SCHOOLGIDS 2010/2011 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2010/2011 1"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 2010/2011 1

2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting de Mare, Scholen met een eigen verhaal De openbare basisscholen van de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe werken samen onder de naam Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. In onze naam de Mare laten we zien dat we graag in dialoog gaan met elkaar. De Mare betekent het mondeling overgeleverde verhaal. Een bericht zoals dat vroeger werd overgebracht door een heraut en zoals dat we dat nu doen in persoonlijke gesprekken. Natuurlijk worden er ook in de klas dagelijks verhalen verteld, die leiden tot een leerzame dialoog. In ons logo herken je het opengeslagen boek. Het figuurtje in de vorm van een M symboliseert de sprong van verleden naar toekomst en de manier waarop we dit doen: positief en enthousiast. Ook de drie kleuren hebben een betekenis. Het blauw staat voor betrouwbaarheid, het geel voor inspiratie en het rood voor dynamiek en daadkracht De schoolgids informeert u over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt. Als dit niet het geval is, kent u de school misschien al uit verhalen van andere ouders of zit uw kind op een van de andere openbare scholen. In alle gevallen hoop ik dat deze gids u díe informatie geeft die u wenst. Alles wat zich op school afspeelt, heeft als doel onze leerlingen zoveel mogelijk te bieden en draagt bij aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Wanneer ouders/verzorgers hun kind aanmelden op een basisschool, dan vertrouwen zij de zorg voor hun kind voor een deel toe aan de school. Daarom is het erg belangrijk, dat zij een school kiezen waarin zij vertrouwen hebben. Op onze scholen wordt op de eerste plaats goed les gegeven. Daarnaast zijn er nog veel andere zaken, die wij voor de ontwikkeling van de kinderen belangrijk vinden en waar de scholen aan werken. Te denken valt aan: het hebben van een goede en veilige sfeer op school, het leren omgaan met anderen en de omgeving, het ontwikkelen van creativiteit, het ontwikkelen van de motoriek, het hebben van goed contact tussen school en ouders. Kortom het is een gids, die belangrijk is voor u als ouders/verzorgers van een kind/kinderen, die naar één van de openbare scholen gaat. Vele "eerste"-vragen van ouderzijde kunnen hiermee worden beantwoord. Uiteraard kunt u voor nadere vragen altijd op onze school terecht. Tot slot wil ik de samenstellers danken voor de goede prettige wijze waarop de schoolgids tot stand is gekomen. 2

3 Met vriendelijke groet, Adrie Bolijn, Algemeen directeur Stichting de Mare. Inhoud: Hoofdstuk Voorwoord Hartkampschool, school met hart voor uw kind Visie, motto, missie en profiel De school De organisatie van het onderwijs Beschrijving van de vakken De zorg voor onze leerlingen De resultaten van het onderwijs De ouders De medezeggenschapsraad De leerkrachten en het overige personeel De leerlingen Veiligheid Praktische zaken Slotwoord Bijlage Bijlage Bijlage

4 1. Hartkampschool, school met hart voor uw kind Op onze school: is iedereen welkom kan ieder kind zijn of haar talenten ontwikkelen werkt het team plezierig samen om goede resultaten te boeken wordt iedere leerling consciëntieus gevolgd gaat iedereen respectvol met elkaar om is veel aandacht voor gezondheid Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Dat betekent dat alle kinderen welkom zijn op onze school. We werken niet vanuit een geloof of geloofsovertuiging, maar wel met respect voor ieders geloof en denkrichting. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen. In de methodes die wij gebruiken, staat een optimale ontwikkeling van het kind centraal. En we doen er alles aan om alle talenten uit het kind te halen. We hebben kleine groepen, zodat ieder kind veel individuele aandacht krijgt. De mensen, die op de Hartkampschool werken, doen dat met veel plezier. De leerkrachten besteden veel aandacht aan overleg over leerlingen, handelingsplannen, methodes en organisatorische zaken. Jaarlijks volgen alle teamleden nascholingscursussen. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen, werken we met toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van kinderen. Bovendien geeft het een totaalbeeld van de school. Volgens de enquête van 2009 gaan alle kinderen met plezier naar school. Voor een plezierig schoolklimaat volgen alle kinderen de Kanjertraining. We hanteren de onderstaande kanjerafspraken: We vertrouwen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig We helpen elkaar De Hartkampschool heeft als profiel: de gezonde school. We zetten ons in voor een gezonde samenleving middels het speciaal voor onze school opgezette Hartenplan. Alle bovengenoemde punten komen in deze schoolgids uitgebreid aan de orde. 4

5 2. Visie, motto, missie en profiel Vanuit de levensbeschouwelijke/ maatschappelijke visie hebben we respect voor ieders godsdienst, levensbeschouwing en leefstijl. Vanuit onze pedagogische visie bieden we de kinderen een positief pedagogisch klimaat. Zorg, gezondheid, veiligheid en welzijn zijn belangrijk. Kinderen hebben veel behoefte aan structuur, wij bieden veel structuur in ons dagprogramma. Vanuit onze didactische visie willen we dat kinderen denken en handelen als zelfstandige mensen met oog voor zelfreflectie en zelfverantwoordelijkheid. Vanuit het kind is het volgende van belang: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Hoe zien wij de mens en de samenleving? Ieder mens is uniek. Mensen hebben andere mensen nodig om zich te ontwikkelen. Een mens, een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaande weg. Leren doe je van en met elkaar. Mensen, kinderen maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij de kinderen in het maken van keuzes. Mensen, kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesse, karakter enz. Ons onderwijs sluit aan op die verschillen. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie, die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de eisen die de samenleving stelt. De volgende waarden staan centraal: Respect Kinderen en volwassenen tonen in houding en gedrag respect voor elkaar. Wij hanteren hiervoor het protocol van De tien gouden gedragsregels. Zelfvertrouwen Kinderen en volwassenen ondersteunen en versterken bij elkaar het gevoel opgewassen te zijn tegen de eisen, die we aan elkaar stellen en die de omgeving ons stelt. Verantwoordelijkheid Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust, dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe. Eerlijkheid Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar. Openheid Wij zorgen voor openheid naar ouders toe. Met de ouders wordt een goede band opgebouwd. Veiligheid Kinderen en leerkrachten voelen zich samen verantwoordelijk voor een veilige sfeer in de school. De omgang van leerkrachten met kinderen in de school kenmerkt zich door een uitnodigende houding, kindvriendelijkheid en gelijkwaardigheid. Betrokkenheid Leerkrachten, kinderen en ouders tonen betrokkenheid naar elkaar. 5

6 Ons doel is: De kinderen een stimulerende leeromgeving bieden, waarin zij zich prettig en veilig voelen en waar ze plezier hebben. Dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden. Een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de individuele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Motto en missie Ons motto is: Hartkampschool, school met hart voor het kind. Onze missie is: Werken met hart, hoofd en handen. werken in een veilige omgeving werken aan verschillen werken aan zelfstandigheid werken aan goede zorg werken en.. ruimte voor kunst en cultuur werken aan het profiel van de gezonde school werken aan goed burgerschap Ons profiel: De gezonde school De Hartkampschool is een gezonde school. We werken aan de ontwikkeling van een gezondheidsbeleid. Gezondheid staat volop in de aandacht. We weten, dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Gezonde voeding, gezond bewegen en gezond gedrag zijn de bouwstenen voor de gezonde school. Termen als gezondheid, samenwerken, initiatieven nemen en verantwoordelijkheid dragen nemen een belangrijke plaats in bij de activiteiten en werkvormen, die we hanteren. Onderwijs dat kinderen leert deel te nemen aan een duurzame en leefbare samenleving, een samenleving waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Een verantwoordelijkheid die begint bij jezelf. De gezonde school uitgewerkt in drie thema s: Gezond gedrag Gezond gedrag heeft veel onderwerpen, waar we aandacht aan besteden, zoals hygiëne, mondverzorging, voorlichting over alcohol, drugs en roken, digitaal pesten en seksuele voorlichting. We doen mee aan projecten, die aangeboden worden door de GGD. Gezond gedrag is ook hoe je met elkaar omgaat. Door de Kanjertraining leren de kinderen dat respect voor ieder mens bovenaan staat. Gezonde voeding Er is veel aandacht voor gezond en ongezond voedsel. We geven voorlichting over eetpatronen en ieder jaar organiseren we een themaweek. Bovendien is iedere woensdag gezonddag, dat betekent dat ieder kind iets gezonds meeneemt als tussendoortje naar school. Dit heeft een positief effect op de rest van de week. We promoten gezond trakteren bij een verjaardag. 6

7 Gezond bewegen Naast de reguliere lessen gym is er veel aandacht voor sport en bewegen. Ieder jaar organiseren we een sportweek, waarin de kinderen workshops volgen in verschillende sporten. Tussen de lessen door zijn bewegingsoefeningen, zodat de concentratie daarna weer optimaal is. Natuurlijk doen we zo veel mogelijk mee aan sportactiviteiten, georganiseerd door derden. Actief Burgerschap en het Hartenplan Actief Burgerschap houdt in dat kinderen kennis, houding en vaardigheden verwerven, die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het leven. Actief een bijdrage leveren aan je leefomgeving, je medeverantwoordelijk voelen en bereid zijn democratisch gedrag te vertonen. In het kader van Actief Burgerschap is speciaal voor de Hartkampschool het Hartenplan ontwikkeld. Bij Actief Burgerschap is het van groot belang, dat ieder mens zorg moet dragen voor de omgeving en voor de medemens in de omgeving. De doelen van ons Hartenplan zijn: samenwerken, saamhorigheid, blik verbreden, leren omgaan met mensen met een handicap, ouderen en peuters. Leerlingen uit de bovenbouw ontfermen zich wekelijks over de kinderen van groep 1 en 2, door samen te spelen op het schoolplein. Regelmatig doen ze spelletjes met de kleuters en ze helpen bij de computers. Tijdens de jaarafsluiting zorgden de oudste kinderen voor de jongste kinderen bij de winterwandeling. Gedurende het schooljaar staan de volgende activiteiten in het middelpunt: Project: een groots opgezet themaproject, dat kunst en cultuur benadrukt, met een bijzondere afsluiting voor iedereen. Boekenwurmen: lezen en lezen en lezen, voorleeswedstrijd, boekbesprekingen, kinderboekenweek, leesbevordering. Podiumkanjers: optreden doen we vaak. The end of : een musical, speciaal voor de school geschreven. Een speciaal afscheid van groep 8 leerlingen en hun ouders, een jaaarafsluiting met de hele school, een eindejaarsfeest met picknick Sport in beeld: ontmoetingen en sportactiviteiten. 7

8 Belangrijk voor het onderwijs op de obs Hartkamp zijn de volgende punten: Samenwerken Kindgericht onderwijs Leren leren Brede ontwikkeling Creativiteit Sociaal-emotioneel welbevinden. Zelfstandigheid Plezier, vaardigheden en kennis Afstemming Samenwerken Kinderen staan niet als eenlingen in de wereld. Zij trekken met elkaar op, ze leren van elkaar en ze ervaren de waardering als ze elkaar helpen. We willen een leeromgeving creëren, waarin kinderen ondervinden dat samenwerken plezierig en waardevol is. School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. In een samenwerkende relatie kunnen ouder en leerkracht elkaar versterken. De school zorgt voor heldere en adequate informatie met betrekking tot de leervorderingen, zowel in kennis en vaardigheden als in sociale competenties. Kindgericht onderwijs We gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Kindgericht onderwijs houdt voor ons in dat wij heel gericht de ontwikkeling van ieder kind volgen. Leren leren Leren houdt voor ons meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, met leren hanteren van oplossingsmethoden en toepassen van denk- en leerstrategieën. Brede ontwikkeling Wij streven een brede ontwikkeling na, waarbij de verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Creativiteit In ons onderwijs is de ontwikkeling van creatieve vermogens van kinderen een belangrijk uitgangspunt. Er is veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie. Dans, drama en beeldende vorming zijn in het lesprogramma verweven. 8

9 Sociaal-emotioneel welbevinden Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Zelfstandigheid Leerlingen worden in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren de kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Plezier, vaardigheden en kennis Het is belangrijk dat leerkrachten en kinderen met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit horen bij onze standaarduitrusting. Vanuit het plezier in werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen. Afstemming We houden rekening met verschillen tussen kinderen en passen ons onderwijs aan op dat gegeven. 9

10 3. De school Zakelijke gegevens Obs Hartkamp Hartkampweg WC Raalte Tel: Fax: Website: Directeur: Ineke van der Toom Rol Adj. directeur: Anneke Schep Brinnummer: 18 NZ Bevoegd gezag Stichting de Mare Monumentstraat 55d 8102 AK Raalte Tel: Fax: Algemeen directeur: Dhr. A. Bolijn Tel: Inspectie van het Basisonderwijs: Website: Vragen over het onderwijs: tel Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel Situering van de school Onze school ligt in de wijk Langkamp. Het is een buurt uit de jaren 70. De school is gebouwd in Het schoolgebouw is rustig gelegen, aan het einde van een doodlopende weg. Daardoor is er geen hinder van verkeersoverlast. De kinderen kunnen de school veilig bereiken. De schoolpleinen zijn groot en liggen beschut. Voor de kleuters is er zelfs een apart plein. Er zijn veel speelmogelijkheden, zoals een voetbalplein, een tafeltennistafel en een prachtig klimtoestel. Samen spelen wordt bevorderd door het gebruik maken van diverse speelattributen. We zorgen ervoor dat de speelattributen regelmatig vernieuwd worden. De school is aan de buitenkant te herkennen aan de grote Harten, die verwijzen naar de naam van de school en het Hartenplan. 10

11 Het gebouw De school heeft 9 lokalen. Een lokaal is ingericht als computerlokaal. Het speellokaal wordt gebruikt voor de spel en gymlessen van de onderbouw en voor dans en drama-activiteiten. We hebben een grote hal, waar een podium staat. Dit podium wordt gebruikt voor de toneel - en muziekopvoeringen. We maken gebruik van een professionele geluidsinstallatie en verlichting. De hal wordt ook gebruikt voor het overblijven en handvaardigheidlessen. De extra lokalen worden ingezet om de combinatiegroepen op diverse momenten te splitsen, voor de vakleerkracht muziek en de godsdienstlessen. De intern begeleider/remedial teacher heeft een speciale ruimte om kinderen extra te begeleiden. Het naastgelegen gymlokaal wordt gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Brede school De brede school is een definitie voor de samenwerkende partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. In de praktijk betekent dit dat de brede school een plaats is waar peuterspeelzaal, school en voor- en naschoolse opvang in elkaar samenvloeien. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Een ander doel is het aanbieden van een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang. De gemeente Raalte heeft het plan om de Hartkampschool te verplaatsen naar een nieuw te bouwen locatie in de buurt, nog even uitgesteld. Een werkgroep blijft actief het bredeschoolconcept promoten. Schoolgrootte De school wordt hoofdzakelijk bezocht door kinderen uit de wijk. De laatste jaren hebben we te maken met een teruglopend leerlingenaantal. De oorzaak hiervan is de vergrijzing van de wijk en verhuizingen naar elders. We verwachten dat het de komende jaren rond de 80 zal liggen. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. In het schooljaar 2010/2011 is de verdeling als volgt: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8. Er werken 9 mensen op onze school. Het klimaat van de school De Hartkampschool is een gezellige en kindvriendelijke school, een school waar alle kinderen zich veilig voelen. De omgang met kinderen is open vanuit een opvoedingsperspectief. De school ontwikkelt verschillende activiteiten, die samen dit open klimaat bepalen. Rust is hierbij een kernbegrip. Alleen in een rustige, veilige omgeving kan geconcentreerd gewerkt worden. Met de ouders streven wij een open communicatie na. Regelmatig worden er projecten en activiteiten georganiseerd, die niet alleen een gezamenlijke deelname van alle leerlingen bieden, maar ook een ontmoetingspunt zijn voor ouders onderling en voor ouders en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is op onze school. Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en gaat het leren meer vanzelf. 11

12 4. De organisatie van het onderwijs Aandacht voor elk kind Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met snelle en zwakke leerlingen. Binnen de groep wordt er vanuit de basisstof/ herhalingsstof/verrijkingsstof gedifferentieerd. Dit betekent dat alle leerlingen zich de basisstof eigen moeten maken en dat leerlingen die meer kunnen ook vaak de wat moeilijker verrijkingsstof maken. Soms worden er in beperkte mate individuele programma s aangeboden aan leerlingen die moeite hebben met de basisstof. De onderwijstijd De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) volgen minimaal 880 uren onderwijs per jaar en de bovenbouwkinderen (groep 5 t/m 8) volgen minimaal 1000 uren onderwijs. Hoe de uren verdeeld zijn over de diverse vakken staat in ons activiteitenplan. In de jaarlijks uit te geven schoolkalender leest u alles over schooltijden, vakanties en vrije dagen. De activiteiten voor de kinderen Wat leert mijn kind eigenlijk allemaal? Groep 1 en 2 De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt van die in andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in de groepen 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds naar terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. In groep 2 gaat dit door, maar ligt de nadruk op het voorbereidende schrijven, lezen en rekenen. In het lokaal hangt bijvoorbeeld een letterparaplu, waar elke week een andere letter aan komt te hangen. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met letters en cijfers. Aan de hand van diverse thema s (voorjaar, stenen, winkel, de zee) komen allerlei vakken aan de orde. Wie speelt in de poppenhoek is bezig met taalontwikkeling, wie met lotto speelt, leert de kleuren of getallen kennen, wie golven tekent is bezig met voorbereidend schrijven. 12

13 Basisvaardigheden In groep 3 leren de kinderen de eerste beginselen van de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende methodes: Lezen en taal: Veilig Leren Lezen Rekenen: Wereld in getallen Schrijven: Pennenstreken 5. Beschrijving van de vakken Lezen Aanvankelijk lezen. In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. We werken met de methode Veilig Leren lezen. Dit is een uitgebreide en veilige manier om het lezen te leren. Uitgebreid door de vele materialen en veilig omdat kinderen die problemen hebben meteen extra begeleiding krijgen. Veilig Leren Lezen gaat uit van de verschillen in ontwikkeling die kinderen tijdens het leesproces doormaken. Er is veel aandacht voor extra begeleiding en zelfstandigheid. Kinderen leren plannen middels het planbord. Bij het voortgezet aanvankelijk lezen, komen naast het technisch lezen, meerdere aspecten van het lees- taalonderwijs aan de orde, zoals: begrijpend lezen, leespromotie, leesbeleving en taalactiviteiten op het gebied van luisteren, spreken, taalbeschouwing, stellen en spellen. Voortgezet lezen In groep 4 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld. Wij maken gebruik van de methode Estafette. De leerlingen werken met leerstofpakketten, die aansluiten bij hun leesniveau. Dit leesniveau wordt bepaald door de uitslag van de DMT (drieminuten- toets) en de AVI- score. Estafette is een methode voor voortgezet lezen die deze verschillen als uitgangspunt neemt. Maar het uiteindelijke doel is voor alle leerlingen gelijk: met Estafette haalt iedere leerling in zijn eigen tempo de eindstreep. De kinderen worden drie keer per jaar getoetst op leesvaardigheid. De AVI- toets test de leerlingen op het lezen van een tekst, die ze in een bepaalde tijd, met inachtneming van de leesfouten moeten lezen. Begrijpend lezen In de groepen 4 t/m 8 hanteren wij voor begrijpend lezen de methode Goed Gelezen. Onder begrijpend lezen verstaan we: het achterhalen van de betekenis of bedoeling van een tekst. In de methode komt ook het studerend lezen aan de orde. De bedoeling van studerend lezen is, dat de informatie dieper verwerkt wordt om deze te onthouden en mondeling of schriftelijk te reproduceren. Boekpromotie Ook vinden wij het belangrijk om kinderen de liefde voor het boek bij te brengen. Daarom wordt er dagelijks voorgelezen. Er vinden ook activiteiten plaats in het kader van boekpromotie. Een van die promotieactiviteiten is het organiseren een voorleeswedstrijd op school in het kader van de landelijke voorleeswedstrijd voor kinderen. Taal In onze samenleving heeft taal vooral een communicatieve functie. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan een ander door te geven. Door taal kunnen we ons verstaanbaar maken en ook anderen verstaan. Taal stelt ons in staat informatie aan elkaar door te geven. Deze informatie gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. 13

14 Mondeling gebeurt dit door spreken en luisteren. Vanaf groep 3 houden de kinderen ieder jaar een spreekbeurt en in de bovenbouw leren ze presentaties te geven. Op de Hartkampschool wordt vanaf groep 4 gewerkt met de taalmethode Taal in beeld. De taalopdrachten spreken zeer tot de verbeelding van de leerlingen, dat motiveert. Ze gaan aan de slag met alledaagse en herkenbare taal uit de wereld om hen heen. De methode biedt maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren. Spelling in beeld staat voor realistisch spellingonderwijs. De leerlingen worden geconfronteerd met alledaagse contexten, waarin spelling een rol speelt. Spellingsstrategieën en- categorieën krijgen veel aandacht. Rekenen en wiskunde Voor rekenen gaan we dit schooljaar beginnen met een nieuwe rekenmethode. Deze methode heet De wereld in getallen. De leerstof is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begrip, oefenen en automatiseren. In elke les wordt geoefend en geautomatiseerd, zowel in het vlug en goed boek als in de computerprogramma s. Op deze manier leren de kinderen sommen steeds sneller uit te rekenen en leren uiteindelijk automatiseren. De thema s van de blokken sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Voor en na de toets is er tijd om de zwakke rekenaars extra te ondersteunen middels de verlengde instructie. Kinderen, die extra remediering nodig hebben, gaan aan de slag met Maatwerk rekenen. Kinderen, die meer aan kunnen, vinden extra oefeningen en daarmee uitdaging in de Pluswerkboekjes en in de van alles wat opgaven. Schrijven In groep 3 wordt er geoefend met de schrijfmethode Pennenstreken. Naast de leesletter, wordt meteen de schrijfletter aangeboden. Halverwege groep 3 leren de leerlingen aan elkaar schrijven. Het schrift is lichthellend naar rechts. Vanaf groep 4 werken we met de methode Schrijftaal. Er zijn oefenschriften voor rechtshandige en linkshandige kinderen. Bovendien zijn er voor de kinderen uit groep 7 en 8 oefenschriften, waarbij de kinderen kennismaken met diverse schrijfwijzen. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken we met de methode Just do it. De kinderen maken zich het Engels eigen zoals ze Nederlands geleerd hebben. Dat betekent: eerst luisteren en spreken, dan lezen en schrijven. De woordenschat wordt systematisch herhaald en uitgebreid. Via speelse en gevarieerde oefeningen, spelletjes en liedjes ontdekt het kind de regels van het Engels. Gaandeweg bouwen de leerlingen zoveel zelfvertrouwen op dat zij onbekommerd Engels durven te spreken. Op school, thuis en in het buitenland. 14

15 Wereldoriënterende vakken In de groepen 1 en 2 wordt thematisch aan verschillende onderwerpen gewerkt. Vanaf groep 3 werken we met methodes voor de verschillende kennisgebieden. Deze kennisgebieden zijn: Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur Verkeer Aardrijkskunde Voor aardrijkskunde volgen we van groep 3 t/m 8 de methode Hier en daar. In de groepen 3, 4 en 5 wordt uitgegaan van de eigen omgeving. In groep 6 komen Nederland en Europa aan de orde. In groep 7 gaan we uit van Europa en de wereld, terwijl in groep 8 de wereld en Nederland behandeld worden. De volgende hoofdthema s worden ieder leerjaar in een vaste volgorde aangeboden: de kaart, wonen, water, landschap, werken, cultuur, natuur en verkeer. Geschiedenis Voor geschiedenis werken we vanaf groep 3 met de methode Tijdstip. Deze geschiedenismethode bekijkt de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. In groep 3 en 4 staan de lessen in het teken van de verkenning van vroeger. Groep 5 werkt aan thema s en in de groepen 6, 7 en 8 wordt de geschiedenis chronologisch behandeld. Natuur Voor het natuuronderwijs werken we met Natuurlijk. Natuuronderwijs gaat over de levende natuur en de niet-levende natuur, zoals de thermometer, fietsverlichting of het bouwen van een robot. Verkeer Het verkeersonderwijs wordt gegeven met de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 1 en 2 gebruiken we Rondje Verkeer, in de groepen 3 en 4 heet de krant Stap vooruit. De groepen 5 en 6 werken met OVEF (Op Voeten En Fietsen). In groep 7 en 8 wordt de JVK (Jeugd Verkeerskrant) gebruikt. In groep 7 worden de kinderen voorbereid op het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Creatieve vakken In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. Vanaf groep 3 besteden we ruim aandacht aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma, niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Tekenen, handvaardigheid, dans en drama vinden we heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor deze vakken volgen we de lessenserie van Moet je doen. 15

16 Muziek Samen muziek maken zorgt voor ontspanning. Samen muziek beleven is een plezierige activiteit. De leerkrachten geven regelmatig zelf muziekonderwijs, maar er komt ook een vakleerkracht het muziekonderwijs verzorgen. Bewegingsonderwijs Met alle groepen volgen we de methode Planmatig bewegingsonderwijs. De groepen 2 t/m 8 volgen deze lessen in het naastgelegen gymlokaal en in de school wordt het speellokaal gebruikt voor de groepen 1 en 2. De volgende activiteiten komen aan de orde: springen, rollen, duiken, zwaaien, mikken, klauteren, balanceren, jongleren, passeren en onderscheppen, atletiek. Leerlingen van de groepen 5 en 6 nemen op woensdagmorgen deel aan het schoolzwemmen. Zij krijgen een half uur les van zweminstructeurs in het zwembad. Buiten de lessen bewegingsonderwijs, doen de kinderen van de bovenbouw ook mee aan verschillende toernooien, georganiseerd door de schoolsportraad. Op de kalender staan: volleybal, handbal en voetbal. Tevens wordt er jaarlijks een diplomadag georganiseerd voor de groepen 7 en 8. De leerlingen leren omgaan met de verschillen onderling, met winst en verlies en het leggen van contacten. Computers in de school Computers worden in alle groepen ingezet, te beginnen in groep 1 (voor bijvoorbeeld het leren van vormen, voorbereidend rekenen, het aanleren van kleuren) t/m groep 8 (voor bijvoorbeeld het vergaren van informatie voor werkstukken en ter ondersteuning van het taal- en rekenonderwijs). Digiborden in de school Met de komst van het digibord in iedere groep wordt er interactief lesgegeven. Een digitaal schoolbord bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is er het scherm (het eigenlijke bord), een beamer, die de digitale informatie op het bord projecteert, geluidsspeakers, een computer en de software. Instructies worden aantrekkelijker, leerkrachten hebben een geweldig stuk gereedschap in handen om ervoor te zorgen dat de leerlingen nog beter bij de les blijven. Zelfstandig werken Er is veel aandacht voor zelfstandig werken in alle groepen. In de groepen 1 en 2 wordt het planbord ingezet, zodat de kinderen leren plannen. Er wordt gewerkt volgens het circuitmodel. In groep 3 volgen de kinderen de planbord- activiteiten van Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 wordt gedurende een deel van de dag gewerkt met een dag - of weektaak. We stimuleren de kinderen om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken, hulp te vragen aan klasgenootjes, samen te werken met anderen. 16

17 Zelfstandig werken is een belangrijk middel om kinderen te leren taakgericht en geconcentreerd bezig te zijn. Ze leren een kritische werkhouding ontwikkelen. Een belangrijk hulpmiddel is de dobbelsteen met een vraagteken (ik snap het even niet), rode kant (ik wil niet gestoord worden) en groene kant (ik kan je wel helpen). Tijdens het zelfstandig werken richt de leerkracht zich op kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Kunst en cultuur educatie Regelmatig wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur. Zo is er ieder jaar een groots opgezet project, waarbij de verschillende vormen van kunst en cultuur uitgebreid aan de orde komen. Er wordt veel aandacht besteed aan dans, drama, literatuur, muziek, beeldende kunst en cultureel erfgoed. Bikkers (beroepskunstenaars in de klas) worden ingehuurd om op professionele wijze bij de kinderen hun kennis en vaardigheden te vergroten. Sociaal-emotionele vaardigheden Op de gezonde school is gezond gedrag heel belangrijk. Wekelijks volgen de kinderen lessen van de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat ervan uit, dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen, zowel jong als oud. Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je een zwarte pet op hebt. Ook verbinden we daar een dier aan, in dit geval de pestvogel. Je kunt je ook grappig gedragen en zorgen, dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een rode pet op hebt. Hierbij hoort de aap. Kinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat zielig gedragen. Dan zeggen we dat je een gele pet op hebt. Hierbij hoort het konijn. Je kunt je ook normaal, assertief, stevig gedragen en je laten aanspreken op je gedrag: dan heb je de witte pet op. Hierbij hoort de de tijger. Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de Kanjertraining is om de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten. Deze staan symbool voor een bepaalde vorm van gedrag. De witte pet: het gedrag van een kind met een witte pet is rustig. Het kind gedraagt zich beschaafd, het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is behulpzaam en te vertrouwen. De zwarte pet: het gedrag van een kind met een zwarte pet is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, manipuleren, bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn. De gele pet: het gedrag van een kind met een gele pet is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen, maar vindt alles eng, 17

18 bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind gepest of genegeerd worden. De rode pet: het gedrag van een kind met een rode pet is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen, maar wijzen snel naar een ander. We zien bij ons op school steeds meer het wittepetgedrag. Pesten Aan het begin van het nieuwe schooljaar ondertekenen alle kinderen het door de groep opgestelde pestprotocol. Pesten via internet komt jammer genoeg ook voor. We wijzen de kinderen op de gevaren hiervan. Als we pesten via internet signaleren, maken we dit onmiddellijk in de groep bespreekbaar. Vanaf groep 5 ondertekenen de kinderen ook het internetprotocol. 18

19 6. De zorg voor onze leerlingen Opvang nieuwe leerlingen Op iedere basisschool kunnen alle kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt worden toegelaten. Om een goede keuze voor een basisschool te kunnen maken, organiseren alle basisscholen een keer per jaar per jaar een open dag. De kinderen die bij ons zijn ingeschreven, worden voordat het kind start, thuis bezocht door de leerkracht. U vult dan een formulier in met de persoonlijke gegevens. Tevens worden er dan afspraken gemaakt voor vier kijkochtenden. De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal geweest. We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We willen graag aansluiten op de aanpak en ervaringen van de peuterspeelzaal. De leerkrachten van de peuterspeelzalen in Raalte vullen voor elk kind een ontwikkeling- volgsysteem in, de OVP. Dit formulier komt in ons leerling-dossier. Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind. Met al die informatie zijn onze leerkrachten nog beter in staat om uw kind precies de goede begeleiding te geven. Kinderen, die van een andere basisschool komen, kunnen een dag kennis maken, voordat ze definitief op school komen. Vooraf is er al een gesprek geweest met de ouders betreffende aanmelding en plaatsing. Het leerlingvolgsysteem In de groepen 1 en 2 worden de kinderen gevolgd, met het GOVK, een ontwikkelingvolgsysteem voor kleuters. De volgende gebieden worden gevolgd: auditieve waarneming, ruimtelijke oriëntatie, visuele waarneming, taal - denken, taal - lezen, rekenen - denken, taal - communicatie, fijne motoriek, grove motoriek, spelontwikkeling en de werkhouding. Om de vorderingen van leerlingen goed te kunnen volgen worden er gedurende het schooljaar naast de methodegebonden toetsen, diverse landelijk genormeerde toetsen afgenomen, de CITO toetsen. We willen dan zien hoe de kinderen zich ontwikkelen ten opzichte van leeftijdgenoten. De CITO- scores worden in vijf niveaus ingedeeld: A t/m E, waarbij A het hoogste en E het laagste niveau is. De resultaten van de toetsen worden besproken door het team en de intern begeleider. Aan de hand van deze resultaten worden er voor de groep en/of voor de individuele leerling handelingsplannen opgesteld. Met dit handelingsplan gaat de groepsleerkracht of remedial teacher aan het werk. De leerlingen van groep 7 maken de CITO entreetoets en halverwege groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Deze gegevens worden mede gebruikt voor een advies wat betreft de beste vorm van vervolgonderwijs. De verslaggeving van gegevens over leerlingen De groepsleerkracht registreert de observaties of de resultaten van dictees, proefwerken, toetsen e.d. in de groepsmap. De ouders van de groepen 1 en 2 worden twee keer per jaar uitgenodigd en de ouders van de groepen 3 t/m 8 krijgen voor de uitreiking van het rapport drie keer per jaar de gelegenheid met de groepsleerkracht en/of intern begeleider te praten. Onderdeel van het gesprek zijn de resultaten en de ontwikkeling van de betreffende leerling. Op verzoek van de groepsleerkracht, de intern begeleider of de ouders kan extra onderzoek gedaan worden. Meestal gebeurt dit als zich een probleem voordoet in het 19

20 ontwikkelingsverloop van de leerling. Verslagen van dit soort onderzoeken worden in het leerling-dossier bijgehouden en worden natuurlijk ook met de ouders besproken. Natuurlijk kunnen ouders, indien zij dit wenselijk achten, op aanvraag dit dossier inzien en altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Wij stellen ons ten doel een zorgstructuur in te richten waarbij alle leerlingen die zorg nodig hebben, deze ook krijgen om een ononderbroken ontwikkelingsproces te waarborgen. Kortom: Onderwijs op maat. Sociaal-emotionele vaardigheden We volgen de kinderen op sociaal-emotioneel gebied met het Eggo+ systeem. Op een scoreformulier scoren we de kinderen twee keer per jaar op het onderdeel werkhouding. We bekijken werkmotivatie, werktempo, taakgerichtheid, diepteconcentratie, zelfstandig werken, zelfvertrouwen bij het werken. Tevens bekijken we van het sociaal-emotioneel gebied de volgende items: contact met medeleerlingen, samenwerken, samenspelen, conflictfrequentie, assertiviteit, beweeglijkheid, regelgedrag, welbevinden, persoonlijke aanspreekbaarheid en contact met de leerkracht. Externe hulpverlening Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Salland. WSNS Salland Bezoekadres: Monumentstraat 55a, Raalte. Postadres: Postbus 66, 8100 AB Raalte tel Het samenwerkingsverband WSNS Salland heeft het Zorgplatform Salland opgericht. Doel is om voor iedere leerling in het basisonderwijs die problemen ondervindt op school zo goed mogelijke en passende hulp te bieden. Soms heeft een kind te maken met complexere problemen en/of zijn meerdere organisaties bij het kind betrokken. In zo n situatie kan voor afstemming en advies een bespreking in het ZAT (zorgadviesteam) voorgesteld worden. Het ZAT vergadert maandelijks. De twee intakers van het Zorgplatform Salland, een orthopedagoog van Bureau Jeugdzorg, een maatschappelijk werker van Carinova en een jeugdarts van de GGD vormen samen het ZAT. Als in groep 1 of 2 blijkt dat een kleuter achterstand heeft of het gedrag opvalt, dan kan een aanvraag voor ondersteuning van het team JKR (jonge risico kinderen) ingediend worden. De begeleider van het team JKR heeft als taak de leerkracht te ondersteunen en aanwijzingen te geven bij het handelen met het kind of de begeleider biedt zelf hulp aan de leerling. Bovendien kan de leerkracht middels collegiale consultatie ondersteund worden door de dyslexiespecialist. Als de zorg van een basisschool ontoereikend is, kan het zinvol zijn een speciale vorm van basisonderwijs te gaan volgen. Hiervoor wordt door de PCL ( permanente commissie leerlingenzorg) een beschikking afgegeven. De school biedt de mogelijkheid een afspraak te maken met schoolmaatschappelijk werk. 20

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Adrie Bolijn, Algemeen directeur Stichting de Mare.

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Adrie Bolijn, Algemeen directeur Stichting de Mare. Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting de Mare, Scholen met een

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen DE KANJERTRAINING. Op de Jozefschool wordt er in alle groepen kanjertraining gegeven. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. Doel van de Kanjertraining? Deze werkwijze biedt lln. kapstokken aan om beter

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos Sociaal emotionele ontwikkeling Jenaplanbasisschool Vlinderbos Versie: Januari 2016 Voorwoord: Op Vlinderbos hechten wij veel waarde aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol

Gedragsprotocol. Gedragsprotocol Gedragsprotocol 1 Inleiding De gangbare naam voor dit gedragsprotocol is pestprotocol. Echter; in dit protocol omschrijven we niet alleen hoe te handelen in geval van pesten. We geven er de voorkeur aan

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

WEEKBRIEF 30ste jaargang nr november Reijmerweg HG Renkum Tel

WEEKBRIEF 30ste jaargang nr november Reijmerweg HG Renkum Tel WEEKBRIEF 30ste jaargang nr. 11 25 november 2016 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 JARIGEN Sven, groep 8 Beau, groep 8 BEZOEK VAN..SINT NICOLAAS EN ZIJN

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel)..

Adres/postcode. Lichamelijke toestand. Zijn er bepaalde handicaps? Broer/zus op school geweest? Afstand school huis (voor leerlingen buiten Meppel).. OUDERFORMULIER in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) Gegevens aangemelde leerling Achternaam Roepnaam Volledige voornaam/-namen Geboortedatum Adres/postcode Woonplaats en -gemeente Telefoon Nationaliteit

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER SCHOOL

INTAKEFORMULIER SCHOOL INTAKEFORMULIER SCHOOL Vragenlijst in te vullen door de school ten behoeve van de hulpverlening aan een leerling. Verzonden d.d.: Binnengekomen d.d.: Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en het formulier

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

WELKOM! OUDERINFORMATIE GROEP 8 DINSDAG 08 SEPTEMBER 2015 19.30 UUR 21.30UUR

WELKOM! OUDERINFORMATIE GROEP 8 DINSDAG 08 SEPTEMBER 2015 19.30 UUR 21.30UUR WELKOM! OUDERINFORMATIE GROEP 8 DINSDAG 08 SEPTEMBER 2015 19.30 UUR 21.30UUR WELKOM! Voorstellen Groep 8 Regels in en om de klas Methoden Weektaak Huiswerk/Agenda BB/SB/FG Begeleiding Cito Toets Voortgezet

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie