Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw. Eens in de 125 jaar, een klinkende emissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw. Eens in de 125 jaar, een klinkende emissie"

Transcriptie

1 1 Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw Eens in de 125 jaar, een klinkende emissie

2 Belangrijke informatie Deze brochure bevat onder meer een korte beschrijving van enkele van de onderwerpen beschreven in het prospectus (het Prospectus ) met betrekking tot het aanbod door Stichting Het Concertgebouw Fonds van certificaten van gewone aandelen B in het kapitaal van Het Concertgebouw N.V. ( Het Concertgebouw ) (ook genoemd Jubileumaandelen ). Voor een volledige beschrijving van relevante elementen van het aanbod van Jubileumaandelen en het doen van een gift (zoals hierna beschreven) wordt verwezen naar het Prospectus (inclusief de daarin aangehaalde docu menten). Alleen de teksten in het Prospectus en in de in het Prospectus aangehaalde documenten zijn bindend. Bij verschil tussen de bewoordingen in enerzijds het Prospectus en die documenten en anderzijds deze brochure, geven de eerste dan ook de doorslag. Het Prospectus wordt algemeen verkrijgbaar gesteld op 6 september 2011 ten kantore van Het Concertgebouw en is vanaf die datum tevens te raadplegen via Bij het nemen van een beslissing om een gift aan Stichting Het Concertgebouw Fonds te doen en in te schrijven op de Jubileumaandelen, dient een potentiële schenker/koper zich (dan ook) uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet slechts op de informatie in deze brochure. Dit document wordt namens Het Concertgebouw verspreid en Het Concertgebouw is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in deze brochure zijn opgenomen. Deze brochure is naar zijn aard niet volledig. Deze brochure is géén samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wet op het financieel toezicht en is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Dit document mag niet worden verspreid buiten de Economische Europese Ruimte en in Zwitserland. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten te kopen. Waarschuwing: Kopers van Jubileumaandelen moeten hun aankoop in financiële zin niet als een investering beschouwen. Er is geen enkele verwachting dat op de certificaten ooit dividend of een liquidatie-uitkering zal worden betaald. Bovendien zullen de certificaten uitsluitend kunnen worden verkocht aan Het Concertgebouw Fonds tegen een prijs van 250 of aan (klein-) kinderen worden geschonken of nagelaten. (Zie voor meer informatie Hoofdstuk 2 Risicofactoren, paragraaf Aan de Aandelen verbonden rechten en paragraaf 14.4 Overdracht van de Certificaten van het Prospectus.)

3 3 voorwoord In 2013 bestaat Het Concertgebouw 125 jaar. Er zijn meerdere redenen om die verjaardag in dankbaarheid te vieren. Dankbaarheid in de eerste plaats voor wat die 125 jaren hebben gebracht: een onafzienbare reeks onvergete lijke muzikale momenten. Geen dirigent, geen orkest, geen ka mer muziekgezelschap, geen solist van naam heeft ontbroken in die reeks. Allen vonden zij hun weg naar de Van Baerlestraat in Amsterdam, en dat niet eens maar vele malen. Dankbaarheid in de tweede plaats voor wat zich 125 jaar geleden afspeelde: de totstandkoming van dit unieke gebouw, waarin het Koninklijk Concertgebouworkest kon uitgroeien tot het beste orkest ter wereld. De ongeëvenaarde akoestische perfectie van Het Concertgebouw zal altijd wel een raadsel blijven, een hoofdprijs die tot ons grote geluk in Nederland is beland en die vooral een opdracht inhoudt naar de toekomst. Dankbaarheid dan ook in de derde plaats voor wat voorafging aan die totstandkoming: het vaste voornemen van een kleine groep burgers om in Amsterdam te kunnen beschikken over een kleine en grote concertzaal van uitmuntende kwaliteit. Als onbaatzuchtige oprichters slaagden zij er boven alle verwachting in om door middel van een aandelenemissie die ambitie te realiseren. Nu 125 jaar later de opgave van instandhouding alleen maar kostbaarder en veeleisender is geworden, is er alle reden hun initiatief een passend vervolg te geven en het gebouw zo te helpen aan een veilige basis voor de toekomst. In deze brochure nodigen wij u uit in te schrijven op de Jubileumemissie van Het Concertgebouw en daarmee in navolging van de eerste aandeelhouders op persoonlijke wijze een deel van de verantwoordelijkheid in handen te nemen voor de muzikale toekomst van ons land. Door deel te nemen wordt u opgenomen in de indrukwekkende particuliere traditie die zo kenmerkend is voor Het Concertgebouw. Het Concertgebouw: voor U en van U! Simon Reinink Algemeen directeur Alexander Rinnooy Kan Voorzitter Raad van Commissarissen

4 4 de magie van het gebouw Op 11 april 1888 zindert het rondom het splinternieuwe Concertgebouw. Stelt u zich eens voor. Een file van 421 koetsen staat tussen de Van Baerlestraat en de Van Woustraat. Eindelijk gaat het gebeuren, wordt het nieuwe gebouw ingewijd. Voor de gelegenheid is een orkest van 120 musici samengesteld en een koor van 500 zangers. Die avond verzamelen de hoofdstedelijke muziekliefhebbers zich in de nieuwe muziektempel waarin de ambitie van de grondleggers de belofte van de groeiende welvaart weerspiegelt. Rijke ornamenten, rood velours, vergulde detaillering, klassieke zuilen en een schitterend timpaan aan de voorgevel. Wat is het geheim van dit gebouw dat aan de rand van de stad is opgetrokken? De zaal stroomt vol. Geroezemoes, de gaskronen suizen, en dan is het zo ver. Het publiek hoort voor het eerst hoe muziek in de Grote Zaal van Het Concertgebouw klinkt. Wat een klank! De akoestiek die architect Dolf Van Gendt als bij toeval tot stand heeft gebracht zal wereldberoemd worden en s werelds meest geliefde solisten en meest vermaarde orkesten naar Nederland brengen. Al snel is duidelijk dat Amsterdam twee concertzalen rijker is met een akoestiek waarvan de roem de wereld over zal gaan. Het gebouw zet Amsterdam op de muzikale kaart. Nationaal en internationaal. Nu, na 125 jaar, komen elk jaar ruim bezoekers naar het gebouw om te luisteren naar zo n 750 concerten. Vrijwel iedere nationale en internationale ster heeft in Het Concertgebouw gestaan, van Gustav Mahler tot Miles Davis. Bernard Haitink roemt de akoestiek van de Grote Zaal van Het Concertgebouw zelfs als het beste instrument van het Koninklijk Concertgebouworkest en de internationale orkesten die naar Amsterdam komen. Het Concertgebouw in Amsterdam behoort tot de drie beste zalen ter wereld. Om dit onvervangbare gebouw door te kunnen geven aan de volgende generaties, moet het monument zo goed mogelijk worden geconserveerd. Daarvoor is een stevig financieel fundament noodzakelijk. In deze brochure leest u hoe u door een fiscaal aftrekbare gift van te doen aan Stichting Het Concertgebouw Fonds, hierna te noemen Het Concertgebouw Fonds, niet alleen jarenlang kunt genieten van een exclusief Muzikaal Dividend, maar ook een van de 1.000* ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Het Concertgebouw uit te geven certificaten van aandeel kunt verwerven. De certificaten worden hierna ook Jubileumaandelen genoemd. Zo kunt u de toekomst van Het Concertgebouw veilig stellen en de magische klank doorgeven aan de volgende generatie. * Het Concertgebouw N.V. en Het Concertgebouw Fonds behouden zich het recht voor om, bij grote belangstelling, het aantal uit te geven certificaten te verhogen tot maximaal

5 5

6 6

7 7 Het Concertgebouw: de oprichting Particulier initiatief A.F.K. Hartogh, J.A. Sillem, P.A.L. van Ogtrop, D.H. Joosten, H.J. de Marez Oyens en W. Cnoop Koopmans; zes mannen praten in 1880 over Felix Meritis, dat te klein is, over de Parkzaal - in de Plantage - die gesloopt wordt en over het Paleis voor Volksvlijt, dat berucht is vanwege de slechte akoestiek. Nee, het muziekleven in de hoofdstad heeft een nieuwe impuls nodig. De basis van het nieuw te bouwen Concertgebouw wordt door hen gelegd door middel van een aandelenemissie. Op 11 april 1888 kan Het Concertgebouw dankzij het geslaagde burgerinitiatief zijn deuren openen. Het Concertgebouw is het beste instrument van het orkest waaraan het onderdak biedt. Private onderneming De oprichting van Het Concertgebouw was een particulier initiatief. Nog steeds is Het Concertgebouw in staat zijn inkomsten bijna volledig zelf te genereren. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een private aangelegenheid. Het Concertgebouw is een naamloze vennootschap; een zeer uitzonderlijke rechtsvorm voor een culturele instelling. Deze structuur maakt het mogelijk om aandelen uit te geven, geheel in lijn met de particuliere traditie. Tot op de dag van vandaag wordt Het Concertgebouw gedragen door aandeelhouders. Op dit moment heeft de Vennootschap 135 gewone aandeelhouders en 23 preferente aandeelhouders. Aandelen worden veelal binnen een familie van generatie op generatie doorgegeven. Ook nu nemen wij zelf het initiatief om de magie van Het Concertgebouw door te geven en vragen wij u in die traditie een Jubileumaandeel te nemen. Het recht van aanschaf kunt u verwerven door een gift te doen aan Het Concertgebouw Fonds. In Het Concertgebouw Fonds worden sinds 2000 alle giften verzameld die ten goede komen aan Het Concertgebouw en zijn activiteiten. Bernard Haitink, dirigent

8 8 Investeren in de toekomst Instandhouding van Het Concertgebouw Om de missie van Het Concertgebouw te realiseren, is het in stand houden (en onderhouden) van het gebouw essentieel. Het Concertgebouw is één van de meest bespeelde concertzalen ter wereld. Om Het Concertgebouw te behouden en in goede conditie te kunnen doorgeven aan volgende generaties, vinden voortdurend grotere en kleinere renovaties en reparaties aan het monument plaats. Ook in de toekomst zal Het Concertgebouw dergelijke renovaties en reparaties blijven uitvoeren om het monument in goede conditie te houden, zodat bezoekers kunnen blijven genieten van muziek die optimaal profiteert van de unieke akoestische kwaliteiten van Het Concertgebouw. Educatie Muziek doet iets met je. Dat willen we kinderen en jongeren met verschillende sociale, culturele en economische achtergronden laten beleven. Elk jaar trekt ons educatieprogramma zo n veertigduizend scholieren naar de Grote en Kleine Zaal om ze kennis te laten maken met de wereld van klassieke muziek, wereldmuziek en jazz. Educatie is in onze ogen een van de beste investeringen in de toekomst. Het Endowment Fonds Om minder afhankelijk te zijn van economische schommelingen heeft Het Concertgebouw Fonds een Endowment Fonds ingesteld. Het doel van het Endowment Fonds is om een structureel eigen vermogen op te bouwen, waarvan het rendement voldoende is om de doorlopende financieringsbehoefte van Het Concert ge bouw op het gebied van zowel renovatie en onderhoud als educatie en toegankelijkheid te kunnen realiseren. Het Concertgebouw Fonds beoogt het benodigde vermogen bijeen te brengen binnen één generatie. Alle giften die worden verworven in het kader van de Jubileumemissie komen geheel ten goede aan het op de toekomst gerichte Endowment Fonds dat door Het Concertgebouw Fonds wordt beheerd. De ABN AMRO Bank is als vermogensbeheerder bij het Endowment Fonds betrokken. Dit is dé plek. Janine Jansen, violiste

9 9

10 10 De Jubileumemissie Treed in de voetsporen van de stichters van Het Concertgebouw Om volgende generaties in staat te stellen de wereldvermaarde klank van Het Concertgebouw te kunnen horen. Om samen met uw kinderen of kleinkinderen jarenlang te kunnen genieten van het Muzikaal Dividend. Of gewoon om iets te geven aan de maatschappij. Met de Jubileumemissie, de combinatie van giften en Jubileumaandelen, stellen wij u in staat persoonlijk betrokken te zijn bij Het Concertgebouw. De Jubileumemissie heeft tot doel Het Concertgebouw een veilige toekomst te geven en het door te geven aan volgende generaties zodat ook zij kunnen genieten van die kwetsbare en uitzonderlijke akoestiek. Het doen van een fiscaal aftrekbare gift van aan Het Concertgebouw Fonds geeft u twee bijzondere voorrechten. In de eerste plaats verkrijgt u het recht op in schrijving op de Jubileumaandelen. In de tweede plaats verkrijgt u het recht op het Muzikaal Dividend dat aan de gift is verbonden. Muzikaal dividend Uw gift geeft recht op een bijzondere opbrengst: het Muzikaal Dividend. - Gedurende 12,5 jaar ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor een besloten Dividend Concert voor 2 personen en een besloten feestelijk Kinderconcert voor 4 personen. Vanzelfsprekend zijn hieraan voor u geen kosten verbonden. - Tevens geniet u gedurende deze gehele periode het voorintekeningrecht op de series die Het Concertgebouw zelf organiseert binnen de zogenoemde Eigen Programmering. Deze programmering omvat jaarlijks circa 150 gevarieerde concerten waarbij beroemde solisten, dirigenten en bekende internationale orkesten het podium betreden. - Het Muzikaal Dividend gaat in op 1 januari 2012 en loopt tot 1 juli In 2012 verzorgt Het Concertgebouw het eerste Dividend Concert: het Opmaat Concert.

11 11 Het Jubileumaandeel Het Jubileumaandeel is een certificaat van een aandeel in het aandelenkapitaal van Het Concertgebouw N.V. dat ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Het Concertgebouw uitgegeven wordt. Er zijn 1.000* Jubileumaandelen beschikbaar voor een prijs van 250. Rechten verbonden aan het Jubileumaandeel Houders van een Jubileumaandeel hebben het recht om agendapunten in te dienen, aanwezig te zijn bij de ver gaderingen van aandeelhouders en daar het woord te voeren. Zij hebben geen stemrecht en geen recht op financieel dividend. Overdraagbaarheid Het Jubileumaandeel is beperkt overdraagbaar. De houder van het Jubileumaandeel kan het Jubileumaandeel schenken of na laten aan zijn of haar kinderen of kleinkinderen. Daarnaast kan het Jubileumaandeel weer worden verkocht aan Het Concertgebouw Fonds voor 250. Het is niet mogelijk het Jubileumaandeel aan anderen over te dragen of na te laten. Risico s Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds gaan ervan uit dat kopers van Jubileumaandelen vooral belang en waarde hechten aan de continuering door Het Concertgebouw van zijn activiteiten en aan het Muzikaal Dividend. Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds menen derhalve dat de enige relevante risico s terzake van het aanbod van de Jubileumaandelen en de gift die risico s zijn die een bedreiging vormen voor (de continuering van) de activiteiten van Het Concertgebouw en/of voor de beschikbaarheid van het Muzikaal Dividend. Waarschuwing: Kopers van Jubileumaandelen moeten hun aankoop in financiële zin niet als een investering beschouwen. Er is geen enkele verwachting dat op de certificaten ooit dividend of een liquidatie-uitkering zal worden betaald. Bovendien zullen de certificaten uitsluitend kunnen worden verkocht aan Het Concertgebouw Fonds tegen een prijs van 250 of aan (klein-)kinderen worden geschonken of nagelaten. Zie voor een volledige beschrijving van relevante elementen van het aanbod van Jubileumaandelen en het doen van een gift (zoals hierna beschreven) het Prospectus (inclusief de daarin aangehaalde documenten). Alleen de teksten in het Prospectus en de in het Prospectus aangehaalde documenten zijn bindend. Bij verschil tussen de bewoordingen in enerzijds het Prospectus en die documenten en anderzijds deze brochure, geven de eerste dan ook de door slag. Het Prospectus wordt algemeen verkrijgbaar gesteld op 6 september 2011 ten kantore van Het Concertgebouw en is vanaf die datum tevens te raadplegen via * Het Concertgebouw N.V. en Het Concertgebouw Fonds behouden zich het recht voor om, bij grote belangstelling, het aantal uit te geven certificaten te verhogen tot maximaal

12 12

13 13 Fiscale aspecten Deze fiscale paragraaf bevat algemene informatie over de fiscale gevolgen van de gift aan Het Concertgebouw Fonds. Het Concertgebouw Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals omschreven in de Wet Inkomstenbelasting Dit stelt u in staat om uw gift, onder voorwaarden, af te trekken. Fiscale consequenties particulieren De gift van aan Het Concertgebouw Fonds wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een gift die (onder voorwaarden) geheel fiscaal kan worden afgetrokken. De gift kan de vorm krijgen van een eenmalige gift of van een periodieke gift die wordt gespreid over 5 kalenderjaren. De fiscale consequenties zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de specifieke situatie van de schenker. Eenmalige gift De eenmalige gift van is aftrekbaar als de gift meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen tot maximaal 10% van het verzamelinkomen. Bij een verzamelin komen van en een belastingtarief van 52% kos t de gift netto Periodieke gift De gift van kan ook over een periode van 5 jaar worden voldaan in termijnen van De jaarlijkse gift kan dan volledig in mindering worden gebracht op het inkomen. Op die manier kost de gift de schenker netto veelal ongeveer de helft. In het geval dat er sprake is van 52% inkomstenbelasting kost de gift netto (vijfmaal 1.176). Deze periodieke gift moet in een notariële akte worden vastgelegd. Het Bureau Jubileumemissie verzorgt dit traject en daaraan zijn voor u als schenker geen kosten verbonden. Bedrijven Ook bedrijven kunnen een gift doen en daarmee het recht verwerven een Jubileumaandeel te kopen. Doordat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd en de verkoopwaarde van het Jubileumaandeel vastligt op 250, zijn er geen gevolgen voor de Vennootschapsbelasting. Giften zijn voor bedrijven (NV/BV) als bedrijfskosten geheel aftrekbaar als hiermee zakelijke belangen zijn gemoeid. De niet-zakelijke giften zijn onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. De Geefwet Wij stellen u in de gelegenheid nu in te schrijven en in 2012 de eerste betaling te doen. Dit zodat u gebruik kan maken van de fiscale voordelen die de Geefwet mogelijk gaat bieden. Indien gewenst kunt u ook in 2011 reeds uw eerste betaling doen.

14 14 toen

15 nu 15

16 16 Hoe gaat de inschrijving in zijn werk? Het doen van een fiscaal aftrekbare gift van aan Het Concertgebouw Fonds geeft u twee bijzondere voor rechten. In de eerste plaats verkrijgt u het recht op in schrijving op de Jubileumaandelen. In de tweede plaats verkrijgt u het recht op het Muzikaal Dividend dat aan de gift is verbonden. Hoe doet u een gift, verwerft u een Jubileumaandeel en verkrijgt u Muzikaal Dividend? U kunt zich inschrijven met bijgaand inschrijfformulier. Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijffor mulier biedt u aan een gift te doen aan Het Concertgebouw Fonds van (via een eenmalige of periodieke gift). U schrijft daarmee tevens in voor toekenning van een Jubileumaan deel voor een prijs van 250. Stuur het ingevulde inschrijfformulier in een gesloten enveloppe naar: Het Concertgebouw Fonds t.a.v. Bureau Jubileumemissie Antwoordnummer WB Amsterdam U kunt voor nadere informatie ook contact opnemen met: Bureau Jubileumemissie: Daphne van Berkel (020) of

17 17 Tijdspad - Inschrijving is mogelijk van 6 september 2011 tot en met 11 april Acceptatie van de giften en toewijzing van de Jubileumaandelen vindt plaats in de periode tussen 12 en 16 april Het Concertgebouw Fonds zal in beginsel accepteren en toewijzen volgens het first come, first served -beginsel ( wie het eerst komt, het eerst maalt ). - Aansluitend ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor het doen van een gift en de aankoop van het Jubileumaandeel. Als dat het geval is, ontvangt u hier voor de benodigde documentatie. - Als eigenaar van een Jubileumaandeel ontvangt u een bijzonder certificaatbewijs. Voorkeurstoewijzing Bestaande aandeelhouders en de Kringleden van Het Con certgebouw Fonds genieten een voorkeurstoewijzing voor wat betreft hun eerste aanbieding tot het doen van een gift en de eerste inschrijving op een Jubileumaandeel. Hierdoor zijn zij verzekerd van een Jubileumaandeel als zij besluiten tot het doen van de daaraan verbonden gift. Overige inschrijvingen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst ( first come, first serve -beginsel). Wat je je herinnert van een concert is wat je voelde toen je daar optrad. En of het nu in de Kleine of de Grote Zaal is, je voelt je omgeven door een gouden lijst. Menahem Pressler, pianist

18 18 Het Prospectus Deze brochure bevat slechts een korte beschrijving van enkele van de onderwerpen beschreven in het Prospectus met betrekking tot het aanbod door Het Concertgebouw Fonds van Jubileumaandelen. Voor een volledige beschrijving van relevante elementen van het aanbod van Jubileumaandelen en het doen van een gift wordt verwezen naar het Prospectus (inclusief de daarin aangehaalde documenten). Alleen de teksten in het Prospectus en in de in het Prospectus aangehaalde documenten zijn bindend. Bij verschil tussen de bewoordingen in enerzijds het Prospectus en die documenten en anderzijds deze brochure, geven de eerste dan ook de doorslag. Het Prospectus is algemeen verkrijgbaar gesteld vanaf 6 september 2011 ten kantore van Het Concert ge bouw en is vanaf die datum tevens te raadplegen via Bij het nemen van een beslissing om een gift aan Het Concertgebouw Fonds te doen en in te schrijven op de Jubileumaandelen, dient een potentiële schenker/koper zich (dan ook) uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet slechts op de informatie in deze brochure. Het Concertgebouw is niet neergezet door een grote mecenas, door een koning of door een staatsbesluit. Nee, het is een burgerinitiatief geweest van mensen die de stadsbeschaving verder wilden stimuleren. Geert Mak, historicus

19 19

20 20 Daniel Barenboim repeteert in de Grote Zaal van Het Concertgebouw (2010).

21 21 Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. Je voelt aan het podium: daar zijn wonderen gebeurd. Jaap van Zweden, dirigent

22 22 Alfred Brendel Andreas Scholl Art Blakey Arthur Rubinstein B Philharmoniker Bernard Haitink Bill Evans Billy Holiday Blood, S 125 jaar sterren in Het Concertgebouw Walter Cab Calloway Cannonball Adderley Carlo Maria Giulini Ce Corea Claude Debussy Claudio Abbado Count Basie Dave Brubeck Edith Piaf Eduard van Beinum Elisabeth Schwarzkopf Ella Fitzgera Bumbry Gustav Leonhardt Gustav Mahler Gustavo Dudamel Her 125 jaar Het Concertgebouw is een bijzonder verhaal met Jacques Brel Janet Baker Janine Jansen Janis Joplin Jean Toot vele hoogtepunten. Met talloze concerten die in vele geheugens zijn gegrift. Een verhaal van ontroerende stiltes en en van de constante kwaliteit van de programmering. Josephine Baker Kathleen Ferrier Keith Jarrett Kiri Te Kanawa La langdurige ovaties. Op deze pagina treft u een selectie van 125 Sterren die optraden in Het Concertgebouw. Sterren die het verhaal vertellen van de veelzijdigheid van het gebouw Berio Mahalia Jackson Maria Callas Mariss Jansons Maurice Rav Jackson met Jackson Gustav Mahler5 Michel Petrucciani Igor Stravinsky Mika en Miles Davis Benjamin Mitsuko Willem Mengelberg Britten Cole New York Philharmonic Nigel Kennedy Nikolaus Harnoncourt Hindemith Paul McCartney Philip Glass Pierre Boulez Pink Floyd Richard Strauss Sammy Davis Jr. Sarah Vaughan S 102. Serge Rachman Doors The Who Thelonious Monk Thomas Hampson Thomas Quastho Het Concertgebouw, 1888 Partituur Matthäus-Passion Kurt Weill Wiener Philharmoniker Wilhelm Furtwängler Willem Mengelbe

23 23.B. King Beach Boys Benjamin Britten Benny Goodman Berliner weat & Tears Bobby McFerrin Brian Ferry Bruno Maderna Bruno cilia Bartoli Charles Aznavour Charles Mingus Chet Baker Chick Diana Krall Dietrich Fischer-Dieskau Dizzy Gillespie Duke Ellington ld Fats Domino Frank Sinatra Frank Zappa Glenn Miller Grace bert von Karajan Herbie Hancock Igor Stravinsky Jaap van Zweden s Thielemans Jefferson Airplane John Coltrane José Carreras ng Lang Leonard Bernstein Lou Reed Louis Armstrong Luciano el Maurizio Pollini Maxim Vengerov Menahem Pressler Michael Uchida Mstislav Roger Daltrey Rostropovich Murray Plaatsing Perahia 81. Nat Educatieproject King (The Who) gerenoveerde lier Kleutersinfonietta Nina Simone Ornette Coleman Oscar Peterson Otto Klemperer Paul Plácido Domingo Randy Newman Renée Fleming Riccardo Chailly inoff Simon Rattle Sonny Rollins Sting Teresa Berganza The ff Tom Waits Valery Gergiev Vladimir Ashkenazy Vladimir Horowitz Miles Davis Maria Callas Jessye Norman rg Wynton Marsalis Yehudi Menuhin Yo-Yo Ma Zubin MehTa

24 24 Het Bestuur Het Concertgebouw N.V. Raad van Commissarissen Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Volkert Doeksen Lilian Gonçalves-Ho Kang You Cateautje Hijmans van den Bergh Jeroen van der Veer Hans Wijers Directie Simon Reinink, algemeen directeur Gea Zantinge, directeur bedrijfsvoering Stichting Het Concertgebouw Fonds Bestuur Karel Vuursteen, voorzitter Willem Stevens, vice-voorzitter Mirjam de Blécourt-Wouterse Volkert Doeksen Caroline Huyskes-van Doorne Lex Kloosterman Gert-Jan Kramer Veronique Pauwels Directie Jolien Schuerveld Schrijver

25 25

26 26 Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw Eens in de 125 jaar, een klinkende emissie

27 27 Samenvatting Partners In 2013 viert Het Concertgebouw zijn 125-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan worden Jubileumaandelen aangeboden. Deze kunnen als volgt worden verkregen: - Het aanbieden van een gift van aan Het Concertgebouw Fonds geeft, bij acceptatie van deze gift, recht op verwerving van één Jubileumaandeel tegen betaling van Bij acceptatie van de gift ontvangt u daarnaast gedurende 12,5 jaar het in deze brochure omschreven Muzikaal Dividend. - Het Muzikaal Dividend gaat in op 1 januari 2012 en loopt tot 1 juli De inschrijving staat open van 6 september 2011 tot en met 11 april De gift is fiscaal aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. - Er zijn geen verdere (transactie-)kosten mee gemoeid. De Jubileumemissie is een samenwerking van Het Concertgebouw N.V., Stichting Het Concertgebouw Fonds, De Brauw Blackstone Westbroek N.V., PWC, ABN AMRO Bank N.V. (als lead manager), Deutsche Bank (als co-lead manager), ING, Rabobank en Van Lanschot (als partners). De betrokken banken ontvangen geen plaatsingsvergoeding voor het bemiddelen in deze emissie. Voor nadere informatie: Bureau Jubileumemissie, Daphne van Berkel op (020) , of Fotografie: Ontwikkeling: Alexander David, Eric Veenhuyzen, Leander Lammertink, Eddy Posthuma de Boer, Ben van Meerendonk, Henriëtte de Wever, Ronald Knapp, Hans Hogervorst, Gijsbert Hanekroot, Jacob Olie, Courtesy of the Kurt Weill Foundation for Music, New York. Selmore.com

28 28 concertgebouw.nl

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest jaarverslag 213 Voor de eeuwige schoonheid van de muziek jaarverslag 213 amsterdam, 3 juni 214 Tien jaar oud was ze, toen ze er voor het eerst speelde. In november kwam Jane Piper (voorpagina) terug in

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Aandeelhouderscirculaire

Aandeelhouderscirculaire Aandeelhouderscirculaire Toelichting claimemissie met betrekking tot punt 6 van de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv te houden op 21 april 2010 om 15.00

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT WAAROM IS GEVEN BELANGRIJK? Cultuurmecenaat ontstaat wanneer iemand geld of andere middelen aan kunst en cultuur geeft, zonder hier directe materiële

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV AUSTRALIE / AZIE / EUROPE / GROOT-BRITTANNIE / NOORD-AMERIKA ING Real Estate Woningfonds VI CV PROSPECTUS Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070 341 89 89 F 070 341 95 25 I www.privatefundmanagement.nl

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST

DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST VFP BELEGGEN De Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI) heeft stilaan ook zijn weg en toepassing gevonden binnen de familiale vermogensstructurering

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie