Systeemhandboek. MOVIDRIVE MDR60A Netterugvoeding. Uitgave 02/2006 EA / NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeemhandboek. MOVIDRIVE MDR60A Netterugvoeding. Uitgave 02/2006 EA363000 11369671 / NL"

Transcriptie

1 Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Netterugvoeding EA6000 Uitgave 02/ / NL Systeemhandboek

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen Systeembeschrijving Twee typen tussenkringverbindingen Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat... Technische gegevens en maatschetsen....1 CE-markering, UL-goedkeuring en typeaanduiding....2 Algemene technische gegevens MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A Optie netsmoorspoelen type ND Configuratie Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Keuze van de remweerstand BW... / BW...-T / BW...-P Installatie (MDR60A070/750) Installatievoorschriften EMC-genormeerde installatie UL-conforme installatie Aansluitschema's... 6 Inbedrijfstelling (MDR60A070/0750) Evaluatie van de bedrijfsgereedmelding Parameterinstelling P52_ "Power off control"... 7 Bedrijf en service (MDR60A070/0750) Reset Werking Vector-service Inleiding (MDR60A ) Omvang van de levering Juridische bepalingen... Veiligheidsaanwijzingen (MDR60A ) Algemene veiligheidsaanwijzingen Personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid Toepassing conform de voorschriften Vormgeving van de veiligheidsaanwijzingen Overige gevaren Algemene aanwijzingen Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

4 Inhoudsopgave 10 Technische gegevens (MDR60A ) Algemene technische gegevens Nominale gegevens Stroombelastbaarheid Beveiligingen en leidingdoorsneden... 6 Installatie (MDR60A ) Mechanische installatie Aanwijzingen voor de elektrische installatie Elektrische aansluiting Installatie in een CE-karakteristiek aandrijfsysteem Inbedrijfstelling (MDR60A ) Eerste inschakeling Bedrijfsgereedmelding Configuratie (MDR60A ) Belangrijke aanwijzingen voor de configuratie Bedrijf en service (MDR60A ) Reset Bedrijfsindicaties Onderhoud Wijzigingsindex Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Index Adressenopgave... 8 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

5 Belangrijke aanwijzingen 1 1 Belangrijke aanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen Neem de onderstaande veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen altijd in acht! Dreigend gevaar door stroom Mogelijke gevolgen: dood of zeer zwaar letsel. 1 2 Dreigend gevaar Mogelijke gevolgen: dood of zeer zwaar letsel. Gevaarlijke situatie Mogelijke gevolgen: lichte verwondingen. Schadelijke situatie Mogelijke gevolgen: beschadiging van het apparaat en van de omgeving. Gebruikerstips en nuttige informatie. De inachtneming van de technische handleiding is een voorwaarde voor een storingvrije werking en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst de technische handleiding, vóór u met het apparaat gaat werken! In de technische handleiding staan belangrijke onderhoudsinstructies en daarom moet de handleiding in de buurt van het apparaat worden bewaard Toepassing conform de voorschriften MOVIDRIVE -applicatieregelaars zijn apparaten voor industriële installaties voor het aandrijven van asynchrone draaistroommotoren met kortsluitrotor of synchrone draaistroommotoren met permanentmagneten. Deze motoren moeten geschikt zijn om te functioneren met een frequentieregelaar; andere belastingen mogen niet op de apparaten worden aangesloten. MOVIDRIVE -applicatieregelaars zijn bedoeld voor de stationaire montage in schakelkasten. Alle instructies met betrekking tot de technische gegevens en de toegestane omstandigheden op de plaats van opstelling moeten nauwgezet in acht worden genomen. De inbedrijfstelling (conform de beoogde werking) is niet toegestaan voordat is vastgesteld dat de machine voldoet aan EMC-richtlijn 8/6/EG en de conformiteit van het eindproduct met machinerichtlijn 8/7/EG vaststaat (met inachtneming van EN6020) Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 5

6 1 Belangrijke aanwijzingen Als er niet uitdrukkelijk in is voorzien, zijn de volgende toepassingen verboden: de toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen; gebruik in omgevingen met schadelijke oliën, zuren, gassen, dampen, stof, straling, enz.; gebruik in niet-stationaire toepassingen, waarbij mechanische slinger- en stootbelastingen optreden die de normen van EN overschrijden. Toepassingsomgeving Veiligheidsfuncties De applicatieregelaars MOVIDRIVE MDX60/61B mogen zonder overkoepelende veiligheidssystemen geen veiligheidsfuncties uitvoeren. Gebruik overkoepelende veiligheidssystemen om de veiligheid van machines en personen te waarborgen. Let voor veiligheidstoepassingen op de informatie in de volgende documenten: Veilige uitschakeling voor MOVIDRIVE MDX60B/61B voorwaarden Veilige uitschakeling voor MOVIDRIVE MDX60B/61B applicaties Verwijdering Let op de geldende bepalingen: verwijdering moet plaatsvinden al naar gelang de aard van het afval en volgens de geldende voorschriften, bijvoorbeeld als: elektronica-afval (printplaten); kunststof (behuizingen); plaatwerk; koper; enz. 6 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

7 Systeembeschrijving Twee typen tussenkringverbindingen 2 2 Systeembeschrijving De in deze documentatie beschreven typen tussenkringverbinding met of zonder netterugvoeding gelden voor: MOVIDRIVE MD_60A; MOVIDRIVE MDX60B/61B; MOVIDRIVE compact; MOVITRAC 07 (MC07A055-5A ); MOVITRAC B (MC07B055-5A ). In de volgende hoofdstukken wordt alleen de applicatieregelaar MOVIDRIVE MDX60B/61B beschreven. De MOVIDRIVE -applicatieregelaars kunnen over de gelijkspanningstussenkring of met een netterugvoedingsapparaat met elkaar worden verbonden. De regelaars kunnen op deze manier generatieve energie uitwisselen. Hierdoor wordt er minder elektrische energie in warmte omgezet via de remweerstanden. Naast de energiebesparing zijn er in totaal ook minder remweerstanden nodig. Doorgaans moet alleen het grootste apparaat in de opstelling worden voorzien van een remweerstand. 2.1 Twee typen tussenkringverbindingen In principe wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen tussenkringverbindingen: 1. Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat. 2. Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 7

8 2 Systeembeschrijving Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat 2.2 Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Zonder netterugvoedingsapparaat mogen slechts twee MOVIDRIVE -applicatieregelaars via de tussenkring met elkaar worden verbonden. De tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat kan met de volgende schakelingen worden uitgevoerd (Æ volgende afbeelding): Schakeling A: beide regelaars worden op het elektriciteitsnet aangesloten. Schakeling B: slechts een van de twee regelaars wordt op het elektriciteitsnet aangesloten. x AC V x AC V ND... ND... ND... NF... A NF... NF... B BW... BW AXX 8 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

9 Systeembeschrijving Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat 2 2. Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat x AC V 1 2 Optie netsmoorspoel ND... Optie netfilter NF Optie netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ 8 10 Tussenkring Optie remweerstand Optie uitgangsfilter Optie ferrietkern BNL 22 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

10 2 Systeembeschrijving Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Met netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A mogen meer dan twee MOVIDRIVE -applicatieregelaars via de tussenkring met elkaar worden verbonden. Het toegestane aantal regelaars moet aan de hand van de configuratieaanwijzingen worden bepaald. Het netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A kan bij generatief werkende MOVIDRIVE -applicatieregelaars als een alternatief voor remweerstanden worden toegepast. Een voorwaarde hiervoor is een stabiel elektriciteitsnet. Het netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A voedt de gelijkspanningstussenkring van de applicatieregelaar MOVIDRIVE met motorische energie uit het net en voedt generatieve energie uit de gelijkspanningstussenkring terug in het net. Dit vindt plaats via een netgelijkrichter voor de motorische energie en een eindtrap voor de generatieve energie. Het netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A heeft geen hulpspanning of besturingssignalen nodig. De bedrijfsgereedheid van de MOVIDRIVE MDR60A wordt door een melding en een bericht in het display aangegeven. Bij de netterugvoedingsapparaten MOVIDRIVE MDR60A070/0750 (bouwgrootte en ) kunt u met klem X: (blokkering) de wisselrichter van de netterugvoeding blokkeren. De blokkering mag alleen dan plaatsvinden, als is vastgesteld dat alle aangesloten aandrijvingen zijn stopgezet en geen generatieve energie kunnen retourneren aan het net. Volg de onderstaande aanwijzingen op bij de volgordebesturing van uw installatie: MOVIDRIVE MDR60A070/0750 (bouwgrootte en ) geeft ook in geblokkeerde toestand de operationele status "Gereed" aan. MOVIDRIVE MDR60A120 (bouwgrootte 6) geeft ook in geblokkeerde toestand de operationele status "Fout" aan. Door de wisselrichter bij nullast te blokkeren zorgt de MOVIDRIVE MDR60A voor minder verliezen en wordt het net minder beïnvloed. Eigenschappen van het netterugvoedingsapparaat in vergelijking met de regelaar met remweerstand Beveiligings- en bewakingsfuncties Energiebalans: generatieve energie wordt in het net teruggevoed en niet in verlieswarmte omgezet. Installatiebesparing bij meerdere regelaars (net- en remweerstandaansluitingen). Voor gecontroleerd stilzetten, ook bij netstoring, is echter een remweerstand vereist. Besparing van schakelkastruimte en ventilatievermogen als de remweerstand tot dusver in de schakelkast moest worden ingebouwd. Bewaking en beveiliging tegen thermische overbelasting. Herkennen van netuitval binnen een sinushelft. Overspanningsbeveiliging. 10 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

11 Technische gegevens en maatschetsen CE-markering, UL-goedkeuring en typeaanduiding kva i P f n Hz Technische gegevens en maatschetsen.1 CE-markering, UL-goedkeuring en typeaanduiding CE-markering Laagspanningsrichtlijn De MOVIDRIVE MDR60A-netterugvoedingsapparaten voldoen aan de voorschriften van de laagspanningsrichtlijn 7/2/EG. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) MOVIDRIVE -netterugvoedingsapparaten zijn als componenten voor inbouw in machines en installaties bedoeld. De apparaten voldoen aan de EMC-productnorm EN "Regelbare elektrische aandrijfsystemen". Als de installatieaanwijzingen worden opgevolgd, wordt voldaan aan de desbetreffende voorwaarden voor het CE-merk van de gehele hiermee uitgeruste machine/installatie op basis van EMC-richtlijn 8/6/EG UL-goedkeuring C U L U L Het CE-merk op het typeplaatje staat voor de conformiteit met laagspanningsrichtlijn 7/2/EG en met EMC-richtlijn 8/6/EG. Desgewenst krijgt u hierbij van ons een kopie van de conformiteitsverklaring. Voor de regelaars MOVIDRIVE MDR60A en MDR60A is ULen cul-goedkeuring verleend. cul is gelijkgesteld aan de goedkeuring volgens CSA. De regelaar MOVIDRIVE MDR60A heeft geen UL- of cul-goedkeuring Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

12 kva i P f n Hz Technische gegevens en maatschetsen CE-markering, UL-goedkeuring en typeaanduiding Voorbeeld typeaanduiding MDR60 A Uitvoering 00 = standaard Type aansluiting = -fasig Netzijdige radio-ontstoring 0 = geen radio-ontstoring Voedingsspanning 5 = AC V Aanbevolen aansluitvermogen van de regelaar 070 = 7 kw Versie A Serie en generatie MDR = netterugvoedingsapparaat Afbeelding 1: MOVIDRIVE MDR60A-netterugvoedingsapparaat 5512AXX 12 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

13 Technische gegevens en maatschetsen Algemene technische gegevens kva i P f n Hz.2 Algemene technische gegevens MOVIDRIVE MDR60A (bouwgrootte ) (bouwgrootte ) Kleinste buigruimte (EN ) (bouwgrootte 6) Storingsimmuniteit Voldoet aan EN Voldoet aan EN en EN Storingsemissie bij EMC-conforme installatie Omgevingstemperatuur Derating omgevingstemperatuur Klimaatklasse Opslagtemperatuur 1) Soort koeling (DIN 51751) â U â L Bescher- Bouwgrootte mingsgraad Bouwgrootte EN 6052 (NEMA1) Voldoet aan EN : Met netfilter NF (bouwgrootte ) Met netfilter NF (bouwgrootte ) 0 C...+0 C I N -reductie: % I N per K tot max. 60 C 25 C C (EN , klasse K) Onafhankelijk aangedreven koeling (temperatuurgeregelde ventilator, aanspreekdrempel bij 50 C) EN , klasse K IP20 IP00 (Vermogensaansluitingen) IP10 (Vermogensaansluitingen) Met gemonteerde, standaard meegeleverde afdekking van plexiglas Met gemonteerde krimpkous (niet meegeleverd) Voldoet aan EN met netfilter NF C...+0 C I N -reductie: % I N per K tot max. 55 C 25 C C (EN , klasse K) Onafhankelijk aangedreven koeling (temperatuurgeregelde ventilator, aanspreekdrempel bij 5 C) Bedrijfssoort Continubedrijf (EN en 1-) Overspanningscategorie III volgens IEC (VDE 00-1) Verontreinigingsklasse 2 volgens IEC (VDE 00-1) Opstellingshoogte Bij h  1000 m geen beperkingen. Bij h à 1000 m gelden de volgende beperkingen: h  1000 m: geen beperking Van 1000 m tot max. 000 m: van 1000 m tot max. 000 m: I N -reductie: 0,5% per 100 m I N -reductie van 1% per 100 m van 2000 m tot max. 000 m: U N -reductie van AC 6 V per 100 m Boven 2000 m alleen overspanningsklasse 2; voor overspanningsklasse zijn externe maatregelen nodig. Overspanningsklassen volgens DIN VDE ) Bij langdurige opslag om de twee jaar ten minste vijf minuten op de netspanning aansluiten, omdat anders de levensduur van het apparaat bekort kan worden. Krachtens EN dient de afstand tussen een vermogensaansluitklem en een obstakel waarop de draad is gericht vanaf de vermogensaansluitklem minstens overeen te komen met de in de volgende tabel genoemde waarde. Kabeldoorsnede [mm 2 ] IP20 Kleinste buigruimte [mm] Draden per aansluitklem Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 1

14 kva i P f n Hz Technische gegevens en maatschetsen MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A (bouwgrootte ) Artikelnummer INGANG Voedingsspanning U net AC 80 V 10%... AC 500 V +10% Netfrequentie f net 50 Hz Hz ± 5% Nominaal aansluitvermogen P N 7 kw Nominale netstroom I net AC 66 A (bij U net = x AC 00 V) TUSSENKRING Schijnbaar uitgangsvermogen P S 50 kva (bij U net = x AC 80 V 500 V) Tussenkringspanning U DC DC 560 V 780 V Nominale tussenkringstroom I DC DC 70 A Max. tussenkringstroom I DC_max DC 105 A ALGEMEEN Vermogensverlies bij P N P Vmax 50 W Koelluchtbehoefte 180 m /h Aansluiting vermogensklemmen X1, X2 Combischroef M6 Toegestaan aanhaalmoment Toegestane kabeldoorsnede,5 Nm 25 mm 2 Aansluiting elektronicaklemmen X Toegestane kabeldoorsnede: Een ader per klem: 0,20...2,5 mm 2 (AWG 2...1) Twee aders per klem: 0, mm 2 (AWG ) Gewicht 16 kg Afmetingen b h d mm Netsmoorspoel (altijd noodzakelijk) ND085-01, L N = 0.1 mh, artikelnummer Netfilter (optioneel) NF085-50, artikelnummer Voor MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

15 Technische gegevens en maatschetsen MOVIDRIVE MDR60A kva i P f n Hz Maatschets Laat voor een juiste koeling boven en onder minstens 100 mm ruimte vrij. Er is geen vrije ruimte aan de zijkant vereist, de apparaten kunnen direct tegen elkaar aan worden gemonteerd Afbeelding 2: maatschets MDR60A bouwgrootte, maten in mm 5260BXX Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 15

16 kva i P f n Hz Technische gegevens en maatschetsen MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A (bouwgrootte ) Artikelnummer INGANG Voedingsspanning U net AC 80 V 10%... AC 500 V +10% Netfrequentie f net 50 Hz Hz ± 5% Nominaal aansluitvermogen P N 75 kw Nominale netstroom I net AC 7 A (bij U net = x AC 00 V) TUSSENKRING Schijnbaar uitgangsvermogen P S 0 kva (bij U net = x AC 80 V 500 V) Tussenkringspanning U DC DC 560 V 780 V Nominale tussenkringstroom I DC DC A Max. tussenkringstroom I DC_max DC 212 A ALGEMEEN Vermogensverlies bij P N P Vmax 1700 W Koelluchtbehoefte 60 m /h Aansluiting vermogensklemmen X1, X2 Aansluitbouten M10 Toegestaan aanhaalmoment Toegestane kabeldoorsnede 1 Nm 70 mm 2 Aansluiting elektronicaklemmen X Toegestane kabeldoorsnede: Een ader per klem: ,5 mm 2 (AWG 2...1) Twee aders per klem: mm 2 (AWG ) Gewicht 2 kg Afmetingen b h d mm Netsmoorspoel (altijd noodzakelijk) ND200-00, L N = 0.0 mh, artikelnummer Netfilter (optioneel) NF150-50, artikelnummer Voor MOVIDRIVE MDX60B/61B...-5_ Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

17 Technische gegevens en maatschetsen MOVIDRIVE MDR60A kva i P f n Hz Maatschets Voor een juiste koeling minimaal 100 mm vrije ruimte boven en onder aanhouden. Er is geen vrije ruimte aan de zijkant vereist, de apparaten kunnen direct tegen elkaar aan worden gemonteerd. Bouw tot 00 mm boven het apparaat geen temperatuurgevoelige componenten (bijv. elektromagnetische schakelaars of beveiligingen) in Afbeelding : maatschets MDR60A bouwgrootte, maten in mm 5261BXX Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 17

18 kva i P f n Hz Technische gegevens en maatschetsen MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A MOVIDRIVE MDR60A (bouwgrootte 6) Artikelnummer INGANG Voedingsspanning U net AC 80 V 10%... AC 500 V +10% Netfrequentie f net 0 Hz Hz ± 10% Nominaal aansluitvermogen P N 12 kw Nominale netstroom I net AC 260 A (bij U net = x AC 00 V) TUSSENKRING Schijnbaar uitgangsvermogen P S 17 kva (bij U net = x AC 80 V 500 V) Tussenkringspanning U DC DC 560 V 780 V Nominale tussenkringstroom I DC DC 0 A Max. tussenkringstroom I DC_max DC 10 A ALGEMEEN Vermogensverlies bij P N P Vmax 2650 W Koelluchtbehoefte 700 m /h Aansluiting via vermogensklemmen L1, L2, L Aansluitbouten M10 Aansluiting tussenkringverbinding ±UG Toegestane leidingdoorsnede/aanhaalmoment: 150 mm 2 (voedingsaansluiting)/0 Nm 1) 185 mm 2 (tussenkringverbinding)/2 Nm 1) Aansluiting elektronicaklemmen X2 Toegestane kabeldoorsnede: mm 2 (AWG18 AWG12) Gewicht 0 kg Afmetingen b h d mm Netsmoorspoel reeds ingebouwd Netfilter (optioneel) NF00-50, artikelnummer Voor MOVIDRIVE MDX61B...-5_ ) Let op: belast de klemmen L1, L2, L en ± UG niet direct met het aanhaalmoment, maar gebruik een tweede schroefsleutel. 18 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

19 Technische gegevens en maatschetsen MOVIDRIVE MDR60A kva i P f n Hz Maatschets Voor een juiste koeling minimaal 100 mm vrije ruimte boven en onder aanhouden. Er is geen vrije ruimte aan de zijkant vereist, de apparaten kunnen direct tegen elkaar aan worden gemonteerd. Tot 00 mm boven het apparaat geen temperatuurgevoelige componenten (b.v. elektromagnetische schakelaars of beveiligingen) inbouwen Afbeelding : maatschets MDR60A bouwgrootte 6, maten in mm 5282BXX Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 1

20 kva i P f n Hz Technische gegevens en maatschetsen Optie netsmoorspoelen type ND...6 Optie netsmoorspoelen type ND.. Voor verhoging van de overspanningsbeveiliging. Voor de begrenzing van de laadstroom bij meerdere parallel geschakelde regelaars en gemeenschappelijke elektromagnetische schakelaars aan de ingangen (nominale stroom van de netsmoorspoel = som van de nominale stromen van de regelaars). Netsmoorspoeltype ND ) ND ) ND ) ND ) ND ) ND ) ND ) Artikelnummer Nominale spanning U N AC 80 V 10%... AC 500 V +10%, 50/60 Hz Ontwerpstroom 2) I N AC 20 A AC 0 A AC 5 A AC 85 A AC 150 A AC 200 A AC 00 A Vermogensverlies bij I N P V 10 W 0 W 15 W 25 W 65 W 100 W 280 W Inductiviteit L N 0,1 mh 0,2 mh 0,1 mh 0,1 mh 0,1 mh 0,0 mh 0,05 mh Omgevings- â U C temperatuur Beschermingsgraad IP 00 (EN 6052) Aansluitingen Serieklemmen Serieklemmen mm 2 (AWG12) 2,5 mm mm 2 (AWG1 AWG8) Serieklemmen 10 mm 2 (AWG8) Serieklemmen 5 mm 2 (AWG2) Bouten M10 PE: bouten M8 Aanhaalmoment 0,6... 0,8 Nm max. 2,5 Nm,2...,7 Nm Bouten M10: 10 Nm PE: 6 Nm Bouten M12 PE: 2 M10 Bouten M12: 15,5 Nm PE: 10 Nm 1) Toegelaten overeenkomstig UL/cUL in combinatie met applicatieregelaars MOVIDRIVE. Op verzoek stelt SEW-EURODRIVE hiervan een certificaat ter beschikking. 2) Als er meer dan een MOVIDRIVE op een netsmoorspoel wordt aangesloten, mag de som van de nominale netstromen van de aangesloten apparaten de nominale stroom van de netsmoorspoel niet overschrijden! [1] [1] C c Afbeelding 5: c a b A B maatschets netsmoorspoel ND020.. / ND00.. / ND5.. / ND AXX (1) Ruimte voor rijgklemmen Inbouwpositie naar keuze 20 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

21 Technische gegevens en maatschetsen Optie netsmoorspoelen type ND.. kva i P f n Hz 1 2 C 5 c c 6 a A b B 7 Afbeelding 6: maatschets ND150.. / ND200.. / ND AXX 8 Alle maten in mm: Hoofdafmetingen Bevestigingsmaten Diamater gat Gewicht A B C a b c kg ND ,5 ND00-02 ND ,5 ND ND ND ND Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 21

22 Configuratie Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Configuratie.1 Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Zonder netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A mogen slechts twee MOVIDRIVE -applicatieregelaars via de tussenkring met elkaar worden verbonden. De tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat kan met de volgende schakelingen worden uitgevoerd: Schakeling A: beide regelaars worden op het elektriciteitsnet aangesloten. Schakeling B: slechts een van de twee regelaars wordt op het elektriciteitsnet aangesloten. Schakeling A Bij schakeling A worden beide regelaars via een gemeenschappelijke magneetschakelaar in de voeding en gemeenschappelijke beveiliging aangesloten aan het elektriciteitsnet. De volgende regelaarcombinaties zijn toegestaan bij schakeling A: 1. MOVIDRIVE 2. MOVIDRIVE naar keuze: A A A A A- 00-5A A A- 00-5A A A A- 00-5A A A A A A A- 00-5A A A- 00-5A A- 00-5A A A A A A A- 00-5A A A- 00-5A A A- 00-5A A- Met MOVIDRIVE bouwgrootte 1 (0015-5A A-) is de tussenkringverbinding in schakeling A niet toegestaan! 22 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

23 Configuratie Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Aanwijzingen bij de configuratie Let bij de configuratie op de volgende aanwijzingen: Beide MOVIDRIVE -applicatieregelaars moeten met de daarvoor geschikte netsmoorspoel ND... worden uitgevoerd. In de volgende tabel ziet u welke netsmoorspoel bij de regelaar moet worden toegepast: Bouwgrootte MOVIDRIVE Netsmoorspoeltype Artikelnummer A A- ND A A- ND ND / ND ND ND / ND ND Als de twee regelaars niet gemeenschappelijk maar afzonderlijk worden beveiligd, moeten de twee beveiligingen alle polen gemeenschappelijk uitschakelen. Indien dit niet het geval is, kan een van beide regelaars worden beschadigd. De grootste MOVIDRIVE moet voorzien zijn van een remweerstand van voldoende grootte. Let bij de keuze van de juiste remweerstand op de aanwijzingen in het systeemhandboek MOVIDRIVE MDX60B/61B. Op de tussenkring staat een hoge gelijkspanning (tot 00 V). Gebruik voor de tussenkringverbinding een kabel met getwiste aders die geschikt is voor deze hoge gelijkspanning. Wij adviseren voor de tussenkringverbinding de geprefabriceerde kabels van SEW-EURODRIVE te gebruiken (Æ "Geprefabriceerde kabels tussenkringverbinding" op pagina 1). De lengte van de tussenkringverbinding mag max. 2 m bedragen. Volgens VDE 0100 deel 0 kan bij een reductie van de doorsnede een beveiliging achterwege blijven tot een kabellengte van m indien het kortsluitingsgevaar tot een minimum beperkt is en de kabel niet in de buurt van brandbare stoffen wordt gelegd. Let bij de eventuele beveiliging van de tussenkring of de motor op de voorschriften van het desbetreffende land en de specifieke installatievoorschriften Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 2

24 Configuratie Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Schakeling B Bij schakeling B wordt alleen de grootste van de twee regelaars op het elektriciteitsnet aangesloten. De volgende regelaarcombinaties zijn toegestaan bij schakeling B: 1. MOVIDRIVE 2. MOVIDRIVE naar keuze: A A A A A- 00-5A A A A A A A A A A A A- 00-5A A A A A A A A A A A A A A A Aanwijzingen bij de configuratie Let bij de configuratie op de volgende aanwijzingen: De MOVIDRIVE -applicatieregelaar die op het net is aangesloten moet met de daarvoor geschikte netsmoorspoel ND... worden uitgevoerd. In de volgende tabel ziet u welke netsmoorspoel bij de regelaar moet worden toegepast: Bouwgrootte MOVIDRIVE Netsmoorspoeltype Artikelnummer A A- ND A A- ND ND / ND ND ND / ND ND De grootste MOVIDRIVE moet voorzien zijn van een remweerstand van voldoende grootte. Let bij de keuze van de juiste remweerstand op de aanwijzingen in het systeemhandboek MOVIDRIVE MDX60B/61B (Æ hfst. "Configuratie"). Op de tussenkring staat een hoge gelijkspanning (tot 00 V). Gebruik voor de tussenkringverbinding een kabel met getwiste aders die geschikt is voor deze hoge gelijkspanning. Wij raden u aan voor de tussenkringverbinding de geprefabriceerde kabels van SEW-EURODRIVE te gebruiken (Æ "Geprefabriceerde kabels tussenkringverbinding" op pagina 1). 2 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

25 Configuratie Tussenkringverbinding zonder netterugvoedingsapparaat Kabeldoorsnede en aanhaalmomenten van de tussenkringverbinding Voorbeeld De lengte van de tussenkringverbinding mag max. 2 m bedragen. Volgens VDE 0100 deel 0 kan bij een reductie van de doorsnede een beveiliging achterwege blijven tot een kabellengte van m indien het kortsluitingsgevaar tot een minimum beperkt is en de kabel niet in de buurt van brandbare stoffen wordt gelegd. Let bij de eventuele beveiliging van de tussenkring of de motor op de voorschriften van het desbetreffende land en de specifieke installatievoorschriften. Het totaal van de maximumstromen moet kleiner of gelijk zijn aan de maximumstroom (= 150% I N ) van de eerste MOVIDRIVE. Het totaal van de continue uitgangsstromen moet kleiner of gelijk zijn aan de continue uitgangsstroom (VFC: 125% I N ; CFC en SERVO: 100% I N ) van de eerste MOVIDRIVE. Kies als kabeldoorsnede de maximaal mogelijke doorsnede van de aansluitklemmen van de kleinste regelaar. In de volgende tabel staan de doorsneden en aanhaalmomenten van de aansluitklemmen van de vermogensdelen van de MOVIDRIVE - applicatieregelaar: MOVIDRIVE Bouwgrootte 0 1 2S 1) Scheidingsklem mm 2 (AWG12) adereindhuls DIN ) Bouwgrootte 2S (0055/ 0075): geldt alleen voor MOVIDRIVE B Serieklem mm 2 (AWG12) adereindhuls DIN , 0075, 00 Een MOVIDRIVE MDX61B0220 en een MOVIDRIVE MDX61B00 worden via de tussenkring met elkaar verbonden. De doorsnede van de aansluitklemmen van de kleinste regelaar bedraagt 6 mm 2. Dus moeten er ook een kabel met een doorsnede van 6 mm 2 en perskabelschoenen worden toegepast. 2 Kabeldoorsnede Combischroef M met klembeugel mm 2 (AWG12) adereindhuls DIN mm 2 (AWG10) perskabelschoen DIN 62 0,6 Nm 0,6 Nm 1,5 Nm MOVIDRIVE Bouwgrootte 5 6 Aanhaalmoment Kabeldoorsnede Aanhaalmoment Combischroef M6 met ring max. 25 mm 2 (AWG) Perskabelschoen DIN 62 Bout M10 met moer max. 70 mm 2 (AWG2/0) Perskabelschoen DIN 625 Bout M12 met moer max. 150 mm 2 (AWG5/0) Perskabelschoen DIN 625,5 Nm 1 Nm 20 Nm Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 25

26 Configuratie Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat.2 Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Er mogen meer dan twee MOVIDRIVE -applicatieregelaars via de tussenkring met elkaar worden verbonden. Het toegestane aantal regelaars hangt af van het totaal van de uitgangsvermogens van de regelaars en een puntensysteem. Aanwijzingen bij de configuratie Let bij de configuratie op de volgende aanwijzingen: De tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat is alleen mogelijk met MOVIDRIVE MDX60B/61B met AC 00/500-V-aansluitspanning (...-5_). MOVIDRIVE MDX60B/61B met AC 20V-aansluitspanning mogen niet worden toegepast. Alleen het netterugvoedingsapparaat mag op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De op de tussenkring aangesloten regelaars mogen zelf niet op de netspanning worden aangesloten. SEW-EURODRIVE adviseert de regelaar met het grootste vermogen in de samenstelling te voorzien van een remweerstand. Let bij de keuze van de juiste remweerstand op de aanwijzingen bij de configuratie in het hoofdstuk "Keuze van de remweerstand BW.../BW...-T". Sluit de regelaars stervormig aan op het netterugvoedingsapparaat. Gebruik een railsysteem als de capaciteit van de tussenkringklemmen van het netterugvoedingsapparaat onvoldoende is. Op de tussenkring staat een hoge gelijkspanning (tot 00 V). Gebruik voor de tussenkringverbindingen kabels met getwiste aders die geschikt zijn voor deze hoge gelijkspanning. Wij raden u aan voor de tussenkringverbinding de geprefabriceerde kabels van SEW-EURODRIVE te gebruiken (Æ "Geprefabriceerde kabels tussenkringverbinding" op pagina 1). De lengte van de tussenkringverbinding mag maximaal 5 m bedragen. Houd de lengte van de tussenkringverbinding zo kort mogelijk. Let bij de eventuele beveiliging van de tussenkring of de motor op de voorschriften van het desbetreffende land en de specifieke installatievoorschriften. Er mogen niet meer dan zes MOVIDRIVE -applicatieregelaars van bouwgrootte tot 6 via de tussenkring met elkaar worden verbonden. Het gelijktijdig optredende uitgangsvermogen van alle aangesloten regelaars mag niet meer dan 150% van het nominale vermogen van het netterugvoedingsapparaat bedragen. Het nominale vermogen van alle aangesloten regelaars mag niet meer dan 200% van het nominale vermogen van het netterugvoedingsapparaat bedragen. Er mogen op basis van een puntensysteem maar een bepaald aantal punten op het netterugvoedingsapparaat worden aangesloten, en wel: maximaal 12 punten op een MOVIDRIVE MDR60A070; maximaal 5 punten op een MOVIDRIVE MDR60A0750; maximaal 5 punten op een MOVIDRIVE MDR60A120. Afhankelijk van de bouwgrootte wordt een bepaald aantal punten toegewezen aan de MOVIDRIVE -applicatieregelaars: bouwgrootte 0 (0005-5A A) 1 punt bouwgrootte 1 (0015-5A A) 1 punt bouwgrootte 2, 2S (0055-5A A) 2 punten bouwgrootte ( ) punten bouwgrootte ( ) 8 punten bouwgrootte 5 ( ) 15 punten bouwgrootte 6 ( ) 27 punten 26 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

27 Configuratie Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Voorbeeldberekening evaluatiepunten Aanwijzingen bij het gebruik van de dempingsmodule DCD12A Op een netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A070 moeten de volgende MOVIDRIVE -applicatieregelaars worden aangesloten: 6 MOVIDRIVE MDX61B000 (bouwgrootte 1) 6 1 = 6 punten 1 MOVIDRIVE MDX61B0075 (bouwgrootte 2, 2S) 1 2 = 2 punten 1 MOVIDRIVE MDX61B0150 (bouwgrootte ) 1 = punten Totaal = 12 punten Max. toegestaan= 12 punten Doordat het maximaal toegestane aantal punten niet wordt overschreden, is de combinatie toegestaan. Het nominale vermogen van het netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A070 bedraagt P N = 7 kw. Het totaal van de gelijktijdig optredende uitgangsvermogens van de aangesloten regelaars mag niet meer dan 150% P N = 55,5 kw bedragen. Let bij het gebruik van de dempingsmodule DCD12A op de volgende aanwijzingen: MOVIDRIVE MDR60A070/0750: het gebruik van de dempingsmodule DCD12A hangt af van de hardwarestatus [1] op het statusetiket van het netterugvoedingsapparaat (Æ volgende afbeelding). [1] Afbeelding 7: voorbeeld: hardwarestatus [1] op het statusetiket (MDR60A070/0750) 57225AXX MOVIDRIVE MDR60A120: het gebruik van de dempingsmodule DCD12A hangt af van de laatste drie cijfers [1] van het serienummer op het typeplaatje van het netterugvoedingsapparaat (Æ volgende afbeelding) D-7666 Bruchsal Netzrückspeisung MOVIDRIVE Made in Germany Afbeelding 8: Typ MDR60A Sach.Nr Serien Nr DCV Eingang/Input Ausgang/Output U= *80V...500V +/-10% U= VDC f= 50/60Hz If= 05A AC (00V) I= 0ADC T= C P= 185kW voorbeeld: serienummer MDR60A120 [1] 57251AXX Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 27

28 Configuratie Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Als er nu meer dan zes MOVIDRIVE -applicatieregelaars van de bouwgrootte 0 (0005-5A 001-5A), van de bouwgrootte 1 (0015-5A A) alsook van de bouwgrootte 2 en 2S (0055-5A A) via de tussenkring met elkaar worden verbonden, dan is het gebruik van de DCD12A in de volgende gevallen noodzakelijk: Hardwarestatus Serienummer (laatste cijfers) MDR60A070/0750 Â (vanaf 10/2005) MDR60A120 Â 121 (vanaf 10/2005) In alle andere gevallen wordt het afgeraden de dempingsmodule DCD12A van SEW-EURODRIVE te gebruiken, omdat de functionaliteit van de DCD12A al is geïntegreerd in het netterugvoedingsapparaat. Bij oudere installaties kan bij het vervangen van de apparatuur een reeds ingebouwde dempingsmodule DCD12A verder worden gebruikt en hoeft deze niet te worden gedemonteerd. Aansluitschema DCD12A Artikelnummer van de optie DCD12A: U Z +U Z DCD12A X1: 1 2 X: 7 8 L1 L2 L -U Z +U Z PE MOVIDRIVE A A U V W +R -R PE X2: X: AXX De dempingsmodule mag niet op MOVIDRIVE -applicatieregelaars van bouwgrootte tot 6 ( ) worden aangesloten. 28 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

29 Configuratie Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Netvoorwaarden Bepaling van de u K -waarden Het netterugvoedingsapparaat moet met een netsmoorspoel worden uitgevoerd. Voor MDR60A070 de netsmoorspoel ND Voor MDR60A0750 de netsmoorspoel ND In de MDR60A120 is de netsmoorspoel reeds ingebouwd. Voor een storingvrije werking van MOVIDRIVE MDR60A070/0750 mag de relatieve kortsluitspanning u K aan de voedingsaansluiting van de regelaar de volgende waarden niet overschrijden: Nominale voedingsspanning U net AC 00 V < 6,0% AC 60 V < 5,2% AC 500 V <,8% Toegestane relatieve kortsluitspanning u K De MOVIDRIVE MDR60A mag niet worden gebruikt als de u K -waarden niet worden aangehouden. Als er geen exacte gegevens beschikbaar zijn voor de bepaling van de u K -waarde, dan moeten deze door meting worden bepaald. De inductiviteit van de voorgeschreven netsmoorspoel L ND moet worden opgeteld bij de inductiviteit van de aanwezige voedingsaansluiting (L net, fase fase) om de effectieve totale inductiviteit L G te kunnen berekenen. De effectieve u K -waarde wordt volgens de volgende formule berekend: u K = (L G 2π f net I net Ë) / U net = (L net + 1,6 L ND ) k u K = toegestane relatieve kortsluitspanning [%] L G = effectieve totale inductiviteit [H] f net = netfrequentie [Hz] U net = nominale voedingsspanning [V] I net = nominale netstroom [A] L net = inductiviteit van de aanwezige voedingsaansluiting [H] L ND = inductiviteit van de netsmoorspoel [H] k = Factor [H 1 ] Voor de verschillende typen netvoedingen wordt de volgende factor k gebruikt: U net = AC 00 V, f net = 50 Hz U net = AC 60 V, f net = 60 Hz U net = AC 500 V, f net = 50 Hz k = 15,2 H 1 k = 166 H 1 k = 127, H 1 De inductiviteit van de aanwezige voedingsaansluiting kan worden gemeten of met de gegevens van de hoogspanningstransformator en de kabel tussen de transformator en de voedingsaansluiting van de MDR worden bepaald. L net = L transf + L kabel De inductiviteit van de kabel (L kabel ) is bij benadering 0,7 µh/m. Met de gegevens van de hoogspanningstransformator (Æ typeplaatje) wordt de effectieve inductiviteit van de hoogspanningstransformator volgens de volgende formule berekend: L transf = (u KT U 2 net ) / (2π f net S T ) = (u KT /S T ) k 2 L transf = effectieve inductiviteit van de hoogspanningstransformator [H] P S = schijnbaar vermogen van de hoogspanningstransformator [VA] (Æ typeplaatje) u KT = kortsluitspanning van de hoogspanningstransformator [V] (Æ typeplaatje) k 2 = U 2 net / (2π f net ) Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 2

30 Configuratie Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Voor de verschillende typen netvoedingen wordt de volgende factor k 2 gebruikt: U net = AC 00 V, f net = 50 Hz U net = AC 60 V, f net = 60 Hz U net = AC 500 V, f net = 50 Hz k 2 = 50 V 2 s k 2 = 561 V 2 s k 2 = 75 V 2 s Voorbeeld: U net = AC 00 V, f net = 50 Hz, S T = 250 kva, u KT = % L kabel = 0,07 mh (100 m), L ND = 0,0 mh (ND200-00) L transf = [0,0/( VA)] 50 V 2 s = 0,08 mh u K = (0,08 10 H + 0,07 10 H + 0,08 10 H) 15,2 H 1 = 0,01 =,1% Resultaat: De u K -waarde van,1% is toegestaan, MOVIDRIVE MDR60A mag worden toegepast. Houd bij de bepaling van het voedingsvermogen van het voedingsnet rekening met het in de volgende tabel vermelde vereiste vermogensaandeel van het netterugvoedingsapparaat MOVIDRIVE MDR60A. Als er MOVIDRIVE MDR60A 070 gelijktijdig in bedrijf zijn, bedraagt het vereiste vermogensaandeel 0 kva. MOVIDRIVE MDR60A070 MDR60A0750 MDR60A120 Vereist vermogensaandeel 0 kva 180 kva 100 kva Beveiligingen en voedingsleiding In principe moeten bij de beveiliging en de selectie van de kabeldoorsneden de landspecifieke en installatiespecifieke voorschriften in acht worden genomen. Typen leidingbeveiliging van de bedrijfsklasse gl, gg: Nominale spanning van de smeltveiligheid à nominale voedingsspanning De nominale stroom van de smeltveiligheid moet al naar gelang de belasting van de regelaar worden gekozen voor 100% van de nominale stroom van de regelaar. Leidingbeveiligingsschakelaar met de karakteristieken B, C: Nominale spanning van de leidingbeveiligingsschakelaar à nominale spanning van de netvoeding De nominale stromen van de leidingbeveiligingsschakelaar moeten 10% hoger liggen dan de nominale stroom van de regelaar. Tussenkringverbinding en tussenkringsmeltveiligheden Tussenkringverbinding: De maximale kabellengte die mag worden toegepast is 5 m. Onder de volgende omstandigheden kan een smeltveiligheid in de tussenkring achterwege blijven: De tussenkringverbinding wordt beveiligd door de beveiliging die zich voor het netterugvoedingsapparaat bevindt. Houd er daarbij rekening mee dat in de tussenkring 1,25 maal de netstroom vloeit. Hierbij is een tussenkringverbinding met de maximaal toegestane klemmendoorsnede van de aangesloten regelaars praktisch (Æ "Kabeldoorsnede tussenkringverbinding" op pagina 25). De kabellengte bedraagt maximaal m, het kortsluitingsgevaar is tot een minimum beperkt en de kabel wordt niet in de buurt van brandbare stoffen gelegd. Houd de lengte van de tussenkringverbinding in ieder geval zo kort mogelijk. 0 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

31 Configuratie Tussenkringverbinding met netterugvoedingsapparaat Geprefabriceerde kabels tussenkringverbinding Beveiliging Tussenkringbeveiligingen F25... F26: De smeltveiligheden van de tussenkring moeten afgestemd zijn op de leidingbeveiliging van de tussenkringkabel. U moet in beide leidingen, +U DCL en U DCL, een smeltveiligheid installeren. De smeltveiligheden moeten DC 500 V kunnen uitschakelen. Houd er rekening mee dat in de tussenkring 1,25 maal de netstroom vloeit. SEW-EURODRIVE adviseert voor de tussenkringverbinding de volgende kabelsets te gebruiken. Deze kabelsets beschikken over de vereiste spanningszekerheid of zijn bovendien voorzien van kleurmarkeringen. Dit is noodzakelijk omdat verwisseling en aardsluiting tot een defect van de aangesloten apparaten kunnen leiden. De kabels begrenzen door hun lengte de tussenkringverbinding tot de toelaatbare lengte van vijf meter. In geval er meerdere apparaten worden aangesloten, kunnen de kabels ook door de klant worden ingekort. De kabelset wordt geleverd inclusief kabelschoenen voor aansluiting op het netterugvoedingsapparaat en één regelaar. Voor de aansluiting van overige regelaars dienen in de handel verkrijgbare kabelschoenen te worden gebruikt. De regelaars moeten stervormig op het netterugvoedingsapparaat worden aangesloten. Type kabelset DCP12A DCP1A DCP15A DCP16A Artikelnummer Voor de aansluiting van MOVIDRIVE De kabelsets bestaan uit de volgende onderdelen: DCP12A DCP1A DCP15A DCP16A 1 pvc-ader H07V-K Kleur zwart, mm 2 (AWG12), l = 5 m 1 pvc-ader H07V-K Kleur rood, mm 2 (AWG12), l = 5 m 2 ringkabelschoenen DIN ringkabelschoenen DIN adereindhulzen DIN 6228 E ringkabelschoenen DIN ringkabelschoenen DIN pvc-ader H07V-K Kleur zwart, 25 mm 2 (AWG), l = 5 m 1 pvc-ader H07V-K Kleur rood, 25 mm 2 (AWG), l = 5 m ringkabelschoenen DIN perskabelschoenen DIN pvc-ader H07V-K Kleur zwart, 50 mm 2 (AWG1/0), l = 5 m 1 pvc-ader H07V-K Kleur rood, 50 mm 2 (AWG1/0), l = 5 m perskabelschoenen DIN pvc-aders H07V-K Kleur zwart, 150 mm 2 (AWG5/0), l = 5 m 2 krimpkousen, Kleur rood, voor kleuronderscheiding van de pvc-aders 2 perskabelschoenen DIN perskabelschoenen DIN Let bij de beveiliging van de kabeldoorsneden op de landspecifieke en installatiespecifieke voorschriften alsook, indien noodzakelijk, op de voorschriften voor UL-genormeerde installatie. SEW-EURODRIVE adviseert bij gebruik van geprefabriceerde kabelsets de volgende beveiligingen: Beveiliging 1) 2 perskabelschoenen DIN perskabelschoenen DIN Type kabelset DCP12A DCP1A DCP15A DCP16A 0 A 80 A 160 A 15 A 1) Bij een omgevingstemperatuur van 25 C; AC-00V-nominale netspanning; tussenkringstroom Ô 100% belasting van de regelaar Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A 1

32 Configuratie Keuze van de remweerstand BW... / BW...-T / BW...-P. Keuze van de remweerstand BW... / BW...-T / BW...-P Hoge spanning Op de leidingen naar de remweerstand staat hoge gelijkspanning (ca. 00 V). De leidingen voor de remweerstand moeten geschikt zijn voor deze hoge gelijkspanning. Kabellengte De informatie in dit hoofdstuk gelden voor de remweerstanden BW / BW...-T en BW...-P. De maximaal toegestane kabellengte tussen MOVIDRIVE en remweerstand bedraagt 100 m. Parallelschakeling Bij enkele regelaar/weerstand-combinaties moeten twee remweerstanden parallel geschakeld worden. In dit geval moet de uitschakelstroom op het bimetaalrelais op de dubbele tabelwaarde I F worden ingesteld. Piekvermogen rem Vanwege de tussenkringspanning en de waarde van de weerstand kan het rempiekvermogen kleiner zijn dan de belastbaarheid van de remweerstand. Dit rempiekvermogen wordt als volgt berekend: P max = U2 DC R 52AXX U DC is de maximaal toegestane tussenkringspanning. Ze bedraagt bij MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_ (AC 00/500V-regelaars) U DC = DC 70V De volgende tabel geeft aan welk rempiekvermogen bij de verschillende weerstandswaarden mogelijk zijn. Piekvermogen rem Weerstandswaarde MDX60/61B...-5_ (AC 00/500V-regelaars) 100 Ê, kw 72 Ê 1,0 kw 68 Ê 1,8 kw 7 Ê 20,0 kw Ê 2,0 kw 27 Ê,8 kw 18 Ê 52,2 kw 15 Ê 62,7 kw 12 Ê 78, kw Ê (2 BW018 parallel) 10 kw 7,5 Ê (2 BW15 parallel) 125 kw 6 Ê 156 kw Ê (2 BW106/206 parallel) 1 kw 2 Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

33 Configuratie Keuze van de remweerstand BW... / BW...-T / BW...-P Indeling remweerstanden bij AC 00/500V-regelaars (...-5_) Remweerstand type BW.. BW00- P52B BW BW BW BW BW168 BW268 Artikelnummer X Remweerstand type BW...-T BW T BW168-T BW268-T Artikelnummer Belastbaarheid 100% ID bij 50% ID 1) 25% ID 12% ID 6% ID 0,10 kw 0,15 kw 0,2 kw 0, kw 0,7kW 0,5 kw 0,60 kw 0,8 kw 1, kw 2,00 kw 0,6 kw 1,1 kw 1, kw,6 kw 5,7 kw 1) ID = inschakelduur van de remweerstand voor één cyclusduur T D Â 120 s. 0,2 kw 0,1 kw 0,2 kw 0,58 kw 1,00 kw 0,5 kw 0,60 kw 0,8 kw 1, kw 2,00 kw 0,8 kw 1, kw 2,6 kw,8 kw 7,6 kw 1,2 kw 2,2 kw,8 kw 7,2 kw kw Let op de generatieve vermogensbegrenzing van de regelaar! (= 150% van het aanbevolen motorvermogen Æ Technische gegevens) Weerstandswaarde R BW 0 Ê ±5% 100 Ê ±10% 72 Ê ±10% 68 Ê ±10% Uitschakelstroom I F 0,8 A (van F16) RMS 2, A RMS 0,6 A RMS 1 A RMS, A RMS,2 A RMS Model PTC Vlak model Aansluitingen / aanhaalmoment Kabels Kabels Draadweerstand op keramische buis Keramische klemmen 2,5 mm 2 (AWG1) 0,5 Nm Vlak model Kabels Beschermingsgraad IP20 IP5 IP20 (in gemonteerde toestand) IP5 Omgevingstemperatuur â U C Soort koeling KS = eigen koeling Voor MOVIDRIVE Remweerstand type BW.. BW17 BW27 BW7 BW0-012 Artikelnummer ) ID = inschakelduur van de remweerstand voor één cyclusduur T D Â 120 s. 2) Fysieke vermogensbegrenzing op grond van de tussenkringspanning en de weerstandswaarde. Draadweerstand op keramische buis Keramische klemmen 2,5 mm 2 (AWG1) 0,5 Nm IP20 (in gemonteerde toestand) Remweerstand type BW...-T BW17-T BW27-T BW7-T BW0-012-T BW0-026-T BW0-050-T Artikelnummer Belastbaarheid 100% ID 1,2 kw 2,0 kw,0 kw 1,2 kw 2,6 kw 5,0 kw bij 50% ID 1) 25% ID 12% ID 6% ID 2,2 kw,8 kw 7,2 kw kw,6 kw 6, kw 12 kw 1 kw 2) 7,2 kw 12,8 kw 20 kw 2) 20 kw 2) 2,1 kw,8 kw 7,2 kw, kw,7 kw 8, kw 15,6 kw 2,0 kw 2) 8,5 kw 15,0 kw 2,0 kw 2) 2,0 kw 2) Let op de generatieve vermogensbegrenzing van de regelaar! (= 150% van het aanbevolen motorvermogen Æ Technische gegevens) Weerstandswaarde R BW 7 Ê ±10% Ê ±10% Uitschakelstroom (van F16) I F 5 A RMS 6,5 A RMS,2 A RMS 5,5 A RMS 8,1 A RMS, A RMS Model Aansluitingen / aanhaalmoment Beschermingsgraad Draadweerstand op keramische buis Keramische klemmen 2,5 mm (AWG1) / 0,5 Nm BW7-T: keramische klemmen 10 mm (AWG8) / 1,6 Nm IP20 (in gemonteerde toestand) Omgevingstemperatuur â U C Soort koeling KS = eigen koeling Voor MOVIDRIVE 0055/ Lamellenweerstand Bouten M8 / 6 Nm Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

34 Configuratie Keuze van de remweerstand BW... / BW...-T / BW...-P Remweerstand type BW.. BW Artikelnummer Remweerstand type BW...-T/-P BW P BW T BW T BW15-T Artikelnummer Belastbaarheid 100% ID 1,5 kw,5 kw 7,5 kw 16 kw bij 50% ID 1) 25% ID 12% ID 6% ID 2,5 kw,5 kw 6,7 kw, kw 5, kw 10,5 kw 15,7 kw 26,6 kw 12,7 kw 22,5 kw,7 kw 52,2 kw 2) 27,2 kw 8 kw 62,7 kw 2) 62,7 kw 2) Let op de generatieve vermogensbegrenzing van de regelaar! (= 150% van het aanbevolen motorvermogen Æ Technische gegevens) Weerstandswaarde R BW 18 Ê ±10% 15 Ê ±10% Uitschakelstroom I F,1 A RMS 1, A RMS 20, A RMS 2,6 A RMS (van F16) Model Aansluitingen / aanhaalmoment Draadweerstand op keramische buis BW : keramische klem 2,5 mm 2 (AWG1) / 0,5 Nm BW P: klem 2,5 mm 2 (AWG1) / 1 Nm Lamellenweerstand Bout M8 / 6 Nm Beschermingsgraad IP20 (in gemonteerde toestand) Omgevingstemperatuur â U C Soort koeling KS = eigen koeling Voor MOVIDRIVE 0150/0220 en 2 parallel bij 070/050 ) ) ID = inschakelduur van de remweerstand voor één cyclusduur T D Â 120 s. 2) Fysieke vermogensbegrenzing op grond van de tussenkringspanning en de weerstandswaarde. ) Bij parallelschakelingen wordt de belastbaarheid en uitschakelstroom verdubbeld. Remweerstand type BW...- BW Artikelnummer Remweerstand type BW...-T/-P BW P BW T BW T BW106-T BW206-T Artikelnummer Belastbaarheid 100% ID 2,5 kw 5,0 kw 10 kw 1,5 kw 18 kw bij 50% ID 1) 25% ID 12% ID 6% ID,2 kw 7,5 kw,2 kw 1,0 kw 8,5 kw 15,0 kw 22,5 kw 8,0 kw 17 kw 0 kw 5 kw 76 kw 2 kw 0 kw 61 kw 102 kw 0,6 kw 5 kw 81 kw 16,8 kw Let op de generatieve vermogensbegrenzing van de regelaar! (= 150% van het aanbevolen motorvermogen Æ Technische gegevens) Weerstandswaarde R BW 12 Ê ±10% 6 Ê ±10% Uitschakelstroom I F 1, A RMS 20, A RMS 28,8 A RMS 7, A RMS 5,7 A RMS (van F16) Model Lamellenweerstand Aansluitingen / aanhaalmoment Keramische klemmen 2,5 mm (AWG1) / 0,5 Nm BW P: keramische klemmen mm (AWG12) / Nm Beschermingsgraad IP20 (in gemonteerde toestand) Omgevingstemperatuur â U C Soort koeling KS = eigen koeling Voor MOVIDRIVE 000 1) ID = inschakelduur van de remweerstand voor één cyclusduur T D Â 120 s. 2) Bij parallelschakelingen wordt de belastbaarheid en uitschakelstroom verdubbeld. Bout M8 / 6 Nm en 2 parallel bij 000/00/120 2) Systeemhandboek Netterugvoeding MOVIDRIVE MDR60A

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL MOVIDRIVE compact Uitgave 04/2002 Systeemhandboek 1053 3877 / NL SEW-EURODRIVE 1 Belangrijke aanwijzingen... 6 1 2 Systeembeschrijving... 8 2 kva f i n P Hz P6.. P60. P600 3 Technische gegevens en afmetingen...

Nadere informatie

Technische handleiding. Ferrietkernen HD. Uitgave 03/2008 1664 5685 / NL. www.sew-eurodrive.com

Technische handleiding. Ferrietkernen HD. Uitgave 03/2008 1664 5685 / NL. www.sew-eurodrive.com Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Correcties. MOVIDRIVE MDX61B Besturingskaart MOVI-PLC DHP11B. Uitgave 09/2005 FA / NL

Correcties. MOVIDRIVE MDX61B Besturingskaart MOVI-PLC DHP11B. Uitgave 09/2005 FA / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Besturingskaart MOVI-PLC DHP11B FA361510 Uitgave 09/2005 11456671 / NL Correcties SEW-EURODRIVE

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Uitgave 11/2013 20187807 / NL SEW-EURODRIVE Driving

Nadere informatie

Uitgave. MOVIDRIVE MD_60A, bouwgrootte 6 12/2002. Aanvulling op het systeemhandboek 1056 9707 / NL

Uitgave. MOVIDRIVE MD_60A, bouwgrootte 6 12/2002. Aanvulling op het systeemhandboek 1056 9707 / NL MOVIDRIVE MD_60A, bouwgrootte 6 Uitgave 12/2002 Aanvulling op het systeemhandboek 1056 9707 / NL SEW-EURODRIVE 1 Belangrijke aanwijzingen... 4 2 Technische gegevens en afmetingen... 6 2.1 CE-markering,

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleidingen

Aanvulling op de technische handleidingen Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleidingen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Uitgave MOVITRAC 07 02/2003. Catalogus 1056 4373 / NL

Uitgave MOVITRAC 07 02/2003. Catalogus 1056 4373 / NL MOVITRAC 07 Uitgave 02/2003 Catalogus 1056 4373 / NL SEW-EURODRIVE Inhoudsopgave 1 Systeembeschrijving... 5 1.1 Systeemoverzicht... 5 1.2 De apparatuur in één oogopslag... 8 1.3 Functies / voorzieningen...

Nadere informatie

Correcties. Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR/DV/DT, asynchrone servomotoren CT/CV. Uitgave 07/2004 LA / NL

Correcties. Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR/DV/DT, asynchrone servomotoren CT/CV. Uitgave 07/2004 LA / NL Motorreductoren \ Industriële tandwielkasten \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR/DV/DT, asynchrone servomotoren CT/CV Uitgave 07/2004 11446285

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding

Aanvulling op de technische handleiding Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Services *22141472_0615* Aanvulling op de technische handleiding SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49

Nadere informatie

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Veilige uitschakeling applicaties Uitgave 06/007 68688 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgave MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Technische handleiding 11222980 / NL

Uitgave MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Technische handleiding 11222980 / NL MOVIDRIVE MDX60B/6B Uitgave 02/200 Technische handleiding 222980 / NL SEW-EURODRIVE Belangrijke aanwijzingen... 5 2 Veiligheidsaanwijzingen... 7 Opbouw regelaar... 8 3. Typeaanduiding, typeplaatjes en

Nadere informatie

Systeemhandboek MOVITRAC B

Systeemhandboek MOVITRAC B Aandrijftechniek \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Services Systeemhandboek MOVITRAC B Uitgave 09/2011 16964888 / NL SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave 1 Systeembeschrijving MOVITRAC

Nadere informatie

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie MOVITRAC B Basisapparaat GA3A000 Uitgave 01/2006 11363673 / NL Technische handleiding SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B. Correcties. Uitgave 07/2008 16658086 / NL

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B. Correcties. Uitgave 07/2008 16658086 / NL Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B Uitgave 07/2008 16658086 / NL Correcties 1 Aanwijzingen 1 Aanwijzingen AANWIJZINGEN Deze aanvullende informatie dient

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B. Systeemhandboek. Uitgave 02/2008 16601289 / NL

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B. Systeemhandboek. Uitgave 02/2008 16601289 / NL Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B Uitgave 02/2008 Systeemhandboek 16601289 / NL SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen...

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie

Verwarmingselement. Building Technologies Division

Verwarmingselement. Building Technologies Division 7 923 Verwarmingselement AGA63 Verwarmingselement voor toepassing op SKP... en SKL servomotoren. De AGA63 breidt het toepassing gebied uit voor de servomotoren bij lage of sterk wisselende omgevingstemperaturen.

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x 7 921 ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.9xx Potentiometers ASZ... Voor aanbouw aan de servomotoren SQM... en SQN... voor de elektrischen signalering van de posities van de servomotorassen.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding Voedingseenheid 320 ma Voedingseenheid 640 ma Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de

Nadere informatie

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging

Product information Scheidingsversterkers en Beveiliging Product information Overspanningsbeveiligingen B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Productbeschrijving... Type-overzicht... Elektrische aansluiting...

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet- of schroefbevestiging Met

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Het energie terugwin systeem

Het energie terugwin systeem Het energie terugwin systeem Energie benutten, in plaats van deze te verbranden is nu het motto! Waarom moet remenergie in warmte worden omgezet, als deze niet direct weer in de installatie teruggegeven

Nadere informatie

Serie 7H - Verwarmingselementen (10 550) W

Serie 7H - Verwarmingselementen (10 550) W Serie - Verwarmingselementen (10 550) W SERIE Verwarmingselementen voor schakelkasten 10...50 W Geïsoleerde kunststof behuizing Lage oppervlaktetemperatuur Touch-Safe principe Dynamisch verwarmen en temperatuurbegrenzing

Nadere informatie

E Geschakelde voeding 24 V DC

E Geschakelde voeding 24 V DC 1 Jumper single-/parallelbedrijf 2 potentiometer 24...28 V DC 3 LED DC-ok 4 LED Overload 5 aansluitklemmen DC-ok Uitgang 6 aansluitklemmen Shut-Down ingang Elektrische eigenschappen Frequentie AC [Hz]

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

Beschrijving. De spanningsuitgang is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De tweekleurige LED geeft de status van het apparaat weer.

Beschrijving. De spanningsuitgang is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De tweekleurige LED geeft de status van het apparaat weer. Technische gegevens 2CDC501067D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00 Bedienings- en montagehandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd

Nadere informatie

Serie 7H - Verwarmingselementen (10 550) W

Serie 7H - Verwarmingselementen (10 550) W Serie - Verwarmingselementen (10 550) W SERIE Verwarmingselementen voor schakelkasten 10...50 W (120...240) V C/DC eïsoleerde kunststof behuizing Lage oppervlaktetemperatuur door de Touch-Safe principe

Nadere informatie

Elektromotorische servomotoren voor afsluiters

Elektromotorische servomotoren voor afsluiters 4 501 ACVATIX Elektromotorische servomotoren voor afsluiters met 20 mm slag SAX.. SAX31.. Voedingsspanning AC 230 V, besturingssignaal 3-punts SAX61.. Voedingsspanning AC/DC 24 V, besturingssignaal DC

Nadere informatie

I sd A 3125... 30000. I i A 50000

I sd A 3125... 30000. I i A 50000 Type: IZMN2 V2500 Bestelnummer: 230011 Verkoopstekst Leistungsschalter 3 polig 2500A Bestelinformatie bouwgrootte Aantal polen gegevens IZM...2... 3 polig nominale continu stroom I u A 2500 Instelbereik

Nadere informatie

Systeemhandboek. ECOFAST -conforme aandrijfsystemen. Uitgave 10/2006 11480289 / NL

Systeemhandboek. ECOFAST -conforme aandrijfsystemen. Uitgave 10/2006 11480289 / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service ECOFAST -conforme aandrijfsystemen Uitgave 0/006 8089 / NL Systeemhandboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Compacte PV-generatorbewaking

Compacte PV-generatorbewaking Productdetails Uitrustingskenmerken en montagemogelijkheden voor SUNNY STRING MONITOR SSM Compacte PV-generatorbewaking De Sunny String Monitor SSM is speciaal ontworpen voor de bewaking van grote PV-generatoren.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

/ De alleskunner met maximaal rendement. TECHNISCHE GEGEVENS FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

/ De alleskunner met maximaal rendement. TECHNISCHE GEGEVENS FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1) / Acculaadsystemen / Lastechniek / Solarelektronica FRONIUS IG PLUS / De alleskunner met maximaal rendement. / Fronius MIX -concept / HF-trafoomvorming / Printplaat vervangen / WLAN-interface / Smart Grid

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

QXA2000. Condensbeveiliging. Siemens Building Technologies HVAC Products

QXA2000. Condensbeveiliging. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 542 1542P01 1542P02 Condensbeveiliging Beveiliging ter voorkoming van condensschade aan koelplafonds en CV/AC-installaties. AC/DC 24 V-voeding en potentiaalvrij omschakelcontact AC/DC 1...48 V. Met uitbreidingsmoduul

Nadere informatie

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding Best.nr. : 1079 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Handleiding AS 100 Nederlands

Handleiding AS 100 Nederlands Handleiding AS 100 Nederlands Gecontroleerd conform: EN 12453 pagina 1 van 6 revisie 06 Nederlands Handleiding AS 100 De besturing AS 100 is geconcipieerd voor het bedrijf van deurinstallaties met 3-fase-motoren

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07 Type: EASY202 RE Bestelnummer: 232186 Verkoopstekst Steuerrelais Relaiserweiterungsmodul met verbindingssteker Bestelinformatie Ingangen Uitgangen Relais 10 A (UL) 2 Toepasbaar voor aanwijzingen easy700

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

SI MODULAIRE AUTOMATEN 10 ka

SI MODULAIRE AUTOMATEN 10 ka W SI AUTOMATEN BMS0 10 ka BMS0 V DE 570... en andere zoals aangegeven op het toestel W SCHRACK-INFO Nominale spanning/frequentie: 230 V/400 V AC, 50 Hz 240 V/415 V AC, 50 Hz bij ijkingstemp. 40 C Nominale

Nadere informatie

Emotron M20 Asbelastingsmonitor

Emotron M20 Asbelastingsmonitor Emotron M20 Asbelastingsmonitor Data sheet Nederlands Data sheet English De M20 is volledig flexibel wat het type beveiliging voor uw toepassing betreft. U kunt een beveiliging tegen over- en onderbelasting

Nadere informatie

Thermische aandrijvingen

Thermische aandrijvingen 4 877 Thermische aandrijvingen voor radiatorafsluiters STA21... STA71... Thermische aandrijvingen AC/DC 24 V of AC 230 V voor radiatorafsluiters Eenvoudige montage Bewegings- en standindicatie Robuust,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet-, schroef- of clipbevestiging

Nadere informatie

Correcties MOVIFIT -SC

Correcties MOVIFIT -SC Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Correcties MOVIFIT -SC Uitgave 01/2011 17069688 / NL 1 Aanvulling/correcties Overzicht 1 Aanvulling/correcties AANWIJZING Voor

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Jaloezie-/rolluikactor x-voudig, 230 V AC, DIN-rail JRA/S x.230.1.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Jaloezie-/rolluikactor x-voudig, 230 V AC, DIN-rail JRA/S x.230.1.1, 2CDG1101xxR0011 Technische gegevens 2CDC506065D3102 ABB i-bus KNX Beschrijving De 2-, 4- en 8-voudige jaloezie-/ rolluikactor stuurt van elkaar onafhankelijke 230 V AC-aandrijvingen aan voor het positioneren van jaloezieën,

Nadere informatie

Compacte technische handleiding

Compacte technische handleiding Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Compacte technische handleiding MOVIMOT MM..D met AS-interface en draaistroommotor DRS/DRE/DRP Uitgave 04/2010 16951689 / NL SEW-EURODRIVE

Nadere informatie

Beeldhuistelefonie 2 DRAADS

Beeldhuistelefonie 2 DRAADS Beeldhuistelefonie 2 DRAADS Beschrijving Voeding voor 2 DRAADS-systeem in een modulaire 6 DIN-houder. Voeding 110 240 Vac @ 50 60 Hz. Levert aan de uitgang twee verschillende laagspanningsvoedingen (één

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Uitgave MOVIDRIVE MD_60A 09/2001. Technische handleiding 1053 2676 / NL

Uitgave MOVIDRIVE MD_60A 09/2001. Technische handleiding 1053 2676 / NL MOVIDRIVE MD_0A Uitgave 0/00 Technische handleiding 0 7 / NL SEW-EURODRIVE Belangrijke aanwijzingen... 4 Veiligheidsaanwijzingen... Opbouw van de apparatuur... 7. Typeaanduiding, typeplaatjes en omvang

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding DALI Tronic-trafo 105 W Best.nr. : 2380 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding

Nadere informatie

Magneetschakelaars: technische eigenschappen

Magneetschakelaars: technische eigenschappen Magneetschakelaars: technische eigenschappen Elektrische eigenschappen omschrijving modulaire magneetschakelaars voor DIN-rail montage hulpcontact norm IEC 61095 type Magn.schak Magneetschakelaar handbediening

Nadere informatie

Elektronische transformatoren Gebruiksaanwijzing

Elektronische transformatoren Gebruiksaanwijzing voor laagvolt-halogeenlamoen 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 230 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 1 37 Ruimte-apparaat voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 Digitaal. multifunctioneel ruimte-apparaat voor de eenvoudige bediening van verwarmingsregelaars vanuit de verblijfsruimte.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Elektronische transformatoren voor LVhalogeenlamoen

Bedieningshandleiding Elektronische transformatoren voor LVhalogeenlamoen Bedieningshandleiding Elektronische transformatoren voor LVhalogeenlamoen 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Installatie en montage van elektrische apparaten mogen uit-sluitend door een landelijk erkend

Nadere informatie

Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren

Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren Explosiebeveiligde draaistroommotoren, draaistroomremmotoren Uitgave 07/2003 Technische handleiding 11216689 / NL SEWEURODRIVE Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen... 5 2 Veiligheidsaanwijzingen...

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 232 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax Art.nr. F21009201 IBC control Made in Sweden INHOUDSOPGAVE Installatievoorschriften 2 Montage 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233. Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820.

Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233. Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820. Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233 Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820 Toepasbaar voor DILEM...DILM820 Algemeen normen en bepalingen Klimaatbestendigheid

Nadere informatie

Ruimteopnemer. In ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties voor het meten van de relatieve ruimtevochtigheid en de ruimtetemperatuur

Ruimteopnemer. In ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties voor het meten van de relatieve ruimtevochtigheid en de ruimtetemperatuur 1 857 1857P01 Ruimteopnemer voor relatieve vochtigheid en temperatuur QFA20 Voedingsspanning AC 24 V of DC 13,5 35 V Signaaluitgang DC 0...10 V voor relatieve vochtigheid Signaaluitgang DC 0...10 V / T1

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement DIN-rail vermogenuitbreider universeel W. Art. nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement DIN-rail vermogenuitbreider universeel W. Art. nr. Art. nr. ULZ 1215 REG Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 1240 STE Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Serie RB - Bistabiel relais 8 A

Serie RB - Bistabiel relais 8 A Serie - Bistabiel relais 8 A SERIE Bistabiel relais voor controle en signalering.14-35 mm railmontage (EN 60715).22 - Voor in de 11-polige aansluitvoet type 90.21 Met twee of 4 wisselcontacten DC-spoel

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

SI MODULAIRE AUTOMATEN 6 ka

SI MODULAIRE AUTOMATEN 6 ka W SI AUTOMATEN BMS6 6 ka BMS V DE 570... en andere zoals aangegeven op het toestel W SCHRACK-INFO Nominale spanning/frequentie: 230 V/0 V AC, Hz Nominale DC spanning per pool: max. 48 V DC Omgevingstemperatuur:

Nadere informatie

Schuifdeuraandrijving serie AC-21

Schuifdeuraandrijving serie AC-21 Schuifdeuraandrijving serie AC-21 DICTATOR heeft met de deuraandrijving type 900-21 een uitvoering ontwikkeld welke samen met de besturing SQUARE 940 voldoet aan de eisen volgens de norm EN 12453 (gebruiksveiligheid

Nadere informatie

Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus

Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus Omvormers voor zonne-energie, bewaking en ondersteuning voor residentiële / commerciële installaties en energiecentrales EU Inhoud Over ons 2 SOLIVIA omvormers

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

Serie 14 - Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 16 A

Serie 14 - Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 16 A Serie elektronische trappenhuis-lichtautomaten 14.01 14.71 17,5 mm breed Tijd instelbaar van 30 s tot 20 min Schakelt de belasting in de nuldoorgang Waarschuwing bij voortijdig afschakelen (type 14.01)

Nadere informatie

Productinformatie TKM Deuropenerrelais voor inbouwdoos TK TR 24 U

Productinformatie TKM Deuropenerrelais voor inbouwdoos TK TR 24 U Productinformatie TKM Deuropenerrelais voor inbouwdoos TK TR 24 U Veiligheidsinstructies Montage, installatie en inbedrijfstelling mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd Houdt de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Ruimteapparaten met PPS2- interface

Ruimteapparaten met PPS2- interface 1 741 QAX30.1 QAX31.1 DESIGO RX Ruimteapparaten met PPS2- interface QAX30.1 QAX31.1 Te gebruiken met: Apparaten uit de assortimenten DESIGO RXC, RXB, RXA (PPS2) DESIGO PX- automatiseringsstations Apparaten

Nadere informatie