Curriculum Vitae De heer HJA Biemans MSc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae De heer HJA Biemans MSc"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae De heer HJA Biemans MSc PORTFOLIO Personalia. Naam Biemans Initialen (voornaam) H.J.A. (Eric) Titel Master of Science Geboortejaar 1965 Woonplaats BERGEIJK Nationaliteit Nederlandse Profiel. Eric Biemans MSc (1965) is sinds 1986 werkzaam op het gebied van de Informatie- en Communicatietechnologie. Hij heeft vele rollen vervuld, variërend van hands-on werkzaamheden in het begin van zijn loopbaan tot projectmanager en IT-architect nu. Door zijn brede achtergrond en langdurige ervaring is Eric in staat zowel de managerial aspecten als de architecturele en procesmatige aspecten van grote projecten en IT-organisaties volledig in te vullen. Hierbij heeft hij zijn interesse voor technologie niet verloren waardoor hij een goede inhoudelijke adviseur is vanuit beide rollen (manager/architect) die hij kan invullen. De afgelopen jaren heeft Eric zich met succes gespecialiseerd in het opzetten van ITprojectorganisaties. Persoonlijke kenmerken van de heer Biemans zijn: Analytisch vermogen Flexibel en service-gericht Pragmatisch en doel-gericht Creatief en conceptueel vermogen Klantgericht en enthousiast Ondernemend en realisatiekracht Loopbaan. 06/ /1998 Diverse rollen en functies 04/ /1998 Consultant/Projectleider 01/ /2000 Supervisor / Interim Manager 06/ /1999 Project Manager 10/ /2002 Technology Consultant 01/ /2008 Managing Consultant 01/2009 Heden Onafhankelijke IT Architect

2 Voor u ligt mijn portfolio. Het bevat mijn ideeën en opvattingen over, en ervaringen met de volgende thema s: Samenhang; Continuïteit; Informatiebeveiliging; Organisatie; Leiderschap; Beheer. Dit portfolio is bedoeld om u snel op de hoogte te brengen van mijn kennis en vaardigheden. De zes thema s zijn niet toevallig gekozen, maar vormen op basis van mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, de pijlers van mijn persoonlijke succes. Feitelijk vormen deze thema s een raamwerk waarin alle activiteiten geplaatst kunnen worden die ik tijdens mijn gehele loopbaan heb uitgevoerd. De thema s zijn daarom voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door mijn ervaring op deze wijze met u te delen, hoop ik u een goed overzicht van mijn kennis en ervaring te bieden. Hoogachtend INLEIDING Eric Biemans MSc. Portfolio Eric Biemans MSc. 2 Portfolio Eric Biemans MSc. 2

3 Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met instant besluitvorming. Door het nemen van de juiste beslissingen op momenten als daarom gevraagd wordt, kunnen organisaties met haar competitieve vermogen onderscheidend zijn. Moderne IT (informatie technologie) ondersteund organisaties om steeds sneller kwalitatief hoogwaardige informatie beschikbaar te hebben bij besluitvorming. Informatie, opgeslagen op computers of informatie systemen is vaak niet beschikbaar in de vorm die bij besluitvorming gewenst is. Op de tweede plaats faciliteert een goed IT landschap snelle verwerking van basis taken van de organisatie. Door de (snelle) ontwikkelingen van IT treft men vaak meerdere generaties aan van IT oplossingen binnen één organisatie. Organisaties die samenwerken binnen één of meerdere ketens hebben vaak een veelvoud aan variëteit. De mate van samenhang van moderne IT oplossingen bepaald in hoge mate de effectiviteit van IT binnen organisaties. Door een goed inzicht te ontwikkelen en te onderhouden wordt duidelijk (gehouden) welke IT oplossingen (potentieel) een significante bijdrage leveren aan het succes van de organisatie Het realiseren van efficiënte IT oplossingen vraagt een goed inzicht in de volgende onderwerpen: Competitieve vermogen van de organisatie; Primaire en secondaire processen; Menselijk kapitaal van de organisatie; Investeringen in technologie ter ondersteuning van bedrijfsvoering. Eric heeft tijdens zijn loopbaan diverse opdrachten als IT architect uitgevoerd waarin de samenhang van bedrijfsvoering en IT oplossingen in synergie met elkaar zijn gebracht. De mate van samenhang van moderne IT oplossingen bepaald in hoge mate de effectiviteit van IT binnen organisaties. SAMENHANG Portfolio Eric Biemans MSc. 3 Portfolio Eric Biemans MSc. 3

4 Moderne organisatie maken gebruik van diverse kanalen om producten en diensten aan te bieden. Prospects, klanten en burgers bepalen steeds meer zelfstandig wanneer informatie over diensten en producten wordt ingewonnen. Het aanschaffen van producten of het indienen van aanvragen gebeurd steeds vaker op een tijdstip waarop dit voor de klant het beste uitkomt. De 24 uur economie is voor veel bedrijven steeds vaker realiteit dan uitzondering. Het wordt steeds belangrijker voor een organisatie te weten van welke aangeboden producten en diensten wordt verwacht dat deze 24 uur per dag beschikbaar zijn, of informatie hierover geraadpleegd kan worden. De continuïteit van bedrijfsvoering wordt steeds meer afhankelijk van de beschikbaarheid van technologie omdat technologie instaat is om 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week informatie beschikbaar te stellen. Technologie is dus een belangrijke bouwsteen geworden van succesvolle organisaties, die klanten of burgers op elk gewenst moment willen voorzien van informatie, of de gelegenheid willen bieden om producten aan te schaffen. Deze toegevoegde waarde van organisaties maakt het interessant om juist met dit soort organisaties zaken te willen doen. De bedrijfscontinuïteit wordt door bovengenoemde ontwikkelingen verder opgebouwd op het gebruik van technologie dat er steeds vaker voor moet zorgen dat informatie of producten feilloos en binnen de verwachte levertermijn hun eindbestemming bereiken. Toename van het aantal transacties mogen er niet toe leiden dat de bedrijfscontinuïteit stagneert of verminderd. Het is dus belangrijk te weten welke interne en externe invloeden impact hebben op bedrijfscontinuïteit. Bedrijfscontinuïteit blijft een samenspel van mensen en technologie. De continuïteit van bedrijfsvoering wordt steeds meer afhankelijk van de beschikbaarheid van technologie. CONTINUÏTEIT Eric heeft tijdens zijn opdrachten veel aandacht voor bedrijfscontinuïteit. Voor alle bedrijven geldt dat de winkel open blijft tijdens de verbouwing. Aandacht voor bedrijfscontinuïteit zorgt tevens voor continuïteit van projecten. Portfolio Eric Biemans MSc. 4 Portfolio Eric Biemans MSc. 4

5 Het beveiligen van bedrijfskapitaal is voor veel organisaties een vanzelfsprekendheid. Het beveiligen van informatie, als onderdeel van bedrijfskapitaal, dient zeer hoog en continue op de agenda te staan voor informatie die primair wordt gebruikt voor bedrijfsvoering. Met de toename van technologische mogelijkheden en het vervagen van fysieke grenzen, wordt het steeds eenvoudiger informatie te dupliceren en te verspreiden of mee te nemen. Vanwege de eenvoud en het anonieme karakter waarmee informatie kan worden gedupliceerd of ontrokken uit informatiesystemen, is een goede beveiliging van informatie evident. Hierbij dient opgemerkt te worden dat beveiliging van informatie de slagkracht en innovatiekracht van een organisatie nimmer negatief mag beïnvloeden. Toonaangevend in informatiebeveiliging is ISO en bevat globaal de volgende onderwerpen: Informatiebeveilingsbeleid Business Impact Assessment (BIA) Confidentiality, Integrity en Availability (CIA) Fysieke toegang Herstel na incidenten en rampen Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) Eric is tijdens zijn opdrachten bijzonder alert op risico s waarbij bedrijfsinformatie verloren kan gaan of in verkeerde handen zou kunnen komen. Het verlies van bedrijfsinformatie betekent vaak een grote financiële schadepost en verlies van reputatie en/of concurrerend vermogen. Het beveiligen van informatie, als onderdeel van bedrijfskapitaal, dient zeer hoog en continue op de agenda te staan. INFORMATIEBEVEILIGING Portfolio Eric Biemans MSc. 5 Portfolio Eric Biemans MSc. 5

6 Organisaties bestaan omdat mensen die met elkaar samenwerken het meervoud bereiken dan een enkel individu. Hierbij is de organisatiecultuur sterk bepalend voor het succes van de medewerkers. Het is belangrijk dat medewerkers in de juiste rol zitten waarop zij hun talenten maximaal kunnen aanspreken en benutten. Efficiënte organisaties die een naadloze aansluiting hebben gerealiseerd met moderne hulpmiddelen, hebben de hulpmiddelen optimaal afgestemd op de individuele behoeften en kunde van de betreffende medewerker. Het zijn de betrokken en gedreven medewerkers die de organisatie sterk maken. Hierbij is de keten zo sterk als de zwakste schakel. Organisaties werken dus optimaal als alle belangrijke facetten kloppen. Succesvolle organisaties hebben continue aandacht voor o.a.: Competenties en welzijn van medewerkers; Opleidingen en trainingen zodat medewerkers best in class op hun werkterrein zijn; Interactie tussen medewerkers; Optimalisatie van hulpmiddelen om efficiënt te kunnen werken; Ondersteuning bij innovaties; Gemeenschappelijke beleving van kwaliteit; Focus op primaire bedrijfsdoelstellingen. Zodra de medewerker ongestoord zijn/haar werkzaamheden kan verrichten - omdat de primaire behoeften zijn vervuld - kan het talent van een medewerker zich maximaal ontplooien. Op dat moment kan een organisatie zich verder ontwikkelen op de CMM ladder. Het is hierbij belangrijk de (interne) bureaucratie blijvend laag te houden zodat er geen onnodige overhead ontstaat en de primaire processen van de organisatie soepel blijven om de bedrijfsefficiëntie te kunnen verhogen. De organisatie is de motor. ORGANISATIE Zodra de organisatie optimaal presteert, nemen interne management taken af waardoor er meer ruimte komt voor externe focus. De organisatie is de motor waarbij in een succes situatie iedere aanwezige component precies doet waar het voor bedoeld is. Mensen werken echter anders dan machines. Het is dus zaak om extra energie die vrijkomt optimaal te benutten. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de concurrentiekracht te verhogen of nieuwe innovaties te starten. De extra energie komt daadwerkelijk (weer) vrij als de organisatie operationele excellentie heeft gerealiseerd. 1 van 2 Portfolio Eric Biemans MSc. 6 Portfolio Eric Biemans MSc. 6

7 Eric heeft tijdens zijn opdrachten primaire focus voor de organisatie. Als een organisatie niet soepel loopt zijn andere zaken eenvoudig kansloos. Daarentegen dienen (nieuwe) oplossingen bij de organisatie te passen. Oplossingen werken alleen als mensen vertrouwen hebben dat ze werken en er voldoende vertrouwd mee zijn om ze daadwerkelijk te gebruiken of toe te passen. Hierdoor staan voor Eric de medewerkers altijd centraal. De organisatie is de motor ORGANISATIE 2 van 2 Portfolio Eric Biemans MSc. 7 Portfolio Eric Biemans MSc. 7

8 Leiderschap kent vele aspecten. Aandacht voor deze aspecten is noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn. Succesvol als organisatie, als team of als individu. Goed leiderschap betekent de juiste aandacht geven aan de aspecten die daar het meest om vragen. Als een team optimaal functioneert en alle teamleden persoonlijk succes ervaren, wordt het team een eenheid en zullen de successen steeds groter worden. Hierbij is het vanzelfsprekend geworden dat teamleden zelf leiding nemen en geven om als team succesvol te blijven. Succesvolle organisaties bestaat uit teams van succesvolle leiders die elkaar feilloos aanvullen en aanvoelen. Hierdoor kan op elke (markt) beweging feilloos worden geanticipeerd en zijn de maatregelen die noodzakelijk zijn om succesvol te blijven een competitief voordeel geworden. Leiderschap in teams van professionals vraagt om inspirerend en creatief vermogen. Hierdoor is het mogelijk om samen en duurzaam grenzen te verleggen als dat noodzakelijk is. Eric is in staat om hoofd- en bijzaken goed van elkaar te onderscheiden. Aangevuld met een creatief vermogen en het lef om leiding te nemen op momenten dat dit noodzakelijk is, hebben voor inspirerende successen gezorgd. Eric laat medewerkers graag leiding geven aan eigen ideeën en oplossingen, waarbij zijn leiderschap zich dan voornamelijk richt op structuur, coachen en klankborden. Voor Eric is dit de meest wenselijk werkvorm. Inspiratie voor organisatie en mensen LEIDERSCHAP Portfolio Eric Biemans MSc. 8 Portfolio Eric Biemans MSc. 8

9 Beheer, als instandhoudingmechanisme, is van strategisch belang voor elke organisatie. Door goed beheer blijven bedrijfsmiddelen in optimale toestand waardoor deze middelen precies blijven doen waarvoor ze zijn aangeschaft. Een goed overzicht van actuele bedrijfsmiddelen, benodigd onderhoud en vervangingstermijnen is evident om bedrijfsmiddelen vitaal te houden. In relatie met informatie en informatiesystemen zorgt goed beheer voor een constante beschikbaarheid van gegevens die dagelijks benodigd zijn. Voorkomen dient te worden dat informatiesystemen haperen door achterstallig onderhoud of veroudering. Het is hierbij essentieel om permanent voldoende inzicht te hebben in benodigd onderhoud en vernieuwingstermijnen. Voor veel organisaties is vernieuwing een reden om projecten te starten waarmee tevens een nieuwe generatie systemen, apparatuur of toepassingen worden aangeschaft en in bedrijf worden gesteld. Door goed beheer worden onderhoud en vervanging met elkaar versmolten waardoor vervanging minder prominent zal worden. Deze aanpak zal de bedrijfscontinuïteit positief beïnvloeden. Daarentegen zullen bedrijfsmiddelen die niet of nauwelijks beheerd worden een risico vormen waarbij de omvang en/of staat van deze middelen in relatie tot primaire bedrijfsprocessen een zekere impact zullen hebben op de bedrijfscontinuïteit. Succesvol beheer kenmerkt zich door continue aandacht voor o.a.: Asset management; Lifecycle management; Problem management; Incident management; Document management; Informatie management; Database management Proces management; System management; Service windows; Compliancy. Eric geeft tijdens opdrachten te allen tijden veel aandacht aan beheer zodat oplossingen niet alleen succesvol worden geïmplementeerd maar voordelen van oplossingen daadwerkelijk langdurig worden geborgd. Goed beheer zorgt er voor dat de bedrijfsmiddelen vitaal blijven BEHEER Portfolio Eric Biemans MSc. 9 Portfolio Eric Biemans MSc. 9

10 COMPETENTIES Programma en Projectmanagement Bedrijfsprocessen Bedrijfscontinuïteit Informatie Architectuur Informatie beveiliging Compliancy Datamodellering Database management systemen Softwareontwikkeling ecommerce ERP Datacommunicatie Besturingssystemen Testmanagement Beheer Algemeen management Leidinggeven Logistiek Marktontwikkeling Audit en consultancy Verkoop Prince-2, planning en control, budgetteren, time management, communicatie, supply chain management A&K en Flowchart analyse BCM, BCP, BIA, Crisismanagement, Uitwijk TOGAF, IAF, Zachman, SOA. ISO 17799, ISO 27002, PKI, encryptie, identificatie, authenticatie, autorisatie, RACI. SOX Entity Relationship en Object Oriented datamodellering. SQL RUP, Patterns Websites en webshops, payment systems, Marketing SAP R/3, SAP Netweaver Protocollen, routeringen, draadloos, streaming media Microsoft Windows, UNIX, Novell TMap ITIL, SLA, COBIT Winst en Verlies, ROI, TCO, KPI, Management by Objectives, Management by Exceptions, visieontwikkeling, beleid, CMM, NOLAN, Operational Excellence, RACI. Coachen, conflictbeheersing, leidinggeven aan specialisten, groepseffectiviteit, functionerings-, correctie-, beoordelings- en sollicitatiegesprekken, vergaderen. Opslag, distributie en extra diensten Prototypes, Time to market, SWOT analyse Questionaire en interviewtechnieken, rapporteren. Onderhandelen, koopsignalen, koopmotieven, win-win, marges, offertes, forecasting. Portfolio Eric Biemans MSc. 10 Portfolio Eric Biemans MSc. 10

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Data archiving in een digitale wereld

Data archiving in een digitale wereld Data archiving in een digitale wereld Routekaart voor de archivering van gestructureerde gegevens Drs. Jeroen Tegelaar, drs. Peter Kuiters en drs. Jan Geurtsen Data archiving wordt onterecht vaak alleen

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. LEAN IT THEORIE EN PRAKTIJK VAN LEAN IN EEN IT-OMGEVING Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie