Beheerder. Bewaarder. Accountant. Postadres. Van Lieshout & Partners N.V. Postbus LE UTRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerder. Bewaarder. Accountant. Postadres. Van Lieshout & Partners N.V. Postbus 13224 3507 LE UTRECHT www.lieshout-partners.nl"

Transcriptie

1

2

3 Beheerder Van Lieshout & Partners N.V. Postbus LE UTRECHT Directie mr drs C.J.E. van Lieshout mr P.A.C.M. Asselbergs Bewaarder N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor Claude Debussylaan MD AMSTERDAM Directie mr L.J.J.M. Lutz drs F. Ketting Accountant Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP AMSTERDAM Postadres Dutch Stock and Option Fund Postbus LE UTRECHT

4

5 inhoudsopgave Dutch Stock and Option Fund (DSOF) 4 Algemeen 4 Beleggingsbeleid 4 Risicoprofiel 4 Resultaat 4 Verslag van de beheerder 5 Resultaat DSOF 6 Vooruitzichten 7 Kerngegevens 8 JAARREKENING Balans 11 Winst- en verliesrekening 12 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 13 Algemeen Algemene grondslagen 13 Grondslagen waardebepaling 13 Grondslagen voor de resultaatbepaling 13 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 14 Berekening intrinsieke waarde 14 Risico s 14 Fiscale positie van het fonds 14 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de winst- en verliesrekening 16 Overige gegevens 19 Accountantsverklaring 20

6 dutch stock and option fund (dsof) Algemeen Het Dutch Stock and Option Fund (DSOF) (verder het Fonds) is een beleggingsfonds voor gemene rekening met een semi open-end structuur. Dit laatste betekent dat het Fonds -wettelijke bepalingen en bijzondere omstandigheden voorbehouden- bereid en bevoegd is Participaties uit te geven en in te kopen op iedere eerste handelsdag van de maand. Het Fonds is voor onbepaalde tijd aangegaan op 1 mei De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), omdat de vrijstelling van artikel 4 lid 1 onder a van de Vrijstellingsregeling Wft van 23 november 2006 (Staatscourant 229) van toepassing is. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en het halfjaarverslag van het Fonds zijn schriftelijk opvraagbaar bij de Beheerder. Beide zijn tevens te downloaden op de website van de Beheerder. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Participanten kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan de inleg. Op grond van artikel 9.5 van de Voorwaarden van beheer en bewaring kan de Beheerder tijdelijk of permanent besluiten tot het stoppen van de uitgifte van Participaties als de daar bedoelde situaties zich voordoen. Beleggingsbeleid Doel van het Fonds is realiseren van vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds belegt in aan Euronext Amsterdam genoteerde aandelen waarop tevens opties zijn genoteerd, in deze aandelen in combinatie met opties en in op zichzelf staande posities in opties op deze aandelen. Het Fonds mag ook beleggen in opties op de AEX-index. Het Fonds streeft naar spreiding door de opname van verschillende aandelen, verschillende looptijden van de opties en verschillende optiestrategieën. Het Fonds behoudt flexibiliteit doordat alle posities desgewenst dagelijks zijn bij te stellen. Risicoprofiel De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. In aanvulling op bovenstaande wordt verwezen naar het prospectus. Beleggen in het Fonds brengt hoge risico s met zich mee en is alleen geschikt voor een deel van het langdurig beschikbaar vrij vermogen van een Participant. Participanten moeten door een (tussentijdse) forse koersdaling van het Fonds niet in hun financiële positie bedreigd worden. Resultaat In de periode van 1 januari t/m 31 december 2007 is de koers van één Participatie van het Fonds gedaald van 111,3040 naar 99,9998, een procentuele daling van 10,2 %. Het laagste punt dat tussentijds bereikt werd, was 88,1333 op 21 november Het totaal aantal uitstaande Participaties aan het begin van de verslagperiode bedroeg en per 31 december

7 Verslag van de beheerder Eerste helft 2007 De eerste zes maanden van 2007 verliepen voorspoedig. Alleen februari liet een negatief rendement zien. De AEX daalde in februari met 1,9 % en het Fonds met 1,5 %. Reden was dat eind februari de Chinese overheid besloot kapitaalwinsten zwaarder te belasten. Gevolg was dat de Chinese beurs in één dag met bijna 9 % daalde. Ook daarna bleef de Chinese beurs bijzonder onrustig. Deze daling zorgde wereldwijd voor fors lagere koersen. In de laatste week van februari en de eerste week van maart daalde de AEX met 6 %, de FTSE 100 met 8% en de S&P 500 met 6 %. Ondanks de negatieve februarimaand behaalde het Fonds over het eerste halfjaar een netto rendement van 13,1 %. Ter vergelijking: de AEX behaalde een rendement van 10,7 %. Hierdoor en door een gestage uitbreiding van het aantal Participaties groeide het Fondsvermogen van 11,45 tot 17,62 miljoen per ultimo juni. Per die datum was de out performance 2,4 % ten opzichte van de AEX, gemeten vanaf 1 januari De correlatie van het Fonds bedroeg 95 % en de bèta 1,17. Op basis van de bèta had het Fonds dus een rendement behoren te behalen van 12,52 %. Tweede helft 2007 In de tweede helft van 2007 hebben de financiële markten een ander gezicht laten zien. Vooral de maanden juli, augustus en november waren teleurstellend. Eind juni noteerde de AEX nog 548 punten. Eind november was dat 507. Sectoren die vooral daalden waren die van financiële instellingen en uitzenders. De oorsprong van de daling van de financials lag aan problemen aan de onderkant van de huizenmarkt in de VS. Veel subprime leningen (hypotheekleningen aan minder kredietwaardige debiteuren) werden door de grote investment banks gestructureerd en doorverkocht aan Amerikaanse, Europese en Japanse banken. Nu veel minder kredietwaardige personen hun hypotheekrente en aflossing niet meer konden betalen en banken daardoor gedwongen werden de huizen te verkopen, werden deze subprime leningen snel minder waard. Dit had als direct gevolg dat banken op deze leningen moesten afboeken. Negatiever was dat beleggers niet wisten welke banken hoeveel risicovolle leningen in de boeken hadden. Juist deze onzekerheid zorgde voor een forse afwaardering van de financials. Zo daalde bijvoorbeeld de marktwaarde van ING in 2007 met 22 %, van 77 miljard naar 60 miljard. In februari 2008 kwam ING met haar jaarcijfers. ING moest 194 miljoen euro afschrijven als gevolg van verliezen op producten die gelieerd zijn aan de Amerikaanse huizenmarkt en obligatieverzekeringen. Daarnaast nam ING ten laste van het eigen vermogen een last van circa 750 miljoen. Desondanks steeg de winst van 7,7 miljard naar 9,2 miljard. Deze goede cijfers zorgden echter niet voor een duidelijk koersherstel. In navolging van de financiële instellingen lieten vrijwel alle cyclische aandelen een forse koersdaling zien. Ondanks de indrukwekkende winstcijfers werden uitzenders hard afgestraft. Zo daalde USG met ruim 52 % en Randstad met 46 %. De voornaamste reden van deze aanzienlijke koersdalingen was gelegen in de verminderde economische vooruitzichten. Hoewel de economie bleef groeien in 2007, ging men ervan uit dat uitzenders de winstgroei van 20 % en meer niet konden handhaven. Rendement 2007 USG -52% Randstad -46% Fortis -37% Aalberts -34% Wereldhave -32% Aegon -26% ING -22% TNT -22% Corio -19% DSM -18% Bam -12% Elsevier -10%

8 Het gevolg was dat de koers/winstverhoudingen van Randstad en USG daalden naar circa 8. De koers/winstverhoudingen van ING, Aegon en Fortis daalden naar 7,5, 8,4 en 7,1. De koers/winstverhouding van de AEX daalde naar 10,8. De afgelopen 10 jaar lag deze ratio gemiddeld op 14,2. Dit komt overeen met een AEX stand van K/W AEX jan-98 jan-00 jan-02 jan-04 jan-06 Resultaat DSOF In de tweede helft van 2007 presteerde het Fonds teleurstellend. Niet alleen daalden veel hoogdividend aandelen waarin het Fonds een overweging had, ook de beweeglijkheid (de volatiliteit) op de beurs nam toe. Door een toename van de beweeglijkheid worden opties duurder. Het fonds heeft voornamelijk opties verkocht. Wij waarderen de optieposities alsof deze meteen teruggekocht worden. In de laatste maanden van 2007 bedroeg de volatiliteit van de AEX circa 25 %. Ter vergelijking: over de afgelopen 25 jaar bedroeg de volatiliteit gemiddeld 18 %. Dit houdt in dat opties ongeveer 30 % duurder zijn dan bij die gemiddelde volatiliteit. In de resultaatberekening werkt dit versterkt door. Het Fonds heeft een teleurstellend resultaat geboekt van -10,2 % over 2007, terwijl de AEX een stijging van 4,2 % heeft laten zien. Dit heeft geresulteerd in een under performance van 14,4 % over Het dieptepunt in het Fonds werd bereikt met een koers van 88,1333 op 21 november. Dit is een daling van bijna 31 % ten opzicht van de hoogste koers over Desondanks is per de jaarultimo het fondsvermogen gestegen van 11,45 miljoen naar 16,1 miljoen en is het aantal uitstaande participaties gestegen van naar Per de jaarultimo bedroeg de verwachtingswaarde in het DSOF 18,8 % van het vermogen. Bij een ongewijzigd beleggingsbeleid en gelijkblijvende koersen verdwijnt deze verwachtingswaarde door het verstrijken van de tijd. Aan het einde van het verslagjaar bestonden de grootste posities van het Fonds uit Arcelor Mittal, Fortis, ING, KPN, Philips en Royal Dutch. Op balansdatum was het Fonds met name onderwogen in Royal Dutch, Unilever en Heineken. Overwegingen bestonden in onder andere Aalberts, ING, Fortis, KPN en Randstad.

9 Vooruitzichten Ondanks de aanhoudende onrust op de wereldwijde financiële markten, kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. Hoewel wij verwachten dat zeker de eerste helft van 2008 nog onrustig zal zijn, denken wij dat verder in het jaar de beurs tot rust kan komen en enigszins zal herstellen. Dit zal gepaard gaan met een daling van de volatiliteit. Bij deze daling van de beweeglijkheid, zullen de verkochte opties in waarde dalen. Het Fonds kan dan een out performance laten zien ten opzichte van de benchmark. Daarnaast zal er door het verstrijken van de tijd ook verwachtingswaarde uit de portefeuille lopen. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% apr-06 jun-06 aug-06 okt-06 dec-06 DSOF AEX feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 Utrecht, 29 april 2008 Beheerder Van Lieshout & Partners N.V. Bewaarder N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor

10 dutch stock and option fund (dsof) kerngegevens per 31 december * Aantal uitstaande participaties Participatiewaarde (euro) 99, ,3040 Fondsvermogen (x 1.000) Inkomsten per participatie (euro) 3,97 1,17 Waardeveranderingen per participatie (euro) -15,25 10,96 Kosten per participatie (euro) -1,79-2,16 Resultaat per participatie (euro) -13,07** 9,97** Hoogste koers (euro) 127, ,8396* Laagste koers (euro) 88, ,2994* Beleggingsresultaat op basis van participatiewaarde (%) -10,20% 11,30%* Expense ratio na performance fee (%) 1,82% 2,67%* Turnover ratio (%) 153,97% 79,50%* * voor de periode van 1 mei 2006 t/m 31 december 2006 ** voor de berekening gebruiken we het aantal uitstaande participaties ultimo 2007

11 dutch stock and option fund (dsof) JAARREKENING

12 10

13 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) balans per 31 december 2007 na winstbestemming (bedragen x 1.000) ACTIVA BELEGGINGEN Aandelen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN GESCHREVEN OPTIES KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen bedragen TOTAAL PASSIVA

14 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2007 (bedragen x 1.000) / / Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN Lasten in verband met het beheer van beleggingen 8, Overige bedrijfskosten 8, SOM DER BEDRIJFSLASTEN RESULTAAT kasstroomoverzicht (bedragen x 1.000) KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN / / Resultaat Mutatie beleggingen: Aankopen Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen 5-25 Mutatie kortlopende schulden NETTO KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Saldo toe- en uittreding: Toetredingen Uittredingen NETTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN MUTATIE GELDMIDDELEN

15 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen x 1.000, tenzij anders vermeld) Algemeen Het Dutch Stock and Option Fund (DSOF), te Utrecht, (verder het Fonds) is een beleggingsfonds voor gemene rekening met een semi open-end structuur. Het Fonds biedt alleen participaties aan met een tegenwaarde van tenminste ,-. De beheerder van het Fonds is daarmee op grond van artikel 4 van de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht vrijgesteld van de verplichting om een vergunning aan te vragen onder deze wet alsmede van de doorlopende verplichtingen volgens de Wet op het financieel toezicht. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. Algemene grondslagen Alle bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld. Grondslagen waardebepaling Beleggingen Aandelen en opties worden gewaardeerd volgens de laatste beurskoersen. Daarbij zijn de beleggingen in 2007 op transactiebasis gewaardeerd. Koersresultaten (gerealiseerd en niet- gerealiseerd) worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen worden verwerkt in het aankoop- dan wel verkoopbedrag van de beleggingen. Omrekening vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Overige activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Opslagen bij toe- en uittreding Het Fonds geeft participaties uit tegen de geldende netto vermogenswaarde per participatie, vermeerderd met een opslag van 0,5 %. De inkoop wordt steeds verminderd met 0,5 % van de intrinsieke waarde. Deze op- en afslagen komen ten goede aan het Fonds en dienen ter dekking van de transactiekosten. Grondslagen voor de resultaatbepaling De gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening over het boekjaar opgenomen. Rekening houdend met de hiervoor genoemde grondslagen wordt het resultaat over het boekjaar gevormd door opbrengsten, gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen en kosten over het verslagjaar. Netto contante dividenden en de marktwaarde van de ontvangen aandelen uit stockdividend worden op de ex-datum in het resultaat verantwoord. Interestbaten en -lasten worden op accrual basis verantwoord. 13

16 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Berekening intrinsieke waarde In de waardevaststelling worden begrepen de banksaldi, inclusief opgelopen rente en nog te betalen kosten. De totale waarde wordt gedeeld door het op de dag van vaststelling uitstaande aantal participaties. Risico s Risico s van algemeen en economische en politieke aard Het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestanden en wisselkoersen, inflatie/deflatie, economische, politieke en bedrijfs(tak) ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s), tijdsverloop en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op de financiële markten. Koersrisico Aan het beleggen in participaties zijn financiële risico s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de netto vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. Derivatenrisico De beheerder kan gebruik maken van financiële derivaten en andere instrumenten. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen. Short posities Het Fonds zal ervoor zorgdragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de ingenomen short posities staat. Fiscale positie van het fonds Het Fonds is een fiscaal besloten fonds voor gemene rekening. In deze hoedanigheid is het Fonds een op gemeenschappelijke vermogensbelegging gerichte samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zodoende niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Daardoor is het Fonds over de beleggingswinst geen belasting verschuldigd. De activa en passiva van het Fonds worden naar rato van omvang en duur van de deelname geacht rechtstreeks tot het vermogen van de Participanten te behoren. Op de door het Fonds ontvangen dividenden wordt dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting komt niet voor rekening van het Fonds, maar voor rekening van de houders van de participaties in het Fonds. Binnen de regelgeving die daarvoor geldt, kunnen participanten de dividendbelasting die is ingehouden op door het Fonds ontvangen dividenden met de door hen verschuldigde belastingheffing verrekenen dan wel terugvragen. 14

17 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) toelichting op de balans (bedragen x 1.000) Beleggingen Aandelen (long) Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Waardeveranderingen van beleggingen Stand einde verslagperiode Opties (short) Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Waardeveranderingen van beleggingen Stand einde verslagperiode Alle beleggingen, aandelen zowel als opties, zijn beursgenoteerd. De waardering is geschied in overeenstemming met de beschreven waarderingsgrondslagen. 2. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar Liquide middelen De post liquide middelen is als volgt opgebouwd: Rekening-courant Rabobank Ondernemersdeposito Rabobank Handelsrekening Kempen Totaal De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het fonds Fondsvermogen De mutatie in het fondsvermogen is als volgt opgebouwd: Fondsvermogen begin verslagperiode Toetreding Uittreding Resultaat Fondsvermogen einde verslagperiode

18 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) toelichting op de winst- en verliesrekening (bedragen x 1.000) Kortlopende schulden Beheerder Bewaarder 14 9 Overige schulden Storting nog te beleggen Totaal De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 6. Opbrengsten uit beleggingen Dividend Hieronder zijn verantwoord de netto contante dividenden en de marktwaarde van de ontvangen aandelen uit stockdividend. Interest baten lopende rekening De interestvergoeding over het banksaldo. 7. Waardeveranderingen van beleggingen Dit betreft de gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen. 8. Kostenvergelijking Werkelijk Prospectus % Afwijking Performance fee 0 0 0% Beheervergoeding % Kosten Bewaarder ,5% Overige kosten % Totaal ,5% 9. Expense Ratio De expense ratio weerspiegelt de verhouding tussen de totale kosten over de verslagperiode en de gewogen gemiddelde intrinsieke waarde. Voor het jaar van 2007 is deze ratio bepaald op 1,82%. Voor de berekening van de expense ratio van het jaar van 2007 is gebruik gemaakt van een vijftal meetmomenten, te weten 1 januari, 31 maart, 30 juni 2007, 30 september 2007 en 31 december Turnover ratio De turnover ratio bedraagt 153,97% ( ,50%). De turnover ratio wordt als volgt berekend: totale aankopen plus totale verkopen min toetredingen minus uittredingen gedeeld door de gemiddelde netto vermogenswaarde van het Fonds, vermenigvuldigd met een factor 100. De gemiddelde Netto vermogenswaarde van het Fonds wordt berekend als de som van de netto vermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het Fonds wordt de som van de netto vermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 31 december 2006, 31 maart 2007, 30 juni 2007, 30 september 2007 en 31 december Voorgenoemde momenten worden gewogen in de verhouding 0,5 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0,5. 16

19 11. Intrinsieke waarde Intrinsieke waarde overzicht Netto vermogenswaarde volgens balans (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen (stuks) Netto vermogenswaarde per gewoon aandeel (euro) 99, , Uitbestedingen De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: Administratievoering: De administratie is uitbesteed aan N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor. Zij voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties, het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de maandelijkse Netto Vermogenswaarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, het halfjaarbericht en de jaarrekening van het Fonds op. Uitvoeren van bewaardersactiviteiten: De bewaring van de beleggingen is uitbesteed aan N.V. Nederlandsch Administratie- en trustkantoor. De Bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in het belang van de Participanten. Voorts stelt de Bewaarder achteraf vast dat de beleggingstransacties zoals uitgevoerd door de Beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het prospectus. N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van 0,075 % per kwartaal, exclusief BTW, te berekenen over de Intrinsieke Waarde van het Fonds op de laatste werkdag van elk kwartaal. Uitvoering beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan Van Lieshout & Partners N.V. (de Beheerder). De belangrijkste taken betreffen het ontwikkelen van beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het prospectus van het Dutch Stock and Option Fund. Voor de verrichte werkzaamheden ontvangt de Beheerder een beheervergoeding ter hoogte van 0,1 % per maand te berekenen over de Intrinsieke Waarde van Fonds op de Waarderingsdag, mits deze dag de laatste dag van een maand is. Na afloop van elk kalenderjaar heeft de Beheerder recht op een performance fee van 20 % van het, conform de Waarderingsgrondslagen vastgestelde, netto rendement boven de hurdle rate. De hurdle rate is een drempel voor de performance fee, bedraagt 10 % per jaar en is cumulatief. 13. Personeel Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst. 17

20 14. Beleggingen Het Fonds belegt alleen in Nederlandse aandelen. De sectorverdeling is als volgt: Sectorverdeling 5% 20% 3% 3% 3% 10% 5% 24% 27% Chemie Financials ICT Logistiek Olie Uitgevers Uitzenders Vastgoed Overig Utrecht, 29 april 2008 Beheerder Van Lieshout & Partners N.V. 18

21 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) overige gegevens Belangen van de leden van de beheerder De heer C.J.E. van Lieshout (lid van de directie van de beheerder) heeft ultimo 2007 een belang van ,7919 participaties in het beleggingsfonds DSOF. De heer R.H.J. de Jong (adjunct-directeur van de beheerder) heeft ultimo 2007 een belang van 535,5654 participaties in het beleggingsfonds DSOF. Resultaatbestemming Het resultaat van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds. Alle participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van de jaarrekening uitstaan bij participanten delen in een verhouding van het aantal participaties dat door deze participanten wordt gehouden in het resultaat van het Fonds over het betreffende boekjaar. Voorstel resultaatbestemming De beheerder stelt voor om het nadelige resultaat over 2007, groot te onttrekken aan de overige reserves van het fonds. Bestuurdersbelangen De heer C.J.E. van Lieshout had ultimo 2007 een belang in ING en de heer P.A.C.M. Asselbergs had ultimo 2006 en 2007 een belang in Aegon. Accountantsverklaring Referentie wordt gemaakt naar de accountantsverklaring op de volgende pagina. 19

22 jaarrekening dutch stock and option fund (dsof) accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2007 van het Dutch Stock Option Fund te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de Winst- en Verliesrekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dienst weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn de beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het Dutch Stock Option Fund per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. Amsterdam, 29 april 2008 Drs. G.J.W. Ros RA Deloitte Accountants B.V. 20

23

24

JAARVERSLAG 2010 DUTCH STOCK AND OPTION FUND

JAARVERSLAG 2010 DUTCH STOCK AND OPTION FUND JAARVERSLAG 2010 DUTCH STOCK AND OPTION FUND Beleggingsfonds voor gemene rekening, gevestigd te Utrecht dutch stock and option fund (dsof) JAARVERSLAG 2010 1 inhoudsopgave Algemene Informatie 3 Dutch

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH JAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH JAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH JAARVERSLAG 2007 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA Mr. R.J. Engels Raad van Toezicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie