De aanvullende ziektekostenverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvullende ziektekostenverzekering"

Transcriptie

1 De aanvullende ziektekostenverzekering Uw gezondheid financieel beschermd

2 In deze brochure Verzekerd van goede zorgen... 3 Markante feiten & cijfers... 4 Toegang tot de aanvullende verzekering... 9 De individuele verzekering... 9 De collectieve verzekering Ruime gezondheidsbescherming In deze brochure Extra troeven Toch nog vragen of een probleem? Gezondheidszorgverzekeraars, lid van de BVVO... 23

3 Verzekerd van goede zorgen Een goede gezondheid: het is meer dan een Nieuwjaarswens, het is de grondvereiste voor levenskwaliteit. En mocht het eens wat minder goed gaan, dan mogen medisch advies en verzorging geen zware last worden. Op het werk, in gezinsverband of als individu: op elke leeftijd is iedereen gebaat met een goede, betaalbare gezondheidszorg. De medische wetenschap laat ons vandaag toe langer dan ooit in goede omstandigheden te leven en te werken. De verwachtingen stijgen dan ook nog elke dag. Goede zorg vraagt echter om veel kostbare arbeid, verfijnde technologie en hoogstaande medicatie. De aanvullende ziektekostenverzekering, die de afgelopen jaren een enorme groei heeft gekend, helpt dat alles te betalen. Alles wijst er op dat het belang van deze aanvullende verzekering de komende jaren nog zal toenemen. Aansluiten bij een aanvullende ziektekostenverzekering gebeurt niet alleen individueel. Een groot aantal werknemers en de leden van hun gezin genieten van een voordelige collectieve aanvullende verzekering die de werkgever hen aanbiedt. De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen legt op de volgende pagina s in naam van haar leden uit wat de aanvullende ziektekostenverzekering omvat. Daarmee hoopt zij u voldoende te informeren, ook om uw eigen nood aan een aanvullende bescherming te kunnen beoordelen. De verzekeringsondernemingen beschikken over de troeven die u in staat stellen uw gezondheid en die van uw gezin of personeel op een moderne manier te beschermen. Zij staan klaar om die bescherming te realiseren. Uw factuur wordt dan hun zorg. Alleszins hopen de verzekeraars dat u vrij blijft van zorgen om zorg, Michel Baecker Gedelegeerd Bestuurder Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BVVO 3

4 Markante feiten & cijfers De kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg stemt tot grote tevredenheid. Die kwaliteit heeft echter ook een prijs, vaak een hoge prijs. De medische wetenschap staat niet stil en iedereen wil terecht zo goed mogelijk worden verzorgd. Twee systemen helpen de patiënt zijn zorgen te financieren: 1. De wettelijke ziektekostenverzekering, gefinancierd door sociale bijdragen en belastingsopbrengsten; 2. De aanvullende ziektekostenverzekering, gefinancierd door verzekeringspremies. Markante feiten & cijfers 4

5 De wettelijke ziektekostenverzekering De wettelijke ziektekostenverzekering betaalt het grootste deel van de gezondheidszorg. Toch dekt ze niet alle belangrijke kosten. Heel wat erkende behandelingstechnieken, medische materialen, implantaten of geneesmiddelen worden bijvoorbeeld niet terugbetaald. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat het er in de toekomst op zal verbeteren. Omdat verzorging veel mensenwerk vraagt, de kwaliteit steeds beter wordt en we allemaal steeds langer leven, zullen de totale uitgaven voor gezondheid de volgende veertig jaar immers pijlsnel stijgen. Nu al betaalt de patiënt bijna 20% van alle gezondheidsuitgaven zelf. In zo een context kán de overheid niet alle kosten onbeperkt financieren. De recent ingevoerde maximumfactuur doet daar niets aan af. Niet alleen blijft het financieringsprobleem voor de overheid bestaan, bovendien laat de maximumfactuur nog een ruime franchise voor de gemiddelde patiënt en dekt ze niet alle kosten. in % van het BNP Uitgavenevolutie Jaar (Bron: BVVO, Planbureau, OESO) 5 Markante feiten & cijfers

6 De aanvullende ziektekostenverzekering Doordat veel van de niet door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaalde behandelingen wel door de aanvullende verzekering worden gedekt, is die van een luxeproduct naar een noodzakelijke aanvullende bescherming geëvolueerd. Momenteel zijn bijna 4 miljoen mensen in België bij een verzekeringsonderneming verzekerd. In 1995 waren dat er nog 2.5 miljoen. Deze sterke groei blijkt ook uit de evolutie van de verzekeringspremies. Evolutie van de aanvullende verzekering Markante feiten & cijfers Jaar Individueel Collectief Totaal (Bron: BVVO)

7 Een aantal praktijkgevallen kunnen het belang van de private aanvullende ziektekostenverzekering aantonen. De volgende grafieken geven aan hoe de kosten die ten laste blijven van de patiënt kunnen oplopen wanneer die in een éénpersoonskamer ligt. De cijfers betreffen drie verschillende behandelingen: een keizersnede; het laten plaatsen van een bypass aan het hart; het behandelen van prostaatkanker met kristallen. Keizersnede ( 1.005,03) Bypass operatie ( 4.081,20) Honoraria 3.467,84 Honoraria 493,22 Verblijfskosten 379,19 Ten laste van de patiënt Pharmacie 95,42 Ten laste van de patiënt Pharmacie 234,17 Verblijfskosten 416,40 Markante feiten & cijfers 7

8 Prostaatkanker ( ,69) Honoraria ,67 Ten laste van de patiënt Verblijfskosten 246,91 Pharmacie 72,11 Markante feiten & cijfers Voor elk van deze behandelingen wordt de factuur opgesplitst in drie kostensoorten, telkens met inbegrip van het remgeld: de verblijfskosten, met inbegrip van diverse kosten (telefoonkosten, frisdranken, ); de honoraria die supplementair worden aangerekend; de farmaceutische producten die tijdens het ziekenhuisverblijf worden gebruikt. 8

9 Toegang tot de aanvullende verzekering De kandidaat-verzekerde kan zich zelf of via zijn werkgever bij een aanvullende ziektekostenverzekering aansluiten. Eenvoud De individuele verzekering Op eenvoudige vraag bezorgt de verzekeringsonderneming of de tussenpersoon de kandidaat een eerste verzekeringsvoorstel en een medische vragenlijst. Dit voorstel is nog niet bindend. In functie van deze gegevens doet de verzekeringsonderneming een concreet aanbod. Kan de kandidaat zich in dat aanbod vinden, dan wordt de overeenkomst gesloten en is de kandidaat en, desgevallend, zijn gezin, aanvullend verzekerd. Toegang tot de aanvullende verzekering 9

10 Begin tijdig Toegang tot de aanvullende verzekering Wie zich individueel wil verzekeren, doet er goed aan daar op tijd mee te starten. Een tijdig begin voorkomt in de meeste gevallen dat het vinden van een kwaliteitsverzekering wordt bemoeilijkt omdat men al ziek is bij het sluiten van de overeenkomst. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is een tijdig begin bovendien de beste garantie voor het behouden van een lage premie, die slechts evolueert in functie van het algemene kostenpeil van geneeskundige verzorging. De grafiek vergelijkt schematisch het premieverloop van een gezonde persoon die zich op 25 jaar verzekert en een persoon die met de verzekering wacht tot de leeftijd van 50 jaar. Premiehoogte Evolutie van de aanvullende verzekering Premie 1 Premie 2 Premie' Leeftijd

11 Op deze grafiek geeft Premie de premie weer die theoretisch overeenstemt met de medische kosten voor een gemiddelde persoon. Deze ligt tot de leeftijd van 55 jaar lager dan de gemiddelde premie die de verzekerde vanaf 25 jaar werkelijk betaalt (Premie 1). Dit verschil wordt belegd om de verzekeringspremie op latere leeftijd betaalbaar te houden, wanneer de gemiddelde kosten boven de premie uitstijgen. Het grootste deel van de medische kosten vallen op het einde van het leven. Hoe vroeger men begint met de verzekering, hoe eenvoudiger het dus is om een stabiele, lage premie te verkrijgen. De meeste verzekeraars bieden overigens een levenslange dekking aan. De volgende voorstelling (Premie 2) geeft vereenvoudigd weer wat er gebeurt indien men het sluiten van de verzekering zeer lang uitstelt. De verzekeringsonderneming moet een premie vragen die hoger is dan het gemiddelde kostenverloop, om te garanderen dat de hoge medische kosten op latere leeftijd worden terugbetaald. Premie 2 ligt dan noodzakelijk hoger dan premie 1. Vrijheid Het is mogelijk dat een individueel verzekerde persoon zich op een bepaald moment via zijn partner of werkgever aanvullend wil verzekeren. Ook dat is geen probleem. De Belgische wetgeving garandeert dat de verzekeringsnemer elke aanvullende verzekering die bij een verzekeringsonderneming wordt gesloten steeds kan opzeggen. Toegang tot de aanvullende verzekering 11

12 De collectieve verzekering Toegang tot de aanvullende verzekering De overgrote meerderheid van de Belgische werknemers genieten via hun werkgever de bescherming van een aanvullende hospitalisatieverzekering. Beide partijen hebben er dan ook voordeel bij. Geapprecieerde bescherming op maat De werkgever heeft het voordeel dat hij, in overleg met het personeel, een bijkomende bescherming kan aanbieden die zowel door jonge gezinnen als door oudere werknemers erg op prijs wordt gesteld. Daarbij bestaan er heel wat mogelijkheden om de verzekering op maat van de onderneming te maken. Het beschermingsniveau kan bijvoorbeeld op de mogelijkheden van de onderneming worden afgestemd. Ook kan de keuze om bij de verzekering aan te sluiten bij de individuele werknemer worden gelaten. 12

13 Ruim verzekerd zonder onderscheid De werknemer heeft eerst en vooral het voordeel te worden opgenomen in een uitgebreide verzekering die in de regel het volledige personeel dekt, zonder verder onderscheid op basis van leeftijd, geslacht of gezondheid. Democratische premies De premiekosten liggen in de collectieve hospitalisatieverzekering heel laag omwille van de sterke solidariteit die bestaat tussen gezonde en zieke verzekerden, doordat één premie wordt berekend voor iedereen. Daarnaast vormt ook het jaarlijkse karakter van de groepsverzekering een belangrijke verklaring voor het verschil in premiehoogte met de individuele verzekering, die in principe levenslang duurt. Ten slotte maakt de gehele of gedeeltelijke betaling van de verzekeringspremie door de werkgever, de collectieve hospitalisatieverzekering voor de werknemer tot een zeer goedkope sociale bescherming. Arbeidsmobiliteit De werknemer die zijn werkgever verlaat of op pensioen gaat, verlaat echter ook de collectieve hospitalisatieverzekering. Deze werknemers lopen het gevaar zonder de bescherming van de aanvullende verzekering te vallen. Inspelend op de toegenomen arbeidsmobiliteit, bieden de meeste verzekeringsondernemingen hen daarom de mogelijkheid de hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten, zonder bijkomende medische evaluatie. Toegang tot de aanvullende verzekering 13

14 Ruime gezondheidsbescherming De hospitalisatieverzekering Van alle aanvullende ziektekostenverzekeringen is de hospitalisatieverzekering verreweg de belangrijkste. Deze verzekering vergoedt de medische kosten (excl. de overeengekomen franchise) ten gevolge van ziekenhuisverblijf die ten laste blijven van de patiënt na tussenkomst van de sociale zekerheid, al bestaan er ook enkele forfaitaire verzekeringsformules. Ruime gezondheidsbescherming Er werd al aangetoond dat de kosten voor de patiënt hoog kunnen oplopen. Naast de medische kosten die slechts gedeeltelijk door de wettelijke ziektekostenverzekering worden gedekt, bestaan er heel wat zorgen die helemaal niet worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur en osteopathie. De aanvullende verzekering zorgt ook voor deze zorgen vaak voor financiële bescherming. Bij dit alles waarborgt de aanvullende verzekering de vrije keuze van arts en kamer. De patiënt kan de beste dokter uitzoeken die hem het meeste vertrouwen geeft voor de zorg die hij nodig heeft. Daarbij wordt wel vaak om een voorafgaandelijke toestemming gevraagd als het gaat om een bewust in het buitenland geplande operatie. Gezien het hoge medische niveau van onze klinieken, is de beste zorg immers binnen onze landsgrenzen te vinden. Voor urgente gevallen spreekt het voor zich dat de polissen wereldwijd dekking bieden. 14

15 Bovendien laat de aanvullende verzekering toe dat de klant vrij het kamertype kiest: een één- of tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Deze keuze hangt immers van heel persoonlijke elementen af. Sommige mensen vragen om een meerpersoonskamer (bijvoorbeeld patiënten die graag mensen om zich heen hebben), voor anderen is een éénpersoonskamer meer aangewezen (bijvoorbeeld patiënten met een terminale ziekte of in geval van een operatie met een hoge risicograad). Ook het bezoekrecht na de operatie is daarbij belangrijk. Ruime gezondheidsbescherming 15

16 De bescherming die de verzekering biedt is de laatste jaren steeds verder uitgebreid: Ruime gezondheidsbescherming De volledige factuur Meer en meer verzekeraars betalen de volledige ziekenhuisfactuur van zodra de wettelijke ziekteverzekering één van de posten van de hospitalisatiefactuur (gedeeltelijk) terugbetaalt. Op die manier moet de patiënt bijvoorbeeld geen supplementen meer betalen voor de geneesmiddelen die de ziekenhuisarts hem heeft voorgeschreven en worden medische hulpmiddelen (pijnpompen, prothesen, ) vergoed. Pre- en posthospitalisatie De meeste hospitalisatieverzekeringen bevatten daarnaast een luik pre- en posthospitalisatie. Ze komen tussen voor de ambulante medische kosten die verband houden met de hospitalisatie gedurende een periode voor en na de hospitalisatie. Meestal gaat het om de laatste maand vóór de hospitalisatie en de drie maanden erna. Zware ziekten Heel wat polissen hebben een bijzondere regeling voor een aantal zware ziekten, zoals kanker. Dergelijke patiënten kunnen zich ook thuis onbeperkt laten behandelen om opnames in het ziekenhuis tot een minimum te beperken. 16

17 Daghospitalisatie Inspelend op het toenemende belang van daghospitalisaties vraagt de aanvullende ziektekostenverzekering niet dat de patiënt ook in het ziekenhuis overnacht om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Minder en minder ingrepen vereisen immers een verblijf van meerdere dagen in het hospitaal. Bijstandsverzekering De aanvullende ziekteverzekering is ook aangepast aan de toegenomen mobiliteit. Zo voorzien veel aanvullende hospitalisatieverzekeringen in een bijstandsverzekering die in het buitenland instaat voor hulp en repatriëring van het slachtoffer en zijn familie. Ook ingeval van overlijden wordt een bedrag voor repatriëring van het stoffelijke overschot ter beschikking gesteld. Ruime gezondheidsbescherming 17

18 Ambulante zorgen en kleine risico s Wat minder bekend is het feit dat enkele verzekeringsondernemingen ook specifieke polissen aanbieden voor ambulante ziektekosten en de zogenaamde kleine risico s voor zelfstandigen. Deze betalen bijvoorbeeld een huisbezoek of de aankoop van geneesmiddelen terug. Ruime gezondheidsbescherming Veel gemakkelijker dan ingeval van hospitalisatie echter, kunnen patiënten ambulante zorgen shoppen. Om misbruik te voorkomen wordt een rem ingebouwd door de terugbetaling tot een bepaald percentage (meestal 80%) van de prijs te beperken. 18

19 Extra troeven Naast de financiële bescherming hebben de verzekeringsondernemingen extra troeven die hun dienstverlening nog beter maakt. Wegwijs in de administratie Om de patiënt en zijn familie met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp op te zadelen, betalen een aantal verzekeringsondernemingen de factuur rechtstreeks aan de arts of het ziekenhuis. Zo hoeft de patiënt geen grote sommen voor te schieten of allerlei facturen op te sturen en wordt het ziekenhuis veel sneller betaald. Daarnaast maken de verzekeringsondernemingen het voor de verzekerde eenvoudig door de veelheid aan formulieren en documenten voor hem te verwerken. Door hun ervaring en kennis van zaken zien zij nog de bomen door het administratieve bos. Dicht bij de klant De verzekeringsonderneming staat dicht bij de klant. Heeft de verzekerde vragen rond zijn verzekering, dan kan hij zijn vragen snel kwijt bij de infobalies van de verzekeraars zelf. Voor persoonlijk advies aan huis staat de deskundigheid en betrouwbaarheid van het uitgebreide netwerk van tussenpersonen klaar. Extra troeven 19

20 Volledige dienstverlening op maat Ten slotte mag het ruime aanbod van aanpalende persoonsverzekeringen niet worden vergeten, die de verzekeringsonderneming toelaat een volledig op maat van de klant getekend verzekeringspakket aan te bieden. Te denken valt in de eerste plaats aan de verzekering voor inkomensverlies in geval van ziekte, die de ziekteverzekering vervolledigt. Daarnaast is er de ruime waaier aan aanvullende pensioenproducten. De recente wet op de aanvullende pensioenen (W.A.P.) brengt die nog meer binnen het bereik van de modale werknemer. Ten slotte verzekeren de verzekeringsondernemingen in samenwerking met de overheid elke werknemer in België voor het inkomensverlies en de medische kosten die door een arbeidsongeval worden veroorzaakt. Extra troeven 20

21 Solvabele partner De strenge solvabiliteitsvereisten waaraan de verzekeraar moet voldoen, garanderen dat elke verzekeringsonderneming zijn verbintenissen daadwerkelijk nakomt op basis van gezond financieel en risicobeheer. De ziektekostenverzekering maakt een levenslange waarborg uit. Om zeker te zijn dat de garantie wordt waar gemaakt stelt de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) regels op en houdt zij de financiële gezondheid van de verzekeraars van dichtbij in de gaten. De solvabiliteit van de verzekeraars steunt op drie pijlers: het aanleggen van voldoende technische voorzieningen; het adequaat beleggen van de opgebouwde reserves; het eigen vermogen van de onderneming. Extra troeven 21

22 Toch nog vragen of een probleem? Hebt u na het lezen van onze brochure nog vragen of zit u nog met een probleem, dan kan u steeds terecht bij Toch nog vragen of een probleem? De Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen de Meeûsplantsoen Brussel De Ombudsman van de verzekeringen Mevrouw Van Elderen de Meeûsplantsoen Brussel website: 22

23 A Gezondheidszorgverzekeraars, lid van de BVVO ACE Insurance AGF Belgium Insurance AIG Europe AMMA APA APRA Ongevallen AXA Belgium C CDA Corona D De Federale Verzekeringen Dexia Verzekeringen DKV Belgium DVV Verzekeringen F Fidea Fortis AG G Generali Belgium I ING Insurance K KBC Verzekeringen M Mercator Verzekeringen N Naviga-Mauretus O OHRA Belgium OMOB Ongevallen Gemeen Recht P Partners Verzekeringen P&V Verzekeringen S Securex Allerlei Risico s Swiss Life Belgium U UAB V Verzekeringen Van De Post W Winterthur-Europe Verzekeringen Z Gezondheidszorgverzekeraars, lid van de BVVO Zelia Zurich Verzekeringsmaatschappij 23

24 Deze brochure wordt u aangeboden door de verzekeringsondernemingen aangesloten bij de afdeling ziekte van de BVVO Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BVVO de Meeûsplantsoen Brussel website: swot communications

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering?

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering? PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud 1 Bereken je risico 2 2 Op alles staat een prijs 6 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8 4 Toch maar een verzekering? 10 5 Schadevergoeding of uitkering? 11 6 Ben jij aansprakelijk?

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan.

Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. Helpt u. en sneller weer op eigen benen te staan. Helpt u onafhankelijk te blijven ACE 50+ Ongevallenverzekering en sneller weer op eigen benen te staan. Zorgt dat u uw naasten niet met financiële lasten achterlaat. ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 2003 Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Verzekeringscahiers Bijstand en Reisverzekering 3 INHOUDSTAFEL 5 7 9 13 Voorwoord I. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie