Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl"

Transcriptie

1 Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

2 Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? Deel 2: De praktijk 4. Mogelijke samenwerkingspartners 5. Oproepsysteem 6. Reanimatie- en AED-onderwijs 7. AED S 8. Financiering 9. Publiciteit 10. Checklist advertentie Colofon Maaike van Wissen - Báez Bautista, Projectmanager Implementatie Opmaak: Studio 66 Druk: Mouthaan Grafisch bedrijf Uitgave: April

3 1. Inleiding Elke week worden ongeveer 300 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Dat zijn à slachtoffers per jaar met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De meeste slachtoffers vallen in en rond het huis. Dat betekent dat ook in uw gemeente elk jaar ongeveer 1 op de 1000 inwoners slachtoffer wordt. Minder dan 10% van de slachtoffers overleeft, maar dat percentage kan door de juiste maatregelen veel hoger worden. Op Schiphol bijvoorbeeld, is de overlevingskans bij een hartstand door het nemen van de juiste maatregelen nu 39%. De Nederlandse Hartstichting wil, met uw hulp, deze overlevingskans bij een hartstilstand in Nederland vergroten naar 25% in Om een zo groot mogelijke overlevingskans te bieden, moet er binnen 6 minuten actie ondernomen worden. Ambulances hebben aanrijtijden van gemiddeld een kwartier, dan is het voor de meeste slachtoffers te laat. Dit betekent dat er voor aankomst van de ambulance gehandeld moet worden door omstanders. In hoofdstuk 2 leest u welke actie omstanders moeten ondernemen bij een hartstilstand om de overlevingskans van slachtoffers te vergroten. In Nederland komen steeds meer plekken die zo zijn ingericht dat omstanders de juiste actie kunnen ondernemen binnen die eerste 6 minuten: zij kunnen direct 112 bellen, starten met reanimatie en de Automatische Externe Defibrillator (AED) toepassen. Zo n plek noemen we een 6 minuten zone. In hoofdstuk 2 leest u meer over de inrichting van een 6 minuten zone. Bij de projecten die tot nu toe gestart zijn, is de gemeente vrijwel altijd betrokken. Soms heel actief, soms meer op de achtergrond. De Hartstichting wordt regelmatig benaderd door gemeenten met de vraag wat zij kunnen bijdragen aan een 6 minuten zone. Door middel van dit boekje kunt u kijken wat u zou kunnen doen binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget. Deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 3) is vooral ingestoken op voorlichting op beleidsmatig niveau. Deel 2 (hoofdstuk 4 tot en met 10) beschrijft meer de praktische, op implementatie gerichte onderdelen bij het opzetten van een 6 minuten zone. In dit boekje leest u wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een 6 minuten zone. Op kunt u uitgebreidere informatie vinden en online een projectplan maken. Ook kunt u hier terecht voor concrete vragen aan de medewerkers van de Hartstichting. Op de website vindt u voorbeelden van hoe andere gemeenten de 6 minuten zone in hun gemeente hebben aangepakt en vele andere tools die te gebruiken zijn bij de opzet van een dergelijk project. 3

4 2. 6 minuten bij hartstilstand Welke actie is nodig binnen 6 minuten? Elke week worden ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan getroffen worden door een hartstilstand. Op dit moment is de overlevingskans minder dan 10%. Deze overlevingskans kan flink vergroten als omstanders direct de juiste actie ondernemen. Wat is nodig om een slachtoffer binnen 6 minuten te helpen? 1. Omstander belt 112. Dit is over het algemeen geen probleem, aangezien in 70% van de gevallen een omstander aanwezig is. 2. Getrainde vrijwilliger start direct basale reanimatie. Door direct te starten met reanimeren krijgen vooral de hersenen zuurstof en het hart wordt voorbereid op de volgende stap. Het is belangrijk dat binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren. Gebeurt dit niet dan zullen hersencellen na 4 tot 6 minuten onherstelbaar beschadigd raken. Hiervoor is het nodig dat mensen getraind worden in het reanimeren. Een keer per jaar een cursus van een dagdeel is hierbij voldoende. 3. Getrainde vrijwilliger defibrilleert. In 50% van de gevallen is bij een hartstilstand sprake van een chaotische hartritmestoornis, die alleen is op te heffen door snelle defibrillatie. Omstanders kunnen hiertoe defibrilleren met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Hiervoor is het noodzakelijk dat er een AED beschikbaar is en dat er mensen zijn die om kunnen gaan met de AED. Hiervoor dienen mensen een cursus te volgen. Over het algemeen is dit een onderdeel van de bovengenoemde reanimatiecursus. 4. Ambulancehulpverlener neemt reanimatie over Na ongeveer 15 minuten zullen de ambulancehulpverleners arriveren. Zij nemen bij aankomst de reanimatie over en starten de professionele hulpverlening en dragen de patiënt over aan het ziekenhuis. 4

5 Tip: op vindt u informatie over de voorlichtingscampagne van de Hartstichting: 6 minuten, weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Er zijn televisiespotjes, radiospotjes, folders, advertenties, etc. Wat is een 6 minuten zone? Een 6 minuten zone is een gebied dat zo is ingericht dat in geval van een hartstilstand binnen 6 minuten 112 wordt gebeld, iemand start met reanimeren en binnen 6 minuten een AED wordt ingezet. Afhankelijk van de situatie/infrastructuur kan de zone bijvoorbeeld een provincie, gemeente, dorp, woonwijk, bedrijf, vereniging, sportaccommodatie of evenement zijn. Gelukkig nemen steeds meer gemeenten het initiatief om 6 minuten zone s op te zetten. Bij het opzetten van een 6 minuten zone moet er onder andere gezorgd worden voor: - een oproepsysteem (zie ook hoofdstuk 5) Een oproepsysteem is nodig voor het oproepen van burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners zijn burgers die een reanimatie-en-aedcursus hebben gevolgd en dus in staat zijn een slachtoffer bij een hartstilstand te helpen. In sommige gebieden kan deze oproep tegenwoordig ook via het alarmnummer 112 worden gedaan. De meldkamer zorgt er dan voor dat er burgerhulpverleners en ambulances naar het slachtoffer worden gestuurd. - Reanimatie- en AED-onderwijs (zie ook hoofdstuk 6) Burgers moeten worden opgeleid in het reanimeren en defibrilleren, zodat zij kunnen optreden als hulpverlener. Het kost een burger maar een paar uurtjes om het te leren. Ook kunnen mensen die al getraind zijn, geënthousiasmeerd worden om mee te werken. - AED s (zie ook hoofdstuk 7) AED s moeten worden aangeschaft, herkenbaar geplaatst worden, en 24 uur per dag gemakkelijk te bereiken zijn door de burgerhulpverleners. 5

6 3. Wat kan uw gemeente doen? Door een bijdrage te leveren aan het opzetten van een 6 minuten zone, kunt u als gemeente laten zien dat het welzijn van de inwoners voor u van groot belang is. Als gemeente kunt u de verantwoordelijkheid op zich nemen om een 6 minuten zone te organiseren en te bewaken. Ook kunt u er voor kiezen om een meer coördinerende rol op u te nemen en relevante lokale organisaties te betrekken bij de 6 minuten zone. Tot slot kunt u er ook voor kiezen om een bepaald bedrag beschikbaar te stellen en de organisatie over te laten aan andere lokale partijen. Welke vorm u ook kiest, van belang is dat de inspanningen die geleverd worden, altijd leiden tot een complete 6 minuten zone. Her en der in de gemeente AED s ophangen kan een goed idee lijken, maar als er niets omheen georganiseerd wordt creëert het een schijnveiligheid. Een AED alleen redt geen levens. De mensen die reanimeren en de AED bedienen kunnen dat wel. Zorg dus dat u rekening houdt met alle elementen die bij een 6 minuten zone nodig zijn: het oproepsysteem, voldoende opgeleide burgerhulpverleners en voldoende AED s (hoofdstuk 2). Misschien ziet u het opzetten van een 6 minuten zone als een grote klus. Dit hoeft niet zo te zijn. U kunt aansluiten bij de al aanwezige voorzieningen. Is de meldkamer van uw regio al aangesloten op een oproepsysteem? Welke inwoners zijn al getraind in reanimatie en AED-gebruik door de lokale cursusinstellingen? En zijn er al AED s aanwezig in de gemeente? Grote kans dat enkele elementen al in werking zijn in uw gemeente. Dan kunt u ervoor kiezen om al deze losse elementen samen te (laten) brengen in een goedwerkende 6 minuten zone. Een gemeente is als geen ander in staat om overzicht te creëren en regie te voeren. advertentie 6

7 4. Mogelijke samenwerkingspartners Verschillende personen en instanties zijn betrokken bij de totstandkoming van een 6 minuten zone. Welke partijen worden benaderd, is afhankelijk van de omvang en opzet van het project. Maar hoe dan ook geldt: wilt u van uw gemeente een 6 minuten zone maken, dan is het nodig om diverse partijen bij uw project te betrekken. Sommige hoeft u alleen maar te informeren, andere zult u actief bij uw project betrekken. Het is belangrijk om het projectnetwerk goed in kaart te brengen, te organiseren en waar mogelijk taken met partijen te delen. Een goede organisatie van het netwerk is noodzakelijk om: Uw activiteiten en die van betrokken partijen op elkaar af te stemmen Waar mogelijk acties en verantwoordelijkheden te delen Kennis en invloed van partijen uit het netwerk optimaal te benutten Draagvlak en betrokkenheid te creëren Continuïteit in de financiering en uitvoering te bevorderen Wie spelen een rol in het netwerk? Voor het opbouwen van een degelijk netwerk rond uw 6 minuten zone begint u met een omgevingsanalyse. Ten eerste kijkt u wat er in uw omgeving al gebeurt op dit vlak. Het is mogelijk dat andere organisaties of verenigingen plannen hebben voor een project of er zelfs al mee bezig zijn. Zorg dat u deze mensen spreekt en op de hoogte bent van hun ambities en plannen. Mogelijk kunt u al in dit stadium tot samenwerking komen. Kijk ook naar projecten in de buurt die buiten uw gemeente vallen. Ook van die projecten kunt u leren en wellicht is een vorm van samenwerking mogelijk. Voorts is het zinvol te onderzoeken welke cruciale personen of partijen bijdragen aan het welslagen van uw project. Noodzakelijke samenwerkingspartners Er zijn belanghebbenden die u, gezien hun functie, op de hoogte zal moeten stellen van uw initiatief. Maar u hebt ze ook nodig voor het duurzaam verankeren van uw project. U moet al deze partijen op zijn minst informeren over uw initiatief. Het gaat hierbij om: Reanimatiepartners van de Hartstichting en Vrienden van de Hartstichting EHBO Verenigingen / Rode Kruis Hulpdiensten en de meldkamer van 112 Reanimatiepartners Hartstichting De Nederlandse Hartstichting werkt samen met de Reanimatiepartners. Dit zijn vrijwilligers die op zo n 300 locaties in Nederland reanimatieonderwijs 7

8 organiseren. Reanimatiepartners van de Hartstichting werken zonder winstoogmerk en verzorgen daardoor tegen kostprijs reanimatieopleidingen. Reanimatiepartners kunnen in uw 6 minuten zone mensen opleiden, maar ook hun bestaande cursisten enthousiasmeren om zich op te geven bij het project. Kijk op voor informatie en een overzicht van reanimatiepartners van de Hartstichting. Zie ook hoofdstuk 7: Reanimatie en AED-onderwijs. Vrienden van de Hartstichting Vrienden van de Hartstichting zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de Nederlandse Hartstichting. Elk jaar spannen de Vrienden zich in voor de collecte tijdens de Hartweek. Vrienden zijn ook actief op braderieën en tijdens sportevenementen, houden zich bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en met fondsenwerving. Verder ondersteunen Vrienden de campagnes van de Hartstichting. In uw 6 minuten zone kunnen de Vrienden helpen om fondsen te werven voor het project. Lees meer over de Vrienden op: EHBO vereniging / Rode Kruis Ook de EHBO-vereniging speelt vaak een rol in lokale 6 minuten zones. Zij hebben bovendien de beschikking over een actieve en betrokken achterban, die getraind is in eerstehulpverlening en reanimatie. Zij kunnen hun achterban mobiliseren zich bij de 6 minuten zone aan te sluiten. Kijk op voor een overzicht van EHBO-verenigingen. Meldkamer ambulancezorg Op een aantal plaatsen speelt de meldkamer ambulancezorg al een rol bij het oproepen van burgerhulpverleners binnen een 6 minuten zone. De Nederlandse Hartstichting is op landelijk niveau in gesprek met de autoriteiten op dit gebied om te bezien of dit landelijk doorgevoerd kan worden. Meer hierover leest u in het hoofdstuk 5: Oproepsysteem. Ambulancediensten en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De RAV is van belang voor iedere 6 minuten zone. Iedere ambulance is in Nederland uitgerust met een AED. Wanneer de ambulance arriveert bij een reanimatie, neemt het ambulancepersoneel het over van de reanimist. Het is van belang dat de RAV op de hoogte is van de AED locaties en het systeem dat gebruikt wordt. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen (Wet collectieve preventie volksgezondheid). De gemeenten hebben voor het uitvoeren van deze taak een GGD. Een GGD voert minimaal de basistaken uit die in deze wet omschreven staan. Daarnaast 8

9 voeren GGD en voor hun gemeenten specifieke opdrachten uit. Ondersteuning bij een 6 minuten zone kan zo n specifieke opdracht zijn. Huisartsen Alle huisartsen in de gemeente moeten op zijn minst op de hoogte zijn van uw initiatief. Brandweer Brandweerkorpsen mogen een rol spelen bij reanimaties en andere eerstehulpactiviteiten bij ongelukken. Maar daartoe zijn zij niet verplicht. Steeds meer korpsen nemen de rol van First Responder op zich. Een First Responder is een professionele hulpverlener zoals politie of brandweer waarvan de voertuigen zijn uitgerust met een AED. Bij een hartstilstand starten deze First Responders alvast met reanimeren en defibrilleren tot de ambulancehulpverlening is gearriveerd. Zij kunnen in veel gevallen sneller ter plaatse zijn dan de ambulance maar zijn vaak weer minder snel ter plaatse dan de burgerhulpverleners uit een 6 minuten zone. Politie en wijkagent Vaak is de politie na een melding via 112 als eerste aanwezig. Het is dan handig wanneer de politiemensen bekend zijn met de inzet van de AED door burgers. De wijkagent moet zeker op de hoogte zijn van de (locaties van de) AED. De wijkagent heeft een veel bredere functie dan alleen ordehandhaving en is vaak aanspreekpunt en vraagbaak op allerlei terreinen. De noodhulpauto s worden ook uitgerust met AED s. Mogelijke of wenselijke partijen Een grotere kring van partijen voor uw project, kan u helpen het project in te bedden in de lokale samenleving. Bijvoorbeeld door AED-locaties en burgerhulpverleners aan te leveren: Bedrijfsleven Diverse gezondheidszorginstellingen Diverse vrijwilligersorganisaties en verenigingen Diverse instellingen voor cultuur en vrije tijd Bedrijven Het bedrijfsleven in uw gemeente is vaak een krachtige partner voor uw project. Misschien zijn er enkele (zeer) grote bedrijven actief in uw gemeente, waarschijnlijk zijn er middelgrote en kleine bedrijven aanwezig. Zij kunnen zowel op financieel als op organisatorisch gebied een rol spelen. Mogelijk kunnen bedrijfshulpverleners deelnemen als vrijwilliger aan de 6 minuten zone of hun AED beschikbaar stellen. 9

10 Ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis Professionals in de zorg hebben veel te maken met risicogroepen en zijn daarom belangrijk in het netwerk. Thuiszorg en andere ambulante hulpverlening Thuiszorgmedewerkers en andere ambulante hulpverleners komen mogelijk veel met risicogroepen in aanraking. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties Diverse verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen van grote betekenis zijn voor het project als locatie voor de AED, voor het werven van nieuwe burgerhulpverleners en dergelijke. Het gaat bijvoorbeeld om patiëntenverenigingen en verenigingen voor vrijwillige zorg en hulpverlening, maar ook om bewoners-, buurt- en winkeliersverenigingen. Culturele instellingen Culturele instellingen beheren semi-openbare ruimten als bibliotheken, musea, bioscopen, buurtcentra. Zij zijn mogelijk interessante partners in uw 6 minuten zone, omdat zij veel publiek trekken. Maar ook voor de openbare ruimte kunnen zij een rol spelen. advertentie 10

11 5. Oproepsysteem Het doel van een oproepsysteem is om bij een hartstilstand zo snel mogelijk een getrainde burgerhulpverlener en een AED ter plaatse te hebben voordat de ambulance arriveert. Met een goedwerkend oproepsysteem bent u er zeker van dat de juiste mensen snel ter plekke zijn en de faciliteiten hebben om direct te starten met reanimeren en defibrilleren. Een goedwerkend oproepsysteem is essentieel voor een succesvolle 6 minuten zone. Hoe regelt u het oproepen van burgerhulpverleners? Er bestaan systemen die er voor zorgen dat, wanneer iemand 112 belt en meldt dat er sprake is van een hartstilstand, de centralist de ambulance stuurt en tegelijkertijd via één druk op de knop een sms laat uitgaan naar het team van burgerhulpverleners. Hierbij wordt een aantal burgerhulpverleners opgeroepen naar de plaats van het ongeval te gaan om reanimatie te starten. Tevens wordt een aantal andere burgerhulpverleners opgeroepen om de dichtstbijzijnde AED ter plaatse te brengen. Schematisch ziet dat er als volgt uit. 112-melding Beoordeling Melding Invoer NAW-gegevens, Plaats Incident in GMS Hartstilstand? ja Lekenalarmeringssysteem Automatische doorgifte plaats incident x Vrijwilligers beschikbaar ja SMS-Melding: Reanimatie nodig op plaats x nee nee Terugkoppeling naar centralist leken wel/niet gealarmeerd SMS-Melding Haal AED op plaats AED en ga naar x Doorgaan met behandeling incident Bron: Dossier Burgeralarmering door hulpdiensten, RB&W, november

12 Op dit moment is er in Nederland een tweetal bedrijven dat een dergelijk systeem ontwikkeld heeft. Er zijn al veel meldkamers die werken met een dergelijk systeem: informatie over deze systemen is te vinden via en Deze manier van oproepen is het meest wenselijk, aangezien de hulpverlening dan het minst van toeval afhankelijk is en bijzonder snel, zonder extra handelingen op gang komt. Op deze manier is geen grote bekendheid onder burgers vereist; de professionele hulpverleningsketen roept burgerhulpverleners op, die bereikbaar en beschikbaar zijn in de directe omgeving. Wel moeten mensen geworven worden die zich willen aanmelden bij dit systeem. Ook moeten er genoeg AED s verspreid over de gemeente zijn, die ook aangemeld worden bij het systeem. Reanimatie en het ophalen van de AED Mocht het (nog) niet mogelijk zijn om het oproepen van burgerhulpverleners te laten verlopen via de meldkamer, dan kan er ook gekozen worden voor directe reanimatie en het ophalen van de AED door omstanders. Voorwaarden hierbij zijn een hoog percentage burgerhulpverleners onder het algemene publiek en maximale bekendheid van AED-locaties bij het publiek. Ook moet het draagvlak in de lokale samenleving zeer groot zijn. Een variant van deze manier is dat er een lijst komt van getrainde burgerhulpverleners en hoe deze mensen te bereiken zijn. Een dergelijke lijst zou dan onder alle inwoners van de gemeente verspreid moeten worden. advertentie 12

13 6. Reanimatie- en AED-onderwijs Iedereen kan leren reanimeren. In een training van een paar uur leert men hoe men iemand met een hartstilstand op de best mogelijke manier kan helpen. Met de vaardigheden die men op deze cursus leert kan de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot worden. Met behulp van een oefenpop leert de instructeur de cursisten welke stappen zij moeten doorlopen wanneer zij omstander zijn bij een hartstilstand. Wat leert de cursist? - Herkennen van een hartstilstand. - Alarmeren: bel Reanimeren: het slachtoffer beademen en hartmassages geven. - Defibrilleren: het toepassen van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Door de inzet van de AED krijgt het slachtoffer een grotere overlevingskans. De meeste cursussen zijn tegenwoordig combinatiecursussen waar zowel reanimatie als AED-gebruik aan de orde komen. Een cursus kost maar een paar uurtjes en een paar tientjes. Na het volgen van een cursus is het van belang minimaal één keer per jaar een herhalingscursus te volgen. Dit is nodig om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de geleerde vaardigheden te blijven trainen. 13

14 Cursusinstellingen Reanimatiecursussen worden in Nederland gegeven door verschillende instellingen. De Reanimatiepartners van de Hartstichting Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, verzorgt het netwerk van vrijwilligersorganisaties van reanimatieonderwijs van de Nederlandse Hartstichting, de zogenaamde Reanimatiepartners van de Hartstichting, verschillende cursussen op lokaal niveau. De inschrijfkosten voor deze cursussen zijn laag, omdat de Reanimatiepartners geen winstoogmerk hebben. Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen reanimatieonderwijs en -instructie volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Zij maken gebruik van instructeurs die beschikken over een geldig NRR-certificaat. Zie voor meer informatie over Reanimatiepartners en cursuslocaties Andere opleidingsmogelijkheden Naast de Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn er diverse andere aanbieders van reanimatieonderwijs, zoals EHBO-verenigingen, het Rode Kruis en zorginstellingen. Bovendien zijn er de commerciële cursusinstellingen. Gegevens van NRR-gecertificeerde opleidingen vindt u op de site van de Nederlandse Reanimatie Raad, 14

15 Tips voor het maken van een keuze Kies voor kwaliteit: een instructeur met een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) vormt een waarborg voor inhoudelijk goede cursussen. Kies een handige locatie: is de opleiding in de buurt en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer voor deelnemers? Vergelijk de prijzen: commerciële instellingen kunnen een stuk duurder zijn dan cursusorganisaties die zonder winstoogmerk werken. Lesmateriaal In september 2006 is een lesboek verschenen: Basale Reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie: wanneer elke seconde telt. Deze gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en het Nederlandse Rode Kruis wordt gebruikt bij zowel losse reanimatiecursussen als cursussen waarin reanimatie- en AED-vaardigheden worden gecombineerd. Het lesboek kost 7,50 en is te bestellen bij de boekhandel (ISBN ) en online Cursisten krijgen dit lesboek bij de cursus als zij een cursus volgen bij een van de Reanimatiepartners. 15

16 7. AED s Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat de hartactie van het slachtoffer registreert en aan de hand van computergestuurde protocollen aan de hulpverlener(s) gesproken opdrachten geeft. Middels deze registratie zal de AED de burgerhulpverlener wel of geen opdracht geven om een schok toe te dienen. Bij ongeveer 50% van de slachtoffers zal de AED het hart met een schok het eigen hartritme en de pompkracht teruggeven. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie (borstcompressies en beademing). Ten onrechte wordt dit wel eens gedacht. Directe reanimatie is altijd nodig om de hersenfunctie veilig te stellen en het hart zelf voor te bereiden op een of meer stroomstoten van de AED. Zodra de twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer zijn geplakt, neemt de AED de regie over. Een AED zal in de gesproken opdrachten ook de burgerhulpverlener de opdracht geven om te blijven reanimeren. Het is dus belangrijk dat de burgerhulpverlener weet hoe hij moet reanimeren en defibrilleren. Omdat in het geheugen van de AED s alle reanimatiegegevens worden vastgelegd, kan men de resultaten van de toepassing van de AED s voor wetenschappelijke doeleinden gebruiken. AED s vormen dus een - onmisbaar - onderdeel van elke 6 minuten zone. Wanneer u tot de aanschaf van AED s overgaat, moet u op aantal zaken letten. Dit hoofdstuk behandelt zaken als wet- en regelgeving, locatiekeuze, beveiliging tegen vandalisme en diefstal, adviezen bij aanschaf, verzekering, onderhoud, follow-up na inzet, bekendheid en herkenning en precariobelasting. Wet- en regelgeving rond basale reanimatie en de AED Er zijn geen wettelijke bezwaren tegen het gebruik van AED s door burgers. Hieronder treft u de samengevatte wet- en regelgeving aan. Het Wetboek van Strafrecht (artikel 450) is duidelijk: Hij die, getuige van het ogenblikkelijke levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, 16

17 indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Ten aanzien van het gebruik van de AED heeft de Gezondheidsraad het advies Toepassing van de AED in Nederland uitgebracht (21 februari 2002). In dit advies stelt de Gezondheidsraad dat de AED een nieuwe technologische verworvenheid is die, ook bij toepassing door leken, zó veilig is, dat het wenselijk is om defibrillatie met de AED niet als voorbehouden handeling aan te merken in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Dit advies is door de minister van VWS overgenomen (Kamerstuk XVI, nr. 113 en CZ/IZ (zie ook Dit betekent dat iedereen een AED mag bedienen. Een cursus volgen wordt wel sterk aanbevolen. Voor de politie is het redden van levens, één van de twee kerntaken: De politie heeft tot taak (...) te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven. (Politiewet, artikel 2) Medewerkers van de brandweer mogen in noodgevallen en onder voorwaarden de AED gebruiken. (Beleidsvisie First Responders in relatie tot de ambulancezorg, 17 augustus 2004). Locatiekeuze De wijze waarop u zoekt naar geschikte locaties voor de AED s is afhankelijk van de omvang en reikwijdte van uw project. Richt u zich op het tot 6 minuten zone maken van een winkelstraat, dan ligt de locatie vaak voor de hand. Gaat het om een hele gemeente, dan komen er veel meer mogelijkheden en afwegingen in beeld. Toegankelijkheid Een doorslaggevend criterium is de toegankelijkheid van de AED. Deze dient bij voorkeur 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te zijn. Het is denkbaar dat u hierin een pragmatische keuze maakt. Bijvoorbeeld in het geval waar de AED in de hal van een verpleeghuis hangt. Wanneer 24 uur per dag een receptionist of nachtwaker aanwezig is, is de AED dan toch toegankelijk. Zichtbaarheid De AED dient zichtbaar te worden opgesteld en voorzien van het AED-beeldmerk. Een locatie in het zicht en in het licht is het meest geschikt. AED s kunnen geplaatst worden op binnen- en buitengevels. Er zijn ook kasten beschikbaar waarmee AED s aan bijvoorbeeld lantarenpalen opgehangen kunnen worden. Denk ook aan geldautomaten en andere plekken waar camera s hangen. 17

18 Beveiliging tegen vandalisme en diefstal Er zijn weliswaar gevallen van vernieling en diefstal van AED s gerapporteerd, maar tot op heden in zo n beperkte mate dat deze nog geen aanleiding geven voor zorgen over vandalisme en diefstal van AED s. Voor snelle en adequate hulpverlening zouden AED s voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Vandalisme en diefstal kunnen in de regel beperkt worden door bekendheid met de AED. Voor velen is een AED nog een onbekend kastje dat mogelijk nieuwsgierigheid oproept en uitnodigt tot openen. Onbekendheid maakt dat mensen soms denken dat de AED een instrument is waarmee je anderen uit balorigheid zomaar een stroomstoot kunt toedienen. Vandalisme kan ook beperkt worden door de AED in een kast te plaatsen die niet vrij toegankelijk is, maar met een pasje of code geopend moet worden. De burgerhulpverleners in de omgeving kunnen dan een pasje op zak dragen of de code krijgen in een sms waarmee ze opgeroepen worden, zodat zij toegang hebben. Sommige leveranciers van AED s kunnen dergelijke kasten leveren. Vrij toegankelijke AED s hebben, waar mogelijk, uiteraard de voorkeur. Dichtheid en spreiding U kunt een raster over de plattegrond van uw gemeente leggen en op bijvoorbeeld iedere 1000 meter een AED plaatsen, zodat alle AED s in een straal van 500 meter ingezet kunnen worden. Op deze manier kunt u berekenen hoeveel AED s u nodig heeft voor uw gemeente. In theorie is dit een goede oplossing, maar niet altijd haalbaar. Een alternatief is om de AED s te concentreren in risicogebieden voor een hartstilstand. Houd echter ook in gedachten dat de meeste hartstilstanden plaatsvinden in de woonomgeving van het slachtoffer, vaak thuis. AED s in woonwijken zijn dus zeer wenselijk. Bekendheid van de AED-locaties Mensen in de directe omgeving moeten op de hoogte zijn van de aanwezigheid en het doel van de AED. Een deel van hen zal natuurlijk getraind worden in reanimatie en het gebruik van de AED. Maar ook anderen moeten bekend zijn met de betekenis en functie van de AED en de locatie ervan. Herkenning aanwezigheid AED voor omstanders Een van de factoren die het succes van uw 6 minuten zone bepalen, is de bekendheid met en herkenning van AED s in uw gemeente. Om het publiek in uw gemeente de AED-locaties optimaal te laten herkennen, kunt u werken met stickers en bordjes. Denk aan goed zichtbare stickers of bordjes op de AED s zelf, maar ook stickers met informatie als in dit pand bevindt zich een AED, de dichtstbijzijnde AED locatie is

19 Het officiële symbool voor AED s conform Europese normen is hieronder afgebeeld. Dit symbool wordt ook gebruikt in de campagne van de Hartstichting. Er zijn diverse bedrijven waar AED stickers, bordjes te bestellen zijn. Informeer naar de mogelijkheden bij uw AED-leverancier of kijk op Tips voor het kiezen van een AED Wanneer u een 6 minuten zone opstart, komt u op een zeker moment tot aanschaf van één of meer AED s. Deze koophulp biedt u een handreiking voor de aanschaf van AED s. De Hartstichting hecht grote waarde aan haar onafhankelijkheid naar marktpartijen en doet geen aanbeveling voor één specifiek merk. Algemeen Vraag offertes aan bij meerdere leveranciers, zodat u typen, prijzen, levensduur van apparatuur en batterijen, en voorwaarden met elkaar kunt vergelijken. Ga ook te rade bij de organisatie die de opleiding van burgerhulpverleners verzorgt. Men gebruikt daar AED-trainers die doorgaans grotendeels identiek zijn aan de normale gebruiksversie van datzelfde merk. Op basis van de ervaringen hiermee kunnen zij u wellicht ook tips geven. Bij de aanschaf van AED s kunt u, in uw onderhandeling met leveranciers, een aantal zaken in ogenschouw nemen. 19

20 Prijs Er is al een AED voor ruim De gemiddelde prijs van één AED ligt momenteel tussen de en exclusief BTW, afhankelijk van het type apparaat en de deal die met de leverancier kan worden gesloten. Bij afname van meerdere apparaten zijn kortingen onderhandelbaar. Denk bij het maken van prijsafspraken ook aan het plaatsen en het onderhoud van de apparaten. Kwaliteit In Nederland zijn meerdere merken en typen AED te koop. Op treft u een overzicht aan. Alle vermelde AED s voldoen aan wettelijk gestelde eisen. De AED s verschillen onderling in zaken als gewicht, afmetingen, soort batterij, type elektroden, waterdichtheid, stofdichtheid en onderhoudskosten. De keuzes die u hierin maakt, zijn onder andere afhankelijk van de locatie waar de AED geplaatst wordt (binnen of buiten) en van de locatie waar de AED gebruikt zal worden. Als de AED bijvoorbeeld ingezet moet worden in rumoerige ruimten, waar de gesproken opdrachten niet of nauwelijks te horen zijn, dan kan een AED met een beeldscherm nodig zijn. AED-kasten en andere AED ondersteunende materialen Misschien wilt u het apparaat in een speciale (buiten)kast ophangen, of wilt u er een speciale ombouw omheen. Ook daarover kunt u bij de aankoop afspraken maken. Veel leveranciers van AED s kunnen dergelijke kasten leveren. Ook stickers, na gebruik te vervangen materialen (zoals elektrodeplakkers en accu en wellicht bordjes voor bewegwijzering of vermelding in dit pand is een AED aanwezig of dichtstbijzijnde AED locatie: x ) zijn zaken om in uw onderhandeling mee te nemen. Verzekering Omdat AED s gestolen of vernield kunnen worden, kan het goed zijn ze te verzekeren. Meer informatie over het verzekeren van AED s, leest u verderop in dit hoofdstuk. Vervanging Als een AED gebruikt is, moeten in ieder geval de plakelektroden en de chip of tape vervangen worden. Soms kan ook vervanging van het ophangsysteem of andere onderdelen noodzakelijk zijn. Neem afspraken over uitvoering en kosten hiervan mee in uw onderhandeling met de leveranciers. Verzekering Indien u een of meerdere AED s hebt gekocht is het goed om te weten dat het mogelijk is de AED s te verzekeren. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan, mocht uw AED beschadigd of verloren raken. 20

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

8.4 Beveiliging tegen vandalisme en diefstal

8.4 Beveiliging tegen vandalisme en diefstal 8 AED s 8.1 De rol van de AED in het 6 minuten concept Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat de hartactie van het slachtoffer registreert en aan de hand van computergestuurde

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Enquêtes Er zijn 26 organisaties (zorginstellingen, sportclubs, grote bedrijven, winkeliersverenigingen) benaderd in het kader van de inventarisatie naar de

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.)

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.) PROJECTPLAN d.d. 23-02-2012 Stap 1 Doelstelling, haalbaarheid en planning 1.1 Inleiding: De Wijkraad Emmerik-Vredenburg heeft in 2011 een onderzoek naar de situatie in Westervoort ten aanzien van reanimatie

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig.

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Stichting AED Staphorst Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Inhoud PLAN VAN AANPAK STICHTING AED GEMEENTE STAPHORST... 3 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE... 3 MARKETING EN

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Nota van B&W Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Coilegevergadering 13 april 201 1 Inlichtingen Jeb Beelen (023 5676891) Registratienummer 201

Nadere informatie

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand.

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Vragen en antwoorden over de 6 minuten campagne en de 6 minuten zones. Vragen? Neem contact op met Dorien Poirters, communicatieadviseur Nederlandse Hartstichting,

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Gemeentebladnummer: 2011/02 Vergaderdatum: 03 februari 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder Mw. W. Adriaans Steller Hans Janssen Aan de Raad Voorstel:Instemmen

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en 3.555.337 MINDER STERFTE uitgegeven aan 6-Minutenzone in 2016. Dat is 6,2 procent van het totaal. Jaarlijks 2.500 levens redden Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg Informatieavond 6 september 2010 Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg 5 e Reanimatie-estafette 1 oktober 2010 Carbooncollege Rombouts en Rumpenerhal Brunssum Reanimeren,

Nadere informatie

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel'

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel' Inleiding De gemeenteraad van Harenkarspel heeft op 4 november 2008 een motie aangenomen, waarin staat dat de gemeente uiterlijk in 2010 AED proof dient te zijn en dat de gemeente tevens is aangesloten

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

Kwaliteitskader. f irst responder

Kwaliteitskader. f irst responder Kwaliteitskader f irst responder Versie 1.0. Juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Totstandkoming kwaliteitskader first responder 3 1.3 Reikwijdte kwaliteitskader first responder 3

Nadere informatie

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen 1 Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 3 3. Doel van het project... 4 4. Samenwerking... 4 5. Bepaling 6 minutenzones: Te maken keuzes...

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Project 6-minutenzones Purmerend. Henk Scheltinga Projectadviseur

Project 6-minutenzones Purmerend. Henk Scheltinga Projectadviseur Project 6-minutenzones Purmerend Henk Scheltinga Projectadviseur Projectinhoud AED s werven Burgerhulpverleners werven Kasten + AED s installeren Beheer inrichten Waarom / Daarom (1) 16.000 slachtoffers

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

Niet-reanimerenpenning

Niet-reanimerenpenning Niet-reanimerenpenning www.patientenfederatie.nl/penning In deze brochure leest u meer over de niet-reanimerenpenning. En over hoe u tot een besluit over reanimatie kunt komen. Want beslissen over wel

Nadere informatie

Niet-reanimerenpenning

Niet-reanimerenpenning Niet-reanimerenpenning www.patientenfederatie.nl/penning In deze brochure leest u meer over de niet-reanimerenpenning. En over hoe u tot een besluit over reanimatie kunt komen. Want beslissen over wel

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, Christenunie Haarlem 3^ MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is toegenomen en ondanks uitbreiding van

Nadere informatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie Meldkamerinstructie bij reanimatie 3 112 43 Nederlandse Reanimatie Raad Meldkamerinstructie bij reanimatie Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de centralist van de meldkamer bij de melding

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren.

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren. Dames en heren leden van de gemeenteraad College burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Kessel onderwerp aanvullende agenda raad 23 april 2007 secr/ 18 april 2007 verzonden Geachte

Nadere informatie

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold.

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Doel. Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten hulp te bieden. Uitvoering. Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris

Nadere informatie

Wat is een acute hartritme stoornis?

Wat is een acute hartritme stoornis? AED bij de Terriërs Wat is een acute hartritme stoornis? Normale hartactie Acute hartritme stoornis: Chaotisch ritme (ventrikel fibrilleren) Probleem: Het hart pompt niet meer effectief, slachtoffer zakt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 1. Website

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Informatie over. nietreanimeren

Informatie over. nietreanimeren Informatie over nietreanimeren Informatie over reanimeren De niet-reanimerenpenning: wat moet u weten? U heeft bij de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, informatie aangevraagd

Nadere informatie

De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk?

De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk? De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk? Jolande Zijlstra ARREST-onderzoek Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 6 maart 2013 Doel ARREST-onderzoek Alarmering

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Oktober 2016

Calamiteitenplan. Oktober 2016 Calamiteitenplan van. : Oktober 2016 1 Calamiteitenplan Golf de Gulbergen. Omvang Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten, adequate en deskundige hulp te bieden.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Ik wil nadenken over reanimatie

Ik wil nadenken over reanimatie Ik wil nadenken over reanimatie Samenvatting Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten reanimeren.

Nadere informatie

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Kerkrade op weg hartveilig te worden Doe mee! Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Met deze vierde nieuwsbrief willen wij u weer graag verder informeren over Kerkrade Hartveilig. Sinds 6 april 2009

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg!

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg! Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Voor een toekomst in de zorg! LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U

Nadere informatie

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS AFDELING SAMENLEVINGSZAKEN 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kaders gemeentelijk AED-beleid 3 1.1 Ondersteuningsvormen 3 1.2 Juridisch kader 3 1.3 Beleidsmatig

Nadere informatie

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo Notitie Stimulering Acute Zorghulpverlening Hengelo Hengelo Augustus 2008 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00818. Datum: 25 augustus 2015

NEE. wethouder Koster. Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00818. Datum: 25 augustus 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00818 Datum: 25 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t.

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Help, ik heb gereanimeerd!

Help, ik heb gereanimeerd! Help, ik heb gereanimeerd! Wat het uitvoeren van een reanimatie met je kan doen. Ervaringen, nazorg en aanbevelingen. op initiatief van Emmy te Rietstap-Roelofs en Germa van der Wel-Apperloo Help, ik heb

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Raadsvoorstel Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Aanleiding: Op 28 november 2007 heeft er in een gecombineerde commissievergadering

Nadere informatie

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen.

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen. Evaluatieverslag project Burger AED 2009-2011 0. Overzicht Samenvatting In dit document blikt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord terug op de resultaten van het project Burger AED in de periode vanaf

Nadere informatie

Informatie over (niet-)reanimeren

Informatie over (niet-)reanimeren Informatie over (niet-)reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Het beleidsplan wordt mede ondersteund door de maatschap Cardiologie van het Streekziekenhuis SKB en de gezamenlijke Winterswijkse huisartsen.

Het beleidsplan wordt mede ondersteund door de maatschap Cardiologie van het Streekziekenhuis SKB en de gezamenlijke Winterswijkse huisartsen. Beleidsplan Tweede schok, tweede leven Samen met de plaatselijke afdelingen van de Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO en Buurtpreventie op weg naar een 100% Hartveilig Winterswijk, voor en door de

Nadere informatie

HET HIB CALAMITEITENPLAN

HET HIB CALAMITEITENPLAN HET HIB CALAMITEITENPLAN Inleiding. Wanneer men met de doelgroep hartpatiënten in de sportzaal, fitnessruimte of in het zwembad werkt is het altijd van belang, dat bepaalde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer 077-359 7655 e-mail c.thijssen@venlo.nl datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger

Nadere informatie

Een AED in onze haven

Een AED in onze haven Een AED in onze haven Sommigen onder u zal het zijn opgevallen dat er sinds enige tijd op verschillende plaatsen in onze haven pamfletten hangen waarop staat vermeld dat er een AED aanwezig is. Nu is er

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkplatform Zuid-II. oktober 2007

Nieuwsbrief Wijkplatform Zuid-II. oktober 2007 Nieuwsbrief Wijkplatform Zuid-II oktober 2007 Inhoudsopgave: Uitbreiding... 3 Wanneer vergadert het wijkplatform... 3 Incidenten in onze wijk... 3 Skatebaan... 3 Bomenplan Goudenstein... 3 Opschoondag...

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator Basale Reanimatie voor Hulpverleners Cardiopulmonale Reanimatie met de Automatische Externe Defibrillator Leerdoelen Op het einde van deze cursus zal U in staat zijn: een bewusteloos slachtoffer te evalueren

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding Toelichting op de beleidsregel stimulering optimale beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED s) binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie