VEILIGHEID BEST PRACTICES ZORG - NR 4,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEID BEST PRACTICES ZORG - NR 4, 2008 7"

Transcriptie

1 ZIEKENHUIS LAAT OOG VALLEN OP LUCHTVAARTTECHNIEKEN OK-PERSONEEL OEFENT IN COCKPIT HET OOGZIEKENHUIS IN ROTTERDAM VERTAALT BEST PRACTICES UIT DE LUCHTVAART, AUTO- EN CHIPINDUSTRIE NAAR DE GEZONDHEIDSZORG. HIERMEE HEEFT HET ZIEKENHUIS ZOWEL EFFICIËNTERE ALS VEILIGERE ZORG GEREALISEERD. WACHTTIJDEN EN ONNODIGE HERHAALBEZOEKEN ZIJN GEMINIMALISEERD, TERWIJL WRONG SIDE SURGERIES TOT NUL ZIJN GEREDUCEERD. TEKST INGRID ESSENBURG 6 BEST PRACTICES ZORG - NR 4, 2008

2 Met het afkijken van best practices in sectoren buiten de zorg begon het Oogziekenhuis begin jaren negentig. Dit gebeurde noodgedwongen om een fusie te voorkomen en om een specialistisch ziekenhuis te kunnen blijven met voldoende capaciteit voor patiënten met oogproblemen. Frans Hiddema, directeur van het Oogziekenhuis: Ons voortbestaan stond op het spel. Dit vereiste dat we de boel op orde moesten hebben. Maar onze spreekuren verliepen in die tijd bijzonder chaotisch. s Ochtends verrichtten de chirurgen hun chirurgische ingrepen en kwamen dan vaak uren te laat op het spreekuur in de polikliniek. Patiënten namen al standaard hun broodtrommels mee om de wachttijd door te komen. Daarom zochten we naar vernieuwing en die vonden we buiten de zorg. Het Oogziekenhuis haalde een planner van KLM Cityhopper in huis. Sindsdien wordt de capaciteit in de polikliniek en operatiekamer van het Oogziekenhuis centraal vrij gegeven, net zoals KLM doet. Eén medewerker is hiervoor verantwoordelijk. Het boeken van plaatsen in de polikliniek en operatiekamer gebeurt decentraal door patiënten via de telefoon of , net zoals reizigers hun zitplaatsen boeken in een vliegtuig. De nieuwe planning betekende een enorme cultuuromslag. De vrij gevestigde artsen die gebruikmaken van de faciliteiten van het Oogziekenhuis, moesten hun autonomie voor een deel opgeven. Desondanks waren artsen tevreden met de nieuwe werkwijze. Hiddema vertelt waarom: Artsen houden niet zo van plannen en maken zich terecht liever druk om de klinische zorg. Bovendien leverde de nieuwe planning ook financieel voordeel op voor de specialisten: door beter georganiseerde spreekuren daalde de herhaalfrequentie van patiëntbezoeken en konden de oogartsen nieuwe patiënten boeken. BEELD CHARLES TAYLOR WE ONDERZOCHTEN OF ELKE PROCESSTAP IN EEN OPERATIE WEL MEERWAARDE OPLEVERDE VEILIGE ZORG De luchtvaart krijgt ook steeds meer een voorbeeldfunctie met het oog op veiligere zorg, constateert Dirk de Korne, beleidsmedewerker en promovendus in het Oogziekenhuis, die naast Hiddema in de directiekamer zit. Veiligheid is in het begin van dit millennium op de internationale agenda gezet door het Institute of Medicine dat bekendmaakte dat tot mensen per jaar in de Verenigde Staten in de periode 2000 tot 2001 onnodig waren overleden in ziekenhuizen. Pas in 2007 werd dit becijferd in Nederland: 1735 vermijdbare doden per jaar, twee keer zoveel als in het verkeer. De Korne: Ter vergelijking: in de luchtvaart is het aantal doden wereldwijd 600 per jaar. Hij legt uit waarom, naast de cijfers die voor zich spreken, juist de luchtvaart geschikt is als voorbeeld voor de zorg: Oogartsen BEST PRACTICES ZORG - NR 4,

3 n incidenten bijna incidenten FIG 1. WRONG SIDE SURGERIES IN HET OOGZIEKENHUIS (BRON: OOGZIEKENHUIS) CATARACTSTRAAT zijn hoog gespecialiseerde professionals. Die verleid je alleen door hoog geprofessionaliseerde mensen met uitstraling in huis te halen, waarmee ze zich kunnen identificeren. Piloten hebben die uitstraling. In het werken aan een veiliger zorg heeft het Oogziekenhuis nog vijf luchtvaarttechnieken vertaald naar de zorg: taxiservice, critical check points, time out procedure, crew resource management en black box. STAARTAXI Onder het mom van veiligheid begint al bij de patiënt thuis voor de deur werden tot voor kort cataractpatiënten met de staartaxi naar het voorbeeld van de Schiphol-taxi thuis opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De staartaxi wordt echter niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. In plaats daarvan pakken nu heren, herkenbaar in het wit gekleed, voor de ingang van het Oogziekenhuis, de autosleutels aan van patiënten en parkeren hun auto. Met als doel: serviceverhoging en stressreductie. De Korne legt uit: Ongewenste stress is nadelig voor het operatiesucces, want een patiënt die onder lokale verdoving wordt geholpen, moet stil liggen met het hoofd. Hiddema vult hem aan: De patiënt zelf speelt in veiligheid een belangrijke rol. Angst en stress zijn funest. Daarom is angstreductie ook onze overall filosofie. Al onze patiënten zijn immers bang om blind te worden. In dit kader hebben we als huisregel dat patiënten door een familielid, vriend(in) of andere begeleider, moeten worden vergezeld naar het ziekenhuis. Maar als de dochter de auto moet parkeren voor haar moeder (de patiënt) vraagt de moeder zich toch af waar ze blijft en raakt alsnog in de stress. Vandaar dat de parkeerservice zo belangrijk is. Voor de optimalisatie van de logistiek heeft het Oogziekenhuis een uitstapje gemaakt naar de Toyota-fabriek. Frans Hiddema, directeur van het Oogziekenhuis in Rotterdam: Wij hebben in navolging van Toyota de gecompliceerde operaties gescheiden van de simpele met als resultaat een cataractstraat. Staarpatiënten komen met hun eigen begeleider binnen en nemen de lift naar de vierde verdieping waar alle staaringrepen worden verricht. In de kleedkamer verkleedt de patiënt zich en trekt zijn eigen ochtendjas aan. In deze ruimte zit hij naast een patiënt met een kopje koffie in de hand die net geopereerd is en hem kan vertellen dat de ingreep meevalt. Niet de verpleegster, maar de oogarts komt vervolgens de patiënt ophalen en brengt hem naar de OK. De begeleider kan de operatie live zien via een tvscherm. Na afloop van de staaroperatie wordt een polaroidfoto van de dokter en patiënt gemaakt als aandenken. De patiënt ziet weer! Dit is zo belangrijk voor hem dat hij bij wijze van spreken de trouwfoto uit het album haalt en de polaroid erin plakt. HIËRARCHIE IS DODELIJK VOOR VEILIGHEID 8 BEST PRACTICES ZORG - NR 4, 2008

4 PATIËNT ZIEKENHUIS WACHTKAMER ZIEKENHUIS PATIËNT MET OOGARTS OPERATEUR / TIME OUT UITVOERING VIDEOSCHERMEN OK BEELDEN GELUKKIG GEHOLPEN PATIËNT REIZIGER VERKEERS- TOREN STOELEN CREW IN COCKPIT STIJGEND BLACKBOX GELUKKIG GEARRIVEERDE REIZIGER FIG 2. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE LUCHTVAARTTECHNIEKEN DIE HET OOGZIEKENHUIS HEEFT VERTAALD NAAR DE ZORG (BRON: OOGZIEKENHUIS) CHECKPOINTS Met het doel wrong side surgeries te voorkomen, heeft het Oogziekenhuis in 2003 critical check points, kritische controlemomenten, ingevoerd die zijn afgeleid van de incheck- en boardingprocedure in de luchtvaart. Voor het bepalen van de kritische controlemomenten analyseerde het ziekenhuis met behulp van een risicoanalysemethode uit de chipindustrie (!) de processen voorafgaande aan en tijdens operaties. Onderzocht werd of elke processtap wel meerwaarde opleverde en welke processtappen gevaar opleverden. De Korne verduidelijkt: Als een patiënt niet in één, maar in twee keer wordt geholpen, kan het twee keer misgaan. Met het elimineren van stappen zonder toegevoegde waarde, nemen risico s af. Aan de hand van de definitie risico = frequentie x impact, zijn de risico s op objectieve wijze vastgesteld. Om de vastgestelde risico s te voorkomen, zijn extra controlemomenten geïntroduceerd tijdens de intake en tijdens de screening op de polikliniek, de verpleegafdeling en de OK. Toch werd hiermee het beoogde doel niet gerealiseerd, want verwisselingen van links en rechts, het grootste risico, bleven voorkomen. Hiddema: Als alle gaten op een lijn liggen, gaat het mis. Je moet daarom het laatste gat dichten. Daarom hebben we als volgende stap de time out-procedure die piloten in de cockpit uitvoeren voordat ze opstijgen, vertaald naar de OK. TIME OUT De time out-procedure bestaat uit een extra check voorafgaand aan een oogoperatie in de OK. Hiddema: Net zoals de piloot zijn vluchtplan hardop vertelt, moet de chirurg zijn operatieplan aan zijn team hardop vertellen, zodat iedereen weet om welke patiënt het gaat, hoe gezond de patiënt is, welke materialen klaar moeten liggen, etcetera. Toch bleek de time out-procedure het laatste gat nog niet helemaal te dichten. Hiddema: Een operatieassistent durft een arts niet tegen te spreken, ook al ziet hij wat over het hoofd. Dergelijke hiërarchie is dodelijk voor veiligheid. Kijk maar naar de Tenerife-ramp. Daar zat de beste piloot achter de knuppel, maar hij overlegde niet met de copiloot. Het doorbreken van zulke hiërarchische structuren vereist echter cultuur- en attitudeveranderingen die niet eenvoudig te bewerkstelligen zijn. CREW RESOURCE MANAGEMENT Wederom kwam de luchtvaart in beeld en dit keer met de in deze sector gangbare veiligheidstrainingen. De principes van de zogenoemde Crew Resource Management-training (CRM) voor cockpitbemanningen zijn vertaald naar trainingen voor zorgpersoneel: de zogenoemde Team Resource Management-training. Pilotentrainer Fred Bleeker van QST Safe Skies traint alle OKbemanningen van het Oogziekenhuis. De eerste trainingen, die van start zijn gegaan in 2007, zijn zojuist afgerond. Ze bestaan uit vier bijeenkomsten, waarvan de laatste bijeenkomst plaatsvindt in een flightsimulator. Hiddema: In de vluchtsimulator kan het zo maar zijn dat de OK-assistent de gezagvoerder is en de arts de copiloot. Ze moeten checklijsten doornemen, taken verdelen, landingen overnemen, noem maar op. Het effect van de Team Resource Management-training is kort geleden gemeten door de afdeling Psychologie van de VU in Amsterdam. Uit deze eerste meting blijkt een attitudeverandering. BEST PRACTICES ZORG - NR 4,

5 De getrainden zijn zich bewust van het belang van teamwork voor veiligheid en de teams durven makkelijker hun meerderen aan te spreken. De Korne wijst er op dat in het onderzoek ook duidelijk werd dat rekening moet worden gehouden met een incubatietijd voor het beklijven van de informatie. BLACK BOX Alhoewel wrong side surgery niet meer is voorgekomen sinds 2005, gaat het Oogziekenhuis nog een stap verder in het realiseren van veilige zorg. Want, zoals De Korne zegt: Veiligheid is nooit af. Het Oogziekenhuis is nog niet helemaal toe aan het principe van de black box oftewel standaard geluid- en beeldregistratie van de cockpit. Desondanks wordt een stap in de richting gezet. De Korne: Wat we doen is op basis van vrijwilligheid van de stafarts OK-sessies in beeld en geluid vastleggen. Deze sessies worden geanalyseerd op veiligheidsaspecten ter lering voor collega s. Er blijkt veel belangstelling voor. Van buitenaf is de belangstelling nog niet zo groot voor de best practices die het Oogziekenhuis van de luchtvaart heeft afgeleid. Hiddema: Slechts 14 procent van de Nederlandse ziekenhuizen maakt gebruik van de time out-procedure. De Korne denkt dat dit te maken kan hebben met het not-invented-here-syndroom. Maar, zegt hij, de uitrol van onze best practices naar andere ziekenhuizen staat ook lijnrecht tegenover de marktwerking in de zorg, waarbij je je juist ten opzichte van andere ziekenhuizen moet onderscheiden. Niettemin staan de deuren van het Oogziekenhuis open voor andere ziekenhuizen en kunnen de time out-training en Team Resource Management training tegen betaling ook door andere ziekenhuizen worden gevolgd. VOORGELEGD AAN Jeroen van Rooij, oogarts: Als eindverantwoordelijke voor het behandelingsproces kan ik het invoeren van een extra controle van het te opereren oog in de vorm van een time out-procedure alleen maar toejuichen. De Team Resource Management trainingen samen met alle medewerkers waren niet alleen goed voor het inzicht in alle processen rond de operatie, ook de onderlinge verstandhouding werd weer eens belicht. En het is natuurlijk wel leuk om een keer een echte flightsimulator te bedienen! Eugenie Rodrigues, OK medewerkster De Team Resource Management training heb ik als heel positief ervaren. Als team hebben we ondervonden hoe belangrijk open communiceren, blijven communiceren en blijven confirmeren is. De time out-procedure doen we nu ook echt als team. We nemen voor de operatie een rustmoment en kijken of we bij de juiste patiënt en het juiste oog de juiste operatie gaan verrichten. Tijdens de time out checken we ook of we alle benodigdheden klaar hebben liggen. Hebben we iets niet, dan gaat de operatie niet door. Dankzij de time out kunnen we anticiperen en voorkomen we fouten. Ingrid Essenburg is journalist VEILIGHEID IS NOOIT AF 10 BEST PRACTICES ZORG - NR 4, 2008

Lezing voor het symposium van de Nederlandse Intra Oculaire Implant Club Zaterdag 25 november 2006, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Lezing voor het symposium van de Nederlandse Intra Oculaire Implant Club Zaterdag 25 november 2006, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag De patiënt en de staaroperatie. Lezing voor het symposium van de Nederlandse Intra Oculaire Implant Club Zaterdag 25 november 2006, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Dames en heren, de organisatie van

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam. VU is verder kijken

Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam. VU is verder kijken Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam VU is verder kijken Uiteenlopende doelgroepen bedienen in een politieke en hiërarchische organisatie met lange beslistrajecten.

Nadere informatie

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad atrium kerkrade 1914-2014 nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 1 COLUMN FEEST IN KIRCHROA Het Sjpetaal, zoals de inwoners van Kerkrade

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

MARJON VAN DENDEREN (MEDISCH CENTRUM ALKMAAR): PRODUCTIE DRAAIEN IS HEEL PRETTIG

MARJON VAN DENDEREN (MEDISCH CENTRUM ALKMAAR): PRODUCTIE DRAAIEN IS HEEL PRETTIG 2 10 VAKBLAD VOOR MANAGERS VAN OPERATIEAFDELINGEN MARJON VAN DENDEREN (MEDISCH CENTRUM ALKMAAR): PRODUCTIE DRAAIEN IS HEEL PRETTIG DIT NOOIT MEER: OPEN ZIJN OVER MEDISCHE MISSERS MEERVOUDIGE BENADERING

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen 14 ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen Nog te vaak wordt Six Sigma gezien als iets voor productiebedrijven. Een hardnekkig misverstand, want behalve productiebedrijven

Nadere informatie

SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep

SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep Kostenbesparing in de zorg is een almaar belangrijker thema. Patiënten goed en snel laten doorstromen is hierbij van buitengewoon belang. In het ErasmusMC groeit wat dit betreft een nieuwe onderzoekslijn.

Nadere informatie

Alert MAART 2010 DE RISICO S VAN HET VAK

Alert MAART 2010 DE RISICO S VAN HET VAK Alert MAART 2010 DE RISICO S VAN HET VAK Een betere omgeving maakt betere zorgverleners 1 - M e d i1r i-s kmme de i R2i s0 k0 9 j u n i Ve 2 r0 p0 l 7e e g s p e c i a l Colofon Kwartaalmagazine Alert

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg INtense Dit magazine is een eenmalige uitgave van In Tense Safety Training en beschrijft als businesscase de ervaringen van DSM met de dienstverlening van In Tense Safety Training op het gebied van veiligheidsbewustzijn

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

D E R I S I C O S VA N H E T VA K STRAKKERE ORGANISATIE OP OK

D E R I S I C O S VA N H E T VA K STRAKKERE ORGANISATIE OP OK Alert MAART 2007 DE RISICO S VAN HET VAK STRAKKERE ORGANISATIE OP OK Oude werkwijzen loslaten TANG KWIJT? Het komt vaker voor VEILIG LEREN Geen knikkende knieën in het WFG Colofon Het huismagazine Alert

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

KATERN VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OPERATIEAFDELINGEN

KATERN VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OPERATIEAFDELINGEN KATERN VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OPERATIEAFDELINGEN Rob van den Dool (Maasstad Ziekenhuis): Loyaliteit is mijn drijfveer Manipulatie: het kan ook jou overkomen! Crosslinks tussen OK en Schiphol JAARCONGRES

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd Volgens bedenker Jeff Sutherland kunnen bedrijven met scrum twee keer zoveel doen in de helft van de tijd. Waarom is het zo effectief en is het voor iedereen geschikt? Tweemaal zoveel doen in de helft

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen maartensmagazine herfst 2012 Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen MM herfst 2012 3 In beeld Marente van Vliet Vóór mijn 18e zou het over zijn Ik ben geboren met juveniele

Nadere informatie

Pieter Doevendans over stamceltherapie / Een week lang elektroden in je hersenen / Meer zorg voor oudere

Pieter Doevendans over stamceltherapie / Een week lang elektroden in je hersenen / Meer zorg voor oudere UMC Utrecht januari 2012 nr. 1 HR beeld opgevraagd bij Hester 25.05 Pieter Doevendans over stamceltherapie / Een week lang elektroden in je hersenen / Meer zorg voor oudere patiënten / Slim zooltje geeft

Nadere informatie

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 de JONGE SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 º 1 Hét magazine voor medisch specialisten in opleiding CREW RESOURCE MANAGEMENT Interview Rudi Westendorp Wie gaat wat doen in de gezondheidszorg? GeneesKUNST:

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART

HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART V 1.1 β-versie Goos Hageman 28 januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE Ongevallen en Zweefvliegen... 3 PILOT

Nadere informatie