Compliance: een kwestie van betrouwbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compliance: een kwestie van betrouwbaarheid"

Transcriptie

1 Nummer 17, april 2008 Compliance: een kwestie van betrouwbaarheid Verder in deze editie: Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost-Groningen: Efficiënt door innovatie Deventer Ziekenhuis: Klaar voor de toekomst

2 STRATEGIE 2 Compliance: EERLIJK GEZEGD Het draait allemaal om betrouwbaarheid. De kunst om te bepalen of iets waar is of niet, ligt in het controleren en in kaart brengen van informatiemanagement door de gehele organisatie. Denk alleen maar aan Enron, WorldCom of Arthur Andersen: bedrijfsnamen die beelden oproepen van accountants met papierversnipperaars en topmanagers in handboeien. Om te voorkomen dat medewerkers op belangrijke posities het grote publiek en de investeerders zand in de ogen strooien, heeft het Amerikaanse Congres in 2002 de Sarbanes-Oxley Act aangenomen. Voortaan kunnen de verantwoordelijke managers tot gevangenisstraf en boetes worden veroordeeld als zij niet kunnen aantonen dat er interne audits plaatsvinden en dat de financiële verslaglegging een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld van hun bedrijf geeft. Ook Europa kende bedrijfsschandalen als Parmalat en Shell. En ook in Europa zorgen wetgevers ervoor dat bedrijven de controle over hun informatiemanagement behouden en op een correcte manier alle factoren rapporteren die hun financiële situatie beïnvloeden. Het Europees Parlement heeft drie nieuwe richtlijnen inzake financiële verslaglegging en informatiebeheer aangenomen die hetzelfde beogen als de Sarbanes-Oxley Act: het vertrouwen van investeerders vergroten en meer transparantie en openheid creëren over interne en externe financiële factoren. Deze drie zogenoemde EuroSox-richtlijnen moeten in de zomer van 2008 door de landen van de EU in hun nationale wetgeving worden opgenomen. Manipulatie onmogelijk Vergeleken met de VS, waar de Sarbanes-Oxley Act specifieke instructies en richtlijnen geeft voor de eisen waaraan bedrijven moeten voldoen, heeft Europa voor een andere strategie gekozen. De Europese wetgeving richt zich op een aantal principes voor informatiemanagement en audits waarnaar bedrijven moeten handelen. Frans Rahms, Country Manager EMC Nederland: Zowel in het Amerikaanse als WORDT COMPLIANT MET EMC EN RSA RSA envision Toegangscontrole; realtime monitoring en compliance; detectie van bedreigingen; automatische compliancerapporten. RSA SecurID Two-factor authenticatie. EMC Centera Compliance Edition Plus Archivering. EMC Xtender Archive Edition Beheer van messaging-systemen. Europese model zijn bedrijven verplicht vast te leggen dat belangrijke informatie niet kan worden gemanipuleerd. Maar de Sarbanes-Oxley Act en de EuroSox-richtlijnen zijn zeker niet de enige regels die bedrijven voor hun informatiemanagement in acht moeten nemen. Andere voorbeelden zijn onder meer ISO-normen voor informatiebeveiliging en bedrijfstakspecifieke standaarden, zoals Basel II inzake kapitaaleisen voor banken. Compliance In een aantal gevallen moet aan een bijzondere standaard worden voldaan voordat een bedrijf op een bepaalde markt mag opereren. Ongeacht de situatie kan een bedrijf zijn geloofwaardigheid vergroten en voordelen als gunstigere kredietvoorwaarden behalen wanneer het vastlegt dat informatiemanagement onder controle is. De waarheid rapporteren omvat veel meer dan de verschillende posten correct optellen. Het betekent dat de regels van een standaard of wet moeten worden nageleefd. En compliance is allesbehalve een statisch gegeven. Normaal gesproken moeten bedrijven Monitoring bewijst compliance tegelijkertijd aan de eisen van meerdere wetten en richtlijnen voldoen en in staat zijn hun controlesystemen aan te passen als er nieuwe wetten worden aangenomen. IT-infrastructuur vergroot controle IT is het centrale zenuwstelsel van elk bedrijf. Bij compliancy gaat het er dan ook om de ITinfrastructuur onder controle te houden en ervoor te zorgen dat informatiemanagement efficiënt en effectief is, ongeacht in welk stadium van de levenscyclus de informatie zich bevindt. Door de mobiliteit van informatie kan het zeer moeilijk zijn er zicht op te houden.

3 VOORWOORD Gebruikers creëren informatie en wisselen die uit, waarbij ze gebruik maken van verschillende formaten als databaserecords, s en ongestructureerde documenten. Wanneer informatie wordt gebruikt, bevindt deze zich op computers, servers en opslagsystemen. Onderweg passeert EMC DOCUMENTUM zij netwerken, usb-sticks en mobiele telefoons. Wanneer informatie niet wordt gebruikt, is ze opgeslagen in een archiveringssysteem. In de loop van de levenscyclus wordt informatie dus ontelbare keren gekopieerd. Niet alleen de mobiliteit van informatie levert problemen op. Het is net zo moeilijk informatie te verwijderen van de media waarmee ze in aanraking komt. Ondertussen moeten bedrijven zichzelf beschermen tegen informatielekken, aanvallen en misbruik van buitenaf en tegen gegevensmanipulatie in de eigen organisatie. Gebeurtenissen als deze leiden altijd tot extra kosten. Dit omdat documenten gerepareerd moeten worden. Daarnaast is er kans op downtime en kunnen ze negatieve invloed hebben op de omzet, de klantloyaliteit en de geloofwaardigheid. Maar wat u niet kunt zien, kunt u niet onder controle houden. En helaas worden in de meeste bedrijven zelfs de Compliance Manager Automatisch delen en beheren van gecontroleerde content. Content Intelligence Services Automatische mapping. Content Services for SAP Beheer van content binnen SAP-applicatieobjecten. IRM Services Controleren, beveiligen en volgen van gevoelige informatie. Print Control Services Controleren, beperken en vastleggen van afdrukactiviteiten. Records Manager Controleren van de volledige levenscyclus van records. Retention Policy Services Automatisch bewaren en ordenen van content. Trusted Content Services Versleuteling, toegangscontrole en verwijdering. logboeken die al de afzonderlijke componenten van de IT-infrastructuur aanmaken slechts zelden verzameld, geanalyseerd of opgeslagen. Monitoring Bedrijven dienen daarom systemen in te voeren die alle events in hun IT-systemen monitoren. Vanuit alle applicaties moet deze informatie in realtime worden verzameld en continu worden vergeleken met normale events. Met andere woorden: er moet een compleet overzicht worden bijgehouden van de activiteiten van medewerkers en van de personen die toegang hebben tot klantgegevens en financiële informatie. Als uit de monitoring ernstige afwijkingen blijken, moet er alarm worden geslagen en zal er een onderzoek moeten worden ingesteld. Ernstige incidenten zijn onder meer aanvallen op de firewall, interne gebruikers die op een applicatie inloggen waarvoor zij niet bevoegd zijn en gebruikers die niet aan hun functie gerelateerde informatie kopiëren. Het bedrijf kan de informatie die uit het monitoringsysteem komt, gebruiken als bewijs van compliance. Dit versterkt het publieke imago als betrouwbare organisatie en vergroot het vertrouwen van klanten, zakenpartners en de overheidsinstanties. Als er bijvoorbeeld gevoelige persoonlijke informatie is gelekt en er hierdoor een juridisch geschil ontstaat, kan het bedrijf zijn zaak ondersteunen door middel van volledige documentatie, aldus Frans Rahms. 2008, HET JAAR VAN DE INTEGRATIE Voordat ik begin met de vooruitzichten voor 2008 wil ik even stilstaan bij de uitstekende resultaten van EMC Nederland in Mede dankzij onze partners hebben we een omzetgroei van 42% kunnen realiseren. Via deze weg wil ik iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Het jaar van de integratie voor EMC: integratie van de technologie van aangekochte organisaties als X-Hive en RSA Security in de EMC oplossingen, laatstgenoemde is nu ook qua huisvesting geïntegreerd in ons kantoor te Nieuwegein. Integratie verwijst ook naar de informatie-infrastructuur van veel organisaties. Zeker voor de zorgsector zal 2008 in het teken staan van ketenintegratie en het Elektronisch Patiënten Dossier. Het Deventer Ziekenhuis en het SSZOG hebben hier samen met EMC reeds een toekomstvaste oplossing voor geïmplementeerd. Hierover leest u meer in deze ON. Met onze oplossingen en diensten spelen we op deze integratie in, we willen u daar graag meer over vertellen, bij u op kantoor of wellicht op EMC World van mei in Las Vegas. Frans Rahms Country Manager EMC Nederland 3

4 KLANTCASE SSZOG 4 ZIEKENHUIZEN REALISEREN KOSTENBESBESPARING DOOR MODERNISERING ICT-INFRASTRUCTUUR Binnen het samenwerkingsverband van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG), bestaande uit het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, het st. Lucas Ziekenhuis in Winschoten en het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl heeft een grootschalige herstructurering van de ICT-infrastructuur plaatsgevonden. Binnen een jaar tijd zijn met behulp van EMC en consultancypartner Visolity de ICT-voorzieningen volledig gemoderniseerd en aan elkaar gekoppeld. Het doel: efficiencyverbetering, kostenbesparing en hoge beschikbaarheid. Daarnaast was er een andere motivatie voor een versnelde uitvoering van het samenwerkingsproject: het opzetten van een goed werkend regionaal Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Erik Venema, namens de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost-Groningen en René Blokzijl, consultant bij Visolity lichten het omvangrijke project toe. René Blokzijl (links) en Erik Venema voor de nieuwe informatieinfrastructuur Modern, efficiënt en hoge beschikbaarheid Volgens Erik Venema was de kostenbesparing als gevolg van het samenwerkingsverband vooraf berekend: Samenwerking betekende concreet 40% besparen op de kosten van het moderniseren van de ICT-infrastructuur bij alle drie de ziekenhuizen. Daardoor kreeg het project bij de Raad van Bestuur al snel de handen op elkaar. Op de lange termijn kunnen die besparingen nog veel verder oplopen, omdat de nieuwe infrastructuur berekend is op structurele energiebesparing (door virtualisatie) en op schaalvergroting door de onvermijdelijke exponentiële groei van dataopslag en -verwerking in de komende jaren. René Blokzijl vult aan: Door een uitgekiende combinatie van hard- en software is de besparing nog groter dan het SSZOG in eerste instantie had voorzien. Dat scheelt in dit specifieke geval al snel een ton per jaar. Daar komt voor elk van de drie ziekenhuizen ook nog eens een forse besparing op de energierekening bij. Naast de efficiencyverbetering en de kostenbesparing is het grote voordeel van de nieuwe infrastructuur dat in geval van calamiteiten altijd uitgeweken kan worden naar één van de andere ziekenhuizen. De systemen zijn volledig aan elkaar gespiegeld en alle drie continu actief. De back-up vindt plaats op één locatie met behulp van de EMC CLARiiON CX3-10. De systemen zijn via een speciaal gegraven, redundante en fysiek gescheiden darkfiberverbinding met elkaar verbonden. Deze veilige en zeer snelle verbinding is niet alleen van belang voor de huidige toepassingen, maar zeker ook in het licht van toekomstige ontwikkelingen als VoIP en de distributie van patiëntendossiers en bijbehorende zware beeld- en videobestanden. Voor de archivering van het exponentieel toenemende mailverkeer wordt dit jaar nog EMC Xtender geïmplementeerd. GELUKKIG HADDEN WE IN DE COMBINATIE VAN VISOLITY EN EMC EEN MEEDENKENDE PARTNER DIE IN STAAT WAS MET EEN OPLOSSING OP MAAT TE KOMEN. Samenwerking Erik Venema beschouwt de samenwerking met EMC en consultancypartner Visolity als beslissend voor de succesvolle afronding van het project: Visolity heeft het concept voor de nieuwe infrastructuur grotendeels uitgedacht en samen met EMC verfijnd en geïmplementeerd. Daarbij was de belangrijkste eis dat er geen sprake mocht zijn van downtime en dat de nieuwe infrastructuur naast de bestaande systemen gebouwd zou worden. De implementatie van een complexe nieuwe infrastructuur is binnen een half jaar probleemloos verlopen. Ook René Blokzijl is trots op het bereikte resultaat en en is erg tevreden over de samenwerking met EMC: Tijdens het bedenken en realiseren van de oplossing hebben wij veel baat gehad bij de zorgvuldige begeleiding vanuit EMC. Onze servicegerichte houding naar de klant werd daadkrachtig door hen ondersteund en dat is voor een relatief kleine speler als Visolity een verademing. Net zoals wij dat gewend zijn, denkt EMC in mogelijkheden en niet in problemen. Eén infrastructuur Met deze infrastructuur is er een nieuwe solide basis gelegd voor het ICT landschap van de drie ziekenhuizen. In het concept is ook rekening gehouden met het

5 centraliseren van beheerwerkzaamheden later. Om deze reden is er extra aandacht geweest voor monitoring van storingen van de diverse componenten binnen de ICT-infrastructuur. Extra zorg en aandacht is uitgegaan naar de authenticatielaag. Door rollen te definiëren is de toegang tot essentiële services alleen beschikbaar voor gecertificeerde medewerkers. EPD De ambitie om een goed werkend regionaal Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te bewerkstelligen heeft het geheel ontegenzeglijk in een stroomversnelling gebracht, aldus Erik Venema: In februari 2006 is in SSZOG-verband een gemeenschappelijk EPD softwarepakket gekocht. Dat gegeven bepaalde in hoofdlijnen de ICT-infrastructuur van het samenwerkingsverband. Groot voordeel bij het structureren van de samenwerking is dat de drie ziekenhuizen over hetzelfde Zieken huis Informatie Systeem (ZIS) beschikken. Dat neemt echter niet weg dat het aan elkaar knopen van de onderliggende systemen wel de nodige hoofdbrekens heeft opgeleverd. Gelukkig hadden we in de combinatie van Visolity en EMC een meedenkende partner die in staat was met een oplossing op maat te komen. Bij alle ziekenhuizen staat een EMC CLARiiON CX3-40 systeem. Archiefdata gaat naar twee EMC Centera s (op twee locaties). Back-up to disk wordt gemaakt op een CLARiiON CX3-10 met behulp van EMC/Legato NetWorker. Er wordt gebruik gemaakt van VMware Vitual Infrastructure met ESX 3.5 met disaster recovery en high availability. Verder staat er Xtender en DiskXtender op de planning voor We zijn er bijzonder trots op dat we onze doelstellingen hebben gehaald. Dat geldt voor het krappe tijdsbestek, voor het gestelde budget dat niet is overschreden en voor de realisatie van alle technische randvoorwaarden. Daarbij dient zeker te worden vermeld dat de Raad van Bestuur zeer slagvaardig is geweest. Zware bestanden stellen hoge eisen aan de capaciteit van de infrastructuur 5

6 DEVENTER ZIEKENHUIS BEREIDT GROTE OPERATIE VOOR KLANTCASE DEVENTER ZIEKENHUIS 6 Het Deventer Ziekenhuis staat aan de vooravond van een grote operatie. Niet een medische, maar een organisatorisch en logistiek zeer complexe operatie: de verhuizing naar een nieuw onderkomen. In het nieuwe ziekenhuis speelt ict een belangrijke rol. Om aan te sluiten op de ontwikkelingen rondom het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft de afdeling Informatie en Communicatie Technologie in samenwerking met Dataman enkele state-ofthe-art oplossingen van EMC geïmplementeerd. Met de nieuwe informatieinfrastructuur wil het Deventer Ziekenhuis regionaal een voortrekkersrol vervullen met betrekking tot het EPD. Het statement in de brochure spreekt wat dat betreft boekdelen: In het nieuwe Deventer Ziekenhuis zal ict een centrale rol spelen. Het vervult een belangrijke functie bij het tot stand komen van het EPD en het op diverse plaatsen beschikbaar stellen van digitaal beeldmateriaal. Ict ondersteunt het primaire De geimplementeerde oplossing bestaat uit: EMC CLARiiON CX 3-20 EMC MirrorView EMC/ Legato Xtender (gepland) VMware Virtual Infrastructure Enterprise VMware Virtual Center Management VMware Vmotion met high availability en disaster recovery proces bij het gebruik van protocollen en maakt complexe planningsprocessen mogelijk. Met deze technieken kan informatie overal in en buiten het ziekenhuis beschikbaar komen. Gegarandeerde continuïteit Hoofd Beheer en Ontwikkeling Henk Timmerman onderschrijft deze benadering volledig: Er is een substantieel budget vrijgemaakt om de ict-voorzieningen in het nieuwe ziekenhuis nog professioneler aan te pakken dan we op de bestaande locatie al deden. We gaan een compleet nieuwe infrastructuur aanleggen, dus is het zaak om dat meteen helemaal goed te doen. Dat geldt ook voor de fysieke behuizing: we hebben nu nog één computerruimte waar alles staat, straks hebben we twee gespiegelde ruimtes die elkaar bij calamiteiten kunnen opvangen. Die twee ruimten bevinden zich in hetzelfde gebouw op 400 meter afstand van elkaar en zijn via glasvezel met elkaar verbonden. De twee CX 3-20 systemen van EMC draaien synchroon onder MirrorView, ook van EMC. Het is een active/passive-configuratie, dat wil zeggen dat de één actief draait terwijl de ander passief meedraait. Het passieve systeem schakelt in geval van calamiteit automatisch over op actief. Zo is de continuïteit van onze systemen gegarandeerd. De backup staat al op een andere locatie, zij het nog niet op de definitieve. Zodra de verhuizing achter de rug is gaat de back-up naar de definitieve locatie. Voor het sterk groeiende verkeer willen we gebruik gaan maken van de EMC/Legato Xtender. Dat richten we op dit moment samen met Dataman in en dat moet ook voor de verhuizing gebruiksklaar zijn. Dataman In eerste instantie werd bij de inrichting van de nieuwe ict-infrastructuur voor het datatransport niet meteen de voorkeur gegeven aan fiber. In het programma van eisen stond dat het datatransport ondersteund moest kunnen worden door VMware, aldus Henk Timmerman. Dataman kwam met een goede oplossing. Zij waren de eersten die ons voorhielden dat fiber voor ons waarschijnlijk de beste optie zou zijn. Dataman liet ons vervolgens een demo zien HET DEVENTER ZIEKENHUIS EN EPD Het Deventer Ziekenhuis heeft zelf het voortouw genomen om huisartsen toegang te verschaffen tot de eigen systemen. In de visie van het Deventer Ziekenhuis is de huisarts de cruciale schakel in de patiëntenzorg en moet hij toegang hebben tot de informatie over de patiënt die in het ziekenhuis bekend is. De communicatie verloopt via een gesloten netwerk en de kosten daarvan komen volledig voor rekening van het ziekenhuis. Met deze voorziening heeft het Deventer Ziekenhuis de ontwikkeling ingezet naar een regiefunctie op regionaal niveau, waarmee de broodnodige kennisuitwisseling binnen de regio wordt bevorderd. Bron: Het Nederlands Instituut voor Telemedicine (Nitel).

7 met een configuratie van EMC en VMware en datatransport via glasvezel. De gunstige prijsstelling van deze configuratie en de bruto/nettoverhouding voor wat betreft de diskruimte gaven de doorslag. Evenals het feit dat je door de combinatie van EMC en VMware direct een totaaloplossing in huis hebt. Zo konden we bijvoorbeeld ook tegelijk de back-up software bij EMC betrekken. Verder speelt de schaalbaarheid van de oplossing een belangrijke rol, omdat ook bij ons de datagroei de komende tijd explosief zal toenemen. EMC levert hiervoor qua capaciteitsuitbreiding de meest efficiënte en voordelige oplossing. Als laatste zijn de opleidingen die door EMC worden verzorgd lang niet zo prijzig als die van andere partijen. Digitalisering van vijf kilometer archief Ook voor het EPD, dat in het Deventer Ziekenhuis al geruime tijd in gebruik is, zal de nieuwe infrastructuur aan de eisen van de toekomstige ontwikkelingen moeten voldoen. Timmerman: Er is bij ons al een aantal vakgroepen volledig overgegaan op het digitaal verwerken van de patiëntengegevens. We streven ernaar om dat nog vóór de verhuizing voor alle vakgroepen te realiseren. De verwachting is dat het grotendeels gaat lukken. We zijn nu bezig met de digitalisering van het vijf kilometer lange archief van papieren patiëntendossiers. In de nieuwbouw is geen fysieke archiefruimte ingericht, dus die klus moet vóór de verhuizing klaar zijn. De dossiers worden op dit moment met de hand ingescand, als pdf-bestanden in het systeem ingevoerd en geclassificeerd. De eventueel bijbehorende röntgenfoto s waren al digitaal via ons PACS (Picture Archiving and Communication System, red.) ingevoerd. Dit dient allemaal ter voorbereiding op de lan- Het nieuwe Deventer Ziekenhuis loopt voorop met ICT en het EPD delijke invoering van het EPD. Voor de nabije toekomst voorzien we de behoefte aan een intelligente oplossing voor de archivering van onze data, zodat we daarmee én de kosten kunnen reduceren én aan de wettelijke eisen aan data-opslag kunnen voldoen. We denken daarvoor aan de Centerra-oplossing van EMC. DE GUNSTIGE PRIJSSTELLING VAN DEZE CONFIGURATIE EN DE SCHAALBAARHEID GAVEN DE DOORSLAG. DAARNAAST HEB JE MET DE COMBINATIE VAN EMC EN VMware TOTAALOPLOSSING IN HUIS. 7

8 PRODUCT Virtualisatie: very. Bovendien kan het worden channel-san. De capaciteit fraude of andere onregelmatig- BESPAAR ENERGIE IN DE ECHTE WERELD uitgebreid, zodat het gelijke tred houdt met toenemende gegevensvolumes en veranderende behoeften. begint bij drie terabyte en kan worden uitgebreid tot zestig terabyte. heden, aldus Henk Nijkerk. Bovendien gebruikt flashgeheugen 98 procent minder energie dan traditionele fibre Nieuwe groenere informatie-opslag De AX4 is stabiel. Het is het enige systeem in zijn klasse dat vijf negens kan verwerken: een De eerste met flash Met de EMC Symmetrix DMX-4 lanceert EMC het eerste SAN- channel-schijven. EMC is de enige leverancier van informatie-opslagsystemen uptime-garantie van 99,999 opslagsysteem voor bedrijven waarin flash-, fibre channel- en EMC heeft zijn portfolio van procent. Tevens is de AX4 is met geïntegreerde, flash-based SATA-schijven in één systeem informatie-opslagsystemen aan gecertificeerd voor virtuele SSD-capaciteit dat aan de geïntegreerd kunnen worden. beide zijden van het spectrum VMware-omgevingen en kan hij hoogste kwaliteitseisen vol- Daarnaast kan EMC ook als eni- uitgebreid. Zowel de kleine als dus op een efficiënte manier doet. ge de software leveren die voor grote nieuwe opslagsystemen virtuele schijven en virtuele Flash is ideaal voor applica- de gegevensoverdracht tussen focussen op service, beveiliging servers beheren. ties die zeer snel enorme aan- deze schijven nodig is. Dit bete- en energiebesparing. Henk Nijkerk, Technology tallen transacties moeten ver- kent dat gegevens kunnen Consultant EMC Nederland: werken. De flashdrive brengt de worden verzonden naar het Vijf negens Ook in kleine bedrijven worden reactietijd feitelijk terug tot één schijftype dat het beste past bij De EMC CLARiiON AX4 biedt IT-omgevingen steeds com- milliseconde. Dat is tien keer zo uw behoeften en uw financiële kosteneffectieve consolidatie plexer. Er is dringend behoefte snel als de traditionele fibre situatie. De DMX-4 biedt ook en geavanceerde gegevensbe- aan opslagsystemen die een- channel-schijven. nog de mogelijkheid tot thin scherming. Het systeem kan voudig kunnen worden geïnstal- Met flashgeheugen kan een provisioning, de toewijzing van naar wens worden geconfigu- leerd en gebruikt. De AX4 is creditcardmaatschappij zes virtuele schijfruimte die later reerd voor bestandsdeling, zo n systeem. Het kan worden keer sneller dan voorheen data fysiek kan worden toegevoegd. en/of back-up en reco- aangesloten als iscsi of fibre onderzoeken op sporen van EMC Multi-Path File System: en uit de prestatiegegevens Grote schaalbaarheid WE BEVINDEN ONS AL IN HET DIGITALE TIJDPERK van uitschalen blijkt dat het systeem de algehele NFSen/of CIFS-prestaties in I/O- Topprestaties zijn echter niet de enige eis van bedrijven die enorme hoeveelheden grote Hoge performance en schaalbaarheid gridtoepassingen met meer dan 3,2 gigabyte per seconde bestanden creëren. Schaalbaarheid is de eerste verbetert. Het MPFS onder- prioriteit van telecomproviders Het afgelopen jaar heeft IDC systemen en applicaties onder steunt toepassingen als die schijfruimte moeten leve- het rapport The Expanding druk staan. Rob van Lubek, beeldcontent, datamining, ren voor digitale foto s en Digital Universe gepubli- Sales Manager, IP Storage EMC software-ontwikkeling en grid mp3 s, of van omroeporganisa- ceerd. Hierin wordt een toe- EMEA North: Winstgevende computing in omgevingen ties die hun beeld- en geluids- 8 komstvisie voor de digitale wereld gepresenteerd. businessmodellen zijn van essentieel belang. De Multi- waar een groot en onbekend aantal gebruikers grote gege- materiaal moeten omzetten naar digitale archieven op Eén belangrijke factor die de Path File System-technologie venssets verzamelen, bekijken schijf. Een derde voorbeeld toename van gegevensstromen van EMC kan de vraagstukken of delen. betreft de tijdelijke opslag van versnelt, is de overgang van op het gebied van hoge, duur- Topprestaties zijn van ruwe wetenschappelijke gege- analoge naar digitale film, tele- zame prestaties en enorme levensbelang. Het MPFS is de vens voordat ze geanalyseerd visie en geluid. De andere schaalbaarheid oplossen. enige oplossing die zowel het worden. wordt gevormd door de enor- gemeenschappelijk gebruik Het gunstig geprijsde MPFS me aantallen digitale beelden Prestatieverbeteringen van NAS als de verwerkings- is geschikt voor alle systemen die door individuele personen Het Celerra Multi-Path File capaciteit van SAN aanbiedt. tot 900 terabyte. en bedrijven in alle sectoren System (MPFS) van EMC is een En Celerra beschikt daarnaast Van Lubek: Als u dus een gemaakt worden. Het is niet netwerkbestandssysteem dat ook nog over alle bedrijfsfunc- opslagsysteem nodig heeft langer een toekomstvisie. Het het geheel van I/O-prestaties ties, waaronder snelle back-up met hoge snelheid, buitenge- is al zover! met vijf keer de norm ver- en herstel, bestandsarchive- wone schaalbaarheid en Alle bedrijven die zich bezig- hoogt. Om dit te realiseren, ring, FileMover, Snapshots en bestandsdeling, is MPFS abso- houden met het creëren van worden de gegevens via grid Replication, om er maar een luut het overwegen waard. digitale content of toepassin- computing-systemen gedeeld. paar te noemen, aldus Van gen merken dat hun bestaande Het MPFS is bij klanten getest Lubek.

9 OPLOSSING archiving: UITDAGINGEN HET HOOFD BIEDEN Hulp voor overbelaste Exchange servers. Tegenwoordig zijn vrijwel alle organisaties afhankelijk van . Management, medewerkers, klanten en leveranciers: niemand kan zonder systeem. Het is het levende logboek van het bedrijf en als zodanig een van de meest bedrijfskritische, maar tevens meest onbeheersbare onderdelen van het datacentrum. Het aantal servers blijft maar toenemen, de beschikbare back-uptijd neemt af en mailboxen dreigen onder de druk te bezwijken. Deze gecompliceerde situatie vereist een masterplan om orde te scheppen en het beheer op een efficiënte en effectieve manier in te richten. Exchange-aanbieding Om die reden lanceert EMC een gecombineerd pakket voor archivering in Exchangeomgevingen. Het pakket omvat technologie en diensten waarmee organisaties de controle over hun systemen terugkrijgen. De kern van de aanbieding wordt gevormd door een Centera online-archiveringssysteem met een capaciteit van 5,2 terabyte. Het archief wordt opgeschaald tot één petabyte en bestaat uit een combinatie van Xtender- en DiskXtendersoftware. Kortom, het is een complete, gebruiksklare archiveringsoplossing. Het basispakket kost exclusief btw. Hieronder vallen een analyse van de infrastructuur, advisering, configuratie en installatie van de hard- en software. Hoe het werkt Xtender en DiskXtender worden in het systeem geïnstalleerd om al het verkeer te bewaken. De software verwijdert bijvoorbeeld alle kopieën van dezelfde waarmee de inboxen van gebruikers vaak worden bestookt. Vervolgens worden alle oude én nieuwe s met hun volledige tekst geclassificeerd en geïndexeerd. Als dit proces is voltooid, worden de s verplaatst naar het Centera-archief, zodat de actieve mailservers even rust krijgen en de benodigde back-uptijd wordt gehalveerd. Gebruikers merken dat hun opslagbehoefte op het primaire opslagsysteem met wel 80 procent afneemt. Volledige zoekfunctionaliteit en compliance Wanneer s naar een Centera online-archief worden verplaatst is er een volledige zoekfunctionaliteit beschikbaar, zowel in tekstbestanden als in Halveert back-uptijd bijlagen. Hoe oud een of bijlage ook is, binnen een paar seconden tot enkele minuten wordt het gewenste bestand gevonden. In een tijd dat de behoefte aan documentatie en compliance steeds groter wordt, is het snel kunnen terugvinden van correspondentie een belangrijk voordeel. Zo moeten organisaties bij accountantscontroles en rechtszaken soms alle s voorleggen die met de betreffende controle of zaak te maken hebben. De ondankbare taak om mailservers en back-uptapes na te lopen kan een IT-afdeling dagen buiten bedrijf stellen en de kosten kunnen in de miljoenen lopen. Op het gebied van compliance is het Centera-systeem gewoonweg uniek. De speciale Content Addressed Storage (CAS)-technologie biedt 100 procent garantie dat de gearchiveerde gegevens authentiek zijn. Elk bestand heeft zijn eigen digitale vingerafdruk. Als een bestand wordt gewijzigd, wordt het opnieuw gearchiveerd, maar nu met een nieuwe vingerafdruk. Op deze manier is het onmogelijk s en bestanden in Centera te verwijderen of te wijzigen. beheer Met het Exchange-archiverings- ARCHIVERING VOOR EXCHANGE-OPLOSSING Vermindert opslagbehoeften, halveert back-uptijd en maakt.pst-bestanden volledig overbodig. Hardware, software en diensten: alles wordt geleverd en geïnstalleerd voor een vaste prijs. vanaf: Dit bedrag is inclusief drie jaar onderhoud op hardware en één jaar voor software (exclusief voorrijkosten). Deze aanbieding is geldig tot en met 31 december pakket van EMC kunnen zowel grote als kleine organisaties op eenvoudige wijze de controle over hun Exchange-omgevingen terugkrijgen. De geïntegreerde soft- en hardware maakt beleid mogelijk voor het archiveren van s en er kan efficiënt beheer worden ingevoerd. Hoelang moeten wij s in het archief bewaren?, Moet alles online gevonden kunnen worden?, Kunnen oude s naar andere media overgezet worden? Professional Services van EMC ONBEPERKTE MAILBOXEN helpt vanaf het begin bij het oplossen van configuratievraagstukken, zodat bijvoorbeeld de archivering van s precies in overeenstemming is met de periode dat s in het archief bewaard moeten worden. En hoe zit het met de gebruikers? Zij merken in hun dagelijkse werkzaamheden geen enkele verandering, behalve de onbeperkte ruimte in hun inbox. Hardware EMC Centera TB Content- Addressed Storage Software Eén licentie voor EMC Xtender per mailbox en DiskXtender per capaciteit (vanaf 1 TB) Diensten Infrastructuur- en behoefteanalyse (inclusief hardwareconfiguratie) Installatie van Xtender, DiskXtender en EMC Centera Basisconfiguratie 9

10 Bezoek ons op Overheid & ICT Hal 11 stand G.009 When information comes together, you re trained to perform better than ever. EMC Educations Services geeft cursisten, via een uitgebreid aanbod van opleidingen en certificeringprogramma s, de vaardigheden en de expertise om hun productiviteit te vergroten. De trainingsmethodiek van EMC is een continu proces waarbij telkens kennis wordt geëvalueerd, gevolgd door een opleiding en het in praktijk brengen van de opgedane kennis. Dit proces wordt ondersteund door de inzet van hulpmiddelen, zoals gratis online tools om jezelf te evalueren tot Certificering in het EMC Proven Professional program. Kijk voor meer informatie op of vraag de lokale trainingskalender aan bij Edisonbaan 14b MN Nieuwegein (0)

11 NIEUWS EMC CLARIION AX4 BIEDT MKB FLEXIBILITEIT EN EENVOUD EMC introduceert de CLARiiON AX4 als opvolger van de CLARiiON AX150. De CLARiiON AX4 is een flexibele en schaalbare SAN-oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen die eenvoudig en zonder downtime kan worden geïnstalleerd, uitgebreid en geconfigureerd, zowel in VMware- als in traditionele IT-omgevingen. In het MKB wordt de IT-omgeving van bedrijven steeds geavanceerder en belangrijker, zegt Frans Rahms, Country Manager EMC Nederland. Ondernemers zijn op zoek naar betrouwbare opslagoplossingen die eenvoudig te integreren zijn in de bestaande IT-omgeving en ze bovendien tijd bespaart. Met de CLARiiON AX4 bieden we IT-managers specialistische opslag tegen minimale inspanning en kosten. De CLARiiON AX4 is een innovatieve versterking van het uitgebreide opslagportfolio van EMC en wordt exclusief aangeboden via de Nederlandse EMC Velocity distributeurs Copaco en Magirus EMC Corporation. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, or by any means, without prior permission from EMC Corporation. EMC and EMC 2 are registered trademarks of EMC Corporation. All other trademarks mentioned in this publication are the property of their respective owners. ONTHULLING SAAS STRATEGIE EN EERSTE PRODUCT Tom Heiser, Senior Vice President en General Manager van EMC s nieuwe SaaS-divisie, onthulde onlangs de softwareas-a-service strategie van EMC. Om te voldoen aan de groeiende vraag van onze klanten naar eenvoudige, financieel aantrekkelijke software richten we ons op het aanbieden van SaaS-oplossingen powered by EMC, aldus Heiser. Hiervoor hebben we EMC Fortress ontwikkeld, een veilig en schaalbaar multi-tenant SaaS-platform dat klanten voorziet van gecentraliseerd beheer, meten en billing. EMC presenteerde ook direct het eerste SaaSproduct: MozyEnterprise, een online back-up voor desktops, laptops en remote Windows servers. MozyEnterprise bouwt voort op de Mozy SaaS-oplossingen van het in oktober 2007 door EMC overgenomen Berkeley Data Systems. MozyEnterprise is nu alleen nog verkrijgbaar in de VS, maar zal dit jaar naar verwachting ook daarbuiten beschikbaar zijn. In de loop van 2008 brengt EMC meer SaaS-applicaties op de markt. 11 EMC EERSTE MET FLASH-BASED SOLID STATE DRIVES EMC gaat als eerste grote opslagleverancier Flash-based Solid State Drives (SSD s) toepassen in haar high-end Symmetrix DMX-systemen. SSD s leveren veel betere prestaties bij een veel lager energiegebruik. De flashdri- ves zullen een deel van de diskdrives in de Symmetrix-systemen gaan vervangen. EMC richt zich met deze innovatie vooral op bedrijven die grote prestaties verwachten van hun opslagsystemen, zoals banken. Het gebruik van SSD s levert behalve een aanzienlijke energiebesparing een tot tien maal snellere responsetijd op. EMC komt eind maart 2008 op de markt met 73 GB en 146 GB SSD s. EMC Nederland Edisonbaan 14 B 3439 MN Nieuwegein

12 Expertise recharged Sharpen your knowledge and connect with your peers at EMC World It s the ultimate EMC educational forum, where you gain unparalleled access to EMC s entire portfolio of software, platforms, solutions, and services. You ll learn from EMC engineers, customers, and partners. Challenge yourself with business, technical, and developer sessions. Explore integrated solutions. And connect with more than 9,500 of your peers at networking events. Whether you re a recognized guru or a rising novice, you ll recharge your expertise at EMC World Join us May at Mandalay Bay, Las Vegas. Register now at EMC 2, EMC, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation. Copyright 2008 EMC Corporation. All rights reserved.

Groene IT LIFE IN INFORMATION. Verder in deze uitgave: Inwoners van Heerlen kunnen altijd terecht bij online administratie

Groene IT LIFE IN INFORMATION. Verder in deze uitgave: Inwoners van Heerlen kunnen altijd terecht bij online administratie LIFE IN INFORMATION Nummer 15, september 2007 Groene IT Verder in deze uitgave: Inwoners van Heerlen kunnen altijd terecht bij online administratie Ononderbroken digitale bedrijfsprocessen bij SABIC Nieuwe

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 2 JULI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING Security Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Redundant array of independant

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Head to head. Peter Wilbrink Country Manager NetApp. Hans Middelburg Country Manager EMC. STORAGE. Een periodieke uitgave van

Head to head. Peter Wilbrink Country Manager NetApp. Hans Middelburg Country Manager EMC. STORAGE. Een periodieke uitgave van Een periodieke uitgave van PROACT Nederland 3e kwartaal 2011 www.proact.nl Head to head Peter Wilbrink Country Manager NetApp Hans Middelburg Country Manager EMC STORAGE. Speciale Editie Oracle Exadata

Nadere informatie

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 8 / 2011 Thema Virtualisatie Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak En verder Virtuele desktops

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Complex project in een bijzondere organisatie

Complex project in een bijzondere organisatie tweede jaargang nummer 4 oktober 2011 Complex project in een bijzondere organisatie BREMAN KRIJGT VOLLEDIG NIEUWE ICT VAN RETURN ON INVESTMENT NAAR RETURN ON ENGAGEMENT: SOCIAL MEDIA HEBBEN INGRIJPENDE

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid Cloud www.cloudworks.nu nummer 1 februari 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid NIEUWE WETGEVING

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

Dassault Systèmes stelt marktplaats voor applicaties in vooruitzicht

Dassault Systèmes stelt marktplaats voor applicaties in vooruitzicht a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 9 / 2014 3DExperience Partner Forum Dassault Systèmes stelt marktplaats voor applicaties in vooruitzicht Acht cybersecurity-tips uit

Nadere informatie

MAGAZINE. web security EN VERDER. e-mail security SIEM 3.0. secure hosting. DDoS protection. msafe. telewerken

MAGAZINE. web security EN VERDER. e-mail security SIEM 3.0. secure hosting. DDoS protection. msafe. telewerken Motiv Cloud SPECIAL VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 01 voorjaar 2013 VEILIG IN DE CLOUD met MOTIV SERVICES CONNECT telewerken web security authenticatie secure

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

EspritXB: een echte Service Integrator. Verder in dit nummer: Klantcase ArboUnie De mensen achter EspritXB

EspritXB: een echte Service Integrator. Verder in dit nummer: Klantcase ArboUnie De mensen achter EspritXB J A A R G A N G 1 N U M M E R 1 V O O R J A A R 2 0 0 9 EspritXB: een echte Service Integrator Verder in dit nummer: Klantcase ArboUnie De mensen achter EspritXB VERBONDEN JAARGANG 1 NUMMER 1 VOORJAAR

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie