Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versterk uw focus op vastgoed met ICT"

Transcriptie

1 Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012

2 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking met NeVaP en PwC door Real Estate IT onder vastgoedbeleggers en managers is uitgevoerd blijkt dat ICT veel mogelijkheden biedt aan alle partijen in de vastgoedmarkt om goed in te spelen op deze nieuwe realiteit. ICT biedt mogelijkheden om beter te focussen op vastgoed, meer contact met klanten te hebben en meer inzicht te krijgen. Real Estate IT kan u meer competitief maken. Dit rapport zet de belangrijkste conclusies uit het onderzoek uiteen en legt de relatie met uw vastgoed praktijk. Het gaat in op actuele ontwikkelingen en geeft oplossingsrichtingen aan. Wilt u weten hoe u uw voordeel hiermee kan doen? Neem dan contact op. Johan André de la Porte Voorburg, september 2012 Real Estate IT levert Informatie Management diensten aan vastgoedbedrijven. We helpen u beter te presteren en te excelleren. Goede, praktische ICT verhoogt de efficiency van het primaire proces, helpt uw organisatie om betere beslissingen te nemen en geeft u concurrentievoordelen. Met jarenlange ervaring in ICT en vastgoed is Real Estate IT de beste partner om de slagkracht van uw organisatie te vergroten met effectieve ICT.

3 Veranderingen in de markt De actuele ontwikkelingen hebben grote impact op de bedrijfsvoering in het vastgoed. Een paar voorbeelden. Managen van exploitatie cashflows is voor beleggers corebusiness geworden. Beleggers en managers zijn steeds meer tijd kwijt aan gedetailleerde analyses en rapportages voor toezichthouders en vermogensverschaffers. Corporaties analyseren meer dan ooit hun risico s en cashflows, banken en toezichthouders willen gedetailleerd inzicht in de risico s. Bij 86% van de ondervraagde vastgoedbeleggers en managers staan kostenreducties op de agenda. Kortom, de sector zit midden in een transformatie. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Eigen onderzoek naar mogelijkheden voor synergie tussen ICT en vastgoed maakt interessante kansen inzichtelijk. Dit rapport geeft op basis van het onderzoek aan hoe ICT kan helpen actuele vraagstukken op te lossen. Een andere, meer strategische, benadering van ICT kan leiden tot een beter rendement op ICT investeringen. Daarnaast biedt een aantal gespecialiseerde software leveranciers oplossingen die goed inspelen op de actuele vraagstukken en concurrentie-voordelen kunnen bieden. Kortom, volop kansen. Stel een strategisch business- ICT plan vast Goede ICT stelt een organisatie beter in staat haar bedrijfsdoelstellingen te realiseren en geeft concurrentievoordelen. Helaas is dit maar al te vaak niet de realiteit. Onderzoek toont aan dat dit vaak te herleiden is tot het niet goed ontwikkelen van een strategische visie op ICT: hoe kan ICT mijn strategische doelstellingen optimaal ondersteunen? Recent onderzoek van Berenschot laat zien dat de afstemming tussen business en ICT vaak te wensen overlaat; er is geen goede dialoog tussen business en ICT. Een strategisch informatieplan wordt wel gemaakt, maar levert niet het gewenste resultaat op. Ook in de vastgoedsector blijkt dit het geval: 46% van de ondervraagde organisaties maakt een informatieplan. Toch geeft de meerderheid aan dat er geen goede afstemming is tussen ICT en business terwijl hier wel behoefte aan is. De essentie van een strategisch business-ict plan is dat een er een open dialoog over de operationele en strategische vraagstukken plaatsvindt tussen ICT en de business. 93% van de ondervraagden geeft aan zich te willen onderscheiden in de markt met ICT. Dat kan alleen als ICT en business op strategische vraagstukken samenwerken. 57% van de organisaties geeft aan een puur operationele ICT afdeling te hebben. Dit is niet de juiste partij om een strategisch plan mee op te stellen. Een goed strategisch business-ict plan vertaalt de strategie van de onderneming naar eisen aan ICT en geeft aan waar ICT kansen biedt aan de business. Een concrete vertaling naar projecten hoort daar bij. Door de projecten expliciet te koppelen aan bedrijfsdoelstellingen is de businesscase voor RealEstateIT 1

4 de ICT investering beter te maken en is het belang van het project helder. het met de ICT kennis of affiniteit van de vastgoedprofessionals gesteld? Een strategisch business-ict plan maakt onlosmakelijk deel uit van de totale bedrijfsstrategie. Verschillende onderzoeken laten zien dat ICT die goed in lijn is met de business meer oplevert. Een strategisch business-ict plan is hierbij een cruciaal hulpmiddel. Zoek de juiste gesprekspartner Een goed strategisch business-ict plan opstellen is meer een management opgave dan een technische. De partijen moeten elkaar goed begrijpen om tot een goed en gedragen plan te komen. Er is een aantal fundamentele verschillen te onderscheiden tussen vastgoedprofessionals en ICT ers die deze communicatie lastig maakt. Figuur 1 de manier van denken van bestuurders is anders dan van ICT'ers (Charles Chang, 2000) Met de juiste gesprekspartner kom je snel tot de kern en voorkom je dat misverstanden ontstaan of onnodige werkzaamheden worden uitgevoerd. Zeker in deze tijd van bezuinigingen is het zaak om snel en tegen zo laag mogelijke kosten resultaat te boeken. Bestuurders en ICT ers hebben veelal een verschillend denkpatroon: waar een bestuurder denkt in ideeën en vertrouwt op zijn intuïtie, is een ICT er vaak analytisch en vertrouwt op bewijzen. Consequentie hiervan kan zijn dat de bestuurder op zoek is naar een snelle, functionele oplossing, waar de ICT er denkt aan een technisch toekomstvaste oplossing. Men denkt het eens te zijn, maar toch praat men langs elkaar heen. Dit is terug te leiden tot een verschil in het denkpatroon tussen beide groepen. Het is essentieel te onderkennen dat er verschillen zijn tussen deze beide groepen en deze verschillen actief te overbruggen. Dit geldt zowel intern als extern. Daarom is het belangrijk om te werken met adviseurs en ICT leveranciers die de taal van het vastgoed spreken. Let ook op de competenties die binnen de organisatie aanwezig zijn. Hebben de ICT ers voldoende vastgoedkennis en hoe is Maak gebruik van in de markt beschikbare functionaliteit Het gebrek aan goede functionaliteit is een veel gehoorde klacht over vastgoedsoftware. Is dit ook echt zo en wat is er dan niet goed? Uit eigen onderzoek blijkt het volgende: Er wordt veel gebruik gemaakt van Microsoft Excel. Dit wordt als onwenselijk ervaren: het is inefficiënt en risicovol. De beschikbare pakketten bieden goede ondersteuning voor propertymanagement processen. Functionaliteit voor analyses en rapportages (asset- en fund-management) RealEstateIT 2

5 bieden ze echter onvoldoende. 77% van de ondervraagden gebruikt hiervoor Microsoft Excel. 84% van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning van de pakketten voor rapportage en analyse. "Ik zou voordeel kunnen hebben bij extra ondersteuning vanuit de informatievoorziening voor het nemen van de juiste beslissingen." 8% 46% 8% 38% helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens De functionaliteit van de pakketten sluit niet goed aan op de behoefte: er is bij beleggers en managers behoefte aan efficiënte en betrouwbare analyse en rapportage functionaliteit. Hier ligt een kans voor software leveranciers. Analyseren en rapporteren is altijd een sterk punt van ICT geweest. De vertaling naar de vastgoedsector is nog niet goed gemaakt. Een scan van de markt laat echter zien dat een aantal partijen goed inspeelt op deze trend en nieuwe, veelbelovende producten op de markt brengt. Het is dus zaak om goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en hiervan gebruik te maken. Actuele thema s Rapportagedruk Eerder is de toegenomen rapportage- en analysedruk genoemd. Dit is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor ICT ondersteuning. Veel informatie zit in databases en kan steeds beter worden ontsloten, dankzij afspraken over definities (zoals bijvoorbeeld Redex) en steeds betere technieken om data te ontsluiten. Daarnaast bieden ontwikkelingen zoals cloud computing de mogelijkheid om tegen veel lagere kosten met state-of-the-art ICT te werken. Gebruik maken van ICT om rapportages te kunnen maken levert partijen snel grote efficiency winst op. Daarnaast neemt de kans op fouten sterkt af, wordt de consistentie van cijfers geborgd en heeft men meer tijd voor analyses. De slagkracht van de organisatie neemt toe. Ketenintegratie Een volgende stap is om de informatiestromen over de gehele keten te verbeteren. Dit maakt het proces meer transparant en daarmee minder risicovol. Ga maar na: hoe sneller en meer gedetailleerd een belegger inzage in kasstromen kan geven aan een financier, des te meer vertrouwen heeft de financier in de belegger: de risicoperceptie daalt. Dit kan grote concurrentie voordelen opleveren in de huidige markt. Ook in de bouw speelt dit. Het gebruik van BIM faciliteert de uitwisseling van gegevens. Dit reduceert kosten, fouten en verbetert de samenwerking. Een mooi voorbeeld van ketenintegratie in de sector. SLA s Een ander actueel thema is het managen van SLA s. Door goed te sturen op de SLA worden kosten geminimaliseerd. Zijn de kosten goed verdeeld over eigenaar en huurder, wordt alle schade geclaimd bij de verzekering of vallen ze nog onder garantie, etc.? Interessante vraagstukken die nu meer actueel zijn dan ooit en met Business Intelligence software efficiënt RealEstateIT 3

6 kunnen worden beantwoord. Dit levert zowel beleggers als managers veel winst op: minder ad-hoc vragen voor de managers en meer inzicht voor de beleggers. Een win-win vraagstuk dat bij uitstek geschikt is om door business en ICT gezamenlijk opgepakt te worden. ICT kosten De budgetten voor ICT projecten staan onder druk. Geen projecten doen, is vaak onverstandig; je kunt je niet veroorloven stil te blijven staan. Door goed in kaart te brengen hoe de projecten bijdragen aan de strategie, bijvoorbeeld met behulp van een strategisch business-ict plan, kunnen prioriteiten worden gesteld. Zo worden alleen de belangrijkste projecten uitgevoerd en is ook voor iedereen duidelijk waarom die projecten belangrijk zijn. De belangrijkste projecten zullen ook het Conclusie De markt verandert en dit heeft impact op de manier waarop vastgoedorganisaties werken: Crisis betekent dat wat je deed niet meer werkt. De bedrijfsvoering moet dus worden aangepast. Dit biedt kansen. Door een strategisch ICT plan op te stellen met partners die de vertaalslag van ICT naar vastgoed kunnen maken, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die innovatieve ICT leveranciers bieden. Vastgoed en ICT, eigenlijk een heel sterke combinatie. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op Johan André de la Porte grootste rendement opleveren. Analyses Om scherper aan de wind te kunnen varen, moeten we goed begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dat betekent analyses maken, patronen en verbanden ontdekken. Waarom zijn de bedrijfslasten bij corporaties gestegen tot per VHE? Hoe groot is de impact van oplopende leegstand op mijn waardering? En nog belangrijker, wat kan ik er aan doen? Op dit gebied gaan de ontwikkelingen heel snel. We gaan van informatie naar inzicht. Bronnen: Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. J. André de la Porte, ASRE, 2012 NeVaP/PwC/RealEstateIT: trendonderzoek informatiemanagement vastgoedorganisaties 2012 R. Poels: Beïnvloeden en meten van business-it alignment, VU 2006 Berenschot: ICT alignment laat vaak te wensen over, 2012 RealEstateIT 2012 RealEstateIT 4

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Stand en verstand van sturen op rendement

Stand en verstand van sturen op rendement Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Actieve klant vraagt om meer toegespitste dienstverlening rondom de hypotheek Uitkomsten klantonderzoek

Actieve klant vraagt om meer toegespitste dienstverlening rondom de hypotheek Uitkomsten klantonderzoek Actieve klant vraagt om meer toegespitste dienstverlening rondom de hypotheek Uitkomsten klantonderzoek Inhoudsopgave Overzicht Pagina Managementsamenvatting 3 Aanleiding onderzoek 5 Aanpak onderzoek 7

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen Versie 1.3 Maart 2012 ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is capaciteitsmanagement?... 5 2.1 Managementdomeinen...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie