Instrument risico-inschaling voetbalwedstrijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instrument risico-inschaling voetbalwedstrijden"

Transcriptie

1 Instrument risico-inschaling voetbalwedstrijden Achtergrond De veiligheid rond voetbalevenementen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de BVO, de gemeente, het OM en de politie. De burgemeester initieert en bevordert dat alle betrokken lokale partners voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen afspraken maken over hun inzet. Deze worden opgenomen in een door alle partijen te ondertekenen, lokaal convenant. Elke wedstrijd in Nederlands is ingedeeld in een bepaalde risicocategorie. De burgemeester stelt in overleg met de driehoek en de BVO een plan van aanpak op voor categorie A, B en C wedstrijden. Het inschatten van veiligheidsrisico s bij wedstrijden is sterk afhankelijk van de lokale situatie per wedstrijd. We kennen in Nederland drie verschillende categorieën: 1. A-categorie wedstrijd met een laag risico. Bij deze categorie is alles vrij. 2. B-categorie wedstrijd met een midden risico. Hierbij kan maatwerk worden toegepast (al dan niet combi, hoge/lage politie-inzet, alcoholverbod). 3. C-categorie wedstrijd met een hoog risico. Bij deze wedstrijden moeten altijd alle maatregelen die daarbij horen, worden toegepast (verplichte trein, bus- of autocombi, geen alcohol in de publieke delen, 1 op 1 geregistreerde kaartverkoop, controle door middel van het uitkaartsysteem, norm voor fouillering, etcetera) Ongeveer zes weken voordat een wedstrijd plaatsvindt, dient een gedegen risicoanalyse te worden gemaakt waarin de risicocategorisering definitief wordt vastgesteld. Huidige methodiek inschaling Hoewel op landelijk niveau door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) in het seizoen 2005/2006 de zogenaamde Risicoanalyse matrix is ingevoerd, blijkt dat deze in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt. Een van de redenen daarvoor is dat de risico-inschaling ruim van te voren moet worden uitgevoerd, terwijl in het lopende seizoen tal van gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die een nieuwe -meer up-to-date- risico-inschaling vereisen. De huidige inschaling van de wedstrijden vindt daarom plaats op basis van ervaringen van de betrokken partijen en het ontbreekt op dit moment aan objectieve criteria waarop de risico-indeling plaatsvindt. Daar komt nog bij dat in het huidige systeem geen weging is aangebracht tussen de verschillende risicofactoren die van invloed zijn op een inschaling van een voetbalwedstrijd. Er is dus behoefte aan een meer up-to-date instrument waar ook nog eens verschillende gewichten kunnen worden toegekend aan verschillende risico's. Nieuw risico-inschalingsinstrument Twee onderzoeksbureau's, te weten DSP-groep en PSJ Security & Judgment, hebben een instrument ontwikkeld dat lokale ketenpartners ondersteunt in het maken van deze risico-inschatting bij voetbalwedstrijden. Het instrument is gebaseerd op het in 2009 ontwikkelde Objective Ranking Tool van Peter Prak; een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee een rangorde wordt bepaald tussen locaties die het meest waarschijnlijk doelwit zijn van terrorisme of sabotage, maar dat ook toegepast kan worden voor andere bedreigingen van de openbare orde en veiligheid.

2 Bij het ontstaan van ongeregeldheden spelen verschillende risicofactoren een rol. Een deel van deze risicofactoren zijn geldend voor alle BVO's en speelsteden in Nederland, terwijl een ander deel van de risicofactoren alleen geldt voor een specifieke lokale situatie. De basis van het instrument bestaat uit 19 risicofactoren. Een deel van deze risicofactoren is afkomstig uit het nieuwe Beleidskader ' Kader voor Beleid' en een ander deel van de risicofactoren is gebaseerd op literatuur en eigen expertise over de aanpak van voetbalvandalisme. Daarbij gaat het om structurele risicofactoren en risicofactoren die incidenteel zijn cq. vlak voor aanvang van de wedstrijd kunnen spelen. Meerwaarde van het instrument: Het maakt het gezamenlijke denkproces zichtbaar en er ontstaat ruimte voor een echt inhoudelijke discussie tussen ketenpartners over de redenen waarom zij een bepaald risico hoog dan wel laag inschatten. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende belangen die ketenpartners kunnen hebben. Risico-inschaling vindt plaats op meer objectieve criteria en er is tevens ruimte voor weging en lokaal maatwerk. Je kunt op elk gewenst moment en snel een herschaling uitvoeren. Hoe werkt het? Tijdens een bijeenkomst met de belangrijkste ketenpartners wordt de basislijst met 19 risicofactoren verder uitgebreid met specifieke factoren die gelden voor de lokale situatie. Het is de bedoeling dat alle ketenpartners gezamenlijk overeenstemming bereiken over de risicofactoren waarop voetbalwedstrijden worden getoetst. Aan de verschillende risicofactoren wordt ook ee n gezamenlijk gewicht toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen die een gemeente, BVO, OM en politie kunnen hebben. Zo hebben BVO's vanuit hun klantvriendelijkheidprincipe meer belang bij een vrijer regime (zoals alcohol schenken) terwijl een vrij regime in de visie van politie en gemeente de kans op ordeverstoringen kan vergroten. Zodra de ketenpartners overeenstemming hebben bereikt over de risicofactoren en de weging die deze ten opzichte van elkaar moeten krijgen, wordt tijdens een tweede sessie met dezelfde stakeholders iedere wedstrijd getoetst op deze criteria. De uitkomsten worden in het rekenmodel verwerkt via het principe van similarity judgment: er ontstaat een rangorde in wedstrijden met het meeste risico tot wedstrijden met het minste risico. Op basis hiervan wordt een indeling in A, B of C- wedstrijden gemaakt. Tijdens de vooroverleggen voorafgaande aan elke wedstrijd kunnen de ketenpartners vervolgens opnieuw de risicofactoren toetsten om te zien of er mutanten in de analyse zijn. Dit kan vervolgens leiden tot een op- of afschaling van de wedstrijd. Kortom, ketenpartners benaderen met ons instrument de risico s bij voetbalwedstrijden op een gestructureerde manier waardoor ze achteraf ook kunnen beargumenteren waarop ze tot een A, B of C-indeling zijn gekomen. Dit leidt tot een verbetering van het proces tot samenwerking en een verdere professionalisering van het veiligheidsbeleid rond voetbal- of andere evenementen in Nederland. Vragen? Neem dan contact op met Paul Hulshof van DSP-groep via / Of Peter Prak van Prak Security and Judgment via /

3 Risicofactoren Wij hebben op basis van het beleidskader nieuwe beleidskader ('Kader voor Beleid') en onze eigen expertise en ervaringen een eerste aanzet gedaan van risicofactoren die moeten worden meegenomen bij het bepalen van de categorisering van de wedstrijden. Deze risicofactoren kunnen per speelgemeente nog worden aangepast en uitgebreid met lokale risicofactoren. Structureel 1. De clubs kennen een grote rivaliteit, er is bijvoorbeeld sprake van een streekderby. 2. De kwaliteit van de stewards is laag 3. Er is geen goede scheiding tussen de rivaliserende supporters binnen en/of buiten het stadion mogelijk 4. Het stadion ligt in een woonwijk 5. In de buurt van het stadion liggen andere risicovolle locaties zoals horeca, jongerenopvang of industrie. 6. De thuisclub heeft veel hooligans 7. De uitclub heeft veel hooligans 8. De thuissupporters gebruiken veel alcohol en drugs op de wedstrijddag 9. De uitsupporters gebruiken veel alcohol en drugs op de wedstrijddag 10. Eerdere rellen tussen beide supportersgroepen Incidenteel/recent 11. Er hebben zich recente incidenten voorgedaan bij of buiten het voetbal, waarbij voetbalsupporters van een van beide clubs zijn betrokken. 12. De bezoekende supporters hebben bij eerdere wedstrijden een verplichte vervoerscombi omzeild. 13. De politie heeft specifieke en recente politie-informatie over dreigingen tussen de supportersgroepen. 14. Er staat sportief veel op het spel. 15. De wedstrijd wordt bij kunstlicht afgewerkt. 16. Naast de voetbalwedstrijd vinden er in dezelfde stad en/of politieregio andere grote evenementen plaats 17. Voor de wedstrijd is veel media-aandacht

4 Partijen en hun belangen Bij de aanpak van voetbalvandalisme staat de ketenaanpak voorop. Voor de inschaling van de risico's bij voetbalwedstrijden is het van belang dat het in gezamenlijkheid gebeurt. Het is daarbij handig om zicht te hebben op de belangen die de verschillende ketenpartners hebben ten aanzien van de openbare orde rond voetbalevenementen. Gemeente (primaire partij) Goed imago voor de stad Zo min mogelijk politie-inzet (in aantal en uren) Politie (primaire partij) Zo min mogelijk politie-inzet (in aantal en uren) Zo snel mogelijk zaken afhandelen (lik-op-stuk) Goed imago voor de politie Voorkomen wanordelijkheden buiten het stadion Aanhouden van raddraaiers Zoveel mogelijk verkrijgen van informatie over hooligans Veiligheid van de eigen mensen BVO (primaire partij) Goed imago van de club Klantvriendelijkheid (opkomen voor belangen toeschouwers) Zo min mogelijk kosten beveiliging Zo veel mogelijk toeschouwers Veiligheid van de eigen mensen Openbaar Ministerie (primaire partij) Zo veel mogelijk met succes vervolgen van aangehouden personen Zo min mogelijk capaciteit kwijt zijn aan voetbalzaken Zo snel mogelijk zaken afhandelen (lik-op-stuk) Supportersverenigingen (primaire partij) Zo veel mogelijk vrijheden voor supporters Goed imago van de supporters Klantvriendelijkheid (opkomen voor belangen supporters) Zo veel mogelijk sfeerverhogende acties in en om het stadion Zo veel mogelijk toeschouwers Zo laag mogelijke kosten voor vervoer en kaartjes

5 KNVB (secundaire partij) Wedstrijdorganisatie die voldoet aan KNVB -eisen Continuïteit competitieprogramma (zo min mogelijk verplaatsen van wedstrijden) Goed imago van de sport en de KNVB Zo laag mogelijke politie-inzet (ivm maatschappelijke/politieke discussie) Vervoersmaatschappijen (secundaire partij) Zo veel mogelijk supporters vervoeren Zo min mogelijk schade aan mensen en materieel Zo min mogelijk hinder voor andere reizigers Bewoners (secundaire partij) Zo min mogelijk overlast en vernielingen in de buurt Ondernemers (secundaire partij) Zoveel mogelijk omzet Voorkomen van ongeregeldheden buiten het stadion

Model lokaal convenant Voetbal en Veiligheid

Model lokaal convenant Voetbal en Veiligheid Model lokaal convenant Voetbal en Veiligheid 1. Doel van het convenant Het bezoeken van wedstrijden van [naam bvo] geeft plezier aan veel mensen. De wedstrijden dienen in een feestelijke en veilige sfeer

Nadere informatie

CONVENANT BETAALD VOETBAL 01-05-2011 t/m 01-05-2012

CONVENANT BETAALD VOETBAL 01-05-2011 t/m 01-05-2012 CONVENANT BETAALD VOETBAL 01-05-2011 t/m 01-05-2012 Naam gemeente Naam BVO : Gemeente Emmen : FC Emmen 1 Inleiding Dit convenant beschrijft de verantwoordelijkheden van- en de afspraken tussen de ketenpartners

Nadere informatie

OPZET WORKSHOP PAGINA 3 VAN

OPZET WORKSHOP PAGINA 3 VAN OPZET WORKSHOP Voetbal in Nederland Schets landelijke aanpak en uitgangspunten Wet- en regelgeving Landelijke beleidsafstemming Voetbalveiligheidssamenwerking op lokaal niveau: het Rotterdamse voorbeeld

Nadere informatie

Van routine naar maatwerk. Aanbevelingen voor een risicogestuurde voorbereiding op wedstrijden in het betaald voetbal

Van routine naar maatwerk. Aanbevelingen voor een risicogestuurde voorbereiding op wedstrijden in het betaald voetbal Van routine naar maatwerk Aanbevelingen voor een risicogestuurde voorbereiding op wedstrijden in het betaald voetbal 1 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Onderzoeksteam en rapportage Marco

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kader voor beleid. Voetbal en Veiligheid

Kader voor beleid. Voetbal en Veiligheid Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid Voorwoord Voetbal is een evenement waaraan velen in het stadion en daarbuiten plezier beleven. Dat is ook de bedoeling en

Nadere informatie

Convenant Veiligheid voetbalwedstrijden NAC

Convenant Veiligheid voetbalwedstrijden NAC Convenant Veiligheid voetbalwedstrijden NAC Dit convenant heeft ten doel de veiligheid van bezoekers van voetbalwedstrijden van de Betaald Voetbal Organisatie N.A.C. Breda (hierna te noemen: BVO NAC Breda)

Nadere informatie

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO Versie: LOKL TIEPLN VOETL EN VEILIGHEID GEMEENTE, VO Het Lokaal actieplan Voetbal en Veiligheid is onderdeel van het lokaal convenant en is een doorvertaling van de acties uit het Landelijk actieplan Voetbal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag CIV. Voetbal en veiligheid

Jaarverslag CIV. Voetbal en veiligheid Jaarverslag CIV Voetbal en veiligheid Seizoen 2015/2016 1 2 Inhoud Voorwoord 5 1 Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 7 2 De politie en het betaald voetbal 9 3 De inzet van de politie 15 Gemiddelde

Nadere informatie

Auteur: C.J. van Netburg Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Auteur: C.J. van Netburg Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Voetbalvandalisme Auteur: C.J. van Netburg Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Publicatiejaar: 2005 1. Basisfeiten a. Aard Definitie De term voetbalvandalisme

Nadere informatie

Eindrapportage 2004-2005

Eindrapportage 2004-2005 Eindrapportage 2004-2005 Jaarverslag Auditteam voetbalvandalisme Den Haag, 22 augustus 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 12 2 Werkwijze en activiteiten Auditteam 14 2.1 Inleiding 14 2.2 Aandachtspunten

Nadere informatie

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme JAAROVERZICHT seizoen 2013 / 2014

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme JAAROVERZICHT seizoen 2013 / 2014 Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme JAAROVERZICHT seizoen 2013 / 2014 Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING 4 DEEL 1. KWANTITATIEF

Nadere informatie

Verkenning doorberekenen kosten inzet politie

Verkenning doorberekenen kosten inzet politie Verkenning doorberekenen kosten inzet politie 1. Inleiding In het Hoofdlijnenakkoord meedoen, meer werk, minder regels van 16 mei 2003 is de volgende passage opgenomen: Om de politie te ontlasten zal grootschalige

Nadere informatie

Heracles Almelo. Audit 1-meting mei 2013. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Heracles Almelo. Audit 1-meting mei 2013. Auditteam Voetbal en Veiligheid Heracles Almelo Audit 1-meting mei 2013 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan BVO Heracles Almelo Gemeente Almelo Politie Eenheid Oost-Nederland

Nadere informatie

Ongeregeldheden Ajax Cambuur Leeuwarden, 9 maart 2014 Lessen voor voetbalvierhoeken

Ongeregeldheden Ajax Cambuur Leeuwarden, 9 maart 2014 Lessen voor voetbalvierhoeken Ongeregeldheden Ajax Cambuur Leeuwarden, 9 maart 2014 Lessen voor voetbalvierhoeken 1 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan AFC Ajax Arrondissementsparket Amsterdam Arrondissementsparket

Nadere informatie

Roda JC Kerkrade. Audit 1-meting april 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Roda JC Kerkrade. Audit 1-meting april 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid Roda JC Kerkrade Audit 1-meting april 2014 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal & Veiligheid Met dank aan BVO Roda JC Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) Gemeente

Nadere informatie

JAAROVERZICHT seizoen 2012 / 2013. Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal

JAAROVERZICHT seizoen 2012 / 2013. Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal JAAROVERZICHT seizoen 2012 / 2013 Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal CIV Jaaroverzicht seizoen 2012 / 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 INLEIDING 6 CIV 2 DEEL 1: KWANTITATIEF

Nadere informatie

Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme

Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme Inhoud Voorwoord - Ronald Moes over 2008-2009 4 CIV in het kort 6 Ontwikkelingen voetbalvandalisme 8 Welke ontwikkelingen ziet Frank Paauw? 8 CIV 2

Nadere informatie

FC Emmen. Audit 1-meting november 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid

FC Emmen. Audit 1-meting november 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid FC Emmen Audit 1-meting november 2014 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan BVO FC Emmen Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) Gemeente

Nadere informatie

MVV Maastricht. Audit 1-meting april 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid

MVV Maastricht. Audit 1-meting april 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid MVV Maastricht Audit 1-meting april 2014 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan MVV Maastricht Gemeente Maastricht Parket Maastricht Politie Eenheid

Nadere informatie

20 secondant #6 december Fotoserie Werken aan veilig voetbal. Werkvloer

20 secondant #6 december Fotoserie Werken aan veilig voetbal. Werkvloer 20 secondant #6 december 2008 Fotoserie Werken aan veilig voetbal Helden tegen hooligans Werkvloer Supportersprojecten, die een preventieve werking kunnen hebben op voetbalvandalisme en voetbalgeweld,

Nadere informatie

Beleidskader. bestrijding voetbalvandalisme en -geweld. voor risicowedstrijden

Beleidskader. bestrijding voetbalvandalisme en -geweld. voor risicowedstrijden Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en -geweld voor risicowedstrijden september 1997 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Beleidskader risicowedstrijden 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Risicowedstrijden

Nadere informatie

Zijn ze helemaal gek geworden?!

Zijn ze helemaal gek geworden?! Een onderzoek naar het profiel van een ordeverstoorder, uit de databank van notoire ordeverstoorders, binnen het betaald voetbal in Nederland. ordeverstoorders R.M. Moes Masterthesis MCPM studentnummer

Nadere informatie

momentopname Supportersgeweld

momentopname Supportersgeweld W O Supportersgeweld De naam Beverwijk staat symbool voor het trieste dieptepunt in de historie van het Nederlandse supportersgeweld. Op zondag 23 maart 1997 vond in een weiland binnen die gemeente een

Nadere informatie

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld Den Haag, 29 september 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanscherping beleid inzake bestrijding voetbalvandalisme 3 1.2 Historie 4

Nadere informatie

Hooligans in Beeld: van veel blauw naar slim blauw

Hooligans in Beeld: van veel blauw naar slim blauw Hooligans in Beeld: van veel blauw naar slim blauw Henk Ferwerda & Otto Adang 1 Voetbalvandalisme en voetbalgeweld vormen al jaren een hardnekkig probleem. Met enige regelmaat vinden er ernstige - incidenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-12-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: voetbalvandalisme tekst 1 Wat wordt bedoeld met voetbalvandalisme? Voetbalvandalisme

Nadere informatie

Veiligheidsverklaring 2011-2012

Veiligheidsverklaring 2011-2012 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Betaald voetbal Naam BVO: SC Telstar Naam Stadion: Tata Steel Stadion Datum: februari 2011 1 DOEL 2 WETTELIJK KADER 3 VERANTWOORDELIJKHEDEN / BEVOEGDHEDEN 5 VEILIGHEIDSEISEN

Nadere informatie

Jaaroverzicht seizoen 2011-2012. Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal

Jaaroverzicht seizoen 2011-2012. Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal Jaaroverzicht seizoen 2011-2012 Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal CIV Jaaroverzicht seizoen 2011-2012 inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 CIV 2 Deel 1. Kwantitatief

Nadere informatie

Handboek veiligheid. Voorwaarden en voorschriften ter bevordering van orde en veiligheid in Nederlandse voetbalstadions.

Handboek veiligheid. Voorwaarden en voorschriften ter bevordering van orde en veiligheid in Nederlandse voetbalstadions. Handboek veiligheid Voorwaarden en voorschriften ter bevordering van orde en veiligheid in Nederlandse voetbalstadions. Seizoen 2010/ 11 Handboek veiligheid Voorwaarden en voorschriften veiligheid en

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3. Inleiding De overheid richt zich al een aantal jaren op het bestrijden van overlast als onderdeel van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41059 20 november 2015 Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

een tikkie terug Een onderzoek naar de ontwikkeling van de omvang van de politie-inzet bij het betaald voetbal in Nederland.

een tikkie terug Een onderzoek naar de ontwikkeling van de omvang van de politie-inzet bij het betaald voetbal in Nederland. een tikkie terug Een onderzoek naar de ontwikkeling van de omvang van de politie-inzet bij het betaald voetbal in Nederland. Masterthesis MCPM Vleuten, december 2011 A.J. (Arjan) Werkmeester Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 augustus 2015 Onderwerp Voetbal en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 augustus 2015 Onderwerp Voetbal en Veiligheid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Politie-inzet bij voetbalwedstrijden. Den Haag, 13 september 2006

Politie-inzet bij voetbalwedstrijden. Den Haag, 13 september 2006 Politie-inzet bij voetbalwedstrijden Den Haag, 13 september 2006 Pagina 2 Politie-inzet bij voetbalwedstrijden Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 Onderzoeksopzet 6 Leeswijzer 7 2 Ontwikkeling politie-inzet 2002-2006

Nadere informatie

LANDELIJK ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID

LANDELIJK ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID LNDELIJK CTIEPLN VOETL EN VEILIGHEID Versie: Definitief (22 februari ) anleiding Een aantal recente incidenten heeft de urgentie aangetoond van een gezamenlijke aanpak van voetbalgerelateerde overlast

Nadere informatie

Almere City FC. Audit 1-meting oktober 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Almere City FC. Audit 1-meting oktober 2014. Auditteam Voetbal en Veiligheid Almere City FC Audit 1-meting oktober 2014 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan Almere City FC Gemeente Almere Parket Midden-Nederland Politie

Nadere informatie

Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme

Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme Inhoud Voorwoord 3 Deel 1: Verslag van het 1. Profiel 4 Missie 4 Toekomstvisie 4 2 2. Ontwikkelingen 5 Voetbal Volg Systeem en aansluiting BVO s 5

Nadere informatie

PSV. Audit 1-meting september Auditteam Voetbal en Veiligheid

PSV. Audit 1-meting september Auditteam Voetbal en Veiligheid PSV Audit 1-meting september 2013 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan BVO PSV Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Eindrapport Auditteam voetbalvandalisme 2005-2006. Den Haag, 13 september 2006

Eindrapport Auditteam voetbalvandalisme 2005-2006. Den Haag, 13 september 2006 Eindrapport Auditteam voetbalvandalisme 2005-2006 Den Haag, 13 september 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Werkwijze en activiteiten Auditteam 6 2.1 Inleiding 6 2.2 Overzicht wedstrijdbezoeken en themaonderzoeken

Nadere informatie

Aanhouding, vervolging en bestraffing van hooligans

Aanhouding, vervolging en bestraffing van hooligans Aanhouding, vervolging en bestraffing van hooligans Aanhouding, vervolging en bestraffing van hooligans Den Haag, mei 2008 Auditteam Voetbalvandalisme Pagina 2 Aanhouding, vervolging en bestraffing van

Nadere informatie

Ongeregeldheden rond de wedstrijd SC Cambuur Leeuwarden - Roda JC op 3 juni 2009. Auditteam Voetbalvandalisme

Ongeregeldheden rond de wedstrijd SC Cambuur Leeuwarden - Roda JC op 3 juni 2009. Auditteam Voetbalvandalisme Ongeregeldheden rond de wedstrijd SC Cambuur Leeuwarden - Roda JC op 3 juni 2009 Auditteam Voetbalvandalisme Ongeregeldheden rond de wedstrijd SC Cambuur Leeuwarden - Roda JC op 3 juni 2009 Den Haag, oktober

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Rapport GHOR. Datum 4 augustus 2010. Status Gepubliceerd. GHOR Procedure. Versie 1.1. Risicomanagement bij evenementen

Rapport GHOR. Datum 4 augustus 2010. Status Gepubliceerd. GHOR Procedure. Versie 1.1. Risicomanagement bij evenementen Rapport GHOR GHOR Procedure Datum 4 augustus 2010 Status Gepubliceerd Versie 1.1 Colofon Opdrachtgever Bureau GHOR Brabant-Zuidoost Auteur(s) Gemeente Eindhoven / dhr. E.J. Smeets Eindredactie dhr. E.J.

Nadere informatie

Eindrapport Auditteam Voetbalvandalisme seizoen Den Haag, 8 augustus 2004

Eindrapport Auditteam Voetbalvandalisme seizoen Den Haag, 8 augustus 2004 Eindrapport Auditteam Voetbalvandalisme seizoen 2003-2004 Den Haag, 8 augustus 2004 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 9 2 Werkwijze en activiteiten auditteam 11 2.1 Selectie audits 11 2.2 Uitvoering

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Betaald voetbal. Handboek Veiligheid. Seizoen 2011 / 12

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Betaald voetbal. Handboek Veiligheid. Seizoen 2011 / 12 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Betaald voetbal Handboek Veiligheid Seizoen 2011 / 12 Augustus 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING 3 II. VOORSCHRIFTEN WEDSTRIJDORGANISATIE 4 TITEL 1: VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

FC Eindhoven. Audit 1-meting november 2015. Auditteam Voetbal en Veiligheid

FC Eindhoven. Audit 1-meting november 2015. Auditteam Voetbal en Veiligheid FC Eindhoven Audit 1-meting november 2015 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan FC Eindhoven Gemeente Eindhoven Parket Oost-Brabant Politie Eenheid

Nadere informatie

Veiligheidsorganisatie van niet-reguliere wedstrijden

Veiligheidsorganisatie van niet-reguliere wedstrijden Veiligheidsorganisatie van niet-reguliere wedstrijden Veiligheidsorganisatie van niet-reguliere wedstrijden Amsterdam, 19 december 2007 Inhoudsopgave 1 Context 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Onderzoeksopzet 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK HOOLIGANS BUITENSPEL - Inleiding

PLAN VAN AANPAK HOOLIGANS BUITENSPEL - Inleiding PLAN VAN AANPAK HOOLIGANS BUITENSPEL - Inleiding De afgelopen maanden heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Go Ahead Eagles (in het vervolg GAE), de politie IJsselland, het Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Jaaroverzicht seizoen 2010-2011. Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal

Jaaroverzicht seizoen 2010-2011. Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal Jaaroverzicht seizoen 2010-2011 Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal Jaaroverzicht seizoen 2010-2011 inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 2 Deel 1. Kwantitatief

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Doorzetten! De balans opgemaakt na 5 jaar Auditteam Voetbalvandalisme

Doorzetten! De balans opgemaakt na 5 jaar Auditteam Voetbalvandalisme Doorzetten! De balans opgemaakt na 5 jaar Auditteam Voetbalvandalisme Doorzetten! De balans opgemaakt na 5 jaar Auditteam Voetbalvandalisme Den Haag, oktober 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Activiteiten

Nadere informatie

Huisregels Goffertstadion

Huisregels Goffertstadion Huisregels Goffertstadion Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen toeschouwer die op enig moment aanwezig is of rond het Goffertstadion of op multifunctioneel complex

Nadere informatie

Datum 10 november 2010 Betreft Reactie fenomeenonderzoek ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen

Datum 10 november 2010 Betreft Reactie fenomeenonderzoek ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Integrale Veiligheid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Sparta Rotterdam. Audit 1-meting september Auditteam Voetbal en Veiligheid

Sparta Rotterdam. Audit 1-meting september Auditteam Voetbal en Veiligheid Sparta Rotterdam Audit 1-meting september 2014 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan BVO Sparta Rotterdam Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme

Nadere informatie

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015 29/1/2015 Langs De Lijn Tip: bij het invullen van de digitale strafcode(s) en vragenlijst na opslaan gaarne bevestigen zodat deze definitief kan worden verstuurd naar de afdeling Tuchtzaken! Tip: Raadpleeg

Nadere informatie

Audit. Feyenoord. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. Feyenoord. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit Feyenoord Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting februari 2011 Audit Feyenoord Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting februari 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank

Nadere informatie

Naar aanleiding van de op 9 november 2003 in het Zuiderpark te Den Haag gespeelde voetbalwedstrijd ADO Den Haag - Ajax informeer ik u als volgt.

Naar aanleiding van de op 9 november 2003 in het Zuiderpark te Den Haag gespeelde voetbalwedstrijd ADO Den Haag - Ajax informeer ik u als volgt. RIS110385a-11-11-2003 Onderdeel Staf korpsdirectie Behandeld M.H. de Roos door Postadres Postbus 264 2501 CG Den Haag Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35 2585 BG Den Haag Telefoon 070 4242804 Fax 070

Nadere informatie

Projectrapporteur Nieuwe Competitieopzet

Projectrapporteur Nieuwe Competitieopzet Projectrapporteur Nieuwe Competitieopzet Eindrapportage Van: Aan: Betreft: De projectrapporteur Nieuwe Competitieopzet KNVB, mr. R.H.J. van Schaik De voorzitter en de leden van de Interdisciplinaire stuurgroep

Nadere informatie

Audit. MVV Maastricht. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. MVV Maastricht. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit MVV Maastricht Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting april 2011 Audit MVV Maastricht Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting april 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 4 september 2012 Onderwerp Voetbal en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 4 september 2012 Onderwerp Voetbal en Veiligheid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wie neemt de verantwoordelijkheid?

Wie neemt de verantwoordelijkheid? Wie neemt de verantwoordelijkheid? Een onderzoek naar de ontwikkeling van de lokale samenwerking voor voetbalveiligheidsbeleid Begeleiding: dr. M. E. Honingh Auteur: A. Siemerink (3056015) Masterscriptie

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen

Jaarverslag seizoen 1 Algemeen 4 1.1 Beleidskader...4 1.2 Onderzoeken...4 1.2.1 Hooligans in beeld...4 1.3 Informatie-uitwisseling...4 1.4 Oefenprogramma...5 1.5 Voetbal Volg Systeem...5 1.6 Website CIV...6 1.7 Internationale

Nadere informatie

Audit. AFC Ajax. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. AFC Ajax. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit AFC Ajax Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting april 2011 Audit AFC Ajax Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting april 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan AFC

Nadere informatie

Gelukkig hebben we de foto s nog!

Gelukkig hebben we de foto s nog! Gelukkig hebben we de foto s nog! Hoe gaat de politie om met het fotograferen en het opslaan van (persoons)gegevens van voetbalsupporters? Een voorzet voor verstandig politietoezicht. 2 september 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 20 326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG VOETBAL BREDA

CONVENANT VEILIG VOETBAL BREDA CONVENANT VEILIG VOETBAL BREDA 1. Deelname convenant De convenantpartners NAC Breda, de gemeente Breda (hierna te noemen: de gemeente), de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, district De Baronie (hierna

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme

Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme Jaarverslag centraal informatiepunt voetbalvandalisme inhoud Voorwoord 3 2. Incidenten 30 2.1 Incidenten 30 Deel 1: CIV Algemeen 4 2.2 Incidenten binnen het stadion 31 1. Profiel 4 2.3 Incidenten buiten

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester d.d. 16 november 2010, houdende vaststelling van de beleidsregels bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

Besluit van de burgemeester d.d. 16 november 2010, houdende vaststelling van de beleidsregels bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast Besluit van de burgemeester d.d. 16 november 2010, houdende vaststelling van de beleidsregels bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast De burgemeester van Twenterand; Gelet op de artikelen 172a

Nadere informatie

Gedragsregels. Sancties en Beroepsmogelijkheden

Gedragsregels. Sancties en Beroepsmogelijkheden Gedragsregels Sancties en Beroepsmogelijkheden Feyenoord Rotterdam Oktober 2012 Inhoud Inleiding 3 1 Wet- en Regelgeving 4 2 Overtredingen 5 3 Sancties en beroep 7 4 High trust, high penalty 10 5 Terugkombeleid

Nadere informatie

Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden in 2006. Rapportage quickscan

Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden in 2006. Rapportage quickscan Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden in 2006 Rapportage quickscan Veiligheidsorganisatie bij Play-off wedstrijden in 2006 Rapportage quickscan Den Haag, 6 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Audit. Almere City FC. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. Almere City FC. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit Almere City FC Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting oktober 2011 Audit Almere City FC Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting oktober 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Nadere informatie

Voorkomen incidenten Evaluatie rol supportersproject Groningen bij incidenten

Voorkomen incidenten Evaluatie rol supportersproject Groningen bij incidenten Voorkomen incidenten Evaluatie rol supportersproject Groningen bij incidenten B. Bieleman, J.A. Nijboer, M. van Aalderen, R. Nijkamp Voorkomen incidenten Evaluatie rol supportersproject Groningen bij

Nadere informatie

Beleidsregels Stadionomgevingsverboden

Beleidsregels Stadionomgevingsverboden Beleidsregels Stadionomgevingsverboden De burgemeester van Waalwijk, Overwegende dat: Op 23 maart 2007 is de Beleidsregels stadionomgevingsverboden 2007 vastgesteld. Dit beleid was nog gebaseerd op het

Nadere informatie

de harde kern Rotterdamse hooliganaanpak zoomt in op privésituatie 34 secondant #5 oktober 2011

de harde kern Rotterdamse hooliganaanpak zoomt in op privésituatie 34 secondant #5 oktober 2011 34 secondant #5 oktober 2011 Een persoonsgerichte aanpak moet jonge hooligans van Feyenoord op het rechte pad krijgen. De jongens op de foto hebben geen relatie met de inhoud van het verhaal / foto: Inge

Nadere informatie

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ Voetbalwet Voetbalwet Parool Mei 2008 - Na vijftien jaar heen en weer praten is het langverbeide voetbalwetje bedoeld om relschoppers uit de omgeving van stadions te weren vrijdag door het kabinet goedgekeurd.

Nadere informatie

Audit. FC Groningen. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. FC Groningen. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit FC Groningen Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting november 2010 Audit FC Groningen Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting november 2010 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met

Nadere informatie

Go Ahead Eagles. Audit 1-meting juni Auditteam Voetbal en Veiligheid

Go Ahead Eagles. Audit 1-meting juni Auditteam Voetbal en Veiligheid Go Ahead Eagles Audit 1-meting juni 2013 Auditteam Voetbal en Veiligheid In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan Go Ahead Eagles Gemeente Deventer Openbaar Ministerie Parket Zwolle-Deventer

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden gemeente Enschede

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden gemeente Enschede GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enschede. Nr. 69010 1 juni 2016 Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 2016-2017 gemeente Enschede DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE OVERWEGENDE Dat op 28 april

Nadere informatie

Voorbij het vechten Lessen naar aanleiding van een vechtpartij na de wedstrijd tussen SC Heerenveen FC Groningen op 22 februari 2015

Voorbij het vechten Lessen naar aanleiding van een vechtpartij na de wedstrijd tussen SC Heerenveen FC Groningen op 22 februari 2015 Voorbij het vechten Lessen naar aanleiding van een vechtpartij na de wedstrijd tussen SC Heerenveen FC Groningen op 22 februari 2015 Auditteam Voetbal & Veiligheid, mei 2016 1. Aanleiding Na de eredivisie

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Voetbalveiligheid Samen Organiseren

Voetbalveiligheid Samen Organiseren Voetbalveiligheid Samen Organiseren Een evaluatie van de gebeurtenissen rond de wedstrijd Fortuna-Sittard MVV-Maastricht op 4 oktober 2013 Auditteam Voetbal en Veiligheid Samenstelling Auditteam Voetbal

Nadere informatie

Beleidsregel stadionomgevingsverboden Breda 2015

Beleidsregel stadionomgevingsverboden Breda 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 4216 14 januari 2016 Beleidsregel stadionomgevingsverboden Breda 2015 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag CIV. Voetbal en veiligheid

Jaarverslag CIV. Voetbal en veiligheid Jaarverslag CIV Voetbal en veiligheid Seizoen 2016/2017 1 2 Inhoud Voorwoord 5 1 Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 7 2 De politie en het betaald voetbal 9 3 De inzet van de politie 13 3.1

Nadere informatie

v 1. Kennen van verantwoordelijkheden als organisator (verantwoordelijk mbt veiligheid: inschatten en identificeren veiligheidsrisico s, nemen betreffende beheersmaatregelen, draaiboeken) 2. Kennen

Nadere informatie

Samen D ran Naar veilig voetbal in Doetinchem

Samen D ran Naar veilig voetbal in Doetinchem Samen D ran Naar veilig voetbal in Doetinchem Auditteam Voetbal & Veiligheid, mei 2016 1 Achtergrond en aanleiding van deze notitie Het Auditteam Voetbal & Veiligheid (hierna: Auditteam) is ingesteld door

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 3 september 2012 Onderwerp Voetbal en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 3 september 2012 Onderwerp Voetbal en Veiligheid > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Veiligheid

Nadere informatie

Onderzoek naar incidenten rond MVV-Fortuna Sittard 7-11-2008

Onderzoek naar incidenten rond MVV-Fortuna Sittard 7-11-2008 Onderzoek naar incidenten rond MVV-Fortuna Sittard 7-11-2008 Onderzoek naar incidenten rond MVV-Fortuna Sittard 7-11-2008 Amsterdam/Den Haag, juni 2009 Auditteam Voetbalvandalisme t +31 (0) 20 625 75 37

Nadere informatie

Audit. Willem II. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. Willem II. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit Willem II Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting oktober 2010 Audit Willem II Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting oktober 2010 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank

Nadere informatie

Auditteam Voetbal en Veiligheid

Auditteam Voetbal en Veiligheid Auditteam Voetbal en Veiligheid Voetbalveiligheid 2009-2012 Auditteam Voetbal en Veiligheid 1. Inleiding 7 1.1 Het Auditteam Voetbal en Veiligheid 7 1.2 Activiteiten van het Auditteam 7 1.3 Beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/ 14 I TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

Audit. Auditteam Voetbal en Veiligheid. 0-meting november 2010

Audit. Auditteam Voetbal en Veiligheid. 0-meting november 2010 Audit AZ Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting november 2010 Audit AZ Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting november 2010 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid Met dank aan AZ Gemeente

Nadere informatie

Audit. Sparta Rotterdam. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. Sparta Rotterdam. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit Sparta Rotterdam Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting april 2012 Audit Sparta Rotterdam Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting april 2012 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Nadere informatie