Journaalredactie: telefoon , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Journaalredactie: telefoon 079-360 12 34, fax 079-360 12 30, e-mail format@euronet.nl"

Transcriptie

1 Journaalredactie: telefoon , fax , H H Journaal 1 Jaarafspraak tussen OM en AID Meer controle op voedselveiligheid Vakgebied Mensjaren Onderzoek Controles PV s Bestrijdingsmiddelen 7 (6) 2 (2) 9900 (6900) 750 (600) Diergeneesmiddelen 12(11) 4 (5) 1690 (870) 300 (150) Meststoffen 19 (16,5) 7 (7) 6030 (11700) 650 (650) Veehouderij 9 (8) 2 (2) (14040) 1000 (1000) Vlees/pluimvee 8 (7,5) 4 (4) 1160 (910) 400 (175) Akkerbouw/sierteelt 2 (1,8) 1 (1) 1000 (950) 130 (130) Natuurbescherming 4 (4) 2 (2) 3000 (3100) 280 (280) Administraties 16,5 (19) 4 (4) 8500 (9344) 0 (0) DEN HAAG - Het Openbaar ministerie en de Algemene Inspectiedienst (AID) willen dit jaar meer aandacht geven aan het waarborgen van veilig voedsel dan vorig jaar. Het aantal controles in de glastuinbouw en de voederindustrie zal om die reden drastisch worden opgevoerd. In een handhavingsarrangement voor dit jaar is tussen het OM, het ministerie van Landbouw en de AID vastgelegd welke inspanningen geleverd zullen worden op het gebied van strafrechtelijke handhaving. Het OM belooft in het arrangement dit jaar handhavingsdocumenten te zullen maken voor de wet Budep/ Cites, structuurverandering varkenshouderij en de meststoffenwet, alsmede de overeenkomsten voor meststoffenverkoop. In het handhavingsarrangement is ook afgesproken dat het al dan niet instellen van (middel)zware strafrechtelijke opsporingsonderzoeken zal worden getoetst aan een door de AID ontwikkeld weeginstrument, met puntentoekenning. Met dit instrument worden mogelijke maatschappelijke en politieke impact, schade aan mens en/of milieu, financiële schade en economische belangen gewogen. Belangrijke thema s in opsporing en afdoening zijn dit jaar bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en diervoeders en meststoffen. AID en OM zullen zich wat In bovenstaand overzicht is de beoogde inzet van opsporingscapaciteit bij de AID voor dit jaar weergegeven. Tussen haakjes de inzet in De getallen gelden als een verplichting, zoals die is vastgelegd in het arrangement met het Openbaar Ministerie. De categorie onderzoek varieert van middelgrote onderzoeken tot grootschalige, meerjarige onderzoeken. betreft toezicht en vervolging vooral Veilig voedsel leeft bij de consument en bij de politiek. AID en OM gaan de diverse voedselketens dit jaar dan ook meer in de gaten houden. richten op gebruik van die milieukritische middelen die in teelten van voedingsmiddelen ook economisch voordeel brengen. Ook de controle op invoer van illegale bestrijdingsmiddelen wordt opgevoerd. Extra controle komt er ook op de handel en invoer van diergeneesmiddelen. Voor wat betreft de mestwetgeving is er dit jaar veel aandacht voor de mineralenboekhoudingen van 1998 en 1999, alsmede de rol van intermediairs bij de handel in mest en productierechten. Overigens is de inzet bij controle van deze regelgeving verlaagd. Dat geldt ook voor naleving van de visserijwet en algemene administratieve controles. 19

2 MKB steelt de show op eerste vakcongres Handhaver kiest te vaak de minste weerstand APELDOORN - Soms heeft een congres halverwege de dag een komisch nummer. Dat wilden wij niet, maar we hebben het toch gekregen, was de wat zure reactie van dagvoorzitter Lex Michiels op de tongen losmakende openingsact van MKB-baas Hans de Boer. De voorman van het Midden- en Kleinbedrijf wist met zijn humoristische speech echter ook meteen inhoud te geven aan het congres HandHaving 2000 in Apeldoorn. Niet iedereen houdt van grote honden. Een congres dat het vak handhaving centraal stelt in plaats van het werkterrein was een gok. De organisatie ging ervan uit dat de vakgelijkheid een dergelijk evenement rechtvaardigde, maar er was ook vrees dat de onderlinge verschillen diepgang in de weg zouden staan. Met ruim 250 congresgangers bleek er in ieder geval een fors potentieel handhavers te zijn dat van elkaar wilde leren. Hans de Boer: Die moties van Kamerleden zijn vaak waardeloze compromissen waar u op stukloopt. (foto: Maarten Sprangh) Nuttig voor de zelfreflectie was de diversiteit van de deelnemers. Als je als milieuhandhaver al het idee had met ingewikkelde regelgeving te worstelen, dan kon je in discussie met collega s van de Stichting Toezicht Effectenverkeer ervaren dat het nog veel erger kan. Deze stichting moet dagelijks duizenden transacties controleren en zoekt nog naarstig naar een adequaat systeem om die chaos te doorgronden. De wens van R. de Groot van de stichting om op het congres een slimme strategie te vinden werd ongetwijfeld niet bewaarheid, want het was toch vooral snuffelen aan elkaar. Het formuleren van vakverbeteringen aan het einde van de dag bleek deze eerste keer dan ook een brug te ver. Dat was overigens het enige minpuntje. De onderwerpen van de workshops waren zo divers dat alle deelne- 20 mers wel iets konden vinden dat dicht toch dat de zwartklussende autospuiter met genoeg bij de eigen beleving lag. MKB-voorzitter Hans de Boer legde universeel voer tot discussie op tafel. Allereerst hield hij handhavers een spiegel voor. Middenstanders klagen vaak. Ik zeg dan: het is net als met verkering. Als je loopt te zeuren raak je je vriendin kwijt en als je een macho bent, moet je dat ooit waarmaken. Dus dan raak je haar alsnog kwijt. Handhavers die klagen dat ze te weinig middelen hebben en macho s die het allemaal zo goed weten, zijn niet geliefd. Hou vandaag maar keurig het midden aan, dan bereikt u iets. De Boer laakte de mening dat ondernemers geen regels willen. Mijn achterban bedrijven met 2,6 miljoen arbeidsplaatsen snakt ernaar, want goede regels maken de markt transparanter. De MKB-voorzitter had ervaren dat goede handhaving van slechte regels bijdraagt aan slechte leefbaarheid. Dus als u slechte regels niet handhaaft, levert u een bijdrage aan een betere samenleving, kreeg De Boer de lachers op zijn hand. Als voorbeeld noemde hij de Arbeidsinspectie. Medewerkers van een ex-bedrijf van De Boer kregen op eigen verzoek een laptop cadeau, waarmee ze zowel thuis als op kantoor konden werken. Ze waren er stinkende blij mee. Dan zegt de Arbeidsinspectie echter dat het niet mag. Ik moest echte computers kopen. Machines waar bijna niemand achter kruipt. Binnenhof De Boer verweet het de handhavers niet dat er onhoudbare regels werden uitgevaardigd. Die schuld ligt op het Binnenhof. Kamerleden willen veel te graag dat een motie met hun naam voortleeft in de geschiedenis. Die moties zijn vaak waardeloze compromissen waar u op stukloopt. De Boer vroeg ook om consequente controles. De autoschadeherstelbedrijven die volgens een convenant zestien afvalsoorten gescheiden moeten aanleveren, verwachten bijvoorbeeld dat de overheid de bedrijven aanpakt die dat nalaten. Mijn ervaring is plakplaatjes op z n arm en twee bouviers op z n erf niet vaak wordt bezocht. U gaat liever naar die vriendelijke onderneming met een bedrijfsmilieuplan. Ik snap dat wel, niet iedereen houdt van grote honden... Maar oneerlijke concurrentie is geen stimulans voor naleefgedrag. Productdenken De weg van de minste weerstand was ook waargenomen door Piet van Reenen, exhoofdinspecteur van de rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie. Van Reenen vertelde in de workshop Effecten van handhaving dat de fixatie van de politiek op meetbare doelen niet bijdraagt aan een consequente handhaving. De neiging bestaat alleen dat te handhaven wat je makkelijk kunt meten, terwijl de maatschappij en de regelgeving steeds complexer zijn. Van Reenen concludeerde dat productdenken al snel ontaardt in het vermijden van politiek en conflictgevoelige handhaving. We trekken ons liever terug waar het te ingewikkeld wordt. Financieel gewin Procureur-generaal Dato Steenhuis waarschuwde voor financieel denken. Hij had overduidelijk een broertje dood aan handhavingsbeleid dat uitgaat van financieel gewin. Handhaven om het geld heeft alleen zin als er wat te halen valt. Een plukze-regeling is niet verkeerd, maar betaald parkeren uitbreiden tot de hele stad omdat je anders je handhavingskosten niet kunt terugverdienen is belachelijk. Dan komt de geloofwaardigheid van de handhaver in het geding. Steenhuis vindt wel dat de kosten in het oog moeten worden gehouden. 18% van alle gerechtelijke afdoeningen betreft verkeersovertredingen, waaronder vooral rijden onder invloed. Steenhuis: Het is de vraag of je daarvoor onze schaarse rechters moet gebruiken. Hiervoor is een ander systeem te verzinnen. L.J. Koole, Handhaving Adviesgroep, tel , fax Apeldoorn maakt snel schoon schip na Enschede APELDOORN Nog geen week nadat zich in Enschede de vuurwerkramp had voltrokken, stelden de afdelingen Milieu, Veiligheid en de Dienst Brandweer van Apeldoorn een lijst samen van mogelijke risicobedrijven binnen haar gemeente. Binnen enkele maanden werden 61 bedrijven stringent gecontroleerd. De bevindingen waren soms schrikbarend. Naast lpg-tankstations en vuurwerkopslagplaatsen met meer dan 1000 kg vuurwerk, werden ook verblijfsrecreatiebedrijven met een propaantank en overige ondernemingen met een meer dan gemiddeld risico geïnspecteerd. Aan de hand van checklisten controleerden twee medewerkers van de afdeling Milieu en de Dienst Brandweer in hoeverre de bezochte bedrijven voldeden aan de veiligheidsvoorschriften. Extra aandacht werd besteed aan de omgeving van het bedrijf. Dit om te kunnen beoordelen of de aanwezigheid van de onderneming uit oogpunt van externe veiligheid (en met de wetenschap van vandaag) wel gewenst is. Aanscherping Tijdens de controlebezoeken bleek dat in nagenoeg alle gevallen sprake was van overtreding van vergunningvoorschriften of algemene voorschriften van een toegepaste AMvB. In één geval werd er direct handhavend opgetreden. Het betrof hier een bedrijf met een opslagplaats voor explosieven en munitie, waar sprake was van een afwijking in de verleende vergunning. Vanwege het aanzienlijke gevaar voor de woonomgeving werd de opslagplaats leeggehaald. Ook constateerden de milieu-opsporingsambtenaren dat in een aantal gevallen de vergunningen ten opzichte van de huidige inzichten, niet up-to-date zijn. Deze vergunningen dienen aangescherpt te worden. Ook de brandveiligheidsbepalingen moeten geactualiseerd worden. Recreatie Bij controle van de bedrijven voor verblijfsrecreatie bleek geen van de ondernemingen te voldoen aan de vergunningeisen. Bij drie bedrijven was het noodzakelijk een last tot dwangsom in te stellen. In een aantal gevallen constateerden de handhavers meer propaantanks op een recreatieterrein terwijl er toestemming was voor maximaal één tank. Ook de categorie overige bedrijven, waaronder ondernemingen met opslag van gevaarlijke stoffen, presteerden niet best. Van de 34 gecontroleerde bedrijven voldeden er 9 aan de eisen. Tegen 6 ondernemingen werd bestuursrechtelijk opgetreden en in 5 gevallen kon meteen proces-verbaal worden opgemaakt. Vooral fouten bij het opslaan van gevaarlijke stoffen en onvoldoende brandveiligheid, vielen de toezichthouders op. Zero tolerance Na afloop van de controles werden risicobedrijven die in overtreding waren, gesommeerd om binnen een bepaalde termijn alsnog aan de gestelde veiligheidsvoorschriften te voldoen. Aan het eind van deze termijn vonden hercontroles plaats. Wanneer tijdens een hercontrole bleek dat een bedrijf niet aan de wet- en regelgeving voldeed, is hiervan direct melding gemaakt aan het bedrijf. Ook werden er in een aantal gevallen dwangsommen opgelegd. Hierbij gingen de handhavers uit van zero tolerance : geen enkele verzachtende omstandigheid gaf aanleiding om af te zien van het opleggen van een dwangsom. De gemeenteraad van Apeldoorn is enorm geschrokken van het onderzoek en heeft vervolgens flink in de buidel getast om risicobedrijven beter te kunnen controleren en vervolgen. De afdeling Milieu krijgt er dit jaar 3,5 fte bij; de Dienst Brandweer 4 fte. Projectleider Matthijs Bomhof, afdeling Milieu Apeldoorn, tel Nieuwe afspraak over autorecycling AMSTERDAM - Minister Pronk van VROM heeft met Auto Recycling Nederland (ARN) een nieuwe driejarige overeenkomst afgesloten voor de verwijdering en het hergebruik van autowrakken. Afgesproken is dat de verwijderingsbijdrage bij aankoop van nieuwe auto s wordt verlaagd van f150,- naar f100,-. Het recyclingpercentage van autowrakken kan nog worden verhoogd van 86 naar 95%. (foto: Zone 5) Het hergebruik van autodelen zal de komende persiode moeten stijgen van de huidige 86% naar 95%. De verwijderingsbijdrage kon per 1 januari jl omlaag doordat het aantal nieuw verkochte auto s is gestegen en het verwijderingsysteem en de recycling efficiënter en daarmee goedkoper is geworden. Het recuclingpercentage van 95% komt overeen met de doelstelling voor 2015 van de onlangs aangenomen Europese richtlijn autowrakken. Die richtlijn is overigens gebaseerd op het succesvolle Nederlandse systeem. ARN verwacht de 95% hergebruik veel eerder dan 2015 te kunnen halen. Als aanvulling op het bestaande inzamelsysteem wordt gewerkt aan de certificering van shredderbedrijven. Deze bedrijven scheiden de metalen van het restant van het autowrak. Dit shredderafval wordt op dit moment nog gestort. Door nieuwe scheidingstechnieken zal het shredderafval in de toekomst voor een groot deel kunnen worden hergebruikt, verwacht de ARN. Janet Kes, Auto Recycling Nederland, Amsterdam tel , fax 020- HandHaving / 16

