Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer. Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer. Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting"

Transcriptie

1 Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

2 Inhoudsopgave Zelfcontrole: kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Deel I VRAGENLIJSTEN Welke vragenlijsten moet ik invullen? Vragenlijst 1 Drank- en horecavergunning Vragenlijst 2 Terrasvergunning Vragenlijst 3 Café-/restaurantbedrijf: inrichtingseisen Vragenlijst 4 Eten bereiden Vragenlijst 5 Afval Vragenlijst 6 Geluid Vragenlijst 7 Stookinstallatie Vragenlijst 8 Speelautomaten Vragenlijst 9 Koelinstallaties (zoals airco, koelingen, koelcellen, vriescellen) Vragenlijst 10 Gebruik koolzuurflessen Vragenlijst 11 Specifiek brandveilig gebruik gebouw Vragenlijst 12 Logboek Deel II TOELICHTING OP WET- EN REGELGEVING 1 Inleiding 2 Drank- en horecawet 3 Algemene Plaatselijke Verordening 4 Activiteitenbesluit / milieuwetgeving 5 Wet op de kansspelen 6 Brandveiligheid 7 Overig Bijlage 1 Handige websites 2

3 Zelfcontrole: kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Als horecaondernemer wordt u geconfronteerd met diverse soorten controles op het gebied van milieu, brandveiligheid en overige wet- en regelgeving voor de horeca. Het is begrijpelijk dat u hierdoor misschien niet altijd meer precies weet welke vergunningen en meldingen u hebt en aan welke wetten en regels u zich moeten houden. Bovendien kosten de controles veel tijd. Daarom introduceren wij de zelfcontrole. Wat houdt zelfcontrole precies in? De gemeente heeft in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (afdeling gemeente Boxmeer), het RMB en de brandweer Land van Cuijk een project opgestart waarbij horecabedrijven zichzelf controleren. Deze zelfcontroles geven u meer zicht op de wet- en regelgeving die u moet naleven. Bovendien kunt u de controle uitvoeren op het moment dat u het best uitkomt, onafhankelijk van anderen. U krijgt dus niet langer een of meerdere toezichthouders over de vloer voor verschillende controles. Ook kunt u eventuele tekortkomingen zelf signaleren en verhelpen. De zelfcontrole bevat overigens niet alle regels die van toepassing zijn, maar wel de meest relevante. Vervangt de zelfcontrole de gemeentebezoeken? Het is de bedoeling dat de gemeente de vragenlijsten als volwaardig gaat zien en accepteren als controlemiddel. In principe vervangt de zelfcontrole dan de gemeentebezoeken. De gemeente hoeft alleen nog maar steekproefsgewijs te controleren. Deze steekproefcontrole geschiedt op afspraak. Als bij de steekproef blijkt dat de vragenlijsten niet naar waarheid zijn ingevuld, dan zal een handhavingsprocedure worden opgestart en worden de (on)aangekondigde controles hervat. Als u de vragenlijst niet (tijdig) indient, dan kan het horecabedrijf een onaangekondigd controlebezoek krijgen. Blijkt tijdens deze controle, dat voorschiften worden overtreden, dan start de gemeente direct met een handhavingsprocedure. Handhavend optreden kan bijvoorbeeld inhouden dat de gemeente u een dwangsom oplegt of de politie of een andere opsporingsinstantie vraagt een proces-verbaal op te maken. Wat is uw voordeel? Op de eerste plaats kunt u zelf de vragenlijst invullen op het moment dat dit u het beste uitkomt. Het enige waar u rekening mee moet houden is de uiterste datum waarop de vragenlijsten bij de gemeente moeten zijn ingediend. Als u de vragenlijsten (tijdig) heeft ingediend, dan krijgt u in ieder geval géén onaangekondigde steekproefcontrole of misschien zelfs helemaal geen gemeentecontrole. Ook starten wij niet direct met een handhavingsprocedure als u de vragenlijsten heeft ingediend. U kunt zelf aangeven binnen welke (redelijke) termijn u eventuele overtredingen zult hebben opgeheven. Pas na het verstrijken van deze termijn start een eventuele handhavingsprocedure. Wat leest u in deze brochure? De brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u alle vragenlijsten die u kunt invullen. In deel II vindt u achtergrondinformatie bij de vragenlijsten. Hierin leest u meer over de wet- en regelgeving die op de meeste horecabedrijven van toepassing is. Ter verduidelijking illustreren we dit af en toe met foto s. In de bijlagen vindt u bovendien nog interessante links voor u als horeca ondernemer. Let op: niet volledig ingevulde formulieren worden retour gezonden!! 3

4 Hoe voert u de zelfcontrole uit? Hieronder leest u hoe u in vier stappen de zelfcontrole kunt uitvoeren. Stap 1 Kruis aan welke onderdelen op uw bedrijf van toepassing zijn In de tabel op pagina 6 kunt u aankruisen welke onderdelen op uw bedrijf van toepassing zijn. Voor de zelfcontroles hoeft u alleen die vragenlijsten in te vullen. Stap 2 Vul de vragenlijsten in U vult nu de vragenlijsten in die op uw bedrijf van toepassing zijn. Boven de vragen vindt u nog een korte toelichting op het onderwerp van die vragenlijst. Er staan in de vragenlijsten geen vragen waarop de gemeente het antwoord al weet. We vragen dus niet naar bekende persoonsgegevens, welke vergunning er al is verleend en dergelijke. Soms verleent de gemeente echter vergunningen voor een vaste periode. In dat geval vragen we naar de geldigheidsdatum. Is die datum verstreken, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Bij de zelfcontrole vragen we een actieve houding van u. Eenvoudig ja of nee antwoorden is niet voldoende: u moet actief kijken om de vragen juist en naar waarheid in te vullen. Als uit uw antwoord een tekortkoming blijkt, kunt u dat onder aan de vragenlijst toelichten. Als in de vragenlijst een antwoordhokje grijs gearceerd is, dan treft u onder de betreffende vragenlijst een aanvullende toelichting aan. Komt u er niet uit? Blader dan door naar de toelichting in deel II. Daarin vindt u achtergrondinformatie over de horecawetgeving. Is dit niet voldoende? In bijlage 1 staat ook nog een overzicht van diverse websites die u meer informatie kunnen geven. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij de gemeente of bij Koninklijke Horeca Nederland. Er zijn administratieve en uitvoerende vragen. Voor de administratieve vragen moet u kijken in uw vergunningen of keuringsbewijzen om de vraag te beantwoorden. Voor de uitvoerende vragen, moet u actief iets ondernemen om de vraag te beantwoorden. Stap 3 Stuur de vragenlijsten op naar de gemeente Nadat u de vragenlijsten hebt ingevuld, stuurt u deze op naar de gemeente en een kopie bewaart u in uw logboek Stap 4 Logboek Als laatste stap adviseren wij u een logboek bij te houden van de belangrijkste bedrijfsgegevens. Hierin kunt u een kopie van de ingevulde vragenlijsten bewaren. Ook is dit een goede bewaarplaats voor de keurings- en controlebewijzen. Daarnaast kunt u in het logboek (kopieën van) vergunningen en meldingen bewaren. Zo hebt u altijd alle gegevens bij de hand. Deze brochure is losbladig. Dat lijkt lastig, maar hierdoor is het mogelijk om u bij verandering van wetgeving losse aangepaste pagina s aan te bieden. Dan hoeft niet een gehele bundel te worden vervangen. Wel zo makkelijk en milieuvriendelijk! 4

5 DEEL I VRAGENLIJSTEN VOOR ZELFCONTROLE Welke vragenlijsten moet u invullen? In de onderstaande tabel kunt u aangeven welke vragenlijsten op uw bedrijf van toepassing zijn. De vragenlijsten vindt u direct na deze tabel. Onderwerp vragenlijst Van toepassing? Nummer vragenlijst Drank- en horecavergunning 1 Terrasvergunning 2 Café-/restaurantbedrijf: inrichtingseisen drank- en horecawet 3 Eten bereiden (afvalwater, bakdampen) 4 Afval 5 Geluid 6 Stookinstallatie 7 Speelautomaten 8 Koelinstallaties (zoals airco, koelingen, koelcellen, vriescellen) 9 Gebruik koolzuurflessen 10 Specifiek brandveilig gebruik gebouw 11 Logboek 12 5

6 VRAGENLIJST 1 DRANK- EN HORECAVERGUNNING Een drank- en horecavergunning vraagt u aan bij de gemeente. In de Drank- en horecawet staat aan welke verplichtingen u moet voldoen, als u een drank- en horecavergunning nodig hebt. Op de drank- en horecavergunning staan de zogenoemde lokaliteiten van uw bedrijf. Een lokaliteit is bijvoorbeeld een café, zaal of restaurantgedeelte. In de lokaliteit drinken uw klanten hun dranken of gebruiken er hun maaltijd. Op de vergunning is bovendien vermeld hoe groot de lokaliteit(en) is (zijn) in vierkante meters. Als uw bedrijf een terras heeft, moet dit ook op de vergunning staan, met de omvang in vierkante meters. Tijdens de openingstijden van een commerciële horecabedrijf dient er altijd een op de vergunning vermelde leidinggevende aanwezig te zijn. Het niet aanwezig zijn van een leidinggevende is een economisch delict. Bij afwezigheid kan direct een proces verbaal worden opgemaakt of een bekeuring worden gegeven en bij structurele afwezigheid kan de vergunning worden ingetrokken. Zorg er dus altijd voor dat u horecabedrijf over voldoende leidinggevenden beschikt. U moet zo snel mogelijk een nieuwe vergunning aanvragen, als de gegevens op de vergunning veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een lokaliteit verbouwt, als u een terras krijgt of aanpast of als de naam van de ondernemer of leidinggevende(n) verandert. Nr Vraag Ja Nee 1 Wordt in uw inrichting alcoholische drank verstrekt/verkocht en wordt dat ter plaatse genuttigd? 2 Beschikt u over een drank- en horecavergunning voor uw inrichting? 2.1 Wat is de datum van uw drank- en horecavergunning? 3 Is/zijn de naam/namen van de ondernemer(s) nog correct? 4 Is/zijn de naam/namen van de leidinggevende(n) nog correct? 5 Komen de gegevens van uw lokaliteit(en) op de vergunning nog overeen met de huidige situatie? Toelichting 6

7 TOELICHTING. Vraag 1 Als u vraag 1 met nee heeft beantwoord, dan behoeft de overige vragen op deze vragenlijst niet te beantwoorden. Let op!! Als u blikjes bier verkoopt, zoals vaak in cafetaria s en dergelijke, die in uw inrichting of op het bijbehorend terras worden genuttigd, dan heeft u een Drank- en horecavergunning nodig. Vraag 2 Als u vraag 2 met nee heeft beantwoord, dan moet u over een Drank- en horecavergunning beschikken en dient u deze zo spoedig mogelijk bij de gemeente aan te vragen. Dit kan door middel van het aanvraagformulier Drank en horecawet model A (voor commerciële bedrijven) of aanvraagformulier Drank en horecawet model B (voor paracommerciële bedrijven). Let op, stuur ook alle gevraagde bijlage(n) mee! U hoeft de overige vragen van deze vragenlijst niet te beantwoorden. Vraag 3 Als u deze vraag met nee heeft beantwoord, dan moet u een volledig nieuwe Drank- en horecavergunning aanvragen. Dit kan door middel van het aanvraagformulier Drank en horecawet model A (voor commerciële bedrijven) of aanvraagformulier Drank en horecawet model B (voor paracommerciële bedrijven). Let op, stuur ook alle gevraagde bijlage(n) mee! Vraag 4 Als u deze vraag met nee heeft beantwoord, dan moet u een wijziging van uw Dranken horecavergunning aanvragen. Dit kan door middel van het aanvraagformulier wijziging leidinggevenden. Let op, stuur in voorkomende gevallen ook de gevraagde bijlage(n) mee! Vraag 5 Als u deze vraag met nee heeft beantwoord, dan moet u een wijziging van uw Dranken horecavergunning aanvragen. Dit kan door middel van het aanvraagformulier wijziging lokaliteiten. Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 7

8 VRAGENLIJST 2 TERRASVERGUNNING Als u bij uw horecabedrijf een terras heeft, dan heeft u een terrasvergunning nodig. Dit is bepaald in de algemene plaatselijke verordening (APV). Zonder deze vergunning kunt u het terras niet in gebruik nemen. Het maakt daarbij niet uit of het terras op uw eigen of gehuurde eigendom staat of op eigendom van de gemeente (openbare weg) U vraagt de terrasvergunning aan bij de gemeente. Nr Vraag Ja Nee 1 Hebt u een terras? 2 Hebt u terrasvergunning? 2.1 Wat is de datum van uw terrasvergunning? 3 Is/zijn de naam/namen van de op deze terrasvergunning vermelde ondernemer(s) nog correct? 4 Is het terras overeenkomstig (grootte en ligging etc) de vergunning? TOELICHTING Vraag 1 Als u vraag 1 met nee beantwoord heeft, dan hoeft u de overige vragen niet in te vullen. Vraag 2 Als u vraag 2 met nee beantwoord heeft, dan moet u zo spoedig mogelijk een terrasvergunning aanvragen en hoeft u de overige vragen niet in te vullen. Als het terras op gemeentegrond ligt, dan moet u tevens een (ver)huurovereenkomst met de gemeente afsluiten. Voor het gebruik van gemeentegrond bent u een huurvergoeding verschuldigd. Vraag 3 Als u vraag 3 met nee beantwoord heeft, dan moet u een terrasvergunning aanvragen en hoeft u de overige vragen niet in te vullen. Als het terras op gemeentegrond ligt, dan moet u tevens een (ver)huurovereenkomst met de gemeente afsluiten. Voor het gebruik van gemeentegrond bent u een huurvergoeding verschuldigd. Vraag 4 Als u vraag 4 met nee beantwoord heeft, dan moet u een wijziging van uw terrasvergunning aanvragen. Als het terras op gemeentegrond ligt, dan zal tevens de (ver)huurovereenkomst aangepast moeten worden. Vraag 5 Als u vraag 5 met ja beantwoord heeft, kijk dan of het terras ook op uw Drank- en Horecavergunning is vermeld. Als het terras niet op deze vergunning is vermeld, vraag dan een wijziging van de Drank- en Horecavergunning aan (zie vraag 5 vragenlijst 1). 8

9 Blijkt er een tekortkoming uit bovenstaande vraag? Licht onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 9

10 VRAGENLIJST 3 CAFÉ-/RESTAURANTBEDRIJF: INRICHTINGSEISEN De inrichting van uw bedrijf moet aan een aantal technische eisen voldoen. In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet is bepaald welke eisen dat zijn. De eisen voor de oppervlakte, hoogte en ventilatie gelden voor elke horecalokaliteit. Hieronder gaan we kort in op de inrichtingseisen. Oppervlakte Ten minste één lokaliteit van uw horecabedrijf moet minimaal 35 vierkante meter groot zijn. Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd, als zij - verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 meter van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste twee derde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 meter; óf - slechts gescheiden worden door een afscheiding die minder hoog is dan 1.25 meter van de vloer af gemeten. Hoogte De lokaliteiten van uw horecabedrijf moeten minimaal 2.40 meter hoog zijn, gemeten vanaf de grond. Ventilatie Of u aan de eisen voor luchtverversing voldoet, hangt af van het vermogen van de ventilator. Het vermogen staat meestal op het typeplaatje van de ventilator aangeduid als m 3 /uur of m 3 /h. Als u de vloeroppervlakte van een lokaliteit vermenigvuldigt met 13,68 (per uur), dan is de uitkomst de minimaal benodigde mechanische ventilatie per uur voor deze lokaliteit. Op de afzuiginstallatie (of bij de bij deze installatie behorende documenten) moet de betreffende capaciteit staan vermeld. Let op! Wanneer een dergelijke mechanische ventilatie in het (voor)raam van de horecalokaliteit wordt geplaatst, kan hierdoor een geluidslek ontstaan waardoor geluid gemakkelijk de inrichting kan verlaten en geluidsoverlast kan ontstaan in de directe omgeving van het horecabedrijf. Een zgn. "elektrostatische luchtreiniger" is geen ventilatie-inrichting. Zo'n apparaat reinigt de lucht maar vult verbruikte zuurstof niet aan. In intensief gebruikte ruimten, die niet of nauwelijks geventileerd worden, kan een zuurstoftekort optreden. Met een luchtverwarmingsinstallatie bestaat als regel de mogelijkheid verse buitenlucht in het lokaal te brengen. Een dergelijke installatie wordt wel geaccepteerd. De afzuiginstallatie van een bakoven ventileert tevens de ruimte, waarin de bakoven is geplaatst en kan daarom als ventilatie-inrichting worden aangemerkt. Andere eisen Een toiletruimte mag niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de lokaliteit. Er moet een portaal aanwezig zijn. Voor urinoirs kunt u ook klapdeuren gebruiken. 10

11 Vraag 1. Heeft uw/elke lokaliteit een hoogte van ten minste 2.40 meter, van de vloer af gemeten? 2 Is uw/elke lokaliteit voorzien van een goed werkende mechanische ventilator die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat en die een capaciteit heeft van ten minste 3, m 3 s per vierkante meter? 3 Zijn er in de inrichting of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig? 4 Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar? Ja Nee 5 Kan uw klant bij elke toiletgelegenheid met stromend water de handen wassen? 6 Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een (automatische) waterspoeling? 7 Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecalokaliteit? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen doordat u een vraag met nee hebt beantwoord? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. TOELICHTING 11

12

13 Vraag Ja Nee 1 Worden in uw inrichting bedrijfsmatig voedingsmiddelen bereid (bakken, koken, grillen, frituren enz.) 2 Worden de kook-/bakdampen afgevoerd via een afvoerpijp van tenminste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen? 3 Is er een ontgeuringsinstallatie aanwezig? Wordt de ontgeuringsinstallatie regelmatig gereinigd? Beschikt u over een slibvangput met vetafscheider? 5 Wordt de slibvangput met vetafscheider ten minste jaarlijks geleegd? TOELICHTING Vraag 1 Het gaat niet om uw privékeuken, tenzij u uw privékeuken ook gebruikt voor het bedrijf. Als u vraag 1 met nee heeft beantwoord, dan is het niet nodig de overige vragen van deze vragenlijst 4 te beantwoorden. Vraag 2 Als u vraag 2 met nee heeft beantwoord, dan moet u de kook-/bakdampen afvoeren via een ontgeuringsinstallatie (let op! mogelijk dat er overgangsrecht op uw bedrijf van toepassing is) Vraag 3.1 Als u een ontgeuringsinstallatie heeft, dan moet deze regelmatig worden gereinigd en gecontroleerd op een goede werking. In het installatiehandboek staan hierover de noodzakelijke gegevens of informeer anders bij de leverancier. Vraag 4 Wordt afvalwater afkomstig uit de keuken geleid door een slibvangput met vetafscheider? (let op! mogelijk dat er overgangsrecht op uw bedrijf van toepassing is) Indien dit niet het geval is moet deze voorziening alsnog worden gerealiseerd. Vraag 5 Onderhoud en het legen van de slibvangput met vetafscheider dient conform de NEN-EN en 2 te worden uitgevoerd. Vraag bij uw leverancier naar wat in uw situatie van toepassing is. Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 13

14 VRAGENLIJST 5 AFVAL Er zijn in de milieuwetgeving weinig regels opgenomen voor afval. Wel gelden er regels voor het scheiden en gescheiden afvoeren van afvalsoorten, zoals papier, glas, gft (groente-, fruit- en tuinafval), vet, gevaarlijk afval en restafval. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf geen afval afkomstig van uw bedrijf ligt. Afval moet veilig worden opgeslagen, bijvoorbeeld in kliko s of metalen containers, om zo veel mogelijk te voorkomen dat dit een extra aanleiding of bron voor brandgevaar is. De brandweer controleert dit. Het gaat echter om een beleidsuitgangspunt, niet om een vastgelegde norm. Vraag Ja Nee 1 Verwijdert u het afval van uw bedrijf dat binnen een straal 25 meter van uw bedrijf terechtkomt? 2 Slaat u afval op in afgesloten containers van moeilijk brandbaar materiaal? Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan hieronder toe wat u daaraan gaat doen. Toelichting 14

15 VRAGENLIJST 6 GELUID Of uw bedrijf aan de geluidvoorschriften voldoet, kan in de meeste gevallen alleen worden aangetoond met een geluidmeting of een volledig akoestisch onderzoek. Een akoestisch rapport verschaft u inzicht in de exploitatiemogelijkheden op het gebied van geluid. Des te beter uw bedrijf is geïsoleerd des te meer mogelijkheden heeft u in de uitbating er van. Als u een terras heeft en voor dat terras is een terrasvergunning verleend, dan mag u op het terras geen muziek ten gehore brengen c.q. geen boxen e.d. aanwezig hebben, omdat u dan de normen zult overschrijden. Het ten gehore brengen van muziek op en terras is alleen toegestaan indien u daarvoor een toestemming van de gemeente heeft. Om u enig inzicht te geven in geluid treft u hierbij de indicatieve geluidwaarden voor horecabedrijven aan: Restaurant praten + achtergrondmuziek db(a) Café rustig (bruin)café / bar db(a) Café/bar met jukebox db(a) Café/bar, drukke bar db(a) Café/bar, jongerenbar db(a) Café/bar + dansen db(a) Disco voor ouderenpubliek db(a) Disco voor jongeren db(a) Disco/zaal met live muziek db(a) Let op: is het geluid niet waarneembaar, dan is dat nog geen garantie dat de normen niet worden overschreden. De kans daarop is echter klein. Slechts goede geluidmetingen kunnen aantonen of aan de normen wordt voldaan. Vraag 1 Brengt u op het terras muziek ten gehore c.q. heeft u op het terras boxen of iets dergelijks? 2 Beschikt u over een akoestisch rapport waaruit blijkt dat uw pand geschikt is voor live-muziek of versterkte muziek (DJ). 3 Wordt er binnen uw bedrijf wel eens gebruik gemaakt van een DJ of van een live-bandje? 3.1 Worden hiervoor individuele ontheffingen aangevraagd? Beschikt uw horecagelegenheid over een geluidsluis? Zijn de deuren en/of ramen tijdens de openingstijden gesloten? 4.2 Is het (muziek)geluid afkomstig van uw bedrijf hoorbaar bij de dichtstbijzijnde woning? 5 Vinden er binnen uw bedrijf activiteiten plaats waarbij sprake is van onversterkte muziek? 5.1 Vermeld de dagen en tijdstippen waarop onversterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Maandag : van. Uur tot. Uur Dinsdag : van. Uur tot. Uur Woensdag : van. Uur tot. Uur Donderdag : van. Uur tot. Uur Vrijdag : van. Uur tot. Uur Zaterdag : van. Uur tot. Uur Zondag : van. Uur tot. Uur Ja Nee 15

16 Toelichting Vraag 1 Op een terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht, tenzij er een akoestisch rapport is ingediend, waaruit blijkt dat de geluidsnormen niet zullen worden overschreden. Vraag 2.1 Indien u niet middels een akoestisch rapport kunt aantonen dat uw pand akoestisch geschikt is voor bijvoorbeeld het geluidniveau als gevolg van het optreden van een dj of liveband dan moet u hiervoor een individuele ontheffing aanvragen. Vraag 4, 4.1 en 4.2 Het is aannemelijk dat muziekgeluid bij de dichtstbijzijnde woning hoorbaar is als er geen geluidsluis aanwezig is of als de deuren en ramen van uw bedrijf geopend zijn. Indien het muziekgeluid hoorbaar is bij de dichtstbijzijnde woning dan wordt niet voldaan aan de geluidsnormen. Neem in deze situatie contact op met uw gemeente. Vraag 5 Het is toegestaan om binnen uw horecabedrijf gebruik te maken van onversterkte muziek. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een koor of muziekkapel dat in uw horecabedrijf repeteert zonder dat de muziek door een versterker wordt geleid. Voor deze activiteit heeft de gemeente geen normen in haar APV opgesteld en is vooralsnog niet van plan om hier concrete normen aan te verbinden. Om een indicatie te krijgen in welke horecapanden onversterkte muziek ten gehore wordt gebracht vragen wij u om dit alsmede de tijdstippen waarop dit plaatsvindt te vermelden. Hiermee kunt u onverwachte controles voorkomen indien er binnen de gemeente klachten over geluidsoverlast binnenkomen. Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 16

17 VRAGENLIJST 7 STOOKINSTALLATIE STOOKINSTALLATIE Bevindt zich in uw bedrijf een stookinstallatie? Dan moet u aan verschillende eisen voldoen. Brandstof Vermogen Periodiek onderhoud Alle brandstoffen Kleine installaties (< 20 kw) Gasgestookte Kleine installaties brandstoffen (< 100 kw) Grote installaties (> 100 kw) niet gasgestookte brandstoffen Grote installaties ( kw) grote installaties (>100 kw) Periodieke Inspectie installatie ² eenmaal per vier jaar ---² eenmaal per vier jaar ---² eenmaal per twee jaar Periodieke Inspectie brandstoftoevoer eenmaal per vier jaar eenmaal per vier jaar eenmaal per twee jaar 1 Op basis van de het Activiteitenbesluit geldt de verplichting niet. ² Op basis van het Activiteitenbesluit geldt de verplichting niet, tenzij uit een verplichte keuring blijkt dat de installatie onderhoud behoeft, dan dient dit binnen twee weken te worden verricht. De rapportage van deze (laatste) onderhoudsbeurt en het laatste keuringsrapport dienen bewaard te blijven. STOOKINSTALLATIE Volgens het Activiteitenbesluit wordt onder een stookinstallatie verstaan een technische eenheid waarin brandstoffen worden verbrand om de opgewekte warmte te gebruiken. Geschakelde stookinstallaties (zgn. cascade opstelling) worden gezien als een technische eenheid waarbij de vermogens van de individuele stookinstallaties bij elkaar moeten worden opgeteld. STOOKRUIMTE Volgens het Bouwbesluit 2012 wordt onder stookruimte verstaan een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw (voor 2008; 160 kw) aanwezig zijn. CERTIFICAAT VAN INSPECTIE Bij afgifte van een certificaat van inspectie voldoet de stookinstallatie met keuringsplicht en het systeem van brandstoftoevoer aan de geldende wet- en regelgeving. BRAND-/NOODSCHAKELAAR Als er een stookruimte is, dan moet er buiten de stookruimte een brandschakelaar zijn. Een brandschakelaar is vaak voorzien van het hiernaast afgebeelde pictogram. 17

18 1 Vraag Hebt u een NIET gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie? 1.1 Is het nominale vermogen hiervan 20 kilowatt of meer maar ten hoogste 100 kilowatt? 1.2 Is het nominale vermogen hiervan 100 kilowatt of meer? Hebt u een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie? Is het nominale vermogen hiervan maximaal 100 kilowatt? 2.2 De stookinstallatie is gekeurd en voorzien van een certificaat van inspectie op Het systeem van brandstoftoevoer is gekeurd en voorzien van een certificaat van inspectie op Hebt u een stookruimte waarin de verwarmings- of stookinstallatie met een nominale vermogen van 130 kilowatt, staat opgesteld? 3.1 Bevinden zich in de stookruimte brandbare materialen? 3.2 Bevindt zich de brand-/noodschakelaar buiten de stookruimte? Ja Nee TOELICHTING 18

19 Vraag 1 Als u vraag 1 met nee heeft beantwoord, dan kunt u de vragen 1.1 en 1.2 overslaan en doorgaan met vraag 2. Vraag 1.1 Als u vraag 1.1 met ja heeft beantwoord, dan kunt u vraag 1.2 overslaan en doorgaan met vraag 2.2 Een niet gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van 20 kilowatt en ten hoogste 100 kilowatt, dient ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd te worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Een keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen. Vraag 1.2 Als u vraag 1.2 met ja heeft beantwoord, dan kunt u doorgaan met vraag 2.2 Een niet gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van 100 kilowatt of meer, dient ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd te worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Een keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen. Vraag 2 Als u vraag 2 met ja heeft beantwoord, dan dient u door te gaan met vraag 2.1 Vraag 2.1 Als u vraag 2.1 met ja heeft beantwoord, dan kunt u doorgaan met vraag 3 Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van 100 kilowatt of meer, dient ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd te worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Een keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen. Vraag 2.2 Vraag 2.2 moet u alleen invullen als het een gasgestookte installatie betreft met een nominale vermogen van 100 kilowatt of meer, dan wel een niet gasgestookte installatie met een nominale vermogen van 20 kilowatt of meer. Neem het keuringscertificaat of een kopie daarvan op in het logboek Vraag 3 Als u vraag 3 met nee heeft beantwoord, dan hoeft u de volgende vragen niet te beantwoorden Vraag 3.1 Als u vraag 3.1 met nee heeft beantwoord, dan kunt u doorgaan met vraag 3.2 Vraag 3.2 Als u vraag 3.1 met ja heeft beantwoord, dan eindigt hier deze vragenlijst. Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 19

20 VRAGENLIJST 8 SPEELAUTOMATEN AANWEZIGHEIDSVERGUNNING Zijn in uw bedrijf speelautomaten aanwezig, zoals kansspelautomaten (fruitautomaat) en behendigheidsautomaten (flipperkast, fotoplay, e.d.), dan geldt hiervoor de Wet op de kansspelen. Volgens deze wet mogen fruitautomaten alleen aanwezig zijn in cafés en restaurants. De andere automaten zijn ook toegestaan in sportkantines, cafetaria s en jeugdhonken. Als er een of meer automaten (maximaal twee) aanwezig zijn, is een aanwezigheidsvergunning verplicht. De automaten moeten ook aan bepaalde eisen voldoen. Als het soort of het aantal automaten dat in uw bedrijf aanwezig is niet overeenstemt met wat op de vergunning staat vermeld, moet de vergunning direct worden aangepast. Dat geldt ook als de geldigheidsdatum van de vergunning is verstreken. Dit kunt u doen bij de gemeente, die de vergunning ook verleent. Let op: gemeente kan nul, één, twee of drie automaten toestaan. In de vergunning is/wordt ook aangegeven hoeveel en van welke soort (kansspelautomaten of behendigheidsautomaten) aanwezig mogen zijn. Het is dus belangrijk dat het aantal aanwezige speelautomaten nooit het aantal vermelde automaten op de vergunning overschrijdt of dat afgeweken wordt van het soort automaat. TOEGELATEN SPEELAUTOMATEN Er mogen alleen speelautomaten worden geplaatst, die eigendom zijn van een bedrijf die beschikt over een zogenaamde exploitatievergunning van de Minister van Economische Zaken. Daarnaast mogen uitsluitend speelautomaten worden geplaatst, die in Nederland zijn toegelaten. De toegelaten speelautomaten zijn herkenbaar aan onderstaande merktekens Vraag Ja Nee Zijn er speelautomaten in uw inrichting aanwezig Hoeveel kansspelautomaten zijn er aanwezig? Hoeveel behendigheidsautomaten zijn er aanwezig? Hebt u een geldige aanwezigheidsvergunning? 2.1 Is het aantal aanwezige kansspelautomaten in overeenstemming met het aantal in de vergunning vermelde kansspelautomaten? 3 Zijn aan de voorzijde van een kansspelautomaat duidelijk de volgende verplichte teksten aangegeven:«het toevalskarakter is niet te beïnvloeden», «Voorkom gokverslaving Speel met mate» en «Spelen onder de 18 jaar is niet toegestaan» 4 Zijn de automaten eigendom van personen die beschikken over een exploitatievergunning van het ministerie stuks stuks 20

21 TOELICHTING Vraag 1 Als u vraag 1 met nee heeft beantwoord, dan kunt u de beantwoording van de volgende vragen van deze vragenlijst achterwege laten. Vraag 2 Als u vraag 2 met nee heeft beantwoord, dan moet u zo spoedig mogelijk een aanwezigheidsvergunning aanvragen en kunt u de beantwoording van de vragen 2.1 en 2.2 achterwege laten. Vraag 2.1 en 2.2 Als u vraag 2.1 en/of vraag 2.2 met nee heeft beantwoord, dan moet u zo spoedig mogelijk een wijziging van uw aanwezigheidsvergunning aanvragen. Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 21

22 VRAGENLIJST 9 KOELINSTALLATIES Voor koelinstallaties zoals koel- en vriescellen, bier- en frisdrankenkoeling, airco en koelvitrines gelden diverse regels om een aantal soorten koudemiddel uit te sluiten. Zo moeten installaties die meer dan 3 kg koudemiddel bevatten jaarlijks worden gekeurd door een bedrijf dat STEK-erkend is. Bij de installatie moet een logboek aanwezig zijn waarin gegevens van de installaties en onderhoudsgegevens staan vermeld. Samengevat geldt voor installaties met een inhoud: Tussen 3 kg en 30 kg koudemiddel, een controle van eenmaal per 12 maanden. Tussen 30 kg en 300 kg koudemiddel, een controle van eenmaal per 6 maanden. Tussen 300 kg en kg koudemiddel, een controle van eenmaal per 3 maanden. Vraag Ja Nee 1 Zijn er koelinstallaties aanwezig met meer dan 3 kg synthetische koudemiddel? 2 Zijn alle installaties die gevuld zijn met meer dan 3 kg opgenomen in een logboek? 3 Wanneer zijn de installaties voor het laatst gekeurd? Datum: TOELICHTING Vraag 1 Als u vraag 1 met nee heeft beantwoord, dan kunt u de beantwoording van de volgende vragen van deze vragenlijst achterwege laten. Vraag 2 Als u vraag 2 met nee heeft beantwoord, dan dient u zo spoedig mogelijk een overzicht van alle koelinstallaties met meer dan 3 kg koudemiddel te vermelden in het logboek. Vraag 3 Neem het keuringscertificaat of een kopie daarvan op in het logboek. Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 22

23 VRAGENLIJST 10 GEBRUIK KOOLZUURFLESSEN De opslag van koolzuur in een werkruimte moet aan bepaalde eisen voldoen, om te voorkomen dat lekkende flessen de lucht verdringen. Hierdoor kunnen mensen die de ruimte betreden namelijk onwel worden. Daarnaast zijn koolzuurflessen ook drukhouders. Als deze vallen, kunnen ze gaan lekken of in een uiterste geval exploderen. Om dat te voorkomen moeten flessen tegen omvallen worden beschermd. Beide onderwerpen worden geregeld in Arbeidsomstandighedenwetgeving en worden niet door een gemeente gecontroleerd. Vanwege het belang voor u en uw personeel wordt hier in deze vragenlijst toch even bij stil gestaan. Opslag koolzuurflessen De Arbo-wet stelt eisen aan de ventilatie van de ruimte waarin koolzuurflessen van 3 kilo of meer worden opgeslagen. Is de ruimte kleiner dan 100 kubieke meter, dan moet de lucht vier keer per uur helemaal ververst worden. Is de ruimte groter dan 100 kubieke meter, dan moet de totale luchtinhoud twee keer per uur ververst worden. Voor luchtverversing moet je een mechanische ventilator installeren die voldoende capaciteit heeft en een afzuigopening bij de bodem. Vraag Ja Nee 1 Zijn koolzuurflessen tegen omvallen beschermd? 2 Is de ruimte waar koolzuur wordt opgeslagen goed geventileerd? Toelichting Blijken er tekortkomingen uit bovenstaande vragen? Licht dan onder toelichting toe wat u daaraan gaat doen. 23

24 VRAGENLIJST 11 SPECIFIEK BRANDVEILIG GEBRUIK Tot voor kort moesten horecabedrijven waar meer dan vijftig personen gelijktijdig aanwezig konden zijn, in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. De vergunning werd verleend door de gemeente. Deze vergunningplicht is vervallen bij het inwerkingtreden van het Gebruiksbesluit op 1 november Per 1 april 2012 heeft er weer een wijziging in de wetgeving plaatsgevonden en is het gebruiksbesluit met de gebruikseisen voor bouwwerken opgenomen in het Bouwbesluit Door het overgangsrecht in de wetgeving blijven de eisen welke gesteld zijn in de gebruiksvergunningen welke vóór 1 november 2008 zijn verleend, van kracht en zijn de vergunningen omgezet in een melding. Volgens de huidige regelgeving moet u een gebruiksvergunning hebben wanneer u in een gebouw of ander bouwwerk bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen verschaft/gaat verschaffen, bijvoorbeeld in een hotel, pension en groepsaccommodatie. U moet een gebruiksmelding doen wanneer in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk kunnen verblijven. Daarnaast is een gebruiksmelding ook van toepassing voor kamerverhuur van meer dan 5 wooneenheden. Brand- en rookcompartimentering. Om uitbreiding van brand en verspreiding van rook te voorkomen zijn er brand- en rookwerende wanden, vloeren en deuren toegepast in bouwwerken. Dit is o.a. het geval tussen woningen en overige gebruiksfuncties. De deuren in deze wanden moeten zelfsluitend uitgevoerd zijn om te voorkomen dat rook en vuur zich door het pand verspreidt. Nooduitgangen en vluchtdeuren. De in een pand aanwezige personen moeten altijd kunnen vluchten. Dit is mogelijk indien de vluchtdeuren en nooduitgangen zowel binnen als buiten het gebouw vrij zijn van obstakels. Er mogen geen gordijnen, lamellen e.d. voor de vluchtdeuren zijn aangebracht. De deuren moeten in de vluchtrichting te openen zijn zonder daarbij gebruik te maken 24

25 van sleutels of andere losse hulpmiddelen. Deuren waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kunnen geopend worden middels een lichte druk tegen die deur of een lichte druk tegen een op ca. 1 m boven de vloer over de volle breedte van die deur aangebrachte panieksluiting. Aan de buitenkant van nooddeuren moet de tekst nooddeur vrijhouden of nooduitgang zijn aangebracht. Vluchtwegaanduiding. Een ruimte waardoor een vluchtroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding middels pictogrammen welke duidelijk zichtbaar aangebracht moeten zijn. Deze pictogrammen moeten ook aangebracht zijn boven alle vluchtdeuren en nooduitgangen zodat het voor iedereen duidelijk is via welke route men het pand kan verlaten. Noodverlichting. Een ruimte voor het verblijven van meer dan 75 personen en de vluchtroute vanuit die ruimte moet voorzien zijn van noodverlichting met een sterkte van 1 Lux op vloerniveau. Hierdoor kunnen de aanwezige personen zich toch oriënteren indien de stroomvoorziening is uitgevallen. De noodverlichting kan geïntegreerd zijn in de normale verlichting of middels aparte armaturen welke tegen het plafond zijn aangebracht. Het is raadzaam om de noodverlichting maandelijks te testen. De noodverlichting kan getest worden door het spanningsloos maken van de installatie. De armaturen moeten binnen 15 seconden gaan branden en minimaal 1 uur blijven branden. 25

26 Transparantverlichting. Indien de noodverlichting verplicht is dan moet de vluchtwegaanduiding intern verlicht zijn of middels een noodverlichtingsarmatuur aangelicht zijn. Het is raadzaam om de transparantverlichting maandelijks te testen. De transparantverlichting kan getest worden door het spanningsloos maken van de installatie. De armaturen moeten binnen 15 seconden gaan branden en minimaal 1 uur blijven branden. Brandslanghaspels. In een pand met een oppervlakte van meer dan 1000m 2 moeten brandslanghaspels zijn aangebracht. Eigenaren/gebruikers van panden hebben in het verleden ervoor gekozen om op vrijwillige basis in een kleiner pand een brandslanghaspel aan te brengen. Voor de haspels geldt sinds 1 april 2012 geen verplichte keuring meer, het is echter raadzaam om deze haspels toch te laten keuren door een daarvoor erkend bedrijf. 26

27 Brandblusapparaten. Indien er geen brandslanghaspels aanwezig zijn in een bouwwerk dan moeten er brandblusapparaten aangebracht worden. Hierbij gaat men uit van minimaal 3 kg/liter blusstof per 100m 2 vloeroppervlakte. Het meest geschikte blusmiddel is schuim. Poeder geeft veel nevenschade. Brandblusapparaten moeten elke 2 jaar door een daarvoor erkend bedrijf gekeurd worden. Brandveilige versiering. Deze is onder te verdelen in twee soorten. De eerste soort is gemaakt van onbrandbaar materiaal de andere soort is gemaakt van materiaal dat door impregneren onbrandbaar is gemaakt. Op de verpakking staat aangegeven of een product onbrandbaar of brandvertragend is. Bij geïmpregneerde versiering gaat de onbrandbaarheid van de versiering verloren door herhaaldelijk ophangen en afbreken van de versiering. De versiering mag, indien daar een vlam bij wordt gehouden, geen druppelvorming vertonen. Deze druppels mogen niet brandend vallen waardoor ze brandwonden of brandplekken kunnen veroorzaken. Het wel of niet brandbaar zijn van versiering kan men zelf testen door een stukje van de versiering af te knippen en met een aansteker te proberen om deze versiering aan te steken. 27

28 Als men de vlam bij de versiering weghaalt moeten de vlammen doven. De vrije hoogte onder de versiering moet op plaatsen waar mensen kunnen verblijven minimaal 2,5 m boven de vloer zijn aangebracht. Ballonnen mogen alleen gevuld worden met een onbrandbaar gas. Horizontaal aangebrachte versiering moet onderspannen zijn met metaaldraad h.o.h. 0,35m of kruislings h.o.h. 0,7m Spots en andere warmtebronnen moeten vrijgehouden worden van versiering Opstelling meubilair en stoffering en inrichtingselementen Er moet een opstellingsplan zijn van het meubilair waarbij rekening gehouden wordt met de vrije ruimte voor de nooduitgangen en de benodigde vluchtwegbreedte. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen, waar meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen worden opgesteld, moeten deze stoelen onderling gekoppeld zijn of aan de vloer bevestigd zijn. Gordijnen moeten aan de deuren zijn bevestigd zijn zodat deze geen hinder veroorzaken bij de ontvluchting. Gangpaden moeten 1,1m breed zijn. Gebruikte materialen voor het bouwen van stands, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen moeten onbrandbaar zijn. 28

29 Opslag brandgevaarlijke en brandbare stoffen Er mag niet meer dan 100 kg/liter brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn. De inhoud van gasflessen mag in totaal 115 liter zijn voor alle aanwezige flessen. Is de opslag van brandbare goederen en afval zodanig dat dit geen brandgevaar oplevert voor de bouwwerken. Restrisico Onder restrisico worden alle zaken verzameld waarvoor geen regelgeving is maar waarvan je gevoelsmatig zegt dat er toch sprake is van een situatie die niet veilig is. Dit kan betrekking hebben op: Het veroorzaken van brandgevaar. Belemmeren van melding en alarmering bij brand. Mogelijkheid van het bestrijden van brand. Belemmeren van vluchtwegen. Redden van mens en dier. Logboek brandweer Bij een controle is het gemakkelijk als alle zaken die betrekking hebben op de brandveiligheid van het gebouw, zijn verzameld in het logboek. In een logboek kunnen zijn ondergebracht: De gebruiksvergunning of gebruiksmelding Onderhoudsrapport keuring brandslanghaspels en brandblusapparaten Checklist controle nood- en transparantverlichting. Controle verwarmingsketel en warmwatervoorziening Verslagen van eventuele ontruimingsoefeningen. Certificaten van het impregneren van stoffering e.d. Verpakking onbrandbare versiering. 29

30 NEN bladen welke van toepassing zijn: NEN-EN 1125 Panieksluitingen op deuren NEN 3011 Aanvullende tekens NEN 6088 Vluchtroute aanduiding NEN-EN 1838 Noodverlichting NEN-EN Keuring brandslanghaspels NEN 2559 Keuring brandblusapparaten Wet- en Regelgeving Ja Nee Nvt Zijn er meer dan 50 personen in het bouwwerk aanwezig. Wordt er nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen. Is er sprake van kamergewijze verhuur van meer dan 5 kamers. Bent u in het bezit van een gebruiksvergunning. Heeft u het gebruik van uw pand gemeld middels een gebruiksmelding. Heeft er na het verlenen van de gebruiksvergunning of de gebruiksmelding een verbouwing plaatsgevonden. Brand- en rookcompartimentering. Bestaat het pand uit een woning en een horecagedeelte. Zijn er deuren aangebracht tussen de woning en het horecagedeelte. Zijn de deuren in de brand- of rookwerende scheiding voorzien van deurdrangers en sluiten deze de deuren. Nooduitgangen en vluchtdeuren. Zijn de vluchtdeuren binnen vrij gehouden van obstakels en meubilair. Is de nooduitgang aangegeven met een pictogram Is de nooddeur zonder losse hulpmiddelen te openen. Zijn er gordijnen of lamellen voor de vluchtdeuren aangebracht. Moeten er meer dan 100 personen door een of meerdere nooduitgangen vluchtten. Is de nooduitgang voorzien van een dwarsbalk. (>100personen) Is de deur aan de buitenkant voor zien van een sticker nooduitgang of nooddeur vrijhouden. Wordt de nooddeur buiten vrij gehouden van obstakels. 30

31 Zijn poorten in de vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen te openen zodat men de openbare weg kan bereiken. Vluchtwegaanduiding. Heeft het pand een ruimte waar meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn of een ruimte waardoor een vluchtroute voert. Is de vluchtwegaanduiding duidelijk zichtbaar aangebracht. Is er vluchtwegaanduiding aangebracht boven vluchtdeuren. Is er vluchtwegaanduiding aangebracht boven de nooduitgangen. Noodverlichting. Heeft het pand een ruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert. Is er noodverlichting aanwezig. Wordt de noodverlichting maandelijks getest. Gaat de noodverlichting binnen 15 seconden na het uitvallen van de reguliere stroomvoorziening branden en is er voldoende licht om je te oriënteren. Transparantverlichting. Indien er noodverlichting in een ruimte is aangebracht dan moet de vluchtwegaanduiding uitgevoerd worden als transparantverlichting. Is de transparantverlichting duidelijk zichtbaar aangebracht. Is er transparantverlichting aangebracht boven vluchtdeuren. Is er transparantverlichting aangebracht boven de nooduitgangen. Wordt de transparantverlichting maandelijks getest. Gaat de transparantverlichting binnen 15 seconden na het uitvallen van de reguliere stroomvoorziening branden en kan men zien waarheen men kan vluchtten. Brandslanghaspels. Zijn de brandslanghaspels duidelijk zichtbaar of middels een pictogram aangegeven. Worden de brandslanghaspels onderhouden. Worden de brandslanghaspels gekeurd volgens de NEN-EN Zijn de brandslanghaspels goedgekeurd. 31

32 Brandblusapparaten. Zijn de brandblusapparaten duidelijk zichtbaar of middels een pictogram aangegeven. Worden de brandslanghaspels onderhouden. Worden de brandslanghaspels gekeurd volgens de NEN Zijn de brandblusapparaten goedgekeurd. Brandveilige versiering. Is de vrije hoogte onder de versiering meer dan 2,5m. Is de versiering volgens de verpakking onbrandbaar. Is door een test gebleken dat de versiering onbrandbaar is. Ontstaan er druppels bij het verbranden van de versiering. Is horizontale versiering onderspannen met metaaldraad. Zijn de ballonnen gevuld met onbrandbaar gas. Wordt de versiering en stoffering vrijgehouden van warmtebronnen. Opstelling meubilair Is er een stoelenplan voor het pand. Zijn er meer dan 100 zitplaatsen bij een bepaalde opstelling. Worden stoelen onderling bij meer dan 100 zitplaatsen gekoppeld. Zijn de gangpaden 1,1m breed. Zijn de materialen van stands, podia ed. onbrandbaar. Brandgevaarlijke en brandbare stoffen Wordt er meer dan 100 kg/liter brandgevaarlijke stof opgeslagen binnen de inrichting. Is de totale inhoud van gasflessen meer dan 115 liter. Is er een verbod voor roken en open vuur in een ruimte voor opslag of verwerking van deze stoffen. Is middels een pictogram aangegeven dat roken en open vuur in een ruimte verboden is. Is de opslag van brandbare stoffen en afval zodanig dat deze op voldoende afstand van de bebouwing is gelegen. Restrisico Zijn er situaties in het bouwwerk waardoor: Brandgevaar wordt veroorzaakt. 32

33 Melding van, alarmering bij brand wordt belemmerd. Bestrijding van brand niet mogelijk is. Vluchtmogelijkheden belemmerd worden. Redden van dieren en personen bij brand niet mogelijk is. De stookruimte niet vrij van brandbare goederen is. De elektriciteit dusdanig gebruikt wordt dat dit geen gevaar oplevert en brand kan veroorzaken. Logboek Zijn er afschriften van de volgende zaken aanwezig in het logboek. De gebruiksvergunning of gebruiksmelding. Checklist van de controle van de nood- en transparantverlichting. Rapport onderhoud brandslanghaspesls en brandblusapparaten. Certificaten impregneren versiering aankleding. Ontruimingsplan en verslagen ontruimingsoefeningen. 33

34 VRAGENLIJST 12 LOGBOEK Periodiek moeten diverse toestellen en installaties worden getest of gekeurd. Soms kunt u dat zelf, maar meestal moet daar een gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen. Om het overzicht te houden is het goed een logboek te hebben. Daarin kunt u de certificaten opslaan en ook aantekenen wanneer u zelf een controle hebt uitgevoerd. Hieronder ziet u welke informatie u zoal in het logboek kunt opslaan. Afvoerbewijzen van het reinigen van de slib- en vetafscheider. Keuringsrapport stookinstallatie als deze een vermogen heeft van meer dan 100 kw. Keuringsbewijzen van koelinstallaties gevuld met meer dan 3 kg koudemiddel. Maandelijkse test van noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding. Keuringsbewijs brandblustoestellen (brandslanghaspels, brandblusapparaten) anders dan de sticker op de toestellen zelf. Onderhoud en controles brandmeld- en ontruimingsinstallatie (Kopie van de) Drank- en Horecavergunning (Kopie van de) terrasvergunning (Kopie van de) melding Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit (Kopie van de) gebruiksvergunning/-melding brandveiligheid (Kopie van de) aanwezigheidsvergunning speelautomaten (Kopie van de) ontheffing voor evenementen 34

35 DEEL II TOELICHTING OP WET- EN REGELGEVING 1 Inleiding In deze toelichting gaan we nader in op de meest voorkomende controleonderwerpen. Deze toelichting is zeker niet compleet en het is goed mogelijk dat u net iets meer wilt weten. In bijlage 1 vindt u daarom een lijst van websites die u kunnen helpen bij uw zoektocht naar meer informatie. Horeca is bij uitstek een branche waarop veel wetgeving van toepassing is, die door diverse organisaties wordt gecontroleerd. Zo zult u de gemeente tegenkomen bij het controleren van o.a. de drank- en horecavergunning, de milieueisen en brandveilig gebruik. Daarnaast krijgt u te maken met de politie, die het verleden van een ondernemer of een leidinggevende moet controleren voordat de gemeente een drank- en horecavergunning afgeeft. Andere organisaties waarmee u te maken krijgt, is de Voedsel- en Warenautoriteit en mogelijk Verispect, die als toezichthouder en opsporingsambtenaar controles uitvoert op speelautomaten. In onderstaand schema ziet u welke wetgeving ten minste van toepassing is op een horecabedrijf. 35

36 Horecabedrijf Wet milieubeheer Drank- en horecawet Wet op de kansspelen Woningwet Algemene Plaatselijke Verordening Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet Algemene Plaatselijke Verordening m.b.t. aantal speelautomaten Activiteitenbesluit Bouwverordening Gebruiksbesluit Terrasvergunning Huishoudelijke regels Besluit eisen zedelijk gedrag Besluit eisen sociale hygiëne Wet BIBOB Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 36

37 Met welke wetgeving u precies te maken krijgt, is uiteraard afhankelijk van de aard van uw bedrijf. Als u geen speelautomaten hebt, dan is de Wet op de kansspelen niet van toepassing. En als uw bedrijf geen terras heeft, hoeft u geen terrasvergunning aan te vragen. In de volgende hoofdstukken lichten we de diverse wetgeving toe. Niet om u af te schrikken, maar om mogelijk verouderde kennis weer eens op te frissen. Als uw bedrijf wordt gecontroleerd, weet u in grote lijnen met welke wetgeving u te maken hebt. In de tekst worden diverse vergunningen genoemd. Houdt u er rekening mee dat gemeenten daarvoor leges (kunnen) heffen. De hoogte van de leges verschilt per gemeente. 37

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Vestigen/overnemen horecabedrijf

Vestigen/overnemen horecabedrijf Vestigen/overnemen horecabedrijf Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen? U krijgt dan te maken met allerlei regels en vergunningen. In deze folder leest u waar u rekening mee moet houden en waar

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping 1 D+ -N -R 1x P=M 10T=Z 2 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid laten we teveel liggen Wat is zelfcontrole? is een methodiek

Nadere informatie

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. 1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie

Drank- en horecavergunning, aanvraagformulier Model B paracommercieel horecabedrijf

Drank- en horecavergunning, aanvraagformulier Model B paracommercieel horecabedrijf Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. Het formulier bestaat

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Onderzoeksformulier inrichtingseisen Horecabedrijf Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet

Postbus AA Zeewolde. Onderzoeksformulier inrichtingseisen Horecabedrijf Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Onderzoeksformulier inrichtingseisen

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal GEMEENTE REIMERSWAAL De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: Gemeente Wijk bij Duurstede Postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede t (0343)595595 e info@wijkbijduurstede.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: VHVFW24. onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen

Collegevoorstel. Zaaknummer: VHVFW24. onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen Zaaknummer: VHVFW24 Onderwerp: onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen Collegevoorstel Inleiding De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem

Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem Aanvraagformulier tijdelijk bouwwerk Gemeente Lochem Wanneer aanvragen Als u een tijdelijk bouwsel (bijvoorbeeld een tent) wilt plaatsen, waarin meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, in gebruik gaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag Evenementvergunning

Aanvraag Evenementvergunning Aanvraag Evenementvergunning 1. Ondergetekende: Naam vereniging of instelling Naam en voorletters contactpersoon Adres Postcode + Woonplaats Telefoonnummer Werk: Privé: Mobiel: E-mail Verzoekt vergunning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk.

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk. AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk. Digitaal indienen via info@lochem.nl uiterlijk 6 weken voor plaatsing Datum waarop het bouwwerk in gebruik genomen wordt van tot 20. A. Gegevens

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

B. Gegevens omtrent de gemachtigde (alleen invullen indien een gemachtigde de vergunningsprocedure zal afhandelen) Naam gemachtigde :

B. Gegevens omtrent de gemachtigde (alleen invullen indien een gemachtigde de vergunningsprocedure zal afhandelen) Naam gemachtigde : Bezoekadres: Schoolstraat 1 Postadres: Gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum Tel: 050-3018241 Fax: 050-3018247 Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING

Nadere informatie

BESLUIT EISEN INRICHTING DRANK- en HORECAWET ONDERZOEKSFORMULIER

BESLUIT EISEN INRICHTING DRANK- en HORECAWET ONDERZOEKSFORMULIER Gemeente Oud-Beijerland Team Vergunningen Postbus 2003, 3260 EA OUD-BEIJERLAND W. van Vlietstraat 6 in OUD-BEIJERLAND Meer informatie: Maandag t/m donderdag 8.00-17.00 uur, vrijdag 8.00 13.00 uur op telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek.

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek. OPNAMERAPPORT Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek (Rapport opgesteld volgens BRL-K21016, checklijst: versie 5.0 van 1 juli 2012)

Nadere informatie

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1)

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren

Nadere informatie

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015 Horeca in Heerlen Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen November 2015 Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen Deze informatie is bedoeld als extra dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning Aanvraagformulier Gebruiksvergunning op grond van Brandbeveiligingsverordening In te vullen door de brandweer Aanvraag verzonden Aanvraag ontvangen Aanvulling ontvangen Deze aanvraag met bijbehorende bescheiden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren Een brandveilig bedrijfsfeest Tips voor brandveilig feestvieren Sta stil bij risico s op brand Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook stil bij de risico s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

3. Gebouw en buitenterrein

3. Gebouw en buitenterrein 3. Gebouw en buitenterrein 3.1 Een brandveilig clubgebouw Over de accommodatie Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat kan een eigen

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

Aanvraagformulier tentvergunning

Aanvraagformulier tentvergunning Valkenburg aan de Geul t.a.v. afdeling Brandweer Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Aanvraagformulier tentvergunning Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub a4 of brandweerwet 1985, artikel 12 Bouwverordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten zenden aan: Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling Publieksbalie, team vergunningen,

Nadere informatie

LET OP!: bij de aanvraag moet u een situatietekening van de locatie aanleveren.

LET OP!: bij de aanvraag moet u een situatietekening van de locatie aanleveren. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Dit formulier sturen naar: gemeente Rheden T.a.v. Team Integrale Veiligheid Postbus 9110 6994 ZJ De Steeg Voor informatie kunt u contact

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG OF VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNINGSPLICHT

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG OF VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNINGSPLICHT Wanneer dit formulier invullen? Als u een openbare inrichting wilt exploiteren, oprichten, overnemen, beëindigen of vrijstelling wilt. Hulp nodig? De medewerkers van Vergunningverlening & Handhaving helpen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 Bouwwerk: Voorbeeld kantoorpand n nsenlaan 1 Branddorp (Voorbeeld exemplaar) 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders AANVRAAGFORMULIER Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning voor een horecabedrijf Model A Kruis aan welke vergunning(en) u met dit formulier aanvraagt: Een vergunning op grond van artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Maasdriel datum kenmerk 1. Aanvrager (indien geen bedrijf of instelling) naam en voorletters M/V Burger Service Nummer adres postcode en woonplaats Mobiel telefoonnummer e-mail 2. Bedrijf of instelling

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

Checklist veiligheid bij evenementen

Checklist veiligheid bij evenementen Datum: Nr.: 1. Verantwoordelijkheid a. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen. b. Zijn er coördinatieverantwoordelijken aangesteld? 2. Vergunning/toestemming a. Het houden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 1.

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRLK21016 2112008 Bouwwerk: Winkelcomplex Noord Hoofdstraat 1 Amsterdam BGBregeling Datum 10032009 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning/ Tijdelijke gebruikstoestemming brandveiligheid

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning/ Tijdelijke gebruikstoestemming brandveiligheid Publieksdienst Versie september 2010 Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning/ Tijdelijke gebruikstoestemming brandveiligheid Een evenementenvergunning dient u aan te vragen voor elke voor publiek

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Melding als bedoeld in artikel 2:28b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam en aanvraag van een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT Alleen een volledig ingevuld en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier + draaiboek + op schaal ingetekende plattegrond(-en)

Nadere informatie

(naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats)

(naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats) Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg (naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats) Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A)

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik bouwwerken De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer:

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: MODEL A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de Drank- en Horecawet) bestemd

Nadere informatie

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis Tilburg, januari 2017 1 Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis A. Voorwaarden en bepalingen

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Combi aanvraagformulier:

Combi aanvraagformulier: Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op

Nadere informatie

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen of vernieuwen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT Aanvraagformulier Exploitatievergunning horecabedrijf Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient u in het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1)

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen op grond van artikel 3 Drank- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horecavergunning

Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een gecombineerde horecavergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model B Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) Zaaknummer:... Vereniging/stichting:... Adres:... Contactpersoon:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) drank-

Nadere informatie