Weet wat je moet doen bij een hartstilstand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weet wat je moet doen bij een hartstilstand."

Transcriptie

1 Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Vragen en antwoorden over de 6 minuten campagne en de 6 minuten zones. Vragen? Neem contact op met Dorien Poirters, communicatieadviseur Nederlandse Hartstichting, via of Zie ook en

2 Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn à slachtoffers per jaar. Minder dan 10% overleeft. De eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als omstanders 112 bellen, reanimeren en binnen 6 minuten de Automatische Externe Defibrillator (AED) toepassen is de overlevingskans het grootst. De Nederlandse Hartstichting wil met behulp van het publiek de overlevingskans bij een hartstilstand vergroten. Daarom is het Nationaal Programma Hartstilstand opgestart, dat als doel heeft de overlevingskans te vergroten naar 25% in Onderdeel van het Nationaal Programma Hartstilstand van de Nederlandse Hartstichting zijn de 6 minuten campagne en de 6 minuten zone. 6 minuten campagne De Hartstichting voert op dit moment een massamediale publiekscampagne; de 6 minuten campagne. De campagne laat het publiek zien wat je moet doen bij een hartstilstand (bel 112, reanimeer en defibrilleer binnen 6 minuten) en roept het publiek op om een reanimatie- en AEDcursus te volgen. De Hartstichting betaalt de kosten van de campagne geheel uit eigen middelen. Meer informatie via 6 minuten zone De Hartstichting motiveert gemeenten en bedrijven om een 6 minuten zone op te zetten. In zo n gebied is het volgende aanwezig: AED s, burgerhulpverleners (vrijwilligers die kunnen reanimeren en defibrilleren) en een reanimatieoproepsysteem. De overlevingskans bij een hartstilstand is groot omdat getrainde vrijwilligers direct en adequaat handelen binnen de eerste 6 minuten. Meer informatie via 2

3 Inhoud 6 minuten campagne 4 6 minuten zone 5 Hartstilstand 6 Cijfers 7 Reanimatie 9 AED 10 Reanimatie- en AED-cursus 12 3

4 6 minuten campagne Hoe is de 6 minuten campagne ontstaan? De 6 minuten campagne, oftewel publiekscampagne, is onderdeel van het Nationaal Programma Hartstilstand van de Nederlandse Hartstichting. De campagne was in 2007 gericht op bewustwording (Elke week 300 slachtoffers van een hartstilstand) en kennisoverdracht (Als je binnen 6 minuten helpt kan je een leven redden) en is in gericht op actie (Meld je aan voor een reanimatie- en AED-cursus). Wat is de hoofddoelstelling van het Nationaal Programma Hartstilstand? In januari 2012 is de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis 25%. Op dit moment is deze overlevingskans minder dan 10%. Welke uitingen heeft de 6 minuten campagne? De 6 minuten campagne is een massamediale publiekscampagne. Er zijn televisiespots, radiospots, advertenties en banners. Op staan de campagne-uitingen, waarin de stappen van het 6 minuten concept bel 112, reanimeer, defibrilleer- duidelijk zichtbaar zijn. Wat betekent het logo van de publiekscampagne? In het logo van de publiekscampagne zijn de stappen van het 6- minuten-concept weergegeven: bel 112, reanimeer en defibrilleer binnen 6 minuten. Wat is het 6 minuten concept? Nederlanders zijn in staat een hartstilstand te herkennen en weten hoe zij moeten handelen. Een omstander belt direct 112, geeft basale reanimatie en gebruikt binnen 6 minuten de Automatische Externe Defibrillator (AED). Het toepassen van de AED heet defibrilleren. De overlevingskans kan oplopen tot 50 à 70%. De Hartstichting is eigenaar van het 6 minuten concept. Uitingen van de 6 minuten campagne: de televisiespot en twee printuitingen. 4

5 6 minuten zone Wat is een 6 minuten zone? Een 6 minuten zone is een gebied waarin Automatische Externe Defibrillators (AED s) zijn, een reanimatie-oproepsysteem is en burgerhulpverleners. Dit zijn mensen die kunnen reanimeren en defibrilleren. Het gebied is zodanig ingericht dat burgerhulpverleners binnen 6 minuten een hartstilstand herkennen en handelen. Wat is een burgerhulpverlener? Een burgerhulpverlener is een omstander die hulp verleent aan het slachtoffer. Hij of zij belt 112, reanimeert en/of defibrilleert. Hij blijft bij het slachtoffer tot ambulancezorgverleners het overnemen. Zijn er 6 minuten zones in Nederland? De Hartstichting is op de hoogte van zo n 300 initiatieven voor 6 minuten zones in Nederland. Het betreft bedrijven, woonwijken, gemeenten en evenementen. Voorbeelden zijn te vinden op Hoe kan iemand bijdragen aan een 6 minuten zone? Mensen die een reanimatie- en AED-cursus hebben gevolgd, kunnen zich opgeven als vrijwilliger voor een 6 minuten zone. Als een telefonische melding via 112 binnen komt zal de meldkamercentralist de burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een SMS-bericht sturen op de mobiele telefoon met de instructies, plaats van de AED en het adres van het slachtoffer. De SMS wordt gestuurd naar meerdere burgerhulpverleners, zodat de kans groter is dat een van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en u er dus niet alleen voor staat. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via of Hebben alle meldkamers een reanimatieoproepsysteem? Een groot deel van de meldkamers in Nederland (19 van de 25) hebben of zijn van plan om binnenkort een reanimatie-oproepsysteem aan te schaffen zodat zij getrainde vrijwilligers, oftewel burgerhulpverleners, kunnen oproepen. Hoe zet je een 6 minuten zone op? Op de website vindt de bezoeker een praktische handleiding voor het opzetten van een 6 minuten zone voor een bedrijf, woonwijk of evenement. Bij het opzetten van een 6 minuten zone zorgen de initiatiefnemers zelf voor AED s en het opleiden van vrijwilligers, zodat zij kunnen reanimeren en defibrilleren. De Hartstichting helpt initiatiefnemers door te adviseren. Vragen kunnen gesteld worden via Wat is nodig om Nederland tot een 6 minuten zone te maken? Om Nederland geheel dekkend te krijgen met 6 minuten zones, zijn tenminste burgerhulpverleners nodig en AED s. Het is van belang dat er voor de 6 minuten zones in gemeenten en woonwijken een reanimatieoproepsysteem beschikbaar is via de meldkamers van de ambulancezorg Nederland. 5

6 Hartstilstand Wat is er aan de hand bij een plotselinge hartstilstand? Bij een plotselinge hart- of circulatiestilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop in het lichaam stil. Er bestaat acuut levensgevaar, omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee ook het zuurstoftransport. Na 4-6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd, daarna lopen ook andere organen schade op. Wat is de oorzaak van een hartstilstand? Een hart- of circulatiestilstand is meestal (50%) het gevolg van een chaotische hartritmestoornis, het kamer- of ventrikelfibrilleren (VF), waarbij de hartspier niet meer samentrekt. Andere hartritmestoornissen zijn een stilgevallen hart (asystolie) en een stoornis in het prikkelgeleidingsysteem van het hart (PEA). De oorzaak van een hartstilstand is vaak een acuut hartinfarct, waardoor hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld cardiomyopathie, een ontsteking (myocarditis), hartfalen of een elektriciteitsongeval. Soms spelen genetische oorzaken een rol, bijvoorbeeld een lang QT- syndroom. Het hart kan ook tot stilstand komen door ademhalingsproblematiek, bijvoorbeeld bij verdrinking. Wat zijn de gevolgen van een hartstilstand? Door het uitvallen van het transport van zuurstofrijk bloed, leidt een hartstilstand binnen een paar seconden tot bewusteloosheid. Dit komt doordat de hersenen als eerste orgaan reageren. De normale ademhaling en hartslag vallen ook uit. Een hartstilstand leidt zonder reanimatie tot de dood. Met reanimatie kun je de bloedsomloop en zuurstoftoevoer kunstmatig op gang houden. Zo voorkom je dat organen afsterven. Met defibrillatie kan je de normale hartslag (bij VF) herstellen. Bijna 90% van de slachtoffers die een reanimatie overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging. 10% van de slachtoffers heeft dusdanige schade dat verpleeghuisopname noodzakelijk is. Hoe herken je een hartstilstand? Een slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos. Hij reageert niet wanneer je hem aanspreekt of voorzichtig zijn schouders schudt. Ook ademt het slachtoffer niet of niet normaal. De ademhaling is te controleren door het hoofd van het slachtoffer naar achteren te bewegen en een kinlift uit te voeren: voel, luister en kijk 10 seconden of er ademhaling is. Wat te doen bij een hartstilstand? Om een slachtoffer een overlevingskans te bieden, is het belangrijk dat je direct begint met reanimeren. Reanimatie is onderdeel van de keten van overleving. Deze bestaat uit vier stappen: Stap 1. Bel direct 112 om een ambulance op te roepen. Stap 2. Start direct met basale reanimatie. Dit bestaat uit hartmassage in combinatie met mond-op-mondbeademing. Reanimatie zorgt ervoor dat de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening kunstmatig op gang worden gehouden. Hiermee overbrug je tijd. Stap 3. Daarna volgt zo vroeg mogelijk defibrillatie. Dit is het toedienen van een elektrische stroomstoot met een defibrillator, bijvoorbeeld een Automatische Externe Defibrillator (AED), om het ventrikelfibrilleren te beëindigen. Defibrilleren zorgt ervoor dat het hart weer een normaal ritme kan krijgen. Bij ongeveer 50% van de slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis is sprake van ventrikelfibrillatie. Voor deze groep patiënten is de enige effectieve behandeling defibrillatie. 6

7 Stap 4. Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort met specialistische reanimatie. Specialistische reanimatie door zorgprofessionals bestaat onder meer uit het toedienen van medicijnen, defibrilleren, intubatie (het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp) en koeltechnieken. De ambulance is bemand door een gespecialiseerde verpleegkundige en een chauffeur. De ambulancezorgverleners zorgen ervoor dat het slachtoffer ter plaatse in een (semi)stabiele situatie is, alvorens deze te vervoeren naar het ziekenhuis. Hartstilstand bij sporters Sporten is goed voor de gezondheid en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Toch worden jaarlijks honderden sporters getroffen door een plotselinge hartstilstand. Op initiatief van de Vereniging van Sportgeneeskunde (VSG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is Sportcor opgericht. De website biedt achtergrondinformatie over plotselinge hartstilstand bij sporters en de mogelijke onderliggende hartziekten. Cijfers Incidentie Onder incidentie wordt verstaan het aantal nieuwe patiënten dat een hartstilstand krijgt per tijdseenheid (dit is dus iets anders dan sterfte). Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis overkomt 1 op de 1000 inwoners. Voor Nederland betekent dit: slachtoffers per jaar 300 slachtoffers per week 43 slachtoffers per dag Patiëntenkenmerken Leeftijd: gemiddeld jaar. De incidentie neemt toe met de leeftijd. Verhouding man/vrouw = 3:1 Verhouding wel/geen voorgeschiedenis van hartklachten = 50:50 Situatiekenmerken Plaats van de hartstilstand %: thuis 20-30%: openbare ruimten, op het werk (maximaal 10%), sportaccommodatie e.d. Bij ongeveer 75% van de slachtoffers van een hartstilstand is een omstander aanwezig. 35%: levenspartner 58%: omstanders/naasten Er is onderzoek gedaan naar de locaties waar het plaatsen van een of meer AED s het meest efficiënt zou zijn in samenhang met grote concentraties bezoekers en passanten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de incidentie van hartstilstanden hoog is op luchthavens, in casino s, winkelcentra en op golfterreinen. 7

8 Onderzoek Amsterdam Airport Schiphol en Amsterdam ArenA De overlevingskans bij een hartstilstand op Schiphol en in de Arena is flink gestegen sinds de introductie van de AED s, namelijk van 16 procent (in ) naar 39 procent (in 2007). Sinds de introductie van de AED zijn op Schiphol en in de Arena samen 70 mensen gereanimeerd, waarvan 27 overleefden. Vóór de introductie van de AED werden 56 mensen gereanimeerd, waarvan slechts 9 de reanimatie overleefden. Ventrikelfibrilleren Bij ongeveer 50% van de slachtoffers buiten het ziekenhuis is ventrikelfibrilleren (VF) de oorzaak van de hartstilstand. Bij deze groep patiënten is defibrillatie noodzakelijk. Hoe eerder gedefibrilleerd wordt, des te groter is de overlevingskans. Defibrillatie kan dus alleen bij een schokbaar ritme (ongeveer 50% van de gevallen). Aantal reanimisten Ongeveer 35% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is reanimist. Dit zijn ruim 4 miljoen mensen. Als gevolg van de 6 minuten campagne is het aantal cursisten voor een basis reanimatiecursus (Basic Life Support) in % gestegen t.o.v Het aantal cursisten dat een gecombineerde cursus reanimatie- en AED volgde steeg met 145%. Het aantal cursisten dat een AED cursus volgde (hiervoor is BLS benodigd) is gestegen met maar liefst 235%. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête gehouden onder de Reanimatiepartners van de Hartstichting. Noodzaak reanimatie Bij 150 tot 200 slachtoffers per week wordt vóór de komst van de ambulance een reanimatie gestart. In 64% van de gevallen wordt deze reanimatie gestart door omstanders. Reanimatie door omstanders overbrugt de tijd tot de volgende schakel in de keten van overleving. Reanimatie verdubbelt de overlevingskans ten opzichte van de slachtoffers bij wie dit niet gebeurt. Wordt ieder slachtoffer met een hartstilstand gereanimeerd? 30 tot 50% van de slachtoffers wordt niet gereanimeerd omdat de hartstilstand niet of te laat is opgemerkt. Dit komt omdat het slachtoffer bijvoorbeeld is overleden in de slaap. Ook kan het zijn dat er geen omstanders zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand alleen is. 8

9 Reanimatie Wat is reanimatie? Reanimatie is iemand weer tot leven wekken. Het woord betekent letterlijk de geest (animus) terug (re). Er is een onderscheid tussen basale reanimatie en specialistische reanimatie. Basale reanimatie/ elementaire reanimatie/basic life support (BLS) De basale reanimatie bestaat uit hartmassage (borstcompressie) in afwisseling met beademing, meestal mond-op-mond beademing. Bij hartmassage wordt het borstbeen ritmisch ingeduwd en in de rustpositie gebracht. Bij het induwen wordt het hart tussen borstbeen en wervelkolom samengedrukt, waardoor het hart bloed in het lichaam pompt. Door het borstbeen terug te laten veren naar de ruststand (de loslaatfase) vullen het hart en de kransslagaders zich met bloed. Bij het induwen van het borstbeen kan vervolgens weer bloed worden rondgepompt. Specialistische reanimatie De specialistische reanimatie door zorgprofessionals bestaat onder meer uit het toedienen van medicijnen, defibrilleren, intubatie (het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp) en koeltechnieken. Wat zijn de ethische aspecten rond reanimatie? Er kunnen goede redenen zijn om een reanimatie te starten, niet te starten en te stoppen. In principe is voor elke medische verrichting - waartoe reanimatie behoort - toestemming van de patiënt nodig. Dit zelfbeschikkingsrecht kan betekenen dat iemand niet gereanimeerd wil worden en daarvoor een rechtsgeldige niet-reanimateren-wens tekent en bij zich draagt. Bij een ziekenhuisopname wordt een dergelijke wens van de patiënt schriftelijk in het medische dossier vastgelegd. Bij een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis kan aan de wens om niet gereanimeerd te worden, niet altijd gevolg worden gegeven. Burgerhulpverleners leren om niet op zoek te gaan naar een wilsverklaring, om te voorkomen dat een reanimatie wordt uitgesteld en de kwaliteit van de reanimatie ongunstig wordt beïnvloed. Als vóór de aanvang van de reanimatie een geldige niet-reanimeren-wens van het slachtoffer zichtbaar is of wordt getoond door bijvoorbeeld een begeleider, adviseert de NRR de burgerhulpverlener niet te starten met reanimeren. Als het slachtoffer en de burgerhulpverlener elkaar kennen (familielid, huisgenoot, huisarts) zijn ze vaak op de hoogte van de nietreanimatiewens. De burgerhulpverlener zal dan de niet-reanimatiewens van de betrokkene respecteren en geen hulp verlenen. Dit betekent ook dat de ambulance niet moet worden opgeroepen. De Nederlandse Reanimatieraad (NRR) heeft een richtlijn geschreven voor het starten, niet starten en stoppen van een reanimatie. Wat zijn de juridische aspecten rond reanimatie? Niemand is verplicht te reanimeren. Je zou wel kunnen spreken van een indirecte verplichting vanwege een artikel in het Wetboek van Strafrecht. In artikel 450 staat: hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Dit artikel kan dus een aansporing zijn om de handen uit de mouwen te steken. Op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de WGBO, wordt in bovengenoemd standpunt en richtlijn van de NRR ingegaan. Omdat deze wet van toepassing is voor zorgprofessionals wordt op deze plaats hierop niet nader ingegaan. 9

10 AED Wat is een AED? Een Automatische Externe Defibrillator, een AED, is een apparaat dat via twee plakelektroden op de ontblote borstkas, de hartactie van een slachtoffer met een hartstilstand registreert. De AED is een apparaat dat burgerhulpverleners kunnen inzetten bij een reanimatie. Aan de hand van computergestuurde protocollen, geeft de AED gesproken opdrachten aan de burgerhulpverlener(s). Uitsluitend bij een te defibrilleren hartritmestoornis wordt een schokopdracht gegeven. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie. Directe basale reanimatie is altijd nodig om de hersenfunctie veilig te stellen, de tijd te overbruggen tot de AED er is en het hart zelf voor te bereiden op een of meer stroomstoten van de AED. De AED is veilig en betrouwbaar. Een AED zal alleen een schok toedienen, als de analyse van het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is. Een schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk. Het bedienen van een AED is relatief eenvoudig te leren. Iemand die al kan reanimeren, kan binnen een paar uur leren omgaan met een AED. Zodra de burgerhulpverlener de AED aanzet neemt de AED de regie over. Een AED kan als apparaat nooit levens redden. Het is de burgerhulpverlener die een kans op overleving geeft. Het apparaat kan adviseren om wel of geen schok toe te dienen. Indien geen schok wordt geadviseerd, zal het apparaat aangeven dat je door moet gaan met reanimeren. Het is belangrijk dat er dan iemand aanwezig is die kan reanimeren. Verschillende types AED Wat is defibrillatie? Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot (schok) bij ventrikelfibrilleren. Zo kan het hart weer een normaal ritme krijgen. Hoe herken je een AED? De AED is herkenbaar aan het officiële logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen. Het logo of beeldmerk staat symbool voor de functie van de defibrillator. Hoeveel AED s zijn er in Nederland? In Nederland hangen naar schatting à AED s. Niemand weet precies waar de AED s hangen/ staan of hoeveel AED s er in totaal zijn. AED s zijn te vinden in bijvoorbeeld kantoorlocaties, winkelcentra, luchthavens, diverse NS-stations, supermarkten, sportlocaties en woonwijken. Wie mag een AED bedienen? Iedere burgerhulpverlener mag een AED gebruiken. Hoewel uit onderzoek blijkt dat ongetrainden in staat zijn een AED te gebruiken, gaat dit ten koste van vele kostbare minuten. Een training in het gebruik van de AED is aan te bevelen om snel en doeltreffend te kunnen handelen. Indien iemand al kan reanimeren (basale reanimatie) is een korte training van een paar uur al genoeg om te leren omgaan met de AED. Iedereen kan een AED cursus volgen als onderdeel van een reanimatiecursus, bijvoorbeeld van een Reanimatiepartner van de Hartstichting. In de wet staat dat een burgerhulpverlener een AED mag gebruiken. In ons land zijn geen wettelijke bezwaren. 10

11 Hoe zit het met vandalisme en diefstal van AED s? Er zijn incidentele gevallen van vernieling en diefstal van AED s en AED-kasten gerapporteerd. Gelukkig tot op heden in zo n beperkte mate dat deze nog geen aanleiding geven voor grote zorgen over vandalisme en diefstal van AED s. Op dit moment is een AED een onbekend kastje dat mogelijk uitnodigt tot openen en nieuwsgierigheid oproept. Onbekendheid maakt dat mensen soms denken dat de AED van waarde kan zijn bij doorverkoop, of dat het een instrument is waarmee je anderen uit balorigheid zomaar een stroomstoot kunt toedienen. De landelijke campagne van de Hartstichting, aangevuld met goede voorlichting op lokaal niveau is o.a. gericht op de betekenis van een AED in geval van nood. Vandalisme kan ook beperkt worden door de AED in een kast te plaatsen die niet vrij toegankelijk is, maar achter glas of met een pasje of code geopend moet worden. Op de AED-kast moet dan een telefoonnummer staan van personen die de code kunnen geven in geval van nood. Sommige leveranciers van AED s kunnen dergelijke kasten leveren. Echter, de Hartstichting geeft de voorkeur aan vrij toegankelijke AED s. Kan een AED verzekerd worden? ING Insurance & Risk Consultancy en Delta Lloyd maken het mogelijk een AED te verzekeren. Beide steunen de doelstelling van de Hartstichting en hebben daarom de verzekering tegen kostprijs beschikbaar gesteld voor het publiek. Uniek aan de dekking is dat er ook in openbare gelegenheden of zelfs buiten dekking geboden kan worden. Een aanvraagformulier van de AED-verzekering kun je vinden op en Waar moet je op letten bij de aanschaf van een AED? De prijs van AED s ligt tussen de 1.200,- en 3.000,- per stuk, afhankelijk van het type en de leverancier. Alle AED s zijn veilig en betrouwbaar. Ze voldoen aan nationale en internationale wettelijk gestelde eisen en bezitten tevens een CE-keurmerk. De AED-apparatuur kan onderling verschillen in gebruiksgemak, gewicht, afmetingen, soort batterij, typen elektroden en waterdichtheid. Dit zorgt ook voor een verschil in de onderhoudskosten en de aanschafprijs. Qua uitvoering zijn er verschillen ten aanzien van de zogenaamde shockknop, te weten de semiautomatische en de volautomatische. Bij de semi-automatische krijgt de hulpverlener een opdracht om de shockknop in te drukken. Bij de volautomatische geeft de AED de schok. 11

12 Reanimatie en AED-cursus Waarom een cursus volgen? Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen. Het merendeel wordt in de thuissituatie getroffen. Reanimeren is niet moeilijk en iedereen vanaf 13, 14 jaar kan het leren. Direct beginnen met reanimatie verdubbelt de overlevingskansen ten opzichte van slachtoffers die niet gereanimeerd worden. Wat leer je tijdens een cursus? Reanimeren en defibrilleren leer je in 4 tot 6 uur. Men leert de technieken op een reanimatiepop onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur. Aan het einde van de lessen weet je hoe je een hartstilstand herkent, hoe je het bewustzijn en de ademhaling van een slachtoffer controleert en hoe je hartmassage en mond-op-mondbeademing toepast. Een geldig reanimatiediploma is een voorwaarde voor het leren bedienen van een AED. Waar kan je een cursus volgen? De Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land, op zo n 300 locaties, kwalitatief reanimatieonderwijs organiseren. Zij hebben geen winstoogmerk, waardoor de cursuskosten laag zijn. Op deze manier wordt het volgen van een reanimatie- of AED-cursus voor iedereen toegankelijk. De Hartstichting ondersteunt de Reanimatiepartners actief met materialen, middelen, advies en voorlichting. Meer informatie via Wat kost een reanimatie-en-aed cursus? De Reanimatiepartners van de Hartstichting organiseren gecombineerde cursussen waarin u leert reanimeren en defibrilleren. De kosten voor zo n reanimatiecursus bij een Reanimatiepartner liggen tussen de 15 en 55. De herhalingsles kost tussen de 10 en 35 persoon. Wat is de Mini Anne? De Mini Anne is een persoonlijke oefenset om op een eenvoudige manier de vaardigheden van basale reanimatie te oefenen. De set bestaat uit een instructie DVD en een mini oefenpop. De Nederlandse Mini Anne kwam tot stand door de samenwerking van Laerdal Benelux met de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), de Nederlandse Hartstichting en het Nederlandse Rode Kruis. Is er ook nazorg? Reanimeren is een zeer indrukwekkende en emotionele gebeurtenis. Bij het verwerken van deze ervaring helpt het als betrokkenen hun verhaal kunnen doen. Hierbij enkele tips voor mensen die hebben gereanimeerd: zoek contact met (de familie van) het slachtoffer en praat samen over wat er gebeurd is, praat met uw reanimatie-instructeur en/of huisarts, spreek met mensen die hebben geholpen bij de reanimatie, neem contact op met de Informatielijn van de Hartstichting via telefoonnummer (bereikbaar van 9-13 uur, lokaal tarief) en per De voorlichters luisteren naar uw verhaal en helpen u verder. Ook kunt u contact opnemen met Sensoor via of , dag en nacht bereikbaar. 12

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Voorwoord. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit marktonderzoek, aarzel niet om contact op te nemen. Rick van der Plas,

Voorwoord. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit marktonderzoek, aarzel niet om contact op te nemen. Rick van der Plas, 2 Voorwoord Voor u ligt een verslag van het marktonderzoek naar de aanwezigheid van AED s binnen het bedrijfsleven. Dit marktonderzoek heb ik uitgevoerd als onderdeel van mijn stage in het kader van mijn

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Informatie over (niet-)reanimeren

Informatie over (niet-)reanimeren Informatie over (niet-)reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Wat is een acute hartritme stoornis?

Wat is een acute hartritme stoornis? AED bij de Terriërs Wat is een acute hartritme stoornis? Normale hartactie Acute hartritme stoornis: Chaotisch ritme (ventrikel fibrilleren) Probleem: Het hart pompt niet meer effectief, slachtoffer zakt

Nadere informatie

Ik wil nadenken over reanimatie

Ik wil nadenken over reanimatie Ik wil nadenken over reanimatie Samenvatting Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten reanimeren.

Nadere informatie

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u borstcompressies en beademing

Nadere informatie

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior

Europese Reanimatieraad. Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior Basale reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatior LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u hartmassage en

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Mijn naam is: Rob Philips BIJ DEZE INFORMATIE OVER HET BELANG VAN REANIMATIE 1 Reanimatie, wat verstaat men daaronder Om met de deur in huis te vallen Wat verstaat

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

AED. Life, stay alive and kicking

AED. Life, stay alive and kicking AED Life, stay alive and kicking Wat is een AED? Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

Informatie over. nietreanimeren

Informatie over. nietreanimeren Informatie over nietreanimeren Informatie over reanimeren De niet-reanimerenpenning: wat moet u weten? U heeft bij de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, informatie aangevraagd

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Opleiding Reanimatie + AED bediener

Opleiding Reanimatie + AED bediener 1 Opleiding Reanimatie + AED bediener Opleiding Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie LEERDOELEN Op het einde van deze cursus zal je: een bewusteloos slachtoffer kunnen evalueren een hartmassage

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator Basale Reanimatie voor Hulpverleners Cardiopulmonale Reanimatie met de Automatische Externe Defibrillator Leerdoelen Op het einde van deze cursus zal U in staat zijn: een bewusteloos slachtoffer te evalueren

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg!

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg! Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Voor een toekomst in de zorg! LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U

Nadere informatie

12. 1. Aed met z'n twee

12. 1. Aed met z'n twee Aed met z'n twee 12. 1. Als er iemand is gestart met de reanimatie en er komt een AED bediener met een AED aan, blijf dan reanimeren. Een helper ontkleed de borstkas en instaleert de AED De ander gaat

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: 1. Hoe u een bewusteloos kind benadert. 2. Hoe u borstcompressies en beademing uitvoert.

Nadere informatie

Niet-reanimerenpenning

Niet-reanimerenpenning Niet-reanimerenpenning www.patientenfederatie.nl/penning In deze brochure leest u meer over de niet-reanimerenpenning. En over hoe u tot een besluit over reanimatie kunt komen. Want beslissen over wel

Nadere informatie

Niet-reanimerenpenning

Niet-reanimerenpenning Niet-reanimerenpenning www.patientenfederatie.nl/penning In deze brochure leest u meer over de niet-reanimerenpenning. En over hoe u tot een besluit over reanimatie kunt komen. Want beslissen over wel

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Aan het eind van de cursus bent u in staat om: Basale reanimatie van volwassenen

Aan het eind van de cursus bent u in staat om: Basale reanimatie van volwassenen Leerdoelen: Aan het eind van de cursus bent u in staat om: Basale reanimatie van volwassenen Een bewusteloos slachtoffer op de juiste wijze te benaderen en te bepalen of er gereanimeerd moet worden. Op

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie Meldkamerinstructie bij reanimatie 3 112 43 Nederlandse Reanimatie Raad Meldkamerinstructie bij reanimatie Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de centralist van de meldkamer bij de melding

Nadere informatie

Niet-reanimerenpenning

Niet-reanimerenpenning Niet-reanimerenpenning www.patientenfederatie.nl/penning In deze brochure leest u meer over de niet-reanimerenpenning. En over hoe u tot een besluit over reanimatie kunt komen. Want beslissen over wel

Nadere informatie

1. WANNEER ELKE SECONDE TELT

1. WANNEER ELKE SECONDE TELT 1. WANNEER ELKE SECONDE TELT Basale reanimatie: beademing en hartmassage bij baby s en kinderen volgens de Richtlijnen 2006 van de Nederlandse Reanimatie Raad, de NRR 2. DE NORMALE SITUATIE Longen en ademhaling

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Reanimatie bij Kinderen David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Doel van deze avond Herkennen van ademhalings en/of hartstilstand Tijdig hulp roepen Starten met Basic Life Support Hartmassage

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Basic Life Support & AED Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Center for Urgent Medical Assistance Ruddershove

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Een AED in onze haven

Een AED in onze haven Een AED in onze haven Sommigen onder u zal het zijn opgevallen dat er sinds enige tijd op verschillende plaatsen in onze haven pamfletten hangen waarop staat vermeld dat er een AED aanwezig is. Nu is er

Nadere informatie

ICD Implanteerbare Cardioverter - Defibrillator

ICD Implanteerbare Cardioverter - Defibrillator ICD Implanteerbare Cardioverter - Defibrillator Cardiologie Beter voor elkaar 2 Een ICD is evenals een pacemaker een klein apparaatje dat onder de huid wordt geïmplanteerd bij mensen met een hartritmestoornis.

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg Informatieavond 6 september 2010 Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg 5 e Reanimatie-estafette 1 oktober 2010 Carbooncollege Rombouts en Rumpenerhal Brunssum Reanimeren,

Nadere informatie

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest.

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest. Deze presentatie is voor personen die in het bezit zijn van een reanimatie diploma. Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding

Nadere informatie

AED: definitie. AED: levenskansen. Automatische externe defibrillator. AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010

AED: definitie. AED: levenskansen. Automatische externe defibrillator. AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010 Automatische externe defibrillator AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010 Als de ademhaling stilv alt, het hart stopt. AED: definitie AED: levenskansen De AED is een apparaat dat

Nadere informatie

Reanimatie & Recht. mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk

Reanimatie & Recht. mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk Reanimatie & Recht zorgvuldig balanceren tussen hulpverleningsplicht en zelfbeschikkingsrecht mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk Hulpverleningsplicht Verankerd in: Millennia van

Nadere informatie

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 1 BLS 2015 Guidelines ACHTERGRONDINFORMATIE - Plots cardiaal arrest in Europa: 350.000-700.000 hartstilstanden

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren? Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren? Wanneer u in Bernhoven wordt opgenomen, wordt met u ook over behandelbeperkingen gesproken. U kunt met uw arts bespreken of u onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen :

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Belgische Cardiologische Liga Informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen in België voor de patiënten. BELGISCHE CARDIOLOGISCHE

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren?

Wel of niet reanimeren? Wel of niet reanimeren? wel of niet reanimeren? Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. U en uw behandelend arts kunnen voor deze keuze komen te staan. Het Kennemer Gasthuis houdt zoveel

Nadere informatie

CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE

CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE CPR CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE Inhoud CPR standaardschema: start hartmassage CPR uitzonderingsschema: start beademing Bewusteloos en normale ademhaling: stabiele zijligging De keten van overleven Herkennen

Nadere informatie

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga Hartstilstand HartRidders rea app Acties Hart Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga www.durf-redden.be Van diegenen die een hartstilstand overleven, hebben 4 op 5 dit te danken

Nadere informatie

Het bieden van hulp bij een ademhalingsof hartstilstand

Het bieden van hulp bij een ademhalingsof hartstilstand OPDRACHTFORMULIER Het bieden van hulp bij een ademhalingsof hartstilstand Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren in het Lievensberg ziekenhuis. Wat is úw keuze?

Wel of niet reanimeren in het Lievensberg ziekenhuis. Wat is úw keuze? Wel of niet reanimeren in het Lievensberg ziekenhuis Wat is úw keuze? Geachte heer, mevrouw, Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt voor deze keuze komen te staan. Het Lievensberg

Nadere informatie

Praten over behandelwensen en -grenzen

Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Praten over behandelwensen en -grenzen Informatie voor patiënten en familie Inleiding Als patiënt komt u in het UMC Utrecht met een bepaalde behandelwens. Meestal

Nadere informatie

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof Nieuwe richtlijnen sinds 2010 Kobe Van Herwegen 1* Instructeur Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof E-mail: kobe.vh@gmail.com GSM: 0474/81 49 20 2 3 Probleemstelling Volgorde Veiligheid Hartstilstand

Nadere informatie

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen :

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Belgische Cardiologische Liga Informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen in België voor de patiënten. BELGISCHE CARDIOLOGISCHE

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals 28 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Indien basale reanimatie van een kind nodig is,

Nadere informatie

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en 3.555.337 MINDER STERFTE uitgegeven aan 6-Minutenzone in 2016. Dat is 6,2 procent van het totaal. Jaarlijks 2.500 levens redden Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Nadere informatie

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen 1 Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 3 3. Doel van het project... 4 4. Samenwerking... 4 5. Bepaling 6 minutenzones: Te maken keuzes...

Nadere informatie

8.4 Beveiliging tegen vandalisme en diefstal

8.4 Beveiliging tegen vandalisme en diefstal 8 AED s 8.1 De rol van de AED in het 6 minuten concept Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat de hartactie van het slachtoffer registreert en aan de hand van computergestuurde

Nadere informatie

Wat we doen en waarom

Wat we doen en waarom Wat we doen en waarom Eén op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Bij vrouwen is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. www.hartstichting.nl Mieke Runderkamp (29) raakte na een hartinfarct

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren Wel of niet reanimeren in het Gemini Ziekenhuis gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is reanimeren? 3 Hoe vindt reanimatie plaats? 3 Uw afweging 4 Belangrijk om te weten 5 Terugkomen op uw besluit 5

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

Gedrags- & Veiligheidsprotocol Loopsport Specifiek

Gedrags- & Veiligheidsprotocol Loopsport Specifiek Gedrags- & Veiligheidsprotocol Loopsport Specifiek Gooise Atletiek Club Arenapark 1 - Arena 103 1213 NZ Hilversum www.gach.nl INLEIDING GAC heeft een gedrags- & veiligheidsprotocol dat van toepassing is

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad Najaar 2008 Gewijzigd mei 2011 NOTE: De wijzigingen uit mei 2011 hebben alleen

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie DOELSTELLINGEN Aan het einde van deze cursus moeten de deelnemers in staat zijn om te demonstreren: Hoe een bewusteloos slachtoffer te benaderen. Hoe

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Toetsstation. Reanimatie zonder hulpmiddelen

Toetsstation. Reanimatie zonder hulpmiddelen Toetsstation Reanimatie zonder hulpmiddelen Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) K84, K69 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is op correcte wijze een reanimatie zonder hulp(middelen)

Nadere informatie

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders Aanbevelingen van de Belgische Reanimatieraad (BRC) voor Cardiopulmonaire Reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie, uitgevoerd door de eerste hulpverleners ter plaatse opgeleid in de technieken

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Even voorstellen.. Vraag. Vraag. Antwoord 9-4-2015. Welkom op het 12 e Reanimatie Congres

Even voorstellen.. Vraag. Vraag. Antwoord 9-4-2015. Welkom op het 12 e Reanimatie Congres Welkom op het 12 e Reanimatie Congres Driekes van der Weert en Wim Thies Even voorstellen.. Driekes van der Weert Nationale Cursusleider PBLS Ambulance verpleegkundige Wim Thies Nationale Cursusleider

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer 077-359 7655 e-mail c.thijssen@venlo.nl datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger

Nadere informatie

23. Vragen bij reanimatie

23. Vragen bij reanimatie 23. Vragen bij reanimatie Mijn dochter is ernstig gehandicapt. Kort geleden hadden we een gesprek met onze arts over -haar gezondheid. Toen kregen we te horen dat ze niet gereanimeerd wordt als ze een

Nadere informatie

Dag van de Trainer 13 december 2014

Dag van de Trainer 13 december 2014 Dag van de Trainer 13 december 2014 Topsporthal - Gent Reanimatie en gebruik van AED: een boeiende aanpak voor docenten 'Veilig Sporten'! Werner Van Assche Kristel Crombez DSKO s Redden Doel Veilig Sporten

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren Wel of niet reanimeren in Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is reanimeren? 3 Hoe vindt reanimatie plaats? 3 Uw afweging 4 Belangrijk om te weten 5 Terugkomen op uw besluit 5 Informeer uw

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en

Nadere informatie

Behandeling op de Intensive Care na een reanimatie

Behandeling op de Intensive Care na een reanimatie Intensive Care Unit (ICU) Behandeling op de Intensive Care na een reanimatie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw familielid of partner heeft een hartstilstand gehad en is gereanimeerd.

Nadere informatie

Wie helpt u als u op het werk een hartstilstand krijgt?

Wie helpt u als u op het werk een hartstilstand krijgt? Wie helpt u als u op het werk een hartstilstand krijgt Maak uw bedrijf hartveilig met het Hartveilig-project van Rode Kruis-Vlaanderen Na een hartstilstand zijn de eerste minuten van levensbelang. Reken

Nadere informatie

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen 14 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor een hulpverlener, buiten

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen Marcel Bontje BHV Plus Simpel(er) Noodzakelijke handelingen Hogere retentie Verbeteren uitkomst Evidence Based Niveau van bewijsvoering:

Nadere informatie

AED s in de openbare ruimte

AED s in de openbare ruimte notitie AED s in de openbare ruimte Marion Matthijssen Chantal Suijkerbuijk Zorgmonitor Cluster Zorgregie Februari 2009 GGD Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ervaringen met AED s

Nadere informatie