3 Wolf is beschermd door Cites en Habitat-richtlijn Letselschade-advocaten roepen overheid ter verantwoording 22 ZEEUWS-VLAANDEREN - Een wilde wolf mag in Nederland niet worden doodgeschoten, ook al heeft het dier schapen gedood. Het aanvankelijke plan van de politie om de wolf, die in november werd gesignaleerd in Zeeuws-Vlaanderen, neer te schieten is in strijd met de Habitat-richtlijn. Deze wolf behoort de grootst mogelijke rechtsbescherming te genieten omdat het een internationaal beschermde diersoort betreft, zo leert ook de Europese verordening Cites. De eerste beelden op tv-journaals waar surveillanten en BOA s een klopjacht hielden om het beest te vangen en te doden, wekten bevreemding bij medewerkers van justitie. Op verzoek van ondermeer het Openbaar Ministerie is uitgezocht wat de wettelijke status is van het beest. In de Europese wetgeving (Cites) is de wolf die nog veelvuldig voorkomt in landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje niet vergeten. De Europese Verordening EG 2307/97 vermeldt de wolf (Canis lupus) op Bijlage A en Bijlage B (Cites-lijsten I en II). In Bijlage B zijn enkele populaties in Spanje, Griekenland en de dieren in Bhoetan, India, Nepal en Pakistan genoemd. Alle andere wolven vallen dus onder de strikte bescherming van Bijlage A, wat inhoudt dat hierop het strengste beschermingsregime van toepassing is omdat de soort met uitsterven wordt bedreigd. Deze Europese verordening is in Nederland vervat in de Wet Budep (Bedreigde Uitheemse Dierenen Plantensoorten). Cites en Budep hebben tot doel de handel in bedreigde uitheemse diersoorten te reguleren; in Nederland geldt vaak ook een bezitsverbod. Wet Budep is niet van toepassing op een in het wild levende wolf. Pas wanneer het dier zou zijn gevangen, is een vergunning nodig. Curieus is dat de wolf niet is opgenomen in de Nederlandse Natuurbeschermingswet ( foto: Natura/Bahr) Ongemoeid De wolf komt ook aan bod in de Europese Richtlijn 92/43/EEG, bij de handhavers beter bekend als de Habitat-richtlijn. De wolf staat genoemd op Bijlage II en IV van deze richtlijn. In Bijlage II worden speciale beschermingszones voor de beschermde diersoorten benoemd en in Bijlage IV worden dieren- en plantensoorten aangewezen die van communautair belang zijn en die strikt moeten worden beschermd. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt voor enkele Spaanse en Griekse populaties, maar alle elders in Europa voorkomende wolven genieten strikte bescherming. Die bescherming is geregeld in voorwaarden voor de lidstaten. De beschermde diersoorten mogen in hun natuurlijke verspreidingsgebied niet opzettelijk worden gevangen, gedood of verstoord. Uitgezonderd eventuele noodsituaties, moet de overheid ervoor zorgen dat het dier ongemoeid wordt gelaten. Nederlands dier Curieus is dat de wolf niet is opgenomen in de Nederlandse Natuurbeschermingswet. Mogelijk omdat het al ruim een eeuw niet is waargenomen in Nederland. Volgens juridisch adviseur Tesja de Groot behoort ons land wel degelijk tot het natuurlijke verspreidingsgebied van de wolf. Het betreft hier een inheemse diersoort die van oorsprong in Nederland voorkomt. Het feit dat wij vroeger de wolf uitgeroeid hebben, doet daar niets aan af. Ook de lynx en de Europese wilde kat kwamen van oorsprong in Nederland voor en waren niet in de Natuurbeschermingswet opgenomen. Op basis van waarnemingen werd in 1998 besloten deze soorten alsnog op te nemen. In de toelichting op dit Besluit staat: Recent is uit waarnemingen gebleken dat het leefgebied van de wilde kat en de lynx zich weer heeft uitgebreid tot in Nederland. Gelet op de Habitatrichtlijn is Nederland verplicht beschermingsmaatregelen te treffen ten aanzien van in het wild voorkomende dieren van de betrokken soorten. De wilde kat en de lynx vallen tengevolge van deze aanwijzing niet langer onder de Budep. Onder de Wet Budep was het bezit van en de handel in specimen van deze soorten reeds verboden, maar niet het doden of verontrusten van individuele dieren. Gevangen De waarnemingen bij lynx en de wilde kat bestonden uit sporen, de wolf in Zeeuws-Vlaanderen is gezien en zelfs gefilmd. De Groot: Nu het leefgebied van de wolf zich dus waarschijnlijk weer heeft uitgebreid tot in Nederland, kan de overheid deze soort onmiddellijk beschermen en opnemen in de Natuurbeschermingswet. Bij het ter perse gaan van deze HandHaving werd er naar de wolf gezocht met als doel het dier te verdoven en gevangen te nemen. Dat is overigens ook niet toegestaan volgens de Habitat-richtlijn als het een wild exemplaar betreft. De Groot: Juist omdat het hier om een met uitsterven bedreigde soort gaat, dient men er in eerste instantie vanuit te gaan dat het een wilde wolf is. Het tegendeel is alleen achteraf te bewijzen: het dier moet dan een chip of tatoeage hebben. T. de Groot, tel DEN HAAG Milieuambtenaar wist van niets ; Overheid wilde niet van gevaar horen ; Enschede laconiek met vuurwerk ; Vuurwerkbeambte Enschede deed zijn huiswerk niet goed ; Inspectie vuurwerk was Defensie teveel ; Verhoren geven ontluisterend beeld falende overheid. Deze bloemlezing aan krantenkoppen verscheen naar aanleiding van de voorlopige getuigenverhoren in de vuurwerkramp Enschede. Letselschade-advocaten van drie getroffen families hadden voornamelijk overheidsdienaren opgeroepen. De Nederlandse Staat en de gemeente Enschede worden vrijwel zeker financieel aansprakelijk gesteld. Pas als miljoenen guldens zijn toegekend aan de slachtoffers zullen die zich enigszins getroost voelen voor het leed, ontstaan door een nalatige overheid, is de redenatie van de letselschade-advocaten. De slachtoffers hebben geen vertrouwen in het onderzoek door de commissie-oosting. Die zou niet onafhankelijk zijn, de getuigen worden niet onder ede en niet in het openbaar gehoord. Daarom moesten politieman, ambtenaren van het ministerie van Defensie, ambtenaren bij gemeente Enschede, TNOdeskundigen en de minister van VROM allemaal voor rechter-commissaris Van den Berg verschijnen. De eed of gelofte afleggen en de media trotseren. Cadeaus Een gevolg van de openbare verhoren is dat de handhavers die het contact onderhielden met het bedrijf S.E. Fireworks met naam en toenaam bekend worden. De voor de rechtercommissaris (overigens voormalig topambtenaar bij VROM) afgelegde verklaringen staan woord voor woord op de website van de letselschade-advocaten. Maandag 4 december 2000 was het de beurt aan Gerard Meijerink, hoofd van de milieuafdeling in Enschede en chef van toezichthouder Nico ten Bosch. Meijerink zou met ingang van 2001 dertig jaar bij de gemeente in dienst zijn geweest. Maar hij zit thuis. In de jaren tachtig heeft hij van de voorganger van S.E. Fireworks dozen vuurwerk aangenomen. Om uit te delen aan de collega s, had toenmalig directeur Smallenbroek gezegd. In het licht van de vuurwerkramp en met de wetenschap achteraf is het aannemen van dergelijke cadeaus goed voor een schorsing. Loopbaan Meijerink werd anderhalf uur aan de tand gevoeld. Als leidinggevende van de afdeling milieu voelt hij zich mede verantwoordelijk, zei hij zonder aarzeling. Begonnen als opzichter, opgeklommen tot hoofd van de afdeling milieu. Gedurende die loopbaan was hij meermalen bij het bedrijf geweest. Meijerink schetste een beeld van het gemeentelijk milieubeleid anno jaren zeventig en tachtig. De benarde financiële situatie in de jaren tachtig, afvloeiend personeel, reorganisatie op reorganisatie en het instellen van zelfsturende teams waardoor hij als chef minder zicht had op het dagelijkse werk van de afdeling. Het niet kunnen weigeren van een milieuvergunning op aspecten van ruimtelijke ordening; de grote achterstand in vergunningverlening en toezicht, de BUGM/VOGM-tijd, en de kans op herstel die bedrijven werd geboden als ze niet voldeden aan de vergunning. Minister Pronk arriveert de in rechtzaal voor het getuigenverhoor. (foto: ANP) Magazijn Bij dit alles beschouwde de gemeente het bedrijf S.E. Fireworks niet als risicobedrijf. Een magazijn met hooguit verhoogd risico op brand, zei Meijerink. En later: een vuurwerkhandel. Daarom werd bij de ontploffing van de vuurwerkfabriek in Culemborg in 1991 ook niet extra gekeken naar Fireworks. Dat was immers een vuurwerkhandel, geen werkplaats waar vuurwerk in elkaar werd gezet. In 1993 constateerde het bureau Milieuvergunningen van Defensie bij Fireworks een omslag van consumentenvuurwerk naar professioneel vuurwerk. Meijerink en Ten Bosch gingen samen kijken en troffen inderdaad groot vuurwerk aan. De gemeente zette de procedure in gang om de nieuwe situatie te legaliseren. En koos er aldoende niet voor het bedrijf te dwingen te werken volgens de oude vergunning voor consumentenvuurwerk. Meijerink zei zich alleen de vergunning te herinneren waarmee de eerste drie zeecontainers werden vergund. Die zag er goed uit. De advocaten wilden zijn betrokkenheid weten bij de uitbreidingsvergunning in Daar wist ik niets van. Ik hoorde pas na de ramp over de veertien zeecontainers, zei Meijerink, toen geen chef meer van de milieuafdeling. Getuigen kennen grote rol toe aan vuurwerkbeambte, schrijft de Volkskrant de volgende dag. Die beambte is Nico ten Bosch. Cameraploegen Twee dagen later stelden zes cameraploegen met hengelmicrofoons zich op aan weerszijden van de rechter-commissaris, met vol zicht op de stoel waar minister Pronk plaats zou nemen. Pronk liet de aanwezigen minutenlang in spanning. Daar is-ie, siste iemand toen de deur eindelijk openging. Bijna lachwekkend was het begin van het verhoor. Naam, leeftijd, woonplaats. Beroep: politicus. De minister kreeg veel tijd voor een toelichting op de koers die hij inzette na zijn aantreden in De Inspectie Milieulees verder op pagina 24 23

4 24 DCMR kiest voor hybride SCHIEDAM - Nadat medewerkerm assaal gehoor gaven aan de oproep om met het openbaar vervoer naar het werk te komen, werd de Milieudienst Rijnmond (DCMR) geconfronteerd met een tekort aan dienstauto s. Bij de aanschaf van nieuwe auto s werd gekozen voor een milieuvriendelijke variant, die aansluit bij het doel en het imago van DCMR. De handhavers rijden nu hybride. DCMR controleert bedrijven verspreid over het hele Rijnmondgebied. Omdat deze regio zich uitstrekt over een breedte van 50 kilometer, zijn dienstauto s onontbeerlijk. Om het tekort aan dienstauto s op te vangen startte de Milieudienst een zoektocht naar nieuwe bedrijfswagens. De groene organisaties wilde een zuinig alternatief, maar toch met enig comfort. Tijdens de selectieprocedure vielen de elektrische auto en de variant op aardgas af. DCMR-voorlichter René Kuijper: De volledige elektrische wagen kan niet harder dan 70 à 80 km per uur. Bovendien dient periodiek de batterij opgeladen te worden door stroom te tanken van het lichtnet. Bewegingsenergie DCMR koos voor hybride-techniek in de vorm van de Toyota Prius. Deze auto is sinds oktober 2000 op de markt en heeft een benzine- en elektromotor. Het brandstofverbruik en de uitstoot van uitlaatgassen ligt daardoor lager dan bij een conventionele auto in een vergelijkbare klasse. De benzine- en elektromotor kunnen ook tegelijkertijd werken. Handhavers die de Prius gebruiken, zien op een display in het dashboard hoe de energie wordt benut. Daarbij geeft de auto aan hoeveel energie wordt verbruikt. Zo wordt het voor de medewerkers ook nog eens een sport om zo zuinig mogelijk te rijden, verwacht Kuijper. Renate hier aub de foto van die DCMR-oto Opslag gevaarlijk stoffen in DC s vaak niet veilig vervolg pagina 23 hygiëne moet zich niet meer beperken tot tweedelijns toezicht op gemeenten van achter het bureau, maar (weer) meer ter plekke gaan kijken. Maar, weerlegde Pronk een vraag van advocaat Beer: tweedelijns toezicht kan nooit op de plaats komen van toezicht door de gemeenten zelf. De bewindsman zei vóór de vuurwerkramp zich twee keer met vuurwerk bezig te hebben gehouden. Onder meer met een vuurwerkregeling met de branche, die de minister afwees vanwege slechte handhaafbaarheid. Ná Enschede is na een zich twintig jaar voorslepende discussie haast gemaakt met een nieuw integraal vuurwerkbesluit en het voorbereiden van een AMvB. Daarin zit wel een koppeling van afstandeisen, echter alleen voor nieuwe opslag. Advocaat Beer vroeg aan Pronk wat hij wist van de ontploffing van Culemborg. Was dat in 1991 dan niet besproken in het kabinet? De overheid heeft de lessen niet geleerd en is daardoor ernstig in gebreke gebleven, zei advocaat Beer later in de media, die het verhoor schokkend noemde. Pronk verdiepte zich niet in vuurwerk, aldus De Telegraaf van 7 december Voor 15 februari moeten de advocaten van de opgeroepen getuigen aangeven of zij een contra-enquête willen houden. Getuigen moeten opnieuw verschijnen. De letselschade-advocaten zeggen de kans groot te achten op een succesvolle procedure. ARNHEM/DEN HAAG - Veel distributiecentra nemen de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen niet voldoende in acht. Bij veel opslagbedrijven zijn bovendien onvoldoende voorzieningen voor overslag van gevaarlijke goederen. Dit concludeert de Inspectie Milieuhygiëne na een bliksembezoek aan 29 distributiecentra in Gelderland en Overijssel. De bevindingen zijn reden voor een nationale controle. In november van het vorig jaar voerde de Inspectie Milieuhygiëne (IMH)) een verrassingsinspectie uit bij 7 distributiecentra in Overijssel en 22 in Gelderland. Aanleiding voor het nadere onderzoek vormde het resultaat van een controle van chemische bedrijven in september vorig jaar. Toen bleek dat chemicaliën lang niet altijd veilig opgeslagen waren. Ook de etiketten waren vaak niet in orde. Het was voor het eerst dat de IMH distributiecentra in de transportsector, variërend van de opslag van verf tot chemicaliën, onder de loep nam. 13 van de 29 onderzochte bedrijven hielden zich bezig met de opslag of overslag van gevaarlijke stoffen en bij 10 daarvan waren de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen niet in orde. Vaak is er geen vloeistofdichte vloer, geen gemarkeerde laadplaats en worden de voorgeschreven afstandseisen niet in acht genomen. Bij drie bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan worden de eisen uit de CPR15-richtlijn niet nageleefd. Er zijn dan bijvoorbeeld geen of onvoldoende brandwerende voorzieningen aangebracht. Betrokken gemeenten is gevraagd maatregelen te nemen tegen de bedrijven die hun zaken niet op orde hebben. De ervaringen in Oost- Nederland zijn voor de IMH reden dit jaar op landelijke schaal distributiecentra van gevaarlijke stoffen en transportbedrijven te controleren. Inspectie Milieuhygiëne Oost, tel , fax DCMR zet de Prius in tijdens bedrijfsbezoeken in het Rijnmondgebied. Waterschappen verantwoordelijk voor milieuschade van STVM ROTTERDAM - Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) heeft bij onherroepelijk vonnis bepaald dat de waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland 42 miljoen gulden moeten betalen aan Miliuetech Beheer, de voormalig eigenaar van de slibverbrandingsinstallatie STVM in Hengelo. De arbiters zijn van mening dat de twee waterschappen verantwoordelijk zijn voor alle door STVM veroorzaakte schade. De schadevergoeding betekent voor een huishouden in Twente een lastenverzwaring van ongeveer ƒ 70,-. De uitspraak van het NAI is een zakelijk eerherstel voor de initiatiefnemers van de slibfabriek in Hengelo. De arbiters zijn tot de conclusie gekomen dat de waterschappen hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Essentieel in het vonnis is het verwijt dat de waterschappen hebben nagelaten de juiste informatie te verstrekken over de samenstelling van het door hen aangeleverde slib. De directie van de slibfabriek heeft steeds beweerd dat de verbrandingsinstallatie niet goed kon functioneren vanwege het foute slib. Daardoor zouden ook de milieuovertredingen zijn ontstaan waarvoor de voormalig STVM-directie in september van het vorig jaar door het Arnhemse Gerechtshof is veroordeeld tot geldboetes. Het Hof sprak de STVM-initiatiefnemers Zandijk en Bakker overigens toen vrij van oplichting en verweet de waterschappen in haar vonnis ook een slechte kwaliteit slib te hebben geleverd (zie ook HH 2000 nr 6, pagina 27). Die mening wordt nu bevestigd door het De STVM-slibfabriek is na het faillissement opnieuw in exploitatie genomen onder de naam Verwerkings Installatie Twente (VIT). (foto: Hans Prinsen) NAI, dat begin vorig jaar in een tussenvonnis al had bepaald dat de waterschappen vier miljoen gulden moesten betalen. Het arbitragevonnis meldt dat de waterschappen de contractuele afspraken hebben geschonden en aansprakelijk zijn voor het faillissement en de gevolgen daarvan. De NAI heeft bepaald dat rente mag worden geclaimd over het schadebedrijf van 42 miljoen en dat de waterschappen de proceskosten en de juridische bijstand van Zandijk en Bakker moeten vergoeden. Daarmee komt het totale schadebedrag op ongeveer 50 miljoen gulden. Kiezen Deze uitkering is wel veel lager dan de schadeclaim van 104 miljoen gulden die Milieutech indiende. Daarbovenop stelden Zandijk en Bakker dat er rente zou moeten worden betaald over gederfde inkomsten. Die claim heeft het NAI niet overgenomen: er is bij de bepaling van de schade vooral uitgegaan van de totale schuld op het moment dat de fabriek failliet ging. Daar is de dagwaarde van het bedrijf vanaf getrokken. Voor wat betreft de gederfde winst over de jaren na het faillisement, (STVM en waterschappen hadden een contract voor 15 jaar) is een vergelijking gemaakt met exploitaties van andere slibverwerkers en komt de NAI tot het oordeel dat een winst van 3% realistisch is. De STVM-eigenaren claimden een gemiddelde jaarwinst van 10%. Eiser Pieter Zandijk van Milieutech Beheer is niet ontevreden over het vonnis. Natuurlijk zijn er zaken in de berekening van de arbiters die ik volstrekt anders zie, maar arbitrage is kiezen. Daar hoor je je bij neer te leggen. Bovendien waren er ook bij ons een aantal aannames omdat we vanaf 1995 geen inzage meer hadden in de administratie van STVM. Na de vrijspraak van fraude door het Hof beschouwt Zandijk deze uitspraak als volledige rehabilitatie. Zwartmakerij De waterschappen leggen zich niet neer het vonnis van de NAI. Ze proberen op dit moment via een request civiel het tussenvonnis van de arbiters ongedaan te maken. Bij een eerste zitting voor de Rotterdamse rechtbank is dat niet gelukt, nu staat een treffen in Den Haag op de rol. Paul van Erkelens, voorzitter van waterschap Regge en Dinkel, kondigde vorig jaar op voorhand aan ook het definitieve arbitragevonnis niet te zullen accepteren. Hier is een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen. Zandijk zegt stappen te overwegen tegen deze voortdurende zwartmakerij in de media door de waterschappen. Het verwijt dat we zouden sjoemelen met gegevens is in april 2000 reden geweest voor het NAI een extra mondelinge behandeling te houden. Daar mochten de waterschappen aantonen dat we stonden te liegen. Dit vonnis toont aan dat hun kritiek geen hout sneed. Ik beschouw die persoonlijke aantijgingen als nagalm van slechte verliezers. Maar dat moet niet te lang duren. Nederlands Arbitrage Instituut (vonnis 2008), tel , fax

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Vuurwerk en veiligheid

Vuurwerk en veiligheid Vuurwerk en veiligheid Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 389 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl Limburglaan

Nadere informatie

Organisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude

Organisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude Functioneel parket Organisatie FP Specialistisch OM: milieu en fraude Landelijke OM organisatie: 4 handhavingseenheden. Zwolle, Den Bosch Rotterdam en Amsterdam. Den Haag HO, beleid Ongeveer 21 ovj s en

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak Essentie uitspraak: Indien in een inrichting meerdere overslag- of laad- en losgedeelten aanwezig zijn, mag per overslag- of laad- en losgedeelte maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen tijdelijk

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie.

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie. Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Inspectie en Handhaving Contact provincie j ^ Q j ^ L A N D ZUID TOIO-246 F 010-246 82 83 info@dcmr.nl Postadres DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 december 2011 Datum beschikking : 20 september 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Resultaten 2009 juli 2009

Resultaten 2009 juli 2009 juli 2009 Resultaten 2009 Inleiding In de week van 8 tot en met 14 juni 2009 is in heel de provincie Gelderland de Gelderse handhavingsweek gehouden. Toezichthouders en handhavers van de provincie, gemeenten,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Model afvalstoffenverordening VNG 2015. Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist?

Model afvalstoffenverordening VNG 2015. Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist? Model afvalstoffenverordening VNG 2015 Wat kunt u als gemeente daarmee? Wat zit er in uw gereedschapskist? Waarom regels door gemeente? Gemeente heeft plicht huishoudelijk afval inzamelen o.g.v. Wet milieubeheer

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hardenberg - Heemsermarsweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 30 juni 2012 Datum beschikking : 15 mei 2012 Kenmerk beschikking : 2012/0139507

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H.W.H. Groenendijk (PVV) en B. Privé (PVV) (d.d. 12 mei 2015) Nummer 3037

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H.W.H. Groenendijk (PVV) en B. Privé (PVV) (d.d. 12 mei 2015) Nummer 3037 van Gedeputeerde Staten op vragen van H.W.H. Groenendijk (PVV) en B. Privé (PVV) (d.d. 12 mei 2015) Nummer 3037 Onderwerp Administratieve blunders kosten bakken met geld Aan de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2003:AL8988

ECLI:NL:RVS:2003:AL8988 ECLI:NL:RVS:2003:AL8988 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-10-2003 Datum publicatie 15-10-2003 Zaaknummer 200302570/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu

Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Nadere uitwerking toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu Bijlage 2 Mei 2012 hebben gedeputeerde staten van de provincie Drenthe het toepassingskader voor de bestuurlijke strafbeschikking

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3368

ECLI:NL:RVS:2014:3368 ECLI:NL:RVS:2014:3368 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201311559/1/A4 Eerste

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2003:AI1467

ECLI:NL:RVS:2003:AI1467 ECLI:NL:RVS:2003:AI1467 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-08-2003 Datum publicatie 27-08-2003 Zaaknummer 200300729/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 29 augustus 2014 Datum beschikking : 17 juli 2014 : Dream Fireworks B.V.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:2785 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 22-04-2014 Datum publicatie 31-10-2014 Zaaknummer 23-003653-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:1791

ECLI:NL:RVS:2015:1791 ECLI:NL:RVS:2015:1791 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-06-2015 Datum publicatie 10-06-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201408896/1/A1 Eerste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Controles vuurwerkverkooppunten 2013

Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Controles vuurwerkverkooppunten 2013 Documentnummer : 21719497 Datum : 30 januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanpak 2013 3 3 Resultaat 4 4 Vuurwerkcontroles 2014 5 5 Aanbevelingen 6 Verslag vuurwerkcontroles

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108181/3/V4. Datum uitspraak: 9 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen

Nadere informatie

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ Voetbalwet Voetbalwet Parool Mei 2008 - Na vijftien jaar heen en weer praten is het langverbeide voetbalwetje bedoeld om relschoppers uit de omgeving van stadions te weren vrijdag door het kabinet goedgekeurd.

Nadere informatie

Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein GEROTTERDAM

Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein GEROTTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein 50 3015 GEROTTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Het nationale bestuursrecht is van oudsher verbonden met het territorialiteitsbeginsel. Volgens dat beginsel is een autoriteit alleen bevoegd op het grondgebied

Nadere informatie

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2348

ECLI:NL:RVS:2016:2348 ECLI:NL:RVS:2016:2348 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506454/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Handhavingsbeleid bij overtreding regels

Handhavingsbeleid bij overtreding regels Handhavingsbeleid bij overtreding regels Als wordt geconstateerd dat u de regels niet nakomt, wordt overgegaan tot een bestuurlijke maatregel of een strafrechtelijke boete. De marktmeesters en andere gemeentelijke

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag Datum: 9 mei 2012 Rapportnummer: 2012/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Huurcommissie: niet de juiste

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek N. Bijzondere. voorwaarden. Milieuschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek N. Bijzondere. voorwaarden. Milieuschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek N, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Handboek PROCES VERBAAL 2018

Handboek PROCES VERBAAL 2018 Handboek PROCES VERBAAL 2018 Domein 1 Openbare Ruimte Met voorbeeld processen verbaal, uitleg en tips over diverse formuleringen aangaande overtredingen van de APV, Wetboek van Strafrecht en bijzondere

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de door hem op 26 november 2007 gedane betaling van 50

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BX4621

ECLI:NL:RVS:2012:BX4621 ECLI:NL:RVS:2012:BX4621 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-08-2012 Datum publicatie 15-08-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201205237/1/A4 en 201205237/2/A4

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 Instantie Datum uitspraak 28-04-2014 Datum publicatie 13-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-14_1317 bz Bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM

Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie