KLACHTENMANAGEMENT... 4 KLACHTENBEELD... 8 ONTVANKELIJKE KLACHTEN... 6 INDELING (BPM)... 6 BEOORDELING... 6 OMBUDSNORMEN... 7 MATE VAN OPLOSSING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTENMANAGEMENT... 4 KLACHTENBEELD... 8 ONTVANKELIJKE KLACHTEN... 6 INDELING (BPM)... 6 BEOORDELING... 6 OMBUDSNORMEN... 7 MATE VAN OPLOSSING..."

Transcriptie

1 Rapport klachtenmanagement 2014

2

3 Klachtenrapport 2014 KLACHTENMANAGEMENT... 4 KLACHTENBEELD... 5 ONTVANKELIJKE KLACHTEN... 6 INDELING (BPM)... 6 BEOORDELING... 6 OMBUDSNORMEN... 7 MATE VAN OPLOSSING... 7 KLACHTENBEELD... 8 Inhoudelijke categorie: Ik heb een matchingbehoefte... 8 KLACHTEN PER THEMA Discriminatieklachten A8-klachten KWALITEITSMETING VERBETERACTIES VLAAMSE OMBUDSDIENST KLANTENDIENSTEN Klachtenrapport 2014 Pagina 3 van 22

4 Klachtenmanagement In 2014 behandelde VDAB 1520 dossiers, 12% minder dan in De focus op een klantvriendelijke en duidelijke communicatie met de klant, in combinatie met het effect van een verbeteractie (reportknop) liggen aan de basis van deze daling. 87% van de klachten werd ingediend via de Servicelijn, hetzij via het online klachtenformulier, via of via Werkzoekenden dienden 82% van de klachten in. Net zoals in de voorbije jaren waren er, met 5%, verhoudingsgewijs weinig klachten van werkgevers. 8% van de klachten was niet ontvankelijk. Vanaf 2014 maakt VDAB een onderscheid tussen suggesties en klachten. Een suggestie omvat een vrijblijvende tip van een verzoeker zonder gevoel van ontevredenheid. Vanaf het moment dat een gevoel van ongenoegen tot uiting komt, noteert VDAB de melding als een klacht. In 2014 tellen we 52 suggesties en 1344 ontvankelijke klachten. Zowel bij een suggestie als bij een klacht, voert VDAB een onderzoek en ontvangt de verzoeker een antwoord. Elke verzoeker ontving een ontvangstmelding. Bij 94% van de klachten was dit binnen de 7 dagen. Bij 93% van de klachten werd het antwoord verstuurd binnen de 45 dagen. Binnen VDAB geldt de managementdoelstelling dat 75% van de klagers een antwoord binnen de 20 dagen ontvangt. Dit gebeurde in 64% van de gevallen. Bij de resterende klachten werd de doelstelling niet gehaald gezien de prioriteit van een kwalitatief onderzoek. Deze verzoekers kregen een tussentijdse brief toegestuurd. Klachtenbehandelaars worden aangemoedigd om een persoonlijk contact te hebben met de verzoeker. Dit gebeurde bij 42% van de klachten, waarvan 5% van de klagers, na meerdere pogingen niet bereikbaar bleek te zijn. De 52 suggesties hadden te maken met Mijn Loopbaan, de VDAB-website en de vacaturedatabank. Elke suggestie werd onderzocht en de verzoeker ontving steeds een antwoordbrief. Suggesties zijn echter vaak niet haalbaar gezien het uitgebreid gamma aan opdrachten, prioriteitsbepalingen en budgetten. Ook dit werd aan de verzoeker gecommuniceerd. Net zoals in 2013 handelen ook in 2014 de ontvankelijke klachten voornamelijk over het persoonlijk actieplan naar werk (31%) en over de opleidingen (28%). Hun aandeel in het totaal van de ontvankelijke klachten steeg licht tegenover Toen waren de klachten over het persoonlijk actieplan goed voor 27% en die over opleidingen voor 26%. De absolute cijfers tonen echter een lichte daling van 447 naar 419 klachten over het persoonlijk actieplan en van 416 naar 377 klachten over opleidingen. VDAB plukt voorzichtig de vruchten van de focus op een klantvriendelijke en duidelijke communicatie naar de klant. De klachten over een matchbare vacature aanbieden (14%) en het matchbaar werkzoekenden dossier (10%) vervolledigen de top vier. Andere klachten handelden over werkplekleren (6%), coachen op arbeidsmarktcompetenties en oriënteren (1%), HRM, ICT, de Servicelijn en Facility (4%), Klachtenrapport 2014 Pagina 4 van 22

5 bemiddelingsacties (3%), financiële tegemoetkomingen (2%), loopbaanbegeleiding (1%) en ondersteuning bij collectief ontslag (0%). De opgeloste of deels opgeloste klachten zijn goed voor 78% van de klachten die de dienst op een tekortkoming wijzen. De tevredenheidsmeting van de Servicelijn onderstreept deze cijfers niet helemaal. 74% van de ondervraagde verzoekers was tevreden met de behandeling van de klacht. Slechts 58% bleek tevreden met de oplossing van de klacht. Voornamelijk de appreciatie van en vraag naar een persoonlijk gesprek met de klant werd benadrukt. Elke klacht en suggestie verdient een kritisch onderzoek. Zo wordt ook steeds nagegaan hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Deze aanbevelingen worden vertaald naar verbeteracties die de dienst verder opvolgt. Een overzicht hiervan staat opgelijst in het hoofdstuk Verbeteracties. Dankzij de focus op een klantvriendelijke en duidelijke communicatie naar de klant, plukt de dienst voorzichtig de vruchten van deze inzet en kennen we een daling in het aantal klachten. In 2015 wordt de klantgerichte aanpak bevestigd door verder in te zetten op onderstaande. Blijven focussen op een zorgvuldige feedback bij het niet toegelaten worden tot of stopzetting van een opleiding en hierbij de nadruk blijven leggen op een duidelijke communicatie. Verder inzetten op een heldere afstemming tussen de klant, VDAB en de tenderpartner. Klantgerichtheid extra naar de voorgrond brengen door bij de klachtenbehandeling verzoekers te contacteren om hun verhaal te horen en indien mogelijk al een oplossing of verduidelijking aan te bieden. Klachtenbeeld In 2014 handelde de dienst in totaal 1520 dossiers af. 122 dossiers bleken nietontvankelijk. 2 klachten werden opgelost bij melding. De dienst noteerde verder 52 suggesties en 1344 ontvankelijke klachten. Hieronder wordt gerapporteerd over de 1344 ontvankelijke klachten. Nog steeds is de VDAB-klantendienst laagdrempelig en toegankelijk voor verzoekers. Sinds 2014 maakt de dienst ook een onderscheid tussen suggesties en klachten. Onderstaande reactie op de behandeling van een opmerking onderstreept het laagdrempelige karakter van de klantendiensten. Knap dat jullie zo snel actie ondernemen. Nog een tip: is de term 'klacht' of 'klachtendienst' te vervangen of aan te vullen door de term 'ideeënbus' of 'suggestiedienst'? Ik vond het vreselijk om een 'klacht' te moeten indienen, terwijl ik het vooral als tip wilde formuleren. Wie ben ik om een 'klacht' in te dienen. Ik sta zelf in de dienstverlening en ben ook verre van perfect. Zonder aanmoediging van uw contactpersoon zou ik dit niet gedaan hebben. Klachtenrapport 2014 Pagina 5 van 22

6 Ontvankelijke klachten VDAB behandelde in ontvankelijke klachten. Dit cijfer omvat 2 dossiers opgelost bij melding, 52 suggesties en 1344 ontvankelijke klachten. Hieronder de rapportering voor de 1344 ontvankelijke klachten. Indeling (BPM) Ik heb een matchingbehoefte HRM, ICT, Servicelijn en Facility Financiële tegemoetkomingen Ik wil mijn loopbaan beheren 4% 2% 1% 0% Ik wil ondersteuning bij collectief ontslag 93% Beoordeling Bij het beoordelen van de gegrondheid vertrekt de behandelaar vanuit het standpunt van VDAB. 70% van de klachten stelt de dienstverlening niet in vraag (ongegrond); 16% van de klachten kaart een tekortkoming in de dienstverlening aan (gegrond); 12% van de klachten toont een onvolkomenheid in de dienstverlening (deels gegrond) en bij 2% van de klachten was geen oordeel mogelijk. In de tabel staan de gegrondheden per domein of afdeling. 12% 2% Gegrondheidstatus 16% 70% ongegrond gegrond deels gegrond geen oordeel Kerndomeinen (proces): Domein of afdeling Totaal ongegrond gegrond deels gegrond geen oordeel Ik heb een matchingbehoefte Ik wil mijn loopbaan beheren Ik wil ondersteuning bij collectief ontslag Financiële tegemoetkomingen HRM, ICT, Servicelijn en Facility Totaal: Klachtenrapport 2014 Pagina 6 van 22

7 Ombudsnormen Onderstaande grafiek geeft de ombudsnormen voor gegronde en deels gegronde klachten weer. Per klacht kunnen meerdere ombudsnormen van toepassing zijn. 17% 11% 5% 45% De burger gaat niet akkoord met de prestatie of de beslissing van de bestuursinstelling. De burger voelt zich onheus bejegend. De burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend. De burger vindt dat de prestatie of beslissing van de bestuursinstelling te lang uitblijft. 22% De burger klaagt over de bereikbaarheid van de bestuursinstelling. Mate van oplossing De behandelaar bepaalt de oplossingsstatus door zich in te leven in de beleving van de verzoeker. Bij 66% van de gegronde en deels gegronde klachten kon VDAB tegemoet komen aan de vraag van de klant en werd de klacht opgelost. Voor 12% van de klachten deed VDAB al het mogelijke om aan de vraag van de klant tegemoet te komen en de relatie te herstellen, ook al kon VDAB niet volledig ingaan op de vraag van de verzoeker. Deze klachten werden deels opgelost. VDAB verzekert steeds een volledig onderzoek met focus op klantgerichtheid. Toch kan soms niet aan de vraag van de verzoeker voldaan worden. Dit was zo bij 22% van de klachten. De tabel geeft de oplossingsstatus per domein of afdeling weer. 22% 12% 66% opgelost deels opgelost niet opgelost Kerndomeinen: Domein of afdeling Totaal opgelost deels opgelost niet opgelost Ik heb een matchingbehoefte Ik wil mijn loopbaan beheren Ik wil ondersteuning bij collectief ontslag Financiële tegemoetkomingen HRM, ICT, Servicelijn en Facility Totaal: Klachtenrapport 2014 Pagina 7 van 22

8 Klachtenbeeld Klachtenmanagement rapporteert op basis van business process management. Onderstaande tabel geeft alfabetisch de indeling weer binnen de inhoudelijke categorie: Ik heb een matchingbehoefte. In dit hoofdstuk worden de klachten binnen persoonlijk actieplan naar werk afspreken, opleiding geven in centra, matchbaar werkzoekendendossier, en matchbare vacature in detail besproken. Inhoudelijke categorie: Ik heb een matchingbehoefte Subproduct Aantal % tov 1344 ontvankelijke klachten Bemiddelingsacties 37 3% Coaching naar werk % Proces Aantal Collectieve bemiddelingsacties 10 Individuele bemiddelingsacties 27 Coachen op arbeidsmarkt-competenties 9 Oriënteren: bepalen van jobdoelwit 2 Persoonlijk actieplan naar werk afspreken 419 Matchbaar werkzoekendendossier % Matchbaar werkzoekenden-dossier 132 Matchbare vacature % Matchbare vacature 183 Opleiding % Werkplekleren 83 6% Opleiding geven in centra 377 Webcursus 4 Opleiding in bedrijf aanbieden 3 Opleiding via IBO-formule 73 Werkervaring opdoen via stages 7 Totaal: % Totaal: 1246 Klachten over het persoonlijk actieplan naar werk Bij klachten omtrent het persoonlijk actieplan naar werk leerde 43% van de klachten ons dat de verzoeker andere verwachtingen had van de begeleiding bij VDAB. 1 op 5 verzoekers was niet akkoord met de transmissie naar RVA, een kleinere groep voelde zich onheus bejegend of vond dat de dienstverlening uitbleef. Deze cijfers liggen in de lijn van Persoonlijk actieplan: kwesties privacy uitschrijving Gespecialiseerde screening discriminatie ontoereikende informatie doorverwijzing partner PmAH BTOM/VOP uitblijven dienstverlening onheus bejegend transmissie beantwoordt niet aan verwachting Klachtenrapport 2014 Pagina 8 van 22

9 Bij 71% van de klachten vond de behandelaar na analyse geen tekortkoming in de dienstverlening van VDAB. Tekortkomingen in de dienstverlening die naar voor kwamen, hielden verband met communicatie, organisatie, een onnauwkeurige administratie of vergissing en ontoereikende informatie. Gegrondheidsleutel bij (deels) gegronde klachten 6% 5% 5% 3% 31% Communicatie Organisatie Administratie 7% Ontoereikende informatie Vergissing Wachttijd te lang 10% Empathie Onheuse bejegening Technische storing 11% 22% De behandelaar kon in 85% van de klachten die de dienst wezen op een tekortkoming, een oplossing of gedeeltelijke oplossing voor de klant bieden. Oplossingen bestonden uit bemiddelingsgesprekken, een nieuwe trajectbegeleider, annulatie van de transmissie (bij een gegronde klacht), een nieuwe afspraak met een consulent. In 2013 kende VDAB een sterke stijging in het aantal klachten over de getenderde dienstverlening. Het succes van de ondernomen acties vertaalt zich voor 2014 in een daling in het aantal tenderklachten. VDAB zet verder in op kwaliteitsbewaking en opvolging. In 2014 ging het project wisselleren in voege, waarbij VDAB-consulenten en partnerbemiddelaars een begeleidingsgesprek of -actie meevolgen in de andere organisatie om elkaars werking beter te leren kennen en klanten gerichter door te verwijzen. Illustratie: Verzoeker dient klacht in. Hij werd doorverwezen naar RVA omdat hij niet was ingegaan op een uitnodiging in de werkwinkel. Verzoeker had echter telefonisch verwittigd dat hij niet aanwezig kon zijn omwille van autopech. Verzoeker voert een bewijs van de telefoonmaatschappij met het telefonisch contact toe aan zijn klacht. De klachtenbehandelaar stelde vast dat door een nalatigheid de registratie van de afwezigheid niet gebeurde. Excuses werden aangeboden en de transmissie werd geannuleerd. Klachten over opleiding geven in centra Bij de klachten over opleidingen blijven de grote punten van kritiek het niet toegelaten tot een opleiding (29%) en stopzetting van de opleiding (17%). Andere klachten gingen over discriminatie (9%), organisatie (8%), administratie (7%), binnen een opleiding. Klachtenrapport 2014 Pagina 9 van 22

10 gepest inhoud begeleiding naar werk Opleidingengids privacy stage ontoereikende informatie VDAB erkenning onheus bejegend transmissie infosessie administratie organisatie discriminatie stopzetting niet toegelaten Opleiding geven in centra: kwesties Voor 84% van de klachten over niet toegelaten tot en voor 94% van de klachten over stopzetting van een opleiding stelde de behandelaar vast dat VDAB correct oordeelde. De behandelaar bevestigde in deze gevallen de reden(en) waarom de betreffende opleiding niet tot de mogelijkheden behoorde. Gegrondheidsleutel bij (deels) gegronde klachten 11% 9% 11% 7% 3% 1% 11% 28% 19% Communicatie Organisatie Administratie Ontoereikende informatie Vergissing Wachttijd te lang Onheuse bejegening Technische storing Privacy De gegronde en deels gegronde klachten over opleiding geven in centra (25%) wezen VDAB op tekortkomingen in de dienstverlening op het vlak van communicatie en organisatie, ontoereikende informatie en onnauwkeurige administratie. De behandelaar kon in 90% van de klachten een oplossing of gedeeltelijke oplossing aan de verzoeker bieden. Zo werd aan verzoekers een (haalbare) alternatieve opleiding aangeboden, de argumentatie omtrent het niet toegelaten tot of stopzetting van de opleiding werd besproken, de cursist kreeg een herkansing bij de testen (in geval van een gegronde klacht), transmissie werd geannuleerd (in geval van een gegronde klacht). Klachtenrapport 2014 Pagina 10 van 22

11 Illustratie: Verzoeker wenste een opleiding boekhouden te volgen. Hij werd uitgenodigd voor een motivatiegesprek en toelatingsproeven. Hij slaagde voor de proeven, maar werd toch niet toegelaten tot de opleiding omdat hij niet het profiel van boekhouder zou hebben. Verzoeker kreeg geen alternatief aangeboden. Hij ging niet akkoord. Verzoeker werd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de behandelaar en de opleidingsmanager. Tijdens dit gesprek kreeg verzoeker de kans om zijn motivatie voor de opleiding verder toe te lichten. Na overleg werd beslist om hem uit te nodigen om deel te nemen aan de proefweek die voorafgaat aan de opleiding. Verzoeker was tevreden met deze oplossing. Klachten over matchbare vacature aanbieden Met 183 klachten kwam ook dit jaar de vacaturedatabank onder de aandacht. Verzoekers uitten hun ontevredenheid over sollicitatiegesprekken die niet naar wens verliepen, sollicitaties die zonder antwoord of feedback bleven, de werkwijze van interimkantoren, discriminatie, Matchbare vacature aanbieden: kwesties Vacatures mail op maat Vacature verwijzing Vacature reeds ingevuld Vacature werkgever dient klacht in Vacature verkeerde positionering vacatureaanbod Vacature inhoud Vacatures automatische matching Vacature sollicitatie discriminatie Vacature misbruik Vacature werkwijze Vacature sollicitatie % van deze klachten tonen geen tekortkoming in de dienstverlening van VDAB aan en waren dus ongegrond. De dienstverlening van VDAB is correct aangezien VDAB aan werkgevers of uitzendkantoren en aan werkzoekenden via zijn website een platform biedt om vacatures en cv s kenbaar te maken, maar VDAB is niet bevoegd voor het aanwervingsbeleid van de werkgevers en de uitzendkantoren die gebruik maken van de databanken van VDAB. Verder heeft de werkgever de optie om zelf een vacature bij VDAB te plaatsen en is de werkgever verantwoordelijk voor de opvolging ervan. Toch wil dit niet zeggen dat verzoekers geen reden tot klagen hadden. Bij klachten over vacatures vraagt VDAB om de vacaturenummers door te sturen en neemt dan contact op met de werkgever om de betreffende vacature te bespreken. Bij misbruik kan de vacature verwijderd worden uit de databank. Van de vacatures die wel in beheer waren bij VDAB toonde het onderzoek 26 gegronde of deels gegronde klachten. De vacature bleek niet volledig, discriminerende elementen te bevatten of de communicatie van de consulent omtrent de vacature was niet professioneel. 65% werd opgelost of deels opgelost. De inhoud van vacatures werd verduidelijkt, dubbele vacatures werden gebundeld, Klachtenrapport 2014 Pagina 11 van 22

12 de werkgever gaf feedback aan de sollicitant, een werkzoekende mocht toch op sollicitatiegesprek komen na bemiddeling van een consulent. Gegrondheidsleutel bij (deels) gegronde klachten 8% 4% 11% 12% 46% Administratie Organisatie Communicatie Discriminatie Onheuse bejegening Privacy 19% In 2013 ontving VDAB 331 klachten over vacatures kent 45% minder klachten omtrent de vacaturedatabank. Deze daling hangt samen met de implementatie van de reportknop. Dankzij deze verbeteractie kunnen verzoekers op de website onderaan de vacature hun opmerking rechtstreeks overmaken aan de Servicelijn. Deze opmerking volgt niet de routing van een klacht. Elke melding wordt onderzocht door een vacatureconsulent en indien nodig wordt de werkgever gecontacteerd. Als de consulent vaststelt dat het om meer gaat dan een melding, wordt de verzoeker gecontacteerd met de vraag of een formele klacht gewenst is. De procedure via de reportknop is nog meer laagdrempelig voor onze klanten en een opmerking is zeer eenvoudig te melden: met één klik op de knop. Sinds de implementatie in juni 2014 werden meer dan 2000 meldingen geregistreerd. De verzoeker ontvangt geen antwoordbrief bij meldingen via de reportknop. Klachten over matchbaar werkzoekendendossier De klachten handelen over het dossier van de werkzoekende (inhoud, ontoereikende informatie, correctheid), over inschrijven als werkzoekende, het bus-/treinticket aan verminderd tarief. 30% van deze klachten was gegrond of deels gegrond en wees de dienst op een onvolkomenheid in communicatie, volledige informatie en administratie. Er werden dossiers gecorrigeerd, gemaakte kosten werden terugbetaald, bijkomende informatie werd verschaft en dit voor 90% van deze klachten. Illustratie: Een werkzoekende diende klacht in omdat er een fout stond op zijn attest voor een treinticket aan verminderd tarief. Hierdoor diende hij de volledige prijs van het treinticket voor zijn sollicitatiegesprek te betalen. De behandelaar stelde vast dat het om een administratieve vergissing ging. Verzoeker kreeg de gemaakte kosten terugbetaald en de dienst bood verontschuldigingen aan. Klachtenrapport 2014 Pagina 12 van 22

13 Klachten per thema Discriminatieklachten In 2014 registreerde VDAB 70 klachten waarin verzoeker een aanvoelen van discriminatie signaleerde. Dit zijn 11 discriminatieklachten minder dan in Met 4,6% blijft het aandeel van de discriminatieklachten in het totaal aantal klachten vergelijkbaar met vorig jaar. 89% van de klachten werd ingediend door werkzoekenden en cursist-werkzoekenden. Een klein aantal werd ingediend door werkgevers, werknemers, organisaties en een burger. Discriminatiegronden Voor elke discriminatieklacht wordt een discriminatiegrond bepaald. Een klacht kan meerdere gronden toegekend krijgen. Voor 2014 zijn er 83 discriminatiegronden voor 70 klachten. Net zoals in 2013 voeren nationale of etnische afkomst en leeftijd de lijst aan. Discriminatiegronden Huidige of toekomstige gezondheidtoestand Fortuin Geloof of levensbeschouwing Handicap of fysieke eigenschap Huidskleur Geslacht Afstamming Ras Taal Leeftijd Nationale of etnische afkomst Indeling naar inhoud Discriminatieklachten naar inhoud 6% 1% 13% Opleiding Matchbare vacature 47% Coaching naar werk Matchbaar werkzoekendendossier 33% Bemiddelingsacties Klachtenrapport 2014 Pagina 13 van 22

14 De discriminatieklachten komen voornamelijk voor binnen opleidingen en de vacaturedatabank. Elke verzoeker heeft recht op een objectief onderzoek van de klacht. Voor elke klacht onderzoekt de behandelaar of er een tekortkoming is op het vlak van de dienstverlening van VDAB. Daarnaast onderzoekt de behandelaar kritisch of er ook sprake is van discriminatie. Discriminatieklachten worden dus gekenmerkt door een dubbele gegrondheidstatus. In wat volgt ligt de focus op de gegrondheid op het vlak van discriminatie. Opleiding De klachten waarbij een gevoel van discriminatie wordt aangekaart tijdens de opleiding hebben voornamelijk te maken met stopzetting van een opleiding, niet toegelaten worden tot een opleiding en niet geslaagd voor testen tijdens een opleiding. 68% van de klagers voelt zich gediscrimineerd op grond van nationale of etnische afkomst; 18% op leeftijd en de resterende klagers voelen zich gediscrimineerd op taal of fysieke eigenschap. De behandelaar kon in 88% van de klachten vaststellen dat er geen discriminatie had plaatsgevonden. De stopzetting of het niet toegelaten van/tot een opleiding werd gebaseerd op objectieve feiten, testresultaten, de motivatie van de verzoekers. Het onderzoek wees uit dat elke cursist een gelijke behandeling kreeg. Bij de resterende klachten kon de beoordelaar geen oordeel vellen over het gevoel van discriminatie. Het ging hier over klachten met tegenstrijdige versies. In geen enkele klacht werd discriminatie in de dienstverlening vastgesteld. Matchbare vacatures aanbieden Verzoekers voelden zich voornamelijk gediscrimineerd op grond van nationale of etnische afkomst (34%); 28% op leeftijd en 17% op geslacht. 35% van de klachten toonden geen discriminatie aan. Bij 6 klachten stelde de behandelaar discriminerende elementen vast in de vacature of tijdens het sollicitatiegesprek. Voor 9 klachten kon de behandelaar geen oordeel vellen in een woord-tegen-woord situatie over een sollicitatiegesprek tussen de werkzoekende en de werkgever. 1 op 5 van de klachten handelde over vacatures die in beheer waren bij VDAB. Na contact met de werkgever werd de inhoud van deze vacatures verduidelijkt en aangepast. Bij 78% van de klachten kaartte de verzoeker een gevoel van discriminatie tijdens een sollicitatiegesprek of tijdens het verloop van de sollicitatieprocedure aan. VDAB is echter niet bevoegd voor het aanwervingsbeleid van de werkgevers en de uitzendkantoren, die gebruik maken van de databanken van VDAB. Toch vraagt de dienst om de vacaturenummers door te sturen en de behandelaar bespreekt de betreffende vacature met de werkgever. Bij misbruik, kan de vacature verwijderd worden uit de databank. De bemiddeling van de klachtenbehandelaar werkte misverstanden uit de weg, vacatures op de website werden aangepast, werkgevers boden hun verontschuldigen aan en de werkzoekende mocht toch op gesprek gaan of kreeg uitgebreide feedback. VDAB blijft aandacht besteden aan het thema. Spoor 21 organiseert een gamma aan opleidingen waarbij diversiteit centraal staat of (on)rechtstreeks aan bod komt. Hiernaast gaan er ook maatwerkopleidingen door en vinden er binnen de provincies initiatieven plaats rond het thema diversiteit. Klachtenrapport 2014 Pagina 14 van 22

15 A8-klachten In 2014 ontving de dienst 75 A8-klachten, 19 minder dan in Er waren 69 tijdig ingediende A8-klachten en 6 klachten die buiten termijn op de dienst toekwamen. Deze 6 klachten werden afgehandeld als gewone eerstelijnsklacht zonder SERRadvies. 67 binnen termijn ingediende klachten werden voor advies voorgelegd aan de SERR. Bij 2 klachten werd de transmissie door VDAB omwille van administratieve procedurele redenen tegengehouden. A8-klachten met SERR-advies SERR Brugge 2 0 Oostende-Westhoek 2 1 Midden-West-Vlaanderen 0 1 Zuid-West-Vlaanderen 4 2 Zuid-Oost-Vlaanderen 3 2 Gent 5 4 Meetjesland, Leie en Schelde 1 0 Waas & Dender Limburg Antwerpen Mechelen 7 0 Kempen 6 3 Vlaams Brabant 7 5 BNCTO 0 0 Totaal: kende een daling van 24% in het aantal A8-klachten door de SERR s besproken, tegenover Een vergelijking van het aantal A8-klachten met het aantal transmissies is een nuttige oefening om de evolutie van het aantal A8-klachten te kaderen. In volgende tabel worden de transmissiegegevens per subregionale dienst weergegeven. Transmissiegegevens per regio en historiek Regio verschil 2014 tov 2013 Brugge % Oostende % Kortrijk % Aalst % Gent % Sint-Niklaas % Hasselt (sinds 2012: Limburg West) % Tongeren (sinds 2012: Limburg Oost) % Klachtenrapport 2014 Pagina 15 van 22

16 Antwerpen % Mechelen % Turnhout % Leuven % Vilvoorde % Brussel % Totaal: % Het volume aan A8-transmissies is in 2014 met 12% gedaald ten opzichte van De evolutie van het aantal transmissies verschilt wel sterk van regio tot regio. De grootste procentuele daling van het aantal transmissies komt voor in Brussel (wel zeer kleine aantallen) en Mechelen. Het aantal transmissies is enkel in Sint-Niklaas en Aalst gestegen. SERR-advies De SERR-ombudsdiensten hebben volgende adviezen uitgebracht. Advies aantal % transmissie 44 64% A8 niet overmaken aan RVA 11 16% geen advies; VDAB beslist 6 8% transmissie met opgave van verzachtende omstandigheden 4 6% verdeeld advies; VDAB beslist 2 3% geen SERR 2 3% Totaal: % Uit de adviezen blijkt dat de SERR's en VDAB in 64% van de gevallen op dezelfde golflengte zitten. Het aandeel van het advies transmissie is vergelijkbaar met Opvolging SERR-adviezen transmissie SERR-advies A8 niet overmaken aan RVA geen advies; VDAB beslist transmissie met opgave van verzachtende omstandigheden VDAB volgt VDAB bevestigt RVA advies transmissie sanctioneert aantal ja ja ja 25 ja ja nee 17 nee nee nee 2 ja ja nee 1 ja nee nee 6 nee ja nee 4 - ja ja 1 - ja nee 1 - nee nee 4 ja ja ja 3 ja ja nee 1 verdeeld advies; VDAB beslist - ja ja 2 Totaal: 67 Klachtenrapport 2014 Pagina 16 van 22

17 In 53 gevallen (79%) volgde VDAB het advies van de SERR; in 6 gevallen (9%) legde de dienst dit advies naast zich neer. In 8 gevallen (12%) diende de dienst zelf te beslissen. VDAB bevestigde de transmissie bij de RVA in 55 gevallen (82%) en in 12 gevallen (18%) werd de transmissie herroepen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met klagers op 67 (46%) kregen een RVA-sanctie; 36 klagers (54%) werden niet gesanctioneerd. In 2013 kreeg 49% van de klagers een sanctie van de RVA. Kwaliteitsmeting Het onderzoek van de dienst kwaliteit voor 2014 spitste zich toe op 198 antwoordbrieven van ontvankelijke klachten. De beoordelaars lazen kritisch 15% van de ontvankelijke klachten. De globale kwaliteitsscore bedraagt 85,5%, vergelijkbaar met de voorgaande jaren. ontvankelijke klachten (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niet OK Kan Beter OK De beoordelaars waardeerden de herformulering van de klacht. Ook bestempelden ze de brieven als goed leesbaar. Als aandachtspunt vroegen de beoordelaars meer begrip voor het standpunt van de klant. De tevredenheidsmeting van de Servicelijn werkte een lijst van 437 klachten af waarbij telkens drie pogingen ondernomen werden om de verzoekers te contacteren en feedback te vragen over de behandeling van de klacht. Er werden 227 reacties genoteerd. Dit komt neer op 17% van de ontvankelijke klachten. 74% van de ondervraagde verzoekers was tevreden met de behandeling van de klacht. Slechts 58% bleek tevreden met de oplossing van de klacht. Verzoekers brengen aan dat ze tevreden zijn van de werking van de klantendienst en dat ze gehoord werden tijdens de behandeling van hun klacht, anderzijds komt ook het gemis aan persoonlijk contact naar voor (bij verzoekers die niet gecontacteerd werden bij de klachtenbehandeling), wat opnieuw het belang en de appreciatie van een persoonlijk gesprek met de klant benadrukt. De output van beide onderzoeken levert input voor een opleiding voor behandelaars, gepland voor Klachtenrapport 2014 Pagina 17 van 22

18 Verbeteracties Tijdens teamvergaderingen en individuele gesprekken werden klachten over communicatie, onheuse bejegening, organisatie en een gebrekkig onthaal besproken met de medewerkers. Hierbij benadrukten de teamleiders het belang van een klantvriendelijke houding en van een gewaarborgde kwaliteit van de dienstverlening. - Het effect van een regionaal accent tijdens opleidingen werd besproken. - Het belang van een klantvriendelijk onthaal werd aangehaald tijdens teamvergaderingen. - Gesprekken werden gevoerd met medewerkers en samen werd bekeken welke opleidingen bijdragen tot een klantvriendelijkere houding. Dit werd telkens verder opgevolgd. - RVA-reglementering die geldt voor werknemers in het onderwijs werd extra onder de aandacht gebracht bij de bemiddelaars om correcte informatie te verzekeren. - De IBO-informatie werd intern nogmaals verspreid om de klanten correct en volledig te kunnen informeren. - Het belang van een persoonlijk gesprek in de werkwinkel werd benadrukt tijdens een teamvergadering. Naast de verschillende online tools en de zelfbedieningspc s, moet er steeds ruimte blijven voor een persoonlijk gesprek met de klant. - Coaching van cursisten werd besproken tijdens teamvergaderingen. Ook werd er nadruk gelegd op klantvriendelijk en respectvol omgaan met mensen. De kern van Iedereen Bemiddelaar is het maken van een goede inschatting van de competenties en de noden van de klant. Op basis daarvan kan een gerichte bepaling gedaan worden van de dienstverlening die nodig is om deze klant op de efficiëntste manier aan het werk te helpen. Deze goede inschatting en bepaling moet er mee voor zorgen dat bij de doorverwijzing naar een partner ook de meest geschikte partner wordt gekozen. Bij de vorming van de bemiddelaars in dit kader is de kennis van het dienstverleningsaanbod een van de onderwerpen die aan bod zullen komen. In het kader van Iedereen Bemiddelaar en de inkanteling van de controle opdracht wordt er gewerkt aan een duidelijke communicatie met de klant. Zo worden er nieuwe brieven ontwikkeld om voor de klant een duidelijk onderscheid te maken tussen eerder vrijblijvende uitnodigingen die gemoedelijker van toon en inhoud zijn en afspraken die verplicht zijn na te komen. Bemiddelaars krijgen ook de opdracht om de werkzoekenden duidelijk hun rechten en plichten uit te leggen. Bemiddelaars worden ondersteund en gecoacht in het klantgericht communiceren in moeilijke situaties. Dit gebeurt enerzijds via opleiding binnen Spoor 21 aanbod (o.a. voeren van moeilijke gesprekken, bangelijk integer en dilemmatraining op maat, omgaan met agressie), anderzijds via hun teamleider. De klantvriendelijkheid bij de Servicelijn werd vergroot door de juiste sluitingsboodschap te activeren bij speciale sluitingsdagen van VDAB. Verder communiceerde de Servicelijn intern over de speciale openingsuren tijdens deze sluiting, zodat klanten correct geïnformeerd werden. Ook werd een nieuwe wachtboodschap ingevoerd. Klachtenrapport 2014 Pagina 18 van 22

19 De openingsuren van een werkwinkel werden gecorrigeerd op de website. Ook werd het adres van een werkwinkel aangepast. In de gebouwen waar de werkwinkel de locatie deelt met andere entiteiten, zal de telefoon worden doorgeschakeld naar de Servicelijn in geval van afwezigheid, om te vermijden dat iemand van buiten VDAB de telefoon beantwoordt. Op Google maps werd het telefoonnummer van VDAB correct aangepast. Omwille van een technisch probleem in een werkwinkel, werden de opgeslagen cv s op de zelfbedieningspc s niet meer automatisch verwijderd. In afwachting van een definitieve oplossing, wezen de consulenten de gebruikers hierop. Op regelmatige basis controleerden de onthaalmedewerkers de computers en verwijderden, indien nodig, persoonlijke documenten. Ondertussen werden de pc s vervangen en is het probleem opgelost. De website van VDAB werd gebruiksvriendelijker gemaakt. Omwille van een technische storing konden niet alle resultaten van een zoekactie op de website getoond worden. Dit werd rechtgezet. Verder werd een bug weggewerkt waardoor de vacatures interimopdracht met optie vast niet langer getoond worden bij een opzoeking naar een vaste job. Het maximum aantal resultaten voor mail-op-maat werd verhoogd van 60 naar 100. Dankzij een software aanpassing wordt de matching voor de domeinen van operatoren en ingenieurs verbeterd. Zoals reeds vermeld, werd in 2014 de reportknop geïmplementeerd. Dankzij deze verbeteractie kunnen verzoekers op de website onderaan de vacature hun opmerking rechtstreeks overmaken aan de Servicelijn. Deze opmerking volgt dan niet de routing van een klacht. Elke melding wordt onderzocht door een vacatureconsulent en indien nodig wordt de werkgever gecontacteerd. Als de consulent vaststelt dat het om meer gaat dan een melding, wordt de verzoeker gecontacteerd met de vraag of een formele klacht gewenst is. De procedure via de reportknop is nog meer laagdrempelig voor onze klanten en een opmerking is zeer eenvoudig te melden: met één klik op de knop. De tool prestatiebeheer in Mijn Loopbaan voor partners werd verbeterd. VDAB ontving hieromtrent reeds positieve commentaren van de partners. Een mogelijke verwarring inzake rekeningnummers waarop Edenred een persoonlijke bijdrage terug kan storten werd opgelost door middel van een expliciete vermelding in het klantendossier. Opmerkingen en suggesties omtrent IT-toepassingen neemt de dienst mee. Wel moet hierbij rekening gehouden worden met een uitgebreid gamma aan opdrachten, prioriteitsbepalingen en budgetten. Naar aanleiding van een klacht waarin een risico op schending van de privacy naar voor kwam, werd een voorbeelddossier in Mijn Loopbaan opgemaakt om zo tijdens algemene infosessies de privacy van de werkzoekenden te verzekeren. Er werden aanpassingen gedaan in de opleidingengids om klanten correct te informeren. Dit gebeurde in samenwerking met de Servicelijn. Zo werd onder andere Klachtenrapport 2014 Pagina 19 van 22

20 de info over de toelatingsprocedures verduidelijkt. Verder kan een partner niet langer zelf een cursus voor werkzoekenden op erkend door VDAB zetten. Dit kan enkel nog door de projectopvolger bij VDAB. Tot slot voegde VDAB de tekst toe: Deze opleiding werd door een andere organisatie ingegeven. De informatie werd niet nagekeken en gecontroleerd door de VDAB. De VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze opleiding en de eventuele inbreuken hierin op de geldende wetgeving. Klachten ivm deze opleiding kunnen uitsluitend gericht worden aan de opleidingsverstrekker. De mededelingen onder "extra info" zijn wel door VDAB gevalideerd, om een duidelijke communicatie te verzekeren. De overkoepelende infopagina in de opleidingengids werd aangepast en geeft meer informatie over diplomavereisten en eventuele instapproeven. Er wordt nu verwezen naar de flap Praktisch en inschrijven voor concrete informatie. Naar aanleiding van een klacht omtrent ontoereikende informatie in een uitnodiging van VDAB werd het interne systeem aangepast, meerbepaald het tekstveld om extra info te kunnen noteren werd vergroot. Op deze manier kan uitgebreidere informatie meegegeven worden in de uitnodigingen voor werkzoekenden. Klachten omtrent wachttijden bij het persoonlijk gesprek na infosessies zorgden voor een verandering in organisatie. Werkzoekenden ontvangen na de collectieve infosessie een uitnodiging voor een individueel gesprek, dat op een ander moment plaatsvindt. In de onthaalbrochure bij opleidingen wordt verduidelijkt dat stempelgeld wel wijzigt indien de gezinssituatie verandert. Wanneer een verzoeker niet tevreden is over een trajectbegeleiding bij een tenderpartner, opteert de dienst vaak voor een bemiddelingsgesprek met het oog op een nieuwe start. VDAB houdt ook rekening met de nazorg van de klacht van de verzoeker. Ongeveer een maand na het gesprek, wordt de verzoeker opnieuw gecontacteerd om het verdere verloop van de begeleiding te bespreken. Een tenderpartner paste het woordgebruik persoonlijkheidstest aan omdat het niet ging om een officiële persoonlijkheidstest, maar om een instrument voor zelfanalyse. Vanuit regie samenwerking wordt via diverse kanalen blijvende aandacht gevraagd voor intakes op maat van de klant. Hierbij wordt het belang van een kwalitatieve toeleiding steeds geduid. Daarnaast werd in 2014 gestart met het project wisselleren tussen VDAB-consulenten en partnerbemiddelaars. Concreet gaat het over meeloopsessies waarbij de consulent van de ene organisatie een begeleidingsgesprek of -actie meevolgt bij een consulent van de andere organisatie om zo elkaars werking beter te kennen en klanten gerichter door te verwijzen. De klachtenprocedure bij de loopbaancentra werd onder de loep genomen. Bij de klachtenbehandeling wordt telkens de coördinator van het loopbaancentrum gebeld. Bij een gegronde klacht moedigt VDAB een gratis loopbaanbegeleiding aan. Of het centrum hierop ingaat, blijft echter de keuze van het centrum. Verder werden ook afspraken gemaakt en opgevolgd om zo de dienstverlening, klantvriendelijkheid en telefonische bereikbaarheid van het loopbaancentrum te verbeteren. Met een loopbaancentrum werd besproken om een duidelijke communicatie te hanteren Klachtenrapport 2014 Pagina 20 van 22

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Klachten Indien iemand niet tevreden is over de

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling

Procedure klachtenbehandeling Procedure klachtenbehandeling Wat is een klacht Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch), waarbij een ontevreden burger klaagt over een al dan niet verrichte handeling

Nadere informatie

Vragenlijst voor het verslag 2014 over uw klachtenmanagement

Vragenlijst voor het verslag 2014 over uw klachtenmanagement Vragenlijst voor het verslag 2014 over uw klachtenmanagement naam entiteit/beleidsdomein: Vlaamse Milieumaatschappij / Leefmilieu, Natuur en Energie 1. Cijfergegevens Aantal Totaal aantal klachten: 10

Nadere informatie

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 SITUERING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 KLACHTENMANAGEMENT... 3 1.4 LIJST VAN AFKORTINGEN - GLOSSARIUM... 5 2 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016 Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 1. BASISGEGEVENS In werden 19326 begeleidingen pakket 1 en 6415 begeleidingen pakket 2 beëindigd. Uiteindelijk hebben 18901 klanten (pakket 1) en 6287

Nadere informatie

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente. GR 16.12.2010 REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING Artikel 1 Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte

Nadere informatie

Klachtenreglement Basta! Jobcoaching

Klachtenreglement Basta! Jobcoaching Klachtenreglement Basta! Jobcoaching A. Definitie van een klacht A.1 Onder een klacht wordt in het kader van dit reglement verstaan iedere uiting (schriftelijk of mondeling) van ontevredenheid met betrekking

Nadere informatie

ArboVarea Postbus HC Zwaag Klachtenreglement

ArboVarea Postbus HC Zwaag Klachtenreglement ArboVarea Postbus 4137 1620 HC Zwaag 0229 27 39 53 06 10 67 10 53 info@arbovarea.nl www.arbovarea.nl Klachtenreglement Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van ArboVarea of een werkgever waar een

Nadere informatie

PROCEDURE. Klachtenbehandeling

PROCEDURE. Klachtenbehandeling PROCEDURE Klachtenbehandeling Stap 1: iemand uit een klacht Wat is een klacht? Een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door het gemeentebestuur al dan

Nadere informatie

KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE

KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE Gemeente Kampenhout 9 Aanleiding : Iemand heeft een klacht en uit die klacht Wie : burgers (externe klachten) medewerkers (interne klachten) Mogelijke manieren om een klacht

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Gemeente Laarne dienst Communicatie Pascal Haelterman Klachtencoördinator Dorpsstraat 2 9230 Laarne Tel : 09/365 46 25 Fax : 09/366 29 70 Mail : klachten@laarne.be

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tervuren. Reglement klachtenbehandeling

Gemeentebestuur Tervuren. Reglement klachtenbehandeling Gemeentebestuur Tervuren Reglement klachtenbehandeling Inleiding Het gemeentedecreet stelt het volgende: de gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling (art. 197) het systeem

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van Percuris of een werkgever waar een cliënt een nieuw dienstverband is aangegaan, het niet eens is met de wijze waarop hij/zij

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

Visitatieprogramma huisartsen

Visitatieprogramma huisartsen Visitatieprogramma huisartsen Klachtenreglement Visitatie Bureau Visitatie Huisartsen 1 november 2015 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Klacht Een klacht is: een schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Vragenlijst voor het verslag 2015 over uw klachtenmanagement

Vragenlijst voor het verslag 2015 over uw klachtenmanagement Vragenlijst voor het verslag 2015 over uw klachtenmanagement naam entiteit/beleidsdomein: Vlaamse Milieumaatschappij 1. Cijfergegevens Aantal Totaal aantal klachten: 25 Aantal dagen tussen de ontvangstdatum

Nadere informatie

Extern klachtenjaarverslag Luisteren naar ervaringen

Extern klachtenjaarverslag Luisteren naar ervaringen Extern klachtenjaarverslag 2015 Luisteren naar ervaringen 1 Zorg goed voor elkaar Met het motto van het BovenIJ Ziekenhuis zorg goed voor elkaar en de daaraan verbonden waarden persoonlijk, verbindend

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Bemiddeling en Controle bij VDAB. Implementatie controle aspecten binnen Iedereen Bemiddelaar bij VDAB 6 oktober 2016

Bemiddeling en Controle bij VDAB. Implementatie controle aspecten binnen Iedereen Bemiddelaar bij VDAB 6 oktober 2016 Bemiddeling en Controle bij VDAB Implementatie controle aspecten binnen Iedereen Bemiddelaar bij VDAB 6 oktober 2016 Programma Het Kader 6e Staatshervorming Visie VDAB Bemiddeling Controledienst Dienst

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Analyse evaluatie werkervaring door de VDAB

Analyse evaluatie werkervaring door de VDAB Analyse evaluatie werkervaring door de VDAB (Carole Castelein) 1. Situering VDAB-evaluatie nieuw besluit (VR. 17/07/2008, BS 31/10/2008) evaluatie van eerste jaar werkervaring 2009 doel evaluatie : kwaliteit

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding

Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding TEVREDENHEIDSMETING LOOPBAANBEGELEIDING Beste, Je hebt onlangs pakket 1 en/of pakket 2 van jouw loopbaanbegeleiding afgerond in een door de VDAB erkend loopbaancentrum. De VDAB kent graag jouw mening over

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

nr. 557 van GÜLER TURAN datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS SYNTRA Vlaanderen - Klachtenbehandeling

nr. 557 van GÜLER TURAN datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS SYNTRA Vlaanderen - Klachtenbehandeling SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van GÜLER TURAN datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA Vlaanderen - Klachtenbehandeling Volgens het jaarverslag

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau CoCo

Interne klachtenregeling gastouderbureau CoCo 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol 7 6. Klachtencommissie 8 7. Klachtenregistratie 9 Klachtenformulier

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/229 2 Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife

Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife 1 Inhoudsopgave: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6.

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau Voor Uw kinderen

Interne klachtenregeling gastouderbureau Voor Uw kinderen Interne klachtenregeling gastouderbureau Voor Uw kinderen Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Klachtenprocedure 5 5. Protocol voor de eerste fase 6 6. Tweede

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers PROVINCIE ANTWERPEN Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 1 Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 2 1.1. Doelstelling samenwerking

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

HANDLEIDING VITRINE VOOR TOEGANGSBEHEERDERS BIJ PARTNERS

HANDLEIDING VITRINE VOOR TOEGANGSBEHEERDERS BIJ PARTNERS HANDLEIDING VITRINE VOOR TOEGANGSBEHEERDERS BIJ PARTNERS (Versie 22/5/15) INHOUDSTAFEL 1. Vitrine beknopte toelichting - 3-2. Hoe kom je op Vitrine? Kennismaking met Vitrine. - 4-3. Een aanbod toevoegen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN. Klachtenbehandeling

LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN. Klachtenbehandeling LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN Klachtenbehandeling Inhoudstafel 1 Algemeen... 3 1.1 Definitie... 3 1.2 Principes... 3 2 Procedure... 3 2.1 Ontvangst van de klachten... 3 2.1.1 Mondelinge klachten...

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave: Hoofdstuk: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6. Tweede Fase 8 7. Klachtenregistratie 9 Klachtenformulier

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave: Hoofdstuk: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6. Tweede Fase 8 7. Klachtenregistratie 9 Klachtenformulier

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie

Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be)

Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be) Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be) U wil graag geholpen worden om de cheques te bestellen? Bel dan naar Sara op 03/239.54.67. 1. Samengevat: Te voorziene tijd: 10 minuten Houd uw Rijksregisternummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Reglement klachtenprocedure

Reglement klachtenprocedure Reglement klachtenprocedure 1.1 Organisatie: een aangesloten rechtspersoon of natuurlijk persoon die in organisatorisch verband bemiddeld tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken en ouders die kinderen

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 Voorstelling Bijblijfproject ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 1 Opzet workshop Korte inleiding Wat doet de bijblijfconsulent Hoe? Bijblijf-quiz Vragen? 2 Een korte inleiding (1) Bijblijfwerking is

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT. Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar)

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT. Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar) RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT 2012 Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. SITUERING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. SYNTHESE KLACHTENMANAGEMENT...

Nadere informatie

1 HANDLEIDING INGAVE VACATURES OP VDAB-WEBSITE 13 JUNI 2015

1 HANDLEIDING INGAVE VACATURES OP VDAB-WEBSITE 13 JUNI 2015 Handleiding 1 HANDLEIDING INGAVE VACATURES OP VDAB-WEBSITE 13 JUNI 2015 1.1 AANMELDEN OP DE VDAB-WEBSITE Op de algemene VDAB-website (www.vdab.be) ziet u linksboven een luik voor Werkgevers. Wanneer u

Nadere informatie

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën.

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 451 van EMMILY TALPE datum: 20 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT ICF-screening werkzoekenden - Duurtijd indicering 1. VDAB heeft

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

5. Arcturus NV vermengt geen professionele en niet-professionele activiteiten en garandeert een professionele afstand tot de deelnemer te bewaren.

5. Arcturus NV vermengt geen professionele en niet-professionele activiteiten en garandeert een professionele afstand tot de deelnemer te bewaren. Gedragscode voor deelnemers aan loopbaanbegeleiding die door Arcturus NV, als gemandateerde dienstverlener, toegepast moet worden bij de uitvoering van de opdracht als vermeld in artikel 5, 1, tweede lid,

Nadere informatie

1. a) Is de controlerende dienst van de VDAB inmiddels volledig actief? c) Ervaart de dienst in zijn opstart praktische problemen of kinderziekten?

1. a) Is de controlerende dienst van de VDAB inmiddels volledig actief? c) Ervaart de dienst in zijn opstart praktische problemen of kinderziekten? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 738 van EMMILY TALPE datum: 7 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Controlerende rol In Het Belang van Limburg van 6

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN Kattenstraat 65 8800 Roeselare www.clbroeselare.be tel 051 259 700 info@clbroeselare.be Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Soort document Definitieve tekst Gebruikt voor Klachtenbehandelding Datum

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Intern klachtenreglement cliënt Inhoud

Intern klachtenreglement cliënt Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Definities... 3 Hoofdstuk 2: Procedure... 5 Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen... 7 1 Inleiding Hierbij treft u het klachtenreglement aan voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): het uitkeringsrecht waar zij naar aanleiding van de beslissing op bezwaar gedateerd 28 september

Nadere informatie