De aanvullende ziektekostenverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvullende ziektekostenverzekering"

Transcriptie

1 De aanvullende ziektekostenverzekering Uw gezondheid financieel beschermd

2 In deze brochure Verzekerd van goede zorgen... 3 Markante feiten & cijfers... 4 Toegang tot de aanvullende verzekering... 9 De individuele verzekering... 9 De collectieve verzekering Ruime gezondheidsbescherming In deze brochure Extra troeven Toch nog vragen of een probleem? Gezondheidszorgverzekeraars, lid van de BVVO... 23

3 Verzekerd van goede zorgen Een goede gezondheid: het is meer dan een Nieuwjaarswens, het is de grondvereiste voor levenskwaliteit. En mocht het eens wat minder goed gaan, dan mogen medisch advies en verzorging geen zware last worden. Op het werk, in gezinsverband of als individu: op elke leeftijd is iedereen gebaat met een goede, betaalbare gezondheidszorg. De medische wetenschap laat ons vandaag toe langer dan ooit in goede omstandigheden te leven en te werken. De verwachtingen stijgen dan ook nog elke dag. Goede zorg vraagt echter om veel kostbare arbeid, verfijnde technologie en hoogstaande medicatie. De aanvullende ziektekostenverzekering, die de afgelopen jaren een enorme groei heeft gekend, helpt dat alles te betalen. Alles wijst er op dat het belang van deze aanvullende verzekering de komende jaren nog zal toenemen. Aansluiten bij een aanvullende ziektekostenverzekering gebeurt niet alleen individueel. Een groot aantal werknemers en de leden van hun gezin genieten van een voordelige collectieve aanvullende verzekering die de werkgever hen aanbiedt. De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen legt op de volgende pagina s in naam van haar leden uit wat de aanvullende ziektekostenverzekering omvat. Daarmee hoopt zij u voldoende te informeren, ook om uw eigen nood aan een aanvullende bescherming te kunnen beoordelen. De verzekeringsondernemingen beschikken over de troeven die u in staat stellen uw gezondheid en die van uw gezin of personeel op een moderne manier te beschermen. Zij staan klaar om die bescherming te realiseren. Uw factuur wordt dan hun zorg. Alleszins hopen de verzekeraars dat u vrij blijft van zorgen om zorg, Michel Baecker Gedelegeerd Bestuurder Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BVVO 3

4 Markante feiten & cijfers De kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg stemt tot grote tevredenheid. Die kwaliteit heeft echter ook een prijs, vaak een hoge prijs. De medische wetenschap staat niet stil en iedereen wil terecht zo goed mogelijk worden verzorgd. Twee systemen helpen de patiënt zijn zorgen te financieren: 1. De wettelijke ziektekostenverzekering, gefinancierd door sociale bijdragen en belastingsopbrengsten; 2. De aanvullende ziektekostenverzekering, gefinancierd door verzekeringspremies. Markante feiten & cijfers 4

5 De wettelijke ziektekostenverzekering De wettelijke ziektekostenverzekering betaalt het grootste deel van de gezondheidszorg. Toch dekt ze niet alle belangrijke kosten. Heel wat erkende behandelingstechnieken, medische materialen, implantaten of geneesmiddelen worden bijvoorbeeld niet terugbetaald. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat het er in de toekomst op zal verbeteren. Omdat verzorging veel mensenwerk vraagt, de kwaliteit steeds beter wordt en we allemaal steeds langer leven, zullen de totale uitgaven voor gezondheid de volgende veertig jaar immers pijlsnel stijgen. Nu al betaalt de patiënt bijna 20% van alle gezondheidsuitgaven zelf. In zo een context kán de overheid niet alle kosten onbeperkt financieren. De recent ingevoerde maximumfactuur doet daar niets aan af. Niet alleen blijft het financieringsprobleem voor de overheid bestaan, bovendien laat de maximumfactuur nog een ruime franchise voor de gemiddelde patiënt en dekt ze niet alle kosten. in % van het BNP Uitgavenevolutie Jaar (Bron: BVVO, Planbureau, OESO) 5 Markante feiten & cijfers

6 De aanvullende ziektekostenverzekering Doordat veel van de niet door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaalde behandelingen wel door de aanvullende verzekering worden gedekt, is die van een luxeproduct naar een noodzakelijke aanvullende bescherming geëvolueerd. Momenteel zijn bijna 4 miljoen mensen in België bij een verzekeringsonderneming verzekerd. In 1995 waren dat er nog 2.5 miljoen. Deze sterke groei blijkt ook uit de evolutie van de verzekeringspremies. Evolutie van de aanvullende verzekering Markante feiten & cijfers Jaar Individueel Collectief Totaal (Bron: BVVO)

7 Een aantal praktijkgevallen kunnen het belang van de private aanvullende ziektekostenverzekering aantonen. De volgende grafieken geven aan hoe de kosten die ten laste blijven van de patiënt kunnen oplopen wanneer die in een éénpersoonskamer ligt. De cijfers betreffen drie verschillende behandelingen: een keizersnede; het laten plaatsen van een bypass aan het hart; het behandelen van prostaatkanker met kristallen. Keizersnede ( 1.005,03) Bypass operatie ( 4.081,20) Honoraria 3.467,84 Honoraria 493,22 Verblijfskosten 379,19 Ten laste van de patiënt Pharmacie 95,42 Ten laste van de patiënt Pharmacie 234,17 Verblijfskosten 416,40 Markante feiten & cijfers 7

8 Prostaatkanker ( ,69) Honoraria ,67 Ten laste van de patiënt Verblijfskosten 246,91 Pharmacie 72,11 Markante feiten & cijfers Voor elk van deze behandelingen wordt de factuur opgesplitst in drie kostensoorten, telkens met inbegrip van het remgeld: de verblijfskosten, met inbegrip van diverse kosten (telefoonkosten, frisdranken, ); de honoraria die supplementair worden aangerekend; de farmaceutische producten die tijdens het ziekenhuisverblijf worden gebruikt. 8

9 Toegang tot de aanvullende verzekering De kandidaat-verzekerde kan zich zelf of via zijn werkgever bij een aanvullende ziektekostenverzekering aansluiten. Eenvoud De individuele verzekering Op eenvoudige vraag bezorgt de verzekeringsonderneming of de tussenpersoon de kandidaat een eerste verzekeringsvoorstel en een medische vragenlijst. Dit voorstel is nog niet bindend. In functie van deze gegevens doet de verzekeringsonderneming een concreet aanbod. Kan de kandidaat zich in dat aanbod vinden, dan wordt de overeenkomst gesloten en is de kandidaat en, desgevallend, zijn gezin, aanvullend verzekerd. Toegang tot de aanvullende verzekering 9

10 Begin tijdig Toegang tot de aanvullende verzekering Wie zich individueel wil verzekeren, doet er goed aan daar op tijd mee te starten. Een tijdig begin voorkomt in de meeste gevallen dat het vinden van een kwaliteitsverzekering wordt bemoeilijkt omdat men al ziek is bij het sluiten van de overeenkomst. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is een tijdig begin bovendien de beste garantie voor het behouden van een lage premie, die slechts evolueert in functie van het algemene kostenpeil van geneeskundige verzorging. De grafiek vergelijkt schematisch het premieverloop van een gezonde persoon die zich op 25 jaar verzekert en een persoon die met de verzekering wacht tot de leeftijd van 50 jaar. Premiehoogte Evolutie van de aanvullende verzekering Premie 1 Premie 2 Premie' Leeftijd

11 Op deze grafiek geeft Premie de premie weer die theoretisch overeenstemt met de medische kosten voor een gemiddelde persoon. Deze ligt tot de leeftijd van 55 jaar lager dan de gemiddelde premie die de verzekerde vanaf 25 jaar werkelijk betaalt (Premie 1). Dit verschil wordt belegd om de verzekeringspremie op latere leeftijd betaalbaar te houden, wanneer de gemiddelde kosten boven de premie uitstijgen. Het grootste deel van de medische kosten vallen op het einde van het leven. Hoe vroeger men begint met de verzekering, hoe eenvoudiger het dus is om een stabiele, lage premie te verkrijgen. De meeste verzekeraars bieden overigens een levenslange dekking aan. De volgende voorstelling (Premie 2) geeft vereenvoudigd weer wat er gebeurt indien men het sluiten van de verzekering zeer lang uitstelt. De verzekeringsonderneming moet een premie vragen die hoger is dan het gemiddelde kostenverloop, om te garanderen dat de hoge medische kosten op latere leeftijd worden terugbetaald. Premie 2 ligt dan noodzakelijk hoger dan premie 1. Vrijheid Het is mogelijk dat een individueel verzekerde persoon zich op een bepaald moment via zijn partner of werkgever aanvullend wil verzekeren. Ook dat is geen probleem. De Belgische wetgeving garandeert dat de verzekeringsnemer elke aanvullende verzekering die bij een verzekeringsonderneming wordt gesloten steeds kan opzeggen. Toegang tot de aanvullende verzekering 11

12 De collectieve verzekering Toegang tot de aanvullende verzekering De overgrote meerderheid van de Belgische werknemers genieten via hun werkgever de bescherming van een aanvullende hospitalisatieverzekering. Beide partijen hebben er dan ook voordeel bij. Geapprecieerde bescherming op maat De werkgever heeft het voordeel dat hij, in overleg met het personeel, een bijkomende bescherming kan aanbieden die zowel door jonge gezinnen als door oudere werknemers erg op prijs wordt gesteld. Daarbij bestaan er heel wat mogelijkheden om de verzekering op maat van de onderneming te maken. Het beschermingsniveau kan bijvoorbeeld op de mogelijkheden van de onderneming worden afgestemd. Ook kan de keuze om bij de verzekering aan te sluiten bij de individuele werknemer worden gelaten. 12

13 Ruim verzekerd zonder onderscheid De werknemer heeft eerst en vooral het voordeel te worden opgenomen in een uitgebreide verzekering die in de regel het volledige personeel dekt, zonder verder onderscheid op basis van leeftijd, geslacht of gezondheid. Democratische premies De premiekosten liggen in de collectieve hospitalisatieverzekering heel laag omwille van de sterke solidariteit die bestaat tussen gezonde en zieke verzekerden, doordat één premie wordt berekend voor iedereen. Daarnaast vormt ook het jaarlijkse karakter van de groepsverzekering een belangrijke verklaring voor het verschil in premiehoogte met de individuele verzekering, die in principe levenslang duurt. Ten slotte maakt de gehele of gedeeltelijke betaling van de verzekeringspremie door de werkgever, de collectieve hospitalisatieverzekering voor de werknemer tot een zeer goedkope sociale bescherming. Arbeidsmobiliteit De werknemer die zijn werkgever verlaat of op pensioen gaat, verlaat echter ook de collectieve hospitalisatieverzekering. Deze werknemers lopen het gevaar zonder de bescherming van de aanvullende verzekering te vallen. Inspelend op de toegenomen arbeidsmobiliteit, bieden de meeste verzekeringsondernemingen hen daarom de mogelijkheid de hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten, zonder bijkomende medische evaluatie. Toegang tot de aanvullende verzekering 13

14 Ruime gezondheidsbescherming De hospitalisatieverzekering Van alle aanvullende ziektekostenverzekeringen is de hospitalisatieverzekering verreweg de belangrijkste. Deze verzekering vergoedt de medische kosten (excl. de overeengekomen franchise) ten gevolge van ziekenhuisverblijf die ten laste blijven van de patiënt na tussenkomst van de sociale zekerheid, al bestaan er ook enkele forfaitaire verzekeringsformules. Ruime gezondheidsbescherming Er werd al aangetoond dat de kosten voor de patiënt hoog kunnen oplopen. Naast de medische kosten die slechts gedeeltelijk door de wettelijke ziektekostenverzekering worden gedekt, bestaan er heel wat zorgen die helemaal niet worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur en osteopathie. De aanvullende verzekering zorgt ook voor deze zorgen vaak voor financiële bescherming. Bij dit alles waarborgt de aanvullende verzekering de vrije keuze van arts en kamer. De patiënt kan de beste dokter uitzoeken die hem het meeste vertrouwen geeft voor de zorg die hij nodig heeft. Daarbij wordt wel vaak om een voorafgaandelijke toestemming gevraagd als het gaat om een bewust in het buitenland geplande operatie. Gezien het hoge medische niveau van onze klinieken, is de beste zorg immers binnen onze landsgrenzen te vinden. Voor urgente gevallen spreekt het voor zich dat de polissen wereldwijd dekking bieden. 14

15 Bovendien laat de aanvullende verzekering toe dat de klant vrij het kamertype kiest: een één- of tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Deze keuze hangt immers van heel persoonlijke elementen af. Sommige mensen vragen om een meerpersoonskamer (bijvoorbeeld patiënten die graag mensen om zich heen hebben), voor anderen is een éénpersoonskamer meer aangewezen (bijvoorbeeld patiënten met een terminale ziekte of in geval van een operatie met een hoge risicograad). Ook het bezoekrecht na de operatie is daarbij belangrijk. Ruime gezondheidsbescherming 15

16 De bescherming die de verzekering biedt is de laatste jaren steeds verder uitgebreid: Ruime gezondheidsbescherming De volledige factuur Meer en meer verzekeraars betalen de volledige ziekenhuisfactuur van zodra de wettelijke ziekteverzekering één van de posten van de hospitalisatiefactuur (gedeeltelijk) terugbetaalt. Op die manier moet de patiënt bijvoorbeeld geen supplementen meer betalen voor de geneesmiddelen die de ziekenhuisarts hem heeft voorgeschreven en worden medische hulpmiddelen (pijnpompen, prothesen, ) vergoed. Pre- en posthospitalisatie De meeste hospitalisatieverzekeringen bevatten daarnaast een luik pre- en posthospitalisatie. Ze komen tussen voor de ambulante medische kosten die verband houden met de hospitalisatie gedurende een periode voor en na de hospitalisatie. Meestal gaat het om de laatste maand vóór de hospitalisatie en de drie maanden erna. Zware ziekten Heel wat polissen hebben een bijzondere regeling voor een aantal zware ziekten, zoals kanker. Dergelijke patiënten kunnen zich ook thuis onbeperkt laten behandelen om opnames in het ziekenhuis tot een minimum te beperken. 16

17 Daghospitalisatie Inspelend op het toenemende belang van daghospitalisaties vraagt de aanvullende ziektekostenverzekering niet dat de patiënt ook in het ziekenhuis overnacht om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Minder en minder ingrepen vereisen immers een verblijf van meerdere dagen in het hospitaal. Bijstandsverzekering De aanvullende ziekteverzekering is ook aangepast aan de toegenomen mobiliteit. Zo voorzien veel aanvullende hospitalisatieverzekeringen in een bijstandsverzekering die in het buitenland instaat voor hulp en repatriëring van het slachtoffer en zijn familie. Ook ingeval van overlijden wordt een bedrag voor repatriëring van het stoffelijke overschot ter beschikking gesteld. Ruime gezondheidsbescherming 17

18 Ambulante zorgen en kleine risico s Wat minder bekend is het feit dat enkele verzekeringsondernemingen ook specifieke polissen aanbieden voor ambulante ziektekosten en de zogenaamde kleine risico s voor zelfstandigen. Deze betalen bijvoorbeeld een huisbezoek of de aankoop van geneesmiddelen terug. Ruime gezondheidsbescherming Veel gemakkelijker dan ingeval van hospitalisatie echter, kunnen patiënten ambulante zorgen shoppen. Om misbruik te voorkomen wordt een rem ingebouwd door de terugbetaling tot een bepaald percentage (meestal 80%) van de prijs te beperken. 18

19 Extra troeven Naast de financiële bescherming hebben de verzekeringsondernemingen extra troeven die hun dienstverlening nog beter maakt. Wegwijs in de administratie Om de patiënt en zijn familie met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp op te zadelen, betalen een aantal verzekeringsondernemingen de factuur rechtstreeks aan de arts of het ziekenhuis. Zo hoeft de patiënt geen grote sommen voor te schieten of allerlei facturen op te sturen en wordt het ziekenhuis veel sneller betaald. Daarnaast maken de verzekeringsondernemingen het voor de verzekerde eenvoudig door de veelheid aan formulieren en documenten voor hem te verwerken. Door hun ervaring en kennis van zaken zien zij nog de bomen door het administratieve bos. Dicht bij de klant De verzekeringsonderneming staat dicht bij de klant. Heeft de verzekerde vragen rond zijn verzekering, dan kan hij zijn vragen snel kwijt bij de infobalies van de verzekeraars zelf. Voor persoonlijk advies aan huis staat de deskundigheid en betrouwbaarheid van het uitgebreide netwerk van tussenpersonen klaar. Extra troeven 19

20 Volledige dienstverlening op maat Ten slotte mag het ruime aanbod van aanpalende persoonsverzekeringen niet worden vergeten, die de verzekeringsonderneming toelaat een volledig op maat van de klant getekend verzekeringspakket aan te bieden. Te denken valt in de eerste plaats aan de verzekering voor inkomensverlies in geval van ziekte, die de ziekteverzekering vervolledigt. Daarnaast is er de ruime waaier aan aanvullende pensioenproducten. De recente wet op de aanvullende pensioenen (W.A.P.) brengt die nog meer binnen het bereik van de modale werknemer. Ten slotte verzekeren de verzekeringsondernemingen in samenwerking met de overheid elke werknemer in België voor het inkomensverlies en de medische kosten die door een arbeidsongeval worden veroorzaakt. Extra troeven 20

21 Solvabele partner De strenge solvabiliteitsvereisten waaraan de verzekeraar moet voldoen, garanderen dat elke verzekeringsonderneming zijn verbintenissen daadwerkelijk nakomt op basis van gezond financieel en risicobeheer. De ziektekostenverzekering maakt een levenslange waarborg uit. Om zeker te zijn dat de garantie wordt waar gemaakt stelt de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) regels op en houdt zij de financiële gezondheid van de verzekeraars van dichtbij in de gaten. De solvabiliteit van de verzekeraars steunt op drie pijlers: het aanleggen van voldoende technische voorzieningen; het adequaat beleggen van de opgebouwde reserves; het eigen vermogen van de onderneming. Extra troeven 21

22 Toch nog vragen of een probleem? Hebt u na het lezen van onze brochure nog vragen of zit u nog met een probleem, dan kan u steeds terecht bij Toch nog vragen of een probleem? De Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen de Meeûsplantsoen Brussel De Ombudsman van de verzekeringen Mevrouw Van Elderen de Meeûsplantsoen Brussel website: 22

23 A Gezondheidszorgverzekeraars, lid van de BVVO ACE Insurance AGF Belgium Insurance AIG Europe AMMA APA APRA Ongevallen AXA Belgium C CDA Corona D De Federale Verzekeringen Dexia Verzekeringen DKV Belgium DVV Verzekeringen F Fidea Fortis AG G Generali Belgium I ING Insurance K KBC Verzekeringen M Mercator Verzekeringen N Naviga-Mauretus O OHRA Belgium OMOB Ongevallen Gemeen Recht P Partners Verzekeringen P&V Verzekeringen S Securex Allerlei Risico s Swiss Life Belgium U UAB V Verzekeringen Van De Post W Winterthur-Europe Verzekeringen Z Gezondheidszorgverzekeraars, lid van de BVVO Zelia Zurich Verzekeringsmaatschappij 23

24 Deze brochure wordt u aangeboden door de verzekeringsondernemingen aangesloten bij de afdeling ziekte van de BVVO Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BVVO de Meeûsplantsoen Brussel website: swot communications

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen

Hospitalisatie verzekeringen Hospitalisatie verzekeringen De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk.

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering van uw werkgever afloopt. 2 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Nadere informatie

Opnameverklaring. toelichting

Opnameverklaring. toelichting Opnameverklaring toelichting Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: kamerkeuze & financiële voorwaarden U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015 HEALTH & PROTECTION Mechelen/ 2 oktober 2015 Inleiding waarschijnlijkheidsgraad Vermoedelijk Ernstige ziekte: 1 risico op 10 tijdens een leven Mogelijk Auto-ongeval: 1 risico op 85 Onwaarschijnlijk Als

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUTGIDS Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) 350/03 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

HOSPIMUT hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften

HOSPIMUT hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften HOSPIMUT hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Hospimutgids Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT?

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! OPTIMALISEER UW STATUUT ALS ZELFSTANDIGE MET COMPASS VAN PARTENA PROFESSIONAL Uw recht op sociale bescherming

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

MEDEDELING 2017/01 directie

MEDEDELING 2017/01 directie Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het College van de hulpverleningszone MEDEDELING 2017/01 directie datum 05.09.2017

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord...

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord... 6 Inhoud Inhoud Voorwoord...3 Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13 1. Invloedsfeer van de levensverzekering... 14 2. Spelregels van de levensverzekering...

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging

Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging Aanvraag voor een nieuwe aansluiting of productwijziging Banner ziekenfonds Aanvraag Nieuwe aansluiting Productwijziging Voor het beëindigen van uw verzekeringscontract(en) gebruikt u een ontslagformulier

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij?

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij? AG Employee Benefits AG Employee Benefits Wie zijn wij? AG Employee Benefits maakt deel uit van AG Insurance, de marktleider in de Belgische verzekeringsmarkt. Wij bieden u een compleet gamma van competitieve

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie