van epilepsie als iemand meerdere epileptische aanvallen heeft gehad. Een eenmalige epileptische aanval kan bijvoorbeeld zijn uitgelokt door bepaalde omstandigheden. Vaak is het mogelijk om de situatie te vermijden waardoor de aanval werd uitgelokt. Voorbeelden zijn extreem slaaptekort of alcoholgebruik. Een aanval kan ook het gevolg zijn van een andere aandoening. Als die aandoening wordt behandeld, kunnen de aanvallen verdwijnen. Pas als de diagnose 'epilepsie' is gesteld, kan gekeken worden naar de behandeling. De meest gangbare manier om epilepsie te behandelen, is met medicijnen. maart 2011

3 In deze brochure Rijbewijs halen met epilepsie 4 Al een rijbewijs en dan epilepsie 10 Klein rijbewijs (groep 1: A, B, E kleine aanhanger) 10 Groot rijbewijs (groep 2: C, D, E grote aanhanger) 16 Rijden en medicijnen tegen epilepsie 18 Overige informatie 20 De verzekering 20 Rechtsmiddelen 21 Vorderingsprocedure 22 Veelgestelde vragen 24 Informatiemateriaal en adressen 28 Adres en afdelingen CBR 29 Bijlage: Regeling eisen geschiktheid Inleiding Het rijbewijs is voor de meeste mensen erg belangrijk. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je epilepsie hebt? Een epileptische aanval tijdens het auto- of motorrijden kan ernstige gevolgen hebben. Iemand met epilepsie kan daarom minder geschikt zijn om een motorvoertuig te besturen. In de wet zijn regels opgenomen over rijden en epilepsie. Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Als u epilepsie hebt of een epileptische aanval hebt gehad, is het dus goed de regels door te lezen (zie de bijlage). Of mensen met epilepsie mogen deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer kan alleen worden uitgemaakt aan de hand van officiële keuringseisen. Deze zijn gebaseerd op het type aanval en de kans op herhaling van een aanval binnen een bepaalde tijd. Als u uw rijbewijs wilt halen of al in het bezit bent van een rijbewijs maar sinds kort epilepsie hebt, is het verstandig hierover met uw neuroloog te praten. Hij of zij kan specifieke vragen over uw situatie beantwoorden en advies geven.

4 Rijbewijs halen met epilepsie 4 Om in aanmerking te komen voor een rijbewijs hebt u twee verklaringen nodig. De Verklaring van rijvaardigheid krijgt u als u slaagt voor uw rijexamen. U hebt dan aangetoond dat u goed kunt rijden. Bij de Verklaring van rijgeschiktheid gaat het erom of u lichamelijk en geestelijk geschikt bent om veilig een auto of motor te besturen. Eigen verklaring De Verklaring van rijgeschiktheid vraagt u aan met een speciaal formulier, de zogenoemde Eigen verklaring, bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De Eigen verklaring is te koop op het gemeentehuis, bij het CBR en meestal ook bij de rijschool. De Eigen verklaring kost 23,05 (tarief 2011), maar sommige gemeenten of rijscholen rekenen extra administratiekosten. Op de Eigen verklaring moet u een tiental vragen over uw gezondheid De verklaring van rijgeschiktheid vraagt u aan met een speciaal formulier Laat uw rijgeschiktheid beoordelen vóórdat u rijlessen gaat nemen beantwoorden. In geval van epilepsie zullen vraag 1 en vraag 3 altijd met ja beantwoord moeten worden. Als u deze vragen niet eerlijk beantwoordt, loopt u kans dat de verzekering niets vergoedt als u een ongeluk krijgt. Ook als het niet uw schuld was. Bovendien bent u strafbaar als u de Eigen verklaring niet naar waarheid invult. Informatie Eigen verklaring Gewoonlijk wordt een Eigen verklaring ingevuld wanneer u het rijexamen aanvraagt. Als u epilepsie hebt, is het verstandig om uw rijgeschiktheid te laten beoordelen vóórdat u rijlessen gaat nemen. Ook als uw behandelend neuroloog van mening is dat u goedgekeurd zult worden. Door eerst uw rijgeschiktheid te laten beoordelen, kunt u teleurstelling en onnodige kosten voorkomen. Het beoordelen van uw rijgeschiktheid doet u met

5 U wilt uw rijbewijs halen en hebt epilepsie. In het kort geldt: Koop voordat u rijlessen neemt een Eigen verklaring, vul hem in en stuur hem op naar het CBR. Het CBR wijst een onafhankelijk neuroloog aan voor een medische keuring. Op basis van de medische keuring kent de medisch adviseur van het CBR een geschiktheidtermijn toe op basis van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage). Neem rijlessen en doe rijexamen. Als u geslaagd bent voor uw rijexamen, stuurt het CBR de Verklaring van rijvaardigheid en rijgeschiktheid naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB). U kunt uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Houd de termijn van geschiktheid in de gaten en stuur vier maanden voor het verlopen ervan weer een Eigen verklaring in. 5 een Informatie Eigen verklaring. Dit is een gewone Eigen verklaring, waarop u in de rechterbovenhoek Info moet schrijven. Normaal gesproken moet, wanneer een vraag met ja is beantwoord, een arts een aantekening plaatsen op de Eigen verklaring, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. In het geval van epilepsie is zo n aantekening echter niet nodig, omdat het CBR u zal doorverwijzen naar een onafhankelijk neuroloog voor een specialistisch medisch rapport. Het is daarom voldoende als u de Eigen verklaring opstuurt naar het CBR met daarbij aangegeven dat het om epilepsie of een epileptische aanval gaat, onder opgave van de datum van de laatste aanval. Hoewel de keuring volgens de regels moet geschieden door een onafhankelijk U bent strafbaar als u de Eigen verklaring niet naar waarheid invult

6 Rijbewijs halen met epilepsie 6 neuroloog, is uw eigen neuroloog mogelijk bereid om (in overleg met u) direct een rapport bij de Eigen verklaring te schrijven. Vermeld dan op de Eigen verklaring dat de neuroloog een eigen rapport schrijft. Soms is keuring via het CBR dan niet meer nodig. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt dat. Hebt u uw rijbewijs ook beroepsmatig nodig, leest u dan de tekst onder beroepsmatig rijden (code 100/101). Medische keuring De ingevulde Eigen verklaring stuurt u in de bijgeleverde retourenveloppe naar het CBR. Zodra de Eigen verklaring binnen is, verwijst de medisch adviseur van het CBR u door naar een neuroloog voor een medische keuring. De kosten van die keuring zijn voor uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de maximumtarieven vast, zie Als u medisch geschikt wordt bevonden, mag u rijexamen doen In 2011 bedragen de kosten voor een medische keuring door een neuroloog max. 138,48 exc. btw. Beoordeling Bij het bezoek aan de neuroloog voor de medische keuring moet u een legitimatiebewijs meenemen. De keurend neuroloog moet het verslag eerst aan u voorleggen voordat het naar het CBR gaat. Het verslag wordt door een arts van het CBR beoordeeld. Het CBR hanteert daarbij de officiële eisen die zijn gepubliceerd door de Minister van Infrastructuur en Milieu: de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage). De algemene regel is dat mensen met epilepsie een jaar aanvalsvrij moeten zijn, voordat zij weer mogen auto- of motorrijden. Of deze regel op u van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type aanval en de kans op herhaling van een aanval binnen een bepaalde tijd. Als u medisch geschikt wordt bevonden, mag u uw rijexamen afleggen. De examinator is meestal niet op de hoogte van het feit dat u epilepsie hebt. Als hij dat in

7 uitzonderingsgevallen wel is, dan heeft hij een afgeleid beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat hij niet bevoegd is om met anderen over uw aandoening te praten. De medische stukken blijven in het medisch archief van het CBR. Uw privacy is zodoende optimaal gewaarborgd. Beroepsmatig rijden (code 100/101) Het rijbewijs dat na de medische keuring en het slagen voor het rijexamen wordt toegekend heeft de code 100. De vermelding van code 100 op het rijbewijs betekent dat het rijbewijs slechts geschikt is voor privégebruik. Hebt u het rijbewijs ook beroepsmatig nodig dan kan op verzoek in individuele gevallen een uitzondering worden gemaakt op de beperking tot privégebruik. Hiervoor moet u een aanvullend schriftelijk verzoek indienen voor de code 101 bij het CBR (adresgegevens achterin deze brochure). U krijgt dan een formulier toegestuurd dat u door uw werkgever moet laten invullen en ondertekenen. Dit verzoek voor code 101 stuurt u vervolgens naar het CBR. Na toekenning krijgt u code 101 op uw rijbewijs. Het rijbewijs kan dan ook beroepsmatig gebruikt worden, maar dan wel in een beperkte vorm, maximaal vier uur per dag. Dit mag geen beroepsmatig vervoer van personen zijn (bus, taxi) of het onder toezicht laten besturen door derden (autorijles geven). Hiervoor gelden andere eisen (zie onder groot rijbewijs). Geslaagd Als u voor uw rijexamen bent geslaagd, stuurt het CBR de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid digitaal door naar het Centraal Rijbewijzenen Bromfietscertificatenregister (CRB). De Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de Verklaring van geschiktheid een jaar. Enkele dagen na het examen kunt u tegen betaling en inlevering van een pasfoto bij het gemeentehuis in uw woonplaats uw rijbewijs aanvragen. 7

8 Rijbewijs halen met epilepsie 8 Voorwaarden bij de Verklaring van geschiktheid Bij toekenning van de Verklaring van geschiktheid dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: Zolang u medicijnen tegen epilepsie gebruikt, moet u onder regelmatige (neurologische) controle blijven (minimaal één keer per jaar). Ook moet u zich houden aan de gegeven adviezen, met name wat betreft medicijngebruik. Krijgt u toch een aanval, dan mag u niet langer auto- of motorrijden en dient u contact op te nemen met uw neuroloog. Bij wijziging van uw medicatie moet u met uw neuroloog overleggen of er gevolgen zijn voor deelname aan het gemotoriseerde verkeer. Zo ja, vraag hem of haar dan hoe lang u niet mag rijden. Kijk ook bij 'Rijden en medicijnen tegen epilepsie' op pagina 18. Bij epilepsie geeft het CBR een Verklaring van geschiktheid af met een beperkte geldigheidsduur Termijnen geldigheidsduur Bij epilepsie geeft het CBR bij gebleken geschiktheid een Verklaring van geschiktheid af met een beperkte geldigheidsduur: eerst voor een periode van één jaar, daarna (bij blijvende aanvalsvrijheid) voor respectievelijk drie jaar, vijf jaar en tenslotte onbeperkt. 'Het rijbewijs is geldig tot en met de datum die op de Verklaring van geschiktheid staat' Het rijbewijs dat u krijgt, zal geldig zijn tot en met de datum die het CBR op de Verklaring van geschiktheid heeft aangegeven. Wanneer de geldigheidsduur van uw rijbewijs beperkt is, adviseert het CBR om tijdig, vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur, opnieuw een Eigen verklaring in te sturen. U moet dan opnieuw gekeurd worden door een door het CBR aangewezen keuringsarts. De kosten voor de Eigen verklaring en

9 de keuring zijn voor uw rekening. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Voor een nieuw rijbewijs bent u de gebruikelijke kosten verschuldigd. Het kan voorkomen dat het CBR besluit dat u niet geschikt bent om aan het gemotoriseerde verkeer deel te nemen. Het CBR weigert u dan de Verklaring van geschiktheid. Niet eens met beslissing: rechtsmiddelen Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de medisch adviseur van het CBR dat u geen Verklaring van geschiktheid krijgt of alleen een Verklaring van geschiktheid voor een beperkte termijn, kunt u gebruikmaken van de u ten dienste staande rechtsmiddelen. In de voetnoot bij het schriftelijke besluit van het CBR kunt u daarover lezen. Ook kunt u er meer over lezen in de paragraaf over rechtsmiddelen op pagina 21. 9

10 Al een rijbewijs en dan epilepsie 10 Rijbewijzen zijn gewoonlijk tien jaar geldig. Vernieuwen van het rijbewijs is normaal gesproken tot uw zeventigste slechts een administratieve kwestie. In het verleden hebt u uw rijexamen gehaald en daarmee aangetoond dat u rijvaardig bent. Ook hebt u toen aangetoond dat u medisch geschikt (rijgeschikt) bent om te rijden. Als er niets aan uw medische situatie verandert, kunt u tot uw zeventigste eenvoudig uw rijbewijs laten vernieuwen. Hebt u één of meer epileptische aanvallen gehad dan ligt het anders. Een epileptische aanval tijdens het auto-of motorrijden kan immers ernstige gevolgen hebben Overleg met uw neuroloog Als u na een epileptische aanval of met epilepsie door blijft rijden, neemt u een groot risico. U kunt zelf niet beoordelen welke risico s wel of niet verantwoord zijn. Doet u dat wel, dan brengt u uzelf en anderen in gevaar. In de wet zijn regels opgenomen over auto- en motorrijden en epilepsie. Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Als u epilepsie hebt of een epileptische aanval hebt gehad, is het dus goed de regels door te lezen (zie de bijlage). Wanneer u geconfronteerd wordt met epilepsie, kunt u het beste bespreken met de behandelend neuroloog of deelname aan het gemotoriseerde verkeer voor u al dan niet verantwoord is. De algemene regel is dat mensen met epilepsie een jaar aanvalsvrij moeten zijn, voordat zij weer mogen autoof motorrijden. Of deze regel op u van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type aanval en de kans op herhaling van een aanval binnen een bepaalde tijd. In de wet zijn regels opgenomen over auto- en motorrijden en epilepsie Melden bij het CBR Na overleg met uw neuroloog kunt u uw epilepsie melden bij het CBR. Wettelijk bent u niet verplicht uw epilepsie bij het CBR te melden. Meldt u het niet dan gaat u niet zonder meer vrijuit als u betrokken raakt bij een ongeluk. Al bij het eerste vermoeden van epilepsie

11 Klein rijbewijs (groep 1: A, B, E kleine aanhanger) U hebt uw rijbewijs, krijgt epilepsie en wilt het rijbewijs behouden. In het kort geldt: Lees de regels die voor epilepsie en rijden in de wet staan (zie de bijlage). Overleg met uw neuroloog welke termijn voor u geldt. Koop vlak voor het verstrijken van de termijn een Eigen verklaring, vul hem in en stuur hem op naar het CBR. Het CBR wijst een onafhankelijk neuroloog aan voor een medische keuring. Op basis van de medische keuring kent de medisch adviseur van het CBR een geschiktheidtermijn toe op basis van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage). Het CBR stuurt de Verklaring rijgeschiktheid digitaal door naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB). U kunt uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Houd de geldigheidsduur van geschiktheid in de gaten en stuur ongeveer vier maanden voor het verlopen ervan weer een Eigen verklaring in. 11 kunt u strafbaar zijn wegens onverantwoordelijk verkeersgedrag, wanneer u op eigen gezag blijft autoof motorrijden. Tenslotte is iemand die een ongeluk veroorzaakt door langdurig slaapgebrek of overmatig alcoholgebruik ook strafbaar. Ook de verzekeringsmaatschappij kan moeilijk doen in geval van een ongeluk waarbij sprake is van epilepsie. Controleer daarom goed hoe het bij uw verzekering geregeld is. De verzekeraar kan weigeren de schade te vergoeden. U bent dan zelf aansprakelijk voor de geleden materiële en letselschade van uzelf en de tegenpartij. Ook kan het voorkomen dat uw verzekeraar de schade wel vergoedt, maar deze vervolgens op u verhaalt. In de praktijk accepteren de meeste verzekeraars mensen met

12 Al een rijbewijs en dan epilepsie epilepsie op dezelfde voorwaarden als anders, als u door het CBR rijgeschikt bent verklaard. Eigen verklaring Mensen met een rijbewijs denken vaak dat zij bij een verandering in de gezondheidstoestand opnieuw rijexamen moeten doen. Dat is niet waar. Als u besluit uw epilepsie te melden bij het CBR, dan doet u dat door het invullen van een Eigen verklaring. Het formulier 12 Eigen verklaring is te koop op het gemeentehuis en bij het CBR. De Eigen verklaring kost 23,05 (tarief 2011), maar sommige gemeenten rekenen extra administratiekosten. U kunt dit het beste doen vlak voor het verstrijken van de wettelijke termijn dat u niet mag rijden. Op het formulier Eigen verklaring geeft u aan dat het gaat om een gewijzigde gezondheidstoestand en daaronder Door het invullen van een Eigen verklaring geeft u een verandering aan in uw gezondheidstoestand geeft u de categorieën rijbewijzen aan waarvoor u een Verklaring van geschiktheid aanvraagt. In geval van epilepsie zullen vraag 1 en vraag 3 van de Eigen verklaring altijd met ja beantwoord moeten worden. Als u deze vragen niet eerlijk beantwoordt, loopt u kans dat de verzekering niets vergoedt als u een ongeluk krijgt. Ook als het niet uw schuld was. Bovendien bent u strafbaar als u de Eigen verklaring niet naar waarheid invult. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Normaal gesproken moet, wanneer een vraag met ja is beantwoord, een arts een aantekening plaatsen op de Eigen verklaring, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. In het geval van epilepsie is zo n aantekening echter niet nodig, omdat het CBR u zal doorverwijzen naar een onafhankelijk neuroloog voor een specialistisch medisch rapport. Het is daarom voldoende als u de Eigen verklaring opstuurt naar het CBR met daarbij aangegeven dat het om epilepsie of een epileptische

13 Klein rijbewijs (groep 1: A, B, E kleine aanhanger) aanval gaat, onder opgave van de datum van de laatste aanval. Hoewel de keuring volgens de regels moet geschieden door een onafhankelijk neuroloog, is uw eigen neuroloog mogelijk bereid om (in overleg met u) direct een rapport bij de Eigen verklaring te schrijven. Vermeld dan op de Eigen Verklaring dat de neuroloog een eigen rapport schrijft. Soms is keuring via het CBR dan niet meer nodig. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt dat. De ingevulde Eigen verklaring stuurt u in de bijgeleverde retourenveloppe naar het CBR. Hebt u uw rijbewijs ook beroepsmatig nodig, leest u dan de tekst onder beroepsmatig rijden (code 100/101). Medische keuring Zodra de Eigen verklaring binnen is, verwijst de medisch adviseur van het CBR u door naar een onafhankelijk neuroloog voor een medische keuring. De kosten van die keuring zijn op grond van art. 101 van het Reglement Rijbewijzen voor uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de maximumtarieven vast (www.nza.nl). In 2011 bedragen de kosten voor De medisch adviseur van het CBR stuurt u door naar een onafhankelijk neuroloog een medische keuring door een neuroloog max. 138,48 exc. btw. Beroepsmatig rijden (code 100/101) Het rijbewijs dat na de medische keuring wordt toegekend heeft de code 100. De vermelding van code 100 op het rijbewijs betekent dat het rijbewijs slechts geschikt is voor privégebruik. Hebt u het rijbewijs ook beroepsmatig nodig dan kan op verzoek in individuele gevallen een uitzondering worden gemaakt op de beperking tot privégebruik. Hiervoor moet u een aanvullend schriftelijk verzoek indienen voor de code 101 bij het CBR (adresgegevens achterin deze brochure). U krijgt dan een formulier toegestuurd dat u door uw werkgever moet laten invullen en ondertekenen. Dit verzoek voor code 101 stuurt u vervolgens naar het CBR. Na toekenning krijgt u code 101 op uw rijbewijs. Het rijbewijs kan dan 13

14 Al een rijbewijs en dan epilepsie 14 ook beroepsmatig gebruikt worden, maar dan wel in een beperkte vorm, maximaal vier uur per dag. Dit mag geen beroepsmatig vervoer van personen zijn (bus, taxi) of het onder toezicht laten besturen door derden (autorijles geven). Hiervoor gelden andere eisen (zie bij groot rijbewijs). Geschikt Bij het bezoek aan de neuroloog voor de medische keuring moet u een legitimatiebewijs meenemen. De keurend neuroloog moet het verslag eerst aan u voorleggen voordat het naar het CBR gaat. Het verslag wordt door een arts van het CBR beoordeeld. Het CBR hanteert daarbij de officiële eisen die zijn gepubliceerd door de Minister van Infrastructuur en Milieu: de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage). Als u wordt goedgekeurd krijgt u een Verklaring van geschiktheid die één jaar geldig is. Het CBR stuurt de Verklaring van geschiktheid digitaal door naar het Centraal Rijbewijzenen Bromfietscertificatenregister (CRB). Tegen inlevering van uw oude rijbewijs, inlevering van een pasfoto en betaling bij het gemeentehuis in uw woonplaats kunt u uw rijbewijs aanvragen. Bij epilepsie geeft het CBR bij gebleken geschiktheid een Verklaring van geschiktheid af met beperkte geldigheidsduur Voorwaarden Verklaring van geschiktheid Bij toekenning van de Verklaring van geschiktheid dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: Zolang u medicijnen tegen epilepsie gebruikt, moet u onder regelmatige (neurologische) controle blijven (minimaal één keer per jaar). Ook moet u zich houden aan de gegeven adviezen, met name wat betreft medicijngebruik. Krijgt u toch een aanval, dan mag u niet langer auto- of motorrijden en dient u contact op te nemen met uw neuroloog. Bij wijziging van uw medicatie moet u met uw neuroloog over-

15 Klein rijbewijs (groep 1: A, B, E kleine aanhanger) leggen of er gevolgen zijn voor deelname aan het gemotoriseerde verkeer. Zo ja, vraag hem of haar dan hoe lang u niet mag rijden. Kijk ook bij 'Rijden en medicijnen tegen epilepsie' op pagina 18. Termijnen geldigheidsduur Bij epilepsie geeft het CBR bij gebleken geschiktheid een Verklaring van geschiktheid af met een beperkte geldigheidsduur: eerst voor een periode van één jaar, daarna (bij blijvende aanvalsvrijheid) voor respectievelijk drie jaar, vijf jaar en tenslotte onbeperkt. Het rijbewijs dat u krijgt, zal geldig zijn tot en met de datum die het CBR op de Verklaring van geschiktheid heeft aangegeven. Wanneer de geldigheidsduur van uw rijbewijs beperkt is, adviseert het CBR om tijdig opnieuw, vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur, een Eigen verklaring in te sturen. U moet dan opnieuw gekeurd worden door een door het CBR aangewezen keuringsarts. De kosten voor de Eigen verklaring en de keuring zijn voor uw rekening. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Voor een nieuw rijbewijs bent u de gebruikelijke kosten verschuldigd. Het kan voorkomen dat het CBR besluit dat u niet geschikt bent om aan het gemotoriseerde verkeer deel te nemen. Het CBR weigert u dan de Verklaring van geschiktheid. Niet eens met beslissing: rechtsmiddelen Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de medisch adviseur van het CBR dat u geen Verklaring van geschiktheid krijgt of alleen een Verklaring van geschiktheid voor een beperkte termijn, kunt u gebruikmaken van de u ten dienste staande rechtsmiddelen. In de voetnoot bij het schriftelijke besluit van het CBR kunt u daarover lezen. Ook kunt u er meer over lezen in de paragraaf over rechtsmiddelen op pagina

16 Al een rijbewijs en dan epilepsie 16 Als u voor uw werk afhankelijk bent van uw rijbewijs kan het krijgen van epilepsie ingrijpende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als u werkt als chauffeur in de transportsector of als buschauffeur. Maar ook als u voor uw beroep personen vervoert, bijvoorbeeld als taxichauffeur, dan gelden andere regels. Mensen die beroepsmatig personen vervoeren, worden in geval van epilepsie gekeurd volgens de criteria van groep 2. De procedure van het aanvragen van de Verklaring van geschiktheid verloopt hetzelfde als voor het klein rijbewijs (groep 1). Kijk voor deze procedure op pagina 10. Voor de keuring hanteert het CBR de officiële eisen voor groep 2 die zijn gepubliceerd door de Minister van Infrastructuur en Milieu: de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage). Strengere regels Voor een groot rijbewijs zijn de regels strenger dan voor het kleine rijbewijs. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen wat de gevolgen zouden kunnen zijn, wanneer een bus- of vrachtwagenchauffeur onderweg een epileptische aanval krijgt. Na een eerste epileptische aanval is iemand in principe permanent rijongeschikt om grote voertuigen te besturen. Er zijn enkele uitzonderingen: na één aanval moet iemand twee jaar aanvalsvrij zijn zonder medicijnen en zonder EEG-afwijkingen op een standaard-, slaaponthoudings- en slaap-eeg en geen afwijkingen op een recente MRI-scan. Heeft iemand meer aanvallen gehad dan dient hij vijf jaar aanvalsvrij te zijn, zonder medicijnen en zonder EEG-afwijkingen op een standaard-, slaaponthoudingsen slaap-eeg en geen afwijkingen op een recente MRI-scan. Voor een groot rijbewijs zijn de regels strenger dan voor het kleine rijbewijs Als u ondanks het gevaar voor u en uw medeweggebruikers toch besluit uw epilepsie te verzwijgen, dient u er rekening mee te houden dat alle chauffeurs met een groot rijbewijs sinds 1 oktober 2004 iedere tien jaar medisch gekeurd worden. Overleg altijd met uw neuroloog.

17 Groot rijbewijs (groep 2: C, D, E grote aanhanger) Taxichauffeurs Taxichauffeurs moeten voor het verkrijgen van een chauffeurspas onder andere een geneeskundige Verklaring overleggen opgemaakt door een gecertificeerde Arbo-dienst of BIG-geregistreerde bedrijfsarts, met specialisme arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde. Daar gaat niet het CBR over, maar de Inspectie Verkeer en Waterstaat (www.ivw.nl). 17

18 Rijden en medicijnen tegen epilepsie 18 Bepaalde medicijnen kunnen een negatieve invloed op de rijvaardigheid hebben. Toch wordt algemeen aangenomen dat langdurig en regelmatig gebruik van de meeste medicijnen tegen epilepsie bij een normale dosering niet tot aantoonbare sufheid of evenwichtsstoornissen leidt. Het is de bedoeling dat er een onderzoek naar medicijnen en rijgeschiktheid komt, maar voorlopig gelden onderstaande regels. Rijden met anti-epileptica Volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage, paragraaf 10.7) geldt voor categorie III medicijnen dat iemand deze een jaar moet slikken voordat hij/ zij weer een motorvoertuig mag besturen. Tot categorie III horen de volgende anti-epileptica: fenytoïne (Diphantoïne, Epanutin ), fenobarbital (Luminal ), primidon (Mysoline ), carbamazepine (Tegretol ), meer dan 600 mg per dag. In bijna alle gevallen zal deze termijn samenvallen met de wettelijke termijn van één jaar dat mensen met epilepsie aanvalsvrij moeten zijn, voordat ze weer mogen rijden. De andere anti-epileptica horen tot categorie II medicijnen waarvoor het advies geldt om tijdens de eerste week na start van slikken geen motorvoertuig te besturen. Bij epilepsie zal dit bijna altijd vallen binnen de wettelijke periode dat iemand niet mag autorijden vanwege recente aanvallen. Overleg bij twijfel met uw behandelend arts. Op kunt u opzoeken of het veilig is om met medicijnen te rijden. Als u medicijnen tegen epileptische aanvallen gebruikt, mag u onder geen beding een groot voertuig (bus of vrachtwagen) besturen. Overleg bij twijfel met uw arts Wijzigen en afbouwen Soms is het verstandig om de auto of motor te laten staan, wanneer uw medicijngebruik wordt verhoogd, gewijzigd of afgebouwd. Overleg bij wijzigingen van uw medicijngebruik

19 altijd met uw behandelend neuroloog. Voor het wijzigen of afbouwen van medicatie zijn regels opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie de bijlage, paragraaf 7.3). Het komt erop neer dat het afhankelijk is van de aanvalsvrije periode welke termijn voor u geldt. Bent u twee jaar of meer aanvalsvrij dan mag u gewoon rijden tijdens de afbouw van de medicijnen en de periode daarna. Bent u nog niet twee jaar aanvalsvrij dan mag u tijdens het afbouwen én drie maanden daarna niet autorijden. Als u tijdens het wijzigen of afbouwen een aanval krijgt dan mag u drie maanden niet autorijden, mits de medicatie meteen is aangepast. Als de medicatie niet direct is aangepast dan gelden de regels die gelden bij (een) eerste epileptische aanval(len). Alcohol en anti-epileptica Bij gebruik van anti-epileptica is de gevoeligheid voor alcohol groter en de werking ervan sterker. Hierdoor wordt u sneller dronken. Het besturen van gemotoriseerde voertuigen in combinatie met anti-epileptica en alcohol wordt daarom sterk afgeraden. 19

20 Veelgestelde herhaling Overige informatie hoofdkop vragen 20 De verzekering Epilepsie kan consequenties hebben voor uw verzekering als er niet langer sprake is van (medische) geschiktheid. Dit kan zowel problemen opleveren als u met epilepsie betrokken raakt bij een ongeluk, als bij het afsluiten van een verzekering. Uw motorvoertuig moet verzekerd zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Als u uw epilepsie niet gemeld hebt bij het CBR en u bent (mede)veroorzaker van een ongeval als gevolg van uw epilepsie dan kan de verzekeraar weigeren de schade te vergoeden. U bent dan zelf aansprakelijk voor de geleden materiële en letselschade van de tegenpartij. Ook kan het voorkomen dat uw verzekeraar de schade wel vergoedt, maar deze vervolgens op u verhaalt. Dit kan een belangrijke reden zijn om het eventueel optreden van epilepsie bij het CBR te melden. Afsluiten motorrijtuigenverzekering Elke verzekeraar zal het risico dat u voor de maatschappij betekent, beoordelen op grond van de informatie op het aanvraagformulier. Ook de medische vragen dient u naar waarheid te beantwoorden. Of u geaccepteerd wordt, hangt sterk af van het oordeel van de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. Deze kan toestemming vragen om nadere inlichtingen in te winnen bij uw behandelend arts. Op grond van deze gegevens beslist de verzekeraar of uw aanvraag geaccepteerd wordt (eventueel met aangepaste premie en/of voorwaarden). In de praktijk 'De risico's van acceptatie zijn alleen in te schatten op basis van correcte informatie' accepteren de meeste verzekeraars mensen met epilepsie op dezelfde voorwaarden als anders, als u door het CBR rijgeschikt bent verklaard. Correcte informatie Een verzekeringsmaatschappij

Regeling eisen geschiktheid 2000

Regeling eisen geschiktheid 2000 Regeling eisen geschiktheid 2000 De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen beoordeelt de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen (rijgeschiktheid) aan de

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Autorijden. Mark Tant en Guido Baten

Autorijden. Mark Tant en Guido Baten Autorijden Mark Tant en Guido Baten De auto op zich is soms, al dan niet terecht, een statussymbool. Het gebruik van de auto, als bestuurder, betekent echter meer dan louter het zich verplaatsen met dit

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering

Polisvoorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Model AUT1402 Algemene voorwaarden Autoverzekering Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Waar bent

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie